Кацалап Ф.С. СР-152 Сучасні імміграційні та еміграційні процеси в Україні та закордоном


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
СУЧАСНІ ІММІГРАЦІЙНІ ТА
ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В
УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
ПІДГОТУВАВ: СТУДЕНТ
II
КУРСУ ГРУПИ СР
-
152 КАЦАЛАП Ф.С.
АКТУАЛЬНІСТЬ
Значні
геополітичні
трансформації
справляють
вплив
на
всі
без
винятку
аспекти
життя
суспільства
,
зокрема
й на
міграційні
процеси
.
Інтенсивність
, характер,
спрямованість
міграцій
населення
України
кардинально
змінилися
після
розвалу
СРСР та
здобуття
незалежності
,
завдяки
чому
країна
відкрилася
до
світу
, а
її
громадяни
набули
право
на свободу
пересування
.
Підписання
Угоди про
асоціацію
та шлях до
безвізового
режиму
між
Україною
та ЄС
спричинили
проведення
низки
важливих
реформ у
сфері
міграційного
менеджменту.
Водночас
,
анексія
Криму
та
конфлікт
на
Донбасі
обумовили
масштабні
вимушені
переміщення
населення
,
глибоку
економічну
кризу та
інтенсифікацію
трудової
міграції
.
Тому сьогодні, особливої
актуальності набувають дослідження, які спрямовані на створення
наукового підґрунтя для розроблення та реалізації дієвої
міграційної
політики держави

спрямованої
на
запобігання
виїзду
резидентів
і
створення
необхідних
умов та
стимулів
для
повернення
мігрантів
.
ЗАВДАННЯ

Детально описати сучасні імміграційні та
еміграційні процеси в України та
закордоном;

Визначити основні чинники зростання
еміграції з України;

Визначити вплив міграції на Україну;

Охарактеризувати міграцію в Україну;

Зробити відповідні висновки.
МІГРАЦІЯ
З
УКРАЇНИ
Зростання
міжнародної
мобільності
населення
Після
запровадження
демократичних
свобод,
зокрема
й
свободи
пересування
,
транскордонна
мобільність
населення
України
стрімко
зростала
передовсім
за
рахунок
перетинів
західного
кордону. У 2013 р.,
тобто
ще
до
анексії
Криму
та початку
конфлікту
на
Сході
України
,
вперше
чисельність
поїздок
українців
до
Польщі
перевищила
кількість
виїздів
до
Росії
, яка
традиційно
найбільше
відвідувалася
громадянами
України
і з
якою
зберігався
безвізовий
режим.
З
початком
конфлікту
відбулося
загальне
зменшення
кількості
поїздок
за кордон,
передовсім
за
рахунок
виїздів
до
Росії
: у 2014 р.
їх
було
майже
на
третину
менше
,
ніж
у 2013
р.
Водночас
,
кількість
виїздів
українців
до
Євросоюзу
продовжувала
зростати

10,5 млн.
в 2014
р., 12,5 млн. в
2015 р.
Кількість перетинів державного кордону громадянами України у
напрямі
виїзду
у 2003
-
2015
рр
., млн.
разів
У 2015 р.
українцям
було
видано 493 тис.
вперше
оформлених
дозволів
на
проживання
в
країнах
ЄС,
що
у
півтора
разу
більше
,
ніж
2014 р.
Переважна
більшість
цих
дозволів
(87
%) видана
в
Польщі
. Практично
всі
вони
короткотермінові
(3
-
12
місяців
) і
оформлені
для
виконання
сезонних
робіт
.
Трудова
діяльність
була
основною метою
прибуття
громадян
України
до
Євросоюзу
. У
зв’язку
з
виконанням
оплачуваної
роботи
оформлено 76%
дозволів
на
перебування
українців
,
тоді
як
загалом
громадянам
третіх
країн

близько
третини
.
Чисельність
вперше
оформлених
та
чинних
на
кінець
року
дозволів
на
перебування
громадян
України
в
країнах
ЄС, 2008
-
2015
рр
.
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
Набуття
громадянами
України
права на
вільне
пересування
співпало
у
часі
із
глибокими
структурними
трансформаціями
економіки
,
що
супроводжувалися
падінням
рівня
життя
та
зростанням
безробіття
.
Внаслідок
деградації
системи
безплатної
освіти
та
медицини
оплата
цих
послуг
лягла
на
населення
. За
відсутності
розвинутої
системи
кредитування
особи,
які
прагнули
започаткувати
свій
бізнес
,
потребували
стартового
капіталу
.
Перехід
до
ринкової
економіки
створив
новий
споживчий
попит на
такі
товари
високої
вартості
як
житло
,
автомобілі
,
побутову
техніку
та
інше
. Все
це
стимулювало
трудову
міграцію
за кордон, яка
наприкінці
1990
-
х
рр
.
перетворилася
на
масове
явище
і
джерело
доходів
для
багатьох
сімей
.
Відповідно
до
даних
дослідження
,
проведеного
в рамках проекту МОМ у 2014
-
2015
рр
., за
кордоном
перебувають
для
здійснення
трудової
діяльності
близько
700 тис.
Громадян
України
.
Оцінка
кількості
українських
трудових
мігрантів
(2014
-
2015
рр
.)
За
даними
цього
ж
дослідження
,
серед
трудових
мігрантів
переважають
чоловіки
,
найчисленнішими
серед
них є особи 30
-
44
років
(
понад
40%),
більшість
мігрантів
походить
із
областей
заходу
країни
. 41%
трудових
мігрантів
мають
середню
або
середню
спеціальну
освіту
, 36%

вищу
освіту
.
Основні
країни
призначення
працівників
-
мігрантів

Польща
,
Російська
Федерація
,
Чеська
Республіка
та
Італія
. На них
припадає
близько
80%
загальних
потоків
короткострокових
та
довгострокових
трудових
мігрантів
з
України
.
Основні
країни
призначення
трудових
мігрантів
з
України
ОСВІТНЯ
МІГРАЦІЯ
За
даними
ЮНЕСКО, в
період
з
2000 по
2014
р.
чисельність
українських
студентів
за
кордоном
збільшилась
у
понад
чотири
рази і
сягнула
41
тис.
Особливо
стрімко
вона
зростала
в
країнах
,
куди
спрямовано
потоки
трудової
міграції
.
ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ
У
результаті
анексії
Криму
та
військових
дій
на
Донбасі
в 2014
-
2015
рр
.
виник
потік
не
лише
внутрішньої
, а й
зовнішньої
вимушеної
міграції
.
Кількість
клопотань
про
притулок
,
поданих
громадянами
України
в
європейських
державах,
перевищила
в 2015 р. 22 тис.,
що
було
на
третину
більше
,
ніж
2014 р.,
і в
понад
20
разів
більше
,
ніж
2013 р.
Найбільше
таких
клопотань
подано
в
Італії
,
Німеччині
,
Іспанії
та
Польщі
. Разом
із
тим
,
кількість
поданих
українцями
заяв
становила
лише
1,7%
усіх
клопотань
про
притулок
,
поданих
в
країнах
ЄС. До
того ж
лише
нечисленні
українці
отримали
позитивні
рішення
за
своїми
зверненнями
. У 2015 р.
Статус
біженця
в
країнах
Євросоюзу
у
відповідності
до
Женевської
конвенції
1951 р.
набули
415
громадян
України
,
додаткову
форму
притулку
за
гуманітарними
міркуваннями

1150
осіб
.
Чисельність
клопотань
про
притулок
,
поданих
громадянами
України
в
країнах
ЄС,
2010
-
2015
рр
.
Внаслідок
географічної
близькості
,
родинних
зв’язків
,
проросійської
орієнтації
частини
мешканців
Донецької
та
Луганської
областей
значна
частина
вимушених
мігрантів
із
зони
конфлікту
на
сході
країни
виїхала
до
Росії
. За
даними
Федеральної
міграційної
служби
РФ, у 2015
р. за
різних
причин на
території
Росії
було
зареєстровано
2,5 млн.
громадян
України
,
або
майже
на
мільйон
більше
,
ніж
на 1
січня
2014
р.
На
кінець
2015 р. на
обліку
перебували
273
громадянина
України
,
яким
було
надано
статус
біженця
,
і 311
тис. тих
,
які
користувалися
тимчасовим
притулком
.
ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА УКРАЇНУ
Міграції
населення
останніх
десятиліть
сприяли
поширенню
в
Україні
європейських
цінностей
і норм
ринкової
свідомості
,
формуванню
відкритого
до
світу
суспільства
,
здатного
до
інновацій
.
Трудові
міграції
зменшують
напругу
на ринку
праці
. За
відсутності
працевлаштування
за кордоном
чисельність
безробітних
більш
ніж
удвічі
перевищила
б
їх
фактичну
кількість
.
За
даними
різних
опитувань
,
заробітки
трудових
мігрантів
за кордоном
у
три
-
чотири
рази
вищі
за
середню
заробітну
плату в
Україні
.
Зароблені
під
час
трудової
міграції
кошти
спрямовуються
переважно
на
споживання
,
що
сприяє
покращенню
якості
життя
сімей
мігрантів
,
скороченню
бідності
, а
також
стимулює
розвиток
економіки
завдяки
підвищенню
платоспроможного
попиту
.
Згідно
з результатами
дослідження
фінансових
надходжень
,
пов’язаних
з
міграцією
, та
їхнього
впливу
на
розвиток
України
,
проведеного
МОМ
у 2014
-
2015 р.,
перекази
мігрантів
в
Україну
становлять
майже
половину
бюджету
домогосподарств
,
які
мають
у
своєму
складі
довгострокових
трудових
мігрантів
, і
60% бюджету
тих, члени
яких
практикують
короткострокову
трудову
міграцію
.
За
даними
цього
ж
дослідження
,
майже
кожен
п’ятий
довгостроковий
мігрант
висловив
інвестиційні
наміри
,
віддаючи
перевагу
інвестиціям
у
свої
місцеві
громади
в
Україні
та
в
такі
сектори
, як
будівництво
, туризм і
роздрібна
торгівля
.
Інвестиційні
наміри
українських
трудових
мігрантів
в
залежності
від
країни
перебування
, 2014
-
2015
рр
.
Згідно
з
висновками
дослідників
,
які
базуються
на
економіко
-
математичному
моделю
-
ванні
, без
переказів
Україна
втратила
б 7,1%
економічного
потенціалу
.
Споживання
б
зменшилося
на 18%, а доходи
домогосподарства

на
14
-
21%.
Разом
із
тим
, з
міграцією
пов’язані
і
певні
ризики
для
розвитку
. Вона
призводить
до
втрат
населення
у
найбільш
активному
віці
,
що
мають
високий
освітній
рівень
,
сприяє
зменшенню
народжуваності
,
прискоренню
старіння
населення
.
МІГРАЦІЯ В УКРАЇНУ
Бойові
дії
на
сході
України
,
економічна
криза і
зниження
рівня
життя
населення
зменшили
привабливість
країни
для
іноземців
. У 2014
-
2015
рр
.
іноземці
відвідували
Україну
вдвічі
менше
,
ніж
2013 р.
Чисельність
перетинів
кордону
України
іноземцями
у
напрямку
в’їзду
,
мільйонів
разів
,
2010
-
2015
рр
.
Кількість
оформлених
дозволів
на
імміграцію
,
що
в 2010
-
2012
рр
. становила 22
-
23 тис.,
в
2014
р.
скоротилася
до 20 тис., а в 2015 р.

до 16,6 тис
.
Кількість
іммігрантів
в
Україні
(
тобто
іноземців
,
які
проживають
за
посвідками
на
постійне
проживання
) становить 250 тис.
осіб
,
або
трохи
більше
піввідсотка
населення
. В
результаті
подій
2014
-
2015
рр
.
чисельність
іммігрантів
зменшилася
.
Найбільша
кількість
іммігрантів
є
громадянами
пострадянських
держав (
більше
80
%).
Понад
половина з них
отримали
дозволи
на
постійне
проживання
в
країні
на
підставіблизьких
родинних
зв’язків
із
громадянами
України
.
Чисельність
іноземців
,
які
мають
посвідки
на
постійне
проживання
в
Україні
,
тис.
осіб
, 2001
-
2015
рр
.
75,2 тис.
іноземців
проживають
в
Україні
за
посвідками
на
тимчасове
проживання
,
що
приблизно
на
чверть
менше
,
ніж
2010 р.
Це
переважно
іноземні
студенти
та
працівники
,
залучення
яких
в
умовах
глибокої
економічної
кризи
зменшилося
.
Чисельність
іноземців
, як
тимчасово
працювали
в
Україні
за
наявності
дозволу
на
працевлаштування
,
на
кінець
року, тис.
осіб
, 2001
-
2015
рр
.
Трудові
іммігранти

це
переважно
керівники
та
менеджери
(62,5 % в 2015 р.),
зайняті
у
сфері
оптової
та
роздрібної
торгівлі
(23,1%) та
переробної
промисловості
(16,7%).
Найчисельнішими
є
серед
них
громадяни
Росії
(18,8%),
Туреччини
(11,4%),
Польщі
(5,5%),
Білорусі
(5%) та
Німеччини
(4%).
До
кризи
чисельність
іноземних
студентів
в
Україні
стабільно
зростала
і 2013
р.
Сягнула
майже
70 тис.
Найпопулярнішою
є
медична
та
фармакологічна
освіта
.
Майже
половина
іноземних
студентів

громадяни
країн
СНД.
Однак
,
внаслідок
війни
на
сході
країни
прибуття
освітніх
мігрантів
почало
зменшуватися
.
Іноземні
студенти
в
Україні
, тис.
осіб
, 2000
-
2016
рр
.
Громадянство
іноземних
студентів
у
2015/16
навчальному
році
,
осіб
Окремою
групою
іноземців
в
Україні
є
біженці
та особи,
яким
надано
додатковий
захист
.
Запровадження
додаткового
захисту
2011 р., напружена обстановка в
Афганістані
,
звідки
традиційно
походить
більшість
іноземців
,
які
отримали
притулок
в
Україні
, а
також
війна
в
Сирії
обумовили
певне
збільшення
чисельності
біженців
та
користувачів
додаткового
захисту
в 2012
-
2015
рр
.
Ці
ж
обставини
обумовили
й
збільшення
числа
клопотань
про
набуття
притулку
.
Найчастіше
за
притулком
в
Україні
зверталися
вихідці
з
Афганістану
та
Сирії
. Разом
із
тим
,
чисельність
біженців
в
Україні
залишається
невисокою
.
Визнані
біженці
,
які
проживали в
Україні
в 1997
-
2015
рр
.
(
включно
з особами,
яким
надано
додатковий
захист
)
Клопотання
про
надання
статусу
біженця
та
позитивні
рішення
за
ними, 2001
-
2015
рр
.
ВИСНОВКИ
Плідно
попрацювавши з науковими та статистичними даними
тематичних джерел можна зробити наступні висновки:

Значна
еміграція
кваліфікованих
кадрів
та
незначна
імміграція
некваліфікованих
погано
впливає
на й без того
розхитаний
механізм
економіки
України
;

Ключовою
проблемою,
що
сьогодні
активно
пов’язується
з
міграційною
політикою
, є
інтенсивний
відтік
українських
громадян
за кордон,
який
протягом
тривалого
часу
створює
велике
позитивне
сальдо на
користь
еміграції
.
Однак
,
слід
усвідомлювати
той факт,
що
перевищення
кількості
осіб
,
які
виїжджають
, над
іммігрантами
викликано
передусім
несприятливим
станом
вітчизняної
економіки
та,
відповідно
,
соціальної
сфери
. Про
це
яскраво
свідчить
переважна
частка
саме
трудової
еміграції
з
території
України
;

Н
а
даний
момент в
Україні
спостерігаємо
більше
негативних
тенденцій
ніж
позитивних
,
оскільки
першочерговою
постає
проблема
втрати
досвідчених
кадрів
,
які
, не
знайшовши
належної
роботи
та
заробітної
плати
вдома
,
починають
шукати
краще
місце
за
кордоном;

З кожними роком в Україну мігрує все менше і менше іноземців;

Міграції
населення
останніх
десятиліть
сприяли
поширенню
в
Україні
європейських
цінностей
і норм
ринкової
свідомості
,
формуванню
відкритого
до
світу
суспільства
,
здатного
до
інновацій
;

ТРУДОВІ
МІГРАЦІЇ
ЗМЕНШУЮТЬ
НАПРУГУ
НА РИНКУ
ПРАЦІ
. ЗА
ВІДСУТНОСТІ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМ
ЧИСЕЛЬНІСТЬ
БЕЗРОБІТНИХ
БІЛЬШ
НІЖ
УДВІЧІ
ПЕРЕВИЩИЛА
Б
ЇХ
ФАКТИЧНУ
КІЛЬКІСТЬ
.
СТУПІНЬ
ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ МОЖНА ОЦІНИТИ ЯК ГАРНО
ВИКОНАНИЙ.

Приложенные файлы

  • pdf 1690360
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий