Програма розвитку 2 мол група


4254500481965

Прізвище, ім’я: Барщук Вікторія
Вік дитини: 3 роки 4 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкрити їм особливості про логічне мислення дитини засобами інноваційних технологій.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву розрізняти палички Кюїзенера за кольором, величиною, формою тощо.
Розвивати вміння дитини порівнювати, групувати та упорядковувати предмети, іграшки за кольором, величиною, довжиною, висотою, формою тощо.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності
Театралізовані вистави, свята, розваги, дозвілля
Заняття за інтересами
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Консультації: «Знайомимось з кольоровими паличками Кюїзенера»; «Значення використання «Паличок Кюїзенера»»


Прізвище, ім’я: Бартащук Настя
Вік дитини: 3 роки 4 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях іншого змісту часто відволікається, слухає неуважно, уникає прибирання іграшок, свого робочого місця. З дітьми спілкується не охоче, не ділитися іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. Інколи виявляє агресивність щодо батьків.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: рівень нижче середнього
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Учити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати культуру взаємин з оточенням, учити поступатися, слухати інших, не перебивати.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: пояснювати їм особливості поведінки та виховання гіперактивної дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, зосередженість, уважність.
Прищеплювати навички спілкування, поступливості, доброзичливого ставлення до інших.
Формувати вміння доводити розпочате до кінця, прибирати своє робоче місце.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дитина самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.

Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вольової регуляції поведінки, зростання уважності, зосередженості, поліпшення фізичної форми дівчинки, здатності адекватно проявляти свої емоції та бажання.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісного «Я - позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця, практична діяльність
Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Диспут: «Гіперактивна дитина. Як подолати труднощі?»


Прізвище, ім’я: Білостегнюк Назар
Вік дитини: 3 роки 8 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші, перевтілюється в різні казкові ролі ), також має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: пояснити їм, що під впливом читання художньої літератури розвиваються і вдосконалюються мовлення і свідомість дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до виразного розповідання казок, бесід про казкових героїв, відгадування загадок, прояву особистісних можливостей експериментувати, вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Залучення до художнього оформлення побуту, прибирання іграшок
Мовленнєва
Трудова
Дослідницька Пам’ятка «Дитяча книга в родині»
460248090805


Прізвище, ім’я: Бутіна Поліна
Вік дитини: 3 роки 2 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати олівцями), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкрити їм особливості про основні фактори загартування (сонячними ваннами, водними процедурами, свіжим повітрям).
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Підібрати ігри, що розвивають зосереджену увагу, довільність поведінки, помістити ці матеріали в ігровому куточку.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до зростання уважності, зосередженості, поліпшення фізичної форми дівчинки, здатності адекватно проявляти свої емоції та бажання.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльностіЗалучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Консультація: «Як загартовувати дитину: 10 правил для батьків»
4304665388620

Прізвище, ім’я: Вахмісторв Іван
Вік дитини: 3 роки 5 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші, перевтілюється в різні казкові ролі ), має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, але не завжди прибирає іграшки, старається доводити розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання дитини у праці.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.

Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву трудових обов’язків в дитячому садку і вдома: підтримувати порядок в ігровому куточку, поливати кімнатні рослини, допомагати рідним у хатній роботі тощо.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісного «Я - позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до художнього оформлення побуту, прибирання іграшок
Рухова
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Папка – пересувка: «Привчаємо дітей до праці»
45643809525

Прізвище, ім’я: Горшков Олег
Вік дитини: 3роки 8 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє художні здібності (любить малювати фарбами), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: високий рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості гри для психічного розвитку дошкільників, виховання обдарованої дитини, рекомендувати відвідування центрів художньо – естетичного спрямування за межами дошкільного закладу.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучати до відвідування гуртків художньо – естетичного спрямування.
Спонукати до доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву значення творчої гри у різних видах та умовах організації діяльності, прояву особистісних можливостей експериментувати. Вміти вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Папка - пересувка: «Гра дитини»
4289425351790

Прізвище, ім’я: Грущенко Тетяна
Вік дитини: 3 роки 6 місяців
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (виразно декламує вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості мовленнєвого виховання дитини, рекомендувати розмовляти з дитиною звичайною, правильною, простою мовою.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучати до відвідування гуртків художньо – естетичного спрямування.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до спілкування з однолітками і дорослим, дотримуватись культури спілкування; вміти будувати короткі (з 2 – 3 речень) описові та сюжетні розповіді про іграшки, тварин, за дидактичними картинками з допомогою запитань вихователя та спільного мовлення.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Консультація: «Типи спілкування батьків і дітей»
461645018415

Прізвище, ім’я: Гульчак Дар’я
Вік дитини: 3 роки 6 місяців
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі, але іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками не завжди слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання у дитини інтересу до логіко – математичних завдань.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини вправляти в утворенні чисел 2 і 3 способом додавання одиниці до попереднього числа; рахувати у межах трьох у прямому порядку: один, два, три.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Пам’ятка: «Як зробити палички Кюїзенера своїми руками?»
441769552705

Прізвище, ім’я: Дмитренко Христина
Вік дитини: 3 роки 3 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона старається бути уважною, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання дитини до художньої літератури.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до інтересу роботи з книгою, із задоволенням розглядати ілюстрації, пригадувати твори за їх змістом.
Розвиток практичної умілості і вправності

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Консультація «Дитяча книга в родині»
4409440-7620

Прізвище, ім’я: Зайцев Максим
Вік дитини: 3 роки 8 місяців

Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, не завжди прибирає іграшки, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. Коли йому щось не подобається, капризує, ниє, ображається, поки його бажання не буде задоволене. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: рівень нижче середнього.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Учити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості щодо трудового виховання дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, поступливості, доброзичливого ставлення до інших.
Формувати вміння прибирати своє робоче місце.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Наполегливіше вимагати шанобливого ставлення до інших дітей
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до трудової діяльності, прагнути, щоб будь – яка справа стимулювала його потребу у творчому пошуку і в його реалізації. 
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Театралізовані вистави, свята, розваги, дозвілля
Заняття за інтересами
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Дослідницька Пам’ятка :
«Як організувати трудову діяльність, щоб праця була для дітей не примусом, а задоволенням»
4145280369570


Прізвище, ім’я: Конончук Володимир
Вік дитини: 3 роки 8 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик старається проявляти інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він старається бути уважним, не завжди прибирає іграшки, але доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: рівень нижче середнього.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів. Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості трудового виховання дитини, інтересу до праці дорослих.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.

Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до активної діяльності, прибирання своїх іграшок, допомоги своїм рідним у домашній роботі, здатності адекватно проявляти свої емоції та бажання.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісного «Я - позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця, практична діяльність
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Папка – пересувка:
«Привчаємо дітей до праці»


Прізвище, ім’я: Криворученко Кіра
Вік дитини: 3 роки 4 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання обдарованої дитини, рекомендувати відвідування центрів художньо – естетичного спрямування за межами дошкільного закладу.
Підтримувати і розвивати у дитини стійкий інтерес до об’єктів природи; заохочувати до спостережень за рослинами (трав’янисті рослини, кущі, дерева).
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучати до відвідування гуртків художньо – естетичного спрямування.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву творчості у різних видах діяльності, прояву особистісних можливостей експериментувати. Вміти вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Здатності дитини до широкого орієнтування в природному оточені, виділяти найважливіші ознаки сезонів, взаємозв’язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами тощо.
Розвиток практичної умілості і вправності

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Рухова
Консультація: «Обдаровані діти»
Папка – пересувка: «Пізнаємо світ живої природи»
4167505427355

Прізвище, ім’я: Кушнір Ярослав
Вік дитини: 3 роки 11 місяць

Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші, перевтілюється в різні казкові ролі ). Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками іноді не слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати культуру взаємин з оточенням, вчити поступатися, слухати інших, не перебивати.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання культури мовленнєвого спілкування дитини з однолітками і дорослими.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, поступливості, доброзичливого ставлення до інших.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Стежити за динамікою рухової активності дитини для забезпечення балансу спокійної та рухової діяльності.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вміння уважно вислуховувати старших, відповідати на запитання вихователя, пам’ятати про ввічливі слова, не перебивати розмову дорослих тощо.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Папка – пересувка:
«Виховуємо маленьких співрозмовників».
4297680514350

Прізвище, ім’я: Кушніренко Софія
Вік дитини: 3 роки 5 місяців
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати фарбами, олівцями), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші, співати), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: високий рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання обдарованої дитини, рекомендувати відвідування центрів, шкіл художньо – естетичного спрямування за межами дошкільного закладу. Створювати умови для розкриття компетентності дитини в ігровій діяльності.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучати до відвідування гуртків художньо – естетичного спрямування.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву творчості у різних видах та умовах організації діяльності, прояву особистісних можливостей експериментувати. Вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Розвиток практичної умілості і вправності
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісного «Я - позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до художнього оформлення побуту, прибирання іграшок Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Консультації: «Обдаровані діти»;
«Гра – ефективний засіб виховання самостійності дітей дошкільного віку»
458216052705

Прізвище, ім’я: Кучанська Оля
Вік дитини: 3 роки 2 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості уміння дитини порівнювати геометричні фігури з предметами, схожими за формою (тарілка кругла, блокнот квадратний, кавун подібний до кулі тощо).
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.


Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини виконувати дії, спрямовані на вилучення за будь – якою ознакою частини предметів у межах 3 і визначення кількості способом перелічування предметів, що залишились.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Театралізовані вистави, свята, розваги, дозвілля
Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Папка – пересувка: «Виховуємо кмітливих математиків»
4326890367665

Прізвище, ім’я: Литвинюк Славик
Вік дитини: 3 роки 5 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (любить перевтілюватись у літературних героїв, співати). Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, завжди ділиться іграшками. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати культуру взаємин з оточенням, сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: пояснити їм, що потрібно розвивати зв’язне діалогічне мовлення дитини: вчити доречно відповідати на різні види запитань, брати участь у діалогах.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити хлопчика, коли він намагається довести свою точку зору, а не капризує. Розмовляти з ним завжди спокійно, врівноважено, аргументуючи свою позицію.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим під час прибирання іграшок, свого робочого місця з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Стежити за динамікою рухової активності дитини для забезпечення балансу спокійної та рухової діяльності.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини звертатися до співрозмовника зі словами ввічливості, дивитися в очі співрозмовникові.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця, практична діяльність
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Консультація:
«Усвідомлення дошкільниками словникового складу мови»
4289425364490

Прізвище, ім’я: Мазуркевич Даша
Вік дитини: 3 роки 9 місяців
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.

Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання у дитини інтересу до логіко – математичних завдань.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини вправляти в об’єднанні двох груп предметів та визначенні кількості способом перелічування у новоутвореній множені в межах 3.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Пам’ятка: «Як зробити палички Кюїзенера своїми руками?»


Прізвище, ім’я: Маліцька Ліза
Вік дитини: 3 роки 4 місяців
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості елементів граматики: під час ігор вчити граматично правильно узгоджувати слова у роді, числі, відмінку.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучати до відвідування гуртків художньо – естетичного спрямування.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження.
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини правильно будувати речення (прості й складні) із сполучниками та без, вживати прийменники.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Папка – пересувка: «Виховуємо маленьких співрозмовників»
4185920357505

Прізвище, ім’я: Маніта Кирило
Вік дитини: 3 роки 5 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші, перевтілюється в різні казкові ролі ), має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості діалогічного та монологічного мовлення; інтерес і бажання дитини розповідати за власною ініціативою та пропозицією дорослих.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву складати різні види розповідей (описові, сюжетні); вміти переказувати; розповідати послідовно без надто довгих пауз, повторів, дотримуватися структури розповіді.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця, практична діяльність
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Папка – пересувка:
«Виховуємо маленьких співрозмовників»;
4265930338455


Прізвище, ім’я: Павличев Микита
Вік дитини: 3 роки 3 роки
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші), має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості фізкультурно – оздоровчої роботи дитини в дошкільному закладі і вдома.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до прояву творчої ініціативи у створені емоційних рухових образів, нових рухових дій, фізичних вправ; володіти елементарними пантомімами, жестами та мімікою відображати емоційний стан, імітувати рухи різних людей, об’єктів та явищ природного середовища.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Рухова
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Папка - пересувка:
«Здоров’я дитини в садку і родині»


Прізвище, ім’я: Посадовський Данило
Вік дитини: 3 роки 4 місяці
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях іншого змісту часто відволікається, слухає неуважно, не доводить розпочате до кінця, уникає прибирання іграшок, свого робочого місця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: рівень нижче середнього.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки.
Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати культуру взаємин з оточенням, вчити поступатися, слухати інших, не перебивати.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості формування діалогічного та монологічного мовлення у дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, зосередженість, уважність.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Формувати вміння доводити розпочате до кінця, прибирати своє робоче місце.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Розмовляти з хлопчиком завжди спокійно, врівноважено, аргументуючи свою позицію.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим під час прибирання іграшок, свого робочого місця з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості
Підібрати ігри, що розвивають зосереджену увагу, довільність поведінки, помістити ці матеріали в ігровому куточку.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до культури мовленнєвого спілкування: уважно вислуховувати, вітатися при зустрічі, звертатися до дорослих на «Ви» тощо.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Консультація:
Поради батькам з розвитку мови»
446087518415

Прізвище, ім’я: Присяжнюк Данило
Вік дитини: 3 роки 9 місяців
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші, перевтілюється в різні казкові ролі ), має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: пояснити їм, що під впливом читання художньої літератури розвиваються і вдосконалюються мовлення і свідомість дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.

Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до виразного розповідання казок, бесід про казкових героїв, відгадування загадок, прояву особистісних можливостей експериментувати, вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Залучення до художнього оформлення побуту, прибирання іграшок
Мовленнєва
Трудова
Дослідницька Пам’ятка «Дитяча книга в родині»
483298535560

Прізвище, ім’я: Самар Олександр
Вік дитини: 3 роки 4 місяці
Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор, вивчає іноземну мову. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях іншого змісту старається бути уважним, доводить розпочате до кінця, прибирає іграшки. З дітьми спілкується охоче, вміє ділитися іграшками. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати слухняність, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: приділити увагу правильній вимові дитини у повсякденному житті.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучити до ігор, що розвивають зосереджену увагу – конструктивно – будівельних, лото, лего, ігор з піском і водою.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, а не капризує. Розмовляти з хлопчиком завжди спокійно, врівноважено, аргументувати свою позицію.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим під час прибирання іграшок, свого робочого місця з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Стежити за динамікою рухової активності дитини для забезпечення балансу спокійної та рухової діяльності.
Наполегливіше вимагати шанобливого ставлення до інших дітей.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
Підібрати ігри, що розвивають зосереджену увагу, довільність поведінки, помістити ці матеріали в ігровому куточку.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини складати описові розповіді, про будь які предмети за зразком дорослого, до вольової регуляції поведінки, зростання уважності, зосередженості.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісного «Я - позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до художнього оформлення побуту, прибирання іграшок Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Консультація:
«Гіперактивна
дитина. Як
подолати
труднощі?»


Прізвище, ім’я: Самоєнко Тимур
Вік дитини: 3 роки
Особливості розвитку.
Хлопчик старається проявляти інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він старається бути уважним, прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості трудового виховання дитини, інтересу до праці дорослих.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.

Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до активної діяльності, прибирання своїх іграшок, допомоги своїм рідним у домашній роботі, здатності адекватно проявляти свої емоції та бажання.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісного «Я - позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця, практична діяльність
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Папка – пересувка:
«Привчаємо дітей до праці»
4263390412750

Прізвище, ім’я: Сасюк Максим
Вік дитини: 3 роки 5 місяців

Особливості розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, не завжди прибирає іграшки, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: рівень нижче середнього.
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості щодо трудового виховання дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, поступливості, доброзичливого ставлення до інших.
Формувати вміння прибирати своє робоче місце.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Наполегливіше вимагати шанобливого ставлення до інших дітей.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до трудової діяльності, прагнути, щоб будь – яка справа стимулювала його потребу у творчому пошуку і в його реалізації. 
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Театралізовані вистави, свята, розваги, дозвілля
Заняття за інтересами
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Дослідницька Пам’ятка :
«Як організувати трудову діяльність, щоб праця була для дітей не примусом, а задоволенням»


Прізвище, ім’я: Сегеда Настя
Вік дитини: 3 роки 3 роки
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати фарбами), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками іноді не слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: високий рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості гри для психічного розвитку дошкільників, виховання обдарованої дитини, рекомендувати відвідування центрів, шкіл художньо – естетичного спрямування за межами дошкільного закладу.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Залучати до відвідування гуртків художньо – естетичного спрямування.
Спонукати до доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження.
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву значення творчої гри у різних видах та умовах організації діяльності, прояву особистісних можливостей експериментувати. Вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги) Папка - пересувка: «Гра дитини»
461739787486

Прізвище, ім’я: Ткачук Єгор
Вік дитини: 2 рок 9 місяців
Особливості психічного розвитку.
Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші, перевтілюється в різні казкові ролі ), має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості зв’язного монологічного мовлення; інтерес і бажання дитини розповідати за власною ініціативою та пропозицією дорослих.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву складати різні види розповідей (описові, сюжетні); вміти переказувати; розповідати послідовно без надто довгих пауз, повторів, дотримуватися структури розповіді.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця, практична діяльність
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Папка – пересувка:
«Виховуємо маленьких співрозмовників»;
4246880351155


Прізвище, ім’я: Трофимишина Альбіна
Вік дитини: 3 роки 8 місяців
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкрити їм особливості про логічне мислення дитини засобами інноваційних технологій.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву розрізняти палички Кюїзенера за кольором, величиною, формою тощо.
Розвивати уявлення про число водночас на основі рахунку та вимірювання.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності
Театралізовані вистави, свята, розваги, дозвілля
Заняття за інтересами
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Консультації: «Знайомимось з кольоровими паличками Кюїзенера»; «Значення використання «Паличок Кюїзенера»»
459041518415

Прізвище, ім’я: Фененко Кіра
Вік дитини: 3 роки 6 місяців
Особливості розвитку
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв, декламувати вірші), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання обдарованої дитини, рекомендувати відвідування центрів, шкіл художньо – естетичного спрямування за межами дошкільного закладу.
Підтримувати і розвивати у дитини стійкий інтерес до об’єктів природи; заохочувати до спостережень за рослинами (трав’янисті рослини, кущі, дерева).
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву творчості у різних видах та умовах організації діяльності, прояву особистісних можливостей експериментувати. Вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Здатності дитини до широкого орієнтування в природному оточені, виділяти найважливіші ознаки сезонів, взаємозв’язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами тощо.
Розвиток практичної умілості і вправності

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Художня: використання художнього слова, музичного супроводу; використання еталонів (фільми, книги)
Рухова
Консультація: «Обдаровані діти»
Папка – пересувка: «Пізнаємо світ живої природи»Прізвище, ім’я: Циба Вікторія
Вік дитини: 3 роки
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати олівцями), має артистичний талант (любить перевтілюватись у літературних героїв), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: середній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкрити їм особливості про основні фактори загартування (сонячними ваннами, водними процедурами, свіжим повітрям).
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Підібрати ігри, що розвивають зосереджену увагу, довільність поведінки, помістити ці матеріали в ігровому куточку.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до зростання уважності, зосередженості, поліпшення фізичної форми дівчинки, здатності адекватно проявляти свої емоції та бажання.
Розвиток практичної умілості і вправності
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова Консультація: «Як загартовувати дитину: 10 правил для батьків»
4203700367665

Прізвище, ім’я: Чабанюк Марина
Вік дитини: 3 роки 1 місяць
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона старається бути уважною, не завжди прибирає іграшки, але доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості виховання правильного мовлення дитини.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору. Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до своєчасного розвитку мови, збагачення чуттєвого досвіду. Встановлення безпосереднього зв’язку слова з дією, з предметом, надавати дитині можливість отримувати різні відчуття, враження від дій дорослих, явищ природи.
Вигадувати, виявляти творчу ініціативу.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Консультація: «Усвідомлення дошкільниками словникового складу мови»
4229100372745

Прізвище, ім’я: Чаплінська Валерія
Вік дитини: 3 роки 4 місяці
Особливості розвитку.
Дівчинка проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях іншого змісту часто відволікається, слухає неуважно, але старається доводити розпочате до кінця, прибирає іграшки після гри. З дітьми спілкується охоче, ділитися іграшками, але не хоче поступатися. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: рівень нижче середнього
Завдання виховання і навчання
Розвивати зосередженість, довільність поведінки та психічних процесів.
Вчити адекватно проявляти свої емоції, вольові якості.
Виховувати культуру взаємин з оточенням, вчити поступатися, слухати інших, не перебивати.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: пояснювати їм особливості поведінки та виховання здорової дитини, правильно організовану діяльність.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, зосередженість, уважність.
Прищеплювати навички спілкування, поступливості, доброзичливого ставлення до інших.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Хвалити дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, а не капризує. Розмовляти з дівчинкою завжди спокійно, врівноважено, аргументуючи свою позицію.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим під час прибирання іграшок, свого робочого місця з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Давати приклад доброзичливого спілкування з людьми (особливо в родині).
Стежити за динамікою рухової активності дитини для забезпечення балансу спокійної та рухової діяльності.
Наполегливіше вимагати шанобливого ставлення до інших дітей.
Умови
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
Підібрати ігри, що розвивають зосереджену увагу, довільність поведінки, помістити ці матеріали в ігровому куточку
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вольової регуляції поведінки, зростання уважності, зосередженості, поліпшення фізичної форми дівчинки, здатності адекватно проявляти свої емоції та бажання, розвиток рефлексивності, доброзичливого ставлення до оточення.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Експериментальна: експериментування з фарбами; комбінація різних видів образотворчого мистецтва в одному творі
Пам’ятка:
«Роль сім’ї у розвитку та формуванні здоров’я дитини»
46596309525

Прізвище, ім’я: Шаріпов Ілля
Вік дитини: 3 роки 3 роки
Особливості психічного розвитку. Хлопчик проявляє інтерес до різних видів діяльності, праці, ігор. Має артистичні здібності (виразно декламує вірші), має мовні нахили. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях він уважний, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі. У стосунках з батьками слухняний.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень.
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості фізкультурно – оздоровчої роботи дитини в дошкільному закладі і вдома.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в хлопчика таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляти творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробив хлопчик самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досяг мети, на скільки був самостійним, винахідливим, яких особистісних зусиль коштувало йому конкретне досягнення.
Умови забезпечення повноцінного фізичного розвитку та соціальної адаптації (в сім’ї та дошкільному навчальному закладі)

Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підбір виховних ситуацій на розвиток цілеспрямованості.
Створення в осередках групи ситуацій для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких групах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до прояву творчої ініціативи у створені емоційних рухових образів, нових рухових дій, фізичних вправ; володіти елементарними пантомімами, жестами та мімікою відображати емоційний стан, імітувати рухи різних людей, об’єктів та явищ природного середовища.
Розвиток практичної умілості і вправності.
Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Формування особистісної «Я – позиції» (оцінка, самооцінка, самоконтроль) Залучення до декоративного дизайну, художнього оформлення побуту, одягу
Рухова
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Трудова
Папка - пересувка:
«Здоров’я дитини в садку і родині»


Прізвище, ім’я: Янюк АрінаВік дитини: 3 роки 6 місяців
Особливості психічного розвитку.
Дівчинка проявляє художні здібності (любить малювати), проявляє інтерес до інших видів діяльності, праці, ігор. Охоче бере участь у заняттях з розумовим, руховим навантаженням, фізкультурних, спортивних іграх. На заняттях вона уважна, завжди прибирає іграшки, доводить розпочате до кінця. З дітьми спілкується охоче, дружно грається, ділиться іграшками. Не прагне виконувати головні ролі, проте іноді проявляє сором’язливість. У стосунках з батьками слухняна.
Оцінка узагальненого комплексу життєвої компетентності: достатній рівень
Завдання виховання і навчання
Розвивати індивідуальні творчі здібності, нахили, довільність поведінки та психічних процесів.
Виховувати сміливість, активність.
Зміст, форми, методи виховання та навчання
Вести просвітницьку роботу з батьками: розкривати їм особливості інтересу дитини до логіко – математичних завдань; зацікавлювати її дотепними іграми.
Створювати виховні ситуації для розвитку та прояву в дівчинки таких якостей, як цілеспрямованість, активність, прояву лідерських якостей.
Прищеплювати навички спілкування, розвивати комунікативні здібності.
Спонукати до адекватного прояву емоцій, доброзичливого спілкування з людьми, що навколо.
Особливості методики виховання та навчання
Заохочувати дитину, коли вона намагається довести свою точку зору, проявляє творчі пориви.
Використовувати ігрові вправи на розвиток довільності поведінки, психічних процесів.
Створювати умови для позитивної взаємодії з дорослим в різних видах діяльності з поступовим переходом дитини до все більш самостійних дій.
Надавати пріоритет не стільки тому, що зробила дівчинка самостійно та з допомогою дорослого, скільки тому, як саме досягла мети, на скільки була самостійною, винахідливою, яких особистісних зусиль коштувало їй конкретне досягнення.
Умови
Достатній відпочинок, сон, дозоване фізичне навантаження
Підібрати виховні ситуації на розвиток цілеспрямованості.
В осередках групи створювати ситуації для діяльності дитини в парі з іншими, у невеличких підгрупах.
Очікувані результати
Підвищення здатності дитини до вияву добирати один або кілька предметів (фігур) за двома ознаками (назва – форма, назва – колір тощо); розпізнавати геометричні фігури і називати їх.
Розвиток практичної умілості і вправності.

Шляхи розвитку дитини
Навчальна діяльність Спільна діяльність Самостійна діяльність Робота з батьками
Особистісна орієнтація під час організаційної діяльності Індивідуальні та групові форми організації: гра (ігрові вправи), спостереження, праця,практична діяльність
Рухова
Мовленнєва
Ігрова: ігри – імітації, ігрові дії, ігрові етюди
Папка пересувка: «Виховуємо кмітливих математиків»


Приложенные файлы

  • docx 5884005
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий