ВОУД с9ра0тар


1.«ХІХ ғасырдың І жартысындағы әдебиетті жазба әдебиеттің басы деу керек» деген пікірдің авторы:
Х.Досмұхамедұлы
М.Әуезов
С.Мұқанов
Қ.Бекхожин
Х.Сүйіншәлиев
2. ХІХ ғасырдың І жартысында қазақ әдебиетіне азаматтық бағыт келгенін айтқан ғалым:
А) Х.Досмұхамедұлы
В) М.Әуезов
С) С.Мұқанов
Д) Қ.Бекхожин
Е) Х.Сүйіншәлиев
3.ХІХ ғасырдың І жартысындағы қазақ әдебиетінің түр – үлгісіне жатпайтын жыр:
Үгіт – насихат өлеңдер
Тұрмыс – салт жырлары
Сал – серілердің ән өлеңдері
Айтыс өлеңдер
Қиссалар
Эпостық жырлар
4. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетіне «ұлт бостандығын жырлайтын әдебиет» деп баға берген кім?
А) Х.Досмұхамедұлы
В) М.Әуезов
С) С.Мұқанов
Д) Қ.Бекхожин
Е) Х.Сүйіншәлиев
5. ХІХ ғасырдағы қазақ тарихында болған көтерілістер:
Исатай - Махамбет
Кеңесары - Наурызбай
Тама Есет бастаған көтеріліс
Жанқожа батыр
Бекет батыр
Амангелді Иманов
Сырым баты\р бастаған көтеріліс
6. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихына қатысты емес еңбек:
Х.Досмұхамедұлы «Аламан»
М.Әуезов «Әдебиет тарихы»
С.Мұқанов «Қазақтың ХҮІІІ – ХІХ ғасырлардағы әдебиет тарихынан очерктер»
Е.Ысмаилов «Ақындар»
Бердібаев Р «Дәстүр тағылымы»
М.Мағауин «Қобыз сарыны»
Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы қай жерде дүниеге келді ?
А) Тастөбе
В) Теректіқұм
С) Нарынқұм
Д) Бекетай
Е) Жасқұс
8.Махамбеттің әкесі Өтеміс кім болған ?
А) Бай болған
В) Би болған
С) Кедей болған
Д) Батыр болған
Е) Шабарман болған
Махамбет батыр 13 жасында кімді жеңген ?
А) Абралы сұлтанды
В) Арынғазы сұлтанды
С) Айдар сұлтанды
Д) Сүйінішқали сұлтанды
Е) Тезек төрені
Аталған ғалымдардың қайсысы махамбеттанушы емес ?
А) М.Әуезов
В) Х.Досмұхамедұлы
С) С.Мұқанов
Д) Қ.Жұмалиев
Е) М.Жолдасбеков
Жәңгір Бөкейұлының туған, өлген жылдары:
А) 1810 - 1850
В) 1812 - 1854
С) 1801 - 1845
Д) 1817 - 1846
Е) 1803 – 1846
Аталған өзге ұлт ғалымдарының қайсысы махамбеттанушы емес ?
А) А.Рязанов
В) Н.Савичев
С) В.Серборинов
Д) И.Ковалевский
Е) Г.Алекторов
Аталған жинақтардың қайсысына Махамбет өлеңдері енбеген ?
А) «Шайыр»
В) «Исатай - Махамбет»
С) «Аламан»
Д) «Өсиетнама»
Е) «Мұрат ақынның Ғұмар Қазыұғлына айтқаны»
14. «Тайманұлы Исатайдың қозғалысы турасында қысқаша мағлұмат» зерттеу еңбегінің авторы:
А) Х.Досмұхамедұлы
В) М.Әуезов
С) С.Мұқанов
Д) Қ.Жұмалиев
Е) И.Кенжалиев
15. Жәңгір хан Исатайдан 10 күн мұрсат сұрағаннан кейін ақылдасқан «арам» төре:
А) Тезек
В) Шыман
С) Жұман
Д) Егіз
Е) Балқы
16. Махамбеттің «Ереуіл атқа ер салмай» толғауы неше тармақтан тұрады ?
А) 15
В) 10
С) 12
Д) 16
Е) 19
17. Аталған елді - мекендердің қайсысы Махамбетке қатысты емес ?
А) Теректіқұм
В) Нарын
С) Қараой
Д) Сарыарқа
Е) Бекетай
18. Аталған көркем шығармалардың қайсысы Махамбетке қатысты емес ?
А) Т.Әлімқұлов «Қараой»
В) Б.Аманшин «Махамбеттің тағдыры»
С) Ә.Тарази «Тәж»
Д) Т.Әлімқұлов «Құланның ажалы»
Е) С.Адай «Серттесу»
19. Аталған қаламгерлердің қайсысы Махамбет хақында көркем туынды жазбаған ?
А) Т.Әлімқұлов
В) Б.Аманшин
С) Ә.Әлімжанов
Д) С.Мұқанов
Е) С.Адай
20. «Махамбет батырдың Шернияз шешенге айтқан жұмбағы» қашан, қай қалада жарық көрді ?
А) Ташкент, 1925
В) Санкт – Петербург, 1923
С) Мәскеу, 1926
Д) Қазан, 1928
Е) Уфа, 1930
21. Шернияз ақынның Махамбетті бір сапар ұсталудан құтқарып қалғандығы туралы фактіні келтіруші ғалым:
А) М.Әуезов
В) С.Мұқанов
С) Қ.Жұмалиев
Д) И.Кенжалин
Е) А.Сейдімбек
22. Шернияз Жарылғасұлының өнердегі домбырасын сыйға алған ұстазы кім ?
А) Махамбет ақын
В) Абыл ақын
С) Саршолақ шайыр
Д) Сары Батақұлы
Е) Ақпан Керейұлы
23. Шернияз жырлары бүгінге кімнің айтуымен жеткен ?
А) Алыш ақынның
В) Абыл ақынның
С) Саршолақ шайырдың
Д) Сары Батақұлының
Е) Ақпан Керейұлының
24. Шернияз өлеңдерінің 1925 жылы Мәскеуден шыққан жинағын құрастырушы:
А) Х.Досмұхамедұлы
В) С.Мұстафин
С) С.Мұқанов
Д) Ғ.Қарашев
Е) Қ.Жұмалиев
25. Шернияз жырлары туралы «Мес» атты кітабында деректер келтіретін ғалым:
А) Х.Досмұхамедұлы
В) М.Көпеев
С) С.Мұқанов
Д) Қ.Жұмалиев
Е) Қ.Сыдиықов
26. Ақын Шернияздың Ташкент қаласынан шыққан «Әдебиет терме» өлеңдер жинағын құрастырған кім ?
А) А.Байтұрсынов
В) І.Жансүгіров
С) С.Сейфуллин
Д) Б.Майлин
Е) Ж .Тілепбергенов
27. Шернияз Жарылғасұлының 1807 жылы туып, 1867 жылы қайтыс болғандығын анықтаған әдебиетші ғалым:
А) С.Мұқанов
В) Қ.Бекхожин
С) Қ.Жұмалиев
Д) Б.Аманшин
Е) Қ.Сыдиықов
28. Шернияздың «Бірікпеді екеуі, осы айтылған кеңесте …» деген тармақтарындағы екеу кім ?
А) Исатай мен Махамбет
В) Исатай мен Науша
С) Махамбет пен Науша
Д) Қалдыбай мен Науша
Е) Исатай мен Ырсалды
29. Шернияз ақынның Баймағамбет сұлтанға «Өлтіріп бірге туған бауырласты» деп келетін тармағындағы бірге туған бауырлас кім ?
А) Исатай
В) Науша
С) Махамбет
Д) Қалдыбай
Е) Ырсалды
30. Шернияз шығармашылығы жайында « … екі жақтылық, аянышты халді Шернияз ақынның жырлауынан айқын көруге болады. Бір жағынан Баймағамбет сұлтанды өлтіре сынайды, екінші жағынан оны мақтайды» деген пікірдің авторы кім ?
А) М.Әуезов
В) Қ.Жұмалиев
С) Е.Ысмайлов
Д) Б.Кенжебаев
Е) И.Кенжалин
31. Дулат Бабатайұлы қай өңірдің ақыны ?
А) Батыс өңірі
В) Сыр бойы
С) Шығыс Қазақстан өңірі
Д) Сарыарқа
Е) Оңтүстік Қазақстан
32. Дулат ақынның 1880 жылы Қазаннан басылып шыққан өлеңдер жинағы:
А) «Насихат Қазақия»
В) «Әдебиет Қазақия»
С) «Өсиетнама»
Д) «Өсиеттер жинағы»
Е) «Өсиеттер»
33. 1939 жылы Дулат шығармалары туралы алғаш ғылыми пікір айтқан ғалымдар:
А) М.О.Әуезов, С.Мұқанов
В) М.О.Әуезов, Қ.Бекхожин
С) Қ.Бекхожин, С.Мұқанов
Д) М.Мағауин, Х.Сүйіншәлиев
Е) С.Мұқанов, Х.Сүйіншәлиев
34. Аталған ғылыми еңбектердің қайсысына Дулат шығармашылығы енбеген ?
А) «Қазақтың ескі әдебиет нұсқалары», 1931
В) «ХVІІІ – ХІХ ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармалары”, 1962
С) «Үш ғасыр жырлайды», 1965
Д) «Дастандар», 1960
Е) «ХІХ ғасырдағы қазақ ақындары», 1992
35. Дулат ақынның әдеби мұрасы туралы Х.Сүйіншәлиевтің монографиялық еңбегі қалай аталады ?
А) «Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңдері»
В) «Қазақ әдебиетінің тарихы»
С) «Қазақ әдебиетінің кезеңдері»
Д) «Қазақ әдебиеті»
Е) «Қазақ әдебиетінің тарихынан очерктер»
36. Дулат поэзиясының тілі туралы пікір айтқан ғалымдар:
А) Р.Сыздықова, М.Серғалиев
В) М.Серғалиев, Н.Оралбаева
С) Қ.Өміралиев, Е.Жұбанов
Д) Қ.Өміралиев, Р.Сыздықова
Е) А.Өмірзақов, Б.Хасанов
37. Аталған арнау өлеңдердің қайсысы Дулаттың әдеби мұрасынан емес ?
А) «Кеңесбайға»
В) «Жауғашарға»
С) «Бараққа»
Д) «Сүлейменге»
Е) «О, Ақтан жас»
38. «Төреліктің белгісі
Еліне қорған болмаса
Ел төрені көре ме ?», – деген жолдар Дулаттың қай өлеңінен алынды ?
А) «Кеңесбайға»
В) «Жауғашарға»
С) «Бараққа»
Д) «Сүлейменге»
Е) «О, Ақтан жас»
39. «Дулат қазақ халқының, бүкіл түркі халықтарының ескі шежіресінен жақсы хабардар, көне ақын, жыраулар мұрасын жете таныған, озық қасиеттерінен нәр алған, кең тынысты ақын еді» деген ғылыми пікірдің авторы:
А) М.Әуезов
В) С.Мұқанов
С) Х.Сүйіншәлиев
Д) Р.Сыздықова
Е) М.Мағауин
40. «Өксігіңді ойласам, ұйқы беріп, қайғы алам», - деп Дулат ақын не немесе кім туралы толғануда ?
А) Анасы
В) Бабасы
С) Туған жері
Д) Туған тілі
Е) Ұрпағы
41. Дулат ақынның «Ата қоныс Арқада» өлеңінде қазақ елі қай мекенге қарай ағылып көшуге мәжбүр болған ?
А) Каспийге
В) Сырға
С) Аралға
Д) Зайсанға
Е) Ойылға
42. Дулат ақынның «Еспембет» поэмасындағы Еспембеттің прототипі:
А) Үмбетей жырау
В) Ақтамберді жырау
С) Абылай хан
Д) Бөгембай батыр
Е) Райымбек батыр
43. Шортанбай Қанайұлының туған жері:
А) Сыр бойы
В) Сарыарқа
С) Алтай тауы
Д) Қаратау
Е) Каспий маңы
44. Шортанбай ақыннан қалған мұраның көлемі ғалым С.Мұқановтың есебі бойынша қанша ?
А) 1000 жол
В) 1500 жол
С) 800 жол
Д) 2000 жол
Е) 1800 жол
45. Шортанбай толғауларын тұңғыш жинаушы, әрі бастырушы ғалым:
А) В.Радлов
В) М.Әуезов
С) С.Мұқанов
Д) Х.Досмұхамедұлы
Е) С.Сейфуллин
46.1957 жылғы «Қазақ ССР тарихының» бірінші томына Шортанбай жырлары қай ғалымның талдауымен енді ?
А) Т.Нұртазин
В) Ы.Дүйенбаев
С) Ғ.Мұсабаев
Д) С.Нұрышев
Е) Қ.Жұмалиев
47. Шортанбай ақынның эпикалық сарындағы шығармасы қалай аталады ?
А) «Ақжолтай батыр»
В) «Бала зары»
С) «Пысықай»
Д) «Қожа, молда»
Е) «Қисса»
48. Шортанбай шығармаларының ең басты лейтмотиві:
А) Заман, қоғам, халық тұрмысы, отаршылар
В) Табиғат, пейзаж
С) Өнер, талант
Д) Аңшылық, саятшылық
Е) Сұлу қыздар, ер жігіттер
49. Шортанбай ақынға айтыста «Басқа ақын тап өзіңдей ірі ме еді, ел сыйлаған пірім едің» деп ілтипат көрсеткен ақын:
А) Жанақ ақын
В) Қашаған
С) Шөже ақын
Д) Құлыншақ ақын
Е) Кемпірбай ақын
50. Шортанбай жыры бойынша қандай адамның «Тілінен тамар шарбаты» ?
А) Ақшасы көп адамның
В) Ақшасы жоқ адамның
С) Азған заман адамының
Д) Пасық, пысық адамның
Е) Иманды адамның

Приложенные файлы

  • docx 8856996
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий