завдання адвокатура (1)


ВАРІАНТ 1
1.Заява про забезпечення позову у цивільній справі.
2. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання
Україною
3. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.
Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального
правопорушення. Правова допомога в адміністративних справах.
ВАРІАНТ 2
1.Заява про видачу судового наказу.
2. Процедура дружнього врегулювання у справі, яка перебуває в
провадженні Європейського суду з прав людини.3. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з
протоколом про адміністративне правопорушення при наданні правової
допомоги.
ВАРІАНТ 3
1.Заява у справі окремого провадження.
2. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення
державою прав особи.
3. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть
участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення.
Участь адвоката у таких справах.
ВАРІАНТ 4
1.Позовна заява про визнання правочину недійсним.
2. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав
людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав
людини та процедура її розгляду.
3. Постанова в справі про адміністративне правопорушення, її оскарження,
роль у цьому адвоката. Судова практика.
ВАРІАНТ 5
1.Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
2. Право на освіту. Право на вільні вибори (привести приклад рішення
ЄСПЛ в конкретній справі).3. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Робота
адвоката на цій стадії.
ВАРІАНТ 6
1.Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на
майно.
2. Право на оскарження в кримінальних провадженнях. Відшкодування в
разі незаконного засудження (навести приклад рішення ЄСПЛ у
конкретній справі).
3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я
населення. Ведення адвокатом таких справ.
ВАРІАНТ 7
1.Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.
2. Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності
або покарання двічі за одне й те саме діяння) (привести приклад рішення
ЄСПЛ в конкретній справі).
3. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки,
за якими вони відрізняються від злочинів проти власності. Ведення
адвокатом таких справ.
ВАРІАНТ 8
1.Позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов'язань.
2. Захист прав власності Європейським судом з прав людини (привести
приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).
3. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості
продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ
ВАРІАНТ 9
1.Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та
відшкодування нанесених збитків (шкоди).
2. Поняття дискримінації та його розвиток у практиці Європейського суду
з прав людини (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).3. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський
порядок і громадську безпеку. Ведення адвокатом таких справ.
ВАРІАНТ 10
1.Позовна заява щодо порушення умов договору найму(оренди).
2. Право на ефективний засіб захисту прав і свобод, гарантованих
Конвенцією (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).3. Докази в адміністративному процесі. Подання доказів. Обов’язок
доказування. Підготовче провадження. Робота адвоката на цій стадії
ВАРІАНТ 11
1.Позовна заява щодо порушення умов договору позички.
2. Свобода мирних зібрань та об'єднання (навести приклад рішення ЄСПЛ
у конкретній справі).3. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і правові наслідки.Спори, пов'язані з цими питаннями, юридична допомога адвоката.
ВАРІАНТ 12
1.Позовна заява зі спору за недоговірними зобов'язаннями.
2. Свобода вираження поглядів (навести приклад рішення ЄСПЛ у
конкретній справі)
3. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей. Підстави
позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом таких справ у суді
ВАРІАНТ 13
1.Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.
2. Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у
конкретній справі).
3. Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення. Правові наслідки
ВАРІАНТ 14
1.Позовна заява зі спору, що виникає із спадкового права.
2. Право на повагу до приватного і сімейного життя (привести приклад
рішення ЄСПЛ в конкретній справі).3. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Надання
адвокатом допомоги у таких справах.
ВАРІАНТ 15
1.Позовна заява зі спору, що виник із особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей
2. Заборона зворотної дії кримінального права (привести приклад рішення
ЄСПЛ в конкретній справі).3. Порядок і підстави виселення із жилих приміщень. Спори, що
виникають у таких випадках. Надання адвокатом правової допомоги при
розгляді даних спорів у суді.
ВАРІАНТ 16
1.Позовна заява у спорі, що виник із майнових прав та обов'язків
подружжя.
2. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом
(привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).3. Плата за користування жилим приміщенням і комунальними послугами.
Житлові субсидії. Правова допомога адвоката в цих питаннях.
ВАРІАНТ 17
1.Позовна заява про захист житлових прав (визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням).
2. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода пересування
(навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).3. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть
виникати з цих питань. Правова допомога адвоката при розв'язанні таких
спорів.
ВАРІАНТ 18
1.Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку.
2. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад рішення ЄСПЛ
в конкретній справі).
3. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим
працівникам. Правова допомога в таких справах
ВАРІАНТ 19
1.Позовна заява про захист трудових прав (про поновлення на роботі
незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за
час вимушеного прогулу).
2. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність,
поводження або покарання (навести приклад рішення ЄСПЛ у
конкретній справі).
3. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і
допустимість доказів. Обов'язок доказування і подання доказів. Участь
адвоката на цій стадії. Підстави звільнення від доказування.
ВАРІАНТ 20
1.Касаційна скарга на рішення суду у цивільній справі.
2. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборона смертної
кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників (навести приклад
рішення ЄСПЛ у конкретній справі).
3. Відмова від апеляційної скарги, зміна і
доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.
Участь адвоката у суді апеляційної інстанції.
ВАРІАНТ 21
1.Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами Верховним Судом України у цивільній справі.
2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України
на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини
3. Адвокатське досьє (провадження).
ВАРІАНТ 22
1.Заява до Європейського суду з прав людини у цивільній справі.
2. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод людини в
рамках української правової системи. Застосування Конвенції та
практики ЄСПЛ в Україні.
3. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Оскарження таких дій.
ВАРІАНТ 23
1.Позовна заява про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної
конкуренції.2. Позбавлення права власності на землю і на право користування землею.
Порядок розгляду спорів.3. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень,
дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового
розслідування
ВАРІАНТ 24
1.Претензія зі спору, що виник із договору перевезення.2. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Системи оплати праці
адвокатів. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата
праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про
надання правової допомоги
3. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування.
ВАРІАНТ 25
1.Відзив на позовну заяву про скасування реєстрації суб'єкта
господарської діяльності.
2. Суб'єкти права власності на землю, їхні права, обов'язки. Захист права
власності на землю.3. Випадки обов'язкової участі захисника у
кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна
ВАРІАНТ 26
1.Позовна заява про захист права власності суб'єкта господарювання.
2. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення.
3. Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо
забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.
ВАРІАНТ 27
1.Скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
2. Відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим відчуженням
земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу
відшкодування збитків.
3. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи),
уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги для проведення окремої процесуальної дії.
ВАРІАНТ 28
1.Заява потерпілого про кримінальне правопорушення
2. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Юридичний захист громадян, які проживають на цій
території, їхні пільги, гарантії.
3. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та
публіцистичній діяльності адвоката
ВАРІАНТ 29
1.Цивільний позов у кримінальному провадженні.
2. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих
питань.
3. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами. Підстави для надання
адвокатом правової допомоги. Форма та зміст договору про надання
правової допомоги.
ВАРІАНТ 30
1.Клопотання про визнання доказу недопустимим
2. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну
лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.
3. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові підстави та види
дисциплінарних стягнень

Приложенные файлы

  • docx 8815788
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий