ID_4650_тести з медицини надзвичайних _українсь..

Назва наукового напрямку ( модуля ): Семестр : 4 Тести з Медицини надзвичайних ситуацій Опис : Мед . 2 - курс Укр. Перелік питань : 1. Що потрібно зробити , коли при наближенні до місця події Ви виявили дорослого постраж далого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Розпочати огляд за методикою АВС. B. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. Викликати швидку медичну допомогу. D. З’ ясувати , чи безпечним для Вас є місце події ? E. З’ ясувати , чи є аптечка першої допомоги ? 2. На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Викликати швидку мед ичну допомогу. B. * Представитися , пояснити батькам , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі. D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу батькі в і оточуючих свідків події. 3. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків . Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу ? A. Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитині . B. Наяв ність кровотечі у дитини. C. * Дозвіл батьків. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 4. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Які дії Ви будете ви конувати в першу чергу ? A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. B. Визначити чи немає переломів C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий D. Перевірити наявність пульсу E. З’ ясувати , чи немає кровотечі 5. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Яка Ваша дія буде наступною ? A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів B. * Визначити , чи постраждалий дихає. C. Перевірити у постраждалог о наявність пульсу. D. Перевірити у постраждалого , чи немає кровотечі. E. Все з перерахованого. 6. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ваші дії далі. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. * Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на грудну клітку. 7. Ви приступили до надання доп омоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клітку і зробили 2 безуспішних вдування . Ви п окращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. B. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка. C. Перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. Розпочати штучну вентиляцію легень. 8. Ви приступили до надання допомоги дорослому пос траждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його особисто. A. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискуван ь на грудну клітку за 10 с E. 30 натискувань на грудну клітку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с 9. Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не ди хає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с B. 2 повних вдихи за 3 с + 30 тискува нь на грудну клітку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 30 натискувань на грудну клітку за 10 с 10. Терміналь на пауза триває A. * До 1 хв B. До 30 хв C. До зникнення ознак життя D. До моменту зупинки серця E. До 1 год 11. Що відбувається з артеріальним тиском під час агонії A. Зростає на вдиху B. Не змінюється C. Падає до 0 D. * Зро стає E. Не визначається 12. Що потрібно зробити постраждалому при відсутності самостійного дихання : A. * Штучну вентиляцію легень. B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. Подачу повітря в легені . D. Накладання трахе остоми E. Зробити кон iкотом iю 13. У першій стадії реанімації передбачено введення A. * Не передбачається введення жодних середників . B. Адреналіну , атропіну i бікарбонату натрію C. Лише адреналіну . D. Лише атропіну E. Лише бікар бонату 14. Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті ? A. * Скорочення серця різко ослаблені B. Свідомість відсутня. C. Зіниці розширені , але реагують на світло D. Скорочення серця відсутні E. Дихання відсутнє 15. Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті ? A. 2-4 хв B. 30-40 хв C. 10-12 хв D. 13-15 хв E. * 5-7 хв 16. В якому органі найшвидше розвиваються необоротні зміни при вмиранні ? A. В легенях. B. В серці. C. У периферичній нервовій системі D. * В головному мозку E. В нирках 17. Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії ? A. Поверхневе , переривчасте дихання. B. Частота пульсу 20-30 за 1 хв C. Величина артеріального тиску 20-40 мм р т . ст.. D. Мимовільне сечовиділення і дефекація E. * Виражені сухожильні рефлекси. 18. При проведенні зовнішнього масажу серця найб iльш часто виникає таке ускладнення A. Розрив печ iнки B. Розрив леген iв.. C. * Перелом ребер D. Розрив д iафрагми. E. Розрив шлунка 19. У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття . Шкірні покриви бліді і ціанотичні . Зіниці розширені . Як називається такий стан ? A. Термінальна пауза. B. * Клінічна смерть. C. Біологічна смерть. D. Соціальна смерть. E. Агонія.. 20. При ураженні електричним струмом та блискавкою потр iбно : A. Провести лише деф iбриляц iю B. Ввести внутр iшньовенно хлорид кал iю C. Закопати потерпілого в землю D. * Провести деф iбриляц iю , штучне диха ння i масаж серця.. E. Все з перерахованого. 21. Під час зовнішнього масажу серця реан iматор кладе основу долон i на : A. Верхню третину груднини B. Нижню третину груднини C. * Середню третину груднини D. Верх iвку серця E. Д iлянку 3-4 ребра зл iва. 22. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті ? A. * Зниження сухожильних рефлексів . B. Блідість шкірних покривів C. Плями на спині синьо-багряного кольору D. Відвисання нижньої щелепи E. Стійке розширення зіни ць та відсутність реакції на світло 23. Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів ? A. * Розширення зіниць B. Поява пульсу на променевих артеріях. C. Відновлення дихання D. Звуження зіниць E. Ві дновлення свідомості 24. Обов’ язкова умова проведення штучної вентиляції легень “ iз рота в рот” A. Голова приведена до груднини B. Положення постраждалого на живот i C. Голова опущена вниз D. * Голова закинута назад. E. Н iздр i потерп iл ого відкриті 25. Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться A. Для тривалої вентиляції легень B. Для регуляції ритму дихання. C. Для надання невідкладної допомоги D. * Для усунення г iпоксем iї E. Для профілактики аспір ації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації . 26. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонуват и допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 27. На місці події Ви виявили постраж далу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 28. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йом у першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 29. Ви приступили д о надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознак и життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 30. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 31. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шля хів і зробили 2 безуспішних вдування . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * Покращити прохід ність дихальних шляхів і повторити 2 вдування. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. 32. Ви приступили до надання до помоги постраждалій вагітній жінці на місці події . Вона без свідомості й лежить на боці . Постраждала не дихає . Ви перевернули її на спину , забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальни х шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Розпочати штучну вентиляцію легень. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище п упка і перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку. 33. При наближенні до місця події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Розпочати огляд за методикою АВС. B. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , поясни ти , що готуєтеся зробити. C. Викликати швидку медичну допомогу. D. З’ ясувати , чи безпечним для Вас є місце події ? E. З’ ясувати , чи є аптечка першої допомоги ? 34. На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків . Якими повинні бут и Ваші дії далі ? A. Викликати швидку медичну допомогу. B. * Представитися , пояснити батькам , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі. D. Розпочати огляд за методик ою АВС . E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 35. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків . Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу ? A. Наявність зовнішніх чинник ів , які загрожують життю дитині . B. Наявність кровотечі у дитини. C. * Дозвіл батьків. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 36. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідом ості й лежить на животі . Які дії Ви будете виконувати в першу чергу ? A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. B. Визначити чи немає переломів C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий D. Перевірити наявність пульсу E. З’ ясувати , чи немає кро вотечі 37. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Яка Ваша дія буде наступною ? A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів B. * Визначити , чи постр аждалий дихає. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. D. Перевірити у постраждалого , чи немає кровотечі. E. Все з перерахованого. 38. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ваші дії далі. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Перевірити у постраждал ого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. * Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на гру дну клітку. 39. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клітку і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. B. * Здійснити 4-5 е нергійних натискувань на живіт вище пупка. C. Перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. Розпочати штучну вентиляцію легень. 40. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закри того масажу серця , коли Ви проводите його особисто. A. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с E. 30 натискувань на грудну клітку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с 41. Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події . Він без свідомості й лежить на живо ті . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну кл ітку за 5 с B. 2 повних вдихи за 3 с + 30 тискувань на грудну клітку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 30 натискувань на грудну клітку за 10 с 42. Термінальна пауза триває A. * До 1 хв B. До 30 хв C. До зникнення ознак життя D. До моменту зупинки серця E. До 1 год 43. Що відбувається з артеріальним тиском під час агонії A. Зростає на в диху B. Не змінюється C. Падає до 0 D. * Зростає E. Не визначається 44. При відсутності самостійного дихання хворому необхідно забезпечити : A. * Штучну вентиляцію легень. B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. П одачу повітря в легені . D. Накладання трахеостоми E. Зробити кон iкотом iю 45. У першій стадії реанімації передбачено введення A. * Не передбачається введення жодних середників . B. Адреналіну , атропіну i бікарбонату натрію C. Лише адрен аліну . D. Лише атропіну E. Лише бікарбонату 46. Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті ? A. * Скорочення серця різко ослаблені B. Свідомість відсутня. C. Зіниці розширені , але реагують на світло D. Скорочення се рця відсутні E. Дихання відсутнє 47. Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті ? A. 2-4 хв B. 30-40 хв C. 10-12 хв D. 13-15 хв E. * 5-7 хв 48. В якому органі найшвидше розвиваються необоротні зміни при вмир анні ? A. В легенях. B. В серці. C. У периферичній нервовій системі D. * В головному мозку E. В нирках 49. Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії ? A. Поверхневе , переривчасте дихання. B. Частота пульсу 20-30 за 1 хв C. Величина артеріального тиску 20-40 мм рт . ст. D. Мимовільне сечовиділення і дефекація E. * Виражені сухожильні рефлекси . 50. При проведенні зовнішнього масажу серця найб iльш часто виникає таке ускладнення A. Розрив печ iнки B. Розрив леген iв.. C. * Перелом ребер D. Розрив д iафрагми. E. Розрив шлунка 51. У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття . Шкірні покриви бліді і ціанотичні . Зіниці розширені . Як називається такий стан ? A. Термінальна пауза. B. * К лінічна смерть. C. Біологічна смерть. D. Соціальна смерть. E. Агонія. 52. При ураженні електричним струмом та блискавкою потр iбно : A. Провести лише деф iбриляц iю B. Ввести внутр iшньовенно хлорид кал iю C. Закопати потерпілого в землю D. * Провести деф iбриляц iю , штучне дихання i масаж серця.. E. Все з перерахованого. 53. Під час зовнішнього масажу серця реан iматор кладе основу долон i на Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Верхню третину груднини B. Нижню третину груднини C. * Середню третину груднини D. Верх iвку серця E. Д iлянку 3-4ре бра зл iва. 54. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті ? A. * Зниження сухожильних рефлексів . B. Блідість шкірних покривів C. Плями на спині синьо-багряного кольору D. Відвисання нижньої щелепи E. Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло 55. Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів ? A. * Розширення зіниць B. Поява пульсу на променевих артеріях. C. Відновлення дихання D. Звуження зіниць E. Віднов лення свідомості 56. Обов’ язкова умова проведення штучної вентиляції легень “ iз рота в рот” A. Голова приведена до груднини B. Положення постраждалого на живот i C. Голова опущена вниз D. * Голова закинута назад. E. Н iздр i потерп iлого відкриті 57. Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться A. Для тривалої вентиляції легень B. Для регуляції ритму дихання. C. Для надання невідкладної допомоги D. * Для усунення г iпоксем iї E. Для профілактики аспірації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації . 58. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати до помогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 59. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запроп онувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 60. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йому перш у допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 61. Ви приступили до на дання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознаки жи ття. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 62. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули йог о на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 63. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * Покращити прохідніст ь дихальних шляхів і повторити 2 вдування. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. 64. Ви приступили до надання допомо ги постраждалій вагітній жінці на місці події . Вона без свідомості й лежить на боці . Постраждала не дихає . Ви перевернули її на спину , забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шл я хів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Розпочати штучну вентиляцію легень. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку. 65. При наближенні до місц я події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Розпочати огляд за методикою АВС. B. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. Викликати швидку медичну допомогу. D. З’ ясувати , чи безпечним для Вас є місце події ? E. З’ ясувати , чи є аптечка першої допомоги ? 66. На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків . Якими повинні бути Ва ші дії далі ? A. Викликати швидку медичну допомогу. B. * Представитися , пояснити батькам , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі. D. Розпочати огляд за методикою А ВС . E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 67. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків . Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу ? A. Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитині . B. Наявність кровотечі у дитини. C. * Дозвіл батьків. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 68. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Які дії Ви будете виконувати в першу чергу ? A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. B. Визначити чи немає переломів C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий D. Перевірити наявність пульсу E. З’ ясувати , чи немає кровоте чі 69. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Яка Ваша дія буде наступною ? A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів B. * Визначити , чи постражда лий дихає. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. D. Перевірити у постраждалого , чи немає кровотечі. E. Все з перерахованого. 70. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ваші дії далі. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. * Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на грудну клітку. 71. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клі тку і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. B. * Здійснити 4-5 енергій них натискувань на живіт вище пупка. C. Перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. Розпочати штучну вентиляцію легень. 72. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого м асажу серця , коли Ви проводите його особисто. A. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с E. 30 натискувань на грудну клітку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с 73. Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку з а 5 с B. 2 повних вдихи за 3 с + 30 тискувань на грудну клітку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 30 натиск увань на грудну клітку за 10 с 74. Термінальна пауза триває A. * До 1 хв B. До 30 хв C. До зникнення ознак життя D. До моменту зупинки серця E. До 1 год 75. Що відбувається з артеріальним тиском під час агонії A. Зростає на вдиху B. Не змінюється C. Падає до 0 D. * Зростає E. Не визначається 76. При відсутності самостійного дихання хворому необхідно забезпечити : A. * Штучну вентиляцію легень. B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. Подачу повітря в легені . D. Накладання трахеостоми E. Зробити кон iкотом iю 77. У першій стадії реанімації передбачено введення A. * Не передбачається введення жодних середників . B. Адреналіну , атропіну i бікарбонату натрію C. Лише адреналіну . D. Лише атропіну E. Лише бікарбонату 78. Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті ? A. * Скорочення серця різко ослаблені B. Свідомість відсутня. C. Зіниці розширені , але реагують на світло D. Скорочення серця відсутні E. Дихання відсутнє 79. Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті ? A. 2-4 хв B. 30-40 хв C. 10-12 хв D. 13-15 хв E. * 5-7 хв 80. В якому органі найшвидше розвиваються необоротні зміни при вмиранн і ? A. В легенях. B. В серці. C. У периферичній нервовій системі D. * В головному мозку E. В нирках 81. Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії ? A. Поверхневе , переривчасте дихання. B. Частота пульсу 20-30 за 1 хв C. Величина артеріального тиску 20-40 мм рт . ст.. D. Мимовільне сечовиділення і дефекація E. * Виражені сухожильні рефлекси . 82. При проведенні зовнішнього масажу серця найб iльш часто виникає таке ускладнення A. Розрив печ iнки B. Розрив леген iв.. C. * Перелом ребер D. Розрив д iафрагми. E. Розрив шлунка 83. У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття . Шкірні покриви бліді і ціанотичні . Зіниці розширені . Як називається такий стан ? A. Термінальна пауза. B. * Кл інічна смерть. C. Біологічна смерть. D. Соціальна смерть. E. Агонія. 84. При ураженні електричним струмом та блискавкою потр iбно : A. Провести лише деф iбриляц iю B. Ввести внутр iшньовенно хлорид кал iю C. Закопати потерпілого в землю D. * Провести деф iбриляц iю , штучне дихання i масаж серця.. E. Все з перерахованого. 85. Під час зовнішнього масажу серця реан iматор кладе основу долон i на A. Верхню третину груднини B. Нижню третину груднини C. * Середню третину груднини D. Верх iвку серця E. Д iлянку 3-4ребра зл iва. 86. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті ? A. * Зниження сухожильних рефлексів. B. Блідість шкірних покривів C. Плями на спині синьо-багряного кольору D. Відвисання нижнь ої щелепи E. Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло 87. Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів ? A. * Розширення зіниць B. Поява пульсу на променевих артеріях. C. Відновлення д ихання D. Звуження зіниць E. Відновлення свідомості 88. Обов’ язкова умова проведення штучної вентиляції легень “ iз рота в рот” A. Голова приведена до груднини B. Положення постраждалого на живот i C. Голова опущена вниз D. * Голов а закинута назад. E. Н iздр i потерп iлого відкриті 89. Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться A. Для тривалої вентиляції легень B. Для регуляції ритму дихання. C. Для надання невідкладної допомоги D. * Для усунення г iпоксем iї E. Для профілактики аспірації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації . 90. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що про йшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 91. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуюч им , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 92. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу ба тьків . Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з н ерерахованого. 93. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * П ри відсутності можливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 94. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідом ості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Поклик ати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 95. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезп ечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати ш видку допомогу. C. * Покращити прохідність дихальних шляхів і повторити 2 вдування. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдува ння. 96. Ви приступили до надання допомоги постраждалій вагітній жінці на місці події . Вона без свідомості й лежить на боці . Постраждала не дихає . Ви перевернули її на спину , забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдува ння . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Розпочати штучну вентиляцію легень. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань н а грудну клітку. 97. Прекардіальний удар виконується найчастіше у випадку : A. Механічної травми B. Баротравми C. * Електротравми D. Поєднаної травми E. Комбінованої травми 98. При наближенні до місця події Ви виявили дорослого постраж далого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Розпочати огляд за методикою АВС. B. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. Викликати швидку медичну допомогу. D. З’ ясувати , чи безпечним для Вас є місце події ? E. З’ ясувати , чи є аптечка першої допомоги ? 99. На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Викликати швидку медичну допомогу. B. * Представитися , пояснити батькам , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі. D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу бат ьків і оточуючих свідків події. 100. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків . Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу ? A. Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитині . B. Наявність кровотечі у дитини. C. * Дозвіл батьків. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 101. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Які дії Ви бу дете виконувати в першу чергу ? A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. B. Визначити чи немає переломів C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий D. Перевірити наявність пульсу E. З’ ясувати , чи немає кровотечі 102. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Яка Ваша дія буде наступною ? A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів B. * Визначити , чи постраждалий дихає. C. Перевірити у пос траждалого наявність пульсу. D. Перевірити у постраждалого , чи немає кровотечі. E. Все з перерахованого. 103. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постр аждалий не дихає . Ваші дії далі. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести пос траждалого у стабільне положення D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. * Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на грудну клітку. 104. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клітку і зробили 2 безуспішних вд у вання . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. B. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище п упка. C. Перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. Розпочати штучну вентиляцію легень. 105. Ви приступили до надання допомог и дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводит е його особисто. A. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с E. 30 натискувань на грудну клітку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с 106. Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с B. 2 повних вдихи з а 3 с + 30 тискувань на грудну клітку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 30 натискувань на грудну клітку за 10 с 107. При проведенні зовнішнього масажу серця найб iльш часто виникає таке ускладнення A. Розрив печ iнки B. Розрив леген iв.. C. * Перелом ребер D. Розрив д iафрагми. E. Розрив шлунка 108. У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття . Шкірні покриви бліді і ціанотичні . Зіниці розширені . Як називається такий стан ? A. Термінальна пауза. B. * Клінічна смерть. C. Біологічна смерть. D. Соціальна смерть. E. Агонія.. 109. При ураженні електричним струмом та блискав кою потр iбно : A. Провести лише деф iбриляц iю B. Ввести внутр iшньовенно хлорид кал iю C. Закопати потерпілого в землю D. * Провести деф iбриляц iю , штучне дихання i масаж серця.. E. Все з перерахованого. 110. Під час зовнішнього масажу серця реан iматор кладе основу долон i на Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Верхню третину груднини B. Нижню третину груднини C. * Середню третину груднини D. Верх iвку серця E. Д iлянку 3-4ребра зл iва. 111. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті ? A. * Зниження сухожильних рефлексів . B. Блідіс ть шкірних покривів C. Плями на спині синьо-багряного кольору D. Відвисання нижньої щелепи E. Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло 112. Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів ? A. * Розширення зіниць B. Поява пульсу на променевих артеріях. C. Відновлення дихання D. Звуження зіниць E. Відновлення свідомості 113. Обов’ язкова умова проведення штучної вентиляції легень “ iз рота в рот” A. Голова приведена до груднини B. Положення постраждалого на живот i C. Голова опущена вниз D. * Голова закинута назад. E. Н iздр i потерп iлого відкриті 114. Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться A. Для тривалої вентиляції легень B. Для регуляції ритму дихання. C. Для надання невідкладної допомоги D. * Для усунення г iпоксем iї E. Для профілактики аспірації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації . 115. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 116. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку ме дичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 117. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 118. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви пере вертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 119. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 120. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести пост раждалого у стабільне положення. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * Покращити прохідність дихальних шляхів і повторити 2 вдування. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у пост раждалого наявність пульсу. E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. 121. Ви приступили до надання допомоги постраждалій вагітній жінці на місці події . Вона без свідомості й лежить на боці . Постраждала не дихає . Ви пере вернули її на спину , забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Розпочати штучну вентиляцію легень. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірит и у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку. 122. При наближенні до місця події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Розпочати огляд за методикою АВС. B. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. Викликати швидку медичну допомогу. D. З’ ясувати , чи безпечним для Вас є місце події ? E. З’ ясувати , чи є аптечка першої допомоги ? 123. На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Викликати швидку медичну допомогу. B. * Представитися , пояснити батькам , що пройшли курс пе ршої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі. D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 124. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків . Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу ? A. Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитині . B. Наявність кровотечі у дитини. C. * Дозвіл батьків. D. Відсутність інши х свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 125. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Які дії Ви будете виконувати в першу чергу ? A. Забезпечити прохідність дихальних шляхі в. B. Визначити чи немає переломів C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий D. Перевірити наявність пульсу E. З’ ясувати , чи немає кровотечі 126. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на живот і . Ви перевернули його на спину . Яка Ваша дія буде наступною ? A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів B. * Визначити , чи постраждалий дихає. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. D. Перевірити у постраждалого , чи немає кров отечі. E. Все з перерахованого. 127. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ваші дії далі. A. Забезпечити прохідність верхніх дихал ьних шляхів і зробити 4 вдування. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення D. Забезпечити прохідність верхніх дихал ьних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. * Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на грудну клітку. 128. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить н а животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клітку і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Во н и виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. B. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка. C. Перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити п рохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. Розпочати штучну вентиляцію легень. 129. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на жив оті . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його особисто. A. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вди хи за 3 с B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с E. 30 натискувань на грудну клі тку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с 130. Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику ш тучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с B. 2 повних вдихи за 3 с + 30 тискувань на грудну клітку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. * 30 натискувань на грудну клітку за 20 с + 2 повних вдихи за 3 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 30 натискувань на грудну клітку за 10 с 131. При відсутності самостійного дихання хворому необхідно забезпечити : A. * Штучну вентиляцію легень. B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. Подачу повітря в легені . D. Накладання трахеостоми E. Зробити кон iкотом iю 132. Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії ? A. П оверхневе , переривчасте дихання. B. Частота пульсу 20-30 за 1 хв C. Величина артеріального тиску 20-40 мм рт . ст.. D. Мимовільне сечовиділення і дефекація E. * Виражені сухожильні рефлекси . 133. При проведенні зовнішнього масажу серця найб iльш часто виникає таке ускладнення A. Розрив печ iнки B. Розрив леген iв. C. * Перелом ребер D. Розрив д iафрагми. E. . Розрив шлунка 134. У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття . Шкірні покриви бліді і ціанотичні . Зіниці р озширені . Як називається такий стан ? A. Термінальна пауза. B. * Клінічна смерть. C. Біологічна смерть. D. Соціальна смерть. E. Агонія.. 135. При ураженні електричним струмом та блискавкою потр iбно : A. Провести лише деф iбриляц iю B. В вести внутр iшньовенно хлорид кал iю C. Закопати потерпілого в землю D. * Провести деф iбриляц iю , штучне дихання i масаж серця.. E. Все з перерахованого. 136. Під час зовнішнього масажу серця реан iматор кладе основу долон i на Ви приступили до н адання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Верхню третину груднини B. Нижню третину груднини C. * Середню третину груднини D. Верх iвку серця E. Д iлянку 3-4ребра зл iва. 137. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті ? A. * Зниження сухожильних рефлексів . B. Блідість шкірних покривів C. Плями на спині синьо-багря ного кольору D. Відвисання нижньої щелепи E. Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло 138. Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів ? A. * Розширення зіниць B. Поява пульсу на про меневих артеріях. C. Відновлення дихання D. Звуження зіниць E. Відновлення свідомості 139. Обов’ язкова умова проведення штучної вентиляції легень “ iз рота в рот” A. Голова приведена до груднини B. Положення постраждалого на живот i C. Голова опущена вниз D. * Голова закинута назад. E. Н iздр i потерп iлого відкриті 140. Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться A. Для тривалої вентиляції легень B. Для регуляції ритму дихання. C. Для надання невідкл адної допомоги D. * Для усунення г iпоксем iї E. Для профілактики аспірації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації . 141. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати н а допомогу оточуючих свідків події. 142. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 143. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка зн аходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 144. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні доз волу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 145. Ви приступили до надання допомоги пос траждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраж далого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 146. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення. B. Покликати на допо могу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * Покращити прохідність дихальних шляхів і повторити 2 вдування. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. 147. Ви приступили до надання допомоги постраждалій вагітній жінці на місці події . Вона без свідомості й лежить на боці . Постраждала не дихає . Ви перевернули її на спину , забезпечили прохідність верхніх дих альних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Розпочати штучну вентиляцію легень. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і вик ликати швидку допомогу. C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку. 148. Під час надання допомоги дорослому постраждалому на місці події при первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині гомілки . Аптечк и першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. * Попросіть постраждалого щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. Підняти но гу вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 149. Під час надання допомоги дорослому постраждалому на місці події , Ви виявили , що він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутаці ю у середній третині правого передпліччя . У Вас є аптечка першої допомоги . Ваші дії далі. A. Промити рану , накласти тугу пов’ язку B. У верхній третині правого плеча накласти джгут C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. * У нижній третині правого п леча накласти джгут E. Накласти джгут зразу вище місця ампутації. 150. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній т ретині правого стегна . У Вас немає аптечки першої допомоги . Ваші дії далі. A. * У верхній третині правого стегна накласти джгут-закрутку B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут-закрутку зразу вище місця ампутації. 151. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти дж гут-закрутку у нижній третині стегна. D. Підняти ногу вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 152. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладан ня джгута . На вулиці +20 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. * Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. B. Розпустити джгут і накласти тугу пов’ язку. C. Частково розпустити джгут. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця E. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця 153. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огля ді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , артеріальна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Слідкувати за ознаками життя , вимити руки. B. Здійснити транспортну іммобілізац ію пошкодженого стегна , вимити руки. C. Перенести постраждалого у безпечніше місце , вимити руки D. Покласти постраждалого на спину , підняти ноги , накрити ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. E. * Накрити постраждалого ков дрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. 154. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третин і гомілки . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Щільно притиснути шматок тканини до рани с воєю рукою E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 155. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , ознак ами подразнення очеревини . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Дати постраждалому алкоголь і багато пити B. Вжити протишокові заходи , дати постраждалому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. * Вжити протишокові заходи , контролювати стан постраждалого. 156. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . Постраждалий при свідомості . На вулиці падає сніг , мороз - 5 оС . Ми нуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. B. Додатково вкрити постраждалого. C. * Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця D. Підня ти праву руку вище рівня серця. E. Контролювати стан постраждалого. 157. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , венозна кровотеча із рани н а стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут вище рани , підняти ногу. B. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут нижче рани , підняти ногу. C. Накласти тугу пов’ язку , приступити до вторинного огляду. D. Постраждалого слід покласти на спину , підняти ногу. E. * Накрити постраждалого ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя. 158. , На місці події виявлено постраждалого з проникаюч им пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного огляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 159. Постраждалий К ., 25 років , після автомобільної аварії має відкритий перелом стегна . З рани пульсує кров , яскраво-червоного кольору . Свідомість збережена . Шкірні покриви бл іді . Про який вид кровотечі можна думати у даному випадку ? A. Венозна кровотеча. B. * Артеріальна кровотеча . C. Капілярна кровотеча. D. Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої кінцівки. E. Вид кровотечі важко встановити. 160. Осно вними ознаками венозних кровотеч є : A. Яскраво-червоний колір крові. B. Яскраво-червоний колір крові і пульсуючий характер кровотечі. C. Темний колір крові. D. Порівняно сповільнений характер кровотечі. E. * Темний колір крові з порівняно сповільненим характером кровотечі . 161. Визначіть основний клінічний симптом внутрішньої кровотечі : A. погіршення стану хворого. B. * загальна слабість , запаморочення , потемніння в очах . C. зменшення кількості лейкоцитів. D. зменшення кіл ькості лейкоцитів зі зсувом формули вліво. E. наявність крові в сечі. 162. Яка крововтрата небезпечна для життя дорослої людини ? A. 500 мл. B. 1000 мл. C. * 1500 мл . D. 300 мл. E. 800 мл. 163. У разі якої крововтрати розвивається к лінічна картина геморагічного шоку ? A. при крововтраті 10 % ОЦК. B. при крововтраті 20 % ОЦК. C. при крововтраті 30 % ОЦК. D. * при крововтраті більше 30 % ОЦК. E. при масивній крововтраті. 164. Яка перша допомога при артеріальних кровотеча х ? A. Спостерігати за потерпілим , чекаючи машину швидкої допомоги. B. Поставити міхур з льодом та зібрати анамнез у постраждалого. C. Надати хворому горизонтального положення тіла , ввести серцеві засоби. D. Обробити рану 3 % розчином Н 2О 2 т а накласти стискальну пов’ язку. E. * Зупинити кровотечу за допомогою джгута , притискання судин . 165. Джгут накладений правильно , якщо : A. . Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються рожевими. B. Пульсація на судинах нижче джгута визнач ається. C. * Пульсація на судинах нижче джгута не визначається , і кровотеча з рани зупинилась . D. Кровотеча з рани продовжується , а пульсація на судинах нижче джгута відсутня. E. Пульсація на судинах нижче джгута визначається , кровотеча з рани п родовжується , але інтенсивність її зменшилася. 166. При венозних кровотечах з судин кінцівок необхідно : A. Накласти джгут на рану. B. Надати кінцівкам підвищеного положення. C. Накласти стискальну пов’ язку. D. * Накласти джгут вище поранення. E. Пальцеве притискання судин. 167. У хворого із закритою травмою живота виявлено внутрішню кровотечу . Яку допомогу треба надати хворому ? A. * Покласти холод на живіт , увести 1 мл етамзилату натрію , 10 мл 10 % розчину хлористого кальцію , направити у стаціонар . B. Покласти грілку на живіт , увести 1 мл етамзилату натрію , 10 мл 10 % розчину хлористого кальцію та направити постраждалого до хірурга. C. Покласти холод на живіт , увести спазмолітики та знеболювальні , направити до хірурга. D. П окласти грілку на живіт , увести 10 мл 10 % розчину хлористого кальцію , визначити групу крові. E. Накласти холод на живіт та стискальну пов’ язку . 168. У дитини 10 років під час уроку почалася носова кровотеча . Яку невідкладну допомогу треба надати ? A. Надати дитині горизонтального положення . B. Ввести у носові ходи тампон , змочений у розчині фурациліну 1:5000. C. * Ввести у носові ходи тампон , змочений у 3 % розчині перекису водню . D. Закапати ніс 0,05 % розчином нафтизину і покласти хол од на ніс. E. Закапати ніс 10 % розчином натрію хлориду і покласти холод на ніс. 169. Як називають пошкодження тканин із порушенням цілості шкіри або слизових оболонок ? A. Виразка. B. Нориця. C. Відкритий перелом. D. * Рана . E. Забій. 170. Проф iлактику якого захворювання обов’ язково проводять при наявності рани ? A. Сепсису. B. Нагноєння. C. * Правця . D. Сибірки. E. Бешихи. 171. Як загоюються рани , якщо вони є наслідком поверхневих ушкоджень шкіри ? A. Первинним на тягом. B. Вторинним натягом. C. . Третинним натягом. D. * Під струпом . E. Рубцюванням i еп iтел iзац iєю. 172. Що застосовують для лікування ран у другій фазі ранового процесу ? A. Гіпертонічний розчин натрію хлориду. B. Ізотонічний розч ин натрію хлориду. C. * Мазі на жировій основ i. D. Асептичну пов’ язку. E. Хлоргексидин , фурацилін та ін. 173. Як часто проводять перев’ язку у 2-й фазі ранового процесу ? A. Кожен день. B. * Один раз на 2-3 дні . C. Два рази на день. D. Раз на тиждень. E. У разі потреби . 174. Чим краще промивати гнійну рану під час перев’ язки ? A. Фурациліном. B. Гіпертонічним розчином натрію хлориду. C. * Перекисом водню. D. Водним розчином хлоргексидину. E. Розчином калію перманганату. 175. Яким розчином промивають рани у разі укусів тварин ? A. Гіпертонічним. B. Ізотонічним натрію хлориду. C. * Мильним. D. Калію перманганатом. E. Дистильованою водою. 176. В якій рані утворюються найкращі умови для розвитку анаеробної iнфекц iї ? A. * Колотій . B. Глибок iй р iзан iй. C. Укушен iй. D. Рубан iй. E. Гн iйн iй. 177. Протягом якого часу п iсля поранення проводять первинну х iрург iчну обробку рани ? A. Протягом першої доби. B. Протягом 48 год. C. У перш i 2-3 год. D. * У перш i 12 год. E. Якщо немає нагноєння. 178. Постраждалий К ., 25 років , після автомобільної аварії має відкритий перелом стегна . З рани пульсує кров , яскраво-червоного кольору . Свідомість збережена . Шкірні покриви бліді . Про як ий вид кровотечі можна думати у даному випадку ? A. Венозна кровотеча. B. * Артеріальна кровотеча . C. Капілярна кровотеча. D. Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої кінцівки. E. Вид кровотечі важко встановити. 179. Основними озна ками венозних кровотеч є : A. Яскраво-червоний колір крові. B. Яскраво-червоний колір крові і пульсуючий характер кровотечі. C. Темний колір крові. D. Порівняно сповільнений характер кровотечі. E. * Темний колір крові з порівняно сповільненим характером кровотечі. 180. Визначіть основний клінічний симптом внутрішньої кровотечі : A. погіршення стану хворого. B. * загальна слабість , запаморочення , потемніння в очах . C. зменшення кількості лейкоцитів. D. зменшення кількості лейкоц итів зі зсувом формули вліво. E. наявність крові в сечі. 181. Яка крововтрата небезпечна для життя дорослої людини ? A. 500 мл. B. 1000 мл. C. * 1500 мл . D. 300 мл. E. 800 мл. 182. У разі якої крововтрати розвивається клінічна кар тина геморагічного шоку ? A. при крововтраті 10 % ОЦК. B. при крововтраті 20 % ОЦК. C. при крововтраті 30 % ОЦК. D. * при крововтраті більше 30 % ОЦК. E. при масивній крововтраті. 183. Яка перша допомога при артеріальних кровотечах ? A. Спостерігати за потерпілим , чекаючи машину швидкої допомоги. B. Поставити міхур з льодом та зібрати анамнез у постраждалого. C. Надати хворому горизонтального положення тіла , ввести серцеві засоби. D. Обробити рану 3 % розчином Н 2О 2 та наклас ти стискальну пов’ язку. E. * Зупинити кровотечу за допомогою джгута , притискання судин. 184. Джгут накладений правильно , якщо : A. Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються рожевими. B. Пульсація на судинах нижче джгута визначається. C. * Пульсація на судинах нижче джгута не визначається , і кровотеча з рани зупинилась . D. Кровотеча з рани продовжується , а пульсація на судинах нижче джгута відсутня. E. Пульсація на судинах нижче джгута визначається , кровотеча з рани продовжуєть ся , але інтенсивність її зменшилася. 185. У хворого із закритою травмою живота виявлено внутрішню кровотечу . Яку допомогу треба надати хворому ? A. * Покласти холод на живіт , увести 1 мл етамзилату натрію , 10 мл 10 % розчину хлористого кальцію , направ ити у стаціонар . B. Покласти грілку на живіт , увести 1 мл етамзилату натрію , 10 мл 10 % розчину хлористого кальцію та направити постраждалого до хірурга. C. Покласти холод на живіт , увести спазмолітики та знеболювальні , направити до хірурга. D. Покласти грілку на живіт , увести 10 мл 10 % розчину хлористого кальцію , визначити групу крові. E. Накласти холод на живіт та стискальну пов’ язку . 186. У дитини 10 років під час уроку почалася носова кровотеча . Яку невідкладну допомогу треба надати ? A. Надати дитині горизонтального положення . B. Ввести у носові ходи тампон , змочений у розчині фурациліну 1:5000. C. * Ввести у носові ходи тампон , змочений у 3 % розчині перекису водню . D. Закапати ніс 0,05 % розчином нафтизину і покласт и холод на ніс. E. Закапати ніс 10 % розчином натрію хлориду і покласти холод на ніс. 187. У приймальне відділення лікарні доставлений постраждалий Б ., 52 років , через 30 хв після автошляхової пригоди . При огляді хворого : виражена підшкірна емфізема на шиї , обличчі і лівій половині грудної клітки . Шкіра обличчя і слизові ціанотичні . Вени на шиї напружені . При пальпації грудної стінки зліва чітко визначається крепітація кісткових фрагментів (3-5 ребра ). Дихання зліва не вислуховується . Тони серця глух і . АТ вЂ“ 180/90 мм рт . ст . Про яке пошкодження можна подумати в даному випадку ? A. Перелом ребер. B. Закритий пневмоторакс. C. Відкритий пневмоторакс. D. * Перелом ребер і закритий пневмоторакс . E. Травма грудної клітки. 188. 2. Як назива ється захворювання , у разі якого у плевральній порожнині є повітря ? A. Це не захворювання , а нормальний стан плевральної порожнини. B. Плеврит. C. Пневмоплевроторакс. D. * Пневмоторакс . E. Пневмопульмоторакс ? 189. Визначіть характерні к лінічні ознаки відкритого пневмотораксу : A. Тяжкий загальний стан хворого. B. Вимушене положення. C. Підшкірна емфізема. D. * Виділення пухирців повітря і крові з рани з характерним звуком під час дихання . E. Біль у грудях . 190. Який ос новний метод досл iдження використовується при закритому пневмоторакс i? A. Рентгенограф iя ребер. B. * Рентгенограф iя орган iв грудної клітки . C. Оглядова рентгеноскоп iя грудної кл iтки. D. Плевральна пункц iя. E. Бронхоскоп iя. 191. Що таке ко лабована легеня ? A. * Спадання леген . B. Скупчення пов iтря в порожнин i плеври. C. Розростання сполучної тканини в легені. D. Розширення легень. E. Запилення легень. 192. Які заходи першої допомоги у разі закритого пневмотораксу ? A. * Закритий пневмоторакс переводять у відкритий . B. Уводять протишокові препарати. C. Проводять первинну хірургічну обробку рани. D. Накладають оклюзійну пов’ язку. E. Уводять кровоспинні засоби ? 193. В чому полягає перша допомога хворим із в iдкритим пневмотораксом ? A. Бронхоскоп iя. B. Плевральна пункц iя. C. Первинна обробка рани. D. Торакотом iя i рев iз iя орган iв грудної кл iтки. E. * Накладання оклюз iйної пов’ язки . 194. Визначте механ iзм утворення клапанного пневмотораксу. A. Пов iтря входить i виходить з рани п iд час дихання. B. Пов iтря потрапляє до рани i виходить при диханн i. C. * Пов iтря потрапляє в рану i не виходить при диханні . D. Існує клапан , який не випускає пов iтря. E. Пов iтря потрапляє через бронх , а виходить через рану. 195. Хворого віком 38 років доставлено в лікарню через 20 хв після ножового поранення грудей . Зліва , в ділянці VII міжребер’ я , по задній аксилярній лінії ножова рана розміром 1х 2 см . Свідомість його затьмарена . Шкірні покриви бліді . Під час огляду у постраждалого виник колапс із втратою свідомості . Хворий покрився холодним потом , артеріальний тиск знизився до 60/40 мм рт . ст . Що необхідно виконати у першу чергу ? A. Наладити інфузійну терапію , стабілізувати гемодинаміку . B. Наладити терміново гемотрансфузію із врахуванням групи крові , резус-фактора та стабілізувати гемодинаміку . C. Наладити інфузійну терапію та терміново виконати пункцію і дренування плевральної порожнини . D. * Наладити інфузійну терапію та терм іново доставити в операційну для екстреної торакотомії . 196. Яку першу допомогу необхідно надати хворому при проникаючому пораненні грудей із відкритим пневмотораксом ? A. * Накласти оклюзійну асептичну пов ’ язку. B. Накласти клейову пов’ язку з цел офаном . C. Провести паравертебральну блокаду . D. Провести вагосимпатичну блокаду . E. Виконати пункцію плевральної порожнини . 197. У приймальне відділення було доставлено юнака віком 19 років з колото-різаним пораненням правої половини грудно ї клітки . На оглядовій рентгенограмі грудної клітки виявлено малий правобічний гемоторакс . Вкажіть оптимальну хірургічну тактику : A. * Пункція правої плевральної порожнини в VII міжребер’ ї по задній пахвовій лінії . При одержанні понад 100 мл кроⳠ– дре нування порожнини за Бюлау. B. Пункція правої плевральної порожнини в ІІ міжребер’ ї по середньоключичній лінії . C. Дренування правої плевральної порожнини за Бюлау. D. Проведення проби Рувілуа– Грегуара (на згортання крові ). E. Спостереження. 198. Що відноситься до остаточної зупинки кровотечі ? A. * накладання затискача та лігатури B. максимальне згинання кінцівки в суглобі C. щільна тампонада рани D. Накладання джгута E. Притискання судин на протязі 199. Що відноситься до остаточної зупинки кровотечі ? A. Пальцеве притискання судини в рані B. щільна тампонаду рани C. Накладання джгута D. Притискання судин на протязі E. * прошивання судини в рані 200. З чого Ви почнете надання допомоги при змішаній кров отечі передпліччя на місці події ? A. Накладання джгута B. * Накладання стискувальної пов 'язки C. Проведення променевої коагуляції D. накладання бокового або циркулярного судинного шва E. прошивання судини в рані 201. За ступенем інфікован ості рани поділяють A. * Асептичні , контаміновані , інфіковані , гнійні B. неускладнені і ускладнені C. Асептичні , деконтаміновані , інфіковані , гнійні D. Асептичні , бактеріально забруднені , гнійні E. Неускладнені , інфіковані , гнійні 202. До хімічних методів остаточної зупинки кровотечі відносять : A. прошивання (шовк , лавсан , кетгут ) судини в рані B. * судинозвужувальні препарати та препарати , що викликають підвищення згортання крові C. накладання лігатури на відстані D. накладання бокового або циркулярного судинного шва E. електрокоагуляція 203. До фізичних методів остаточної зупинки кровотечі відносять A. накладають лігатури на відстані ); B. накладання бокового або циркулярного судинного шва C. * Хол од , електрокоагуляцію D. суха плазма , фібрин E. прошивання (шовк , лавсан , кетгут ) судини в рані 204. До механічних методів остаточної зупинки кровотечі відносять A. 205. До механічних методів остаточної зупинки кровотечі відносять A. накла дання лігатури на відстані B. * прошивання (шовк , лавсан , кетгут ) судини в рані ; C. щільну тампонаду рани D. накладання джгута E. електрокоагуляція 206. До механічних методів остаточної зупинки кровотечі відносять A. максимальне згинан ня кінцівки в суглобі B. накладання джгута C. * накладання лігатури на відстані D. стискальна пов’ язка E. щільну тампонаду рани 207. До механічних методів остаточної зупинки кровотечі відносять A. * накладання бокового або циркулярного судинного шва . B. щільну тампонаду рани C. накладання джгута D. електрокоагуляція E. максимальне згинання кінцівки в суглобі 208. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям не спокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , садном у ділянці правого підребер’ я . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Підняти постраждалому ноги , дати багато пити. B. Підняти постраждалому ноги , накрити ковдрою , контролювати його с тан. C. * Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. Дати постраждалому алкоголь і багато пити 209. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постражда лий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Ви перетиснули праву стегнову артерію на 10 хв . Кровотеча зупинилася . Вкажіть Ваші дії. A. Нак ласти джгут-закрутку у середній третині стегна B. Вжити протишокові заходи C. * Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна , вжити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти ногу вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правої гомілки. 210. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомі лки , кровотечі немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти тугу пов’ язку на рану. C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верх ній третині гомілки. 211. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині правого плеча . Аптечки першої допомоги н емає . Вкажіть Ваші дії. A. Накласти джгут-закрутку у нижній третині правого плеча. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині правого плеча C. * Щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою D. Підняти руку вище рівня серця E. Накла сти джгут-закрутку у верхній третині правого передпліччя. 212. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . Постраждалий при свідомості . На вулиці падає сніг , мороз - 5 о С . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. B. Додатково вкрити постраждалого. C. * Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця D. Підняти праву руку вище рівня серця. E. Контролювати стан постраждалого. 213. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , венозна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут вище рани , підняти ногу. B. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут нижче рани , підняти ногу. C. Накласти тугу пов’ язку , приступити до вторинного огляду. D. Постраждалого слід покласти на спину , підняти ногу. E. * Накрити постраждалого ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя. 214. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан пост раждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . На вулиці +20 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця B. * Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. C. Розпустити джгут і накласти тугу пов’ язку. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця E. Жодне з перерахованого 215. На місці події виявлено по страждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного огляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 216. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці грудного відділу хребта . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. * Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під шию і поперек валик. B. Покласти постраждалого на м’ які ноші спиною вниз і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на ноші не змінюючи положення тіла D. Заборонено проводити іммобілізацію E. Жодне з перерахованого. 217. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці тазових кісток . Як пров ести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. За допомогою спеціального жилета B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на м’ які ноші у знайденій позі. D. Покласти постраждалого на щит спиною вниз , за фіксувати до нього , підклавши під поперек валик. E. * Жодне з перерахованого. 218. За причиною виникнення рани поділяють A. * на умисні й випадкові B. операційні , вогнепальні , ножові , забійні C. поверхневі та глибокі рани D. різані , коло ті , рубані E. побутові , промислові , сільськогосподарські , спортивні 219. За характером дії травмуючого фактора рани поділяють на : A. на умисні й випадкові B. операційні , вогнепальні , ножові , забійні C. поверхневі та глибокі рани D. * рі зані , колоті , рубані E. побутові , промислові , сільськогосподарські , спортивні 220. За обставинами поранення розрізняють рани : A. на умисні й випадкові B. операційні , вогнепальні , ножові , забійні C. поверхневі та глибокі рани D. різані , колоті , рубані E. * побутові , промислові , сільськогосподарські , спортивні 221. Залежно від термінів виникнення розрізняють рани : A. на умисні й випадкові B. операційні , вогнепальні , ножові , забійні C. поверхневі та глибокі рани D. різан і , колоті , рубані E. * свіжа , запізніла 222. Які є види пневмотораксу ? A. * Відкритий , закритий , клапанний. B. Відкритий , стулковий. C. Закритий , зміщений , вторинний. D. Закритий , відкритий , частковий E. Частковий , двобічний , тотальни й 223. Ваші дії при виявленні кровотечі ? A. * Притиснути пальцем артерію вище місця поранення , а потім накласти стискувальну пов”язку B. Викликати швидку і чекати коли вона приїде C. Запитати постраждалого чи давно у нього почалася кровотеча , дат и попити теплого чаю 224. Потерпілий відкашлює яскраво-червною кровю , при цьому спостерігається утруднене дихання , блідність шкіри . Що потрібно зробити у першу чергу ? A. * Хворого кладуть напівлежачи під спину кладуть валик , на груди холодний компрес , забороняється рухатись і говорити B. Кладуть хворог у напівлежаче положення . Під спину ставлять льод і просять розмовляти C. Хворого ставлять лежачи так щоб голова знаходилася нижче тулуба , під спину ставлять холодний компрес D. Хворого кладуть на півлежачи , ноги згинають в колінах , по можливості дають теплий чай E. Хворого посадити нахиливши голову вперед щоб кров не попадалав носоглотку , викликати швидку 225. Геморагічний шок – це… A. * Стан організму , який виник внаслідок крововтрати , хара ктеризується пригніченням центральної нервової системи B. Стан організму який виникає видалення зуба C. Стан організму після перенесення складної операції на вусі з великою втратою крові D. Стан організму який виникає після перенесення стресу E. Стан організму після вторинного утоплення 226. Які ознаки некомпенсованого зворотнього геморагічного шоку ? A. * Блідність шкірних покривів , тахікардія (пульс до 120 ударів на хвилину ) B. Хворий при свідомості , шкіда бліда , тахікардія ( до 100 уд арів на хвилину ) C. Глибокі порушення ЦНС , органів дихання , кровообіг D. Посиніння шкіри , зниження АТ , дихальна недостатність E. Дихальна недостатність , сповільнення серцевого ритму , посиніння губ та нігтів ( киснева недостатність ) 227. За допом огою індекса Альговера визначають орієнтовно об’ єм крововтрати ( відношення частоти пульсу до рівня систолічного артеріального тиску ), який у нормі становить : A. 5 B. 0.1 C. 10 D. 0.7 E. * 0.5 228. Перенхіматозна кровотеча – це… A. Виник ає при ушкодженні артеріальних кровоносних судин і є найбільш небезпечним видом : смерть може настати через декілька хвилин B. Кровоточить уся поверхня рани . За забарвленням кров займає середн положення між артеріальною і венозною C. Витікає рівномірн о , повільно і має темно-бордовий колір D. * Виникає при травмах і розривах внутрішніх органів (печінки . Селезінки ), коли пошкоджуються всі судини E. Немає правильної відповіді 229. За причиною виникнення розрізняють кровотечі : A. Травматичні B. Арозивні C. Діапедезні D. Внутрішні та зовнішні E. * Усе з вище перерахованого 230. За клінічним проявом кровотечі класифікують : A. Первинні і вторинні B. Травматичні , арозивні , діапедезні C. * Зовнішні , внутрішні та приховані D. Артеріальні , венозні , капілярні , перенхіматозні E. Гострі та хронічні 231. Виберіть правильне твердження : A. Легкий ступінь крововтрати до 25% вихідного ОЦК ( до 1.5 л крові ) B. Середньої тяжкості до 20 % ( до 1 л крові ) C. Легкий ст упінь крововтрати до 10% ОЦК (до 1 л крові ) D. Крововтрата більше 75% є смертельною E. * Тяжка крововтрата більше 30% ОЦК ( більше 1.5 л крові ) 232. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . На вулиці +20 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця B. * Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати й ого. C. Розпустити джгут і накласти тугу пов’ язку. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця E. Жодне з перерахованого 233. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного огляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 234. Постраждалий К ., 25 років , після автомобільної аварії має відкритий перелом стегна . З рани пульсує кров , яскраво-червоного кольору . Свідомість збережена . Шкірні покриви бліді . Про який вид кров отечі можна думати у даному випадку ? A. Венозна кровотеча. B. * Артеріальна кровотеча . C. Капілярна кровотеча. D. Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої кінцівки. E. Вид кровотечі важко встановити. 235. Основними ознаками венозни х кровотеч є : A. Яскраво-червоний колір крові. B. Яскраво-червоний колір крові і пульсуючий характер кровотечі. C. Темний колір крові. D. Порівняно сповільнений характер кровотечі. E. * Темний колір крові з порівняно сповільненим характером кровотечі . 236. Визначіть основний клінічний симптом внутрішньої кровотечі : A. погіршення стану хворого. B. * загальна слабість , запаморочення , потемніння в очах . C. зменшення кількості лейкоцитів. D. зменшення кількості лейкоцитів зі з сувом формули вліво. E. наявність крові в сечі. 237. Яка крововтрата небезпечна для життя дорослої людини ? A. 500 мл. B. 1000 мл. C. * 1500 мл . D. 300 мл. E. 800 мл. 238. У разі якої крововтрати розвивається клінічна картина гемора гічного шоку ? A. при крововтраті 10 % ОЦК. B. при крововтраті 20 % ОЦК. C. при крововтраті 30 % ОЦК. D. * при крововтраті більше 30 % ОЦК. E. при масивній крововтраті. 239. Яка перша допомога при артеріальних кровотечах ? A. Спостерігати за потерпілим , чекаючи машину швидкої допомоги. B. Поставити міхур з льодом та зібрати анамнез у постраждалого. C. Надати хворому горизонтального положення тіла , ввести серцеві засоби. D. Обробити рану 3 % розчином Н 2О 2 та накласти стискальну пов’ язку. E. * Зупинити кровотечу за допомогою джгута , притискання судин . 240. Джгут накладений правильно , якщо : A. Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються рожевими. B. Пульсація на судинах нижче джгута визначається. C. * Пульсац ія на судинах нижче джгута не визначається , і кровотеча з рани зупинилась . D. Кровотеча з рани продовжується , а пульсація на судинах нижче джгута відсутня. E. Пульсація на судинах нижче джгута визначається , кровотеча з рани продовжується , але інтен сивність її зменшилася. 241. Що потрібно зробити в першу чергу при венозних кровотечах з судин кінцівок ? A. Накласти джгут на рану. B. Надати кінцівкам підвищеного положення. C. Накласти стискальну пов’ язку. D. Накласти джгут вище поранення . E. * Пальцеве притискання судин. 242. Накладання джгута при артеріальній кровотечі з передпліччя проводиться : A. Зразу вище місця кровотечі B. Безпосередньо на місці кровотечі C. Нижче місця кровотечі D. Не накладається зовсім E. * В нижній третині плеча 243. Залежно від розмірів некрозу інфаркт міокарда поділяють на : A. Поширений і непоширений B. Немає правильної відповіді C. Всі відповіді вірні D. Синкопальний та асфіктичний E. * Дрібновогнищевий та великовогнищеви й 244. Утоплення яке виникає внаслідок стресу і рефлекторного змикання голосової щілини-це : A. Асфіктичне утоплення B. * Синкопальне утоплення C. Вологе утоплення D. Всі відповіді вірні E. Утоплення в морській воді 245. Вторинне утоплен ня – це : A. * Блискавичний набряк легень , що швидко призводить до смерті B. Розрив легень за рахунок неправильно проведеної СЛР C. Утоплення в морській воді D. Утоплення в прісній воді E. Утоплення , яке частіше спостерігається у жінок і дітей під впливом холодної води та внаслідок переляку 246. У постраждалого наявний гострий біль за грудниною ,що іррадіює в ліву руку , різка слабкість . Які першочергові заходи медичної допомоги ? A. Провести серцево-легеневу реанімацію B. * Дати хворому т аблетку нітрогліцерину або валідолу , одразу ж викликати швидку C. Провітрити приміщення , усунути всі різні запахи D. Дати напитися гарячого чаю E. Все з перерахованого 247. У постраждалого кровотеча . Крові витікає рівномірно темно-бордового коль ору . До якого виду відноситься така кровотеча ? A. Капілярна B. Паренхіматозна C. Артеріальна D. * венозна E. Внутрішня 248. Який тип утоплення частіше спостерігається у жінок та дітей під впливом холодної води та внаслідок переляку ? A. С правжнє B. Несправжнє C. Асфіктичне D. * Синкопальне E. Парадоксальне 249. У постраждалого сильна кровотеча із стегнової артерії . Заходи домедичної допомоги , які ми повинні провести. A. * Викликати швидку допомогу , накласти джуг вище місця к ровотечі B. Викликати ШМД , накласти джуг нижче місця кровотечі C. Викликати ШМД , не торкатись постраждалого до приїзду лікарів D. Затиснути місце кровотечі пальцем і чекати поки вона зупиниться 250. Як називається тип пневмотораксу , коли ступінь колапсу легені становить 2/3 об’ єму ? A. Частковий B. * Субтотальний C. Тотальний D. Закритий E. Немає правильної відповіді 251. У якому методі зупинок кровотеч використовують судинозвужувальні препарати ? A. У фізичних методах B. В окремих випадках C. * У хімічних методах D. У біологічних методах E. Жодної правильної відповіді 252. Який із вищеперерахованих видів пневмотораксу несе найбільшу загрозу для життя постраждалого ? A. Відкритийй пневмоторакс B. * Клапанний пне вмоторакс C. Клапанний і відкритий пневмоторакс D. Закритий пневмоторакс E. Субтотальний пневмоторакс 253. При кровотечі більше 30 % ОЦК гемоглобін нижче : A. 200 г /л B. 40 г /л C. * 80 г /л D. 150 г /л E. 120 г /л 254. Яку з артерій притискають до першого ребра в точці , що розташовна над ключицею ззовні місця прикріплення кивального м’ за , щоб зупинити кровотечу ? A. * Підключична артерія B. Стегнова артерія C. Плечова артерія D. Підколінна артерія E. Сонна артерія 255. За забарвленням кров займає середнє положення між артеріальною і венозною , така кровотеча називається ? A. Венозна B. Артеріальна C. Паренхіматозна D. * Капілярна E. Внутрішня 256. За характером дії травмуючого фактора розрізняють такі пора нення : A. Умисні , випадкові B. * Різані , колоті , рубані , забійні C. Наскрізні , сліпі , дотичні D. Асептичні , бактеріально забруднені , інфіковані , гнійні E. Первинні і вторинні 257. Основним методом зупинки кровотеч зі стегнової артерії є : A. Притискання судин на протязі B. Пальцеве притискання судин в рані C. Згинання кінцівки в суглобі D. Щільна тампонада рани E. * Накладання джгута 258. Гемоторакс буває : A. Закритий , відкритий B. * Малий , середній , великий C. Закр итий , відкритий , клапанний D. Легкої , середньої , тяжкої важкості E. Жодне з вище перерахованих 259. Скільки виділяють фаз ранового процесу : A. 4 B. * 3 C. 2 D. 1 E. 6 260. При асфіктичному утопленні відбувається : A. Первинна зупи нка серця B. * Спазм голосової щілини C. Клінічна смерть D. Обструкція бронхів чужорідним тілом E. Колапс легень 261. Пневмоторакс – це.. A. Скупчення крові в плевральній порожнині B. Наявність повітря в грудній порожнині C. Скупченн я крові в грудній порожнині D. * Наявність повітря в плевральній порожнині E. Некроз серцевого м’ яза 262. За допомогою індекса Альговера визначають орієнтовно об’ єм крововтрати (відношення частоти пульсу до рівня систолічного артеріального тиску ), я кий у нормі становить : A. * 0,5 B. 0,1 C. 10 D. 0,7 E. 5 263. Паренхіматозна кровотеча-це : A. Виникає при ушкодженнях артеріальних кровоносних судин і є найбільш небезпечним видом , смерть може настати через декілька хвилин B. Кровоточ ить вся поверхня рани . За забарвленням кров займає середнє положення між артеріальною і венозною C. * Виникає при травмах і розривах внутрішніх органів (печінки ,селезінки ), коли пошкоджуються всі судини D. Витікає рівномірно , повільно і має темно-борд овий колір E. Немає правильної відповіді 264. За причиною виникнення розрізняють кровотечі : A. Травматичні B. Арозивні C. Діапедезні D. * Усе з вище перерахованого E. Первинні . вторинні 265. За клінічним проявом кровотечі класифікують : A. Первинні і вторинні B. Травматичні , арозивні , діапедезні C. Артеріальна , венозна , капілярна , паренхіматозна D. Гостра , хронічна E. * Зовнішні , внутрішні , приховані 266. Виберіть правильне твердження A. Легкий ступінь крововтрати д о 25% вихідного ОЦК (до 1,5 л крові ) B. Середньої тяжкості до 20%(до 1 л крові ) C. * Тяжка крововтрата більша 30% ОЦК (більше 1,5 л крові ) D. Легкий ступінь крововтрати до 10% ОЦК (до 1 л крові ) E. Крововтрата більша 75 % є смертельною 267. Які є види пневмотораксу ? A. Відкритий , стулковий B. Закритий , змішаний , вторинний C. Закритий , відкритий , частковий D. Частковий , двобічний , тотальний E. * Відкритий , закритий , клапанний 268. Ваші дії при виявленні кровотеч ? A. * Притиснути пальцем артерію вище місця ураження , а потім накласти стискувальну пов’ язку B. Викликати швидку і чекати коли вона приїде C. Запитати постраждалого , чи давно у нього почалась кровотеча , дати попити теплого чаю D. Заклеїти рану лейкопластиром , що б не потрапив бруд E. Накласти джгут нижче місця витікання крові 269. Потерпілий відкашлюється яскраво-червоною кров’ ю ,при цьому спостерігаємо утрудження дихання , блідність шкіри . Що потрібно зробити у першу чергу ? A. Кладуть хворого у напівлежа че положення , під спину ставлять лід і просять не розмовляти B. Хворого кладуть у напівлежаче положення ,під спину кладуть валик , на груди холодний компрес , забороняється рухатись і говорити C. Хворого ставлять лежачи так , щоб голова знаходилась нижч е тулуба ,(краще кровопостачання ),під спину сталять холодний компрес D. Хворого кладуть напівлежачи , ноги згинають колінах , по можливості дають пити чай E. Хворого посадити напівлежачи ,голову вперед , щоб кров не попадала в носоглотку , викликати швид ку 270. Геморагічний шок-це.. A. * Стан організму , який виник внаслідок крововтрати , характеризується пригніченням ЦНС B. Стан організму , який виникає після видалення зуба C. Стан організму після перенесення складної операції на вусі з великою в тратою крові D. Стан організму , який виникає після перенесення стресу E. Стан організму після вторинного утоплення 271. Які ознаки некомпенсованого зворотнього геморагічного шоку ? A. Хворий при свідомості , шкіра бліда , тахікардія (90-100 уд /хв ), АТ в нормі B. Глибокі порушення ЦНС , органів дихання , кровообігу C. * Блідість шкірних покривів , тахікардія (пульс 120 уд /хв ), систолічний тиск 100 мм.рт.ст ., дихальна недостатність D. Посиніння шкіри , зниження АТ , дихальна недостатність E. Дихал ьна недостатність , сповільнення серцевого ритму , посиніння губ та нігтів (киснева недостатність ) 272. За причиною виникнення кровотечі поділяються на : A. Артеріальна , венозна , капілярна ; B. Гостра , первинна , арозивна ; C. Первинна , вторинна , зов нішня ; D. * Травматична , арозивна , діапедезна ; E. Діапедезна , капілярна , венозна. 273. Індекс Альговера становить 1,3 – 1,4. Об’ єм крововтрати буде становити : A. 10%; B. 20%; C. * 30%; D. 40%; E. 50%. 274. До тимчасових методів зупин ки кровотеч не належить : A. Пальцеве притиснення судини в рані ; B. Максимальне згинання кінцівки в суглобі ; C. Щільна тампонада рани ; D. Стискаюча пов’ язка ; E. * Накладання затискача та лігатури. 275. Рани , що обумовлені дією декількох трав матичних факторів , називаються : A. Отруйні B. * Комбіновані ; C. Вогнепальні ; D. Колоті ; E. Тиснучі. 276. Для того , щоб перевести закритий пневмоторакс у відкритий , необхідно : A. * Пунктувати плевральну порожнину ; B. Накласти герметичну пов’ язку ; C. Викликати швидку медичну медичну допомогу ; D. Ввести знеболюючі та серцеві засоби ; E. Провести рентгенографію грудної клітки. 277. Хворий 65 років звернувся до лікаря зі скаргами на блювання , нудоту , відчуття страху , нестачу повітр я , колючі болі в ділянці серця . При обстеженні лікар виявив : АТ 110/60 мм рт . ст ., пульс – 92 уд ./хв ., Т - 38?С . Який діагноз може запідозрити лікар : A. Геморагічний шок ; B. Виразкова хвороба шлунку ; C. Бронхіальна астма ; D. * Інфаркт міокарда ; E. Артеріальна кровотеча. 278. Тотальний пневмоторакс розвивається при : A. Колапсі легені більше 1/3 об’ єму ; B. Колапсі легені менше 1/3 об’ єму ; C. * Колапсі легені більше 2/3 об’ єму ; D. Колапсі легені менше 2/3 об’ єму ; E. Колапсі легені 1/3 об’ єму. 279. До основних частин рани відносять : A. * Краї , стінки , дно ; B. Верхівка , краї , дно ; C. Краї , канал , верхівка ; D. Дно , верхівка , стінки ; E. Канал , стінки , верхівка. 280. Хлопчик 12 років отримав відкриту травму в середні й третині плеча , з якої витікає кров , яка характеризується яскраво-червоним забарвленням , витікає пульсуючим струмком , стан хворого порушений незначно . Який попередній діагноз ? A. Артеріальна кровотеча ; B. * Венозна кровотеча ; C. Капілярна кровотеч а ; D. Паренхіматозна кровотеча ; E. Змішана кровотеча. 281. Легкий ступінь крововтрати характерний при втраті крові : A. До 1 л ; B. * 1 л ; C. 1,5 л ; D. 2 л ; E. 2,5 л. 282. Як поділяються кровотечі за часом виникнення : A. Ранні , піз ні ; B. * Первинні , вторинні ; C. Гострі , хронічні ; D. Короткочасні , тривалі ; E. Жодної правильної відповіді. 283. Кровотечі за клінічними проявами поділяються : A. Закриті , відкриті ; B. Гострі , хронічні ; C. * Зовнішні , внутрішні , прихова ні ; D. Венозна , артеріальна , капілярна ; E. Фізіологічна , патологічна. 284. Розрізняють такі ступені кровотечі : A. * Легкий , середній , тяжкий ; B. Гострі , хронічні ; C. Довготривалі , короткочасні ; D. Видимі , приховані ; E. Первинні , втори нні ; 285. До методів тимчасової зупинки кровотеч належить : A. Притиснення судини на протязі ; B. Максимальне згинання кінцівки в суглобі ; C. Стискаюча повязка ; D. Накладання джгута ; E. * Всі відповіді вірні ; 286. Основною причиною виникнен ня геморагічного шоку є : A. * Гостра кровотеча ; B. Нервове перенапруження ; C. Всі відповіді вірні ; D. Жодної правильної відповіді ; E. Інфаркт міокарда ; 287. Перша невідкладна допомога при носовій кровотечі передбачає : A. Закинути голову назад ; B. * Сидяче положення з нахиленою головою вперед ; C. Напування та заспокоєння хворого ; D. Промивання носової порожнини теплою водою ; E. Накладання гірчичника на потилицю ; 288. Вкажіть місце притиснення стегнової артерії в разі кровоте чі з неї : A. Поперечний відросток 6 шийного хребця ; B. Внутрішня поверхня 1 ребра ; C. * Горизонтальна гілка лобкової кістки ; D. Кулаком до хребта ; E. Згинання кінцівки в колінному суглобі ; 289. Як класифікуються рани за характером дії травм ую чого фактора ? A. Побутові , спортивні ; B. Випадкові , рвані ; C. * Різані , колоті ; D. Випадкові , забійні ; E. Гнійні , вогнепальні ; 290. За механізмом виникнення пневмоторакс поділяється на : A. Однобічний , двобічний ; B. Наскрізний , сліп ий ; C. Однобічний , сліпий ; D. * Закритий , відкритий , клапанний ; E. Жодної правильної відповіді ; 291. Причиною фізіологічної кровотечі може бути : A. Лейкемія ; B. * Менструація ; C. Гемофілія ; D. Туберкульоз ; E. Жодної правильної відп овіді ; 292. Гематоракс - це невідкладний стан , що характеризується : A. Кровотечею в перикард ; B. Кровотечею в суглоб ; C. Кровотечею в черевну порожнину ; D. * Кровотечею в грудну порожнину ; E. Всі відповіді вірі ; 293. Тампонаду рани провод ять при : A. Капілярній кровотечі ; B. * Глибоких ранах ; C. Електротравмі ; D. Забійній рані ; E. Всі відповіді вірні ; 294. Взимку джгут накладають на : A. 10 хв. B. 20 хв. C. 30 хв. D. 40 хв. E. * Жодної правильної відповіді ; 295. До біологічних методів зупинки кровотеч належить : A. * Фібринна плівка ; B. Венозний джгут ; C. Міхур з льодом ; D. Розчин адреналіну ; E. Всі відповіді вірні ; 296. Для геморагічного шоку характерна така стадія розвитку : A. Гостра ; B. Латентна ; C. * Компенсована ; D. Хронічна ; E. Жодної правильної відповіді ; 297. До механічних методів зупинки кровотеч не належить : A. Накладання венозного джгута ; B. Пальцеве притиснення судини в рані ; C. Накладання стискаючої пов’ яз ки ; D. * Використання сухої плазми ; E. Жодної правильної відповіді ; 298. В нормі індекс Альговера становить : A. 0,2; B. 0,4; C. * 0,5; D. 0,7; E. 0,9; 299. Середній ступінь має кровотеча при крововтраті : A. До 1 л ; B. 1 л ; C. До 1,5 л ; D. * 1,5 л ; E. 2 л ; 300. В поліклінічне відділення на прийом до лікаря хірурга звернувся хворий,який отримав травму вказівного пальця,що супроводжувалася виділенням крові у вигляді крапель роси . Який попередній діагноз ? A. Артеріаль на кровотеча ; B. Венозна кровотеча ; C. * Капілярна кровотеча ; D. Паренхіматозна кровотеча ; E. Жодної правильної відповіді ; 301. Для справжнього утоплення характерні такі періоди : A. * Початковий , спонтанний , клінічна смерть ; B. Початковий , кінцевий ; C. Ранній , пізній ; D. Спонтанний , повний ; E. Жодної правильної відповіді ; 302. Ваші дії при клапанному пневмотораксі : A. * Пункція голкою Дюфо ; B. Накладання оклюзійної пов’ язки ; C. Штучна вентиляція легень ; D. Всі відпо віді вірні ; E. Введення знеболюючих засобів ; 303. При малому гемотораксі скупчення крові буде відбуватися в : A. * Реберно-діафрагмальному синусі ; B. Реберно-легеневому синусі ; C. Легенево-діафрагмальному синусі ; D. Біля верхнього отвору гру дної клітки ; E. Жодної правильної відповіді ; 304. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків . Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу ? A. Наявність зовнішніх чинників , які загрожують житт ю дитині . B. Наявність кровотечі у дитини. C. * Дозвіл батьків. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 305. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на живот і . Які дії Ви будете виконувати в першу чергу ? A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. B. Визначити чи немає переломів C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий D. Перевірити наявність пульсу E. З’ ясувати , чи немає кровотечі 306. Ви прист упили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Яка Ваша дія буде наступною ? A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів B. * Визначити , чи постраждалий дихає. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. D. Перевірити у постраждалого , чи немає кровотечі. E. Все з перерахованого. 307. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ваші дії далі. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. * Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 2 вдування. 308. Ви приступили до над ання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальни х шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. B. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка. C. Перевести постраждалого у ста більне положення. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. Розпочати штучну вентиляцію легень. 309. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його особисто. A. * 2 повних вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 2 неповних вдихи за 3 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с 310. Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає , на сонній арте рії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с B. 2 повних вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну кліт ку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. * 1 неповний вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 3 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с 311. Ви приступили до наданн я допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині гомілки . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. * Попросіть постраждалого щі льно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. Підняти ногу вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 312. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас є аптечка першої допомоги . Ваші дії далі. A. Промити рану , накласти тугу пов’ язку B. У верхній третині правого плеча накласти джгут C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. * У нижній третині правого плеча накласти джгут E. Накласти джгут зразу вище місця ампутації. 313. Ви прист упили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого стегна . У Вас немає аптечки першої допомоги . Ваші дії далі. A. * У верхній третині правого стегна накласти джгут-закрутку B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут-закрутку зразу вище місця ампутації. 314. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . А птечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. Підняти ногу вище рівня серця E. На класти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 315. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . На вулиці +20 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. * Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. B. Розпустити джгут і накласти тугу пов’ язку. C. Частково розпустити джгут. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця E. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця 316. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , артеріальна кровотеча із ра ни на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Слідкувати за ознаками життя , вимити руки. B. Здійснити транспортну іммобілізацію пошкодженого стегна , вимити руки. C. Перенести постраждалого у безпечніше мі сце , вимити руки D. Покласти постраждалого на спину , підняти ноги , накрити ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. E. * Накрити постраждалого ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. 317. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині гомілки . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 318. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , ознаками подразнення очеревини . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Дати постраждалому алк оголь і багато пити B. Вжити протишокові заходи , дати постраждалому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. * Вжити протишокові заходи , контролювати стан постраждалого. 319. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета B. Під час первинного огляду. C. * Під час вторинного огляду. D. Виявляються випадково E. Жодна з наведених. 320. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівого стегна Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом стегнов ої кістки ? A. Локальний біль. B. * Укорочення кінцівки. C. Деформація кінцівки. D. Відсутність активних рухів. E. Все з перерахованого. 321. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток гомілки виявлено к репітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 322. Ви приступ или до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної ім мобілізації B. Завжди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” D. Коли немає кровотечі E. Все з перерахованого. 323. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імп ровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 324. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліч чя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 325. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровіз овану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 326. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено провод ити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. E. Не потребує іммобілізації . 327. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 328. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зроби ти. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 329. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 330. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 331. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 332. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий не дихає . Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * Покращити прохідність дихальних шляхів і повторити 2 вдування. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу. E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування. 333. Ви приступили до надання допомоги постраждалій вагітній жінці на місці под ії . Вона без свідомості й лежить на боці . Постраждала не дихає . Ви перевернули її на спину , забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування . Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування . Вони виявилися безуспішним . Ваші дії далі. A. Розпочати штучну вентиляцію легень. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне поло ження. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. E. * Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку. 334. Ви приступили до надання допомоги на місці події дитині віком 6 ро ків . Вона без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули її на спину . Дихання відсутнє , пульс є . Ви розпочали штучну вентиляцію легень . З якою частотою і глибиною Ви будете вдувати повітря в легені постраждалого. A. 12 / хв неповних вдувань B. * 20 / хв неповних вдувань C. 18 / хв легких вдувань D. 12 / хв повних вдувань E. 22 / хв легких вдувань 335. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . П остраждалий не дихає , на сонній артерії немає пульсу . Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця , коли Ви проводите його з помічником. A. * 1 повний вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 3 с B. 2 повних вдихи з а 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с D. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с E. 2 повних вдихи за 3 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с 336. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , садном у ділянці правого підребер’ я . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Підняти постраждалому ноги , дати багато пити. B. Підняти постраждалому ноги , накрити ковдрою , контролювати його стан. C. * Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. Дати постраждалому алкоголь і багато пити 337. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечк и першої допомоги немає . Ви перетиснули праву стегнову артерію на 10 хв . Кровотеча зупинилася . Вкажіть Ваші дії. A. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна B. Вжити протишокові заходи C. * Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна , в жити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти ногу вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правої гомілки. 338. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному ог ляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , кровотечі немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти тугу пов’ язку на рану. C. Накласти джгут- закрутку у нижній третині стегна. D. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 339. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині правого плеча . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Накласти джгут-закрутку у нижній третині правого плеча. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині правого плеча C. * Щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою D. Підняти руку вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правого передпліччя. 340. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупи нки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . Постраждалий при свідомості . На вулиці падає сніг , мороз - 5 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. B. Додатков о вкрити постраждалого. C. * Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця D. Підняти праву руку вище рівня серця. E. Контролювати стан постраждалого. 341. Ви приступили до надання допомоги дорослому постражд алому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , венозна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Постраждалого слід покласти на спину , накласт и джгут вище рани , підняти ногу. B. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут нижче рани , підняти ногу. C. Накласти тугу пов’ язку , приступити до вторинного огляду. D. Постраждалого слід покласти на спину , підняти ногу. E. * Накрити по страждалого ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя. 342. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . На вулиці +20 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання д жгута . Вкажіть Ваші дії. A. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця B. * Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. C. Розпустити джгут і накласти тугу пов’ язку. D. Розпустити джгут до моменту поя ви кровотечі і накласти його нижче попереднього місця E. Жодне з перерахованого 343. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного огляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 344. Ви приступили до надання допо моги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці грудного відділу хребта . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. * Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під шию і поперек валик. B. Покласти постраждалого на м’ які ноші спиною вниз і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на ноші не змінюючи положення тіла D. Заборонено проводити іммобілізацію E. Жодне з перерахованого. 345. Ви приступили до надання допо моги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці тазових кісток . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксу вати. C. Покласти постраждалого на м’ які ноші у знайденій позі. D. Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під поперек валик. E. * Жодне з перерахованого. 346. Ви приступили до огляду постраждалого на місці поді ї . Під час пальпації кісток передпліччя виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Перелом кісток передпліччя. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Перелом променево-зап’ ястн ого суглоба E. Спазм м’ язів передпліччя 347. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом плеча . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілі зацію ? A. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” B. Завжди. C. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації D. Коли є перелом E. Все з перерахованого. 348. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовом у суглобі до тулуба. D. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . E. Жодне з перерахованого. 349. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівої гомілки Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом кісток гомілки ? A. Локальний біль. B. * Викривлення кінцівки по осі. C. Кровотеча з кінцівки. D. Все з перерахованого. E. Жодне з перерахованого. 350. Ви приступили до надання допо моги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , р озігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . E. Жодне з перерахованого. 351. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. Виявляються випадково B. Під час первинного огляду. C. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета D. * Під час вторинного огляду. E. Жодна з наведених. 352. Ви при ступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета B. Під час первинного огляду. C. * Під час вторинного огляду. D. Виявляються випадково E. Жодна з наведених. 353. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівого стегна Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагно зу перелом стегнової кістки ? A. Локальний біль. B. * Укорочення кінцівки. C. Деформація кінцівки. D. Відсутність активних рухів. E. Все з перерахованого. 354. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток го мілки виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 355. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації B. Завжди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” D. Коли немає кровотечі E. Все з перерахованого. 356. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключ иці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 357. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспор тну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 358. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглоб і до тулуба. E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 359. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. E. Не потребує ім мобілізації . 360. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся з робити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 361. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими пов инні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що г отуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 362. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постражда лої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 363. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраж далому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 364. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місц я події. 365. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці грудного відділу хребта . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. * Покласти постраждалого на щит спиною вни з , зафіксувати до нього , підклавши під шию і поперек валик. B. Покласти постраждалого на м’ які ноші спиною вниз і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на ноші не змінюючи положення тіла D. Заборонено проводити іммобілізацію E. Жодне з перерах ованого. 366. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці тазових кісток . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на м’ які ноші у знайденій позі. D. Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під поперек валик. E. * Жодне з перерахованого. 367. Ви при ступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток передпліччя виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Перелом кісток передпліччя. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Перелом променево-зап’ ястного суглоба E. Спазм м’ язів передпліччя 368. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом плеча . У якому вип адку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” B. Завжди. C. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації D. Коли є перелом E. Все з перерахованого. 369. Ви приступили до надання доп омоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . E. Жодне з перерахованого. 370. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівої гомілки Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом кісток гомілки ? A. Локальний біль. B. * Викривлення кінцівки по осі. C. Кровотеча з кінцівки. D. Все з перерахованого. E. Жодне з перерахо ваного. 371. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не пров одиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . E. Жодне з перерахованого. 372. Ви приступили до надання допомоги дорослому пост раждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. Виявляються випадково B. Під час первинного огляду. C. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета D. * Під час вторинного ог ляду. E. Жодна з наведених. 373. Яка основна клінічна ознака забитого місця ? A. Крововилив. B. Набряк. C. Біль. D. Порушення функції. E. * Усі перераховані разом . 374. Яка основна ознака перелому ребер ? A. Наявність гематом и. B. Болючість. C. Гіперемія шкіри. D. Припухлість. E. * Крепітація кісткових відламків . 375. Який найбільш ефективний метод виявлення перелому кісток ? A. Загальний аналіз крові , сечі. B. Біохімічний аналіз крові. C. УЗД. D. Томографія. E. * Рентгенографія . 376. Який основний вид лікування застосовують у разі закритого перелому без зміщення відламків ? A. Накладання шини. B. * Накладання гіпсової пов’ язки . C. Оперативне лікування. D. Скелетне витя гання. E. Апаратне лікування. 377. Хворий , 43 роки , отримав автомобільну травму , відчув різкий біль у правій гомілці , не може стати на ногу . При огляді в середній третині гомілки обмежена набряклість тканин , крововилив , при пальпації відмічається хр уст . Що трапилось ? A. Забій , порушення функції кінцівки. B. Розтягнення , розрив зв’ язок гомілковостопного суглоба. C. * Перелом кісток гомілки . D. Вивих кісток в гомілковостопному суглобі. E. Переломовивих в гомілковостопному суглобі. 378. Хворий , 68 років , випадково впав , відчув сильний біль у кульшовому суглобі , не може піднятись , активні рухи в суглобах неможливі через виражену болючість у всій кінцівці . Про яке ушкодження слід подумати ? A. Вивих у кульшовому суглобі. B. Пере лом стегнової кістки. C. * Перелом шийки стегнової кістки . D. Забій кульшового суглоба. E. Розтягнення зв’ язок кульшового суглоба. 379. Що таке множинне ушкодження ? A. * Декілька однотипних ушкоджень тулуба , кінцівок , голови . B. Перелом и кісток , що супроводжуються ушкодженням внутрішніх органів , C. Ушкодження , що виникають у разі дії на організм двох і більше чинників. D. Декілька різнотипних ушкоджень тулуба , кінцівок , голови. E. Перелом кісток , електротравма , радіаційне ур аження. 380. У травматологічному пункті прийнятий хворий В ., віком 35 років , після па _діння на витягнуту ліву руку . Лікар після клінічного обстеження запідозрив вивих лівого плеча . Які характерні клінічні симптоми для вивиху плеча ? A. Зміна довжини лівої руки. B. Наявність симптому “пружної фіксації”. C. Зміна форми ділянки суглоба. D. Порушення функції кінцівки. E. * Всі вищеперераховані ознаки . 381. Пацієнт Г . віком 30 років при будівництві впав з висоти 2,5 м і вдарився до мета левого предмета приведеним до тулуба лівим плечем . Лікар травмпункту , оглянувши хворого , встановив діагноз перелому лівого плеча . На основі яких найбільш вірогідних клінічних ознак був встановлений діагноз ? A. Наявність гематоми в с /т лівого плеча. B. Виражена припухлість в с /т лівого плеча. C. * Різка болючість , крепітація . D. Порушення чутливості. E. Порушення функції кінцівки. 382. Що в першу чергу треба зробити при відкритому переломі кісток з артеріальною кровотечею ? A. * Нак ладання джгута . B. Введення серцево-судинних препаратів. C. Іммобілізація шиною. D. Асептична пов’ язка. E. Введення наркотиків. 383. Транспортування постраждалого з переломом хребта при відсутності щита проводять у положенні : A. С идячи. B. * На животі . C. На лівому боці. D. На правому боці. E. На спині. 384. Як i розлади гомеостазу спостерігаються у хворих при синдромі довготривалого стиснення ? A. * М iоглоб iнем iя . B. Г iпонатр iєм iя. C. Г iперкальц iєм iя. D. Г iпокальц iєм iя. E. Г iпокал iєм iя. 385. Жінка В ., 47 років , при виконанні домашніх робіт випадково ошпарила нижні кінцівки окропом . Швидкою допомогою госпіталізована в опікове відділення . При огляді шкіра по передній поверхні обох ніг гіперемов ана , є множинні міхури , які заповнені прозорим вмістом . Який попередній діагноз можна встановити в даному випадку ? A. Термічний опік ІІІ ступеня. B. Термічний опік І V ступеня. C. * Термічний опік І-ІІ ступенів . D. Термічний опік ІІ-І V ступе нів. E. Інфікована післяопікова рана нижніх кінцівок. 386. Для опіків ІІ ступеня характерно : A. Почервоніння і набряк шкіри. B. * Наявність міхурів на фоні різкої гіперемії і набряку шкіри . C. Наявність некрозу дерми. D. Обвуглення ш кіри. E. Наявність некрозу дерми і міхурів на шкірі. 387. Для І V ступеня опіків характерно : A. * Обвуглення шкіри разом із навколишніми тканинами . B. Гіперемія шкіри , набряк тканин. C. Наявність міхурів із серозним вмістом , гіперемія шкі ри та її набряк. D. Наявність некрозу дерми і міхурів на шкірі. E. Наявність некрозу дерми . 388. Який ступінь опіку поділяють на А і Б ? A. Перший. B. Другий. C. * Третій . D. Четвертий. E. Третій + четвертий. 389. Яка площ а опікової поверхні , якщо на ній можна розташувати 3 долоні (дов _жи _на долоні 15 см , ширина – 8 см )? A. 6 %. B. 2 %. C. * 3 %. D. 4 %. E. 5 %. 390. За глибиною ураження тканин при опіках судять про : A. Площу опіків. B. * Сту пінь опіків . C. Вид опіків. D. Ураження внутрішніх органів. E. Наявність опікової хвороби. 391. Яка перша допомога надається при опіках ? A. Введення знеболюючих. B. Накладання асептичної пов’ язки. C. Необхідно зупинити дію термі чного фактора , введення знеболюючих середників , накладання асептичної пов’ язки , профілактика правця. D. Обробка шкіри 5 % розчином йоду. E. * Занурити опікову поверхню у холодну воду . 392. Що не виконують під час обробки опікової поверхні ? A. Знеболювання. B. Шкіру навколо опіку протирають 0,5 % нашатирним спиртом або теплою мильною водою. C. * Шкіру опікової поверхні протирають спиртом . D. З опікової поверхні знімають сторонні нашарування. E. Накладають пов’ язку з синтоміциновою емульсією. 393. Опіковий шок характеризується : A. * Плазмовтратою . B. Г iперальбум iнем iєю. C. Г iперволем iєю. D. Збільшенням кількості добового діурезу. E. Зменшенням токсичності сироватки к рові. 394. При хімічних опіках необхідно виконати : A. Накладання асептичної пов’ язки. B. Обробка опікової поверхні 3 % розчином Н 2О 2. C. * Термінова обробка опікової поверхні великою кількістю води , нейтралізація залишків кислоти 2 % розчином гідрокарбонату натрію , а при опіках лугами 2 % розчином оцтової або лимонної кислоти . D. Накладання мазевих пов’ язок. E. Промивання опікової поверхні 0,5 % розчином новокаїну. 395. Що передусім треба зробити , надаючи першу допомогу при термічни х ураженнях ? A. Ввести антибіотики. B. Припудрити опікову рану ксероформом. C. * Місцева гіпотермія холодною водою 10-15 хв . D. Ввести сульфаніламіди. E. Накласти мазеву пов’ язку. 396. В кінці другого тижня опікової хвороби відмічают ься висока температура , гепатит , пієлонефрит , можливий розвиток сепсису . Визначіть цей період : A. Гіпоксія тканин. B. Опіковий шок. C. Реконвалесценція. D. Септикотоксемія . E. * Токсемія . 397. Однією з характерних ознак відморожен ня І V ст . є : A. * Некроз м’ язів і кісток . B. Оборотна судинна реакція. C. Некроз сосочкового шару. D. Некроз епідермісу. E. Некроз дерми. 398. Взимку в лісі була знайдена людина , у якої спостерігали сонливість , млявість , виражений оз ноб . Об’ єктивно : відкриті ділянки шкіри бліді , холодні , пульс рідкий та слабкий . Визначіть , що трапилося з постраждалим . A. Алкогольне сп’ яніння . B. Дореактивний період відмороження. C. Реактивний період відмороження. D. * Загальне замерза ння . E. Озноблення. 399. Хворий К ., 50 років , скаржиться на головний біль , запаморочення , нудоту . Годину тому впав і вдарився головою об бордюр . Втрачав свідомість на 10-15 хв . При огляді : шкірні покриви бліді , дихання спокійне , рівне . Пульс – 54 з а 1 хв . АТ вЂ“ 110/60 мм рт . ст . Постраждалий в’ ялий , емоційно збуджений , недооцінює критично свій стан . Спостерігаються незначна анізокорія , згладженість правої носогубної складки , кінчик язика відхилений вправо . М’ язова сила в правій руці знижена , підвище н і сухожильні рефлекси , чутливих і координаційних порушень немає . Про яке ушкодження можна подумати у даному випадку ? A. Струс головного мозку. B. * Забій головного мозку . C. Стиснення головного мозку. D. Геморагічний шок. E. Психічний ш ок . 400. Обстежуючи пацієнта після ДТП , лікар діагностував у нього закриту черепно-мозкову травму . Які основні форми розрізняють у клінічному перебігу закритої черепно-мозкової травми ? A. Струс мозку. B. Забій мозку. C. Стиснення мозку. D. Всі вищеперераховані. E. * Всі вищеперераховані та перелом кісток черепа . 401. Обстежуючи хворого після ДТП , лікар діагностував у нього струс головного мозку . Які основні симптоми характерні для цієї патології ? A. Короткочасна непритомніст ь. B. Ретроградна амнезія (втрата пам’ яті на події , які передували травмі ). C. Брадикардія , нудота , блювання. D. Біль під час руху очних яблук. E. * Усі вищеперераховані симптоми . 402. Який основний симптом струсу мозку ? A. Головний б iль. B. Шум у вухах. C. * Ретроградна амнез iя . D. Нервове збудження. E. Зм iна гемодинам iки . 403. Визначіть основне ускладнення у разі черепно-мозкової травми : A. Підвищення чутливості до атмосферних явищ. B. Енцефаліт. C. Менінгіт. D. * Підвищення внутр iшньомозкового тиску. E. Психічний шок. 404. Який із наведених симптомів не є характерним для черепно-мозкових пошкоджень ? A. Порушення кровооб iгу. B. П iдвищення внутр iшньочерепного венозного тиску. C. Розвиток мозкового набряку. D. Набухання мозкової речовини. E. * Поява симптом iв iнтоксикац iї . 405. Яка домедична допомога i що Ви порадите хворому з черепно-мозковою травмою ? A. Застосуєте холод на голову. B. Застосуєте кровоспинн i зас оби. C. Введете протишоков i препарати. D. * Обмежите вживання р iдини . E. Порадите дотримуватись безсольової д iєти. 406. Що являє собою забій головного мозку ? A. Загальномозкове пошкодження. B. * Вогнищеве пошкодження анатомічних стр уктур мозку . C. Некроз тканин головного мозку. D. Крововилив у головний мозок. E. Рефлекторний спазм судин певної ділянки мозку. 407. Що являє собою інсульт головного мозку ? A. Загальномозкове ушкодження. B. Вогнищеве пошкодження анатомічних структур мозку. C. Некроз тканин головного мозку. D. * Крововилив в головний мозок . E. Рефлекторний спазм судин певної ділянки мозку. 408. У постраждалого після автошляхової пригоди виявили л iкворею з носа i вуха , кровотечу з но са i рота , хворий без свідомості . Встановіть попередній діагноз : A. Струс головного мозку. B. Забій головного мозку. C. Забій спинного мозку. D. Перелом склепіння черепа. E. * Перелом основи черепа . 409. При обстеженні хворого віком 20 ро ків , що протягом 5 днів хворіє на грип , лікар відзначив обмеження пасивних рухів голови (ригідність потилиці ). Для якої патології характерний цей симптом ? A. Спондилоартроз. B. Міозит. C. * Менінгіт . D. Кривошия. E. Спондилоартрит. 410. Обстежуючи хворого після ДТП , лікар виявив у нього закриту черепно-мозкову травму . Що є найбільш характерним для закритої черепно-мозкової травми ? A. * Пошкодження головного мозку без порушення цілості покриву голови . B. Пошкодження головно го мозку без перелому кісток черепа. C. Пошкодження без порушення цілості покриву голови та перелому кісток черепа. D. Пошкодження м’ яких тканин голови без перелому кісток черепа. E. Пошкодження м’ яких тканин голови , перелом кісток черепа без п орушення цілості твердої мозкової оболонки. 411. Обстежуючи хворого після ДТП , лікар виявив у нього відкриту черепно-мозкову травму . Що є найбільш характерним для відкритої черепно-мозкової травми ? A. Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів або окістя , кісток черепа. B. Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів або окістя , твердої мозкової оболонки. C. * Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів , кісток черепа , твердої мозкової оболонки . D. Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів або окістя при збереженні цілості кісток черепа , твердої мозкової оболонки. E. Пошкодження твердої мозкової оболонки , кісток черепа при збереженні цілості шкіри. 412. Який основний метод лікування стиснення головного мозку (compresio)? A. Консервативна терапі я. B. * Трепанація черепа . C. Люмбальна пункція. D. Введення дегідратаційних середників. E. Призначення холоду і протишокових препаратів. 413. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас є аптечка першої допомоги . Ваші дії далі. A. Промити рану , накласти тугу пов’ язку B. У верхній третині правого плеча накласти джгут C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. * У нижній третині правого плеча накласти джгут E. Накласти джгут зразу вище місця ампутації. 414. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на живо ті . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого стегна . У Вас немає аптечки першої допомоги . Ваші дії далі. A. * У верхній третині правого стегна накласти джгут-закрутку B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут-закрутку зразу вище місця ампутації. 415. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , артеріальна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Слідкувати за ознаками життя , вимити руки. B. Здійснити транспортну іммобілізацію пошкодженого стегна , вимити руки. C. Перенести постраждалого у безпечніше місце , вимити руки D. Покласти постраждалого на спину , підняти ноги , накрити ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. E. * Накрити постраждалого ковдр ою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. 416. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , ознаками подра знення очеревини . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Дати постраждалому алкоголь і багато пити B. Вжити протишокові заходи , дати постраждалому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. * Вжити протишо кові заходи , контролювати стан постраждалого. 417. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кіс ток скелета B. Під час первинного огляду. C. * Під час вторинного огляду. D. Виявляються випадково E. Жодне з наведених. 418. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівого стегна Ви виявили набряк і крововилив у т канини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом стегнової кістки ? A. Локальний біль. B. * Укорочення кінцівки. C. Деформація кінцівки. D. Відсутність активних рухів. E. Все з перерахованого. 419. Ви приступили до огляд у постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток гомілки виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 420. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити тра нспортну іммобілізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації B. Завжди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” D. Коли немає кровотечі E. Все з перерахованого. 421. Ви приступили до надання допомоги дорослому постра ждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафік сувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 422. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в л іктьовому суглобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 423. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісто к передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпров ізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 424. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділян ці шиї . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксув ати до нього , підклавши під шию валик. E. Не потребує іммобілізації . 425. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 426. На місці п одії Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли к урс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 427. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає пі дстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 428. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності мож ливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 429. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на ж ивоті . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 430. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного огляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 431. Ви приступили до надання допомоги дорослому пос траждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці грудного відділу хребта . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. * Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під шию і поперек валик. B. Покласти постраждалого на м’ які ноші спиною вниз і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на ноші не змінюючи положення тіла D. Заборонено проводити іммобілізацію E. Жодне з перерахованого. 432. Ви приступили до надання допомоги дорослому по страждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці тазових кісток . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати. C. Покла сти постраждалого на м’ які ноші у знайденій позі. D. Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під поперек валик. E. * Жодне з перерахованого. 433. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпа ції кісток передпліччя виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Перелом кісток передпліччя. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Перелом променево-зап’ ястного суглоба E. Спазм м’ язів передпліччя 434. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом плеча . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. * Кол и несвоєчасно прибуде „швидка” B. Завжди. C. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації D. Коли є перелом E. Все з перерахованого. 435. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви ви явили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тул уба. D. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . E. Жодне з перерахованого. 436. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівої гомілки Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані н еобхідні для виставлення діагнозу перелом кісток гомілки ? A. Локальний біль. B. * Викривлення кінцівки по осі. C. Кровотеча з кінцівки. D. Все з перерахованого. E. Жодне з перерахованого. 437. Ви приступили до надання допомоги дорослому пос траждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьов ому суглобі . D. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . E. Жодне з перерахованого. 438. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявно сті пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. Виявляються випадково B. Під час первинного огляду. C. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета D. * Під час вторинного огляду. E. Жодна з наведених. 439. На місці події Ви вияви ли дорослого постраждалого без свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Викликати швидку медичну допомогу. B. B. Пояснити , оточуючим , що готуєтеся зробити , розпочати огляд за методикою АВС. C. Покликати на допомогу от очуючих свідків події. D. Пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , сказати , що готуєтеся зробити. E. * Розпочати первинний огляд за методикою АВС. 440. На місці події Ви виявили постраждалого , який знаходиться при свідомості . Що дає підс тави Вам надати йому першу допомогу ? A. Відсутність інших свідків нещасного випадку. B. Наявність кровотечі. C. Наявність відкритого перелому кінцівки. D. * Дозвіл постраждалого. E. Все з перерахованого. 441. Ви приступили до надання допомо ги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Які дії Ви будете виконувати в першу чергу ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі B. З’ ясувати , чи немає переломів . C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий. D. Перевірити наявніст ь пульсу. E. Визначити наявність ознак подразнення очеревини. 442. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. Наявність відкритого перелому. B. При отриманні дозво лу в оточуючих свідків події . C. * Відсутність дихання. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 443. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перев ернули його на спину . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * З’ ясувати чи постраждалий дихає протягом 10 с. D. Забезпечити п рохідність верхніх дихальних шляхів. E. Перевести постраждалого у стабільне положення 444. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Під час вторинного огляду виявлено перелом обох стегон . Які дії слід вчинити до приїзду "швидкої "? A. Перевести постраждалого у стабільне положення. B. Провести транспортну іммобілізації обох уражених кінцівок , забезпечити спокій C. Покласти постраждалого на щит , забезпечити спокій. D. Покласти постраждалого на м’ які ноші , забезпечити спо кій. E. * Забезпечити спокій , вкрити постраждалого , дати тепле пиття. 445. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом стегна . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізов ану шину на стегнову кістку збоку. B. * Накласти імпровізовану шину збоку від ураженої кістки від аксілярної впадини до стопи. C. Зафіксувати ногу до ноги . D. Накласти імпровізовану шину знизу від ураженої кістки від підлопаточної ділянки до стоп и. E. Накласти імпровізовану шину на стегнову кістку знизу. 446. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При вторинному огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафік сувати руку до тулуба , зігнуту в ліктьовому суглобі під кутом 90 градусів B. Транспортна іммобілізація не обовязкова. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Будь-яким із способів. 447. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Постраждалий при свідомості , дихає . У чому полягає перша медична допомога ? A. Асептич на пов’ язка на рану , стабільне положення B. Асептична пов’ язка на рану , сидяче положення. C. Оклюзійна пов’ язка на ділянку рани , лежаче положення постраждалого. D. Пов’ язка на рану з підручних засобів. E. * Оклюзійна пов’ язка на ділянку рани , на півсидячи положення постраждалого. 448. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він при свідомості дихає . З живота стирчить рукоятка ножа , незначна зовнішня кровотеча . У чому полягає перша медична допомога ? A. Покласт и постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. B. Вийняти ніж , накласти на рану асептичну пов’ язку. C. * Зафіксувати рукоятку ножа перев’ язувальним матеріалом , здійснити протишокові заходи. D. Вийняти ніж , накласти на рану асептичну пов’ язку , здійснити протишокові заходи. E. Вийняти ніж , пов’ язка на ділянку рани , лежаче положення постраждалого 449. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток гомілки виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 450. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації B. Завж ди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” D. Коли є засоби для імобілізації E. Все з перерахованого. 451. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну і ммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імпровізовану шин у на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на ключицю. 452. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку д о тулуба , розігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпрові зовану шину на плече. 453. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспор тна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Накласти пов’ язку на передпліччя. 454. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. E. Жодне з перерахованого. 455. В результаті вибуху на шахті , під завалом опинився чо ловік 37 років . При огляді : ліва нога до рівня нижньої третини стегна притиснута кам 'яною плитою ; стан середньої тяжкості , хворий збуджений , ЧСС - 110/хв , АТ - 100/60 мм рт.ст . Які невідкладні дії необхідно виконати ? A. Звільнити кінцівку |, ввести знеболююче , зафіксувати кінцівку транспортними шинами B. Звільнити кінцівку , накласти джгут на нижню третину стегна , провести туге бинтування кінцівки C. Ввести заспокійливе , звільнити кінцівку , накласти транспортну шину D. Ввести серцеві гл ікозиди , звільнити кінцівку , провести туге бинтування кінцівки E. * Накласти джгут на верхню третину стегна , звільнити кінцівку , провести туге бинтування кінцівки нижче за джгут 456. Жінка 22 років , з метою суїциду випила невідому хімічну речовину . Ск аржиться на біль за грудиною , блювоту , загальну слабкість . Об 'єктивно : шкіра і видимі слизові оболонки бліді , АТ - 90/60 мм рт.ст ., Ps - 95/хв ; в блювотних масах слиз із домішками крові . Яка Ваша першочергова тактика ? A. * Промити шлунок водою B. Приз начити спазмолітики C. Дати пігулки активованого вугілля D. Дати кровоспинні препарати E. Ввести знеболююче 457. Які методи проведення штучної вентиляції легень використовують при клінічній смерті ? A. Ручний дихальний апарат , заклад рук за голову B. Штучна вентиляція - з рота в рот , заклад рук за голову C. Ручний дихальний апарат , розведення рук в сторони D. Штучна вентиляція - з рота в рот , розведення рук в сторони E. * Штучна вентиляція - з рота в рот , ручний дихальний апара т 458. В хворого на фоні епіприпадку виникла зупинка дихання і кровообігу . Родичі допомогу не надавали , бригада швидкої допомоги прибула через 25 хвилин |. При огляді хворого - дихання відсутнє , пульс на магістральних судинах відсутній , зіниці широкі , шк іра сірого кольору . Який найбільш вірогідний діагноз ? A. * Біологічна смерть B. Клінічна смерть C. Сопор D. Декортикація E. Кома 459. У хворого зафіксована зупинка кровообігу . Комплекс серцево-легеневої реанімації впродовж 30 хвилин - без е фекту . Якими будуть подальші Ваші дії ? A. Збільшити дозу медикаментозних засобів | удвічі B. Продовжувати реанімаційні заходи ще на протязі 15 хвилин C. Продовжувати реанімаційні заходи ще на протязі 30 хвилин D. * Припинити реанімаційні заходи E. Збільшити кратність електричної дефібриляціі 460. Чоловік 32 років виявлений на горищі будинку після удару дошкою , що впала йому на спину . Після повернення потерпілого до свідомості працівниками швидкої допомоги на місці пригоди констатований пер елом грудного відділу хребта без порушення функції спинного мозку . Як слід переносити потерпілого ? A. * Двома санітарами , обличчям потерпілого вниз B. Двома санітарами , обличчям потерпілого вгору C. Після іммобілізації пневматичною шиною D. Піс ля іммобілізації шиною Крамера E. Одним санітаром , який бере потерпілого на плече 461. Хворий 43-х років впав з другого поверху будинку . Скарги на сильний біль в нижній третині правої гомілки . При огляді виявлені набряк , гематома , деформація і вир ажена болючість в нижній третині правої гомілки . Активні і пасивні рухи різко обмежені і болючі |. Транспортна іммобілізація повинна забезпечити нерухомість якої ділянки ? A. * Гомілковоступневого і колінного суглобів B. Колінного суглобу C. Стопи D. Гомілковоступневого суглобу E. Кульшового суглобу 462. В ДТП травмовано п 'ять пасажирів , які потребували невідкладної допомоги , це потерпілі із : переломом лівої ключиці (30 років ), переломом правої стегнової кістки |кісті | (34 роки ), переломом лів ого передпліччя (28 років ) із втратою свідомості (32 роки ), з переломом лівої гомілки (16 років ). Якому потерпілому | необхідно надавати допомогу в першу чергу ? A. із переломом гомілки B. із переломом ключиці C. із переломом передпліччя D. і з переломом стегна E. * із втратою свідомості 463. Під час проведення заходів щодо реанімації дитини грудного віку виникла необхідність застосування непрямого масажу серця . З якою частотою слід виконувати компресії в даному випадку ? A. 140 в хвилину B. 100 в хвилину C. * 120 в хвилину D. 80 в хвилину E. 60 в хвилину 464. Під час проведення серцево-легеневої реанімації дитини 10 років виникла необхідність застосування непрямого масажу серця . З якою частотою слід виконувати компресії в да ному випадку ? A. 140 в хвилину B. 100 в хвилину C. 120 в хвилину D. * 80 в хвилину E. 60 в хвилину 465. Дівчина 17 років під час роботи на городі в жаркий день (температура повітря +30 ° С ) відчула головний біль , запаморочення , нудоту , шум у вухах . При об 'єктивному обстеженні : шкіра обличчя гіперемована , температура тіла - 38 ° С , дихання часте , Ps - 110/хв ., АТ -110/70 мм.рт.ст . Який діагноз найбільш вірогідний ? A. Колапс B. Мігрень C. Вегетативний криз D. Гостре респіраторне захво рювання E. * Тепловий удар середньої тяжкості 466. Жінка 45 років отримала травму в ДТП . Стан потерпілої задовільний . Ps - 88/хв ., АТ - 120/80 мм рт.ст . В ділянці лівої гомілки припухлість м 'яких тканин , деформація у верхній і середній третині , рвано- забійна рана завдовжки до 5 см в середній третині . У рану виступають кісткові уламки . Яку першу медичну допомогу необхідно надати у такому разі ? A. Іммобілізація , негайне транспортування в стаціонар B. * Іммобілізація , знеболення , асептична пов 'яз ка C. Накладення гіпсової пов 'язки D. Анестезія місця перелому , асептична пов 'язка E. Первинна хірургічна обробка рани , іммобілізація 467. Чоловік 49 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною , що виник годину тому під час швидкої ходьби . О б 'єктивно виявлена помірна тахікардія , АТ - 150/90 мм рт.ст . Під час запису ЕКГ раптово знепритомнів , виникла одноразова тонічна судома скелетних м 'язів , дихання 6 за хв , нерегулярне , пульс на сонних артеріях відсутній . Який першочерговий захід для наданн я допомоги ? A. Ввести внутрішньовенно протисудомні препарати B. Вимкнути електрокардіограф C. Визначити рівень артеріального тиску D. Провести дефІбриляцІю E. * Виконати прекардіальний удар і провести серцево-легеневу реанімацію 468. Хворий , що знаходився у відділенні реанімації , раптово зблід і знепритомнів . Пульс на магістральних артеріях відсутній . На екрані кардіомонітора з 'явилася рівна лінія . Які заходи слід провести в першу чергу ? A. Ввести внутрішньосерцево адреналін B. Поча тисерцево-легеневу реанімацію C. Ввести внутрішньовенно атропін D. Ввести внутрішньовенно хлорид кальцію E. * Провести дефібриляцію 469. Який основний метод лікування стиснення головного мозку (compresio)? A. Консервативна терапія. B. * Тр епанація черепа . C. Люмбальна пункція. D. Введення дегідратаційних середників. E. Призначення холоду і протишокових препаратів. 470. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на жив оті . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас є аптечка першої допомоги . Ваші дії далі. A. Промити рану , накласти тугу пов’ язку B. У верхній третині правого плеча накласти джгут C. Наклас ти на рану тугу пов’ язку D. * У нижній третині правого плеча накласти джгут E. Накласти джгут зразу вище місця ампутації. 471. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При перви нному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого стегна . У Вас немає аптечки першої допомоги . Ваші дії далі. A. * У верхній третині правого стегна накласти джгут-закрутку B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрут ку C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут-закрутку зразу вище місця ампутації. 472. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили, що постраждалий без свідомості , дихає , артеріальна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Слідкувати за ознаками життя , вимити руки. B. Здійснити транспортну іммобілізацію пошкоджено го стегна , вимити руки. C. Перенести постраждалого у безпечніше місце , вимити руки D. Покласти постраждалого на спину , підняти ноги , накрити ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. E. * Накрити постраждалого ковдрою або паль том , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. 473. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , ознаками подразнення очер евини . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Дати постраждалому алкоголь і багато пити B. Вжити протишокові заходи , дати постраждалому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. * Вжити протишокові заходи , контролювати стан постраждалого. 474. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета B. Під час первинного огляду. C. * Під час вторинного огляду. D. Виявляються випадково E. Жодне з наведених. 475. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівого стегна Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які д одаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом стегнової кістки ? A. Локальний біль. B. * Укорочення кінцівки. C. Деформація кінцівки. D. Відсутність активних рухів. E. Все з перерахованого. 476. Ви приступили до огляду постраждало го на місці події . Під час пальпації кісток гомілки виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 477. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммо білізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації B. Завжди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” D. Коли немає кровотечі E. Все з перерахованого. 478. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на мі сці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку д о тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 479. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому с углобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 480. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 481. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї . Як пр овести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. E. Не потребує іммобілізації . 482. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , з апропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 483. На місці події Ви вияв или постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої д опомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 484. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків . Що дає підстави Вам н адати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 485. Ви п риступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості ви явити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 486. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Покликати на допомогу оточуючих св ідків події. E. Винести постраждалого з місця події. 487. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного о гляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 488. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому н а місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці грудного відділу хребта . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. * Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під шию і поперек валик. B. Покласти постраждалого на м’ які ноші спиною вниз і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на ноші не змінюючи положення тіла D. Заборонено проводити іммобілізацію E. Жодне з перерахованого. 489. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому н а місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці тазових кісток . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати. C. Покласти постражда лого на м’ які ноші у знайденій позі. D. Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під поперек валик. E. * Жодне з перерахованого. 490. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток пе редпліччя виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Перелом кісток передпліччя. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Перелом променево-зап’ ястного суглоба E. Спазм м’ язів передпліччя 491. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом плеча . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. * Коли несвоєчас но прибуде „швидка” B. Завжди. C. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації D. Коли є перелом E. Все з перерахованого. 492. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перел ом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. * З афіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . E. Жодне з перерахованого. 493. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівої гомілки Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом кісток гомілки ? A. Локальний біль. B. * Викривлення кінцівки по осі. C. Кровотеча з кінцівки. D. Все з перерахованого. E. Жодне з перерахованого. 494. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . E. Жодне з перерахованого. 495. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкодж ень опорно-рухового апарату ? A. Виявляються випадково B. Під час первинного огляду. C. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета D. * Під час вторинного огляду. E. Жодна з наведених. 496. На місці події Ви виявили дорослог о постраждалого без свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. Викликати швидку медичну допомогу. B. B. Пояснити , оточуючим , що готуєтеся зробити , розпочати огляд за методикою АВС. C. Покликати на допомогу оточуючих сві дків події. D. Пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , сказати , що готуєтеся зробити. E. * Розпочати первинний огляд за методикою АВС. 497. На місці події Ви виявили постраждалого , який знаходиться при свідомості . Що дає підстави Вам на дати йому першу допомогу ? A. Відсутність інших свідків нещасного випадку. B. Наявність кровотечі. C. Наявність відкритого перелому кінцівки. D. * Дозвіл постраждалого. E. Все з перерахованого. 498. Ви приступили до надання допомоги постра ждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Які дії Ви будете виконувати в першу чергу ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі B. З’ ясувати , чи немає переломів . C. * З’ ясувати , чи дихає постраждалий. D. Перевірити наявність пульсу. E. Визначити наявність ознак подразнення очеревини. 499. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. Наявність відкритого перелому. B. При отриманні дозволу в оточую чих свідків події . C. * Відсутність дихання. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з перерахованого. 500. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу. C. * З’ ясувати чи постраждалий дихає протягом 10 с. D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів. E. Перевести постраждалого у стабільне положення 501. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Під час вторинного огляду виявлено перелом обох стегон . Які дії слід вчинити до приїзду "швидкої "? A. Пе ревести постраждалого у стабільне положення. B. Провести транспортну іммобілізації обох уражених кінцівок , забезпечити спокій C. Покласти постраждалого на щит , забезпечити спокій. D. Покласти постраждалого на м’ які ноші , забезпечити спокій. E. * Забезпечити спокій , вкрити постраждалого , дати тепле пиття. 502. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом стегна . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на стегнову кістку збоку. B. * Накласти імпровізовану шину збоку від ураженої кістки від аксілярної впадини до стопи. C. Зафіксувати ногу до ноги . D. Накласти імпровізовану шину знизу від ураженої кістки від підлопаточної ділянки до стопи. E. На класти імпровізовану шину на стегнову кістку знизу. 503. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При вторинному огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , зігнуту в ліктьовому суглобі під кутом 90 градусів B. Транспортна іммобілізація не обовязкова. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку максимальн о зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Будь-яким із способів. 504. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Постраждалий при свідомості , дихає . У чому полягає перша медична допомога ? A. Асептична пов’ яз ка на рану , стабільне положення B. Асептична пов’ язка на рану , сидяче положення. C. Оклюзійна пов’ язка на ділянку рани , лежаче положення постраждалого. D. Пов’ язка на рану з підручних засобів. E. * Оклюзійна пов’ язка на ділянку рани , напівсидячи положення постраждалого. 505. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він при свідомості дихає . З живота стирчить рукоятка ножа , незначна зовнішня кровотеча . У чому полягає перша медична допомога ? A. Покласти постраж далого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. B. Вийняти ніж , накласти на рану асептичну пов’ язку. C. * Зафіксувати рукоятку ножа перев’ язувальним матеріалом , здійснити протишокові заходи. D. Вийняти ніж , накласти на рану асептичну пов’ язку , здійснити протишокові заходи. E. Вийняти ніж , пов’ язка на ділянку рани , лежаче положення постраждалого 506. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток гомілки виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 507. Ви приступили до надання допомоги дорослому п остраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації B. Завжди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” D. Коли є засоби для імобілізації E. Все з перерахованого. 508. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізаці ю ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імпровізовану шину на передп ліччя E. Накласти імпровізовану шину на ключицю. 509. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , р озігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на плече. 510. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобіл ізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Накласти пов’ язку на передпліччя. 511. Ви прис тупили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксуват и. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. E. Жодне з перерахованого. 512. В результаті вибуху на шахті , під завалом опинився чоловік 37 років . При огляді : ліва нога до рівня нижньої третини стегна притиснута кам 'яною плитою ; стан середньої тяжкості , хворий збуджений , ЧСС - 110/хв , АТ - 100/60 мм рт.ст . Які невідкладні дії необхідно виконати ? A. Звільнити кінцівку |, ввести знеболююче , зафіксувати кінцівку транспортними шинами B. Звільнити кінцівку , накласти джгут на нижню третину стегна , провести туге бинтування кінцівки C. Ввести заспокійливе , звільнити кінцівку , накласти транспортну шину D. Ввести серцеві глікозиди , зв ільнити кінцівку , провести туге бинтування кінцівки E. * Накласти джгут на верхню третину стегна , звільнити кінцівку , провести туге бинтування кінцівки нижче за джгут 513. Жінка 22 років , з метою суїциду випила невідому хімічну речовину . Скаржиться на біль за грудиною , блювоту , загальну слабкість . Об 'єктивно : шкіра і видимі слизові оболонки бліді , АТ - 90/60 мм рт.ст ., Ps - 95/хв ; в блювотних масах слиз із домішками крові . Яка Ваша першочергова тактика ? A. * Промити шлунок водою B. Призначити спаз молітики C. Дати пігулки активованого вугілля D. Дати кровоспинні препарати E. Ввести знеболююче 514. Які методи проведення штучної вентиляції легень використовують при клінічній смерті ? A. Ручний дихальний апарат , заклад рук за голову B. Штучна вентиляція - з рота в рот , заклад рук за голову C. Ручний дихальний апарат , розведення рук в сторони D. Штучна вентиляція - з рота в рот , розведення рук в сторони E. * Штучна вентиляція - з рота в рот , ручний дихальний апарат 515. В хворого на фоні епіприпадку виникла зупинка дихання і кровообігу . Родичі допомогу не надавали , бригада швидкої допомоги прибула через 25 хвилин |. При огляді хворого - дихання відсутнє , пульс на магістральних судинах відсутній , зіниці широкі , шкіра сірого кольору . Який найбільш вірогідний діагноз ? A. * Біологічна смерть B. Клінічна смерть C. Сопор D. Декортикація E. Кома 516. У хворого зафіксована зупинка кровообігу . Комплекс серцево-легеневої реанімації впродовж 30 хвилин - без ефекту . Яким и будуть подальші Ваші дії ? A. Збільшити дозу медикаментозних засобів | удвічі B. Продовжувати реанімаційні заходи ще на протязі 15 хвилин C. Продовжувати реанімаційні заходи ще на протязі 30 хвилин D. * Припинити реанімаційні заходи E. Збі льшити кратність електричної дефібриляціі 517. Чоловік 32 років виявлений на горищі будинку після удару дошкою , що впала йому на спину . Після повернення потерпілого до свідомості працівниками швидкої допомоги на місці пригоди констатований перелом груд ного відділу хребта без порушення функції спинного мозку . Як слід переносити потерпілого ? A. * Двома санітарами , обличчям потерпілого вниз B. Двома санітарами , обличчям потерпілого вгору C. Після іммобілізації пневматичною шиною D. Після іммобі лізації шиною Крамера E. Одним санітаром , який бере потерпілого на плече 518. Хворий 43-х років впав з другого поверху будинку . Скарги на сильний біль в нижній третині правої гомілки . При огляді виявлені набряк , гематома , деформація і виражена болюч ість в нижній третині правої гомілки . Активні і пасивні рухи різко обмежені і болючі |. Транспортна іммобілізація повинна забезпечити нерухомість якої ділянки ? A. * Гомілковоступневого і колінного суглобів B. Колінного суглобу C. Стопи D. Гомілко воступневого суглобу E. Кульшового суглобу 519. В ДТП травмовано п 'ять пасажирів , які потребували невідкладної допомоги , це потерпілі із : переломом лівої ключиці (30 років ), переломом правої стегнової кістки |кісті | (34 роки ), переломом лівого передпл іччя (28 років ) із втратою свідомості (32 роки ), з переломом лівої гомілки (16 років ). Якому потерпілому | необхідно надавати допомогу в першу чергу ? A. із переломом гомілки B. із переломом ключиці C. із переломом передпліччя D. із переломом стегна E. * із втратою свідомості 520. Під час проведення заходів щодо реанімації дитини грудного віку виникла необхідність застосування непрямого масажу серця . З якою частотою слід виконувати компресії в даному випадку ? A. 140 в хвилину B. 100 в хвилину C. * 120 в хвилину D. 80 в хвилину E. 60 в хвилину 521. Під час проведення серцево-легеневої реанімації дитини 10 років виникла необхідність застосування непрямого масажу серця . З якою частотою слід виконувати компресії в даному випадк у ? A. 140 в хвилину B. 100 в хвилину C. 120 в хвилину D. * 80 в хвилину E. 60 в хвилину 522. Дівчина 17 років під час роботи на городі в жаркий день (температура повітря +30 ° С ) відчула головний біль , запаморочення , нудоту , шум у вухах . Пр и об 'єктивному обстеженні : шкіра обличчя гіперемована , температура тіла - 38 ° С , дихання часте , Ps - 110/хв ., АТ -110/70 мм.рт.ст . Який діагноз найбільш вірогідний ? A. Колапс B. Мігрень C. Вегетативний криз D. Гостре респіраторне захворювання E. * Тепловий удар середньої тяжкості 523. Жінка 45 років отримала травму в ДТП . Стан потерпілої задовільний . Ps - 88/хв ., АТ - 120/80 мм рт.ст . В ділянці лівої гомілки припухлість м 'яких тканин , деформація у верхній і середній третині , рвано-забійна р ана завдовжки до 5 см в середній третині . У рану виступають кісткові уламки . Яку першу медичну допомогу необхідно надати у такому разі ? A. Іммобілізація , негайне транспортування в стаціонар B. * Іммобілізація , знеболення , асептична пов 'язка C. На кладення гіпсової пов 'язки D. Анестезія місця перелому , асептична пов 'язка E. Первинна хірургічна обробка рани , іммобілізація 524. Чоловік 49 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною , що виник годину тому під час швидкої ходьби . Об 'єктивно в иявлена помірна тахікардія , АТ - 150/90 мм рт.ст . Під час запису ЕКГ раптово знепритомнів , виникла одноразова тонічна судома скелетних м 'язів , дихання 6 за хв , нерегулярне , пульс на сонних артеріях відсутній . Який першочерговий захід для надання допомоги ? A. Ввести внутрішньовенно протисудомні препарати B. Вимкнути електрокардіограф C. Визначити рівень артеріального тиску D. Провести дефІбриляцІю E. * Виконати прекардіальний удар і провести серцево-легеневу реанімацію 525. Хворий , що знаход ився у відділенні реанімації , раптово зблід і знепритомнів . Пульс на магістральних артеріях відсутній . На екрані кардіомонітора з 'явилася рівна лінія . Які заходи слід провести в першу чергу ? A. Ввести внутрішньосерцево адреналін B. Початисерцево-л егеневу реанімацію C. Ввести внутрішньовенно атропін D. Ввести внутрішньовенно хлорид кальцію E. * Провести дефібриляцію 526. Чоловік 37 років , перебуваючи в стані алкогольного сп 'яніння , під час їжі ковтнув дуже великий шматок м 'яса , після чого посинів , перестав дихати . Дихання відсутнє . Який прийом найдоцільніше застосувати ? A. Пункцію трахеї B. Штучне дихання C. Інкубацію D. Трахеотомію E. * Прийом Геймліха 527. Потерпілий був притиснутий відкритим заднім бортом вантажівки до ст овпа , отримав травму тазу . Блідий , тахікардія . При пальпації кісток тазу - різка болючість . Який оптимальний варіант транспортування потерпілого ? A. На ношах , на животі B. * На щиті на спині із зігнутими в колінних і тазостегнових суглобах нижніми кін цівками C. На щиті положення напівлежачи D. На мякій тканині в положенні „жабки” E. На ношах , на спині з розведеними нижніми кінцівками 528. Фельдшер швидкої допомоги надавав допомогу потерпілим , евакуйованим з осередку радіаційного у раження . Працював без індивідуальних засобів захисту . Через 40 хвилин у нього почалися нудота , багаторазова блювота , головний біль . Об 'єктивно : шкіра китиць рук і обличчя гіперемійовані . Температура тіла - 38,6 ° С . Ps - 112/хв., АТ -130/90 мм рт . ст . Які за соби з індивідуальної аптечки найдоцільніше використовувати з метою лікування фази первинної загальної реакції гострої променевої хвороби ? A. Доксицикліна гидрохлорид | B. Вібраміцин C. * Етаперазин D. Будаксим E. Активоване вугілля 529. Хво рому в палаті раптово стало погано . При огляді : хворий без свідомості , зовнішнє дихання відсутнє , пульс на сонних артеріях не визначається . З чого слід почати надання допомоги ? A. * Відновлення прохідності дихальних шляхів B. проведення зовнішнього ма сажу серця C. Прекардіального удару D. Визначення пульсу E. Введення адреналіну 530. Бригада невідкладної медичної допомоги через декілька хвилин після виклику прибула на місце ДТП . На узбіччі виявлена дитина 14 років з політравмою , відсутн є самостійне дихання , зареєстрована зупинка серцевої діяльності . Яким буде правильне співвідношення між числом здавлень грудної клітки і числом вдихань повітря під час проведення серцево-легеневої реанімації двома реаніматорами ? A. 5:1 B. * 30:2 C. 30:1 D. 15:1 E. 15:2 531. Хворий у віці 78 років під час огляду втратив свідомість , дихання відсутнє , пульс на сонних артеріях не визначається . При спробі забезпечити прохідність дихальних шляхів для проведення штучного дихання встановлено , щ о закидання голови хворого майже неможливе у зв 'язку з малорухливістю шийного відділу хребта . Які додаткові дії необхідно провести при таких обставинах ? A. Докласти додаткове зусилля для максимального закидання голови хворого B. Підкласти поду шку або складений рушник під плечі хворого C. Підкласти подушку під голову хворого D. Повернути закинену голову хворого вбік і відкрити йому рот E. * Підняти нижню щелепу хворого вгору йому рот при помірному відхиленні голови назад 532. На місці ДТП при огляді бригадою швидкої медичної допомоги потерпілий знаходиться в салоні автомобіля , в свідомості , на болі не скаржиться , не може рухати ні руками , ні ногами , на лівій гомілці по передній поверхні рвана рана , що помірно кровоточить . З якої дії необхідно почати надання медичної допомоги ? A. Інгаляція кисню B. Накладення кровоспинного джгута C. Витягання потерпілого з салону автомобіля D. * Накладення шийного комірця E. Проведення допоміжної вентиляції легень 533. Жінка 49-ти років підвернула ногу , відчула різкий біль в гомілковоступневому суглобі , хрускіт , неможливість встати на ліву ногу . Яку іммобілізацію краще виконати при наданні першої допомоги ? A. Фіксація хворої кінцівки до здорової B. Накладання ап арату Ілізарова C. Фіксація гіпсовою шиною D. Накладання вісімкоподібної пов 'язки E. * Фіксація кінцівки за допомогою шини Крамера або підручними засобами 534. Хворий 45-ти років отримав травму під час ДТП . Об 'єктивно : стан задовільний , Ps - 78/хв , АТ -120/80 ммрт.ст . В ділянці лівої гомілки припухлість м 'яких тканин , деформація у верхній і середній її третинах , рвано-забита рана довжиною близько 5 см в середній третині , в рану виступають кісткові відламки . Як слід надати медичну допомо г у в цьому випадку ? A. Швидке транспортування в стаціонар B. Анестезія місця перелому , асептична пов 'язка C. Первинна хірургічна обробка рани , іммобілізація D. Накладення гіпсової пов 'язки E. * Іммобілізація , знеболення , асептична пов 'язка 535. Чоловік 50-ти років був травмований внаслідок ДТП . Без свідомості . З моменту травми пройшло 3 хвилини . Який симптом є первинним для постановки діагнозу зупинки кровообігу ? A. Розширені зіниці , що не реагують на світло B. * Відсутність пульсу на а .carotis C. Відсутність ритмічного спонтанного дихання D. Відсутність серцевих тонів при аускультації E. Відсутність пульсу на периферичних артеріях 536. В приймальний покій поступив хворий з закритою черепномозковою травмою . Рівень свід омості - кома . Шкірні покриви бліді , відмічається акроціаноз . Виражене тахіпное , ЧД - 45/хв ., АТ - 190/110 мм рт.ст ., ЧСС - 124/хв . Для усунення дихальної недостатності в даній ситуації необхідно : A. Почати інгаляцію кисню B. * Почати штучну венти ляцію легень C. Ввести дихальні аналептики D. Накласти трахеостому E. Ввести морфін для корекції частоти дихання 537. Жінка 64-х років з нестабільною стенокардією під час ходьби раптово впала . Черговим лікарем при огляді констатована відсут ність свідомості , відсутність пульсації на а .carotis і тонів серця , вузькі зіниці . Дихає рідко , поверхнево . З чого , в даному випадку слід починати реанімаційні заходи ? A. Інтубація і проведення ШВЛ B. В /в введення атропіну C. В /в введення адренал іну D. Проведення кардіостимуляції через стравохід E. * Удар кулаком по грудині 538. В дитини спостерігається раптова зупинка дихання , синюшність шкірних покривів , зникнення пульсу на магістральних судинах і звуження зіниць . Які невідкладні заходи ? A. Оксигенотерапія B. Провести прийом Геймліха C. Пункцію трахеї D. Промивання шлунку E. * Штучна вентиляція легень , закритий масаж серця 539. Хворий 18 років під час туристичного походу підвернув ногу . Скаржиться на біль в лівому гом ілковоступневому суглобі . Об 'єктивно : лівий гомілковостопний суглоб припухлий , біль при пальпації в проекції дельтовидної зв 'язки . Вільно пересувається по рівній дорозі , при ходьбі по нерівностях виникає біль . Яку першу медичну допомогу слід надати хвором у при розтягненні зв 'язок ? A. Прибинтувати до ноги стійку намету B. * Накласти тугу вісімкоподібну пов 'язку C. Покласти хворого на імпровізовані ноші D. Прибинтувати до ноги підручні засоби E. Прибинтувати травмовану ногу до здорової 540. Хл опець отримав перелом обох кісток середньої частини передпліччя під час гри у футбол . В яких межах виконується правильна іммобілізація кінцівки при наданні першої лікарської допомоги ? A. Від променевозап 'ясткового до ліктьового суглобу B. Від промене возап 'ясткового суглобу до верхньої третини плеча C. Від кінчиків пальців до ліктьового суглобу D. Від кінчиків пальців до здорового над |пліччя | E. * Від кінчиків пальців до верхньої третини плеча 541. Бригада швидкої медичної допомоги прибула на місце ДТП . Потерпілий знаходиться в салоні автомобіля , в свідомості , на болі не скаржиться , не може порухати ні руками , ні ногами , на лівій гомілці по передній поверхні рвана рана , що помірно кровоточить . З якої дії необхідно почати надання медичної допо м оги ? A. Витягнути потерпілого з салону автомобіля B. Проведення допоміжної вентиляції легень C. Накласти кровоспинний джгут D. Інгаляція кисню E. * Накласти шийний комірець 542. Чоловік 26 років впав з висоти 2 м на праву ногу . При огляді на місці травми лікарем "швидкої допомоги ": права нижня кінцівка вкорочена , різко деформована в середній третині стегна . Під шкіру вистоять фрагменти кістки . Хворий стогне , не дає провести детальний огляд кінцівки . Виберіть оптимальний метод транспортної і ммобілізації : A. Мякі ноші B. Бинтування до здорової кінцівки C. Допоміжні засоби іммобілізації D. * Шина Дітеріхса E. Шина Крамера 543. Студент 19 років , перебуваючи в компанії однолітків , під час відпочинку на природі ковтнув великий ш маток шашлика , після чого схопився руками за горло , посинів , перестав дихати і втратив свідомість . Дихання відсутнє . Що потрібно зробити ? A. * Провести прийом Геймліха B. Штучне дихання C. Виконати прекардіальний удар D. Непрямий масаж серця E. Пункцію трахеї 544. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас немає аптечки пе ршої допомоги . Ваші дії далі. A. * У нижній третині правого плеча накласти джгут-закрутку B. У верхній третині правого плеча накласти джгут-закрутку C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут -закрутку зразу вище місця ампутації. 545. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині гомілки . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. Підняти ногу вище рівня серця E. * Попросіть постраждалого щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою 546. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням . Ваші д ії до приїзду швидкої ? A. * Вжити протишокові заходи , контролювати стан постраждалого. B. Вжити протишокові заходи , дати постраждалому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. Дати постраждалому алк оголь і багато пити 547. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас є аптечка першо ї допомоги . Ваші дії далі. A. * У нижній третині правого плеча накласти джгут B. У верхній третині правого плеча накласти джгут C. З’ ясувати , чи постраждалий дихає . D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут зразу вище місця а мпутації. 548. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правого плеча , з якої інтенсивно витік ає кров . Аптечки першої допомоги немає . Ви перетиснули праву плечову артерію на 10 хв . Кровотеча зупинилася . Вкажіть Ваші дії. A. * Накласти джгут-закрутку у середній третині плеча B. Вжити протишокові заходи C. Накласти джгут-закрутку у нижній тре тині плеча , вжити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти руку вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правого передпліччя. 549. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . П ри первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня сер ця B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 550. Хворий 18 років під час т уристичного походу підвернув ногу . Скаржиться на біль в лівому гомілковоступневому суглобі . Об 'єктивно : лівий гомілковостопний суглоб припухлий , біль при пальпації в проекції дельтовидної зв 'язки . Вільно пересувається по рівній дорозі , при ходьбі по нерів н остях виникає біль . Яку першу медичну допомогу слід надати хворому при розтягненні зв 'язок ? A. Прибинтувати до ноги стійку намету B. * Накласти тугу вісімкоподібну пов 'язку C. Покласти хворого на імпровізовані ноші D. Прибинтувати до ноги підруч ні засоби E. Прибинтувати травмовану ногу до здорової 551. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правого плеча , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Ви перетиснули праву плечову артерію на 10 хв . Кровотеча зупинилася . Вкажіть Ваші дії. A. * Накласти джгут-закрутку у середній третині плеча B. Вжити протишокові за ходи C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині плеча , вжити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти руку вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правого передпліччя. 552. Ви приступили до надання доп омоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Вка ж іть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верхній трет ині гомілки. 553. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , артеріальна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Здійснити транспортну іммобілізацію пошкодженого стегна , вимити руки. B. Постраждалого слід покласти на спину , підняти ноги , накрити його ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. C. Перенести пост раждалого у безпечніше місце , вимити руки D. Слідкувати за ознаками життя , вимити руки. E. * Накрити постраждалого ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. 554. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . Постраждалий при свідомості . На вулиці падає сніг , мороз - 5 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. * Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти й ого вище попереднього місця B. Додатково вкрити постраждалого. C. Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. D. Підняти праву руку вище рівня серця. E. Контролювати стан постраждалого. 555. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Під час вторинного огляду виявлено перелом обох стегон . Які дії слід вчинити до приїзду "швидкої "? A. Перевести постраждалого у стабільне положення. B. Провести транспортну іммобілізації обох уражених кінцівок , забезпечити спокій C. Покласти постраждалого на щит , забезпечити спокій. D. Покласти постраждалого на м’ які ноші , забезпечити спокій. E. * Забезпечити спокій , вкрити постраждалого , дати тепле пиття. 556. Чоловік 37 років , перебуваючи в стані алкогольного сп 'яніння , під час їжі ковтнув дуже великий шматок м 'яса , після чого посинів , перестав дихати . Дихання відсутнє . Який прийом найдоцільніше застосувати ? A. Пункцію трахеї B. Штучне дихання C. Інкубацію D. Трахеотомію E. * Прийом Геймліха 557. Потерпіли й був притиснутий відкритим заднім бортом вантажівки до стовпа , отримав травму тазу . Блідий , тахікардія . При пальпації кісток тазу - різка болючість . Який оптимальний варіант транспортування потерпілого ? A. На ношах , на животі B. * На щиті на спині із зігнутими в колінних і тазостегнових суглобах нижніми кінцівками C. На щиті положення напівлежачи D. На мякій тканині в положенні „жабки” E. На ношах , на спині з розведеними нижніми кінцівками 558. Фельдшер швидкої допомоги надавав доп омогу потерпілим , евакуйованим з осередку радіаційного ураження . Працював без індивідуальних засобів захисту . Через 40 хвилин у нього почалися нудота , багаторазова блювота , головний біль . Об 'єктивно : шкіра китиць рук і обличчя гіперемійовані . Температура т іла - 38,6 ° С . Ps - 112/хв., АТ -130/90 мм рт . ст . Які засоби з індивідуальної аптечки найдоцільніше використовувати з метою лікування фази первинної загальної реакції гострої променевої хвороби ? A. Доксицикліна гидрохлорид | B. Вібраміцин C. * Етапе разин D. Будаксим E. Активоване вугілля 559. Ви відвідуєте родича в неврологічному відділенні . Хворому в палаті (сусіду Вашого родича ) раптово стало погано . При огляді : хворий без свідомості , зовнішнє дихання відсутнє , пульс на сонних артеріях не в изначається . З чого слід почати надання допомоги ? A. * Відновлення прохідності дихальних шляхів B. проведення зовнішнього масажу серця C. Прекардіального удару D. Визначення пульсу E. Введення адреналіну 560. Бригада невідкладної медичної допомоги через декілька хвилин після виклику прибула на місце ДТП . На узбіччі виявлена дитина 14 років з політравмою , відсутнє самостійне дихання , зареєстрована зупинка серцевої діяльності . Яким буде правильне співвідношення між числом здавлень грудно ї клітки і числом вдихань повітря під час проведення серцево-легеневої реанімації двома реаніматорами ? A. 5:1 B. * 30:2 C. 30:1 D. 15:1 E. 15:2 561. Хворий у віці 78 років під час огляду втратив свідомість , дихання відсутнє , пульс на с онних артеріях не визначається . При спробі забезпечити прохідність дихальних шляхів для проведення штучного дихання встановлено , що закидання голови хворого майже неможливе у зв 'язку з малорухливістю шийного відділу хребта . Які додаткові дії необхідно провести при таких обставинах ? A. Докласти додаткове зусилля для максимального закидання голови хворого B. Підкласти подушку або складений рушник під плечі хворого C. Підкласти подушку під голову хворого D. Повернути закинену гол ову хворого вбік і відкрити йому рот E. * Підняти нижню щелепу хворого вгору йому рот при помірному відхиленні голови назад 562. На місці ДТП при огляді бригадою швидкої медичної допомоги потерпілий знаходиться в салоні автомобіля , в свідомості , на болі не скаржиться , не може рухати ні руками , ні ногами , на лівій гомілці по передній поверхні рвана рана , що помірно кровоточить . З якої дії необхідно почати надання медичної допомоги ? A. Інгаляція кисню B. Накладення кровоспинного джгута C. Ви тягання потерпілого з салону автомобіля D. * Накладення шийного комірця E. Проведення допоміжної вентиляції легень 563. Жінка 49-ти років підвернула ногу , відчула різкий біль в гомілковоступневому суглобі , хрускіт , неможливість встати на ліву ногу . Яку іммобілізацію краще виконати при наданні першої допомоги ? A. Фіксація хворої кінцівки до здорової B. Накладання апарату Ілізарова C. Фіксація гіпсовою шиною D. Накладання вісімкоподібної пов 'язки E. * Фіксація кінцівки за допомогою шини Крамера або підручними засобами 564. Хворий 45-ти років отримав травму під час ДТП . Об 'єктивно : стан задовільний , Ps - 78/хв , АТ -120/80 ммрт.ст . В ділянці лівої гомілки припухлість м 'яких тканин , деформація у верхній і середній її третинах , рвано-з абита рана довжиною близько 5 см в середній третині , в рану виступають кісткові відламки . Як слід надати медичну допомогу в цьому випадку ? A. Швидке транспортування в стаціонар B. Анестезія місця перелому , асептична пов 'язка C. Первинна хірургічна обробка рани , іммобілізація D. Накладення гіпсової пов 'язки E. * Іммобілізація , знеболення , асептична пов 'язка 565. Чоловік 50-ти років був травмований внаслідок ДТП . Без свідомості . З моменту травми пройшло 3 хвилини . Який симптом є первинним для постановки діагнозу зупинки кровообігу ? A. Розширені зіниці , що не реагують на світло B. * Відсутність пульсу на а .carotis C. Відсутність ритмічного спонтанного дихання D. Відсутність серцевих тонів при аускультації E. Відсутність пульсу на периферичних артеріях 566. В приймальний покій поступив хворий з закритою черепномозковою травмою . Рівень свідомості - кома . Шкірні покриви бліді , відмічається акроціаноз . Виражене тахіпное , ЧД - 45/хв ., АТ - 190/110 мм рт.ст ., ЧСС - 124/хв . Для усунення дихальної недостатності в даній ситуації необхідно : A. Почати інгаляцію кисню B. * Почати штучну вентиляцію легень C. Ввести дихальні аналептики D. Накласти трахеостому E. Ввести морфін для корекції частоти дихання 567. Ж інка 64-х років з нестабільною стенокардією під час ходьби раптово впала . Черговим лікарем при огляді констатована відсутність свідомості , відсутність пульсації на а .carotis і тонів серця , вузькі зіниці . Дихає рідко , поверхнево . З чого , в даному випадку с л ід починати реанімаційні заходи ? A. Інтубація і проведення ШВЛ B. В /в введення атропіну C. В /в введення адреналіну D. Проведення кардіостимуляції через стравохід E. * Удар кулаком по грудині 568. В дитини спостерігається раптова зупинка ди хання , синюшність шкірних покривів , зникнення пульсу на магістральних судинах і звуження зіниць . Які невідкладні заходи ? A. Оксигенотерапія B. Провести прийом Геймліха C. Пункцію трахеї D. Промивання шлунку E. * Штучна вентиляція легень , закритий масаж серця 569. Хворий 18 років під час туристичного походу підвернув ногу . Скаржиться на біль в лівому гомілковоступневому суглобі . Об 'єктивно : лівий гомілковостопний суглоб припухлий , біль при пальпації в проекції дельтовидної зв 'язки . Вільно пересувається по рівній дорозі , при ходьбі по нерівностях виникає біль . Яку першу медичну допомогу слід надати хворому при розтягненні зв 'язок ? A. Прибинтувати до ноги стійку намету B. * Накласти тугу вісімкоподібну пов 'язку C. Покласти хворого на імпровізовані ноші D. Прибинтувати до ноги підручні засоби E. Прибинтувати травмовану ногу до здорової 570. Хлопець отримав перелом обох кісток середньої частини передпліччя під час гри у футбол . В яких межах виконується правильна іммобілізація кі нцівки при наданні першої лікарської допомоги ? A. Від променевозап 'ясткового до ліктьового суглобу B. Від променевозап 'ясткового суглобу до верхньої третини плеча C. Від кінчиків пальців до ліктьового суглобу D. Від кінчиків пальців до здоровог о над |пліччя | E. * Від кінчиків пальців до верхньої третини плеча 571. Бригада швидкої медичної допомоги прибула на місце ДТП . Потерпілий знаходиться в салоні автомобіля , в свідомості , на болі не скаржиться , не може порухати ні руками , ні ногами , на лі вій гомілці по передній поверхні рвана рана , що помірно кровоточить . З якої дії необхідно почати надання медичної допомоги ? A. Витягнути потерпілого з салону автомобіля B. Проведення допоміжної вентиляції легень C. Накласти кровоспинний джгут D. Інгаляція кисню E. * Накласти шийний комірець 572. Чоловік 26 років впав з висоти 2 м на праву ногу . При огляді на місці травми лікарем "швидкої допомоги ": права нижня кінцівка вкорочена , різко деформована в середній третині стегна . Під шкіру вис тоять фрагменти кістки . Хворий стогне , не дає провести детальний огляд кінцівки . Виберіть оптимальний метод транспортної іммобілізації : A. Мякі ноші B. Бинтування до здорової кінцівки C. Допоміжні засоби іммобілізації D. * Шина Дітеріхса E. Ш ина Крамера 573. Студент 19 років , перебуваючи в компанії однолітків , під час відпочинку на природі ковтнув великий шматок шашлика , після чого схопився руками за горло , посинів , перестав дихати і втратив свідомість . Дихання відсутнє . Що потрібно зроби ти ? A. * Провести прийом Геймліха B. Штучне дихання C. Виконати прекардіальний удар D. Непрямий масаж серця E. Пункцію трахеї 574. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на жи воті . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас немає аптечки першої допомоги . Ваші дії далі. A. * У нижній третині правого плеча накласти джгут-закрутку B. У верхній третині правого плеча нак ласти джгут-закрутку C. Накласти на рану тугу пов’ язку D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут-закрутку зразу вище місця ампутації. 575. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному о гляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині гомілки . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. B. Накласти джгут-закрутку у середній тр етині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. Підняти ногу вище рівня серця E. * Попросіть постраждалого щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою 576. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. * Вжити протишокові заходи , контролювати стан постраждалого. B. Вжити протишокові заходи , дати постражда лому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. Дати постраждалому алкоголь і багато пити 577. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на жив оті . При первинному огляді Ви виявили травматичну ампутацію у середній третині правого передпліччя . У Вас є аптечка першої допомоги . Ваші дії далі. A. * У нижній третині правого плеча накласти джгут B. У верхній третині правого плеча накласти джгут C. З’ ясувати , чи постраждалий дихає . D. Промити рану , накласти тугу пов’ язку E. Накласти джгут зразу вище місця ампутації. 578. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що пост раждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правого плеча , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Ви перетиснули праву плечову артерію на 10 хв . Кровотеча зупинилася . Вкажіть Ваші дії. A. * Накласти джгут-закрутку у середній третині плеча B. Вжити протишокові заходи C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині плеча , вжити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти руку вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутк у у верхній третині правого передпліччя. 579. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 580. Хворий 18 років під час туристичного походу підвернув ногу . Скаржиться на біль в лівому гомілковоступневому суглобі . Об 'єктивно : лівий гомілковостопний суглоб п рипухлий , біль при пальпації в проекції дельтовидної зв 'язки . Вільно пересувається по рівній дорозі , при ходьбі по нерівностях виникає біль . Яку першу медичну допомогу слід надати хворому при розтягненні зв 'язок ? A. Прибинтувати до ноги стійку намету B. * Накласти тугу вісімкоподібну пов 'язку C. Покласти хворого на імпровізовані ноші D. Прибинтувати до ноги підручні засоби E. Прибинтувати травмовану ногу до здорової 581. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці поді ї . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правого плеча , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Ви перетиснули праву плечову артерію на 10 хв . К ровотеча зупинилася . Вкажіть Ваші дії. A. * Накласти джгут-закрутку у середній третині плеча B. Вжити протишокові заходи C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині плеча , вжити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти руку вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правого передпліччя. 582. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточк ою він закрив рану в середній третині правої гомілки , з якої інтенсивно витікає кров . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть Ваші дії. A. Підняти ногу вище рівня серця B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. * Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 583. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що п остраждалий без свідомості , дихає , артеріальна кровотеча із рани на стегні . Ви зупинили кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Здійснити транспортну іммобілізацію пошкодженого стегна , вимити руки. B. Постраждалого слід покласт и на спину , підняти ноги , накрити його ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. C. Перенести постраждалого у безпечніше місце , вимити руки D. Слідкувати за ознаками життя , вимити руки. E. * Накрити постраждалого ковдрою або п альтом , слідкувати за ознаками життя , вимити руки. 584. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . Постраждалий при свідомості . На вулиці падає сніг , мороз - 5 оС . Мину ло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії. A. * Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця B. Додатково вкрити постраждалого. C. Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. D. Підняти праву руку вище рівня серця. E. Контролювати стан постраждалого. Назва наукового напрямку (модуля ): Семестр : 4 Ситуаційні завдання з медицини надзвичайних ситуацій Опис : Мед . 2 курс Уар. Перелік питань : 1. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Під час вторинного огляду виявлено перелом обох стегон . Які дії слід вчинити до приїзду "швидкої "? A. Перевести постраждалого у стабільне положення. B. Провести транспортну іммобілізації обох уражених кінцівок , забезпечити спокій C. Покласти постраждалого на щит , забезпечити спокій. D. Покласти постраждалого на м’ які ноші , забезпечити спокій. E. * Забезпечити спокій , вкрити постраждалого , дати тепле пиття. 2. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , ознаками подразнення очеревини . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Дати постражда лому алкоголь і багато пити B. Вжити протишокові заходи , дати постраждалому багато пити . C. Контролювати стан постраждалого. D. Дати постраждалому алкоголь. E. * Вжити протишокові заходи , контролювати стан постраждалого. 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета B. Під час первинного огляду. C. * Під час вторинного огляду. D. Виявляються випадково E. Жодна з наведених. 4. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівого стегна Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для ви ставлення діагнозу перелом стегнової кістки ? A. Локальний біль. B. * Укорочення кінцівки. C. Деформація кінцівки. D. Відсутність активних рухів. E. Все з перерахованого. 5. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток гомілки виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Травму колінного суглоба B. Забій гомілки C. Розтягнення зв’ язок гомілково-стопного суглоба D. * Перелом кісток гомілки. E. Все з перерахованого. 6. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом гомілки . У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію ? A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації B. Завжди. C. * Коли несвоєчасно прибуде „ш видка” D. Коли немає кровотечі E. Все з перерахованого. 7. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 8. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту в ліктьовому суглобі . B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 9. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече. 10. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї . Як провести іммобілізацію ураженого сегмен та ? A. Заборонено проводити іммобілізацію B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати. C. Залишити постраждалого на землі , підклавши під шию валик D. * Покласти постраждалого на щит , зафіксувати до нього , підклавши під шию валик. E. Не потребує іммобілізації . 11. На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. * Представитися , пояснити , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , по яснити , що готуєтеся зробити. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. З’ ясувати , чи немає кровотечі ? D. Розпочати огляд за методикою АВС . E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 12. На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу . Якими повинні бути Ваші дії далі ? A. З’ ясувати , чи немає кровотечі. B. Викликати швидку медичну допомогу. C. Розпочати огляд за методикою АВС. D. * Представитися , пояснити оточуючим , що пройшли курс першої допомоги , запропонувати допомогу , пояснити , що готуєтеся зробити. E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події. 13. На місці події Ви виявили постраждалу дитину , яка знаходиться при свідомос ті без супроводу батьків . Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу ? A. Стан постраждалої дитини. B. Дозвіл оточуючих свідків події . C. * Наявність зовнішніх чинників , які загрожують життю дитини. D. Відсутність інших свідків нещасного випадку. E. Все з нерерахованого. 14. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину ? A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. B. * При відсутності можливості виявити ознаки життя. C. При наявності родичів постраждалого. D. При відсутності свідків нещасного випадку. E. При наявності кровотечі. 15. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . Ви перевернули його на спину . Постраждалий дихає , кровотечі немає , ліва нога неприродньо зігнута вище колінного суглоба . Ваші дії далі. A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу. B. * Викликати швидку допомогу. C. Перевести постраждалого у стабільне положення D. Провести імпровізовану транспортну імобілізацію. E. Винести постраждалого з місця події. 16. На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю , блідою , вологою на дотик шкірою , відчуттям неспокою , спраги , слабкістю , частим слабким пульсом , частим диханням , садном у ділянці правого підребер’ я . Ваші дії до приїзду швидкої ? A. Підняти постраждалому ноги , дати багато пити. B. Підняти постраждалому ноги , накрити ковдрою , контролювати його стан. C. * Контролювати стан постраждалого. D. Провести імпровізовану транспортну імобілізацію. E. Дати постраждалому алкоголь і багато пити 17. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гом ілки , з якої виступає кістка . Вкажіть Ваші дії. A. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна B. Провести імпровізовану транспортну імобілізацію. C. * Накрити рану чистою тканиною , вжити протишокові заходи D. Накласти на рану тугу пов’ язку , підняти ногу вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правої гомілки. 18. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , носовою хусточкою він закрив рану в середній третині правої гомілки , кровотечі немає . Вкажіть Ваші дії. A. Провести імпровізовану транспортну імобілізацію. B. * Накласти чисту п ов’ язку на рану. C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна. D. Перетиснути праву стегнову артерію на 10 хв E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки. 19. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий без свідомості , дихає , інтенсивна кровотеча у середній третині правого плеча . Аптечки першої допомоги немає . Вкажіть подальшу Вашу ді ю. A. Накласти джгут-закрутку у нижній третині правого плеча. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині правого плеча C. * Щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою D. Підняти руку вище рівня серця E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині правого передпліччя. 20. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При первинному огляді Ви вияснили , що постраждалий при свідомості , дихає , венозна кровотеча із рани на стегні . Ви зупини ли кровотечу . Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої. A. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут вище рани , підняти ногу. B. Постраждалого слід покласти на спину , накласти джгут нижче рани , підняти ногу. C. Накласти тугу пов’ язку , приступити до вторинного огляду. D. Постраждалого слід покласти на спину , підняти ногу. E. * Накрити постраждалого ковдрою або пальтом , слідкувати за ознаками життя. 21. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута . На вулиці +20 оС . Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута . Вкажіть Ваші дії в даний момент ? A. Розпустити джгут до момен ту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця B. * Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. C. Розпустити джгут і накласти тугу пов’ язку. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця E. Провести імпровізовану транспортну імобілізацію. 22. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Ви надали йому першу допомогу , розмістили у напівсидячому положенні , викликали швидку і приступили до вторинного огляду . Що Ви повинні з’ ясувати при опитуванні ? A. Чи приймає постраждалий ліки ? B. Що трапилося і чому ? C. Які скарги ? D. Чи є алергія на що-небудь ? E. * Все з перерахованого. 23. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки . Як Ви надасте йому домедичну допомогу ? A. Спілкуватися з постраждалим , заспокоювати його. B. Накласти тугу пов’ язку на грудну клітку , приступити до вторинного огляду. C. Розмістити у напівсидячому положенні D. Провести імпровізовану транспортну імобілізацію грудного відділу E. * Накласти оклюзійну пов’ язку. 24. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці грудного відділу хребта . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. * Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під шию і поперек валик. B. Покласти постраждалого на м’ які ноші спиною вниз і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на ноші не змінюючи положення тіла D. Покласти постраждалого на ноші у положенні « жабки » E. За правилом « трьох дощок » 25. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці тазових кісток . Як провести іммобілізацію ураженого сегмента ? A. За правилом « трьох дощок » B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати. C. Покласти постраждалого на м’ які ноші у знайденій позі. D. Покласти постраждалого на щит спиною вниз , зафіксувати до нього , підклавши під поперек валик. E. * Жодне з перерахованого. 26. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час пальпації кісток передпліччя виявлено крепітацію . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Перелом кісток передпліччя. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Перелом променево-зап’ ястного суглоба E. Спазм м’ язів передпліччя 27. При огляді постраждалого на місці події , виявлено вкорочення кісток передпліччя . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Жодне з перерахованого. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Вроджена вада кінцівки E. Спазм м’ язів передпліччя 28. При огляді постраждалого на місці події , виявлено вкорочення кісток передпліччя . Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку. A. Забій передпліччя B. * Жодне з перерахованого. C. Розтягнення зв’ язок передпліччя D. Вроджена вада кінцівки E. Спазм м’ язів передпліччя 29. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Він без свідомості й лежить на животі . При огляді Ви виявили перелом плеча . У якому випадку Ви будете проводити трансп ортну іммобілізацію ? A. * Коли несвоєчасно прибуде „швидка” B. Завжди. C. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації D. Коли є перелом E. Все з перерахованого. 30. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . E. Жодне з перерахованого. 31. Ви приступили до огляду постраждалого на місці події . Під час огляду лівої гомілки Ви виявили набряк і крововилив у тканини . Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом кісток гомілки ? A. Локальний біль. B. * Викривлення кінцівки по осі. C. Кровотеча з кінцівки. D. Все з перерахованого. E. Жодне з перерахованого. 32. Під час надання допомоги дорослому постраждалому на місці події , Ви виявили перелом плечової кістки . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. * Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . E. Жодне з перерахованого. 33. Під час надання допомоги дорослому постраждалому на місці події , Ви виявили перелом плечової кістки . Як надати допомогу в даній ситуації ? A. Заспокоїти постраждалого , викликати « швидку » , накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Транспортна іммобілізація не проводиться. C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба. D. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у колінному суглобі . E. * Заспокоїти постраждалого , викликати « швидку » , зафіксув ати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі. 34. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . При огляді Ви виявили перелом ключиці . Як провести транспортну іммобілізацію ? A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя B. Накласти імпровізовану шину на плечовий суглоб C. Зафіксувати руку до тулуба , розігнуту у ліктьовому суглобі . D. * Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба . E. Заспокоїти постраждалого , викликати « швидку » , накласти імпровізовану шину на ключицю. 35. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події . Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату ? A. Виявляються випадково B. Під час первинного огляду. C. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета D. * Під час вторинного огляду. E. Коли є кровотеча. 36. Хворий К ., 50 років , скаржиться на головний біль , запаморочення , нудоту . Годину тому впав і вдарився головою об бордюр . Втрачав свідомість на 10-15 хв . При огляді : шкірні покриви бліді , дихання спокійне , рівне . Пульс – 54 за 1 хв . АТ вЂ“ 110/60 мм рт . ст . Постражда лий в’ ялий , емоційно збуджений , недооцінює критично свій стан . Спостерігаються незначна анізокорія , згладженість правої носогубної складки , кінчик язика відхилений вправо . М’ язова сила в правій руці знижена , підвищені сухожильні рефлекси , чутливих і коорд и наційних порушень немає . Про яке ушкодження можна подумати у даному випадку ? A. Струс головного мозку. B. * Забій головного мозку . C. Стиснення головного мозку. D. Геморагічний шок. E. Психічний шок . 37. Обстежуючи пацієнта після ДТП , лікар діагностував у нього закриту черепно-мозкову травму . Які основні форми розрізняють у клінічному перебігу закритої черепно-мозкової травми ? A. Струс мозку. B. Забій мозку. C. Стиснення мозку. D. Всі вищеперераховані. E. * Всі вищеперераховані та перелом кісток черепа . 38. Обстежуючи хворого після ДТП , лікар діагностував у нього струс головного мозку . Які основні симптоми характерні для цієї патології ? A. Короткочасна непритомність. B. Ретроградна амнезія (втрата пам’ яті на події , які передували травмі ). C. Брадикардія , нудота , блювання. D. Біль під час руху очних яблук. E. * Усі вищеперераховані симптоми . 39. Який основний симптом струсу мозку ? A. Головний б iль. B. Шум у вухах. C. * Ретроградна амнез iя . D. Нервове збудження. E. Зм iна гемодинам iки . 40. У постраждалого після автошляхової пригоди виявили л iкворею з носа i вуха , кровотечу з носа i рота , хворий без свідомості . Встановіть попередній діагноз : A. Струс головного мозку. B. Забій головного мозку. C. Забій спинного мозку. D. Перелом склепіння черепа. E. * Перелом основи черепа . 41. При обстеженні хворого віком 20 років , що протягом 5 днів хворіє на грип , лікар відзначив обмеження пасивних рухів голови (ригідність потилиці ). Для якої патології характерний цей симптом ? A. Спондилоартроз. B. Міозит. C. * Менінгіт . D. Кривошия. E. Спондилоартрит. 42. Обстежуючи хворого після ДТП , лікар виявив у нього закриту черепно-мозкову травму . Що є найбільш характерним для закритої черепно-мозкової травми ? A. * Пошкодження головного мозку без порушення цілості покриву голови . B. Пошкодження головного мозку без перелому кісток черепа. C. Пошкодження без порушення цілості покриву голови та перелому кісток черепа. D. Пошкодження м’ яких тканин голови без перелому кісток черепа. E. Пошкодження м’ яких тканин голови , перелом кісток черепа без порушення цілості твердої мозкової оболонки. 43. Обстежуючи хворого після ДТП , лікар виявив у нього відкриту черепно-мозкову травму . Що є найбільш характерним для відкритої черепно-мозкової травми ? A. Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів або окістя , кісток черепа. B. Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів або окістя , твердої мозкової оболонки. C. * Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів , кісток черепа , твердої мозкової оболонки . D. Пошкодження шкіри , апоневроза , м’ язів або окістя при збереженні цілості кісток черепа , твердої мозкової оболонки. E. Пошкодження твердої мозкової оболонки , кісток черепа при збереженні цілості шкіри. 44. Внаслідок вибуху газового балона з пропаном зазнав серйозних руйнувань під’ їзд п’ ятиповерхового будинку . Під завал ом залишилася сім’ я з чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей 4- і 12-річного віку ), які в момент вибуху перебували в одній з кімнат квартири . Чоловік і дитина 4-річного віку зазнали механічних уражень різного ступеня важкості . Рятувальні роботи розпоча л ися через 15 хв . з моменту вибуху , проте прохід до постраждалих рятувальники здійснили через 12 год . з моменту вибуху . Скільки часу тривала фаза ізоляції для постраждалих ? Вкажіть порядок надання медичної допомоги постраждалим у цей період. A. 15 хв ., постраждалі не здійснюють жодних дій , щоб не пошкодити один одному і будь-якими засобами прагнуть проінформувати рятувальників і медичних працівників про своє місцезнаходження для прискорення надання медичної допомоги. B. * 12 год ., постраждалі на дають першу медичну допомогу (собі і один одному ) і в будь-який спосіб прагнуть проінформувати рятувальників і медичних працівників про своє місцезнаходження. C. 15 хв ., постраждалі надають першу медичну допомогу (собі і один одному ) і в будь-який с посіб прагнуть проінформувати рятувальників і медичних працівників про своє місцезнаходження. D. 12 год ., постраждалі очікують прихід рятувальників і не здійснюють жодних дій , щоб не пошкодити один одному. E. 12 год ., постраждалі не здійснюють жодних дій , щоб не зашкодити один одному і в будь-який спосіб прагнуть проінформувати рятувальників і медичних працівників про своє місцезнаходження для прискорення надання медичної допомоги. 45. На м’ ясокомбінаті відбувся витік холодоагента – аміаку . Рівень ава𳿠– об’ єктовий . Ким і де буде надаватися перша медична допомога ? A. Рятувальниками і фельдшером медсанчастини у вогнищі ураження. B. Фельдшером медсанчастини за межами вогнища ураження. C. * Рятувальниками і робітниками підприємства у вогнищі ураження. D. Бригадами постійної готовності першої черги у вогнищі ураження. E. Рятувальниками за межами вогнища ураження. 46. Під час проведення авіашоу на Скнилівському аеродромі , літак , втративши керування , проковзнув по оглядовому майданчику для глядачів і вибухнув далеко за його межами . На місце пригоди відразу прибули чергові бригади швидкої медичної допомоги . Де був ними організований відносно вогнища ураження перший етап медичної евакуації ? A. * Безпосередньо у вогнищі ураження. B. На границі вогнища ураження. C. За межами вогнища ураження. D. У зоні , визначеній рятувальниками для підвозу поранених. E. Перший етап евакуації не організовувався взагалі. 47. На м’ ясокомбінаті відбувся витік холодоагента – аміаку . Рівень ава𳿠– об’ єктовий . Ким і де має бути розгорнутий перший етап медичної евакуації ? A. Бригадами постійної готовності першої черги безпосередньо у вогнищі ураження. B. Спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги безпосередньо у вогнищі ураження. C. Спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги на границі вогнища ураження. D. Фельдшером медсанчастини підприємства безпосередньо у вогнищі ураження. E. * Бригадами постійної готовності першої черги на границі вогнища ураження. 48. На слизькій дорозі водій автобуса не справився з керуванням і автобус зійшов з полотна дороги , впав з насипу й перевернувся . З 42 пасажирів 26 зазнали механічний уражень різного ступеня важкості . Хто буде надавати першу медичну допомогу і який її оптимальний термін надання ? A. Бригади швидкої медичної допомоги , не постраждалі пасажири автобуса протягом перших 2-х год . після аварії. B. Бригади постійної готовності другої черги , протягом 30 хв . після аварії. C. Водій і не постраждалі пасажири автобуса , інші учасники дорожнього руху – свідки аварії , протягом 60 хв . після аварії. D. * Водій і не постраждалі пасажири автобуса , інші учасники дорожнього руху – свідки аварії , протягом перших 30 хв. E. Бригади постійної готовності першої черги , не постраждалі пасажири автобуса протягом 30 хв . з моменту аварії. 49. На залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з автобусом . Внаслідок зіткнення локомотив і один із вагонів зійшов із колії . Загинуло 30 чоловік , більше 40 зазнали механічних уражень . Назвіть , до якої категорії належить ця дорожньо-транспортна пригод а. A. * Катастрофа техногенного походження , державного рівня. B. Транспортна аварія , об’ єктового рівня. C. Транспортна катастрофа , регіонального рівня. D. Аварія техногенного походження , регіонального рівня. E. Катастрофа техногенного походження , місцевого рівня. 50. На залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з автобусом . Внаслідок зіткнення локомотив і один з вагонів зійшов із колії . Загинуло 30 чоловік , більше 40 зазнали механічних уражень . Скільки етапів е вакуації має бути розгорнуто державною службою медицини катастроф для ліквідації наслідків пригоди , де і ким вони організовуються ? A. Два , перший – у вогнищі ураження бригадами постійної готовності першої черги , другий – за межами вогнища ураження спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги. B. Три , перший – у вогнищі ураження бригадами постійної готовності першої черги , другий – за межами вогнища ураження спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги , третій – у лікувальних установах. C. Три , перший – у вогнищі ураження не постраждалими пасажирами поїзда і автобуса , другий – за межами вогнища ураження бригадами постійної готовності першої черги , третій – у лікувальних уста новах. D. Два , перший – у вогнищі ураження не постраждалими пасажирами поїзда і автобуса , другий – у лікувальних установах. E. * Два , перший на межі вогнища ураження бригадами постійної готовності першої черги , другий – у лікувальних установах. 51. Під час падіння літака на авіашоу серед постраждалих виявилися дорослі і діти з механічними , термічними і комбінованими ураженнями . Всі знаходилися у стані психічного стресу . На полі в перші хвилини після катастрофи знаходилося тільки три бригади шви дкої допомоги , які не могли надати допомогу всім постраждалим . Інші бригади під’ їжджали до автомобільної стоянки . Наданням першої медичної допомоги добровільно зайнялися ряд глядачів і працівників аеродрому . Якій категорії постраждалих в першу чергу слід б уло надати першу медичну допомогу ? A. Особам похилого віку у важкому стані. B. Особам незалежно від віку у важкому стані. C. * Дітям незалежно від важкості стану. D. Дітям у важкому стані. E. Особам похилого віку незалежно від стану. 52. На залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з автобусом . Внаслідок зіткнення загинуло 18 пасажирів автобуса , ще 24 отримали механічні ураження різного ступеня важкості . Де і ким буде надаватися постраждалим кваліфікована медична допомога ? A. На межі вогнища ураження бригадами постійної готовності першої черги. B. На межі вогнища ураження спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги. C. У лікувально-профілактичних установах спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги. D. * У лікувально-профілактичних установах терапевтами і хірургами загального профілю. E. Усіма вище перерахованими медичними працівниками в лікувальних установах. 53. Внаслідок зіткнення автобуса з бензовозом вибухнуло пальне , 5 чол . загинуло на місці пригоди , понад 30 чол . отримали механічні травми поєднані з термічними опіками . Де і ким буде надаватися їм спеціалізована медична допомога ? A. У лікувально-профілактичних уста новах медичними працівниками – лікарями вузької спеціалізації . B. У лікувально-профілактичних установах терапевтами і хірургами загального профілю. C. * У лікувально-профілактичних установах медичними працівниками вузької спеціалізації й спеціалі зованими бригадами постійної готовності другої черги D. За межами вогнища ураження бригадами постійної готовності першої черги. E. Медичними працівниками лікувально-профілактичної установи . куди будуть евакуйовані уражені. 54. Після прориву греблі , була затоплена частина міста , розташована в районі русла ріки . Що необхідно встановити медичним працівникам і працівникам аварійно-рятувальної служби для з’ ясування загальної обстановки й правильної організації допомоги постраждалим ? A. Дату , місце , розмір зони затоплення , метеоумови , наявність під’ їзних шляхів. B. Кількість і безпечність затоплених об’ єктів , можливість їх використання постраждалими для рятування. C. Дані радіаційної , хімічної і бактеріологічної обстановки. D. Маршрути можливого руху рятувальників . E. * Все з вище перерахованого. 55. У фарбувальному цеху автомобільного заводу стався вибух , виникла пожежа . Із 28 робітників , які працювали в цеху на момент вибуху , евакуйовано 12. Які дані повинен з’ ясувати медичний працівник бригади постійної готовності першої черги , яка найшвидше прибула на виклик , для оптимальної організації першого етапу медичної евакуації ? A. Кількість постраждалих , наявність на підприємстві медико-санітарної части ни. B. Види уражень і приблизну кількість постраждалих , наявність на підприємстві медико-санітарної частини. C. * Види уражень і приблизну кількість постраждалих , санітарно-епідеміологічний стан району надзвичайної ситуації , наявність під’ їзних шляхів , джерел водопостачання. D. Види уражень і приблизну кількість постраждалих , загрозу інших уражень. E. Місце розташування безпечного майданчика для розгортання пункту екстреної медичної допо моги. 56. Під час вибуху в ливарному цеху загинуло 2 і зазнали комбінованих уражень 8 робітників . Залишається загроза повторних вибухів і пожежі . На відстані 200 м від цеху бригадами постійної готовності першої черги розгорнуто пункт екстреної медичної допомоги . Скільки ланок рятувальників-носильників слід відправити у вогнище , щоб протягом 30 хв . евакуювати всіх уражених. A. 2 ланки B. 3 ланки C. * 4 ланки D. 5 ланок E. 6 ланок 57. Під час планування медичного забезпечення населення Тернопільської області на випадок надзвичайних ситуацій мирного часу другим етапом медичної евакуації було визначено : A. Бригади постійної готовності першої черги B. * Районні , міські і обласні лікарні C. Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги D. Медико-санітарні частини і медичні пункти підприємств E. Все із перечисленого 58. На атомній електростанції відбувся аварійний витік радіоактивних речовин . Які спеціалісти будуть займатися лікуванням постраждалих на другому етапі евакуації в першу чергу ? A. Працівники бригад постійної готовності першої черги B. Кваліфіковані хірурги C. * Кваліфіковані терапевти D. Лікарі бригад швидкої медичної допомоги E. Радіологи 59. Після поступлення постраждалих у лікарню швидкої медичної допомоги 10 % з них були госпіталізовані у нейро-хірургічне відділення . Який вид медичної допомоги буде надано цим постраждалим ? A. * Спеціалізована медична допомога B. Кваліфікована медична допомога C. Долікарська допомога D. Перша лікарська E. Все з перечисленого 60. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У постраждалого перелом правої плечової кістки . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. * Кваліфікована хірургічна допомога другої групи D. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 61. У лікарню швидкої допомоги поступаю ураження після авіакатастрофи . Яких уражених лікар-сортувальник направить у реанімацію в першу чергу ? A. * З комбінованими ураженнями B. З важкими опіками C. З механічною травмою грудної клітки D. З механічною травмою живота E. З механічною травмою кісток тазу 62. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в більшості постраждалих виявлено важкі механічні травми . В одного із постраждалих – рвана рана лівого стегна . На рану накладено пов’ язку . Якою буде черговість надання кваліфікованої медичної допомоги цьому постраждалому ? A. У першу чергу B. * Відс троченою на тлі антибіотикотерапії C. В порядку черговості поступлення поранених D. Відразу буде евакуйований на етап спеціалізованої медичної допомоги E. Нічого з перерахованого 63. У лікарню швидкої допомоги поступають постраждалі з вогнища аварії на хімічному комбінаті . Постраждалі одержали важкі отруєння . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи D. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи E. * Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги 64. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У постраждалого шок ІІ ступеня . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. * Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи D. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 65. Внаслідок зіткнення автобуса з бензовозом вибухнуло пальне , 5 чол . загинуло на місці пригоди , понад 30 чол . отримали механічні травми поєднані з термічними опіками . Де і ким буде надаватися їм спеціалізована медична допомога ? A. * У лікувально-профілактичних уст ановах медичними працівниками – лікарями вузької спеціалізації й спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги B. У лікувально-профілактичних установах терапевтами і хірургами загального профілю. C. У лікувально-профілактичних установах медичними працівниками – лікарями вузької спеціалізації. D. За межами вогнища ураження бригадами постійної готовності першої черги. E. Медичними працівниками лікувально-профілактичної установи , куди будуть евак уйовані уражені. 66. Після аварії з масовими ураженнями постраждалим була надана перша лікарська допомога . Які медичні фахівці будуть надавати медичну допомогу постраждалим на наступному етапі евакуації в першу чергу ? A. Працівники бригад постійної готовності другої черги B. Спеціалісти вузького медичного профілю C. Працівники бригад постійної готовності першої черги D. Лікарі бригад швидкої медичної допомоги E. * Кваліфіковані хірурги і терапевти 67. У районі землетрусу було розгорнуто мобільний госпіталь МНС України . Госпіталь оснащений хірургами і терапевтами загального профілю . Який вид медичної допомоги буде надаватися у цьому закладі ? A. Перша лікарська B. Спеціалізована медична допомога C. Долікарська допомога D. * Кваліфікована медична допомога E. Лікарська допомога 68. Після залізничної катастрофи 15 важкопоранених санітарною авіацією були доправлені в НДІ травматології і ортопедії . Який вид медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. * Спеціалізована медична допомога B. Кваліфікована медична допомога C. Долікарська допомога D. Перша лікарська E. Все з перечисленого 69. Після винесення утопленого на берег , очистки верхніх дихальних шляхів прийнято рішення на проведення серцево-легеневої реанімації . Яким є співвідношення вдихів і натискувань на грудну клітку . коли реанімацію проводить дві особи ? A. * 1 вдування , 5 поштовхів-натискань на грудину . B. 5 вдування , 10 поштовхів-натискань на грудину. C. 10 вдувань , 10 поштовхів-натискань натискувань на грудину. D. 2-3 вдування , 10-15 поштовхів-натискань на грудину. E. 5 вдувань , 5 поштовхів-натискань на грудину. 70. Оцінивши медичну обстановку , лікар бригади швидкої допомоги з’ ясував , що внаслідок надзвичайної ситуації санітарні втрати складуть від 3 до 5 осіб . Скільки бригад потрібно для оптимального надання першої лікарської допомоги ? A. 1 бригаду B. 2 бригади C. * 3 бригади D. 4 бригади E. 5 бригад 71. Під час автомобільної аварії виникла необхідність серцево-легеневої реанімації одного із пасажирів . Інші пасажири повідомили , що постраждалий є носієм ВІЛ-інфекції . Які слід здійснити заходи під час серцево-легеневої реанімації , якщо є підозра , що постраждалий хворий на СНІД ? A. Серцево-легеневу реанімацію не проводити. B. Застосовувати гумові рукавички. C. Застосувати гігієнічні антисептичні прокладки для штучної вентиляції легень “рот-в-рот” , чи “рот-в-ніс”. D. * Застосувати гігієнічні антисептичні прокладки для штучної вентиляції легень “рот-в-рот” , чи “рот-в-ніс” , застосовувати гумові рукавички. E. Реанімацію проводити звичайним способом , після чого здати кров на виявлення ймовірного інфікування. 72. Під час дорожньо-транспортної пригоди в одного із пасажирів виявлено закритий перелом стегна . Які найпростіші способи доцільно застосувати з метою зменшення ймовірності розвитку шоку , якщо під руками немає знеболювальних засобів ? A. Накласти тугу пов’ язку в місці перелому , здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна , забезпечити спокій постраждалого. B. Здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна , захистити постраждалого від холоду. C. Здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна , дати постраждалому неміцний алкоголь. D. * Здійснити іммобілізацію пошкоджен ого стегна , забезпечити постраждалому спокій , дати тепле пиття , захистити від холоду. E. Здійснити тільки іммобілізацію пошкодженого стегна. 73. Працюючи у вогнищі ураження , робітник виявив свого товариша , який був відкинутий вибуховою хвилею : без свідомості з ознаками артеріальної кровотечі з ліктьової ямки правої руки . Які першочергові заходи слід здійснити для надання першої медичної допомоги ? A. * Тимчасово зупинити артеріальну кровотечу. B. Укласти постраждалого горизонтально , визначити стан пульсу на сонній артерії , після чого здійснити тимчасову зупинку кровотечі. C. Укласти постраждалого горизонтально з при піднятим нижнім кінцем , після чого здійснити тимчасову зупинку кровотечі. D. Дати постраждалому понюхати нашатирний сприт , після чого здійснити тимчасову зупинку кровотечі. E. Визначити стан пульсу на сонній артерії , при його відсутності приступити до серцево-легеневої реанімації , при наявності пульсу – здійснити тимчасову зупинку кровотечі. 74. Під час аварії автобуса , в одного із пасажирів склом пошкоджено нижню третину плеча . З рани пульсуючим струменем витікає яскраво-рожева кров . Аптечка автомобільна недоступна із-за деформації конструкцій кузова автобуса . До якого виду належить кровотеча , як здійснити її тимчасову зупинку ? A. Кровотеча артеріальна , накласти тугу пов’ язку з підручних засобів на ділянку рани. B. Кровотеча венозна , накласти імпровізований “джгут-закрутку” , виконану із підручних засобів вище місця кровотечі. C. * Кровотеча артеріальна , накласти імпровізований “джгут-закрутку” , виконану із підручних засобів вище місця кровотечі. D. Кровотеча венозна , накласти тугу пов’ язку з підручних засобів на ділянку рани , здійснити її транспортну іммобілізацію. E. Кровотеча венозна , здійснити пальцеве притискання судини , що кровоточить. 75. Після падіння літака у густонаселеній зоні постраждало понад 400 осіб , з них – декілька десятків загинуло на місці . Для надання допомоги у зону ураження збіглися всі випадкові свідки події . На підставі яких ознак надання першої медичної допомоги слід розпочати із серцево-легеневої реанімації ? A. * Відсутність свідомості , відсутн ість пульсу на сонній артерії , відсутність дихання , розширення зіниць. B. Відсутність свідомості , наявність відірваної частини кінцівки. C. Відсутність свідомості , блідість слизових оболонок , атонія м’ язів. D. Відсутність свідомості. E. Відсутність свідомості , відсутність пульсу на променевій артерії. 76. Під час серцево-легеневої реанімації постраждалого поклали горизонтально на тверду поверхню , звільнили від одягу грудну клітку , механічно очистили верхні дихальні шляхи . При вдуванн і повітря методом “рот-в-рот” збільшення в об’ ємі грудної клітки не спостерігалося . Які додаткові заходи слід провести для забезпечення надходження повітря в легені ? A. Висунути і зафіксувати язик. B. * Закинути голову максимально назад , висунути нижню щелепу вперед. C. Закинути голову максимально назад. D. Закинути голову максимально назад , висунути і зафіксувати язик. E. Висунути нижню щелепу вперед , висунути і зафіксувати язик. 77. На трасі сталося лобове зіткнення автобуса і легкового автомобіля . В салоні обох транспортних засобів більше 10-ти постраждалих , які внаслідок різкої зупинки подалися за інерцією вперед і отримали різного ступеня важкості закриту черепно-мозкову травму . З ни х 3 особи вимагають серцево-легеневої реанімації . Які слід провести заходи в цьому випадку для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів ? A. Висунути і зафіксувати язик. B. * Висунути нижню щелепу вперед. C. Закинути голову максимально назад , висунути і зафіксувати язик. D. Висунути нижню щелепу вперед , висунути і зафіксувати язик. E. Закинути голову максимально назад. 78. При автомобільній аварії внаслідок травмування лицевої частини черепа у постраждалого виявлено травмування губ і язика . Постраждалому необхідно провести серцево-легеневу реанімацію . Який спосіб штучної вентиляції легень слід використати ? Що слід вчинити . якщо цей спосіб буде не ефективним ? A. “ Рот-в-рот” , висунути і зафіксувати язик. B. “ Рот-в-рот” , висунути нижню щелепу вперед. C. * “ Рот-в-ніс” , виконати конікотомію. D. “ Рот-в-ніс” , висунути нижню щелепу вперед , висунути і зафіксувати язик. E. “ Рот-в-ніс” , закинути голову максимально назад. 79. Після винесення утопленого на берег , очистки верхніх дихальних шляхів прийнято рішення на проведення серцево-легеневої реанімації . Що слід виконати після укладки постраждалого і звільнення грудної клітки від одежі ? A. * Підняти ноги вертикально на 5-1 5 с , здійснити удар рукою в нижню третину грудини . B. Закинути голову максимально назад , висунути і зафіксувати язик. C. Підняти ноги вертикально на 5-15 с. D. Підняти ноги вертикально на 5-15 с , закинути голову максимально назад E. Закинути голову максимально назад. 80. У лікарню швидкої допомоги евакуюють постраждалих після аварії на залізничній станції . На під’ їздному шляху до приймального відділення головний лікар розташував розпридільний пост . Які співробітники лікарні по винні там працювати ? A. Медсестри B. Лікарі і фельдшер-дозиметрист. C. Лікарі D. Фельдшер-дозиметрист E. * Медсестри і фельдшер-дозиметрист. 81. Після аварії на промисловому об’ єкті у лікарню швидкої допомоги поступають постраждалі . Які групи постраждалих за лікувальною ознакою буде виділяти лікар-сортувальник ? A. * Осіб у термінальному стані , уражених важкого , середнього і легкого ступеня B. Уражених важкого , середнього і легкого ступеня C. Осіб у терміналь ному стані , уражених важкого , середнього і легкого ступеня , амбулаторних D. Уражених важкого і легкого ступеня E. Жодних з перечисленого 82. Після вибуху і пожежі під час концерту в лікарню швидкої допомоги поступає понад 60 постраждалих різного віку з різними ступнями ураження . Яким постраждалим буде надаватися медична допомога у першу чергу ? A. Першим в порядку поступлення B. * Дітям C. Особам з ураженнями середнього ступеня D. Особам з ураженнями легкого ступеня E. Жінкам 83. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в одного із постраждалих , виявлено осколок скла , який виступав над поверхнею шкіри в ділянці живота . При пальпації живота виявлено симптоми подразнення очеревини . Які заходи увійдуть в обсяг кваліфікованої медичної допомоги для лікування цього стану ? A. * Лапаротомія B. Вийняти скло , здійснити первинну хірургічну обробку р ани C. Вийняти скло , накласти асептичну пов’ язку D. Вийняти скло , здійснити лапароцентез E. Вийняти скло , накласти асептичну пов’ язку і холод на ділянку рани 84. У лікарню швидкої допомоги масово поступають постраждалі вогнища аварії на залізній дорозі . В одного з них розвивається гостре порушення серцевого ритму . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги B. * Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи D. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 85. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У остраждалого підозра на внутрішньочерепну кровотечу . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги D. * Кваліфікована хірургічна допомога першої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 86. На хімічному підприємстві відбувся витік сильнодіючої отруйної речовини . Які фахівці будуть займатися лікуванням постраждалих на другому етапі евакуації в першу чергу ? A. Токсикологи B. Кваліфіковані хірурги C. Працівники бригад постійної готовності першої черги D. Лікарі бригад швидкої медичної допомоги E. * Кваліфіковані терапевти 87. У районі землетрусу було розгорнуто мобільний госпіталь МНС України . Госпіталь оснащений хірургами і терапевтами загального профілю . На якому етапі евакуації буде розташовано цей госпіталь ? A. На першому і на другому B. На першому C. На третьому D. * На другому E. На другому і на третьому 88. Після залізничної аварії всі важкоуражені поступили у найближчу ЦРЛ . Їх стан не дозволив подальшої евакуації . Хто буде надавати постраждалим спеціалізовану медичну допомогу ? A. Працівники бригад постійної готовності першої черги B. Кваліфіковані терапевти ЦРЛ C. * Працівники спеціалізованих бригад постійної готовності другої черги D. Кваліфіковані хірурги ЦРЛ E. Все з перечисленого 89. У лікарню швидкої допомоги евакуюють постраждалих після аварії на залізничній станції . На під’ їзному шляху до приймального відділення головний лікар розташував розпридільний пост . Яке головне завдання він поставить працівникам розпридільного поста ? A. Відібрати постраждалих для направлення у реанімацію B. Виділити найважчих постраждалих і направити їх у приймальне відділення у першу чергу C. Виділити агонуючих і направити їх у приймальне відділення в останню чергу D. Розприділити постраждалих за видами уражень і направити у спеціалізовані відділення E. * Виділити потенційно-небезпечних постраждалих і направити їх на ізоляцію або спецобробку 90. Після пожежі у ЦРЛ почали поступати обпечені . Яке рішення прийме головний лікар щодо оптимізації надання їм медичної допомоги ? A. Організує евакуацію в опікові відділення інших лікарень B. Покладеться на власні можливості C. Викличе на підмогу бригади постійної готовності першої черги D. * Викличе на підмогу спеціалізовані опікові бригади E. Перепрофілює відділення лікарні на опікові 91. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в одного із постраждалих суттєво погіршилася функція зовнішнього дихання за рахунок механічної травми гортані . Які заходи увійдуть в обсяг кваліфікованої медичної допомоги для відновлення дихання ? A. Штучна вентиляція легень методом рот-в-рот B. * Трахеостомія C. Штучна вентиляція легень методом рот-в-ніс D. Конікотомія E. Все з перечисленого 92. Після винесення утопленого на берег , очистки верхніх дихальних шляхів прийнято рішення на проведення серцево-легеневої реанімації . Яким є співвідношення вдихів і натискувань на грудну клітку , коли реанімацію проводить одна особа ? A. 1 вдування , 5 пошто вхів-натискань на грудину . B. * 2 вдування , 10 поштовхів-натискань на грудину. C. 3 вдування , 15 поштовхів-натискань на грудину. D. 2-3 вдування , 10-15 поштовхів-натискань на грудину. E. 5 вдувань , 5 поштовхів-натискань на грудину. 93. Після ураження електричним струмом , випадкові свідки розпочали серцево-легеневу реанімацію постраждалому . Які ознаки вказують на ефективність серцево-легеневої реанімації ? A. Звужуються зіниці . B. Покращується колір шкіри і слизових оболонок. C. Виникає пульсова хвиля в такт натискування на грудину. D. Виникають спонтанні рухи гортані. E. * Все з перерахованого. 94. Постраждалому виконують серцево-легеневу реанімацію . Як переконатися в появі самостійної серцевої діяльності ? A. * Через кожних 2 хв . слід припинити реанімаційні заходи й перевірити , чи не з’ явився пульс на сонній артерії . B. Покращується колір шкіри і слизових оболонок. C. Через кожних 7 хв . слід припинити реанімаційні заходи й перевірити , чи не з’ явився пульс на сонній артерії. D. Через кожних 5 хв . слід припинити реанімаційні заходи й перевірити , чи не з’ явився пульс на сонній артерії. E. Через кожних 10 хв . слід припинити реанімаційні заходи й перевірити , чи не з’ явився пульс на сонній артерії. 95. При огляді місця зіткнення двох легкових автомобілів працівник дорожньо-патрульної служби виявив 10 постраждалих . Скільки бригад швидкої медичної допомоги буде направлено для ліквідації медичних наслідків цієї надзвичайної ситуації ? A. 2 бригади B. 3 бригади C. 4 бригади D. * 5 бригад E. 6 бригад 96. Під час переїзду через ріку на поромі сталася аварія . Дитячий візок із 4-місячним немовлям опинився у воді і затонув . Дитину підняли з води члени екіпажу порома через 4 хв . Дихання було відсутнє , серцебиття продовжувалося . Як провести такій дитині штучну вент и ляцію легень ? A. * Шляхом охоплення губами роту і носу дитини. B. Способом “рот-в-рот”. C. Способом “рот-в-ніс”. D. Будь-яким із наведених способів. E. Таким дітям штучна вентиляція на етапі першої медичної допомоги не проводиться . 97. Школу захопили терористи . Заручниками стали 450 дітей і дорослих . Протягом 2-діб терористи вели переговори з представниками влади , проте не дозволяли передавати дітям воду , їжу , медикаменти . Через 50 год . розпочалася рятувальна операція . Більшість заручників залишилися живими із незначними ранами м’ яких тканин й покинули приміщення школи . Як організувати надання медичної допомоги постраждалим , які вийшли з вогнища ураження ? A. Надати першу медичну допомогу й після огляду лікаря бригади швидкої допомоги евакуювати при потребі в стаціонар або за місцем проживання. B. Надати першу лікарську допомогу й евакуювати в стаціонар. C. Надати першу лікарську допомогу , розшукати родичів або близьких й передати їм дітей. D. Надати першу медичну допомогу розшукати родичів або близьких й передати їм дітей. E. * Надати першу медичну допомогу й евакуювати дітей в стаціонар. 98. Після землетрусу сторож магазину опинився під завалом . праву ногу знизу до коліна придавило уламком ст іни , від якого самовільно звільнитися не вдалося . Через 26 год . з постраждалим встановили контакт рятувальники . Ще через 4 год . до постраждалого спустився один із рятувальників , була звершена підготовка до піднімання уламку стіни , який утримував постражда л ого . Яким повинен бути обсяг першої медичної допомоги у вказаній ситуації ? A. * Ввести знеболювальні , дати пити , накласти джгут вище місця розчавлення перед звільненням ноги , виконати транспортну іммобілізацію після звільнення ноги. B. Накласти вище місця розчавлення джгут перед звільненням ноги. C. Ввести знеболювальні , виконати транспортну іммобілізацію після звільнення ноги. D. Забезпечити спокій , зігріти , ввести знеболювальні. E. Ввести знеболювальні , дати пити , джгут накласти за потребою після огляду ноги лікарем. 99. Внаслідок вибуху газового балона в приватному будинку на лісовому хуторі загинуло 3 чоловік , один отримав опіки . На звук вибуху до приміщення підбігли мешканці сусіднього села , які збирали гриби . Їм вдалося витягнути з палаючого приміщення ще живу людину без свідомості з ознаками опіків відкритих ділянок тіла , на якій палав одяг . Яким повинен бути обсяг першої медичної допомоги за вказаної ситуації ? A. * Зага сити палаючий одяг , накривши тіло постраждалого шматком тканини , накласти асептичну пов’ язку , терміново евакуювати в лежачому положенні в лікувальну установу , контролюючи стан дихання і серцебиття . B. B Загасити палаючий , накривши тіло постраждалого ш матком тканини , вкласти на простирадло й негайно евакуювати в лікувальну установу. C. Загасити палаючий одяг водою , зняти залишки одягу й терміново евакуювати в лікувальну установу. D. Загасити палаючий одяг , присипавши тіло постраждалого піском , накласти асептичну пов’ язку , терміново евакуювати в лікувальну установу. E. Загасити палаючий одяг будь-яким способом , терміново евакуювати в лікувальну установу 100. Перебуваючи на канікулах в лісовому будиночку група студентів о 745 ранку по радіо почула оповіщення про вибух на розташованій на відстані 125 км атомній електростанції з істотним забрудненням довкілля радіонуклідами . Терміново здійснюючи евакуацію студенти , надівши на обличчя імпр о візовані пов’ язки , протягом 6-ти год . добиралися до найближчого евакопункту й зазнали радіоактивного опромінення . Які заходи першої медичної допомоги слід вжити санітарами-волонтерами для зниження негативного впливу радіоактивного опромінення. A. Повна санітарна обробка , вживання алкоголю. B. Часткова санітарна обробка , введення радіопротектора , йодна профілактика. C. Укриття до проведення евакуації D. Введення радіопротектора , йодна профілактика. E. * Укриття до проведення евакуації , введення радіопротектора , йодна профілактика. 101. Під час захоплення заручників терористами в офісі відомої фірми , випадково непоміченими залишилася група техніків телекомунікаційних ліній , які опинилися відрізаними від зовнішнього світу в підвальному приміщенні . У їх розпорядженні залишився рюкзак з обідом і термос з гарячим чаєм . Під час суперечки щодо подальших дій , один з п’ яти техніків проявив невідомі раніше його товаришам надмірну безглуз д у активність , що переходила в агресію і , заледве , не призвела до розсекречення їх схованки . Чим зумовлена поведінка людини ? Якою повинна бути перша медична допомога й подальші дії . A. * Поведінку зумовив психоемоційний стрес . Необхідно дати гаряче пит тя , за необхідності обмежити постраждалого в руховій активності , пробувати словесно переконати збуджену людину в достатній кількості шансів на порятунок й старатися проінформувати зовнішній світ про своє становище. B. Поведінку зумовила суперечка з товаришами . Постраждалого слід за всяку ціну обмежити в руховій активності . Своє становище слід ні перед ким не розсекречувати. C. Поведінку зумовив психоемоційний стрес . Необхідно розсекретити своє становище і влитися в середовищ е заручників , щоб мати надію на надання медичної допомоги своєму товаришу. D. Поведінку зумовив психоемоційний стрес . Достатньо словесно переконати збуджену людину в достатній кількості шансів на порятунок . Своє становище слід ні перед ким не розсекре чувати. E. Поведінку зумовив психоемоційний стрес . Необхідно дати гаряче пиття , Своє становище слід ні перед ким не розсекречувати. 102. Під час перебування на туристичній базі , з’ явилися ознаки масового інфекційного захворювання з переважним ураженням шлунково-кишкового тракту . Медична допомога на базу із-за снігового завалу зможе надійти через 2-3 дні . Із літака на базу було скинуто аптечку першої медичної допомоги . Якою повинен бути обсяг першої медичної допомоги п о страждалим у цій ситуації ? A. Часткова санітарна обробка усіх туристів , їх інвентарю . B. Ізоляція хворих C. Застосування усім наявних антибактеріальних засобів широкого спектру дії. D. Ізоляційно-обмежувальні заходи на базі серед здорових. E. * Все з перерахованого. 103. Після сходження снігової лавини група туристів-лижників залишилася відрізаною від навколишнього світу . Через 18 год . мешканці розташованого поруч населеного пункту прокопали вхід і виве ли туристів . Який патологічний процес розвинувся в організмі постраждалих ? Що належить до першочергових заходів першої медичної допомоги ? A. Переохолодження . Алкоголь , зігрівання , евакуація. B. Відмороження . Розтиранням снігом , помірне зігрівання найбільш уражених ділянок тіла , починаючи з ледь теплої води. C. * Переохолодження . Гаряче пиття , зігрівання , евакуація . D. Відмороження . Компреси із 40 о алкоголем. E. Переохолодження . Гаряча ванна або душ. 104. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в одного із постраждалих виявлено розтрощену гомілку правої ноги . На рентгенівському знімку багатооскольчастий перелом . Тривалість захворювання – понад 12 год . Які заходи увійдуть в обсяг кваліфікованої медичної допомоги для лікування цього стану ? A. Іммобілізація , асептична пов’ язка B. Ампутація в межах здорових тканин C. Іммобілізація , антбіотикотерапія D. * Первинна хірургічна обробка рани , антибіотикотерапія E. Антибіотикотерапія 105. На етапі кваліфікованої медичної допомоги поступають постраждалі з вогнища аварії на хімічному комбінаті . Постраждалі одержали отруєння легкого і середнього ступеня важкості . Які заходи будуть здійснені у першу чергу на етапі кваліфікованої медичної допомоги ? A. * Повна санітарна обробка B. Часткова санітарна обробка C. Антибіотикотерапія D. Введення радіопротекторів E. E. Введення антидотів 106. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У постраждалого розвивається асфіксія через механічну травму гортані . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги B. * Кваліфікована хірургічна допомога першої групи C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги D. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 107. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У постраждалого перелом лівого стегна з масивним пошкодженням м’ яких тканин . Який вид кваліфікованої медичної доп омоги буде надано постраждалим ? A. * Кваліфікована хірургічна допомога першої групи B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги D. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 108. На об’ їзній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода . Механічні травми одержали понад 40 осіб . Які фахівці-медики будуть займатися з постраждалими на другому етапі евакуації в першу чергу ? A. Кваліфіковані терапевти B. * Кваліфіковані хірурги C. Працівники спеціалізованих бригад постійної готовності першої черги D. Лікарі швидкої медичної допомоги E. Все з перечисленого 109. У лікарню швидкої допомоги евакуюють постраждалих після аварії на залізничній станції . Куди у першу чергу підвозять постраждалих ? A. На майданчик спецобробки B. На сортувальний майданчик C. У приймальне відділення D. * На розподільний пост E. До спеціалізованих бригад постійної готовності другої черги 110. У лікарню швидкої допомоги поступають 40 поранених після дорожньо-транспортної пригоди . Де на території лікарні головний лікар організує медичне сортування за лі кувальною ознакою ? A. У відділеннях лікарні B. У приймальному відділенні C. При в’ їзді у лікарню D. У будь-якому зручному місці на території лікарні E. * На майданчику перед приймальним відділенням 111. Після вибуху і пожежі у школі в лікарню швидкої допомоги поступає понад 60 школярів і вчителів з різними ступнями ураження . Якими є найбільш очікувані стани , що вимагають ізоляції постраждалих ? A. * Ознаки інфекційних захворювань , розлади психіки B. Роз лади психіки C. Наявність на одязі сильнодіючих отруйних речовин D. Ознаки інфекційних захворювань E. Все з перечисленого 112. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в одного із постраждалих , який отримав закриту травму живота тупим предметом почала відмічатися тахікардія понад 150 уд . за 1 хв ., артеріальний тиск становив 80/50 мм рт.ст . У постраждалого – спутана свідомість . Які заходи увійдуть в обсяг кваліфікованої ме д ичної допомоги для боротьби з цим станом ? A. * Лапаротомія , кінцева зупинка внутрішньої кровотечі. B. Комплекс протишокових заходів C. Введення знеболювальних D. Лапароцентез E. Холод на живіт 113. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в більшості постраждалих виявлено масивні механічні травми . Стан – важкий . В одного із постраждалих виявлено тільки опік 30 % поверхні шкіри ІІ-ІІІа ступеня . Якою буде черговість н адання кваліфікованої медичної допомоги цьому постраждалому ? A. У другу чергу B. В першу чергу C. В порядку черговості поступання поранених D. В першу чергу після санітарної обробки E. * Відстроченою на тлі антибіотикотерапії 114. На етапі кваліфікованої медичної допомоги поступають постраждалі з вогнища аварії на хімічному комбінаті . Постраждалі одержали важкі отруєння . Які заходи будуть здійснені у першу чергу на етапі кваліфікованої медичної допомоги ? A. Антибіотикотер апія B. Повна санітарна обробка C. Дезінфекція D. Введення радіопротекторів E. * Введення антидотів 115. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У постраждалого клапанний пневмоторакс . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Кв аліфікована хірургічна допомога першої групи D. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 116. Після аварії і затоплення річкового лайнера врятувалося 80 % пасажирів , які потрапили у воду з температурою +120 С . При цьому вони мали на собі захисні жилети – чоловіки , жінки , діти різного віку . До місця пригоди першими наблизилися декілька човнів місцевих рибалок , які не могли одночасно надати допомогу усім постраждалим . Кого слід евакуювати з місця події в першу чергу і надати першу медичну допомогу ? A. Осіб похилого віку. B. * Дітей і їх матерів або дорослих , що їх супроводжують. C. Тільки дітей. D. Дітей і осіб похилого віку. E. Усіх підряд по мірі завантаження рятувальних човнів. 117. Під час падіння літака на авіашоу серед постраждалих виявилися дорослі і діти з механічними , термічними і комбінованими ураженнями . Всі знаходилися у стані психічного стресу . На полі в перші хвилини після катастрофи знаходилося тільки три бригади швидкої допомоги , які не могли надати допомогу всім постраждалим . Інші бригади під’ їжджали до автомобільної стоянки . Наданням першої медичної допомоги добровільно зайнялися ряд глядачів і працівників аеродро м у . Яка тактика надання першої лікарської допомоги дітям стосовно черговості обсягу допомоги й евакуації . A. Допомога надається у першу чергу в межах невідкладних заходів першої лікарської допомоги з подальшою евакуацією в лікувальні установи в першу чергу. B. Допомога надається в залежності від тяжкості уражень незалежно від віку в межах невідкладних заходів першої лікарської допомоги з подальшою евакуацією в лікувальні установи в першу чергу. C. Допомога й евакуація здійснюється в залежності від тяжкості уражень незалежно від віку в межах невідкладних заходів першої лікарської допомоги. D. Перша лікарська допомога надається у першу чергу в повному обсязі з подальшою евакуювати в лікувальні установи в першу чергу. E. * Допомога надається у першу чергу , при відсутності загрози для життя після першої медичної допомоги , перша лікарська допомога не проводиться . Дітей негайно евакуюють у лікувальні установи. 118. Під час залізничної катастрофи 8 вагонів зійшли з колії і перекинулися . Загинуло 78 чоловік , більше 200 зазнали механічних і комбінованих уражень . Що зумовлює етапність в організації і наданні медичної допомоги постраждалим у цій ситуації. A. * Невідповід ність кількості залучених медичних працівників , які можуть залучатися для ліквідації медичних наслідків цієї пригоди до числа постраждалих. B. Недостатнє матеріально-технічне оснащення бригад швидкої медичної допомоги , що не дозволяє охопити усіх ураж ених медичною допомогою. C. Недоліки в організації екстреної медичної допомоги постраждалим , зумовлені недостатнім фінансуванням медичної галузі. D. Дефіцит кількості мобільних госпіталів , що могло б наблизити медичну допомогу до місця пригоди. E. Недостатня кількість спеціально підготовлених кадрів для державної служби медицини катастроф. 119. У дитячій дошкільній установі через недбале поводження з вогнем зайнялися матраци , розміщені у підвальному приміщенні . Пожежна сигналізація не спр ацювала . Через 15 хв . димом затягнуло всі коридори . Директор дитячого садка , викликавши службу порятунку , прийняв рішення евакуювати дітей через аварійні виходи . В одній із старших груп аварійні двері були заблоковані і не відкривалися . Вихователь дала вк а зівку дітям намочити рушники , прикрити ними рот і ніс й швидко бігти через задимлені коридори до виходу . Діти в супроводі інших вихователів , що прийшли на підмогу , долали дві сходові клітки й п’ ятиметровий коридор . Через 3 хв . дітей було виведено з приміщ е нь . У десятьох дітей з цієї групи почали відмічатися спутана свідомість , похитування при ходьбі , кашель , нудота , блювання . Ще через 2 хв . у трьох з них з’ явилися виражені ознаки асфіксії . Що спричинило появу зазначених симптомів ? A. * Токсичний вплив продуктів горіння , схильність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів до набряку. B. Генералізована реакція нервової системи на психоемоціний стрес. C. Наявність у дітей супутньої хронічної патології у тому числі й верхніх дихальних шлях ів. D. Страх й невмілі дії вихователів. E. Все з перерахованого. 120. У дитячій дошкільній установі через недбале поводження з вогнем зайнялися матраци , розміщені у підвальному приміщенні . Пожежна сигналізація не спрацювала . Через 15 хв . димом затягнуло всі коридори . Директор дитячого садка , викликавши службу порятунку , прийняв рішення евакуювати дітей через аварійні виходи . В одній із старших груп аварійні двері були заблоковані і не відкривалися . Вихователь дала вказівку дітям намочити рушники , прикрити ними рот і ніс й швидко бігти через задимлені коридори до виходу . Діти в супроводі інших вихователів , що прийшли на підмогу , долали дві сходові клітки й п’ ятиметровий коридор . Через 3 хв . дітей було виведено з при м іщень . У десятьох дітей з цієї групи почали відмічатися спутана свідомість , похитування при ходьбі , кашель , нудота , блювання . Ще через 2 хв . у трьох з них з’ явилися виражені ознаки асфіксії . До приїзду “швидкої допомоги” постраждалих дітей перенесли у без п ечну зону на свіжому повітрі , їх розмістили горизонтально , забезпечили спокій , постійну увагу з боку вихователів . Що додатково слід виконати найважчим постраждалим дітям на етапі першої медичної допомоги ? A. Викликати батьків або близьких родичів. B. Дати гаряче пиття.. C. * Виконати штучну вентиляцію легень. D. Ізолювати дітей. E. Все з перерахованого. 121. Школу захопили терористи . Заручниками стали 450 дітей і дорослих . Протягом 2-діб терористи вели переговори з представниками влади , проте не дозволяли передавати дітям воду , їжу , медикаменти . Через 50 год . розпочалася рятувальна операція . Більшість заручників залишилися живими із незначними ранами м’ яких тканин й покинули приміщення шк о ли . Що є першочерговим елементом першої медичної допомоги постраждалим дітям ? A. Боротьба з психоемоційним стресом. B. * Компенсація зневоднення організму. C. Пошук родичів і близьких. D. Накладання асептичних пов’ язок на рани. E. Негайна евакуація в лікувальні установи 122. Під час переїзду через ріку на поромі сталася аварія . Дитячий візок із 4-місячним немовлям опинився у воді і затонув . Дитину підняли з води члени екіпажу порома через 4 хв . Як виконати такій дитині закритий масаж серця ? Якою повинна бути частота поштовхів ? A. Двома руками , як і в дорослих з частотою 80-100 за 1 хв. B. Двома руками , як і в дорослих з частотою 100-120 за 1 хв. C. Однією рукою з частотою 80-100 за 1 хв. D. Кінчиками двох пальців з частотою 80-100 за 1 хв. E. * Кінчиками двох пальців з частотою 100-120 за 1 хв. 123. Після вибуху на території ринку постраждало 50 осіб . Якими є найбільш ймовірні ураження постраждалих ? A. Механічні травми , психоемоційні розлади. B. Механічні травми й опіки. C. Механічні травми , опіки , комбіновані ураження. D. Механічні травми. E. * Механічні травми , опіки , психоемоційні розлади , комбіновані ураження . 124. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 18 осіб . З них більшість були легкотравмованими . Найбільше постраждав водій мікроавтобуса , який , отримавши перелом стегна , гасив пожежу з вогнегасника , поки пасажири не залишили транспортний засіб . Після огляду водія , було встановлено , що крім закритого перелому стегна у нього були опіки в ділянці лівої руки і грудної клітки зліва . Якою повинна бути послідовні с ть надання першої медичної допомоги ? A. * Забезпечення спокою , зігрівання , тепле пиття й таблетовані знеболювальні , транспортна іммобілізація стегна , асептична пов’ язка на опечені ділянки , іммобілізація руки. B. Транспортна іммобілізація стегна , а септична пов’ язка на опечені ділянки , іммобілізація руки. C. Забезпечення спокою , зігрівання , тепле пиття й таблетовані знеболювальні , асептична пов’ язка на опечені ділянки , іммобілізація руки , транспортна іммобілізація стегна . D. Асептична пов’ язка на опечені ділянки , транспортна іммобілізація стегна . E. Транспортна іммобілізація стегна , асептична пов’ язка на опечені ділянки. 125. При обстеженні постраждалого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія не виявилось ніяких ушкодже нь , за винятком синців в ділянці грудної клітки і живота . Водій був при свідомості . Через 5 хв . він зблід , риси обличчя загострилися , чоло вкрив холодний піт , пульс зріс до 120 уд /хв . Свідомість стала спутаною , випадково з’ ясувалося , що на променевій арте р ії пульс не визначався , проте був відчутним на сонній артерії . Ознаками якого найбільш ймовірного патологічного процесу є виявлені симптоми ? A. Травматичний шок . B. * Внутрішня кровотеча. C. Колапс. D. Кома. E. Забій внутрішніх органів. 126. При обстеженні постраждалого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія не виявилось ніяких ушкоджень , за винятком синців в ділянці грудної клітки і живота . Водій був при свідомості . Через 5 хв . він зблід , риси обличчя загос трилися , чоло вкрив холодний піт , пульс зріс до 120 уд /хв . Свідомість стала спутаною , випадково з’ ясувалося , що на променевій артерії пульс не визначався , проте був відчутним на сонній артерії . Що слід зробити в цьому випадку до приїзду бригади швидкої ме д ичної допомоги ? A. * Забезпечити спокій , холод на живіт , лежаче положення з опущеними нижніми кінцівками , накласти венозні джгути на стегна . B. Забезпечити спокій , лежаче положення з піднятими нижніми кінцівками . C. Забезпечити спокій , холод на живіт , лежаче положення. D. Забезпечити спокій , сидяче положення і очікувати приїзд медиків. E. Забезпечити спокій , лежаче положення 127. У лікарню швидкої допомоги масово поступають постраждалі вогнища аварії на залізній дорозі . В одного з них розвивається гостре порушення психіки . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги B. * Невідкладні заходи кваліфікованої терапевти чної допомоги C. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи D. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 128. У лікарню швидкої допомоги поступають 40 поранених після дорожньо-транспортної пригоди . Під час медичного сортування виявлено 3 живі особи , травми яких несумісні із життям . Яке рішення щодо них прийме лікар-сортувальник ? A. Ізолювати від решти постражда лих B. * Терміново відправити у реанімацію C. Не звертати увагу до закінчення роботи із постраждалими , яких можна врятувати D. Полегшити страждання наркотиками E. Жодного з перечисленого 129. У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі . У постраждалого внутрішня кровотеча . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги D. * Кваліфікована хірургічна допомога першої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 130. Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в одного із постраждалих , який отримав травму грудної клітки виявлено відкритий пневмоторакс . На ділянку рани накладено оклюзійну пов’ язку . Які заходи увійдуть в обсяг кваліфікова н ої медичної допомоги для боротьби з цим станом ? A. Торакоцентез B. Заміна пов’ язки C. Введення знеболювальних D. * Хірургічна обробка та зашивання рани. E. Холод на ділянку рани 131. Після залізничної катастрофи 15 важкопоранених санітарною авіацією були доправлені в НДІ травматології і ортопедії . Який вид медичної допомоги буде надано постраждалим ? A. Перша медична допомога B. Кваліфікована медична допомога C. Долікарська допомога D. Перша лікарська E. * Спеціалізована медична допомога 132. У лікарню швидкої допомоги масово поступають постраждалі вогнища аварії на залізній дорозі . В одного з них токсичний опік легень . Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалому ? A. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги D. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи 133. Після поступлення постраждалих у лікарню швидкої медичної допомоги 10 % з них були госпіталізовані у нейро-хірургічне відділення . Який вид медичної допомоги буде надано цим постраждалим ? A. * Спеціалізована медична допомога B. Кваліфікована медична допомога C. Долікарська допомога D. Перша лікарська E. Все з перечисленого 134. У дорожньо-транспортнійї пригоді постраждало 29 людей . Під час медичного сортування на першому етапі виявлено 3 особи , травми яких несумісні із життям . Яке рішення щодо них прийме лікар-сортувальник ? A. Ізолювати від решти постраждалих B. * Полегшити страждання наркотиками C. Не звертати увагу до закінчення роботи із постраждалими , яких можна врятувати D. Терміново відправити у реанімацію E. Жодного з перечисленого 135. У лікарню швидкої допомоги поступають уражені після автокатастрофи . Яких уражених лікар-сортувальник направить у реанімацію в першу чергу ? A. * З комбінованими ураженнями B. З важкими опіками C. З механічною травмою грудної клітки D. З механічною травмою живота E. З механічною травмою кісток тазу

Приложенные файлы

  • rtf 4098644
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий