У што верылі нашы продкі


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Мая Радзіма — Беларусь4 класУ што верылі нашы продкіПрэзентацыя падрыхтавана І. Я. Андрэевай МЭТА: даць агульнае ўяўленне аб рэлігійных вера-ваннях беларусаў у мінулым і цяперашні час.ЗАДАЧЫ:— пазнаёміць з існаваннем многабожжа ў продкаў беларусаў у старажытныя часы і прыходам яму на змену хрысціянскай веры, з падзелам хрысціян на праваслаўных і католікаў, а таксама з існаваннем розных іншых рэлігій на Беларусі ў наш час;— развіваць разуменне паслядоўнасці развіцця гіс-тарычных працэсаў і з’яў, бачанне змен, якія ад-бываюцца ў выніку такога развіцця;— выхоўваць шаноўныя адносіны да духоўнай спадчыны нашага народа, верацярпімасць у адно-сінах да людзей, якія спавядаюць іншыя рэлігіі. Праверкадамашняга задання Сімяон Полацкі
Міхал Казімір Агінскі
Міхал Клеафас Агінскі
Батлейка
132 Памяшканне, у якімвыступаюць спевакі,музыканты, танцоры.2. Вандроўны лялечнытэатр.3. Хто выконваў роліў батлейцы?батлейкатэатрлялькіКрыжаванка

1. Мнагабожжа.2. Хрысціянства: а) праваслаўе; б) каталіцызм.3. Вернікі іншых рэлігій.План Ефрасіння Полацкая
Чаму пакланяліся нашы продкі?камянямвужамвывернутымветрам дрэваммагутным дубамвадзе
МнагабожжаДажбог —бог сонцаПярун —бог грому і маланкіВялес —бог жывёлагадоўлі,гандлю, багаццяСтрыбог —бог ветру, завірухіСварог —бог агню, светуМакош —багіня лёсуБаян —бог песень, музыкіБелбог —захавальнік дабра, шчасцяВолх —бог чараўніцтва, вайныДзіва —багіня палявання Дадола —багіня маланкі, дажджу, вясныКаляда —бог ежы, вяселляКашчэй —бог падземнага царстваКупала —бог каханняСветавід —бог свету, ураджаюСямаргл —бог агняСветабор —бог лясоў, бароўЧарнабог —бог зла, хлусніРод —вярхоўны богЯрыла —бог вясеннягасонца Стрыбог Дажбог Ярыла Макош Сварог Вялес Пярун Вадзянік Хрысціянства — вера ў Іісуса Хрыста.Што такое хрысціянства?
Рагнеда і яе сын Ізяслаў — першыя хрысціяне на нашай зямлі.
Рагнеда першы манастырІзяслаўпершыяшколабібліятэка

Ефрасіння ПолацкаяСпаса-Ефрасіннеўская царква XI ст.Каталіцкая(сусветная)Праваслаўная (правільная вера)Рымскі ПапаПатрыярхХрысціянская царква

Праваслаўныя ходзяць у царкву. Католікі наведваюць касцёл. Татары прынеслі на беларускую зямлю мусульманскуюрэлігію. Яны ходзяць у мячэць. Яўрэі наведваюць сінагогу. Яны прынеслі іўдзей-скую веру.

Приложенные файлы

  • pptx 8705682
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий