БИОТЕХНОЛОГИЯ НЫСАНДАРЫ ПӘНІНІҢ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ


БИОТЕХНОЛОГИЯ НЫСАНДАРЫ ПӘНІНІҢ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
Геномиканың ғылыми пән ретінде шығуы неден кейін мүмкін болды:
Әртүрлі ағзалардың геномының толық секвенттенуі +
Патогенді ағзаның генінің маңыздылығы – кодталатын геном қажет өнім:
тіршілігін қолдап тұруы үшін +
03.Протеомика микробтық патогеннің жағдайын сипаттайды:
кейбір ақуыздардың экспрессиясы бойынша +
04.Саңырауқұлақ жасушасынан протопласт алу үшін нені қолданады?
пепсин +
Микробтық жасушадан протопласт шығуын келесі әдіс көмегімен бақылауға болады:
фазалық-контрастты микроскоптау +
Бактериалды жасушалардан протопласт алу үшін не қолданылады?
Лизоцим+
Соматикалық гибридизация кезінде жасушаның әр түрінің және әр руының геномын біріктіру мүмкін:
қолдан жасалған жағдайда ғана +
08. Сақтау кезінде протопласттардың жоғары тұрақтылығына қол жеткізеді:
гипертоникалық ортада +
09.Полиэтиленгликоль (ПЭГ), протопласт суспензиясына қосылатын:
бірігуіне ықпал етеді +
10.Протопласттау үшін жарайтын суспензиялық культуралар:
логарифмикалық фазада+
11.Протопластты гибридтеу мүмкін, егер бастапқы өсімдік жасушаларында бар болса:
сәйкестіктің маңызы жоқ +
12. Жануардыкіне қарағанда генді –инженерлік инсулиннің озық жері:
аз аллергеннді +
13.Микробиологиялық синтез арқылы адам үшін түрге тән ақуыз алу
1. этикалық мәселені шешу +
14.Трансферазды іске асырады:
функционалды топтардың субстратқа тасымалдану реакциясының катализі +
Пенициллинацилаза қолданылады:
Жартылай синтетикалық пенициллин алғанда +
16.Пенициллинацилаза катализдейді:
Амин тобындағы ацил алмастырғышын ыдыратқанда +
Моноклонды антидене алатын өндіріс:
Гибридомалар көмегімен +
18.Жасушадағы мутагенердің іс әрекеттерінің нысандары:
ДНҚ +
19.Ағынды суды тазалауда белсенді балшық дегеніміз–:
микроағзалардың табиғи кешені +
20.Генді инженерлік штаммдардың әрқашан бар болуы – аэротенктердегі деструкторлар аз тиімді; олардың коммерциялық препараттарын кезеңді ендіру себептері:
тотығу ферментінің гендері орналасқан плазмидті жоғалтуы +
21.Биосинтез бен химиялық синтездің ақуыз емес өнімдерді бөліп алу және тазартуының үрдіс стадиясында принципиалды айырмашылығы бар:
бірінші +
22.Тірі (аттенуирленген) вакциналарының негізгі кемшіліктері:
вируленттіктің спонтанды түрде қалпына келу қауіпі +
Стероидты биотрансформациялау кезінде мақсатты өнімнің шығымының ұлғаю дәрежесі:
Ферментті ортадағы стероидты субстраттың концентрациясы ұлғайған кезде +
24.Биотехнологиядағы стерилизация деген:
Барлық микроағзаларды және тыныштықтағы формаларын жою +
GMP ережесінде жеке бөлмелердежәне жеке жабдықта өндіру қаралады:
БЦЖ вакцинасын алу үшін және тірі микроағзалармен жұмыс жасағанда +
26.Беталактамдардың қасиетіне байланысты, GMP сәйкес, жеке бөлмелерде өндіріледі:
аллергендік +
27.GLPреттейді
клиника алды сынау тесттер жиынтығы +

28.Прокариот жасушасында адам генінің тікелей экспрессиясының бола алмау себебі:
Сплайсинг болуы мүмкін емес +
29.Протопластқа бөтен ДНҚ тікелей тасымалы мүмкін болатын жағдай:
липосомаларға қаттау +
30.Гендік инженериядағы ресриктаз субстраттары .
нуклеин қышқылдары +
31.“Ген-маркер” гендік инженерияда қажет:
вектор енген, жасуша түзетін, колония таңдау үшін +
32. “жабыспақ ұштар” түсінігі генетикалық инженерияға қолданылатыны түсіндіреді:
Нуклеотид тізбегі ұштарының комплементарлығы +
33.Генетикалық инженерияда пайдалану мақсатында жаңа рестриктазалар іздеу түсіндіріледі:
әртүрлі жермен субстратқа әрекет ету +
34.Рекомбинантты ақуыз алу жұмысында генетикалық инженерияның жетістіктері, рекомбинантты антибиотик алуға қарағанда көп. Оның себебі:
антибиотик биосинтезіне қосылған, құрылымдық геннің көп болуы +
35.Генетикалық инженерияда лигаза ферментін қолдану себебі:
ДНҚ векторы мен ДНҚ генінің көмірсу-фосфорлық тізбегінің коваленттік байланысын катализдейді +
36.Биотехнологқа “ген-маркер” қажет:
Рекомбинанттық жасушаны іріктеп алу үшін +
37. Рекомбинант-микроағзаларды өндірісте қолдануға тиым салуды босаңсытуға мүмкіндік тудырған:
Міндетті түрде бөтен геннің жоғалуы эксперименталды дәлелденді +
38.Плазмида негізіндегі вектор, фагты ДНҚ негізіндегі векторға қарағанда ұнамдырақ себебі:
Иесінің жасушасының лизисінің жоқтығы +
39.Ферменттің иммобилизациясы кезінде ерімейтін жұқтырушы белсенділігі міндетті түрде:
Колваленттік байланысты құрау үшін +
40.Келесі жағдайда жеке ферменттерді иммобилизациялау шектеледі:
Ферменттегі коферментті бөлімнің бар болуы +
41. Дәрілік заттар продуценттері бүтін жасушалардың иммобилизациясы тиімсіз егер:
Арнайы өнімнің жасушаішінде жинақталуы+
42.Продуцент жасушасы иммобилизациясы тиімді егер арнайы өнім:
Суда еритін болса +
43.Биотехнологиялық өндірісте ферменттердің иммобилизациясының мақсаттары:
Көпреттік пайдалану +
44. Арнайы ақуыздық өнім иммобилденген жасуша ішінде жиналған. Оның жүйесін бұзбай бөлінуіне қол жеткізуге болады:
Арнайы ақуызға сыртқы ақуыздан лидерлік тізбекті жалғау +
Иммобилденген бүтін жасушалы колонкалы биореактор иммобилденген ферментті реактордан айрмашылығы болу керек:
Газ келетін немесе кететін қондырғысы бар +
46.Био нысанның иммобилизациясына негізделген технология, дәрілік препараттың құрамындағы келесі қоспаларды азайтады:
ақуызды+
47.Дәстүрліге қарағанда биотехнологиялық өндірістің экономикалық ілгерілігі, иммобилизденген бионысандарға негізделген себебі:
бионысанды көп рет пайдалану +
48.Антибиотиктер биосинтезі ерте басталып және үдейтін орталар:
қоректік заттары аз +
49.Культивирлеу үрдісінде микроағзалардың концентрациясының қалыптылығына қол жеткізетін әдіс:
үздіксіз +
50.Биосинтез кезіндегі ақарғы өніммен ретроингибирлеу дегеніміз:
метаболитикалық тізбектегі бастапқы ферментінің белсенділігін төмендету +
51.“мультиферментті кешен” термині білдіреді:
біріншілік немесе екіншілік метаболитті катализдейтін ферменттер кешені +
52.Поликетидтік синтез жолымен молекула құрастыру жүреді:
тетрациклиннің +
53. Пенициллин алудағы ферментацияны тез өндіру жағдайы, қоректік ортаның кешенді компоненті:
жүгері экстракты +
54.Пеницилиннің алдындағы,ортаға қосқанда оның шығуын тез көтеретін:
фенилсірке қышқылы +
55.Пенициллин биосинтезі кезінде қосатын алдынғы заты:
ферментация басталғаннан соң екінші немесе үшінші күні қосады +
56.Биотехнологиялық өндірісте технологиялық ауаны стерилдейді:
фильтрлеу арқылы +
57. Антибиотик өндірісіндегі ферментация цехындағы фагтық инфекциямен күрестің тиімдісі:
фагқа төзімді штаммдар алу және қолдану +
58.Ауксиндер-термин, оның атына өзіне тән өсу стимуляторлары бірігеді :
Өсімдік тіндері+
59.Скрининг (дәрілер)
табиғи құрылымдарды іздеу және таңдап алу (“егу”) +
60.Ферментердің әлсіз нүктелері деп:
қиын стерилденетін конструкция элементтері +
61.Қосылыс – лидер деп:
биоактивтілігі бар ұнамды бірақ өте қажетті емес және дәрінің прототипі бола алатынқосылыстар +
62.Земостатта өсудің белгілі кезеңде продуценттің культурасын қолдау іске асу себебі:
қоректік ортаның бір компонентінің концентрациясын белгілі деңгейде ұстап тұру+
63.Тиамингетеротрофтық микроағзаны н-парафині бар қоректік ордада культивирлеу кезіндеВ1 витаминінің жеткіліксіз болуы, ортада көбейе бастайды:
α-кетоглутар қышқылы +
64.Каллусты культураларға жарық қажет:
Екіншілік метаболитті қалыптастыру үшін +
65. «Идеалды итеру» режимінде жұмыс жасайтын ферментер қолдануға жарайды:
Анаэробтық үрдіс +
66.Спирттік ашыту жүргізетін, ашытқы культурасына бисульфит натрии қосу, әкеледі:
Глицерин пайда болады +
67.Судағы ерітіндіден табиғи ақуыздық өнімдер бөліп алу үшін пайдаланады:
Сілтілік металлдар тұздары (сульфаттар және хлоридтер) +
68.Бағытталған мутагенез – деп:
Гендік инженерия әдістерін ДНҚ-ның кодтық тізбегіне арнайы өзгерістер ендіру үшін пайдалану, арнайы ақуыздардың аминқышқылдық тізбегіне әсер етеді +
69.Реттелетін проматордың бар болуы, мүмкіндік береді:
Арнайы өнімнің түзілуін жасушалық культураның өсуінің белгілі кезеңінде индуктор әрекетінің әсерімен іске асырады +
70.“Антимағыналы” деп олигонуклеотидті атайды, ол:
мРНҚ мен гибридизделеді және трансляцияны блоктайды +
71.Рибозим деп:
РНҚ-ның өзіне тән молекуласы, РНҚ-ның басқа молекулаларына каталитикалық белсенділік көрсете алады +
72.L-аскорбин қышқылын бактерия көмегімен өндірісте өндіргенде өзгеріс іске асады:
D-сорбитол L-сорбозаға +
73.Дамуының белгілі бір кезеңінде турбидостатта продуцент культурасын қолдау іске асырылады:
ферментер арқылы сұйық өту жылдамдығын реттеу +
74. Өсімдік жасушаларына арналған қоректік орталар жануарлар жасушасына және микроағзаларға арналған орталардан артықшылығымен ерекшеленеді:
фитогормондар +
75.Продуцент жасушасының концентрациясы туралы культивирлеу турбидостатикалық режимде жүргенде бағалайды:
кіретін культуралды сұйық легінің лайлығы +
76. Үздіксіз культивирлеу режимінде екіншілік метаболит (антибиотик) алу мүмкін бе:
екіқабаттық хемостат сұлбасы бойынша мүмкін +
77. лимон қышықылың синтезінің жоғарысына кедерші жасайтын:
Темірдің 2+ ионынан қоректік ортаны тазалау +
78. Кребс циклының интермедиаттарын – қышқыл алу үрдісінің жүруінің қалыпты болуы үшін қажет:
Щавелсірке қышқылының ресинтезінің басқа альтернативті жолдарының бар болуы+
79. Феромон қызметі бұл:
Арнайы рецепторы бар ағзаның тәртібінің өзгеруі +
80. ДНҚ диагносикасында гендік нысанаға қойылатын негізгі талаптар:
ген-нысана нақты патогенді микроағза геномына тән болуы керек +
81. стероидтардың ферментативті биоконверсияның химиялық трансформация алдындағы негізгі басымдылығы :стероид молекуласының функционалды топтарына таңдап әсер етуі +
82.Консервативті пептидтер:
вирус ақуыз қабығының белгілі бөлімдері, мутация кезінде өзгерген +
83.Барботер бұл қондырғы:
ферментерге ауа жіберу (газ) үшін +
84. патогенді микроағзадаға housekeepingгені экспрессирленеді:
әрқашан +
85.Дигитоксиннен аз улы дигоксинге айналуын жасуша культуралары іске асырады:
Digitalislanata+
86.Патогенді микроағзалардың антибиотикрезистенттігі байланысты :
Автолизиннің құрамында төмен болуы +
87. Патогенді бактерияның пенициллинге төзімділігіне жауап беретін фермент:
β-лактамаза +
88.Сулы ерітінділерден ақуызды қайтымды түсіру үшін қолданады:
ацетон +
89.Үздіксіз (легті) культивирлегенде үрдістің параметрлерін сүйемелдеген жеңіл, себебі:
ферментерде жасуша концентрациясының тұрақтылығы қадағаланып тұрады +
90. тағамдық заттарды қоспай жабық жүйеде микроағзаларды өсіру:
үздіксіз культивирлеу +
91.Микроағзалардың өсу сызығында болмайды:
тұрақты өу фазасы +
92.Микроағзаларды кезеңді культивирлеу кезінде өсудің стационарлық фазасы сипатталады:
популяциядағы микроағзалардың өлу жылдамдығы мен өсу жылдамдығының теңдігі +
93.екіншілік метаболизм өнімдері емес:
микроағзалар – продуценттер +
94.Вакцины – бұл препараттар, құрамында болады :бір немесе бірнеше инфекциялық аурулардың қоздырғыштарының антигендері +
95. Биохимиялық табиғаты бойынша ферменттер:
РНҚ және ақуыздар +
96.Пробиотиктер – дәрілік препараттар тобы, олардың басты қолданыстағы түбі болады:
Микроағзалар - бір қалыпты симбионттар АІТ +
97.инъекциялық биотехнологиялық препараттарды ассептикалық құю таза бөлмелерде іске асырылуы қажет:
А типті зонасында +
98. Дәрілік заттарды алу биотехнологиялық сұлбасында өндірістік қоректік орталар жасағанда сүйенетін:
Құбырдағы су +
99.Биологиялық табиғаты бойынша бактериофаг:
Бактерия вирусы +
100.Донордың көлемі жағынан қан сарысуының негізгі ақуызы:
альбумин +
101.Биотехнологияның обьектілеріне қайсысы жатады?
5. барлық жауап дұрыс +
102. Биотехнология қай бағытта жүргізілуде:
1.ДНҚ-ның рекомбинация әдісін қолдануда
2.Гибридоманы алу және моноклонды антиденелерді практикада қолдануда
3.Клетка және ұлпаның ферментациясы және оның өндірілуі
4. Жасушаны культивирлеу
5.Барлық жауабы дұрыс +
103.Биологиялық активті заттардың маңызын арттыруда қандай жағдайды іске асыру керек:
5.Биотехнологиялық, молекулярлы генетикалық+
104. Биотехнологияда дәрілік препаратты алуға қай этаптар жатады?
5.Барлық жауап дұрыс +
105. Биотехнологияның бағыттарына төмендегілердің қайсысы жатады:
5.Барлық жауап дұрыс +
106.Инсулинді өндіру үшін кейінгі кезде қандай технологияны қолданады?
5.Ген инженерлік +
107.Көлемі 1000 л бактерия культурасынан қанша инсулин алуға болады ”2” шаққанда?
200 г +
108.Қандай өндірісте жоғарғы ашытқылар қолданылады?
2.Нан өндіруде+
109.Бактериялардың қозғалыстары неге байланысты?
1. Жіпшелердің орналасуына және санына +
110.Микробиологияның морфологиялық даму сатысының негізгін қалаушысы:
4. А.Левенгук +
111.Вирусология ғылымының негізгі қалаушысы, ол?
2. Д.Ивановский +
112.Қай ғалым ЕПА және ЕПЖ қоректі орталарын алғашқы рет дайындады?
3.Р.Кох +
113.Қай жылы Қазақстанда Микробиология және вирусология ғылыми- зерттеу институты ашылды?
3.1956 +
114.Микроорганизмдердің бір түрінің, бір жерде жиналуы, ол:
3.Колония +
115.Стерилизация деген, ол?
1.Барлық жәнтіктерді жою +
116.Бактериялардың жоюын сипаттайтын термин - сөз, ол:
2.Бактерицидтік +
117.Бір жасушадан алынатын микрорганизмдердің аты, ол?
3.Клон +
118.Эукариоттардың негізгі ерекшелігі:
2.Жекеленген ядросының барлығы +
119.Микроорганизмдердің жалпы қасиеті:
1.Көлемінің аздығы +
120.Прокариоттарға келесідей қасиеттері бар жәнтіктер жатады?
1.Шын ядросы жоқ +
121.Эукариоттарға қандай микроорганизмдер жатады?
3.Микроскопиялық саңырауқұлақтар +
122.Прокариоттардың сыртқы қабықшасының маңызды құрылысы ол?
31.Муреин +
123.Көміртегінің органикалық қоспаларын қолданатын бактериялар аталады:
1.Гетеротрофтар +
2

124.Өлі субстраттың көміртегін қолданатын бактериялар қалай аталады:
1.Сапрофиттер +
2
125.Қай фазада жойылған және жаңадан пайда болған торшаларда тепе - теңдік байқалады?
1.
3.Стационарлық фазада +
4
125.Микроскопиялық саңырауқұлақтардың сыртқы қабықшасының құрамына негізіне не кіреді?
3.Хитин +
126.Aspergillus, Penicillium тұқымдары неге жатады?
1.
3.Жоғарғы саңырауқұлақтарға +
128.Ашытқылық торшаның құрамында бар?
3.Дифференцелген ядро +
129.Ашытқылардың негізгі көбею тәсілі, ол:
3.Бүршіктенумен +
130.Саңырауқұлақтан алынатын антибиотиктің аты ол?
2.Стрептомицин +
131.Бидай, нан паразит – саңырауқұлақтары (күйе) қай классқа жатады?
1.Аскомицеттер
5.Базидиомицеттер +
132.Вирустардың қасиеттері, ол?
4.Сәулелі микроскопта көрінбейді +
133.Бактериофагтар қандай жәнтіктерге жатады?
3.Вирустарға +
134.Вирустардың қасиеттерінің бірі, ол:
4. Жасушалық құрылысы жоқ +
135.Цианофагтар – ол ненің вирустары:
3.Көк-жасыл балдырлардың +
136.Тағамдарды ұзақ сақтау үшін микробтарды жою тәсілдер аталады:
2.Абиоз +
137.Сақтау тәсілінің бірі – ол микроорганизмдер консервлеу заттарын өзі өндіреді. Ол қалай аталады:
4.Ценоанабиоз +
138.Өсімдіктердің тамырларындағы бактериялардың, аты, ол:
3.Ризосфералар +
139.Қандай микроорганизмдер теңіздердің түбінде өмір сүреді?
2.Термофильдық +
140.Су микрофлорасын қандай прибормен зерттейді?
2.Батометр +
141.Судың коли - титры неге қолданылады?
3.Су қоймасының санитарлық жағдайын анықтау үшін +
142.Сыртқы ортаның ластануын қандай санитарлық - көрсеткіш бактериялар арқылы анықталады?
4.Ішек таяқшасы арқылы +
143.Алкалoфильді микрорганизмдер:
2.Сілтілі ортада өмір сүреді +
144.Галофильдық микроорганизмдер:
1.NaCl мол ортада өмір сүреді +
145.Қандай байланыста екі бактерияның бірі ғана пайда көреді, ал екіншісі зиян шегеді:
4.Паразитизм +
146.Өсімдіктердің тамырларындағы бактериялардың, аты, ол:
3.Ризосфералар +
147.Қандай микроорганизмдер теңіздердің түбінде өмір сүреді?
2.Термофильдық +
148.Қай жерде микробтардың саны өте көп:
2.Топырақта +
149.Дезинфекция деген ол:
1.Патогенді микроорганизмдерді жою +
149.Вируленттік деген, ол:
1.Уыттық
2.Ұлпаларды зақымдау және ауру қоздыру+
150.Сүт, сірке қышқылы, спирт, глицерин заттары пайда болатын ашу процессі қалай аталады:
3.Гетероферментативтік +
151.Ерте заманда көне адамдар ашыту процессі арқылы қандай өнім алды?
4.Сүтқыщқыл тағамдарды +
152.Қандай өндірісте төменгі ашытқылар қолданылады?
1.Сыра өндіруде +

Приложенные файлы

  • docx 8841900
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий