Биофизика


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Қабылдаған: Үсембаева ИОрындаған: Өмірбек ЕТоп: ЖМ-113Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТақырыбы: ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың медицинада қолданылуыСӨЖТүркістан -2016 ж КіріспеНегізгі бөлімФотохимиялық түрленуіДНК ның фотохимиялық түрлеріЛюминесценция туралы мәліметЛюминесценция түрлеріЛюминесценттік талдау3. Қорытынды
rppt_wppt_yФотохимиялық реакциялар.Жарық әсерінен жүретін реакцияларды фотохимиялық реакциялар д.а.Фотохимиялық реакциалардың жүруі заттқа сіңірілген жарық сәулелердің әсеріннен екенін алғаш рет1818 ж.орыс ғалымы Х.Гротгус айтқан.Осы кездегі фотохимияның анықтамасын Бунзен ұсынды. Ол былай айтылды:көбейтінділері бірдей,ал интинсивтіктері әр түрлі жарық ағындары бірдей фотохимиялық әсер туғызады.Фотохимияның негізгікванттық эквиваленттік заңын 1912ж.А.Эйнштейн ашқан.Сіңірілген бір фотон бір молекуланы ғана өзгертеді,яғни бір моль затты фотоөзгеріске ұшырататын жарық энергиясының мөлшері 6,02 -1023 һv не бір эйнштейн.Фотохимия реакциясының түрлері көп-ақ.Фотоканденсациялау,фотықтыру,фотогидролиз, фотоыдырау және т.б. фотохимиялық реакцияның нәтижесінде озон атмосферада қорғаушы қабат құрады.Озон ултракүлгінді реакцияны сіңіріп,тірі организмге өте зиянды қысқа толқынды күн сәулелерін жер бетіне жеткізбейді.Фотохимиялық процестер бромды күмістің фотохимиялық ыдырауына негізделген. Триплетті тиминнің дәрежесі яғни көрші тимин молекуласыменәсерлесетін және димер циклобутандық типпен орнығадыБасқа да көптеген ойлар кездеседі,тиминнің димері тек қанаэксимерден құрылады,шығады,яғни стадия лабилдік химиялықфотозаттан құрылады.Көріп тұрғанымыздай димераныңструктуралық формасы,көміртегінің байланысу токұру екі тиминмолекуласының арасында бесінші және алтыншы кезендердеболады. Фотохимиялық реакцияның үшінші типіне жатады.ДНҚ пиримидиндік негіздерде болады.УФ –жарық акцепторлары екі компонентте болады. Бұл механизм ақуыздың амино кислоттық қалдығына жабысумен қатар СН және ОН топтары ДНҚ-ның С5 немесе С6 цистозин не тиминдерімен анықталады.   Фоторегуляторлы және фотодеструктивті процестер Гидратацияның димиризация реакциясына қарағанда фотоқайтымды емес.Сонда да гидраттар температураның жоғарлауына байланысты бұзылуы мүмкін (^300С) және ерітінділердің иондық күштері болғанда рН өзгеруіне байланысты бұзылады.Фотогидратацияның жылдамдығы Н2О-ның D2O-ға айналғанда азаяды.Гидраттардық пиримидидердің негізі болып олардың өздерінің синглетті қозу күйі екені белгілі. Люминесценция молекулалардың, атомдардың иондардың және де баска күделі комплекстердың қозған бейтарап күйге өтер кездегі жарық шығаруын айтады.Атомдардың нәтижесінде денелердің жарық шығаруын люминесценциямен шатыстыруға болмайды. Жарықтың шағылуы, шашырауы, Вавилов Черенков эффектісі және денелердің басқа да жарық шығаруы люминесценцияға жатпайды, Солтүстік жарқыл кейбір жәндіктердің,минералдардың, шіріген ағаштардың жарқырауы табиғатта кездесетін люменесценция құбылысына жатады. Люминесценция құбылысы 19 ғасырдан бастап зерттеле бастады. Әр түрлі заттардың жарқырауын зертей жүріп К. Ренген өзінің атымен аталатын сәулелерді ашқан болса, Беккерель радиоактивтік құбылысты ашты. Люминесценцияның негізгі заңдарын ашуда С.И.Вавилов бастаған ,ғалымдардың еңбегі аса зор.
style.colorfillColorfill.type
Фотосинтез нәтижесінде 145 миллиард тонна бос оттегі бөлініп шығады.Атмосферадағы оттегінің барлығы осы фотосинтез арқасында пайда болады.Фотосинтез арқылы егіннің шығымдылығын арттыруға болады. Фототаксис-деп қозғалғыш микрооргонизмдердің жарық стимулына көрсететін қозғалтқыш реакциясын айтамыз және фототаксиске клеткалардың ішіндегі хлоропластың жай қозғалуы да жатады.Оргонизмнің қалай қарап қозғалуына байланысты фортотаксис топотаксис және фоботаксис болып екіге бөлінеді.Топотаксистер клетка жарық көзіне қарай қозғалатын болса,онда оны теріс топотаксис деп атайды.Ал фоботаксис кезінде клетка жарықтылығы әртүрлі екі ортаның шекарасына келгенде бағытын кері қарап өзгертеді.Сөйтіп бактерияларды клеткаларды жарық әсерінен бір жерге жинауға болады. Биологиялық процестердің енді бір тобына жарық нәтижесінде тірі нәрсенің зақымдалуы,биологиялық маңызды қосылыстардың бұзылуы жатады.Бұл кезде энергиясы өте көп қысқа толқынды ультрокүлгін сәулелерінің фотоны жұтылады. ТрибоФосфоренценцияФлуоресценцияБиоСоноХемиЭлектроКатодРадиоРентгенФотоЛюминесценция Фотолюминесценция люминесценцияның бұл түрі көзге көрінетін және ультракүлгін сәулелерінің әсерінен пайда болады.Фотолюминесценцияға мысал ретінде кейбір люминофорлармен боялған сағат циферблатының жарқырауын келтірсекте жетеді.
rppt_wppt_y
style.colorfillColorfill.type
Рентгенолюминесценция рентген сәулелердің әсерінен пайда болады. Оны рентген аппаратының экранына бақылауға мүмкіндік бар.

Радиолюминесценция деп заттардың (люминофорлардың)a, b және y сәулелерінің әсерінен жарқырауын айтады. Люминесценцияның бұл түрі сцинтилляциялық есептеуіштердің (cчетчиктердің ) экрандардан пайда болады.
r

Катодолюминесценция электрондық сәулемен шығарылады. Оны телевизордың , осциллографтың және т.б электрон сәулелік құралдардың экранынан бақылауға мүмкіндік бар.

r
rppt_wppt_y Электролюминесценция электр өрісінің көмегімен шығарылады. Оны газ разряды түтіктерде байқауға болады.
rppt_wppt_y

Хемилюминесценция заттардағы химиялық процестердың нәтижесінде пайда болатын құбылыс. Оған мысалға ақ фосфордың, шіріген ағаштың және кейбір жәндіктердің,өзен жануарларының жарқырауын келтірсек те жеткілікті.

Сонолюминесценция құбылысы кейбір сұйықтардың ерітінділерінен ультрадыбыс толқындары өткенде пайда болады.
style.colorfillColorfill.type
ppt_y
Биолюминесценция,кейбір тірі ағзалардың өздігінен жарық шығаруы. Биолюминесценция – биохимиялық реакцияның нәтижесі.Химиялық энергия арнайы молекулаға әсер етеді,сөйтіп жарық шығарады.
ppt_y
Флуорес-ценцияТез өшіп қалатын люминесценция Фосфорес-ценцияҰзақ жарқырайтын люминесценция Жарқырауының ұзақтығына б/ты:

rppt_wppt_y
rppt_wppt_y
Люминесценттік талдау деп заттарға ультракүлгін рентген гамма сәулелерімен және электрондар ағынымен әсер еткенде олардан оптикалық сәулелердің (люминесценттік жарқырау) пайда болуын айтады. Бұл әдіспен кез келген заттың сапасын бүлдірмей, оны тез анықтауға болады.
rppt_wppt_y
ОбъективтіУльтракүлгін сәуле түсіргеннен кейін заттың люминесценттік жарқырауын адам көзімен көріп бағалайдыСубъективтіУльтракүлгін сәуле түсіргеннен кейін заттың люминесценттік жарқырауын құрылғы арқылы бақыланады. Люминесценттік талдау Мысалы сүттің сапасын субъективті люминесценттік әдіспен тексердік делік. Егер сүт жаңа сауылған болса, сары жасыл түс, сүт бұзылған болса ол көк түспен жарқырайды. Сиыр еті жас болса, ол қызыл күлгін, бұзылған ет көгілдір жасыл түске енеді. Бұзылмаған тауық жұмыртқасы ашық бүлдірген түске енсе, бұзылған жұмыртқа көк күлгін түс береді. Австралия мен Израиль зерттеушілері саусақтың көрінбейтін таңбасын люминесценция арқылы қауіпсіз анықтауға жол ашты.Аминокислоттар қынамен әсерлеседі де,саусақ таңбасын анық көрсетеді. А.Н.Ремизов, А.Г.Максина,А.Я.Потапенко “Медицинская и биологическая физика”, М.,2004г. 466-476стр.Универсальный иллюстрированный справочник “Древо познания” Қазақстанның Web Сайттары:1.www.google.kz 2.www.rambler.ru 3.www.google.ru

Приложенные файлы

  • pptx 8842346
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий