Орг_підгот_та_метод_БС_відділ_(екіпаж танків)_взвод мех_та_танк_підрозділ


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Головне командування Сухопутних військ Збройних Сил УкраїниМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Організація підготовки та методика проведення бойових стрільб відділень
(екіпажів танків), взводів механізованих і танкових підрозділів
Київ - 2005

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Головне командування Сухопутних військ Збройних Сил України


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Організація підготовки та методика проведення бойових стрільб відділень
(екіпажів танків), взводів механізованих і танкових підрозділів

(Затверджений Головнокомандувачем Сухопутних військ
Збройних Сил України)


Київ - 2005У цьому методичному посібнику викладені основні теоретичні положення та рекомендації щодо організації підготовки та методики проведення бойових стрільб механізованих (танкових) взводів, відділень (екіпажів танків) Сухопутних військ Збройних Сил України.
Організація підготовки та методика проведення бойових стрільб механізованих (танкових) взводів, відділень (екіпажів танків) Сухопутних військ Збройних Сил України розроблена Головним управлінням бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ СТРІЛЬБ ВЗВОДІВ, ВІДДІЛЕНЬ (ЕКІПАЖІВ ТАНКІВ)
1. Загальні положення
Бойові стрільби взводів, відділень, екіпажів танків є основною та найбільш ефективною формою навчання підрозділів з тактичної підготовки, важливим етапом їх бойового злагодження, підвищення польової навченості та готовності до виконання бойових завдань у різних умовах обстановки.
Бойова стрільба в складі механізованого відділення (танкового екіпажу), механізованого (танкового) взводу проводиться на завершальному етапі злагодження відділень, взводів на тактичному навчальному полі і повинна забезпечувати дотримання вимог безпеки під час її проведення з використанням озброєння бойових машин піхоти (БТР, БРДМ), танків, усіх видів стрілецької зброї і гранатометів та засобів підсилення підрозділу, який навчається. Вона проводиться як один етап. Під час проведення бойової стрільби перевіряються тактико-вогневий вишкіл підрозділу та навченість особового складу з інших предметів бойової підготовки. Тому при складанні плану командир, який проводить бойові стрільби, повинен визначити місце та час і порядок стрільб. Головна мета бойових стрільб – перевірка навченості командирів взводів, відділень (екіпажів) в керуванні особовим складом та підрозділом, визначення їх рівня тактико-вогневого вишколу.
Під час підготовки та проведення бойових стрільб командири та підрозділи практично виконують завдання в загальній тактичній обстановці, що постійно розвивається, за єдиним замислом і відпрацьовують увесь комплекс тактичних завдань, притаманних кожному виду бою, з обов’язковим проведенням заходів бойового, тилового та технічного забезпечення.
Підрозділи на бойові стрільби виводяться у повному складі з озброєнням, необхідною кількістю бойової техніки, що забезпечує якісне відпрацювання поставлених завдань.
З відділенням (танковим екіпажем), з механізованим (танковим) взводом бойові стрільби проводяться при укомплектованості особовим складом, озброєнням і технікою не менше ніж на 50% від штату мирного часу. Вони проводяться у масштабі взводу, роти (батальйону). Етап стрільби для кожного відділення (екіпажу), взводу керівником визначається згідно з замислом.
Залежно від змісту теми бойових стрільб та умов для відпрацювання питань взаємодії до бойових стрільб з механізованим взводом можуть залучатись танк, кулеметне відділення, відділення (обслуга) АГС-17, СПГ-9 або ПТРК, а з танковим взводом - механізоване, зенітно-ракетне відділення чи інші засоби посилення.
Теми бойових стрільб відділень (екіпажів танків) визначає командир роти, взводів – командир батальйону. Бойові стрільби відділень організуються і проводяться під керівництвом командира взводу, а взводів – під керівництвом командира роти. У танкових підрозділах керівник стрільб екіпажів танків - командир роти, а танкових взводів – командир батальйону.
Бойові стрільби відділень ( екіпажів танків), взводів проводяться по дві у кожному періоді навчання. Етап бойової стрільби для відділення (екіпажу), взводу щодо виконання завдань вогневого ураження противника визначається керівником і повинен передбачати дії у будь-яких умовах обстановки.
Тривалість бойових стрільб механізованих відділень, взводу – 4 години, танкового екіпажу, взводу – 3 години.
2. Підготовка бойових стрільб
Підготовка занять. Повчальність, ефективність та якість бойових стрільб у значній мірі залежать від методичної майстерності керівника та наявності часу на їх підготовку . Вона починається завчасно, але не пізніше ніж за 7-10 днів до початку бойових стрільб. Під час контрольних перевірок, інспектування терміни підготовки можуть бути скорочені.
Підготовка – це найбільш складний та відповідальний етап у проведенні будь-яких занять (навчань), тому що вимагає від командира, який їх проводить, та особового складу, що навчається, виконання значного обсягу робіт, а також показує рівень методичної та професійної підготовки керівника та ступінь відповідальності тих, хто навчається.
Планування бойових стрільб відділення (екіпажу), взводу – це комплекс заходів, який виконується командирами, штабами і підрозділами при організації занять і включає:
особисту підготовку керівника до заняття;
визначення (уточнення) вихідних даних;
вибір району (ділянки місцевості) для проведення заняття;
розробку плану проведення заняття;
підготовку до заняття тих, хто навчається;
рекогносцировку та підготовку району заняття;
матеріально-технічне забезпечення.
У кожному конкретному випадку обсяг і зміст заходів будуть визначатися досвідом керівника і його методичною майстерністю та іншими чинниками, що впливають на зміст та терміни проведення занять.
Підготовка керівника до бойових стрільб розпочинається з вивчення керівних документів і продовжується на показових, інструкторсько-методичних заняттях, зборах і інструктажах та під час проведення планових занять. Основним методом підготовки кожного керівника залишається самостійна робота. Цілеспрямовану підготовку до бойових стрільб необхідно починати з повторення основних положень бойового статуту, настанов і посібників. Ознайомлення з цими документами допоможе керівнику заняття визначити найбільш складні питання, які потребують поглибленого опрацювання, глави і статті бойового статуту, що потрібно повторити, які настанови необхідно додатково вивчити.
Готуючись до занять, командир підрозділу повинен оцінити рівень підготовки особового складу, підрозділу, виходячи з цього визначити навчальні цілі, засоби матеріально-технічного та тилового забезпечення, заходи, які потрібно виконати особисто, підлеглим офіцерам (сержантам) та особовому складу.
Перелік документів, які відпрацьовуються в частині, підрозділі для проведення бойових стрільб взводів, відділень (екіпажів), наведений у додатку 1.
Вихідними даними для проведення бойової стрільби є тема, навчальні цілі, зміст навчальних питань, місце проведення і склад тих, хто навчається, час (вдень, вночі), тривалість, кількість озброєння, військової техніки та імітаційних засобів. Вищеперераховані дані керівником заняття беруться з Плану і Програми бойової підготовки, розкладу занять і вказівок безпосереднього командира. Крім того, ці дані можуть уточнюватися у ході проведення показових, інструкторсько-методичних занять, інструктажів та підбивання підсумків бойової підготовки за минулий тиждень і постановки завдань на наступний (Додатки 2, 3).
Роботу над вихідними даними доцільно почати із з'ясування теми заняття. Це необхідно керівнику для того, щоб визначитися, на фоні якої тактичної обстановки буде перевірений рівень підготовки командира та його підрозділу.
Програма бойової підготовки і розклад занять розкривають зміст кожного заняття у вигляді навчальних питань. Це полегшує роботу керівника нижчої ланки при підготовці до занять. У подальшому, знаючи рівень підготовки командирів та особового складу, які навчаються, і виділені ресурси матеріально-технічного забезпечення, він може уточнити тривалість навчальних питань, визначити навчальні цілі, місце та порядок проведення заняття. Бойові стрільби з відділеннями (екіпажами) і взводами проводяться за темою одного з основних видів загальновійськового бою (оборона або наступ) з відпрацюванням питань зустрічного бою, пересування підрозділу, розташування на місці, виходу із бою та відходу, ведення бою в оточенні, тощо.
З’ясувавши тему і зміст заняття, керівник визначає навчальні цілі. Вони повинні відповідати темі, бути конкретними та спрямованими на підвищення якості підготовки як окремого військовослужбовця, так і підрозділу в цілому. Необхідно пам’ятати, що навчальні цілі на бойових стрільбах визначаються для кожної категорії тих, хто навчається, відділення (танку), взводу.
Час проведення заняття (вдень, вночі) визначається на основі Програми бойової підготовки і розкладу занять. Маючи обмежений ліміт часу на етапі стрільби, командир повинен провести його розрахунок для відпрацювання кожного навчального питання, щоб якомога краще перевірити підлеглий підрозділ. Кожна хвилина навчального часу повинна була використана для навчання особового складу. Загальна тривалість заняття повинна забезпечувати не тільки відпрацювання усіх навчальних питань, але й включати пересування підрозділів до місця заняття і повернення в розташування, переміщення підрозділів на навчальних місцях.
Важливе значення для якісного відпрацювання навчальних питань під час проведення бойових стрільб має вибір району заняття, оцінка його розмірів і характеру місцевості. Вибираючи район заняття, керівник повинен знати можливості тактичного поля щодо створення мішеневої обстановки та яка орієнтовна кількість боєприпасів, імітаційних засобів, моторесурсів відпускається на етап бойової стрільби.
Район, де будуть проводитись бойові стрільби, повинен відповідати вимогам безпеки створення бойового порядку і дозволяти ведення вогню з усіх видів зброї, а також розміщення мішеневої обстановки на глибину: для відділення (екіпажу) - 1–2 км, для взводу - 2–3 км. Він повинен включати: місце (район), звідки передбачається почати заняття (вихідний район, вихідний рубіж тощо), смугу (ділянку) місцевості, на якій будуть відпрацьовуватись дії сторін, навчальні питання, місце (район) закінчення заняття. Крім того, розміри району і характер місцевості повинні забезпечити відпрацювання намічених навчальних питань як на етапі бойової стрільби, так і у ході занять на навчальних місцях.
Наприклад, для відпрацювання питань наступального бою район занять повинен дозволяти здійснення прихованого висування та розгортання підрозділу в передбойовий і бойовий порядок, виходу на рубіж переходу в атаку, атаку опорного пункту, оволодіння об’єктом атаки (виконання бойового завдання), здійснення маневру в глибині оборони противника тощо. На стороні “противника” місцевість повинна бути обладнана в інженерному відношенні з урахуванням тактики його дій, мати необхідну кількість мішеней, макетів озброєння і військової техніки.
Для перевірки питань оборонної тематики місцевість повинна сприяти правильному вибору позицій і опорних пунктів, прихованому розташуванню підрозділів і проведенню маскувальних заходів, захисту від сучасних засобів ураження, організації системи вогню, спостереженню за діями своїх підрозділів і противником.
Для відпрацювання питань розвідки, дій на марші та у похідній охороні місцевість вибирається таким чином, щоб на маршруті руху та поблизу від нього місцевість і різні перешкоди, які потребують їх огляду і подолання (ліс, відкриті ділянки, яри, висоти, гаї, населені пункти, зруйновані і заболочені ділянки доріг, водяні перешкоди, мости і т.д.), дозволяли відпрацювати комплекс намічених питань. Тобто на етапі бойової стрільби підрозділ перевіряється керівником з тактичної підготовки, ЗЗМУ, розвідки та інших предметів бойової підготовки, з відпрацюванням нормативів.
Для відпрацювання усього комплексу намічених навчальних питань керівником створюється тактична обстановка. Вона повинна бути складною, повчальною та створювати умови для перевірки навченості діям підрозділу у кожному виді бою. Якщо один взвод переходить до оборони при відсутності зіткнення з противником, то для другого взводу керівником обстановка створюється для переходу до оборони в умовах безпосереднього зіткнення, третьому - перехід до оборони відбувається у ході зустрічного бою, хоча мішенева обстановка може не змінюватися. При такій організації навчання перевіряється спроможність командирів приймати рішення за будь-яких умов та керувати особовим складом, а підрозділу - вести розвідку, швидко і чітко здійснювати маневр та вогневе ураження.
З метою уточнення вихідних даних, підготовки навчальних місць в районі занять, визначення ділянки бойової стрільби, створення мішеневої обстановки, підготовки керівництва та матеріально-технічного забезпечення проводиться рекогносцировка. Командир, який організує навчання визначає час і місце її проведення. Вона повинна проводитись з урахуванням того, щоб було достатньо часу на виконання намічених заходів. На рекогносцировку керівник повинен мати план проведення, варіанти схеми мішеневої обстановки.
Рекогносцировка району заняття проводиться в обов'язковому порядку. У ході рекогносцировки району бойових стрільб командир взводу (роти, батальйону) додатково визначає (уточнює):
межі ділянки бойових стрільб;
тактичну обстановку, склад, положення і характер дій противника, що позначається мішенями;
вихідний район (пункт) для своїх підрозділів і глибину виконання бойового завдання;
основний напрямок стрільби, бокові захисні зони, за межі яких правіше і лівіше заборонено ведення вогню, рубежі відкриття і припинення вогню, вид зброї для ураження кожної цілі і спосіб ведення вогню по ній (необхідно для визначення потреби боєприпасів);
місця пунктів управління керівника й операторів;
порядок організації зв'язку;
заходи безпеки й організацію оточення;
час і місце проведення розбору;
характер і обсяг робіт з підготовки ділянки (району) стрільби, мішеневої обстановки, сили і засоби, які потрібні для виконання намічених заходів.
До роботи на цьому етапі крім керівництва, зазвичай залучається начальник полігону (тактичного навчального поля).
Межі ділянки проведення бойової стрільби, уточнюються, визначаються точки для розгортання навчальних місць, погодження тактичного замислу з мішеневою обстановкою. Найбільш детально потрібно розібратись з позначенням противника, з урахуванням можливостей ділянки тактичного поля. Крім того, керівник повинен уточнити: вихідний район, яку тактичну обстановку необхідно створити, план виконання бойових завдань бою.
Визначити, наприклад, для відпрацювання дій у наступі, де буде проходити передній край оборони “противника”, його опорні пункти на передньому краї й у найближчій глибині, розташування вогневих засобів, на якому рубежі можлива його контратака, рубежі розгортання та переходу в атаку, бойові завдання відділення, взводу. В обороні – вихідне положення, позиції (опорні пункти), місця рубежів розгортання та переходу в атаку “противника”, проходів у загородженнях і переходів через перешкоди, бойові завдання для сторони, що обороняється, та інші необхідні дані.
Особливу увагу на рекогносцировці варто приділяти дотриманню вимог безпеки, для чого визначається основний напрямок стрільби, бокові захисні зони, за які ведення вогню заборонено, рубежі відкриття і припинення вогню, порядок видачі і завантаження боєприпасів, порядок видачі та вилучення боєприпасів на рубежі припинення вогню. Загальні рубежі відкриття і припинення вогню вибираються по місцевих предметах, які добре видно вдень та вночі, і позначаються прапорами (вночі ліхтарями): рубіж відкриття вогню – червоного кольору; рубіж припинення вогню – білого кольору (вночі - ліхтар синього кольору). Розміщення мішеней позначеного противника повинне виключати можливість ведення вогню в напрямках, що виходять за межі району бойової стрільби.
Якщо етап бойових стрільб проводиться вночі, необхідно насамперед визначити основний напрямок стрільби, бокові захисні зони (якщо вони не співпадають з денними), рубежі відкриття та припинення вогню, цілі, по яких буде вестись вогонь по спалахах пострілів, з нічними прицілами і при освітленні місцевості визначеними засобами (РОП, РСП).
Мішенева обстановка.
Мішенева обстановка, яка створюється для проведення бойових стрільб, повинна відповідати замислу командира, організаційно-штатній структурі підрозділів імовірного противника, тактиці його дій та враховувати особливості театру воєнних дій, забезпечувати вироблення у командирів практичних навичок в організації та веденні бою.
Виходячи із замислу, а також кількості наявних у відділенні (екіпажі), взводі вогневих засобів, керівник навчання визначає кількість, розміщення і порядок показу цілей. При цьому він повинен вибрати ділянки для ведення вогню по повітряних цілях, рубежі метання ручних гранат, ведення вогню із гармат БМП (великокаліберного кулемета, встановленого на БТР, БРДМ), а також ведення вогню вночі з використанням нічних прицілів. Передбачити додатково встановлення і використання резервних груп мішеней, а також цілей для підрозділів посилення. Цілі (мішені) повинні виставлятися на всю глибину бойового порядку противника, що позначається, не допускається їх лінійне розташування.
Кількість цілей (мішеней) визначається розділом V Курсу стрільб вид. 2004 року. На бойову стрільбу в наступі для відділення, як варіант, може бути використано 10–16шт., для механізованого взводу 25–40 шт. мішеней. Причому для підрозділів повного складу їх кількість береться ближче до більшої межі для підрозділів неповного складу – до меншої межі, зазначеної кількості мішеней. Проте при відпрацюванні окремих тем кількість мішеней може змінюватись у більший або менший бік, залежно від питань, що будуть виконуватися підрозділами згідно з бойовим призначенням, тому керівнику необхідно вміти проводити розрахунок мішеневої обстановки.
По-перше, керівник заняття визначає можливі втрати противника. Відомо, що постійний некомплект підрозділів імовірного противника в середньому може становити 5–10 %. Крім того, у ході вогневої підготовки атаки противник може понести втрати до 20–25%. У результаті цього загальний некомплект може бути в межах 25–35%. (Наприклад: мотопіхотне відділення противника у своєму складі має 10 чоловік, з них механік-водій БМП-1, навідник-оператор-1, оператор ПТРК-1, стрілець-гранатометник-1, інших 6 військовослужбовців, озброєних автоматичними гвинтівками і ручними кулеметами. З урахуванням некомплекту (10%) і можливих утрат (20%) укомплектованість відділення становитиме 70% штатної чисельності, тобто 7 чоловік.)
По-друге, необхідно визначити місця установлення цілей (мішеней). Їх роз становлення здійснюється на підставі замислу керівника на етап бойової стрільби.
Відділення, наступаючи на фронті до 50 м, може зустріти противника на передньому краї оборони з урахуванням втрат 2–3 стрільці, один із яких – кулеметник (оператор ПТРК "Дракон" або “Мілан” і ін.). За позицією відділення, на відстані до 200 м на вогневій позиції буде знаходитися БМП, знищення якої повинен передбачити командир механізованого відділення.
З оволодінням переднім краєм його оборони противник буде відводити особовий склад, що залишився, в глибину оборони. Отже відділення, яке наступає, може зустріти до 1–2 солдатів противника, що відходять, та 1–2 солдатів, що забезпечують відхід вогнем з вигідного рубежу (з позиції пункту управління відділення (секції) взводу, розташованого в глибині).
З оволодінням наступаючими опорним пунктом взводу першого ешелону і просуванням їх у глибину вони можуть бути атаковані особовим складом противника, що обороняється у другому ешелоні мотопіхотної роти. У цьому випадку перед фронтом відділення може оборонятися ще до 1–2 солдатів противника.
Під час бою за взводний опорний пункт другого ешелону роти противник може почати контратаку. У цьому випадку відділенню разом із сусідами з вигідного рубежу доведеться відбивати його танки і піхоту (1–2 танки і до 2 солдатів).
Після успішного відбиття контратаки противника і з початком його відходу відділення здійснює посадку в БМП (БТР) і спільно із сусідами переходить до переслідування. Окремі групи противника, що відходять (1–2 солдати), знищуються на ходу.
Таким чином, неважко підрахувати, що в ході виконання цього завдання відділенню може протидіяти до 10–16 цілей (8–13 піхотинців противника, 1–2 танки і 1 БМП), що будуть розташовуватися на 4–5 рубежах.
При розрахунку кількості рубежів і цілей на бойову стрільбу взводу обґрунтування здійснюється аналогічним чином, але з урахуванням збільшення ширини фронту наступу і глибини бойового завдання.
Таким чином, враховуючи ймовірні дії підрозділів противника та його можливі втрати, на бойову стрільбу відділенню (взводу) може бути виставлено для стрілецької зброї та БМП (БТР) 10–16 (25–40) цілей (мішеней), що розташовуються на 4–5 і 5–6 рубежах відповідно.
Із усіх мішеней, що виставляються, повинні бути 10–15% рухомими. У гірській та дуже пересіченій і лісисто-болотистій місцевостях кількість мішеней, що рухаються, може бути зменшена до 10%, а частина нерухомих мішеней збільшена на той же відсоток.
З урахуванням цих вимог із загальної кількості мішеней, що виставляються на бойову стрільбу відділенню (взводу), має бути: для гармати БМП-1( БМП-2) - 3(5) цілей, для стрілецької зброї мішеней, що рухаються, - 1-2 (3-5), а які з'являються, - 8–12 (20–25) цілей.
Для позначення противника мішенями застосовуються: живої сили у взводних опорних пунктах на передньому краї – головні і грудні фігури; спостерігачів – головні фігури; живої сили в глибині – поясні фігури; кулеметів, танків, БМП (БТР), ПТРК, вертольотів – відповідні їм мішені; груп, що атакують, контратакують, відходять – зростові фігури.
При проведенні бойових стрільб за оборонною тематикою кількість виставлених мішеней збільшується, тому що наступаючий противник, як правило, передбачає створення 3-5-кратної переваги над підрозділом, що обороняється.
Додатково до визначеної кількості мішеней виставляються резервні групи мішеней, що використовуються для вирішення раптово виникаючих завдань у ході бою і замість мішеней, що не з’явились. Додаткова витрата боєприпасів на ураження резервних груп мішеней не передбачається.
Після визначення кількості мішеней і їх розміщення керівник навчання визначає вид зброї для ураження кожної цілі, спосіб ведення вогню (з ходу, із зупинки), положення для стрільби (лежачи, з коліна) і дальності ведення вогню (середньо арифметичні дальності відкриття і припинення вогню).
Дальність відкриття вогню по цілях визначається керівником з урахуванням бойових можливостей зброї, характеру цілей, часу, необхідного для виявлення і ураження цілей, положення для стрільби (способу стрільби) і кількості боєприпасів, що відпускається.
Порядок і тривалість показу цілей, напрямок і швидкість їх руху, імітації вогню цілей визначаються керівником навчання у залежності від тактики дій противника, що позначається, характеру цілей, дальності стрільби і часу доби. Необхідно передбачити можливі зміни порядку показу цілей у ході бойових стрільб у залежності від прийнятих рішень командирами, що навчаються, і за реальними діями підрозділів.
Загальний час показу цілей визначається часом, необхідним для проходження стріляючими відстані від рубежу відкриття до рубежу припинення вогню на кожній ділянці. Цілі варто показувати кілька разів з інтервалами у 10–30 секунд. Після визначення мішеневої обстановки керівник бойової стрільби розраховує необхідну кількість боєприпасів для виконання бойового завдання.
Вихідними даними для розрахунку є:
кількість мішеней для кожного виду зброї;
положення для стрільби (спосіб ведення вогню), яке відповідно до створеної тактичної обстановки найбільш доцільне при виконанні вогневих завдань;
середні дальності ведення вогню;
середні норми витрат боєприпасів, необхідні для ураження однієї цілі на середніх дальностях стрільби.
Розрахунок кількості боєприпасів для ураження цілей з кожного виду зброї керівник навчання здійснює, керуючись таблицею 1 Курсу стрільб вид. 2004 року.
За основу загального розрахунку береться сумарна кількість виставлених цілей (мішеней) для кожного вогневого засобу, при цьому кількість мішеней для нього визначається відповідно до коефіцієнту вогневих завдань, що вирішуються в оборонному або наступальному бою (Коефіцієнти кількості вогневих завдань наведені в таблиці 1).
До бойових стрільб за оборонною тематикою може залучатися механізований взвод:
особовий склад, озброєний АК-74 - 7 чол., СГД - 1 чол., РКК (КК) - 3 чол., РПГ-7 - 3 чол., БМП-2 - 3 одиниці.
Необхідна кількість цілей (мішеней) для них складатиме: для особового складу, озброєного АК-74 - 7х4=28, СГД - 1х4=4, РКК (КК) - 3х4=12, РПГ-7 - 3х1,3=4; для БМП-2: 30-мм гармата 3х3=9, 7,62-мм КК 3х4= 12; для метання ручних гранат 6х2=12. Усього цілей (мішеней) - 81.
Після проведеної рекогносцировки, з’ясування (уточнення) вихідних даних керівник приступає до розроблення Плану проведення бойової стрільби відділення (екіпажу), взводу. Він є основним документом керівника навчання. План складається з текстуальної і графічної частини. У текстуальній частині відображаються:
вихідні дані - тема, навчальні цілі, час і місце проведення, склад тих, що навчаються, керівництва, настанови, порадники і посібники, кількість боєприпасів, матеріальне забезпечення, вимоги безпеки при проведенні бойової стрільби;
навчальні питання - час на їх відпрацювання;
тактична обстановка - на етап бойової стрільби; порядок і час показу цілей; дії керівника бойових стрільб.
Схема дій на етап бойової стрільби складається у вигляді таблиці. У першу графу “Навчальні питання і час на їх відпрацювання” заносяться навчальні питання в порядку їх відпрацювання з вказанням необхідного часу; у другу графу - тактична обстановка, у третю - порядок і час показу цілей, у четверту - дії керівника бойової стрільби, у якій викладається порядок роботи керівника при відпрацюванні навчальних питань.
У графічній частині Плану проведення бойової стрільби відображається:
вихідний район навчання;
тактична обстановка за кожну сторону, на фоні якої буде проведено бойову стрільбу (мішенева за противника, у відповідності із замислом і порядком відпрацювання навчальних питань);
бойові завдання відділення (екіпажу), взводу відповідно до навчальних питань. Кожному навчальному питанню повинна відповідати графічна обстановка (положення підрозділу, положення противника відповідно до завдань).
План бойової стрільби взводу (відділення) затверджується старшими командирами (начальниками): командиром роти, батальйону за три дні до початку бойової стрільби. Крім того, можуть вноситись додаткові дані: час, порядок показу цілей, якщо етап бойової стрільби проводиться вночі, то в плані вказуються способи і тривалість підсвічування цілей.
До плану бойової стрільби розробляється Схема управління мішеневою обстановкою на етап бойової стрільби, вона відпрацьовується у вигляді таблиці у графічному варіанті і текстуальному. На схему управління наносяться:
сигнал на підняття мішеневої обстановки;
рубіж, група цілей, час їх показу;
дальність до цілей та розподіл по виду зброї;
сигнал початку і припинення вогню.
Після затвердження плану керівник заняття віддає підлеглим командирам вказівки щодо підготовки озброєння і військової техніки, матеріально-технічного забезпечення, засобів зв'язку і т. ін., організує підготовку особового складу до заняття.
Підготовка особового складу підрозділу до бойових стрільб здійснюється під керівництвом командирів відділень (танків), взводів у часи самостійної підготовки, що плануються у розкладі занять роти.
Підготовка, як правило, включає: вивчення та повторення окремих статей Бойового статуту, настанов, обов'язків посадових осіб у різних видах бою, умов та часових показників нормативів з тактичної підготовки і інших предметів навчання, що необхідно відпрацювати та потренувати; підготовку озброєння, військової техніки і засобів захисту, сигналів керування, вимог безпеки.
При підготовці до бойових стрільб особовий склад, крім того, повинен вивчити (повторити) організацію, озброєння і тактику дій імовірного противника. Напередодні доцільно організувати перегляд навчального кінофільму про порядок дій підрозділу на полі бою.
У подальшому керівник занять організує контроль за своєчасною підготовкою бойових стрільб, надає допомогу підлеглим у вирішенні складних питань щодо їх підготовки та забезпечення.
Такий порядок і зміст роботи керівника на етапі підготовки до проведення занять з тактичної підготовки, бойових стрільб.
3.Проведення бойових стрільб
За дві – три доби до проведення бойових стрільб керівник затверджує часткові плани заступників, помічників, здійснює перевірку розгортання навчальних місць та готовність навчального тактичного поля. У вказаний день підрозділ прибуває у район проведення занять. В районі офіцерами і сержантами роти, батальйону (штабу бригади) проводиться заняття на навчальних точках. Після відпрацювання усіх питань на навчальних точках підрозділ (відділення, взвод) здійснюють висування у початковий район для проведення етапу бойової стрільби. З прибуттям особового складу у визначений район командир підрозділу, який навчається, доповідає керівнику про готовність до занять. Керівник здійснює перевірку наявності особового складу, нагадує та перевіряє знання вимог безпеки. Оголошує тему заняття та вводить командира і підрозділ у тактичну обстановку, віддає бойовий наказ і організує взаємодію. Форма, порядок і місце постановки завдання залежать від теми заняття і конкретної обстановки (Завдання по вихідній обстановці ставиться у формі усного бойового наказу на місцевості, по карті або на макеті місцевості, а в динаміці бою – розпорядженнями по радіо і подачею команд).
Віддавши бойовий наказ і вказівки щодо взаємодії, керівник надає командиру, який навчається, час для організації бою: з'ясування завдання, оцінки обстановки, прийняття рішення, проведення рекогносцировки, віддачі бойового наказу підлеглим, вказівок щодо взаємодії, бойового забезпечення, управління і підготовки особового складу, озброєння і військової техніки (якщо заняття проводиться на техніці).
Керівник заняття в цей період здійснює контроль та оцінює роботу командира, який навчається, заслуховує його доповіді та дає необхідні вказівки, але не вмішується у його дії, якщо вони не призведуть до порушень вимог безпеки. Контролює проведення рекогносцировки, послідовність, стислість і повноту віддання бойового наказу, вказівок щодо взаємодії, бойового забезпечення та управління.
Під час постановки завдання керівник заняття за допомогою оператора тактичного навчального поля здійснює імітацію дій противника в обсязі, який би дозволяв командиру, що навчається, приймати обґрунтоване рішення та сприяв би підтримці необхідної бойової напруги (Для прийняття вірного рішення бойові дії позначеного противника здійснюються шляхом показу до 25% цілей, підготовленої мішеневої обстановки в такому обсязі, щоб не розкривати складу противника і його намірів).
Якщо командир, який навчається, при організації бою допустив неточності та помилки, керівник занять шляхом нарощування обстановки, а також короткими зауваженнями дає йому можливість ще раз обміркувати свої дії і виправити допущені помилки. Підказування, нав'язування свого рішення командиру, який навчається, неприпустимо, тому що це не дозволяє виробити йому впевненість, самостійність, ініціативу, привчає діяти за шаблоном.
Доки керівник бойової стрільби не доб’ється від командира підрозділу відпрацювання усіх питань з організації бою, правильного розуміння отриманого бойового завдання і порядку дій у ході його виконання, переходити до динаміки бою недоцільно. Але зловживати часом в інтересах організації бою за рахунок динаміки непотрібно.
У період роботи командира підрозділу з організації бою на місцевості особовий склад під керівництвом заступника командира взводу, виконуючого обов'язки командира відділення (командира танка) займається підготовкою озброєння і військової техніки до застосування, обладнанням укриттів для техніки і особового складу тощо. Заслухавши і оцінивши рішення командира взводу, відділення (екіпажу), керівник бойової стрільби, при необхідності, уточнює порядок розіграшу бойових дій згідно з прийнятим рішенням. Визначає, до якого часу взвод, відділення (екіпаж) повинні вийти на той чи інший рубіж, які зміни необхідно внести в мішеневу обстановку і порядок показу цілей. Ставить завдання на початок дій.
Переконавшись у готовності підрозділу до проведення бойової стрільби, керівник повідомляє час "Ч" і дає дозвіл начальнику пункту боєпостачання на видачу боєприпасів, які у взводі, відділенні (екіпажі) рівномірно розподіляються між військовослужбовцями однієї спеціальності.
Видача боєприпасів здійснюється в тактичній обстановці через розгорнутий пункт боєпостачання, при наступі з ходу і у передбаченні вступу в бій з ходу – у вихідному районі (чи іншому визначеному керівником); при наступі з положення безпосереднього зіткнення з противником і в обороні – у районі після отримання бойового завдання.
Отримані боєприпаси для БМП розміщуються в укладці бойових машин (магазинах), боєприпаси для автоматів, кулеметів (у тому числі і танкових) і гранатометів споряджаються в магазини, стрічки, коробки. Ручні гранати і запали до них видаються окремо, вони кладуться у сумки для гранат.
Перед початком етапу бойової стрільби керівник приймає доповіді:
командира підрозділу – про готовність підрозділу до виконання бойового завдання і доведення до особового складу вимог безпеки;
начальника тактичного навчального поля і оператора – про готовність ділянки бойової стрільби і мішеневого поля;
начальника оточення – про готовність оточення забезпечити стрільби;
помічників - про готовність зброї.
Впевнившись у виконанні всіх заходів щодо готовності, керівник бойової стрільби наказує підняти червоні прапори (відкрити червоні кола ВСУ, засвітити ліхтарі) на вишках тактичного навчального поля, дає розпорядження на подачу сигналу "Вогонь" і сигналу на перехід в атаку (на рух до рубежу переходу в атаку), або підняття дальніх мішеней, що імітують рух противника при відпрацюванні оборонної тематики. З цього часу починається складна фаза навчання - динаміка, яка вимагає від керівника більшої зосередженості і відповідальності.
У ході динаміки бою керівник занять уточнює, якщо необхідно, нарощує обстановку, позначаючи дії противника мішенями, макетами вогневих засобів і військової техніки, засобами імітації, на визначених ділянках за допомогою спеціально підготовленого особового складу або голосом по радіо в залежності від ситуації, що склалася на полі бою. При необхідності уточнює або ставить нові завдання командиру, який навчається, вимагає від нього своєчасного реагування на всі зміни обстановки, прийняття рішень і своєчасного уточнення завдань підлеглим, оцінює дії командира, який навчається.
По мірі руху підрозділу, який наступає, (нарощування обстановки в обороні) у відповідності зі своїм планом керівник занять здійснює показ цілей і, знаходячись поруч з командиром, що навчається, при дії в пішому порядку, контролює його роботу з управління підрозділом і вогнем, вчасно нарощує обстановку, слідкує за тим, щоб командиром і особовим складом у ході вогневого ураження не допускалися спрощення в тактичних діях, здійснює контроль за дотриманням вимог безпеки, при грубому їх порушенні негайно подає сигнал на припинення вогню. При діях підрозділів на БМП (БТР) керівник бойової стрільби відділення (екіпажу), взводу знаходиться в одній машині з командиром.
Якщо командир, який навчається, у ході бою прийняв рішення, недостатньо глибоко оцінивши обстановку, керівник заняття повинен добитися уточнення рішення шляхом додаткової імітації і позначення дій противника, інформацією про положення і характер дій сусідів та дій окремих військовослужбовців і вогневих засобів у взводі, відділенні (екіпажі). У тому випадку, коли рішення відповідає обстановці, його виконання не призведе до порушень вимог безпеки, затверджує рішення командира підрозділу і не втручається у його дії. У разі, коли підрозділ із запізненням вийшов на встановлений рубіж, діяв невміло, керівник бойової стрільби, використовуючи резервні групи мішеней, створює таку обстановку, яка спонука командира уточнити своє рішення чи прийняти найбільш доцільне, що відповідає обстановці.
Позначення дій противника імітацією здійснюється відповідно до організації і тактики підрозділів імовірного противника, рішення командира реальних дій особового складу і повинно спонукати тих, що навчаються, діяти у ході заняття ініціативно і рішуче, з урахуванням обстановки і отриманого бойового завдання.
Для орієнтування керівника (помічника керівника навчання з мішеневої обстановки та вогневих посередників) по місцевих предметах намічаються або позначаються покажчиками місця (рубежі), з виходом до яких починається показ цілей і при досягненні яких закінчується показ. Їх позначення має бути невідоме особовому складу, що навчається.
Загальні рубежі відкриття і припинення вогню намічаються по добре помітних предметах і позначаються: рубіж відкриття вогню - червоними прапорами, рубіж припинення вогню - білими прапорами (вночі - ліхтарями).
Під час ведення оборонного бою (відбиття контратак противника) рубежі відкриття вогню визначаються конкретно для кожного елементу бойового порядку підрозділу (бойової охорони, підрозділів першого, другого ешелонів і т. інш. і проходять, як правило, по передньому краю оборони, що займають підрозділи, одночасно вони можуть бути і рубежами припинення вогню після виконання цими підрозділами поставленого завдання.
Дальності відкриття вогню по цілях визначаються керівником занять з урахуванням бойових можливостей зброї, характеру цілей, часу, необхідного для виявлення і ураження цілей, положення для стрільби (способу стрільби) та відпущеної кількості боєприпасів, а також мають відповідати тактиці дій підрозділів і умовам Курсу стрільб. Вони мають бути не меншими від дальностей прямого пострілу з кожного виду зброї по цілях, призначених для неї. Вогонь має припинятися, коли дальність між тими, хто стріляє (бойовими машинами), і цілями зменшиться при стрільбі:
із стрілецької зброї, підствольних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та 7,62-мм кулеметів, встановлених на бойових машинах, вдень - до 150 м, вночі - до 100 м;
із гармати бойової машини піхоти, станкового гранатомета і переносного комплексу протитанкових керованих ракет по великих цілях (по танку, бронетранспортеру) вдень - до 600 м (із БМП-2 - до 1000 м), вночі - до 400 м, при стрільбі по цілях середніх розмірів (по танку та інших вогневих засобах в окопі) вдень - до 400 м, вночі - до 300 м (із БМП -2 вдень - 600 м, вночі - до 400 м);
із автоматичного гранатомета на станку ( АГС-17) вдень - до 800 м, вночі - до 500 м;
із танків штатними артилерійськими пострілами по великих цілях вдень - до 1000 м (із вкладних стволів - до 400 м), а при стрільбі вночі з нічними прицілами по будь-яких цілях - до 400 м;
із великокаліберних кулеметів вдень - до 500 м, вночі - до 200 м.
Дальність припинення вогню артилерії та інших вогневих засобів визначається відповідними курсами підготовки (стрільб) родів військ і спеціальних військ.
У наступі, коли значна частина цілей не уражена, керівник може затримати просування підрозділу і ввідними добитися від командира відділення (взводу) правильних дій щодо знищення противника (ураження цілей), а в обороні неуражені цілі він може показати одночасно з цілями на інших рубежах, які імітують наступ чи відхід противника.
При розіграші бойових дій в обороні керівник бойової стрільби показ дій противника починає з дальніх рубежів з послідовним просуванням його до переднього краю підрозділу, який обороняється.
Дії командира, який навчається, вважаються вірними, якщо вони спрямовані на використання слабких сторін противника і вигідних умов місцевості, якщо він застосовує військову хитрість, безперервно веде розвідку противника, приймає сміливі і рішучі рішення, впевнено керує вогнем і рухом, здійснює швидкий маневр для успішного виконання бойового завдання, безперервно веде взаємодію з приданими і підтримуючими підрозділами.
Якщо в ході заняття допущені грубі порушення вимог безпеки, то керівник може призупинити заняття, вжити заходів щодо усунення порушень і потім продовжити заняття.
Етап бойової стрільби закінчується після виконання взводом, відділенням (екіпажем) поставленого завдання та виходом підрозділу на рубіж припинення вогню.
З виходом підрозділу на рубіж припинення вогню керівник бойової стрільби встановленим сигналом дає частковий відбій. По цьому сигналі усі вогневі засоби припиняють ведення вогню, особовий склад і БМП (БТР) зупиняються, гарматам і кулеметам БМП (БТР) надається максимальний кут підняття, виключаються електроспуски.
Екіпажі бойових машин і особовий склад розряджають зброю, невитрачені боєприпаси вилучаються і здаються на пункт боєпостачання.
Командир підрозділу, який навчається, особисто перевіряє розрядження зброї і доповідає про це керівнику бойової стрільби. Керівник бойової стрільби викликає до себе начальника пункту боєпостачання і наказує зібрати невитрачені боєприпаси і стріляні гільзи.
Після вилучення боєприпасів, перевірки зброї на розрядженість, перевірки наявності особового складу, озброєння і техніки керівник заняття визначає командиру завдання на подальші дії. У відповідності із планом за необхідністю дає команду на отримання імітаційних засобів та продовження проведення заняття.
Мішені оглядає особисто керівник бойової стрільби або помічник з мішеневої обстановки. Із завершенням етапу бойових стрільб, відпрацювання всіх навчальних питань керівник проводить розбір заняття.
4. Проведення розбору бойових стрільб
Бойові стрільби закінчуються розбором, який проводиться з усім особовим складом і окремо з командирами відділень та командиром взводу.
Порядок і зміст розбору бойової стрільби аналогічний порядку і змісту розбору звичайних тактичних занять, з однією особливістю у визначенні оцінки бойових стрільб взводу, відділенню (екіпажу). Керівник, визначаючи загальну оцінку, повинен враховувати оцінку за тактичні дії протягом усього заняття з урахуванням ураження цілей (мішеней) відповідно до вимог Курсу стрільб і Збірника нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ.
Зміст розбору може бути наступним: нагадується тема, навчальні цілі заняття і навчальні питання, тактична обстановка, яка створена до початку занять і в динаміці бою та особистого спостереження. Докладно розбираються дії тих, які навчались, по кожному навчальному питанню, вибираючи найбільш доцільні і сміливі дії командирів і особового складу відділення (взводу), із вказанням на допущені помилки у діях, причини і до яких наслідків вони могли б привести в бойовій обстановці. Проводить аналіз дій і висновки підкріплюються статутними положеннями, бойовими прикладами з досвіду війн та збройних конфліктів. Роз'яснюються варіанти дій в заданих умовах. Доводиться результат вогневого ураження.
На завершення розбору визначається ступінь виконання поставлених навчальних цілей, доводяться оцінки взводу відділенню (екіпажу) і віддаються вказівки щодо усунення виявлених недоліків.
У розборі з командирами основна увага приділяється вогневому ураженню, вмінню приймати рішення, організувати бій на місцевості і впевнено управляти відділенням (взводом) і вогнем у ході бою.
Про результати заняття з відділеннями командир взводу доповідає командиру роти, а командир роти про проведені заняття зі взводами – командиру батальйону. У танкових підрозділах про проведення занять командир роти доповідає командиру батальйону, зі взводами командир батальйону – командиру бригади.
При доповіді вказується, як виконані навчальні цілі, які виявлені недоліки, які оцінки отримані підрозділами, що навчались.
Такий порядок і зміст роботи керівника при проведенні бойових стрільб з відділенням (екіпажем), взводом.
5. Особливості організації і проведення бойових стрільб
в горах
Бойові стрільби в горах проводяться на гірському тактичному навчальному полі, що, як правило, повинно мати наступні елементи: передгір'я, низькі гори, середньовисокі і високі гори з розчленованими височинами висотою більше 2000 м, з перевалами висот до 800 м, кутами місця цілей не менше 15°, один-два перевали, серпантини, каньйони, лощину, ущелину, терасу, обриви, хребти.
На етапі бойової стрільби передбачається ведення вогню з різних видів зброї по цілях, що знаходяться на схилах з великими кутами місця цілей (знизу вгору, зверху вниз), уздовж схилів хребтів, через бійниці (поверх бортів) БМП (БТР), пуск ПТУР із БМП і переносних ПТКР і метання ручних бойових гранат, а також стрільба підрозділами на великі дальності і по повітряних цілях.
Мішенева обстановка на етапі з бойовою стрільбою по наступальній темі створюється багатоярусною (не менше ніж на двох-трьох ярусах) з більшими, ніж на рівнині, проміжками між опорними пунктами як по фронту, так і в глибину.
При стрільбі знизу вгору мішені, що позначають вогневі засоби противника з важким озброєнням (танки, БМП, БТР, ПТКР, протитанкові гармати), розташовуються ближче до першого ярусу в місцях, зручних для ведення по них прицільного вогню, а при стрільбі зверху вниз – у глибині опорного пункту або поза ним, у тому числі і на протилежних схилах висот. При стрільбі знизу в гору цілі (мішені) установлюються так, щоб при їх піднятті із всіх, що з’являються, було не менш 20 % рухомих. При стрільбі зверху вниз - не менше 10 % з них що рухаються.
У передгір'ї, у долинах, на плоскогір'ї та у широких лощинах цілі (мішені) встановлюються в порядку, зазначеному для рівнинних умов.
При стрільбі в передгір'ї, долинах, широких лощинах із всіх видів зброї по всіх цілях, а також по цілях, що відходять, контратакують (атакуючих і по тих, що відходять групам), вогонь повинен припинятися відповідно до вимог Курсу стрільб ст. 69. вид.2004 року.
При визначенні кількості боєприпасів для ураження цілей керуватись вимогами ст. 70 Курсу стрільб вид. 2004 року, при цьому загальна кількість боєприпасів, у тому числі і набоїв із трасуючою кулею, збільшується в 1,5 раза.
6.Оцінка бойових стрільб
Визначення оцінки бойових стрільб полягає у тому, що керівник повинен оцінити тактичні дії взводу, відділення (екіпажу) протягом усього заняття з урахуванням ураження цілей (мішеней) відповідно до вимог Курсу стрільби і Збірника нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ.
Загальна оцінка за бойову стрільбу складається із двох оцінок:
за тактичні дії та результати вогневого ураження. Вона визначається:
“відмінно”, якщо обидві оцінки “відмінно”;
“добре”, якщо обидві оцінки не нижче “добре”;
“задовільно”, якщо обидві оцінки не нижче “задовільно”;
“незадовільно”, якщо одна оцінка “незадовільно”.
Оцінка за тактичні дії підрозділу на бойових стрільбах визначається:
“відмінно”, якщо підрозділ при виконанні вправ бойової стрільби у складній обстановці бойове завдання виконав успішно у встановлений термін (вихід у зазначений район або на рубіж, атака переднього краю оборони противника точно за часом “Ч”, готовність оборони – всіх сил і засобів); в ході бою вміло здійснювався маневр вогнем і підрозділами, наносився удар у фланг і тил противнику; надійно здійснювалось вогневе ураження противника усіма засобами, підтримувалась безперервна взаємодія із сусідами і підрозділами інших родів військ; уміло здійснювалась розвідка та інші види забезпечення, протиповітряна оборона і боротьба з високоточною зброєю противника; особовий склад показав високу польову виучку і майстерність, тактичні нормативи виконав на “відмінно”; командир вміло організував бойові дії, забезпечив тверде і безупинне управління, проявив при цьому розумну ініціативу, спритність і сміливість;
“добре”, якщо підрозділ на бойовій стрільбі у складній обстановці бойове завдання виконав у встановлений термін, але з різних причин на початку етапу участь у вогневому ураженні брало не менше 90 % бойової техніки, виведеної на навчання; у ході бою здійснювалися маневр вогнем і підрозділами і надійне вогневе ураження противника; підтримувалась безперервна взаємодія із сусідами і підрозділами інших родів військ; уміло здійснювались розвідка та інші види забезпечення, протиповітряна оборона і боротьба з високоточною зброєю противника; особовий склад показав добру польову виучку, тактичні нормативи виконав не нижче оцінки “добре”; командир вміло організував бойові дії і забезпечив управління;
“задовільно”, якщо підрозділ на бойових стрільбах бойове завдання виконав у встановлений термін, але з деякими недоліками і з різних причин на початку етапу участь у вогневому ураженні брало не менш 80% бойової техніки; у ході бою маневр вогнем і підрозділами здійснювався невміло; недостатньо надійно проводилось вогневе ураження противника; взаємодія з іншими підрозділами іноді порушувалась; заходи з розвідки та інших видів забезпечення виконувались не в повному обсязі; особовий склад показав тільки задовільну польову виучку, тактичні нормативи виконав не нижче оцінки “задовільно”; командир в основному правильно організував бойові дії і з управлінням справився;
“незадовільно”, якщо підрозділ поставлене завдання на бойові стрільби не виконав у встановлений термін або за різних обставин на початку етапу участь у діях брало менше 80% бойової техніки, або особовий склад показав низьку польову виучку і неорганізованість на етапі бойової стрільби, тактичні нормативи виконав з оцінкою “незадовільно”; командир із завданням щодо організації бойових дій та з управлінням не справився.
Оцінка результатів вогневого ураження у взводі і відділенні (екіпажі) в залежності від їх організаційно-штатної структури складається з двох показників:
за результати стрільби з танкових гармат, гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів і пусків протитанкових керованих ракет бойовими машинами піхоти та установками ПТКР;
за результати стрільби зі стрілецької зброї (у тому числі танкових кулеметів, кулеметів бойових машин піхоти, бронетранспортерів, ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів, переносних зенітних ракетних комплексів і зенітних установок). При цьому вона визначається:
“відмінно”, якщо дві оцінки “відмінно”;
“добре”, якщо дві оцінки “добре”,
“задовільно”, якщо всі оцінки не нижче “задовільно”;
“незадовільно”, якщо хоча б одна з оцінок “незадовільно”.
Результати стрільби з танкових гармат, гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів і пусків протитанкових керованих ракет бойовими машинами піхоти та установками ПТКР оцінюються по кількості уражених цілей з числа виставлених для них. При цьому вони визначаються:
“відмінно” при ураженні не менш 70% цілей;
“добре” при ураженні не менш 60% цілей;
“задовільно” при ураженні не менш 50% цілей.
При стрільбі в горах вимоги до кількості уражених цілей для визначення оцінки зменшуються на 5%.
Результати стрільби зі стрілецької зброї (у тому числі танкових кулеметів, кулеметів бойових машин піхоти, бронетранспортерів, ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів, переносних зенітних ракетних комплексів і зенітних установок) оцінюються по кількості уражених цілей з числа виставлених для них. При цьому вони визначаються:
“відмінно” при ураженні не менш 70% цілей;
“добре” при ураженні не менш 60% цілей;
“задовільно” при ураженні не менш 50% цілей.

При стрільбі в горах вимоги до кількості уражених цілей для визначення оцінки зменшуються на 5%.
Висновок
Підготовка та проведення бойових стрільб - складний та відповідальний етап підготовки і командирів і підрозділів. У ході їх проведення визначаються рівень підготовки підрозділу, сильні та слабкі сторони, помилки, які допускались у ході проведення занять з бойової підготовки, та упущення, позитивні сторони підготовки. Перевіряється рівень відповідальності кожного командира (начальника) за доручену йому ділянку роботи. Разом з тим на бойових стрільбах проводиться формування у офіцерів практичних навичок у підготовці та проведенні тактичних навчань, відпрацьовується алгоритм роботи при підготовці до навчання та у ході його проведення.

Додаток 1
ПЕРЕЛІК
документів, які відпрацьовуються в частині, підрозділі для проведення бойових стрільб взводів, відділень (екіпажів)
№ з/п
Перелік документів
Примітки

Плани

1
План підготовки бойових стрільб


2
План проведення бойових стрільб


3
Часткові плани заступників (помічників) керівника заняття


4
План світлового забезпечення


5
План огляду готовності підрозділів, які залучаються до бойових стрільб


Накази

1
Наказ командира військової частини про організацію підготовки та проведення бойових стрільб


2
Наказ командира військової частини про призначення зведених екіпажів (для неукомплектованих підрозділів)


3
Наказ командира військової частини про призначення керівництва та допуск особового складу до бойових стрільб


Схеми, графіки

1
Схема організації занять на навчальних місцях (додаток № )


2
Схема мішеневої обстановки


3
Схема управління мішеневою обстановкою


4
Виписка із схеми мішеневої обстановки для операторів навчальних об’єктів


5
Схема шикування бойового порядку підрозділів на етапі бойової стрільби


6
Схема огляду мішеней (за кожний рубіж)


7
Схема організації зв’язку ( на плані бойової стрільби)


8
Схеми взводного опорного пункту, картки вогню відділення


9
Робочі карти для тих, що навчаються


Інші документи

1
Вимоги безпеки під час проведення бойових стрільб


2
Список особового складу, ознайомленого із вимогами безпеки під час проведення бойових стрільб


3
Відомість особового бойового та чисельного складу, озброєння і військової техніки, які виводяться на бойові стрільби


4
Відомості ( картки) обліку відпрацювання нормативів під час проведення бойових стрільб


5
Акт технічного стану озброєння, зразків озброєння і військової техніки


№ з/п
Перелік документів
Примітки

6
Акт перевірки боєприпасів


7
Відомість закріплення техніки, зброї за особовим складом на бойові стрільби


8
Роздавальні (здавальні) відомості на отримання (здавання) боєприпасів


9
Заявка начальнику полігону на забезпечення бойових стрільб


10
Оціночні відомості


11
Переговорні таблиці, таблиці радіоданих та позивних посадових осіб


12
Таблиці сигналів управлінняДодаток 2
Робота командира механізованої роти над вихідними даними бойової стрільби взводу
(варіант)
Усвідомлюю тему навчання:
“Перехід механізованого взводу до оборони поза зіткненням з противником. Ведення оборонного бою. Вихід з бою і відхід”.
Тактичний зміст: тема включає один вид бойових дій – оборону, можливі бойові епізоди – участь у відбитті повітряного нападу противника в ході висування для зайняття оборони, дії бойової охорони, відбиття наступу противника, дії щодо прикриття відходу головних сил, перехід до оборони на новому рубежі. Її відпрацьовування доцільно почати в умовах ППД із перевірки бойової готовності, а завершити після зайняття оборони на новому рубежі. Виходячи з особливостей навчання (тому що на фоні тактичної обстановки для зменшення втрат вихід з бою і відхід доцільно проводити в умовах обмеженої видимості), етап виходу з бою і відходу буде розігруватися в нічних умовах.
Визначаю ,що необхідно виконати у ході особистої підготовки.
Керівні документи: за організаційними вказівками уточнюю вимоги Головнокомандувача Сухопутних військ Збройних Сил України щодо підготовки механізованих підрозділів на поточний рік, аналізую підсумки бойової підготовки і стан бойової готовності кожного взводу та рівень підготовки командирів взводів і сержантів, повторюю положення Бойового статуту Сухопутних військ (частина ІІ,ІІІ), повторюю Курс стрільб, Курс водіння, настанов щодо проведення навчань, методичні посібники з тактичної вогневої підготовки та інших предметів бойової підготовки.
Уточнюю наявні вихідні дані:
Зміст теми: “Перехід механізованого взводу у складі роти до оборони поза зіткненням з противником. Ведення оборонного бою. Вихід з бою і відхід”. Тема актуальна, уточнення не потребує.
Терміни і райони проведення навчання (із плану бойової підготовки):
Район навчання: тактичне поле полігону частини - ЛІСОВЕ (51784), ТАРАСІВКА (45784), ПОЛЬОВЕ (43811), САВЕНКОВЕ (46931), ЛУНЕВЕ (6108), АНДРІЇВКА (6594),ЦУРОВЕ (51827).
Терміни: з 8.03 до 10.03.2004 року.
Ділянка бойової стрільби: ІВАНІВКА (52983), вис.202,2 (51967), ПІВДЕННЕ (52939), СЕРГІЇВКА(54923).
Кількість виведеної техніки (не менш 70%):
Т-72 – 1 од., БМП-2 – 3од., БТР – 1од.
Витрата боєприпасів, моторесурсів, матеріальних засобів.
Норми витрати: моторесурсів - на танк - 20 км, БМП - 30 км, боєприпасів - згідно з розрахунком.
Імітаційні засоби: імітаційні патрони (ІМ-82, ІМ-100) - 10 шт., димові шашки - 12шт., сигнальні ракети - 8 шт., запальна суміш - 50 кг.
Визначаю відсутні вихідні дані.
Навчальні і виховні цілі:
Перевірити рівень бойового злагодження і польової виучки 1мв 1мр до ведення узгоджених і рішучих дій в обороні.
Підвищити практичні навички командирів взводів і відділень в організації бойових дій, безперервному керуванні підрозділами та особовим складом в бою, організації і підтримці взаємодії між штатними та приданими засобами, їх всебічному забезпеченні.
Удосконалювати навички особового складу в діях на полі бою та ефективному застосуванні зброї і бойової техніки в складних умовах бойової обстановки, на різноманітній місцевості, вдень і вночі.
Формувати у особового складу високі бойові, морально-психологічні якості, підвищити фізичну витривалість військовослужбовців.
Навчальні питання
Відповідно до тактичного змісту тема містить у собі один вид бойових дій - оборону. На етапі бойової стрільби, у ході ведення оборони основними бойовими епізодами, що підлягають відпрацюванню, будуть:
перший – здійснення маршу, зайняття опорного пункту взводу, підготовка оборони, тривалість приблизно 1година;
другий – ведення оборонного бою з бойовою стрільбою, тривалість приблизно 4 години;
третій – вихід з бою і відхід, зайняття оборони на новому рубежі, тривалість приблизно 1 година.
На етапі бойової стрільби доцільно перевірити наступні питання:
Під час відпрацювання першого питання:
1. Приведення механізованого взводу у бойову готовність (в ППД поза часом на проведення заняття). Здійснення маршу у район зосередження.
2. Прийняття рішення командиром взводу на оборону. Висування і зайняття опорного пункту, постановка бойових завдань.
3.Організація системи вогню і взаємодії.
Під час відпрацювання другого питання:
1. Дії бойової охорони по знищенню розвідки противника. Бій з охороною противника. Вихід з бою і відхід бойової охорони.
2. Вогневе ураження противника, що висувається.
3.Ведення оборонного бою під час атаки переднього краю опорного пункту взводу.
Відбиття противника, що вклинився в оборону.
Під час відпрацювання третього питання:
Прийняття рішення командиром взводу на вихід з бою і відхід.
Вихід з бою і відхід на новий оборонний рубіж.
Належність противника: згідно з альбомом.
Сили і засоби для забезпечення навчання:
а) керівництво і посередницький апарат.
Для підготовки і проведення БСВ до складу керівництва і посередницького апарату включити:
керівника навчання – командира роти;
заступника керівника навчання з гуманітарних питань – заступника командира роти з гуманітарних питань;
заступника керівника навчання з озброєння – інженера батальйону;
помічника керівника навчання по мішеневій обстановці – старшину роти (на етапах без бойової стрільби – помічника керівника навчання по імітації і позначеному противнику).
вогневого посередника – старшого техніка роти;
б) БМП-1кш і особовий склад взводу зв'язку батальйону в кількості 3 чол., радіостанції Р-159 – 4 од.;
в) БРЕМ – 1од. , ПАК-200 – 1 од., автомобілі Урал-4320 – 2 од., особовий склад взводу забезпечення в кількості 6 чоловік;
г) боєприпаси і ПММ - згідно з розрахунком, продукти – три добових норми на особовий склад, який залучається.
Додаток 3
Вказівки
керівника навчання щодо підготовки бойової стрільби взводу
(Варіант)

Товариші офіцери!
Відповідно до плану бойової підготовки батальйону в період з 8.01 до 10.01.04 р. з1-м мв 1мр проводяться бойові стрільби.
Тема навчання:
“Перехід механізованого взводу до оборони поза зіткненням з противником. Ведення оборонного бою. Вихід із бою і відхід”.
Навчальними і виховними цілями навчання ставлю:
перевірити рівень бойового злагодження і польової виучки 1мв1 мр для ведення узгоджених і рішучих дій в обороні;
підвищити практичні навички командира взводу, відділень в організації бойових дій, безперервному управлінні підрозділами в бою, організації і підтримці взаємодії між штатними і підрозділами і приданими вогневими засобами;
удосконалювати навички особового складу в діях на полі бою та ефективному застосуванні зброї і бойової техніки в складних умовах бойової обстановки, на різноманітній місцевості, вдень і вночі;
формувати у особового складу високі бойові, морально-психологічні якості, підвищувати фізичну витривалість військовослужбовців.
На навчання залучаються:
1мв у повному складі, танк № 333 1 тв 1 тр.
Противника позначити відповідно до структури і тактики дій підрозділів армії І категорії.
Бойові стрільби спланувати і провести наступним чином:
Перший етап – організація контрольних занять з бойової підготовки на навчальних місцях;
Другий етап – проведення бойових стрільб з відпрацюванням наступних навчальних питань:
перше питання:
1. Приведення механізованого взводу у бойову готовність. Здійснення маршу у район зосередження.
2. Прийняття рішення на оборону Висування і заняття опорного пункту, постановка бойових завдань.
3.Організація системи вогню і взаємодії
друге питання:
1. Дії бойової охорони по знищенню розвідки противника. Бій з охороною противника. Вихід з бою і відхід бойової охорони.
2.Вогневе ураження противника, що висувається.
3.Ведення оборонного бою при атаці переднього краю опорного пункту взводу.
4.Знищення противника, що вклинився в оборону.
третє питання:
1.Прийняття рішення на вихід з бою і відхід.
2.Вихід з бою і відхід на новий оборонний рубіж.
Район навчання: ЛІСОВЕ (51784), ТАРАСІВКА (45784), ПОЛЬОВЕ (43811), САВЕНКОВЕ (46931), ЛУНЕВЕ (6108), АНДРІЇВКА (6594),ЦУРОВЕ (51827).
Терміни: з 8.03 по 10.03.2004 року.
Ділянка бойової стрільби: ІВАНІВКА (52983), вис.202,2 (51967), вигин дороги (52939), ГНИЛЕ ОЗЕРО(54923), ПІВДЕННЕ (7000), СЕРГІЇВКА (6811).
Кількість виведеної техніки (не менш 70%):
Т-72 – 1 од., БМП-2 – 3 од., БТР – 1од.
Витрата боєприпасів, моторесурсів, матеріальних засобів.
Норми витрати: моторесурсів - на танк - 20 км, БМП - 30 км; боєприпасів – згідно з розрахунком.
Імітаційні засоби: імітаційні патрони (ІМ-82, ІМ-100) - 10 шт., димові шашки - 12шт., сигнальні ракети - 8 шт., запальна суміш - 50 кг.
До початку бойових стрільб перевірити питання бойової готовності. Ведення бойових дій спланувати в умовах застосування звичайних засобів ураження, у тому числі ВТЗ (у ході висування взводів).
Керівник навчання – я.
Заступник керівника навчання з гуманітарних питань – заступник командира роти з гуманітарних питань.
Заступник керівника навчання з озброєння – інженер батальйону.
Помічник керівника навчання по мішеневій обстановці – старшина роти (на етапах без бойової стрільби – помічник керівника навчання по імітації і позначеному противнику).
Вогневий посередник – старший технік роти.
З метою своєчасної підготовки і якісного проведення бойових стрільб зі взводами 1мр необхідно:
а) розробити і подати на затвердження командирові батальйону наступні документи:
Календарний план підготовки бойових стрільб - до 9.00 26.02.04 р.
План проведення рекогносцировки району навчання - до 8.00 1.03.04р.
План проведення бойових стрільб - до 9.00 3.03.04 р.
Схему мішеневої обстановки до 9.00 3.03.04 р.
Заявку зі схемою мішеневої обстановки подати на полігон до 10.00 4.03.04 р.;
б) заступникам і помічникам керівника навчання підготувати часткові плани до 11.00 4.03.04 р.
Підготувати необхідні матеріальні засоби до навчання, на відсутні – подати заявки до штабу батальйону до 9.00 27.02.04 р.
Про готовність техніки і озброєння до навчання доповісти до 9.00 6.03.04р.
Підготовку керівництва і посередницького апарата здійснити в два етапи.
На першому етапі: з 9.00 27.02.04р. по 8.00 6.03.04 р.
Вивчити керівні документи, план проведення навчання, схему мішеневої обстановки, вимоги безпеки, посадові обов'язки, розробити часткові плани, перший етап підготовки завершити програшем бойових дій на макеті місцевості.
На другому етапі: з 8.00 6.03.04 р. до 15.00 6.03.04 р.
Практичне заняття на місцевості в районі проведення майбутнього навчання.
Заняття з вогневим посередником на підготовленому мішеневому полі буду проводити з 15.00 до 17.00 6.03.04р.
До складу рекогносцирувальної групи залучити заступників, помічників, вогневих посередників, командира танкової роти ,начальника тактичного поля.
Рекогносцировку буду проводити з 8.00 до 13.00 28.02.04р.
Огляд готовності взводів до бойових стрільб - з 9.00 до 11.00 6.03.04 р.
Які будуть запитання?
Нарада закінчена.

Додаток 4
Порядок
розроблення плану проведення бойової стрільби відділення (взводу)

Послідовність розроблення (варіант):
а) службовий заголовок;
б) вихідні дані:
тема навчання;
навчальні і виховні цілі;
час проведення навчання;
місце проведення;
склад військ, що залучаються до навчання;
норми витрати моторесурсів, боєприпасів і імітаційних засобів;
показники навчання;
тактична обстановка до початку бойових стрільб;
навчальні питання, їх тривалість;
у другу графу нанести топографічну основу, позначити район проведення навчання, загальний напрямок дій підрозділів сторін, рубежі зустрічі сторін, район розіграшу бойових дій сторін;
нанести вихідні райони для навчання і вказати час їх зайняття підрозділами;
нанести на схему положення для сторони, що обороняється, потім для наступаючої;
позначити ділянку бойової стрільби, основний напрямок стрільби, бокові захисні зони і злітний простір;
нанести на схему райони зосередження підрозділу після навчання і час зосередження в них.
Після відпрацювання графічно тактичного задуму заповнити графу "Дії керівника навчання";
в) службові підписи.
Додаток №5
Порядок
розроблення схеми мішеневої обстановки на бойові стрільби взводу (варіант)
1. Зміст схеми мішеневої обстановки.
Схема мішеневої обстановки розробляється на великомасштабній карті або плані полігону, знятому з карти в необхідному масштабі, підписується помічником керівника з мішеневої обстановки і затверджується керівником навчання.
На схемі вказується:
а) у графічній частині:
ділянка бойової стрільби з позначенням її границь, бокових захисних зон, основного напрямку стрільби, глибини злітного простору, загальних рубежів відкриття і припинення вогню, розміщення елементів бойового порядку підрозділів, що навчаються;
положення і угруповання позначеного противника на ділянці бойової стрільби;
розташування і нумерація цілей (у тому числі резервних груп) для ведення вогню з усіх видів зброї;
цілі, що вражаються артилерією та авіацією;
напрямок заходу вертольотів (літаків) на цілі та повернення після виконання завдань;
місця розташування пунктів управління мішеневою обстановкою і мотолебідок.
Крім того, під час застосування повітряних цілей (мішеней) додатково показуються місця і сектори їх запуску, маршрути і висоти польоту;
б) у текстуальній частині:
навчальні питання, порядок і тривалість показу цілей;
в) у вигляді таблиць:
загальний розрахунок озброєння підрозділів, що залучаються до бойової стрільби, і кількість мішеней для них;
розрахунок необхідної кількості мішеней, макетів по районах розташування цілей і боєприпасів;
загальний розрахунок боєприпасів по видах зброї;
схема організації зв'язку з управління мішеневою обстановкою.
Цілі на схемі позначаються відповідними мішенями з врахуванням їх реального розташування на місцевості.
Кількість і характер цілей (мішеней) для механізованого (танкового) підрозділу визначає керівник навчання виходячи з тактичної обстановки, організаційно-штатної структури імовірного противника, з урахуванням його укомплектованості і можливих втрат від вогневого ураження силами і засобами старшого командира, а також укомплектованості підрозділів, що залучаються до етапу бойової стрільби, і характеру бойових дій.
Вихідними даними для підрахунку необхідної кількості боєприпасів для ураження цілей є: характер і кількість цілей (мішеней); вид зброї, з якої найдоцільніше виконувати вогневі завдання; положення для стрільби (способи стрільби); середні дальності стрільби.
Керуючись даними таблиць 2-3, керівник навчання визначає кількість боєприпасів, необхідну для ураження цілей, розташованих на середніх дальностях стрільби. Якщо виділена кількість боєприпасів не забезпечує ураження намічених цілей (мішеней), то керівник навчання уточнює кількість цілей (мішеней) або змінює умови, які впливають на витрачання боєприпасів (способи стрільби, види зброї, середні дальності і т. інш.). Патронів з трасуючими кулями має бути не більше 25% від загальної їх кількості.
Таблиця 1
Коефіцієнти кількості вогневих завдань
№ з/п
Зброя, положення для стрільби
Характер бойових дійнаступ
оборона

1
Автомат, ручний кулемет, кулемет Калашникова на сошці, снайперська гвинтівка

1,0

4,0

2
Ручний протитанковий гранатомет (РПГ)
0,7
1,3

3
Гармата БМП-1
1,3
2,5

4
Гармата БМП-2
1,5
3

5
7,62 мм кулемет, установлений на БМП (БТР), кулемет Калашникова на станку

2,0

4

6
14,5- мм кулемет, установлений на БТР
1,5
1,5

7
Танкова гармата
3
4,5

8
7,62- мм кулемет, установлений на танку
4,0
6,0

9
Станковий протитанковий гранатомет
3
6,0

10
Ручна граната наступальна
2
2

11
Ручна граната оборонна
-
4

Примітка: Кількість вогневих завдань для протитанкових керованих засобів, гранатометів АГС - 17 і ГП - 25 визначається, виходячи з норм боєприпасів, виданих на навчання.
Таблиця 2
Кількість боєприпасів, необхідних для ураження цілей
на середніх дальностях стрільби
Вид зброї
Положення для стрільби(способи стрільби)
Середня дальність стрільби (м) і кількість боєприпасів на 1 мішень (шт.)100
200
300
500
700
900
1100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Автомат і ручний кулемет, кулемет Калашникова на сошці
Лежачи (стоячи), з упору (з сошки);
лежачи з руки;
з коліна;
з короткої зупинки
(стоячи);
на ходу;
з борту (поверх борту) БМП, БТР:
з місця та з короткої зупинки;
з ходу
3/3
4/3
5/3

8/5
15/10
-
4/4
10/6

5/3
6/4
8/5

15/10
20/15
7/5
-
20/15

8/4
10/6
15/10

20/15
-/25
-
-
12/7
12/6
20/10
25/20

30/25
-
-
20/10
-
20/10
30/15
40/30

-
-
-
40/20
-
-
-
30/15

-
-
-
-
-
-
-
40/-

-
-
-
-
-

Снайперська гвинтівка
Лежачи (стоячи) з упору;
лежачи з руки;
з коліна;
з короткої зупинки (стоячи)

1/1
1/1
1/1

1/1

1/1
1/1
1/1

2/2

1/1
2/2
2/2

3/2

2/1
3/2
5/3

8/5

3/2
5/3
8/5

13/8

5/3
8/5
13/8

-

8/5
13/8
-

-

Кулемет Калашникова на станку


зі станка


3


6


10


15


30


40


-

7,62-мм кулемет, установлений на БМП, БТР
з місця;
з короткої зупинки;
з ходу
3

4
5
4

6
8
6

10
15
10

15
30
15

20
45
20

-
-
30

-
-

14,5-мм кулемет, установлений на БТР
з місця та з короткої зупинки

3

4

5

6

8

10

12

Ручний протитанковий гранатомет
з місця :
по танку, БМП, БТР;
по танку, БМП, БТР в окопі


1

1


1

2


2

5


7

-


-

-


-

-


-

-

Гармата БМП і станковий протитанковий гранатомет
З місця та з короткої зупинки:
по танку, БМП, БТР;
по танку, БМП, БТР в окопі
1
11

11

11

22

43

84

-

Примітки:
1. У знаменнику вказана кількість патронів при стрільбі з 5,45- мм автомата та ручного кулемета, із снайперської гвинтівки снайперськими патронами.
2. Середня дальність стрільби визначається як середньоарифметична величина між дальностями відкриття та припинення вогню.
Таблиця 3
Кількість боєприпасів, необхідних для
ураження однієї мішені із озброєння БМП-2, шт
Спосіб
стрільби
Дальність, м


700
1000
1300
1500
1700
2000
2300
2500
3000
3500
4000

З місця і з короткої зупинки:
по БМП, БТР;
по БМП, БТР в окопі6678910182444

6

7

9

14

19

24

44

67

136З ходу із стабілізатором озброєння:
по БМП, БТР;66781012203684по БМП, БТР в окопі

6

8

13

20

28

44

67

136

414Примітка: Кількість боєприпасів для кулеметів, установлених на БМП-2, розраховується так, як і для 7,62- мм кулемета, встановленого на БМП, БТР.

Таблиця 4
Кількість боєприпасів, необхідних для ураження цілей з автоматичного гранатомета на станку (АГС - 17), шт
(після пристрілювання)

Тип цілі
Дальність, м


400
600
800
1000
1200
1400
1600

Одиночна ціль
4
6
8
10
12
13
15

Групова ціль
-
-
-
30
34
36
45

Примітки:
1. При стрільбі двох і більше гранатометів по одиночній або груповій цілях для гранатомета, який веде пристрілку, додатково виділяється 5 пострілів.
2. Одиночна ціль для гранатомета являє собою кулемет (гранатомет) або безвідкатну гармату (ПТКР) з обслугою на фронті 4 м; групова ціль включає 8-10 мішеней (такі, що біжать, та грудні фігури) на площі 30х50.
Таблиця 5
Кількість боєприпасів, необхідних для ураження
повітряної цілі, шт

На автомат, ручний кулемет Калашникова
На гармату БМП-2
На танковий зенітний кулемет
3
8
20


Примітка: Розрахунок боєприпасів на бойову стрільбу проводиться окремо для стрілецької зброї, протитанкових засобів механізованих підрозділів, гармат бойових машин піхоти. Розрахунок боєприпасів має відповідати кількості та характеру вогневих завдань, що вирішуються.


Додаток 6
АЛГОРИТМ
(варіант)
дії керівника бойової стрільби відділення(взводу)

КР: Відповідальним посадовим особам доповісти про готовність до проведення бойової стрільби.
КВ: Товаришу капітан, взвод до проведення бойової стрільби готовий.
Начальник тактичного поля: Товаришу капітан, ділянка бойової стрільби та мішеневе поле до проведення бойової стрільби готові.
Начальник оточення: Товаришу капітан, оточення та спостерігачі виставлені, зв’язок організовано, особового складу та техніки в полі немає.
Артмайстер: Товаришу капітан, техніка та озброєння перевірено, знаходяться в справному стані, артмайстер до роботи готовий.
Радіомайстер: Товаришу капітан, радіозасоби перевірені, у справному стані, радіомайстер до роботи готовий.
Начальник пункту боєпостачання: Товаришу капітан, пункт боєпостачання до роботи готовий.
Черговий фельдшер: Товаришу капітан, черговий фельдшер до надання першої медичної допомоги готовий.
Начальник імітаційної команди: Товаришу капітан, імітаційна команда до позначення дій противника готова.
Старший мішеневої команди: Товаришу капітан, мішенева команда до обслуговування бойової стрільби готова.
КР: Товариші офіцери, приступити до розіграшу бойових дій згідно з планом. Звертаю Вашу увагу на дотримання вимог безпеки.
Нагадую єдиний сигнал припинення вогню:
“СТІЙ (ПРИПИНИТИ ВОГОНЬ)!”
Дублюється сигнальною ракетою зеленого вогню.
По місцях. Начальник пункту боєпостачання, видати на взвод боєприпаси згідно з розрахунком.
Начальник пункту боєпостачання: “Слухаюсь.”
КР: Командиру взводу організувати отримання боєприпасів та рівномірно розподілити між відділеннями і військослужбовцями однієї спеціальності.
КВ: “Слухаюсь.”
КВ – КО: Командирам відділень (екіпажів) прибути до пункту боєпостачання для отримання боєприпасів.
КВ – КР: Товаришу капітан, боєприпаси отримані.
КР – ст. оператору: Старшому оператору змінити на вишці біле коло на червоне та подати сигнал “ВОГОНЬ.”
Ст. оператор - КР: “Слухаюсь.”
КР – КВ: Товаришу лейтенант, доповісти обстановку та завдання взводу.
КВ – КР: “Слухаюсь.”

КВ: Противник силами до ротної тактичної групи “Фіолетових” у складі мотопіхотної роти з тв головними силами досяг рубежу: ____________________________________________________________________,
підхід до позиції вогневої засідки ймовірний приблизно через 15-20 хвилин. Підрозділи охорони силами до мотопіхотного взводу з танком – через 5-7 хвилин. Взвод обороняє опорний пункт:
праворуч:____________________, ліворуч_______________________з завданням нанести поразку противнику перед опорним пунктом, не допустити прориву його танків і піхоти у напрямку:____________________________.
Основні зусилля зосередити у центрі бойового порядку. Смуга вогню – праворуч:____________________________ ліворуч:____________________________
Додатковий сектор обстрілу у напрямку:_________________________________
Проміжок з сусідом ліворуч забезпечити вогнем БМП. Для нанесення противнику вогневої поразки в районі орієнтира ____________ позицію займає вогнева засідка у складі: відділення з танком, бойові дії підтримує з тимчасової позиції мінометна батарея батальйону; вогневе ураження противнику здійснити при його розгортанні та під час атаки переднього краю.
КР-КВ: Обстановка та Ваше завдання мені зрозумілі. Посилити спостереження.
Перед опорним пунктом взводу рішенням старшого начальника будуть наноситися удари бойовими вертольотами, а також мінометна батарея батальйону буде наносити вогневу поразку противнику при його розгортанні, та при атаці переднього краю. Посилити спостереження.
КР – оператору: Включити фонограму імітації авіаційної та артилерійської підготовки атаки противника.
КВ: Взвод в укриття.
КР – оператору: “Злива” (розвід увальний дозор противника 2 рази на 1.30 хв з проміжком 20 хв)
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, ор._____, вправо_____ БМП противника. Розвідувальний дозор. Вирішив: вогнем танка знищити. Я – “Алмаз”, прийом.
КВ-КР: Товаришу капітан, в районі ор._____спостерігаю розвідку противника. Вирішив: вогнем танка вогневої засідки знищити.
КР-КВ: Вас зрозумів, рішення затверджую.
КВ-КВЗ: “Алмаз”, я - “Броня” - Вас зрозумів, виконуйте.
КВЗ-кт: “Трак”, я - “Алмаз”, ор.____, вправо________БМП,___під башту, кумулятивним, двома снарядами – вогонь!
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, БМП противника знищена, я - “Алмаз,” прийом.
КР – оператору: Продовжити сигнал “Град”.
КР – оператору: “Гроза” (мпв 2 рази на 50 с з проміжком 10 с).
Оператор-КР: Виконую.
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, ор._____, вправо_____, піхота противника, що спішується. Вирішив: вогневими засобами засідки знищити. Я – “Алмаз”, прийом.
КВ-КР: Товаришу капітан, в районі ор._____ піхота противника, що спішується. Вирішив: вогневими засобами засідки знищити.
КР-КВ: Вас зрозумів, рішення затверджую.
КВ-КВЗ: “Алмаз” я - “Броня” - Вас зрозумів, виконуйте.
КВЗ-но: “Тигр-1” я - “Алмаз”, ор._____, вправо_____ піхота противника, що спішується, три, під ціль, короткими, 50 патронів, вогонь. Я - “Алмаз”, прийом.
КР – оператору: Оператор “Хвиля” (ціль №3) (мпв з танком) 2 рази по 1 хв 30 с з проміжком 20 с.
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, в районі ор._____, вправо____спостерігаю до мотопіхотного взводу з танком. Вирішив: вогнем БМП знищити. Я – “Алмаз” прийом.
КВ-КВЗ: “Алмаз” я - “Броня”, - Вас зрозумів, виконуйте.
КВЗ-но: “Тигр-1” я - “Алмаз”, ор._____, далі_____, танк з двома БМП знищити. Я - “Алмаз” прийом.
КВ-КР: Товаришу капітан, в районі ор._____. Вирішив: до мотопіхотного взводу з танком. Вирішив: вогнем БМП знищити противника. Я – “Алмаз” прийом.
КР-КВ: Вас зрозумів, рішення затверджую.
КР – оператору: Оператор “Блискавка” (мпв, що спішуються) 2 рази по 1 хв з проміжком 10 с.
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, перед переднім краєм спостерігаю піхоту, що спішується силою до мотопіхотного взводу . Вирішив: зосередженим вогнем БМП знищити. Я – “Алмаз”, прийом.
КВ-КР: Товаришу капітан, перед позиціями вогневої засідки противник спішився силами до мотопіхотного взводу . Вирішив: зосередженим вогнем вогневої засідки - знищити противника. Я – “Алмаз”, прийом.
КР-КВ: Вас зрозумів, кинджальним вогнем нанести противнику максимальне ураження.
КВЗ-но: “Тигр-1” я - “Алмаз”, прямо піхота, що спішилась, кинджальним вогнем, вогнем кулеметів знищити. Я - “Алмаз” прийом.
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, вогнем засідки знищені танк і БМП. Вирішив: зосередженим вогнем БМП знищити. Я – “Алмаз” прийом.
КР – оператору: Оператор “Туча” (мпр у броньованому порядку з’являється 2 рази по 1 хв з проміжком 20 с.).
КВЗ-КВ: “Броня”, я - “Алмаз”, противник силою до роти обходить позицію з флангів. Прошу відкат. Я – “Алмаз” прийом.
КВ-КР: Товаришу капітан, головними силами виходить до позиції вогневої засідки з флангів, прошу Вашого дозволу на відхід вогневої засідки на основні позиції.
КР-КВ: Вас зрозумів.
Стій! Припинити вогонь.
Частковий відбій. Дублюю червоною ракетою.
Розрядити зброю. Поставити на запобіжники.
“Береза”, особисто перевірити розрядженість зброї та доповісти.
КВ-КР: Товаришу капітан, зброя розряджена.
КР-КВ: Товаришу лейтенант, відхід провести під прикриттям димів.
КВ-КВЗ: “Алмаз”, я - “Броня”, “Відкат”. Я - “Броня”.
КР-КВ: Товаришу лейтенант, провести заряджання зброї відділення, що знаходиться у траншеї.
КВ-ком.від.: “Пісок-3”, “Граніт-2”, я - “Броня”, ДО БОЮ, посилити спостереження.
ком.від –КВ: „Броня”, я – "Граніт-2”, я – "Броня”, ДО БОЮ, посилити нагляд.
КРоператору: Оператор „Лінія”.
КВ – ком.від.: „Кільце”, я – "Броня”, в районі орієнтиру 2 ближче 100 до МПВ з танком. „Грім-2” по правій БМП, "Тигр-І” ліва БМП і танк знищити.
ком.від-КВ: „Броня”, я – "Гранит-2”, БМП противника знищено.
КТ-КВ: „Броня”, я – "Тигр-І

Приложенные файлы

  • doc 3658629
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий