10 касипорын басеке кабилеттилиги


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тақырып: Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету 1 Кәсіпорынның, өнімнің бәсеке қабілеттілігі түсінігі, қажеттілігі2 Өнімнің бәсеке қабілеттілігін өсірудегі бағаның ролі3 Нарық шаруашылығындағы өндіріс қабілеттілігінің көрсеткіші. Бәсеке қабілеттілік 1-ші денгей Өнімнің бәсеке қабілеттілігі Басқа бәсекелес тауарлардың алдында артықшылығын қалыптастыратын тауардың сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы 2-ші деңгей Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі Кәсіпорынның жаулап алған нарық үлесін көрсететін сипаттамаларының жиынтығы 3-ші деңгей Саланың, аймақтың бәсеке қабілеттілігі Салалардың, аймақтардың халықаралық бәсекелестікке ашық бола отырып, табыстардың, еңбекақының жоғары денгейін қамтамасыз ету қабілеті 4-ші деңгей Елдің бәсеке қабілеттілігі Елдің ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайы Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету Техникалық деңгей Тактикалық деңгей Стратегиялық деңгей Өнімнің бәсеке қабілеттілігі Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жағдайы Кәсіпорынның инвестициялық-инновациялық тартымдылығы Техникалық деңгей Тактикалық деңгей Стратегиялық деңгей Өнімнің бәсеке қабілеттілігі Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жағдайы Кәсіпорынның инвестициялық-инновациялық тартымдылығы ҒЗжТКЖ, маркетингтік қызмет тиімділігі, ғылыми-техникалық жетістіктерді игеру, өнім көлеміндегі инновациялар көлемі, ноу-хау, еңбек ресурстарының біліктілік денгейі, ақпараттық технологияларды қолдану денгейі, өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі, өнім көлемінің өсу қарқыны,кәсіпорынның қаржылық нәтижелерінің көрсеткіштері Кәсіпорынның инновациялық қызметін мемлекеттік қолдау, жеңілдікпен несиелендіру және салық салу, табиғи шарттар және ресурстар, ішкі нарықтың сыйымдылығы және динамикасы Бәсеке қабілеттілік факторлары Бағалық Бағалық емес Жаңа технологияларды қолдану Сатудан кейін қызмет көрсету Негізгі қорларды өз уақытында жаңарту Өнім сапасын қамтамасыз ету Өндірілетін өнімнің реурс сыйымдылығын төмендету Сауда маркасы Өндірісті кешенді автоматтандыру және механизациялау Жарнама Логистиканы ұйымдастыру есебінен шығындарды төмендету Өнімнің жаңашылдығы Өнімді экплуатациялау барысында шығындарды төмендету Өнімді өткізу каналдарын ұйымдастыру Баға – нарықтық экономика шарттарында, кәсіпорын қызметін бейнелейтін маңызды экономикалық параметрлердің бірі. Кәсіпорынның бағалық саясаты – өз өніміне баға тағайындау үшін кәсіпорынның алға қойған жалпы мақсаттары Бағалық саясатты жүзеге асыру формалары Кәсіпорынның бағалық саясатын анықтайтын факторлар Сұраныс Ұсыныс Мемлекеттің фискальды саясаты Инфляция Бәсекелестер Бағалық саясатты құру кезеңдері "Қаймағын қалқып алу стратегиясы" Бағалар дифференциациясы Психологиялық тұрғыда баға тағайындау Престижді бағалар Баға тағайындау стратегиялары Ассортименттік баға белгілеу стратегиясы Өнім сапасы – өнімнің қолданысына сәйкес, белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыру жарамдылығын көрсететін өнім қасиеттерінің жиынтығы.Сапа көрсеткіші – өнімді өндіру, іске қосу және тұтыну кезінде қарастырылатын, оның сапасының құрамына кіретін өнім қасиеттерінің сандық сипаттамасы. Көрсеткіштер өнімнің қуаттылығын, сенімділігін, эстетикалық жағын т.б. бейнелейді. Өнім сапасын бағалау мақсаттарына байланысты сапа көрсеткіштері бірнеше топтарға топтастырылады:Өнімнің қолданылу көрсеткіштері – өнімнің орындауға тиісті негізгі қызметтерін анықтайды, өнімнің маңызды қасиеттерін бейнелейді.Шикізіат, материал, отын және энергияны үнемді қолдану көрсеткіштері – іске қосу кезінде тұтынылатын шикізат, отын, энергия, материалдар дәрежесі немесе денгейі бойынша өнімнің техникалық жетілуінің қасиеттерін сипаттайды. Сенімділік көрсеткіштері – сенімділік анықтамасы «жұмыс қабілеттілігі» және «істен шығу» түсініктерімен тығыз байланысты. Сенімділік -өнімнің сақталуымен, жөндеуге жарамдылығымен, көлікпен тасымалдауға болатындығымен, өнімнің пайдалану мерзімінің ұзақтығымен анықталады.Технологиялық көрсеткіштер- өнімді өндіру және жөндеу кезінде конструкторлық-технологиялық құрылымның тиімділігі. Стандартизиация және унификация көрсеткіштері – стандартты, унификацияланған және ерекше қасиеттермен өнімнің толығуы және басқа өнімдермен салыстырғанда унификация деңгейі.Эргономикалық көрсеткіштер – өнімнің адаммен өзара байланысын көрсететін гигиеналық, физиологиялық, психологиялық қасиеттер жиынтығы.Эстетикалық көрсеткіштер – өнімнің тауарлы түрінің тұрақтылығын және жетілуін көрсетеді. Өнімді тасымалдауға жарамдылық көрсеткіштері Патенттік-құқықтық көрсеткіштер – өнімнің патенттік қорғалуын және патенттік тазалығын көрсетеді.Экологиялық көрсеткіштер – өнімді тұтыну және іске қосу кезінде қоршаған ортаға әсер ету деңгейі.Қауіпсіздік көрсеткіштері – сатып алушы үшін өнімнің қауіпсіздігі. Назарыңызға рахмет!

Приложенные файлы

  • ppt 2692866
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий