Техника бурения нефтяных и газовых скважин


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЧȺɋɌЬ
ɌȿХНИКȺ
ȻɍɊȿНИЯ
НȿɎɌЯНЫХ
ȽȺЗОȼЫХ
ɋКȼȺЖИН

,
,
-
. -
:
( , , , ,
);
(, , - -
);
(
, ,
, ,
, , );
, -
( , , - ,
, , -
);
, );
(,
, , -
. , ,
:
- -
; ; -
; , -
; -
-
; -
; -
.
, -
, , , -
.

, -
, -
.
(),
, .

, -
-
.
, .. -
,

.


. :
,
;
, -
;
,
;
, -
, ,
;

;
,
.


, -
. -
, -


.

.

, , -,
.

,

-
, -
.

-
.
, -
,
.
.
-
. -
.
14.2.
КЛȺɋɋИɎИКȺЦИЯ
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКИ
ɍɋɌȺНОȼОК
1959 . 900
59, -
-
. -
, -
(50, 75, 125, 200 300 ). 900
66 -
.
16293
70, 16293
, , -
, -
. 900
900
66 -
,
(, 80 125).
16293
70 -
, ,
,
, 1 ,
30 . 16293
70

(, 2500 3000).
16293
82 11 ,
-
(. 14.1).

(, 1600/100).
, , -
(
,
-,
-
,
,

.) -
(
).1 2 3 4 5

,
800 1000 1250 1600 2000
-
,
60012501000160012502000 16002500 20003200
-

,
22; 25 22; 25 22; 25; 28 25; 28 28; 32

-

, /
0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2
-

-
, /,
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

() -
,
200240 240300 300440 440550 550670

,
460; 560 460; 560 520,7; 560 560 560

, ,
180 180 180370 370 370

,
2000 2000 3200 3200 3200
,
,
,

30 30 50 50 50

,
1 1 2 2 2
-
,
300; 375 300; 375 475 475; 600; 750 475; 600; 750

( -
),
20; 21 20 21; 25 25; 32 25; 32
-
,
18 18 18; 25; 27 18; 25; 27 25; 27; 36
3 4 4,4; 5,5 4,4; 5,5 5,0; 5,5
14.3.
КОМПЛȿКɌНЫȿ
ȻɍɊОȼЫȿ
ɍɋɌȺНОȼКИ
ȾЛЯ
ЭКɋПЛɍȺɌȺЦИОННОȽО
ȽЛɍȻОКОȽО
ɊȺЗȼȿȾОЧНОȽО
ȻɍɊȿНИЯ

, -
.

-
-
.
.
-
, ,
,
.
14.1


6 7 8 9 10 11
2500 3200 4000 5000 6300 8000
25004000 32005000 40006500 50008000 650010 000 800012 500
28; 32 32; 35 32; 35 35; 38 38; 42 42; 44
0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2
1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
670900 9001100 11001475 14752200 22002950 25002950
560 700 700 950 950 1260
370 370 440 500 540 540
3200 4000 4000 5000 6300 8000
50 80 80 80 120
2 2 2 2 2 3
475; 600; 750 600; 750; 950 600; 750; 950 950; 1180 1180 1180; 1840
25; 32; 35 25; 32 25; 32; 35 32; 40 40 40; 105
25; 27; 36 25; 27; 36 25; 27; 36 25; 27; 36 25; 27; 36 27; 36
5,0; 6,0 6,0 6,7; 8,0 6,9; 8,0 7,5; 8,0 8,5
-
.
6000/60
6000/200. -
80, 80, 3000, -
3000, 4000-1, 4000-1, 6500,
6500, .
2500 2500 -
80 80-1.
-
, -
.
,
, ,
,
, -32, , -
, . -
.
-
. , -

. 2500 : ,
.
,

. -
.
-
, , ( -
).
,
200/140, - .
-
,
.


-

,
-600
.
- , -
- , , -
.
-
,
, .
-
,
.
3000 -
-
. - -
, , -
.
30001 3000. -

( 5700
3540 ).
3000 , -
( -
, ).
. 3000-1
3000 , -

(3000 16 ). -
3000-1
2000 1700 3000.
3000 -
-10 621/21 475 2-450.
3000 -
.
8-62 -
-950. 3000 3000 -
3000 3000 -
.
4000- -
. -
. .
4000-1 4000-1 3-76
4-76 , -
,
, , , -
5
6 6
7 -
.
5000 5000 , -
, -600
. 5000
- -10.
6500
6500,

200-IV 200-IV,
, 8-7-2, -
1-1000,
.
6000
6000/60
, 60 .
, -
, , -
75 %.
6000/200 -
.

, , ,
, -


,,
-
, -
.


, -
..
. 14.1 , . 14.2 -

.


,

-
, , -
, ,

,


-
,
, -
.
-
,
,
, , , -
, , , .
. 14.1.
ɋоɫɬав
компоновка
овой
уɫɬановки

кɪонɛлок

вышка

полаɬи
вышки
ɬалɟвый
канаɬ

ɬалɟвый
ɛлок

кɪюк

вɟɪɬлюг

ɛуɪовой
ɪукав

уɫпокои
ɬɟль
ɬалɟвого
канаɬа
авɬомаɬичɟɫкий
ɛуɪовой
ключ

поɞɫвɟчник


лɟɛɟɞка
;

коɪоɛка
пɟɪɟɞач
наклонная
пɟɪɟɞача
ɫиловыɟ
агɪɟгаɬы

компɪɟɫɫоɪная
ɫɬанция

циɪкуляци
онная
ɫиɫɬɟма

ɛуɪовой
наɫоɫ

ниɮольɞ
ɫуммиɪующий
ɪɟɞукɬоɪ
ɫило
вых
агɪɟгаɬов

ɪɟгуляɬоɪ
поɞачи
ɞолоɬа

гиɞɪоɞинамичɟɫкий
ɬоɪмоз
гиɞɪо
циклоны

виɛɪоɫиɬо

оɫнованиɟ
лɟɛɟɞочного
ɛлока
пɪиɟмныɟ
моɫɬки
ɫɬɟллажи

конɫольно
повоɪоɬный
кɪан
. 14.2. :
;
2, 3
;
;

;
6, 7, 9
;
;

, -

. - -
, ,
, -


. , -
, -
, , ,
, .
,
, -

( ):
3,
15, 20
100,

80
250, -
10
30,
30
60,
20 , 200. -

.
. -
-
.

6, 9 12 . ,
, 3
10 .
-
(. 14.3). ,
. 14.3. ( ) :
; ; ;
; ; ; ;
;
′′′′′′
-
, ;
-
;
;,
, -
.
-
, 1
2 / -
3 / .
,
,
. -
,
,
. -
, -
, -
.
. 0,1 60 / .

, -
, -
,
. -
.


-
, ,
, -
. -
. ,
, , -
.
, -
.
()
,

,
, -
, , , -
- ,
. -
.
. -

1 / 0,4
1,8 / .
14.4.
ȼЫȻОɊ
ȼИȾȺ
ОɋНОȼНЫХ
ПȺɊȺМȿɌɊОȼ
ȻɍɊОȼОЙ
ɍɋɌȺНОȼКИ
ɎȺКɌОɊЫ
ȼЛИЯЮЩИȿ
ȼЫȻОɊ
ɍɋɌȺНОȼКИ
, , -
,
,
, -
. -
,
-

.
:

(,
, ), , .; ,
, .;

;

;
;
(
),
,
(, ), -
( ), .;

,
, , ,
..
, -
. -
,
.
ȼЫȻОɊ
ПȺɊȺМȿɌɊОȼ
ȻɍɊОȼОЙ
ɍɋɌȺНОȼКИ
-
. -
, -

1
.
, , -
, ,
6000
7000
2550 , , ,
6000
7000 ,
2500 , , .

-
( ).
,
, -

, , -
, , -
.
: -
;
.
-
,
. , -

, .
(. . 14.1) ;
()
.
;
, .
, -
-
.

, -
-
, -
-
215 ,

114 1 30 . -.
14.5.
ȼЫȻОɊ
ɋХȿМЫ
КОМПОНОȼКИ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИЯ
ȻɍɊОȼОЙ
ɍɋɌȺНОȼКИ
, -
:
,
-
;
;
-
;


;
;

;
-

10%- ;
-

;

.


, -
.

-
.

,
,
. -
, .

. -
, , .
-
,
, .


(. 14.4), -
,
.
,
.


. 14.4. :
;
;
();
-
;
;
;
;
;

;
;


. , -
(
) -

, -

, -
, ,. . 14.4 -
, , .
-
,
.
, ,

.

-
,
. -
, .

10 )
, -
. , -
, , -
( 20
30 ) . - -
, -
. -
, .
,
. -

,
.
-
.
-
, -
- .
, -
-

, -
,
-
.
,
()
, -
, -
.
, , -
, , -
.

: ; -
; ; ;
. , -

,
.
-
,
, (
, , , -
.)
, , -
,
.
, , -
-
, , -
, .
-
, , ,
; ,
.

-
. -
, .
, , , , -
, ,
,
.
2500
,
. ,

.
( 3 ), , -
,
, 30 -
-
. ,
-
, , ,
(
). , ,
, ,
,
. ,
,
.
-

, -
;
58 .
(816 ),
. -
, -
. .
50
. -
, -
( ) , -
.
-
, .
-
. --
,
. 24
.
14.6.
ɌɊȿȻОȼȺНИЯ
КИНȿМȺɌИЧȿɋКОЙ
ɋХȿМȿ
ȻɍɊОȼОЙ
ɍɋɌȺНОȼКИ

. -
: ,
.
.

-
.
-
,


,


.
, -
,
.

-

.
,
.
, , , -
, ,
,
, , . -
, -
, .
-
-
, ,
.
-
, :
, , -
, , -
.
, -
, , ,
() () ,
-
, .
14.7.
ȻɍɊОȼЫȿ
ɍɋɌȺНОȼКИ
ПɊОИЗȼОȾɋɌȼȺ
ОȺО
ɍɊȺЛМȺШЗȺȼОȾ
-
() ()
25008000 () -
() , -
() ()
() , -
().
:
;
14.23200/200-22,
3200/20022,
3200/200-22
3200/200-1,
3200/200-1
200/200-3
3200/200-1,
3200/200-1,
3200/200-
5000/320-1,
5000/320-1
5000/320
5000/320-0
5000/320-
UNOC320
6500/400
5000/450-
8000/500,
UNOC500
-1
-
-
86-1
86-2

,
2000 2000200032004000 4500500020002250225032003260
-
,
3200 320032005000
6500 5000800032003600360050005000

-
, /
0,2
0,05 0,1
0,2
0,2 0,2 0,10,2 0,10,20,2 0,2 0,2 0,19 0,18 0,16 0,16
-
( ), /,

1,5 1,5 1,5 1,82 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,58 1,5 1,43 1,43


,
670 670 670 11001100 1475 11002200670 710 700 690 690

,
700 700 700 700 700 700 700 950 700 700 700 700 700
-
, ,
370 370 280 370 370 440 440 500 370 370 370 218 218
-
,
950 950 950 950 950 1180 950 11801180600 600 600 600 600114 ,
4000 4000400060006000 8000 550082004000 40004000
(-
),
7,2 6,0 7,2 6,0 8,0 8,0 6,2 9,4 8,0 8 8 10 7,2 6,5 6,5/8,0

-
,
5,7 4,7 5,7 4,7 6,7 6,7 5,0 7,4 6,7 6,7 6,7 8,5 5,7 5,2 5,2/6,7
14.33200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-2
3200/200-
3
3200/200-1,
3200/200-1,
3200/200-1
3200/200-1,
3200/200-1
-1 5000/3200-
22-720 22-670 22-720 22-720 22-720 37-1100
-950 -950 -950 -950 -600 -950
-700 -700 -700 -700 -700 -700
-

-31 -31 -31
-6-250 -6-250 -6-250 -6-250 -6-250 -6-400
-5-200 -5-200 -5-200
-5-225 -5-225 -5-320
-250 -250 -250 -250 -250 -320
-45
200 -45
200-1 -45
200-1 -45
200-1 -45
200 -45
-

:

-13-62-8-2;
:

-15-54-6-2
,
:

4450-1000-
2
,
:


-10
:
-13-62-8-2; :

-15-54-6-2
,
: -
-
4450-
1000-2


3200-2-VI 3200-VI
3000-1
3200-01-VI 3200-
2-VI
3200/200-1.
. 14.3


5000/320-1,
5000/320-1
5000/320-0
5000/320,
UNOC320
5000/450- 6500/400 8000/500 UNOC500
37-1100 37-1100 37-1100 42-1100 2000 3000I 3000I
-950 -950 -950 -11801 -950 -11801 -11801
-700 -700 -700 -700 -700 -950 -700
-

-34 -34 -34 -35 -36 -36
-6-400 -6-400 -6-400 -7-500 -7-500 -7-600 -7-600
-5-320 -5-320 -5-320 -6-400 -6-500 -6-500
-6-450
-320 -320 -320 -450 -450 -320
-450
-450
-45
320 -45
320 -45
320 -54
450 -45
400 -45
500 -45
500
. 14.3


5000/320-1,
5000/320-1
5000/320-0
5000/320,
UNOC320
5000/450- 6500/400 8000/500 UNOC500
-

,
-
:


-10
: -
4-450-1000-2; -
:
4-450-1000-2
, -
:
-
-

4450-1000-
2
: -

99/85-
62;
-
: -
4-
450-1000-2
:
99/85-62; -
:
4-450-1000-2


5000-1,
5000-1
5000 5000-VI 5000,
450-
6500 8000 -
-


. 14.3
- - 86-1 86-2
-1200 -1200 -1200-I -1200-II
-600 -600 -600 -600
-700 -700 -700 -700

-6-270 -6-270 -7-400 -7-400
-5-225 -5-225 -6-320 -6-320
-5-225 -5-225 -6-320 -6-320
-250 -250 -320 -320
-45
320-I
-

: -
-13-62-8-
2; :

99/46-8-2
, : 3 25004
: 2 25004

.
1. , . 2. -
.

( );
,
,
,
;
, (
) ;
, -
() , -
40 % ( -
);
-
;
;

;

( ).
-
-
.
- -

(),
() .
(),
, -
-
, .
. 14.2
, . 14.3 -
.
-
UN500 UN320 -
- Caterpillar, -
.
14.8.
ȻɍɊОȼЫȿ
ɍɋɌȺНОȼКИ
ПɊОИЗȼОȾɋɌȼȺ
ОȺО
ȼОЛȽОȽɊȺȾɋКИЙ
ЗȺȼОȾ
ȻɍɊОȼОЙ
ɌȿХНИКИ
() -

10003500 () - () -
, ()
() ()
, - -
().
:
;
14.4


1600/
100
1600/
100
2500/
1601
2900/
175-,
2900/
175-2,
2900/
175-3
2900/
175
2900/
1751
2900/
200
200/
125

,
1000 1000 160 1750 1750 1750 2000 1250
-
,
1600 1600 2500 2900 2900 2900 2900 2000

-
, /
0,10,2 0,22 0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2 0,10,2
-
( ), /,

1,7 1,7 1,95 1,54 1,54 1,66 1,66 1,5


,
300 300 550 550 550 550 550 300
-
,
560 560 560 560 560 560 560 560
-
,
180 180 180 180 180 180 180 180
-
,
475 475 (600)
600 600 600 600 600 600

;


114 ,
2000 2000 3500 3500 3500 3500 3500 2000
(-
),
5,0 5,0 (8) 5,5 6,1 7,75 6 8 6,4

-
,
3,86 3,86 (6,86) 4,1 4,7 6,4 4,7 6,64 5,05
, 372 343 (375) 359 308 ();
495 ()
528 468 706,5 330
2900/175-3 .
.
() .
14.51600/
100
1600/
100
2500/
1601
2900/
175-, 2900/
175-2,
2900/
175
2900/
1751
2900/
200
200/
125
-

7.02.00.000 7.02.00.000 .02/-750 1.02.030.000 12.02.02.000 12.02.02.000-0112.02.02.000
-

-475 -475(-600-
-600-1 -600-1 -600-1 -600-1 -600-1
1.17.03.000 1.17.03.000 1.17.03.000 1.17.03.000 1.17.03.000 1.17.03.000 1.17.03.000
4.10.00.000 4.10.00.000 .10/25004.10.00.000 4.10.00.000 38.10.00.000 11.01.10.000
.11/250031.11.00.000 31.11.00.000 38.10.00.000 11.14.10.000
4.34.00.000 4.34.00.000


4.15.00.000 4.15.00.000
1.56.00.000 1.56.00.000 1.56.00.000 1.56.00.000 1.56.00.000 1.56.00.000 1.56.00.000
-

4.01.00.000 4.01.00.000 .01/25001.01.00.000()
11.01.00.000()
11.01.00.000-
01()
12.01.00.000 12.01.00.000-0112.01.00.000
-
-

,
: -
-
.325/-
-
: -
4-450-
62
:

-15-44-6-
62 (-
99/49-82)
,
: -
-

.325/-450
: -

500-500-
3
: -

245048-3
: -
-816
:
500-500-3
:
245048-3
:
-816

: -

8401.10
()
: -
6V3964
;
,
,
,
;
-
;
;

;

( ).


.
-
(), -
,
. -
() -
, .
2900/1751 - .
. 14.4 , . 14.5.
( ).
.
ȽЛȺȼȺ
ɋПɍɋКОПОȾЪȿМНЫЙ
КОМПЛȿКɋ
15.1.
ПɊОЦȿɋɋ
ПОȾЪȿМȺ
ɋПɍɋКȺ
КОЛОНН
ɎɍНКЦИИ
КОМПЛȿКɋȺ

, , ,

.

: ()
, -
; ,
. -
: -
-


():


;-
;
-
; -
.
() -
, , -
.
, -
, .
, -
, -

0,8
.
-
.
, (), -

, -
(. 15,
): ;
, -

; ; -
; ,

; -
, -
; ..
(.15.1,
) -
, .

- .

. 15.1.
Ⱦиагɪамма
цикла
нагɪужɟния
поɞъɟмный
ɫиɫɬɟмы
ɫооɬвɟɬɫɬвɟнно
поɞъɟм
ɫпуɫк
колонны
ɞлину
оɞной
ɫвɟчи

мощноɫɬь
ɛаɪаɛанɟ
лɟɛɟɞки
вɪɟмя

уɫɬановка
или
ɫняɬиɟ
колонны
элɟваɬоɪа
поɞъɟм
элɟваɬоɪа
колонны
захваɬ
ɬановка
ɫвɟчи
ɪаɫкɪɟплɟниɟ
оɬвинчиваниɟ
ɫвинчиваниɟ
кɪɟплɟниɟ
ɫвɟчи

пɪипоɞъɟм
колонны
ɫпуɫк
колонны
элɟваɬоɪа

поɞъɟм
поɫлɟɞующих
ɫвɟчɟй
, , -
..; , - ,
, ,
..
(. . 15.1) -
.
,
, , -
, -
, -
( , -
).
-
, -
, , ,
, .
-
,
.
. 15.2.
Конɫɬ
кɬивная
ɫхɟма
поɞъɟмного
комплɟкɫа

кɪюк

ɬалɟвый
ɛлок
;
нɟɫущиɟ
вɟɬви

кɪонɛлок
вышка

лɟɛɟɞка
;

пɪиɫпо
ɫоɛлɟниɟ
ɞля
кɪɟплɟния
нɟпоɞ
вижного
конца
канаɬа
вɟɞущая
нɟпоɞвижная
вɟɬви
канаɬа

ɫкважины


, ,
, .
-
, , , .

.
-
: , -
, .
, -
(. 15.2).
,
(
2 14 ),
() , -
.
15.2.
КИНȿМȺɌИЧȿɋКȺЯ
ɋХȿМȺ
КОМПЛȿКɋȺ
ȾЛЯ
ɋПО
. 15.3.


, ,
-
-
.
(/)
i
u
, /;
-
,
=
, ,

.
(/)
=
, .

=
+

;
.

= D
+
z
(15.1)
;
-
,
= 0,93.
,

.
. 15.3. :
;
;
;
;
-
;


= (
)/2. (15.2)
,
[. (15.1), (15.2)],
.
(/)
.
=
/60. (15.3)
(/)
.
=
.
, (15.4)
-
.
(. . 15.3):
2
=
;
=
4
,
=
= ; -

(/):
1

D
60()
2
6060(2)
... ;
vvv
1234
...0.
nnnnn
>>>>>=
, ;
, ,
-
, /;
, ,
, /.
, -
,
, .

20 /,
.


. -
-
.

, .
-
, .
(/)

..
123
ttt
(15.5)
, ,
;
;
= 1,01
1,02
.

:
,
;
; -

. -
.
-
, , -
. 38 %
, ;
.
():
1
tIM
=ωγ

, -

,
,
-
,

(
= 1,85);
-
,
213
tttt
=−−
.
,
() , -
.

.
..max
==λ
(15.6)
..

max

, /;
.


λ=+
.
(15.7)
, ,
/ ( -
, -,
=
= 2,4;
= 3,6; -
= 4,8).
15.3.
ɌȺЛȿȼȺЯ
ɋИɋɌȿМȺ


, , -
.
, -
, ( ,
),
,
, -
, .
-
: ,
; -
-
,
; ;
, ; -
; -
-
-
.
12003000

2
3 3
4; 30007000
3
4 6

.
, -

, -
, , .
.
-
,
-
. ,
,
. -

, , -
,
. ,

;
.
20 42 .
,
.
,
, ,
.
,
, :
=
+ 1,
=
,
.


20 /, ..
20 /,
-
, /.

max
max
, ;
-
, ;
-
;
-
( 2 -
3
).

, 23.
-
(

48) ,
- -
, -
.
-
, , -
. -
, . -
, -
-
, .. ,
.
15.4.
ȼЫȻОɊ
ɋɌȺЛЬНЫХ
КȺНȺɌОȼ
ȾЛЯ
ɌȺЛȿȼЫХ
ɋИɋɌȿМ
КОНɋɌɊɍКЦИИ
КȺНȺɌОȼ


-
. -
, ,.

, ..
.
, .
: ,
. -
,
. -
, ;
.
. 15.4. :
;
;


. 15.5.
. 15.6.
-
. -
: , -
(. 15.4,
); -
(. 15.4,
); -
(. 15.4,
). -

( ).
(1 + 6 + 12 + 18=37) -

, , -
(. 15.5,
); (1 + 9 + 9 =
= 19)

(. 15.5,
); ,
1 + (6 + 6) + 12 = 25 (. 15.5,
); -
1 + (6 + 6) + 12 = 25 (.
).

.

, . -
-
.
, -
,
, .
-
,
,
, -
. -
,
, .
. 15.6 , :

, -

( - 6
1 + 18 = 114, . 15.6,
); -


(
- 6
1 + 9 + 9 = 114, . 15.6,
); , -

( 7
7 = 49)
-
( 6
26 = 156 + 1 .., . 15.6,
);
-
( - 6
(6 + 6)
12 =
= 186, . 15.6,
)
, -

, ,
.
. 15.1 , -
.
15.1


, ,

-
-
,
-
,
-
,
-
, /
18,0 20,0
- 6
1 + 9 + 9 = 114; 6
1 + 6 + 9 = 96;
- 6
1 + 6 + 6 + 6 + 12 = 186
22,0 204 1,9 320 340 1,0
25,0 300 2,66 460
517 1,6
28,0 376 3,38 576
618 1,8
32,0 470 4,15 719
742 2,0
35,0 564 5,05 863
906 2,2
38,0 672 5,98 1029
1100 2,4
41,3 712 6,6 1120 1200 2,6
44,5 8,2 1200 1350 2,8
- 6
1 + 9 + 9 = 114 6
1 + 6 + 9 + 9 = 150
22,0 219 2,04 330 360
1,0
25,5 304 2,83 470
495 1,1
28,5 367 3,40 550 600
1,2
32,0 437 4,05 660 710
1,3
35,0 543 5,05 820 870 2,2
38,0 671 6,25 1010 1030 2,4
41,3 763 7,1 1150 1180 2,8
44,5 8,4 1350 1380 2,8
1685371 .
,
.
ПɊОЧНОɋɌЬ
КȺНȺɌОȼ

-
. , -
, -

=
;
,

, .

, -
.
. -
.
ȾОЛȽОȼȿЧНОɋɌЬ
КȺНȺɌОȼ

.
,
-

.

,

-
,
.

. -
-
, , -

;
- -
; - -
. -
.

, ( ) -
, -
;
.
,
10 %.
-
: ; -
;
, ;
; -
; ;
. -

.

.


,
.
-

-
- 6
25 -
- 6
37, . -
,
-
.
, ,
-
, -
.
,

. -
-
.
-
:
; 10 %
20 ; -
;
75 % -
; 40 % ( -
).
ɊȺɋЧȿɌ
КȺНȺɌОȼ
ɌȺЛȿȼЫХ
ɋИɋɌȿМ
-

, -
.
.

, , -
, , -
, -
. ,
, .
-
:
=
, ;
-
, ,
( -

= 2
5
30;
2
;
3).
, ,
, -
-
.


, .
-
.
,
,
, .
.

. -
, -
. -
. -
-
-

.

, -
,
-

, .

:

, -

-
, ,
:
=
1
+
, ,
=
1 ,
, ;
.
-


= 5
=
= 600 ( )
d.

-
, .

= (0,6
, ..
, -
.
, ................ 25,5 28,5 32 35 38
/.....
620650 750770 960 150 1350
-
.

-


.

- -
..
, -
,
,
.
, ,
= 2
.
.
.
, ;
-
, ;
.
=
+
.
= 2
l

;
.
() ,
,
= (
.
+


;
, ;

,


-
.
, , ,
= [(
.
+
+ 2
+ 3
+ +
;

, ;
, ,
,
.. , ,
..

,
,


= (
.
+
+
15.5.
КɊОНȻЛОКИ
ɌȺЛȿȼЫȿ
ȻЛОКИ

,
, -
,
.........................


........ 1 0,9 0,8 0,7
..............................500600700
................................... 0,7 1,0 1,2
: (
, ) -
( ,
). -

.
. 15.9
5,0 .
.

.
. , -
, .
-
.

,
.

, , -
.

, .
, ,
, ,
.
, -
,
-
; , , -

.

,

;


.
-
,
-

.
1 , -
0,5
. 15.9. :
;
;
;
-
;
;
;
;

1000 . 1,5 ,
2 .


.

, 40, 50, 30
,
HRC 3040
= 25 .
, , -
40 .
15.6.
ȻɍɊОȼЫȿ
КɊЮКОȻЛОКИ
-
, -
.
:

;
, ,
;

, -
, , , , -
;
-
;

;
-
;
( -
) , ;
-
- .
-

,


.


-
:
,, , .
, -
.
-
, ,
. -
, , , .
-
. -
.

( 130
230 ), (
13 30 , 25 50 ).
,
. -
, -
, -
.


- . -
. 15.10. :
;
;
;
;
;
6, 9
-
;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
18, 19
;
;

; -
, ,
.
-
: , ,
, -
(. 15.10). -
, -
-.

, -

. ,
, -
,
.
-
,
-
.
, -
.
1,21,4 ;
.
. 15.10, -
1,4 -
. 15.11. (
) (
)
.
;
.

,
.

3,2 , ,
.
:

(. 15.11).

.
, -
, , -
.
-
,
.
. 15.215.4
.
, -
. -
30 -
:
= 550 ,
=
= 700 ,
= 40 /
30 ( 454374) 35
( 105074), 30, 35 ( 97
75).
15.2-6-250 -6-270
-7-400
(86-1)
-7-400
(86-2)
-7-500

-
,
2500 2700 4000 4000 5000


6 6 7 7 7+2
, 28 32 32 32 35

,
1000 1120 1120 1120 1400

,
90 1000 1010 1010 1285
, 220 220 260 260 280
97744,


42244, -
-
-

7097152
260
7097556


, :
3180 2320 2220 3230 6815
2606 1440 1460 3190 2440
1335 1322 1590 2440 2200
, 3885 3430 3560 6400 9515
. 15.2


-6-250 -6-400
-7-500
-7-600
-7-
(UNOC500)600

-
,
2500 4000 5000 6000 6000


6 6 7+2 7 7+2
, 28 35 35 38 38

,
1000 1400 1400 1500 1500

,
900 1285 1285 1365 1375
, 220 280 280 380 280
97744,


7097156,

1097976,

,
7097156,

,
, :
4390 4390 6750 5090 6920
2820 3190 3130 2250 3250
1810 2200 2192 2240 2360
, 5170 8040 9925 11 683 11 855
15.3-5-225
(-,
-)
-6-320
(386-1,
386-2)
-6-450
-5-225 -5-320
-
,
2250 3200 4500 2250 3200


5 6 6 5 5
, 32 32 35 28 35

,
1120 1120 1400 1000 1400

,
1000 1010 1285 900 1285
-
,
220 260 280 220 280

-
145 200 200 145 200
42244,

,
7097152,

,
7097156,

,
97744,

,
7097156,

,
, 6100 7520 8500 5320 7970
(. .
15.11), :

670 710 843 610 850
1320 1780 875 1260 875
1430 1260 1612 1430 1612
3280 3540 3507 3190 3507
3950 4250 4350 3800 4090
1170 1160 1450 1060 1450
320 300 700 320 700
630 630 960 630 960
1125 1174 860 1010 860
665 665 520 665 520
. 15.3


-5-225
(-,
-)
-6-320
(386-1,
386-2)
-6-450
-5-225 -5-320
220 220 200 220 200
210 210 210 210 210
150 150 150 150 150
150 120 120 150 120
15.4-5-200 -5-320
-6-400
-6-500
-6-500
(UNOC
500)
-
,
2000 3200 4000 5000 5000


5 5 6 6 6
, 28 35 35 38 38
-

2 2 2 2 2

,
1000 1400 1400 1500 1500

,
900 1285 1285 1365 1375
-
,
220 280 280 380 280
:
97744 7097156 1097976 7097156
220
110 380
, :
2215 2705 2735 2845 2845
1318 1485 1430 1710 1570
, 4250 6850 7720 10 580 7420
30
-
:
700 , -

900 ,
60/
, -
203321. . -
35 ( 454371) .
3822
40 ( 454371).
15.7.
ɌȺЛȿȼЫȿ
МȿХȺНИЗМЫ
ȻɍɊОȼЫХ
ɍɋɌȺНОȼОК
ОȺО
ɍɊȺЛМȺШЗȺȼОȾ
(, , -
) -
. .
.
.
-
-
.
,
.
-
: -
,
.
15.8.
ɌȺЛȿȼЫȿ
МȿХȺНИЗМЫ
ȻɍɊОȼЫХ
ɍɋɌȺНОȼОК
ȼЗȻɌ
(, , )
:
-
, ;
-
;

;
, , ,
;

, .
. 15.5, 15.6
.
15.5.10/25004.10.00.0001.10.00.00038.10.00.000 11.01.10.000
-

,
1750 1000 1750 2000 1000


5+1 5 5+1 5+1 5
,
28 25 28 32 25
-
,
1000 900 1000 1000 760

,
90 800 900 900 660

,
170 170 170 170 170
-
, :
816
1000
1080
, 2260 1100 1470 2263 1180
.
( 832875), 170
52.
15.6. 11/2500,
31.11.00.000
38.11.00.000)
11.14.00.000
, 1750(2000) 1000
4 4
, 28(32) 32
1 1
, 1000 760
, 900 660
, 170 170

, 140 140
, :
3264 2750
660 800
1050 650
, 3790 3000
, :
675 420
+
2264 2013
2589 2328
3260 2750
1050 800
380 420
660 660
385 385
210 210
150 150
110 110
. : 42234 ( 832875), 170
52;
8308, 40
26
889736, 180
95.
1600/100 1600/100
4.15.00.000
, ...................................................................................... 1
..........................................................................................................
.. 4
, :
.......................................................................................................................
........... 900
.................................................................................................................
........ 800
, .............................................................................................................
....... 25
.......................................................................................... 1
, ..........................................................................................................
... 170
, :
..........................................................................................................................
................ 940
.........................................................................................................................
............. 746
.........................................................................................................................
............... 1583
, ......................................................................................................................
................. 2412
4.34.00.000
, ...................................................................................... 1
...............................................................................................................
.......
, ......................................................................... 170
, ................................................................................................ 8
, :


.........................................................................................................
.. 19,1
.............................................................................................................
.. 43,0
, ..........................................................................................................
. 140
, .....................................................................................................................
............... 2115
, ................................................................................................ 520
, ......................................................................................................................
................. 790
. 15.12.
,
(. 15.12,
) (. 15.12,
)
- .
, ,
.
,
-
,
.
(. 15.13)
,

,
-, . -
,


. ,
, .
()
36 27 .

,,
, . 15
-
.
, -
750 .
- ( ),
1200 -
150 .

650 -
1000 . -
. 15.13.

-
.
,
, . -
.
,
.


( , -


,


.).

-

-
.


.
, . ,
, -
,
.


, .

. -

, , -
,
. -
, .

.
- (. 15.14) ,
,
, -
.
-
, .
.
.
,

.


.
-
, -
.

.
-
. -
.


. -
.
-
,
-
-
.
, ,
, -. -
-
, -
. -
, ,
-
, .
-
.
, .
-
. -
, , -
, -
.
-
: - (), -
() ().
. 15.14. --

15.7

-
-


-45
200 -45
200
-45
320,
-45
-45
-
,
2000 2000 3200 3200

( -
-
),
45 45 45 45

,
2400 2400 3840 3840

,
10,3 10,3 10,3
(-
-
-
),
2,6
10,3
, 2527 2527 2527 2527

,
14
200, 11 940 11 940 11 940 11 90012 750

,
2440 1800
, :
44 800 44 800 44 800 44 800
6200 7200 8200 8200
3550 4750 5300 2400
4600 4600 4600 4100
16 750 17250 17 750 17 350
10 300 10 300 10 300 10 300
2600
620 650 630 250
9 880 9 635 4 450 5 250
, :
(-
)
3795 3483 4475 7010
36 290 30 766 41 050 69 45015.8

-45
400, -45
450 -45

,
(

),
45 45
-
,
, 11
, 2527 2527
-
250
16 250
160
14 160
12 12
. 15.8
-45
400, -45
450 -45, 12 8659 925 12 8659 925
,
2340 1840
, :
44 800 44 800
8 200 10 200
8 300 10 300
5 000 5 000
20 000 20 000
1600 1900
4136 4950
11 000 11 000
, :
() 6400 6400
63 000 63 000

. 15.15. :
-;
-
15.9

4.01.00.000 .01/2500
1.01.00.000,
11.01.00.000,
11.01.00.000-01
12.01.00.000 12.01.00.000-01
,

1600/100,
1600/100
2900/1751 2900/175-,
2900/175-1,
2900/175
2900/1751 2900/200
-
,
1000 1750 1750 1750 2000
-
,
1200 2100 2100 2100 2400
(
-
),
38,8 42,1 40,8 41,6 41,6
, 2527 2527 2527 2527 2527
, 7,5 9,0 7,5 6,5 6,5

8 8
, 140
12 140
12 140
-

- ,
, 1640

, :
38 800 42 400 40 800 41 640 41 640
5300(8300) 5800 5800 6000 8000
3300(6300) 3300 3300 2800 4800
3300 4100 3370 4823 4823
12 800(15 800) 11 800 15 800 13 900 15 900
3030(6030) 2600 3030 9055 11 055
7500 900 7500 6500 6500
5855 2865 5800 3300 3300
, :
() 1544 2520 1980 4527 4527
(
)
15 200 33 300 18 50018 700 31 520 31 520
(
)
21 800 42 700 26 30026 600 33 872 33 881
,
3,23 4,38 4,28 4,66 4,66

. 15.17. :
4.01.00.000;
.01/2500;
1, 11, 12
-


3200/200 5000/320, - 5000/320.
-
6500/400 8000/500. ,
.

. -
: -
-
.
-
.

,
( ).
. 15.7 15.8 , . 15.15
15.16 , . 15.9 .
15.17 .
. 15.16.

15.10.
ȻɍɊОȼЫȿ
ЛȿȻȿȾКИ
ɎɍНКЦИОНȺЛЬНЫȿ
ɌɊȿȻОȼȺНИЯ
ȻɍɊОȼЫМ
ЛȿȻȿȾКȺМ
:
-
,
. -
-
( ),
,
.
-
.
, -
-
, .
, -
, , -
.

.

,
.
.
-
.

-
, -
. -
-
35 /,
1220 /.
.

30 /.

()
, -


,

-
, -
. , -
,
,
.


.

:
-, ;
;
( ) -

( -
-
);
()
, ;

( );
, -
;
,
( ,
..);
, -

.;
-
;
-
;

.
-
, - -
, .
, -
, ,
-
.
() -
.
;


, . -

,
. -

, , -
, .
-

.
,

, , -
.


( , , .).
-
.
3000 .

, , ,
, -
, ( -
). , ,
,
.
,
. -
,
,
,
. , -

,
,
.
-
, , , -
, . -
.
КИНȿМȺɌИЧȿɋКИȿ
ɋХȿМЫ
ɍɋɌɊОЙɋɌȼО
ɌȿХНИЧȿɋКȺЯ
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКȺ
ЛȿȻȿȾОК

, -
. . 15.18 -


,


. -
-11001
.-,
-


(
) (
).

(81/21) - -


, -
. -
I, II, III
-


,

18, 19, 13, 14
.
(40/39) -


. IV, V, VI ()
-
.
,
. 15.18. -11001-
. -

,
. -


, -
-
.

-

,
-


. ,

,

, -
. -

.
,
.
.
15.19. , -
,


, -
.

(69/29)
(36/37), -
. 15.19.
-

, -


-

.


. -

, -

. , , .15.18,
, . -

-
-
.


, -

, -

. ,

.

.
-
. -

- -
.
-
.
-
.
-
. -
, -
, .
(. 15.20) :

,

-
.
-
. -
. 15.20. 2-5-5

,
(28/25), -

, .

. -


, .
-


. ,
( ),
.


,
= 19
-

= 28 . , -


.


, -
.
(21/45),
-
.
. 15.21 -1100,
-

. -

, -
- .


, -
. -

.

,

. -
-


, .
,

, -

.


.


,


.


..

-

.


. -
.

-
.
. 15.21. -1100

.
(. 15.22) . -
. -
(
)

.
. -
.
. -

.

. -
,
. -
-
, -

.

(. . 15.26).
-
.
.
,
,
, -
, -
-
.

.
-
-
, , -

. -
,
. -(
. 15.22). -
-
.

-


, -
- ,

.
. -
.
.
-, -
.
-
-

,
-
. -
-

, -
. 15.22.
. -


.
,.


.


,
. -
-

-

. -
,
,

,
-
.


-
.
-
. -


-
(. 15.23).
.
. , -
.

,
.
= 27 -

, -


-


. -

.

.
-
,
.

.
,
, , -
,

,
.
: 22-720
, 22 (220 ),
720 . -
(, 3000).
: -710-45
, 710 (),
45 (
); -1450 -
, ()
1450 .
.15.10
, . 15.11 .
. 15.23.
15.1022-720 22-670 37-1100 2000 30001 -1200 -1200(-1)-1200(-2)

,
220 220 370 365 460 273 289 289

,
720 670 1100 1475 2200 710 690 690
-
,
28 28 35 35 38 32 32 32
-
,
650 500 685 835 935 800 800 800
-
,
840 1180 1373 1445 1540 1030 1030 1030
-
( -
)/
4 2 4 2 2 5/4 5/4 5/4

,
1180 90 1270 1450 1600 1450 1450 1450

,
230 230 230 230 260 230 230 230


-710-45 -800-60 -1450
, :
6854 7866 8333 8430
8725
7250 7407 7430
3208
3100 3230
3480
3464
3545 2776 2903
2695 2207 2208 2540
2560
2865 2420 2420
, 31 490 34 000 39 050 39 330
49 200
26 320 23 875 24 450
.
.
15.117.02.00.000 .02/-750 1.02.30.000 12.02.02.000 12.02.02.000-01 12.02.02.000
,


1600/100
1600/100
2900/171 2900/175-,
2900/175-2,
2900/175
2900/17512900/200 1600/100

-
,
300 550 550 550 550 300

,
145 225 225 225 250 145
, 25 28 28 28 32 25
-
,
550 700 550 560 560 550
,
800 1200 1200 1071 1071 640
(
):

4/2 4 2 2 2 3
4/ 2 2 2 1

4/2 4 3/1

,
1180 1180 1180 1180 1180 1180

,
230 230 230 230 230 230


1000 -451 1000
-
,
22 37 22
, :
4570 4620 4980 12 000
12 000

3175 2040 3190 3230 3230
2187 1895 2130 3150 3150
, 12 000 12 200 21 000 20 940 20 940
.
ȼЫȻОɊ
ОɋНОȼНЫХ
ПȺɊȺМȿɌɊОȼ
ЛȿȻȿȾКИ
,
, , .
,
, ,
,
.
,
-

.
,
-
. -
, -

0,40,5 /:
.
NGGv
(15.8)
, ;
-
, ;
, ;
-
, /;
.
.
-
:


, , ;

-
( .

, 1 1
(. 15.12).
-
- , , -
.
,
, .
-
,
-
. -
,
, 2 /.
, , -
20 /. -
-
, , -
-
.
-

, -
. -

-
. -
, , -
.

.
15.11.
ɌОɊМОЗНЫȿ
ɋИɋɌȿМЫ
ȻɍɊОȼЫХ
ЛȿȻȿȾОК
-
: ; -
-
;
.
-
-
, , -
. -
500
.

.
, -
1000
:
(), , -
, -
.
; -
,
.
, -
, , .

. ,
, -
. , , ,
,
13 / 10 000 ,
(
0,03 /), 530 . ,

,
;
, -
.

.
,

-
.
.
-
-
.
ЛȿНɌОЧНЫȿ
ɌОɊМОЗȺ
. 15.24
, .
,
, -
; -
.
, , ,
.
, ,

. 15.24. :
;
;
;
;
-
;
; 7
;
;
-
;
;
;
;
;
;

, -
, ,
. ,

.
,
. -
, -
.
90
,
1,01,2
.
.
. 15.25 -


. -
, ,
0,80,9 ,
-
. -
.
(-
), , -
-
.


= 0,15
0,3
1,6 , -
.
. , -
, .
-
. . -
,
, .
-
- . -
,
-
-
.

-

, -
0,40,5 -
.
5
10
.
. 15.25.
-

∆s

:
,


0,150,3 ,
36 , -
; -
.
,
.
-
: , -
-
. -
(0,40,5), -
, , -
.
: -
.
- . ,
, . -
, -
. ,
. -
.
6-1 -
-24, .
56
5060 /. -
1000
, 400600
. -
33,
= 2
/
-
-
. -
,
. -
.

, ; -
,
. .
: -
, -
. : -
, , -
; , -
; ,
; , -
, ,
, .
, , ,
.
.
, -
. -
.
. -
,
.

, -
.
, -
, , -


, .. -(),
iii
zFDDD
DDD
RzFFkzF
>=+=
;
= 2 ;
-
, ;
, ;

, ;
,
;
(
1,52 );
.
;
.

;
-
.

,

.

...
Puv
ηωη
, /
.

, ;

,
,
=
, ;
=
.
/2 =
.
, .
-
; , ,
= 2

-
,
=
+
.

-
,
-
, .
, ,
.

. -
-
-
, .


.

, , -
,
,
=
.
/3,
.

, /.
, .

-
, ,
, -


);
+
= 2
cos
0,04
0,06
, ;
;
-
.

, 90
.


, -
;
+

= 0
2sin
cos
, (
=
1,6 );
= 0,9
0,95 ;
-
;

( 80
1015

).

250 . ,
,
0,8
-
, -
. -
, -
. -
-
,
,
.
....................................................................................... 0,250,45 ( 0,5)
........................................ 0,350,45
........................................................ 0,080,1
-24 ................................................................. 0,350,65
-24 ........................................ 0,090,1
............................... 0,350,55
-
- -
.
-
,
,
.
,
,
.
.
, -
, -
.
ȽИȾɊОȾИНȺМИЧȿɋКИȿ
ɌОɊМОЗȺ
,
,
,
,
. -
-
. ,

.

, -
-
, , -
,
-
. , -
, -
. ,
,
.
-
.
90
(. 15.26)
-

-
, 45
-
,
. -
1225 . -
2028.
-
.
-
, , -
.
. 15.26.

,


. .
, , -
.


.
. -
-

,
-
-
, -
. -
- ,
, -

. -

-
.
44,5 -
,
. -
,
.
() .
, -
. -
.
-

, ,
.

. -
.
,
.
-
, .
,
.
. -
, .

. , -
. -
, -
.
, -
.
,

. -

-

. -
,


, .
.
-
.


, -
.
-
. -
, -
.
,
100200 . -
,
. -

,
.
-
.
, -
, -
. -
,
.
-
(. 15.13).
15.13

-1000 -1450 -1-1200 -1-1200
, 1000 1450 1200 1200
2 1 1 1
-
, /
500 400 400 400
,
:
250 / 20 110 45 45
50 170 50 50
, 3306 5200 3600 2730
, :
1590 1870 1750 1810
1680 1610 1575
1435 1533 1090 1138


,
0,4 0,8 0,52 0,5
, 245 426 328 215
, :
1950 2466 1925 1750
478 1094 950 910
1062 1400 1075
. : :
; . .
.
-
. -
, -
. ,
.
( )
=
gQH
, /
,
, ,
,
/;

, .
, (
)
=
,
-
, -
:
=

=

100
;

, -
, ;
-
, , ;

, /.

-

,
,
.
-
.

.
, -
.

-
.
,
.
-
. (
= 0)
. , -
.
-
-
-1000.................................. 0,32
-1450.................................. 0,27
-1200.................................... 0,29
-1-1200............................. 0,29
.
, -
.
-
. , -
-
.
-

. -
. -

=


=

;

-
.
-
,
=
.

-

- . -
-
.
-
,
-
.
ЭЛȿКɌɊОМȺȽНИɌНЫȿ
ɌОɊМОЗȺ
, ,
.
-4500-
1 ( ) -
.

+40 40
80 % 20
, ,
, -
.

(
= 225
500 /),
...................... 45,0
( 10 ) ,
................... 57,060,0
, ............................................................................... 135
( 10 ) -
, .........................................................................................................................
......... 180
, ................................................................. 120
, /............................................................................................. 500
...................................................................................................

,
...................................................................... 14,4
, ............................................................................................................ 6
.....................................................................................................................
... -

(. 15.27) :

,
,
, 30 -
. : - ( -
) - ( ) , -
.

, -
..


, -
-
, . -
. -
. 15.27. -4500-1
. -
-
, .

, -
. , , -
.
. -
, . -
.
-
.


, . -
,

.

.

.
,
, .
, -
,
-
. ,
-
.


.

= 0
.


.

, .
15.14

-4500 -7500 -10 000-4500 -4500
,
:

45 75 100 45 75
60 95 120 60 80
0,45

, /
500 500 200 500 500
-
,
120 120 127 127 127
,

10,2 17,0 29,0 3,0 3,5

,
0,695 3,05 18,2 9,0
-
,
135 72 10 12,0
, 5300 9100 8600 4200 6500

,
. -
. -
.
-
.
()
() . 15.14.

:


+

;
-
;

-

15.12.
ОȻЪȿМ
ɋПɍɋКОПОȾЪȿМНЫХ
ОПȿɊȺЦИЙ

-
, , -
,
:

=
+

, ;

,
.
, ,
, -
. ,

=
=
=
+
+ +
+ +
=
, ,
-
;
;

.
:
=


- ;
-
(
1)-
- .
, -
, -
, , -
,
. . 15.28 ,
-
,
-
. , -
, -
. -

, -
,
-
.

-
,
.
-
,
-
,
, -
-

=
.


-

(. . 15.28).


:
1; 0
1.
= 1
, -
.

.
-

, := 2
= 2
+ 1);

-
=

=
1)
=
zm (z 1)
];

= (

=
=
(1)/
. 15.28. -

15.13.
КИНȿМȺɌИКȺ
ПОȾЪȿМНОȽО
МȿХȺНИЗМȺ
-
. -
, ,
.

-

(
1,02
). -
.
-
,
.
-
. -
, (. 15.29).
,
, -

.
. -
-
. -
.
. -
, . 15.29,
=
= tg
= const;
.
=
=
.
=
/2,
, /

;
.
, /;

, ;
, .
,
.

=
.
, ;
-
;
.
-
.
. 15.29.
-
-
. -

.
= (
.
+
.
)/2,
.
,
() .


.
=
.
,

= 0;
.
= const;
=
.
, /

, ;
, .
, -
.

= const;
.
=
=
.
/2 =
/2,
, /
.

, /;
, ;

, .

=
+
+
-
, -
:
=

:
=
.
+
)/2,

21313
...
222
tttttttt
ttt
vvvv
++−++
===−
,
. . 15.29
,
,
.
, -
:
= tg 90
=

:
=
.
1.

, -

=
=
.
-
, .
,
λ=+

= 2,4 -
, - ;
= 3,6
- ;
= 4,8 -
.

.
=
max
max
, ;

.

-
:
= 2
;
= 1,5
.
15.14.
ȾИНȺМИКȺ
ПОȾЪȿМНОȽО
МȿХȺНИЗМȺ
-

, ,
.
,
, -

.
-
. -
, -
. -
,
.
, , -
, -
, , ,
.
, -

,
, .
, .................18242736
ma
, /....... 2,5 2,9 3,1 3,6
15.15
, , /

150250 1,32 2,001,88
250700 1,120,99 1,881,43
7001200 0,580,56 1,431,22
12001800 0,400,38 1,221,05
18002000 0,170,16 1,051,03

, -
-
, -
.
-

= (
+
-
;
.
, -
-
1,02 2 -
, -
. -
-
.

-
. . 15.15
, -
-
.
ȽЛȺȼȺ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿ
ɋИɋɌȿМЫ
ПɊОМЫȼКИ
ɋКȼȺЖИН
16.1.
ȻɍɊОȼЫȿ
НȺɋОɋЫ

:
()
; ; -
; -
.
:

, ;

;

,
, -
;
- -
- -
;
, ,

;
-
-
;
-
;

-
;

;
-
.
-
.

. -
, . -
: -
,
,
. -
,
-
.

. -
, -
.


-
.

.
-
.
. -
. -
, , -
, ,
.
-
.
,
.
. , -
,
. -

,
.
ȾȼɍХЦИЛИНȾɊОȼЫȿ
ПОɊШНȿȼЫȿ
ȻɍɊОȼЫȿ
НȺɋОɋЫ


. 16.1,
16.2.
-
, , -
, ,

, -
.
8-6 -
:
-
,
,
-
.
-

(. 16.3).
-

(. 16.4, 16.5), -

-
.
.
. 16.1.
:
;
-
;

;
;
;
;
;
;
;
;
-
;
-

. 16.2. :
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;


. -

-


,

(. . 16.5). -
. -
-
,
.


..


(. 16.6).

.
-(.
. 16.5). (. 16.7) (. 16.8), -
. 16.3. :
;
;

;

. 16.4.
8-6
. 16.5. 8-6
. 16.6. :
;


. 16.7.
. 16.8.
. -
, -
- .
. (. 16.9)

,
,
,

,
-

.
. 16.9.
.

.


. -
. -
.
.

.
, -
.
, .
-
.
(. 16.10)
(. 16.11) (. 16.12),

. 16.10.
. 16.11.
.
(. . 6.10)
-
,


.

. -

.

. -

. .
90
-
200 .
-

. 400 . -
,
, ,
.

(. . 16.11).
, -

,
.

. -

.

.
. -
, -
.
. -
. . 16.12 .
-
, , , .
.
-
. -
. -
.
35.

.
, .
.

. ,
-
75 .

.
. -
.
(. 16.13) -
. -

,
-
. 17
.
. 16.12.. -
.

. -

.

.

-
. -
.
-

,
. -

-
. 16.13.
100150
.
.

,
.
62. 0,80,1 .


,


.

-
,
. -
, , -

. . -
. -

-
,
.
(. 16.14),
, -

,
,
-

.
. -
. -
-
,
.

, , -
, , -

. ,
.
-
.
, -
.

-
.
-
.
-
. , -
,
.

, -
.
.
, -
, .

,

, -


.
. 16.14.

,
.

,
.
,
.

.
ɌɊȿХЦИЛИНȾɊОȼЫȿ
ȻɍɊОȼЫȿ
НȺɋОɋЫ
ОȾНОɋɌОɊОННȿȽО
ȾȿЙɋɌȼИЯ
3
-
, .
16.15.

. -
.
715 .
, 30,0 .
, -
,

. -
.
-
.

.
-
.
. 16.15.

:
1, 2
;
;
;
;
6
; 7 ;
8, 9
-
;
10, 11
-

. 16.16. :
;
2, 4
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
-
;
;
5
-
. -
,
, -
.
(. 16.16)
-
.

(. 16.17)

, -
.
,
,

,
. -


.
. 16.17.


-
,

-
,
..

, -


. -
,
.

.
-


. -
(. 16.18,
)
, -
,
. (. 16.18,
)
, -
..
-

(. . 16.18,
)
(. . 16.18,
). -
. -
. -

, -
.

(. 16.19)
,

-


, -
. -

,
- -
.

.
. -
, -
.
-

.
,
, -
.
. 16.18. -

ȻɍɊОȼЫȿ
НȺɋОɋЫ
ОȺО
ɍɊȺЛМȺШЗȺȼОȾ
ȼЗȻɌ
: -
-600 -
-950,
-11801 -750. .

-475, -600-1 -235,

-
- ,
, -
-
(. 16.5, 16.6).
() -
, ,
.
: -600
600 ; -950
950 .
-
, -
, ,
, - -
,
.
. 16.19.
16.1

-600
-950,
-11801
-750
, 600 950/1180 750
2 3 3


65 125 160
-
, /
320 556 687
, 400 290 250
,
25 32 35
, / 51,9 46 50,7
9 7 7

4,92 4,448 4,307

, :
275 250 250
109 100 100
, :
5100 5390 5030
1877 2204 2057
2626 2757 2530
, 22 985 22 800/22 810 17 180
, 1400, 1700, 1800 1000/710 818

. 16.1
-600
-950,
-11801
-750
, 3976 3620 3684
, 3016 3205 2961
, -
,
25 50026 310 24 46824 475 18 560
. ,
- .
16.2
-950 -11801
-

,
(/
, /,

,
950
11801
125 115 100 85 75 50 25 1
180 19,0 (190) 23,5 (235) 46,0 42,3 36,8 31,3 27,6 18,4 9,2 0,368
170 21,0 (210) 26,5 (265) 41,0 37,7 32,8 27,9 24,6 16,4 8,2 0,328
160 24,0 (240) 30,0 (300) 36,4 33,5 29,12 34,7 21,84 14,56 7,28 0,2911
150 27,5 (275) 32,0 (320) 31,9 29,3 25,52 21,7 19,14 12,76 6,38 0,255
140 32,0 (320) 32,0 (320) 27,8 25,5 22,24 18,9 16,68 11,12 5,56 0,222
16.3
-600
, /,

,

,
(/
65 60 50 40 30 20 10 1
200 10,0 (100) 51,9 47,9 39,9 31,9 23,9 16,9 8,0 0,798
190 11,5 (115) 45,7 42,2 35,2 27,7 21,1 14,1 7,0 0,703
180 12,5 (125) 42,0 38,8 32,3 25,8 19,4 12,9 6,5 0,646
170 14,5 (145) 36,0 33,2 27,7 22,2 16,6 11,0 5,5 0,554
160 16,5 (165) 31,5 29,1 24,2 18,4 14,4 9,7 4,8 0,485
150 19,0 (190) 27,5 25,4 21,2 16,9 12,7 8,6 4,3 0,429
140 22,5 (225) 23,3 21,5 17,9 14,3 10,7 7,2 3,6 0,358
130 25,0 (250) 19,7 18,9 15,2 12,1 9,1 6,1 3,0 0,303
16.4
-750
, /,

,

,
(/
160 140 125 115 100 75 50 1
180 13,5 (135) 50,7 44,4 39,6 36,5 31,7 23,8 15,85 0,317
170 15,2 (152) 45,2 39,5 35,3 32,4 28,2 21,2 14,1 0,282
160 17,1 (171) 40,2 35,1 31,4 28,8 25,1 18,8 12,5 0,251
150 19,6 (196) 35,2 30,8 27,5 25,3 22,0 16,5 11,0 0,220
140 22,4 (224) 30,7 25,2 23,7 21,8 19,0 14,2 9,5 0,19
130 26,0 (260) 26,5 23,2 20,7 19,1 16,6 12,4 8,3 0,166
120 35,0 (350) 22,0 19,2 17,1 15,7 13,7 10,3 6,85 0,137
16.5

-475 -600-1 -235
, 475 600 235
3 3 3


145 145 160
,
/
457 453 1454
, 250 250 160
,
25 25 25, 40 .
, / 45,65 45,6 26,74
, 156 156 120

3,152 3,125 9,09

, :
95 60
205 156
, :
4560 2000
1768 1290
2180 1667
, 14 500 3883
, 1120

, 2605
-
,
16 520 4271
. .
16.6
-475, -600-1 -235
,

,
(/


, /
-600-1 180 11,2 (112) 45,57
170 12,6 (126) 40,55
160 14,2 (142) 35,80
150 16,1 (161) 31,34
140 18,6 (186) 27,14
130 21,7 (217) 23,21
120 25,0 (250) 19,54
-475 180 9,2 (92) 45,67
170 10,3 (103) 40,66
160 11,6 (116) 35,92
150 13,2 (132) 31,46
140 14,1 (141) 27,28
130 17,7 (176) 23,37
120 20,8 (208) 19,72
110 25,0 (250) 16,33
-235 160 7,5 (75) 25,74
140 9,8 (98) 19,70
120 13,3 (133) 14,42
100 25,0 (250) 10,05
80 40 (400) 6,43
ȼЫȻОɊ
ОɋНОȼНЫХ
ɌȿХНИЧȿɋКИХ
ПОКȺЗȺɌȿЛȿЙ
НȺɋОɋОȼ
, -
, -
. , -
. -
, ,
-
( /), , -
, .

-
.
-
1,21,4 /.
-
(
/):
=
; (16.1)
.
(),
FDd
,
-
, /;
, .

:
=

; (16.2)

=
/4,
, /(
);

,
, , -
. 191 269
295 78 6,5
7 /(
). .
. -
(16.1) (16.2)
-
. -
. -
-
.
-

,
, .
....................................
:
................................ 0,30,4 0,20,3

-
...................... 0,50,8/0,61,0 0,40,6/0,50,8
. .

, -
, , -
.
-
, . -

, ,
.

-
-
:
=
+
+

+
+
+
+
.
, (16.3)
;


.
, -
, , , ,
.
-
- -
.

( ):
=λρ
(16.4)
;

, /
, ;
, ;

, /.

. , -
, -
.
= 4
,
/.
,
,
= 10
, (16.5)
,
/;
, .
, ,
, ,
.
:
=
-
:


(16.6)
;
;
-
;
;
-
;
.
-
:

()()()()
pQpQpQ
ppQQppQQQp
+∆+∆+∆+∆
==⋅=
(16.7)
;
;
-
;
-
- ;
, -
, -
;
-
, -
, .
(16.6),
=
16.2.
МȺНИɎОЛЬȾ
-
, -
. ,
,
. , , -
.
(. 16.20)
-
,
, 7

,

. -

-
-
.
, '
.
, .

-

.

-
- ,
, -
. -
(. 16.21).
,
.

- (. 16.22),
,
.
, .
-
(. 16.23).
-
(. 16.24), -
10
200 . -

.
, , .
20, 25, 32 40 -
. 16.21. :
;
;
;
;
;

. 16.20.


. 16.22. - :
;
;

;

. 16.23.
:
;
;
-
;
;

;
30, 38, 48 60 .
, , 80, 100
125 .

. 6.24. :
;
;
;
;
;
;
;
-
;

16.3.
ȼȿɊɌЛЮȽ
, ,

.
-
-
. -
,
.
-
.
-
.
-
, -

. , ,
. -
.
: -;

-
;

;

.
ОɋНОȼНЫȿ
ЭЛȿМȿНɌЫ
КОНɋɌɊɍКЦИИ
ȼȿɊɌЛЮȽȺ
,
, -
-
.
-
, -
,

.
. 16.25 .,
.
-
.
40, 38, 30.

, .
-

,
.
-
. 16.25. -250
, -
.

45
.
. -
-, -
.-
. -

.
,
, . -
.
.
, -
.
.
40, 40, 38, -

.
-

.
,
, -
. -

, -
,
,
.
, - -

.

.
-
.
. -
-
, . -
-
. -
(-250
) .

-
.
.

.


. ,
. -
.

.
, -
-
.
, . -
-

, -
.

,
. -
,
.
, -
..
. -
,

. -

.

. -
. -
.
, .
.

. (. 16.26) -

,


,

, -

.
-
, , -
.

, -
-
.
, -
. -
, -
, -
. (. . 16.26) -


,
.
-
,
.


,


.


,
,

.


, .
,
,

. ,
.

, -
. -

.
. 16.26. -


, ,
-
. 1
-


. , , -
. -

122, 20 . -
.


(. 16.27). -

,

. -
,
. -
.

, -

.
-
. -
-

.
.
.
-
. -
-
.
, ,
. ,
.
. 16.27.


, -
,

. -
-
-
(. 16.28),
-

,


. -


-

, -


-


,


-

,
-

, -
.

-
-
.

.
ȼЫȻОɊ
ОɋНОȼНЫХ
ПȺɊȺМȿɌɊОȼ

-
.
, -

. , , -

-
.
-
, -
. -
-
.
. 16.28.


100 / 3000 . -
,
. -
-
, .


,
100 / 3000 , -

=
, .
16.7

-250 -320 -450
() -
,
2500 3200 4500
(
100 /),
1450 2000 2600
-
() -
,
25/32 32/35 40
,
:

75 75 75
90 90 90
220 220 250

HRC
, :

1738 1950 2185

125 125 125
-

,
510 540 832

, 115 140 140

()
-152 -152 -152

()
-152 -171 -171
-

LP4 API std.5
619744X 619752X 61
9760
32140, 32144 32144 2032148
, :
2850 3000 3360
1090 1212 1375
, 2200 2980 4100
,
,

=

+

,
-
,


.

, -
. , -
, . ,
1 %
710 %.
17.1.
ПȺɊȺМȿɌɊЫ
КОМПЛȿКɌНОɋɌЬ
ЦИɊКɍЛЯЦИОННЫХ
ɋИɋɌȿМ
,
, -
-
(), ,
,
.
-
.
,
. 17.1. 100(01):
;
;
;
;


-
, . 17.117.3.
. 17.1 ,
. 17.2 .
,

, . 17.417.6. . 17.3 -
, . 17.4 -
.
17.1100(01) 12500 12500 2500

1600/100 2500/160-12500/160 2500/160
1 1 1 1

:


-1
2 2 2

-11
1

-60/300
1

-360


-45/75
1 1 1

-45
1
-
-
45/150

. 17.2.
12500 :
;
-
;
;
;
;

;
-
;

;


. 17.3. 2500:
;
;
;
;
( );
;
;
;
;
;
-

. 17.1

100(01) 12500 12500 2500

1600/100 2500/160-12500/160 2500/160
-
:
-
-
65/300
1 1


-2
1 1

-
-6
1 1


1 1 3
1 1 1
-

170/40
68s2
2 2 2 2
-


1 1
-
-

1 1 1
1
- -
-


-

4 6 6 6
-

3 5 5 7
-

1 1 1 1

-

1 1 1
. 2500 -
.
17.2100(01) 12500 12500 2500

1600/100 2500/160-12500/160 2500/160
-
-
, /, :-
-
1100
1200 /
(-


0,16
0,16 )
0,03 0,06 0,06 0,06
. 17.2

100(01) 12500 12500 2500

1600/100 2500/160-12500/160 2500/160
-
-
, /, :
-
-
-
-

1600 /
0,065 0,065

-


11001200 /
0,045 0,045 0,045 0,045


-


2000 /
0,00150,003 0,00150,003
0,06
. 17.4. 3200-2-1:
;
;
;
;
-
;
;
;

;
;
;
;

;
;
-

. 17.5. 3200-
1
3200-01-1:
;
;
-
;
;
;
-
;
;
;

. 17.2

100(01) 12500 12500 2500

1600/100 2500/160-12500/160 2500/160
-
(-
2600
/
), -

, , -
:


-
-

0,074 0,074
-


0,100 0,100
0,05 0,025 0,025
0,074
-

,
/,
0,04 0,04
-

-
, %,
2 2
-
-
-
,
,
6 6 9
-
-
-
,
,
60 90 90 120
-

-
,
,
-
201 370 370 290
-
, ,
131 249 249 175
, , 37 000 71 000 71 000 5480
. 17.6. 5000:
;
;

;
;
5, 8
-
;
-
; 7
;

17.33200-2-1 3200-1 3000-1 3200-01-1

3200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-3
3200/200--1,
3200/200-1
3200/200-1
3200/200-1,
3200/200-1
1 1 1 1
:
-1 2 2 1 2
-11
-60/300
-360 2
-45/75 1
-45 1 1 1
45/150 1 1
65/300
-2 1 1

:
-6 1 1
-7
3 2 2 2
1 1 1
170/40
68s2
1 2 1 2
1
2 1 1 1
1 2
-
6 6 6
7 6 6
1 1 1 1

1 1

. 17.3

5000-1 500-1 5000 5000

5000/320-1 5000/320-1 5000/320 5000/320-
1 1 1 1
:
-1 2 2 2 2
-11
-60/300
-360
-45/75 1 1 1 1
-45 2 2 2 2
45/150
65/300
-2

:
-6
-7
6 6 6 6
1 1 1 1
170/40
68s2
3 3 3 3
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
-
8 8 8 8
8 8 8 8
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1. 17.3

5000-6 6500 5000.450-800
32002-
1

5000/320,
UNO320DE
6500/400- 6500/450-8000/500- -1
1 1 1 1 1
:
-1 3 2 3 2 2
-11
-60/300 1
-360 2
-45/75 1 1 1 1
-45 1 1 2 1
45/150 1 1
65/300 1
-2 1
1
:
-6
-7 1 1 1
2 5 5 7 3
1
170/40
68s2
1 1 1 1
1 1 1 3 2
2 3 1
- 1 2
12 11 18 14 6
9 13 16 17 7
1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 -17.4


3200-2-1 3200-1 3200s1 3200-01-1

3200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-3
3200/200-1,
3200/200-1
3200/200-1
3200/200-1,
3200/200-1
,
/, :


1100
1200 /

0,16
0,16
0,076 0,060 0,038 0,060
-

1600 /
0,065 0,065
-
11001200 /
0,045 0,045 0,045 0,045
-

2000 /
0,00150,003 0,00150,003
0,090
(
2600 /
) ,
, :

-

0,074 0,074
-

0,010 0,010
0,05 0,025 0,050 0,025
0,08

,
/,
0,040 0,045 0,040

, %,
2 2 2

,
,
18 6 6 6
. 17.4

3200-2-1 3200-1 3200s1 3200-01-1

3200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-22,
3200/200-3
3200/200-1,
3200/200-1
3200/200-1
3200/200-1,
3200/200-1

,
,
120 120 120 120
-
, ,
290 446 269 446
, , 175 264 156 264
, , 60 000 77 500 55 500 77 500
-
. 17.4

5000-1 5000-1 5000 5000

5000/320-1 5000/320-1 5000/320 5000/320-

,
/, :


1100
1200 /

0,16
0,16
0,076 0,076 0,076 0,076
-

1600 /

-
11001200 /
0,045 0,045 0,045 0,045
-

2000 /

0,090 0,090 0,090 0,090
(
2600 /
) ,
, :

-


-


0,05 0,05 0,05 0,05
0,05 0,05 0,05 0,05

,
/,
0,045 0,045 0,045 0,045

, %,
2 2 2 2

,
,
6 6 6 6

,
,
180 180 180
-
, ,
302 302 302 302
, , 220 220 220 220
, , 80 000 80 000 80 000 80 000
-
. 17.4

500-6 6500 5000.450- 800 32002-1

5000/320,
UNOC320DE
6500/400 6500/450- 8000/500 -1

,
/, :


1100
1200 /

0,16
0,16
0,076 0,076 0,090 0,076 0,076


1600 /
0,045(0,065) 0,045
-
11001200 /
0,045 0,045 0,045 0,045 0,045


2000 /
0,00150,003
0,09 0,06 0,09 0,09
. 17.4

500-6 6500 5000.450- 800 32002-1

5000/320,
UNOC320DE
6500/400 6500/450- 8000/500 -1
(
2600 /
) ,
, :

-

0,074 0,05
-

0,1 0,1
0,025 0,05 0,025 0,05 0,05
0,05 0,08 0,07 0,08 0,08

,
/,
0,04 0,06 0,04 0,04

, %,
2 2 2 2

,
,
6 6 6 10 18

,
,
180 240 425 380 120
-
, ,
326 302 594 387 290
, , 189 183 488 238 175
, , 105 600 136 200 184 000 125 000 60 000
-17.5
һ

-2900-2 -2900-2 -2900

2900/175-,
2900/175-2,
2900/175
2900/175-1 2900/200

:
-1 2 2 2
-360 2 2 2
-45 1 1 1
-40
1 1 1

:
-

1 1 1
-

1 1 1
( I) 46

170/40
1 1 1
( II) 46

1(2) 1(2 1(2)
( III) 46

170/40
1 1 1
3,2
2 2 2
:
7(9) 7(9) 7(9)
7(9) 7(9) 7(9)
50
1 1 1
10
1 1 1
1
-

-150 -

1
-

2 1


1 1 1
. 17.5

-1600 -1600 -2000 -290

1600/100,
1600/100
1600/100 125 2900/1751

:
-1 2 2 1 2
-360 2 2 2
-45 1 1 1 1
-40
1 1 1 1

:
-

1 1 1
-

1 1 1
( I) 46

170/40
1 1 1 1
( II) 46


1
( III) 46

170/40
1 1 1 1
3,2
2 2 2 2
:
5 5 4 7
5 5 4 7
50
1 1 1
10
1 1 1

-

-150 -


-

1 1


1 1 1
.
II .
( ). , -
, .
17.6
һ

-2900-2 -2900-2 -2900

2900/175-,
2900/175-2,
2900/175
2900/175-1 2900/200
,
/,
:

-
11001200 /
-
:

0,4
0,4 0,12 0,12 0,12
0,16
0,16 0,06 0,06 0,06
-360 -
11001200 /
0,09 0,09 0,09
-45 -
11001200 /
0,045 0,045 0,045
( 2600
/
), , , :

-11 0,16 0,16 0,16
-360 0,09 0,09 0,09
0,05 0,05 0,05


/,
0,04 0,04 0,04

, %,
2,0 2,0 2,0
, ,

390 390 405
, , 175 160 175

. 17.6

-1600 -1600 -2000 -290

1600/100,
1600/100
1600/100 125 2900/1751
,
/,
:

-
11001200 /
-


0,4
0,4 0,12 0,12 0,06 0,12
0,16
0,16 0,06 0,06 0,03 0,06
-360 -
11001200 /
0,09 0,09 0,09
-45 -
11001200 /
0,045 0,045 0,045 0,045
(
2600 /
), , ,
:

-11 0,16 0,16 0,16 0,16
-360 0,09 0,09 0,09
0,05 0,05 0,05 0,05


/,
0,04 0,04 0,04 0,04


, %,
2,0 2,0 2,0 2,0
, ,

350 300 250 390
, , 120 100 70 150
.

-
,
(. 17.5,
17.6). - -
, .
17.2.
ȻЛОКИ
ЦИɊКɍЛЯЦИОННЫХ
ɋИɋɌȿМ
ȻЛОКИ
ЦИɊКɍЛЯЦИОННЫХ
ɋИɋɌȿМ
ПɊОИЗȼОȾɋɌȼȺ
ȾȺООɌ
ХȺȾЫЖȿНɋКИЙ
МȺШИНОɋɌɊОИɌȿЛЬНЫЙ
ЗȺȼОȾ
ОȺО
ȻɍɊȿНИȿ


, ,
.
-
5 , -
, , -

,
, -
, -
.
23 -
, 4060 %
.
, -
. -
.
-
: 1-1 3 .;
-360 1 ., -45/75 1 .; -
65/300 1 .; -
( , ,
, ) 1
.; ( )
1 .; 170/40 13 .;
-40 1 .
-

25 90 /.

.

,
..

. . 17.7.
. 17.7. :
;
1;
;
45/75;
;
;
;
-
1 -360;
;
-40;

;


-1
(.
17.8) , -
-
.
,
.
-
,
()
, , -
-1
, -
,
/............................................ 1015
,
........................................................................ 10
,
/
......................................................................................................................... 0,82
,2

, ............................................... 37,5
, ......................................................................................................... 5000
,
................................................................................................................. 3000
, ,
, -
, .

-2
,

.
,
.
. 17.9.
. 17.8. -1:
;
;
-
;
;
;
-
; 7
;
;

. 17.9. -2:
;
;
;
;
;
;
-
;
;
;
-
;
-2;


,
(-
) , -
,
, ,
, ,
.


, -
,
.
, 3

. -
-
. -

. , ,
,
,
.

-
. -
. -
.
.
: , -
.
-
(. 17.10)
, ,
, -
.
(, , , -
.) , -
. -
, -
.
-


-2
, -
,
/............................................ 10/15
,
........................................................................ 10
,
/
......................................................................................................................... 0,82
,2

, ............................................... 45
, ......................................................................................................... 5880
,
.................................................................................................................6000

........................................................................................................
...... 2
,
......................................................................................................... 42
,
........................................................................................................ 2,9
, /:
.........................................................................................................................
................... 30
......................................................................................................................
................ 5
...................................................................................................................
............. 2

,
/........... 90

. 17.10. - :
;
;
;
;
;
;
;

;
;

2 5 .
: .
(-40, -70)

,
.
-
.

40 70
. ,
.
. 17.11 -70.

, ()
, -

,
,

. -

. -
,
.
-
810 -
, .

.
,
.


-1.
. 17.11. -
-70:
;
-
;
-
;
-
;
-
;
;

, ,
, .
: -70 ,
-40 .
ȻЛОКИ
ЦИɊКɍЛЯЦИОННЫХ
ɋИɋɌȿМ
ПɊОИЗȼОȾɋɌȼȺ
ȺООɌ
ȼОЛȽОȽɊȺȾɋКИЙ
ЗȺȼОȾ
ȻɍɊОȼОЙ
ɌȿХНИКИ

(. 17.1217.15) -
- ( ) -

( ). -
.
- : ; ;
- ; ;
;
; -
, -
; -
;
, ; -
, -
-
.
, -

, -
, -
.

,
................................................................................................. 70

,
/.................................................................................................. 60
, /, ................ 15
........................................................................................................ 2
, .......................................................................................................... 6050
,
................................................................................................................. 9115
. 17.12. :
;
-;
- ;
;
;
6, 13
;
;
;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
;
;
;
-
;
;
23, 25
;
;
;
;

. 17.13. ( 2):
-45;
- ;
;
-
;
;
;
;
8, 9
;
;
;

;
;
14, 15, 17
-150;
-
;
;
- -40;
;
-40;

. 17.14. ( 1):
-;
;
;
;
5, 8
;
-
;
;
;
-
;
11, 17, 18
;
;
;
;
;
;
170/40;
-
;

17.3.
ПȿɊȿМȿШИȼȺɌȿЛИ

. -
-
.
(. 17.16)

,
,


, ,
.
.
-


-
,
-
.
(. 17.17)
. -


,
, -
-

. ,
, .

, -
.
. 17.15. ( 2):
;
;
;
4, 17
;
-
;
;
;
8, 11
;
;
10, 12
;
;
;
15
;
16

-


(. 17.18).
, -
-
, -
-
. , , -
- 2-15-5,5/45,5 -
.
-
-
, -
,
.

......................................................

, ................................................ 5,5 3,0
, /.......................... 2,2 0,75
, ............................................... 700 1240
....................................................................
-
............................................................... 3
, ...................................................................700
27001240

. 17.16.

. 17.17.

, -
,
,
,
.
-
-
.
-2 -100.
-2 -

. 17.18. - :
-;
;
;

-


,
.
-
(. 17.19).
-2
.................................


, .............................. 1014
,
/............................................................ 40100
, ........................................................................................... 1190
, .................................................................................................. 190
. 17.20. -100:
;
;
;
;
;
;
;
;

. 17.19.
-2:
;
2, 5
;
-
;
; 7

-100
-
. -
-

(. 17.20).
: -
, ,
, , -
-
, ,
.
17.4.
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿ
ȾЛЯ
ОЧИɋɌКИ
ȻɍɊОȼОȽО
ɊȺɋɌȼОɊȺ
ШЛȺМȺ
, -
-
, , -
,
.
-
: ,
(-
), , . -
,
-, -
.
, .. ,
,
. , ,
.
-2
-2, -1.
-2 (. 17.21)

.
,

,
,
, -


. ,
, , -
.

.
,
.

-100
.................................

, .............................. 0,30,4
,
/............................................................ 80100
, ........................................................................................... 600
, .................................................................................................. 50

. 17.21. -2
.
.
, -
. -
-
, . -
.
,
. -

. -
. ,
, 2 ,
.
.
-2 60 /
1
5 . 1,2 , -
0,9 . 4,5 .
1600 2000 1 .
1218
. 1380 .
-2 -
-2. -
.
,
325 60 . 325- -
, ; 60-

.
, -
-2. -
.
-1 ,
, .
(. 17.22)

( -
)
, -

.
, -
. -

-. -

. -


, -
. -
. , ,

, -
. - ,
. -.


.

.
, -
.
, -
, .
. 17.22. -1

,
, ,
.
.
-1 .
0,16
0,2; 0,25
0,9
0,9 . ,
5
. -
50 .
. 8 , -
1130 1040 1
. 2,7
-1 0,16
0,16 40 / 10 / . -
0,9
0,9
100 /. 1800 , 3 , 1,85 , 1,64 .
-
. -
: , , -
-, - , ..
, -
.
-
.
-
-
, -
, ,
, ,
,
.

-
. -
150 . -
, -
100 . -
- .
, -
. ,
125 %, -
150 % . -
-
, -
-
.
-
.
.
,

.
,

,
.

,
. -


150 . -
.
(. 17.23)
, -

,

-
. 17.23. 1
. -
-
. -
.

,
.
-
.
(. 17.24)

,
-

, -

-
.


15
25 . -

(.
17.25)
-

,
.
.


,
,

.

. -.
-


.
, -
. -

.
1 60 / -
60
0,2 .
1310 .
-
-50 -90 ( /). -
-
.
. 17.24.
. 17.25.

,

75 100 , .
1216 ,
,
(-
).


.
17.5.
ȾȿȽȺЗȺɌОɊЫ
ȾЛЯ
ȻɍɊОȼЫХ
ɊȺɋɌȼОɊОȼ

, , . -
:
, . -
,
,
. ,

,
-
.
-
,
. -
, , . -
. 17.26.

-II

.
,
--
,
.

.
.
, -
. -
-II .
(. 17.26):
, -

.

,
-.

.

-

,
.
- -

,

. -

-
.
, , -
-2,
-II; ,
.

-2, -
-II: -
; ,
;
, . -
-
,
. -2
, 800 .
17.6.
ɍɋɌȺНОȼКȺ
ȾЛЯ
ОȻɊȺȻОɌКИ
ȻɍɊОȼОȽО
ɊȺɋɌȼОɊȺ
ȻȺЗȿ
ЦȿНɌɊИɎɍȽИ
-
-
. -
, . -
-500.
5 , -
.
1,06 /
, -
.
-
-
, -
.
4060 % ; -
.
-
, .
, .
-
. -
,
.
17.7.
ȼɋȺɋЫȼȺЮЩИȿ
ЛИНИИ
ȾЛЯ
ȻɍɊОȼЫХ
НȺɋОɋОȼ

-
.
, -
.

.
.

,
- ,
.
. -
-
, , -
. -
-

.
-
.

. , -

.
,
, -

, /........................... 12002000
,
/.......................... 0,55
, ................................ 30
, ................................... 2500
, .................................................. 2465
-
.


,
,
,
:

gzpgzpppp
ρ++ρ=ρ++ρ+∆+∆+∆
(17.1)

, -


. ,
=

,
(17.1)
0
ppppp
−−ρ−∆−∆−∆
, (17.2)
, ;

, /;
, /
-
, /

(
), ;
-

, ;

, .
-
.


-
.
,
-
.
,
,
. -
,
.
(-
).
. -
-
-
,
.
18.1.
ШȺɊОШȿЧНЫȿ
ȾОЛОɌȺ

. 18.1,
( ) .
( ).
:
,
,

,
-
. -


, ,

(. 18.1,
),
.
,

. -

.

,
.

.
, . 18.1,
394 ; -
. -
. 18.2 18.3.
,
.


()
(. . 18.2). -

.

12, , -
()
()
-
. (
. 18.1. :
394;
394

). -
(
-

.
( -
)
,

, .

-


, -
.
. 18.2. -
XV
. 18.3.

:

;

-

, -
,

, -
, .

( ) , , -
, .


. -
,
, () ,
; .
,
- .
, , -

. ,
, -
, -
.

, (
, , ) , -
(. . 18.2). , -
,
. -
, -
, .

,
.
, -
.

,
, ,
.
, -
, ,
( -
),
, , -
().

.

, -
, .
, -

,
,
(),
.
. 18.2
-

-
.
(. 18.3,
)
, -

, , -

. -
,
, -
. .
,
. -

, -
,

. -
,
-


() -

, ( -
)
-
,
,
-
.
-
.


,

. -,
, -
.
. (-
)
,
, .
, ,
-,
. -
,

-
,

(. . 18.3,
),

,
(-
),
( )
,

-

,
-
-, - .

. .
( ) -
3 ( 1) , -
, , , ,
.
-
(. 18.4,
). -
, .

,
.

,
, 30
.
, -
. 18.4. :
();
;
;
;
;

, . -
.

.

. -
.
,
, -
.
.

, -
, , . -
: 112, 132 151.
112 (. 18.5,
).
(. . 18.2 18.3,
) -
.
57
. , .. -

() -
. -
3 .
, , -
.
.
.
, .
132 .
57
.
.

()
. -
, -
.
( ),
. , .

151, -
5 , 4549
293 2112,
, , ,
, , . 293 (. 18.5,
) -
,
.
47
. -
.
() .
, -
. , ,
. ,
.
2112 112,
293. -
2112 50
, .. -
() , . -
. -
59, 76, 93 112 259,
76, 493 112 . 76, 493 112 -
259
.
.
-
: 1 (. 18.6,
);
2 (. 18.6,
); 1 (. 18.6,
); 2; 3 (); -
,
-26-12869
( )

. 18.5. :
112;
293;
;
2, 6
-
;
3, 4, 5
,

. 18.6.
, , 97, 118, 394 (. . 18.1,
)
.
(..
, -
), . -
, -
.
1 -
( ) -
, -
( 350 /).

( -
), , ,
,
(, -
, -
, . 18.6,
).
1 .
2 (40
25 /) . , 1, -
. ,

.

(. . 18.6,
) -
-

-

.
,

,


. -

,
.
, -
, .
(. . 18.6,
)
18.1
()
19751976 . 19771980 . 1981 . 19821984 .
46 200 46 260,9 46 304,8 46 295,3
59 212,7 59 295,3 59 311,1 59 304,8
76 214 76 311,1 76 320 76 311,1
93 215,9 93 320 93 379,5 93 320
97 222,3 98,4 349,2 97 374,6 97 349,2
98,3 228,6 108 374,5 98,4 393,7 98,4 374,6
108 243 112 381 112 444,5 112 393,7
112 244,5 120,6 393,7 118 490 118 444,5
118 250,8 132 444,5 120,6 508 120,6 490
120 269 139,7 469,9 132 132 508
132 269,9 42,9 490 139,7 139,7
139,7 295,0 146 508 146 146,1
140 295,3 149,2 151 151
142,9 311,1 151 161 163
145 520 158,7 165,1 165,1
146 346 165,1 171,4 171,4
149,2 349,2 171,4 187,3 187,3
151 374,6 187,3 190,5 190,5
158,7 381 196 200 200
161 393 200 212,7 212,7
165,1 394 212,7 212,7 212,7
165,1 394 212,7 212,7 212,7
165,1 394 212,7 215 215,9
171,4 444,5 215,9 222,3 222,3
187,2 445 222,3 242,9 242,9
190 469,9 228,6 244,5 244,5
190,5 490 244,5 250,8 250,8
196,5 508 250,8 269,9 269,9
295,3
( 190 ); -
.
-
, 13 , , 26 -
, 150 ( ) .
, -
( 76151 ) ( 346490 , -
445 490 ) .

. 18.7. () (
(
18.2
()

(.
. 18.7,
1 2 3 4 5 6 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9
52,5 45,48 40,3 36,28 30,12 30,59 28,53 26,99
15,31 15,71 16,01 16,28 16,38 16,51 16,72 16,78
( , , ,
) 190 (190,5)
214 (215,9) .
-
, .
. 18.1
-
.
. 18.1, 1975 . 1984 . -
.
, -
.
() : (. 18.7,
)
(. 18.7,
).


, -

.
-
,

.


()

(. 18.2).

2069275 1 (. . 18.6,
).
-
: , , , . -
, -
.
18.2.
ЛОПȺɋɌНЫȿ
ȾОЛОɌȺ
-
, .

, .
,
15002000 .
(
)
, -
. , -
. -

.
-
.

, -
, , ,
.


. 18.8.


(
),

-
.
-


. 18.9,
. ,

,

-

,
-
,

-
, -
()
, -
, .
-
. 18.8.
: 2 (. . 18.8), 3 (.
. 18.9,
), 3 - (. 18.10),
6 - (. 18.11), -
(. 18.12).
.
-
: , ,
. 2 3 :
(, ,
..); (, ,
, ).
3, ,
( -
, , ),
6 ( ,
, ).
:
, (.
. 18.12) .
.
2, .. (. . 18.8),
.
. 18.9. :

;
. 18.10. 3:
;
;
;
;
5,
;
;
7
. 18.11. 6

(
)
()
. -
. -
-
.
-
() ,
( ).

20
76132 140161 .
() -
60
: 276, 276,
293, 293, 297, 297, 2112, 2112, 2118, 2118,
2132, 2132, 2140, 2140, 2151, 2151, 2161
2161.
2
(), -
(, 76, 93 ..) -
.
26-02-128275 -
14 76 165,1 . -
. 18.12.
3 (), , , -
.
, 2, ..
, -
.
, ..
. -
( -
) .
3 (. . 18.10)
.
, 3,
.
6 (. . 18.11)
. -
, , , -

, .
,
.
. 18.10 18.11 ,
6 , 3. ,
-
6, 3.
, .. ,
,
, -
( ) -
( ).

(. .
18.12) ( 90
)
. 45
-

.
. ,
26-02-67575, .
-


(. . 18.12). ,
.
26-02-67575 -
: 97, 112, 118, 140, 151, 161, 190, 295,3
(295), 320, 370 444,5 (445).
118, 132, 140,
151, 161, 190, 295,3 (295), 320, 370 445,5 (445).
18.3.
ɎɊȿЗȿɊНЫȿ
ȾОЛОɌȺ
-
, .
,
,
, .
,
, -
, . -

.

, -
,
. -
.
18.4.
ȾОЛОɌȺ
ИɋМ
,
, () -
. (
) (-
) ()
. -
, , ( )
, ..
- .
-

.
-
, ,
, ,

, -
.
:
(), () .
, , .

. (. 18.13)
6 (. . 18.11),
, -
. -
( )

(. 18.13,
-

. ()
, -
.

, -
-

( , -
), -
.

. 18.13. :
;


, -
.

, , -

( )
(
) . -

.

90120 /.
() -
. 18.14,
. -
, .
,
( ) -
, (. . 18.13,
).
-
,
.
() (
)
. 18.14. (
(
) -

188392 , -
212 267 . ( -
) .
: 188--10,
, 188 ,
(), (
), 10 .
(. 18.15) -
,
. .

, -
,
() ( )
,
.
.

, -

, -

.

- .

, . -

.
-
. , -
.

, -
. 7
-
, .
. 18.15.
105188 -
, 212
, 243392
- .
: (
), (
)
( ).
, ,
.
-
: (.
) (. 18.16,
).
-
3000 . -

, -
.
. -
-
-
, -
. (
) -
.
() -
, . -
(), -


(. . 18.16,
) . -

.


,


.
, .
. 18.16.
-
-

, ,
, .
18.5.
ȺЛМȺЗНЫȿ
ȾОЛОɌȺ
-
, .. ( )
().
,
( ), , -
, ,
.
-
. , -
1 (0,2 ).
, ,
.
( )
,
.
() . -
. ,

- ,
(, , ,
..).
-
( -),
.
,
, -
-
. , -
, ,
.
, , -
:
(. 18.17,
), (. 18.17,
) (. 18.17,
). -
, -
.

: (. 18.17,
) (. 18.17,
), ..
.
-
,
-
, -
( , )

.
, ,
( 2 ) -
(, -
.)
.
: ,
, .
, ..
.
, ,
(, , ).
( )
-
.
, (XXXIV ) .
: 1886, 212, 2416, 2676
2926. (-
), ( -
), 188 , , 6 -
.

-. -
, .

.
( ) -
. 18.17.
:
-
11;
-
;
573;
54
( ), . -
-
1386, 1496 1886, .. 138, 149 188 .
XV .
(78 )
,
XXXIV III . -
188 212
1886, 2126 2122.
.
-
.
140, 159, 188 212 . -
140 (1401): V I (
) , II -
.
V II 1591,
1881 2121.
-
-: , ( ) (-
), .
.
-
: , (), -
(-
), .
() -
-
.
138, 1886, 2126, 2676.
, .
()
,
.
: 1881, 2121 2671.

-
, -
78 . -
,
; 1886, 2126
2676.
-
212.
18.6.
ШȺɊОШȿЧНЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ȽОЛОȼКИ
,
, -

,
.

. 18.18. :
1295;
;
2214/60;
2214/60
,

,
; , , -

. 18.19. :
;
21190/80;
10190/80;
20190/80;
;


.
. 18.18,
-
.

,
, -

,
,

, -, -
(. 18.18,
), (. 18.19,
), (. 18.20), (. 18.21,
) -
(. 18.21,
). -
(. . 18.21,
), (. .
), (. . 18.18), (. 18.19), (. .
18.20) .

-
. - -
. -
. ,
, .
(. . 18.18,
), .
. 18.20.
17187,3/803
. 18.21. :
6190/803;

, . 18.18 18.21, -

. , . 18.19, (.
. 18.19,
) , -
, (. .
) , -
. -
, -
.
() -
, () .
(. . 18.18,
)

,

. -

(. . 18.19).
( ) -
, -
, ,
(. . 18.18,
). -

. -
.

,
.

(. . 18.21,
)

.

, ,
.
23 -
.
(), ,
-
, ,
( ), -
.
,
.
. .


. ,
.
(. . 18.21,
.
6 ( ) -
.
-
-
( .).
:
6190/80, 6214/80, 6187,3/80.
:

. -

, -
. :
1 (1) 2 (2).
1
1190, 1269 1295 (. . 18.18,
).
-
, -
.
1
() . ,

, .
, -
, . -
. -
1190 33 , 1269
1295 47 .
, 2
2190/40, 2214/60 (. . 18.18,
)
2269,9/60,
.
.
( -
)
( , , ,
.). 2
: 2190/40 2214/60 (. . 18.18,
).

. -
,
2.
-
24, . -
, . -
: 24139,7/52
24158,7/67.

.
() (.. )
.
: 21190/80 (. .
) 21214/80.

.
(, , , , -
, -
).

17 (. . 18.20). -

,

( )

,

. -

, ( )
, , ,
. -

.

, 45

,
-

. -

,
(
) (
)

.

, -
. -


(, , ) -
.

.
: 17187,3/80 (. . 18.20) 17212,7/80.
18.7.
ЛОПȺɋɌНЫȿ
ɎɊȿЗȿɊНЫȿ
ɌȼȿɊȾОɋПЛȺȼНЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ȽОЛОȼКИ
(. 18.22,
) -
, , -
.
. ,
, :
. 18.22. :
- ;
11187/80;
, ;
;
;
;
;
;
6 -


,
.

,
, ( )

,

.


.
, , -
() ,
-
(. 18.22,
).
, . 18.22,

.
.
()

, . -

.
-
(. . 18.22,
), .

. -
( -
, , , ,
,
..).
, -
, -
.
18.8.
ȺЛМȺЗНЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ȽОЛОȼКИ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ȽОЛОȼКИ
ИɋМ


.
,
. -
-
. 18.23.
-
20;
23;
22
. 18.24.
:
-
;
-
;

;


. 18.25.

() -
: (. 18.23,
), -
- (. 18.23,
) (. 18.23,
). -
,
,
,
.
, -
, .
( ) -
: , -
.
-
() -
(. 18.24,
),
-
(. 18.24,
).
,
, -
(. 18.25) (
).

-

, -

,
, .
18.9.
КȿɊНОПɊИȿМНЫЙ
ИНɋɌɊɍМȿНɌ
(-
) , -
, -

.
,
-
,
(%), , -
, -
..

: 1, 2 -
(
) ; 1, 2 -
.

: ;
,
; ,
.
-
(), -
-
.
(. 18.26,
).
-
, , -
. -
164 (. 18.26,
) , .
-

.
.
2
, - .
-
2, 1 2 ( 2194976 -
1, 1 2). 2
.
2 -

. 18.26. :
11-190/80;
164/80
11-
190/80 80 .
( ) ,
5 .
(.
. 18.26,
),


, -
, , , -

.
,

. -

,

-
, -

-
, -
.
6, 20, 21, 25, 17 .
-
: .
( )
164/80 ( . ), ..
164
-
80 .

-
(. . 18.26,
),
, - -

,
,
,
, -

(),
,


. -
.
--


.

.


.
.
-
188, 212, 241 267 .
11-190/80.
-
. -
1 (3 4) : 3-240,
4-240, 4-195 4-172.
3-240
1 269 295
48 ; 4-240 (
),
2 269,9 295,3 60 .
4-195 (
), 2
190 187,3 40 .
, -
3 4 -
( ) , .. -
.

(172),
. .

, ( -
) 3020 % . -
, , ,
.
18.10.
ɊȺɋШИɊИɌȿЛИ
, -
, -
.
-
, -
.

190,5293,5 ( 445 ) .
, -
(, .),
(, ), ,
.
: (-
).
, ,
,
, . -
,
.

. -
-
, , 243490
.
18.11.
КȺЛИȻɊȺɌОɊЫ
ЦȿНɌɊȺɌОɊЫ
- , -
, ,

( ) -
( ) .
, -
.
: -
, .
, ,
, .. -
, -
-
. -
.
,
. -
. -
. - -
.
-
.

. -
( 214
).
, ,
.
, , .
,
.
-
: , , -
.
- ( -
) : .
, -
.
(), (), (2 3), -
: 1883, 2123 2922. -
.
2 -
, 3 .
( ) -
-, -

.
, ,
: 188 212. -
.
() (
), (5, 10 11). -
.
5 : 5212,7; 5214
5215,9.
10 ,
5,
, . -
10 : 1190,5
10215,9, ..
190,5 215,9 . ,
.
11 10
, .
11295,3.
ȽЛȺȼȺ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
ɊȺɋЧȿɌ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
, -
:
(
);
() -
,
;
;
-
;
(
);
-
;
.
19.1.
ȼȿȾɍЩИȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ

,
, ,
. -
. , -
, , ,
. -
.
-
(-
, , ).
-
, , ,
(). -
, ,

.
14-3-126
73 112
140, 155
155 14-3-75578
65 80
80 .

. 19.1 . 19.1. -
( 63175)
.
( -
) (. 19.2,
),
(. 19.2,
).
19.1

, ,( 528675)
-
-
(),

-


,
-

-

-


--

-
-

-(-
),
--

-

-

-

1 -

-
-

-

-

14-3-12673
74
4 114 110
0,5 95 132,5 65,6
5 141 135
0,5 105 14+2,5 106,6
100
5 168 150
0,5 120 14+2,5 124,3
14-3-75578
65 65 32 73 63 65 9,3 10,0+2,5-76 -76 95 95 27 10 9
80 80 40 89 75 75 9,3 10,0+2,5-88 -88 108 108 38 12 12
. 19.1. :
I, II
5286
75 ;
III, IV
8
25,4 14-3-126
73
. 19.2. -
:
;
;
;
,
;
14-
3-126
73;
, ;
-
;
-
;
-
;
-
-
;

;
-

;

. 19.3. :
, ;
;
;.
() -
, 40 ( 454371).
,
(. 19.3).
18 % 500
, 12,5 % . -
63175.
- (
)
9 + 3,175 .
:
, , , , ,
-.
.

26-02-65275, -
63175 528675.
-
-
: ( ) (-
).
(. 19.4) ,
.
112, 140
155 .
400430
(. 19.5)
. -
30
( 63175)
1:32.
.
51-27686. 40
. 19.4. -

:

;
-. 19.5. -
:
;
;

5286
75;
, ;
;
,


. 19.6. :
;
;
;


402. -
. -
. 19.6.
-
380450
.

.

. -
, -
.

,
-7.
19.2.
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
ȼЫɋȺЖȿННЫМИ
КОНЦȺМИ
МɍɎɌЫ

( 631
75). . -
( 1, 2 63175) -
. -
-
( 3, 4 63175)
-
.
.
(6 )
.
1
. 19.7 . 19.2, 2 . 19.8 . 19.3, 3 . 19.9,
. 19.4, 4 . 19.9,
. 19.4.
. 19.7. 1 -

:
;


. 19.8. 2 -
-
:
;

. 19.9.
:
3 -
-
-
;
419.2
( ) 1
,


--


-
-

--
-


3 min
,


-


-


-

-

1 -
-


( -
-
)

60 60,3 7 46,3 90 40 32 40 80 140 63,5 3 5 9,15 1,2
2,7
9 42,3 24 32 11,3 1,4
73 73,0 7 59,0 100 40 45 54 95 166 76,2 3 6 11,4 1,6
4,2
9 55,0 34 43 14,2 2,4
11 51,0 28 37 16,8 2,2
89 89,0 7 75,0 100 40 60 69 108 166 92 3 6 14,2 2,4
4,4
9 71,0 49 58 17,8 3,4
11 67,0 45 54 21,2 3,2
102 101,6 7 87,6 115 55 74 83 127 184 104,8 3 7 16,4 3,0
7,0
8 85,6 70 79 18,5 3,4
9 83,6 66 75 20,4 3,8
10 81,6 62 71 22,4 4,0
114 114,3 7 100,3 130 55 82 91 140 204 117,5 3 7 18,5 4,6
9,0
8 98,3 78 87 20,9 5,8
9 96,3 74 83 23,3 6,0
10 94,3 70 79 25,7 6,6
11 92,3 68 77 28,0 6,4
127 127,0 7 113,0 130 55 95 104 152 204 130,2 3 7 20,7 5,8
10,0
8 111,0 91 100 23,5 6,4
9 109,0 87 96 26,2 7,0
10 107,0 83 92 28,9 7,6
140 139,7 8 123,7 130 55 105 114 171 215 144,5 3 8 26,0 7,0
14,0
9 121,7 101 110 29,0 7,6
10 119,7 100 106 32,0 8,2
11 117,7 91 100 35,0 9,6
169 168,3 9 150,3 130 55 128 137 197 229 171,5 3 8 35,3 9,8
16,7
10 145,3 124 133 39,0 10,8
. 1. 7,85 /
. 2.
( )
. 3.

. 4. -
. 5. 140
min

141,3 .
19.3
( ) 2
,

--


-
-

-


-
-


-

3 min
,


-

-
-

-

-

1 -
(

)

60 60,3 7 46,3 67,46 110 65 86 140 70,6 3 5 9,15 1?5
2,7
9 42,3 11,3
73 73,0 7 59,0 81,76 120 65 105 165 84,9 3 6 11,4 2,5
4,7
9 55,0 14,2
11 51,0 16,8
89 89,0 7 75,0 97,13 120 65 118 165 100,3 3 7 14,2 3,5
5,2
9 71,0 17,8
11 67,0 21,2
102 101,6 8 85,6 114,30 145 65 140 204 117,5 3 7 18,5 4,5
9,0
9 83,6 20,4
10 81,6 22,4
114 114,3 8 98,3 127,00 145 65 152 204 130,2 3 7 20,9 5,0
11,0
9 96,3 23,3
10 94,3 25,7
11 92,3 28,0
140 139,7 8 123,7 154,00 145 65 185 215 157,2 3 8 26,0 7,0
15,0
9 121,7 29,0
10 119,7 32,0
11 117,7 35,0
. 1. 7,85 /
. 2.
3 min
+
) 6 , ..

6 .
19.4
( ) 3 4
,
(

1,5)


6 min
-


minmin
-

1

-

-
-
-
-


89 89,0 9 71,0 57 17,8 3,9
11 67,0 54 89,9 150 145 21,2 3,4
102 101,6 9 83,6 68 101,9 150 145 20,4 5,1
10 81,6 66 22,4 5,0
114 114,3 9 96,3 78 23,3 7,3
10 94,3 76 115,2 160 155 25,7 7,1
11 92,3 74 28,0 6,9
127 127,0 9 109,0 92 130,2 160 155 26,2 7,8
10 107,0 90 28,9 7,6
140 139,7 9 121,7 102 140,2 160 155 29,0 11,0
10 119,7 100 32,0 10,2
11 117,7 100 35,0 9,2

73 73,0 9 55,0 52,0 85,9 150 155 14,2 3,7
11 51,0 48,0 16,8
89 89,0 9 71,0 68,0 101,9 150 155 17,8 4,5
11 67,0 64,0 21,2
102 101,6 9 83,6 80,6 115,2 160 165 20,4 5,7
10 81,6 78,6 22,4
114 114,3 9 96,3 93,3 23,3
10 94,3 91,3 130,2 160 165 25,7 7,9
11 92,3 89,3 28,0
. 1. 7,85 /
. 2.
6 min
-

min
1, 2 , -
3, 4 -
.
: 6,8 11,5
-
60102 ; 11,5
25 % 8
8 % 6 .
114 , 6 8 .
,
.
, ,
1,3 1 . ( )
1/2000 . -

.
.
.
-114
9- 63175 1,
114 , 9 , , -
.
-114
9- 63175 , .
-114- 63175 1, -
114 , .
-114
9- 63175 2,
9 , , .
-114
9- 63175 , .
-114- 63175 2, -
114 , .
-114
9- 63175
3,
.
-114
9-

4,
.

.

, , , , .

,
. , -
.
-
. -
4 -
-
40 ,
2 .
2 -

23 , 20
2550 ( 60
102 , 114140 ).
1, 2 (. 19.10)
.

. 19.10. 1, 2 :
;
;
, ;

. 19.11. 1 2:
, ;
, ;
( );
,
;
.
2
. 1.
. 2.

-
.
1 2 -
. 19.11.
3 4 -
. 19.12 19.13.
-
.

. -
0,06, 0,1 . -
. -
0,04 .
: 4 73 ; 4,5
89 102 ; 5 114,
127 140
, . -
, -
, -
15 %
. -
-
15
.
-
2,5 .

( 45)
38, 362, 352 . , -

(, ) ,
. 19.12.
-
3 4:
,
;


, ................................................................................................3,175

, ........................................................................................
0,05
0,10
1,810

, ........................................................................ 1,734
, :
........................................................................................................................ 0,508
....................................................................................................................... 0,432

, ........................................................................................................... 0,076

....................................................................................................... 1
2tg
.................................................................................................1:16
. 19.13. 3, 4:
;
;

(, ) (-
).
,
. 19.5.
1 2 114 -

. -
.
114
.
19.5

, ,

637 687 735 784 882 980 1078

, , 373 490 539 637 735 882 980

, %, -
-

, %,
40 40 40 40 40 40 40
KCV, /
, -
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 29,4 29,4
. 1. -
. 2.
.
0,40,6 -
: , ,
, -,
. . -
-.
,
-
.
19.3.
ЗȺМКИ
ȾЛЯ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
ɌɊɍȻ
ȼЫɋȺЖȿННЫМИ
КОНЦȺМИ

14.
, .
528675 -
(. 19.6). :
.
-
. 19.7.
-
108 (-108 528675)
(-108 528675) .
40 455371 -
.

) 120 -
401 38 (
= 882
1078 ).
19.6
-

-

--

-
-
-


-

-
, 882

, ................................... 735

, %............................ 10

, %.............................. 45
KCV, /
..........................
..................................
285341
19.7
( )
63175


-


-
D L
,

-80 60,3 -66 80 404 12
-95 73,0 -76 95 431 16
-108 89,0 -88 108 455 20
-113 89,0 -88 113 455 23
(-140) 114,3 -117 140 502 35
(-172) 139,7 -140 172 560 58
(-197) 168,3 -152 197 603 76
-108 73,0 -86 108 431 20
-118 89,0 -101 118 455 23
-133 101,6 -108 133 496 37
-146 114,3 101,6 -121 146 508 38
-178 139,7 -147 178 573 61
-203 168,3 -171 203 603 73
-86 60,3 -73 86 404 15
-108 73,0 -86 108 431 20
-120 89,0 -102 120 468 25
-146 114,3 101,6 -122 146 496 37
-155 127,0 114,3 -133 155 526 39
-185 139,7 -161 185 553 53
-108 -73 -86 108 431 17
-113 -89 -101 118 454 22
-133 -102 -108 133 506 32
-178 -140 -147 178 573 61
-120 -89 -102 120 468 20
-146 -114 -102 -122 146 506 36
-155 -127 -114 -133 155 536 38
. 1. , , -
. 2.
.
-
, , , . ,
.
-
, , .
.

0,10 , -
0,07 .

0,06 ,
0,06 .
,
, , , -
, ,
, .

0,06 1,75 1 . -
-
0,6 .
, , -
, 0,04 .
, -
.
-120, -155, -120 -155 -
,
()
-

;
. -
( ) 40 -
40 .

. 19.14. 14-3-1293
19.8
( )
,


-
-

-
1 -
-


-


73 73,0 9,19 81,0 50,8 14,48 2,8
89 88,9 9,35 98,4 65,1 18,34 4,63
102 101,6 8,38 106,4 68,3 19,26 4,0
114 114,3 8,56 119,1 76,2 22,31 3,95
114 114,3 10,92 119,1 69,8 27,84 7,99
127 127,0 9,19 130,2 88,9 26,71 7,63
127 127,0 12,70 130,2 76,2 35,79 6,99
19.9

-,
-
, ,


, %,

-
, /, %,

655 379 16 690 50
689 516 14 690 50
723 655 14 690 50
792 723 12 690 45
999 930 12 690 45

; -
.
;
1,2 ,
3,0 1 .

.
-
.
,
,
63175.

. 19.15. 14-3-1187
19.10
( )


-
-

-
-

-


-
-

114 114,3 9 123 92 30 25 30
127 127 9 135 104 30 25 30


1,0 % 12,5 %
1
. 19.10
,
-


-

1
114 12 700 23,3 6,8 51,5
127 12 700 26,2 7,0 62,5
-

900
. 1.
1 125 . 2. 8700
700 20 % .

.
,
.
10 % -
.
( ) 14-3-129384
39-10-08284, 14-3118783 -
26-02-96483.

40 528675.
14-3-118783 26-02-96483.
, ,
,
528675. -
528675.
40 -
528675.
-
,
-
3 1
. -
1,5
-114 2,0 -127.


0,4 .
.
500 -.
,
(, -17, 1087776).
, -
. -

.
1000680, 945478.
-
. -
.
19.5.
ЛȿȽКОɋПЛȺȼНЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
() -
, , -
.
(. 19.16,
) -
, , -
.
-
2378679.
(. 19.16,
);

(. 19.17).
,
, . 19.11.
. 19.16. :

;


;
;
;


. 19.17.
,
,
. 19.12, . 19.13.

.
.
12 -
. +150 , 200 . 5 %
+300 , 350 .
16 -
474874
(16) (. 19.14).
.
19.11
( )

-

-

--
-

0,1
150
250
0,6 +13 7,5 150 150
13
64 +1,5 +1,5 8,0
73 0,5 1,0 200 200
90 16 +2,0 9,0
1,0
103 +1,5 15 250
1,0 250
108 25 +2,5 1000
1,5
, .................... 54 64 64110
, ........................... 4,5 5,3 9,0 12,0
19.12
( )

2,0
1,0
-
-

0,1
150
250
114 15 +2,0
1,0
1300 250
129 17 +2,5 11
1,5
15 +2,0
1,0
9
+2,5
1,5
1300 250
22
+2,8
1,7
1,5
1 , , -
1,3 .
-
, , , , -
. , , , -
, , , , ,
, -
, , -
. ,
.
-
2 ,
.

-
. -
19.13
( )

-
-

2,0
1,0

-

-

3,0
2,8

-

2,5
1,0


+0,1


-

0,15
0,2
150
250

-

-

5,0
129 150 11 21,5
147 172 17 23,5 1300 250 300
170 197 24,5
170 197 26,5
13
, ..............................................54120

, ,
.............................................................................. 392 421

, , ....................... 255 274

, %, ............. 12 10
19.14
16
,
64 73 90 114 129 147 190


8 9 9 10 9 11 9 11 13 15 17 11
,
:
14,1 18,1 22,5 32,6 33,9 40,8 39,0 47,0 54,7 62,1 69,5 54,9
18,1 23,7 42,7 69,4 96,6 90,0 130,6 122,7 114,9 107,4 100,2 171,9
, :
390 500 650 1170 1210 1460 1070 1290 1500 1710 1910 1510
460 600 750 153 159 1920 1390 1680 1950 2170 2430 1980
, :
55 54,2 43 38,5 30,7 37,5 27 33 39 45 50,9 28,5
71,4 70,5 60 51,5 41,5 50,5 36,5 44,5 52 59,3 66,5 38,5
,
57,5 47 50 30 20,5 29,5 14 24 32 38 42 17,5
,
:
4840 7100 12 500 21 500 26 180 30 500 34 900 40 900 46 350 51 340 55 800 56 400
5750 8450 14 900 25 500 31 100 36 250 41 500 48 650 55 150 61 000 66 350 67 100
. .
:
+1,0 2,0 54 64 ; +2,5 5,0
.
:
1,5 3,0 .

300 , -
1800 .

.
-
7 .

528675,

63175 ( 147 146-
63280).
16 -
(), -
, , 147 -
11 16147
11 2378679. , -
16147
11 2378679.

019531 490 , -
41.
19.6.
ɍɌЯЖȿЛȿННЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
ɍɌЯЖȿЛȿННЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɋȻȺЛȺНɋИɊОȼȺННЫȿ
ɌɊɍȻЫ
ɍȻɌɋ
-2
-2 -
51-77477 -
0,81,2 .
.
,
. : -2-178/3-147,
51-77477 ( 178 -147). -
6,0 .

. 19.18. -2
19.15
( ) -2
-
-

1,5
-
-


1 -
,
2-120 120 -101 64 102 63,5
2-133 133 -10864 64 115 84,0
2-146 146 -121 68 136 103,0
2-178 178 -147 80 168 156,0
2-203 203 -161 80 190 214,6
2-229 229 -171 90 195 273,4
2-254 254 -201 100 220 336,1
2-273 273 -201 100 220 397,9
2-299 299 -201 100 245 489,5
-2 (. 19.18 . 19.15) -
178, 203 229 .

, 528675, 254, 273
299 -201, 2069275.

. -
.

: 4,5 -
120 133 ; 3,0 146 178 ; 2,0 -
.
3 ( 63175) -
103, 114, 129, 140 147 . -


( 63175),
; -147 -
138

-147 2932 53 /
.
-178 (
= 980 ) -178 26-02-
-
,
, .
(. 19.16).
19.16

-
,
,
,

,
1
,
-

-


-


146 16,5 1400 1680 29,5 44,5 25 30
127 11,4 1150 1400 35 52,0 20 25
108 13,1 830 1000 40 59,5 10 13
90 6,7 600 700 52 77,0 5 6

-
. -
, . -

,
( 22
25 ). 25
. -
.
380400
;

.
( ) 120, 133
146 .
5,0 -
120, 133 146 ; 3,5 .
1 .

38, 454371
.
, -
402, .
,
, , , . -
. -
,
5 % ,
100 25 -
. -
, .
400 .
,

,
1 400 . -
, , .

.

, , -
.
.
, , , -
, . -
.
0,4
: -

, , ................735

, %, ........ 10
V, /
, ...... 588
......................................................... 285341

, , ............637

, %, ..... 10
V, /
, ... 490
..................................................... 255
, , , -
, , , ,
-.
.
.
-

.

.

(),
, : , -
, ( ),
,
, ,
,
.

.
,
.
, -
0,5 ,
.
ɍɌЯЖȿЛȿННЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
ȽОɊЯЧȿКȺɌȺНЫȿ
146,
278, 203, 219 245 14-3-38579, (
) 73, 89 108 14-3-83979.
: 146
000, 203
12 000, 219
8000 245
7000 . -
146 , 6 203 ,
8 30 % , 178 , 8
10 %.
, . 19.17.
19.17

,


,

,
1

-

,
1
,

4 -121
1 2 4 97,6
3 -147
1 2 7 145,4
-171
1 2 7 193,0

873278
3 225,1 -


-171
3
873278
3 267,4 -


-201
19.18

-,
-
,

, %

, %
-
, /
637 373 16 40 392
686 441 12 40 392
146, 178, 203 -
12,5 %. ()

-
. 219 245
10 .
, ,
, . ,
, 12,5 %
. 300 -
. .
-
.
-
, . 19.18.
-
-
.
ɍɌЯЖȿЛȿННЫȿ
ȻɍɊИЛЬНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
ЗȺМКȺМИ
ɍȻɌɋЗ


,

(. 19.19). -
, 528675,
40, 4012.

. 19.19.
19.19-

-

-

-
-

-

1:4 0,8615 0,5001 0,4278 0,2169 0,2507 0,1445 0,0724
1:6 0,8640 0,5016 0,4290 0,2173 0,2514 0,1449 0,0725
1:8 0,8649 0,5021 0,4294 02177 0,2517 0,1451 0,0726
-90 1:4 0,4922 0,3431 0,2990 0,0966 0,1933 0,1266 0,0442
1:6 0,4965 0,3641 0,3016 0,0975 0,1950 0,1277 0,0446
1:8 0,4980 0,3472 0,3025 0,0978 0,1956 0,1281 0,0447
.
(
).
, -
( ).
146, 178, 203
229 .
.
-
1,11,5, ()
() 1,2.

-
.
.
5001500 -
, 528675, .. -102 -101 -122 -121.
20
30 %
.


-90 7 8 , -
. 19.19. , -90 -
8
6065 %,

25 %.
-90 90

.
19.7.
ПȿɊȿȼОȾНИКИ
ȾЛЯ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
КОЛОНН
-
, -
, .. -
: , , .

: -
, .

, .
528675 -
.
19.20

,L D

-76/88 -76 -88 395 113 -95 -108
-86/66 -86 -66 356 108 -108 -

-86/73 -86 -73 356 108 -86
-86/76 -86 -76 369 108 -108 -104
-86/88 -86 -88 395 113 -108 -

-88/88 -88 -88 395 113 -108 -108
-88/101 -88 -101 420 118 -108 -127
-88/121 -88 -121 500 146 -113 -146
-101/88 -101 -88 420 118 -118 -

-101/117 -101 -117 500 140
-101/121 -101 -121 497 146 -146
-102/88 -102 -88 430 120 -120 -

-102/101 -102 -101 430 120 -120 -

-102/121 -102 -121 496 146 -146
-108/88 -108 -88 451 133 -133 -

-108/101 -108 -101 459 133 -118
-108/102 -108 -102 465 133 -

-108/121 -108 -121 490 146 -146
-117/121 -117 -121 457 146 -127;
-190; 215
-117/147 -117 -147 523 178 -140 -178
-121/86 -121 -86 489 146 -146 -108, -108
-121/101 -121 -101 490 146 -118
-121/102 -121 -102 496 146 -120
-121/108 -121 -108 502 146 -133
-121/121 -121 -121 457 146 -146
-121/122 -121 -122 469 146 -146
-121/133 -121 -133 484 155 -155
-121/147 -121 -147 524 178 -146 -178
-121/161 -121 -161 537 203 -203
-122/101 -122 -101 490 146 -146 -118
-122/102 -122 -102 496 146 -120
-122/117 -122 -117 463 146 -

-122/121 -122 -121 457 146 -146
-122/133 -122 -133 484 155 -

-122/147 -122 -147 524 178 -178
-133/108 -133 -108 506 155 -155 -133
-133/117 -133 -117 497 155 -

-133/121 -133 -121 482 155 -146
-133/140 -133 -140 510 172 -

-133/147 -133 -147 520 178 -178
-147/121 -147 -121 516 178 -178 -146
-147/133 -147 -133 524 178 -155
-147/140 -147 -140 510 178 -

-147/147 -147 -147 517 178 -

-178
-147/152 -147 -152 517 197 -178 -

-147/161 -147 -161 517 185 -178 -203
. 19.20
,L D

-147/171 -147 -171 521 203 -178 -229
-152/121 -152 -121 526 197 -172;
-245
-161/147 -161 -147 517 185 -203 -215
-161/171 -161 -171 538 229 -203 -229
-171/147 -171 -147 538 203 -203 -178
-171/171 -171 -171 517 203 -229 -290
-171/177 -171 -177 523 229 -445
-171/201 -171 -201 518 254 -254
. , (,
, ), .

736082. -
90 ,
(. 19.20, 19.21
. 19.20).
-
, -
.

-147/171; -147/171 736082. , :-147/171
736082. , : -147/171-
736082.
40 454371
-
.
19.21

,
L D

-86/88 -86 -88 325 113 -108 -132187
-108/88 -108 -88 366 133 -133
-121/88 -121 -88 398 146 -146
-121/117 -121 -117 356 146 -146 -190
-147/152 -147 -152 391 197 -178 -245295
-171/152 -171 -152 400 229 -229 -245295
-147/152 -147 -152 550 197 -178
-147/171 -147 -171 707 203
-171/201 -171 -201 671 254 -290 -490

, , .................... 882

, , .................................... 735

, %, ........................... 10
c
, %, ............................... 45
Y, /
, ...........................
............................................................................. 285341

. 19.20. :
;
;


-
10 1 .
-
;

20 .

5 1 .
19.8.
ОȻЩИȿ
ПɊИНЦИПЫ
МȿɌОȾИКȺ
ɊȺɋЧȿɌȺ
КОМПОНОȼКИ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
ɌɊɍȻ
КОЛОННȿ
ɊȺɋЧȿɌ
ɍɌЯЖȿЛȿННЫХ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
ɌɊɍȻ

-
. .
. 19.22
39-2-41180.

, . . 19.23
-
, .
, ,

0,7.,

-
. -
19.22
()

139,7146 114 269,9 229
108 203
149,2161 121139 295,3 245
114121 219
165,1171,4 133146 320 245
121133 229
187,3200 159
349,2 254
212,7228,6 178
374,6 273
244,5250,8 203
: 1. -
, . 2. -
250,8 -
- . 3.
-
.
. 19.23,

I, , -

(1,21,25),
(19.1)
, ;
1 , /;

.
, ,
+
+ +
= (1,1

,
.
-
. :
1,5
EIf
(19.2)
5731,5
(19.3)
, /

,
,
, ;
19.23
()

114 108 245 203
127 121 273 203
140146 146 299 229
168 159 324339 229
178194 178 351 229
219 178 377 254
, ;

( );

10 .

.
.
ɊȺɋЧȿɌ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
ɌɊɍȻ
ПɊИ
ȻɍɊȿНИИ
ЗȺȻОЙНЫМИ
ȾȼИȽȺɌȿЛЯМИ
,
.
.
( )
(1)

1,15()(1/)
1,15(1/)
QgQGpF
−+−ρρ−
−ρρ
(19.4)
(1)
11
//,
QFnQn
=σ=
(1)
, ;
+

, ;

, ;
, ;
-
,
-
;
, /
.

=
+
-
).
,
, () ( )
(1)

1,15()(1/)
1,15(1/)
QgQGpF
−+−ρρ−
−ρρ
(19.5)
( )
(2)(1)
1,15(1/)
(19.6)

- ( )
()(1)
1,15(1/)
(19.7)
, ,
1 , /;
(1)
(2)
,

.
,
,
I () -
(19.5)(19.7).
II () ( )
(1)()

1,15(1/)
QQpF
(19.8)
(2)(1)
1,15(1/)
.., (19.9)
;
-
I
, ;
(1)
(2)

II , ;
-
II I ,
1 II , /.
-
:

, -
;

(, ).
ɊȺɋЧȿɌ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
ɌɊɍȻ
ПɊИ
ȻɍɊȿНИИ
ɊОɌОɊНЫМ
-
.

, 200 .

.
.
(
25 ); 9 ( )
:
(1)

1,15(1/)
1,15(1/)
QQpF
−−ρρ−
−ρρ
(19.10)
(2)(1)
1,15(1/)
..; (19.11)
(1)
/1,04;
QQn
(2)
/1,04
QQn
..,
, .
,
, I () -
(19.10), (19.11), II -
(19.8), (19.9),
/1,04,
QQn
(1)
/1,04;
QQn
(2)
/1,04.
QQn
ОɋОȻȿННОɋɌИ
ɊȺɋЧȿɌȺ
ȻɍɊИЛЬНЫХ
КОЛОНН
ПɊИ
ȻɍɊȿНИИ
ПЛȺȼɍЧИХ
ɋɊȿȾɋɌȼ
-
, .

. ,
; .
, , -

, , .

=
+
+
. (19.12)
( );
() ;

.
. 19.21 -
. 19.21. , -

19.24

=
σ/σ
-

() -

1,3/1,35 1,4/1,45
1,35/1,4 11,45/1,5
. ,
.
.
, .

σ=+
(19.13)


/20)
. (
)
PEI
40:

MkEIP
=+θ+
(19.14)

MEIP
=+++
(19.15)
, ,
=
0,5
, ;
-
, ;
, ;

, ;

, ;
, -
, 0,75
1.
.


=
. 19.24.
,
. (19.16)

650
= 1,1,
650
= 1,15.

()3
σ+σ+τ
(19.17)
;
.
,
, , -
( . )
19.25
( )
63175


73175


-
-

-
-
-

,
(362)
(38)
16
1953, -
50 80
60 100
73 75 65 140 140 150 5056
89 75 60 120
102 110 120
114 70 60 80 140 110 120 100 90 4352
127 100 110 100 90
140 70 60 80 100 110 100 90
147 3646 40
. 1.
, , , . .
2. 50 790956
.
σ−σ
σ+σ
(19.18)

(. 19.25);
;
;

;

.
(-
)
= 0:
1

()
σ+σ
(19.19)


= 0
σ−σ
(19.20)
-
= 0,
= (
. (19.21)
(19.18)(19.21)
1,5.
(
(. . 19.25) -
.
- -
. -
,
. -
. -
() .


. -
, . -
, -
, -
.
КОНɋɌɊɍКЦИИ
ȻɍɊОȼЫХ
ɊОɌОɊОȼ
-
,
. (. 20.1) -

,
-


. -
90
-
.

, ,
. -
.

-
, .
()
,
.
,
, .
,
. -
.
,
. -
, ,
.-
. - -
,
.
-
, .
, -
, -

. 20.1. -560
.

, -
.


, -
,
. -

.
, -
, -
,
.
, , -
, -
.
,

, -
. -
,

, .

-
, -
. ,
. -
,
, -
.
.
-
. -
.
63,5
101,6 ,
38,147,6 . , -
-
, . -
-
, . -
. -
, -760 -
.
, ,

-
. , -
.

.
, -
,
.
.
, ,

. ,
.

. -

-

. -
, .
, . 20.2, -


,

. -

, , -
. , -

. -
,
, . -
, -
.
-
. , -
, -
, -
, .
, -
.

.

. -
,
, -
, -
.
, -
,
, -
. , -
-
(- ). -
. 20.3
,
-
(- ), .
,
,
,

.
, -
, ,
. -
,
,
.
, -
. -
.
-
23 .
. 20.2. -760
. 20.3.
. -
. -
, -
.
,
.
, . 20.2,
-

,


.
.
, -

, -
.
-760 ,

,

.


(. . 20.3)
-
-
, -

,
.

, . -
,
.


, -
.

-


-

. -

, -


-, -
. , -
, -
, -
.

,


.

, -
. -
-

, .


. ,

.
(. 20.4)

. 20.4.
20.1-700 -950 -1260
, 700 950 1260
, 560 560; 700 560; 700; 950
, 5000 6300 8000
, 1353 1651
,
80 120 180


3,61 3,81 3,96
:
, 165 250
, 40
7538 3634
1687/770 1687/1060 1687/1400
1688/770 1688/1060 11 689/1400
-
,
120, 145, 160120, 145, 160 120, 145, 160
, 4760 7000 9460
, :
680 750 800
200 220 200
2270 2425 2910
1545 1850 2230
. -
350
, 150 ,
.
20.2
-560 -360
, 560 360
, 2500 1250
,
, 900
,
35 12,3
/ 19/58 17/56
:
(), 150 92
, 140 165
3624 3620
91 682/670 9168/288
31 688/630 7168/284
, 4, 5, 6
83
, :
2209 1393
1350 924
745 560
, 4075 1530
. -
.

-
.
. -
,
. -
.
-

.
.
. -
. 20.1 20.2.

. -
-
, . -
, -
6000 . -
, , , -
.
ȼЫȻОɊ
ОɋНОȼНЫХ
ПȺɊȺМȿɌɊОȼ
ȻɍɊОȼЫХ
ɊȺɋɌȼОɊОȼ
-
, , -
.
-
, -
. , -=
+
= 30
50 ,
.
. -
, -
.

:
, -
-
.
, -
, -
. , ,
, -
,
.

. (203 )
(-203) , -
225 .
, ........................
3000 30005000 50008000
, ................... 325426 426525 525580
, .............................. 394540 490640 590705
-
-
, . -

, -
.

,
.

-


max
max
, -
.
, ,
,
(. 20.3). , - ,
,
1,5-
.
-
, . -

:
max
250
, -
-
. , -
, -
,
.
, -

50
.
,
20.3
-

,

-
,
-

-

-


-


-


-

-

-

-
-


-
-

-560 3200 91682/750 750 1000 150 76,2 29 84 200 10 300 2,63
-760 4000 1687/770 770 1000 150 76,2 31 90 000 10 600 2,25
-950 6300 1687/1060 1060 1280 150 63,5 48 96 700 9800 1,53
-1260 8000 1687/1400 1400 1630 150 63,5 62 125 00010 900 1,56

15
. -


min
=
= 15
-
:
=
max
min
-
. -
,
.
-
,
. -
.
- . -
, -

;
,
;
-
.


. ,
, -
, . -

, -
.
() ,
1550
,
, -
. -
.
,
,
, -
. ,
- -
- .

, :
= (
.
+
.
;

;
, -
.
(, -
, )
, . -
,
, -
.
, ,
, .
-
.

, (-
, , , -
,
.).
-

, , -
.
, 1000

.
( 100
, -
1,2 /
, 35
) -
:
,
,
=
;
-
, ;
,
,
:

= 0,2
0,4;
= 0,4
0,8;

= 0,2

=
-
. -
, -
,
. ,
, , -
, , -
, , -
, -
. -

, -
.
-


-
, :
, .............................. 114 127 141 168

.
, ........................... 8,8 10,9 13,6 19,1
20.4
( 1629382)


-460-560 -700 -950 -1260
-
,
460 560 700 950 1260
-
,
2000 3200 4000 6300 8000
, 180 370 440 500 540
,
,
30 50 80 120 180
, 1353 1353 1353 1353 1651
, 1600 1600400032006500650010 000 800012 500
.
250
; 225 .
200150.
, -
, , -
, -
:
= 0,21
+ 1,25.
, -
, ,
. -
.
(
)
:
max
=
min
, ;
;
min
-
,
-
, .
,
. -
,
.
. 20.4 , -
.
20.2.
ɌɍɊȻОȻɍɊЫ
-
, .

80- XIX :
1873 . . 1890 . ..
(. ) -
.
1900-

, 500600 . 1923 . .. -
( .. .. ) -
, -
. 12 .. -
, ,

.
..
, ..
,
..

..
-
. , ,
.
,
, ,
-
.


Stratopax.
:

0,07 /
;
7
-
710
;
;
7 ;
300 ;
2000 ;
-
;
-
;

;

;
;

;
-
;
;
1 -
.
, -
. -
.
1950-

. , -
, .
, -
, - .
.
, ,
. -

.


172, 195 240 .
1950- -
. , ,

()
, , -

,
.
1960- .. , .. .. -
- , -

.


164, 195 240 .
-
-
.
2,55
.
:
;
;

;
;
;
;
;
.
-
.


.


.
КОНɋɌɊɍКЦИИ
ɌɍɊȻОȻɍɊОȼ
-
, , -
,
. -
, -
. -

.
,
,

.

.
-
. . 20.5 -
, .
.
.
,
.. , , ,

. , -
.

, -
, -
, . -
-
, -
.
.
,
,
. -
.

, -
,
,
,
.

-
-
,
. -
-
. 20.5. -
:
;

,

.
-
, -
.
,
. -
, , -
.
-
.
-
. 1960 . -
.
.
, , , -
.
-
. , .. ,
.
.

, .
. -
.


50150 . -
. -
, , -
,
, -
.

.
46 , ,
.

0,5
1,0 . -
0,040,10, 0,060,16.
- -
(. 20.6).


,

. -


. -
. ,
, -
. -

. -
-
.
ОȾНОɋȿКЦИОННЫЙ
ɌɍɊȻОȻɍɊ
12
1952 .
-
.
240, 212, 195 172 .
12 , 100120
, . . 20.7 -
12-240.


,
,

.

, -

, -


-
.


-
, . -

..


,
, -

,
,
.


, .

, -

.
-

-
.

( 12-9

12-6
) ( 12-240, 12-8
. 20.6.

12-7
12-6
) ..

.
. 20.7.
12-240:
;
-
;
;
;
-
;
;
;
-
;
;

;
-
;
-
;

;
;
;
;
;
;


12
-
.
. 195 172 -
, -
. .
12 -
. (3060) -
. -
.
ɋȿКЦИОННЫȿ
ɌɍɊȻОȻɍɊЫ

, 100
. -
. -
, -
, . -
-
.
(127 104,5 ). -
.
. 20.8.
, -
. -
- ,

.
.

, , ,
. -
-
.
-
,
, -
. -

,
.

, -
, -

-
.
,
-
. -


,
.
-
, -
.
. 20.8. :
, ;
;
-
, ;
-
;
, ;

;
;

;
;
;

ШПИНȾȿЛЬНЫȿ
ɌɍɊȻОȻɍɊЫ
-
, .
, -
. -
,
-
.
240, 195, 185, 172
164 . 195 172
.

. -

. 20.9.


. -

. --

.
-. -
-.
-

,

,

-

.
-


-7
-6

-
. -
. -
. 20.9. :
;
-
;
;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
;

;

20.5

-

-

-
, /
-
-

maxmaxmax
,

-
,
1-240 30/16,5 315 32 2648 7,4 5,5 23,3 5975 240
1-195 26/16,5 330 30 1481 6,6 3,9 25,7 4790 195
1-
195
24/18 318 40 1746 5,9 2,9 25,7 4325 195
-
195
21/16,5 327 30 1961 12,1 6,5 25,9 4745 195
1-172 28/16 336 25 1765 10,4 8,8 25,4 3530 172
.
max
;
1000 /
( ).

, .

, ,
, .

(. 20.5). -
, -
.
ȼЫɋОКОМОМȿНɌНЫȿ
ɌɍɊȻОȻɍɊЫ
ПɊȿȾȿЛЬНЫМИ
ɌɍɊȻИНȺМИ
95, 74 63
. -

, .
240, 195 164 -
. -
.
.
. 20.10. -
, , -


,

. , -

.
-
, ,
. -
. -
110 , 128 -
43-50-31/18.
. -
-

10- -
. -

, .
. 20.10. 74:
;
;
-
;
;
;
-
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
- ;
;

;
;
;
;

-
,

, -
-
. -
-
.


,

.
-
, -
, -
- , -


.
7 -
,
(. 20.11).. -
,


, , -.

, -
. -
; -
0,50,6 . -

. ,
5,06,0 , 10
.
-

.
.


-
,
.
-
. -
-, ,
, .
7
.
. 20.11.
ȼЫɋОКОМОМȿНɌНЫȿ
ɌɍɊȻОȻɍɊЫ
ɋИɋɌȿМОЙ
ȽИȾɊОɌОɊМОЖȿНИЯ
-
-
, . -

-
164, 195 240 (. 20.6).
.
. -
().
, -
. -
, -
, .
.
- -
128000. -
.
.

-
1 , -
. -
, ,
.

( ), -
.

( -
) . , -
, -
,

.
-
-
, . -
1560 .
20.6

-


-

-

--
, /
-
-

maxmaxmax
,

-
,
9 95 210 99 45 3060 4,9 5,5 23,3 6165 240
7 74 228 114 30 1814 6,0 6,9 24,9 4425 195
6 63 240 75 20 779 6,9 4,5 24,5 2960 164
. 1000 /
-
. -
.
, ,
.

, -
.
,
2000 .

20004000 .

:
, , -
.
. 20.7 -
,
1.
.
-
-
-
.
,

. -
.
-
. -
. , ,
.

.
, . -
-
,
.
,
20.7

-


--
, /
-
-

max

-

maxmax

-
,
-

-
,
59 5 315 210 32 2221 3,4 6,2 42 240
67 6 348 348 26 1893 4,3 10,4 49 195
61-195 6 636 30 1742 4,4 3,4 49 195
56 5 630 18 1575 8,1 9,8 40 164
. 1000 /
. -
, 120
350 .
, -
.
. -
.
1620 ,
, -
, , -
(, ).

. 8090 .
7
( 1000 /
):

-
, .
-
.
-
, -
,
.
, .
, ,
, -
.
, 1,4 -
, .

.


-
.
-
: -172 (538920) -
-172.
172 -
.
( ) 210 . -
500 .
. 20.8 -
172 -172 195 11-195.
,
,
:
....................................................... 249
.................................................................. 66
, /..................................... 28

max
................. 1800

max
.................. 5,2

max
, ................ 7
20.8
-
, /
-

max
-

max
-

max
-172 435 25 2100 7,5 6,57
11-195 435 30 2875 6,85 5,97
. 1000 /

- .
. -
-
.
,

.
100
. - ,
,
. -

.
, -
-
128000.
,
, -
.

-
.
,
,
.
-
:
69 -
;
-
-
;
-
,
;
, , -
;
-
-50 39-02075 , -35,
-43, -50 25-04-272675, 25-04-270275 -25-1, -
50-2 39/5-13773 39/5-13873;
20.9

-

-

-

, /


maxmax


max
,

,
240 552 30 2800 5,7 6,7 311; 295,3;
269,9
7 588 22 1600 4,9 4,9 215,9; 212,2
/178 552 17 1200 7,6 10 215,9; 212,2
. 1000 /
20.10
-
,


,
/


max


max
,
-195 24 4826 2413 2,7
1-195 40 4806 2403 3,6
7 30 3650 1825 3
. 1000 /
-
(
).
. 20.9
.
-
-

-
, , -
.
- -
. -
- ,
.
, ,
. . -
,
.
- , -
.
- . 20.10 (-
).
-
100115 , -
( 150
) 40 .
ШПИНȾȿЛЬ
ЛȺȻИɊИНɌНЫМ
ȾИɋКОȼЫМ
ɍПЛОɌНȿНИȿМ
-

. -

25
.
1,52,5 -
.
-
, .


,
.
, -
, -
, ; -
.
, ,
- , -
, .

: -
, . , -
,
7 .
- -
128000.
, -
, -195 -
183
, . -
:
ȽȿɊМȿɌИЗИɊОȼȺННЫЙ
МȺɋЛОНȺПОЛНȿННЫЙ
ШПИНȾȿЛЬ

-
.
-
-
15
.
24 -
.
.......................................................................... -240 -195
, .............................................................
, ....................................................................................... 1310 910
, ............................................ 205 165
, .................................................... 115 105
, ......................................................................... 4650 4600

............................................................. 3 3
37.006.04281
............................. 128723 128721
26-02-1572:
.............................................................. -208 -117
................................................................................... -147 -117
.................................................................................... -218 -177
................................................................ -116 -105
................................................................. -133 -117

,
;
.
,
, .

,
.
. , -
, -
,
. , , -
,
.


, ,
.
. -
, .
, , -
, ,
. -
.
7 . -
-
2 .

-
.
: ,
.
,
.
:

() , -
, ;
-
-
;
-

;
-
;
.
, .
128700 37.006.04281
.

.

,
.
-
, .

,
.

-195 -
. 294 .
:
ЭНȿɊȽȿɌИЧȿɋКȺЯ
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКȺ
ɌɍɊȻИНЫ
,
. -
, ,
.=

, (20.1)
;
;
-
;

, , -
;
.

=
, (20.2)
.
-
, .. . -

=
(1
), (20.3)
.......................................................................... -240 -195
, .............................................................. 240 195
,
....................................................................................... 2
, ............................................ 205 165
, ..................................................... 115/130 105/115
, ......................................................................... 7700 7650

.............................................................. 3 3
..................................................... 8 8
,
.............................. 36 24
.................................................................... 3 3
37.006.04281.............................. 128723 128721
26-02-1572:
............................................................... -208 -117
.................................................................................... -147 -117
..................................................................................... 218 177
................................................................. 116 105
................................................................. -133 -117
() ;
-
;
().
, ,
()


.
. ,
-
. , -
, -
, .
, -

-
, -

,
.
, ,
, , ..
, .
-
,
-
.
, , -
,
. ,

, -

.
-
,
,
:
=πρ
MQrnz
(20.4)
=πρ
(20.5)
;
.

-
, -

; (20.6)
.

-
, -
.
20.11


,


,

,
/
-
-
,


,

-

-

, %
30/16,5-240 240 40 24,58 17,3 0,0262 0,0262 63,8
95 22,02 14,0 0,0252 0,0324 40,4
26/16,5-196 8,07 13,9 0,0113 0,0113 55,3
74 12,59 18,5 0,0287 0,0363 40,5
24/18-195 4,74 8,2 0,0048 0,0048 47,4
24/18-195 195 28 5,63 8,1 0,0057 0,0057 42,3
73 16,77 18,3 0,0320 0,0363 38,2
736 17,69 19,8 0,0259 0,0296 52,8
21/16,5-195 16,32 23,2 0,0263 0,0341 70,6
-195 16,92 29,2 0,0395 0,0433 65,6
195 9,50 13,8 0,0139 0,0139 50,8
28/16-172 172 24 8,22 20,5 0,0239 0,0239 44,2
63 164 20 6,22 18,1 0,0191 0,0232 39,8
. 1; 1000 /
(-
).
, . -
, , .
-
(. 20.11).
ȼНȿШНЯЯ
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКȺ
ɌɍɊȻОȻɍɊȺ
-

. -
,
-
. -
, , -
.

:
=
+

, (20.7)
, -
;
-
, ;
,
.(),
Tppp
≈∆+∆+∆
(20.8)
, -
;
.


.
,
.
. (20.9)

.
.
. -
120150 .
-
,
.
=
, (20.10)
;
;
=
3322

()/()
RRRR
(


).

. -
, , -
,
.
.
0,60,8 -
, . -
0,81,2 .
.
.
.

. -
:
=
, (20.11)
, ;

;
().
, ,
:
=
max
(1
max
). (20.12)
:
=
+

. (20.13)
(
+
)
.
+
, . -
+. (
+
, -
-
. (
+
) =
-
. (
+

, .
-

max
max
MMTGRr
=−−+−µ
(20.14)
(20.14) -

. -
.
,

=
, (20.15)
.

=
. (20.16)
,
=
, (20.16) (20.14),
.
, , -
, (20.17),

. -
, -
, .

max
max
1().
rMn
MMTGr
=−+µ
(20.17)


(20.18)

max
max
1().
MMTGr
=ψ−+µ
(20.19)
, ,
=
max
max
1().
NMTGr
=ψ−+µ
(20.20)
. 20.12

, (2.19) (2.20),
.


.

, -
.
,
+
) ,

+
) +.

,
=
+
.
..
0,

.
,


. -
, -
(
).

0.
=

. -

.

,
-
.

.

,
-
..


-
.
,
.. .
,


(. .
20.12),
.
-
, 56
, .
, , -

. -
. -
,
-
. -
. -


. 20.12. -

, -
. , -
. -
-
, , -
.
-
( ), -

. ,
,
.

. -
,


, ,
.
20.3.
ȼИНɌОȼЫȿ
ЗȺȻОЙНЫȿ
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
ИɋɌОɊИЯ
ɋОЗȾȺНИЯ
ȼИНɌОȼЫХ
ЗȺȻОЙНЫХ
ȾȼИȽȺɌȿЛȿЙ
1940- -

.

-
,
.
-
-
,
- .

,
. 1970- -
, -
(
, -
), 3
4
. , 19811982 . -
350 , 90 .

,
, -
( , .), -
,
.

, -
.
,
.

, ,
, -
, .
, ,
, -
, - .

() 1960- .
Smith Tool (
positive displacement motors) -
, , -
, -
.
-

1966 . .. , .. -
, .. , .. .. -
,
,
.
.. -
, .. , .. , .. , .. ,
.. -
, , -
.
-
( ) -
.
1. :
(3
) -
215243 ;
100200
-
500800
;
-
;

, -
.
2.
- ,
,
.
R. Moineau (18871948 .) , -
.
3. -
:
, -
;
-
;
-
-
.
4. :
, -
;

;
.
-
, -
;
.
ПɊИНЦИП
ȾȿЙɋɌȼИЯ
ȼЗȾ
-
.

() :
,
;
-,

, -
;
-,

,
, ..
.
:
,
;
;


;

.
, -
,
, .
. 20.13.

,
, , -
. , -
, -
,

.
,
(), -
(. 20.14):
. 20.13. :
;
;
;
;
;

. 20.14. (
-
):
;

1)
() -

():
=
+ 1; (20.21)
2) (-
)
()

:
=
; (20.22)
3)
-
:
; (20.23)
4)

.
КИНȿМȺɌИЧȿɋКИȿ
ОɌНОШȿНИЯ
ȼИНɌОȼЫХ
ȽИȾɊОМȺШИН
(),
,
,
i
. 20.15.
(
= const,
= const,
= const)
. (20.24)
, ,


:
=
, (20.25)
.
,
(. 20.15),
1972 . -
.
.
, -
.
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
ɍНИȼȿɊɋȺЛЬНОȽО
ПɊИМȿНȿНИЯ
-
127 240
139,7295,3 (. 20.12).

, -
, , -
. -
1980- .
, (-
, , )
, -
.
-
: - .
. 20.16 -172 -
. . -
: .
, -
, - .
, ,
-
.
20.12

-
-

,
,
-
,-
, /
-
,

-
,

,
1-54 54 1890 222 1,02,5 70110 3,07,5 4,55,5
1-88 88 3225 390 4,57,0 800950 2,75,0 5,87,0
1-127 127 5800 650 2 1520 22003000 3,34,3 5,58,5
3-172 172 6880
2-195 195 6550 850 2535 31003700 1,31,8 3,94,9
1-240 240 7570 880 3 3050 10 00014 0001,22,2 6,08,0
. 20.16. -172

,
, -

,

,

-

,
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
НȺКЛОННО
НȺПɊȺȼЛȿННОȽО
ȽОɊИЗОНɌȺЛЬНОȽО
ȻɍɊȿНИЯ

60 172 (
) .
-

, , -
, -
, -
() -
.

, -
, .
12
, ,
.
1990- -
60172 (. 20.13)

.
25-

.
20.13
,

,


-
,

--
,-
, /

,

-
,

,
48 48 1850 200 0,51,5 6080 4,16,7 4,05,0
60 60 2550 1350 225 3 12 70100 3,06,0 4,55,5
95 2855 2 600900 4,56,0
295 630 3 610 8001200 2,03,3 6,09,0
595 95 3580 945 9001400 1,32,2
95 2680 530 630 2 600900 2,03,3 4,56,0
108 2930 8001300 3,55,5
2108 640 3 12001800 1,32,5 5,07,5
5108 3690 880 612 13001900 0,81,6
108 108 2600 620 640 2 8001300 1,32,5 3,55,5
I 5000 975 1,5 36 20002700 0,30,65 5,57,5
-108 II 640 612 8001300 1,32,5 3,55,5
III 3
000 625 2 500800 1,93,8 3,05,0
155 155 4330 1600 680 3 2430 35004000 2,22,7 6,57,5
:
, ,
, , ,
, ;
(108 120 ; 155
172 ), -
- -
-
;
( -
, ,
), -
;
-
;
, -
.
ЭЛȿМȿНɌЫ
КОНɋɌɊɍКЦИЙ
ȾȼИȽȺɌȿЛȿЙ
КОМПОНОȼОК
.

, :
-
- .
, -
-
.

- .

-
, (-
), -
.
(1-172, 2-172, 2-
172), 1970- , ,
11,5 .
, 1980- ,
23 .
,
.
,
,
.
.
.
,
, .

.
-
.
.
.
-
,
,
.
. -
, -
, ,
(
).


( )
, -
.
-
,

, -
.
-
- .
() 57 .
- -
:
( 128700)
105, 108, 195 240 ;
( 296000) -
85, 88 127 ;

( 538900)
-48, 1-54,
-95, -108. -


.
-
55 555 ( 14-1-318981) -

= 1100
= 800 /
. ,
, 4547 HRC, 58
62 HRC.
-
( ). -
.
-
-
. -
, -
.
-1226, -
,
4548 HRC.
-
.
, -
. -
, .

.
,
( ), -
,
.


,
.
, - -
, . -

, -
.
,
, -
,
,
,
. -
, -
.


-
. -
:
1) ;
2) -
;
3) ;
4) ().
-
.

-
( ) ,
-
.

.
7000

200
. 5 .
, , -
,
.
, , -
, -
. 20.17.
.
,
.
,

-
(. 20.17).
.
,
, 1970- ,
-
, -
.
1990- ,
, -
. 88
, -
.
-
, -
:
. -
-
.
515

0,10,2 (.
20.18).

, , -
,
.
. 20.18.
-

1
. -
- -
.
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКИ
ȼЗȾ

-

,

.
-
. -
, -
;
( ,
), -
.
-
.

-
.
. -
( )
(. 20.19).

-

. -
.
. 20.19. (-155)
ȼЛИЯНИȿ
ɊȺɋХОȾȺ
ЖИȾКОɋɌИ
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКИ
ȼЗȾ

-
.
-
,
-
.
,
-
, , , -
.

.
-
. -
:
;

: -

.
, -
,
. ,
;
-
, -
.
-
, -
.
20.4.
ɌɍɊȻОȼИНɌОȼЫȿ
ЗȺȻОЙНЫȿ
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
-
-
().
1970 .
.. , .. ,
.. .. .
, -
, ( -

-
), .
,
, -
.
,
,
, -

.
-
: ,
. -

-
. ,
.
20.5.
ЭЛȿКɌɊОȻɍɊЫ
-
.
,
,
.
, , -
.

19371940 . (.. , .. ,
.. , .. , .. .). -
-
:
, 23 ( 70
120230 ) .
1956 .

200250 . .
,

-
. , -
-
.
-
164, 170, 185, 215, 240, 250 290 . -
170 .
,
(, 215-10). ̻, -
, л . -
,

. , 1-17-658/6
: ; 1
; 17 ; 658
; 6 .


-
(. 20.20).


; -
.


. -
0,50,6 . -
. 20.20.
.. -
.


, -
,
-


. -


.
-

.
.


. -

. -
-

; -
-
,

. -
-
-
. -

.

, -

, . -
, -
.
. 20.21
.

, .. -
.
-
:
=
(1
),
;
= 60
-
(
;
= 6, 8, 10
);
(
= 8
12 %).
(
)

. 20.21. :
;
;
-
;
;
;
;
;
-
;
;

;
;
;
-
;
;
-
;
;
;
;
;
;

;
;
;

;
;

;
;
;

112
112112
2[(/)()]
mpURS
fRcRSxcx
π+++
;
-
, ;
, ;

, ;

, ;
-
, ;
,
.
, -

.
. -

, -
-
510 % .
10001200 -
.
1-25-
617/10 . 20.22. -
-
( ), -
.
( ) .
60 % . -
, -
, -
.
6668 %. -

, -
.
-
,
.
- -
. -
-
.

( ).

.
-
. 20.22. 1
-25-
617/10
,
, -
.

. -
. -
,
,

.
-
.
140 114 . -
.

. -
. -
( -
50 ), -

.
. -

.
-
:
, , .
-
(, ) -
, ,
, -
. -
.
, (-

, -
, -
..),
:
-
, -
;
-
, -
, ;
, -
-

;
-
-
;
-
20.14

,

,
-

,
-
-

-
,

-

-
,
-

--

-


-

,

-
-

-
-

,
cos
,
290-12 14,02 240 1750 165 121 455 510 1100 72,0 0,67 5,1
250-8 13,0 230 1650 160 107 675 332 750 72,0 0,7 3,6
240-8 13,4 210 1700 144 107 690 297 760 75,0 0,66 3,5
215-8 13,93 175 1550 131 95,5 680 250 550 72,0 0,69 2,9
185-8 12,5 125 1250 130 93 676 180 360 67,5 0,66 2,05
170-8 12,14575 1300 83,6 78,6 695 110 240 63,5 0,63 1,8
164-8 12,30575 1300 87,5 80,0 685 110 240 61,0 0,625 1,65
20.15
-
-
,
-

,
-

-
,

-

-
,

-


,

-
,

-

-

,
-


-
-

290-12 15,92 240 1750 165 145 1600 2600 5,7 3,15
240-8 14,78 145 1400 112 230 615 1200 3,9
215-8 15,545 110 1350 102 230 465 1050 3,2 3,0
215-8 14,445 150 1250 144 220 666 1020 3,0
185-8 14,4 70 1100 90 240 300 700 2,3 2,92
170-8 12,925 930 63 1,8
170-8 13,93 45 1000 59 220 200 400 2,00 3,13
164-8 13,186 930 65 1,8
164-8 14,09 1000 61,5 1,9
, ,
,

.
:
,
, -
-
.

200 .
. 20.14 20.15 .

-
.
. -
-4
КОЛОННȺЯ
ȽОЛОȼКȺ
×70 -4
70 -
, -
, -
. 21.1.
-4
4000
70 .
70 : ;
; 4 ; 70 -
, .
(. 21.1) :324 ,
,
-

245 , -

,


168 ,
,
, -

,
.

. 35 ( 97788),
,
415
425 .

.
-
.

35 ( 97788).
415
345
-
355
.


,


.

. 21.2.
. 21.3.
, , -
324 .

35 ( 97788). 345

.
227
237 -

.


,
.

, ,
245 . -
168
-

(. 21.2), -
, ,
,
, -

,
,
,
,
(. 21.3)

.
, -

,

КОЛОННЫȿ
ȽОЛОȼКИ
ɌИПȺ
ОКК
35 -
: 1, 2, 3. 1
(, ), 2 -
(, , ), 3
.
1-35-146
219 :
; ; ; 1 (); 35
, ; 146 , ;
219 , .
1 (. 21.4)
, -

,
. -
,
. ,

.

.

,
- .
, -
.

-
-
.
.

.

.

, , -
.
,
. ,
. 21.4. 1

.
, -
120 . -
, -
-162.

(. . 21.4).
-

( ). -
,
.

-162.

,
, -
.
-
-6
350. ,

.

.
.
, .
КОЛОННȺЯ
ȽОЛОȼКȺ
ɌИПȺ
ОКМ
(. 21.5)
, -

,
,
,

,
,

-
, -
.
-
.
-
,
-
.
.
,
, ,
.

.
.

. -


,
.
. 21.5.
-
.

.
48 -
.
. , -
, -

.

, -
.
.

-
.
КОЛОННȺЯ
ȽОЛОȼКȺ
ɌИПȺ
1, 2,
3. 1 (,
), 2 (, -
, ), 3 .
-1-21-146
219 :
; ; ; 1 (); 21
, ; 146 , ;
219 , .
2
(. 21.6). : .
:
;
, -
, ;
,
, . -

, -

,
,
-
, -


.................... 1-140146
219;
1-140146
245;
1-140168
, :
....................... 280
..................... 65
, :
...................................... 14
..................................... 28
........................ , , , -
,
,
:

.............................. 120
............................ 40
. 21.6. 2

-
-
-
5 -42 -
12
- .10
10 -
. -

ОȻȼЯЗКȺ
ȼОȾООɌȾȿЛЯЮЩȿЙ
КОЛОННЫ
КОНȾɍКɌОɊȺ
ПɊИ
ȻɍɊȿНИИ
ɋКȼȺЖИН
ɋȺМОПОȾЪȿМНЫХ
ȻɍɊОȼЫХ
ɍɋɌȺНОȼОК


()

(
),
(, -
)

.

,
-
. -
,
. -
. -
, -
-
, , ,
,
. -
.
70 -

, ,
. -
. -
. 21.7.

-
.

-
.
-
,
-
, -
-
, -

-
.
-

(. 21.7):


-

;

;


-
.
- , -
3019694, . 21.1 21.2.

2891991. ,
-
.
21.1,
,
-
, -

,

,

,
180 168 194 114 127
230 219 245 114 146
280 14; 21; 35 219 273 114 194
350 299 351 114 273
425 377 426 194 340
(480) 35 406 473 219 377
540 14; 21 473 530 273 426
680 7; 14; 21 560 720 406 630
21.2,
,


,
,

,

,
280 114 140
14; 21 350 14; 21 114 194
425 114 194
280 114 140
35 350 21; 35 114 194
425 114 194
280 35; 70 114 127
280 70 350 114 178
425 35 114 194
280 70; 105 114 127
105 350 114 168
425 70 114 194
140 280 105; 140 114 127
350 105 114 168
350 127 194
21 425 14; 21 140 245
540 140 245
350 35 127 178
350 35 425 140 245
540 21 140 245
350 70; 105 140 178
70; 105 425 35; 70 140 194
540 35 140 245
21 540 14; 35 194 340
680 14 194 324
425 35 540 35 194 324
70 194 299
480 35 540 21 219 340
680 219 377
70 540 35 219 340
540 21 680 14 273 426
35 21 273 426
680 14; 21 760 14 340 530

,
,
-
(. 21.8).
-
2891991 , -
. 14
-
60,3 63380.
(
) ,
- .

,
.
-
.
. 21.8. -

70
168, 245, 324 426 -
- 3 3-70
4263
(. 21.9).
. 21.9. -
3-70168
×245×324××4263 70
. 21.10. I
), I (
), II (
5 ;
;
;
-

21.3
1, 2
3 21 35 26-02-114693
,
--
-


,
-

,
1-21140
219
1-21140
245
1-21140
273
1-21146
219 21 560
1-21146
245
1-21146
273
1-21168
245
1 1-21168
273
1-35140
219 100
1-35140
245
1-35140
273
1-35146
219 35 630
1-35146
245
1-35146
273
1-35168
245
1-35168
273
2-21140
299 21 1230
2-21146
299 21 1210
2 2-21168
324 21 21 120 1150
2-21178
324 21 1130
2-35140
299 35 1770
. 21.11. :
I ;
II
;
( I II);
= 1,5
( 611152)

21 35 26-02-114693
63280 . 21.3.
: -
(. ), -
(. ), (. -
).
. 21.10 21.11 -
, . 21.4 21.5 .
21.4
(I II )
( 3019694)

,
, (. . 21.10)


-
-
-,
H h
219 146 210 368 457 320
21-R53 168 235 545 458
245 178 236 380 560 395
14-R57 560 405 458 320
21-R57 324 245 304 610 432 457 317
21-R66 324 385 510 467 290
21-R66 426 299 399 705 515 500 335
35-R54 245 168 235 545 368
324 245 304 457 317
35-160 340 245 300 675 481 460
299 219 288 457
324 245 304 500 330
225 371 457 317
21-R53 245 168 234 545 368 330
314 432 500 335
21-R57 245 304 610 432 457 310
406 515 500 335
21-R66 426 324 705 510
385 510 467 290
21-R74 508 340 460 855 628 600 405
21.5
(I II )
( 3019694)

2891991,
-
-
,
, (. .
21.11)

-

-
-

-
-

,
D B H h


-

,
35 280
35 245 168 230 678 432 318 150
21 350
35 50
35 324 305 510 125
340 245 312 705 510 675 330
65
35 324 306 508 130
50
35 299 219 270 460 150
21 280
35 245 168 218 610 372 318 165
35 280
70 219 194 675 150
. 21.5

2891991,
-
-
,
,
(. . 21.11)

-

-
-

-
-

,
D B H h


-

,
230
70 50
70 245 140 675 410 321
35 425
70 340 273 308 990 560 820 420 155
21 168 610 372 675
14 140 560 350
168
178
21 280
21 50
21 245 146 225 372 760 357 165
168
178
280
35 219 200 610
280
35 50
35 245 140 218 675
21 350
35 324 245 305 705 460 140
230
70 219 200 390 760 345
35 50
70 140 225 675 408 675 165
280
70 218 675
70 245 168 225 510 760 380
178 230 770 380 150
105 140 225 885 522 900 440 155
21 280
35 50
35 245 168 238 610 362 675 322
21 350
35 324 245 270 705 460 675 330 140
21 280
35 65
35 245 168 238 610 367 680 322
35 675 390 690 345
.
21.2.
ПɊОɌИȼОȼЫȻɊОɋОȼОȿ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿ
()
, , -
, -
,
-
.
-
.

(
) .
:
,
() ;

, , ,
-
;
-
;
-
.
-
1386290 , . 21.6.
10
:
1 2 () ;
310 .
. 21.12 1, 3, 7 10. -
( , -
, ),
-
, , -
,
.
1386290 -
-
,
.
-
, , 50 , -
100 .


.

: 16; 25; 32; 40 .
1386290 -
, , , -
- :
21.6


-
,
-

,
,
-

-


-
-
(
310),

,
-
(-
) ,
100 14; 21; 35; 70
1)

180 14; 21
; 35
; 70; 105 127
; 70
146
280 21; 35; 70
; 105 80 50; 65; 8010,5; 14; 21; 35194
350 21; 35
; 70 273
425 21; 35 340
476 35; 70 377
540 14; 21 426
680 7; 14 560
.
.
һ.
.
. 21.12. 1386290:
1;
3;
7;
10;
;
-
;
;
-
;


;
;
21.7

-

-

6 % 1
H
S 6 % 2
H
S 25 % 3
21.85-230
35
( 3-245191)
-230
70
( 3-253394)
-280
( 3-249692)
-350
( 3661-006-
0750084696)


1386290
5 6 5, 6 7 5, 6 7 5, 6, 7 8

, :

230 280 350
,

-

35 70 35

,
,
73168 73168 60,3194,0 73273
14 21,0 14 21
-
,():

-
1-230
35 1-230
35 2-230
35 2-350
-
-230
35 -230
70 -280
70 -350
5-80
35 6-80
70 6-80
70 5-80


14 14 21-65 14-916


(, , -
),
2530 2950
3535 3100
32222900
-
,
17 094 23 278 37 565 39 900
һ -
. -

һ
. -
80 , 35 , -
150
.
;
;
;
-
;
;
;

;
;
;

;
;
;
-
;
;
;

, ;
, ;
, ;

(. 21.7);
, ( ).
6
35 280
80 : 6-
35, 1386290.
9 70
280 , -
80 :
9-280/80
70, 1386290.
. 21.8 , -
.
ПЛȺШȿЧНЫȿ
ПɊȿȼȿНɌОɊЫ

; -
.


,
-
.
:
( ),
( ), ( -
);

;
, ;
, ;
(1, 2, 3).

-
.
( һ)
. (. ). -
Ö230
35 Ö230
Ö230
35 (. 21.13)
. 21.13. Ö230
;
;
;
;
;

;
;
;
-
;
;
;
-
;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
-
;


.

,
230 ,
.


,
.

.
,
.
:
, -
; , .

-
. -
.


.


.

,
.
-
;


,. -
5
,
.

( -
) -
,

. -

-
. -


. -

(

).
. 21.14 ,
. 21.15 .
-
, 350 35
2: 350
352.
. 21.14. ( = 180 ,
= 70 ) -
:
;
;
- ;
;
;
;


-
;
;
;
;
;

;
;
;
;

;
;
;


21.9-180
21(35)-230
35-230
70-280
70 -350
35-180
7032-180
703
, 180 230 280 350 180
, : 21 (35) 35 70 35 70
42 (70) 70 105 70 105
10,0 10,5 14,0 21

, -
,
42140 73168 60194 73273 33127
, ():
560 (56) 1100 (110) 2700 (270) 2500 (250) 1600 (160)
160 (16) 450 (45) 800 (80) 1100 (110) 560 (56)
(, -
, ),
, 1315 840 1660 5900 2700
һ
.

һ


21.10
,


-125
21 -125
21 -156
21 -156
21 -156
35 2-156
, 125 156
, 21 21 35 21
, 0; 33; 42; 48; 60; 73; 89 0; 33; 42; 48; 60; 73; 89; 102; 114
-
21 180
35 180
, :
1040 1185 1240 1185
380 395 380
480 560 480 590 576 590
, 260 280 290 310 320 520
. 0, 6, 9, 11, 16 ;
; .
. 21.15. һ:
;
;
;


.
.
-

, ,
-
. -
2774388.
21.11
,-103
21-180
21 -180
35 2-230
212-230
-
,
103 180 230
, 21 21 35 21

,
60; 73; 89; 102; 114 0,48; 60; 73;
89; 102; 114;
48; 60; 73; 89;
102; 114; 127;
140; 146; 168

,
2; 5 (4; 6) 6; 9; 11; 16
-


, ,
0,1
230
, :
915 1500 1518 1984 2210
292 636 662 722 790
( ) 1070 744 824 1000 1035
, , 270 1150 1300 1750 4670
ɍНИȼȿɊɋȺЛЬНЫȿ
КОЛЬЦȿȼЫȿ
ПɊȿȼȿНɌОɊЫ

.
:
();
;
1 ;
2 ;
, ;
, .
:
2000
10
, 18
; -
;
; -
.
1230
×35 (. 21.16)
,
,
,
,
. ,
.
. -
,
.
, -


, .

,

. , -
, , -
;
-
, . -
. 21.16. 1230
×35:
;
;
;
;
;

;
;
;

. 21.17. 1 (
) 2 (
, ,
, .
-
.
(. 21.17) -
194 . -
30 .
1280
35, 1350
1230
ȼɊȺЩȺЮЩИȿɋЯ
ПɊȿȼȿНɌОɊЫ

() -
-
, , , -,
, , ,
.
-

-


-
., -

,
, -
-
-
,
-

-
-
-
15150
. 21.18. -
:
;
-
;
;
-
-;
;
;
-
;
-
;
;. .

. 21.12, . 21.18.
-
. 21.13, -
. 21.19.
, -

, -
.
, -
.
21.1221 230
14 280
21 350

,
180 230 280 350

,
180 180 180 230
-
,
73; 89; 114; 127; 140
,

180
21 230
14 280
21 350
180
21 180
21 180
21 230
(,
, ),
, 960 1120 1200 1350
.
208 ; 442 ; 3,5 ,
7,0 ; 100
21.131-і280
71-і350
71-і425
76-і280
-
,
280 350 425 280
, :
3,5 7,0
7,0 14,0
-
-
,
60; 73; 89; 114; 140 14; 127
(,
, ),
, 475 610 720 1200. 21.19. -
:
1-і(280, 350, 425)
7;
6-і280
14;
;
-
;
;
;
;
;
;
;
-
;

ɎЛȺНЦȿȼЫȿ
КȺɌɍШКИ
КɊȿɋɌОȼИНЫ
,
, -
(. 21.14).
21.14,
-
,

,

35 406 630
230
70 440 690
70 535 634
35 440 560
21 455 525
80 .
ɍɋɌȺНОȼКИ
ȽИȾɊОɍПɊȺȼЛȿНИЯ
ПɊОɌИȼОȼЫȻɊОɋОȼЫМ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿМ

.
-
-14, 14-916, 21-625, 21-875 21-1375.
, -25/10-1250-10.

. 21.15, 14 . 21.20.
- -
, -
.


- -

. -
. 21.21.
21-625 -
.
-
.

-
, .
. 21.20. -14 һ:
;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
-
;
- ;

. 21.21. һ:
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
-

21.15-14 21-62521-87521-137525-1250-10
-
-
,
14,0 25,0
6 8

,
402 1500 1400

-
,
7,5 10,0
-

-
,
212 340 470 755 750
-


. 21.15


-14 21-62521-87521-137525-1250-10
-


-


,
11,0 34,0 17,0
-
, /
17,1 50,0 .
(-
, , ), :

-


-

1883760
, :
-


1530 5450 6000 7500 5700
-

194 25 30 30 27,5
-
30
. 3500 3132
һ
МȺНИɎОЛЬȾЫ

-
.
1386290
(. 21.22) 50, 65 80 .

, -
,
, ,
-
, , , , -
, -
.
:
. 21.22. 13862
90:
14 ;
35
;
3570 ;

35 70
;
35105 -
;
;
;
-
( );
;

;
;
;
-
;
;
-
;
;
;

;
- ;
;
;
-
;

. 21.23. 680
×70 :
;
;
;
-
;
;
;
;
-
;
;
;
-
;
;
;
-
;
;
;


;
;
();
310 1386290;
80 , -
, ;
35, 70 , -
, , ;
2, 3 - ( -
).
580
35, 680
580
70, 680
70, 780
70 680
680
70
. 21.23. -
, , , -
, , ,
.

-
.
, -
, . 21.16.

,
21.165
6
7
7
5
6
,

35 70
70 105


, , , ,
,
, -
H
S 6 %,
,
100 90

-80
35 -80
70 3 1/16
10 -

-80
35 -80
703 1/16
10
-
-
(-
):-80
35 -80
70 3 1/16
10
-

(
1
2)
-80
35 -80
70 3 1/16
10
( -
),
8628 9003 9650 14 250 .
һ -

. 80 .
( 15, -
), -
, , , , ,
, (-
).
-
, , ,
.

(. 21.24). -
.


. һ
. 21.25.
-
,

,

.
. 21.24. -
һ:
;
;
-
;
;
;

. 21.25. -
һ:
;
;

;
;

() -
(12.10) . ( 0,04 ) -
,
(. 21.26). ( 0,04
) ,
(. 21.27). -
. 21.17.
,
( 6 %) -
, - , -
, , , ,
, , -
-
.

8 , 35
70 70 105 , 10
, 21 . -
112 .
-

. 21.26. -
-1 :
;
-
;

;
;

;
;
-
;

;
;


. 21.27. 12.10
һ:
;
;
;

;
;
;
;
;

;
;
;


-
.
-
:
̖80
35 ̖80
35 3-245191 -
ϖ230/80
35- һ;
̖80
70 ̖80
70 3-253394 -
21.17һ
(), , 0,04 0,07
, , 1800


:
,
/ (/) 200 (56) 108 (30)
,
/ (
/) 10 000 (2,77) 6000 (1,67)
, 150 200
, :
1020 1840
1020 1720
5700 4050
, 2300 2260


-

һ
. 1020 ,
100 , 280 .
ϖ230/80
70- һ 3-249692
-280/80
70
. .
-
PI 6 (17- ) -
- , 14 105 , -
,
25 % -
60 +60
. -
.
ɍɋɌɊОЙɋɌȼО
ɊȺȻОɌȺ
ОɋНОȼНЫХ
ЧȺɋɌȿЙ
МȺНИɎОЛЬȾȺ
̖80
×70. -
-

(. 21.28).
, -
, , ,
.
. -


, -


.
-
.
-

. ,
-

, -
. 21.28.
̖80
×70 . 21.29.
Ö80
70:
;
;

;
;
;
;
;
;
-
;
;
;

, .

.
,
-
,
, -

.

,
, - . -

, -
- . -

-
-
,
.
.
-
.
Ö80
×70 .

(. 21.29)
. -
; -
10 . () -
, .
. -
.

. -
()


. -

, . -
,


. -
,
.
:
, -
,
, .
-
,
.
,
.
.


.
. 21.18
Ж80


(. 21.30). -

,

. -21.18̖80
35 ̖80
35 ̖80
70 ̖80
/,
, , , , ,

, 105 150
, 10,0 14,0
, :
470 620
360 300
900 1285 1000 1175
, 129 155 339 377
һ һ
.
: 1. 80 ;
120
. 2.
-238
38-10181283.
21.19PSI

PSI
2 1/16 50 3000 21 3 1/8 80 3000 21
5000 35 5000 35
10 000 70 3 1/16 77 10 000 70
2 9/16 65 3000 21 4 1/16 100 3000 21
5000 35 5000 35
10 000 70 10 000 70
15 000 105 7 1/16 150 3000 21
.
; API FF.
. ,
,
.
-
:
Ж80
35 Ж80
35 3-245191 -
5230/80
35- һ;
Ж80
70 Ж80
70 3-253394 -
ϖ230/80
70- һ 3-249692 -
. .

-
-
, 21 105
52 150 , Җ
701.
. 21.30.
-
. 21.20 21.21.
21.20Ж80
35 Ж80
35 Ж80
70 Ж80
, :
35 70
70 105
-
,
035 263
-
-

1600 /
,
25 38
, , , , ,

-
,
31,2 45,0 31,2 45,0
, 145 145
, :
670 748 768 844
320 265 560 270
395 360 510 385
, 110 206 167 212
һ -
.
һ
. 80 ;
120
.
21.21


-
,
-
,
-
API
,
Ж50
212 21,0
Ж50
352 50 35,0 298
Ж50
702 70,0
Ж50
1053 105,0 298
Ж65
352 35,0 FF
Ж65
353 35,0 DD
Ж65
702 65 70,0
Ж65
701 70,0 AA 298
Ж65
1051 105,0
Ж80
212 21,0 BB
Ж80
352 80 35,0
Ж80
1053 105,0 FF 298
Ж100
211 100 21,0 AA 296
Ж100
351 35,0 296
ϖ50
1053 50 105,0 298
ϖ65
703 65 70,0 FF 298
ϖ80
1053 80 105,0 298
Җ80
701 70,0 BB 298
ϖ150
211 150 21,0 AA 320
. Ж65
701, Ж
211, Ж100
351 Җ80
701 46 +100
; ,
, 60 +90
.
Ж80
35 Ж80
70
һ . 21.31; -
.

().
-2
:
, ..................................... 2
, ......................................................................... 30

, ........................................................ 450
.................................................
38.10.147974
-10
38.10157275
,
, ................. 45
, ( )........................ 050; 0100; 0150
, ................................... 810,5
1 ( )..................... 0200
-1.........................................................
......................................................................................
, ................................................................ 0,60,8
20
0,1
,
/, ................................................................................. 1
50 , ..................
:
,
............................................... 50 +50
+35
, % 953
(

), .................... 1100
( ), .........................................................370 (600)
.................................................................................................. һ

. 21.31. -
:
Ж80
70 ( һ);
Ö80
70 ( );
-
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
-
;
;

. 21.32. :
Ж80
35 Ж80
70;
Ж80
35 Ж80
70;
;
-
;
;
;
;
20;
-
;

ȽЛȺȼȺ
ɌɊɍȻЫ
ɊȺɋЧȿɌ
22.1.
ОȻɋȺȾНЫȿ
ɌɊɍȻЫ
МɍɎɌЫ

,
.
63280 -
.
. 22.1 . 22.1 (
), . 22.2 (
), . 22.3 ( -
. 22.1. , ()

22.1
,


1 ,
,
5,2 103,9 14,0
5,7 102,9 15,2
114 114,3 6,4 101,5 16,9 127,0 158 3,7
7,4 99,5 19,4 (133,0) (5,2)
8,6 97,1 22,3
5,6 115,8 16,7
6,4 114,2 19,1
127 127,0 7,5 112,0 22,1 141,3 165 4,6
9,2 108,6 26,7 (146,0) (6,3)
6,2 127,3 20,4
7,0 125,7 22,9
140 139,7 7,7 124,3 25,1 153,7 171 5,2
9,2 121,3 29,5 (159,0) (7,0)
10,5 118,7 33,6
6,5 133,1 22,3
7,0 132,1 24,0
146 146,1 7,7 130,7 26,2 166,0 177 8,0
8,5 129,1 28,8
9,5 127,1 32,0
10,7 124,7 35,7
7,3 153,7 29,0
8,0 152,3 31,6
168 168,3 8,9 150,5 35,1 187,7 184 9,1
10,6 147,1 41,2
12,1 144,1 46,5
5,9 166,0 24,9
6,9 164,0 29,1
8,1 161,6 33,7
178 177,8 9,2 159,4 38,2 194,5 184 8,3
10,4 157,0 42,8 (198,0) (10,0)
11,5 154,8 47,2
12,7 152,8 51,5
7,6 178,5 35,0
8,3 177,1 38,1
194 193,7 9,5 174,7 43,3 215,9 190 12,2
10,9 171,9 49,9
12,7 168,3 56,7
. 22.1,


1 ,
,
6,7 205,7 35,1
7,7 203,7 40,2
8,9 201,3 46,3
219 219,1 10,2 198,7 52,3 244,5 196 16,2
11,4 196,3 58,5
12,7 193,7 64,6
14,2 190,7 71,5
7,9 228,7 46,2
8,9 226,7 51,9
245 244,5 10,0 224,5 58,0 269,9 196 17,9
11,1 222,3 63,6
12,0 220,5 68,7
13,8 216,9 78,7
7,1 258,9 46,5
8,9 255,3 57,9
10,2 252,7 65,9
11,4 250,3 73,7
273 273,1 12,6 247,9 80,8 298,5 203 20,7
13,8 245,5 88,5
15,1 242,9 96,1
16,5 240,1 104,5
8,5 281,5 60,5
9,5 279,5 67,9
299 298,5 11,1 276,3 78,3 323,9 203 22,5
12,4 273,7 87,6
14,8 268,9 103,5
8,5 306,9 66,1
9,5 304,9 73,6
324 323,9 11,0 301,9 84,8 351,0 203 23,4
12,4 299,1 95,2
14,0 295,9 106,9
8,4 322,9 68,5
9,7 320,3 78,6
10,9 317,9 88,6
340 339,7 12,2 315,3 98,5 365,1 203 25,5
13,1 313,5 105,2
14,0 311,7 112,2
15,4 308,9 123,5
9,0 333,0 75,9
10,0 331,0 84,1
351 351,0 11,0 329,0 92,2 376,0 229 29
12,0 327,0 100,3
9,0 359,0 81,7
377 377,0 10,0 357,0 90,5 402,0 229 31,0
11,0 355,0 99,3
12,0 353,0 108,0
9,5 387,4 93,2
11,1 384,2 108,3
406 406,4 12,6 381,2 122,1 431,8 228 35,9
16,7 373,0 160,1
10,0 406,0 102,7
426 426,0 11,0 404,0 112,6 451 229 37,5
12,0 402,0 122,5
473 473,1 11,1 450,9 125,9 508,0 228 54,0
11,1 485,8 136,3
508 508,0 12,7 482,6 155,1 533,4 228 44,6
16,1 475,8 195,6
.
, (. 22.122.4).
22.2
,


1 ,
,
6,4 101,5 16,9
114 114,3 7,4 99,5 19,4 127,0 177 4,1
8,6 97,1 22,3 (133,0) (5,6)
10,2 93,9 26,7
6,4 114,2 19,1
127 127 7,5 112,0 22,1 141,3 196 5,7
9,2 108,6 26,7 (146,0) (7,0)
10,7 105,6 30,7
7,0 125,7 22,9
140 139,7 7,7 124,3 25,1 153,7 203 6,4
9,2 121,3 29,5 (159,0) (8,5)
10,5 118,7 33,6
7,0 132,1 24,0
146 146,1 7,7 130,7 26,2
8,5 129,1 28,8 166,0 215 9,7
9,5 127,1 32,0
10,7 124,7 35,7
7,3 153,7 29,0
8,0 152,3 31,6
168 168,3 8,9 150,5 35,1 187,7 222 11,3
10,6 147,1 41,2
12,1 144,1 46,5
8,1 161,6 33,7
9,2 159,4 38,2
10,4 157,0 42,8
178 177,8 11,5 154,8 47,2 194,5 228 10,7
12,7 152,8 51,5 (198,0) (12,4)
13,7 150,4 55,5
15,0 148,0 60,8
8,3 177,1 38,1
9,5 174,7 43,3
194 193,7 10,9 171,9 49,9 215,9 235 15,5
12,7 168,3 56,7
15,1 163,5 66,5
8,9 201,3 46,3
10,2 198,7 52,3
219 219,1 11,4 196,3 58,5 244,5 254 21,6
12,7 193,7 64,6
14,2 190,7 71,5
8,9 226,7 51,9
10,0 224,5 58,0
11,1 222,3 63,6
245 244,5 12,0 220,5 68,7 269,9 266 25,3
13,8 216,9 78,7
15,9 212,7 89,5
), . 22.2 . 22.4 ( -
), . 22.3 . 22.5 (
).
9,513 . -
89,5 20 % 58 10 %
.
22.3,
,


,
-
--
-

1
,

6,4 101,5 16,9
7,4 99,5 19,4
114 114,3 127 123,8 170 4 3,0
8,6 97,1 22,3 (133) (5,6)
10,2 93,9 26,7
6,4 114,2 19,1
7,5 112,0 22,1
127 127,0 141,3 136,5 174 4,8 3,3
9,2 108,6 26,7 (146) (6,6)
10,7 105,6 30,7
6,2 127,3 20,4
7,0 125,7 22,9
140 139,7 7,7 124,3 25,1 153,7 149,2 182 5,3 4,1
9,2 121,3 29,5 (159) (7,3)
10,5 118,7 33,6
6,5 133,1 22,3
7,0 132,1 24,0
146 146,1 7,7 130,7 26,2 166 156 182 7,9 4,4
8,5 129,1 28,8
9,5 127,1 32,0
10,7 124,7 35,7
7,3 153,7 29,0
8,0 152,3 31,6
168 168,3 8,9 150,5 35,1 187,7 177,8 190 9,5 4,8
10,6 147,1 41,2
12,1 144,1 46,5
6,9 164,0 29,1
8,1 161,6 33,7
9,2 159,4 38,2
10,4 157,0 42,8
178 177,8 194,5 187,3 198 8,6 5,3
11,5 154,8 47,2 (118,0) (10,5)
12,7 152,4 51,5
13,7 150,4 55,5
15,0 147,8 60,8
7,6 178,5 35,0
8,3 177,1 38,1
9,5 174,7 43,3
194 193,7 215,9 206,4 206 13,4 8,0
10,9 171,9 49,2
12,7 168,3 56,7
15,1 163,5 66,5
7,7 203,7 40,2
8,9 201,3 46,3
10,2 198,7 52,3
219 219,1 244,5 231,8 218 18,0 9,6
11,4 196,3 58,5
12,7 193,7 64,6
14,2 190,7 71,5
7,9 228,7 46,2
8,9 226,7 51,9
10,0 224,5 58
245 244,5 11,1 222,3 63,6 269,9 257,2 218 19,9 10,7
12,0 220,5 68,7
13,8 216,9 78,7
15,9
212,7 89,5
. 22.3


,
,


,
-
--
-

1
,

8,9 255,3 57,9
10,2 252,7 65,9
11,4 250,3 73,7
273 273,1 12,6 247,9 80,8 298,5 285,8 218 22,2 12,0
13,8 245,5 88,5
15,1 242,9 96,1
16,5 240,1 104,5
9,5 279,5 67,9
11,1 276,3 78,3
299 298,5 323,9 218 24,1
12,4 273,7 87,6
14,8 268,9 103,5
8,5 306,9 66,1
9,5 304,9 73,6
324 323,9 11,0 301,9 84,8 351,0 218 25,1
12,4 299,1 95,2
14,0 295,9 106,9
9,7 320,3 78,6
10,9 317,9 88,6
12,2 315,3 98,5
340 339,7 365,1 218 27,3
13,1 313,5 105,2
14,0 311,7 112,2
15,4 308,9 123,5
.
-
.

. 22.2. -

. 22.3. -
()
22.4,
,


,
-
--
-

1
,

8,6 97,1 22,3 127 4
114 114,3
10,2 93,9 26,7 (133,0)
123,8 170
(6,8)
3,9
9,2 108,6 26,7 141,3 5,8 4,4
127 127,0
10,7 105,6 30,7 (116)
136,5 210
(7,9) 3,3
9,2 121,3 29,5 153,7 7,0
140 139,7
10,5 118,7 33,6 (159,0)
149,2 218
(9,1)
5,0
8,5 129,1 28,8
146 146,1 9,5 127,1 32,0 166,0 156,0 218 9,5 5,2
10,7 124,7 35,7
8,9 150,5 35,1
168 168,3 10,6 147,1 41,2 187,7 177,8 225 11,3 6,2
12,1 144,1 46,5
9,2 159,4 38,2
10,4 157,0 42,8
178 177,8 11,5 154,8 47,2 194,5 187,3 234 10,6 6,8
12,7 152,4 51,5 (198,0) (13,9)
13,7 150,4 55,5
15,0 148,0 60,8
9,5 174,7 43,3
194 193,7 10,9 171,9 49,2 215,9 206,4 242 15,7 9,4
12,7 168,3 56,7
15,1 163,5 66,5
8,9 201,3 46,3
10,2 198,7 52,3
219 219,1 11,4 196,3 58,5 244,5 231,8 254 21,6 11,9
12,7 193,7 64,6
14,2 190,7 71,5
8,9 226,7 51,9
10,0 224,5 58,0
245 244,5 11,1 222,3 63,6 269,9 257,2 254 23,9 13,2
12,0 220,5 68,7
13,8 216,9 78,7
15,9 212,7 89,5
8,9 255,3 57,9
10,2 252,7 65,9
11,4 250,3 73,7
273 273,1 12,6 247,9 80,8 298,5 285,8 254 26,7 14,8
13,8 245,5 88,5
15,1 242,9 96,1
16,5 240,1 104,5

:
, %:


................................................................
0,75

219 ......................................................

219 ......................................................
1,25
, % ( )............ 12,5
:
, %.............................................................................................................
1 (
3 )
, ..........................................................................................................
0,8
0,4
, ...........................................................................................................
3,0
22.5,
-
-

,-


0,5,
-

-


min
1 ,

,
9,2 108,6 22,0 0,2
127 127,0
10,7 105,6
26,7
9,2 121,3 29,5 0,5
140 139,7
10,5 118,7
33,6 0,8
8,5 129,1 28,8 0,1
146 146,1 9,5 127,1 156 108 32,0 0,4
10,7 124,7 35,7 0,7
8,9 150,5 38,2 0,0
168 168,3 10,6 147,1 78 112 41,2 0,5
12,1 144,1 46,5 1,1
9,2 159,4 38,2 0,7
10,4 157,0 42,8 1,1
178 177,8 11,5 154,8 187 116 47,2 1,6
12,7 152,4 51,5 2,2
13,7 150,4 55,5 2,6
15,0 148,0 60,8 2,8
9,5 174,7 43,3 0,0
10,9 10,9 171,9 49,2 0,7
194 193,7 12,7 168,3 206 120 56,7 1,6
15,1 163,5 66,5 2,8
, .
, %:

.........................................................................
6,5
3,5
( 20 ) ....................................... 1,75

.........................................................................
8,0
6,0
, 0,8 -
, -
. ( ), -
, 1/2000 . -
, ,
1,3 1 .
( -
), , , .
:
219
10,2 63280;
10,2 63280.
( -
), , , . -
:
219
10,2 63280;
245 63280.
ɌȿХНИЧȿɋКИȿ
ɌɊȿȻОȼȺНИЯ

, , , , . -
, -
-
. , .

, . 22.6.
-
. -
-
.
22.6

,
(686) 689 758 862 999 1103

, :
379
(490) 551 655 758 931 1034
551 758 862 965 1137 1240

, %,

14,3
(16,0)
(12,0) 13,0 12,3 10,8 9,5 8,5
. , .

,
. -
,
. -
-
.

.
ɊȿЗЬȻОȼЫȿ
ɋОȿȾИНȿНИЯ
.

-
:

, ........................................................... 3,175

, .............................. 2,750

, .................................................
0,05
0,10
1,810

, ................................... 1,734

............................................................... 60

/2........................... 30
( )
. 22.4 . 22.7, 22.8.
-
, .


= 0,875
0,5(

),
, -
:
= 1,0075 , 1,01
219 1,0125 219 .


1,5 .


3,2 .
.
-
(
3,2 ).
. 22.4. :
;
II
;
;
;

;
;

, :

.................................................. 0,508
+0,045

.................................................. 0,432
+0,045

, ...................................................................... 0,076

............................................................... 1
2 tg
.......................................................... 1:16
-
. 22.5 . 22.9.

(14
3) .

(. 22.10).

(10
2) .
-
.
1 ( -
).
-
,
0,06 .

.
. 22.10.
.
. 22.5.

:
-
;

-
;
;
-
(

-
)
, :
25,4..............................................................
0,05
.........
0,10
, :
100 ........ +0,15
....................................... 0,15
,

-
-
(
-
)
3,2


(
)
114,3 5,2 112,566 112,105 108,485 51,0 35,125
114 114,3 5,78,6 111,136 107,516 66,5 50,625
127,0 5,6 124,023 120,403 63,5 47,625
127 127,0 6,49,2 123,617 119,997 70,0 54,125
140 139,7 6,210,5 137,966 136,130 132,510 73,0 57,125
146 146,1 6,510,7 144,316 142,292 138,672 76,0 60,125
168 168,3 6,512,1 166,541 164,298 160,678 79,5 63,625
5,9 176,066 175,011 171,391 60,5 44,625
178 177,8 6,913,7 173,823 170,203 79,5 63,625
194 193,7 7,612,7 191,941 189,511 185,891 82,5 66,625
6,7 217,341 215,317 211,697 76,0 60,125
219 219,1 7,714,2 21,723 211,103 85,5 69,625
245 244,5 7,913,8 242,741 240,123 236,503 85,5
7,1 271,316 269,667 266,047 70,0 54,125
273 273,1 8,916,5 268,480 264,860
299 298,5 8,514,8 296,716 293,880 290,260 89,0 73,125
324 323,9 8,514,0 322,116 319,280 315,660
340 339,7 8,415,4 337,991 335,155 331,535
406 406,4 9,516,7 404,666 401,048 397,428
473 473,1 11,1 471,341 467,723 464,103 101,5 85,625
508 508,0 11,116,1 506,266 502,648 499,082
. 351, 377 426
,
-

(
)
3,2


-

114 114,3 112,566 110,542 106,922 76,0 60,125
127 127,0 125,266 122,648 119,028 85,5 69,625
140 139,7 137,966 135,130 131,510 89,0 73,125
146 146,1 144,316 141,105 137,485 95,0 79,125
168 168,3 166,541 163,111 159,491 98,5 82,625
178 177,8 176,066 172,448 168,829 101,5 82,625
194 193,7 191,941 183,105 184,485 105 89,125
219 219,1 217,341 212,911 209,291 114,5 98,625
245 244,5 242,741 237,936 234,316 120,5 104,625
22.7
-min

-
-


-
-
-
-
-

-
-

-
-


-
-111,230 116,7 3,0 28,0 18,7
12,5 3,2
123,930 129,4 6,0 19,0 9,7
4,0
136,630 142,1 +0,8 3,5 9,5
142,980 148,1 6,5 12,5 3,2
165,205 170,7 6,0
174,730 180,2 4,5 6,5 31,5 22,2
3,2
190,512 196,1 7,5 12,5
215,912 221,5 22,0 12,7

241,312 246,9 12,5 3,2
269,887 275,5 8,5 31,5 22,2
+1,5 11,0
295,287 300,9
320,687 326,3 9,0
336,562 342,1 12,5 3,2
403,237 408,8 8,5
469,912 475,5 13,0
504,837 510,4 8,5
14-3-76078.
22.8
-min

-
-


-
-
-
-
-

-


-
()
-

-
-


-
-


111,230 116,7 3,0 6,3
123,930 129,4 4,0 6,0 12,3
136,630 142,1 3,5 9,5 12,8
142,980 148,1 6,5 12,5
165,205 170,7 +0,8 6,0 15,8
174,730 180,2 4,5 6,5 18,8
190,512 196,1 7,5 11,0 19,3
215,912 221,5 +1,5 8,5 25,8
241,312 246,9 31,8
,
-

-
-
114 114,3 111,100 111,675 108,475
127 127,0 123,800 124,250 121,050
140 139,7 136,500 136,700 133,500
146 146,1 142,850 143,050 139,850
168 168,3 165,075 165,025 161,825
178 177,8 174,600 174,300 171,100
194 193,7 190,475 189,925 186,725
219 219,1 215,875 214,950 211,750
245 244,5 241,275 240,350 237,150
273 273,1 269,850 268,925 265,725
299 298,5 295,250 294,325 291,125
324 323,9 320,650 319,725 316,525
340 339,7 336,525 335,600 332,400-
-1,0
114 114,3 111,100 110,175 106,375 98 66
127 127,0 123,800 122,750 118,950 100 68
140 139,7 136,500 135,200 131,400 104 72
146 146,1 142,850 141,550 137,750 104 72
168 168,3 165,075 163,525 159,725 108 76
178 177,8 174,600 172,800 169,000 112 80
194 193,7 190,475 188,425 184,625 116 84
219 219,1 215,875 213,450 209,650
245 244,5 241,275 238,850 235,050 122 90
273 273,1 269,850 267,425 263,625
-
, 0,06 . -
-
2 .
22.9(
)
2,2

(
-
)

-
-


-
-


+1,0
-


1 min
-

-
74 42 112,225 116,5 76 3,0
76 44 124,925 129,2 78 4,0 6,0
80 48 137,625 141,9 82 3,5
80 48 143,975 148,3 6,5
84 52 166,200 170,5 86 6,0
88 56 175,725 180,0 90 4,5 6,5
92 60 191,600 195,9 94 7,5
217,000 221,3
242,400 246,7 9,0
98 66 270,975 275,3 100 8,5
296,375 300,7
321,775 326,1 9,5
337,650 342,0 8,5
22.10
,

-

-
-


-

+1,0
-
-

0,5
1,0
-
+1,0
-


-
-


-

1,0-

3 min
-
-
-
-
106,425 112,475 116,5 97 96 88 82 72 3,0
119,000 125,175 129,2 110 98 90 84 74 4,0
131,450 137,875 141,9 119 102 94 88 78 3,5
6,0
137,800 144,225 148,3 126 102 94 88 78 6,5
159,775 166,450 170,5 148 106 98 92 82 6,0
169,050 175,975 180,0 158 110 102 96 86 4,5 6,5
184,675 191,850 195,9 172 114 106 100 90 7,5
209,700 217,250 221,3 198 9,0
235,100 242,650 246,7 223 120 112 106 96
263,675 271,225 275,3 256 8,5
ПɊȺȼИЛȺ
ПɊИȿМКИ
МȿɌОȾЫ
ИɋПЫɌȺНИЯ
, , -

.
.
, -
.
-
. -
1000680 ,
869575 60 .

756581.
,
:

.
МȺɊКИɊОȼКȺ
ɍПȺКОȼКȺ
ɌɊȺНɋПОɊɌИɊОȼȺНИȿ
ХɊȺНȿНИȿ
, 1069280,
0,40,6
: , ; ;
; , ;
-; .
, -
; , ; ;
, ; , ; , ;
(
); ( -
);
-.
-,
, ѻ , .
,
-
.

. -
,
.
ɌɊɍȻЫ
ОȻɋȺȾНЫȿ
ȽЛȺȾКИȿ
ȻȿЗМɍɎɌОȼЫȿ
1 -
. 1
5053 %
. 1
.
1 (. 22.6) -
5,08 , 1:12, 1,4
3 30
(. 22.7).
0,1
0,2 .


. 1 . 22.11.
, ................................................ 114219 245343 351508
(), ................................... 150 300 300
(), ...............................
3
4
5

0,5 25,4
0,10
.
.
80
+0,15 0,15 -
.
-
(512) 194 (5
1,00)
194 .
-

1 194 2 -
194 .
-
, -
- .
-
+1,2
194 10
+2,0
-
1
-
, .
1 10 -

, 16 ,

. 22.6. -
1
. 22.7. 1
22.11
1,
-
-
-.
-


.


114 114,3 8 105,7 109,5 104,0 66 105,4 106,4 109,3
9 103,0 78
127 127,0 8 118,4 122,2 116,7 66 118,1 119,1 122,0 95 82
9 115,7 78
140 139,7 8 131,1 134,9 129,4 66 130,8 131,8 134,7
9 128,4 78
1011 127,4 90
146 146,0 8 137,4 141,2 135,7 66 137,1 138,1 141,0
9 134,7 78
1011 133,7 90
168 168,3 8 159,78 163,5 158,0 66 159,4 160,4 163,3 110 95
9 157,0 78
1012 156,0 90
178 177,8 8 169,2 173,0 167,5 66 168,9 169,9 172,8
9 166,5 78
1014 165,5 90
194 193,7 8 185,1 188,9 183,4 66 184,8 185,8 188,7
9 182,4 78
1014 181,4 90
219 219,1 9 210,5 214,3 207,8 78 210,2 211,2 214,1
1012 206,8 90
245 244,5 8 235,9 239,7 234,2 66 235,6 236,6 239,5
9 233,2 78
1014 232,2 90
273 273,1 8 264,5 268,3 262,8 66 264,2 265,2 268,1
9 261,8 78
1012 260,8 90
= 0,785[(
0,9)
(
2
min
;
.
1 11 -
-
, 6 , -
= 0,785[
(
1,9
min
1 -
, 1,8
.
ɌɊɍȻЫ
ОȻɋȺȾНЫȿ
ɌОЛɋɌОɋɌȿННЫȿ
14-3-32974.
,
. 22.12.
9,513 , 40 %
69,5 . , %:
.
9 . -
: 219
20,0 ; 219
13,0 .
22.12

-
,
,

-
,

1 ,219,1 13 193,1 69,49 ;
14 191,1 74,35
15 189,2 79,27 ;
244,5 18 208,5 105,57
20 204,5 116,26
298,5 18 262,5 130,73
20 258,5 144,22
ɌɊɍȻЫ
ОȻɋȺȾНЫȿ
ȻОЛЬШИХ
ȾИȺМȿɌɊОȼ

( 508 ), -

873278 -
.
530, 560, 630, 720 820
:
219 .......................................................
219 .....................................................
1,25
......................................
12,5
9, 10, 11, 12, 14 4, 5, 6
216, 245, 274, 304 -
20, 35, 45 245, 294, 323 .
.
2029574
. -
530, 630, 720, 820
: 34, 38, 42, 50, 52, 55 -
206329 .
ɌɊɍȻЫ
МɍɎɌ
, -
14-3-13073.
, :
........................ 133 166 188 216 243 269 298 325 351
.......... 14 16 18 18 19 19 20 20 22 22 22
1 %
.
.
-
-
, -
-
( ) -
.
, -
.
-
, -
-
. ,
250 .
, (
) -
0,01 .
.
22.2.
ɊȺɋЧȿɌ
ОȻɋȺȾНЫХ
КОЛОНН
-
:
1) ;
2) , -
, , ;
3) ,
;
4) ,
;
5) -
;
6) ;
7)
-
.
( -
) ,
, , -

.
,
.
НȺɊɍЖНОȿ
ИЗȻЫɌОЧНОȿ
ȾȺȼЛȿНИȿ
-
-
.

.
-
(. 22.8):

,
.
=
0
; (22.1)
.
=


)
; (22.2)

,
.
=
0
, ;
, ;

, ;
-
, /
, /
-

.
=

min
0
. (22.3)
(
=
) -

min
-

.
-
,
.
1.
. 22.8. -
..
..
().
ppzh
=+−
(22.4)

.
= [(

(

+
], (22.5)
, /

.
= {[(
(

min
}. (22.6)
, (
= 0),
.
.
(22.7)

.
(22.5) (22.6)
= 0.
, :

.
.
, -

.

.
, ,
, (22.1)(22.3) -

2. -

.
=

. (22.8)
3. , ,
.
=

, (22.9)
, /
.
-
-
:
)
.
= (

, (22.10)

, /
) -
:
..
..
(),
ppzh
=+−
(22.11)
.
= (

(

; (22.12)
.
= (

. (22.13)
, ,
.
= (

:
)
.
= (

, (22.14)
-
, /
) (22.11),
.
= (

(

. (22.15)
, ,
.
= (


(22.1)(22.7),

,

, -
(22.8) (22.9).
30 ,
,
, -
:
.
= (

0
ȼНɍɌɊȿННȿȿ
ИЗȻЫɌОЧНОȿ
ȾȺȼЛȿНИȿ
, -
.

. -
,
.
, -
.


(
).
-
( ), .. -
.
(0
)
.
= 1,1
(

1,1
; (22.16)
.
=
(

1,1
, (22.17)
-
, ;
-
, /
,
(. 22.13).
1,1
.
:
1)
..
..
();
ppzh
=+−
(22.18)
.
= 1,1
[(

(

], (22.19)
.
=
[(

(

]; (22.20)
.
(22.16), (22.17)
=
. , -
,
= 0.
,
(22.19) (22.20);
2)
.
= 1,1


1,1
; (22.21)
.
=
+

1,1
. (22.22)
1 2 . -
:
)

=

; (22.23)

=
; (22.24)
0,03415()

10

), (22.25)
, -
, ;
, /
-
;
= (
+
)/2 (

, ).
-
.
22.13,
,

,
,
114127 12 219245 7,0
140146 10 273351 6,0
168 9,0 377246 5,0
178194 7,5

min
;
)
-

=


)
; (22.26)
−γ−
pLH
0
, (22.27)
.

(22.27)
= 0.
-
-
.
(22.19) (22.20) , -

.
= [


). (22.28).
(22.21) (22.22) ,
-
,
-
-


= 0:
)

=


) 0
; (22.29)
=

) -

=


)
; (22.30)
−γ−
plH
0
; (22.31)
= 0,1

);
−γ−
plH
= 0,1
(
=
=
) -

=
= 0. (22.32)


,


ɊȺɋЧȿɌ
ХȼОɋɌОȼИКОȼ
КОЛОННЫ
ɋПɍɋКȺȿМЫХ
ɋȿКЦИЯМИ

.
= (


)
; (22.33)
.
=


; (22.34)
.
.
, ,
.
= (

. (22.35)
-
:
) (
0)
.
=

(1
)
; (22.36)
) (
= 0)
.
=

; (22.37)
-
, /
-

(22.21) (22.22),
,
.

.
= 1,1

z
(22.29) (22.32).
ОɋȿȼȺЯ
НȺȽɊɍЗКȺ
ɋОȻɋɌȼȿННОȽО
ȼȿɋȺ
КОЛОННЫ
-
:
Qglq
(22.38)
, /

- , ;


- , .
.

,
.
() ..
min0
min
1,11
pkEk
=σ+
min
14,
EkEk
−σ+ρ+−ρσ
(22.39)
min
=
min
=
min
= 0,875
= 0,905
,
, ;
, -
, ;
, ;
=
min
= 1,034;
,
0,01 219 , 0,015 245
324 0,02 324 .
, -
,
=
.

=

:

= 2,2
min
. (22.40)

, (22.40), , -
(22.39).
-
:
.
, 11,3
1,0 .
. -
, -
.

-
. ,
, 50 % -
, 10 %.
,

, ,
0,875.
(22.41)
, (22.16)(22.18), (22.21), (22.22),
:
.
, 1,15 114219
1,52 219 .
0,03
0,04........................ 1,05
0,04
0,05........................ 1,07
0,05
0,06........................ 1,1
0,06
0,07........................ 1,13
0,07....................................
= 1,18
22.14

-
,
-
,
-
,
-
,
114168
3000 1,15 273324
1500 1,45
3000
178245
1500 1,3
1500 1,6
1500 1,45
1500 1,75
-
:
1ctg()
(22.42)
=
2

-
( ), ;
, ;
-
, ;
-
;
( ), ;
= 60
;
=
.

, (22.39), -
:
P], [
.
-
(. 22.14).
(), -
, ..
+α+
10,2ctg()sin
(22.43)

, , ;

, ;
-
, .


P] = P
, (22.44)

( );
= 1,8.
ɊȺɋЧȿɌ
КОЛОННЫ
НȺКЛОННО
НȺПɊȺȼЛȿННЫХ
ɋКȼȺЖИН

, ;

-
.
.


(22.45)
1,1510
1ctg(),
=+α+
, 1,15
168 1,3 168 ;
-
, 10 ;

, ;
-
, .


,
. 22.14 .
ПОɊЯȾОК
ɊȺɋЧȿɌȺ
КОЛОНН
-

,
, -
. .

(. . 22.8).


,
.
.

-
.

1-
, 2- .
2-
3- , -

,
=

. -
2- ..


, .
0,5
,

10 %.
, -
. -
.
, ,
1020 %.
ОɋОȻȿННОɋɌИ
ɊȺɋЧȿɌȺ
ɋȼȺɊНЫХ
КОЛОНН
-
,
.
.
-
. -
22.15

-
,
-
,
-
,
-
,
1500 1,3 2,2
1500 1,45 2,5
1500 1,45 2,5
1500 1,6 2,75
-
,

0,910,
(22.46)
, ;
-
,
-
, ;
.


(22.47)
.


-
. 22.15.
,
, , ,
0,9510,
(22.48)
,
()

0,875,
(22.49)
, ;
= 1,15
1,52
;
, .
-
,
5 % .
ȽЛȺȼȺ
ɋИЛОȼОЙ
ПɊИȼОȾ
ȻɍɊОȼОȽО
КОМПЛȿКɋȺ
23.1.
ɌИПЫ
ПɊИȼОȾОȼ
ХȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКИ


, -
-
(, , .).
-


( -
). -
-
(), .
-
.

-
; , -

. -
,
-
.

, :
(
); -
;
(
);
50 600
;

; -
, ..
= const,

;
;
(,
, .); , -
.
, : -
-
, , ,
.


-


, .


-

-
. -
, ,
.


, .. , -
.

( )

max
max


.

-

max

-
,
=
.-
-
;

, -
, .


-
(. 23.1).

, -
, ..

.
, , 1 ,
. -
, , 2 15
1 . , -

612 1 .

-

; -
23.1

.


.
(500750
) 1,11,25 1,52
(12001700
) 1,11,2 1,31,8
1,72,2 1,01,05
1,65 1,0
2,53 23
1,82 1,52


3,55 46
1,53 23
1,53,5 2,53,5
1,62,2 2,54,0
, -
, ,
, , ,
.

.
, ,

, -
.
-
. ,
,
.
, -
.
, ,
-
. -
,
-
.
, -
-
.
, , ,
, . -
,
, -
,
-
.
. -
: -
( ); -
-
; , -
.

-
- .
, -

, -
,
. -
,
, , -
, . -
-
, .
23.2.
ȼЫȻОɊ
ȾȼИȽȺɌȿЛȿЙ
ɋИЛОȼЫХ
ПɊИȼОȾОȼ
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
ȼНɍɌɊȿННȿȽО
ɋȽОɊȺНИЯ
,
. , (-
), - .
-
.

, ,
-

,
.

15:1 (-
) 11:1 ( ); ,
, , .
.
, -
;
-
.

, -
- . -
,
, .
-
, -
, .

.


-
, -
()
(
. 23.1);
(
) -
(
) (-
760 . ., +20
, 70 %).
-
80 % -
(
) (
).

60 % (
),
,
(
).
(
). -
(
) (
.
.
,
,
; , , -
.
, , 40
60 / , 0,250,35 (
), 250
350 /(
).
, -
.

.
ЭЛȿКɌɊОȾȼИȽȺɌȿЛИ


, ,

-
-
, , .
-
, .. , ,
-
20
.
, -
-
, .
-
:

; ;
.

(. 23.2):
. 23.1.
ȼнɟшниɟ
акɬɟ
ɫɬики
Ⱦȼɋ

мощноɫɬь

мощноɫɬь
пɪи
ɪаɛоɬɟ
чаɫɬных
хаɪакɬɟ
ɪиɫɬиках

кɪуɬящий
момɟнɬ

уɞɟльный
ɪаɫхоɞ
ɬоплива

ɫооɬвɟɬ
ɫɬвɟнно
оɬноɫиɬɟльныɟ
мощ
ноɫɬь
кɪуɬящий
момɟнɬ
чаɫɬоɬа
вɪащɟния
ɪаɫхоɞ
ɬоплива
. 23.2. -
:
;
;

(
-
)

(
)

; -
-
;
(
) -

;
-

-
-
;

(
)
;
.

- -
; -
.
-
, -
;
.
,
, ..
,


-
.
-
.

cc
()/,
Snnn
60/
nfz
,
-
(
= 50 );
.

-
,
.
.
-
-
+5 10 % 0,8
, .
, -
. -
-
. 23.3. -

:


;
-

;
-


(
-
)


-

-

,


.
. 23.3. -
-
-
-
.
-
,
-
.

. -
; -

.
,
-
, (
3, 3
.
, -
. -
(
,
). -
, -
.
,
, -
(
).
, -
, -
. -
. ,
,
. -
,
.

,

.
-
,
. -
.
-
. 23.3;

-
,
.
,
;
, .
,
,
; ,

. -
; , , -
;
.

max
(
. 23.3).
-
, -
,
. -

, -
cos
.
-
.
, -
. -
.
-
, -
,
,
.

,
( ) -

.
-
.
-
,
, ..
.
-
. -
: , (-
).
. 23.4
. (
)
,
. -
() (
)
; -
. -
(
) , -
, : ,
, , -
.
-
,
: 400
1200
; 23,
1,52. 300
1000 , 250700 .
ȽȺЗОɌɍɊȻИННЫȿ
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
() -
, .
, -
.-
;
, -

,
-
. -

-

.
. 23.4. -
-
-
:
;
-
;
;
-
(
;
)
. 23.5. -
():

оɞновальная

ɞвухвальная

гɟнɟɪа
ɫвоɛоɞно
ɞвижущимиɫя
поɪшнями
компɪɟɫɫоɪы
низкого
выɫокого
ɞавлɟния
камɟɪа
ɫгоɪания

ɬɪуɛы
низкого
выɫо
кого
ɞавлɟния

возɞушная
камɟɪа

поɪ
шɟнь

камɟɪа
ɫжаɬия
. 23.6.
( ) :

оɞновальной

ɞвухвальной
комɛиниɪованной

номинальный
кɪуɬящий
момɟнɬ


гаюɬ
оɞном
Пɪи
увɟличɟнии
внɟшнɟй
нагɪузки
ɫнижаюɬɫя
чаɫɬоɬа
вɪащɟния
личɟɫɬво
газа
пиɬающɟго
ɬуɪɛину
ɪɟзульɬаɬɟ
умɟньшаюɬɫя
мощноɫɬь
кɪуɬящий
момɟнɬ


.
, -
. -

, .
, -
.
. 23.5 , . 23.6 -
. -
, , . -
.
-

, -
.
, -

.
-
. -

,
.
. - -
, (0,12
0,27), (0,360,38). -
, - , -
(0,350,38).
- ,
.
23.3.
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ИɋКɍɋɋɌȼȿННОЙ
ПɊИɋПОɋОȻЛЯȿМОɋɌИ
ȾЛЯ
ПɊИȼОȾОȼ
-
-
, . -
-
.

14 110.

, -
,
.
-
-
; -
-
;
-
-
; -
.
ОȻЩИȿ
ЗȺȼИɋИМОɋɌИ
ɌɊȺНɋМИɋɋИЙ
1 , 2
() . -
.

1211
/(),
MnMn
(23.1)
;
-
.

=


-
,
k = M

-

.
,
=
: -

,

-
-
:
+ M
+
= 0. (23.2)
(
= 0)
.
-

= M
=
, ()
1,
,
(

= 1
= M
-
, .. (
=
).
()
1,
1,
, .
, -
, .

-
, .
-
-
, .. - .
-
.
-
, , . , ,
,
, , -
- .
-
, -
-
,
,
.
МȿХȺНИЧȿɋКИȿ
ɌɊȺНɋМИɋɋИИ
,

, (, ,
..), ,
.
.
-
.
-
.

, -
(,
, . 23.7,
)..

(,
-
, . 23.7,
). -

.

, -
.
-
, -
,


.

( -
),
(, .),
; -
. -
() , -
, .. -


.
.
= 0, (23.3)
-
;
.
.
-
^ .
,
(23.4)

-
, ,
, ;
, .
. 23.7. :

нɟɪɟгулиɪуɟмой
мɟханичɟɫкой
ɛлокиɪующɟй
ɞва
ɞвигаɬɟля
пɪивоɞа
наɫоɫа

ɪɟгулиɪуɟмой
мɟхани
чɟɫкой
коɪоɛкой
пɟɪɟɞач
пɪивоɞа
лɟɛɟɞки

полуавɬомаɬичɟɫкой
пɪивоɞа
лɟɛɟɞки
наɫоɫов

ɞвига
ɬɟль

каɪɞанный

опоɪа

ɮɪикционная
муɮɬа

ɛлокиɪующая
цɟпная
пɟɪɟɞача

клино
ɪɟмɟнная
пɟɪɟɞача
пɪивоɞа
наɫоɫа

зуɛчаɬая
пɟɪɟɞача

наɫоɫ

ɛыɫɬɪая
ɬихая
цɟпныɟ
пɟɪɟɞачи
пɪивоɞа
лɟɛɟɞки

коɪоɛка
пɟɪɟɞач

авɬомаɬичɟɫкоɟ
ɪɟгулиɪующɟɟ
уɫɬɪойɫɬво
-
, . -
-
, -
, .
-
:
, -
. -
.
, -
, -
; ,

45 .

.
( )

,
, ;
-
, -
. -
,
-
.
-
, .
-
. -
, -
; , .
,
, -
.
. -
, , -
, -
. . -

.
, -
,
; -
.

-
.

.
. 23.8.
Ƚɪаɮик
ɫовмɟɫɬной
ɪаɛо
мɟханичɟɫкой
ɬɪанɫмиɫɫии
коɪоɛкой
пɟɪɟɞач
ɞвигаɬɟлями
ɪазных
ɬипов

оɬно
ɫиɬɟльныɟ
кɪуɬящий
момɟнɬ
чаɫɬоɬа
вɪащɟния
. 23.8 --

R
=1,5,
-


-
, -

-
.

-

-
.
-
,


.
= const
. ,
, -
, -
, ,
,

.

, -
(.. ) -
. -

. 23.7,
;

, -
.

: 1) , -
; 2) , -

.

-
.
,
.
, -
-
, . -
, -

(. . 23.7,
);
, -
(
= 0),
.

(. . 23.7,
) ,


. -
(
= 0,7
0,9) .
ПОЛɍȺȼɌОМȺɌИЧȿɋКИȿ
ɌɊȺНɋМИɋɋИИ
ȽИȾɊȺȼЛИЧȿɋКИМИ
ПȿɊȿȾȺЧȺМИ
.

, ,
, , -
() .
, , -

, -
, , -
.


.
24 % (
0,5 %). , .
:

.
,
,
.
.
-
, -
, , -
; , -
.
() .
-
, , -
, -
. ,
, ,
11
NNnD
==λρ
(23.5)
,
11
MMnD
==λρ
(23.6)
, -
;
, /

,
, .
() , ,
1
(23.7)

, -

( -
).
,
2211
MuM
(23.8)
, -
.
-
, ,
.
(, ),
(, ). -


.

= const,

. .

= const
MM
′′′

= 0;
-

= 1, ..
=


= 1,2
-
, -

, .
,
.
, -
, -
, (,
).
.

R = R
.
.
,
.

, I, II III
.
ПОЛɍȺȼɌОМȺɌИЧȿɋКИȿ
ЭЛȿКɌɊОМȺШИННЫȿ
ПɊИȼОȾЫ
ПОɋɌОЯННОȽО
ɌОКȺ
-
, , -
.
, -
.
-
, . 23.9,


, -
.

-

,
.
-
. -
. -

,
,

. -


.
. 23.9,
-
,
( )
.


= const, , -
(
),
.
. 23.9. :
,
;
-
(

,
)
-
;
,
.
.
-
, -

.
( ) -

. ( )
(, ).
, .

; ,
, -
, .

, -
.
-
.
,
( , .),
,
=
, .

-
. -
,
.
-
,


.

23.4.
МɍɎɌЫ

(,
, ).
. -
.
, -
.
, .

-
.

-
. , -
, , -
. 23.10.


-

-
.
.

-
-
()
.
:

, (-
--) -
-.


-
.
-
,
-
,
.
, .
.


-
, , -
. . 23.10 -
, -
.


,

-
,


.
. -
.

, -
,
.
. -
-
, . -
-
,
, -


. -
-
, ,
.
,
. -
:
......................................................................
I II III IV V VI
( , ).......................
............................................................. 2 2 2 2 2 1
,
.................. 1600 1140 1140 1140 1140 750
,
................................................................................... 3,7 14,0 14,0 14,0 5,1 14,0
, ......................................................................... 720 1055 890 1195 812 2225,5
, ..................................................................... 230 300 300 300 300 300
,
.......................................................................... 50 182 165 190 140 261,8
. 23.11.

-
,
-
, -
.
, -
. -
, ,
.
-
, , , -
-
. -
.
-
, -

() , . 23.12. -

-

, .


, -

.
.

, .
, . 23.13,
.7.

, -

,

.

-

.


,

.
,
.

, -
.
( )
( ).
. 23.11. III ():
;
;
;
;
;
;
;

;
;

. 23.12. ()

. 23.13.
,
,
.
-
, -
. -
,
.
. -
,


. ,

,
, -
.
, -

. .

. -
. -
-
.
-

.
.
,
HRC 4560.
40, 30, 35 .
-
. -
,
= 0,5
p],
, ;
;
-
,
p] , .
( ) -

70 .

, -
, -
. -
,

. -
-
. -
-
.
,
. -
. -
-
.
, -

, ,
,
.
-
. 23.14. -
), (
) -
(
-,
.
- (. 23.14,
)


, -

.


-
.
. -
. ,
. -
-
, .
, , -
. -
,
.

. -
, -
. -
,

5 /. -
- .
, -
, -
. -
. -
.
.
(. 23.14,
)
, -

, -

. -
. . -
.


,

.
, , -

.
. -

60 ( 105074) -
40, 50 (5055 HRC) -
.
. -
, -
.
-
P P
/2, (23.9)
P
, ;
, ;
-
;
( -
).
,
P =
;
, -
(
= 0,03
0,05 );

, .
, ,
=
0,005
mDn
, -
;
-
;
R =
D
-
;
,

(23.9),
(p
F
mDn
/2. (23.10)
(23.10) , -

(
= 0):
=

-
-

F
mDn
= 0.
, ,
:
0
()/(0,005).
nppFmD


=

. 23.14,
-
. , ,
(
= 0)
).
, ,
0
0,6; 0,65.
nnMM
-

max
KNN

,
max
,
.

(. . 23.14,
). - ,
0,7
.
-
, .
:
[],
max
[];
;

;
S] ;
, .

, .
-
. -
,
. -
:
--
. 23.2.

.
- ,
-
, -
.

, -

.
(. 23.15)
-. ,

- -
.
(. 23.16), .. -
23.2
--

--
1
-
,
(
),
300
100 3 3100 65 1,7 20
500
125 10 1800 7,5 40
600
200 23 1600 40 15,0 65
700
200 30 1400 23,0 95
900
200 55 1000 35,0 115
1070
200 80 670 46,0 145
: , -; -
, .
0,7 0,3.
(
= 50
700
).........................................
(
= 700
1500
1,6
. 23.15.
-


-
-
,


.
-

-


-
,

,
-
-
-
.

814 -

.
-

-


.

. -
.
.
-
. , -
0,7 - 1070
200
500

40
, -

= 100
.
, -
. ,
. -
.

PRz,
(23.11)
, ,
;
;

, -
.
3 % -

R =
D + d
)/4,
d
.
. 23.16.
Ⱦиɫковая
ɞиаɮɪагмɟнная
муɮɬа

-
, :
P =
F cz
+
),
;
, -
, -
;
;

;
;
-
;
.
(23.11),
0
[()()]/[0,25()].
MppFczzDd
=−−∆+δµ+

S],
;
-
; [
] .
.
-
,
.
,
, , -
.
() -


, -

(. 23.17,
).
, -
,
. -
, -

-

-
.
. 23.17,
-
,

-


-

,
. -
, -
, . -

-
. , , -
.
()
-
. -
, .

.
. 23.17. -
(
) (
, , -
, .


. -
, -
.
, , -
. - -

. -
.
:
, -
, -

. -

.
23.5.
ЦȿПНЫȿ
ПȿɊȿȾȺЧИ
ȻɍɊОȼЫХ
ɍɋɌȺНОȼОК
-
. -
. -
, . -
.

, -
. 30
-
, 30 60
. -
6090
-
.
- . -
-

.
....................................................................................-750-800
,
............................................................................ 7,5 8
.................................................................................... 16 10
................................................................................ 0,03
,
.................................. 750 750
, .................................................... 72 130
, .................................................... 5,5 0,2

, ........................... 0,94 54
, ................................ 76 1,75
,
............................................................... 7,75 2
, ....................................................................................... 3400 1760
, :
.......................................................................................... 1380 1100
...................................................................................... 1260 1000
........................................................................................ 1120 1000
ɌИПЫ
ОɋНОȼНЫȿ
ПȺɊȺМȿɌɊЫ
ЦȿПȿЙ
-
. ,
,

.
(. 23.18) -
,


.
,
.

.

-
-
(). ,
, -
,
, . ,
,
-
.
,
.
.
(), .

, , ,
-
(. 23.18,
), -

-

. , -
-
. -
( )
50,8 (
s =
6,4 ):

, 303. -
, -
. -
, .
...............................................
...................................... 46 40 40
......................... 32 27 27
................ 14,1
+0,035
14,31
+0,035
.............................................. 50,8
+0,11
50,72
0,55 50,65
0,55
.......................................... 96,8 92,7 92,7
............................................................. 1,5 1,5
,
....................................................... 0,146 0,128 0,128
,
, -
, .
. -
,
.
. 123
454371 253 / 37760, -
0,050,08 , -
5461 HRC 4348 HRC.
.
. 23.18. :
;

123 122 -
0,30,7 1,75
38,1 0,40,8 44,4563,5 .
5461 HRC. -
,
.

. -
. -
. 303 -
4552 HRC.
, -
, . ,
,
,
2183476.
-
(. . 23.18):
,
,

,
-
,
0,01 . , -
, , -
, -
:
:
,

, -
10 . ()
, %,


. -

=
t/d.-
.

-
, .

.
-
2183476,
: ( -
). ,
( 1015 %) .
( 1015 %).
, ........................................25,431,7538,144,4550,851,15 63,5
............................. 49 47 39 33 29 25 23
-
:
-
18160
-
11100
;
,
11 , -
0,15 %;

,
;
-
0,02 25,4
38,1 0,03 44,45 63,5 ;

50 5
, -
;

1 0,250,33
;
3000 -
, 1,1;
( )
,
90
, -
;
, , ;
-
;
.
. -
38,1 : 1 =38,1 2183476.
44,45 : 3-44,45 2183476.
50,8 : -1-50,8 2183476. -
50,8 : -2-50,8
2183476.
ЗȼȿЗȾОЧКИ
ЦȿПЯМ

-
.
-
, , -
. , -
,
.

, -
-
. -
.
-
- (. 23.19), -
59169.
: .

. 23.19. :
;

23.32183476

180
cosec
2sin(180/)

180
0,5ctg

= d
2
(
)
cos2
Ldr

r =
0,5025
0,05

= 0,8
+
r =
1,3025
0,05

(1,24 cos
+ 0,8 cos
1,3025)0,05

= 5560/

= 1856/

= 1764/
= 90180/
z

FG
FG =
(1,24 sin
0,8 sin
-

= 1,24

e =
0,03
:
= 0,8
sin
= 0,8
cos
= 1,24
sin 180/
= 1,24
sin 180/
. , .
.
, ,
,
= 0,03
() -
. 23.19 . 23.3. -
0,1 , -
0,01 , 1
,
. -
-
-
.

,
.

40, 402, 502, 35, 409 -
4252 HRC. ,
,

59169.
ОɋНОȼНЫȿ
ɋИЛОȼЫȿ
КИНȿМȺɌИЧȿɋКИȿ
ХȺɊȺКɌȿɊИ
ɌИКИ
ЦȿПНЫХ
ПȿɊȿȾȺЧ
-
. -


. (23.12)
, ,
=
, (23.13)
1 ;
v
, /.

9,8,
PKqA
(23.14)
, ;
=
1 + 5 cos
, -

.


, -


:
12
PPPP
=++
(23.15)
-
, ,
. -
-
. -

, .

-
. -
-
.
- -
.
12
()/2,
PPP
(23.16)

12
()/2.
PPP
(23.17)
, , -
.

:
TvLLt

/60/(),
TLtvLtzn
(23.18)
, ;
=
ztn/
60
, /;
; ;

,

( )
/60.
NTTTznL
(23.19)
(23.19) ,
-
.


:
1122
ztnztn

=
=
;
.
-
, , -
.
,
.

(
)
( )
/9,55//(0,1).
MNNnNn
=ω=≈
(23.20)
, ,
2/,
PMd
(23.21)
.

=
(23.22)
-
.
-
0,960,98.


= 0,97. -


= 1,15
, -

= 1,05
P.
23.6.
ɋИЛОȼЫȿ
ȺȽɊȿȽȺɌЫ
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
ɋОȼɊȿМȿННЫХ
ȻɍɊОȼЫХ
ɍɋɌȺНОȼОК
ȾИЗȿЛЬНЫȿ
ȾИЗȿЛЬ
ȽИȾɊȺȼЛИЧȿɋКИȿ
ȺȽɊȿȽȺɌЫ

( , ).
(-
, , , .),
. - -
.
. 23.20. - 10-1 (
) 2-500-4 (
23.4

10-1 -30 2-500-4

621/21 1215/18
6 12
-
V-
, 210 150
, 210 180
-
, (..)
463,2(630) 330(450)
-
,

-


, -

13,5 1415

( -
)

-

, /(..
)
153+8 162+8

-
, /(..
):

1,0 1,2
1,34


-
-


(-
) -
,
10 000 7000
-
,
40 000 15 000
,
:


1800 1070
, 4800 1450

3-675
-
,
463,2

,
1200

, %
2, (..)
375(510) 441,2(600) 317(432)
. 23.4
10-1 -30 2-500-4

-
,

6501000 6501000 7501650
-
-,
750 490 564
,
:

4280 3880 2900
1500 1508 1580
2855 2212 1500
, 8500 7200 2200
, -
,

- -
.
. 23.4 -
, . 23.20, 23.21 -
(

;

;

.
- -450
.
2900/1751 1600/100
- -450, -

8-500-4
. 23.21. -
621/21
10-1
. 23.22. (
) -
- -450
(
-
;
2-450-3;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
;
-
;

;
;
;
;
;
-
;
;
;
;
;

. . 23.22,
-
.
-450:
-560
, (..)..................................................................................... 294(
,
(
).................................................................. 1350(22,5)
70 %...................... 3
.......................................................................................... 3,3
:
.............................................................................................. 88
................................................................................................................

, (..)................................................... 250(340)
,
................. 5501350

....................................................... -

, ........................................................... 760
, :
..........................................................................................................................
.......... 3257
.........................................................................................................................
....... 1472
.........................................................................................................................
......... 2075
, ......................................................................................................................
...........

: 6-
21/21 464 1200
6-26/26
736 . -
, ,
, . -
- , -
,
-238; -153 162.
ȽȺЗОɌɍɊȻИННЫȿ
ȾȼИȽȺɌȿЛИ
-
, . . 23.23,
-
,
-
, .
,
,

.
,
.
, -


-

. -

.
.


-

, .
,
.
-
(. 23.23,
).
1,5
2 .
. 23.23. (
) (
.


, -
, .
-
-23:
................................................................

,
...................................................... (9000
14 600)
.................................................... (8000
.................................................................
............................................. 0,0
................................................... ( 554278) -

....................................................... ( ): 75 %
-3 25 %
-22 -20
...................................................................... 10-
(, ).............

...............................................
, :
............................................................................. 3650
( )................................. 760
........................................................................... 975
, :

.................................................... 1290
........................................................... 215

1,22


,

,


-
.

. -

.
9500 , 10 ,
.


. -
-
. 2 , , -

.
ЭЛȿКɌɊОȾȼИȽȺɌȿЛИ
ПȿɊȿМȿННОȽО
ПОɋɌОЯННОȽО
ɌОКȺ
ɋПȿЦИȺЛЬНЫХ
МОȾИɎИКȺЦИЙ
.
, , -
.
-
,
,
.
-
, , -
,
. -
,
. 23.5. , , -
,
.
,
, .
. -
, ,
.
, -
, -
100
120 10
20 1 . -23.5


-

,

-
-
,

,

, %


,
,
-114-6 500 980 92,5 2,5 2,25 2150
-12-39-6 320 985 91,5 2,3 4 2810
-13-62-8 500 740 93,5 2,5 10,7 4320
-15-41-82 700 6000 2,6 6150
-15-41-8 850 94,5 2,7 6800
-15-44-6 630 750 94,7 3700
-15-54-6 800 94,9 1,8 4100
-15-69-6 1000 95,3 4700

-

.
, -
,
-
.
,


-
250 .
cos
0,2 -
0,7
0,9 , -

. cos
-
.


.
(65
95 %) , 75 % .

.
-
.
,
.

, -
. -

. -
,
, ,
.

-
, -
. -
. , -
,
. , -
,
.

.
-
. 23.6. ,
, -
. , -
. -

cos
. -
.

cos
, -
, .
, ,
23.6,
-
,
, %
,
-12-46-8 320 750 1,8 3200
-13-34-6 500 1000 94 1,9 3570
-13-42-8 93,9 1,46
-13-42-8 450 1,9 4050
-14-46-8 850 750 94 2,2 6500
-13-52-8 95 1,44 5420
-99-49-8 630 94,5 2,2 5600
. 6000 .
94
95 %. -
cos
= 1 (-
) cos
,
. -
. -

.
,
, -
, -
.
-
-
,
.
, -
, -
, .

,
-
- .
,
, -

.
23.7


(-
),
,
,

-179-9 1150 660 220/440
-153-8 370 220 750/900
-172-12 950 660 400/100
-800-800 800 460 800/1200
-99/74-82 710 200/400
-1000-1000 800 460 800
-152-5 320 400/1000
-125-8 230 750/1000


, -
.

-
( 6000 ) ( 6000/60 )
.
- -
-
.
- .
, -
, . 23.7.
23.7.
КОМПОНОȼКȺ
ɋИЛОȼЫХ
ПɊИȼОȾОȼ
ɌɊȺНɋМИɋɋИЙ
.


.
. 23.24 -

.
, .
1. , -
. ,
. 23.24,

.
,
. 23.29,
, -
.
2. . -
, -
, . 23.24,
, -
, -
.
3. . -
(. 23.24,
)
.


( ) . -
, -
, .
-
-
.
7000 -

-
.
800 , -
1100
( 830 ,
960 ).


-
. 23.24. :
, ;
-
, ;
-
;
, -
;
;

;
;


, , -
.
-
, -
. ,
, -
; -
.
, -
. -
. -
15
30 % ,
, -
-
.

, , -
, ,
,
.

. , 1,5
2 -

,
. , -
,
. -

,
.
-
. 23.25. -


.
,
.

. ,
(1000
1500 ),
- 600 .


. -


. -

.
. 23.26 ,
.
(. 23.26,

. .
23.26,
-
. 23.25. -
750 , :
;
;
-
;
;
;
;
;

. 23.26. :
;
;
;

;
;
-
( );
;
;
;


. ,
, . -
.

,
.
,

. -

. 23.26,

(. 23.26,
).
(. 23.26,
),
.
. 23.26
-
-
. -
, ,
. -

180
-
(. 23.26,
) , -
.

,
.
- -
.
-
, -
, .
. 23.27
1000 , -
, -
.

(1000
1200
) ,
2000 .

.
-
.


.
.
,
- -
.

.
-
,
.

. 23.27. -
:
;
;
;
;
-
;
-500;
;

;
;
;
-

,
. -

.
-
, ,
.
- .

-
(. 23.28).
. 23.28. - :
;
;
;
;
;
;

;
;

, -

.
550 -
1050
. , -
. , -
,
.
-
,
.
ȽЛȺȼȺ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿ
ȾЛЯ
МȿХȺНИЗȺЦИИ
ȺȼɌОМȺɌИЗȺЦИИ
ɌȿХНОЛОȽИЧȿɋКИХ
ПɊОЦȿɋɋОȼ,
() .
, -
-
,
.
, ,
-
.
, ,
,
, -


. -
.
, ,
,
, -
.
. -
-
.
. -
,
, , ,
,
. -
. -
, .

.
:

-
;


;
, -
-
;
.
()
.
1. , -
.
2. , -
( ).
3. , -
( ,
).
4. , -
.
.

-3 ( ). -

( -
).
-3 :
(
);
-
( ).
-3 (. 24.1), -

-
,
, . -

,

. -

,
.
-

,
-
.
. 24.1. -3
( -
) ,

..

.
( .).
0,6
0,9 . (. 24.2)
, -
; -
-
; , -
; -
.
,
. -
,
-
, -
3 . -
-
-
.

:
-3-125 ( 125,
125);
. 24.2. :
;
;
;
;


-3-125/160 ( 125, 125, 160,
160);
-3-200 ( 200-111, 200);
-3-80/125 (-80, -80, -125, -125);
-3 ( 4-70, 3-70, 6-61).

. 24.1.

.
-3 . 24.3.
-3 -
.
1. :
) ,
5
; -3200/200
3200/2003
5000/320-1;
5000/320-
-
,
55 90 53/55

-
,
1120 1000


31,5 25 50
-
,
-
,
1800 2200
-
, /
0,02 0,035 0,024
,

1762 2400 2295
1587 3150 1610
1427 1980 955
, 1462 4555 1951
- ( )
. 24.3. -3:
;
;
;
;
-
;
-;
;
;

;
-1;
;
;
;
;

;
-2;
;
-
;


24.1

5000/320-;
5000/320-;
UNOC320
5000/320 6500/400 8000/500 UNOC500
75 90
1180 630 1000

0,027/0,135 0,024
0,02 0,023


1890 1890 2100 2355 2100
1782 1782 2175 2185 2175
1728 1728 1633 1275 1663
3240 3265 5470 5243 5470
, -
(
);
) ,
,
.
2. :
) -
;
)
;
, 0 170 -
; , 85
, ,
, 0 ;
) ,
, -
.
3. -26 -
. -
; -
; -
500 ;
0,5 .
9.
4. -:
) ,

; ; -
(-
), .. ,
; -
;
;
, -
;
) .
5. , -.
6. :
) ; , ,

0,2 ;
) .
7. :
) -
( ), -
, -
( ), -
;
) ;
,
.
8. :
-
; 30 ;
-300 206 , -200
9. :
) -
: -650
( 25 125) 50 ;
-850 ( 125(), 160(),
200-() 100 ; -1000 (
(), 6 160 ;
) ,
-
-210 ( 626774) 113 (-
);
125() , -
˻; 4,5 -
;
) -
;
) -
, () ,
-; -
0,60,8 ;
) -
-
, 3040 ; -
,
-3-80/125) -
612 -
);
) , , ˻.
10. :
; -
,
;
- -
; -

; -

.
-26.
-

1,5 2 .

(. 24.4)
;

,
1,

. ,
-
, (
),
. -

,

-

, ,
.

,

4.

-

,

.
-
( ) , -
-
.
, -
. -
-
, .
,
,
. ,
, , -
.
. 24.4. -2,


.
24.2.
ȺȼɌОМȺɌИЗȺЦИЯ
ɋПɍɋКȺ
ПОȾЪȿМȺ
-
- .
,
, , ,
,
.
, , -
-
.
,
.
, -
. (), -
, -
0,60,9 .

0,4 /. -
, , .

3,5 . , -
.

, . -

.

. , -
, , -
-
.
:
-
,
,
;
,
.
. 24.2 -
.
2329 ; -
0,3, 0,7 1,0 25, 58 82 ;
3,5 ; -
( -
24.2

-31 -34 -35 -36
3200/200 5000/320 6500/400 8000/500


-400 -400 -400 -500


-
,
3940 5620 5620 5620


,
2200 2750 3480 3480
) 89 146
108 178 .
.
24.5.,

,
,
, -

,
,
, -

.
,

,
,
. -

.
-
.
.
. 24.3 ,
.
-
,
. -
89146 , -
I, -
.
-
178 .

-
24.3
,
-31 -34 -35 -36
-

0,47 0,47 0,52 0,52


2,07 3,94
-

4,2 4,8 6,36 6,47
5,1 6,95 9,6 10,1


1,7
0,18 0,2
. -
0,6 , 0,65 , -
0,8 , 2
0,04 = 0,08 .
. 24.5.
ɋхɟма
аɫположɟния
мɟханизмов
ȺɋП
ɛуɪовой
,
3000 15000 . -
-
. .

. , -
, , -
-
.
-
.

-320

,

.

-32, -4 ,
,
1200 .
-
-320:
, :
.......................................................................................................
..................................................................................................... 320
, :
( 63175)................................................................................. 89; 114; 127; 140
.................................................................................................... 114; 129; 147

................................................................... -400
, .. 195
, :
..................................................................................................... 160
....................................................................................................
.................................................................................
, ................................................................ 640
, , ................ 95
, :
.................................................................................................................... 1200
................................................................................................................ 870
.................................................................................................................. 1970
200- -
, .........................................................................................................................
2475
-320 -
200 ,
140 .
-4
-
-
, , -
, -
. -
-4:
, :
1.................................................................................................................. 89121
2.................................................................................................................. 114146
3.................................................................................................................. 140178
, .................................................. 6000
, .............................................................................. 8201165
. 24.6. :
;
;
-
;
;
;
;
-
;
;


,
, .................................................. 180
............................... , -

, ............................................................................................. 645

- -

. -
:
, ..............................................................
, ........... 0,40,9
, ............................. 1,0
, , :
0,4 ........................................................................................................... 3700
0,8 ........................................................................................................... 7400
, :
.......................................................................................................... 500
......................................................................................................... 800
.......................................................................................... 30
........................................................................................................


,
............................................................................................................ 582
.
, ,

(.
24.4).
:
(), ............... 114178
................................................................................................ 14
, :

, .................................................................. 900

..................................................................................................................
...... 1800
ɋХȿМȺ
ɊȺȻОɌЫ
КОМПЛȿКɋȺ
МȿХȺНИЗМОȼ
ɌИПȺ
ȺɋП

. 24.6.
.
1.
. . -3
.
.
2. .
,
-3 . -
.
24.4,
-

-
,


,
-

-
,
114 -140; 168 4200 140 -172; 140 3500
-146 -178
127 -155 154 3850 146 -146146 3500
3. ,
. , -3 . -
. .
4. . -
. -3 . -
.
.
5. .
. -3 . -
. -
, .
6. . -
. -3 .
.
7. .
. -3 . -

.
.
1. .
, -3 . -
. -
.
2. . -3
.
.
. .
3. -
. -3 . -
.
.

.
, . -3 -
.


-
. .
5. .
. , -3 . -
.
.
6. . ,
-3 .
.
7. . -
. -3 . -
-
.
24.3.
ȻɍɊОȼОЙ
ȺȼɌОМȺɌИЧȿɋКИЙ
ɋɌȺЦИОНȺɊНЫЙ
-32 -


.
-32:
, :
.................................................................... 108
............................................................................................. 114
, ...................................................... 9
(
1 ),
..................................................................................................... 84
....................................................................................................... 80
,
............................................................. 12,0
,
........................................................................................... 50
.............................................................. 18
................................................... 25
, ............................................................................... 1
( ), .......................... 0,7
1,0
,
.......................................................... 1,2
, :
................................................................................................................... 1655
............................................................................................. 750
,
..................................................................................................... 2800
-
,
-
100, 120 170 .
-
, .
-
: , .
(. 24.7) ,
.
, , -
, , , ,
.
, -
-
.
( ).
-


,

, -


,
-


. -

-

7, 31
-


5, 28
-
. , -

,

()
,
7
, 9
. -

7, 31
-
;
. 24.7.
8, 30,
, -
().
()

.


8, 30

.

-
,
.
-
,
--
,


.

,

. -


,
,. -

-
.

() -

-

-

-
. -

, -
,
. -

. .
,
. -

.
, -

,


. -

.
, -
. -

-
-

.
. ,
() .
-
.
,
, ,
-
. -
-
()., -
()
, -
().


-
146
155
118 . 155
.

. -

,
.
. -

. -
, -
(),
.
-
. -

(. 24.8) :

,
,
, -
. - -

,
. ,

.

13,

.


- -
(. 24.9). -
,
.
1, 3
. -

- -
.
-
, .

150 .
. 24.8. :
;
;
;
;
;
;
;
;
;


- -
. -
, ();
, ,
.
: ,
, -
, , -
.
~ -
.
-
, .
. -
.
.
-32.2 -
-32.
,

.
-3.2 ,
. (
) .
. 24.9.

2 - -
, , , -
,

. -
,
.
2 , -
, -
, .

, , -
-.
.
, -
.
, -
,
. -

120
-
.
.

:
24.5
-32 -32.2 -2
-
, :

-
89
108
216
114
194

,
30,0 65,0 90,0
-
,
72 0
80
, 13,0 15,0

, , :

32,0
0,7
0,98 0,7
0,9
, :
( -
-
)
2380 1730
27001930
34752065
- 770
1320 790
1650 570
(
)
700
12501670

,
2700,0 3300,0 3700,0 4100,0
. .
48
48
341

. 24.5.
24.4.
ПНȿȼМȺɌИЧȿɋКИЙ
КЛИНОȼОЙ
ЗȺХȼȺɌ
-
-
.
,
; ,


, (. 24.10).

, -
.
, , -
.
-
, -
, -
().
-560 (. 24.11) -


,

.
, -
. -

. 24.10. :
;
;
;
;
;
;
;
;
;

. 24.11. -560
. ,
, -
.
, .
-

,
.

. -
, ,


,

.

,
-

,
,

.

,. -


.

.


.
, , -

. -

-
.
, -
.
-

, .
,
, -
, .
,

. -
,
. -
, -
.

:
....................................................................................... -560 -300 -300
, :
................................................................................. 560 760 760
.......................... 400 560 560
........................................................ 200 250 250
, :

........................................................... 260 290 290
.......................................................................................... 422 544 544
, .................................................................. 0,7
0,4 0,7
0,9 0,6
1,0
, , ............................. 320 320 320
, , ............................................... 73
( ) , -

8 :
...................................................................................................... 90 90 90
...................................................................................................... 125 130 130
-560 (.
24.12) -
-
-560 -
. 24.12. -560:
;
;
;
;

;
;


560 . -
-560 , -
.
-560:
, :
..................................................................................................
................................................................................................ 320
, .............................................. 194; 219; 245; 273;
299; 324
............................................................................................... ,

(-
-
-
)
, ................................................................................ 700
, :
.......................................................................... 892
....................................................................................... 1785
,
, : 8479
-
; 977
-
; 1412

.
, ,
, , -
. 24.13. -560 -700:
;
;
;
;
;
;
;
;
-
;
;

. -
: 2009
;
7505
; 7829
.
9467
75,
9466
75. -
, , -
, , ,
, , , , , .
-
.
(. 24.13, 24.14)
, -

-, , -
,
-
,
, , , -

. 24.14. -950 -1260:
;
;
;
-
;
;
;
;
;
;

24.6-560 -700 -950 -1260
(-
),
3200 4000 6300 8000
-
,


, 1700
1650 1700
16501860
1530 2300
(

),
3810 5600 6600 7100
.
80
, -

0,7
0,9 .
7-
-560 8- -700, 9- 10-
-950 11- -1260.
. 24.6 .
-560,
-560, -700, -950, -1260
.
24.5.
ȼɋПОМОȽȺɌȿЛЬНȺЯ
ЛȿȻȿȾКȺ

1958 . 11-.
, -
. (. 24.15)


, -

-

, - -

,
,
,
,
, -
.
.
,
-
.


. -


(. 24.16), -

-

,
-
,
= 21
z =
29. -


- , -

.
.
,
. -
, , , -
, ,
, -
.
. 24.15.
. 24.16.
ȽЛȺȼȺ
ɌȿХНИКȺ
ȾЛЯ
ȻɍɊȿНИЯ
НȿɎɌЯНЫХ
ɋКȼȺЖИН
МОɊȿ
70
. 2000 -
. . -
-
. , -
2500 .
,

300 . -
500 .
1980
, .
-
, , ,
.

-
. 20

.
, ,
. -
-
. -
,
, ,
, -
,
.
25.1.
ОɋОȻȿННОɋɌИ
ɊȺЗɊȺȻОɌКИ
-
.

, - -
, , -
- , -
, -
, ..
.. .
,
75 % , -
, -
. -
,
, -
. -
: , , , , , -
, .
-
. -
-
.
-
- -
. -
.

. ,
, -
.

. 30 3 ,
, 60
6 300
12 .
-
. -

--

. -
- ,
.
-
, -
. -

-
.
25.2.
ОɋНОȼНЫȿ
ȼИȾЫ
ɌȿХНИЧȿɋКИХ
ɋɊȿȾɋɌȼ
ȾЛЯ
ОɋȼОȿНИЯ
МОɊɋКИХ
НȿɎɌЯНЫХ
ȽȺЗОȼЫХ
МȿɋɌОɊОЖȾȿНИЙ
-

, -
, , , -
. :
,
. --
, , , -
,
, --
,
, ,
, , .;
, -
,


(99,9 %),
, ..;
, -
, -
,
,
. -
;

(, , ), ;
- , -
, -
;
, -
,
,
, ,
;

, ,
, ,
.;
-
,
, ( ),
- , , -
, , -
.;
, (-
) ( -
] -, ,
..
,
, , -, ,
, , , -
, ;
;

,
, -

.
25.3.
ПЛȺȼɍЧИȿ
ȻɍɊОȼЫȿ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ПȻɋ
-
, -
, ,
, , , -
.
.
300

300 .
()
1500
. ( 25 /) -
,
. -
() -
, -
.

, -
:
. I -
() () , II
-
() ().
, (-
, , ). -
, -
;
.
. -
.

.
25.4.
ɋȺМОПОȾЪȿМНЫȿ
ПЛȺȼɍЧИȿ
ȻɍɊОȼЫȿ
ɍɋɌȺНОȼКИ
ɋПȻɍ
НȺЗНȺЧȿНИȿ
ɌИПЫ

30
120 . -
( )
, 3
5
.
,
, , , -
, , , -
, , ..
. -
,
, ,
, -
.
.
( ):
= 0,6
+ 1,5,
50- -
, .
:
.
: , ,
,
, , -
.
.
-
,
60 -
; 90 -
.
45 -
( 65
70 %) 45 75

; 75 -
. -
, .

, -

, . -

,
.
, ,
.
-
. -,


. -
. -
-
, 0,4
0,9 /. , -
0,46
1,37 / ( -
).
ɌȿХНОЛОȽИЧȿɋКОȿ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿ
-
, :
;

;
;
;
, ..
, , -
.
:
;
, ,
, ;

;

;

;
() ;
;
( , ,
.);
;
-
.

,
: ,
, ,
, , - , -
.
-
. -

.
(. 25.1,
) :
(. 25.1,
)

,
, -

,

,
, 7, -

,
, -

,
, -1700
,
-32
,
,
, -

,
-

(. . 25.1,
) :
,

, ,
,
,

. -
. ,
,
, , -
, .
. 25.1. (
) (
(. 25.2) ,

120
.
:
-
50
60 /,
-
,
,

,

. , , -


.
: -
, , ,
, ;
() ;
. -
: , -
, ,
. : -
,
-
87-2 ,
9.

. 25.2.
, -
(. 25.3),

, -

,

,


., -
.

. ,
, -
.
, -
, , ,
. -
-. -
,

, .
:


, -
.
,
, ,
.
(. 25.4) -
:
11-,

,
,
,
,
,
-
, -
,

. 25.3.
,
-
-

, /, :
.........................................................................................................................
...................... 2
......................................................................................................................
................... 1
........................................................................................................................
..................... 3
, ..............................................................................................
0,3
,
/........................................................................................ 24
, %:
...............................................................................................................
............. 3
..................................................................................................................
.............. 5
. 25.4.

,


-

.
, -
, ,
.
ЭНȿɊȽȿɌИЧȿɋКОȿ
ОȻОɊɍȾОȼȺНИȿ

,
-,
,
.
, -
, -
. -
,
.
-
- -.
()
-
. :

;
;

;
. 25.5. :
(1250
, 400 ); : ; 1 -
(200
, 400 ); ; 1 ;
; ; ;
400/230 ;

;

;
, -
;

.
. 25.5
.
-
735
2200 . -
3876 ( -
-3-70)
4853 ( 61).


:

...........................................................
-
............................................................................... 1000/750 150/750
.......................................................................... 4 2
, .......................................................... 1
000 150
,
..............................................
750

......................................................................... 6 30/38 6 18/22
, .......................................................... 1103 225

.................................................................. 1250/750 1148-
, ..........................................................
40
......................................................................
........................................ 0,8
, ........................................................ 50

..........................................................................
5
............................................................................... 3-50/0,5 3-7,5/0,4
, .......................................................... 50 7,5
, ..........................................................
400 133
........................................
-4,5-30
................ 4
:
................................................... 1
................................................... 1
:
.............................................. ( )
.................................... ( -
)
.............................. , , -
-
( -
)
................................................

;

ПȿɊȿȽОН
ɍɋɌȺНОȼКȺ
НОȼɍЮ
ɌОЧКɍ

-
. ,
.
: ()
-


,
, .
,
(
12 ). 12 -
(, .).
.
(-
): , ..
; ; , -
. -
80 % , 20 %
. -
. .

,
. -
-
. , ,
.
;
, ,
. ,
.
,
, , -
,
, -
. -
. -
. , -
, .
-
( )

0,716,
FSv
,
, , .

3500,045,
:
c123
NKKKA
=∆+
2/3
,
,
,
,

, ,
,
,
=1,5 ,
=1,75
);
-
, ;
, -
,
.
:
-
. , 11 18 .
154 -
3 25 . -
180
-
. -
,
,
-
. , , -
, 10
50- 100- -
. -
1

.
100 .
,
, -
50 % .
,
.
, ,
, -
. -
( ) -
45
-
.
-
.

. , -
,
, .
.
,
, .
-

. ,
,
1
.
, -
.
.....................
, :
............ 1,2 2,1
......... 1,1 1,8
, -
.
. -
, 25 % , -

.
,
,
, 45 %
. -
, ,
40 %
. , -
75 %
.
, .
70 %
..
, -
.
20
30 . , -
. -
,
, -
, . ,
.

.
, , -
. -
,
.
, -
.
, , -
.
-
.
,
.
( ). -
, , .
-
.
ЭКɋПЛɍȺɌȺЦИЯ
-
-
, , .. -
, -
, , -

. -

Ի,


,
- .

, ,
, .
-
. -
, -
. -
0,5
2 ( ). -
. ,
.
.
-
. ,

,
.

-
. ,
.
,
, -
( ),
-
.
20 , ,
.
.
, .


.

.
, -
-
, -
. ,
, -
. ,
.

.
25.5.
ПОЛɍПОȽɊɍЖНЫȿ
ПЛȺȼɍЧИȿ
ȻɍɊОȼЫȿ
ɍɋɌȺНОȼКИ
ППȻɍ
НȺЗНȺЧȿНИȿ
ɌИПЫ
-
90
100 , -
, 200 .
,