frts2kurs_kz


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
доц.Иманбекова Т.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
доц.Иманбекова Т.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
МСжС Б-422
ЭЖАҚС 2 Б319
доц.Иманбекова Т.
асс. Амантаев К.
аға оқ.Бигалиева Ж.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
ЭЖАҚС 2 Б-319
МСжС Б-422
доц.Иманбекова Т.
аға оқ.Бигалиева Ж.
асс. Амантаев К.
МСжС Б-422
ЭЖАҚС 2 Б319
аға оқ. Бакирова Н.
аға оқ.Бигалиева Ж.
ЭЖАҚС 2 Б-319
МСжС Б-422
аға оқ.Бигалиева Ж.
аға оқ. Бакирова Н.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
ЭЖАҚС 2 Б319
ЭТТ2 (зерт) Б-314
доц.Иманбекова Т.Д.
аға оқ.Бигалиева Ж.
асс.Нурова А.
ЭЖАҚС 2 Б-319
ЭТТ2 (зерт) Б-307
ЭТТ2 (зерт) Б-314
аға оқ.Бигалиева Ж.
доц.Иманбекова Т.Д.
асс.Нурова А.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
ЭТТ2 (зерт) Б-314
доц.Иманбекова Т.Д.
асс.Нурова А.
ЭТТ2 (зерт) Б-307
ЭТТ2 (зерт) Б-314
доц.Иманбекова Т.Д.
асс.Нурова А.
МСжС Б-422
асс. Амантаев К.
МСжС Б-422
асс. Амантаев К.
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ
проф.Мухамеджан К. Б-124
проф. Мухамеджан К.Ш. Б-408
доц.Иманбекова Т.Д.
асс. Нурова А.
Философия (маш)
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 1 (дәріс)
ЭТТ2 (маш) Б-307
доц.Иманбекова Т.Д.

ОӘБ бастығы
РТжБ деканы
Мустафин М.А.
Медеуов У.И.
МЕТРОЛОГИЯЛАУ, СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ (дәріс)
проф. Бахтаев Ш.А. Б-408
доц. Иманбекова Т.Д. Б-408
ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ АНАЛОГТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР СХЕМОТЕХНИКАСЫ 2 (дәріс)
ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 2 (дәріс)
ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН КҮНІ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ
аға оқ. Абдрешова С. Б-408
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 2 (дәріс)
доц. Шаймардан Ж.Ш. А-102
8.20-9.10
13.25-14..15
15.20-16.10
ЭжАҚС 2 (маш)
аға оқ. Бигалиева Ж. Б-208
доц. Калиева С.А. Б-408
14.25-15.15
15.20-16.10
12.30-13.20
13.25-14..15
БРК-11-1
12.30-13.20
11.30-12.20
БРК-11-2
БРК-11-3
"БЕКІТЕМІН"
ОӘЖ ПРОРЕКТОРЫ________________________С.В.Коньшин
"____"_________________2013 ж.
РТжБ факультетінің 2 курс студенттерінің 2012/2013 оқу жылының 2 семестрдегі оқу сабақтарының
К Е С Т Е С І
ДҮЙСЕНБІ
9.15-10.05
10.35-11.25
9.15-10.05
8.20-9.10
11.30-12.20
15.20-16.10
10.35-11.25
13.25-14..15
14.25-15.15
11.30-12.20
14.25-15.15
15.20-16.10
13.25-14..15
10.35-11.25
11.30-12.20
12.30-13.20
8.20-9.10
9.15-10.05
12.30-13.20
СӘРСЕНБІ
14.25-15.15
15.20-16.10
Философия (маш)
проф.Мухамеджан К. Б-124
ЭТТ2 (маш) Б-316
8.20-9.10
10.35-11.25
9.15-10.05
10.35-11.25
СЕНБІ
СЕЙСЕНБІ
БЕЙСЕНБІ
Философия (маш)
проф.Мухамеджан К. Б-208
ЖҰМА
13.25-14..15
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 2 (дәріс)
доц. Есеркегенов А.С. Б-113
ЭжАҚС 2 (маш)
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 2 (дәріс)
14.25-15.15
аға оқ. Куттыбаева А.Е. А-422
ЭЖАҚС 2 (маш)
аға оқ.Бигалиева Ж. Б-308
аға оқ. Бигалиева Ж. Б-213
12.30-13.20
11.30-12.20
ФИЛОСОФИЯ (дәріс)
ЭТТ2 (маш) Б-307

"БЕКІТЕМІН"
МСжС Б-327
аға оқ.Бакирова Н.
МСжС Б-327
аға оқ. Бакирова Н.
ЭТТ2 (маш) Б-316
ЭТТ2 (зерт) Б-314
аға оқ.Айдымбаева Ж.
асс.Нурова А.
ЭТТ2 (маш) Б-316
ЭТТ2 (зерт) Б-314
аға оқ.Айдымбаева Ж.
асс.Нурова А.
ЭТТ2 (маш) Б-316
МСжС Б-422
ЭЖАҚС 2 Б-327
ЭТТ2 (зерт) Б-314
аға оқ.Айдымбаева Ж.
Бакирова
асс. Дауренова И.
асс.Нурова А.
ЭТТ2 (маш) Б-316
ЭЖАҚС 2 Б-327
МСжС Б-422
ЭТТ2 (зерт) Б-314
аға оқ.Айдымбаева Ж.
асс. Дауренова И.
Бакирова
асс.Нурова А.
ЭТТ2 (маш) Б-307
аға оқ.Айдымбаева Ж.
ЭТТ2 (маш) Б-307
аға оқ.Айдымбаева Ж.
МСжС Б-422
ЭЖАҚС 2 Б-319
ЭТТ2 (маш) Б-307
Бакирова
асс. Дауренова И.
аға оқ.Айдымбаева Ж.
ЭЖАҚС 2 Б-319
МСжС Б-422
ЭТТ2 (маш) Б-307
асс. Дауренова И.
Бакирова
аға оқ.Айдымбаева Ж.
ЭЖАҚС 2 Б-327
асс. Дауренова И.
ЭЖАҚС 2 Б-327
асс. Дауренова И.
9.15-10.05
13.25-14..15
10.35-11.25
12.30-13.20
ДҮЙСЕНБІ
14.25-15.15
15.20-16.10
8.20-9.10
ФИЛОСОФИЯ (дәріс)
15.20-16.10

аға оқ. Куттыбаева А.Е. А-422
8.20-9.10
9.15-10.05
10.35-11.25
11.30-12.20
13.25-14..15
РТжБ деканы
Медеуов У.И.
ОӘБ бастығы
Мустафин М.А.
12.30-13.20
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 1 (дәріс)
МЕТРОЛОГИЯЛАУ, СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ (дәріс)
проф. Бахтаев Ш.А. Б-113
12.30-13.20
Философия (маш)
проф.Мухамеджан К. А-422
8.20-9.10
9.15-10.05
10.35-11.25
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 2 (дәріс)
11.30-12.20
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 2 (дәріс)
аға оқ.Айдымбаева Ж.
10.35-11.25
11.30-12.20
13.25-14..15
12.30-13.20
ЭТТ2 (маш) Б-314
9.15-10.05
СӘРСЕНБІ
К Е С Т Е С І
11.30-12.20
8.20-9.10
9.15-10.05
ЭЖАҚС 2 (маш)
аға оқ. Жумагазин Б. Б-128
БРК-11-4
доц. Достиярова А.М. Б-215
СЕНБІ
13.25-14..15
14.25-15.15
15.20-16.10
8.20-9.10
13.25-14..15
12.30-13.20
ЖҰМА
ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 2 (дәріс)
аға оқ. Айдымбаева Ж.А. Б-215
аға оқ. Жумагазин Б. Б-128
проф.Мухамеджан К. А-102
ЭЖАҚС 2 (маш)
аға оқ. Жумагазин Б. Б-124
аға оқ. Жумагазин Б.А. Б-215
СЕЙСЕНБІ
14.25-15.15
БРК-11-5
БРК-11-6
проф.Мухамеджан К. А-422
ЭЖАҚС 2 (маш)
аға оқ. Орынбеков М.О. Б-419
10.35-11.25
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ
ОӘЖ ПРОРЕКТОРЫ________________________С.В.Коньшин
"_____" _______________2013 ж.
РТжБ факультетінің 2 курс студенттерінің 2012/2013 оқу жылының 2 семестрдегі оқу сабақтарының
ЭТТ2 (маш) Б-312
асс. Нурова А.
Философия (маш)
проф.Мухамеджан К. А-422
БЕЙСЕНБІ
14.25-15.15
15.20-16.10
11.30-12.20
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ 2 (дәріс)
ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ АНАЛОГТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР СХЕМОТЕХНИКАСЫ 2 (дәріс)
Философия (маш)
ЭТТ2 (маш) Б-314
аға оқ.Айдымбаева Ж.
аға оқ. Мухамеджанова А.Д. Б-113
"БЕКІТЕМІН"
ОӘЖ ПРОРЕКТОРЫ________________________С.В.Коньшин
"____"_________________2013 ж.
АҚСТ Б-327
КТ Б-421
проф.Джурунтаев Ж.
аға оқ.Абдрешова С.
КТ Б-421
АҚСТ Б-327
аға оқ.Абдрешова С.
проф.Джурунтаев Ж.
ЭТТ 2 Б-320
проф.Амиров Ж.Х.
ЭТТ 2 Б-320
проф.Амиров Ж.Х.
ММН Б-322
аға оқ.Шайкул А.
ММН Б-322
аға оқ.Шайкул А.
ММН Б-322
аға оқ.Шайкул А.
ММН Б-322
аға оқ.Шайкул А.
Авт.негізд. Б-426
аға оқ.Абдрешова С.
Авт.негізд. Б-426
аға оқ.Абдрешова С.
Мустафин М.А.
Медеуов У.И.
ЭТТ 2 (зерт)
асс.Бекеева А. Б-313
АНАЛОГТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ СҰЛБАТЕХНИКАСЫ (дәріс)
МОДЕЛЬДЕУДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ (дәріс)
проф. Джурунтаев Ж.З Б-214
аға оқ. Абдрешова С.Б. Б-214
КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР (дәріс)
АВТОМАТИКА НЕГІЗДЕРІ (дәріс)
СМжС (маш)
РТжБ факультетінің 2 курс студенттерінің 2012/2013 оқу жылының 2 семестрдегі оқу сабақтарының
К Е С Т Е С І
БПСк-11-1
12.30-13.20
БПСк-11-2
10.35-11.25
11.30-12.20
15.20-16.10
8.20-9.10
ДҮЙСЕНБІ
9.15-10.05
СӘРСЕНБІ
11.30-12.20
СЕЙСЕНБІ
12.30-13.20
13.25-14..15
13.25-14..15
8.20-9.10
14.25-15.15
аға оқ. Бакирова Н. Б-408
10.35-11.25
9.15-10.05
Авт.негіздері (зерт)
АҚСТ (зерт) Б-327
проф.Джурунтаев Ж.Х.
аға оқ. Шагиахметов Д. Б-426
МжРН (маш)
СТАНДАРТТТАУ, МЕТРОЛОГИЯ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ (дәріс)
12.30-13.20
13.25-14..15
11.30-12.20
10.35-11.25
аға оқ. Оразалиева С.К. Б-304
аға оқ. Оразалиева С. Б-208
КТ (зерт)
аға оқ.Абдрешова С. Б-426
проф. Ибраев А.Т. Б-214
Комп.техн. (маш)
проф.Джурунтаев Ж.Х.
АҚСТ (зерт) Б-124
проф.Джурунтаев Ж.Х.
проф. Амиров Ж.Х.Б-312
ЭТТ 2 (зерт)
проф. Амиров Ж.Х.Б-312
АҚСТ (зерт) Б-124
ЭТТ 2 (зерт)
аға оқ. Шайкул А. Б-309
Модельд.матем.негізд. (маш)
проф.Тойбаев С. С-204
ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 2 (дәріс)
аға оқ. Онгар Б. Б-309
аға оқ.Абдрешова С. Б-128
МжРН (маш)
проф.Тойбаев С. С-204
11.30-12.20
9.15-10.05
СМжС (маш)
10.35-11.25
аға оқ. Оразалиева С.К. Б-208
Модельд.матем.негізд. (зерт)
аға оқ. Шайкул А. Б-322
ЖҰМА
11.30-12.20
12.30-13.20
13.25-14..15
14.25-15.15
10.35-11.25
9.15-10.05
8.20-9.10
15.20-16.10
РТжБ деканы
СЕНБІ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ
ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН КҮНІ
ОӘБ бастығы

МЕХАТРОНИКА ЖӘНЕ РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ (дәріс)
проф.Тойбаев С.Н. Б-309
Модельд.матем.негізд. (маш)
аға оқ. Шайкул А. Б-208
БЕЙСЕНБІ
12.30-13.20
13.25-14..15
Комп.техн. (маш)
аға оқ. Абдрешова С.Б. Б-208
8.20-9.10
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ
"БЕКІТЕМІН"
ОӘЖ ПРОРЕКТОРЫ________________________С.В.Коньшин
"____"_________________2013 ж.
РТжБ факультетінің 2 курс студенттерінің 2012/2013 оқу жылының 2 семестрдегі оқу сабақтарының
Опер.жүйелер
ЦҚ және МП
асс. Тусупов Д.М. С-304
аға оқ.Дегембаева У. Б-421
ЦҚ және МП
Опер.жүйелер
аға оқ. Дегембаева У. Б-421
доц. Коржымбаев Т. С-304
ДБЖБ Б-317
Опер.жүйелер
аға оқ.Жумаканова Р.Ж.
доц. Коржымбаев Т. С-302
Опер.жүйелер
ДБЖБ Б-317
асс. Тусупов Д.М. С-302
аға оқ. Жумаканова Р.Ж.
ЦҚ және МП
Ақпарат теориясы
аға оқ.Дегембаева У. Б-421
доц. Кусен К. Б-328
Ақпарат теориясы
ЦҚ және МП
доц.Кусен К. Б-328
аға оқ.Дегембаева У. Б-421
АҚЖСжЖ Б-422
Микроэлек-ка
аға оқ.Тирижанова М.Б.
доц. Ахметов К.М. Б-327
Микроэлек-ка
АҚЖСжЖ Б-422
доц.Ахметов К.М. Б-327
аға оқ. Тирижанова М.Б.
Ақпарат теориясы
АҚЖСжЖ Б-422
доц.Кусен К. Б-329
аға оқ.Тирижанова М.Б.
АҚЖСжЖ Б-422
Ақпарат теориясы
аға оқ.Тирижанова М.Б.
доц. Кусен К. Б-329
ДБЖБ Б-321
аға оқ. Жумаканова Р.Ж.
ДБЖБ Б-321
аға оқ. Жумаканова Р.Ж.
12.30-13.20
Ақпарат теориясы
доц.Кусен К. Б-328
13.25-14..15
Ақпарат теориясы
доц. Кусен К. Б-328
Дискрет.матем. (маш)
доц. Байсалова М.Ж. С-204
АҚП-ТЫҚ ҚАУ-ДІК ЖҮЙ-Н СТАНДАРТ-У ЖӘНЕ СЕРТИФ-У (дәр)
Ақпарат теориясы (маш)
доц.Кусен К.Е. С-204
8.20-9.10
10.35-11.25
11.30-12.20
аға оқ. Тирижанова М.Б. Б-214
К Е С Т Е С І
СИБк-11-1
аға оқ. Оразалиева С.К. Б-124
ДҮЙСЕНБІ
14.25-15.15
15.20-16.10
13.25-14..15
9.15-10.05
12.30-13.20
ЦИФРЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ЖӘНЕ МИКРОПРОЦЕССОРЛАР (дәріс)

12.30-13.20
13.25-14..15
14.25-15.15
15.20-16.10
доц.Кожамбердиева М.И. Б-214
ЖҰМА
16.20-17.10
РТжБ деканы
Медеуов У.И.
ОӘБ бастығы
БЕЙСЕНБІ
8.20-9.10
9.15-10.05
10.35-11.25
11.30-12.20
12.30-13.20
13.25-14..15
Мустафин М.А.
СЕНБІ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ
ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН КҮНІ
14.25-15.15
15.20-16.10
17.15-18.05
11.30-12.20
12.30-13.20
13.25-14..15
14.25-15.15
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР (дәріс)
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ
СӘРСЕНБІ
14.25-15.15
15.20-16.10
БАЗАЛАР ДЕРЕТЕРІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ (дәріс)
аға оқ. Жумаканова Р.Ж. Б-206
Дискреттік математика (дәріс)
15.20-16.10
доц. Байсалова М.Ж. Б-208
10.35-11.25
СЕЙСЕНБІ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА (дәріс)
Цифр.құрылғ. және МП (маш)
аға оқ. Бакирова Н.С. Б-309
АҚПАРАТ ТЕОРИЯСЫ (дәріс)
аға оқ. Дегембаева У. Б-128
доц.Кусен К.Е. Б-128
Дискреттік математика (маш)
доц. Байсалова М.Ж. Б-128

Приложенные файлы

  • pdf 8832583
    Размер файла: 164 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий