гистология емтихан тесттері 2курс ОМ каз 2016-2017


ЕМТИХАНДЫҚ ТЕСТТЕР ЖИНАҒЫНЫҢ БАЗАСЫ
пәні Гистология-1
оқу курсы 2-ші
мамандығы Жалпы медицина
оқыту тілі қазақша
кафедра гистология
оқу жылы – 2016-2017
*Гистологиялық техника*1*8*1*
#1
*!Гистологиялық препарат дайындау кезінде құрылымның бүтіндігін сақтайтын дайындау сатысы
*фиксация
*сусыздандыру
*тығыздау
*бояу
*жарықтандыру
#2
*!Тіндерден алынған гистологиялық кесінділерді бояудың мәні
*тіндердің тығыздығын жоғарылату
*белоктардың коагуляциясын тудыру
*тіндердің құрылысын анық көрсетпейді
*дегидратация тудыру
*тіндерді ұзақ мерзімге сақтау
#3
*!Жасушада негізгі бояу байланысады
*қышқылдық құрылымдармен
*негізгі құрылымдармен
*минералды заттармен
*бейтарап майлармен
*цитоплазмадағы гликогенмен
#4
*!Жасушада қышқылдық бояулар байланысады
*қышқылдық құрылымдармен
*негізгі құрылымдармен
*минералды заттармен
*бейтарап майлармен
*цитоплазмадағы гликогенмен
#5
*!Импрегнация әдісі гистологиялық құрылымдардың негізделген
*қышқылдық бояулармен боялуында
*негіздік бояулармен боялуында
*ШИФ-иод қышқылымен байланысады
*ауыр мелаллдардың тұздарына шөгеді
*Судан-III-пен боялады
#6
*!Гистологиялық кесінділерді бальзамдау немесе басқа синтетикалық ортада сақтаудың маңызы
*Тіндердің тығыздығын күшейтеді
*Тіндердің тығыздығын азайтады
*Тіндердің құрылысын анық көрсетеді
*Тіндердің құрылысын анық көрсетпейді
*Дайындалған препаратты ұзақ уақыт сақтауға болады
#7
*!Жасушалардағы май қосындыларын анықтау үшін қолданатын бояу
*Судан III
*Пиронин Ж
*Фельген - реакциясы
* ШИҚ - реакциясы
*Көк толуидин
#8
*!0,2 мкм-ден кіші құрылымды зерттеп анықтау үшін қолданылатын микроскоп
*Фазалы – контрасты
*Люминесценттік
*Ультра – күлгін
*Электронды
*Морфоденситометриялық
*Цитология*1*12*1*
#9
*!Бір жасушадан екінші жасушаға заттардың өтуін қамтамасыз ететін жасуша аралық байланыс
*Десмосома
*Тығыз байланыс
*Саңылау арқылы байланыс
*Адгезиялық белдеу
*Қарапайым байланыс
#10
*!Жасуша плазмолеммасындағы гликокаликс қабаты болып саналатыны
*Қалың липидтер қабаты
*Рибонуклеопротеидтер қабаты
*Гликопротеинді және гликолипидті комплекстер
*Сульфаттанған гликозаминогликандар қабаты
*Микрофиламенттер мен микротүтікшелердің шоғырлары
#11
*!Құрамында гидролитикалық ферменттері бар мембраналық органелла
*Түйіршікті ЭПТ
*Гольджи кешені
*Лизосома
*Митохондрия
*Түйіршіксіз ЭПТ
#12
*!Лизосоманың маркерлік ферменті
*Сукцинатдегидрогеназа
*Қышқылдық фосфатаза
*Каталаза
*Цитохромоксидаза
*Лактатдегидрогеназа
#13
*!Белоктарды «экспортқа» синтездейтін органелла
*Ядрошық
* Митохондриялар
*Түйіршікті эндоплазмалық тор
*Түйіршіксіз эндоплазмалық тор
*Гольджи кешені
#14
*!Рибосомалардың қызметі
*Белокты синтездейді
*Гликогенді синтездейді
*Фагоцитозға қатысады
*Гликозаминогликандарды синтездейді
*Заттарды тасымалдайды
#15
*!Жасушадағы белок молекуласын синтездейтін органелла
*Рибосома
*Лизосома
* Пероксисома
* Митохондрия
*Микротүтікше
#16
*!Бейтарап май тамшысы жасуша қосындыларының қайсысына жатады
*Секреторлы
*Экскреторлы
*Пигментті
*Трофикалық
*Фагоцитарлы бөтен заттар
#17
*!Эритроциттердің гемоглобині қосынды
*Трофикалық
*Секреторлы
*Экскреторлы
*Эндогенді пигментті
*Экзогенді пигментті
#18
*!Жасуша цитоплазмасындағы трофикалық қосындыларға жататыны
*Билирубин
*Гемосидерин
*Гликоген
*Липофусцин
*Меланин
#19
*!Рибосомальді РНҚ синтезін іске асыратын ядроның құрылымы
*Ядро қабығы
*Ядрошығы
*Кариоплазмасы
*Эухроматині
*Гетерохроматині
#20
*!Жасуша орталығының жасуша полюсіне ажырауы байқалатын кезең
*Интерфаза
*Профаза
*Метафаза
*Анафаза
*Телофаза
*Цитология*2*26*2*
#21
*!Жасушаның билипидті, интегральді, жартылай интегральді, мембраналы белоктардан тұратын құрылымы сипатталған.
Төменде берілген қай құрылым осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Плазмолемма
*Микротүтікшелер
*Рибосома
*Жасуша орталығы
*Аксонема
#22
*!Электроннограммада екі жасуша плазмолеммасының арасы өте жақын орналасып, бір-біріне түйісіп тұрғаны көрінеді.
Электроннограммадағы жасуша аралық байланыс төмендегі байланыстардың қайсысына КӨБІРЕК ұқсайды?
*Қарапайым
*Тығыз
*Саңылау арқылы
*Десмосомалық
*Химиялық синапс
#23
*!Жасуша электроннограммасын зерттегенде, шеткі аймақтарында орналасқан 5-10 жалпақ қапшықтары мен көптеген көпіршіктерден тұратын мембраналы құрылымдары анықталды.
Бұл мына құрылымдардың қайсысына сәйкес келеді?
*Түйіршікті эндоплазмалық торы мен бос рибосомаларға
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торға
*Митохондрияға
*Гольджи кешеніне
*Лизосомаға
#24
*!Сырты және ішкі мембраналармен тысталған органелла берілген. Бір мембранасы тегіс, ал екіншісі органелланың матриксіне қарай көптеген өсінділер түзеді.
Төменде берілген органеллалардың қайсысының құрылысына КӨБІРЕК ұқсайды:
*Түйіршікті эндоплазмалық торы мен бос рибосомаларға
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торға
*Митохондрияға
*Гольджи кешеніне
*Лизосомаға
#25
*!Зерттеушінің алдына қойылған мақсат-мөлшері 0.2-0.4 мкм, сырты бір ғана мембранамен тысталған, құрамында гидролаза ферменті бар органелланы танып білу.
Қандай органеллаға осындай морфологиялық ерекшелік КӨБІРЕК тән?
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торға
*Түйіршікті эндоплазмалық торға
*Митохондрияға
*Гольджи кешеніне
*Лизосомаға
#26
*!Гистологиялық препаратта жасуша ядросында эухроматині гетерохроматиннен басым екені анықталды.
Зерттелген жасушаларда қандай үрдіс жүріп жатыр және осы құбылыстың себебі КӨБІНЕСЕ неде?
*Жасушаның бұзылуы
*Жасушаның митозға өтуі
*Жасуша транскрипциясы белсенділігінің артуы
*Өлуі
*Жасушалар полиплоидиясы
#27
*!Жасушаның құрамындағы ДНҚ зерттегенде оның көрсеткіші 2-ден 4с-ға дейін ауысқаны анықталды. Зерттеуші электроннограммада жасуша орталығының екі еселенуін байқады.
Зерттелген жасушалардағы көрініс жасуша циклының қай периодына КӨБІРЕК ұқсас?
*Митозға
*Тыныштық кезеңіне
*Пресинтетикалық кезеңіне
*Синтетикалық кезеңіне
*Постсинтетикалық кезеңіне
#28
*!Пролиферацияланушы жасушаларда экваторда орналасқан, ұршық жіпшелеріне бекініп, бөліну ұршығын түзген хромосомалар көрінеді.
Осындай гистологиялық көрініс митоздың қай сатысына КӨБІРЕК тән?
*Профазаға
*Метафазаға
*Анафазаға
*Алғашқы телофазаға
*Соңғы телофазаға
#29
*!Бөлініп жатқан жасушаның электроннограммасында плазматикалық мембрананың жасуша ішіне қарай енуі, жас хроматидалардың айналасында ядро қабығының пайда болуы, ал цитоплазманың кортикалды қабатында актин филаменттері жиырылу сақинасын түзе бастағаны көрінеді.
Осындай ультрамикроскопиялық көрініс митоздың қай сатысына КӨБІРЕК тән?
*Интерфазаға
*Профазаға
*Метафазаға
*Анафазаға
*Телофазаға
#30
*!Зерттеуші митоздық бөлінуді зерттегенде, хроматидалардың бір-бірінен синхронды түрде екі қарама - қарсы полюске қарай жылжып, екі жұлдызша түзгенін анықтады.
Бұл гистологиялық көрініс митоздың қай сатысына КӨБІРЕК ұқсайды?
*Профазаға
*Метафазаға
*Анафазаға
*Алғашқы телофазаға
*Соңғы телофазаға
#31
*!Плазмолемманың А әріпімен белгіленген құрылымы

*Олигосахаридтердің молекулалары
*Мембраналық белоктар
*Жартылай интегральды белоктар
*Интегральды белоктар
*Билипидті қабат
#32
*!Плазмолемманың Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Олигосахаридтердің молекулалары
*Мембраналық белоктар
*Жартылай интегральды белоктар
*Интегральды белоктар
*Билипидті қабат
#33
*!Плазмолемманың В әріпімен белгіленген құрылымы

*Олигосахаридтердің молекулалары
*Мембраналық белоктар
*Жартылай интегральды белоктар
*Интегральды белоктар
*Билипидті қабат
#34
*!Плазмолемманың Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Олигосахаридтердің молекулалары
*Мембраналық белоктар
*Жартылай интегральды белоктар
*Интегральды белоктар
*Билипидті қабат
#35
*!Плазмолемманың Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Олигосахаридтердің молекулалары
*Мембраналық белоктар
*Жартылай интегральды белоктар
*Интегральды белоктар
*Билипидті қабат
#36
*!Жасушаның тіршілік циклының қай кезеңі А әріпімен белгіленген

*Телофаза
*Метафаза
*Анафаза
*Профаза
*Интерфаза
#37
*!Митоздың Б әріпімен белгіленген сатысы

*Телофаза
*Метафаза
*Анафаза
*Профаза
*Интерфаза
#38
*!Митоздың В әріпімен белгіленген сатысы

*Телофаза
*Метафаза
*Анафаза
*Профаза
*Интерфаза
#39
*!Митоздың Г әріпімен белгіленген сатысы

*Телофаза
*Метафаза
*Анафаза
*Профаза
*Интерфаза
#40
*!Митоздың Д әріпімен белгіленген сатысы

*Телофаза
*Метафаза
*Анафаза
*Профаза
*Интерфаза
#41
*!Митохондрияның А әріпімен белгіленген құрылымы

*Митохондрияның матриксі
*Кристалары
*Митохондрияның мембранааралық кеңістігі
*Митохондрияның сыртқы мембранасы
*Митохондрияның түйіршіктері
#42
*!Митохондрияның Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Митохондрияның матриксі
*Кристалары
*Митохондрияның мембранааралық кеңістігі
*Митохондрияның сыртқы мембранасы
*Митохондрияның түйіршіктері
#43
*!Митохондрияның В әріпімен белгіленген құрылымы

*Митохондрияның матриксі
*Кристалары
*Митохондрияның мембранааралық кеңістігі
*Митохондрияның сыртқы мембранасы
*Митохондрияның түйіршіктері
#44
*!Митохондрияның Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Митохондрияның матриксі
*Кристалары
*Митохондрияның мембранааралық кеңістігі
*Митохондрияның сыртқы мембранасы
*Митохондрияның түйіршіктері
#45
*!Митохондрияның Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Митохондрияның матриксі
*Кристалары
*Митохондрияның мембранааралық кеңістігі
*Митохондрияның сыртқы мембранасы
*Митохондрияның ішкі мембранасы
#46
*!Митохондрияның Е әріпімен белгіленген құрылымы

*Митохондрияның матриксі
*Кристалары
*Митохондрияның мембранааралық кеңістігі
*Митохондрияның сыртқы мембранасы
*Митохондрияның ішкі мембранасы
*Цитология*4*13*1*
#47
*!ЖАСУШАДАҒЫ ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ОРГАНЕЛЛАЛАРҒА ЖАТАТЫНДАР
*кірпікшелер
*микробүрлер
*лизосомалар
*миофибрилалар
*Гольджи кешені
*жасуша орталығы
*эндоплазмалық тор
*нейрофибриллалар
*микрофиламенттер
#48
*!ЖАСУША ГИАЛОПЛАЗМАСЫНДА МЫНАЛАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ЖҮРЕДІ
*гликолиз
*рРНҚ синтезі
*транскрипция
*хроматиндердің спиральдануы
*гинетикалық ақпараттың сақталуы
*+жасуша ішілік заттардың тасымалдануы
#49
*!ГОЛЬДЖИ КЕШЕНІНДЕГІ ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІ
*ыдырау
*жиналу
*+сегрегация
*минералдану
*дезактивация
*дезинтоксикация
*химиялық өзгеріс
#50
*!ЖАСУШАНЫҢ ЭКЗОГЕНДІ ЖӘНЕ ЭНДОГЕНДІ СУБСТРАТЫНЫҢ ЫДЫРАУЫНА ҚАТЫСАТЫНДАР
*лизосомалар
*пероксисомалар
*микротүтікшелер
*жасуша орталығы
*микрофиламенттер
*эндопдазмалық тор
#51
*!АҮФ СИНТЕЗІНЕ ҚАТЫСАТЫНДАР
*лизосома
*гиалоплазма
*митохондрия
*пероксисома
*Гольджи кешені
*эндоплазмалық тор
#52
*!ЖАСУША ҚАҢҚАСЫН ТҮЗЕТІН ОРГАНЕЛЛАЛАР
*митохондрия
*лизосомалар
*Гольджи кешені
*микротүтікшелер
*эндоплазмалық тор
*микрофиламенттер
*аралық филаменттер
#53
*!ҚҰРАМЫНДА МИКРОТҮТІКШЕЛЕРІ БАР ОРГАНЕЛЛАЛАР
*лизосома
*жіпшелер
*рибосомалар
*кірпікшелер
*митохондрия
*жасуша орталығы
*эндоплазмалық тор
#54
*!ҚОЗҒАЛАТЫН АРНАЙЫ ОРГАНЕЛЛАЛАР
*лизосома
*жіпшелер
*микробүрлер
*кірпікшелер
*митохондрия
*тонофибриллалар
*нейрофибриллалар
#55
*!ЖАСУША МИТОЗЫНЫҢ ПРОФАЗА САТЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
*цитотомия
*ядрошықтың жойылуы
*хроматидтердің пайда болуы
*хромосоманың конденсациясы
*хроматиндерден жас жүлдызшалардың түзілуі
*хроматиннің жасуша полюстеріне ажырауы
*хромосомалардың жасуша экваторына жиналуы
*жасуша орталығының жасуша полюстеріне ажырауы
*ядро қабығының мембраналық көпіршіктерге ыдырауы
#56
*!ОТТЕГІНІҢ УТИЛИЗАЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН ОРГАНЕЛЛАЛАР
*лизосома
*митохондрия
*Гольджи кешені
*пероксисомалар
*микротүтікшелер
*жасуша орталығы
*эндоплазмалық тор
#57
*!ЖАСУШАҒА ҚАЖЕТТІ БЕЛОК СИНТЕЗІНІҢ ЖҮРУІ
*ядрошықта
*лизосомада
*полисомада
* перосисомада
*бос рибосомаларда
*жасуша орталығында
#58
*!ЖАСУШАДАҒЫ ТҰРАҚСЫЗ ҚҰРЫЛЫМДАР
*лизосома
*пероксисома
*микротүтікшелер
*микрофиламенттер
*меланин түйіршіктері
*гликоген түйіршіктері
*нейтральді май ташылары
#59
*!ЕКІ МЕМБРАНАМЕН ШЕКТЕЛГЕН, ЭУКАРИОТ ЖАСУШАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
*ядро
*лизосома
*полисома
*пероксисома
*митохондрий
*жасуша орталығы
*Эмбриология*1*21*2*
#60
*!Пішіні шар тәрізді, диаметрі 130 мкм, сырты жылтыр және сәулелі тәж тәрізді қабықтармен қоршалған, гаплоидты хромосомалар жиынтығы бар жыныстық жасуша
*Овогония
*I реттік овоцит
*II реттік овоцит
*Жұмыртқа жасушасы
*Редукциялық денешігі
#61
*!Цитоплазмасында сары уыз қосындысының орналасуына байланысты адамның жұмыртқа жасушасы
*Центролецитальдік
*Анық телолецитальдік
*Біркелкі телолецитальдік
*Изолецитальдік
*Алецитальдік
#62
*!Пішіні жіп тәрізді, ядросында 23 хромосомалары бар жыныстық жасуша
*Сперматогония
*Сперматида
*I реттік сперматоцит
*Сперматозоид
*II реттік сперматоцит
#63
*!Сперматозоидтың ядросы қайда орналасқан
*Басында
*Құйрығының байланысқан бөлігінде
*Құйрығының бас бөлігінде
*Құйрығының аралық бөлігінде
*Құйрығының терминальді бөлігінде
#64
*!Адамның жұмыртқа жасушасының ұрықтануы іске асатын мүше
*Жатыр түтігінің ампулярлы бөлігі
*Жатыр мойыны
*Жатыр қуысы
*Құрсақ
*Қынап
#65
*!Адам зиготасының бөлшектену типі
*Толық, ассинхронды
*Толық, тең емес
*Синхронды, тең
*Толық, тең емес, ассинхронды
*Толық емес, тең
#66
*!Адам бластоцистасындағы трофобласттың құрамында
*Бір қабатты ашық түсті жалпақ жасушалар
*Бір қабатты куб тәрізді жасушалар
*Бір қабатты призма тәрізді жасушалар
*Екі қабатты куб тәрізді жасушалар
*Екі қабатты призма тәрізді жасушалар
#67
*!Адам ұрығының бластоцистасындағы эмбриобласттың құрамында
*Бластоцистаның ортасында орналасқан ашық түсті бір бластомер
*Бластоцистаның ортасында орналасқан екі күңгірт түсті бластомер
*Трофобласттың ішіндегі екі ашық түсті бластомер
*Трофобласттың ішіндегі ашық түсті ірі бір бластомер
*Трофобласттың ішіндегі күңгірт түсті бластомерлер жиынтығы
#68
*!Имплантация процесі қай тәулікте жүреді
*3 тәулікте
*15 тәулікте
*7 тәулікте
*10 тәулікте
*1 тәулікте
#69
*!Ұрықтағы мүшелер мен тіндердің түзілуі
*Ұрықтануда
*Бөлшектенуде
*Гаструляцияның бірінші сатысында
*Гаструляцияның екінші сатысында
*Ұрық жапырақшаларының түрленуінде
#70
*!Нефротомнан дамитын жүйе
*Несеп шығару жүйесі
*Жүйке жүйесі
*Тыныс алу жүйесі
*Ас қорыту жүйесі
*Эндокринді жүйе
#71
*!Нерв түтігінен дамитын жүйе
*Тыныс алу жүйесі
*Ас қорыту жүйесі
*Жыныстық жүйе
*Жүйке жүйесі
*Эндокринді жүйе
#72
*!Миотомнан пайда болатын
*Миокард
*Тегіс салалы бұлшық ет тіні
*Қаңқа бұлшық еті
*Қаңқа сүйектері
*Терінің дәнекер тіні
#73
*!Склеротомнан түзілетіні қайсы
*Қаңқа сүйектері
*Қаңқа бұлшық еттері
*Терінің дәнекер тіні
*Хорда
*Тегіс салалы бұлшық ет тіні
#74
*!Дерматомнан дамитыны
*Тері эпителиі
*Тері дермасындағы дәнекер тіні
*Қаңқа бұлшық еті
*Түктер
*Май бездері
#75
*!Дәнекер тінінің шығу тегі
*Эктодерма
*Энтодерма
*Мезенхима
*Мезодерманың спланхнотомы
*Нерв пластинкасы
#76
*!Қанның шығу тегі
*Эктодерма
*Мезенхима
*Энтодерма
*Нефротом
*Мезодерма спланхнотомы
#77
*!Амнион көпіршігінің қабырғасының құрамында болатындар
*Ұрықтан тыс энтодерма мен ұрықтан тыс мезодерма
*Ұрықтан тыс эктодерма мен ұрықтан тыс мезодерма
*Ұрықтық эктодерма мен ұрықтық мезодерма
*Ұрықтық энтодерма мен ұрықтық мезодерма
*Ұрықтық мезодерма мен ұрықтық мезенхима
#78
*!Адам ұрығындағы сары уыз қабының қызметі
*Қорғаныс
*Қан түзу
*Эндокринді
*Зәр шығару
*Секреторлы
#79
*!Сары уыз қабының қабырғасы тұрады
*Ұрықтан тыс энтодерма мен ұрықтан тыс мезодерма
*Ұрықтан тыс эктодерма мен ұрықтан тыс мезодерма
*Ұрықтық эктодерма мен ұрықтық мезодерма
*Ұрықтық энтодерма мен ұрықтық мезодерма
*Ұрықтық мезодерма мен ұрықтық мезенхима
#80
*!Кіндік жібінің қызметі
*Қорғаныс
*Экскреторлы
*Эндокринді
*Иммунды
*Тасымалдау
*Эмбриология*2*26*1*
#81
*!Ұрықтану кезінде сперматозоид пен аналық жұмыртқа жасушасының әрекеттесуі нәтижесінде акросомалық реакция жүреді.
Осы процесті қандай механизм КӨБІРЕК нақты сипаттайды
*Ұрықтану қабығының пайда болуы
*Сперматозоид жіпшелерінің жойылуы
*Акросомадан гиалуронидазамен трипсин ферменттерінің бөлінуі
*Сперматозоидтың белсенділігінің артуы
*Сперматозоидтың сұйыққа қарсы жылжуы
#82
*!Адам эмбриогенезі негізгі төрт этаптан тұрады: ұрықтану, бөлшектену, гаструляция және гистогенез.
Бөлшектену кезеңіне қандай процестер КӨБІРЕК тән ?
*Зиготаның біртіндеп бластомерлерге бөлінуі
*Мүшелердің бастамасының түзулуі
*Ұрық жапырақшаларының пайда болуы
*Біліктік мүшелердің пайда болуы
*Аталық және аналық жыныс жасушалардың қосылып зиготаның пайда болуы
#83
*!Адам эмбриогенезі негізгі төрт этаптан тұрады: ұрықтану, бөлшектену, гаструляция және гистогенез.
Гаструляция кезеңіне қандай процестер КӨБІРЕК тән ?
*Зиготаның бөлінуінен бластомер пайда болады
*Аталық, аналық жасушаларының қосылуынан зиготаның түзілуі
*Үш ұрық жапырақшасы пайда болады
*Тіндер мен мүшелердің бастамасы пайда болады
*Бластоциста
#84
*!Адам ұрығының эмбриогенезі процесінде ұрықтың айналасындағы суға толған резервуар тәрізді ұрықтан тыс мүше қалыптасады.
Төменде келтірілегн қандай ұрықтан тас мүше осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Амнион
*Сарыуыз қабы
*Аллантоис
*Екіншілік хорион
*Біріншілік хорион
#85
*!Гаструляцияның соңында ұрықтан тыс эктодермадан саусақ тәрізді өсіндісі амнион аяқшасына өтетін ұрықтан тыс мүше қалыптасады.
Төменде келтірілген қандай ұрықтан тыс мүше осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?

*Аллантоис
*Сарыуыз қабы
*Плацента
*Амнион
*Кіндік
#86
*!Эмбриогенез барысында ұрықты ана ағзасымен байланыстыратын ұрықтан тыс мүше қалыптасады.
Төменде келтірілеген қандай ұрықтан тыс мүшенің қызметі КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Сарыуыз қабы
*Амнион
*Аллантоис
*Кіндік
*Плацента
#87
*!Плацентаның екі бөліктен тұратыны (нәресте және ана) белгілі.
Төменде келтірілген құрылымдардың қайсысының құрылысы плацентаның нәресте бөлігіне КӨБІРЕК тән?
*Хорион пластинкасы мен хорион бүрлері
*Жатырдың кілегейлі қабығының негізгі түсетін бөлігі
*Жатырдың етті қабығы
*Жатырдың кілегейлі қабығының қалталы түсетін бөлігі
*Жатырдың кілегейлі қабығының қабырғалық түсетін бөлігі
#88
*!Плацентаның екі бөліктен тұратыны (нәресте және ана) белгілі.
Төменде келтірілген құрылымдардың қайсысының құрылысы плацентаның ана бөлігіне КӨБІРЕК тән?
*Хорион пластинкасы мен хорион бүрлері
*Жатырдың кілегейлі қабығының түспейтін бөлігі
*Жатырдың кілегейлі қабығының қалталы түсетін бөлігі
*Жатырдың кілегейлі қабығының қабырғалық түсетін бөлігі
*Жатырдың етті қабығы
#89
*!Адам ұрығындағы А әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Эктодерма
*Энтодерма
#90
*!Адам ұрығындағы Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Эктодерма
*Энтодерма
#91
*!Адам ұрығындағы В әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Эктодерма
*Энтодерма
#92
*!Адам ұрығындағы Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Мезодерманың париетальды жапырақшасы
*Энтодерма
#93
*!Адам ұрығындағы Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Эктодерма
*Мезодерманың висцеральды жапырақшасы
#94
*!Адам ұрығындағы Е әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Эктодерма
*Энтодерма
#95
*!Адам ұрығындағы Ж әріпімен белгіленген құрылымы

*Нерв түтігі
*Хорда
*Сомит
*Эктодерма
*Энтодерма
#96
*!Адам плаценттасындағы А әріпімен белгіленген құрылымы

*Септалары
*Кіндігі
*Лакуналары
*Хориальды пластинкасы
*Хорион бүрлері
#97
*!Б әріпімен белгіленген ұрықтан тыс мүше

*Аллантоис
*Кіндігі
*Плацентаның ұрықтық бөлігі
*Плацентаның аналық бөлігі
*Сарыуыз қапшығы
#98
*!Адам плаценттасындағы В әріпімен белгіленген құрылымы

*Септалары
*Кіндігі
*Лакуналары
*Хориальды пластинкасы
*Хорион бүрлері
#99
*!Адам плаценттасындағы Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Септалары
*Кіндігі
*Лакуналары
*Хориальды пластинкасы
*Хорион бүрлері
#100
*!Адам плаценттасындағы Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Септалары
*Кіндігі
*Лакуналары
*Хориальды пластинкасы
*Хорион бүрлері
#101
*!Адам плаценттасындағы Е әріпімен белгіленген құрылымы

*Септалары
*Кіндігі
*Лакуналары
*Жатырдың кілегейлі қабығы
*Хорион бүрлері
#102
*!Адам плацентасындағы Ж әріпімен белгіленген құрылымы

*Септалары
*Кіндігі
*Лакуналары
*Жатырдың кілегейлі қабығы
*Жатырдың етті қабығы
#103
*!Жатырдың кілегейлі қабығындағы ұрықтың имплантациясы. А әріпімен белгіленген құрылымды табыңыз

*Эмбриобласт
*Трофобласт
*Бластоцель
*Жатырдың кілегейлі қабығының эпителиі
*Жатырдың кілегейлі қабығының меншікті пластинкасы
#104
*!Жатырдың кілегейлі қабығындағы ұрықтың имплантациясы. Б әріпімен белгіленген құрылымды табыңыз

*эмбриобласт
*трофобласт
*бластоцель
*жатырдың кілегейлі қабығының эпителиі
*жатырдың кілегейлі қабығының меншікті пластинкасы
#105
*!Жатырдың кілегейлі қабығындағы ұрықтың имплантациясы. В әріпімен белгіленген құрылымды табыңыз

*Эмбриобласт
*Трофобласт
*Бластоцель
*Жатырдың кілегейлі қабығының эпителиі
*Жатырдың кілегейлі қабығының меншікті пластинкасы
#106
*!Жатырдың кілегейлі қабығындағы ұрықтың имплантациясы. Г әріпімен белгіленген құрылымды табыңыз

*Эмбриобласт
*Трофобласт
*Бластоцель
*Жатырдың кілегейлі қабығының эпителиі
*Жатырдың кілегейлі қабығының меншікті пластинкасы
*Эмбриология*4*13*1
#107
*!АДАМНЫҢ ЖҰМЫРТҚА ЖАСУШАСЫ ЦИТОПЛАЗМАСЫНДАҒЫ САРЫ УЫЗДЫҢ КӨЛЕМІ МЕН ОРНАЛАСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ МЫНАЛАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫНА ЖАТАДЫ
*алецитальды
*изолецитальды
*центрлецитальды
*олиголецитальды
*көп телолецитальды
*аздаған телолецитальды
#108
*!ПІСІП ЖЕТІЛГЕН ЖҰМЫРТҚА ЖАСУШАСЫНЫҢ ЦИТОПЛАЗМАСЫНДА МЫНА ОРГАНЕЛЛАЛАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ БАР
*тонофибриллалар
*жасуша орталығы
*эндоплазмалық тор
*актин филаменттері
*Гольджи комплексі
*миозин филоменттері
#109
*!СПЕРМАТАЗОИД ПЕН ЖҰМЫРТҚА ЖАСУШАСЫНЫҢ ҰҚСАСТЫҚТАРЫ
*қозғалады
*қысқа тіршілік етеді
*сарыуыз қосындысы бар
*жасуша орталығы болмайды
*зат алмасуы төменгі деңгейде
*гаплоидты хромосома жиынтығы
*бөлінуге қабілетті
#110
*!СПЕРМАТОЗОИДТТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
*акросома
*тәждік қабығы
*жылтыр қабығы
*саруыз қосындысы
*кортикальды түйіршіктер
*аксонемадағы білікті жібі
#111
*!АДАМ ҰРЫҒЫНЫҢ 11,5 ТӘУЛІГІНДЕ МЫНАЛАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ДАМИДЫ
*сомиттер
*аллантоис
*нерв түтігі
*ішек түтігі
*сарыуыз көпіршігі
*ұрықтық қалқанша
* амнион көпіршігі
#112
*!АДАМ ҰРЫҒЫНЫҢ 17 ТӘУЛІГІНДЕ МЫНАЛАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ДАМИДЫ
*сомиттер
*хордалар
*нефротом
*нерв түтігі
*ішек түтігі
*эктодерма
*энтодерма
*спланхнотом
#113
*!АМНИОН КӨПІРШІГІНІҢ ҚАБЫРҒАСЫ ТҰРАДЫ
*ұрықтық энтодермадан
*ұрықтық эктодермадан
*ұрықтық мезодермадан
*ұрықтан тыс эктодермадан
*ұрықтан тыс энтодермадан
*ұрықтан тыс мезодермадан
#114
*!САРЫУЫЗ ҚАПШЫҒЫНЫҢ ҚАБЫРҒАСЫ ТҰРАДЫ
*ұрықтық эктодермадан
*ұрықтық мезодермадан
*ұрықтық энтодермадан
*ұрықтан тыс эктодермадан
*ұрықтан тыс мезодермадан
*ұрықтан тыс энтодермадан
#115
*!ІШЕК ТҮТІГІНІҢ ЭНТОДЕРМАСЫНАН МЫНА МҮШЕЛЕРДІҢ ЭПИТЕЛИІ ДАМИДЫ
*терінің
*ішектің
*бүйректің
*бауырдың
*ұйқы безінің
*ауыз қуысының
*көздің қасаң қабығының
*ұрықты алып шығатын жолдардың
#116
*!НЕФРОТОМНАН МЫНА МҮШЕЛЕРДІҢ ҚАЙСЫСЫНЫҢ ЭПИТЕЛИІ ДАМИДЫ
*терінің
*бауырдың
*бүйректің
*ауыз куысының
*қасаң қабықтың
*жыныс бездерінің
*бүйрекүсті бездерінің
*ұрық шығаратын жолдардың
#117
*!ГАСТРУЛЯЦИЯНЫҢ СОҢҒЫ КЕЗЕҢІНДЕ ҰРЫҚТА БАЙҚАЛАДЫ
*хорда
*сомиттер
*эктодерма
*ішек түтігі
*нерв түтікшесі
*энтодерма
*қан тамырлары
#118
*!ҰРЫҚТЫҚ МЕЗОДЕРМАНЫҢ СОМИТІНЕН ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ҮРДІСІНЕН ТҮЗІЛЕТІНІ:
*миотом
*склеротом
*дерматом
*нейромезенхима
*хорионның дәнекер тіні
*амнионның дәнекер тіні
*миоэпикардиалды пластинка
#119
*!ҰРЫҚТЫҚ МЕЗЕНХИМАДАН ТҮЗІЛЕДІ
*қан
*қан түзу мүшелері
*тегіс бұлшықет тіні
*ішкі мүшелердің дәнекер тіні
*көлденең жолақты ет тіні
*нерв тіні
*бауыр эпителиі
*қалқанша безінің эпителиі
*терінің эпидермисі
*Эпителий тіндері*1*16*1*
#120
*!Жасушалары полярлы дифференцияланатын тін
*Нерв тіні
*Борпылдақ талшықты дәнекер тіні
*Ет тіні
*Эпителий тіні
*Сүйек тіні
#121
*!Жабынды эпителийдің базальді мембранасы тіндердің тіршілігінен пайда болады
*Қан плазмасынан
*Нерв тіні мен дәнекер тінінен
*Май тінінен
*Эпителий тіні мен дәнекер тінінен
*Бұлшық ет тінінен
#122
*!Эпителий тіндері жасушаларының өзара байланысы
*Эластин талшықтарының торымен
*Коллаген талшықтарының торымен
*Сұйық аморфты затпен
*Әр түрлі жасушааралық байланыстармен
*Известелінген аморфты затпен
#123
*!Көп қатарлы кірпікшелі эпителийдің құрамындағы бокал тәрізді эпителиоциттердің қызметі
*Регенерацияға қатысады
*Шырыш бөледі
*Фагоцитоз
*Иммунды реакцияға қатысады
*Гормондарды бөледі
#124
*!Бағаналы жасушалары кездесетін көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің қабаты
*Дәнді қабаты
*Базальді қабаты
*Тікенекті қабаты
*Жылтыр қабаты
*Мүйізделген қабаты
#125
*!Көпбұрышты жасушалардан тұратын көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің қабаты
*Базальді қабаты
*Тікенекті қабаты
*Дәнді қабаты
*Жылтыр қабаты
*Мүйізделген қабаты
#126
*!Мүшенің созылуына байланысты құрылысы үнемі өзгеріп отыратын эпителий
*Ауыспалы эпителий
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
*Көп қабатты жалпақ мүйізделген
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Бір қабатты бағаналы
#127
*!Ауыспалы эпителийдің үстіңгі қабатының құрамындағы жасушалары
*Призмалы
*Базальді
*Эндокринді
*Жалпақ қабаттасып орналасқан
*Ірі, эпителийдің қызметіне байланысты пішіні өзгеріп отырады
#128
*!Эндокрин бездерінің ерекшеліктері
*Қыстырма бөліктері бар
*Сызықты өзектері бар
*Бөлік аралық өзектері бар
*Өзектер болмайды
*Жалпы секрет шығаратын өзектері болады
#129
*! Голокринді түрде секрет бөлетін без
*Ұйқы безі
*Бауыр
*Жақ асты безі
*Май безі
*Құлақ қасы безі
#130
*!Апокринді түрде секрет бөлетін без
*Ұйқы безі
*Бауыр
*Жақ асты безі
*Сүт безі
*Құлақ қасы безі
#131
*!Апокринді түрде секрет бөлетін без
*Ұйқы безі
*Бауыр
*Жақ асты безі
*Тер безі
*Құлақ қасы безі
#132
*!Апокрин типті секрет бөлетін бездердің жасушаларының ерекшелігі
*Толық бұзылады
*Апикальді полюсі бұзылады
*Базальді полюсі бұзылады
*Құрылысы түгел сақталады
*Апикальді бөлігіндегі микробүрлері ғана өзгереді
#133
*!Мерокринді типті секрет бөлетін бездердің жасушаларына тән
*Толық бұзылады
*Апикальді полюсі бұзылады
*Базальді полюсі бұзылады
*Құрылысы түгел сақталады
*Апикальді бөлігіндегі микробүрлері ғана өзгереді
#134
*!Секрет шығаратын өзегі тармақталған без
*Қарапайым альвеолярлы
*Эндокринді
*Қарапайым түтікшелі
*Қарапайым альвеолярлы-түтікшелі
*Күрделі без
#135
*!Секрет шығаратын өзегі тармақталмаған без
*Қарапайым альвеолярлы
*Эндокринді
*Қарапайым түтікшелі
*Күрделі альвеолярлы-түтікшелі
*Қарапайым без
*Эпителий тіндері*2*19*2*
#136
*!Электроннограммада жасушаларының пішіні әртүрлі, бірақ олардың барлығы да базальді полюсімен мембранаға бекінген эпителий анықталды.
Бұл сипаттама эпителийдің қай түрі КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Бір қабатты куб тәрізді
*Бір қабатты бағаналы
*Бір қабатты жалпақ
*Бір қабатты көп қатарлы кірпікшелі
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#137
*!Микропрепаратта призмалы, полигональді және жалпақ пішінді 3 қабаттан тұратын эпителий анықталды.
Берілген сипаттамаға эпителийдің қай түрі КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Ауыспалы эпителий
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
*Көп қабатты жалпақ мүйізделген
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Бір қабатты бағаналы эпителий
#138
*!Микропрепаратта призмалы, цитоплазмасында базофильді түйіршіктері бар полигональді, ядролары жоқ жалпақ пішінді жасушалардан және мүйізді қабыршақтардан тұратын эпителий анықталды.
Берілген сипаттамаға эпителийдің қай түрі КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Ауыспалы эпителий
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
*Көп қабатты жалпақ мүйізделген
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Бір қабатты бағаналы эпителий
#139
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің микропрепаратында призма тәрізді жасушалар және митоз белгілері көрінеді.
Эпителийдің қай қабатындағы жасушаларға осындай құрылыс ерекшелігі КӨБІРЕК тән?
*Базальді қабатқа
*Тікенекті қабатқа
*Дәнді қабатқа
*Жылтыр қабатқа
*Мүйізделген қабатқа
#140
*!Көптеген экзокринді бездердің микропрепараттарының ішінен голокринді типті секрет бөлетін безді анықтау керек.
Секрет бөлгенде, секреторлы жасушаларда қандай процесстер жүреді және голокринді типті секрецияға КӨБІРЕК меңзейді?
*Жасуша толық бұзылады
*Апикальді полюсі бұзылады
*Базальді полюсі бұзылады
*Құрылысы түгел сақталады
*Апикальді бөлігіндегі микробүрлері ғана өзгереді
#141
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителийдің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Тамыр
*Базальді мембранасы
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Жалпақ жасушалар қабаты
#142
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителийдің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Тамыр
*Базальді мембранасы
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Жалпақ жасушалар қабаты
#143
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителийдің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Тамыр
*Базальді мембранасы
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Жалпақ жасушалар қабаты
#144
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителийдің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Тамыр
*Базальді мембранасы
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Жалпақ жасушалар қабаты
#145
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Базальді мембрана
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Дәнді қабат
*Жылтыр қабат
#146
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Базальді мембрана
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Дәнді қабат
*Жылтыр қабат
#147
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Базальді мембрана
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Дәнді қабат
*Жылтыр қабат
#148
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Базальді мембрана
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Дәнді қабат
*Жылтыр қабат
#149
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Базальді мембрана
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Дәнді қабат
*Жылтыр қабат
#150
*!Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің Е әріпімен белгіленген құрылымы

*Мүйізді қабат
*Базальді қабат
*Тікенекті қабат
*Дәнді қабат
*Жылтыр қабат
#151
*!А әріпімен белгіленген эпителийдің түрін анықтаңыз

*Бір қабатты жалпақ
*Бір қабатты куб тәрізді
*Бір қабатты призмалы
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#152
*!Б әріпімен белгіленген эпителийдің түрін анықтаңыз

*бір қабатты жалпақ
*бір қабатты куб тәрізді
*бір қабатты призмалы
*көп қатарлы кірпікшелі
*көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#153
*!В әріпімен белгіленген эпителийдің түрін анықтаңыз
*бір қабатты жалпақ
*бір қабатты куб тәрізді
*бір қабатты призмалы
*көп қатарлы кірпікшелі
*көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#154
*!Г әріпімен белгіленген эпителийдің түрін анықтаңыз

*Бір қабатты жалпақ
*Бір қабатты куб тәрізді
*Бір қабатты призмалы
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
*Эпителий*4*13*1*
#155
*!БАЗАЛЬДЫ МЕМБРАНАНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
*липидтер
*гликопротеиндер
*эластин талшықтары
*жиырылғыш белоктар
*гликозамингликандар
*ретикулярлы талшықтар
*коллаген фибриллалары
#156
*!БАЗАЛЬДЫ МЕМБРАНАМЕН ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ТЕК БІР БӨЛІГІ ҒАНА БАЙЛАНЫСАТЫН ЭПИТЕЛИЙ
*ауыспалы
*бірқатарлы жалпақ
*бірқатарлы куб тәрізді
*көпқатарлы кірпікшелі
*бірқатарлы призма тәрізді
*көпқабатты жалпақ мүйізделген
*көпқабатты жалпақ мүйізделмеген
#157
*!БІР ҚАБАТТЫ ЭПИТЕЛИЙДІҢ ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*полярлы қасиетке ие
*қан тамырлары болады
*эндокринді жасушалары болады
*мүйізді қабыршақтары бар
*құрамында бокал тәрізді жасушалары болуы тиіс
*жасушалардың бәрі де базальды мембранаға бекінген
#158
*!АУЫСПАЛЫ ЭПИТЕЛИЙДІҢ ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*қан тамырлары болады
*несеп шығару жолдарын тыстайды
*үстіңгі жасушаларының пішіні жалпақ
*үстіңгі қабатындағы жасушалары мүйізделеді
*барлық жасушалары базальды мембранаға бекінеді
*мүшенің атқаратын қызметіне байланысты эпителийдің қалыңдығы өзгереді
#159
*!ЭПИТЕЛИЙДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ АРНАЙЫ ОРГАНЕЛЛАЛАР
*лизосомалар
*кірпікшелер
*митохондрия
*микробүрлер
*миофибриллалар
*тонофибриллалар
*эндоплазмалық тор
*нейрофибриллалар
#160
*!ТЫНЫС АЛУ ЖОЛДАРЫНДАҒЫ КӨПҚАТАРЛЫ КІРПІКШЕЛІ ЭПИТЕЛИЙДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ЖАСУШАЛАР
*дәнді
*жалпақ
*қыстырма
*кірпікшелі
*мүйізделген
*көпбұрышты
*бокал тәрізді
#161
*!КӨПҚАБАТТЫ ЖАЛПАҚ МҮЙІЗДЕЛМЕГЕН ЭПИТЕЛИЙДІҢ ЖАСУШАЛЫ ҚАБАТТАРЫ
*дәнді
*аралық
*жылтыр
*базальды
*тікенекті
*мүйізделген
*үстіңгі жалпақ
#162
*!АПОКРИНДІ ТИПТЕГІ СЕКРЕТ БӨЛЕТІН БЕЗДЕР
*тер
*май
*сүт
*жақ асты
*эндокринді
*құлақ маңы
*тіласты бездері
#163
*!ЭНДОКРИНДІ БЕЗДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*гемoкапиллярларға бай
*апокринді секрет бөледі
*секрет шығаратын өзектері болады
*жасушаларында Гольджи кешені нашар дамыған
*бөлінген секреті ағзаның ішкі ортасына бөлінеді
*жасушаларының апикальды полюсінде көптеген секреторлы түйіршіктері болады
#164
*!ҚҰРАМЫНДАҒЫ ЭПИТЕЛИЙДІҢ ШЫҒУ ТЕГІ ЭКТОДЕРМАЛЬДЫ БОЛЫП САНАЛАТЫН МҮШЕЛЕР
*тері
*ішек
*асқазан
*жатыр түтігі
*бүйрек каналдары
*ірі сілекей бездері
#165
*! КӨЗДІҢ АЛДЫҢҒЫ ЭПИТЕЛИЙІНЕ ТӘН ЕРЕКШЕЛІК
*мүйізделеді
*үш қабаттан тұрады
*энтодермадан дамиды
*бір қабаттыларға жатады
*барлық жасушаларында ядро бар
*жасуша аралық заты жақсы дамыған
#166
*!КӨП ҚАБАТТЫ ЖАЛПАҚ МҮЙІЗДЕЛЕТІН ЭПИТЕЛИЙДІҢ МҮЙІЗДІ ҚАБЫРШАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА

*ядра
*меланин
*гликоген
*органеллалар
*ауаның көпіршіктері
*кератин фибриллалары бар
#167
*!КӨП ҚАБАТТЫ ЖАЛПАҚ МҮЙІЗДЕЛЕТІН ЭПИТЕЛИЙДІҢ БАЗАЛЬДІ ҚАБАТЫНДАҒЫ ЖАСУШАЛАР
*кірпікшелі
*эндокринді
*бокал тәрізді
*меланоциттер
*кератиноциттер
*мүйізді қабыршақтар
*Қан.*1*18*2*
#168
*!Қанның шығу тегі
*Эктодерма
*Энтодерма
*Мезенхима
*Мезодерманың париетальді жапырақшасы
*Мезодерманың висцеральді жапырақшасы
#169
*!Құрамында гемоглобині бар қан жасушалары
*Лимфоциттер
*Моноциттер
*Эритроциттер
*Базофилдер
*Эозинофилдер
#170
*!Қан жасушаларын көк-бриллиантты крезилмен бояғанда тор тәрізді денешіктері көрінетін қанның жасушасы
*Лимфоциттер
*Моноциттер
*Базофилдер
*Эозинофилдер
*Ретикулоциттер
#171
*!Даму барысында ядросы мен органеллаларын жоғалтқан қан жасушалары
*Моноциттер
*Лимфоциттер
*Эритроциттер
*Базофилдер
*Эозинофилдер
#172
*!Қан жасушасының қайсысы тыныс алу қызметін атқарады?
*Моноциттер
*Лимфоциттер
*Эритроциттер
*Базофилдер
*Эозинофилдер
#173
*!Эритроцитердің екі бүйірі қысыңқы түрі:
*Сфероциттер
*Стоматоциттер
*Эхиноциттер
*Дискоциттер
*Планоциттер
#174
*!Цитоплазмасында органеллаларының қалдықтары бар, ядросы жоқ қан жасушасы
*Нейтрофилдер
*Базофилдер
*Лимфоциттер
*Ретикулоциттер
*Моноциттер
#175
*!Жер бетінде резус- факторы бар адам қанындағы эритроциттердің пайыздық мөлшері
*0,5 %
*10 %
*30 %
*86 %
*100 %
#176
*!Қан гранулоциттеріне жатады
*Нейтрофил
*Моноцит
*Эритроцит
*Лимфоцит
*Ретикулоцит
#177
*!Нейтрофильді лейкоциттер қанда қанша уақыт шамасында болады
*1 жыл
*8-12 сағаттай
*1 ай
*120 тәулік
*10-12 минут
#178
*!Цитоплазмасында ірі ацидофильді түйіршіктері бар қанның гранулоциттері
*Лимфоциттер
*Моноиттер
*Эозинофилдер
*Эритроциттер
*Нейтрофилдер
#179
*!Құрамында гистаминаза ферменті бар қан жасушалары
*Базофилдер
*Моноциттер
*Эритроциттер
*В-лимфоциттер
*Эозинофилдер
#180
*! Антипаразиттік белсенділік көрсететін жасушалар
*Эозинофилдер
*Базофилдер
*Нейтрофилдер
*Моноциттер
*Эритроциттерде
#181
*!Гистамин синтездеп, қан тамырларының өткізгіштігін реттеуге қатысатын жасуша
*Нейтрофилдер
*Эозинофилдер
*Моноциттер
*Базофилдер
*Тромбоциттер
#182
*!Қан плазмоцитін түзетін мына жасуша
*Нейтрофил
*Базофил
*В-лимфоцит
*Т-лимфоцит
*Моноцит
#183
*! Қан агранулоциттеріне жататындар
*Моноциттер
*Базофилдер
*Сегментті ядролы нейтрофилдер
*Эозинофилдер
*Таяқша ядролы нейтрофилдер
#184
*!Қан моноциттерінің түрленуінен пайда болады
*Микроглия
*Олигодендроглиоциттер
*Протоплазмалық астроциттер
*Эпендимоциттер
*Талшықты астроциттер
#185
*!Топтасып жататын, бұрыс пішінді, мегакариоциттердің фрагментері
*Эритроциттер
*Қан пластинкалары
*Моноциттер
*Лимфоциттер
*Базофилдер
*Қан түзу*1*35*2*
#186
*!Қан жасушаларының барлығының дамуына бастау алатын жасуша
*Макрофагтан
*Мегакариобласттан
*Бағаналы жасушадан
*Ретикулярлы жасушадан
*Унипотенттік жасуша - ізашардан
#187
*!Тимуста түзіледі
*Моноциттер
*Тромбоциттер
*Гранулоциттер
*В-лимфоциттері
*Т-лимфоциттер
#188
*!Бауырдың қан түзу қызметін атқаратын кезеңі
*Кәрілік
*Ұрықтық
*Өмір бойы
*Балалық
*Пісіп жетілген кезеңде
#189
*!Эритропоэз кезеңінде эритроциттердің цитоплазмасында жүретін процесс
*РНҚ синтезінің күшеюі
*Гемоглобиннің жинақталуы
*Митохондрияларының көбеюі
*Лизосомаларының жинақталуы
*Арнайы түйіршіктерінің пайда болуы
#190
*!Гуморальді иммунитетінің эффекторлы жасушаларына жататыны
*адипоциттер
*плазмоциттер
*ретикулоциттер
*Т-лимфоциттер
*фибробласттар
#191
*!Жасушалық иммунитеттің эффекторлы жасушалары болып табылатыны
*Адипоциттер
*Плазмоциттер
*Ретикулоциттер
*В-лимфоциттер
*Т-лимфоциттер-киллерлер
#192
*!Ағзадағы бақылау мен иммундық қорғаныс қызметін атқаратын жасушалар
*Адипоциттер
*Фибробласттар
*Ретикулоциттер
*Эритроциттер, тромбоциттер
*Лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер
#193
*!Постэмбриональді кезеңде эритроциттер түзіледі
*Тимуста
*Көк бауырда
*Миндалиналарда
*Лимфа түйіндерінде
*Сүйектің қызыл кемігінде
#194
*!Сүйектің қызыл кемігінде түзілетіндер
*Т-лимфоциттер, микроглия
*Т-лимфоциттер, пигмент жасушалары
*Т-лимфоциттер, тін базофильдері, фибробласттар
*Фибробласттар, пигмент жасушалары, плазмоциттер
*Лимфоидты және миелоидты қатардағы жасушалар
#195
*!Өз орынын өзі басатын қабілеті бар жасушалар
*Бағаналы жасушалар
*Бласттар
*Пісіп жетілу сатысындағы жасушалар
*Пісіп жетілген жасушалар
*Унипотентті жасушалар – ізашарлар
#196
*!Сары уыз қапшығының қабырғасында және басқа да ұрықтан тыс мүшелерде дамитын жасушалар
*Моноциттер
*Лимфоциттер
*Тромбоциттер
*Т-лимфоциттер, базофильдер
*Біріншілік эритроциттер, екіншілік эритроциттер, алғашқы гранулоциттер
#197
*!Эмбриональді кезеңде интраваскулярлы қан түзу процесі жүреді
*Тимуста
*Көк бауырда
*Ұйқы безінде
*Сарыуыз қапшығында
*Сүйектің қызыл кемігінде
#198
*!Эмбриональді гемопоэздің гепато-тимо-лиенальдік кезеңіндегі негізгі қан жасушаларын түзетін мүше
*Тимус
*Бауыр
*Көк бауыр
*Лимфа түйіндері
*Сүйектің қызыл кемігі
#199
*!Постэмбриональді кезеңде моноциттер түзілетін мүше
*Тимуста
*Көк бауырда
*Миндалиналарда
*Лимфа түйіндерінде
*Сүйектің қызыл кемігінде
#200
*!Постэмбриональді кезеңде тромбоциттер түзілетін мүше
*Тимуста
*Көк бауырда
*Миндалиналарда
*Лимфа түйіндерінде
*Сүйектің қызыл кемігінде
#201
*!Эмбриональді гемоцитопоэз басталатын мүше
*Тимус
*Бауыр
*Көк бауыр
*Сүйектің қызыл кемігі
*Ұрықтан тыс мүшелер
#202
*! Қанның бағаналы жасушалары түзілетін мүше
*Бауыр
*Тимус
*Көк бауыр
*Сары уыз қабы
*Сүйектің қызыл кемігі
#203
*!Эмбриональдік кезеңде біріншілік қан жасушалары (бласттар) түзілетін мүше
*Бауырда
*Тимуста
*Көк бауырда
*Сары уыз қабында
*Сүйектің қызыл кемігінде
#204
*!Постэмбриональдік кезеңде тромбоцитопоэздің санының тұрақтылығын сақтайды
*Макрофагтардың
*Май жасушаларының
*Остеобласттар мен и остеокласттардың
*Микроқоршау мен тромбопоэтиндердің
*Эндотелиоциттер мен адвентициальді жасушалардың
#205
*!Постэмбриональдік кезеңде эритропоэздің санының тұрақтылығын қамтамасыз етеді
*Макрофагтардың
*Май жасушаларының
*Остеобласттар мен остеокласттардың
*Микроқоршау мен эритроцитопоэтиндердің
*Эндотелиоциттер мен адвентициальді жасушалардың
#206
*!Постэмбриональдік кезеңде гранулоцитопоэздің санының тұрақтылығын қамтамасыз етеді
* Макрофагтардың
*Май жасушаларының
*Эндотелиоциттер мен адвентициальді жасушалардың
*Микроқоршау мен гранулоцитопоэтиндердің
*Остеобласттар мен остеокласттардың
#207
*!Миелоциттер жататын класс
*Бағаналы полипотенттік қан жасушаларына
*Жартылай бағаналы азырақ детерминделген қан жасушаларына
*Унипотентті жасушалар - ізашарларына
*Бласттарға
*Пісіп жетілу сатысындағы жасушаларға
#208
*!Метамиелоциттер жататын класс
*Бағаналы полипотенттік қан жасушаларына
*Жартылай бағаналы азырақ детерминделген қан жасушаларына
*Унипотентті жасушалар - ізашарларына
*Бласттарға
*Пісіп жетілу сатысындағы жасушаларға
#209
*!ТТБ – түйіршікті түрлері жататын класс
*Бағаналы полипотенттік қан жасушаларына
*Жартылай бағаналы азырақ детерминделген қан жасушаларына
*Бласттарға
*Унипотентті жасушалар - ізашарларына
*Пісіп жетілу сатысындағы жасушаларға
#210
*!ТТБ-Э жататын класс
*Бағаналы полипотенттік қан жасушаларына
*Унипотентті жасушалар - ізашарларына
*Жартылай бағаналы азырақ детерминделген қан жасушаларына
*Бласттарға
*Пісіп жетілу сатысындағы жасушаларға
#211
*!ТТБ - МГЦЭ жататын класс
*Бағаналы полипотенттік қан жасушаларына
*Жартылай бағаналы азырақ детерминделген қан жасушаларына
*Унипотентті жасушалар – ізашарларына
*Бласттарға
*Пісіп жетілу сатысындағы жасушаларға
#212
*!Ядро мен цитоплазмасы негізгі бояулармен боялатын эритропоэздің жасушасы
*Базофильді эритробласттарда
*олихроматофильді эритробласттарда
*Оксифильді эритробласттарда
*Ретикулоциттерде
*Пісіп жетілген эритроциттерде
#213
*!Ядро мен цитоплазмасы қышқылдық бояулармен боялатын эритропоэздің жасушасы
*Базофильді эритробласттарда
*Оксифильді эритробласттарда
*Полихроматофильді эритробласттарда
*Ретикулоциттерде
*Пісіп жетілген эритроциттерде
#214
*!Әлсіз бөлшектенген ядросы мен цитоплазмасындағы базофильді түйіршіктері бар жетілмеген гранулоцит
*Промиелоциттер
*Нейтрофильді миелоциттер
*Базофильді миелоциттер
*Эозинофильді таяқшаядролы лейкоциттер
*Базофильді лейкоциттер
#215
*!Ядросы мен цитоплазмасы негіздік те, қышқылдық та бояулармен боялатын эритропоэздің жасушалары
*Базофильді эритробласттардың
*Полихроматофильді эритробласттардың
*Оксифильді эритробласттардың
*Ретикулоциттердің
*Пісіп жетілген эритроциттердің
#216
*!Жасушаларының цитоплазмасында тор түріндегі құрылымдар көрінетін эритропоэздің жасушалары
*Базофильді эритробласттардың
*Полихроматофильді эритробласттардың
*Оксифильді эритробласттардың
*Ретикулоциттердің
*Пісіп жетілген эритроциттердің
#217
*!Тимуста пісіп жетілетін қан жасушалары
*Эритроциттер
*Т-лимфоциттер
*В-лимфоциттер
*Макрофагтар
*Гранулоциттер
#218
*!Мегакариоциттерден дамитын қанның элементтері
*Эритроциттері
*Қан пластинкалары
*Гранулоциттері
*Моноциттері
*Лимфоциттері
#219
*!Гранулоцитопоэзде жүретін процесс
*Гемоглобиннің синтезі мен жинақталуы
*Арнайы түйіршіктерінің жинақталуы
*Көп ядролы жасушалар түзіледі
*Жасушалардың көлемі ұлғаяды
*Жасуша ядролары жоялады
#220
*!Сүйектің қызыл кемігінен бөлініп, венозды синустарға өтетін жасушалары
*Мегакариоциттер
*Лимфобласттар
*Миелобласттар
*Эритробласттар
*Монобласттар
*Қан*2*18*2*
#221
*!Препаратта цитоплазмасында сегменттелген ядросы мен қышқылдық та, негіздік те бояулармен боялған өте майда түйіршіктері бар жасушалар көрінеді.
Төменде келтірілген қай формалық элементтің құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Лимфоциттер
*Моноциттер
*Эритроциттер
*Нейтрофилдер
*Эозинофилдер
#222
*!Препаратта екі сегменттен тұратын ядросы, цитоплазмасында өте қою қызыл түске боялған ірі арнайы түйіршіктері бар қан жасушасы көрінеді.
Төменде келтірілген қай формалық элементтің құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Лимфоциттер
*Моноциттер
*Эритроциттер
*Базофилдер
*Эозинофилдер
#223
*!Лаборант сау адамның лейкограммасын санағанда цитоплазмасында ірі базофилді түйіршіктері бар қан жасушасын байқады.
Төменде келтірілген лейкоциттердің қай түрінің құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Лимфоциттер
*Моноциттер
*Эозинофилдер
*Нейтрофилдер
*Базофилдер
#224
*!Қан жағындысында жасушаның көп бөлігін алып жатқан шар немесе аздап бұршақ тәрізді ядросы бар, цитоплазмасы әлсіз базофильді боялып, ядросын сақина түрінде қоршайтын қан жасушасы анықталды.
Төменде келтірілген лейкоциттердің қай түрінің құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді қандай?
*Лимфоциттер
*Моноциттер
*Эритроциттер
*Базофилдер
*Эозинофилдер
#225
*!Қан лейкоциттері тіндерге көшіп макрофагтарға айналатыны белгілі.
Төменде көрсетілген лейкоциттердің қай түріне осы қызмет КӨБІРЕК тән?
*Нейтрофилге
*Базофилге
*Эритроцитке
*Лимфоцитке
*Моноцитке
#226
*!Қанның жағындысында цитоплазмасы әлсіз базофилді боялған, ядросы бұршақ пішіндес болып, жасушада эксцентрлі орналасқан ең ірі қан жасушасы көрінеді
Төменде берілген лейкоциттердің қай түріне осындай құрылыс КӨБІРЕК тән?
*Моноциттер
*Лимфоциттер
*Эозинофилдер
*Нейтрофилдер
*Базофилдер
#227
*!Микроскоп астында цитоплазмасында грануломер мен гиаломер бөліктері бар қан жасушалары көрінеді.
Төменде берілген лейкоциттердің қай түріне осындай құрылыс КӨБІРЕК тән?
*Нейтрофилдер
*Базофилдер
*Лимфоциттер
*Тромбоциттер
*Эритроциттер
#228
*!А әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроцит
*Тромбоциттер
*Нейтрофил
*Базофил
*Кіші лимфоцит
#229
*!Б әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Тромбоциттер
*Нейтрофил
*Базофилдер
*Кіші лимфоциттер
#230
*!В әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Тромбоцит
*Нейтрофил
*Базофил
*Кіші лимфоцит
#231
*!А әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Тромбоциттер
*Нейтрофилдер
*Базофил
*Кіші лимфоциттер
#232
*!Б әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Тромбоцит
*Нейтрофил
*Базофил
*Кіші лимфоцит
#233
*!А әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Эозинофил
*Нейтрофилдер
*Базофил
*Ірі лимфоциттер
#234
*!Б әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Эозинофил
*Нейтрофил
*Базофил
*Ірі лимфоцит
#235
*!А әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Эозинофилдер
*Нейтрофилдер
*Базофилдер
*Кіші лимфоцит
#236
*!Б әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Эозинофил
*Нейтрофил
*Базофил
*Кіші лимфоцит
#237
*!А әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Эозинофилдер
*Нейтрофилдер
*Базофилдер
*+Моноцит
#238
*!Б әріпімен белгіленген қанның пішінді элементі

*Эритроциттер
*Эозинофил
*Нейтрофил
*Базофил
*Моноцит
*Қан. Қан түзілу*4*13*1*
#239
*!ҚАННЫҢ АГРОНУЛОЦИТТЕРІ
*базофилдер
*эритроциттер
*моноциттер
*нейтрофилдер
*лимфоциттер
*эозинофилдер
*тромбоциттер
#240
*!ҚАННЫҢ ГРАНУЛОЦИТТЕРІ
*моноциттер
*базофилдер
*лимфоциттер
*эритроциттер
*тромбоциттер
*эозинофилдер
*нейтрофилдер
#241
*!ҚАН ПЛАЗМАСЫНДАҒЫ БЕЛОКТАР
*актин
*спектрин
*3 жолағы
*гемоглобин
*фибриноген
*альбуминдер
*глобулиндер
*гликофориндер
#242
*!ЭРИТРОЦИТТІҢ ПЛАЗМОЛЕММАСЫНДАҒЫ БЕЛОКТАР
*актин
*спектрин
*3 жолағы
*альбуминдер
*глобулиндер
*гемоглобин
*фибриногендер
*гликофориндер
#243
*!ҚАН ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ҚАЙСЫСЫНДА ГЕМОГЛОБИН БОЛАДЫ
*нейтрофилдерде
*базофилдерде
*моноциттерде
*эритроциттерде
*эозинофилдерде
*ретикулоциттерде
*тромбоциттерде
*лимфоциттерде
#244
*!ТЫНЫС АЛУ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСАТЫН ҚАН ЖАСУШАЛАРЫ
*моноциттер
*базофилдер
*лимфоциттер
*эритроциттер
*нейтрофилдер
*эозинофилдер
*тромбоциттер
*ретикулоциттер
#245
*!НЕЙТРОФИЛДЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН АРНАЙЫ ТҮЙІРШІКТЕР
*гепарин
*лизоцим
*гистамин
*гистаминаза
*пероксидаза
*фагоцитин
*лактоферрин
#246
*!БАЗОФИЛДЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН ТҮЙІРШІКТЕРІ
*лизоцин
*гепарин
*гистамин
*гистаминаза
*лактоферрин
*фагоцитоздық
*негізгі белоктар
#247
*!ЭОЗИНОФИЛДЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ТҮЙІРШІКТЕР
*лизоцин
*гепарин
*гистамин
*гистаминаза
*негізгі белок
*лактоферрин
#248
*!ҚАННЫҢ БАҒАНАЛЫ ЖАСУШАСЫНАН ҚАЛЫПТАСАТЫНДАР
*миоциттер
*мукоциттер
*липоциттер
*фиброциттер
*лейкоциттер
*эритроциттер
*тромбоциттер
#249
*!ҰРЫҚТЫҚ ГЕМОПОЭЗ ҰРЫҚТАН ТЫС МЫНА МҮШЕЛЕРДЕ ЖҮРЕДІ
*хорионда
*амнионда
*аллантоиста
*сарыуыз қабында
*плацентаның ана бөлігінде
*жүктіліктің екінші сатысында кіндікте
#250
*! ПОСТЭМБРИОНАЛДЫ ГЕМОПОЭЗ МЫНА МҮШЕЛЕРДЕ ЖҮРЕДІ
*өкпеде
*бауырда
*бүйректе
*асқазанда
*көк бауырда
*сүйектің қызыл кемігінде
*лимфатикалық түйіндерде
#251
*!ЭМБРИОНАЛДЫ КЕЗЕҢДЕ БАУЫРДА ТҮЗІЛЕТІН ҚАН ЖАСУШАЛАРЫ
*моноциттер
*тромбоциттер
*В-лимфоциттер
*Т-лимфоциттер
*гранулоциттер
*мегакариоциттер
*екіншілік эритроциттер
*Меншікті дәнекер тіндер*1*14*2*
#252
*!Дәнекер тіндерінде тасымалдау және трофикалық қызмет атқаратын құрылым
*Коллаген талшықтары
*Адипоциттері
*Эластин талшықтары
*Плазмоциттері
*Жасуша аралық затының аморфты компоненті
#253
*!Дәнекер тіндерінде жасуша аралық затының өткізгіштігін реттеуге қатысатын жасушалар
*Перициттер
*Плазмоциттер
*Макрофагтар
*Липоциттер
*Тін базофилдер
#254
*!Құрамында өте көп жасушалық элементтері және ретсіз орналасқан талшықтары бар дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған талшықты
*Тығыз қалыптасқан талшықты
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты
*Ретикулярлы
*Май тіні
#255
*!Құрамындағы көптеген тығыз, әрі ретімен орналасқан талшықтары мен аздаған жасушалық элементтерінің арасында орналасқан аралық заты бар дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған талшықты
*Тығыз қалыптасқан талшықты
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты
*Ретикулярлы
*Май тіні
#256
*!Сіңірде ең көп кездесетін талшықтар
*Пісіп жетілген эластин талшықтары
*Ретикулярлы талшықтары
*Коллаген талшықтары
*Окситаланды эластинді талшықтар
*Элаунинді талшықтар
#257
*!Пішіні әр түрлі, ядросы қою базофильді боялған, цитоплазмасында көптеген лизосомалары мен фагосомалары бар дәнекер тінінің жасушасы
*Фибробласттар
*Плазмоциттер
*Тін базофилдері
*Пигментоциттер
*Гистиоциттер
#258
*!Құрамында гепарин мен гистамин түйіршіктері болатын, дәнекер тінінің жасушасы
*Гистиоцит
*Маманданған фибробласт
*Плазмоцит
*Тін базофилі
*Адипоцит
#259
*!Борпылдақ дәнекер тінінің тін базофильдері синтездейді
*Гормондарды
*Майды
*Меланинді
*Иммуноглобулиндерді
*Гистаминді
#260
*!Пішіні шар тәрізді, цитоплазмасының ортаңғы бөлігінде ірі бейтарап май тамшысы бар, дәнекер тінінің жасушасы

*Фибробласт
*Плазмоцит
*Адипоцит
*Тін базофилдері
*Пигментоцит
#261
*!Иммуноглобулдерді синтездейтін дәнекер тінінің жасушасы
*Гистиоцит
*Маманданған фибробласт
*Плазмоцит
*Тін базофилі
*Адипоцит
#262
*!Қан жасау мүшелерінде қан жасушаларына микроқоршау қызметін атқаратын дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған талшықты
*Тығыз қалыптасққан талшықты
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты
*Ретикулярлы
*Май тіні
#263
*!Жаңа туған нәрестеде болатын, жасуша цитоплазмасы ұсақ май қосындыларына толы адипоциттерден тұратын дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тығыз қалыптасққан талшықты дәнекер тіні
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты
*Ретикулярлы
*Қоңыр май тіні
#264
*!Кілегейлі дәнекер тінінің құрамында болатыны
*Эластин талшықтары
*Пигмент жасушалары
*Адипоциттер мен коллаген талшықтары
*Мукоциттер мен іркілдек зат
*Ретикулярлы жасушалары мен ретикулярлы талшықтар торы
#265
*!Күміс тұздарымен өңделгенде көрінетін дәнекер тінінің талшықтары
*Коллаген
*Ретикулярлы
*Эластинді
*Окситаланды
*Элаунинді
*Меншікті дәнекер тіндер*2*14*1*
#266
*!Сіңір өте мықты әрі созылмайтын қасиетке ие.
Қандай талшықтар сіңірге осы қасиеттерді БАСЫМЫРАҚ береді?
*Пісіп жетілген эластин талшықтары
*Ретикулярлы
*Коллаген
*Окситаланды
*Элаунинді
#267
*!Борпылдақ талшықты қалыптаспаған дәнекер тінінің препаратында пішіні өсінділі, жалпақ жасушасындағы ашық түсті сопақша келген ядросы бар, қою базофильді боялған цитоплазмасы – эндоплазма мен эктоплазмадан тұратын жасуша көрінеді.
Дәнекер тінінің қандай жасушасының құрылысы осы сипаттамға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Гистиоцит
*Арнайы қызмет атқаратын фибробласт
*Плазмацит
*Тін базофилі
*Адипоцит
#268
*!Лизосоманың маркерлік ферменті – сілтілі фосфатазаны анықтайтын арнайы бояумен боялған борпылдақ талшықты дәнекер тінінің препараты талдануда.
Дәнекер тінінің қандай жасушасында осы ферменттің белсенділігін анықтау мүмкіншілігі КӨБІРЕК?
*Фибробластта
*Плазмоцитте
*Адипоцитте
*Макрофагта
*Тін базофилінде
#269
*!Микроскоптық зерттеуде пішіні сопақша болып келген, ядросы бар, цитоплазмасында тығыз базофильді түйіршіктері көрінетін дәнекер тінінің жасушасы көрінеді.
Дәнекер тінінің қандай жасушасының құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Фибробласт
*Плазмоцит
*Тін базофилі
*Пигментоцит
*Гистиоцит
#270
*!Борпылдақ талшықты қалыптаспаған дәнекер тінінен энергия түзіп, судың метаболизміне қатысатын жасушасы сипатталған.
Дәнекер тінінің қандай жасушасы осы қызметтерді КӨБІРЕК атқарады?
*Фибробласттар
*Плазмоциттер
*Макрофагтар
*Тін базофилдері
*Адипоциттер
#271
*!Электронды микросуретте иммундық реакцияларға қатысатын борпылдақ талшықты дәнекер тінінің жасушасы көрінеді. Бұл жасушаның ядросы цитоплазманың бір шетінде орналасқан және ядроның қасында боялмаған ашық алаңы мен жақсы дамыған түйіршікті эндоплазмалық торы бар.
Дәнекер тінінің қандай жасушасының құрылысы осы сипаттамға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Тін базофилінің
*Плазмоциттің
*Макрофагтың
*Липоциттің
*Фибробласттың
#272
*!Препаратта қышқылдық бояуларымен боялатын, тік немесе толқын тәрізді будалар секілді орналасатын, өте мықты, әрі созылмайтын дәнекер тінінің талшықтары көрінеді.
Дәнекер тініні қандай талшығы осындай қызмет атқарады және құрылысы осы сипаттамға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Коллаген
*Ретикулярлы
*Эластинді
*Окситаланды
*Элаунинді
#273
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Макрофагтар
*Тін базофилі
*Негізгі зат
*Коллаген талшығы
*Эластин талшығы
#274
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Макрофагтар
*Тін базофилі
*Негізгі зат
*Эластин талшығы
*Коллаген талшығы
#275
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Макрофагтар
*Тін базофилі
*Негізгі зат
*Эластин талшығы
*Коллаген талшығы
#276
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Макрофагтар
*Тін базофилі
*Коллаген талшығы
*Эластин талшығы
*Негізгі зат
#277
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Макрофагтар
*Тін базофилі
*Коллаген талшығы
*Эластин талшығы
*Негізгі зат
#278
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің Е әріпімен белгіленген құрылымы

*Макрофагтар
*Фибробласт
*Тін базофилі
*Эластин талшығы
*Коллаген талшығы
#279
*!Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тінінің Ж әріпімен белгіленген құрылымы

*Тін базофилі
*Май жасушасы
*Коллаген талшығы
*Эластин талшығы
*Негізгі зат
*Қаңқа тіндері*1*16*1*
#280
*!Шеміршек қабының ішкі қабатын түзетін
*1-ші реттік хондроциттер
*2-ші реттік хондроциттер
*3-ші реттік хондроциттер
*Жас хондроциттер
*Хондробласттар
#281
*!Хондробласттардың пішіні
*Жұлдыз тәрізді
*Куб пішіндес
*Призма тәрізді
*Ұршық тәрізді
*Жарты шар тәрізді
#282
*!Шеміршек тінінде бөлініп, жасуша аралық затты синтездеуге қатысатын шеміршек қабығындағы жасушалар
*1-ші реттік хондроциттер
*2-ші реттік хондроциттер
*3-ші реттік хондроциттер
*Хондробласттар
*Фибробласттар
#283
*!Шеміршектің аппозициялық өсуі мына жасушалардың бөлінуі арқылы жүреді
*1-ші реттік хондроциттер
*2-ші реттік хондроциттер
*3-ші реттік хондроциттер
*Хондробласттар
*Фибробласттар
#284
*!Пісіп жетілген хондроциттердің пішіні
*Куб тәрізді
*Сопақша, жарты шар тәрізді
*Призма тәрізді
*Жіп тәрізді
*Өсінділі
#285
*!Шеміршек тінінде изогенді топтарды түзетін, ядросы мен цитоплазмасының қатынасы өте жоғары, әрі митоз сатылары байқалатын жасушалары
*Прехондробласттар
*Хондробласттар
*1-ші реттік хондроциттер
*2-ші реттік хондроциттер
*3-ші реттік хондроциттер
#286
*!Эластинді шеміршектің гиалинді шеміршектен айырмашылығы
*Негізгі затында
*Эластинді талшықтарында
*Коллаген талшықтарында
*Хондроциттерінде
*Шеміршек қабында
#287
*!Сүйек тінінің түзулуі мен аралық затының известелуіне қатысатын жасушалар
*Остеобласттар
*Остеоциттер
*Остеокласттар
*Фибробласттар
*Эндотелий жасушалары
#288
*!Остеобласттардың қызметі
*Жылуды реттейді
*Антидене синтездейді
*Сүйек тінін түзеді
*Известелінген сүйек пен шеміршекті бұзады
*Сүйек тінінің органикалық гомеостазасы мен минералдық құрамын сақтайды
#289
*!Известелінген сүйек пен шеміршекті бұзатын, өте ірі, бірақ пішіні әр түрлі, цитоплазмасында ядролары мен лизосомалары өте көп, плазмолеммасы қатпарланған жасуша
*Энамелобласттар
*Одонтобласттар
*Остеобласттар
*Остеоциттер
*Остеокласттар
#290
*!Остеокласттар мыналардың қайсысынан түзіледі
*Нейтрофилдерден
*Моноциттерден
*Базофилдерден
*Лимфоциттерден
*Эритроциттерден
#291
*!Өрескел талшықты сүйек тініндегі жасуша аралық затының талшықтарының орналасуы
*Ретсіз
*Паралелль
*Тангенциалды
*Радиальді
*Айналмалы
#292
*!Қабыршақ сүйек тінінің жасуша аралық затының талшықтарының орналасуы
*Ретсіз
*Паралелль
*Тангенциалды
*Радиальді
*Айналмалы
#293
*!Шеміршектен сүйек тінінің дамуы мыналардың қайсысынан басталады?
*Энхондральді сүйектенуден
*Перихондральді сүйектенуден
*Шеміршек тінінің бұзылуынан
*Эпифиздің сүйектенуінен
*Шеміршек тінінің известеліуінен
#294
*!Тура остеогенездің бірінші сатысы мыналардың қайсысының пайда болуымен ерекшеленеді?
*Сүйек трабекулаларының
*Остеогенді аралшықтарының
*Остеоидтың
*Сүйек пластинкаларының
*Известелінген остеоидтың
#295
*!Даму барысында түтікше сүйектің қалыңдап өсуіне қатысатыны
*Периост
*Эндост
*Метаэпифизарлық шеміршек пластинкасының өсуі
*Эпифиз
*Диафиз
*Қаңқа тіндері*2*30*2*
#296
*!Препаратта даму сатысындағы сүйек трабекулаларының үстінде пішіні әр түрлі жасушалар көрінеді. Олар дамып жатқан сүйек балкаларының үстінде орналасқан және ультрамикроскопиялық құрылысында белок синтездейтін жасушаларға тән белгілер байқалады.
Сүйек тінінің қандай жасушаларының құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Фибробласттар
*Одонтобласттар
*Остеобласттар
*Остеоциттер
*Остеокласттар
#297
*!Даму кезеңіндегі сүйек тінінің бір жасушасының электроннограммасы берілген. Бұл жасушаның сырты коллаген талшықтарымен қоршалып, ал цитоплазмасында жақсы дамыған түйіршікті эндоплазмалық тордың бар екені байқалады.
Сүйек тінінің қандай жасушаларының құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Пісіп жетілген остеоцит
*Остеобласт
*Остеокласт
*Эндотелий жасушасы
*Мезенхима жасушасы
#298
*!Электроннограммадағы сүйек тінінің пішіндері әр түрлі, плазмолеммасы қатпарланған, цитоплазмасында көптеген лизосомалары бар жасушасы берілген.
Сүйек тінінің қандай жасушаларының құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Энамелобласт
*Одонтобласт
*Остеобласт
*Остеоцит
*Остеокласт
#299
*!Гиалинді шеміршектің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Шеміршек қабы
*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Жас хондроциттер
*Изогенді топтағы жасушалар
#300
*!Гиалинді шеміршектің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Шеміршек қабы
*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Жас хондроциттер
*Изогенді топтағы жасушалар
#301
*!Гиалинді шеміршектің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Шеміршек қабы
*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Жас хондроциттер
*Изогенді топтағы жасушалар
#302
*!Гиалинді шеміршектің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Шеміршек қабы
*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Жас хондроциттер
*Изогенді топтағы жасушалар
#303
*!Гиалинді шеміршектің Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Шеміршек қабы
*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Жас хондроциттер
*Изогенді топтағы жасушалар
#304
*!Қабыршақ сүйек тінінің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Остеон
*Остеон каналы
*Қыстырма пластинкалары
*Ішкі генеральді пластинкалар қабаты
*Сыртқы генеральді пластинкалар қабаты
#305
*!Қабыршақ сүйек тінінің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Остеон
*Остеон каналы
*Қыстырма пластинкалары
*Ішкі генеральді пластинкалар қабаты
*Сыртқы генеральді пластинкалар қабаты
#306
*!Қабыршақ сүйек тінінің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Остеон
*Остеон каналы
*Қыстырма пластинкалары
*Ішкі генеральді пластинкалар қабаты
*Сыртқы генеральді пластинкалар қабаты
#307
*!Қабыршақ сүйек тінінің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Остеон
*Остеон каналы
*Қыстырма пластинкалары
*Ішкі генеральді пластинкалар қабаты
*Сыртқы генеральді пластинкалар қабаты
#308
*!Қабыршақ сүйек тінінің Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Остеон
*Остеон каналы
*Қыстырма пластинкалары
*Ішкі генеральді пластинкалар қабаты
*Сыртқы генеральді пластинкалар қабаты
#309
*!Сүйек тінінің А әріпімен белгіленген жасушасы

*Остеокласт
*Остеоцит
*Преостеобласт
*Пісіп жетілген остеобласт
*Тыныштық кезіндегі остеобласт
#310
*!Сүйек тінінің Б әріпімен белгіленген жасушасы

*Остеокласт
*Остеоцит
*Преостеобласт
*Пісіп жетілген остеобласт
*Тыныштық кезіндегі остеобласт
#311
*!Сүйек тінінің В әріпімен белгіленген жасушасы

*Остеокласт
*Остеоцит
*Преостеобласт
*Пісіп жетілген остеобласт
*Тыныштық кезіндегі остеобласт
#312
*!Эластинді шеміршектің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Шеміршек қабы
*Эластинді талшықтар
*Изогенді топтағы жасушалар
#313
*!Эластинді шеміршектің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Шеміршек қабы
*Эластинді талшықтар
*Изогенді топтағы жасушалар
#314
*!Эластинді шеміршектің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Шеміршек қабы
*Эластинді талшықтар
*Изогенді топтағы жасушалар
#315
*!Эластинді шеміршектің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Шеміршек қабы
*Эластинді талшықтар
*Изогенді топтағы жасушалар
#316
*!Эластинді шеміршектің Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Жас шеміршек аймағы
*Жетілген шеміршек аймағы
*Шеміршек қабы
*Эластинді талшықтар
*Изогенді топтағы жасушалар
#317
*!Ірі талшықты сүйек тінінің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Негізгі зат
*Коллаген талшықтарының жігі
*Остеоциттің денесі
*Остеоциттердің өсінділері
*Остеобласттар
#318
*!Ірі талшықты сүйек тінінің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Негізгі зат
*Коллаген талшықтарының жігі
*Остеоциттің денесі
*Остеоциттердің өсінділері
*Остеобласттар
#319
*!Ірі талшықты сүйек тінінің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Негізгі зат
*Коллаген талшықтарының жігі
*Остеоциттің денесі
*Остеоциттердің өсінділері
*Остеобласттар
#320
*!Ірі талшықты сүйек тінінің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Негізгі зат
*Коллаген талшықтарының жігі
*Остеоциттің денесі
*Остеоциттердің өсінділері
*Остеобласттар
#321
*!Остеокласт және оны қоршаған тіндердің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Резорбция аймағы
*Қатпарлы жиегі
*Шеткі ашық аймағы
*Лизосомалары
*Ядролары
#322
*!Остеокласт және оны қоршаған тіндердің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Резорбция аймағы
*Қатпарлы жиегі
*Шеткі ашық аймағы
*Лизосомалары
*Ядролары
#323
*!Остеокласт және оны қоршаған тіндердің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Резорбция аймағы
*Қатпарлы жиегі
*Шеткі ашық аймағы
*Лизосомалары
*Ядролары
#324
*!Остеокласт және оны қоршаған тіндердің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Резорбция аймағы
*Қатпарлы жиегі
*Шеткі ашық аймағы
*Лизосомалары
*Ядролары
#325
*!Остеокласт және оны қоршаған тіндердің Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Резорбция аймағы
*Қатпарлы жиегі
*Шеткі ашық аймағы
*Лизосомалары
*Ядролары
*Дәнекер тіндері*4*23*1*
#326
*!МЕНШІКТІ ДӘНЕКЕР ТІНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ КОМПОНЕНТТЕРІ
*остеобласттар
*фибробласттар
*хондробласттар
*жасуша аралық зат
*изогенді топтағы жасушалар
*гидроксиапатит кристалдары
#327
*!МЕНШІКТІ ДӘНЕКЕР ТІНІНІҢ ЖАСУШАЛАРЫ
*остекласттар
*хондроциттер
*гистиоциттер
*остеобласттар
*хондробласттар
*фибробласттар
*тін базофильдері
#328
*!МЕНШІКТІ ДӘНЕКЕР ТІНІНІҢ ҚҰРАМЫНДА
*хондроциттер
*остеокласттар
*хондробласттар
*миелинді талшықтар
*миелинсіз талшықтар
*коллаген талшықтары
*пісіп жетілген эластин талшықтары
#329
*!КОЛЛАГЕН ТАЛШЫҚТАРЫ ШОҒЫРЛАНЫП ОРНАЛАСАТЫН ДӘНЕКЕР ТІНІ
*май тіні
*кілегейлі тін
*ретикулярлы тін
*тығыз қалыптаспаған талшықты
*тығыз қалыптасқан талшықтыда
*борпылдақ қалыптаспаған талшықтыда
#330
*!ТАЛШЫҚТЫ ДӘНЕКЕР ТІНДЕРІНДЕГІ БІРІНШІ ДЕҢГЕЙЛІК ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫНДАР
*талшықтар
*а-тізбектер
*фибриллалар
*микрофибриллалар
*амин қышқылдары
*эластин молекуласы
*коллаген молекуласы
#331
*!ПІСІП ЖЕТІЛГЕН ФИБРОБЛАСТТАН СИНТЕЗДЕЛІНЕТІНДЕР
*меланин
*эластин
*гликоген
*коллаген
*бейтарап май
*ацетилхолин
*липофусцин
*негізгі зат компоненттері
#332
*!МЕНШІКТІ ДӘНЕКЕР ТІНІНІҢ МЫНА ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ҚАЙСЫСЫНДА ТҮЙІРШІКТІ ЭНДОПЛАЗМАЛЫҚ ТОР ЖАҚСЫ ЖЕТІЛГЕН
*фиброциттерде
*липоциттерінде
*плазмоциттерде
*тін базофильдерінде
*пісіп жетілген фибробласттарында
*аз маманданған фибробласттарында
#333
*!ТІН БАЗОФИЛЬДЕРІНІҢ ҚҰРАМЫНДА
*гепарин
*меланин
*гистамин
*липофусцин
*ацетилхолин
*бейтарап майлар
*қышқылдық фосфатаза
*хондроитин күкірт қышқылы
#334
*!АРНАЙЫ ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ДӘНЕКЕР ТІНДЕРІ БОЛЫП
*ақ май тіні
*қоңыр ай тіні
*ретикулярлы тін
*эластинді шеміршек
*талшықты шеміршек
*ретикулофиброзды қаңқа тіні
*тығыз қалыптасқан талшықты
*тығыз қалыптаспаған талшықты
*борпылдақ қалыптаспаған талшықты
#335
*!АДИПОЦИТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
*энергия қоры
*гликоген синтезі
*коллаген синтезі
*негізгі затты түзу
*липофусцинді жию
*судың метаболизмі
*ацетилхолин синтезі
#336
*!РЕТИКУЛЯРЛЫ ТІН МЫНА МҮШЕЛЕРДІҢ ҚАЙСЫСЫНЫҢ СТРОМАСЫН ТҮЗЕДІ
*тимустың
*ұйқы безінің
*көкбауырда
*сүйек кемігінің
*қалқанша бездің
*құлақ қасы безінің
*лимфа түйіндерінің
#337
*!ШЕМІРШЕК ТІНІНІҢ ИЗОГЕНДІ ТОПТАҒЫ ЖАСУШАЛАРЫ
*мезенхима
*хондробласттар
*хондрокласттар
*фибробласттар
*бірінші типті хондроциттер
*екінші типті хондроциттер
#338
*! ГИАЛИНДІ ШЕМІРШЕКТІҢ ҚҰРАМЫНДА
*фибробласттар
*хондробласттар
*эластин талшықтары
*ретикулярлы талшықтар
*жекеленген хондроциттер
*изогенді топтағы хондроциттер
*коллаген талшықтарының ІІ типі
#339
*!ЖАС ҰЛҒАЙҒАН КЕЗДЕ ГИАЛИНДІ ШЕМІРШЕКТЕ БАЙҚАЛАТЫН ӨЗГЕРІСТЕР
*шеміршек жасушалары көбейеді
*эластинді талшықтар пайда болады
*жасуша аралық заты известелінеді
*ретикулярлы талшықтар пайда болады
*жасуша аралық затының мөлдірлігі жойылады
*гипертрофияланған хондроциттер пайда болады
*шеміршек түсі мөлдір көкшіл түстен сары түске ауысады
#340
*!ЭЛАСТИНДІ ШЕМІРШЕКТІҢ ҚҰРАМЫНДА
*негізгі зат
*фибробласттар
*хондробласттар
*эластин талшықтары
*ретикулярлы жасушалар
*ретикулярлы талшықтар
*изогенді топтағы хондроциттер
#341
*!ЭЛАСТИНДІ ШЕМІРШЕКТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*түсі сарғыш
*минералданбайды
*құрамында липидтері көп
*жасқа байланысты известелінеді
*аралық затында эластин талшықтары болады
*жасқа байланысты шеміршек жасушалары көбейеді
*гиалинді шеміршекке қарағанда гликоген мөлшері жоғары
*гиалинді шеміршекке қарағанда хондроитинкүкірт қышқылының мөлшері жоғары
#342
*! ЖІЛІК СҮЙЕГІНІҢ ДИАФИЗІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ КОМПОНЕНТТЕРІ
*остеондар
*хондроциттер
*гаверсов каналдары
*элаунинді талшықтар
*ретикулярлы талшықтар
*окситаланды талшықтар
*қыстырма пластинкалар
#343
*!ТАЛШЫҚТЫ ШЕМІРШЕКТІҢ АРАЛЫҚ ЗАТЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫНЫ
*негізгі заты аз
*негізгі зат көп
*көптеген эластин талшықтары бар
*негізгі затында изогенді хондроциттер өте көп болады
*ретсіз орналасқан жіңішке коллаген талшықтары болады
*бір-біріне параллель орналасқан жуан коллаген талшықтары болады
#344
*!ОСТЕОННЫҢ ҚҰРАМЫНДА
*остеоциттер
*көптеген өзектер
*қыстырма пластинкалар
*гаверсов каналдары
*ішкі генеральды пластинка қабаты
*цилиндр тәрізді сүйек пластинкасы
*сыртқы генеральды пластинка қабаты
#345
*!ЕГДЕ ТАРТҚАН ЖӘНЕ КӘРІ АДАМДАРДЫҢ СҮЙЕК ТІНІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ МЫНАЛАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ҚАТЫСТЫ
*сүйектің сынғыштығы
*минералдық заттары көп
*органикалық заттары көп
*сүйек тінінің ыдырауы остеопороз
*резорбцияға қарағанда сүйектің түзілуі басым
*сынған сүйектің тез қайта қалпына келуі
*гаверсов каналдарының диаметрінің тарылуы
#346
*!АЗ МАМАНДАНҒАН ФИБРОБЛАСТАР СИПАТТАЛАДЫ
*цитоплазмасы базофилді
*меланин мөлшерінің көп болуымен
*гольджи аппаратының жақсы дамуымен
*митотикалық жолмен бөлінуге қабілеттілігімен
*цитоплазмадағы бос рибосома санының көп болуымен
*түйіршікті эндоплазмалық тордың дамуымен
#347
*!ФИБРОЦИТТЕР ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ
*шырышты секретті бөлуімен
*жіп тәрізді пішіннің болуымен
*базофильді цитоплазманың болуымен
*коллаген синтезінің күрт төмендеуімен
*цитоплазмасында гольджи кешені жақсы дамыған
*гликоген мен май қосындыларының аз болуымен
*цитоплазмасында түйіршікті эндоплазмалық тор нашар дамыған
#348
*! ҚОҢЫР МАЙ ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
*меланин пигменті
*шырышты секрет
*гликогеннің көп мөлшерде болуы
*Гольджи кешені жақсы дамыған
*майда тамшы түрінде нейтральді майдың болуымен
*жасушаның бүкіл денесін толтыратын үлкен бір май тамшысының болуымен
*түйіршікті эндоплазмалық тордың дамуымен
* Ет тіндері*1*21*1
#349
*!Мезенхимадан пайда болған тегіс салалы ет тінінің жасушаларының пішіні
*Куб тәрізді
*Призмалы
*Пирамида тәрізді
*Жіп тәрізді
*Алмұрт пішіндес
#350
*!Құрaмында кальцийдің ионы болатын тегіс салалы бұлшық ет тіні жасушасының құрылымы
*Митохондрия
*Актин филаменттері
*Миозин филаменттері
*Гольджи комплексі
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торының көпіршіктері
#351
*!Қаңқа бұлшық ет тініндегі миосателлитоциттердің пішіні
*Куб тәрізді
*Призмалы
*Жалпақ
*Шар тәрізді
*Пирамида тәрізді
#352
*!Көлденең- жолақты бұлшық ет талшықтарының регенерациясы мыналардың қайсысы арқылы жүзеге асады?
*Сарколеммасы
*Миосателлитоциттері
*Саркоплазмасы
*Саркоплазмалық торы
*Миофибриллдері
#353
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарының саркомеріндегі жіңішке миофиламенттерінен түзілетіні
*Телофрагма
*Мезофрагма
*Изотропты дискі
*Анизотропты дискі
*Т-түтікшелері
#354
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарының саркомеріндегі жуан миофиламенттерінен түзілетіні
*Телофрагма
*Мезофрагма
*Изотропты дискі
*Анизотропты дискі
*Т-түтікшелері
#355
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарының миофибриласындағы саркомер мыналардың қайсысының арасында орналасады
*Екі М сызығының арасы
*Екі Z сызығының арасы
*М және Z сызығының арасы
*Айқасу аймағы және М сызығы
*Айқасу аймағы мен Z сызығы
#356
*!Көршілес саркомерлердің арасындағы шектеушілік құрылым
*Мезофрагма (М сызығы)
*Телофрагма (Z сызығы)
*Н ашық түсті жолағы
*Т-түтікшелері
*Айқасу аймағы
#357
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының миофибрилласындағы саркомердің И-дискісінің құрамында
*Миозинді миофиламенттер
*Актинді миофиламенттер
*Микротүтікшелер
*1-реттік талшықты коллаген белогы
*2-реттік талшықты коллаген белогы
#358
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының миофибрилласындағы телофрагманың орналасқан жері
*И дискісінің ортасында
*Айқасу аймағының ортасында
*А дискісінің ортасында
*Айқасу аймағы мен М сызығының арасында
*М сызығының екі бүйірінде
#359
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының жиырылу кезеңінде миозин молекуласының басы мына белок молекулалардың қайсысымен әрекеттеседі?
*Тропомиозин
*Тропонин
*Актин
*Небулин
*Миомезин
#360
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының миофибрилласындағы мезофрагманың орналасқан жері
*И дискісінің ортасында
*Айқасу аймағының ортасында
*А дискісінің ортасында
*Айқасу аймағы мен М сызығының арасында
*М сызығының екі бүйірінде
#361
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының М сызығын түзетіні
*Актин
*А-актинин
*Тропомиозин
*Миомезин
*Миозин
#362
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарындағы саркоплазмалық торының түтікшелерінде болатын
*Кальций иондары
*Фосфордың иондары
*АҮФ молекулалары
*Қышқылдық фосфатазаның молекулалары
*Сілтілік фосфатазаның молекулалары
#363
*!Қаңқа мускулатурасындағы ақ ет талшықтарының ерекшеліктері
*Миофибриллалары көп
*Миоглобиннің мөлшері жоғары
*Миофибриллалары аз
*Миофибриллалары жоқ
*Қышқылдық ферменттерінің мөлшері жоғары
#364
*!Қаңқа мускулатурасындағы қызыл ет талшықтарының ерекшеліктері
*Миофибриллалары көп
*Миоглобиннің мөлшері жоғары
*Миофибриллалары аз
*Миофибриллалары жоқ
*Қышқылдық ферменттерінің мөлшері аз
#365
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет мускулатурасы эндомизиінің құрамындағы тін
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған
*Тығыз қалыптасқан
*Кілегейлі тін
*Ретикулярлы тін
#366
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет мускулатурасы перимизиінің құрамындағы дәнекер тіні
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тығыз талшықты қалыптаспаған
*Тығыз талшықты қалыптасқан
*Кілегейлі тін
*Ретикулярлы тін
#367
*!Көлденең-жолақты бұлшық ет мускулатурасы эпимизиінің құрамындағы дәнекер тін
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған дәнекер тіні
*Май тіні
*Кілегейлі тін
*Ретикулярлы тін
#368
*! Бұлшық еттерді сіңірмен байланыстыратын талшықтар
*Коллаген талшықтары
*Пісіп жетілген эластин талшықтары
*Окситаланды талшықтары
*Ретикулярлы талшықтары
*Элаунинді талшықтары
#369
*!Көздің нұрлы қабығының етті жасушаларының шығу тегі
*Спланхнотомның висцеральді жапырақшасы
*Сомиттердің миотомы
*Мезенхима
*Нейроглия
*Энтодерма
* Бұлшық ет тіндері*2*24*2*
#370
*!Тегіс салалы бұлшық ет тінінің жасушасының электроннограммасында бірі- бірімен және плазмалеммамен байланысқан актин филаменттері көрінеді.
Филаментердің байланыстарына КӨБІНЕСЕ қандай құрылым қатысады?
*Тығыз денешіктері
*Митохондриялары
*Лизосомалары
*Түйіршікті эндоплазмалық тордың қапшықтары
*Тегіс эндоплазмалық тордың түтікшелері
#371
*!Бұлшық ет тінінен дайындалған препаратында ет талшықтарының плазмоллемасының астында көптеген ядролары бар екені көрінеді.
Осы берілген сипаттамаға бұлшық ет тінінің қай түрінің құрылысы КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Көлденең-жолақты қаңқа бұлшық ет тіні
*Мүшелер мен тамырлардың қабырғасындағы ет тіні
*Жүректің ет тіні
*Миоэпителий
*Көздің нейральді ет тіні
#372
*!Электронды микросуретте ет талшығының шеткі бір бөлігі берілген, онда органеллалары аз, пішіні жалпақ ет талшығының базальді мембранасы мен плазмолеммасының арасында орналасқан шағын ғана жасуша көрінеді.
Төменде берілген қандай жасушаның құрылысы мен ет талшығында орналасу реті осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Фибробласт
*Миосателлитоцит
*Май жасушасы
*Плазмоцит
*Гистиоцит
#373
*!Көлденең-жолақты ет талшығының электроннограммасында саркомердің бір жуан филаментін алты жіңішке филамент қоршайды.
Саркомердің қай бөлігінің құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Телофрагманың
*Мезофрагманың
*Айқасу аймағының
*Изотропты дискісінің
*А дискісініңН- аймағының
#374
*!Электроннограммада көлденең жолақты ет талшығының миофибриласының А дискісінің ашық аймағы берілген.
Берілген аймақта КӨБІНЕСЕ қандай құрылымдар орналасады?
*Миозин миофиламенттері
*Актин миофиламенттері
*Микротүтікшелер
*1-ші типті коллагеннің талшықты белогы
*2-ші типті коллагеннің талшықты белогы
#375
*!Зерттеушінің алдындағы мақсаты көлденең-жолақты ет талшығының Т-түтікшесін зерттеу.
Қандай құрылымдар Т-түтікшенің құрамында КӨБІРЕК болады?
*Микротүтікшелер
*Пішіні ұзынша болып келген митохондриялар
*Талшық плазмолеммасының ішіне қарай енуі
*Саркоплазмалық тордың түтікшелері
*Базальді мембрананың талшығының ішіне қарай енуі
#376
*!Зерттеушінің алдындағы мақсаты көлденең-жолақты ет талшығының үштігінің құрамын зерттеу.
Үштікке қандай құрылымдар КӨБІРЕК тән?
*Бір Т-түтікшесі мен екі саркоплазмалық тордың қапшықтары
*Екі Т-түтікшесі мен бір саркоплазмалық тордың қапшықтары
*Үш Т-түтікшелері
*Үш саркоплазмалық тордың қапшықтары
*Бір Т-түтікшесі мен екі митохондрия
#377
*!Гематоксилин-эозинмен боялған ет тінінің препаратында оксифильді боялған, параллельді орналасқан ет талшықтарының сарколеммасының астында орналасқан көптеген ядролары бар ет талшықтары көрінеді.
Гистогенетикалық құрылысы жағынан берілген ет талшығының құрылысы ет тінінің қай түріне КӨБІРЕК сәкес келеді?
*Мезенхимальді
*Эпидермальді
*Нейральді
*Целомдық
*Сомалық
#378
*!Ет тінінен дайындалған препаратты гематоксилин-эозинмен өңдеп, зерттеу барысында цитоплазмасы оксифильді боялған ет жасушалары көрінеді. Бұл жасушалардың ядролары цитоплазмасының ортасында орналасқан. Жасушалардың байланысқан жерінде қыстырма дискілері көрінеді.
Гистогенетикалық құрылысы жағынан берілген ет жасушасының құрылысы ет тінінің қай түріне КӨБІРЕК сәкес келеді?
*Мезенхимальді
*Эпидермальді
*Нейральді
*Целомдық
*Сомалық
#379
*!Ет тінінен дайындалған препаратты темірлі гематоксилинмен өңдегенде көлденең-жолақты сызықтары көрінеді.
Жүректің ет тініне тағы қандай қосымша морфологиялық ерекшеліктер КӨБІРЕК тән?
*Дәнекер тінді қабыршақтары
*Кардиомиоцит плазмолеммасының астындағы көптеген ядролар
*Қыстырма дискілер
*Тығыз денешіктер
*Қан тамырлары
#380
*!Тегіс салалы ет тініндегі А әріпімен белгіленген құрылым

*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тегіс салалы ет жасушаларының бойлық кесіндісі
*Тегіс салалы ет жасушаларының көлденең кесіндісі
*Қан тамыры
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#381
*!Тегіс салалы ет тініндегі Б әріпімен белгіленген құрылым

*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тегіс салалы ет жасушаларының бойлық кесіндісі
*Тегіс салалы ет жасушаларының көлденең кесіндісі
*Қан тамыры
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#382
*!Тегіс салалы ет тініндегі В әріпімен белгіленген құрылым

*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Тегіс салалы ет жасушаларының бойлық кесіндісі
*Тегіс салалы ет жасушаларының көлденең кесіндісі
*Қан тамыры
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#383
*!Көлденең- жолақты ет тініндегі А әріпімен белгіленген құрылым

*Көлденең- жолақты ет талшықтарының бойлық кесіндісі
*Көлденең- жолақты ет талшықтарының көлденең кесіндісі
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Ет талшықтарының ядролары
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#384
*!Көлденең- жолақты ет тініндегі Б әріпімен белгіленген құрылым

*Көлденең- жолақ ет талшықтарының бойлық кесіндісі
*Көлденең- жолақ ет талшықтарының көлденең кесіндісі
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Ет талшықтарының ядролары
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#385
*!Көлденең- жолақты ет тініндегі В әріпімен белгіленген құрылым

*Көлденең- жолақты ет талшықтарының бойлық кесіндісі
*Көлденең- жолақты ет талшықтарының көлденең кесіндісі
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Ет талшықтарының ядролары
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#386
*!Көлденең- жолақты ет тініндегі Г әріпімен белгіленген құрылым

*Көлденең- жолақты ет талшықтарының бойлық кесіндісі
*Көлденең- жолақты ет талшықтарының көлденең кесіндісі
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Ет талшықтарының ядролары
*Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тіні
#387
*!Саркомердің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Н жолағы
*Zсызығы
*М сызығы
*Актин филаменттері
*Миозин филаменттері
#388
*!Саркомердің Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Н жолағы
*Zсызығы
*М сызығы
*Актин филаменттері
*Миозин филаменттері
#389
*!Саркомердің В әріпімен белгіленген құрылымы

*Н жолағы
*Zсызығы
*М сызығы
*Актин филаменттері
*Миозин филаменттері
#390
*!Саркомердің Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Н жолағы
*Zсызығы
*М сызығы
*Актин филаменттері
*Миозин филаменттері
#391
*!Жүрек ет тінінің А әріпімен белгіленген құрылымы

*Қыстырма дисклері
*Пуркинье талшықтары
*Жиырылғыш кардиомиоциттері
*Қан тамырлары
*Дәнекер тіні
# 392
*!Жүрек ет тінінің Б әріпімен белгіленген құрылымы:

*Қыстырма дисклері
*Пуркинье талшықтары
*Жиырылғыш кардиомиоциттері
*Қан тамырлары
*Дәнекер тіні
#393
*!Жүрек ет тінінің В әріпімен белгіленген құрылымы:

*Қыстырма дисклері
*Пуркинье талшықтары
*Жиырылғыш кардиомиоциттері
*Қан тамырлары
*Дәнекер тіні
*Бұлшық ет тіндері*4*14*1*
#394
*!БҰЛШЫҚ ЕТ ТІНІНІҢ ПІСІП ЖЕТІЛГЕН ЖАСУШАЛАРЫ
*митохондриялары аз
*пішіндері жіп тәрізді
*жасуша қосындылары болмайды
*жиырылғыш органеллары болады
*базальды мембранамен тысталған
*қаңқасында органеллалары болмайды
*түйіршіксіз эндоплазмалық торы нашар дамыған
#395
*! БҰЛШЫҚ ЕТ ТАЛШЫҚТАРЫНДАҒЫ МИОФИБРИЛЛАЛАРДЫҢ ИЗОТРОПТЫ ДИСКІСІНІҢ ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН
*Н-аймағы
*мезофрагма
*телофрагма
*Т – түтікшесі
*миофиломенттердің айқасу аймағы
*актин филаменттерінің көп бөлігі
#396
*! БҰЛШЫҚ ЕТ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ САРКОЛЕММАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
*миозин
*митохондрия
*миосателиттер
*актин филаменттер
*көптеген ядролары
*базальды мембрана
*миосимпласттың плазмалеммасы
#397
*!ҚАҢҚА БҰЛШЫҚЕТ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛУІНЕ -РЕГЕНЕРАЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН
*миосимпластың бөлінуі
*Т-түтікшелердің тіршілігі
*миосателиттердің қосылуы
*миосателиттердің гипертрофиясы
*миосимпласттың гипертрофиясы
*миосателиттердің пролиферациясы
#398
*!ЖҮРЕКТІҢ ӨТКІЗГІШ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ЖАСУШАЛАР
*макрофагтар
*тегіс салалы миоциттер
*секреторлы кардиомиоциттер
*жиырылғыш кардиомициттер
*синустың түйіндегі кардиомиоциттер
*атриовентрикулярлы кардиомиоциттер
*Гисс шоғыры мен оның аяқшасының кардиомиоциттері
#399
*!ЖҮРЕК ЕТ ТІНІНДЕГІ ТРИАДА МЕН ДИАДАНЫ ТҮЗЕТІН
*лизосомалар
*полисомалар
*Т-түтікшелері
*митохондриялар
*түйіршікті эндоплазмалық тор
*Гольджи комплексіндегі диктиосомалар
*түйіршіксіз эндоплазмалық тордың каналдары
#400
*!ЖҮРЕКТІҢ ЖИЫРЫЛҒЫШ КАРДИОМИОЦИТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ ТӘН
*пішіні шар тәрізді
*пішіні жіп тәрізді
*анастомоздар түзеді
*бір-бірімен байланыспайды
*жүректің өткізгіш жүйесін түзеді
*функционалды талшықтарды түзеді
*жасуша аралық байланысқа қатысады
#401
*!КАРДИОМИОЦИТТЕРДЕГІ ҚОСЫНДЫЛАР
*меланин
*гликоген
*липидтер
*миоглобин
*билирубин
*гемосидерин
*гемоглобин
#402
*!ТЕГІС САЛАЛЫ ЕТ ТІНІНІҢ ШЫҒУ ТЕГІ
*мезенхима
*энтодерма
*нерв түтігі
*мезодерманың сомиті
*эпидермальды бастама
*мезодерманың спланхнотома
*көз алмасының құрамындағы нейральды бастама
#403
*!ТЕГІС САЛАЛЫ ЕТ ТІНІНІҢ ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ ТЫҒЫЗ ДЕНЕШІКТЕРІ БІР-БІРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ
*актин филаменттері
*миозин филаменттері
*актин және миозин филаменттері
*миозин филаменттері мен плазмалемма
*актин филаменттері және плазмалемма
*түйіршіксіз эндоплазмалық тордың каналдары
#404
*!КАРДИОМИОЦИТТЕРДІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСУЫ
*синапстық
*адгезиялық
*нексустық
*десмосомалық
*тығыз байланыс
*интердигитациялық
*жартылай десмосомалық
#405
*! Сілекей бездерінің миоэпителиоциттеріне тән
пішіні дөңгелек
ядролары болмайды
пішіні жұлдыз тәрізді
энтодермадан пайда болады
эктодермадан пайда болады
жиырылғыш органеллалары болмайды
#406
*! Қаңқа бұлшықетінің ет талшығы тұрады
макрофагтардан
миосимпласттан
фибробласттардан
эпителиоциттерден
кардиомиоциттерден
миосателлитоциттерден

#407
*! Тегіс салалы бұлшықет жасушалары
пішіні дөңгелек
жасуша қосындылары болмайды
құрамында кавеолалары болады
көлденең жолақты миофибрилалары болады
бойлай орналасқан актин филаменттері болады
көлденең орналасқан актин филаменттері болады
*Нерв тіні*1*24*2*
#408
*!Нерв тінінің құрамында
*Нерв жасушалары мен нейроглия
*Фибробласттар мен ретикулярлы талшықтар
*Ретикулярлы және май жасушалары
*Гистиоциттер мен коллаген талшықтары
*Эпителий жасушалары мен окситаланды талшықтары
#409
*!Нерв жасушаларындағы аксон саны
*Бес
*Төрт
*Үш
*Екі
*Бір
#410
*!Тек нерв жасушаларында кездесетін органелла
*Базофильді зат пен нейрофибриллалар
*Митохондриялар мен тонофибриллалар
*Гольджи кешені мен миофибриллалар
*Лизосомалар мен қалдық денешіктер
*Жасуша орталығы мен митохондриялар
#411
*!Нерв жасушасының нерв импульсін өткізетін құрылымы
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торы
*Түйіршікті эндоплазмалық торы
*Микротүтікшелері
*Гольджи кешенінің қапшықтары
*Плазмолеммасы
#412
*!Нерв жасушасындағы медиаторлардың синтезіне қатысатын құрылым
*Жасуша орталығы
*Лизосомалары
*Түйіршікті эндоплазмалық торы
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торы
*Митохондриясы
#413
*!Миелинсіз нерв талшықтарының бойымен нерв импульстерінің жүру жылдамдығы
*100 – 200 м/с
*50 – 40 м/с
*1 – 2 м/с
*150 – 200 м/с
*200 – 250 м/с
#414
*!Миелинді нерв талшықтарының бойымен нерв импульстерінің жүру жылдамдығы
*10 – 15 м/с
*2 – 10 м/с
*1 – 2 м/с
*5 – 120 м/с
*20 – 25 м/с
#415
*!Миелинді нерв талшығының құрамында болатындар
*Нейролеммоциттер тізбегінен түзілген бір біліктік цилиндр
*Нейролеммоциттер тізбегінен түзілген 10-20 біліктік цилиндрлер
*Екі біліктік цилиндр мен миелинді қабат
*Бір біліктік цилиндр, миелинді қабат пен нейролемма
*Бес біліктік цилиндр мен нейролемма
#416
*!Миелинсіз нерв талшығының құрамында
*Бір біліктік цилиндр
*Екі біліктік цилиндр
*10-20 біліктік цилиндрлер
*Бес біліктік цилиндр
*100-ден аса біліктік цилиндрлері
#417
*!Нерв талшығының миелинді қабатын спираль түрінде қоршайтын мезаксонның құрамында болады
*Талшықты астроциттер
*Протоплазмалық астроциттер
*Леммоциттер
*Микроглия
*Эпендимоциттер
#418
*!Нерв талшығының біліктік цилиндрлері болып табылады
*Нейроциттердің аксоны немесе дендриті
*Талшықты астроциттердің өсінділері
*Протоплазмалы астроциттердің өсінділері
*Олигодендроглиоциттердің тізбегі
*Микроглияның өсінділері
#419
*!Бағаналы қан жасушасынан түзілетін нейроглия
*Эпендимоциттері
*Талшықты астроциттері
*Протоплазмалық астроциттері
*Микроглия
*Олигодендроглиоциттері
#420
*!Нейроглияның фагоцитоздық қабілеті бар жасушалары
*Эпендимоциттер
*Талшықты астроциттер
*Протоплазмалық астроциттер
*Олигодендроглиоциттер
*Микроглия
#421
*!Мононуклеарлы фагоцитоздық жүйеге қатысатын нейроглияның жасушасы
*Талшықты астроциттері
*Протоплазмалық астроциттері
*Эпендимоциттері
*Олигодендроглиоциттері
*Микроглия
#422
*!Эпендимальді глия ми қарыншалары мен жұлын өзегін тыстайды.
Эпендимальді глия жасушаларына қандай пішін КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Шар тәрізді
*Пирамида тәрізді
*Цилиндр тәрізді
*Жұлдыз пішіндес
*Жалпақ
#423
*!Нерв талшықтарының Шванн қабығы мына жасушалардың цитоплазмасы мен яроларынан түзіледі
*Микроглия жасушаларынан
*Талшықты астроциттердің
*Леммоциттердің
*Протоплазмалық астроциттердің
*Эпендимоциттердің
#424
*!Химиялық синапстарда нерв импульсін нерв жасушалары бір-біріне мыналардың қайсысының көмегі арқылы өткізіп отырады
*Кальций иондары
*Натрий иондары
*Нейромедиаторлар
*Калий иондары
*Фосфор иондары
#425
*!Нерв импульсі тежелетін синапс
*Аксо- соматикалық
*Аксо-дендритті
*Аксо-аксональды
*Сома-сомалық
*Дендро-дендритті
#426
*! Химиялық синапстың рецепторлары бар құрылымы
*Пресинаптикалық мембрана
*Синаптикалық қуыс
*Постсинаптикалық мембрана
*Нейрофиламенттер
*Пресинаптикалық көпіршіктер
#427
*!Нерв импульсін өткізуге қатысатын заттар
*Кальций иондары
*Натрий иондары
*Ацетилхолин, норадреналин
*Калий иондары
*Фосфориондары
#428
*!Эффекторлы нерв ұшын түзетін нейрондардың өсіндісі
*Қозғалтқыш нейрондардың аксондары
*Қозғалтқыш нейрондардың дендриттері
*Сезімтал нейрондардың аксондары
*Сезімтал нейрондардың дендриттері
*Ассоциативтік нейрондардың өсінділері
#429
*!Қабыршақты Фатер-Пачини денешігі мына рецепторлардың қайсысына жатады?
*Терморецепторларға
*Механорецепторларға
*Барорецепторларға
*Фоторецепторларға
*Хеморецепторларға
#430
*!Қабыршақты Фатер-Пачини денешігінің ішкі колбасын түзетін
*Түрі өзгерген леммоциттер
*Коллаген талшықтарының өрімдері
*Эластин талшықтарының өрімдері
*Фибробласттардың жиынтығы
*Адвентициальді жасушаларының жиынтығы
#431
*!Рефлекторлы доғаның құрамына кіретін нерв жасушалары
*Афферентті, қыстырма және эфферентті
*Афферентті және қыстырма
*Қыстырма және эфферентті
*Афферентті
*Эфферентті
*Нерв тіні*2*28*2*
#432
*!Нерв жасушаларын Ниссль әдісі бойынша метилен көгімен бояғанда олардың цитоплазмасында қою көк түсті хроматофильді субстанция төмпешіктері көрінеді.
Қандай органеллалардың жиынтығы осындай құрылымға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Митохондриялардың
*Лизосомалардың
*Гольджи кешенінің қапшықтарының
*Түйіршіксіз эндоплазмалық тордың түтікшелерінің
*Түйіршікті эндоплазмалық тордың
#433
*!Нерв жасушаларын күміс тұздарымен импрегнациялау нәтижесінде олардың цитоплазмасында нейрофибриллалары көрінеді.
Қандай органеллалардың жиынтығы осындай құрылымға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Плазмолемманың қатпарлары
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торының түтікшелері
*Талшықты коллаген белоктары
*Күміспен өңделген нейрофиламенттер мен нейротубулалар
*Гольджи кешенінің элементтері
#434
*!Эпендимальді глия ми қарыншалары мен жұлын өзегін тыстайды.
Эпендимальді глия жасушаларына қандай пішін КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Шар тәрізді
*Пирамида тәрізді
*Цилиндр тәрізді
*Жұлдыз пішіндес
*Жалпақ
#435
*!Суретте орталық нерв жүйесінің тек сұр затында кездесетін, денесінен жуан әрі қысқа өсінділері шығатын нейроглияның жасушалары көрінеді.
Нейроглияның қай түріне осындай құрылыс КӨБІРЕК тән?
*Олигодендроглиоциттерге
*Эпендимоциттерге
*Протоплазмалық астроциттерге
*Талшықты астроциттерге
*Микроглияға
#436
*!Препаратта көбінесе жұлын мен бас миының ақ затында кездесетін, денесінен көптеген ұзын, жіңішке, нашар тармақталған өсінділері бар нейроглияның жасушалары көрінеді.
Осындай құрылыс нейроглияның қай түріне КӨБІРЕК тән?
*Олигодендроглиоциттер
*Эпендимоциттер
*Протоплазмалық астроциттер
*Талшықты астроциттер
*Микроглия
#437
*!Нейроглияның жасушалары нерв талшықтарының миелинді қабығын түзуге қатысатыны белгілі.
Аталған қызмет төменде берілген нейроглияның кай түріне КӨБІРЕК тән?
*Протоплазмалық астроциттері
*Талшықты астроциттері
*Микроглия
*Леммоциттері
*Эпендимоциттері
#438
*!Микросуретте мультиполярлы нейроциттің денесі мен өсіндісін қоршаған глиоциттер көрінеді.
Аталған қызмет төменде берілген глиоциттердің кай түріне КӨБІРЕК тән?
*Протоплазмалық астроцит
*Талшықты астроцит
*Микроглия
*Леммоцит
*Эпендимоцит
#439
*!Шеткі нерв жүйесінде нейрондардың денесінің сыртқы қабықтарын глиоциттер түзеді
Аталған қызмет төменде берілген глиоциттердің кай түріне КӨБІРЕК тән?
*Микроглия
*Талшықты астроциттер
*Протоплазмалық астроциттер
*Эпендимоциттер
*Мантийлі глиоциттер
#440
*!Химиялық синапстың пресинаптикалық және постсинаптикалық полюстерін ажыратады.
Пресинаптикалық полюстерге төменде берілген құрылымдардың қайсысы КӨБІРЕК тән?
*Лизосомалардың жинақталуы
*Гольджи кешенінің көпіршіктері
*Микротүтікшелер
*Синаптикалық көпіршіктер мен митохондриялар
*Түйіршіксіз эндоплазмалық торының элементтері
#441
*!Нейральді - қозғалтқыш синапстың құрамына нерв жасушасының өсіндісі кіреді.
Осы сипаттамаға қандай жасушаның қай өсіндісі КӨБІРЕК сәкес келеді?
*Қозғалтқыш нейроциттің аксоны
*Сезімтал нейроциттің аксоны
*Қозғалтқыш нейроциттің дендриті
*Сезістал нейроциттің дендриті
*Қыстырма нейроциттің аксоны
#442
*!Микросуретте қабыршақты Фатер-Пачини денешігінің ішкі колбасында нейрон өсіндісінің бар екені көрінеді.
Қандай нейроциттің өсіндісі осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Қозғалтқыш нейроциттің аксоны
*Сезімтал нейроциттің аксоны
*Қозғалтқыш нейроциттің дендриті
*Сезімтал нейроциттің дендриті
*Қыстырма нейроциттің аксоны
#443
*!Сезімтал нерв ұштары хеморецепторларға, барорецепторларға, терморецепторларға бөлінеді.
Қандай нерв ұшына жылуды қабылдау қызметі КӨБІРЕК тән?
*Қабыршақты Фатер-Пачини денешігі
*Сезімтал Мейснер денешігі
*Жыныстық денешіктер
*Бос нерв ұшы
*Руффини денешігі
#444
*!А әріпімен белгіленген нейроглияның түрін анықтаңыз

*Протоплазмалық астроцит
*Талшықты астроцит
*Эпендимоциттер
*Олигодендроглиоцит
*Микроглия
#445
*!Б әріпімен белгіленген нейроглияның түрін анықтаңыз

*Протоплазмалық астроцит
*Талшықты астроцит
*Эпендимоциттер
*Олигодендроглиоцит
*Микроглия
#446
*!В әріпімен белгіленген нейроглияның түрін анықтаңыз

*Протоплазмалық астроцит
*Талшықты астроцит
*Эпендимоциттер
*Олигодендроглиоцит
*Микроглия
#447
*!Миелинді нерв талшығының А әріпімен белгіленген құрылымы

*Ранвье буылтығы
*Миелинді қабығы
*Біліктік цилиндр
*Шванн жасушаларының ядросы
*Шванн қабығы
#448
*!Миелинді нерв талшығының Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Ранвье буылтығы
*Миелинді қабығы
*Біліктік цилиндр
*Шванн жасушаларының ядросы
*Шванн қабығы
#449
*!Миелинді нерв талшығының В әріпімен белгіленген құрылымы

*Ранвье буылтығы
*Миелинді қабығы
*Біліктік цилиндр
*Шванн жасушаларының ядросы
*Шванн қабығы
#450
*!Миелинді нерв талшығының Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Ранвье буылтығы
*Миелинді қабығы
*Біліктік цилиндр
*Шванн жасушаларының ядросы
*Шванн қабығы
#451
*!Миелинді нерв талшығының Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Ранвье буылтығы
*Миелинді қабығы
*Біліктік цилиндр
*Шванн жасушаларының ядросы
*Шванн қабығы
#452
*!Миелинді нерв талшығының Е әріпімен белгіленген құрылымы

*Ранвье буылтығы
*Миелиннің кертіктері
*Біліктік цилиндр
*Шванн жасушаларының ядросы
*Шванн қабығы
#453
*!Ұйқы безі Фатер-Пачини қабыршақты денешігінің құрамында А әріпімен белгіленген құрылым

*Капсула
*Ішкі колба
*Сыртқы колба
*Борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні
*Ацинустары
#454
*!Ұйқы безі Фатер-Пачини қабыршақты денешігінің құрамында Б әріпімен белгіленген құрылым

*Капсула
*Ішкі колба
*Сыртқы колба
*Борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні
*Ацинустары
#455
*!Ұйқы безі Фатер-Пачини қабыршақты денешігінің құрамында В әріпімен белгіленген құрылым

*Капсула
*Ішкі колба
*Сыртқы колба
*Борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні
*Ацинустары
#456
*!Қаңқа бұлшық етіндегі қозғалтқыш нерв ұшының А әріпімен белгіленген құрылымы

*Қозғалтқыш нейронның аксоны
*Синаптикалық көпіршіктер
*Митохондриялар
*Леммоциті
*Синаптикалық қуыс
#457
*!Қаңқа бұлшық етіндегі қозғалтқыш нерв ұшының Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Қозғалтқыш нейронның аксоны
*Синаптикалық көпіршіктер
*Митохондриялар
*Леммоциті
*Синаптикалық қуыс
#458
*!Қаңқа бұлшық етіндегі қозғалтқыш нерв ұшының В әріпімен белгіленген құрылымы

*Қозғалтқыш нейронның аксоны
*Синаптикалық көпіршіктер
*Митохондриялар
*Леммоциті
*Синаптикалық қуыс
#459
*!Қаңқа бұлшық етіндегі қозғалтқыш нерв ұшының Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Қозғалтқыш нейронның аксоны
*Синаптикалық көпіршіктер
*Митохондриялар
*Леммоциті
*Синаптикалық қуыс
* Нерв тіні*4*11*1*
#460
*!НЕРВ ЖАСУШАЛАРЫНА ҒАНА ТӘН ҚҰРЫЛЫМДАР
*лизосомалар
*митохондриялар
*миофибрилалар
*тонофибрилалар
*базофильді зат
*нейрофибрилалар
*периоксисомалар
*гольджи комплексі
#461
*!НЕРВ ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*қозғалады
*белок синтезі өте жоғары
*фагоцитоз процесі белсенді
*нейрофибриллалары болады
*трофикалық қосындылар болмайды
*нейроплазмадағы ретроградты ағым болмайды
*түйіршікті эндоплазмалық тор жақсы дамыған
#462
*!МИЕЛИНСІЗ НЕРВ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
*раньве буылтығы
*миелинді қабықша
*біліктік цилиндр
*дәнекер тінді капсула
*миелиннің кертпе сызығы
*нейролемоциттердің ядросы
*нейролемоциттердің цитоплазмасы
#463
*!ЭФФЕКТОРЛЫ НЕРВ ҰШТАРЫНА ЖАТАДЫ
*ет жібі
*аксо-ет синапсы
*Мейснер денешігі
*бос жатқан нерв ұшы
*Фатер-Пачини денешігі
*секреторлы нерв ұштары
#464
*!НЕЙРОНДАРДЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ БАЗОФИЛЬДІ ЗАТ
*лизосомалар жиынтығы
*митохондрилердің жиынтығы
*полисомалардың жиынтығы
*пероксисомалардың жиынтығы
*гольджи кешенінің цесторналарының жиынтығы
*түйіршікті эндоплазмалық тордың цистерналарының жиынтығы
#465
*!АКСО- ЕТ СИНАПСТЫҢ НЕЙРОНДАР ЖАҒЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНА ЖАТАДЫ
*аксолемма
*сарколемма
*саркоплазма
*митохондрия
*синаптикалық қуыс
*ет талшығының ядролары
*синаптикалық көпіршіктер
#466
*!АКСО - ЕТ СИНАПСТЫҢ БҰЛШЫҚ ЕТ ПОЛЮСІ ЖАҒЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМЫ
*аксолемма
*сарколемма
*саркоплазма
*митохондрий
*синаптикалық қуыс
*синаптикалық көпіршік
*миофибрилаларыдың көлденең жолақ сызықтары
#467
*!НЕРВ ҚЫРҚАШЫҒЫНАН ДАМИТЫН НЕЙРОГЛИЯНЫҢ ЖАСУШАСЛАРЫ
*астроциттер
*эпендимоциттер
*нейролемоциттер
*мантилі глиоциттер
*глиальді макрофагтар
*олигодендриоглиоциттеp
*көздің торлы қабығының глиоциттері
#468
*!ХИМИЯЛЫҚ СИНАПСТЫҢ ПРЕСИНАПТИКАЛЫҚ ПОЛЮСІНДЕ МЫНАЛАРДЫҢ
ҚАЙСЫ БАР
*лизосома
*липосома
*Гольджи кешені
*митохондриялар
*синаптикалық көпіршіктер
*түйіршіксіз эндоплазмалық тор
#469
*!НЕЙРОНДАРДЫҢ ЦИТОҚАҢҚАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
*нейротубулалар
*микрофибриллалар
*протофибриллалар
*актин филаменттері
*нейрофиламенттер
*миозин филамиенттері
#470
*! ЭПЕНДИМОГЛИОЦИТЕРДІҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРЛЕРІ
*жұлын түйіні
*мидың ақ заты
*мидың сұр заты
*вегетативті түйіндер
*жұлынның орталық өзегі
*бас миының қарыншалары
*Сезу мүшелері*1*30*1*
#471
*!Негізгі иіс сезу мүшесінің жасушалары қайсы
*Кірпікшелі, бокал тәрізді
*Эндокринді, тіректік, кірпікшелі
*Бокал тәрізді, кірпікшелі, тіректік
*Нейросекреторлы және эндокринді
*Нейросенсорлы, тіректік және базальді
#472
*!Бұрыштық үдеуді қабылдайтын сенсорлы жасушалары қайсы
*Ұлу мүшесі
*Көздің торлы қабығы
*Есту қырқашықтары
*Эллипс тәрізді есту дағы
*Дөңгелек қапшықтағы есту дағы
#473
*!Тепе-теңдік сақтау мүшесіндегі есту дағының эллипс тәрізді және дөңгелек қапшықтарындағы жасушалары
*Жүйке
*Түксіз және базалды
*Бағаналы және қыстырма
*Бокал тәрізді және эндокринді
*Түкті, сенсорлы және тіректік
#474
*!Тепе-теңдік сақтау мүшесінің эллипс тәрізді және дөңгелек қапшықтарының құрамындағы жасушалары қайсы
*Эндокринді
*Бокал тәрізді, эндокринді
*Базальді және кірпікшесіз
*Кірпікшелі және кірпікшесіз
*Түкті сенсорлы және тіректік
#475
*!Бұрыштық үдеуді қабылдайтын түкті сенсорлы жасушалардың орналасқан жері
*Спиральді мүшеде
*Спиральді ганглииде
*Сопақша есту дағында
*Қапшықтағы есту дағында
*Жартылай иірімді каналдың ампулярлы қырқашығында
#476
*!Көздің торлы қабығындағы денесі талшық тәрізді радиальді глиоциттердің орналасқан қабаты қайсы
*Ішкі торлы
*Ганглиозды
*Ішкі ядролы
*Сыртқы торлы
*Сыртқы ядролы
#477
*!Көздің торлы қабығының сыртқы торлы қабатының құрамында мыналардың қайсысы бар
*Биполярлы жасушалардың денесі
*Фоторецепторлы жасушалардың денесі
*Фоторецепторлы жасушалардың шеткі өсінділері
*Биполярлы, ганглиозды және амакринді жасушалардың өсінділері
*Фоторецепторлылардың биполярлы және горизонталды жасушалармен синапсы
#478
*!Көздің торлы қабығының ішкі торлы қабатының құрамындағылар
*Фоторецепторлы жасушалардың денесі
*Фоторецепторлы жасушалардың шеткі өсінділері
*Биполярлы жасушалардың денесі
*Биполярлы, ганглиозды және амакринді жасушалардың өсінділері бар
*Фоторецепторлының биполярлы және горизонталды жасушалармен байланысы
#479
*!Көздің торлы қабығындағы пигментті эпителидің көлденең кесіндідегі пішіні
*Сопақша
*Дөңгелек
*Үш бұрышты
*Жұлдыз тәрізді
*Алты бұрышты
#480
*!Көздің торлы қабығының биполярлы нейрондары нерв импульсін мына жасушалардың қайсысына өткізеді
*Фоторецепторларға
*Пигментті жасушаларға
*Ганглиозды жасушаларға
*Горизонтальді жасушаларға
*Глиальды талшық тәрізді тіректік жасушаларға
#481
*!Көздің торлы қабығындағы жарықты қабылдайтын сезімтал жасушаларының аксондары мына жасушалардың қайсысымен байланысады
*Пигментті
*Амакринді
*Ганглиозды
*Биполярлы
*Глиалды тіректік
#482
*!Көздің торлы қабығындағы биполярлы жасушалары арқылы мына жасушалардың қайсысы бір-бірімен байланысады
*Сезімтал мен пигментті
*Амакринді мен пигментті
*Ганглиозды мен пигментті
*Пигментті мен горизонтальді
*Сезімтал фоторецепторлы мен ганглиозды
#483
*!Көздің торлы қабығындағы горизонтальды жасушалары мына жасушалардың қайсысын бір-бірімен байланыстырады
*Пигментті мен амакриндіні
*Ганглиозды мен амакриндіні
*Сезімтал фоторецепторларды
*Пигментті мен сезімтал жасушаны
*Пигментті мен глиальді талшық тәрізді тіректік жасушаны
#484
*!Көздің торлы қабығындағы амакринді жасушалары мына жасушалардың қайсысын бір-бірімен байланыстырады
*Пигментті жасушаларды
*Пигментті мен сезімталды
*Ганглиозді жасушаларды
*Ганглиоздімен горизонтальдіні
*Пигменттімен глиальді талшық тәрізді тіректік жасушаны
#485
*!Көру пигменті – родопсин жарықты қабылдайтын таяқша тәрізді жасушасының қай бөлігінде орналасады
*Кірпікшесінде
*Ішкі сегментінде
*Орталық өсіндісінде
*Цитоплазмасының ядросы бар бөлігінде
*Таяқша жасушасының сыртқы сегментінде
#486
*!Көру пигменті – иодопсин жарықты қабылдайтын колба тәрізді жасушасының қай бөлігінде орналасады
*Кірпікшесінде
*Орталық өсіндісінде
*Цитоплазмасының ядросы бар бөлігінде
*Колба тәрізді жасушасының ішкі сегментінде
*Колба тәрізді жасушасының сыртқы сегментінде
#487
*!Колба тәрізді жарықты сезетін жасушалардың қай бөлігінде эллипсоидтары болады
*Кірпікшесінде
*Орталық өсіндісінде
*Цитоплазмасының ядросы бар бөлігінде
*Колба тәрізді жасушасының ішкі сегментінде
*Колба тәрізді жасушасының сыртқы сегментінде
#488
*!Көз бұршағының алдыңғы бетін тыстайтын эпителий қайсы
*Екі қатарлы
*Бір қабатты жалпақ
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Көп қабатты жалпақ мүйізделген
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#489
*!Көздің склерасының құрамындағы тін қайсы
*Май тіні
*Ретикулярлы
*Тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні
*Тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
*Борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні
#490
*!Көздің қасаң қабығының артқы эпителиі болып саналатыны қайсы
*Бір қабатты жалпақ
*Көп қабатты ауыспалы
*Көп қабатты кірпікшелі
*Көп қабатты жалпақ мүйізделген
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#491
*!Көзің торлы қабығының нерв талшықтар қабатын түзетін құрылымдары қайсы
*Радиальды глиоциттердің өсінділері
*Амакринді жасушалардың дендриттері
*Биполярлы жасушалардың дендриттері
*Ганглиозды жасушалардың аксондары
*Горизонтальді жасушалардың аксондары
#492
*!Дабыл жарғағының ішкі бөлігін тыстайтын эпителиі
*Ауыспалы
*Бір қабатты жалпақ
*Көп қатарлы кірпікшелі
*Көп қабатты жалпақ мүйізделген
*Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
#493
*!Ұлу каналындағы жарғақты лабиринт қуысы неге толы
*Ауаға
*Қанға
*Лимфаға
*Перилимфаға
*Эндолимфаға
#494
*!Жарғақты лабиринттің вестибулярлы бөлігінің қуысы неге толы
*Ауаға
*Қанға
*Лимфаға
*Перилимфаға
*Эндолимфаға
#495
*! Спиральды мүшедегі сыртқы түкті жасушалары мына жасушалардың қайсына бекінеді
*Беттхер жасушасына
*Сыртқы саусақ тәріздіге
*Сыртқы бағаналы жасушаға
*Сыртқы шектеушілік Гензен жасушасына
*Сыртқы тіректік Клаудиус жасушасына
#496
*!Спиральды мүшедегі сыртқы түкті жасушалардың ерекшеліктері
*Алмұрт пішіндес
*Жасушалардың стериоцилиі жабынды мембранаға бекінбейді
*Базальды мембранаға бекінген
*Эфферентті нерв талшықтарымен нервтелінген
*Жасушаларда түйіршіксіз эндоплазмалық тор нашар дамыған
#497
*!Спиральді мүшедегі ішкі түкті жасушалардың ерекшеліктері
*Бірнеше қатар болып орналасқан
*Цилиндр тәрізді
*Түйіршікті эндоплазмалық тор күшті дамыған
*Базальды мембранаға бекінген
*Нерв талшықтарымен нервтелінген
#498
*!Спиральді мүшедегі ішкі туннельді түзетін эпителиоциттері қайсы
*Ішкі және сыртқытүкті сенсорлы
*Ішкі саусақ тәрізді және ішкі бағаналы
*Сыртқы шектеушілік пен сыртқы тіректік
*Сыртқы бағаналы мен сыртқы саусақ тәрізді
*Ішкі және сыртқы бағаналы эпителиоциттер
#499
*!Есту мүшесінің біріншілік сезімтал нейронының орналасқан жері
*Спиральді мүшеде
*Спиральді ганглийде
*Сопақша мидағы есту ядросында
*Төрт төмпешіктің төменгі төмпешігінде
*Таламус аймағындағы медиальді тізе тәрізді денешігінде
#500
*!Дәм сезу түйіндеріндегі жасушалар қайсы
*Кірпікшелі
*Нейрондар
*Бокал тәрізді және эндокринді
*Рецепторлы, тіректік және базальді
*Бағаналы және кірпікшесіз жасушалар
*Сезу мүшелері *2*30*2*
#501
*!Электрондық микросуретте сенсорлы жасушаларында қысқа дендриттері мен ұзын аксоны бар, дендриттерінің ұшы түйреуіш тәрізді жуандалып, аяқталған, ал аксондары бірігіп, 20-40 жіпше тәрізді бағаналарын түзетін сезім мүшесі берілген.
Осы сипаттамаға төменде көрсетілген сезім мүшелерінің қайсысының құрылысы КӨБІРЕК ұқсайды?
*Есту
*Көру
*Дәм сезу
*Иіс сезу
*Тепе-теңдік сақтау
#502
*!Науқасты қарап тексеру барысында денесінің гравитациялық аймақпен байланысына тітіркену қабілетінің бұзылғаны анықталды.
Осындай өзгерістер төмендегі рецепторлық жасушалардың қайсысында КӨБІРЕК байқалады?
*Иіс сезу мүшесіндегі рецепторлы
*Ұлу мүшесіндегі түкті жасушалары
*Дәм сезу мүшесіндегі рецепторлы жасушалары
*Есту дақтары мен қырқашықтарындағы түкті жасушалары
*Көздің торлы қабығындағы таяқша мен колба тәрізді жасушалар
#503
*!Құрамындағы сенсорлық және тіректік жасушаларының пішіні қоңырау тәрізді, қуысы жоқ, үсті желатин тәрізді мөлдір затпен жабылған сезім мүшесінің микросуреті берілген.
Бұл сипаттама сезім мүшелерінің қайсысына КӨБІРЕК ұқсас келеді?
*Есту
*Иіс сезу
*Дәм сезу
*Көру мүшесі
*Тепе-теңдік сақтау мүшесі
#504
*!Зерттеп талдау мақсатында тепе-теңдік сақтау мүшесінің электронды микросуреті берілген. Оның құрамында апикальді полюсінде қозғалмайтын 60-80 қозғалмайтын стереоцилиялары мен бір қозғалатын киноцилиясы болатын жасушасы анықталды.
Мұндай құрылыс ерекшелігі бар жасуша мыналардың қайсысына КӨБІРЕК сәйкес келеді?
*Тіректік
*Түкті сенсорлы
*Жалпақ эпителиальді
*Куб тәрізді эпителиальді
*Призма тәрізді эпителиальді
#505
*!Сезім мүшесінің электрондық микросуретінде үсті құрамында қальций карбонатының кристалдары бар, отолитті мемранамен қапталатын сенсорлы және тіректік жасушалары көрінеді.
Осы сипаттамаға мына мүшелердің қайсысының ұқсастығы БАСЫМ
*Есту
*Иіс сезу
*Дәм сезу
*Көру мүшесі
*Тепе-теңдік сақтау
#506
*!Сезім мүшелерінің бірінің құрылыс ерекшелігін зерттеу барысында түкті сенсорлы және тіректік жасушаларының үсті қоймалжың отолитті мембранамен қоршалғаны анықталды. Мына мүшелердің қайсысының ұқсастығы БАСЫМ
*Иіс сезу
*Дәм сезу
*Есту мүшесі
*Көру мүшесі
*Тепе-теңдік сақтау
#507
*!Көздің торлы қабығын ультрақұрылымдық зерттеу барысында - құрамында меланосомасы бар, бір қатарлы призма тәрізді, кейде алты бұрышты болып келген жасушалардан тұратын қабатының бар екені белгілі болды.
Осы сипаттамаға төменде берілген қабаттардың қайсысын КӨБІРЕК сәйкестендіруге болады?
*Ішкі торлы
*Пигментті
*Ішкі ядролы
*Сыртқы торлы
*Сыртқы ядролы
#508
*!Микроскоптық зерттеуге көздің торлы қабығының фоторецепторлық жасушалары берілген. Сыртқы сегментінің шеткі өсіндісінде көру пигменті - родопсині болатын көздің торлы қабығындағы жасушасы мыналардың қайсысын КӨБІРЕК сипаттайды?
*Амакринді
*Биполярлы
*Ганглиозды
*Нейросенсорлы таяқша жасушасы
*Нейросенсорлы колба тәрізді жасушасы
#509
*!Микроскоптық зерттеуге көздің торлы қабығының фоторецепторлық жасушалары берілген. Сыртқы сегментінің шеткі өсіндісінде көру пигменті - иодопсині болатын көздің торлы қабығындағы жасушасы мыналардың қайсысын КӨБІРЕК сипаттайды?
*Биполярлы
*Амакринды
*Ганглиозды
*Нейросенсорлы таяқшалы жасушасы
*Нейросенсорлы колба тәрізді жасушасы
#510
*!Көздің торлы қабығының микросуретінде берілген жасушаның құрамындағы шеткі өсінділері таяқша мен колба тәрізді қабаттарды түзетіні белгілі.
Құрылыс ерекшелігі бойынша ұқсастығы БАСЫМ келетін жасуша қайсы
*Биполярлы
*Ганглиозды
*Горизонтальді
*Фоторецепторлы
*Радиальді глиоциттер
#511
*!Көздің торлы қабығының микросуретінде берілген жасушаның ядро орналасқан бөлігі сыртқы ядролы қабатты түзеді.
Мұндай құрылысқа ие жасуша ұқсастығымен КӨБІРЕК сай келетін жасушаны атаңыз?
*Амакринді
*Ганглиозды
*Биполярлы
*Горизонтальді
*Фоторецепторлы
#512
*!Гистологиялық препаратта ядро орналасқан бөлігі ганглионарлы қабатты түзетін көздің торлы қабығының жасушалары көрінеді.
Осы сипаттамаға сәйкестігі бойынша КӨБІРЕК ұқсас жасуша қайсы?
*Амакринді
*Биполярлы
*Ганглиозды
*Горизонтальді
*Фоторецепторлы
#513
*!Гистологиялық препаратта көздің торлы қабығы құрамында өсінділері сыртқы және ішкі шектеушілік мембраналарды түзетін жасушалары көрінеді.
Осы сипаттамаға сәйкестігі бойынша КӨБІРЕК ұқсас жасуша қайсы?
*Биполярлы
*Ганглиозды
*Нейросенсорлы
*Горизонтальды
*Талшық тәрізді радиальды глиоциттері
#514
*!Көздің артқы қабырғасының микросуреті берілген. Көздің торлы қабығының құрамындағы фоторецепторлы жасушалардың шеткі өсінділерінен түзілетін көздің торлы қабығының қабаты анықталды. Төмендегі жасушалардың қайсысы бұл қабатты түзуде БАСЫМДЫҚ танытады
*Ішкі торлы
*Ішкі ядролы
*Ганглионарлы
*Сыртқы ядролы
*Таяқша мен колба тәрізді жасушалар
#515
*!Көздің артқы қабырғасының микросуреті берілген. Көздің торлы қабығының биполярлы, горизонтальді және амакринді жасушалардың ядролары орналасқан бөліктерінен құралатын қабаты анықталған. Төмендегі жасушалардың қайсысы бұл қабатты түзуде БАСЫМДЫҚ танытады
*Ішкі торлы
*Ішкі ядролы
*Ганглионарлы
*Сыртқы ядролы
*Таяқша және колба тәрізді жасушалар қабаты
#516
*!Гематоксилин-эозинмен боялған көздің қасаң қабығының препараты берілген. Онда көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителиден тұратын қабаты көрінеді.
Бұл сипаттаманы ескере отырып қасаң қабықтың қай қабатынКӨБІРЕК ұқсатамыз?
*Артқы эпителий
*Алдыңғы эпителий
*Қасаң қабықтың меншікті заты
*Артқы шектеушілік пластинка
*Алдыңғы шектеушілік пластинка
#517
*!Спиральді мүшедегі пішіні құмыра тәрізді, апикальді полюсінде 30-60 стереоцилиялары бар 3-4 қатар болып орналасқан эпителиоциттер берілген. Төмендегі жасушалардың қайсысының сипаттамаға ұқсастығы БАСЫМ
*Ішкі саусақ тәрізді
*Сыртқы саусақ тәрізді
*Ішкі түкті сенсорлы
*Сыртқы түкті сенсорлы
*сыртқы бағаналы
#518
*!Спиральді мүшедегі пішіні цилиндр тәрізді, апикальді полюсінде стереоцилияларыVәрпі тәрізді орналасқан, шашақты жиек түзетін эпителиоциттері берілген.
Төмендегі жасушалардың қайсысының сипаттамаға ұқсастығы БАСЫМ
*Сыртқы бағаналы
*Ішкі саусақ тәрізді
*Ішкі түкті сенсорлы
*Сыртқы саусақ тәрізді
*Сыртқы түкті сенсорлы
#519
*!Электронды микросуретте спиральді мүшедегі пішіні құмыра тәрізді бір қатар болып орналасқан, апикальді полюсінде жіңішке түктері – стереоцилиялары бар жасушалар көрінеді.
Төмендегі жасушалардың қайсысының сипаттамаға ұқсастығы БАСЫМ
*Ішкі сенсоэпителиоциттер
*Сыртқы сенсоэпителиоциттер
*Ішкі саусақ тәрізді жасушалар
*Сыртқы саусақ тәрізді жасушалар
*Сыртқы және ішкі бағаналы эпителиоциттер
#520
*!Электронды микросуретте спиральді мүшеде 3-4 қатар болып орналасқан, пішіні цилиндр тәрізді жасушалары анықталады.
Төмендегі жасушалардың қайсысының сипаттамаға ұқсастығы БАСЫМ
*Ішкі саусақ тәрізді
*Сыртқы саусақ тәрізді
*Ішкі түкті
*Сыртқы түкті
*Ішкі және сыртқы бағаналы жасушалар
#521
*!Көздің артқы қабырғасының торлы қабығындағы А әріпімен белгіленген құрылымы

*Ішкі ядролы қабаты
*Пигментті эпителийі
*Қан тамырлы қабығы
*Сыртқы ядролы қабаты
*Таяқшалар мен колбалар қабаты
#522
*!Көздің артқы қабырғасының торлы қабығындағы Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Пигментті эпителийі
*Ішкі ядролы қабаты
*Ганглионарлы қабаты
*Сыртқы ядролы қабаты
*Таяқшалар мен колбалар қабаты
#523
*!Көздің артқы қабырғасының торлы қабығындағы В әріпімен белгіленген құрылымы

*Ішкі ядролы қабаты
*Пигментті эпителийі
*Ганглионарлы қабаты
*Сыртқы ядролы қабаты
*Таяқшалар мен колбалар қабаты
#524
*!Көздің артқы қабырғасының торлы қабығындағы Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Пигментті эпителийі
*Ішкі ядролы қабаты
*Ганглионарлы қабаты
*Сыртқы ядролы қабаты
*Таяқшалар мен колбалар қабаты
#525
*!Көздің артқы қабырғасының торлы қабығындағы Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Ішкі ядролы қабаты
*Пигментті эпителийі
*Сыртқы ядролы қабаты
*Ганглионарлы қабаты
*Таяқшалар мен колбалар қабаты
#526
*!Ұлудың А әріпімен белгіленген құрылымы

*Дабыл сатысы
*Спиральді мүше
*Кіреберіс сатысы
*Спиральді ганглий
*Ұлудың жарғақтық каналы
#527
*!Ұлудың Б әріпімен белгіленген құрылымы

*Дабыл сатысы
*Ұлудың жарғақтық каналы
*Кіреберіс сатысы
*Спиральді мүше
*Спиральді ганглий
#528
*!Ұлудың В әріпімен белгіленген құрылымы

*Дабыл сатысы
*Кіреберіс сатысы
*Спиральді мүше
*Спиральді ганглий
*Ұлудың жарғақтық каналы
#529
*!Ұлудың Г әріпімен белгіленген құрылымы

*Дабыл сатысы
*Спиральді мүше
*Кіреберіс сатысы
*Спиральді ганглий
*Ұлудың жарғақтық каналы
#530
*!Ұлудың Д әріпімен белгіленген құрылымы

*Дабыл сатысы
*Спиральді мүше
*Кіреберіс сатысы
*Спиральді ганглий
*Ұлудың жарғақтық каналы
*Сезім мүшелері*4*10*1
#531
*!БІРІНШІЛІК СЕЗІМ МҮШЕЛЕРІНЕ ЖАТАТЫНДАР
*көру мүшесі
*дәм сезу мүшесі
*есту мүшесі
*иіс сезу мүшесі
*тепе-теңдік сақтау мүшесі
*проприоцептивті жүйе
#532
*!ЕКІНШІЛІК СЕЗІМ МҮШЕЛЕРІНЕ ЖАТАТЫНДАР
*көру мүшесі
*дәм сезу мүшесі
*есту мүшесі
*иіс сезу мүшесі
*тепе-теңдік сақтау мүшесі
*проприоцептивті жүйе
*висцералды сенсорлық жүйе
#533
*!МЫНА ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ КӨЗДІҢ ЖАРЫҚТЫ СЫНДЫРЫП ӨТКІЗЕТІН АППАРАТЫНА ЖАТАДЫ
*қасаң қабық
*көз бұршағы
*торлы қабық
*нұрлы қабық
*ақ қабық
*кірпікті дене
#534
*!КӨЗДІҢ АККОМОДАЦИЯЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДАР
*склера
*нұрлы қабық
*кірпікті дене
*қасаң қабық
*торлы қабық
*көз бұршағы
*шыны тәрізді дене
#535
*!КӨЗДІҢ АРТҚЫ ПОЛЮСІНДЕ ТОРЛЫ ҚАБЫҚТЫҢ ОРТАЛЫҚ ШҰҢҚЫРЫНЫҢ БАР ЕКЕНІ БЕЛГІЛІ. ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІГІНЕ СИПАТТАМА БЕРІҢІЗ
*ішкі ядролық және ганглиондық қабаттар жұқарған
*ішкі ядролық қабаты жұқарған
*көбінесе колба тәрізді жасушалардан құралады
*көбінесе таяқша тәрізді жасушалардан құралады
*тітіркенулерді ең жақсы қабылдайтын орын болып келеді
*бұл көру нервінің шығатын жері болып табылады
*құрамында фоторецепторлық жасушалар болмайды
#536
*!ТАЯҚША ТӘРІЗДІ НЕЙРОНДАР
*түрлі түсті қабылдайды
*көру пигменті иодопсині бар
*көру пигменті родопсині бар
*ішкі сегментінде эллипсоид болады
*ымырттағы жарықты қабылдайды
*сыртқы сегменті жартылай дисклерден құралады
#537
*!КӨЗ АЛМАСЫНЫҢ ФИБРОЗДЫ ҚАБАТЫН ТҮЗЕТІНДЕР
*қасаң қабық
*көз бұршағы
*шыны тәрізді дене
*нұрлы қабық
*ақ қабық
*кірпікті дене
#538
*!ИІС СЕЗУ МҮШЕСІНІҢ КІЛЕГЕЙЛІ ҚАБЫҒЫНДА ОРНАЛАСАТЫН ЖАСУШАЛАР
*базальды
*рецепторлық
*респираторлық
*тіректік
*эндокринді
*бокал тәрізді
*қыстырма
#539
*!КӨЗДІҢ ТОРЛЫ ҚАБЫҒЫНЫҢ СЫРТҚЫ ЯДРОЛЫҚ ҚАБАТЫН ТҮЗУГЕ ҚАТЫСАТЫН ЖАСУШАЛАР
*биполярлық
*горизонтальды
*амакринді
*колба тәрізді
*таяқша тәрізді
*ганглиондық
#540
*!СПИРАЛЬДЫ МҮШЕНІҢ ІШКІ ТУННЕЛЬДІ ТҮЗУГЕ ҚАТЫСАТЫН ЖАСУШАЛАРЫ
*ішкі тіректік
*ішкі сезімтал
*ішкі бағаналы
*сыртқы тіректік
*сыртқы сезімтал
*сыртқы бағаналы

Приложенные файлы

  • docx 691852
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 3

Добавить комментарий