Информатика пәнінен емтихан сұрақтары


Информатика пәнінен емтихан сұрақтары
Office FrontPage бағдарламасымен танысу және жаңа құжат құру
Microsoft Office FrontPage бағдарламасы арқылы Web бетіне жүгірмелі жол орналастыру
Компьютерлік желілер. Internet. Web-қосымшаларын жасау технологиялары. Интернет мүмкіндіктерін пайдалануды үйрену.
Электрондық пошта.
Антивирустық бағдарлама. Архивтеу және архивтен шығару.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. «Электронды үкімет» инфрақұрылымы.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. «E-Learning» электронды оқыту негізі.
Бағдарламалау жүйелері туралы жалпы мағлұмат. Turbo Pasсal бағдарламалау жүйесі.
Паскаль бағдарламасының құрылымы. Бағдарламалау жүйесінің негізгі компоненттері. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Адам және компьютер. Ақпаратты кодтау.
Информатика ғылымы мен техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика құрылымы.
Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс істеу операциялары. Буль алгебрасы. Графтар және ағаштар.
Компьютердің логикалық элементтері. Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері.
Негізгі түсініктер: деректер және ақпарат. Ақпаратты өңдеу әдістері мен түрлері
Санау жүйелері. Бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне өту
Компьютердің құрылысы және жұмыс істеу принциптері.
Операциялық жүйелер. Windows XP операциялық жүйесі
Microsoft Word мәтіндік редакторы туралы жалпы мағлұмат
Microsoft Word мәтіндік редакторында тізімдермен, бағаналармен жұмыс
Microsoft Word мәтіндік редакторында кесте құру әдістері және ұяшықтарды біріктіру, бөлу; кестені пішімдеу
Microsoft Word мәтіндік редакторында формула енгізу
Microsoft Word мәтіндік редакторында фигураларды және WordArt объектісін енгізу
Microsoft Word мәтіндік редакторында диаграмма құру
Microsoft Excel электрондық кестесімен танысу, формуламен жұмыс
Microsoft Excel электрондық кестесінде ұяшықтарды пішімдеу
Microsoft Excel электрондық кестесінде функцияларды пайдалану
Microsoft Excel электрондық кестесінде диаграмма құру
Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру
Microsoft Office PowerPoint бағдарламасы
Microsoft Office Access бағдарламасында бір кестеден тұратын мәліметтер қорын құру
Microsoft Office Access мәліметтер қорында екі кестеден тұратын МҚ құру
Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру
Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на форма және есеп беру құру
Алгоритмдердің қасиеттері. Блок-схемалар. Бағдарламалаудың негізгі конструкциясы
Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау. Меншіктеу операторы.
Мәліметтерді енгізу (read, readln) жарлығы. Айнымалының алдын-ала анықталған қарапайым типтері
Тармақталушы құрылымдарды бағдарламалау. Шартты оператордың жалпы түрі.
Тармақталушы құрылымдарды бағдарламалау. Таңдау операторы.
Қайталанатын құрылымдарды бағдарламалау. Циклдік операторлар. While-do операторы.
Қайталанатын құрылымдарды бағдарламалау. Циклдік операторлар. Repeat-Until операторы.
Қайталанатын құрылымдарды бағдарламалау. Циклдік операторлар. For операторы.
Массивтер
Жиындар
Текстік ақпараттарды өңдеу. Жолдар.
Көмекші программалар.Процедуралар
Көмекші программалар.Функциялар.
Паскаль тілінің графикалық мүмкіншіліктері. Түстер. Операторлар.
Деректердің файлдық типтері. Файлдармен жұмыс істеу
ЖазуларРекурсивті деректердің типтері. Байланысқан тізімдер. Стектер. Кезектер. Деректер.
Жадының динамикалық бөлінуі. Нұсқауыштар (Көрсеткіштер).
Бағдарлама құратын есептер
Файлдар
1 Компонентері бүтін сандар болатын F файлы берілген. G файлына F файлының барлық жұп сандарын, ал Н файлына барлық тақ сандарды жазыңдар. Сандар орналасуы сақталады.
2 F символдық файлы берілген. G файлына F файлының компонентерінің кері орналасу реті бойынша жазыңдар.
ЖазуларЖазудың құрылымы мынадай: он студент туралы мәлімет (фамилиясы, аты, туған қаласы, туған жылы, айы) берілген: Алматы қаласында мамыр айында туған студенттердің тізімін экранға шығарыңдар.
4 Жазудың құрылымы мынадай: Қазақстан республикасындағы облыстар туралы мәлімет (облыс орталығы, аудандар саны, халқының саны, жерінің ауданы, мектептердің саны) берілген: Халқының саны 2 млн. асатын облыс орталығын экранға шығарыңдар.
Жиындар
5 Үш жиын құрыңдар. Бірінші жиында бар, ал үшінші жиында жоқ объектілерді анықтаңдар.
Үш жиын құрыңдар. Бірінші және үшінші жиынға енетін объектілерді анықтаңдар.
Подпрограмма - процедура
А(5,4), В(5,3), С(6,3) матрицаларының ең кіші элементін және олар орналасқан жол мен бағананың номерін табыңдар.
Подпрограмма – функция
8 Подпрограмма функцияны қолдана отырып функцияның мәнін есептеңдер:
Z= ,
мұндағы А(j ) және В(j ) массив элементтері.
Матрицаның жолдары және бағандарымен жұмыс
9 Х(5,5) матрицаның жолдарындағы элементтердің қосындысын табыңдар және оларды А массивіне жазыңдар.
Матрица бөліктерімен және бас диоганалымен жұмыс
10 А(5,5) матрицасы берілген. Бас диагоналдан төменгі элементтерді 0-ге, жоғарыдағыларын 3-ке, және диагонал бойындағыларын 7-ге алмастырыңдар.
Матрицалармен жұмыс істеу
11 Квадраттық А(3,3) матрицасында нлдік элементтерді анықтаңдар, олардың алғашқысын және ол орналасқан баған мен жол нмірін баспаға шығарыңдар.
Бір өлшемді массивтің ең кіші және ең үлкен мүшелерін табу
12 Х(10) және У(10) массивтері берілген. Массивтердің і-ші (і=1,10) элементтерінің арифметикалық орталарын табыңдар және оларды Z массивіне жазыңдар. Z массивнің элементтерінің ең үлкенін табыңдар.
13 Массивте ең кем дегенде бір теріс элемент бар дей отырып Х(10) массивінің ең алғашқы теріс элементін және оның реттік номерін жауапқа шығарыңдар.
Символдық ақпараттарды өңдеу. Жолдар.
14 Бірнеше символдық жолдардан тұратын сөйлемдер берілген. Ішіндегі ең ұзынын табыңдар.
15 Бірнеше символдық жолдардан тұратын сөйлемдер берілген. Сөйлемдер санын анықтаңдар.
Циклдер
16 Есептеңдер: .
17 Есептеңдер:
18 Әр өлшемнің бастапқы мәнін, осы мәннің өзгеру қадамын және кестедегі жолдардың санын (10-15) диалогтық режимде енгізіңдер. Кестені мүмкіндігінше көрнекі түрде жауапқа шығарыңдар.
1 фингер = 11.4 см = 4.5 дюйм;
Таңдау (Case) операторын пайдаланып бағдарлама құрыңдар
Тізім берілген. Студенттің номерін енгізу арқылы оның фамилиясын жауапқа шығарыңдар.
20 Шартты (іf-then) оператордың қысқаша түрін және шартсыз өту операторын пайдаланып бағдарлама құрыңдар

21 Шартты (іf-then) операторды пайдаланып бағдарлама құрыңдар
Сатып алу құнын есептейтін бағдарлама жазыңдар. Егер сатып алуға 1000 теңгеден артық жұмсалса, онда 10% арзандату ұсынылады. Бағдарлама жұмыс істегендегі экран көрінісі мынадай (қолданушы енгізген мәліметтер қарайтылып көрсетіледі):
Сатып алуға жұмсалған сома мөлшері =1200
Сізге 10 арзандату ұсынылады.
Арзандатуды ескеріп, сатып алу құны: 1080.00 теңге
Үш қаламен сөйлесу ақысы с1, с2, с3 тг/мин тұрады. Сөйлесу ұзақтығы t1, t2, t3 минут. Компьютер әрбір сөйлесушіге жеке-жеке және барлығын бірге есептегенде қанша теңге төлеуді талап етеді.
23 Формулалар бойынша есептеулер жүргізетін бағдарлама құрыңдар:
A=,B=;
Бірнеше дәптер және сонша қаптама сатып алынды. Сатып алу құнын есептейтін бағдарлама жазыңдар.
Сатып алу құнын есептеу.
Алғашқы мәліметтерді енгізіңдер:
Дәптердің бағасы (тг) = 10
Қаптама бағасы (тг) = 5
Саны (дана) = 9
Сатып алу құны: 135 теңге.
25 Сатып алу құнын есептейтін бағдарлама жазыңдар. Егер сатып алуға 1500 тг артық жұмсалса 5%, ал – 1500 тг кем жұмсалса 3% арзандату ұсынылады.
Сатып алу сомасын егізіңдер = 1230
Сізге 3 арзандату ұсынылады.
Арзандатуды ескеріп, сатып алу құны: 1193.10 теңге.

Приложенные файлы

  • docx 8832537
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий