Загальне ознайомлення з АТП


Загальне ознайомлення з АТП
Вантажний АТ здійснює найбільший обсяг перевезень в транспортній системі України. Для виконання вантажних перевезень створюються автотранспортні підприємства (АТП),які за характером перевезення поділяються:1)вантажні;2)пасажирські;3)змішані. За відомчою приналежністю вони поділяються на: АТП загального користування та відомчі.
До підприємств,що обслуговують автомобільний транспорт відносяться: СТО,Авто-заправочні станції(АЗС), гаражні стоянки,пасажирські та вантажні станції, транспортно-екпедеційні станції,логістичні компанії,авторемонтні заводи.
Виробнича потужність АТП-це максимальна кількість продукції певної номенклатури, яку може перевезти АТП за рік при заданій структурі транспортних засобів, досягнутої технології перевезень та організації виробництва та відповідної кваліфікації кадрів. Статус національного перевізника надається АТП КМ-Кабінетом міністрів України за поданням Міністерства Інфраструктури України.Цей статус надається АТП за таких умов:
АТП є юридичною особою і основний вид діяльності автоперевезення;
не менше 50% АТЗ складають автомобілі,які відповідають міжнародним технічним умовам;
міжнародні перевезення виконуються висококваліфікованими водіями і мають високий рівень прибутковості.
Основні завдання автомобільних підприємств: 1.організація і здійснення перевезень відповідно до плану 2.зберігання,технічне обслуговування і ремонт АТЗ 3.підбір,розміщення і підвищення кваліфікації кадрів.Організація праці водіїв 4.планування,облік виробничо-фінансовоої діяльності 5.утримання і ремонт будівель,споруд та обладнання
Ці завдання виконуються кількома службами АТП. Головні з них є: Служба експлуатації (служба перевезення) або Комерційно-маркетинговий відділ.Функції служби експлуатації залежать від упровадженої системи керівництва автомобільними перевезеннями. В теперішній час в основному використовується децентралізована система управління перевезення,при якій Служба експлуатації(перевезення) комплексного АТП виконує такі функції: - готує проект плану перевезення;- укладає договори із замовниками.Приймає замовлення на перевезення;- організовує і забезпечує добового плану перевезення;- проводить обстеження пунктів навантаження і розвантаження,забезпечення механі- змами;- перевіряє стан під’їздних шляхів,освітлення вагового господарства;- перевіряє відстані транспортування вантажів і складає акт заміру відстані;- складає графіки випуску автомобіля на лінію,складає графіки на маршруті;- складає добовий оперативний план перевезення по групам автомобілів;- виписує дорожній лист і ранком видається водію;- організовує необхідної кількості подачу техніко-справних автомобілів відповідно графіку випуску;- здійснення диспечерського керівництва і контролю за роботою АТЗ на лініях(моб.зв’язок,система GPS,комп’ютерно-інформаційні технології);- прийом АТЗ з лінії та перевірка правильності оформлення транспортної документації;- комп’ютерна обробка транспортної документації(оператори);-проводить аналіз та розробляє заходи щодо найбільш ефективного використання АТЗ.
Технічна служба виконує такі функції:
забезпечує утримання рухомого складу в справному стані і підготовкі його до виконання;
складає графіки технічного обслуговування рухомого складу і забезпечення виконання їх;
веде облік автомобілів;
здійснює технічне нормування;
вживає щодо безаварійної роботи і техніки безпеки;
вивчає і упроваджує прогресивні методи праці;
розробляє і реалізує плани впровадження нової техніки;
веде технічну документацію.
Технічна служба має в своєму розпоряджені:
зону стоянки і технічного обслуговування
зону ремонту,майстерні та інші виробничі дільниці
відділ головного механіка,який відповідає за справність цього обладнання АТП
Технічну службу очолює головний інженер,який є також заступником головного директора АТП.
Служба безпеки дорожнього руху
Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з відповідно підрозділами Держ.автоінспекція МВС та іншими органами діяльності яких пов’язаних з безпекою дорожнього руху
Основними завданнями Служби безпеки дорожнього руху є:
проведення заходів спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху;
здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху
аналіз стану аварійності та факторів порушення вимог з безпеки дорожнього руху,розроблення разом з відповідними структурами,підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів.
облік і подання в установленому порядку органами державної влади і організаціями звітної інформації про дорожньо транспортні пригоди(ДТП) та їх наслідки
До складу служби управління АТП входять:
адміністративно-господарський відділ
плановий відділ
бухгалтерія
відділ постачання
відділ кадрів
Адміністративно-господарський відділ відає діловодством,архівом,вирішує господарські питання,стежить за додержанням правил внутрішнього розпорядку
Бухгалтерія здійснює розрахунки з клієнтурою,нараховує,видає заробітну плату,веде матеріальний і фінансовий облік усіх цінностей,складає місячні,квартальні,річні звіти про діяльність АТП.
Плановий відділ здійснює планування й систематичний облік АТП а також стежить за виконанням плану перевезень,рівнем техніко-економічних показників та собівартістю перевезень.
Відділ постачання забезпечує всіма потрібними та іншими матеріалами,шинами, запасними частинами.
Відділ кадрів наймає та звільняє робітників,службовців,займається підготовкою і підвищення кваліфікації робітників.


Приложенные файлы

  • docx 8830307
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий