TRAINING RECORD BOOK

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ кандидата на присвоєння звання
механіка третього розряду


TRAINING RECORD BOOK for candidate for certification as officer in charge of an engineering watch
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на присвоєння звання механіка третього розряду. – Офіційний документ. – Одеса: ОНМА, 2013. – 120 c.

Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на присвоєння звання механіка третього розряду є офіційним документом, підготовленим на основі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти з поправками.
Призначена для реєстрації практичної підготовки курсантів та студентів морських вищих навчальних закладів України як частини схваленої програми підготовки, що відповідає вимогам розділу A-III/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Розроблено колективом у складі: Колегаєв М.О. (керівник групи), Білий В.Н., Даниленко Д.В., Кардаш В.П., Кар’янський С.А., Кіріс О.В., Молодцов М.С., Павленко Б.О., Соболев О.І., Ханмамедов С.А., Шакун С.М.


Схвалено на засіданні підкомісії з морського та річкового транспорту Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 15 листопада 2012 р.


CONTENTS ЗМІСТ

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 14
13 LINK \l "_Toc354662734" 141. GUIDE FOR SHIP-OWNERS AND SHIP MASTERS IN ORDER TO ENSURE MARITIME CADETS (STUDENTS) FOLLOW PROGRAMMES OF SHIPBOARD TRAINING / КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ СУДНОВЛАСНИКІВ ТА КАПІТАНІВ СУДЕН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКО-НАННЯ КУРСАНТАМИ (СТУДЕНТАМИ) МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС ПЛАВАННЯ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ 13 PAGEREF _Toc354662734 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc354662735" 141.1 General provisions / Загальні положення 13 PAGEREF _Toc354662735 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc354662738" 141.2. Roles and responsibilities of those individuals involved in organizing and conducting onboard training of cadets/students / Роль і відповідальність осіб, які залучені до організації та проведення підготовки курсантів/студентів на судні 13 PAGEREF _Toc354662738 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc354662740" 141.3. Introduction course / Вступний (первинний) інструктаж 13 PAGEREF _Toc354662740 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc354662742" 141.4. Basic requirements for completion of onboard training programme / Основні вимоги до виконання програми підготовки на судні 13 PAGEREF _Toc354662742 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc354662743" 141.5. Evaluation of cadet’s/student’s competence / Оцінка компетентності курсанта/студента 13 PAGEREF _Toc354662743 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc354662745" 141.6. Assessment of abilities and skills in engineering watchkeeping / Оцінка вмінь та навичок несення ходової вахти на судні 13 PAGEREF _Toc354662745 \h 14111515
13 LINK \l "_Toc354662747" 14INTRODUCTION / ВСТУП 13 PAGEREF _Toc354662747 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc354662752" 142. PERSONAL HISTORY / ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТА 13 PAGEREF _Toc354662752 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc354662753" 142.1. Cadet’s (Student’s) workshop practical experience / Реєстрація проходження технологічної практики курсантом (студентом) 13 PAGEREF _Toc354662753 \h 14191515
13 LINK \l "_Toc354662754" 142.2. Training Programme as Applicable / Навчальний план підготовки 13 PAGEREF _Toc354662754 \h 14211515
13 LINK \l "_Toc354662755" 142.3. Shipboard Service Record / Реєстрація часу проходження плав практики 13 PAGEREF _Toc354662755 \h 14231515
13 LINK \l "_Toc354662756" 142.4. Engine-Room Watchkeeping Record / Реєстрація несення вахти у машинному відділенні 13 PAGEREF _Toc354662756 \h 14241515
13 LINK \l "_Toc354662757" 142.5. Ship Board Training Engineer Officer's Review of Training Progress / Відмітка суднового механіка - керівника практики про хід практичної підготовки 13 PAGEREF _Toc354662757 \h 14251515
13 LINK \l "_Toc354662758" 142.6. Shipboard Training Record Book Check-up by Chief Engineer / Перевірка книжки реєстрації практичної підготовки старшим механіком 13 PAGEREF _Toc354662758 \h 14261515
13 LINK \l "_Toc354662759" 142.7. Shipboard Training Record Book Check-up by Shipping Company Officer / Перевірка книжки реєстрації практичної підготовки офіцером судноплавної компанії 13 PAGEREF _Toc354662759 \h 14281515
13 LINK \l "_Toc354662760" 142.8. Shipboard Training Record Book Check-up by Educational institution Training Supervisor / Перевірка книжки керівником практики від навчального закладу 13 PAGEREF _Toc354662760 \h 14291515
13 LINK \l "_Toc354662761" 142.9. Record Book Check-up by Department of Practical Experience / Перевірка книжки відділом практики навчального закладу 13 PAGEREF _Toc354662761 \h 14301515
13 LINK \l "_Toc354662762" 142.10. List of Publications, Video and Computer-based Training Programmes as well as Shipboard Documents Studied/Used during training period / Перелік літератури, відео та комп’ютерних програм і суднових документів, що використовувалися під час практики 13 PAGEREF _Toc354662762 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc354662763" 143. SHIP GENERAL DATA / ГОЛОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО 13 PAGEREF _Toc354662763 \h 14321515
13 LINK \l "_Toc354662764" 144. Mandatory Requirements for joining a ship and Basic Safety Training / Обов'язкові вимоги щодо ознайомлення з судном і початкової підготовки з питань безпеки 13 PAGEREF _Toc354662764 \h 14351515
13 LINK \l "_Toc354662765" 145. PROPULSION PLANT DATA / ВІДОМОСТІ ПРО ПРОПУЛЬСИВНУ УСТАНОВКУ 13 PAGEREF _Toc354662765 \h 14401515
13 LINK \l "_Toc354662766" 146. TECHNICAL DETAILS OF AUXILIARY MACHINERY AND SHIP POWER PLANT SYSTEMS / ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДОПОМІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ І СИСТЕМ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ 13 PAGEREF _Toc354662766 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662767" 147. ELECTRICAL PLANT DATA / ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОУСТАНОВКУ 13 PAGEREF _Toc354662767 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662768" 148. CARGO HANDLING AND STOWAGE / ОБРОБКА Й РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ 13 PAGEREF _Toc354662768 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662769" 149. AUTOMATION TECHNOLOGY DATA / ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc354662769 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662770" 1410. SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION / БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 13 PAGEREF _Toc354662770 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662771" 1411. FUNCTION: MARINE ENGINEERING AT THE OPERATIONAL LEVEL / ФУНКЦІЯ: СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc354662771 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662772" 1411.1. Competence 1: Maintenance of a safe engineering watch / Сфера компетентності 1: Несення безпечної вахти у машинному відділенні 13 PAGEREF _Toc354662772 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662773" 1411.2. Competence 2: Use of English in Written and Oral Form / Сфера компетентності 2: Застосування англійської мови у письмовій та усній формах 13 PAGEREF _Toc354662773 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662774" 1411.3. Competence 3: Use Internal Communication Systems / Сфера компетентності 3: Застосування систем внутрішнього суднового зв’язку 13 PAGEREF _Toc354662774 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662775" 1411.4. Competence 4: Operation of main and auxiliary machinery and associated control systems / Сфера компетентності 3: Експлуатація головних двигунів і допоміжних механізмів, а також пов'язаних з ними систем управління 13 PAGEREF _Toc354662775 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662776" 1411.5. Competence 5: Operation of pumping systems and associated control systems maintenance / Сфера компетентності 5: Експлуатація насосних систем і пов'язаних з ними систем управління 13 PAGEREF _Toc354662776 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662777" 1412. FUNCTION: ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL ENGINEERING AT THE OPERATIONAL LEVEL / ФУНКЦІЯ: ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc354662777 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662778" 1412.1. Competence 1: Electrical, electronic and control systems operation and maintenance / Сфера компетентності 2: Експлуатація електричних, електронних систем і систем управління 13 PAGEREF _Toc354662778 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662779" 1412.2. Competence 1: Maintenance and Repair of Electrical and Electronic Equipment / Сфера компетентності 1: Технічне обслуговування й ремонт електричного й електронного обладнання 13 PAGEREF _Toc354662779 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662780" 1413. FUNCTION: MAINTENANCE AND REPAIR AT THE OPERATIONAL LEVEL / ФУНКЦІЯ: ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc354662780 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662781" 1413.1. Competence 1: Appropriate Use of Hand Tools, Machine Tools and Measuring Instruments for Fabrication and Repair on Board / Сфера компетентності 1: Належне застосування ручного, механічного та вимірювального інструмента для виготовлення деталей і ремонту на суднах 13 PAGEREF _Toc354662781 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662782" 1413.2. Competence 2: Maintenance and Repair of Shipboard Machinery and Equipment / Сфера компетентності 2: Технічне обслуговування і ремонт суднових механізмів і обладнання 13 PAGEREF _Toc354662782 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662783" 1414. FUNCTION: SHIP’S OPERATION CONTROL AND CREW SAFETY ON BOARD AT THE OPERATIONAL LEVEL / ФУНКЦІЯ: КЕРУВАННЯ ОПЕРАЦІЯМИ СУДНА Й ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ НА СУДНІ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc354662783 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662784" 1414.1. Competence 1: Ensure compliance with pollution prevention requirements / Сфера компетентності 1: Забезпечення виконання вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища 13 PAGEREF _Toc354662784 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662785" 1414.2. Competence 2: Maintain Seaworthiness of the Ship / Сфера компетентності 2: Підтримання судна у морехідному стані 13 PAGEREF _Toc354662785 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662786" 1414.3. Competence 3: Prevent, control and fight fires on board / Сфера компетентності 3: Запобігання пожежам і боротьба з пожежами на судні 13 PAGEREF _Toc354662786 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662787" 1414.4. Competence 4: Operate life-saving appliances / Сфера компетентності 4: Використання рятувальних засобів 13 PAGEREF _Toc354662787 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662788" 1414.5. Competence 5: Apply Medical First Aid on Board Ship / Сфера компетентності 5: Надання першої медичної допомоги на суднах 13 PAGEREF _Toc354662788 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662789" 1414.6. Competence 6: Monitor compliance with legislation requirements / Сфера компетентності 6: Контроль за дотриманням вимог законодавства 13 PAGEREF _Toc354662789 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662790" 1414.7. Competence 7: Using Leadership Skills and Team Work / Сфера компетентності 7: Застосування навичок лідерства і робота в команді 13 PAGEREF _Toc354662790 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662791" 1414.8. Competence 8: Contribute to the Safety of Personnel and Ship / Сфера компетентності 8: Сприяти безпеці персоналу і судна 13 PAGEREF _Toc354662791 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662792" 14APPENDIX / ДОДАТКИ 13 PAGEREF _Toc354662792 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662793" 14Appendix A. Shipboard Energy Plant and Its Parts Maintenance and Repair / Додаток А. Роботи, виконані на судні з технічного обслуговування та ремонту елементів суднової енергетичної установки 13 PAGEREF _Toc354662793 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662794" 14Appendix B. Taking Over a Watch / Додаток Б. Процедури прийняття машинної вахти 13 PAGEREF _Toc354662794 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662795" 14Appendix C. Keeping Engineering Watch / Додаток C. Процедури несення машинної вахти 13 PAGEREF _Toc354662795 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662796" 14Appendix D. Relieving Watch / Додаток D. Процедури передавання машинної вахти 13 PAGEREF _Toc354662796 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662797" 14Appendix E. Keeping a Stay Watch / Додаток Е. Процедури несення стоянкової машинної вахти 13 PAGEREF _Toc354662797 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662798" 14Appendix F. Making Entries in the Engine Log Book / Додаток F. Ведення машинного журналу 13 PAGEREF _Toc354662798 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc354662799" 14BIBLIOGRAPHY / СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13 PAGEREF _Toc354662799 \h 14461515
15

1. GUIDE FOR SHIP-OWNERS AND SHIP MASTERS IN ORDER TO ENSURE MARITIME CADETS (STUDENTS) FOLLOW PROGRAMMES OF SHIPBOARD TRAINING1.1 General provisions
Every
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· a ship’s officer.
Where the seagoing service forms part of an approved training programme, the following principles should be observed:
.1 The programme of shipboard training should be an integral part of the overall training plan;
 1. КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ СУДНОВЛАСНИКІВ ТА КАПІТАНІВ СУДЕН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКО-НАННЯ КУРСАНТАМИ (СТУДЕНТАМИ) МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС ПЛАВАННЯ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ
1.1. Загальні положення
Кожний курсант/студент як кандидат на отримання диплома вахтового механіка (далі  кандидат на дипломування або майбутня особа командного складу), незалежно від форми навчання (очної чи заочної) повинен завершити схвалену програму підготовки, спрямовану на надання допомоги майбутній особі командного складу в досягненні стандарту компетентності, відповідно до таблиці А-ІII/1 Кодексу ПДНВ.
Майбутня особа командного складу, керівники підготовки, персонал судна та персонал судноплавної компанії повинні знати зміст програми підготовки на судні, чітко уявляти собі компетентності, які повинні бути досягнуті після завершення програми підготовки.
Обов'язковий стаж роботи на суднах є найважливішою складовою у набутті досвіду роботи особи командного складу на судні та у досягненні необхідного стандарту компетентності. Тільки належним чином спланована та реалізована програма підготовки на судні може дозволити майбутнім особам командного складу набути і використовувати на практиці необхідні уміння та навички та надати можливість продемонструвати досягнутий стандарт компетентності, що підлягає оцінці з метою дипломування для роботи на морських суднах.
У тих випадках, коли стаж роботи на суднах складає частину схваленої програми підготовки, необхідним є дотримання наступних принципів:
.1 програма підготовки на судні повинна бути складовою частиною загального плану підготовки;
.2 The programme of shipboard training should be managed by a shore based training adviser designated by the marine institution. This programme is coordinated by the company which manages the ship on which the sea
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·програма підготовки на судні повинна контролюватися керівником плавальної практики курсанта/студента, призначеного морським навчальним закладом та координуватися компанією, що оперує судном, або компанією по найму та працевлаштуванню українських моряків на судні як національних, так і іноземних судновласників (далі компанія судновласника), на якому буде проходити плавальну практику курсант/студент морського навчального закладу;
.3 майбутня особа командного складу повинна завжди знати двох конкретних осіб, які безпосередньо відповідають за керівництво програмою підготовки на судні:
перша з них це особа командного складу судна, відповідальна за підготовку на судні, яка під керівництвом капітана судна повинна організовувати та контролювати виконання програми підготовки протягом рейсу;
друга це особа керівного складу компанії-судновласника, яка несе відповідальність у цілому за організацію програми підготовки на судні та за координацію програми з навчальними закладами на рівні компанії;
.4 майбутня особа командного складу повинна мати при собі схвалену Книгу реєстрації підготовки та вести повні записи про практичну підготовку та досвід, отримані на судні.
Книга реєстрації підготовки, призначена розв’язувати наступні три завдання:
навчальної програми курсанта/студента під час підготовки на судні;
методичного керівництва і засобу контролю за ходом підготовки для суднового офіцера, призначеного відповідальним за підготовку курсанта/студента на судні;
формування документу, що підтверджує задовільне завершення курсантом/студентом практичної підготовки, необхідної для виконання обов'язків вахтового механіка.

The record book duly completed and signed by the master, shipboard officers, the company training officer and the shore based training adviser designated by t
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Належним чином заповнена і скріплена підписами капітана судна, осіб командного складу судна та керівного складу судновлас-ника і керівника практики від морського навчального закладу, відповідальних за підготовку курсанта/студента, Книга реєстрації підготовки забезпечує документальне свідчення того, що програма підготовки на судні була завершена, і яке, відповідно до вимог Міжнародної конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками і національними вимогами, буде враховано Державною кваліфікаційною комісією під час оцінки компетентності випускника морського навчального закладу з метою дипломування для роботи на морських суднах (присвоєння перших звань осіб командного складу морських суден).
.5 компанія-судновласник повинна забезпечити встановлення відповідних періодів, необхідних для виконання курсантом/ студентом програми підготовки на судні в межах нормальної експлуатаційної діяльності судна.
1.2. Роль і відповідальність осіб, які залучені до організації та проведення підготовки курсантів/студентів на судні
Особа керівного складу компанії судновласника, відповідальна за підготовку студента/курсанта на судні під час плавальної практики,забезпечує:
контакти (при потребі) між керівником практики від морського навчального закладу і капітаном судна;
контроль та нагляд за прогресом майбутньої особи командного складу в ході всієї підготовки на судні;
контроль за належним оформленням Книги реєстрації підготовки.
Особа командного складу судна, відповідальна за підготовку курсанта/студента на судні, забезпечує:
проведення вступного (первинного) інструктажу;
організацію практичної підготовки на судні згідно програми підготовки/ етапів і термінів її виконання;
контроль та нагляд за належним веденням курсантом/студентом Книги реєстрації підготовки;
контроль та нагляд за проведенням майбутньою особою командного складу часу на судні з максимально можливою користю, з точки зору підготовки та набуття досвіду, з врахуванням цілей програми підготовки і необхідності забезпечення прогресу підготовки курсантом/ студентом.
The master’s responsibilities should be to:
allocate the officer responsible for cadet’s training;
provide the link between the shipboard training officer and the company training officer;
fulfil the role of contin
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·is to be organized. Induction presents the opportunity to brief prospective officers about important aspects of the tasks they will be undertaking, with particular regard to safe working practices and protection of the marine environment.
2.3. Капітан судна:
призначає особу командного складу судна, відповідальну за підготовку курсанта/ студента;
забезпечує, при потребі, контакти між особою командного складу судна та особою керівного складу компанії судновласника, відповідальних за підготовку;
виконує роль заступника керівника практики курсанта/студента на судні в разі, якщо особа командного складу судна, відповідальна за підготовку, звільнена від цієї ролі під час рейсу, або призначає іншу таку особу;
забезпечує оформлення Книги реєстрації підготовки як документу, що підтверджує задовільне завершення курсантом/студентом програми практичної підготовки на судні.
2.4. Курсант/студент як майбутня особа командного складу морського судна повинен:
точно дотримуватись програми підготовки;
максимально використовувати наявні можливості, незалежно від того, чи представляються вони в робочий або в неробочий час;
вчасно та належним чином вносити відповідні записи в Книгу реєстрації підготовки як документального підтвердження виконання програми підготовки згідно з планом-графіком та забезпечення того, щоб Книга реєстрації підготовки була доступна для перевірки в будь-який час.
1.3. Вступний (первинний) інструктаж
На початку програми та на початку кожного рейсу на іншому судні майбутні особи командного складу повинні отримати від особи командного складу судна, відповідальної за підготовку курсанта/ студента, повну інформацію та керівництво стосовно того, що очікується від них та як буде організована програма їх підготовки. Вступний інструктаж надає можливість ознайомити майбутніх осіб командного складу з важливими аспектами завдань, які вони будуть виконувати, особливо звертаючи увагу на безпечну практику суднових робіт і захист морського навколишнього середовища.
1.4. Basic requirements for completion of onboard training pro
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Основні вимоги до виконання програми підготовки на судні
Майбутня особа командного складу повинна мати достатню можливість для набуття досвіду несення вахти в машинному відділенні під контролем та наглядом кваліфікованої особи командного складу, особливо на завершальному етапі програми підготовки на судні.
Виконання майбутніми особами командного складу кожного із завдань та обов'язків, наведених у Книзі реєстрації підготовки, повинно підтверджуватися кваліфікованою особою командного складу, коли, за її висновком, майбутня особа командного складу досяг ла встановленого стандарту професіоналізму. Важливо зрозуміти, що курсантові/студентові, як майбутній особі командного складу, може знадобитися продемонструвати вміння/навички декілька разів підряд, перш ніж особа командного складу судна, відповідальна за його підготовку, упевниться в тому, що встановлений стандарт був досягнутий.
1.5. Оцінка компетентності курсанта/студента
Курсант/студент повинен надати особі командного складу судна, відповідальній за її підготовку, докази досягнення стандартів професіоналізму шляхом демонстрації того, що навички та вміння виконувати функції вахтового механіка (в т.ч. як особи, яка може входити до складу ходової вахти в машинному відділені під час плавання в складних умовах), були набуті в повному обсязі.
Стандарт компетентності, якого необхідно досягнути майбутній особі командного складу, викладений у Кодексі з питань підготовки та дипломування моряків (Кодекс ПДНВ), у таблиці АІІІ/1 для вахтового механіка.
Стандарти встановлюють необхідні знання та навички і застосування цих знань та навичок до стандарту роботи, який вимагається на судні.
Особа командного складу судна, відповідальна за підготовку курсанта/студента, повинна керуватися вказаними мінімальними стандартами при проведенні оцінки компетентності майбутньої особи командного складу судна.
Оцінка компетентності курсанта/ студента на судні полягає у:
.1 збиранні та оцінці достатніх, дійсних та надійних доказів знань курсанта/студента, його розуміння та професіоналізму для
tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-III/1 – for certification as officer in charge of an engineering watch.
.2 judging that evidence against the criteria specified in the minimum standards of competence (column 4 above tabl
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· виконання завдань, обов'язків та відповідальності, перелічених у колонці 1 таблиці А-III/1 для отримання диплома вахтового механіка.
.2 винесенні висновку про те, що докази співвідносяться з критеріями, зазначеними в специфікаціях мінімальних стандартів компетентності (колонці 4 вказаної вище таблиці А-ІІІ/1 Кодексу ПДНВ).
Критерії для оцінки компетентності (колонка 4 таблиці А-ІІІ/1 Кодексу ПДНВ) визначають найважливіші аспекти компетентної роботи. Ці аспекти виражені таким чином, що оцінка роботи кандидата може бути порівняна з ними та повинна бути належним чином задокументована в Книзі реєстрації підготовки.

1.6. Оцінка вмінь та навичок несення ходової вахти на судні
Оцінка вмінь та навичок несення ходової вахти в машинному відділені повинна:
здійснюватися на основі критеріїв оцінки компетентності для функції «Суднові механічні установки», викладених у таблиці А-ІІІ/1;
забезпечувати, щоб кандидат виконував обов'язки з несення вахти відповідно до Принципів несення безпечної ходової машинної вахти (розділ А-VІІІ/2, частина 32, 4-2) та Керівництва з несення безпечної ходової машинної вахти (розділ ВVIII/2, частина 3-2, 4-2 Кодексу ПДНВ)

INTRODUCTION
Certification of officers in charge of an engineering watch is done under the requirements of the Intern
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ВСТУП
Дипломування вахтових механиків здійснюється відповідно до міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти (Конвенція ПДНВ). Підготовка вахтового механіка включає підготовку в схваленому морському навчальному закладі й практичну підготовку на судні. Практична підготовка на судні виконується у відповідності до структурованої програми підготовки, яка є в книзі реєстрації підготовки. Нижче наводяться витяги з Конвенції ПДНВ і Кодексу ПДНВ щодо практичної підготовки на судні і важливості ведення книги реєстрації підготовки. Всі витяги приводяться дослівно з офіційного перекладу Конвенції ПДНВ.
Правило III/1 Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових механіків суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично безвахтово
1. Кожен вахтовий механік морського судна з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично безвахтово, з потужністю головної енергетичної установки 750 кВт або більше повинен мати професійний диплом.
2. Кожний кандидат на отримання диплома повинен:
.1 бути не молодше 18 років;
.2 набути загальну практичну професійну підготовку та мати схвалений стаж роботи на судні не менше 12 місяців як частину схваленої програми підготовки, яка включає підготовку на судні, що відповідає вимогам розділу А-III/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у схваленій Книзі реєстрації підготовки, або набути загальну практичну професійну підготовку і мати схвалений стаж роботи на судні не менше 36 місяців, з яких не менше 30 місяців є стажем роботи на судні у складі машинної команди;
.3 під час набуття необхідного стажу роботи на судні виконувати обов'язки з несення вахти у машинному відділенні під керівництвом старшого механіка або кваліфікованого механіка тривалістю не менше 6 місяців;
.4 пройти схвалене навчання та підготовку та відповідати стандартам компетентності, визначеним у розділі А-III/1 Кодексу ПДНВ та
Section А-ІІІ/1
Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of an engineering watch in a m
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ned; and
.3 is adequately documented in a training record book.
Розділ А-ІІІ/1
Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових механіків суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується
Підготовка на судні
2. Кожний кандидат на отримання професійного диплома вахтового механіка суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується та головною руховою установкою потужністю 750 кВт або більше, чия робота на судні згідно з пунктом 2.2 правила ПІ/1 складає частину програми підготовки, схвалену як таку, що відповідає вимогам цього розділу, повинен пройти схвалену програму підготовки на судні, яка:
. 1 забезпечує, що протягом необхідного стажу роботи на судні кандидат отримує систематичну практичну підготовку та досвід з виконання завдань, обов'язків та несенню відповідальності вахтового механіка, беручи до уваги керівництво, наведене у розділі В-ІІІ/1 цього Кодексу;
.2 здійснюється під безпосереднім керівництвом та наглядом кваліфікованого та дипломованого механіка суден, на яких кандидат проходить схвалений стаж роботи; а також
.3 належним чином заноситься у Книжку реєстрації підготовкиSection B-II/1
Roles and responsibilities

1 The company training officer should be respon
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Розділ B-II/1
Роль и відповідальність
1 посадова особа компанії, відповідальна за підготовку на суднах, несе відповідальність за:
загальне керівництво програмою підготовки;
нагляд за проходженням підготовки майбутньої особи командного складу; та
видачу необхідних керівництв та забезпечення того, що всі пов'язані з програмою підготовки особи виконують свої функції;
2 Особа командного складу судна, відповідальна за підготовку на судні, несе відповідальність за:
організацію програми практичної підготовки на судні;
забезпечення контролю та нагляду за тим, щоб книга реєстрації підготовки велася належним чином, та щоб усі інші вимоги виконувалися; а також
забезпечення того, щоб, наскільки це практично можливо, майбутня особа командного складу проводила час на судні з максимально можливою користю, з точки зору підготовки та набуття досвіду, а також щоб цей час відповідав цілям програми підготовки, прогресу підготовки та експлуатаційним можливостям судна;
3 капітан відповідає за:
забезпечення зв'язку між відповідальними за підготовку особою командного складу судна та посадовою особою компанії, що знаходиться на березі;
виконання ролі наступника особи командного складу судна, відповідального за підготовку, якщо остання звільнена від своїх обов'язків під час рейсу; а також
забезпечення того, щоб усі заінтересовані особи ефективно виконували програму підготовки на судні;
4 Mайбутня особа командного складу відповідає за:
старанне виконання встановленої програми підготовки;
максимальне використання наявних можливостей, незалежно від того, чи представляються вони в робочий, або в неробочий час; а також
підтримання Книги реєстрації підготовки на сучасному рівні та забезпечення того, щоб вона була доступна для перевірки в будь-який час.
Induction
At the beginning of the progra
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Вступний інструктаж
На початку програми та на початку кожного рейсу на іншому судні майбутні особи командного складу повинні отримати повну інформацію та керівництво стосовно того, що очікується від них та як буде організована програма їх підготовки. Вступний інструктаж надає можливість ознайомити майбутніх осіб командного складу з важливими аспектами завдань, які вони будуть виконувати, особливо звертаючи особливу увагу на техніку безпеки та захист морського середовища.
Нагляд та контроль
Керівництво та контроль важливі для забезпечення того, щоб майбутні особи командного складу повністю усвідомлювали прогрес, якого вони досягли, та для того, щоб вони могли брати участь у прийнятті рішень про їхню майбутню програму. Для забезпечення ефективності контроль повинен бути пов'язаний з інформацією, отриманою з Книги реєстрації підготовки та інших відповідних джерел. Книга реєстрації підготовки повинна перевірятися та підтверджуватися офіційно капітаном і особою командного складу судна, відповідальною за підготовку, на початку, протягом та в кінці кожного рейсу. Книга реєстрації підготовки між рейсами повинна також перевірятися та затверджуватися посадовою особою компанії, відповідальною за підготовку.
Розділ A-I/6
Підготовка та оцінка
1. Підготовка та оцінка моряків проводилася, контролювалась, оцінювалася та забезпечувалася кваліфікованими особами.
2. Особи, які проводять підготовку під час роботи або оцінку на судні, повинні робити це лише тоді, коли така підготовка чи оцінка не чинить негативного впливу на нормальну експлуатацію судна, та вони можуть присвятити свій час і увагу підготовці або оцінці.
5. Будь-яка особа, відповідальна за керівництво підготовкою моряка під час роботи, яка призначена для отримання ними кваліфікації, що необхідна для дипломування згідно Конвенції, повинна мати повне розуміння програми підготовки та спеціальних завдань для кожного виду проведеної підготовки.
Section 1 Guide to Completion
For the attention of Masters, onboard Training Officers and Cadets
Object of the Record Book
The pur
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Керівництво по заповненню книги реєстрації підготовки
Увага капітанів, керівників практики на судні й курсантів.
Мета книги.
Метою даної книги є допомогти курсантові у виконанні структурованої програми практики і кращого використання часу знаходження на судні. В результаті виконання курсанти отримають необхідну практичну підготовку і досвід, щоб стати компетентними вахтовими помічниками відповідно до Конвенції ПДНВ і прийнятих Манільських поправок. У зв'язку із цим, дуже важливо щоб данні рекомендації неухильно виконувалися. Оскільки ця книга реєстрації підготовки розглядатиметься Інспекцією по підготовці й дипломуванню моряків при розгляданні питання видачі диплома, належне заповнення цього журналу дуже важливе. Журнал повинен бути об'єктом пильної уваги капітанів судна, офіцерів керівників практики на судні й судноплавних компаній.
Як користуватися книгою реєстрації підготовки.
При отриманні цієї книги
Курсант повинен заповнити інформацію про себе в розділі 2 “Particulars of Cadet”. Після цього курсант несе персональну відповідальність за збереження цієї книги впродовж усього періоду навчання.
Відразу після прибуття на судно
Розділ 4, що стосується обов'язкового ознайомлення з питань безпеки і обов'язкового ознайомлення із судном, повинен бути заповнений відразу при прибуттю курсанта на кожне судно. Офіцер повинен підписати підтвердження, що обов'язкове ознайомлення,яке вимагається конвенцією ПДНВ, проведено.
Найближчим часом після прибуття на судно
Курсант повинен заповнити розділ 3, відносно технічних характеристик судна. Капітан і призначений офіцер керівник практики повинні забезпечити можливість для виконання цього завдання.
Призначений керівник на борту судна повинен перевірити книгу, щоб визначити що вже виконане. Повинен бути складений план для виконання не виконаних завдань.
У період практики
Розділ 6, який містить перелік завдань для виконання в період плавальної практики, повинен поступово заповнюватися. Додаткова інструкція з його заповнення наведена на початку цього розділу.
The Book shoul
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Книга повинна надаватися керівникові практики на судні при прибутті на кожне судно і згодом наскільки дозволяє характер рейсу, щотижня. Коментарі повинні бути записані в розділі 2 “Shipboard Training Officer's Review of Training Progress”.
Книга повинна надаватися капітанові для перевірки щомісяця й наприкінці кожного рейсу. Відгуки капітана повинні заноситися в розділі 2 “Master's Inspection of Record Book”, вказується дата, підпис і завіряється печаткою судна.
У розділі 2, у таблицю “Shipboard Service Record” повинні заноситися точні дати й терміни плавальної практики на борту судна. Ці дані завіряється печаткою судна і підписом капітана.

Після закінчення кожної практики
Після завершення плавальної практики курсант повинен отримати коментарі від крюїнгової компанії( розділ 2 “Company's Inspection of Record Book”) і надати книгу в навчальний заклад керівникові практики для перевірки записів (розділ 2 Перевірка книги навчальним закладом ”).
PERSONAL HISTORY ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТА

Name in full _____

ПІБ ___________________________________________________________________________________

Seaman’s Seagoing Service Record Book №/Номер послужної книжки моряка _____________________

Date of Birth/Дата народження_______________________

Permanent Address/Постійна адреса _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Training institution/ Морський навчальний заклад _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

Government/ Уряд _______________________________________________________________________

Administration/ Адміністрація___________________________________________________________

Official stamp/Гербова печатка

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності

____________________ Є. І. Трушляков


Training institution or Department issuing the Training Record Book/ Навчальний заклад та/або його підрозділ, що видав Книгу реєстрації підготовки
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор Машинобудівного інституту _____________________ Сербін С.І. Завідувач кафедри ССЕУ ________________________ Горбов В.М.
Training Record Book's registration number/ Реєстраційний номер Книги __________________
Date of issue/ Дата видачі ____________________________
2.1. Cadet’s (Student’s) workshop practical experience Реєстрація проходження технологічної практики курсантом (студентом)

Subject
Найменування теми
Approval Mark
Відмітка про залік
Instructor’s name
Прізвище викладача
Signature
Підпис
Date
Дата

1
Operation equipment, and sate working practices


Технологічне обладнання і техніка безпеки підчас його експлуатації

2
Fitting (Tool Shop), Assembly Works


Слюсарна обробка, складально-монтажні роботи

3
Arc-welding, Soldering


Електрозварювальні роботи, паяння

4
Bench and machine tool material processing


Верстатно-механічна обробка
5


Maintenance equipment and shipboard parts repairs Технологічне устаткування СР, роботи з ремонту суднових деталей6
Ship operation equipment and shipboard parts repairs


Технологічне устаткування судна і роботи з ремонту суднових деталей

7
Electric installation work


Електромонтажні роботи


Marine engineering shipboard training supervisor ________________________________
2.2. Training Programme as Applicable Навчальний план підготовки

At education institution
Faculty
Year
From:
To:

У навчальному закладі
Факультет
Курс
Від:
До:

Shipboard training
Плав. практика


Basic Training as required by Section A-VI/1 paragraph 2 of the STCW Code
As part of your pre-sea training you should have completed Basic Training of instruction as listed. Enter details of this training or instruction below.
Основне навчання згідно з частиною A-VI/1 параграф 2 Кодексу ПДНВ
Як «0» етап вкажіть курси та інструктажі згідно зі списком


Date
Дата
Location
Місце
Document No (if any)
№ документа
Supervisor’s name, Signature
Прізвище керівника, підпис

Personal Survival Techniques

Виживання і безпека на морі

Fire Prevention and Fire Fighting

Запобігання і боротьба з пожежею

Elementary First Aid

Найпростіша медична допомога

Personal Safety and Social Responsibilities

Особиста безпека і суспільні обов’язки

Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats

Керування рятувальними плотами і шлюпками


2.3. Shipboard Service Record Реєстрація часу проходження плав практики


Ship Ref. No.
Name of Ship / Port of Registry
Service Period
Signature of Master
Ship's Official Stamp
Час практики

Dates
Service amountСудновий реєстраційний номер
Назва судна і порт реєстрації
Дати
Строки
Підпис капітана Суднова печатка
Joining
Leaving
m
d

Прибув
Вибув
місяці
дні
2.4. Engine-Room Watchkeeping Record Реєстрація несення вахти у машинному відділенні


Ship Ref. No.
Name of Ship / Port of Registry
Service Period
Signature of Chief Engineer
Час практики

Dates
Days of Service in Engine-roomСудновий реєстраційний номер
Назва судна і порт реєстрації
Дати
Дні служби у машинному відділенні
Підпис старшого механіка
From
To
Days

від
до
Дні


2.5. Ship Board Training Engineer Officer's Review of Training Progress Відмітка суднового механіка - керівника практики про хід практичної підготовки
Ship
Comments
Position and Name of Shipboard Training Officer
Signature
Date

Судно
Коментарі
Посада і прізвище суднового офіцера
Підпис
Дата


2.6. Shipboard Training Record Book Check-up by Chief Engineer Перевірка книжки реєстрації практичної підготовки старшим механіком

Ship
Судно
Comments
Коментарі
Name of Chief Engineer
Прізвище старшого механіка
Chief engineer’s Signature
Підпис старшого механіка
Date
Дата
Signature of Master
Ship’s Official Stamp
Підпис капітана Суднова печаткаShip
Судно
Comments
Коментарі
Name of Chief Engineer
Прізвище старшого механіка
Chief engineer’s Signature
Підпис старшого механіка
Date
Дата
Signature of Master
Ship’s Official Stamp
Підпис капітана Суднова печатка

2.7. Shipboard Training Record Book Check-up by Shipping Company Officer Перевірка книжки реєстрації практичної підготовки офіцером судноплавної компанії

Ship
Судно
Shipping Company
Судноплавна компанія
Comments
Коментарі
Company Training Officer
Офіцер судноплавної компанії
Name
Прізвище
Signature
Підпис
Date
Дата

2.8. Shipboard Training Record Book Check-up by Educational institution Training Supervisor Перевірка книжки керівником практики від навчального закладу

Ship
Судно
Educational institution
Навчальний заклад
Comments
Коментарі
Training Supervisor
Керівник практики
Name
Прізвище
Signature
Підпис
Date
Дата

2.9. Record Book Check-up by Department of Practical Experience Перевірка книжки відділом практики навчального закладу

Ship
Судно
Education institution
Навчальний заклад
Comments
Коментарі
Head of Training Department
Керівник відділу практики
Name
Прізвище
Signature
Підпис
Date
Дата

2.10. List of Publications, Video and Computer-based Training Programmes as well as Shipboard Documents Studied/Used during training period Перелік літератури, відео та комп’ютерних програм і суднових документів, що використовувалися під час практики
Date
Дата
Subject/Title
Найменування
3. SHIP GENERAL DATA ГОЛОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО

First ship
Перше судно
Second ship
Друге судно
Third ship
Третє судно
Fourth ship
Четверте судно

Ship Reference Number
Реєстраційний номер судна
,

Ship Name
Назва судна


Call Sign
Позивні


Port of Registry
Порт приписки


Gross registered tons
Брутто-реєстровий тоннаж


Net registered tons
Нетто-реєстровий тоннаж


Deadweight
Дедвейт


Load displacement
Водотоннажність у вантажі


Cargo

Вантаж

Length Overall (m)

Найбільша довжина (м)

Beam (m)

Ширина (м)

Summer Draft loaded (m)

Осідання до літньої вантажної марки


Service speed (knots)

Експлуатаційна швидкість (вузли)


Main engine shaft power (kW)

Ефективна потужність головного двигуна (кВт)


Service r.p.m.

Експлуатаційна частота обертання


Propellers

Гребні гвинти

Fuel type and viscosity

Тип палива і його в’язкість

Bunker capacity

Ємність паливних танків

Daily fuel consumption

Добова витрата палива

Emergency gear

Аварійне обладнання

Number

Кількість

Capacity

Місткість/Продуктивність

Fire pumps

Пожежні насоси

Lifeboats

Рятувальні шлюпки

Rafts

Плоти

Reviewed by Supervising Engineer (Signature) {Date)

Переглянуто механіком – керівником практики (Підпис) (Дата)

4. Mandatory Requirements for joining a ship and Basic Safety Training Обов'язкові вимоги щодо ознайомлення з судном і початкової підготовки з питань безпеки

Ship's name/Ship Ref No

Найменування судна/Судновий реєстраційний, номер

Task / Duty
Officer's Signature, Date
Officer's Signature, Date
Officer's Signature, Date
Officer's Signature, Date

Завдання / обов'язок
Підпис офіцера, дата
Підпис офіцера, дата
Підпис офіцера, дата
Підпис офіцера, дата


Be able to:

Вміти:

Communicate with other people on board on basic safety measures

Спілкуватися з іншими особами на борту судна з основних видів забезпечення безпеки

Understand safety information symbols, signs and alarm signals

Розуміти символи, знаки й сигнали тривоги, пов'язані з інформацією про безпекуKnow what to do if:

Знати, що робити, якщо:

A person falls overboard

Людина за бортом

Fire or smoke is detected

Виявлено вогонь або дим

The fire or abandon ship alarm is sounded

Пролунала пожежна тривога або сигнал про залишення судна

Be able to:

Вміти:


Identify muster and embarkation stations and emergency escape routes

Знайти місце збору за тривогою або місце збору для залишення судна, шляхи аварійного виходу з приміщень

Locate and don life jackets

Знайти місце зберігання і надягнути рятувальний жилетSound the alarm and have a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers

Оголосити тривогу й мати основні знання про використання переносного вогнегасникаRender the first aid or other urgent assistance to the injured person before giving him/her a qualified medical treatment

Надати першу допомогу потерпілому або іншу невідкладну допомогу до того, як йому буде надана кваліфікована допомогаUpon being given an order to close or open the fire or watertight doors fitted in a particular ship, except the ports in the hull

Після отримання команди закрити й відкрити вогнезахисні, зовнішні звичайні й водонепроникні двері, які встановлені на конкретному судні, крім тих, які призначені для закриття отворів у корпусі судна


Safety and emergency procedures:

Забезпечення безпеки й дії в аварійних ситуаціях:

Read and demonstrate an understanding of your Company's Fire and Safety RegulationПрочитати й продемонструвати розуміння Правил вашої судноплавної компанії щодо забезпечення безпеки й протипожежної безпеки на судні

Demonstrate recognition of the alarm signals for:

Продемонструвати впізнання сигналів тривоги у випадках:

FIRE

ПОЖЕЖІ

EMERGENCY

АВАРІЇ

ABANDON SHIP

ЗАЛИШЕННЯ СУДНА

Locate medical first aid equipment

Вказати місця розташування медичних засобів та обладнання для надання першої медичної допомоги

Locate fire-fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire axes and hoses

Указати місця розташування протипожежного інвентарю: місць подавання сигналів пожежної тривоги, гучних дзвонів, вогнегасників, гідрантів, пожежних сокир і шлангів

Locate breathing apparatus and fire-fighter's outfits, etc.

Указати місця зберігання дихальних апаратів, екіпірування пожежних тощо

Locate and explain how to operate remote emergency shutdown controls for main engines, including other emergency shutdown valves

Показати розташування й пояснити як користуватися пристроями дистанційної аварійної зупинки головних двигунів, включно інші клапани аварійної зупинки.

Safety and emergency procedures
Забезпечення безпеки й дії в аварійних ситуаціях

Locate CO2 or halon bottle room, and control valves for smothering apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds as well as in the engine room
Показати місця розташування станцій вуглекислотного або хімічного гасіння, а також контрольних клапанів для подавання газу в приміщення помпових відділень, вантажних танків і трюмів, машинного відділення
Locate and explain the operation of the emergency fire pump

Показати місце розташування й пояснити порядок користування пожежним аварійним насосом


Environmental protection:
Захист навколишнього середовища:
Get acquainted with:
Ознайомитися з:


the procedure for handling garbage, rubbish and other wastes

процедурами обігу з кухонними відходами, сміттям та іншими відходами;


the use of garbage and grey water treatment equipment or other relevant equipment as applicable

використанням пристрою для переробки сміття, забрудненої води або іншим відповідним обладнаннямInsert Boat and Fire Muster Stations and other details in the appropriate space, ask the Shipboard Training Officer to sign in the space provided Впишіть місця збору за шлюпкової або пожежної тривоги та інші, пов'язані з ними деталі, попросіть суднового офіцера – керівника практики поставити підпис у відведені для цього місця


Ship's Name
Назва судна

Ship Ref. No
Судновий реєстраційний номер

Boat Muster Station
Місце збору за шлюпкової тривоги

Shipboard Training Officer
Судновий , офіцер – керівник, практики

Fire Muster Station
Місце збору за пожежної тривоги

Shipboard Training Officer
Судновий офіцер – керівник практики

Date
Дата


5. PROPULSION PLANT DATA ВІДОМОСТІ ПРО ПРОПУЛЬСИВНУ УСТАНОВКУ
Technical Details
Технічні характеристики
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)

5.1 Technical details – diesel propulsion plant

5.1 Технічні характеристики дизельної пропульсивної установки

Main engine * *

Головний двигун

make, type and building year

виготовлювач, тип і рік побудови

principal dimensions:

головні виміри:

cylinder bore

діаметр циліндра (м)

piston stroke

хід поршня (м)

ratio crank length/connecting rod length

відношення довжини кривошипа до довжини шатуна

construction

конструкція

output

потужність (кВт)

number of cylinders

кількість циліндрів

reversible or non-reversible

реверсивний або нереверсивний

method of starting

спосіб пуску

2 or 4-stroke process

двотактний або чотиритактний

scavenging system

система продувки

turbocharger system

система наддування

trunkpiston or crosshead construction

тронкової або крейцкопфної конструкції

direct or indirect injection

безпосереднього або передкамерного упорскування

number of inlet and outlet valves

кількість впускних і випускних клапанів

highest and lowest number of revolutions

максимальне й мінімальне число обертів

kind of fuel

вид палива

compression pressure

тиск стиснення

maximum combustion pressure

максимальний тиск згоряння

specific fuel consumption

питома витрата палива

Coupling/reduction gearing

Муфта/редукторна передача * *

make, type and building year of coupling or reduction gearing
виготовлювач, тип і рік побудови муфти та/або редуктора

type of coupling (plate/hydraulics reversible, etc.)

тип муфти (фрикційна / гідродинамічна, реверсивна тощо)

type of reduction gearing

тип редукторної передачі

reduction rate

передаточне число

type of toothing

тип зубчастого зачеплення

operation of coupling

управління муфтою

Remarks:

Примітки:

Reviewed by Supervising Engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики

(Підпис) (дата)

5.2 Technical details – steam propulsion plant

5.2 Технічні характеристики пароенергетичної установки

Main turbine * *

Головна турбіна

manufacture, type year built

виготовлювач, тип, рік побудови

type of turbine drive system

тип турбіни, системи привода

number of stages (HP + LP)

кількість ступенів (ВТ+НТ)

number of RPM (HP + LP)

число об/хв. (ВТ+НТ)

power output

потужність на виході

inlet steam pressure

тиск пари на вході

inlet steam temperature

температура пари на вході

extractions steam pressure

тиск відбору пари

exhaust steam pressure

тиск відпрацьованої пари

exhaust steam temperature

температура відпрацьованої пари

type of governor

тип регулятора

Reduction gear assembly

Редукторний агрегат * *

manufacture, type, year built

виготовлювач, тип, рік побудови

reduction ratio

передаточне число

type of toothing

тип зубчастого зачеплення

name of each type of gear or assembly
назва кожного типу зубчастої передачі агрегату

Main boiler * *

Головний паровий котел

Manufacture, type, year built

виготовлювач, тип, рік побудови

steam generating capacity

паропродуктивність

Steam pressure/temperature

тиск/температура пари

combustion control system

система регулювання горіння

feed water control system

система регулювання подачі живильної води

superheat steam temperature control

регулювання температури перегріву пари

type of desuperheater

тип пароохолодника

type of economizer/airheater, superheater

тип економайзера повітропідігрівника, пароперегрівника

soot blower arrangement

сажообдувний пристрій

safety valve arrangement

устрій запобіжного клапана


List of boiler mounting and internals * *

Перелік арматури і внутрішніх елементів котла

Type of fuel system (number of pumps and heaters)

Тип паливної системи (кількість насосів і підігрівників)

Air register

Повітряний шибер

Type of fuel burners

Тип паливних форсунок

Internal header device

Внутрішні колекторні пристрої

Boiler accessories

Арматура котла

Boiler isolation

Ізоляція котла

Remarks:

Примітки:

Reviewed by Supervising Engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики

(Підпис) (дата)

5.3 Technical details – general

5.3 Загальні технічні дані

Thrust block * *

Упорний підшипник

type

тип

separate or built-in
окремий або вбудованийShafting * *

Валопровід

components

складові елементи

maximum revolutions/minute

максимальне число об./оя.

type of stern tube

тип дейдвудного пристрою

type and number of bearings

тип і кількість підшипників

Propeller * *

Гребний гвинт

make, type

виготовлювач, тип

fixed/controllable pitch

фіксованого/регульованого кроку

number of blades

кількість лопатей

right/left handed

правого/лівого обертання

pitch

Крок

Thrusters * *

Підрулювальні пристрої

number

кількість

location

розташування

make, type, year of construction

виготовлювач, тип, рік побудови

type of drive

тип привода

maximum electrical power consumption

максимальне споживання електроенергії

maximum output power

максимальна потужність на виході

Steering engine

Кермова машина

Make, type, year built * *

виготовлювач, тип, рік побудови

Torque * *

Обертальний момент

Pumps, ram arrangements * *

Насоси й плунжерні пристрої

Follow up arrangements

Слідкуючі пристрої

Emergency arrangements *

Аварійні пристрої

Remarks:

Примітки:

Reviewed by Supervising Engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики
(Підпис) (дата)

6. TECHNICAL DETAILS OF AUXILIARY MACHINERY AND SHIP POWER PLANT SYSTEMS ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДОПОМІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ І СИСТЕМ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ
Technical Details
Технічні характеристики
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)

6.1. Prime movers of generators

6.1. Первинні двигуни генераторів

Diesel engine

Дизельний двигун

number on board * *

кількість на судні

manufactures, type, year built * *

виготовлювач, тип, рік побудови

power output * *

потужність на виході

number of revolutions * *

число обертів

two or four-stroke process * * cycle

2-тактний або 4-тактний

type of scavenging and turbo charging * *

тип продувки й турбонаддування

type of fuel**

сорт палива

engine starting equipment *

пускове обладнання двигуна

maximum compression pressure

максимальний тиск стискання

maximum combustion pressure

максимальний тиск згоряння

specific fuel consumption

питома витрата палива

Turbine**

Турбіна

manufacture, type, year built

виготовлювач, тип, рік побудови

type, of turbine(s)

тип турбін(и)

number of stages

кількість ступіней

reduction gear

редукторна передача

number of revolutions

число обертів

power output

потужність на виході

live steam pressure

тиск свіжої пари

quality of steam

якість пари

exhaust steam pressure

тиск відпрацьованої пари

Emergency diesel generator * *

Аварійний дизель-генератор

manufacture, type, year built

виготовлювач, тип, рік побудови

two or four-stroke process cycle

2-тактний або 4-тактний

power output
потужність на виході

way of starting
спосіб запуску

number of revolutions
число обертів

6.2. Fuel system

6.2. Паливна система

Fuel transfer pumps * *

Паливоперекачувальні насоси

number on board

кількість на судні

type

тип

capacity

продуктивність

Fuels * *

Паливо

types available

використовувані сорти

Tanks * *

Цистерни

capacity of fuel storage tank(s)

місткість цистерн(и) постійного запасу

capacity of settling tank (s)

місткість відстійних танків

capacity of dailу service tank(s)

місткість видаткових(ої) цистерн(и)

capacity of sludge tank(s)

місткість шлакозбірників (шламових цистерн)

Fuel cleaning system * *

Система очищення палива

number of fuel separators

кількість паливних сепараторів

type of fuel separators

тип паливних сепараторів

capacity of fuel separators

продуктивність паливних сепараторів

make and year of manufacture

виготовлювач і рік побудови

Fuel heater * *

Підігрівач палива

Type

Тип

Viscosity controller * *

Регулятор в'язкості

Type

Тип

Fuel supply system

Система паливоподачі

Fuel booster pump * *

Паливопідкачувальний насос

Number on board

Кількість на судні

type

тип

capacity

продуктивність

High pressure fuel pump * *

Паливний насос високого тиску

Number on board

кількість на судні

type

тип

Maximum working pressure

Максимальний робочий тиск

Fuel injection valve

Форсунка

Number on board

кількість на судні

type

тип

Working pressure

Робочий тиск

6.3. Lubricating oil system

6.3. Система мащення

Main lub-oil pumps * *

Головні масляні насоси

Number on board

Кількість на судні

Type

Тип

Capacity

Продуктивність

Lube oil separators

Масляні сепаратори

number on board

кількість на судні

type

тип

capacity

продуктивність

6.4. Fresh-water cooling system

6.4. Система охолодження прісної води

Pumps

Насоси

number on board * *

число на борту

working principle * *

принцип дії

capacity * *

продуктивність

maximum working pressure * *

максимальний робочий тиск

Type of drive * *

тип приводу

method and location of control *

метод управління й розташування органів управління

Coolers

Охолодники

type

тип

way of control

спосіб регулювання

6.5. Sea water cooling system

6.5. Система охолодження забортною водою

Pumps

Насоси

number on board * *

число на борту

working principle * *

принцип дії

capacity * *

продуктивність

maximum working pressure * *

максимальний робочий тиск

Type method of drive * *

тип привода

method and location of control *

метод управління й розташування органів управління

Coolers

Охолодники

type

тип

way of control

спосіб регулювання

Heat Exchangers

Теплообмінники

number on board

число на борту

working principle

принцип дії

heat exchange area

площа теплообмінної поверхні

6.6. Fresh water evaporator * *

6.6. Водоопріснювальна установка

number on board

кількість на судні

type

тип

capacity

продуктивність

heating medium

теплоносій

6.7. Refrigerating plant for cargo and refrigerated spaces of air conditioning systems

6.7. Холодильна установка для рефриже-раторних трюмів, холодильних провізій-них камер і систем кондиціювання повітря

Cargo

Вантаж

Refrigerated holds * *

Рефрижераторні трюми

Number on board

Кількість на судні

Volume of each hold

Обсяг кожного трюму

working principle

принцип дії

Compressors

Компресори

Number on board * *

Кількість на судні

Make type and year of construction * *

Виготовлювач, тип, рік побудови

Working principle *

Принцип дії

Power consumption

Споживана потужність

Coolant *

Холодоагент

Cooling capacity *

Холодопродуктивність

Capacity control

Регулювання продуктивності

Provisions

Продукти живлення

Chill box

Холодильні камери

Number on board * *

Кількість на судні

working principle *

принцип дії

temperature

температура

way of cooling

спосіб охолодження

Freeze box

Морозильні камери

number on board * *

кількість на судні

working principle *

принцип дії

temperature

температура

Compressors

Компресори

number on board * *

кількість на судні

make, type and year of construction * *

виготовлювач, тип, рік побудови

working principle *

принцип дії

power consumption

споживана потужність

cooling agent

холодоагент

cooling capacity

холодопродуктивність

6.8. Starting, control and general air systems

6.8. Повітряні системи пуску, пневматичного регулювання й загальносуднового призначення

Starting air compressors * *

Компресори пускового повітря

number on board

кількість на судні

working principle

принцип дії

make, type and year of construction

виготовлювач, тип, рік побудови

capacity

продуктивність

working pressure

робочий тиск

General air compressors for domestic needs

Повітряні компресори господарських потреб

number on board

кількість на судні

working principle

принцип дії

make, type indication, year of construction

виготовлювач, тип, рік побудови

capacity

продуктивність

working pressure

робочий тиск

Pneumatic Control air compressors * *

Повітряні компресори пневматичної системи регулювання (керування)

Number on board

кількість на судні

working principle

принцип дії

make type and year of construction

виготовлювач, тип, рік побудови

capacity

продуктивність

Pneumatic system auxiliary equipment

Допоміжне устаткування пневмосистеми

filters

фільтри

dryers

сушарки

Reduction gears

редукційні пристрої

Pressure gauges

манометри

pressure vessels

резервуари тиску (compressed air)

relieving devices

розвантажувальні пристрої

starting air valves

пускові повітряні клапани

pneumatic started

пневмостартер

6.9. Auxiliary boilers

6.9. Допоміжні котли

Oil-fired auxiliary boilers and systems

Допоміжні котли, що працюють на рідкому паливі

number on board * *

кількість на борту

manufacturer, type year of construction * *

завод-виготовлювач, тип, рік побудови

working principle **

принцип дії

working pressure * *

робочий тиск

Steam capacity * *

паропродуктивність

burner control *

управління форсунками

combustion control *

регулювання горіння

Fuel hearty system (from oil-fired boiler)

Система підігріву палива

number on board

кількість на судні

Fuel oil heaters

Підігрівники палива

working principle

принцип дії

type

тип

make, year of construction

виготовлювач, рік побудови

way of control

спосіб управління

working pressure

робочий тиск

capacity

продуктивність

6.10. Exhaust gas steam boilers * *

6.10. Утилізаційні парові котли

number on board

кількість на судні

type

тип

working principle

принцип дії

make, year of construction

виготовлювач, рік побудови

working pressure

робочий тиск

capacity

продуктивність

way of control

спосіб управління

Exhaust gas thermal * *

Система підігріву палива (від утилізаційного котла)

Number on board

Кількість на судні

Oil boilers * *

Підігрівники палива

working principle

принцип дії

type

тип

make, year of construction

виготовлювач, рік побудови

capacity

продуктивність

working pressure

робочий тиск

way of control

спосіб управління

6.11. Hydraulic systems *

6.11. Гідравлічні системи

Steering gear hydraulic system

Гідравлічна система кермової машини

Number on board

Кількість на судні

Type

Тип

Where are they applied?

Де вони застосовуються?

Pumps

Насоси

Filters

Фільтри

Strainers

Прийомні сітки

High pressure vessels

Резервуари високого тиску

Reduction gears

Редукційні пристрої

Valves

Клапани

Discharging devices

Розвантажувальні пристрої

Control devices

Розвантажувальні пристрої

Thruster hydraulic systems

Гідравлічні системи підрулювальних пристроїв

Number on board

Кількість на судні

Type

Тип

Where are they applied?

Де вони застосовуються?

Pumps

Насоси

Filters

Фільтри

Strainers

Прийомні сітки

High pressure tauks

Резервуари високого тиску

Reductions devices

Редукційні пристрої

Valves

Клапани

Relieving devices

Розвантажувальні пристрої

Hatch cover hydraulic systems

Гідравлічні системи люкових закриттів

Number on board

Кількість на судні

Type

Тип

Where are they applied?

Де вони застосовуються?

Pumps

Насоси

Filters

Фільтри

Strainers

Прийомні сітки

High pressure vessels

Резервуари високого тиску

Reductions devices

Редукційні пристрої

Valves

Клапани

Discharging devices

Розвантажувальні пристрої

Anchor gear and mooring winch hydraulic systems

Гідравлічні системи якірних пристроїв та швартовних лебідок

Number on board

Кількість на судні

Type

Тип

Where are they applied?

Де вони застосовуються?

Pumps

Насоси

Filters

Фільтри

Strainers

Прийомні сітки

High pressure vessels

Резервуари високого тиску

Reduction devices

Редукційні пристрої

Valves

Клапани

Discharging devices

Розвантажувальні пристрої

Cargo handling gear hydraulic systems

Гідравлічні системи вантажопідйомних пристроїв

Number on board

Кількість на судні

Type

Тип

Where are they applied?

Де вони застосовуються?

Pumps

Насоси

Filters

Фільтри

Strainers

Прийомні сітки

High pressure vessels

Резервуари високого тиску

Reduction devices

Редукційні пристрої

Valves

Клапани

Discharging devices

Розвантажувальні пристрої

Remarks:

Примітки:

Reviewed by supervising engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики

(Підпис) (Дата)


7. ELECTRICAL PLANT DATA ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОУСТАНОВКУ
Technical Details
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)

Технічні характеристики

7.1. Generators *

7.1. Генератори

number on board

Кількість на борту

manufacturers and year of construction

виробник і рік виготовлення

voltage

напруга

frequency

частота

apparent power

дійсна потужність

power and efficiency

потужність і ККД

method of cooling

метод охолодження

7.2. Shaft generators *

7.2. Валогенераторы

number on board

кількість на борту

manufacturer, year of construction

завод-виготовлювач, рік побудови

voltage

напруга

frequency

частота

apparent power

дійсна потужність

power and efficiency

потужність і ККД

Type of drive

метод (тип) привода

maximum and minimum permissable revolutions of the driving engine

максимально й мінімально допустима частота обертання приводного двигуна

way of frequency control

спосіб контролю частоти

7.3. Emergency generator**

7.3. Аварійний генератор

number on board

кількість на борту

manufacturer, type

завод, тип

apparent power

дійсна потужність

power and efficiency

потужність і ККД

Type of drive

спосіб приводу

7.4. Converters and rectifiers

7.4. Перетворювачі й випрямлячі

number on board

кількість на борту

Construction and operating principle

устрій і принцип дії

incoming and outgoing voltage inlet/outlet

напруга на вході й на виході

consumed and produced power

споживана й продукована потужність

7.5. Transformers

7.5. Трансформатори

Number on board

Кількість на борту

Construction and operating principle

Устрій і принцип дії

purpose

призначення

primary and secondary voltage and current

початкові й вторинні напруги й сила струму

apparent power

дійсна потужність

7.6. Battery sets

7.6. Акумулятори

Number on board

Кількість на борту

Working principle

Принцип дії

Voltage

Напруга

Operation and Maintenance procedures

експлуатація

battery charger

зарядний пристрій

7.7. Main switchboard

7.7. Розподільний пристрій (головний розподільний щит)

Generator section:

Генераторна секція:

Monitoring, control and protection instruments

Прилади контролю, керування й захисту

Automatic selector switch

селективний автоматичний вимикач

Self-exci
·tation system elements and excitation control

елементи системи самозбудження й регулювання порушення

Generator control panel

панель керування генераторами

Synchronization instruments of prime movers control

прилади синхронізації, керування первинними двигунами

Isolation check instrument

прилад контролю ізоляції

Distribution sections:

Розподільні секції:

Automatic feeder switches

Фідерні автоматичні вимикачі

Monitoring instruments

Прилади контролю

7.8. Electric motors driving principal ship's machinery and devices:

7.8. Електродвигуни основних суднових механізмів і пристроїв

Number on board

Кількість на борту

Construction and working principle

Устрій і принцип дії

Make and year built

Завод виготовлювач і рік побудови

Power output

Потужність

Voltage

Напруга.

Frequency

Частота

Number of RPM

Частота обертання

Type of cooling

Спосіб охолодження

Isolation class

Клас ізоляції

7.9. Generator and automatic feeder switches.

7.9. Генераторні й фідерні автоматичні вимикачі

Construction and working principle

Устрій і принцип дії

Current strength:

Сила струму:

Normal

нормального

Overload

перевантаження

Short-circuit

короткого замикання

Protection relay against voltage drop

Реле захисту від зниження напруги

Construction and working principle

Устрій і принцип дії

Remarks:

Примітки:

Reviewed by supervising engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики

(Підпис) (Дата)

8. CARGO HANDLING AND STOWAGE ОБРОБКА Й РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ
Technical Details
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)

Технічні характеристики

8.1. Cargo pumps (where appropriate)

8.1. Вантажні насоси (де є)

number on board * *

кількість на борту

working principle * *

принцип дії

capacity **

продуктивність

maximum working pressure * *

максимальний робочий тиск

Type of drive * *

тип привода

method and location of control *

метод управління й розташування органів управління

8.2. Ballast pumps

8.2. Баластові насоси

Number on board **

Кількість на борту

Working principle * *

Принцип дії

Capacity * *

Продуктивність

Maximum working pressure* *

Максимальний робочий тиск

Type of drive * *

тип приводу

method and location of control *

метод управління й розташування органів управління

8.3. Bilge drainage pumps

8.3. Насоси осушення трюмів

number on board * *

кількість на борту

working principle * *

принцип дії

capacity * *

продуктивність

maximum working pressure *

максимальний робочий тиск

Type of drive *

тип приводу

method and location of control *

метод управління й розташування органів управління

8.4. Inert gas plant

8.4. Система інертних газів

Working principle

Принцип дії

Capacity

Продуктивність

8.5. Tank wash installation **

8.5. Система мийки танків

Working principle

принцип дії

capacity

продуктивність

cleaning solvent

очисний розчин

Remarks:

Примітки:

Reviewed by supervising engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики
(Підпис) (Дата)9. AUTOMATION TECHNOLOGY DATA ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Answering the following questions depends a great deal on how the machinery inside and outside the engine room is automated, centralized by means of one or more computers, or decentralized with separate controllers, or a combination of both.

Відповіді на наступні питання залежать багато в чому від того, як автоматизовані механізми, двигуни й інше встаткування в машинному відділенні й поза ним: чи централізоване керування за допомогою одного або більше комп'ютерів, або децентралізовано окремими контролерами, або використовуються обидва варіанти.Technical Details
M/v
___________ (найменування судна))
M/v
___________ (найменування судна))
M/v
___________ (найменування судна)
M/v
___________ (найменування судна)

Технічні характеристики

9.1. General information

9.1. Загальні відомості

General information of adjustment or alarm system functions whether it concerns a control, adjustment or alarm system

Загальні відомості про систему, які б функції вона не виконувала: керування, регулювання або аварійної сигналізації:

its location and from where it is operated

її розміщення й звідки здійснюється керування

how is the measured signal entered to the computer

як вимірюваний сигнал подається в комп'ютер

9.2. Centralized controlling

9.2. Централізоване керування

how does the computer interferes in the process and by what means

як комп'ютер втручається в процес і якими засобами

kind and type of sensors, A/D and D/A conversion

вид і тип датчиків, перетворення змінного і постійного струмів

the measuring principle

принцип вимірювання

9.3. Decentralized controlling

9.3. Децентралізоване керування


model and type of measuring transducer or sensor

модель і тип вимірювального перетворювача або датчика


model and type of controller used

модель і тип використовуваного контролера (пристрою управління)


model arid type of correcting unit (e.g. control valves)

модель і тип коригувального вузла (наприклад, клапани управління)

model and type of positioners

модель і тип позиціонерів

medium used for transmitting the measuring and control signals

середовище, що застосовується для передачі сигналів вимірів і управління

9.4. Centralized automation

9.4. Централізована автоматизація

model and type of computer(s)

модель і тип комп'ютера(ів)

part of the system controlled by the computer

частина системи, керована комп'ютером

size and division of computer memory

обсяг і розподіл пам'яті комп'ютера

way of input and output of signals (D/A and D/A conversion)

шлях вхідних і вихідних сигналів (перетворення постійного і змінного струмів)

possibility for emergency operation

можливість використання для аварійних ситуацій

emergency voltage control

аварійне регулювання напруги

9.5. Controlled parameters

9.5. Контрольовані параметри * *

number of revolutions

частота обертання

main engine(s)

головного двигуна(ів)

auxiliary engine

допоміжного двигуна

auxiliary turbine

допоміжної турбіни

bow/stern thrusters

носового/кормового підрулю вального пристрою(їв)

Angles **

Кути

Automatic pilot gyropilot

Авторульового

automatic trimming system

автоматичної системи вирівнювання крену

Rolling stabilizers

заспокоювачів хитавиці

Temperatures

Температура

cylinder cooling-water/hot cooling-water circuit * *

охолодної води циліндрів (високотемпературний контур)

piston cooling-water/cooling oil * *

охолодної води поршнів (охолодного масла)

lubricating oil * *

мастила

secondary cooling-water circuit * *

вторинного контуру охолодної води

seawater circulating system * *

системи забортної води

incinerator *

установки для спалювання відходів (інсинератора)

cargo refrigerating plant *

установки охолодження вантажу

provisions refrigerating plant *

провізійної холодильної установки

air treatment system *

системи обробки повітря

Oil-fired thermal oil boiler **

допоміжний термомасляний котел

Oil heater which is operated by exhaust boiler * *

утилізаційний термомасляний котел

Pressures

Тиск

starting air * *

пускового повітря

control air *

повітря, застосовуваного в пневматичній системі управління

general air * *

повітря для інших цілей

whistle air * *

повітря для забезпечення сигналів гудком

lube oil for main engine * *

мастила головного двигуна

main engine hydraulic control systems * *

гідравлічна система управління головним двигуном

lube oil pressure for auxiliary engines * *

мастила допоміжних двигунів

steering engine oil * *

масла кермової машини

oil-fired steam boiler * *

у паровому котлі, що працює на паливі

exhaust gas boiler * *

в утилізаційному котлі

9.6. Physical properties *

9.6. Фізичні властивості

viscosity of fuel for main engine

в'язкість палива головного двигуна

quality of condensate

якість конденсату

oxygen content in inert spaces

вміст кисню в інертних просторах

tank atmosphere

газове середовище в танку (цистерні)

exhaust gases of oil-fired boiler

відпрацьованих газів парового котла, що працює на паливі

9.7. Type of remote control *

9.7. Тип дистанційного керування

hatches

кришками люкових закриттів

side ports

бортовими лацпортами

fuel tank valves

клапанами паливних танків

watertight doors

водонепроникними дверима

rudder

стерном

Remarks:

Примітки:

Review by supervising engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики

(Підпис) (Дата)


10. SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Technical Details
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна))
M/v
_______________________ (найменування судна)
M/v
_______________________ (найменування судна)

Технічні характеристики

10.1. Fire extinguishing system

10.1. Пожежна система

Fire pumps * *

Пожежні насоси

number on board

кількість на борту

working principle

принцип роботи

method of drive

привод

capacity

продуктивність

pressure

тиск

location on board

розміщення на борту

operating positions

пульти управління

Emergency fire pump * *

Аварійний пожежний насос

working principle

принцип роботи

capacity

продуктивність

method of drive

привод

location on board

розташування на борту

operating positions

пульти управління

Fixed tire-fighting instailation(s) * *

Стаціонарна пожежна установка(и)

working principle

принцип роботи

protected space(s)

простір, що захищається

Control panels

пульти управління

Sprinkler installation * *

Спринклерна установка

working principle

принцип роботи

protected space(s)

простір, що захищається

Fire detection system * *

Система виявлення пожежі

working principle

принцип роботи

protected space(s)

простір, що захищається

Hydrants * *

Гідранти

number on board

кількість на борту

International shore connection * *

Патрубки для приєднання (міжнародного стандарту)

number on board

кількість на борту

location

розташування

Control systems * *

Системи управління

location(s)

розташування

type

тип

10.2. Bilge pumping arrangement

10.2. Осушувальна система

Bilge ejector * *

Трюмний ежектор

Number on board

кількість на борту

location

розташування

capacity

продуктивність

Bilge pumps * *

Осушувальні насоси (ояльни)

number on board

кількість на борту

location

розташування

Working principle

принцип роботи

capacity

продуктивність

operating positions

пульти управління

10.3. Life saving equipment

10.3. Рятувальні засоби

Lifeboats * *

Рятувальні шлюпки

Number on board

Кількість на борту

Working principle

Принцип роботи

Location

Розміщення

Inflatable rafts * *

Надувні плоти

Number on board

кількість на борту

manufacturer

виготовлювач

number of persons

пасажиромісткість

Location

Розміщення

Rescue boats * *

Рятувальні катери

working principle

принцип роботи

number of persons

пасажиромісткість

Location

Розміщення

Launching appliances * *

Пристрої для спуска на воду

number on board

кількість на борту

working principle

принцип роботи

Location

Розміщення

Lifebuoys * *

Рятувальні кола

number on board

кількість на борту

working principle

принцип роботи

Location

Розміщення

Lifejackets * *

Рятувальні жилети

number on board

кількість на борту

working principle

принцип робіт

location

розміщення

Immersion suits * *

Гідрокостюми

number on board

кількість на борту

working principle

принцип роботи

Location

Розміщення

10.4. Environmental protection

10.4. Захист навколишнього середовища

Sewage treatment plant * *

Установка для обробки стічних вод

working principle

принцип роботи

capacity

продуктивність

Bilge water treatment * *

Установка для обробки лляльних вод

Working principle

принцип роботи

capacity

продуктивність

system of control

система керування

number of ppm of the effluent

Величина стоку в мільйонних частках

Incinerator plant * *

Пристрій для спалювання відходів, (інсинератор)

Working principle

принцип роботи

capacity

продуктивність

substances to be burnt

речовини, що підлягають спалюванню

required fuel

необхідне паливо

maximum working temperature

максимальна робоча температура

Ballast water monitor

Монітор баластової води * *

working principle

принцип роботи

system of control

система управління

Remarks:

Примітки:

Reviewed by supervising engineer

(Signature) (Date)

Переглянуто механіком – керівником практики

(Підпис) (Дата)

11. FUNCTION: MARINE ENGINEERING AT THE OPERATIONAL LEVEL Функція: Суднові енергетичні установки на рівні експлуатації
11.1. Competence 1: Maintenance of a safe engineering watch Сфера компетентності 1: Несення безпечної вахти у машинному відділенні

Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

1. Show the thorough knowledge of Principles to be observed in keeping an engineering watch, including:
Показати глибоке знання Принципів несення ходової машинної вахти, включаючи:

.1 duties associated with taking over and handing over a watch
The handing over and taking over a watch conforming with the accepted principles and procedures.1 обов'язки, пов'язані із прийманням і здачею вахти
Приймання й передача вахти відповідають прийнятим принципам і процедурам.2 routine duties undertaken during a watch
The frequency and extent of monitoring of engineering equipment and systems conforming with manufacturers' recommendations and accepted principles and procedures, including Principles to be observed in keeping an engineering watch.2 звичайні обов'язки, що виконуються під час несення вахти
Частота й сфера спостереження за механічним обладнанням і системами відповідають рекомендаціям виготівника й прийнятим процедурам, включаючи Принципи несення ходової машинної вахти.3 maintenance of the machinery space logs and the significance of the readings taken
A proper record is maintained of the movements and activities relating to the ship's engineering systems.3 ведення машинного журналу й значення показань, що знімаються з приладів
Постійно ведеться належний запис стану й діяльності що стосуються суднових механічних систем.4 duties associated with handing over a watch
Handing over a watch is maintained according to the established watch keeping procedures.4 обов'язки, пов'язані з передачею вахти
Передача вахти відповідає прийнятим принципам і процедурамSafety and emergency procedures; change-over of remote/automatic to local control of all systems
Процедури безпеки й аварійні процедури; перехід від дистанційного/автоматичного до місцевого керування всіма системами
2. Demonstrate the safety precautions to be observed during a watch and immediate actions to be taken in the event of fire or accident, with particular reference to oil systems
2. Продемонструвати заходи безпеки, яких слід дотримуватися під час несення вахти, і негайні дії, які мають здійснюватися у випадку пожежі або інциденту, особливо такі, що стосуються паливних та масляних систем
3. Engine-room resource management
Show the knowledge of engine-room resource management principles, including:
3. Управління ресурсами машинного відділення
Продемострувати знання принципів керування ресурсами машинного відділення, включаючи:
.1 allocation, assignment, and prioritization of resources
Resources are allocated and assigned as needed in correct priority to perform necessary tasks.1 розподіл, призначення ресурсів і визначення їх пріоритетів
Ресурси розподіляються й призначаються згідно з потребами, у правильному пріоритеті для виконання необхідних завдань.2 effective communication
Communication is clearly and unambiguously given and received.2 ефективне спілкування
Спілкування відбувається ясно й недвозначно.3 assertiveness and leadership
Effective leadership behaviours are identified.3 наполегливість і лідерство
Виявляються ознаки ефективної лідерської поведінки.4 obtaining and maintaining situational awareness
Questionable decisions and/or actions of persons under the command result in appropriate challenge and response
Team member(s) share accurate understanding of current and predicted engine-room and associated systems state, and of external environment.4 отримання й підтримання знання ситуації
.5 consideration of team experience
Сумнівні рішення й/або дії підлеглих приводять до відповідних викликів і відповідних дій
Члени машинної вахти діляться правильним розумінням поточного й передбачуваного стану систем машинного відділення й пов'язаного з ним обладнання та обговорюють зовнішні умови навколишнього середовища.5 урахування досвіду команди

11.2. Competence 2: Use of English in Written and Oral Form Сфера компетентності 2: Застосування англійської мови у письмовій та усній формах
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Show the adequate knowledge of the English language to enable the officer to use engineering publications and to perform engineering duties
English language publications relevant to engineering duties are correctly interpreted
Communication is clear and understandableПродемонструвати достатнє знання англійської мови, що дозволяє особі командного складу використовувати технічні посібники й виконувати обов'язки механіка
Посібники англійською мовою, що стосуються обов'язків механіка, правильно розуміються.
Спілкування здійснюється чітко й зрозуміло11.3. Competence 3: Use Internal Communication Systems Сфера компетентності 3: Застосування систем внутрішнього суднового зв’язку
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Demonstrate the operation of all internal communication systems on board
Transmission and reception of messages are consistently successfulПродемонструвати експлуатацію всіх систем внутрішнього суднового зв'язку на судні
Передача й прийом повідомлень завжди успішні
Реєстрація повідомлень здійснюється повно, точно й відповідає нормативним вимогам11.4. Competence 4: Operation of main and auxiliary machinery and associated control systems Сфера компетентності 3: Експлуатація головних двигунів і допоміжних механізмів, а також пов'язаних з ними систем управління
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Name the basic construction and operation principles of machinery systems, including:
Construction and operating mechanisms can be understood and explained with drawings/instructionsНазвати основи конструкції й принципи експлуатації механічних систем, включаючи:
.1 marine diesel engines
Конструкція та механізми, що експлуатуються, можуть бути зрозумілі й пояснені за допомогою креслень/інструкцій.1 суднові дизелі
.2 marine steam turbines
.2 суднові парові турбіни
.3 marine gas turbines
.3 суднові газові турбіни
.4 marine boilers
.4 суднові котли
.5 shafting installations, including propellers
.5 валопроводи, включаючи гвинти
.6 other auxiliaries, including various pumps, air compressors, purifiers, fresh water generators, heat exchangers, refrigeration, air- conditioning and ventilating systems
.6 інші допоміжні механізми, включаючи різні насоси, повітряні компресори, генератори, опріснювачі, теплообмінники, кондиціонери повітря й системи вентиляції

.7 steering gear
.7 кермовий пристрій
.8 automatic control systems
.8 системи автоматичного управління
.9 fluid flow and characteristics of lubricating oil, fuel oil and cooling systems
Construction and operating mechanisms can be understood and explained with drawings/instructions.9 рух рідини й характеристики мастил, рідкого палива й систем охолодження
Конструкція та механізми, що експлуатуються, можуть бути зрозумілі й пояснені за допомогою креслень/інструкцій.10 deck machinery
.10 палубні механізми
Enumerate the safety and emergency procedures for operation of propulsion plant machinery, including control systems
Перелічити процедури експлуатації механізмів пропульсивної установки у звичайних і надзвичайних ситуаціях, включаючи системи управління
Demonstrate the preparation, operation, fault detection and necessary measures to prevent damage for the following machinery items and control systems:Операції плануються й виконуються згідно з керівництвом з експлуатації, установленими законами й процедурами, щоб забезпечити безпеку операцій і уникнути забруднення морського навколишнього середовища.
Відхилення від норм швидко виявляються. Робота рушійної установки й механічних систем постійно відповідає вимогам, включаючи команди з містка щодо змін швидкості й напрямку руху.
Причини несправностей механізмів швидко виявляються, і прийняті дії забезпечують загальну безпеку судна й установки, враховуючи домінуючі обставини й умовиПродемонструвати підготовку до роботи, експлуатація, виявлення несправностей і необхідні заходи щодо запобігання пошкоджень наступних об'єктів:
.1 main engine and associated auxiliaries
.1 головного двигуна й пов'язаних з ним допоміжних механізмів
.2 steam boiler and associated auxiliaries and steam systems
.2 парових котлів і пов'язаних з ними допоміжних механізмів і систем паропостачання

.3 auxiliary prime movers and associated
systems
.3 двигунів допоміжних механізмів і пов'язаних з ними систем
.4 other auxiliaries, including refrigerating, air- conditioning and ventilating systems
.4 інших допоміжних механізмів, включаючи системи рефрижерації, кондиціювання повітря й вентиляції
11.5. Competence 5: Operation of pumping systems and associated control systems maintenance Сфера компетентності 5: Експлуатація насосних систем і пов'язаних з ними систем управління
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Name the operational characteristics of pumps and piping systems, including control systems
Operations are planned and carried out in accordance with operating manuals, established rules and procedures to ensure safety operations and avoid pollution of the marine environment.
Any deviations from the standard are promptly identified and appropriate action is to be taken.

Операції плануються й виконуються згідно з керівництвом з експлуатації, установленими законами й процедурами, щоб забезпечити безпеку операцій та уникнути забруднення морського навколишнього середовища
Відхилення від норм швидко виявляються, і вживаються відповідні дії.Назвати експлуатаційні характеристики насосів і систем трубопроводів, включаючи системи управління
Operation of pumping systems:
Експлуатація насосних систем:
.1 routine pumping operations
.1 звичайна робота з насосами
.2 operation of bilge, ballast and cargo pumping systems
.2 експлуатація лляльної, баластової й вантажної насосної системи
Name the oily-water separators (or similar equipment) requirements and operation.
Назвати вимоги до нафто-водяних сепараторів (або подібного устаткування) і експлуатація
12. FUNCTION: ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL ENGINEERING AT THE OPERATIONAL LEVEL Функція: Електрообладнання, електронна апаратура і системи управління на рівні експлуатації
12.1. Competence 1: Electrical, electronic and control systems operation and maintenance Сфера компетентності 2: Експлуатація електричних, електронних систем і систем управління
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

1. Demonstrate the basic configuration and operation principles of the following electrical, electronic and control equipment:
Operations are planned and carried out in accordance with operating manuals, established rules and procedures to ensure safe operation and avoid marine pollution.
Electrical electronic and control systems can be understood and explained by drawings and instructions1. Показати основну конфігурацію й принципи роботи наступного електричного, електронного обладнання та устаткування управління:
.1 electrical equipment
Операції плануються й виконуються згідно з керівництвом з експлуатації, установленими законами й процедурами, щоб забезпечити безпеку операцій і уникнути забруднення морського навколишнього середовища
Електричні, електронні системи та системи управління розуміються й пояснюються за допомогою креслень та інструкцій..1 електричне обладнання:
.a generator and distribution systems
.a генератор і системи розподілу електроенергії
.b preparing, starting, paralleling and changing over generators
.b підготовка до роботи, запуск, паралельна робота й перехід на роботу іншого генератора
.c electrical motors including starting methodologies
Operations are planned and carried out in accordance with operating manuals, established rules and procedures to ensure safety of operation.
Electrical electronic and control systems can be understood and explained by drawings and instructions
Операції плануються й виконуються згідно з керівництвом з експлуатації, установленими законами й процедурами, щоб забезпечити безпеку операцій і уникнути забруднення морського навколишнього середовища
Електричні, електронні системи та системи управління розуміються й пояснюються за допомогою креслень та інструкцій..c електродвигуни, включаючи методології запуску
.d high-voltage installations
.d установки високої напруги
.e series control circuits and associated system devices
.e ланцюги послідовного управління й пов'язані з ними системні пристрої
.2 electronic equipment
.2 електронне обладнання:
.a characteristics of basic electronic circuit elements
.a характеристики основних елементів електронних ланцюгів
.b flowchart for automatic and control systems
.b технологічні схеми автоматичних систем і систем управління
.c functions, characteristics and features of control systems for machinery items, including main propulsion plant operation control and steam boiler automatic controls
.c функції, характеристики й особливості систем управління, включно управління роботою головної пропульсивної установки й автоматичним управлінням парового котла
.3 control systems:
.3 системи управління:
.a various automatic control methodologies and characteristics
.a різні методології автоматичного управління й характеристики
.b Proportional-Integral- Derivative (PID) control characteristics and associated system devices for process control
.b характеристики пропорціонально-інтегрально-диференційного (ПІД) управління й пов'язані з цим пристрої систем для управління процесами
12.2. Competence 1: Maintenance and Repair of Electrical and Electronic Equipment Сфера компетентності 1: Технічне обслуговування й ремонт електричного й електронного обладнання
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Name the safety requirements for working on shipboard electrical systems, including the safe isolation of electrical equipment required before personnel are permitted to work on such equipment
Safety measures for working are appropriateПерелічити вимоги безпеки при здійсненні робіт на суднових електричних системах, включаючи відключення електроустаткування, необхідні до видачі дозволу на роботу персоналу
Заходи безпеки при роботі є відповіднимиDemonstrate the maintenance and repair of electrical system equipment, switchboards, electric motors, generator and DC electrical systems and equipment
Selection and use of hand tools, measuring instruments, and testing equipment are appropriate and interpretation of results is accurateПродемонструвати технічне обслуговування й ремонт обладнання електричних систем, розподільних щитів електродвигунів, генераторів та систем і устаткування постійного струму
Вибір і використання ручного інструмента, вимірювальних інструментів, контрольного обладнання є відповідними, а інтерпретація результатів правильноюDemonstrate the detection of electric malfunction, location of faults and measures to prevent damage
Dismantling, inspecting, repairing and reassembling of equipment are in accordance with manuals and good practiceПродемонструвати виявлення несправностей, знаходження відмов і заходи щодо запобігання пошкодженням
Розбирання, перевірка й збирання обладнання здійснюються відповідно до настанов і гарної практикиConstruction and operation of electrical testing and measuring equipment
Selection and use of electrical testing and measuring equipment are correctКонструкція й робота контрольного й вимірювального електрообладнання
Вибір і застосування контрольного й вимірювального електрообладнання здійснюються правильноList the function and performance tests of the following equipment and their configuration:
Reassembling and performance testing arc in accordance with manuals and good practiceПерелічити функції й перевірки характеристик наступного обладнання й конфігурації:
Складання й перевірка характеристик відповідають настановам і гарній практиці.1 monitoring systems
.1 систем моніторингу
.2 automatic control devices
.2 пристроїв автоматичного управління
.3 protective devices
.3 захисних пристроїв
Interpret the electrical and simple electronic diagrams
Інтерпретувати електричні і прості електронні схеми
13. FUNCTION: MAINTENANCE AND REPAIR AT THE OPERATIONAL LEVEL ФУНКЦІЯ: ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
13.1. Competence 1: Appropriate Use of Hand Tools, Machine Tools and Measuring Instruments for Fabrication and Repair on Board Сфера компетентності 1: Належне застосування ручного, механічного та вимірювального інструмента для виготовлення деталей і ремонту на суднах
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completed confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Name the characteristics and limitations of materials used in construction and repair of ships and equipment
Identification of important parameters for fabrication of typical ship-related components is appropriateНазвати характеристики й обмеження матеріалів, що використовуються в конструкції та при ремонті суден і устаткування
Визначення важливих параметрів для виготовлення типових суднових компонентів є відповіднимEnumerate the characteristics and limitations of processes used for fabrication and repair
Selection of materials is appropriateПерелічити характеристики й обмеження процесів, що застосовуються для виготовлення й ремонту
Вибір матеріалу є відповіднимList the properties and parameters considered in the fabrication and repair of systems and components
Manufacturing meets designated tolerancesПерелічити властивості й параметри, що беруться до уваги при виготовленні й ремонті систем і компонентів
Виготовлення відповідає технічним допускамList the мethods for carrying out safe emergency/temporary repairs
Use of equipment and hand tools, machine tools and measuring instruments is appropriate and safeПерелічити принципи безпечної практики при здійсненні аварійних/тимчасових ремонтів
Використання устаткування, ручного, механічного та вимірювального інструмента є відповідним і безпечнимList the safety measures to be taken to ensure a safe working environment and for using hand tools, machine tools and measuring instruments
Selection of seals and packing is appropriate
Вибір типів ущільнювачів і набивань є коректнимПерелічити заходи безпеки, що мають бути вжиті для забезпечення безпечного робочого середовища й для використання ручного, механічного та вимірювального інструмента
Demonstrate the use of hand tools, machine tools and measuring instruments
Продемонструвати застосування ручного, механічного та вимірювального інструменту
Demonstrate the use of various types of sealants and packings
Продемонструвати використання різних типів ущільнювачів і набивань

13.2. Competence 2: Maintenance and Repair of Shipboard Machinery and Equipment Сфера компетентності 2: Технічне обслуговування і ремонт суднових механізмів і обладнання
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completed confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Enumerate the safety measures to be taken for repair and maintenance, including the safe isolation of shipboard machinery and equipment required before personnel are permitted to work on such machinery or equipment
Safety procedures followed are appropriateПерелічити заходи безпеки, що мають бути вжиті при ремонті й технічному обслуговуванні, включаючи необхідні відключення суднових механізмів та устаткування, перш ніж персоналу буде дозволено працювати на таких механізмах або устаткуванні
Використовувані процедури безпеки є відповіднимиDemonstrate the appropriate basic mechanical knowledge and skills
Selection of tools and spare parts is appropriateПродемонструвати відповідні основи навичок і знань механіки й умінь
Вибір інструментів і запасних частин є відповіднимDemonstrate the maintenance and repair, such as dismantling, adjustment and reassembling of machinery and equipment
Dismantling, inspecting, repairing and reassembling equipment are in accordance with manuals and good practiceПродемонструвати технічне обслуговування й ремонт, такі як розбирання, налагодження й складання механізмів та устаткування
Demonstrate the use of appropriate specialized tools and measuring instruments
Розбирання, дефектація, ремонт і складання устаткування відповідають настановам і гарній практиціПродемонструвати використання належних спеціалізованих і вимірювальних інструментів
List the design characteristics and selection of materials in construction of equipment
Re-commissioning and performance testing is in accordance with manuals and good practice
Selection of materials and parts is appropriateПерелічити проектні характеристики й вибір матеріалів в конструкції устаткування
Введення в експлуатацію після ремонту й перевірки характеристик відповідають настановам і гарній практиці
Вибір матеріалу є відповіднимInterpret the machinery drawings and handbooks
Інтерпретувати креслення й довідники з механіки
Interpret the piping, hydraulic and pneumatic diagrams
Інтерпретувати схеми трубопроводів, гідравліки й пневматики
14. FUNCTION: SHIP’S OPERATION CONTROL AND CREW SAFETY ON BOARD AT THE OPERATIONAL LEVEL ФУНКЦІЯ: КЕРУВАННЯ ОПЕРАЦІЯМИ СУДНА Й ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ НА СУДНІ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
14.1. Competence 1: Ensure compliance with pollution prevention requirements Сфера компетентності 1: Забезпечення виконання вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Prevention of marine pollution
Запобігання забрудненню морського навколишнього середовища
Demonstrate the knowledge of the precautions to be taken to prevent marine pollution
Procedures for monitoring shipboard operations and ensuring compliance with MARPOL requirements are fully observed
Actions to ensure that a positive environmental reputation is maintainedПродемонструвати знання запобіжних заходів, які необхідно вживати для запобігання забрудненню морського навколишнього середовища
List the anti-pollution procedures and all associated equipment
Процедури спостереження за операціями на судні й забезпечення відповідності вимогам МАРПОЛ повністю дотримуються
Дії щодо забезпечення підтримки позитивної репутації в галузі охорони навколишнього середовищаПерелічити процедури по боротьбі із забрудненням і пов'язане з цим устаткування
Show the importance of preventive measures to protect the marine environment
Показати важливість запобіжних заходів щодо захисту морського навколишнього середовища

14.2. Competence 2: Maintain Seaworthiness of the Ship Сфера компетентності 2: Підтримання судна у морехідному стані
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Ship stability
The stability conditions comply with the IMO intact stability criteria under all conditions of loading
Actions to ensure and maintain the watertight integrity of the ship are in accordance with accepted practiceОстійність судна
Show the working knowledge and application of stability, trim and stress tables, diagrams and stress-calculating equipment
Показати робоче знання й застосування інформації про остійність, посадку й напруги корпуса, діаграми та пристрої для розрахунку напруг корпуса
Умови остійності відповідають критеріям ІМО щодо остійності у неушкодженому стані при всіх умовах завантаження.
Дії щодо забезпечення й підтримки водонепроникності судна відповідають прийнятій практиціDemonstrate the understanding of the fundamentals of watertight integrity
Показати розуміння основ водонепроникності
Show the гnderstanding of essential actions to be taken in the event of partial loss of intact buoyancy
Показати розуміння основних дій, які повинні вживатися у випадку часткової втрати плавучості
Ship construction
Конструкція судна
Demonstrate the general knowledge of the principal structural assemblies of a ship and the proper names for the various parts
General knowledge of the principal structural members of a ship and the proper names for the various parts is appropriateПоказати загальне знання основних конструкційних вузлів судна й назв їх різних частин
Загальне знання основних конструкційних вузлів судна й назв їх різних частин відповідає вимогам
14.3. Competence 3: Prevent, control and fight fires on board Сфера компетентності 3: Запобігання пожежам і боротьба з пожежами на судні
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Fire prevention and fire-fighting appliances
The type and scale of the problem is promptly identified and initial actions conform with the emergency procedure and contingency plans for the ship
Evacuation, emergency shutdown and isolation procedures are appropriate to the nature of the emergency and are implemented promptly
The order of priority, and the levels and time-scales of making reports and informing personnel on board, are relevant to the nature of the emergency and reflect the urgency of the problemПожежна безпека й засоби пожежогасіння
Show the ability to organize fire drills
Показати вміння організовувати навчання по боротьбі з пожежею
Demonstrate the knowledge of classes and chemistry of fire
Показати знання видів і хімічної природи займання
Show the knowledge of fire-fighting systems
Вид і масштаби проблеми швидко визначаються, і первісні дії відповідають процедурам при аваріях і планам дій у надзвичайних ситуаціях для даного судна
Евакуація, аварійне припинення операцій і ізоляція відповідають характеру аварій і швидко здійснюються
Пріоритет, рівень і рамки часу подання доповідей та інформації персоналу на судні відповідають природі аварій і терміновості процедур відповідних дійПоказати знання систем пожежогасіння
Demonstrate the action to be taken in the event of fire, including fires involving oil systems
Продемонструвати дії, які повинні бути вжиті у випадку пожежі, включаючи пожежі, що охоплюють паливні й мастильні системи
14.4. Competence 4: Operate life-saving appliances Сфера компетентності 4: Використання рятувальних засобів
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Life-saving
Actions in responding to abandon ship and survival situations are appropriate to the prevailing circumstances and conditions and comply with accepted safety practices and standardsРятування людей засобами власного судна
Show te ability to organize abandon ship drills and knowledge of the operation of survival craft and rescue boats, their launching appliances and arrangements, and their equipment, including radio life-saving appliances, satellite EPIRBs, SARTs, immersion suits and thermal protective aids
Показати уміння організовувати навчання по залишенню судна й уміння поводитися з рятувальними шлюпками, рятувальними плотами й черговими шлюпками, пристроями для їх спуску на воду та їх обладнанням, включаючи радіообладнання рятувальних засобів, супутникові АРБ, транспондери, що використовуються при пошуку й рятуванні, гідрокостюми й теплозахисні засоби
Дії при залишенні судна й способи виживання відповідають домінуючим обставинам і умовам та відповідають прийнятій практиці й стандартам безпеки
14.5. Competence 5: Apply Medical First Aid on Board Ship Сфера компетентності 5: Надання першої медичної допомоги на суднах
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Medical aid
Медична допомога
Demonstrate the practical application of medical guides and advice by radio, including the ability to take effective action based on such knowledge in the case of accidents or illnesses that are likely to occur on board ship
Identification of probable cause, nature and extent of injuries or conditions is prompt and treatment minimizes immediate threat to lifeПродемонструвати практичне застосування медичних керівництв і консультацій, переданих по радіо, включаючи уміння вживати на цій основі дійові заходи при нещасних випадках або захворюваннях, типових для суднових умов
Визначення можливих причин, характеру й ступеня тяжкості травм або захворювань здійснюється швидко, і лікування зводить до мінімуму безпосередню загрозу життю
14.6. Competence 6: Monitor compliance with legislation requirements Сфера компетентності 6: Контроль за дотриманням вимог законодавства
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Show the basic working knowledge of the relevant IMO conventions concerning safety of life at sea and protection of the marine environment
Legislative requirements relating to safety of life at sea and protection of the marine environment are correctly identifiedПерелічити початкове робоче знання відповідних конвенцій ІМО, що стосуються безпеки людського життя на морі й захисту морського навколишнього середовища
Нормативні вимоги, що стосуються безпеки людського життя на морі й охорони морського навколишнього середовища правильно визначаються14.7. Competence 7: Using Leadership Skills and Team Work Сфера компетентності 7: Застосування навичок лідерства і робота в команді
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Demonstrate the Working knowledge of shipboard personnel management and training
Operations are planned and resources are allocated as needed in perform necessary tasksПоказати робоче знання питань керування судновим персоналом і підготовки персоналу
Дії плануються і ресурси розподіляються відповідно до потреб виконання конкретних завданьShow the knowledge of related international maritime conventions and recommendations, and national legislation
Activities are planned accordingly to related international maritime conventions and recommendations, and national legislationПродемонструвати знання відповідних міжнародних морських конвенцій і рекомендацій та національного законодавства
Дії плануються і ресурси розподіляються відповідно до потреб виконання конкретних завданьShow the ability to apply task and workload management, including:
Operations are planned and resources are allocated as needed to perform necessary tasksПродемонструвати здатність приймати керування задачами й робочим навантаженням, включаючи:
Дії плануються і ресурси розподіляються в міру необхідності, з правильним пріоритетом для виконання необхідних завдань.1 planning and coordination
.1 планування й координацію
.2 personnel assignment
.2 призначення персоналу
.3 time and resource constraints
.3 обмеження за часом і ресурсами
.4 prioritization
.4 розстановка пріоритетів
Demonsterate the knowledge and ability to apply effective resource management:
Operations are planned and resources are allocated as needed in perform necessary tasksПродемонструвати знання та здатність застосовувати ефективне управління ресурсами:
.1 allocation, assignment, and prioritization of resources
Дії плануються і ресурси розподіляються в міру необхідності, з правильним пріоритетом для виконання необхідних завдань.1 розподіл ресурсів, призначення та розстановка пріоритетів
.2 effective communication on board and ashore
Communication is clearly and unambiguously given and received.2 ефективне спілкування на судні й на березі
Спілкування відбувається чітко і однозначно.4 assertiveness and leadership, including motivation
Effective leadership behaviours are demonstrated.4 наполегливість і лідерство, включаючи мотивацію
Демонструється ефективне лідерство у поведінці.3 decisions reflect consideration of team experiences
Necessary team member(s) share accurate understanding of current and predicted vessel and operational status and external environment.3 рішення відбивають урахування досвіду членів команди
.5 obtaining and maintaining situational- awareness
Необхідні члени команди діляться точним розумінням поточного і передбачуваного стану судна, й перебігу подій та зовнішніх умов.5 отримання й підтримання знання ситуації
Show the knowledge and ability to apply decision-making techniques:
Decisions are most effective for the situation
Рішення є найефективнішими в даній ситуаціїПоказати знання й здатність застосування техніки прийняття рішень:
.1 situation and risk assessment
.1 оцінка ситуації й ризику
.2 identify and consider general options
Decisions are most effective for the situation
Рішення є найефективнішими в даній ситуації.2 виявлення й розгляд загальних альтернатив
.3 selecting course of action
.3 вибір способу дій
.4 evaluation of outcome effectiveness
.4 оцінка ефективності результатів

14.8. Competence 8: Contribute to the Safety of Personnel and Ship Сфера компетентності 8: Сприяти безпеці персоналу і судна
Tasks Завдання
CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE Критерії для задовільного виконання
Ship's name Наймен. судна
Assignment completion confirmed by qualified instructor. Position, Signature, Date
Завершення завдання підтверджено дипломованим інструктором. Посада, підпис, дата

Demonstrate the knowledge of personal survival techniques
Appropriate safety and protective equipment is correctly usedПоказати знання техніки збереження власного життя
Відповідне обладнання безпеки і захисту використовується правильноShow the knowledge of fire prevention and ability to fight and extinguish fires
Procedures and safe working practices designed to safeguard personnel and the ship are observed at all timesПоказати знання запобігання пожежі і здатність боротися з пожежею
Процедури і техніка безпеки персоналу і судна дотримуються постійноDemonstrate the knowledge of elementary first aid
Knowledge of elementary first aid is correctПоказати знання основ першої медичної допомоги
Знання першої медичної допомоги задовільніShow the knowledge and proper use of human resources.
Procedures designed to safeguard the environment are observed at all timesПоказати знання і здатність використовувати ефективне управління ресурсами:
Процедури, призначені для запобігання захисту навколишнього середовища, виконуються коректноDemonstrate the knowledge of personal safety and social responsibilities
Initial and follow-up actions on becoming aware of an emergency conform with established emergency response proceduresПоказати знання особистої безпеки і соціальної відповідальності
Первинні і наступні дії при усвідомленні надзвичайної ситуації відповідають установленим процедурам дій у надзвичайних ситуаціях
APPENDIX ДОДАТКИ


Give information about maintenance and repair as well as engineering watch procedures on each ship.
Навести відомості з технічного обслуговування і ремонту, а також процедури несення вахти для кожного судна.

Appendix A. Shipboard Energy Plant and Its Parts Maintenance and Repair Додаток А. Роботи, виконані на судні з технічного обслуговування та ремонту елементів суднової енергетичної установки

Ship’s name / Найменування судна ______________________________________________________________________________________________________ Performance time / Термін виконання робіт ________________________________________________________________________________________________ Item and type of work / Об’єкт і характер роботи ___________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________Tools, equipment and materials used / Застосовані інструменти, прилади, обладнання, матеріали та деталі ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s comments and assessment / Резюме керівника практики від судна
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s signature
Підпис керівника практики від судна
Appendix B. Taking Over a Watch Додаток Б. Процедури прийняття машинної вахти

Ship’s name / Найменування судна _____________________________________________________
Describe the procedure of taking over a watch / Перелічити процедури прийняття машинної вахти
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s comments and assessment / Резюме керівника практики від судна
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s signature
Підпис керівника практики від судна
Appendix C. Keeping Engineering Watch Додаток C. Процедури несення машинної вахти

Ship’s name / Найменування судна _____________________________________________________
Describe the engineering watch keeping procedure / Перелічити процедури несення машинної вахти ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s comments and assessment / Резюме керівника практики від судна
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s signature
Підпис керівника практики від судна
Appendix D. Relieving Watch Додаток D. Процедури передавання машинної вахти

Ship’s name / Найменування судна ______________________________________________________________________________________________________
Describe the procedure of relieving watch / Перелічити процедури передавання машинної вахти
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s comments and assessment / Резюме керівника практики від судна
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s signature
Підпис керівника практики від судна
Appendix E. Keeping a Stay Watch Додаток Е. Процедури несення стоянкової машинної вахти

Ship’s name / Найменування судна ______________________________________________________________________________________________________
Describe the procedure of keeping a stay watch / Перелічити процедури несення стоянкової машинної вахти _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s comments and assessment / Резюме керівника практики від судна
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s signature
Підпис керівника практики від судна
Appendix F. Making Entries in the Engine Log Book Додаток F. Ведення машинного журналу

Ship’s name / Найменування судна ______________________________________________________________________________________________________
Give an example of making entries in the engine Log Book with proper parameters of ship’s power plant elements / Навести зразок заповнення машинного журналу з конкретними значеннями параметрів елементів СЕУ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s comments and assessment / Резюме керівника практики від судна
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ship supervisor’s signature
Підпис керівника практики від судна
BIBLIOGRAPHY СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Международная Конвенция ПДНВ-78/95. – Одесса: ЦПАП, 1998. – 277 с.
Правила технической эксплуатации судовых технических средств. – М.: В/О Мортехинформреклама, 1984. – 385 с.
Памятка по электробезопасности для плавсостава судов морского и речного флота. – Одесса: ЮЖНИИМФ, 1996. – 90 с.
Справочник судового механика. / Под ред. Л.Л. Грицая. Т. 1, 2. – М.: Транспорт, 1973. – 420 с.
Басанец Н.Г., Колегаев М.А., Лященко А.Б. Технические средства и организация противопожарной защиты судов. Учебное пособие: Одесса: ОНМА, 2011. - 368 с.
Богословкий А.П., Певзнер Е.М., Фрейдзон И.Р., Яуре А.Г. Судовые электроприводы. Справочник. Т. 1, 2. – Л.: Судостроение, 1983. – 389 с.
Большаков В.Ф., Гинзбург Л.Г. Подготовка топлив и масел в судовых дизельных установках. – Л.: Судостроение, 1978. – 110 с.
Валдаев М.М. Гидравлические приводы судовых палубных механизмов. – Л.: Судостроение, 1973. – 180 с.
Вешкельский С.А. Справочник судового дизелиста. – Л.: Судостроение, 1990. – 368 с.
Возницкий И.В., Михеев Е.Г. Судовые дизели и их эксплуатация. – М.: Транспорт,
Володин Н.Ф., Лалетин Е.Л., Никитенко Е.И., Дзис-Райко А.И., Бойко П.В., Миюсов М.В. / Под общ. ред. Пипченко А.Н. Квалифицированный моторист. – Одесса: ЦПАП, 1997. – 72 с.
Гаврилов B.C.. Гальперин М.М. Управление технической эксплуатацией морского флота. – М.: Транспорт, 1987. – 300 с.
Голиков А.А. Судовые системы кондиционирования воздуха. – К.: Наукова думка, 1997. – 218 с.
Декин Б.Г. Гидроприводы судовых устройств: Учебное пособие. – Одесса: ФЕНІКС, 2008. – 88 c.
Дельвиг А.К. и др. Судовые энергетические установки. – М.: Транспорт, 1985. – 120 с.
Демидов В.В., Петраков В.Г., Абрахманов М.А. и др. / Под общ. ред. Пипченко А.Н. Управление борьбой с пожаром на судне. – Одесса: ЦПАП, 1997. – 122 с.
Ермаков В.Ф. Спутник механика теплохода. – М.: Транспорт, 1989. – 222 с.
Зайцев В.И., Грицай Л.Л., Моисеев А.А. Судовые паровые и газовые турбины. – М.: Транспорт, 1981. – 210 с.
Камкин СВ., Возницкий И.В., Шмелев В.П. Эксплуатация судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1990. – 342 с.
Ланчуковский В.И., Козьминых А.В. Автоматизированные системы управления судовыми дизельными и газотурбинными установками. – М.: Транспорт, 1990. – 336 с.
Калугин В.Н., Логишев И.В. Использование морских топлив на судах: Учебное пособие. – Одесса: ОНМА, 2010. – 191 с.
Колегаєв М.О. Безпека життєдіяльності і виживання на морі: Навчальний посібник / М.О. Колегаєв, Б.М. Іванов, М.Г. Басанець. – Одеса: ОНМА, 2008. – 416 с.
Колиев И.Д. Судовые холодильные установки: Учебное пособие. – Одесса: Феникс, 2003. – 144 с.
Корнилов Э.В., Павленко П.А. Судовые опреснительные установки: Учебное пособие. – Одесса: ФЕНИКС, 2009. – 67 с.
Малиновский М.А., Фока А.А., Ролинский В.И., Вахрамеев Ю.З. Краткий справочник судового механика. – Одесса: Маяк, 1987. – 167 с.
Манильские поправки к Международной конвенции и кодексу ПДНВ: Методическое пособие / М.А. Колегаев, Н.Г. Басанец. – Одесса: ОНМА, 2011. – 368 с.
Нунупаров СМ. Предотвращение загрязнения моря судами. – М.: Транспорт, 1979. – 155 с.
Овчинников К.Н. и др. Судовые системы и трубопроводы. – Л.: Судостроение, 1983. – 156 с.
Петров Ю.С. Судовые холодильные машины и установки. – Л.: Судостроение, 1992. – 260 с.
Пипченко А.Н., Демидов В.В., Пономаренко В.В., Сырых М.А., Путиенко А.Г. и др. Выживание и безопасность на море. – Одесса: ЦПАП, 1997. – 84 с.
Пипченко А.Н., Пономаренко В.В., Романенко А.В. Эксплуатация систем дистанционного управления двигательными установками, системами и службами машинного отделения. Учебное пособие в вопросах и ответах. – Одесса: ЦПАП, 1997. – 34 с.
Пипченко А.Н., Пономаренко В.В., Теплов Ю.И., Романенко А.В. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления. Учебное пособие в правилах Регистра и технической эксплуатации. – Одесса: ЦПАП, 1998. – 295 с.
Русско-Английский словарь для судовых инженеров-механиков ( с приложениями) / сост. О.С. Богомолов. – Одесса, 2011. 315 с.
Самсонов В.И., Худов Н.И. Двигатели внутреннего сгорания морских судов. – М.: Транспорт, 1990. – 368 с.
Слободянюк Л.И., Поляков В.И. Судовые паровые и газовые турбины и их эксплуатация. – Л.: Судостроение, 1983. – 250 с.
Справочник судового электромеханика. В 3-х т. / под ред. Китаенко Г.И. – Л.: Судостроение, 1980.
Судовой механик: Справочник. В 3 т. / Авт. колл. под ред. А.А. Фоки. Одесса: Феникс, 2008.
Судовые сепараторы топлива и масла: Учебное пособие / В.М. Харин, Н.Н. Кобяков, Э.В. Корнилов. – Одесса: Латстар, 2001. – 104 с.
Тейлор Д.А. Основы судовой техники. – М.: Транспорт, 1987. – 309 с.
Файвушевич В.М. Ремонт судовых двигателей внутреннего сгорания. – Л.: Морской транспорт, 1965. – 206 с.
Федоренко В.М., Залётов В.М., Руденко В.И., Беляев И.Г. Эксплуатация судовых котельных установок. – М.: Транспорт, 1991. – 270 с.
Харин В.М. Судовые гидравлические рулевые машины. – Одесса: Феникс, 2005. – 260 с.
Харин В.М., Декин Б.Г., Занько О.Н., Писклов В.Т. Судовые вспомогательные механизмы и системы. – М.: Транспорт, 1984. – 319 с.
Харин В.М., Скоморохов В.И. Судовые воздушные компрессоры: Учебное пособие. – – Одесса: Феникс, 2003. – 144 с.
Швецов Г.М., Ладин Н.В. Судовые холодильные установки и их эксплуатация. – М.: Транспорт, 1986. – 168 с.
Шиняев Е.Н. Судовые вспомогательные механизмы. – М.: Транспорт, 1984. – 210 с.
Шишкин В.Д. Анализ неисправностей и предотвращение повреждений судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1987. – 322 с.


 It should be noted that STCW and national requirements stipulate: if the candidate for certification (as a third engineer officer) has not submitted the Training Record Book, formed as a document, attesting to the completion of the approved onboard training programme in full scope, the period of seagoing service required for certification extends to 36 months instead of set 12 months for certification as officer in charge of an engineering watch/ third class engineer.
 Слід мати на увазі, що як вимогами Конвенції, так і національними вимогами передбачено: в разі, якщо кандидат на дипломування (на присвоєння звання механіка 3 розряду) не представив Книгу реєстрації підготовки, сформовану як документ, що підтверджує виконання схваленої програми підготовки на судні в повному обсязі, то в такому випадку стаж плавання, необхідний для дипломування з метою роботи на морських суднах на відповідних посадах, збільшується до 36 місяців замість передбачених 12 місяців для отримання диплому вахтового механіка / присвоєння звання механіка З розряду.

13PAGE 15


13PAGE 141715


Photoyђ Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 257139
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий