СРС2 КАЗАХСКий


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ
Қазақ және орыс тілдері кафедрасы
ҚАЗАҚ ТІЛІ
№2 семестрлік жұмыс
Жұмыстың тақырыбы: «Терминдердің аныктамасы»
Орындаған: СИБ 14-2 тобының студенті Советтурсын Ә.А
Тексерген: ф.ғ.к, аға оқытушы Арыстанғалиева Д.М
Алматы, 2015
Мазмұны
TOC \o "1-3" \h \z \u Терминдердің анықтамасы PAGEREF _Toc435658907 \h 3Әдебиеттер тізімі PAGEREF _Toc435658908 \h 7

Терминдердің анықтамасыМодельдегі бағыттар - направления модели
Модельдеу - әлемді тану мен өзгертудің әдістерінің бірі. Ол сол әдістердің жаңа қызметтерін ашатын (микро-, макро-, мега әлемнің процестері мен құбылыстары, кибернетикалық және имитациялық модельдерді жасау, жүйелік техниканың тууы т.б.) модельдердің жаңа типтерін жасауға негіз болған ғылымның дамуымен байланысты кең тарады.
Модельдегі кезеңдер - периоды модели
Модельдеудің енгізгі кезеңдері есептің қойылу шарты мен мақсатына қарай анықталады. Модельдеудің жалпы кезеңдерін келесі төменнен көруге болады. Бірақ, модельдеу шығармашылық процесс болғандықтан, бұл кезеңдердің кейбір блоктары болмауы немесе жақсартылуы, ал бірқатары толықтырылуы мүмкін.
1 – кезең. Есептің қойылуы
2 – кезең. Модельді құру
3 – кезең. Компьютерлік эксперимент
4 – кезең. Модельдеу нәтижесін талдау
Модельге қойылатын талаптар – требования модели
Модельді жасаған кезде зерттелœетін объекттің құрамы түсінікті болады, маңызды себеп-салдар байланыстары анықталады. Модельді құрастырған кезде бірте-бірте модельге қойылатын талаптар қөзқарасы жағынан бастапқы объекттің қасиеттері маңызды және маңызды емес деп бөлінеді. Бастапқы объект жұмысының біздерге қажетті қасиеттеріне қатыс болатын ерекшеліктері ізделінеді. Белгілі мағына жағынан ғылыми қызмет табиғат құбылыстарының модельдерін құрастырудан және зерттеулерден тұрады.
Мұрағаттау – архивация
Архивтеу (Архивация; archiving) - файлды немесе файлдар тобын қысу, сығу процесі. Диск кеңістігінде файлдың алатын орнын азайту үшін ондағы мәліметтерді архивтеуші программалар (arj, zip, rar) көмегімен тығыздау әрекеті.
Парольді бұзу – взламывания пароля
Парольді бұзу– бұл белгілі бір жеке адам немесе жеке ұйымның қажетті ақпарат сақтайтын мәліметтерге басып қіру және құпиялығын бұзу.
Пассивті шабуыл – атака пассивная
Пассивті шабуыл – бұл қарсыласқа жіберілген хабарларды өзгертуге және өзінің хабарларын жіберуші мен қабылдаушы арасында ақпараттық арнаға қою мүмкіндігі болмайтын шабуыл. Паасивті шабуылдың мақсаты тек жіберілген хабарларды тыңдау және трафикті талдау ғана болуы мүмкін.
Программалар – программы
Компьютерлік программалар – компьютердің нақты тапсырманың шешім тәртібін анықтайтын нұсқаулар тізбегі.
Программалық құралдарға рұқсатсыз кіру – несанкционированный доступ к программным средствам
Программалық құралдарға рұқсатсыз кіру – компьютер жадысында жазылған немесе машина тасымалдаушыға, сонымен бірге белгіленген ережелерін бұза отырып іске асырылған, құжаттамада көрініс берген программаларға қол жеткізу.
Тасушы-программалар – программы-носители
Ақпарат тасушы–жазылған ақпаратты оқу (санау) мүмкіндігі бар кез келген объект болуы мүмкін.
Ақпарат тасушылар ғылымда,техникада,қоғамдық өмірде, күнделікті өмірде қолданылады:
Жазбалар;
Сақтау;
Оқу;
Тарату;
Компьютерлік өнер туындыларын жасау.
Детектор – программалар – программы – детекторы
Детектор-программалар – тек бұрыннан белгілі вирус түрлерінен ғана қорғай алады, жаңа вирусқа олар дәрменсіз боп келеді.
Доктор-программалар – вирус жұққан программалар мен дискілерді «вирус» әсерін алып тастау, яғни «жұлып алу» арқылы емдеп оларды бастапқы қалпына келтіреді.
Ревизор – программалар – программы – ревизоры
Ревизор-программалар вирустардан қорғайтын құралдардың ең сенімдісі. Ревизор программаларың алғашқы қалпын, яғни компьютердің вируспен зақымдалмаған кезін есте сақтайды, содан кейін оқтын-оқтын ағымдағы жағдайды алғашқы жағдаймен салыстырып отырады. Егер өзгеріс табылса, онда дисплейдің экранына хабарлама шығарады. Ресейде Д. Мостов жасаған Dinf ревизор-программасы кең таралған бұл программаны барлық оқу орындарындағы компьтерлерге орнату ұсынылған. Ол тек вирустардың активтілігін ғана емес, кейбір оқушылардың зиянды әрекеттерін де бақылауға мүмкіндік береді.
Сүзгі программалар – программы - фильтры
Сүзгі программалар — компьютердің оперативтік (жедел) жадында тұрақты (резиденттік) орналасады да, вирустардың зиянды әрекетіне әкелетін операцияны ұстап алып, бұл туралы жұмыс істеп отырған адамға дер кезінде хабарлап отырады. Одан әрі шешім қабылдау әркімнің өзіне байланысты болады.
Вакцина – программалар – программы – вакцины
Вакцина-программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегі программалар жұмысына етпей, оларды вирус "жұққан" сияқты етіп модификациялайды да, вирус әсерінен сақтайды, бірақ бұл программаларды пайдалану онша тиімді емес.
Рұқсатсыз кіру құқығы – несанкционированный доступ
Рұқсатсыз кіру құқығы – қызметкердің қызметтік міндеттерін бұзуда ақпаратқа қол жеткізу, тұлға тарапынан бұл ақпаратты пайдалану үшін рұқсаты жоқ жабық қоғамдық ақпаратқа қол жеткізу . Сонымен бірге рұқсатсыз кіру құқығын кейбір жағдайларда қажетті көлемде осы ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар қызметтік міндеттерін орындау үшін тұлғаның ақпаратқа қол жеткізуін де атайды.
Таратылатын хабарлардың құпиялылығының кепілдік беріктілігі – гарантированная стойкость засекречивания передаваемых сообщений
Уақытша қарсылық жабдығын жіктеу ашық хабарламаларды кодталған нысандағы хабарламаларға түрлендіруді қамтамасыз ететін, қысқа уақыт аралығында ұстау кезінде қарсылас арнайы жабдықты пайдалана отырып және кілттер сұрауынсыз олардың мағынасын аша алады.
Теріс хабар, жалған мәлімет – дезинформация
Теріс хабар –қарсылас немесе бизнес серіктеске соғыс қимылдарын тиімдірек жүргізу үшін, ынтымақтастық, ағылған ақпаратты тексеру үшін және оның ағу бағытын, қара нарығының әлеуетті клиенттерді анықтауды көрсететін жалған мәлімет.
Сонымен бірге теріс хабар ақпараттқа айла-шарғы жасау процесстің өзі аталады: толық немесе толық емес ақпарат беру жолымен белгілі біреуді жаңылыстыру, бірақ керек емес ақпаратпен, контексті бұрмалау,ақпараттың бөлігін бұрмалау.
Теріс хабар – бұл адамның қызмет өнімі, жалған әсер туындату әрекеті және тиісінше қажетті іс-шараларға итермелеу әрекеті немесе әрекетсіздігі.
Тетік – механизм
Тетік – машинаның,құралдың, жабдықтың әрекетке әкелетін ішкі құралы. Тетіктер энергияның түрлендіруін және қозғалыс беру үшін қызмет етеді.
Басқару тетіктері – управляющие механизмы.
Басқару тетіктері – механикалық, гидравликалық, электромеханикалық және электрогидравликалық түрлері болады. Бірінші түрі көп таралған.

Әдебиеттер тізімі1. Алдажаров Қ.С. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері: Оқу құралы. – Алматы: Эконормика, 2011.
2. Аяжанов Қ.С., Есенова А.С. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау: Оқулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
3. Әлметова Ә., Дәркенбаева Ж., Хамимульдинова Л., Тұңғатова Ғ. Қазақ тілі: Оқу құралы (С1 – негізгі стандарттан жоғары деңгейге арналған және С2 – туризм мамандығы үшін). - Алматы, 2013. - 117 б.
4. Әлметова Ә., Тұңғатова Ғ., Хамимульдинова Л., Дәркенбаева Ж. Қазақ тілі: Оқу құралы (В2 – негізгі стандартты деңгей). - Алматы, 2013. - 102 б.
5. Төлеуп М.М. Кәсіби қазақ тілі: 5В071800 – Электр энергетикасы бағыты студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2013. - 35 б.
6. Тілембекова А.И. Кәсіби қазақ тілі: 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар бағыттары студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2013. - 35 б.
7. Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: 5В071700 мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2014. - 42 б.

Приложенные файлы

  • docx 8832501
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий