Бауыржан МСТК 6


«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Инфокоммуникациялық технологиялар кафедрасы
№ __6__ зертханалық жұмыс бойынша
ЕСЕП
Пәні Телекоммуникациялық жүйелерді моделдеу

Тақырыбы: Сөйлестіретін пунктің жұмысын моделдеу.
Мамандығы 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Орындаған: Көшікбай Б.
Тобы РЭТк-14-1
Нұсқа: 7
Қабылдаған ИКТ каф. ассистенті Аширбаева С.М.
___________ ___________«____» ____________201___ж.
(бағасы) (қолы)
Алматы 2016
№6 зертханалық жұмыс. Сөйлестіретін пунктің жұмысын моделдеу.
6.1 Жұмыстың мақсаты: сөйлестіретін пунктің жұмысын GPSS World
аясында имитациялық моделдеу.
6.2 Жүмысқа дайындық.
6.2.1 Жұмысқа қажетті GPSS World жүйесінң басты меню пункттерімен: Window/Simulation, Window/Table/Storage/Expression танысу.
6.2.2 Моделде қажетті командалар мен блоктарды меңгеру.
6.3 Жұмысқа тапсырма
Сөйлестіретін пункттің базалық моделін зерттеу, динамикалық терезелерді қолдана отырып, базалық моделмен жұмыс істеуді үйрену. Өзіңіздің нұсқаңызға сәйкес базалық моделге өзгерістер енгізіңіз. Моделдеу процесін жүргізіңіз, нәтижелерін алып, талдау және қорытынды жасаңыз
Нұсқаның
нөмірі Телефон
саны Абоненттер
арасындағы аралық Төлеу
уақыты Сөйлесу
уақыты Күту
уақыты Гистограмма
параметрі

6 1,77 ± 1,4 1,7 ± 0,7 4,7 ± 1,21 3,7 ± 1,6 Төлеу
уақыты

6.1 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің терезесі

6.2 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің нәтижесі

6.3 Сурет – «Bauyrzhan_K» гистограммасы
6.5.1 Моделдеу объектісін суреттеу.
Саны К абоненттерге арналған сөйлестіретін пункттің жұмысын қарастырайық. Абонентте келу уақытарының аралығы А ± В мин. шектері ішінде. Әрбір сөйлесуді төлеу уақыты C ± D мин. құрайды, ал телефонмен сөйлесу уақыты E ± F мин. құрайды. Сөйлестіретін пунктке келетін келушілер ағыны бір қалыпты. Абоненттің шақыруын күту уақыты M ± N мин. құрайды. Абоненттердің сөйлесу уақыты, сөйлесуді төлеу және абоненттің шақыруын күту уақыты көрсеткіш заңымен үлестірілген. Егер сөйлестіретін пункттің барлық телефондары бос болмаса, онда келуші олардың біреуінің босауын күтеді.
Келесі амалдарды орындау қажет:
Сөйлестіретін пункттің пайдалану коэффициенті – 0.422;
Моделдеу соңында күтіп тұрған шақырулар саны – 1;
Моделдеу уақыты ішінде күтіп тұрған шақырулардың орта саны – 0.404;
Күту уақытының орта мәні – 0.680;
Сөйлестіретін пунктте келушілердің ең үлкен саны – 7;
Сөйлестіретін пунктте келушілердің орта саны – 3.797;
Сөйлестіретін пунктте келушілердің ағындағы саны – 285 ;
Модельдеу соңында күтіп отырған келушілердің саны – 0;
Сөйлестіретін пунктте қызмет көрсету уақытының орта мәні – 1.414.
Қорытынды
Зертханалық жұмыс барысында сөйлестіретін пунктің жұмысы модельденді. Жұмыс барысында жұмысқа қажетті GPSS World жүйесінң басты меню пункттерімен: Window/Simulation, Window/Table/Storage/Expression таныстырылып, модельде қажетті командалар мен блоктар меңгерілді.

Приложенные файлы

  • docx 8832290
    Размер файла: 299 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий