жұмыс_дәптері_жаратылыстану_2_сынып.DOCX0


0
Жаратылыстану
Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған оқу құралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен
2сыныпЖұмысдәптеріНазарбаев Зияткерлік мектептері Астана 2017


ӘОЖ 373.167.1 (075.2)
КБЖ 20я71
Ж 31
Авторлары:Т.А. Андриянова, В.Н. Беркало, Н.Ш. Жакупова, А.В. Полежаева

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының сарапшыларымен келісілгенЖ 31


Жаратылыстану. Жұмыс дәптері.
Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналғаноқу құралы / Т.А. Андриянова, В.Н. Беркало, Н.Ш. Жакупова, А.В. Полежаева. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2017. – 64 б., сур.

ISBN 978–601–7905–53–8Оқу-әдістемелік басылымАндриянова Татьяна АнатольевнаБеркало Валентина НиколаевнаЖакупова Назгуль ШарапиденовнаПолежаева Алла ВалерьевнаЖАРАТЫЛЫСТАНУЖұмыс дәптері

Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған оқу құрал

Әдіскері:


П.К. Бигазина

Редакторы:


Н.М. Сламбекова

Техникалық редакторы:


С.М. Жапарова

Корректоры:


Г.Ш. Бекмаганбетова

Дизайнер-беттеушілері:


А.Б. Тажмиев, Д.М. ЕрмекбаевДизайны «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның«Білім беру бағдарламалары орталығы» филиалында жасалып, беттелді.

ИБ №026-В

Басуға 05.06.2017 ж. қол қойылды. Пішімі 84х108/16. Офсеттік басылым. Қаріп түрі «Hypatia Sans Pro».

Қағазы офсеттік. Шартты баспа табағы 6,72. Есептік баспа табағы 2,0. Шартты бояулы беттаңбасы 13,44.

Таралымы ... дана. Тапсырыс №

010000, Астана қ., 31-көше, 37А ғимараты, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

ISBN 978-601-7905-53-8ӘОЖ 373. 167. 1(075.2)КБЖ 20я71


© «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2017

0


0


0


0
1-жұмыс парағы.


Өсімдіктерді қорғауАдам және табиғат

Суреттерге қара. Не бейнеленген? Сипатта. Табиғатқа жасалған қамқорлықты бейнелейтін суретті (+) таңбасымен белгіле. Қоршаған ортаға келтірілген зиянды бейнелейтін суретті (–) таңбасымен белгіле.

-5715


101600

1


2

3
-2540


1859915


-11430


2877820

4


5

6
-2540


1877060


-545465


2538095


1-тарау. Өсімдіктер. 1-сабақ. Өсімдік әлемін қалай сақтауға болады?


30


0
2-жұмыс парағы.


Шөптесін өсімдіктер


Сәйкестендір

Гүлдер мен шөптердің суреттерін олардың сипаттамаларымен сәйкестендір. Оларды боя.

173990


91440

Кәдімгі түймешетен

Сабағы тік шөптесін өсімдік. Шеті тілімделген, сопақша келген жапырақтары бар. Иісі өткір. Гүлдері сары түсті, майда, кішкене шарларға ұқсас. Шілде-тамыз айларында гүлдейді.6467475


283210


1517650


289560


1524000


283210


1517650


1782445

Жұпаргүл

258445


-200660


Шөптесін өсімдік. Жапырақтары ұзынша келген, үстіңгі беті қатпарлы. Сабағында қызғылт, ақшыл көк немесе ақ түсті көптеген гүлдері орналасқан. Жұпаргүлден хош иісті эфир майы алынады.5123180


226060


173355


232410


179705


226060


173355


1989455Жыланқияқ

5370195


-104140

Биіктігі 20 – 40 см болатын көпжылдық өсімдік. Далалық және тастақты жерлерде өседі. Ұзын, созылыңқы және жиектері иілген көкшіл немесе күлгін түсті гүлдері бар. Сәуір-мамыр айларында гүлдейді.5123180


283845


173355


290195


179705


283845


173355


1504950Өз өлкеңде өсетін өсімдіктердің біреуін сипатта

-545465


-3810

4


1-тарау. Өсімдіктер. 1-сабақ. Өсімдік әлемін қалай сақтауға болады?0


0
3-жұмыс парағы.


Өсімдіктің сабағы қандайқызмет атқарады?


Раушан және түймедақ гүлдері
Сыныптағы зерттеу жұмысындағыдай эксперимент жасап көр.

Ол үшін раушан мен түймедақ гүлдерін пайдалан. Қандай нәтиже алынды? Суретін сал.

451485


69215
ТҮЙМЕДАҚ
РАУШАН


Дұрыс – дұрыс емес

Дұрыс жауаптың тұсына


3
белгісін, дұрыс емес жауаптың тұсына Х белгісін қойып шық.

Сабақ өсімдікті топыраққа бекітеді.-9525


-241935


-7620


-243840


5731510


-243840


6291580


-243840

Сабақ өсімдік пен оның бөліктерін ұстап тұрады.-9525


-241935

Өсімдіктің сабағы топырақтан суды сіңіреді.-9525


-241935

Сабақ тамырдағы суды өсімдіктің басқа бөліктеріне өткізеді.

-545465


-2216151-тарау. Өсімдіктер. 2-сабақ. Өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады?


50


0
4-жұмыс парағы.


Өсімдіктің тамыры қандайқызмет атқарады?Тамырлар

Өзің білетін екі өсімдік тамырының суретін сал.

515620


220980

Не жетіспейді?

4281805


-182880Өсімдіктің суретін аяқта. Қай бөлігі салынбай қалды?

Оның атқаратын қызметін жаз.

-545465


1638935
-545465


1638935
173990


238125


173990


579120


173990


920115


173990


1260475


6


1-тарау. Өсімдіктер. 2-сабақ. Өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады?

0


0


0


0
5-жұмыс парағы.


Өсімдіктерге күтім жасау
Тәжірибе

Сен сыныпта тәжірибе жасадың. Үш күннен кейін дәндер қалай өзгерді? Әрқайсысының суретін берілген жиектемелерге сал.

-46355


46990

жылы орын
тоңазытқыш (салқын орын)
Ағаш
Ағаштың сыртқы көрінісіне қарап, жыл мезгілін анықта.
Астына мезгіл атауын жазып, суреттерді боя.

-532765


167640


1-тарау. Өсімдіктер. 3-сабақ. Өсімдікке жыл бойы қалай күтім жасаймыз?


70


0
6-жұмыс парағы.


Нұсқаулық


Күтім жасау ерекшеліктері

Әр өсімдікті күтім жасау ерекшелігімен сәйкестендір. Бос орындарға тиісті сөйлемдерді жаз. Боя.

400685


18415
Азалия
Кактус
Қазтамақ

1. Топырақ үнемі


1. Топырақтың1. Қарашірік пен құм

ылғалды болыпқұрамында жуылған


араласқан қара

тұруы қажет.


құм болуы керек.


топырақта жақсы

2. Өсімдікті жылу


2. Күн көзі жақсы


өседі.

көзінен алысырақ


түсетін жерге қою


2. Өсімдікке бөлме

қою керек.


қажет.


температурасы

қолайлы. Оны тымкөп суаруға


болмайды.
Қажетті сөйлемдер:

Күн сайын суару қажет. Айына бір-екі рет суару керек. Үш-төрт күнде бір рет суару керек.

177800


-288925Топырақ күтімі

127635


-116840Топырақтың күтіміне байланысты сөздерді

таңбасымен белгіле.

-266065


23495
қопсыту

күреу

тыңайту

қар тоқтату

қоректендіру


жинау
8


1-тарау. Өсімдіктер. 3-сабақ. Өсімдікке жыл бойы қалай күтім жасаймыз?

0


0


0


0
7-жұмыс парағы.


Өсімдіктерді қалайтоптастыруға болады?Түрлі белгілері

Өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді? Сызбадағы бос орындарды толтыр.
а)

177165


494030

ә)
түрі бойынша

-1138555


-290195
бұталар

-1116330


238125


суға қатысы бойынша

-2084705


427990
құрғақшылыққа төзімді

Кез келген өсімдіктің суретін салып, оны қандай топқа жатқызуға болатынын жаз.

-532765


-88900
1-тарау. Өсімдіктер. 4-сабақ. Өсімдік топтары


90


0
8-жұмыс парағы.


Ылғалсүйгіш жәнеқұрғақшылыққа төзімді өсімдіктерКестені толтыр

Суреттерде бейнеленген өсімдіктерді топтарға бөліп, олардың атауларын кестеге жаз.
Ылғалсүйгіш
Құрғақшылыққа төзімді
421005


166370


жұпаргүл
қызылмия
сексеуіл
бақбақ

-164465


64770


ақ тал
ши
майтамыр
жиде

-494665


17145
10


1-тарау. Өсімдіктер. 4-сабақ. Өсімдік топтары


0


0
9-жұмыс парағы.


Суқойма мекендеушілері

Кесте

Оқулықтағы ақпаратты және сыныптағы зерттеу жұмысының нәтижелерін пайдалана отырып, кестені толтыр.


ЖануарларҚайда мекендейді?
Терісі қандай?


1802130


-255905


3947160


-255905


-5715


106680


1802130


100330


-5715


410845


-5715


680085


3940810


106680


3947160


100330


3943985


410845


3943985


680085


-5715


-252730


-2540


-255905


6288405


-255905

Құрбақалар

3961130


-63500Балықтар

3961130


-76835Тасбақалар-5715


73660
3961130


-76835
Аталған жануарлардың кез келгенінің суретін сал.

-545465


178435


2-тарау. Жануарлар. 1-сабақ. Алуан түрлі жануарлар


110


0
10-жұмыс парағы.


Жануарлардың денемүшелеріБос орындарды толтыр

Жазылмай қалған дене мүшелерінің атауларын жаз. Суреттерді боя.

328930


275590


дене

мойын
бас

құйрықаяқ

мойын
Құбылғы
Қолтырауын

326390


192405
бас
дене


мойын


жүзбеқанаттар

102870


-18415


Мөңке
Құрбақа

-78105


88265
бас
құйрық
аяқ
дене

-354965


233045
.


12


2-тарау. Жануарлар. 1-сабақ. Алуан түрлі жануарлар


0


0
11-жұмыс парағы.


Жануарлардың көптүрлілігіЖануарлардың топтары
Суреттің нөмірлерін кестенің сәйкес бөлігіне жаз.

-40640


255270
саламандра
түрпі
жылан
көгершін

-40640


186690
келес
барыс
колорадо қоңызы
қарлығаш

-40640


184150

арқар

құйрықты бақа


қолтырауынқұмырсқа
-40640


153670
ара
шортан
тырна
сазан4132580


126365


5212080


126365


6291580


126365


-5715


128905


-3810


126365


3053715


126365Сүтқоректілер-5715


83820Құстар-5715


77470Бауырымен жорғалаушылар-5715


89535Қосмекенділер-5715


69215БалықтарБунақденелілер

-545465


-255905
2-тарау. Жануарлар. 2-сабақ. Жануарлар әлемінің көптүрлілігі


130


0
12-жұмыс парағы.


Бунақденелілерді тап
Тауып көр

«+» таңбасымен тек бунақденелілерді белгіле.

Қанша бунақденеліні таптың?

189230


175260


Жауабы:
бунақденелі.

-494665


-4508514


2-тарау. Жануарлар. 2-сабақ. Жануарлар әлемінің көптүрлілігі


0


0
13-жұмыс парағы.


Жануарлардың көбеюі

Жануарларды топтастыр


Жұмыртқа салатын және уылдырық шашатын жануар суретіндегі дөңгелекшені жасыл түспен, ал баласын тірі туатын жануар суретіндегі дөңгелекшені көк түспен боя.

-42545


545465


Жануарлардың атауларын кестеге жаз.

Жұмыртқа салатын және
Баласын тірі туатын


уылдырық шашатын-545465


5715


2-тарау. Жануарлар. 3-сабақ. Жануарлар қалай көбейеді?


150


0
14-жұмыс парағы.


Жұмбақтар
Шешіп көр!

Жұмбақтарды сурет-жауаптармен біріктір. Дұрыс жауап нөмірлерін кестеге түсір. Суреттерді боя.
1. Бар өмірін суда
2. Сақалы бар селтиген,
3. Бұл ғажайып
өткізген,Мүйізі бар ербиген.неткен құс,
Қорқынышты бұл


Үй жанындаКең далада
жануар.


жүретінжүйткитін.

Жылжып жайлап суҚай жануар, айтшы
Қауіп төнсе алайда,
астымен,


сен?Басын жерге
Жемтігін тез

төсейтін.


қылғытар.4. Асықпайтын, саспайтын,Адам көрсе, қашпайтын.

Үйшігі бар үстінде,

Қаттылығы тастай тым.5. Жаз бойы бал жалап,

семіреді,

Қыс бойы ұйықтап, көз

іледі.
6. Жер бауырлап жылжиды,


Ұзын арқан жылтылдап.


Басып кетсең, байқамай,

Шағып алар ысылдап.7. Пышақтай тісі бар,


Шабаққа тоймайды.Жұмыртқа,
Ұзынша тұрқы бар,

уылдырық салатын

Қай балық, тауып ал?
Төлдейтін

8. Көкке шаншып құйрығын,


Келеді шауып жүйрігім.-494665


-462216516


2-тарау. Жануарлар. 3-сабақ. Жануарлар қалай көбейеді?0


0
15-жұмыс парағы.


Жануарлардың тіршілікортасы


Жануарларды бөл

Жануарлардың тіршілік ортасын анықтап, кестенің сәйкес ұяшықтарына атауларын жаз.


СуӘуе – Жер беті
Жер асты
-532765


-283845

бүркіт
көртышқанқоян
кит


шұбалшын

инелік
ит


медуза
жылқы2-тарау. Жануарлар. 4-сабақ. Жануарлардың бейімделуі


170


0
16-жұмыс парағы.


Менің сүйікті жануарым
Жануарды сипатта

Өзіңнің сүйікті жануарың туралы айт. Кестені толтыр.

-195580


137795Жануардың суретін сал.
Ол қайда тіршілік етеді?Сыртқы бейнесі

қандай?Жануардың аты
Жануарлардың қай


Ол туралы қандай

түріне жатады?қызықты дерек білесің?
-494665


45466018


2-тарау. Жануарлар. 4-сабақ. Жануарлардың бейімделуі


0


0
17-жұмыс парағы.


Жануарлардың реңіКестені толтыр

Мына жануарлардың реңіне табиғи ортаның қандай түсі сәйкес келеді?4675505


121920


-5715


124460


-3810


121920


2335530


121920


Жануарлар
Табиғи ортаның түсі


-5715


90170Керік-5715


117475Маймыл-5715


117475Шегіртке-5715


117475Торғай-5715


117475Арыстан-5715


117475


Зерттеу нәтижелері

Зерттеу барысында қандай жануарлардың сыртқы реңін қоршаған ортаның түсімен салыстырдың? Кестені толтыр.
ЖануарларТабиғи ортаның
Бұл түс табиғаттатүсіқайда кездеседі?


-545465


-922020


2-тарау. Жануарлар. 5-сабақ. Жануарлардың тіршілік үшін күресі


190


0
18-жұмыс парағы.


Қаңқа неден құралады?
Қаңқа бөліктері

546100


-157480Қаңқаның бөліктерін жаз.Қажетті сөздер:
бас сүйек, қабырғалар, омыртқа, қол сүйектері,аяқ сүйектері, жамбас, төс сүйек.Қаңқаның қызметі

Бос орынға қажетті сөздерді жаз.________________________ бастың пішінін береді.Төс сүйек, _________________________ және омыртқалар кеуде қуысын құрайды.Қол мен аяқты _________________________________________мен _______________________________ құрайды. Қажетті сөздер: қабырғалар, қол сүйектері, бас сүйек, аяқ сүйектері.

-494665


-4889520


3-тарау. Адам. 1-сабақ. Қаңқа құпиясы


0


0
19-жұмыс парағы.


Дене сымбатыДене сымбаты

Суреттерге назар аудар. Қай суреттегі баланың дене сымбаты дұрыс жетіледі деп ойлайсың? Сол суретті боя.

520065


-635


1
2

-545465


238760435

6

3-тарау. Адам. 1-сабақ. Қаңқа құпиясы


210


0
20-жұмыс парағы.


Бұлшық еттердің жұмысы
Жаттығу

Сөз тіркестерін оқы. Оларды сәйкес суреттермен қос.
2
3

334010


-236855

1
а)

арқасын тіктейді;

в)


аяғының ұшымен тұрады;

ә)

еңкейеді;

г)

тізесін бүгеді;

б)

шынтағын бүгеді;

ғ)

иіледі.4


5


6
-494665


-52324022


3-тарау. Адам. 2-сабақ. Қозғалыс сыры0


0
21-жұмыс парағы.


Қозғалыстағы бұлшықеттер


Қозғалыс
Бос орындарды толтыр.

Бізге дене қимылдарын жасауғакөмектеседі.

Олар

бекітілген. Бұлшық еттеріміз жұмыс

істегенде


. Олар

және жуан болады.

Денемізді бос ұстағанда бұлшық еттер


және жіңішке

болады. Осылайша олар адам денесін

көмектеседі.Қажетті сөздер:


қозғалтуға, босаңсиды, жиырылады, қысқа, бұлшық еттер, сүйектерге.


Бұлшық еттер қалай жұмыс істейді?
Сөйлемнің бөліктерін құрастыра отырып, дұрыс жауабын тап.

демаладыБұлшық еттер жиырылады
жұмыс істейдіБұлшық еттер босаңсиды

қысқарады

ұзарады


Төртіншісі артық
Сөздерді тауып, оларды жаз. Артығын сызып таста.

6446520


-76835

БҰЛЕТШЫҚ
ОҚАМЫРТ

1151890


-108585

БАСЙЕКСҮ
БЫРҚАҒА

-545465


-35560

3-тарау. Адам. 2-сабақ. Қозғалыс сыры


230


0
22-жұмыс парағы.


Тістің түрлері
Неліктен тістер әртүрлі болады?

Тістің атауларын олардың орнымен және атқаратын қызметімен сәйкестендір.

168910


80010

Тамақты бөлшектейді
әрі ұсақтайды.

КҮРЕК ТІСТЕР
Тамақты тістеп
үзеді.


ИТ ТІСТЕР


Тамақты


АЗУ ТІСТЕР

шайнайды әрі


майдалайды.


-494665


1029970

Тіс күтімі

Тісті күтуге арналған өз ережеңді құрастыр.

________________________________________________


________________________________________________


________________________________________________


________________________________________________

24


3-тарау. Адам. 3-сабақ. Денеге қалай күтім жасаймыз?


0


0
23-жұмыс парағы.


Тазалықты сақтау қажет

Қолдарыңды жуыңдар!

Сөйлемдерді оқы. Достарыңа қандай жағдайларда қол жууға кеңес берер едің? Астын сыз.

Кітап оқу алдында;


мектепке барғанға дейін;


мектептен келгеннен кейін;


мысықпен ойнағаннан кейін;


тамақ ішер алдында;


серуенге шығар алдында.


Жеке ме, ортақ па?

Отбасының әрбір мүшесінде қандай заттар болуы тиіс? Суреттердің ішінен жеке пайдалануға арналған заттарды белгіле.

-545465


387350
3-тарау. Адам. 3-сабақ. Денеге қалай күтім жасаймыз?


250


0
24-жұмыс парағы.


Ауаның қасиеттері
Жасырынған сөздер

Шатасқан әріптерді орнына қойып, сөздерді тап. «Жердің ауа қабаты» тақырыбына қатысты сөздерді белгіле.

ТСҮ ________________________________________________________ШЕМЛӨ_____________________________________________________CИІ_________________________________________________________КӨЛМЕ_____________________________________________________ДМӘ _______________________________________________________ЛЫҚАУЫР __________________________________________________ДЫҚҚАЛЫҢ ________________________________________________

Өзің белгілеген сөздердің көмегімен ауаның қасиеттерін сипатта. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

-494665


-7683526


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 1-сабақ. Жердің ауа қабаты


0


0
25-жұмыс парағы.


Бізді қоршаған ауаЗерттеу нәтижесі
Сыныпта жүргізілген зерттеу нәтижесі қандай болды?
Суретті толықтыр.

833755


81915
Экспериментті таңда

Ауаның бізді қоршап тұратынын түсіну үшін зерттеу кезінде сен не істедің? Сәйкес келетін суреттерді боя.

-40640


62230

1
2
3

-40640


2152654
5
6

-545465


208280


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 1-сабақ. Жердің ауа қабаты


270


0
26-жұмыс парағы.


Ауа және оның қасиеттеріАуа қабаты

Ауаның жылуды нашар өткізетін қасиеті бейнеленген суреттерді боя.

189230


137160

1
2
3

189230


167005

4
5
6Жұмбақ

Ауаның қасиеттерін пайдаланып, жұмбақ құрастыр.

-494665


2381250


224790


304800


224790


645795


224790


986155


224790


1327150


224790


1668145


224790


2009140
28


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 2-сабақ. Ауа толы айнала


0


0
27-жұмыс парағы.


Абайла, ыстық!Затты таңда

Негеш пен Эврикаға ыдысты оттан алуға көмектес. Қолыңды күйдірмей, ыдысты оттан алу үшін қандай заттарды пайдаланар едің? Оларды белгіле. Суретті боя.

-545465


80010

киіз
ылғал сүлгі
газет

полиэтилен


қолғапқалта

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 2-сабақ. Ауа толы айнала


290


0
28-жұмыс парағы.


Өте таза


Дұрысын таңда

Суреттерге қара. Су көздерінің атауларын жаз. Өте таза табиғи су көзінің атауын қорша. Таза суды сипаттайтын сөздерді белгіле.

-494665


-93345
ИІСІ ЖОҚ
ТҰНЫҚ ЕМЕС
ТҰЗДЫ
ДӘМІ ЖОҚ
МӨЛДІРСАРЫТҮССІЗ
АЩЫҚҰМДЫТАСТЫ

30


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 3-сабақ. Су. Ол қандай екен?0


0
29-жұмыс парағы.


Су – табиғат кереметі


Судың қасиеті


Суреттерде судың қасиетін зерттеу жолдары көрсетілген. Төмендегі сөйлемдер қай суретке сәйкес келетінін анықта және жаз. Бос орында қандай зерттеу жұмысы болуы керек еді? Суретін сал.

Су өзі құйылған ыдыстың пішінін қабылдайды.


Су дегеніміз – мөлдір сұйықтық.


Судың дәмі болмайды.

-34925


161290

қант
1
2

-34925


393065

3

-539115


210185


3235960


-108585


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 3-сабақ. Су. Ол қандай екен?


310


0
30-жұмыс парағы.


Мұзда қалған өсімдіктер
Мұз құрсауында

Жемістер мен гүлдер мұз құрсауына түсіп қалды. Өсімдіктерге сенің көмегің керек. Оларды мұз құрсауынан құтқару жолын жаз. Суреттерді боя.

466725


1103630


232410


185420


232410


187960


232410


526415


232410


528955


232410


867410


232410


869315Мұз

Дұрыс жауаптарды


3
таңбасымен белгіле.

-494665


127000Мұз суға қарағанда көп орын алады.

Күн жылығанда мұз пайда болады.

Мұз судан ауыр.

Мұзтаулардың үлкен бөлігі су астында болады.

Мұздықтарда ащы су қатады.

Мұз дегеніміз – судың қатты күйі.32


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 4-сабақ. Судың түрлі күйі


0


0
31-жұмыс парағы.


«Сиқыршы» су

Судың түрлі күйлері

«СУ» сөзін түрлі түсті нұсқарлар арқылы суреттермен қос: қызыл нұсқармен – судың қатты күйін; жасыл нұсқармен – судың сұйық күйін; көк нұсқармен – судың бу күйін.

-40640


71120


4013200


71120
шәйнектен шыққан бу


тұман
-40640


258445


4013200


258445


қар


жаңбыр


СУ
-40640


-312420
-40640


-312420
мұзтау


шық
-40640


258445


қырау


гейзер
-545465


411480
4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 4-сабақ. Судың түрлі күйі


330


0
32-жұмыс парағы.


Табиғат ресурстары
Анықта

Суреттерге қара. Атауларын жаз. Қайсысы табиғат ресурсына жатады? Тек соларды боя.

368935


289560


-494665


1481455

34


4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 5-сабақ. Табиғат ресурстары0


0
33-жұмыс парағы.


Адам қолымен жасалғанресурстарБізге киім қалай келеді?

Суреттерді сәйкес сөйлемдермен біріктір.

991235


231140


1
2
3
4
5

255270


-109855

А) Қойдың

Ә) Жүннен
Б) Мата
В) Тігінші
Г) Дайынжүнін
жіп иіреді.
тоқиды.

киімді пішеді.
күртеше.

қырқады.Неден жасалған?

Суреттің сәйкес жұптарын біріктір.

-520065


146685

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. 5-сабақ. Табиғат ресурстары


350


0
34-жұмыс парағы.


Жер байлығы
Байлық көздері

Табиғат ресурстарын сәйкес ресурс көздерімен байланыстыр.