21.04.2015 Курси післядипломної освіти. Огляд.


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Структура Бібліотеки Абонемент Читальна зала Сектор комплектування та наукової обробки документів Інтернет-центр Фонд бібліотеки нараховує близько 50 000 одиниць навчальної літератури: підручники, посібники, довідкові видання, методичні розробки наших викладачів та періодичні видання професійного спрямування.В галузевому аспекті це виглядає так: - науково-медичної літератури 40224 прим.- 81.35 % - суспільно-політичної літератури 2583 прим.- 5.23 % - суміжна та інша література 6641 прим. – 13.43% Для спеціальностей, які сьогодні представлені на курсах, бібліотека має навчальну літературу в широкому асортименті і в достатній кількості по стану забезпеченості. Підручники: за ред. В.В Стасюка «Медсестринство у внутрішній медицині», 2010 р., який відповідає типовій програмі для вищих медичних навчальних закладів. за ред.М.І.Шведа «Медсестринство в терапії»,2004 р. та навчальні посібники: за ред. М.Б.Шегедин «Медсестринство у внутрішній медицині», 2009 р., Амбулаторно-поліклінічна справа Обстеження та оцінювання стану здоров’я людини: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ / Костенко І.Ф. — К., 2014. сНавчальний посібник: - Щуліпенко І.М. “Пропедевтика внутрішньої медицини:Загальна семіотика і діагностика”, 2008 р.Підручники:- “Пропедевтика внутрішніх хвороб” за ред. Децика Ю.І., 2000 р.та Антропової Т.О. “Обстеження та визначення стану”, 2006 р. Підручник: Баран С.В. “Невідкладні стани у внутрішній медицині”, 2011р. та посібник: АнтроповаТ.О. “Невідкладні стани в терапії”, 2008 р. відповідають сучасним вимогам. Підручник:Нетяженко В. З. Догляд за хворими (загальний і спеціальний з основами медсестринської техніки) : підручник / В. З. Нетяженко, І. М. Щуліпенко, Л. А. Дідківська. – К. : Здоров'я, 2013та навчальний посібник: “Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка”,За ред.Ковальчука Л.М. та Кононова О.В.,Відповідають сучасним вимогам. Навчальні посібники: Касевич Н.М. “Основи медсестринства в модулях”, 2009 р., Губенко І.Я. “Медсестринський догляд за пацієнтом”, 2008 р.,навчальний посібник-практикум: Гаврилюк О.Ф. “Основи медсестринства. 2010 р. Навчальний посібник: Пасечко Н.В. “Основи сестринської справи”.“Сестринська справа” за ред. Литвиненка В.І., 2008 р.Підручник: За ред. Шевчука М.Г. “Сестринська справа”. Підручники : - Степашко М.В. “Масаж і лікувальна фізкультура в медицині”, 2006 р. - Порада А.М. “Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль”, 2011р.Навчальний посібник : - Місула І.Р. “Медична та соціальна реабілітація”, 2005 р. Лікувальний масаж Навчальні посібники : - Порада А.М. “Основи фізичної реабілітації”, 2006 р. - “Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов”, под. ред. И.З.Самосюка, 2004 г. Підручник: “Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу” за ред. Клапчука В.В. ,2006 р.Навчальний посібник: Козлова Л.В “Основы реабилитации для медицинских колледжей”, 2008 р. В читальній залі бібліотеки представлено наступні документи:Найновіша навчальна літератураДовідкова літератураПеріодичні виданняМетодичні розробки викладачівБібліографічні посібники і покажчики Наукові професійні видання Щомісячний журнал для керівників середнього медичного персоналу. Огляд нових нормативних вимог. Документація головної медичної сестри. Планування роботи. Правові аспекти сестринської практики. Спеціалізований журнал з організації діяльності середнього персоналуПрактичне видання. Містить стандарти сестринського догляду, санепідрежим і профілактику внутрішньолікарняниххвороб.Нормування праці. Охорона праці. Оплата праці та відпустки. Засновник журналу Житомирський інститут медсестринства.Науково-практичний журнал.Розглянуті проблеми розвитку медсестринства Медицинская сестра Професійне видання для медичних сестер Газети Медичні газети містять оперативну інформацію з питань охорони здоров’я Краєзнавчі видання.Суспільно-політичні видання. Методичні посібники. Тематичні посібники викладачів коледжу . Використання новітніх технологій Інтегрована бібліотечно –інформаційна система ІРБІС (демо-версія) Електронній каталог (2689 записів) Електронна картотека статей (4280записів) Професійні інтернет ресурси:Airmed.com.uaMedportal.ruDoktornarobote.ruMedtusovka.ruMedkrug.ruКримський медичний форумІнтернет довідники лікарських засобівWikipharm.com.uaVidal.ruPreparats.org.uaCompendium.com.ua Медичний працівник та інтернет: від недовіри до сприйняття Самоосвіта є базовою системою освіти. Кожен, хто ставить собі за мету самостійно вивчити певний предмет чи наукову дисципліну, має почати з пошуку тематичної літератури.Мета самоосвіти – підвищення професійного й кваліфікаційного рівня кожного спеціаліста. Колектив бібліотеки Сумського медичного коледжу завжди готовий допомогти працівникам медичної галузі області підвищити свій фаховий рівень.

Приложенные файлы

  • ppt 6322966
    Размер файла: 10 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий