Пороки развития передней брюшной стенки


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ПЛАСТИКИ ПРИ ВАДАХ РОЗВИТКУ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ПЛАСТИКИ ПРИ ВАДАХ РОЗВИТКУ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Фофанов Олександр Дмитровичк.м.н., доцентВінниця -2010 Івано-Франківський національныймедичний університет Abdominal Compartment Syndrome Підвищення внутрішньочеревного тискупризводить до серйозних змін різних органів і систем організму: дихальної серцево-судинної нирок печінки кишківника головного мозкуЛетальність при синдромі внутрішньочеревної гіпертензії досягає 42-68%. [Kirkpatrick A.W. , 2000, Meldrum D.R., 1997] Захворювання та патологічні стани, які призводять до підвищення ВЧТ у дітей : Перитоніт, кишкова непрохідність, травми органів черевної порожнини і заочеревинного простору, післяопераційний парез кишківника, асцит, гостре розширення шлунка, пневмоперитонеум при перфораціях порожнистих органів, набряк внутрішніх органів після проведення масивної інфузійної терапії, інсуфляція повітря в черевну порожнину при лапароскопії, гострий панкреатит, ускладнення перитонеального діалізу, стани після операцій з приводу гастрошизису, омфалоцеле, діафрагмальної грижі. На сьогоднішній день визнаним «золотим стандартом» визначення ВЧТ є вимірювання тиску в сечовому міхурі, методика якого була вперше описана Kron та Iberti у 1982 р. Нами запропоновано новий, адаптований для дітей метод вимірювання ВЧТ та оцінки ступеня внутрішньочеревної гіпертензії. Катетер перетискають затискачем, до його канюлі під’єднують стрілочний манометр. Після розкриття затискача вимірюють внутрішньоміхуровий тиск (в міліметрах ртутного стовпчика), який відповідає внутрішньочеревному ВИМІРЮВАННЯ ВЧТ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАПРОПОНОВАНОГО НАМИ МЕТОДУВимірювання здійснюється в лежачому положенні з дотриманням умов асептики. Дитині вводять звичайний уретральний катетер в сечовий міхур. Діаметр катетера повинен відповідати діаметру уретри і забезпечувати герметичність міхура. Сечовий міхур повністю спорожнюють, після цього вводять в нього стерильний фізіологічний розчин (1 мл на 1 кг маси тіла дитини). Дизайн клінічного дослідження 90 дітей віком від 1 доби до 3 роківХлопчики : дівчатка = 1,3 : 1 Контрольна група:30 дітей з плановою хірургічною патологією Оперовані з приводу: перфоративного ВНЕК, вродженої кишкової непрохідності, набутої кишкової непрохідності, розповсюдженого перитоніту, спонтанних перфорацій ШКТ, гастрошизису, омфалоцеле, діафрагмальних гриж. Обстеження проводилось до і після корекції ВЧГ. Враховувались показники гемодинаміки, параметри дихання, сатурація кисня в тканинах, погодинний діурез, сонографічні показники серцевої діяльності, оцінювалась моторика кишечника, відхилення в біохімічних аналізах крові. Основна група : 60 дітей- 36 новонароджених, - 10 дітей віком 1-12 місяців, - 14 хворих віком 1-3 роки Показники оцінки ступеня ВЧГ Показники Контрольна гр. (n=30)ВЧТ = 0- 5 мм рт. ст. Гіпертензії немає (n=24)ВЧТ = 0-10 мм рт. ст. 1 ст. ВЧГ (n=18) ВЧТ = 11- 20 мм рт. ст. 2 ст. ВЧГ (n=10)ВЧТ = 21- 30 мм рт. ст. 3 ст. ВЧГ (n=8)ВЧТ > 30 мм рт. ст. ВЧТ, мм рт. ст. ЧCC за 1 хв. АКТ сист.,мм рт. ст. АКТ середній, мм рт. ст. ЦВТ, мм вод.ст. Показники оцінки ступеня ВЧГ(продовження таблиці) Показники Контрольна гр. (n=30)ВЧТ = 0- 5 мм рт. ст. Гіпертензії немає (n=24)ВЧТ = 0-10 мм рт. ст. 1 ст. ВЧГ (n=18) ВЧТ = 11- 20 мм рт. ст. 2 ст. ВЧГ (n=10)ВЧТ = 21- 30 мм рт. ст. 3 ст. ВЧГ (n=8)ВЧТ > 30 мм рт. ст. Sp O2 , % ЧД в 1 хв. Діурез, мл/г/год. Абдоміналь-но-перфузій-ний тиск (АПТ), мм рт. ст. ФВ, % Спосіб визначення ступеня ВАД Нами запропонованоспосіб визначення ступеня ВАД у новонароджених з вродженими вадами передньої черевної стінки, який ґрунтується навимірюванні ВЧТ у дитинипісля спроби занурення евентрованих органів в черевну порожнину. АЛГОРИТМ ВИБОРУ МЕТОДУ ПЛАСТИКИ ПРИ ВАДАХ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ 0 – 10 мм рт. ст.ВЧГ немаВАД нема > 20 мм рт. ст.ВЧГ ІІ - ІІІ ст.ВАД виражена ВЧТ 11 – 20 мм рт. ст.ВЧГ І ст.ВАД помірна Радикальна чи малоінвазивна пластика передньої черевної стінки Радикальна чи малоінвазивна пластика передньої черевної стінки Пластика із збільшенням об’єму черевної порожнини Розроблений нами спосіб вибору методу пластики передньої черевної стінки застосований у 23 хворих Омфалоцеле – 8 хворих Помірна ВАД – 3 хворих (< 20 мм рт.ст.) Виражена ВАД – 3 хворих (> 20 мм рт.ст.ВАД нема – 2 хворих Гастрошизис – 15 хворихПомірна ВАД – 6 (< 20 мм рт.ст.) Виражена ВАД – 9 (> 20 мм рт.ст. Застосовані види пластики черевної стінки Пластика із збільшенням об’єму черевної порожнини – 9 дітей Радикальна пластика – 11 дітей Малоінвазивна пластика з моніторингом ВЧТ – 3 хворих Висновки: Вимірювання ВЧТ в сечовому міхурі дозволяє швидко і точно визначити ступінь внутрішньочеревної гіпертензії у дітей з різноманітною хірургічною патологією черевної порожнини і повинно стати повсякденним рутинним дослідженням у пацієнтів з ризиком розвитку ВЧГ.Запропонований нами спосіб вимірювання та оцінки ВЧГ у дітей з хірургічною патологією дозволяє швидко обрати адекватний метод консервативного чи хірургічного лікування, є абсолютно безпечним, точним, малоінвазивним і простим у виконанні, не потребує додаткових матеріальних затрат. Висновки: Запропонований і апробований нами спосіб визначення ступеня вісцеро-абдомінальної диспропорції у новонароджених з вадами розвитку черевної стінки дозволяє просто, швидко і обгрунтовано обрати найбільш адекватний метод пластики передньої черевної стінки і запобігти ускладнень, пов’язаних з ВАД. Дякую за увагу !

Приложенные файлы

  • ppt 901233
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий