виховна робота ПОРТФОЛІО


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Організація системної виховної роботи в львівському професійному ліцеї харчових технологій Хомик – Королишин Марта Богданівна Заступник директора з навчально – виховної роботи З НАМИ ЛИШЕ ТІ, ХТО ХОЧЕ ДОСЯГНУТИ НАЙКРАЩОГО В ЖИТТІ. Жиймо так, щоб разом бути в небі! кредо навчально – виховного процесу в ЛПЛХТ: Планування заходів виховної роботирозподіл на виконавцівконтроль за виконаннямпрезентація заходуаналіз виконання та корекція1. Школа здоров’я : заходи спрямовані на збереження життя та здоров’яФізичне, духовне, соціальнеЕрудитРитмічна гінастика спортивні секціїПартіотЗ бабусиної скрині (професійне скерування) За якими напрямами здійснюється виховна робота 1. На уроках — індивідуальна диференційована робота.2. Гурткова робота, консультації, виховні години.3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів, профорієнтаційні.4. Заходи і із запрошенням батьків.5. Участь в олімпіадах різного рівня.6. Участь у творчих конкурсах різного рівня, виставках 7. Заходи патріотичного срямування та духовні заходи8. Театралізовані свята — особлива форма роботи з учнями, оскільки в них діти мають можливість не тільки реалізувати акторські здібності, безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі навички, розробляючи сценарії постановок, розвинути схильність до художнього читання й літературної творчості, виявити ерудицію й дослідницькі навички у вікторинах і наукових диспутах. Така робота сприяє підвищенню мотивації співпраці педагога, керівника гуртка та учня, а також їх самовдосконаленню . Етапи роботи з обдарованими та творчими учнями:1. Підготовчий Виявлення обдарованості учнів; Складання діагностичних карт; Розроблення нормативних документів, робочих програм роботи з обдарованими учнями.2. Основний (практичний) Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення. Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів.3. Узагальнення Аналіз досягнутих результатів. Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями. Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями. Завдання навчально-виховної роботи :• Розвиток цілісної картини світу в уявленнях молодої людени.• Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми.• Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу.• Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції».За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?• Орієнтація на змагання, успіх.• Актуалізація лідерських можливостей учнів.• Орієнтація на потреби учня.• Максимальне розширення кола інтересів.• Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.• Ускладнення змісту навчальної діяльності. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ, ЧЕРЕЗ ПОЗАУРОЧНІ ФОРМИ РОБОТИ Пахне хліб, як тепло пахне хліб! Любов'ю трударів, і радістю земною, І сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. П.ВоронькоЗдоров’я нації починається з мене Ми за здоровий спосіб життя і підтримуємо всеукраїнський рух «Твереза Україна».Нам набридло вмирати.Ми горді тим, що навчаємось у ЛПЛХТ, тому що такі спеціальності як кухар, пекар, кондитер,офіціант, обліковець, продавець завжди будуть потрібні людям, а наші викладачі і майстри допоможуть нам оволодіти цими професіями на самому високому рівні.    Перша ознака здорового життя – праця. А.А.Богомол Мотивація Школи здоров’яМи вибираємо здоровий спосіб життя, щоб присвятити себе своєму народу і своїй землі, зробити Україну багатою і квітучою. Здоров’я нації починається з мене, так давайте захищати всіх і кожного. Відмовимося від шкідливих звичок. Будемо берегти себе,своїх батьків і майбутніх дітей. Нам це не потрібно!Ми за тверезу Україну! Найбільше багатство- здоров’я. Народна мудрість Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно? 1. Учні з незвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку 2. Учні з ознаками спеціальної розумової обдарованості — у певній галузі науки (підлітковий вік). 3. Учні, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (в старшому шкільному віці).        У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.       Мета роботи з обдарованими дітьми - виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку. ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ Обласні та ліцейні виступи та конкурси художньї самодіяльності Яким повинен бути класний керівник у роботі з обдарованими дітьми?• Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.• Професійно грамотним.• Інтелігентним, моральним і ерудованим.• Володіти сучасними педагогічними технологіями.• Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.• Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.Що повинен уміти класний керівник для роботи з обдарованими дітьми?1. Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.2. Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів. 3.Стимулювати пізнавальні здібності учнів. 4.Приймати зважені психолого-педагогічні рішення. 5.Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу. 6. Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ. 22 березня відбувся І-й етап обласного конкурс у на кращий флаєр спрямований на популяризацію здорового способу життя серед учнівської молоді. Гасло конкурсу : «Здоров’я нації починається з мене» Кращі роботи взяли участь в ІІ-му етапі обласного конкурсу, що відбувся 4 квітня 2013року, де ми отримали І-ше місцеВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС – ПРОПАГУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ФЛАЄРІВ Любіть їх – вони всі талановиті!Дякую за увагу!

Приложенные файлы

  • pptx 982632
    Размер файла: 8 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий