Pitannya_vyrusologyya

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПО КУРСУ “Вірусологія”

1.Загальне визначення вірусології як науки. Зв'язок вірусології з іншими дисциплінами
2. Історія розвитку вірусології. Основні етапи.
2.Імунновірусологічні методи досліджень, сфера їх прикладного використання.
3.Луї Пастер та його основні роботи в області мікробіології і вірусології.
4.Принципи класифікації вірусів.
5.Сучасна класифікація вірусів
6. Систематика вірусів.
5.Стійкість вірусів у зовнішньому середовищі. Стійкість до температури, рН, фізичних та хімічних факторів
6.Принципи та методи впровадження стерильності та стерилізації при вірусологічних дослідженнях. Основні особливості
7.Інфекційні властивості вірусів.
8.Патогенність та вірулентність вірусів.
8.Антивірусні препарати, їх механізм дії, особливості застосування.
9.Основи та принципи роботи у вірусологічних лабораторіях.
10.Мета і методи лабораторних досліджень на пошук вірусів.
11.Основи видової ідентифікація вірусів.
12.Кишкові та респіраторні вірусні інфекції. Форми та типи перебігу інфекції.
13.Загальні методи вірусологічних досліджень.
14.Система протиінфекційного опору організму при вірусних інфекціях.
15.Мікроскопічні дослідження вірусів, їх особливості, основні етапи дослідження.
16.Віруси зовнішнього середовища та їх характеристика.
17.Ізоляція вірусів з допомогою культури тканин. Принцип методу.
18.Разові та постійні культури тканин, їх особливості.
19.Біологічні методи ідентифікації вірусів.
20.Механізми і шляхи передачі збудників вірусних інфекцій. Ворота інфекції.
21.Резервуари, джерела та фактори передачі вірусних збудників.
22.Методи ізоляції вірусів з різного матеріалу та різних об’єктів.
23.Фактори, які визначають придатність середовища існування та відтворення вірусів.
24. Імунне напруження макроорганізму в стані вірусної інфекції. Значення даного явища.
25.Санітарна вірусологія.
26.Основні поживні середовища для тканинних культур у вірусологічній практиці. Вимоги до поживних середовищ.
27.Стан інфекції та його характеристики. Вимоги тріади Коха.
28.Фактори патогенності вірусів.
29.Поверхневі та внутрішні структури вірусів.
30.Відтворення вірусів, основні етапи.
31.Генетика вірусів, їх особливості та біологічне значення.
32.Вірусні вакцини, принципи їх створення та застосування.
33.Основні типи вірусних вакцин, їх класифікація.
34.Вакцини. Історія створення вакцинних препаратів.
35.Віруси – збудники інфекцій рослин. Їх загальна характеристика.
36.Стан персистенції вірусів. Сутність явища та його значення.
37.Основні методи імунологічної діагностики вірусних інфекційних хвороб.
38.Геном віруса та його особливості.
39.Значення вірусів в екосистемах та загальна біологічна роль вірусів.
40.Заходи безпеки у вірусологічній лабораторії.
41.Відновлення вірусного геному. Реплікація ДНК, її сутність.
42.Реплікація вірусної РНК, основні етапи, значення.
43.Повний процес відтворення вірусних тілець
44.Зворотня транскриптаза, її роль, функції, значення.
45.Теорії походження вірусів.
46.Морфологія вірусів. Хімічний склад вірусних тілець.
47.Віруси- збудники «повільних» інфекцій.
48.Поняття про пріони та їх біологічну роль і прикладне значення.
49.Природно-осередкові вірусні інфекції. Зоонози та антропонози.
50.Синтез антитіл при вірусних інфекціях, типи антитіл, їх характеристика.
51.Розмноження ДНК та РНК вірусів, їх особливості.
52.Характеристики збудника сказу.
53.Характеристики вірусів грипу.
54.Антигенна структура вірусів та її значення.
55.Характеристика збудника ВІЧ- інфекції та методи лабораторної діагностики.
56.Віруси – як компоненти екосистем.
57.Антигенні варіанти, антигенний дрейф та антигенна ідентифікація вірусів.
58.Особливо-небезпечні вірусні інфекції (список А).
59.Механізм фіксації вірусів на поверхні клітин макроорганізму та його значення.
60.Віруси - збудники гепатитів людини, їх характеристики, методи ідентифікації
61.Інтерферон, його роль та значення в системі противірусного опору.
62.Онкогенні віруси, їх характеристики, особливості.
63.Збудники герпетичних інфекцій людини. Їх особливості.
64.Алергічна діагностика та сфера використання даного методу при вірусних інфекціях.
65.Варіанти вірусного керування клітинами. Лізогенія.
66.Вбиті та живі (атеннуйовані) вірус-вакцини. Основні вимоги до таких вакцин.
67.Діагностичні сироватки, їх отримання і застосування при вірусних інфекціях.
68.Явище інтерференції вірусів. Сутність та значення даного явища.
69.Ентеровіруси та їх особливості. Принципи діагностики.
70.Видовий, набутий та вроджений імунітет при вірусних інфекціях
71.Принципи противірусного опору у рослин.
72.Фактори, які сприяють збереженню вірусів у середовищі та в екосистемі.
73.Міжклітинне та міжорганізменне перенесення генетичного матеріалу вірусами.
74.Фази фіксації та проникнення вірусів у клітини.
75.Вірусні інфекції тварин, їх поширення, значення, методи боротьби з ними.

· Заголовок 1 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 8853007
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий