ЕРНАР РГР ФИЗИКА 4


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Коммерциялық емес акционерлік қоғамы
«Алматы энергетика және байланыс университеті»
Физика кафедрасы
Физика пәні бойынша
ЕСЕПТЕУ СЫЗБА ЖҰМЫСЫ №2
Тақырыбы: « Электрмагниттік тербелістер мен толқындар.»
Нұсқа: 3
Мамандық: Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Орындаған: РЭТк-16-1 тобының студенті
Байдолла Е.Ж.
Тексерген: аға оқытушы, Phd докторы Дәлелханқызы А.
__________________ _______________ «_____» ____________ 2017ж
баға қолы
Алматы, 2017
Мазмұны
Кіріспе................................................................................................................3
Есептер............................................................................................................4-7
5.4........................................................................................................................4
5.40...................................................................................................................4-5
5.80......................................................................................................................5
5.84......................................................................................................................6
6.32...................................................................................................................6-7
Б.3........................................................................................................................7
Пайдаланған әдебиеттер тізімі.........................................................................7
Кіріспе
Электромагниттік толқындар — байланыс тізбегін құрайтын екі сымның арасындағы электрлік және магниттік өрістер бір-бірімен белгілі бір электромагниттік энергия мөлшерінде байланыста болатын толқын.
Бағыттаушы байланыс жолы бойымен таралатын бірнеше электромагниттік толқындар. Оларға жататындар:
электромагниттік көлденең толқын,
жоғарғы ретті электр Е толқыны,
жогарғы ретті магниттік Н толқын жәнеаралас толқындар.
Көлденең толқын негізгі толқын болып саналады. Ол көлденең Е толқыны мен Н толқынынан тұрады.  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC" \o "Сым" Сым бойымен бағытталған толқындар болмайды. Яғни, электромагниттік өрістің  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%88" \o "Күш" күш сызықтары тек қана сымның көлденең қимасыңда болып, тұрақты токтың статикалық кернеуінің өрісіндей болады. Көлденең толқын тек байланыс жолдары сымдарының потенциалдарының таңбасы әр түрлі болғанда ғана кездеседі. Көлденең толқын сымды байланыс жолымен жиілік ауқымы шектелген сигналдарды тарату үшін пайдаланылады. Яғни, симметриялы немесе коаксиал жүптарымен берілетін токтың негізі өткізгіштік ток болғанда пайдаланылады.
Электрлік Е мен магниттік толқындар жоғарғы ретті толқындар болып саналады. Оларда көлденең электр және магнит өрістерден басқа бір-бірден электрлік немесе магниттік бойлық толқындар болады. Сондықтан олардың күш сызықтары сымдардың көлденең қимасыңца да ұзына бойында жатады. Мұндай толқындар өте жоғары жиілік диапазонда қыздырылады. Ондағы токтың негізі өткізгіштік ток емес диэлектрлік ығыстыру тогы болады. Олар электромагниттік энергияны металл немесе диэлектрик толқын жолдарымен және сыртқы толқынды бір сым бойымен бергенде пайдаланылады.
Аралас толқындарда барлыгы алты (үш координатта) толқын компоненттері болады. Мұндай аралас толқындарга диэлектрлік толқын жолдардагы және сәуле тарататын жарықжол толқындары жатады.
Есептер
5.4 Нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Тербеліс периоды 2 с, амплитудасы 50 мм, бастапқы фаза нөлгн тең. Нүктенің тепе-теңдік калыптан ығысуы 25 мм, болған мезеттегі жылдамдығын тап.
Берілген:

Шешуі:
Нүктенің тербеліс теңдеуі:
,
мұндағы , .
нүктенің жылдамдығы:
,
Жауабы:

5.40 Ұзындығы l=1 м маятниктің тербеліс амплитудасы t=10 мин ішінде 2 есе кемиді. Өшудің логарифмдік декрементін табыңыздар.
Берілген:

Шешуі:
Өшудің логарифмдік декременті:
,
Мұндағы - өшу коэффициенті; Т- тербеліс периоды.
Өшу тербеліс амплитудасының уақытқа тәуелділігі:
,
Мұндағы - t=0 уақыттағы тербеліс амплитудасы
Осыдан:

Математикалық маятниктің тербеліс периоды:

Осыдан:

Жауабы:
5.80Актив кедергісі 10 Ом, индуктивтілігі L катушка жиілігі 50 Гц және кернеуі 127 В айнымалы ток тізбегіне қосылған. Егер катушканың тұтынатын қуаты 400 Вт және кернеу мен токтың арасындағы фазаның ығысуы екені белгілі болса, онда катушканың индуктивтілігі неге тең?
Берілген:

Шешуі:
Фазаның ығысуы:

Индуктивті кедергі:

Циклдік жиілікті жиілікпен білдіреміз:

Катушканың индуктитілігі:

Жауабы5.84 Толқын 50 м/с жылдамдықпен таралатын түзу бойында бір-бірінен х=50 см қашықтықта екі нүкте жатыр. Тербеліс периоды 0.05с. Осы нүктелердегі фазалар айырмасын табыңыздар.
Берілген:
Шешуі:
Екі нүктедегі тербеліс фазалары:

Мұндағы - толқын ұзындығы,
Осыдан:

Жауабы:
6.32 Юнг тәжірибесінде екі саңылау арасындағы арақашықтық d=1 мм, ал саңылаулардан экранға дейінгі арақашықтық l=3 м. Егер интерференция жолақтарының экрандағы ені в=1.5 мм екені белгілі болса, онда монохромат жарық көзінің шығаратын толқын ұзындығын анықтаңыздар.
Берілген:
Шешуі:
Интерференция жолақтарының экрандағы енінің формуласы:
,
Осыдан:
Жауабы:
Б.3 Бір өлшемді гармоникалық осциллятордың q координатасының t уақытқа тәуелді теңдеуі q = q *+аsin(ω0t+α) түрунде келтірілген. Жылдамдық амплитудасын және m үдеу амплитудасын табыңыздар.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Электромагниттік толқындар физикасы. Т.С. Байпақбаев, М.Ш.Қарсыбаев, А.С. Жармухамбетова. – Алматы: АЭжБУ, 2014.-29 б.
2.Жалпы физика курсы есептер жинағы. . Т.С. Байпақбаев, М.Ш.Қарсыбаев, Алматы 2014.
3.Физика курсы Т.И. Трофимова. – Мәскеу 2006.

Приложенные файлы

  • docx 8832161
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий