MISSALE ROMANUM (Католический Служебник)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
INDEX
Bulla «
Breve «
Bulla «
Litt. Ap. «
II. Rubricæ generales Breviarii
III. Rubricæ generales Missalis romani
Ordo incensandi oblata I
Ordo incensandi oblata II
Ordo incensationis Altaris I
Ordo incensationis Altaris II
Tabella temporaria
Tabula paschalis antiqua reformata
Tabula paschalis nova reformata
Calendarium
Ritus servandus in celebratione Missæ
De defectibus in celebratione Missæ occurrentibus
Orationes dicendæ cum Sacerdos induitur sacerdotalibus
paramentis
celebrat
Gratiarum actio post Missam
Ordo Missæ
Tabula Orationum
Proprium Sanctorum
Commune Sanctorum
Missæ votivæ I
Missæ votivæ II
Orationes diversæ
Missæ defunctorum
Orationes diversæ pro defunctis
Ordo Absolutionis I
Ordo Absolutionis II
Proprium Santorum pro aliquibus locis
Commune Sanctorum pro aliquibus locis
Cantus ad libitum
Appendix
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
XXIII, Motu proprio « Rubricarum instructum » diei 23
editionem, ad dictum rubricarum codicem plane accommodatam,
PIUS EPISCOPUS
fuimus, ad ea libenter animum, viresque Nostras
preces, quam quæ hoc Missali continentur, addere vel recitare

quibusvis Ecclesiis absque ullo conscientiæ scrupulo, aut aliquarum
Magister Cursorum
CLEMENS PAPA VIII
Christus Dominus sacri sui Corporis participes effecit, atque
sacra Missa conficiatur, ac pro peccatis totius populi Deo Patri
inconsulta, facere licitum sit. Quod Nos animadvertentes, pro Nostra
URBANUS PAPA VIII
sollertia correctorum, nisi ad earn par typographorum accedat
ac interdicti ab ingressu Ecclesiæ, eorum vero Vicarii privationis


ordinatur ac regitur, Apostolica Sedes, inde præsertim a
coadunandum esse decrevimus, quid circa hujusmodi Prædecessoris
præponantur, Breviario quidem
quem Ssmus Dominus Noster Joannes Papa XXIII, per
Litteras Apostolicas
NORMÆ GENERALES
Ecclesiæ universæ, tum calendaria particularia.
DE DIE LITURGICO IN GENERE
DE DOMINICIS
dominica prima post Epiphaniam;

post Pentecosten;

ultima mensis octobris;

dominicæ II classis nunc assignantur.

vel est ipsi proximior.
DE FERIIS


classis;
DE VIGILIIS


commemorationem reduci contingat.
vel Beatos venerandos dirigitur.
quorum Officium incipit a I Vesperis, die præcedenti;

sunt
Ecclesiæ universæ inscribuntur.
celebrari debent iuxta rubricas.
Sanctæ Sedis in calendariis particularibus inscribuntur.
festa propria:benedicta (I classis);

descripti, cuius corpus ibi asservatur (II classis);

rite descripti, cuius corpus ibi asservatur (III classis).

classis);

seu Congragationis, in universo Ordine vel Congregatione;

commemoratio).
debent festa propria


calendario diœcesano inscribuntur.
Item, si festa Sanctorum aut Beatorum alicuius Ordinis seu
Congregationis gradu superiore aut Officio magis proprio a
nunc in calendariis inscripta inveniuntur.
natalicio assignentur, nisi sit impeditus aut aliter a S. Sede

S. Sede in concessione assignato.
colendi, fit Officium de his tantum, omissis sociis;

DE OCTAVIS
continuos protracta.

DE ANNI TEMPORIBUS
Domini usque ad Nonam inclusive diei 5 ianuarii;

Domini usque ad diem 13 ianuarii inclusive.

Passionis usque ad Missam Vigiliæ paschalis exclusive.
ad Sabbatum sanctum inclusive dicitur
designantur.
paschalis usque ad Nonam inclusive sabbati in octava
Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit:
Domini;

Domini usque ad Nonam inclusive vigiliæ Pentecostes;

Pentecostes usque ad Nonam inclusive sabbati sequentis.
DE SANCTA MARIA IN SABBATO
fit de sancta Maria in sabbato.
instituant peculiares supplicationes, in quibus dicantur
hoc die, Litanias Sanctorum cum suis precibus, lingua latina.
Missa quæ connectitur cum processione aut aliis peculiaribus
n. 85). Proinde, qui ad recitationem divini Officii obligantur,
intersunt, non tenentur dicere, his diebus, Litanias
Sanctorum cum suis precibus.
DE PRÆCEDENTIA DIERUM
LITURGICORUM
SECUNDUM ORDINEM PRÆCEDENTIÆ
DISPOSITA
nominata.
12.
provinciæ sive ecclesiasticæ sive
civilis,

constituti loci seu oppidi vel civitatis.
deinde fixa.
16.
sunt Domini.
nationis,
oppidi vel civitatis.

43

45

Congregationis

21.
43

d

46
deinde fixa.
primum mobilia, deinde fixa.
26.
DE DIERUM LITURGICORUM
OCCURRENTIA
Occurrentia autem dicitur
inferioris Officio gradus superioris cedat: quod fieri potest
translationem, aut repositionem prout numeris sequentibus
indicatur.
reponitur cum festo transferendo vel reponendo, sed fit suo
DE DIERUM LITURGICORUM
OCCURRENTIA ACCIDENTALI
EORUMQUE TRANSLATIONE
Si vero duo festa eiusdem Divinæ Personæ aut duo festa
transferendum post Pascha, transfertur, tamquam in sedem

occurrit cum dominica, transfertur, tamquam in sedem
celebratur festum, quod in tabella præcedentiæ superiorem
diebus subsequentibus
DE DIERUM LITURGICORUM
impediuntur.
proximiori diei sequenti qui non sit I vel II classis; si sint III
Officiis paris aut superioris gradus liber exsistat.
DE CONCURRENTIA DIERUM
LITURGICORUM
DE COMMEMORATIONIBUS
pro Missa quam pro Officio, sive in occurrentia sive inordinariæ.
personæ;

commemorationem aut orationem de festo vel mysterio
DE CONCLUSIONE ORATIONUM
s

mentio Filii, concluditur:
DE COLORIBUS PARAMENTORUMsabbatum ante Adventum.
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
Acrosanctum Missæ Sacrificium, iuxta canones
cultus constituit; Missa proinde per se cum Officio diei
Varios autem modos, quibus fideles sacrosancto Missæ
quam pro Missis lectis, nisi aliter expresse caveatur.
exponitur.
iis, qui per leges Ecclesiæ choro adstringuntur, in
communitatis moderator, gravi de causa, eam post Sextam
In vigilia Pentecostes, Missa conventualis dicitur post
Nonam.
loco Missæ conventualis Officio conformis, dici potest, sine
ubi fit processio, aut fiunt aliæ peculiares supplicationes,
anniversario quod infra octiduum omnium Fidelium
Capituli aut Ordinis seu Congregationis ad chorum
anniversariis.
pro Missa conventuali adhibenda est Missa quæ prima
Missam habent. Attamen dominicæ post Epiphaniam, quæ
b) Missa de commemoratione in Officio diei occurrente;
c) Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, cuius elogium eo
iuribus liturgicis gaudent, ac si festum cum integro Officio
in ecclesiis unam tantum Missam habentibus:
sacerdotem satisfieri nequeat, nisi Missa, iuxta n. 289,
tamquam conventualis dici possit;
Missam conventualem, hæc serventur:
sumitur Missa quæ, suo die, in Missali indicatur. Attamen,
extra ordinem Officii vel commemorationum diei currentis,
elogium habente.
a) de mysteriis Domini;
c) de Angelis;
d) de Sanctis;
celebrari possunt:
1) de Ss.ma Trinitate;
2) de Ss.mo Nomine Iesu;
Sacerdote;
9) de Passione Domini;
10) de sancta Familia Iesu, Mariæ, Ioseph;
votivæ:
sabbato, iuxta temporum diversitatem, in Missali
assignantur, necnon omnes Missæ de festis B. Mariæ Virg.
a) Missæ de singulis festis Ss. Angelorum;
Indulto, unice in triduo quod in eorum honorem celebratur
eius Appendice pro aliqua ecclesia approbata, pro
quæ celebrari permittitur omnibus diebus liturgicis, iis
recensentur, salvo præscripto n. 332.
sunt:
(nn. 331-334);
b) Missæ in cantu de Ss.mo Eucharistiæ Sacramento, in
Sancto vel Beato, occasione celebrationis extraordinariæ (n.
oratorii est pars totius ritus consecrationis; proinde
additur, sub unica conclusione, oratio de Mysterio vel
a) in triduo vel octiduo quod in honorem alicuius Sancti
celebratur;
b) in quibusdam celebrationibus extraordinariis, per
præcedenti, requiritur peculiare indultum Sanctæ Sedis.
peraguntur, tamquam votiva I classis;
b) omnes Missæ lectæ, ut supra, tamquam votivæ II
votiva quæ celebrari permittitur omnibus diebus liturgicis
sunt:
d) Missæ de solemnitate externa festorum (nn. 356-361);
a) dicuntur cum Glória, nisi adhibeatur color violaceus
octavæ occurrentis dicendum sit;
343 memoratis; quæ autem sunt cuique Missæ propria, infra
minoribus
in ecclesiis in quibus fit processio vel, de mandato Ordinarii
tamquam votiva II classis, Missa de Rogationibus (cfr. n. 86).
Horarum
aut alterius expositionis Ss.mi Sacramenti
Sacramentum non est expositum, celebrari potest in cantu,
Sacramento, aut alia Missa votiva peculiaribus necessitatibus
loci accommodata.
permittuntur, convenit ut Missae quæ cele brantur in
a) expositio Ss.mi Sacramenti sequatur, repositio vero
b) tempore expositionis, Missæ de Officio diei dicuntur
pro adoratione Quadraginta Horarum expositum, tempore
adoratione, quæ per unum diem protrahitur, dici potest,
Sacramento.
publica adoratione, quæ per aliquas tantum horas
mi Sacramenti.
Diebus tamen, quibus permittuntur Missæ votivæ IV
expositionis celebrantur, additur, sub unica conclusione,
dominica, nec Officium, Missa aut commemoratio fiat de
Christo Domino.
celebratio ipsius festi absque Officio, in bonum fidelium,
ipsum festum occurrit infra hebdomadam, vel alio statuto
die.
coronationis Summi Pontificis; in anniversario aut
a) si anniversarium coronationis Summi Pontificis
permittitur, de consensu Ordinarii loci, tamquam votiva II
celebrationes in honorem Summi Pontificis.
permittitur, tamquam votiva II classis, in singulis ecclesiis,
peculiaribus
respiciunt celebrationes, cœtibus quibusdam particularibus
Peculiares autem huiusmodi celebrationes sunt:
Domini, de B. Maria Virg., aut Sancto, aut inter Missas
votivas ad diversa.
aliis piis locis concessæ vel concedendæ, sunt Missæ votivæ
permittuntur, sed solummodo a sacerdotibus peregrinis, aut
Rituali romano, tit. VIII, cap. III;
celebratione matrimonii, dici potest, ut votiva II classis, aut
oratione pro gratiarum actione sub unica conclusione cum
prima.
Sacerdote, prima feria V vel primo sabbato cuiusque mensis,
b) duæ Missæ de Ss.mo Corde Iesu, prima feria sexta
a) dicuntur cum Glória; sed semper sine Credo;
potest tantum diebus liturgicis IV classis.
a) non dicitur Glória, nisi in Missis de Angelis,
extra ordinem Officii.
Officio diei currentis.
omnium Fidelium defunctorum, adhibitis orationibus
assignatis, sumitur:
a) pro defunctis Summo Pontifice, Cardinalibus,
vel Congregationis clericalis.
b) in Missis pro die obitus;
c) in Missis post acceptum mortis nuntium;
sumitur in anniversariis defunctorum qui non sunt
defunctis, iuxta n. 458, addi debeat, vel oratio votiva pro
defunctis, iuxta n. 464, addi possit;
a) Missæ in die Commemorationis omnium Fidelium
b) Missa exsequialis.
defunctorum
defuncti.
in alium diem accidentaliter transferendum sit, Missa
pro Missa exsequiali sumitur prima Missa diei cum
dicendis. Si vero prima Missa celebratur pro Officio diei,
pro Missa exsequiali sumitur secunda, aut denique tertia.
a) Missæ pro die obitus;
c) Missa in ultima defuncti sepultura.
obitus; permittuntur autem dummodo:
b) non occurrat dies liturgicus I classis aut dominica
quævis.
quæ pro aliquo defuncto celebrantur a die obitus usque ad
a) sive in oratorio privato ipsius defuncti, dummodo
cadaver sit physice præsens in domo;
intellegitur unica Missa quæ pro aliquo defuncto dici potest
unica Missa, quæ dici potest in ecclesia vel oratorio illius
sepulturam defertur, eo ipso die eiusdem definitivæ
recursus diei obitus aut sepultura alicuius defuncti; late
defunctis applicentur, dici possunt de requie, adhibita «
Commemorationis
omnium Fidelium defunctorum
defunctis, dici possunt de requie, adhibita Missa « cotidiana
» cum oratione convenienti.
defunctorum « cotidianæ », quæ celebrari possunt, loco
extra tempus natalicium.
Maxime convenit ut hæ Missæ defunctorum IV classis tunc
certo designatis, applicantur.
a) in Missis de Tempore, a dominica I Passionis usque ad
b) in Missis defunctorum.
Tempore, a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena
additur
a) in Missis quæ respondent Officio diei, quotiescumque
ad Matutinum dictus est hymnus
b) in Missis festivis de quibus n. 302;
a) in Missis quæ respondent Officio diei, quando ad
Matutinum omittitur hymnus
a) oratio Missæ quæ celebratur;
c) oratio votiva.
fere verbis compositæ, oratio posterior:
dominica vel feria;
b) si agitur de Sancto, mutatur in aliam de eodem vel
mutanda verba
similia.
génua
Missæ dicendis
a) de oratione rituali (n. 447);
330 c, 343 c);
c) de alia oratione a rubricis expresse indicata aut
dici potest alia oratio.
conclusione cum oratione Missæ essent dicendæ, una
a) consecratione Episcopi,
b) collatione sacrorum Ordinum,
omnes aliæ orationes, præter commemorationes
transfertur in proximiorem diem similiter non impeditum,
in anniversario propriæ Ordinationis sacerdotalis
transferri potest in proximiorem diem similiter non
oratio pro Fidei propagatione, exceptis diebus sub nn. 1, 2,
imperatam non modo stabili imponat, sed tantum ex causa
a) una tantum esse potest;
a) in feriis IV Quatuor Temporum;
c) in feria IV Hebdomadæ sanctæ.
versibus, aut tractus, prout in Missali suo loco indicatur.
tractum. Omittitur in Missis votivis. Ad sequentiam
subdiaconus aut lector, vi proprii officii cantant vel legunt,
participationem; proinde, hoc in casu, Missæ celebratio
Evangelium aut homiliam, dicitur
Allelúia
deficiente, dicitur præfatio de Tempore, secus communis.
a) tamquam propria in Missis de Tempore a feria IV
a) tamquam propria in Missis de tempore a dominica I
festivis quam votivis de sancta Cruce, de Passione Domini
Domini, in sua Missa.
a) tamquam propria in festo Ascensionis Domini;
post Ascensionem usque ad feriam VI ante vigiliam
Pentecostes, quæ præfatione propria carent.
distribuendæ est infra Missam, post Communionem
celebrans, sumpto sacratissimo Sanguine, omissis
cum dictum est
sumitur initium Evangelii secundum Ioannem.
a) in Missis in quibus dictum est,
iuxta n. 507 a;
b) in festo Nativitatis Domini, ad tertiam Missam;
a) verba
orationes;
e) lectiones, Epistola, graduale, tractus,
a) dicit in cantu:
præter quam in versibus post confessionem; orationes;
Orémus
sæculórum
cum
a) quoties aut in Ritu servando in celebratione Missæ, aut
ipsum genuflectere debere;
a) quoties ipsi genuflectendum est in Missa lecta. Sed ad
illa verba legit, sed dum aut a ministris aut a choro, iuxta
b) ad verba autem
sacerdote celebrante, præterquam subdiaconus tenens
a) dum celebrans recitat verba symboli
sedere possunt:
quarum una ita oblonga sit ut, ad latera, usque ad terram
sacrificium vel ipsius altaris ornatum non pertineat.
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
ORDO INCENSANDI OBLATA
In modum crucis
INCENSUM
ORDO INCENSANDI OBLATA
In modum circuli
ORDO INCENSATIONIS ALTARIS
earum incensatio,
ORDO INCENSATIONIS ALTARIS
ac calendario gregoriano
aurei numeri
ad unitatem reditur. Verbi gratia: anno 1577 numerus cycli decennovennalis, qui dicitur aureus, est 1: anno sequenti 1578
19; quod superest, erit aureus numerus ipsius anni: si nihil superest, erit aureus numerus 19.
dierum 354 superat: ita ut epacta primi anni sit 11, cum hoc numero annus solaris communis lunarem annum communem
excedat; atque adeo sequenti anno novilunia contingant 11 diebus prius quam anno primo. Ex quo fit epactam secundi
ante calendarii correctionem
quod nulla epacta esse possit 30.
anni correctionis
ab anno
Epactæ
ab anno
usque ad annum
A
ab anno correctionis 1582
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -

Dom.
Dom.
Num.
Cinerum
Christi
post
Pent.
I Adv.
Mart.
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
NUM.
DOM.
CINERUM
CHRISTI
POST
PENT.
ADV.
5

13
2
xxii
xxi
xx
xix

d
e
f
g
18 jan.
19
20
4 febr.
5
22 mart.
23
30 apr.
1 maii
2
10 maii
11
21 maii
22
28
29 nov.
30
10

18
7
xvii
xvi
xv
xiv

b
c
d
e
10
15
4

12
xii
xi
x
ix

g
A
b
c
1 apr.
2
10
1 jun.
2

9

17
vii
vi
v
iv

e
f
g
A
2
3

14
3
ii
i
*
xxix
c
d
e
f
10
1 jun.
2
10

19
8

25
xxv
xxvii
xxvi
xxiv

A
b
c
d
1 mar.
2
f
g
A
b
c

10
1 jun.
2
10
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
epact.
dom.
epact.
epact.
dom.
epact.
epact.
epact.
epact.
epact.
Com. Ss. Duodecim Fratrum Mm.
epact.
dom.
epact.
dom.
epact.
Com. octavæ Nativitatis.
Archivum Liturgicum
Sacerdotis celebraturi
Stolam ante pectus in modum crucis, sed sinit hinc inde
facienda, quæ ob quantitatem super Patenam manere non
aliquo Calice consecrato, vel vase mundo benedicto, ponit
gradum Altaris, convertit se ad ipsum Altare, ubi
infimum gradum Altaris a cornu Evangelii ante ipsum
Pontificem, ubi genuflexus exspectat: accepta benedictione,
alio ex Prælatis prædictis in Ecclesiis eorum jurisdictionis, stans
supra, producens manu dextera a fronte ad pectus signum
Glória Patri
nostrum in nómine Dómini
ministris ad medium Altaris: ubi dicto
usque ad cornu Epistolæ: ubi, reddito thuribulo ipsi Diacono,
accepto thuribulo, antequam incipiat incensationem,
genuflectit, quod item facit quotiescumque transit ante
medium Altaris.
dicendus, eo omisso, Celebrans osculatur Altare
in medio, manibus hinc inde super eo, ut supra,
versa facie ad populum, non vertit humeros ad Altare, cum
est
vel super Altare manibus, ita ut palmæ librum
Altaris, ibique stans junctis manibus ante pectus, levatisque
iterum manibus ante pectus, stans, ut supra, prosequitur
Evangelium usque ad finem. Quo finito, minister stans in
accipit ambabus manibus librum Epistolarum, deferens illum
Evangelium Celebrans osculatur Altare in medio,
Corporale, vel in alio Calice, seu vase pro Communione
Epistolæ, ubi stans, ministro aquam fundente, lavat manus,
incensatione
In tertia:
múnera, hæc sancta
nomen Papæ: Sede autem vacante verba prædicta
accipiat Hostiam, discooperit manu dextera Calicem, seu
verba, cubitis super Altare positis, stans capite inclinato,
Palla cooperit, ut supra. Interim dum Celebrans elevat
nisi postquam Sacerdos Sanguinem sumpserit, vel alios
communicaverit, si qui erunt communicandi in Missa),
saltem intorticia ab Acolythis, quæ exstinguuntur post
Orationem Dominicam
immaculátam
manibus, prosequitur:
ipso
omnipoténti, in unitáte Spíritus
manu dextera Hostiam super Calicem, sinistra Calicem,
elevat eum aliquantulum simul cum Hostia, dicens:
pro alio tempore conservandæ, facta prius genuflexione,
usque ad finem Missæ, serventur ea, quæ in Feria V Cœnæ
Feriam IV Majoris Hebdomadæ in feriali Officio, postquam
solitis conclusionibus, antequam dicat:
stans in eodem loco ante librum dicit:
supra, Celebrans ante medium Altaris stans
Glória tibi, Dómine
principio
vertit se, sed stans ut erat, benedicit populo, ut supra, in
sancta Trínitas
candelæ: interim Sacerdos accipit sinistra Calicem, dexteram
Defunctis
dicitur Psalmus
Adjutórium nostrum
Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, duas
discedat, celebrat:
hunc parumper versus latus Epistolæ collocat, intra tamen
non abstergit, sed eum intra corporale relinquens, leviter
prioribus in Missis suas ablutiones a rubricis præscriptas
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
OCCURRENTIBUS
diligentiam, ne desit aliquid ex requisitis ad
sit granis alterius generis in tanta quantitate ut non
2.
4.
corruptam, aut non esse triticeam; remota illa hostia, aliam
expressurn, vel ei admixtum tantum aquæ ut
vinum sit corruptum, non conficitur Sacramentum.
Sacramenti, sunt hæc:
dispositio in ministerio ipso quoad ea quæ in ipso possunt
agere: item si aliquæ hostiæ ex oblivione
per tres saltem horas quoad cibum
in ministerio ipso occurrentibus
celebratur, ante Consecrationem dimittatur Missa; post
8.
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
FACIENDA
paréntum nostrórum, neque vindíctam sumas de peccátis
auribus pércipe, Deus Jacob.
Jacob.
eórum.
Mitigásti omnem iram tuam:
sum nimis.
vocem meam:
Si iniquitátes observáveris, Dómine:
sustinébit?
purífica: ut véniens Dóminus noster Jesus Christus, Fílius
DOMINICA
Deus omnípotens, offeréntem féceris dignum?
bona consciéntia ad altáre tuum accédam, ita ut hæc
Jesu Christe, ego peccátor de própriis meis
méritis nihil præsúmens, sed de tua confídens
recitatio
sacraméntum unigéniti Fílii tui, Dómini nostri Jesu
vitæ, immúndus ad fontem misericórdiæ, cæcus ad lumen
fœditátem, illumináre cæcitátem, ditáre paupertátem,
qu
tuum, natum ex María Vírgine, suis mánibus reverénter
Principátus, Potestátes, Virtútes cœlórum,
in cujus honorem Missa celebratur.
confísus, óffero nunc sacratíssimum sacraméntum
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
SACERDOTALIBUS PARAMENTIS
Pius Pp. XII, 14 Januarii 1940.
abstergéndam omnem máculam; ut sine pollutióne
expugnándos diabólicos incúrsus.
EPISCOPO
CELEBRAT
Pius Pp. XII, 14 Januarii 1940
expugnándas omnes diabólicas fraudes, inimicórum
insídiis inimicórum ómnium, signo sanctíssimæ Crucis tuæ:
qui de cœlo descéndit: ut, quemádmodum Jacob diléctus
ut cum exsultatióne portiónem accípiam cum justis.
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
EPISCOPO
Pius Pp. XII, 14 Januarii 1940
expugnándos diabólicos incúrsus.
insídiis inimicórum ómnium, signo sanctíssimæ Crucis tuæ:
ut cum exsultatióne portiónem accípiam cum justis.
Laudáte eum in virtútibus ejus:
Laudáte eum in sono tubæ:
exúrat flamma vitiórum.
tribuísti tormentórum
suórum incéndia superáre. Per Christum, Dóminum nostrum.
DICENDÆ
peccatórem, indígnum fámulum tuum, nullis meis méritis, sed sola dignatióne
vel ejusdem potrema tantum stropha coram Ss.mo Eucharistiæ Sacramento recitatus fuerit;
Quia, te contémplans, totum déficit.
Deum tamen meum te confíteor:
sub nomine Clementis Pp. XI vulgata.
sapiéntia dírige, justítia cóntine, cleméntia soláre, poténtia prótege. Offero tibi, Dómine
mors tua sit mihi vita indefíciens, Crux tua sit mihi glória sempitérna. In his sit mihi reféctio,
in cujus honorem Missa celebrata est.
Cpyright MMV - Novissimæ variationes 14-dic-2005 -
MISSALE ROMANUM
Dominica II Adventus
Dominica III Adventus
Feria IV Quatuor Temporum Adventus
Feria VI Quatuor Temporum Adventus

Dominica IV Adventus
In Vigilia Nativitatis Domini
(pdf)

Missæ

Missæ
gregorianus:
Dominica infra Octavam Nativitatis Domini
Die 26 Decembris, Sancti Stephani Protomartyris
Die 28 Decembris, Sanctorum Innocentium Mm.
Diebus infra Octavam Nativitatis Domini
Die 29 Decembris, De V die infra Octavam Nativitatis
Domini
Die 30 Decembris, De VI die infra Octavam Nativitatis
Die 31 Decembris, De VII die infra Octavam Nativitatis
Die 1 Januarii, In Octava Nativitatis Domini
Dominica a die 2 ad diem 5 Januarii occurenti, vel, si hæc
defecerit, die 2 Januarii, Ss.mi Nominis Jesu

Die 13 Januarii, in Commemoratione Baptismatis D.N.J.C.
Dominica in Quinquagesima
Dominica II in Quadragesima
Feria II post Dominicam II in Quadragesima
Feria VI post Dominicam IV in Quadragesima
Sabbato post Dominicam IV in Quadragesima
Feria II post Dominicam I Passionis

Feria II Hebdomadæ Sanctæ
Feria III Hebdomadæ Sanctæ

Dominica Resurrectionis
Dominica IV post Pascha
Sabbato Quatuor Temporum Pentecostes
Missa Dominicæ I post Pentecosten
Feria V post festum Ss.mæ Trinitatis, in festo Ss.mi
Corporis Christi
Dominica II post Pentecosten
Feria VI post Dominicam II post Pentecosten, in festo
Dominica III post Pentecosten
Dominica IV post Pentecosten
Dominica V post Pentecosten
Dominica VI post Pentecosten
Dominica VII post Pentecosten
Dominica VIII post Pentecosten
Dominica IX post Pentecosten
Dominica X post Pentecosten
Dominica XI post Pentecosten
Dominica XII post Pentecosten
Dominica XIV post Pentecosten
Dominica XV post Pentecosten
Dominica XVI post Pentecosten
Dominica XVII post Pentecosten
Feria IV Quatuor Temporum Septembris
Feria VI Quatuor Temporum Septembris
Dominica XVIII post Pentecosten
Dominica XIX post Pentecosten
Dominica XX post Pentecosten
Dominica XXI post Pentecosten
Dominica XXII post Pentecosten
Dominica XXIII post Pentecosten
Dominica III quæ superfuit post Epiphaniam
Dominica IV quæ superfuit post Epiphaniam
Dominica V quæ superfuit post Epiphaniam
Dominica VI quæ superfuit post Epiphaniam

méntibus introíre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
benedicit incensum, dicens:
Missa I
Missa II
Missa IV
Missa IX
Missa XI
Missa XII
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi,

sacrifícium, tuo sancto nómini præparátum.
elevatio mánuum mearum sacrificium vespertínum.
Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac pétimus
prosequitur:
nobis
fiat dilectíssimi Fílii tui,
dicens:
sacrifícium, immaculátam hóstiam.
seipsum signat, dicens:
Calicem cum Hostia, dicit:

Missa I
Missa IV
Missa XII
in quibus cantatur
B
Vel si aliud Evangelium legendum sit:

méntibus introíre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
benedicit incensum, dicens:
Christe eléison. Christe eléison. Christe eléison.
Missa I
Missa II
Missa IV
Missa IX
Missa XI
Missa XII
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum

sacrifícium, tuo sancto nómini præparátum.

elevatio mánuum mearum sacrificium vespertínum.
Sursum corda
Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac pétimus
prosequitur:
nobis
fiat dilectíssimi Fílii tui,
suas,
dicens:
sacrifícium, immaculátam hóstiam.
seipsum signat, dicens:
Calicem cum Hostia, dicit:

Missa I
Missa IV
Missa XII
in quibus cantatur
Amen.
B
Vel si aliud Evangelium legendum sit:

Xcita, qu
nostrum.
Xcita, Dómine, corda nostra ad præparándas
Unigéniti tui vias: ut, per ejus advéntum, purificátis
Urem tuam, qu
Xcita, qu
Eus, qui corda fidélium Sancti Spíritus
illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu
Eus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis
tuæ memóriam reliquísti: tríbue, qu
MISSALE ROMANUM
habentur, exceptis tamen Missis de peculiaribus
Die 2 Novembris -
omnium Fidelium Defunctorum
Die 29 Novembris - S. Saturnini Mart.
Die 30 Novembris - S. Andreæ Ap.
Die 3 Decembris - S. Francisci Xaverii Conf.
Die 5 Decembris - S. Sabbæ Abbatis
Die 8 Decembris -
B.M.V.
Die 13 Decembris -
Dominica ultima Octobris -
Regis

celebrántes sub honóre Sanctórum ómnium: de
Sanctórum tuórum mérita sub una tribuísti celebritáte
venerári: qu
N diébus illis: Ecce ego Joánnes vidi álterum Angelum
timéntibus eum.
Matth
N illo témpore: Videns Jesus turbas, ascéndit in montem,
Únera tibi, Dómine, nostræ devotiónis offérimus:
pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur: beáti qui persecutiónem
A, qu
DE OMNIBUS SANCTIS
Glória Patri.
Ancti tui, Dómine, benedícent te: glóriam regni tui
dicent, allelúia, allelúia.
timéntibus eum.
omni bono.
exsultatióne, portántes manípulos suos.

vel, si in Dominicam inciderit, die 3 sequenti
OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM
Qui unam dumtaxat Missam celebrat, primam legit: eamdem
non timébit.
Donum fac remissiónis
Joánnem.
ætérnum: quia pius es.
famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut
non timébit.
omni vínculo delictórum.
Joánnem.
consórtio sociáre dignéris. Per Dóminum.
ætérnum: quia pius es.
famularúmque tuárum his purgátæ sacrifíciis,
sequúntur illos.
non timébit.
secúndum Joánnem.
vivus, qui de cælo descéndi. Si quis manducáverit ex hoc
ætérnum: quia pius es.
virtútem sacraménti a peccátis ómnibus expiátæ, lucis perpétuæ,
IV loco, cum orationibus ut infra:
Eus, qui nos beáti Saturníni Mártyris tui concédis
natalício pérfrui: ejus nos tríbue méritis adiuvári.
Ihi autem nimis honoráti sunt amíci tui,
Deus: nimis confortátus est principátus
qui credit in illum, non confundétur. Non enim est
distínctio Jud
erunt nóminis tui, Dómine.
tibi fílii: proptérea pópuli confitebúntur tibi.
odórem suavitátis. Allelúja.
secúndum Matth
confortátus est principátus eórum.
Præfatio
ita nobis, qu
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: Qui
Communi unius Martyris I loco
Martyrum I loco
odórem suavitátis. Allelúja.
Virginum II loco, præter orationem sequentem:
Eus, ómnium largítor bonórum, qui in fámula
tua Bibiána cum virginitátis flore martýrii
intercessióne tibi caritáte conjúnge; ut, amótis perículis,
pr
Oquébar de testimóniis tuis in conspéctu
Glória Patri.
conféssio fit ad salútem. Dicit enim Scriptúra: Omnis,
distínctio Jud
multiplicábitur in domo Dómini.
secúndum Marcum.
Glória Patri.
étiam in sexu frágili victóriam martýrii
Ibid., 20
secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.
secúndum Matth
Pro S. Barbara
Pro S. Barbara
ut infra:
Ntercéssio nos, qu
Sabbas, qu
depóscat. Per Dóminum nostrum Jesum Christum,
Fílium tuum: Qui tecum.
decorásti miráculis: tríbue, qu
ad Hebr
vobis locúti sunt verbum Dei: quorum intuéntes
sicut cedrus Líbani multiplicábitur. Allelúja.
secúndum Matth
hanc: Homo péregre proficíscens, vocávit servos suos,
Glória Patri.
Ambrósium minístrum tribuísti: præsta,
qu
terris, intercessórem habére mereámur in cælis. Per
Dóminum.
Ibid., 20
secúndum Matth
sólvere, sed adimplére. Amen quippe dico vobis, donec
nobis fac proveníre salútem. Per Dóminum nostrum.
qu
Confessóris tui atque Pontíficis nos ubíque orátio
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
P.
me.
Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum
præparásti: qu
Óminus possédit me in inítio viárum suárum,
ómnibus muliéribus super terram.
Jerúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.
portas Sion super ómnia tabernácula Jacob.
Gloriósa dicta sunt de te, cívitas Dei.
lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri Allelúja.
Cant. 4, 7
secúndum Lucam.
N illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in
antiphonæ,
Alutárem hóstiam, quam in solemnitáte
(

Acraménta quæ súmpsimus, Dómine Deus noster:
illíus in nobis culpæ vúlnera réparent; a qua
singuláriter præservásti. Per Dóminum.
Summorum Pontificum.
18; 11, 1-2
viro vírginem castam exhibére Christo.
unxit te Deus, Deus tuus, oleo lætítiæ.
proptérea benedíxit te Deus in ætérnum. Allelúja.
secúndum Matth
52
Dóminum.
ejus, qu
cujus solémnia celebrámus. Per Dóminum.
A ROSARIO
Audeámus omnes in Dómino, diem festum
celebrántes sub honóre beátæ Maríæ Virginis:
Patri.
Alve sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui
cælum terrámque regit in s
44, 2.
ego ópera mea Regi.
Óminus possédit me in inítio viárum suárum,
ex sémine Abrahæ, ortæ de tribu Juda, clara ex stirpe
Quæ Gabriélis Archángeli dictis credidísti.
Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.
secúndum Lucam.
N illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in
civitátem Galil
Ac nos, qu
Blátis munéribus, qu
Efectióne sancta enutrítam gubérna, qu
Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut, poténti
Summorum Pontificum.
Ignus est Agnus, qui occísus est, accípere
Patri.
universórum Rege, ómnia instauráre voluísti: concéde
propítius; ut cunctæ famíliæ géntium, peccáti vúlnere
Ratres: Grátias ágimus Deo Patri, qui dígnos nos fecit
in pártem sortis sanctórum in lúmine, qui erípuit nos
Joánnem.
N illo témpore: Dixit Pilátus ad Jesum: Tu es Rex
Óstias tibi, Dómine, humánæ reconciliatiónis
offérimus; ut, quem sacrifíciis præséntibus
Mmortalitátis alimóniam consecúti, qu
ut, qui sub Christi Regis vexíllis militáre gloriámur, cum
(Missa
I.
II.
Dei

Lætábitur justus

Sapiéntiam
autem


Sacerdótes tui

Justus ut palma

exspectavérunt


parens

Vultum tuum
Sanctæ


Adventus
electronica
SUMMORUM PONTIFICUM
Oratio
Oratio
Si agenda sit commemoratio alterius Summi Pontificis
Oratio
Oratio
mea non prohibébo: Dómine, tu scisti.
17-18.
secúndum Matth
Pro commemoratione alterius
Summi Pontificis
spíritum grátiæ, quem dedísti: ut beáti
deprecatíone, nec pastóri obediéntia gregis, nec gregi desit
Postcommunio
Pro Martyre Pontifice
secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.
benedictiónibus dulcédinis.
secúndum Lucam.
sentiámus efféctum. Per Dóminum.
Pro Martyre Pontifice
Glória Patri.
ánnua sollemnnitáte lætíficas: concede propítius;
protectióne gaudeámus. Per Dóminum nostrum Jesum
Dóminus. Allelúja.
benedicétur.
secúndum Matth
EXTRA TEMPUS PASCHALE
Pro pluribus Martyribus
Missa
fáciens prodígia.
est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos.
vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.
secúndum Lucam.
eórum, qui tibi placuérunt, méritis adjuvémur. Per
ut, quorum solémnia celebrámus, eórum
EXTRA TEMPUS PASCHALE
Pro pluribus Martyribus
Glória Patri.
tuórum
venántium.
vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.
secúndum Lucam.
páuperes: quia vestrum est regnum Dei. Beáti, qui nunc
EXTRA TEMPUS PASCHALE
Pro pluribus Martyribus
N.
Apóstoli ad Hebr
illumináti, magnum certámen sustinuístis passiónum:
exércitus, Dómine. Allelúja.
vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.
secúndum Lucam.
abscónditum, quod non sciátur. Quóniam quæ in ténebris
secúndum Matth
Evangelium
TEMPORE PASCHALI
Pro uno Martyre

Rotexísti me, Deus, a convéntu malignántium,
allelúja: a multitúdine operántium iniquitátem,
inimíci éripe ánimam meam.
Oratio
gaudeámus. Per Dóminum.
Oratio
nostrum.
esto
loco
tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia Sanctórum.
Allelúja.
secúndum Joánnem.
Postcommunio
sentiámus efféctum. Per Dóminum nostrum.
Postcommunio
Per Dóminum.
Dómine Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum;
efféctum. Per Dóminum.
TEMPORE PASCHALI
Pro pluribus Martyribus

Ancti tui, Dómine, benedícent te: glóriam
regni tui dicent, allelúja, allelúja.
Oratio
Oratio
115, 15
secúndum Joánnem.
eórum, qui tibi placuérunt, méritis adjuvémur. Per
Postcommunio
Postcommunio
secúndum Joánnem.
Pro Confessore Pontifice

Ibid., 20
secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.
benedicétur.
secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.
sacérdos, quem coronávit Dóminus. Allelúja.
secúndum Matth
parábolam hanc: Homo péregre proficíscens
dicens: Dómine, quinque talénta tradidísti mihi, ecce ália
munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto
sumámus. Per Dóminum.
Pro Confessore Pontifice

Patri.
ad Hebr
parávi lucérnam Christo meo.
benedicétur.
secúndum Matth
nescítis qua hora Dóminus vester ventúrus sit. Illud
venerándam celebrámus festivitátem, précibus indulgéntiam
consequámur. Per Dóminum nostrum.
Glória Patri.
minístrum tribuísti: pr
Doctórem vitæ habúimus in terris, intercéssorem
habére meréamus in cælis. Per Dóminum nostrum Jesum
Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac evangelístæ,
benedicétur.
14, 6.
secúndum Matth
sal terræ. Quod si sal evanúerit, in quo saliétur? Ad
Dóminum.
Per Dóminum.
Postcommunio
N.
Postcommunio
N.
Pro Confessore non Pontifice

Dóminum nostrum.
multiplicábitur in domo Dómini.
benedicétur.
secúndum Lucam.
Oquébar de testimóniis tuis in conspéctu
Patri.
unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ.
sánguinem tuum fudísti.
secúndum Matth
hanc: Símile erit regnum cælórum decem virgínibus:
in me: ego autem in mandátis tuis exercébor, in tuis
E exspectavérunt peccatóres, ut pérderent
me: testimónia tua, Dómine, intelléxi:
allelúja.
in lege Dómini.
commovébitur.
sánguinem tuum fudísti.
est casta generátio cum claritáte! Allelúja.
secúndum Matth
secúndum Matth
frequentémus obséquiis. Per Dóminum nostrum Jesum
Pro Virgine tantum

Christum.
18; 11, 1-2
viro vírginem castam exhibére Christo.
secúndum Matth
hanc: Símile erit regnum cælórum decem virgínibus:
non sumpsérunt óleum secum: prudéntes vero accepérunt
Dóminum.
ejus, qu
Pro Virgine tantum

Ultum tuum deprecabúntur omnes dívites
plebis: adducéntur Regi vírgines post eam:
Vírginis tuæ festivitáte gaudémus; ita piæ devotiónis
Christum.
hoc bonum esse propter instántem necessitátem, quóniam
bonum est hómini sic esse. Alligátus es uxóri? noli quærere
Dóminus Deus tuus.
deprecabúntur omnes dívites plebis: fíliæ regum in honóre
tuo.
est casta generátio cum claritáte! Allelúja.
abscóndito
cælórum decem virgínibus
Dóminum.
ejus, qu
cujus solémnia celebrámus. Per Dóminum.
Pro Martyre non Virgine

E exspectavérunt peccatóres, ut pérderent
me: testimónia tua, Dómine, intelléxi:
allelúja.
in lege Dómini.
in sexu frágili victóriam martýrii contulísti:
natalícia cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur. Per
unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ.
sánguinem tuum fudísti.
secúndum Matth
tuæ solemnitáie deférimus: cujus nos confídimus
Pro nec Virgine nec Martyre
Ognóvi, Dómine, quia
Deus in ætérnum.
secúndum Matth
tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de
Dóminum.
ejus, qu
cujus solémnia celebrámus. Per Dóminum.
Oratio
Oratio
irreprehensíbilis est.
exáudi preces servórum tuórum.
commovébitur in ætérnum, qui hábitat in Jerúsalem.
secúndum Lucam.
In ecclesia ipsa dedicata
quicúmque intra templi huius, cujus anníversárium
dum hæc vota præséntia réddimus, ad ætérna
pr
Dóminum.
effúnde super hanc oratiónis domum
invocántibus nomen tuum, defensiónis tuæ auxilium
Postcommunio
Postcommunio
Ant. ad Introitum

puérpera Regem: qui cælum
terrámque regit in s
sæculórum.
allelúja.
meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Patri.
Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.
Quæ Gabriélis Archángeli dictis credidísti.
Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.
secúndum Lucam.
vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus
qu
patrocíniis nos ubíque prótegi; in cujus
veneratióne hæc tuæ obtúlimus maiestáti. Per Dóminum
MISSÆ DE S. MARIA IN SABBATO
Tempore Adventus
Glória Patri.
tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti:
Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.
secúndum Lucam.
civitátem Galil
MISSÆ DE S. MARIA IN SABBATO
A Nativitate Domini
usque ad Purificationem
Ultum tuum deprecabúntur omnes dívites
plebis: adducéntur Regi vírgines post eam:
Patri.
sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere,
Titum.
lábiis tuis.
dico ego ópera mea Regi: lingua mea cálamus scribæ
velóciter scribéntis.
Quæ Gabriélis Archángeli dictis credidísti.
secúndum Lucam.
MISSÆ DE S. MARIA IN SABBATO
A die 3 Februarii
usque ad Feriam IV Hebdomadæ Sanctæ
Alve, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui
cælum terrámque regit in s
Ps. 44, 2
dico ego ópera mea Regi.
Quæ Gabriélis Archángeli dictis credidísti.
secúndum Lucam.
vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus
qu
nos ubíque prótegi; in cujus veneratióne hæc tuæ
obtúlimus maiestáti. Per Dóminum nostrum Jesum
MISSÆ DE S. MARIA IN SABBATO
Tempore Paschali
Alve, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui
cælum terrámque regit in s
allelúja, allelúja.
verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri.
Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.
secúndum Joánnem.
Patris Fílium, allelúja.
qu
nos ubíque prótegi; in cujus veneratióne hæc tuæ
obtúlimus maiestáti. Per Dóminum nostrum Jesum
MISSÆ DE S. MARIA IN SABBATO
A Festo Ss.mæ Trinitatis
usque ad Sabbatum ante Dominicam I Adventus
Alve, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui
cælum terrámque regit in s
Ps. 44, 2
dico ego ópera mea Regi.
secúndum Lucam.
Patris Fílium.
qu
nos ubíque prótegi; in cujus veneratióne hæc tuæ
obtúlimus maiestáti. Per Dóminum nostrum Jesum
MISSÆ VOTIVÆ
SINGULIS HEBDOMADÆ DIEBUS DISPOSITÆ
2. Feria III -
3. Feria IV -
4. Item feria IV -
5. Similiter feria IV -
6. Feria V -
7. Item feria V -
8. Similiter feria V -
9. Feria VI -
10. Item feria VI -
11. Similiter feriaVI -
Commune festorum
ejusdem beatæ Mariæ Virginis
MISSALE ROMANUM
fecit nobíscum misericórdiam suam.
univérsa terra!
Corínthios.
Trinitas.
Joánnem.
ego mittam vobis a Patre, Spíritum veritátis, qui a Patre procédit, ille
MISSALE ROMANUM
verbum ejus, ad audiéndam vocem sermónum ejus.
dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in cælo
nostrum.
omnes Angeli ejus: laudáte eum, omnes virtútes ejus.
verbum ejus.
ejus, qui fácitis voluntátem ejus.
omni loco dominatiónis ejus, bénedic, ánima mea, Dómino.
Matth. 28, 2
MISSALE ROMANUM
vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Allelúja.
benedicétur.
vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Allelúja.
secúndum Lucam.
MISSALE ROMANUM
confortátus est principátus eórum.
nóminis tui, Dómine.
proptérea pópuli confitebúntur tibi.
Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Allelúja.
exsultatióne, portántes manípulos suos.
secúndum Matth
timóre inimíci éripe ánimam meam.
cæli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia
MISSALE ROMANUM
confortátus est principátus eórum.
Ephésios.
nóminis tui, Dómine.
proptérea pópuli confitebúntur tibi.
Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Allelúja.
exsultatióne, portántes manípulos suos.
secúndum Matth
perpétuam venerántes: qu
mystériis expiáti, dígnius celebrémus. Per Dóminum.
Per Dóminum nostrum.
timóre inimíci éripe ánimam meam.
cæli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia
sanctórum. Allelúja.
nobis, qu
Dóminum.
MISSALE ROMANUM
Oratio
quem elégit Dóminus in hereditátem sibi.
secúndum Joánnem.

Postcommunio
nos Spíritum votis promeréri sédulis: quaténus, ejus
MISSALE ROMANUM
Eucharistiæ Sacramento
reliquísti: tríbue, qu
hoc fácite, quotiescúmque bibétis, in meam commemoratiónem.
fractióne panis. Allelúja.
MISSALE ROMANUM
Hebr
homínibus constitúitur in iis, quæ sunt ad Deum, ut
Evangelizáre paupéribus misit me, sanáre contrítos corde.
páuperum.
18
Lucam.
Allelúja.
MISSALE ROMANUM
gaudére. Per eúndem Dóminum nostrum.
resurrectiónis grátiam consequámur. Per eúndem
mortem autem crucis.
ferens póndera: quæ sola fuísti digna sustinére Regem
miserére nostri, qui passus es pro nobis.
Dóminus regnávit a ligno. Allelúja.
clavos, dúlcia ferens póndera: quæ sola fuísti digna sustinére
secúndum Matth
noster.
MISSALE ROMANUM
Glória Patri.
deprecámur; ut in die judícii, ad déxteram tuam, audíre
miserátus erróres: Patri obœdiens, ductus es ad
nostra.
es miserátus erróres: Patri obœdiens, ductus es ad
secúndum Joánnem.
plenam acéto, hyssópo circumponéntes, obtulérunt ori ejus.
MISSALE ROMANUM
largíri dignáris: concéde, qu
Ephésios.
comminábitur.
secúndum Joánnem.
remanérent in cruce córpora sábbato, erat enim magnus dies
MISSÆ VOTIVÆ AD DIVERSA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Pro Ecclesiæ unitate
21. Tempore belli
MISSALE ROMANUM

Glória Patri.
Apóstoli ad Hebr
avértas fáciem Christi tui.
secúndum Joánnem.
MISSALE ROMANUM
Patri.
secúndum Matth
MISSALE ROMANUM
cum 1
commemorationes, præter privilegiatas, excluduntur; infra
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: Qui
fámulo tuo: ut propítius in me tua dona custódias. Per
ptomovére dignátus es, qu
MISSALE ROMANUM
Hebr
homínibus constitúitur in iis quæ sunt ad Deum, ut
lucérnam Christo meo.
benedicétur.
secúndum Marcum.
MISSALE ROMANUM
MISSALE ROMANUM
cum 1
commemorationes, præter privilegiatas, excluduntur.
MISSALE ROMANUM
cum 1
commemorationes, præter privilegiatas, excluduntur.
advéntu, regnum cæléste cum lætítia mereátur intráre. Per
servitútem: ut, inter humánæ fragilitátis
quæ de tua protectióne confídit. Per Dóminum.
MISSALE ROMANUM
cum 1
commemorationes, præter privilegiatas, excluduntur.
advéntu, regnum cæléste cum lætítia mereántur intráre. Per
advéntu, regnum cæléste cum lætítia mereátur intráre. Per
MISSALE ROMANUM
cum 1
commemorationes, præter privilegiatas, excluduntur.
noster: ut plebs tua, quæ in futúro a morte
morte ánimæ resúrgere mereátur. Per Dóminum nostrum.
MISSALE ROMANUM
cum 1
commemorationes, præter privilegiatas, excluduntur.
MISSALE ROMANUM
facienda sit die dominico vel die I classis, dicitur Missa de
Ps. 127, 1
in viis ejus.
133, 3
secúndum Matth
nos, qu
sponsos ante altare genuflexos, dicit super eos sequentes
adjutórium condidísti, ut femíneo córpori de viríli dares
doctrínis cæléstibus erudíta: sit fecúnda in súbole, sit
nos, qu
MISSALE ROMANUM
oratione «
cum prima.
MISSALE ROMANUM
Glória Patri.
mundi perículis eréptos, ad plénius sectánda Fílii
tui vestígia vocáre dignátus es: præsta, qu
ut propósitam sibi evangélicam perfectiónem consequántur.
Per eúndem Dóminum.
Apóstoli ad Philippénses.
mea, quæ distinxérunt lábia mea.
Cruce Dómini nostri Jesu Christi, per quem mihi mundus
in Cruce Dómini nostri Jesu Christi, per quem mihi
secúndum Marcum.
Dóminum.
MISSALE ROMANUM
Patri.
mémores, quæ te inspiránte promíttunt, te auxiliánte
Apóstoli ad Corínthios.
25, 29-32, 34
cor meum verbum bonum, dico ego ópera mea Regi.
exquisívit te fácies mea; fáciem tuam, Dómine, requíram.
Deus salutáris meus.
hábitant in domo tua, Dómine; in s
secúndum Matth
ætérnum in cælis pr
MISSALE ROMANUM
Glória Patri.
domo Dómini ómnibus diébus vitæ meæ.
tua, Dómine: in s
domo tua, Dómine: in s
Allelúja.
secúndum Joánnem.
MISSALE ROMANUM
servandas
Israël Deus, his qui recto sunt corde!
secúndum Joánnem.
MISSALE ROMANUM
exsultatióne.
nostrí quæsívi bona tíbi.
Beáta gens, cujus est Dóminus Deus, pópulus quem elégit in
secúndum Lucam.
quidam ad Jesum: Sequar te quocúmque íeris. Dixit illi
qu
MISSALE ROMANUM
omnes: terra dedit fructum suum.
servíte Dómino in lætítia: introíte in conspéctu ejus, in
pópulis mirabília ejus.
cælos fecit.
terra: servíte Dómino ín lætítia: introíte in conspéctu ejus,
in exsultatióne. Allelúja.
secúndum Matth
pópuli: quóniam confirmáta est super nos misericórdia ejus,
MISSALE ROMANUM
Glória Patri.
Altíssimus super omnem terram.
Ibid., 15-16
secúndum Lucam.
ORATIONES DIVERSÆ
2. Altera oratio ul supra
3. Pro Ecclesiæ libertate
4. Pro omni gradu Ecclesiæ
5. Pro Papa
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
ORATIONES DIVERSÆ
SANCTORUM
Oncéde, ncéde, qu
ecclesiasticæ sive civilis, vel diœcesis, vel oppidi seu civitatis;
Nomina Angelorum aut S. Ioannis Baptistæ, si fuerint
Titulares aut Patroni, præponuntur nomini S. Ioseph.
cunctis nos, qu
cunctis nos, qu
ORATIONES DIVERSÆ
Cclésiæ tuæ, qu
ORATIONES DIVERSÆ
Mnípotens sempitérne Deus, cuius Spíritu totum
perveníre mereántur. Per Dóminum nostrum.
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
Mnípotens sempitérne Deus, qui facis mirabília
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
MODERANTIBUS
Mnípotens sempitérne Deus, in cuius manu sunt
ORATIONES DIVERSÆ
U
rex noster, qui tua miseratióne suscépit regni
ORATIONES DIVERSÆ
Efénde, qu
Vírgine intercedénte, istam ab omni adversitáte
qu
celebratióne, tuæ protectiónis contra omnes
adversitátes subsídium. Per Dóminum.
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
Óstium nostrórum, qu
ORATIONES DIVERSÆ
A nobis, qu
ORATIONES DIVERSÆ
Mnípotens sempitérne Deus, qui réspicis terram
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
SERENITATEM
ORATIONES DIVERSÆ
TEMPESTATES
domo tua, qu
ORATIONES DIVERSÆ
Eus, qui labóribus hóminum étiam de mutis
animálibus solácia subrogásti: súpplices te
condício, nostris fácias úsibus non períre. Per Dóminum
Acrifíciis, Dómine, placátus oblátis: opem tuam
nostris tempóribus cleménter impénde. Per Dóminum.
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
E despícias, omnípotens Deus, pópulum tuum
in afflictióne clamántem: sed propter glóriam
Dóminum nostrum.
ORATIONES DIVERSÆ
peccatórum; atque optátæ nobis, te largiénte, indulgéntiæ
ORATIONES DIVERSÆ
Eus, qui nullum réspuis, sed quantúmvis
peccántibus per pæniténtiam pia miseratióne
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
COGITATIONES
hunc mundum: illúmina, qu
grátiæ tuæ splendóre; ut digna ac plácita maiestáti
ORATIONES DIVERSÆ
CONTINENTIAM
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
PATIENTIAM
Eus, qui Unigéniti tui patiéntia antíqui hostis
contrivísti supérbiam: da nobis, qu
idem pie pro nobis pértulit, digne recólere;
sicque, exémplo eius, nobis adversántia æquanímiter
actióne. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium
amíssam nobis, qu
atque munus patiéntiæ in illátis ómnibus, semper
ORATIONES DIVERSÆ
CARITATEM
Eus, qui diligéntibus te facis cuncta prodésse: da
córdibus nostris inviolábilem tuæ caritátis
concépta, nulla possint tentatióne mutári. Per Dóminum
ORATIONES DIVERSÆ
Eus, qui caritátis dona per grátiam Sancti
Spíritus tuórum fidélium córdibus infudísti: da
ORATIONES DIVERSÆ
ORATIONES DIVERSÆ
méritis ill
ORATIONES DIVERSÆ
Eus, qui transtulísti patres nostros per Mare
ORATIONES DIVERSÆ
Ræténde, Dómine, fidélibus tuis déxteram cæléstis
ORATIONES DIVERSÆ
Mnípotens sempitérne Deus, qui vivórum
supérna felicitáte locándus: tríbue, qu
intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, universórum,
remíssio ómnium delictórum. Per Dóminum nostrum.
DEFUNCTORUM dicuntur Missæ, uti habentur in Proprio

omnium Fidelium defunctorum
infra inter orationes diversas pro defunctis assignatis, sumitur:
Ant. ad Introitum
18
non timébit.
(de præcepto in Missa exequiali)
Joánnem.
(
maiestátem tuam supplíciter deprecántes: ut, per hæc piæ
ætérnum: quia pius es.
N. (
Dóminum.
Oratio
Oratio
non timébit.
Joánnem.
Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Dóminum
eas Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Dóminum.
ætérnum: quia pius es.
Postcommunio
(
famularúmque tuárum, quorum anniversárium
Oratio
Apóstoli.
sequúntur illos.
non timébit.
secúndum Joánnem.
vivus, qui de cælo descéndi. Si quis manducáverit ex hoc
ætérnum: quia pius es.
Postcommunio
famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut
DEFUNCTORUM dicuntur Missæ, uti habentur in Proprio

omnium Fidelium defunctorum
infra inter orationes diversas pro defunctis assignatis, sumitur:
a) in Missa exsequiáli;
c) in Missis post acceptum mortis nuntium;
d) in ultima defuncti sepultura;
Ant. ad Introitum
tuæ
Thessalonicénses.
18
non timébit.
(de præcepto in Missa exequiali)
Joánnem.
(
maiestátem tuam supplíciter deprecántes: ut, per hæc piæ
placatiónis offícia, perveníre mereátur ad réquiem sempitérnam.
Per Dóminum.
tui
ætérnum: quia pius es.
N. (
Dóminum.
Oratio
(
Oratio
duódecim míllia drachmas argénti misit Jerosólimam, offérri
non timébit.
Joánnem.
fámuli tui
Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Dóminum
nostrum.
famulórum famularúmque tuárum, quórum hódie ánnua
eas Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Dóminum.
ætérnum: quia pius es.
Postcommunio
(
famularúmque tuárum, quorum anniversárium
Oratio
Apóstoli.
sequúntur illos.
non timébit.
secúndum Joánnem.
vivus, qui de cælo descéndi. Si quis manducáverit ex hoc
famulórum famularúmque tuárum offérimus,
ætérnum: quia pius es.
Postcommunio
famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ineffábili tua dispositióne connumerári voluísti: præsta,
qu
gerébat, sanctórum tuórum Pontíficum consórtio perpétuo
aggregétur. Per eúndem Dóminum.
s
Sanctórum tuórum iúbeas iungi consórtio. Per Dóniinum
nostrum.
pontificáli seu sacerdotáli fecísti dignitáte vigére: præsta,
qu
consórtio. Per Dóminum nostrum.
tuórum Pontíficum seu Sacerdótum, quas offérimus,
hóstias: ut, quibus in hoc s
donásti méritum, in cælésti regno Sanctórum tuómm iúbeas
iungi consórtio. Per Dóminum nostrum.
Epíscopum
qu
offérimus, hóstias: ut, cui in hoc s
méritum, in cælésti regno Sanctórum tuórum iúbeas iungi
consórtio. Per Dóminum.
pontificáli fecísti dignitáte vigére: præsta, qu
eórum quoque perpétuo aggregétur consórtio. Per
Dóminum.
Pontíficis, quas offérimus, hóstias: ut, cui in hoc s
pontificále donásti méritum, in cælésti regno Sanctórum
tuórum iúbeas iungi consórtio. Per Dóminum.
PRO DEFUNCTO EPISCOPO
quam de huius s
Sanctórum tuórum tribuas esse consórtem. Per
Dóminum.
sacerdotáli fecísti dignitáte vigére: præsta, qu
eórum quoque perpétuo aggregétur consórtio. Per
Dóminum nostrum.
Sacerdótis, quas offérimus, hóstias: ut, cui in hoc s
sacerdotále donásti méritum, in cælésti regno Sanctórum
tuórum iúbeas iungi consórtio. Per Dóminum nostrum.
PRO DEFUNCTO SACERDOTE
Sacerdótis, quem, in hoc s
munéribus decorásti; in cælésti sede gloriósa semper
tui
N.
famulórum tuórum
misericórdiam tuam súpplices deprecámur: ut ánimam
fámuli tui
famulórum tuórum
præcedens n. 8
perpétuam misericórdiam consequátur. Per Dóminum.
Sanctórum coniúnge. Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Sanctórum coniúnge. Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Per Dóminum.
famularúmque tuárum misericórdiam concéde

qu
christiánæ comméndat: sed, grátia tua illi succurrénte, mereátur evádere iudícium

Sacerdótis
Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, * serviámus illi.
Amen.
misericórdiam, ut factórum suórum in pœnis non recípiat vicem, qui
ita illic eum

Mox sacerdos dicit:
famulórum tuórum
vel aliam convenientem, ut supra, adhibita tamen conclusione brevi.

mí-se-rant Sidrach, Mi-sach et Abdénago, interfé-cit �amma

[+µ˵
˵
[+µ‡+
‡+

num gló-ri- æ tu- æ cá-ni-mus, si- ne �- ne di- cén- tes:

gló-ri- æ tu- æ cá-ni-mus, si- ne �- ne di- cén- tes.
gló-ri- æ tu- æ cá-ni-mus, si- ne �- ne di- cén- tes.
gló-ri- æ tu- æ cá-ni-mus, si- ne �- ne di- cén- tes.


Sequentes tonos numquam adhibere licet in Missis ritus simplicis et in Missis votivis, quæ5g+Приложенные файлы

  • pdf 5120187
    Размер файла: 9 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий