Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ВОУД


Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Метаданные теста PAGEREF _Toc204494574 \h 22.Параметры секций. PAGEREF _Toc204494575 \h 33.Вопросы типа «Выбор» PAGEREF _Toc204494576 \h 34.Вопросы типа «Упорядочение» PAGEREF _Toc204494577 \h 35.Вопросы типа «Соответствие» PAGEREF _Toc204494578 \h 36.Вопросы типа «Поле ввода» PAGEREF _Toc204494579 \h 3

Метаданные тестаАвтор теста:
Название курса:
Название теста:
Предназначено для студентов специальности:
Семестр:
Проходной балл:
Время на тест:

Параметры секций.Секция Выборка (шт) Родительская секция

Вопросы типа «Выбор»№ Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
1 Әдебиетте білім беруде пәнаралық байланысқа жүгінетін жағдай: Секция:  
Өтілетін тақырыпты тереңдете бергісі келгенде Вес вопроса: 1
+ Өтілетін білім мазмұны толықтыруды, байытуды қажет етсе Перемешивать ответы: +
Оқушылардың эмоциясына әсер еткісі келгенде    
Оқушылардың мәдениеттілігін көтергісі келгенде    
  Оқушылардың қабілеті мен дарынына әсер еткісі келгенде    
     
     
2 Естуге негізделген көрнекіліктер: Секция:  
Фотографиялар Вес вопроса: 1
Альбомдар Перемешивать ответы: +
 + Музыка туындылары    
   Мүсін    
  Макеттер    
     
     
3 Әдебиеттік оқу сатылары: Секция:  
Дауыстап оқу Вес вопроса: 1
+ Әдебиеттің тарихи курсын оқу Перемешивать ответы: +
  Шығармаларды мазмұндау    
  Мазмұндап оқу    
   Шығармашылық оқу    
   Әңгімелеп оқу    
       
4  Көркем туындыны талдау барысындағы әдеби кейіпкерлерді оқып-үйренуде басшылыққа алынатын ұстанымдар: Секция:  
   Қазақ халқының саяси әлеуметтік, философиялық талдап-тұжырымын таныту Вес вопроса: 1
   Шығарма тілінің көркемдігін ерекшелігіне байланыстыру Перемешивать ответы: +
   Гуманистік көркем шығармалардың басты мақсатты түрде алынуы    
   Рухани-адамгершілік талаптар қою ұстанымдарын жетілдіру    
+   Шығарманың кейіпкерлер жүйесін түр мен мазмұн бірлігінде қарастыру    
   Тәлім-тәрбиелік мәніне назар аудару    
       
5  Оқушылардың ауызша сөйлеу мәдениетіндегі басты мәселелер: Секция:  
   Сауатты жаза білу Вес вопроса: 1
 +  Сұраққа толық жауап беру Перемешивать ответы: +
   Мақал-мәтелдерді жатқа білу    
   Жазбаша ресми тілде жеткізу    
   Жергілікті тіл ерекшелігін жиі қолдану    
   Мәнерлеп оқи білу    
       
6  8-9 сыныптардағы сабақтан тыс оқуларда негізге алынатын сабақ формалары: Секция:  
   Ойын сабағы Вес вопроса: 1
   Бақылау, емтихан сабақтары Перемешивать ответы: +
   Жәрмеңке сабақ    
 +  Семинар сабақ    
 +  Пікірталас сабақтары    
       
       
7  Мектеп оқушыларының әдебиет сабағы бойынша ғылыми ізденістерінің бастауы: Секция:  
 +  Реферат жазу Вес вопроса: 1
   Әңгіме жазу Перемешивать ответы: +
   Шығарма жазу    
   Бақылау жұмысын жазу    
 +  Баяндама жазу    
       
       
8  Әдебиет мұғалімі өз сабағында айрықша көңіл бөлуге тиіс мәселелер: Секция:  
   Жаңа ұғымдар Вес вопроса: 1
   Проблеманы шеше білу Перемешивать ответы: +
   Алда тұрған мақсаттар    
+   Берілетін оқу мазмұнының ғылымилығы    
 +  Сабақтың өмірмен, қоршаған ортамен байланысты    
       
       
9  Әдебиет сабағындағы ең басты жұмыстардың бірі: Секция:  
   Көркем шығарманы жатқы айту Вес вопроса: 1
   Ой-толғау, эссе жазу Перемешивать ответы: +
   Дауыстап оқу    
   Мазмұндама жазу    
 +  Көркем туындыдан әсер алу    
 +  Шығарманы бітім-болмысымен түсіну    
       
10  Көркем шығарманы іштей оқудың жүйесі: Секция:  
   Дауыстап оқу Вес вопроса: 1
 +  Көзбен оқу Перемешивать ответы: +
   Тексті рөлімен оқу    
   Шұбыртпа оқу    
 +  Талдай оқу    
   Көрмей оқу    
       
11  Көркем шығармаларды өтудегі шығармашылық ізденіске баулитын тапсырмалар: Секция:  
 +  Баға беру (өз шамаларынша) Вес вопроса: 1
   Сұрақ-жауап Перемешивать ответы: +
   Мазмұндама жазу    
   Баяндама жасау    
 +  Рецензия жазу    
   Жаттығумен жұмыс    
       
12  Әдебиет сабағының ең басты мақсат-міндеттерінің бірі: Секция:  
   Уақытты тиімді өткізу Вес вопроса: 1
 +  Мұғалімнің шеберлігі Перемешивать ответы: +
   Имандылық    
 +  Әдіс тәсілдерді дұрыс таңдауы    
   Өз бетінше орындауы    
   Оқушылардвң киіміне көңіл бөлу    
   Көрнекілікті тиімді пайдалану    
13  Кіріспе жұмыстарының түрлері: Секция:  
   Тарихи шындық пен көркемдік шындық арасалмағы жайында әңгіме Вес вопроса: 1
   Көне дәуір жайындағы әңгіме Перемешивать ответы: +
   Адамзат жайындағы түсінік    
 +  Мәтін тұсында берілетін тақырыптық-текстологиялық (сөздік) түсінік    
 +  Жазушының өмірбаяны мен творчестволық жолы жайындағы түсінік    
   Халық өмірі жайындағы түсінік    
   Адам өмірі жөніндегі түсінік    
14  Әдебиет пәнін оқытудағы әдістер: Секция:  
   Есептеу жұмысы Вес вопроса: 1
 +  Баяндау әдісі Перемешивать ответы: +
   Сыныптағы оқушылар ұжымы    
 +  Түсіндіру    
   Сабақтың сапалы жүйесі    
   Сызба жұмысы    
   Аударма жұмыс    
15  Оқушыларға қойылатын сұрақтар сипаты: Секция:  
   Әңгімелесу Вес вопроса: 1
   Сөз өнері Перемешивать ответы: +
   Сыншыл    
   Баяндау    
   Салыстырмалы    
 +  Проблемалық    
 +  Жасына сай    
16  Әдеби-шығармашылық үйірмелердің фольклорға негізделген түрлері: Секция:  
   Көкпар Вес вопроса: 1
 +  «Терме» Перемешивать ответы: +
   Зергерлік өнер    
 +  «Шешендік өнер»+    
 +  «Айтыс»    
   Шешендік өнер    
       
17  Сабақ жоспарының басты құрылымдық элементі: Секция:  
   Мәнерлеп оқу Вес вопроса: 1
   Бақылау жұмыстары Перемешивать ответы: +
+   Сабақтың мақсаты    
 +  Ұйымдастыру кезеңі    
 +  Жаңа сабақты түсіндіру    
       
       
18  Драмалық шығарманы оқытқанда мұғалімнің назар аударатын мәселелері: Секция:  
 +  Шығарманың сюжеті Вес вопроса: 1
 +  Кейіпкердің характері Перемешивать ответы: +
   Кейіпкердің киім үлгісі    
   Кейіпкердің тұрмыс жағдайы    
 +  Кейіпкердің мінезі    
       
       
19  Оқулық бойынша берілетін тапсырма түрлері: Секция:  
   Ғылыми еңбектердегі пікірлерді салыстыру Вес вопроса: 1
 +  Өз беттерімен тақырып материалдарына сұрақтар әзірлеу Перемешивать ответы: +
 +  Тақырып бойынша сұрақтарға жауап    
   Қосымша материал бойынша хабарлама жасау    
   Ғылыми еңбектен конспект жасау    
 +  Тақырыптарды оқу, мазмұндау    
       
20  Педагог – жазушы: Секция:  
+   С.Көбеев Вес вопроса: 1
 + «Қалың мал» романының авторы  Перемешивать ответы: +
   Ш.Құдайбердиев    
   Ш.Жәңгіров    
 +  «Үлгілі бала» кітабының авторы    
 «Үміт еткен көзімнің нұры, балам» өлеңінің авторы    
     
21 Оқыту барысының нәтижелі болу шарттары: Секция:  
   Қызметіне Вес вопроса: 1
 +  Тыңғылықты дайындығына Перемешивать ответы: +
   Өзіндік жұмыста    
   Сұрақ қоюына    
 +  Шеберлігіне    
 +  Әдістемесіне    
       
22  1966 жылдары жаңаша оқытуға негізделген бағдарламалардың авторы: Секция:  
 +  Ә.Дайырова Вес вопроса: 1
   Ә.Қоңыратбаев Перемешивать ответы: +
   А.Ысқақов    
   М.Балақаев    
 +  С.Қирабаев    
 +  Д.Ақшолақов    
   А.Көшімбаев    
23  Қазақтың ұлттық санасын оятуға үлес қосқан қазақтың ағартушы-демократтары: Секция:  
 +  Шоқан, Абай, Ыбырай Вес вопроса: 1
 +  Шәкәрім, С.Көбеев, С.Торайғыров Перемешивать ответы: +
  Д.Исабеков, С.Мұратбеков    
   М.Әуезов, Ә.Кекілбаев    
 +  А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев    
   Т.Ақшолақов, Ә.Дайырова    
   М.Ғабдуллин, С.Қирабаев    
24  1931-1932 жылдары БКП (б) орталық комитеті шығарған қаулының мақсаты: Секция:  
 +  Арнайы бағдарламалар арқылы оқыту Вес вопроса: 1
   Әдебиетті тереңдетіп оқыту Перемешивать ответы: +
   Сыныптан тыс оқыту    
 + Оқулықтар арқылы оқу тиімділігін арттыру     
  М.Әуезов еңбектері арқылы оқыту    
  Ш.Уәлиханов еңбектері арқылы оқыту     
 +  Әдеби білім беруді жетілдіру    
25  М.Әуезов стилін айқындайтын шығармасы: Секция:  
 +  ХІХғ. екінші жартысын қамтитын шығарма Вес вопроса: 1
   С.Мұқанов жайындағы шығарма Перемешивать ответы: +
   «Қараш-қараш оқиғасы» повесі    
   «Көксерек» әңгімесі    
   ХVIIIғ. І ж.-ХІХ ғ. ІІ ж. қамтитын шығарма    
 +  Қазақтың бас ақыны жайындағы шығарма    
 +  «Абай жолы» романы    
26 Қ.Бітібаеваның оқу құралдары:  Секция:  
+   «М.Әуезовтің оқу құралдары мектепте дамыту» (2003) Вес вопроса: 1
   «Әдебиетті оқыту методикасының очерктері» (1962) Перемешивать ответы: +
   «4-7 кластарда әдебиетті оқыту метедикасы» («1987)    
   «Шығарманың көркем айшықтарын таныту»( 1998)    
   «Қазақ әдебиетіңн оқыту әдістемесінің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы» (2004)    
       
       
27  «Таза бұлақ», «Өзен» шығармаларының авторы? Секция:  
   Ғабит Мүсірепов Вес вопроса: 1
 +  «Қазақ хрестоматиясының авторы Перемешивать ответы: +
  «Ескендір» поэмасының авторы     
   Сәбит Дөнентаев    
   Абай Құнанбаев    
   Ыбырай Алтынсарин    
       
28  Мектепте әдеби білім беру бірізділік принципінің кезеңдері (сынып бойынша) Секция:  
 +  2 –кезең 5-8 сыныптар Вес вопроса: 1
   6-кезең 7-9 сыныптар Перемешивать ответы: +
   4 –кезең 1-4 сыныптар    
   5- кезең 1-7 сыныптар    
   7-кезең 7-11 сыпытар    
   8-кезең 11 сыныптар    
       
29  Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымының бастауында тұрған әдіскер ғалымдар Секция:  
   С.Дүйсебаев Вес вопроса: 1
 + А.Көшімбаев  Перемешивать ответы: +
   Қ.Бітібаева    
   Б.Әрінова    
   Қ.Айтқалиев    
  Г.Құрманбаева     
       
30  Мектепте әдеби білім берудің 3-кезеңінің (9-11 сыныптар) мақсаттары? Секция:  
   Мазмұндауға үйрету Вес вопроса: 1
 +  Әдебиеттік ғылымнан білім беру Перемешивать ответы: +
   оқушыны көркем мәтінді мазмұндауға үйрету    
   көркем сөздің көркем шығармалардағы маңызын таныту    
   көркем сөздің көркем шығармалардағы рөлін таныту    
   оқушыны жаза білуге үйрету    
       
31  Әдіс-тәсілдерді үйлестіре қолданудың ерекшелігі: Секция:  
 +  Оқушылар жалықпайды Вес вопроса: 1
   көркем тілінің дамуына кедергі болады Перемешивать ответы: +
   тақтамен жұмыс азаяды    
   кітаппен жұмыс жасауға мүмкіндік болмайды    
 +  Оқушының белсенділігі артады    
       
       
32  Драмалық шығармаларды оқытуда қолданылатын әдістер: Секция:  
 +  Пьесадағы негізгі тартысты анықтау Вес вопроса: 1
  ұғыну  Перемешивать ответы: +
 +  Басты кейіпкерлерге мінездеме беру    
   иллюстарция және өкрнекілік    
   Түсіну    
     
       
33 Әңгімелеудің түріне қойылатын талаптар: Секция:  
 + Анық, айқын, түсінікті етеп айту Вес вопроса: 1
 + Мәнерлеп, көркемдеп айту Перемешивать ответы: +
  ақырын, сыбырлап сөйлеу    
  әңгімені үнемі өз жағынан баяндау    
  эмоцияға беріліп сөйлеу    
  Әңгімелеудің түріне қойылатын талаптар:    
       
34 Көркем шығармалардың қыр-сырын танып білу үшін қалыптасқан талдау жүйесі: Секция:  
 + Мазмұндық-тақырыптық талдау Вес вопроса: 1
  саяси-хронологиялық талдау Перемешивать ответы: +
 + Кейіпкерлік-бейнелік талдау    
  әлеуметтік-программалық талдау    
  прозалық-поэзиялық талдау    
  мазмұнын айтқызу    
       
35 Көркем шығарма тілін талдаудың буындары: Секция:  
 + Қаһарманның тілі Вес вопроса: 1
 + Автор тілі Перемешивать ответы: +
  тіл анықтамасы    
  Оқырман тілі    
  өзге ұлт тілі    
  бейнелі тіл    
       
36 Әдебиетті оқытудың ауызекі әдістері: Секция:  
  Шығарма жазу Вес вопроса: 1
  мазмұндама жазу Перемешивать ответы: +
  Жазбаша жаттығулар    
  мәнерлеп оқу    
+  Пікірлесу    
 + Сұхбат    
       
37 Әдебинет сабағы барысында мұғалімді ойландыратын мәселелер: Секция:  
  оқушылардың сабаққа дайындығын қадағалау Вес вопроса: 1
 + Берілген материалдарды тиімді әдіспен жеткізу + Перемешивать ответы: +
  тәртібін қадағалау    
 + Оқушылардың жақсы түсінгендігін ескеру+    
  оқушылардың сөйлеу мәнеріне көңіл бөлу    
  оқушылардың келбетіне көңіл бөлу    
  оқушылардың киіміне көңіл бөлу    
38 оқушылардың сөздік қорын дамытуда қолданылатын сөздік түрлері: Секция:  
  аударма сөздік Вес вопроса: 1
 + Фразеологиялық сөздіктер Перемешивать ответы: +
  энциклопедиялық сөздікьтер    
  орысша-қазақша сөздіктер    
  орфоэпиялық сөздік    
  орфорграфиялық сөздік    
 + Түсіндірме сөздіктер    
39 Сыныптан тыс жұмыстың мақсаты: Секция:  
  әдістемелік проблемаларды шешу Вес вопроса: 1
  модульді меңгереді Перемешивать ответы: +
  рөлдік оқкға үйрету    
 + Оқушылардың білімін кеңейтеді    
 + Тілін байытып, кітапқа құштарлықтарын артырады    
  пәндердің жүйелі оқытылуы    
  Қоғамдық ғылымдармен байланыс    
40 Модуль сөзінің мағынасы Секция:  
  Шама Вес вопроса: 1
 + Дамыту Перемешивать ответы: +
 + Өлшеме    
  басқа өнер түрлерін айыра білуге тәрбиелеу    
  Зерттеу    
  өнерге тәрбиелеу    
  тіл арқылы тәрбиелеу    
41 Педагогикалық практикада ұштасатын білімнің негізі: Секция:  
  Аулада Вес вопроса: 1
 + Колледжде Перемешивать ответы: +
  Үйде    
 + Университетте    
 + Институтта    
       
       
42 Педагогикалық практика негізінде практикант студенттің тығыз жұмыс жасайцтын адамдары: Секция:  
 + Оқушылар Вес вопроса: 1
 + Мектеп басшылығы Перемешивать ответы: +
 + Мұғалімдер    
  кафедра меңгерушісі    
  ата-анасы    
       
       
43 Қазақ әдебиеті сабағындағы жазбаша сабақ түрлері: Секция:  
  Баяндау Вес вопроса: 1
 + Мінездеме Перемешивать ответы: +
 + Конспект    
  мәнерлеп оқу    
 + Пікір жазу    
       
       
44 Ғылыми еңбектер, қосымша тапсырмалар арқылы берілетін тьапсырмалар: Секция:  
  тақырыптарды оқу, мазмұндау Вес вопроса: 1
 + Конспект жасау Перемешивать ответы: +
  негізгі оқиғаларды сұрыптап ала білу    
  кейіпкерлердің сөйлеу түрін жауаптарда пайдалану    
 + Дәйек сөз алу    
 + Хабарлама жасау    
       
45 1914 жылы шыққан «Қирағат» оқулығының авторы Секция:  
  «Маса» жинағының авторы Вес вопроса: 1
 + «Бақытсыз Жамал» романының авторы Перемешивать ответы: +
  «Айтыс» поэмасының авторы    
  С.Торайғыров    
+ »Оян қазақ» жинағының авторы    
 + М.Дулатов    
       
46 1921 жылы А.Байтұрсынұлы әдебиет хрестоматиясын жазуды тапсырған ақын-жазушылар: Секция:  
  «Шұғаның белгісі», «Көксерек» шығармаларының авторы Вес вопроса: 1
  І.Жансүгіров, С.Мұқанов Перемешивать ответы: +
 + «Қызыл ат», «Шернияз» шығармаларының авторы+    
  «Азамат азаматвич», «Хан Кене» шығармаларының авторы    
 + «Көкшетау», «Қартқожа» шығармаларының авторы+    
 + С.Сейфуллин, Ж.Аймауытов+    
       
47 Әдебиеттану ғылымының негізін салған, тұңғыш әдебиет теориясын жазған ғалым: Секция:  
  «Ескендір» поэмасының авторы Вес вопроса: 1
 + «Қырық мысал», «Маса» жинағының авторы Перемешивать ответы: +
  «Кедей» поэмасының авторы    
 + «Әдебиет танытқыш» кітабының авторы    
  Мағжан Жқмабаев    
 + Ахмет Байтұрсынов    
  «Батыр Баян» поэмасының авторы    
48 1930 жылы Қызылордада басылған «Жеткіншек» оқу құралының авторы: Секция:  
  «Оян,қазақ» жинағының авторы Вес вопроса: 1
 + М.Әуезов Перемешивать ответы: +
  М.Дулатов    
  А.Байтұрсынов    
  С.Мұқанов    
 + «Хан Кене» драмасының авторы    
 + «Өскен өркен» романың авторы    
49 «Абай – қазақтың классикалық поэзиясының шұғылалы шыңы» деген жолдардың авторы: Секция:  
  «Оян, қазақ!» жинағының авторы Вес вопроса: 1
 + М.Әуезов Перемешивать ответы: +
  М.Дулатов    
  М.Мырзахметұлы    
  С.Сейфуллин    
 + F) «Абай жолы» романының авторы    
 + G) «Қорғансыздың күні» авторы    
50 Әдебиетті оқытудың негізгі факторлары: Секция:  
 + Жаңа әдістер мен тәсілдерді қолдану іске асрылады Вес вопроса: 1
  Психологиялық Перемешивать ответы: +
  таптық тұрғыда түсіндіру    
  Экологиялық    
 + ҚР білім заңына, мемлекет белгілеген мақсатқа сәйкес айқындалады    
  ақын жазушылардың көптігі    
 + Стандарт пен бағдарламада бекітіледі    
51 Әдебиетті оқыту әдістемесі қандай ғылымдармен тікелей байланысты? Секция:  
+  педагогика, психология Вес вопроса: 1
 + әдебиеттану, тарих Перемешивать ответы: +
 + тіл білімі, эстетика    
  тарих, экономика    
  Эстетика, математика    
  астрономия, әдебиеттану    
  медицина, тарих    
52 Әдебиет пәнінің мақсаты: Секция:  
 + оқушылардың рухани дүниесін байыту, ауызекі, жазбаша тіл мәдениетін қалыптастыру Вес вопроса: 1
 + көркемдік-эстетикалық талғамын қалыптастыру Перемешивать ответы: +
 + әдеби мұраны және онда белгіленген өмірді, құбылысты эстетикалық қабылдауы    
  оқу әрекетін қалыптастыру    
  әдіс-тәсілдерді меңгеру    
  оқушының білік дағдыларын қалыптастыру    
  Қоршаған ортаға деген көзқарасын қалыптастыру    
53 Әдеби білім құрылымы үш сатыдан тұрады: Секция:  
 + Бастауыш (І-ІУ) – дайындық саты Вес вопроса: 1
 + базалық білім (У-ІХ) – әдеби оқу мен әдеби-тарихи курс Перемешивать ответы: +
 + жоғары (Х-ХІ) – әдеби тарихи курс    
  Бастауыш (І-ІІІ) – дайындық саты    
  базалық білім (У-УІІ) – әдеби оқу    
  жоғары (ІХ-ХІ) – әдеби тарихи курс    
  базалық білім (УІІІ-ІХ) – әдеби тарихи курс    
54 Базалық білім мазмұнын сыныптар бойынша жіктеу (УІ сынып) – 68 сағат: Секция:  
 + шығарманы оқуға, талдауға – 56 сағат Вес вопроса: 1
 + тіл ұстарту – 10 сағат Перемешивать ответы: +
 + Сыныптан тыс оқу – 4 сағат    
  тіл ұстарту, шығыстық жұмыстар – 8 сағат    
  Сыныптан тыс оқу – 6 сағат    
  шығарманы оқу – 54 сағат    
       
55 Риторикалық сұрауды оқыту барысында қандай мәселе қарасытрылады? Секция:  
+   Грамматикада өтілген сұраулы сөйлем еске түсіріледі Вес вопроса: 1
   Сөйлемдегі сөздің орын тәртібі өзгеріп кететіндігі Перемешивать ответы: +
   Асқақ шабытпен айтылған сөзді аңғарту керек    
 +  Сұраудың жауабы өзінен-өзі қайталанып тұрады    
  Шығармадағы кейіпкер, оқиғаларды тауып ажырата білуге үйретеді     
   Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясы туралы ұғым беріледі    
+   Ойдың тиянақты аяқталуы    
56  Әдебиет методикасының қамтитын объектілеріне нелер жатады? Секция:  
   Оқу-тәрбие мәселелерін толық қамтиды Вес вопроса: 1
 +  Педагогикалық процестер Перемешивать ответы: +
  Оқушылардың тәртібі мәселесі     
 +  Әдебиетке байланысты жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстар    
   Мектептегі кез келген тәрбие жұмыстарының жиынтығы    
 + Оқушыларға берілетін әдеби білім мен тәрбие беру жөніндегі заңдылықтар     
       
57  Ғылыми негізге құрылған әдебиет методикасын жасау үшін қай сынып оқушыларының бңлңмң маңызды кызмет атқарады? Секция:  
 +  ҮІІІ-Х Вес вопроса: 1
   І-ІІІ Перемешивать ответы: +
   ІІ-ІҮ    
   ІІІ-Ү    
+   ІҮ-Х    
   
       
58  ҮІ сыныпта өлең туралы қандай мәлімет беріледі? Секция:  
 +  Шумақ құрылысы туралы Вес вопроса: 1
   Өлең құрылысы туралы білім әрі қарай қамтылады Перемешивать ответы: +
   Бунақ құрылысы, буын түрлері өзгешеліктерімен танысып, бірімен-бірін салыстырады    
 +  Қара өлең ұйқасы жөнінде мәлімет беріледі    
   Тоникалық өлең құрылысы туралы мәлімет    
 +  Буын түрі, саны туралы мәлімет    
       
59  5-сыныпта Ы.Алтынсариннің туындыларын оқыту барысында қажетті әдеби-теориялқ ұғымдар Секция:  
 +  Сюжет Вес вопроса: 1
   Баяндау Перемешивать ответы: +
 +  Пейзаж    
   Портрет    
 +  Әдеби кейіпкер    
   Суретші    
   Кейіптеу    
60  7-сыныпта бағдарлама бойынша өтілетін Ж.Жабаевтың өлеңдерін көрсетіңіз Секция:  
+   Аттандыру Вес вопроса: 1
   Ленинградтық өренім Перемешивать ответы: +
   Туысқан ел    
   Аманкелді батыр    
 +  Атаның әлдиі    
 +  Алғадай туралы    
   Өтеген батыр    
61 Бағдарлама бойынша 6-сыныпта оқытылатын шағын әңгімелерді көрсет Секция:  
 +  Қылау Вес вопроса: 1
   Туған жер Перемешивать ответы: +
 +  Шыңырау    
   Манас    
   Мексика ұлы    
 +  Ата үміті    
   Балықшылар    
62  Шығармашылы зертхана құрылымын атаңыз Секция:  
 +  Тұлғалық қор Вес вопроса: 1
   Зейнетақы қоры Перемешивать ответы: +
   Жеке меншік қор    
 +  Құжаттық құқықтық қор    
   Сақтандыру қоры    
 +  Ғылыми әдістемелік қор    
       
63  Әдебиетті тереңдетіп оқыту Секция:  
   Ауызекі сөйлеуді зерттеу Вес вопроса: 1
   Жазба деректерді дамыту Перемешивать ответы: +
 +  Прозалық шығармаларды зерттеу    
 +  Әдістемені жасап үйрену    
 +  Тарихи шығармаларды зерттеу, тереңдету    
   Оқыту бағдарламаларын енгізу    
   Педагогикалық қызметті пайымдау    
64  Ә.Қоңыратбаевтың әдебиетті оқытуға байланысты әдістемелік еңбектері Секция:  
 +  Әдебиетті оқыту методикасы Вес вопроса: 1
   Әдеп әліппесі Перемешивать ответы: +
   Әдебиеттану    
   Әдебиетті тереңдетіп оқыту    
 +  Ұлағатты ұлылар    
 +  ІҮ-ҮІІ сыныптарда әдебиетті оқыту методикасы    
  Әдебиетті оқыту методикасының очерктері     
65  Ә.Дайырованың мектепте әдебиет пәнін оқытуға байланысты еңбектерін ата Секция:  
 +  Абайдың тәлімгерлік тағылымы Вес вопроса: 1
 Қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту бағдарламасы Перемешивать ответы: +
 +  Орта мектепте І.Жансүгіровтың өмірі мен творчествосын оқыту    
 +  Қазақ әдебиетінің факультатив сабақтары    
   ІҮ-ҮІІ сыныптарда әдебиетті оқыту методикасы    
  Әдебиетті оқыту методикасының очерктері     
       
66  Ы.Алтынсарин новеллаларының образдары Секция:  
 +  Реалистік Вес вопроса: 1
   Жағымсыз Перемешивать ответы: +
   Жансыз    
 + Юморлық    
   Романтикалық    
 +  Ғибратшыл    
 +  Жанды    
67  Мектеп тәжірибесінде шығарманы дауыстап оқытудың қандай түрлері бар? Секция:  
   Әдеби оқу Вес вопроса: 1
 +  Дара оқыту Перемешивать ответы: +
   Мәнерлеп оқу    
   Жылдам оқу    
   Диалог    
+   Рольмен оқу    
 +  Хорға қосылып оқу    
68  Әдебиетті оқыту методикасын төңкерістен бұрынғы Ресей жеріндегі көрнекті өкілдері Секция:  
 =  Буслаев Вес вопроса: 1
   Водовозов Перемешивать ответы: +
   Лермантов    
   Толстой    
 =  Стоюнин    
   Сорокин    
 =  Мелиоранский    
69  Әдеиетті оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер Секция:  
   Сыныптан тыс жұмыстар жүргізу әдісі Вес вопроса: 1
   Экскурсиялар ұйымдастыру әдісі Перемешивать ответы: +
 +  Баяндау әдісі    
 + Түсініктеме бере отырып оқу әдісі     
   Ойын түрінде сабақ өткізу әдісі    
 + Көркем сөз тексін мәнерлеп оқу әдісі     
   Үйге берілеген тапсырманы сұрау    
70  Ғ.Мүсіреповтың «Жаңа достар» әңгімесінің кейіпкерін атаңыз Секция:  
 +  Шеген Вес вопроса: 1
   Кендебай Перемешивать ответы: +
 +  Бораш    
  мысық     
 +  Қайрош    
  Толағай      
   Көркемтай    
71  Атаулы мектептің негізгі қызметі Секция:  
   Қалалық пән мұғалімдерінің бірлестігі Вес вопроса: 1
 +  Жаңа пән мазмұнын жасау Перемешивать ответы: +
 +  Оқу және оқыту технологиясын жасау    
 +  Инновациялық қызметті іске асыру    
   Қызметті іске асыру    
   Сынақтан өткізу    
   Жаңалық ашу    
72  Ұжымдық оқыту технологиясының әдістері Секция:  
   Тұлғаны тәрбиелеу Вес вопроса: 1
 +  Өздік бағалау Перемешивать ответы: +
 +  Жұптық, ұжымдық бағалау    
 + Қорытынды баға шығару     
   Оқыту теориясын арттыру    
   Саналы тәртәпке тәрбиелеу    
   Дидактикалық білім беру    
73  Лириканың теориялық жүйедегі ұғымы нешінші сыныптар аралығында оқытылады? Секция:  
+   6 Вес вопроса: 1
 +  7 Перемешивать ответы: +
 +  8    
   10    
   11    
   9    
   5    
74  Жоғарғы сыныптарда көркем шығарманың талдау объектісіне жататын құрамды элементтері, мәселелері Секция:  
   Шығарманы қайталау Вес вопроса: 1
   Шығарма деректері Перемешивать ответы: +
 +  Шығарманың жазылу, шығу тарихы    
  Қоғамдық формация     
 +  Идеялық мазмұны, композициясы, сюжеті    
 + Суреттеу құрылдары, жанры    
  Ақындармен танысу     
75  9-11 класс көркем шығарманы (тексті) талдауда әр алуан әдіс-амалдар қолданылып жүр. Олардың негізгілері Секция:  
   Силлабо-тоника Вес вопроса: 1
   Трагедия Перемешивать ответы: +
 +  Әңгіме    
   Жинақтау сұрақтары    
 +  Оқушылар баяндамасы    
   Новелла    
 +  Диспут    
76  Жаратылыстану математика бағытындағы мектептерде қолданылатын 10-сыныпқа арналған қазақ әдебиеті әдебиет нұсқаулығының авторлары Секция:  
 +  Асылов Ұ. Вес вопроса: 1
   Дүйсебаев С. Перемешивать ответы: +
+   Дүйсебаев С., Әрінова Б.    
   Жұмажанова Т.    
 +  Қирабаев С., Құрманбаева Г.    
   Ісләмжанұлы К.    
   Беркімбаева Ш.    
77  Жаратылыстану математика бағытындағы мектептерде қолданылатын 10-сыныпқа арналған қазақ әдебиеті дидактикалық материалдарының авторлары Секция:  
   Мақпырұлы С. Вес вопроса: 1
   Жаманбаева Қ. Перемешивать ответы: +
+   Далабаева А.    
   Омарова Г.    
   Баттал Р.    
 +  Саметова Ж.    
 +  Раева Г.    
78  Жаратылыстану математика бағытындағы мектептерде қолданылатын 11-сыныпқа арналған қазақ әдебиеті оқулығының авторлары Секция:  
   Қалиева С. Вес вопроса: 1
 +  Бердібай Р. Перемешивать ответы: +
   Дүйсебаев С.    
 +  Нұрғали Р.    
   Баттал Р.    
 +  Ыбырайымов Б.    
   Ақшолвақов Т.    
79  Жаратылыстану математика бағытындағы мектептерде қолданылатын 11-сыныпқа арналған қазақ әдебиеті хрестоматиясының авторлары Секция:  
   Қалиев С. Вес вопроса: 1
 +  Бердібай Р. Перемешивать ответы: +
   Дүйсебаев С.    
 +  Нұрғали Р.    
 +  Ыбырайымов Б.    
  Ақшолвақов Т.    
  Баттал Р.    
80  «Қазақ әдебиетінен білім мазмұны мен әдістерін жетілдіру мәселелері» жинағына енген мақалалар мен авторлар Секция:  
   Ә.Бұқарбай «Үшінші мыңжылдықтың ұлы тұлғалары» портреттер жинағы Вес вопроса: 1
   В.П.Беспалько «Слогаемые педагогической технологии» Перемешивать ответы: +
 +  Дайырова Ә. «Ү-ҮІ сыныптардың әдебиеттік оқу кітаптарын жетілдіруге байланысты ұсыныстар»    
   Нұрғали Р. «Әдебиет теориясы»    
 +  Жаманбаева Қ. «Оқушы творчествосы»    
 +  Ақшолақов Т. «Тереңдетіп оқыту мақсаты»    
   Қ.Бітібаева «Абай шығармаларын оқыту»    
81  А.Көшімбаевтың айтуынша, әдеби шығарманы талдау нені талап етеді? Секция:  
+   Жинақтау әдісімен оқып үйренуді Вес вопроса: 1
   Мәнерлеп оқуды Перемешивать ответы: +
 +  Қорытуды    
   Шығарма жазуды    
 +  Қорытындылауды    
   Бағалауды    
   Ғылыми жоба жазуды    
82  Мектептің пәлсафасы қандай қағидаланрды қамтиды? Секция:  
 +  Шығармашылық еркіндік Вес вопроса: 1
   Жеке тұлғамен жұмыс Перемешивать ответы: +
 +  Таңдау    
 +  Жауапкершілік    
   Жетекшімен үнемі байланыста болу    
   Тәуелділік    
   Ғылыми еңбектерді бсшылыққа алу    
83  Қазақстан бойынша белгілі болған Республикалық атаулы мектептерді атаңдар Секция:  
   Ақшолакһқовтың атаулы мектебі Вес вопроса: 1
+   Очкурдың атаулы мектебі Перемешивать ответы: +
   Жанпейісованың атаулы мектебі    
 +  Есназарованың атаулы мектебі    
   Көшімбеавтың атаулы мектебі    
   Қоңыратбаевтың атаулы мектебі    
 +  Қ.Бітібаеваның атаулы мектебі    
84  Б.А.Әрінованың әдістемелік еңбектерін ата Секция:  
 +  Әдебиет сабағының үлгілері Вес вопроса: 1
   Әдеп әліппесі Перемешивать ответы: +
   Әдебиеттану    
   Әдебиетті тереңдетіп оқыту    
   Ұлағатты ұлылар    
 +  Сөз өнері сабақтары    
 +  Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы    
85  Ә.Бұқарбай құрастырып шығарған әдістемелік материалдар Секция:  
 +  Үшінші мыңжлдықтың ұлы тұлғалары портреттер жинағы Вес вопроса: 1
   Қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту бағдарламасы Перемешивать ответы: +
+  ХХ ғасырдың ұлыллары портреттер жинағы    
   Сөз өнері сабақтары    
 +  Ұлағатты ұлылар портреттер жинағы    
   Әдебиет сабақтарының түрлері мне үлгілері    
   Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендеор    
86  Қоғамдық гуманиатрлық бағыттағы қазақ әдебиеті оқу бағдарламасының авторлары Секция:  
  Ақшолвақов Т. Вес вопроса: 1
  Баттал Р. Перемешивать ответы: +
 +  Жұмажанова Т.Қ    
 +  Дүйсебаева С.Р    
 +  Асылов Ұ., Мадиев А.Т.    
   Саметова Ж.    
   Раева Г.    
87  С.Тілешованың әдебиетке байланысты әдістемелік еңбектерін ата Секция:  
+   Әдебиет сабақтарында оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру Вес вопроса: 1
   Әдеп әліппесі Перемешивать ответы: +
+   Әдебиеттану    
   Әдебиетті тереңдетіп оқыту    
 +  Ұлағатты ұлылар    
  Әдебиет  сабақтарының түрлері мен үлгілері    
   Әдебиет сабақтарында жүргізілетін жазу жұмыстары    
88  ҚР Білім туралы Заңы бойынша қазақ әдебиеті оқу бағдаламасы айқындайтын құжат Секция:  
 +  Пән бойынша меңгерілуге тиісті білімнің мазмұны Вес вопроса: 1
   Әдебиет  сабақтарының түрлері мен үлгілері Перемешивать ответы: +
   Оқушылардың жас ерекшелігі    
 +  Шеберлік пен дағдалардың мазмұны    
   Кітаптың көлемі    
 +  Пән бойынша меңгерілуге тиісті білімнің көлемі    
       
89  Т.Ақшолақовтың мектепте әдебиетті оқытуға байланысты әдістемелік еңбектерін ата Секция:  
+   Көркем шығармалардың эстетикалық табиғатын таныту Вес вопроса: 1
 +  Көркем шығарманы талдау Перемешивать ответы: +
 +  ҮІІІ кластың әдебиет оқулығына методикалық нұсқау    
   Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер    
   Сөз өнері сабақтары    
   Әдебиет  сабақтарының түрлері мен үлгілері    
       
90 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің негізін салған ғалым-әдіскерлер Секция:  
   Мақпырұлы С. Вес вопроса: 1
   Жаманбаева Қ. Перемешивать ответы: +
   Дүйсебаев С.    
 +  Кәрібаев Ш.    
   Баттал Р.    
+   Қоңыратбаев Ә.    
 +  Көшімбаев А.    
91  9-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын басты талаптар Секция:  
+   Оқылған бір немесе бірнеше туынды бойынша проблемалық сипаттағы пікірнама-шығарма жаза алуы Вес вопроса: 1
   Проблемалық сұрақтарға байыпты, нақты жауап бере алуы Перемешивать ответы: +
   Әдеби шығармаларда бейнеленген оқиғалар мен кейіпкерлер әрекетіне өзіндік көзқарасын білдіре отырып сипаттай алуы    
   Оқылған шығарманың тақырыбын түсініп, мұндағы басты кейіпкерлерге мінездеме бере алуы    
   Мәтінге қысқаша жоспар құра білуі    
 +  Ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын көркемдік шындық тұрғысынан суреттей алуы    
 +  Әдебиет және т.б.өнер туындыларына пікір айта алуы    
92  Октябрь революциясына дейін қазақ даласында қатар өмір сүрген мектептер Секция:  
 +  Қадим мектебі Вес вопроса: 1
   Татар мектебі Перемешивать ответы: +
   Торғай мектебі    
 +  Жадит мектебі    
   Мамания мектебі    
 +  Ы.Алтынсарин мектебі    
       
93  Ыбырайдың методикалық пікірлері мен хрестоматиясынан көрінетін әдебиеттік оқудың басты элементтері Секция:  
 +  Пайымдап оқу Вес вопроса: 1
 +  Сыныптан тыс оқу Перемешивать ответы: +
   Түсініп оқу    
   Жаздыру    
   Аударып оқу    
 +  Мазмұндау    
   Жаттау    
94  Қадим оқуының мақсаты Секция:  
 + Құран сүресін тану Вес вопроса: 1
   Дүнияуй білімге үйрету Перемешивать ответы: +
   Жан-жақты білім алуын қамтамасыз ету    
 +  Тілін калимаға келтіру    
   Орыс мәдениетімен таныстыру    
 +  Мұсылмандыққа баулу    
       
95  Әдеби шығарманы оқу қай кезеңде оқылатын және мақсаты дұрыс белгіленбеген жағдайда қандай методикалық қателіктер кетіп жатады? Секция:  
   Дауыстап оқу жөніндегі дағдысы төмен Вес вопроса: 1
 +  Идеялық-көркемдік мазмұнынан оқушылардың тұтас түрде қабылдап түсінуіне нұқсан келеді Перемешивать ответы: +
+   Оқушының келістіріп оқу даағдысын жетілдіруге толық мүмкіндік бермейді    
   Оқушының оқуға салғырт қарауына әкеліп соғады    
   Оқушының оқуға ынтасы төмендейді    
+   Оқушының оқу техникасында жіберіп тұрған қателерін ат үсті түзете салушылық    
   Кейбір заңдылықтарды ұмытып кету    
96  Шығарманы оқу кезіндегі дауыс кідірістерінің түрлерін атаңыз Секция:  
+   Грамматикалық Вес вопроса: 1
   Синтаксистік Перемешивать ответы: +
 +  Логикалық    
   Шартты    
 +  Психологиялық    
   Морфологиялық    
   Семантикалық    
97  Көркем сөзді мәнерлеп оқудың негізгі шарттары Секция:  
 +  Өлең ырғағын келтіріп оқу Вес вопроса: 1
   Жай асықпай оқу Перемешивать ответы: +
   Жылдам оқу    
   Өлең құрылысына байланысты    
   Өлең өлшеміне байланысты    
 +  Өлең тармағына байланысты    
 +  Өлең шумағына байланысты    
98  Көрнекті совет әдіскерлерінің бірі М.А.Рыбникова оқулықтағы мәтіннің көлеміне қатысты қандай мөлшерді ұсынады? Секция:  
+   Ү сыныпта 2-3 беттен Вес вопроса: 1
   Ү сыныпта 4-8 беттен Перемешивать ответы: +
   Ү сыныпта 2 беттен    
 +  ҮІ сыныпта 2-4 беттен аспасын    
   ҮІ сыныпта 5-6 беттен    
 +  ҮІІ сыныпта ҮІ кл сәл көлемдірек    
       
99  Жұмбақтың оқушыға берер тәрбиелік мәні Секция:  
   Тыңдаушыны ұйытып, әсерлендіреді Вес вопроса: 1
   Оқушының құмарта тыңдап, зор әсер алуын қамтамасыз етеді Перемешивать ответы: +
 +  Заттың сөз суреті арқылы берілген бейнесін ойлап табуға баулиды    
   Өмірдің мәнін түсінуге үйретеді    
   Шешен сөйлеуге дағдаландырады    
+   Жорамалдау қабілетін арттырады    
 +  Тапқырлыққа, зейінділікке баулиды    
100  ІҮ-ҮІІ класс бағдарламаларында әдебиет теориясына берілетін білім жиынтығын мөлшерлеп белгілегенде ескерілетін ерекшелік Секция:  
 +  Оқушының жас ерекшелігі Вес вопроса: 1
 +  Білім көлемі Перемешивать ответы: +
 +  Әр сыныпта өтілетін әдеби материалдың ерекшелігі    
   Кітаптың көлемі    
   Жазушының қай дәуірде өмір сүргені    
   Оқытушының біліктілігі    
   Шығарманың тіл көркемдігі    

Вопросы типа «Упорядочение»№ Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
1 Ойлап табады, құрастырады, шығарады, бағалайды, талқылайды, байланыстырады қай жүйеге жатады? Секция:  
  Білім (знание) Вес вопроса: 1
 + Түсіну (понимание) Перемешивать ответы: +
  Талдау (анализ)    
 + Қолдану (применение)    
  Ұғу    
  Жинақтау (синтез)    
 + Қабылдау    
2 Модульдік әдістерге қандай сабақ түрлері жатады? Секция:  
 + Іскерлік ойындар Вес вопроса: 1
  Тренингтік ойындар Перемешивать ответы: +
  Ситуациялық сұрақтар дайындау    
 + Баспасөз сабағы    
  Оқытуды ұйымдастыру формалары    
  Білімді тексеру    
 + Сот сабақтары    
3 Ұжымдық оқыту технологиясының әдістері: Секция:  
  Тұлғаны тәрбиелеу Вес вопроса: 1
 + Өздік бағалау Перемешивать ответы: +
  Тәрбие процесін қозғау    
 + Жұптық, ұжымдық бағалау    
  Дидактикалық білім беру    
 + Қорытынды баға шығару    
  Оқыту теориясын арттыру    
4 Әдебиетті оқып үйрену кезінде қажетті сыныптан тыс жұмыстар қатарына нелер жатады? Секция:  
 + Драмалық үйірмелер Вес вопроса: 1
  Жоспар бойынша сабақ жүргізу Перемешивать ответы: +
  Сыныптағы әдебиетті материалдарды талдау жұмыстары    
  Шығарманың жанрлық ерекшелігіне талдау жасау    
 + Экскурсиялар    
  Класс жағдайында оқушыларды тәрбиелеу    
 + Әдеби кештер    
5 Әдебиет пәнінің оқылу процесіндегі сыныпта қаралатын материалдар қатары: Секция:  
  Әдебиет үйірмелерін ұйымдастыру Вес вопроса: 1
+  Ақын - жазушының өмірі мен шығармашылығы Перемешивать ответы: +
 + Шығарманың жанрлық ерекшелігі, кейіпкерлері, тақырыбы мен идеясына талдау    
  Сыныптан тыс оқуға баулу    
 + Жазушылардың шығармашылығынан үзінді беру    
  Әдебиетті оқудың әдістерін түсіндіру    
  Әдебиеттің басқа ғылым салаларымен байланысын түсіндіру    
6 Оқушыны тәрбиелеу, білімін жетілдіруде мұғалімге қандай талаптар қойылады? Секция:  
 + Терең білімді болуы Вес вопроса: 1
  Ең бастысы әдеби білімді болуы Перемешивать ответы: +
 + Педогогикалық және методикалық шеберлігінің мол болуы    
 + Әдебиетті әрдайым творчестволық шабытпен оқыта білуі    
  Оқушыларды тәрбиелеуге бейімділігі    
  Шығармашылық қасиетінің басымдылығы    
  Әдебиетті оқытудың әдіс-амалдарын жетік білуі    
7 Әдебиетті оқытудың әдіс-тәсілдерін көрсетіңіз: Секция:  
 + Түсіндірмелі, иллюстративтік; Вес вопроса: 1
 + Бағларламалық; модельдік әдістер Перемешивать ответы: +
  Бақылау; бағалау әдістері;    
  Салыстырмалы;    
 + Эвристикалық; проблемалық;    
  Тарихи әдістері    
  Диахрондық әдісі    
8 Әдіс бұл – ... Секция:  
  оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданатын тәсілдері. Вес вопроса: 1
  Әдебиетті оқыту әдістемесі пәнінде қолданылатын тәсілдердің жиынтық атауы Перемешивать ответы: +
+  Мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі    
  Белгілі бір ғылым саласына ғана тән атау    
  оқушылардың ғылыми дереккөздер негізінде білім алуы    
 + танымға қызығушылық туғызып, оқушының ақыл - ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді.    
  таным жүйесінің жетілуін тоқтатады    
9 Оқыту тәсілдерінің түрлері: Секция:  
  таным жүйесін кеңейту тәсілдері; Вес вопроса: 1
  ғылыми ойлауға дайындау тәсілдері Перемешивать ответы: +
+  ой, зейін, ес, қабылдау, қиялды жақсарту тәсілдері;    
  сана, сезім, ақылға әсер ету тәсілдері;    
 + мәселелі жағдаят тудыруға көмектесетін тәсілдер;    
  Жағдаят тудырмайтын тәсілдер;    
 + оқушылар арасындағы қарым - қатынасты басқару, оқушылардың сезімдеріне әсер ететін тәсілдер;    
10 Академик Ю.Н.Бабанский өзінің "Оқу – тәрбие процесін оптималдандыру” деген еңбегінде әдістерді қандай топтарға бөліп көрсетеді? Секция:  
  Оқушылардың оқу – таным қызметін топтау әдістері Вес вопроса: 1
 + Оқушылардың оқу – таным қызметін ұйымдастыру әдістері Перемешивать ответы: +
  Оқушыларды оқу – таным қызметін талдау әдістері    
  Оқушылардың оқу – таным қызметін бағалау әдістері    
 + Оқу – таным қызметінің тиімділігін бақылау әдістері    
  Оқушылардың оқу – таным қызметін үйрету әдістері    
 + Оқушылардың оқу – таным қызметін көтермелеу әдістері    
11 Оқушылардың оқу – таным қызметін ұйымдастыру әдісіне жатады... Секция:  
 + сөздік (әңгіме, лекция, пікірлесу), көрнекілік (иллюстрация, портрет, суреттеу, мүсіндер) Вес вопроса: 1
+  практикалық (поэтикалық талдау, көркем мәтінмен жұмыстар) Перемешивать ответы: +
  зерттеу әдісі    
  Ғылыми эксперименттік әдісі    
 + Репродуктивтік, эвристикалық әдістері    
  Жабайы экперименттік әдісі    
  Аралық әдістері    
12 М.И.Махмутов оқытуда жоғары жетістіктерге әкелетін оқу әдістерін іріктеген. Ол қандай әдістер? Секция:  
 + ақпарат беру әдісі, түсіндіру әдісі Вес вопроса: 1
  ретроспективті әісі Перемешивать ответы: +
 + Ынталандыру әдісі    
  зерттеу әдісі    
  Эксперименттік әдісі    
  баяндау әдісі    
 + тәжірибелік әдісі    
13 Импрессивтік әдіс бұл – ... Секция:  
 + Шығарма кейіпкерлерінің мінез-құлқын талдауға көмектеседі Вес вопроса: 1
  оларды ғылыми ойлауға алып барады Перемешивать ответы: +
 + оқушылар шығарманың авторы туралы ақпарат алады    
  Оқушыларды ынталандырады;    
  шығармашылық белсенділігін арттырады    
 + оқушы өз іс-әрекетіне есеп бере бастайды    
  іс-әрекетке деген оң көзқарастың болуы    
14 Экспрессивтік әдіс арқылы: Секция:  
 + шығармашылық белсенділігін арттырады Вес вопроса: 1
  оларды ғылыми ойлауға алып барады Перемешивать ответы: +
  оқушылар шығарманың авторы туралы ақпарат алады    
 + тәрбиеленушілердің біліктілігін арттырады.    
  балаларды ынталандырады;    
 + рухани мәдениетті көруге, үйренуге көмектеседі    
  іс-әрекетке деген оң көзқарастың болуы    
15 түсіндіру әдісіне қойылатын негізгі талаптар: Секция:  
  Жаңа тақырыпты түсіндіруде көрнекі құралдардың көптеп қолданылуы; Вес вопроса: 1
 + салыстыру, қатар қою, ұқсату, жарқын мысалдар қолдану; Перемешивать ответы: +
  табиғат құбылыстарының түбірлі себептерін ашу;    
  ғылыми далдікпен сабақ өткізу үрдісі;    
 + Себеп-салдар байланысын ашып, дәлелдер келтіру;    
  бекіту кезінде оқушылар білімді дұрыс меңгеруі;    
 + сұрақтарды дәл және анық тұжырымдау    
16 Лириканың теориялық жүйедегі ұғымы нешінші сыныптар аралығында оқытылады? Секция:  
  10 Вес вопроса: 1
+ 6 Перемешивать ответы: +
4    
11    
+ 7    
5    
+ 8    
17 Мектепте әдебиетті оқытуда мұғалім сөз өнерінің қандай күшін оқушыларға түсіндіріп жеткізе білуге тиіс? Секция:  
 + Әдеби-білімділік Вес вопроса: 1
  Эстетикалық Перемешивать ответы: +
 + Тәрбиелік-дамытушылық    
  Ақындылық    
  Танығыштық    
 + Идеялық-ұйымдастырушылық    
  Көркемдік    
18 Жоғарғы сыныптарда көркем шығарманың талдау объектісіне жататын құрамды элементтері, мәселелері қайсы? Секция:  
  шығарманы қайталау Вес вопроса: 1
  шығарма деректері Перемешивать ответы: +
+  шығарманың жазылу, шығу тарихы    
  қоғамдық формация    
 + идеялық мазмұны,композициясы, сюжеті    
  Ақындармен танысу    
 + суреттеу құралдары, жанры    
19 Шығармадағы басты және екінші дәрежедегі образдарды талдағанда қандай мәселелер қарастырылады? Секция:  
 + кейіпкерге автордың және өзге кейіпкердің қарым–қатысы, көзқарасы Вес вопроса: 1
 + шығарманың сюжеттік желісі Перемешивать ответы: +
  экспозициялық элемент    
  кейіпкердің іс-әрекеті, сөйлеген сөзі    
  идеялық мазмұны    
  образдар мен идея    
 + портреті, авторлық және жанама мінездемелер    
20 Тарихи – әдебиеттік шолу және монографиялық тақырыптарды өтумен байланысты оқушылар қазақ әдебиетінің даму процесімен танысады. Мұның үш жолы бар, олар? Секция:  
  шығарманы қайталау Вес вопроса: 1
 + ақын-жазушының творчествосындағы әр түрлі кезең, белестерді өзара салыстыру Перемешивать ответы: +
  әдебиеттік шығарма туралы ілім    
  әдеби көркем шығармаларда оқып үйрену, талдау арқылы    
 + бірнеше ақын-жазушы творчествосының өзгешеліктерін, ұқсастығы және қарама-қарсылығы жөнінен өзара салыстыру    
  Диспут    
 + әдеби қозғалыстың әр түрлі дәуір кезеңдеріне жинақтап, қорытындылай отырып, сипаттама беру    
21 9-11 класс көркем шығарманы (тексті) талдауда әр алуан әдіс-амалдар қолданылып жүр. Олардың негізгілері: Секция:  
  силлабо-тоника Вес вопроса: 1
  Трагедия Перемешивать ответы: +
 + әңгіме    
  жинақтау сұрақтары    
 + оқушылар баяндамасы    
+  Диспут    
  Реализм    
22 Тексті әңгіме әдісімен талдауға байланысты қойылатын сұрақтарды методист В.В.Голубков үш жүйеге бөледі? Секция:  
 + бағдарлау сұрақтары Вес вопроса: 1
  Тарихи – әдебиеттік шолу Перемешивать ответы: +
  көркем әдебиет туралы ілім    
  әдебиеттік шығарма туралы ілім    
 + Талдау сипатындағы сұрақтар    
 + жинақтау сұрақтары    
  поэтикалық лексика, сөздің мәні және көпмағыналығы    
23 Октябрь революциясына дейін қазақ даласында үш түрлі типтегі мектеп қатар өмір сүріп келді (Ә.Қоңыратбаев). Олар: Секция:  
  Дворян балаларын оқытуға арналған әскери мектеп Вес вопроса: 1
 + Әр түрлі ғылым салаларын оқытатын жаңашыл бағыттағы жадим мектептері Перемешивать ответы: +
 + Орыстың алдыңғы қатарлы өнер-біліміне негізделген    
  «Мамания» және қазақ қыздары мектебі    
 + Ислам дінінің догмаларын үйрететін қадим мектебі    
  «Ғалия» медресесі    
  Ақмола, Семей балаларын оқытуға арналған Омбы қаласындағы орыс-қазақ мектебі    
24 Қадим оқуында оқытылатын пәндер (дәрістер) : Секция:  
  Ғибадат Вес вопроса: 1
 + Шаркітап Перемешивать ответы: +
  Джинаят    
  Астрономия    
 + Әптиек    
  Мұхтасар    
  Муакихат    
25 Жадит мектептерінде Софы Аллаяр, «Шаркітап», «Мұхтасар» деген шариғат заңдарының орнына қандай пәндер өткен? Секция:  
  Музыка Вес вопроса: 1
  Астрономия Перемешивать ответы: +
 + Жаратылыстану    
 + Тарих    
  Орыс тілі    
  Бейнелеу өнері    
 + Жағрафия    
26 Жадит мектебінің қадим мектебінен өзгешелігі: Секция:  
 + Мектепке қажетті элементтер болған (тақта, оқулық, парта, класс және т.б.) Вес вопроса: 1
  Тарих, астрономия, әдебиет, ұлт тілін мектепке енгізуге қарсы болған Перемешивать ответы: +
  Тек діни сабақтар өткен    
  Нағыз догмалық, ми қатырғыш оқу болған    
  Жадит мектебі ауылдарда өріс алды    
 + Жадид мектебі қалалы жерлерде өріс алды    
+  Дін оқуымен шектеліп қалмай, өмір талабына сәйкес пәндер де оқытылған (тарих, әдебиет, тіл, жаратылыс тану)    
27 Ы.Алтынсарин әдебиеттік оқу методикасын қазақ тәжірибесіне тұңғыш енгізе отырып, қандай факторларды алып қарайды? Секция:  
 + Оқушы Вес вопроса: 1
  Мұғалім Перемешивать ответы: +
 + Материал    
  Діни кітаптар    
  Мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы    
  Оқушылардың білімге құштарлығы    
 + Материалдың берілу тәртібі мен оқытылу жолы    
28 Ы.Алтынсариннің методикалық пікірлері мен хрестоматиясында көрінетін бастауышты оқытудың басты элементтері: Секция:  
  Пайымдап оқу Вес вопроса: 1
 + Жаттау Перемешивать ответы: +
  Сыныптан тыс оқу    
 + Жаздыру    
  Ғибратшылдық оқу    
 + Сөйлету    
  Мінездеу    
29 Ыбырайдың методикалық пікірлері мен хрестоматиясынан көрінетін бастауыш оқу мен әдебиеттік оқуда көрінетін элементтердің екеуіне де тән түрлері: Секция:  
  Мінездеу Вес вопроса: 1
+  Мазмұндау Перемешивать ответы: +
  Сыныптан тыс оқу    
  Түсініп оқу    
  Сөздік жасау    
 + Жаздыру    
 + Сөйлету    
30 Ы.Алтынсариннің педагогикалық көзқарастары орыстың қай ғалымдардың тәжірибесімен тығыз байланысты? Секция:  
  Поливанов Вес вопроса: 1
 + Стоюнин Перемешивать ответы: +
  Водовозов    
  Бунаков    
 + Толстой    
 + Ушинский    
  Некрасов    
31 Текст бойынша жұмыс істеудің сабақтық тәсілдері мен түрлері: Секция:  
 + Тексті сыныпта, үйде ұғынып талдау Вес вопроса: 1
  Сұрақ-жауап Перемешивать ответы: +
  Мінездемелік талдау    
  Автор өмірбаянына тоқталу    
 + Тексті көркемдеп оқу    
  Шығарма жазу    
 + Жоспар жасау    
32 Әдебиет сабағынан баланың жан-жақты әсер, білім алуына жәрдемдесетін факторлар: Секция:  
  Бірсарындылық Вес вопроса: 1
+  Әдіс Перемешивать ответы: +
  Шаблон    
  Мұғалімнің сабақ бойына тек өзінің сөйлеуі    
 + Тәсіл байлығы    
  Жүйесіздік    
 + Мұғалімнің шығармашылықпен оқытуы    
33 Оқыту мен талдаудың балаларға ұғымдылығы: Секция:  
 + Белгіліден белгісізге бару Вес вопроса: 1
  Бірсарынды схемада жүргізу Перемешивать ответы: +
  Әдеби ұғымның жеткілікті жасалмауы    
  Логикалық ой мен тіл жетілдіруге аса мән бермеу    
  Қойылған сұрақтарға балаларды көп араластырмау    
 + Дарадан күрделіге бару    
 + Жақыннан алысқа бару    
34 Текстологиялық жұмыстар: Секция:  
+  Мінездеме Вес вопроса: 1
  Өмірбаянмен жұмыс Перемешивать ответы: +
  Логиканы дамыту    
 + Суреттеу тәсілдерін анықтау    
  Ұғыну дағдысын қалыптастыру    
  Мұғалім айтқанын қайталаумен шектелу    
 + Портрет, пейзаж    
35 Мінездеуге құрылған күрделі жоспардың түрлеріне жататынын көрсетіңіз: Секция:  
 + Жалқы-дара мінездеу Вес вопроса: 1
  Сюжеттік мінездеу Перемешивать ответы: +
 + Салыстырмалы мінездеу    
  Идеялық мінездеу    
  Композициялық мінездеу    
  Сюжеттік-композициялық мінездеу    
 + Топтастыра мінездеу    
36 Сыныптан тыс өтілетін материалдың оқытылу жолдарын көрсетіңіз: Секция:  
 + Оқу, жоспар жасау Вес вопроса: 1
  Қорыту Перемешивать ответы: +
  Цитата түріндегі мінездеме    
 + Жазба жұмыстар    
  Ұқсас шығарма жазу    
 + Оқушының өз бетінше оқуы    
  Монтаждап оқу    
37 9-11 сыныптарда көркем әдебиет теориясының мәселелері үш жүйемен өтеді. Олар: Секция:  
 + көркем әдебиет туралы ілім Вес вопроса: 1
  шығарманың тақырыбы мен деясы туралы ілім Перемешивать ответы: +
 + әдебиеттік шығарма туралы ілім    
  автор тілі мен кейіпкер тілі арқылы    
  саяси тақырып    
  шығарманың сөйлем өзгешеліктері    
 + әдебиеттік процесс туралы ілім    
38 Жоғарғы сыныптарда оқушылардың әдеби теориялық ұғымдарын қалыптастыру мәселесіне келсек, үш түрлі жолмен жүргізіледі. Олар: Секция:  
+  қазақтың халық ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетіне жасалатын кіріспелер мен тарихи – әдеби шолулар Вес вопроса: 1
  поэтикалық лексика, сөздің мәні және көпмағыналығы Перемешивать ответы: +
  автор тілі мен кейіпкер тілі арқылы    
 + әдеби көркем шығармаларда оқып үйрену, талдау арқылы    
  шығарманың негізгі тақырыбы мен оған бағыныңқы тақырыптары, идеясы    
  көркем шығарманың сөйлем өзгешеліктері    
 + жеке монографиялық тақырыптарды өту соңында ақын – жазушының творчествосының ерекшеліктеріне қорытынды жасау    
39 Шығарманың идеялық-тақырыптық негізі қандай көркемдік формалар мен тәсілдер арқылы ашылып көрсетіледі? Секция:  
+  шығарманың кейіпкері Вес вопроса: 1
  сюжеттік құрылысы Перемешивать ответы: +
  Кейіпкерлер системасы    
  шығарманың тілі    
 + Сюжет желісі    
  өмір суреттері    
 + композициялық құрылыс    
40 Нақтылы шығарманы оқып үйрену барысында 5-класс оқушыларына қандай алғашқы теориялық ұғымдар беріледі? Секция:  
 + Баяндау Вес вопроса: 1
  Портрет Перемешивать ответы: +
  Пейзаж    
  Жағдай бейнелері    
 + Диалог    
  Экспозиция    
 + Суреттеу    
41 Голубков әдеби көркем шығарманың поэтикалық тіліне қойылатын қандай ерекшеліктерді атаған? Секция:  
 + идеялық-эмоциялық күші Вес вопроса: 1
  әсірелеу күші Перемешивать ответы: +
  негіздеу күші    
  Талдау күші    
 + эстетикалық күші    
  сипаттау күші    
 + әсер ету күші    
42 Жоғарғы сыныптарда қайталаудың бірнеше түрлері бар. Олар: Секция:  
 + жаңа материалдың өтілген материалмен ұқсастығы және өзгешелігі жағынан салыстыра отыруын қайталау Вес вопроса: 1
  әдебиет сабағында қорытында жұмыстары Перемешивать ответы: +
 + қазақ әдебиеті тарихының және әдебиет теориясының күрделі мәселелерін қайталау үшін арнаулы сабақтар өткізу    
  әдебиеттің таптық, халықтық, партиялық сипаты    
  ақын-жазушылардың стиль ерекшеліктерін, көркемдік тәсілдерін қайталау    
 + өтілген монографиялық тақырыпты жинақтап қайталау үшін оқушыларға сұраулар жаздыру    
  қазақтың ағартушы демократтары өзара салыстырыла отырып қайталанады    
43 Оқушылардың сөйлеу тіліне қойылатын талаптарды жинақтап, тұжырымдап айтсақ. Олар: Секция:  
  әдеби шығарманы оқу және мазмұнын ұғыну Вес вопроса: 1
  Эпос Перемешивать ответы: +
 + оқушы өзінің айтайын деген ойын, пікірін жүйелі, байланысты түрде айтып беруге дағдылану    
  шығарманың негізгі тақырыбы мен оған бағыныңқы тақырыптары, идеясы    
 + сөзі тартымды, мазмұнды, дәлелді болсын    
 + әдеби тілдің нормасынан шығып, ауытқып кетпей, оны сақтап мәнерлеп сөйлеуге жаттықсын    
  ақын-жазушылардың стиль ерекшеліктерін, көркемдік тәсілдерін қайталау    
44 Мектепте қолданылатын әдебиет құралдарын өзара өзгешелік сипаттарына қарай үш топқа бөлуге болады: Секция:  
  Қазақ тілі кітабы Вес вопроса: 1
 + әдебиеттік оқу кітабы Перемешивать ответы: +
 + әдебиет хрестоматиясы    
  шығарманы қайталау    
 + әдебиет оқулығы    
  көркем шығарманың сөйлем өзгешеліктері    
  поэтикалық лексика, сөздің мәні    
45 Мектепте әдебиетті оқытудың алдына қоятын мақсат міндеттері қандай? Секция:  
  Оқушы жастарымызға әрі білім, әрі тәрбие беру Вес вопроса: 1
+  оқушыны, сыныптан, мектептен тыс уақыттағы жағдайы мен мүмкіншілігін зерттеп білу Перемешивать ответы: +
 + оқушылардың әдебиет сабағында алған білім қорын молайтып, ой-өрісін дамыту    
  оқушылардың таныдық көзқарасын, сана-сезімін қалыптастыру    
 + айтылған жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру    
  сыныптан тыс оқу жұмысын дұрыс жолға қою    
  мектепте сыныптан тыс оқу жұмысын дұрыс ұйымдастыру    
46 Сыныптан тыс уақытта әдебиеттен жүргізілетін жұмыстар әр алуан. Бұл жұмыстардың мектептерімізде көптен бері келе жатқан түрлерін атап көрсетіңіз. Секция:  
 + сыныптан тыс оқу, үйірмелер Вес вопроса: 1
  көркем әдебиет, ғылыми, техникалық Перемешивать ответы: +
 + әдебиет газеті мен қолжазба журналдар    
  әдеби – творчестволық, драмалық    
  мәнерлеп оқу үйірмелері    
 + әдеби-көркем кештер, спектакльдер, көрмелер, серуен, кино, театрға бару    
  оқушылар конференциясы    
47 Оқушылардың сыныптан тыс уақыттағы жұмысын ұйымдастырудың бір түрі және оның міндеті Секция:  
  сыныптан тыс оқу жұмысын дұрыс ұйымдастыру Вес вопроса: 1
 + олардың сыныптан тыс оқу жұмысын дұрыс жолға қою Перемешивать ответы: +
  оқу жылындағы сыныптан тыс оқу жұмысын дұрыс ұйымдастыру    
 + оқушыларды программаға енбей қалған ауыз әдебиеті және жазба әдебиетіміздің таңдамалы үлгілерін оқып үйрену    
  әрбір оқушы сыныптан тыс оқуға тиісті шығармалардың тізімін жасау    
 + қазақ тіліне аударылған көрнекті шығармалармен таныстыру    
  оқушылардың сыныптан тыс оқуына басшылық ету    
48 Кітап оқырмандары конференциясын өткізу алдындағы дайындық кезінде, мұғалім қандай мәселелердің бетін ашады? Секция:  
 + каникул уақытында әрбір оқушының қандай кітап оқығаны, олардың қайсысы оған өте ұнағанын сұрап біледі Вес вопроса: 1
  оқушылардың жазғы каникул уақытында оқығандары жайында конференцияны басқарушы адамның баяндамасы болады Перемешивать ответы: +
 + оқыған кітаптарына байланысты шығарма жаздырылады    
  әдебиет мұғалімінің тапсыруы бойынша бірнеше оқушы өздерінің оқыған кітаптарынан алған әсерлерін айтады    
 + кітапханашымен бірлесе отырып, жақсы, қызық кітаптардың көрмесін ұйымдастырады    
  бірнеше оқушыны оқыған қызықты кітаптары жайында конференциядан шығып сөйлеуге    
  кітапханашы немесе мұғалім алдағы уақытта қандай кітаптар оқуға болатындығын айтып, кеңес береді    
49 ІV-VІІ және VІІІ-X сыныптарда сыныптан тыс оқылатын шығармалар негізінен үш салаға жіктеледі. Олар қандай? Секция:  
 + бағдарлама бойынша міндетті түрде өтілетін көлемді және күрделі шығармалар Вес вопроса: 1
  бағдарлама бойынша үзінділері ғана өтілетін немесе қысқартылып берілген шығармалар Перемешивать ответы: +
 + бағдарламаға тікелей немесе жанама түрде байланысы бар шығармалар    
  программалық материалға идеялық-тақырыптық жағынан үндес, жақын шығармалар    
 + бағдарламаға байланысы жоқ шығармалар    
  программа бойынша өтілетін көлемді шығармалар    
  оқушылардың өз қалауынша таңдап алып оқитын шығармалары мен кітаптары    
50 ІV-VІІ класс оқушыларының сыныптан тыс кақытта оқитын шығармаларын төрт топқа бөлуге болады Секция:  
  программаға байланысты жоқ шығармалар Вес вопроса: 1
+  бағдарлама бойынша өтілетін көлемді шығармалар Перемешивать ответы: +
  программаға енбеген, бірақ тарихи-әдеби шолуларда қамтыла кететін ақын, жазушылардың шығармалары    
+  бағдарлама бойынша үзінділері ғана өтілетін немесе қысқартылып берілген шығармалар    
  әдебиет программасымен оншалық байланысы жоқ, бірақ орта мектепті бітіретін оқушылардың оқып білуіне қажетті делінген шығармалар    
 + бағдарламалық материалға идеялық-тақырыптық жағынан үндес, жақын шығармалар    
  оқушылардың кітапты өз қалауынша таңдап алып оқуына мүмкіндік беретін ерікті оқу    
51 ХІХ-ХІ класс оқушыларының сыныптан тыс уақытта оқитын шығармалар бес топқа бөлеміз Секция:  
 + бағдарлама бойынша өтілетін шығармалар Вес вопроса: 1
  бағдарлама бойынша міндетті түрде өтілетін көлемді және күрделі шығармалар Перемешивать ответы: +
+  бағдарлама бойынша өтілетін ақын, жазушылардың программаға енбей қалған, бірақ онда аты аталатын немесе қысқаша сипаттама беріле кететін шығармалар    
  бағдарламалық материалға идеялық-тақырыптық жағынан үндес, жақын шығармалар    
 + әдебиет бағдарламасымен оншалық байланысы жоқ, бірақ орта мектепті бітіретін оқушылардың оқып білуіне қажетті делінген шығармалар    
  оқушылардың өз қалауынша таңдап алып оқитын шығармалары мен кітаптары    
  бағдарламаға тікелей немесе жанама түрде байланысы бар шығармалар    
52 Жұмыс жоспарына енгізілетін жеке ақын, жазушылар мен көркем шығармаларды негізінен үш салаға бөлуге болады Секция:  
 + бағдарлама бойынша міндетті түрде өтілетін, бірақ жалпы шолуға енетін немесе қысқаша сипаттама беріле кететін жазушылар мен шығармалар Вес вопроса: 1
  әдеби материалдар оқушылардың әдебиет сабақтарында сол тақырыпты өту барысында алған білімдерін молайту Перемешивать ответы: +
 + бағдарламада аты аталмайтын жазушылар мен шығармалар    
  оқушылардың қазақ әдебиетінің қалыптасып, дамуының әр кезеңіндегі кейбір ерекшеліктері жқніндегі білімдерін кеңейту    
 + әдебиет жаңалықтарының қатарына жататын шығармалар мен жас талант ақын, жазушылар    
  Оқушылардың әдебиет майданында жаңа көріне бастаған жас ақын, жазушыларды, жаңа шығармаларды, олардың ерекшеліктеріне көңіл бөлу    
  мектепте әдебиетпен қатар әдеби-творчестволық үйірме ұйымдастырылуы    
53 Мектепте әдебиеттен тыс ұйымдастырылатын жұмыстың түрлері: Секция:  
+  Кино Вес вопроса: 1
  әдебиет үйірмесі Перемешивать ответы: +
  мәнерлеп оқу үйірмесі    
 + Театр    
  әдебиет кештері мен спектакьлдер    
 + мұражайға саяхат    
  әдебиет газеті мен қолжазба әдеби журналы    
54 Драмалық үйірме үшін маңызды орын алатын Секция:  
 + мектеп сахнасы Вес вопроса: 1
 + репертуар мәселесі Перемешивать ответы: +
  әдебиет көрмелері    
  өнер мен әдебиет    
 + пьесалар мен интермедиялар    
  әдеби викторина    
  әдебиет көрмесі    
55 Республикамыздың көптеген мектептерінде шығарылып жүрген газет, журналдардың аттары Секция:  
 + «Шұғыла», «Жас талап» Вес вопроса: 1
 + «Жас қанат», «Әдебиетші» Перемешивать ответы: +
  «Дала уалаяты» газеті    
  «Қазақ » газеті    
 + «Жас қарлығаш», «Жас қалам»    
  «Түркістан» газеті    
  «Қолжазба» журнал    
56 Төңкерістен кейінгі совет мектебінде оқу мен әдебиет пәні методикасының үш түрлі кезеңін ата: Секция:  
 + 1917-1927 Вес вопроса: 1
 + 1934-1935 Перемешивать ответы: +
  1917-1820    
  1938    
  1839-1900    
  1940-1945    
 + 1937-1938    
57 ХІХ ғ.әдеби тарихи процесстегі қазақ ағартушылығының негізгі бағдары? Секция:  
 + Ақын жазушылар өздерін ұлт тағдырына жауапты санау Вес вопроса: 1
  Ақын жазушыларды қаралау Перемешивать ответы: +
  Барлығы дәстүр бұзылуын заманнан көрді    
 + Оқу мәселелері Шығыс елдерімен параллель жүргізілді    
  Латын қаріпін енгізу    
  Оқу бағдарламасын түгелдей қайта жасау    
 + Мұсылманша білім беру    
58 Орыс педагогы Н.И.Ильминскийге қатысты деректер: Секция:  
 + 1822-1891 Вес вопроса: 1
  дәрігер Перемешивать ответы: +
  Философ    
  Германия    
 + Орыс педагогы    
  Италия    
 + Пенза қаласы    
59 Ильминский бітірген оқу орындары Секция:  
+  Канадағы оқу орындары Вес вопроса: 1
  Ахмет Риза медресесі Перемешивать ответы: +
 + Мысырдағы оқу орындары    
  Қазақ Ұлттық университеті    
 + Қазан діни аккадемиясы    
  Уфа қаласындағы медресе    
  Пенза діни семинариясы    
60 Орынбор қаласында қазақ-орыс мектебі қай жылы, қай айда ашылды және оған қанша қазақ баласы қабылданды? Секция:  
+  1850 жылы Вес вопроса: 1
  1986 жылы Перемешивать ответы: +
 + 50 бала    
 + 22-тамызда    
  9 қазан    
  1 қыркүйек    
  69 бала    
61 «Халық ағарту ісінің ережелері» қай жылы жарияланды және онда қандай мәселе қарастырылды? Секция:  
 + 1802 жылы Вес вопроса: 1
 + Ресейде жаңа мектеп жүйесін енгізу Перемешивать ответы: +
  804 жылы    
  Барлық Ресей алты округке бөлінді    
 + Алтынсары мектебі мәселесі    
  Пенза семинариясы    
  1985 жабылды    
62 Приход училищелерінің міндеттері: Секция:  
  Алтынсары мектебіне түсуге даярлау Вес вопроса: 1
 + Діни тәрбие мен элементарлық сауаттылық беру Перемешивать ответы: +
  Орысша білім беру    
  Екі жылдық білім беру    
 + Уездік училищелерге түсуге даярлау    
  Пенза семинариясына түсуге даярлау    
 + Бір жылдық білім беру    
63 Ушинскийдің мақалалары: Секция:  
+  «Педагогикалық әдебиеттің пайдасы туралы» Вес вопроса: 1
 + «Қоғамдық тәрбиенің халықтығы туралы» Перемешивать ответы: +
  «Педагогика негіздері»    
  «Тәрбие үшін»    
  «Оқуға шақыру»    
 + «Мектептің үш элементі туралы»    
  «Революциядан кейінгі оқу жайы»    
64 Алтынсариннің педагогикалық көзқарастары қай орыс педогогтарымен байланысты? Секция:  
 + Ушинский Вес вопроса: 1
  Гете Перемешивать ответы: +
  Ульянов    
  Корф    
 + Петрарко    
 + Толстой    
  Стеблева.    
65 Орыс халқының ұлы перзенті Ушинский қай жылы, қай айда, неше жасында қайтыс болды? Секция:  
 + 1870 жылы Вес вопроса: 1
  1986 жылы Перемешивать ответы: +
 + 46 жасында    
 + 22 желтоқсан    
  9 қазан    
  1 қыркүйек    
  69 жасында    
66 Ыбырай Алтынсариннің педогогикалық көзқарасының бастау көздері кімдер болды? Секция:  
+  К.Д.Ушинский Вес вопроса: 1
  Острогорский Перемешивать ответы: +
  С. Смирнов    
 + Л.Н. Толстой    
  Стоюнин    
  Поливанов    
 + Н.А. Корф    
67 Ы.Алтынсариннің методика саласындағы жаңашыл идеяларын көрсетіңіз. Секция:  
+  Оқулықтарды жаңа алфавит негізінде құру Вес вопроса: 1
  Ескі жазу үлгілері бойынша оқулық жасау Перемешивать ответы: +
 + Оқу үрдісін ана тіліне негіздеп үйрету    
  Мектеп бағадарламасын жасау    
  Жаңаша пәндер енгізу    
  Орыс тілінде сөздіктер жасау    
 + Кәсіби маман даярлау жұмысы    
68 Қазақ хрестоматиясына енген шығармалардың ерекшелігі неде? Секция:  
 + Әр халықтың тұрмыс-тіршілігі мен салт-дәстүрлерінен хабардар ету көзделді Вес вопроса: 1
  Оқушыларды өзге әдебиет үлгілерімен таныстыру көзделді Перемешивать ответы: +
 + Оқушыларды адалдыққа, қайырымдылыққа, еңбекке, тапқырлыққа, ұқыптылыққа баулып, адамгершілік қаситеттерді бойына сіңіру көзделеді.    
  Маман даярлаудың маңыздылығын түсіндіру    
 + Бастауыш сынып оқушыларының оқып үйренуіне жеңіл, жатық әңгімелерді беруге тырысты.    
  Оқушылардың бойына өзін-өзі басқару ережелерін дарыту    
  Ғылым мен білімнің алар орнын түсіндіруге арналған шығармалар жазды    
69 Н. Толстой құрған «Ясная Поляна» мектебінің кемшілігі неде, не себепті жабылды? Секция:  
 + Біржүйелі білімді бағаламау Вес вопроса: 1
  Оқыту әдістемесіне қатысты оқулықтар болмауы Перемешивать ответы: +
 + Оқу жоспары мен бағдарламасының және сабақ кестесінің болмауы    
  Ол мектепке келетін оқушылардың болмауы    
  Оқушылардың ынтасының болмауы    
 + Балаларды жауапкершілікке, ұйымшылдыққа және тәртіпке үйрететін мектеп ережесінің болмауы.    
  Оқушыларға құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі    
70 Л.Н. Толстойдың педогогикалық еңбектерін көрсетіңіз. Секция:  
  «Қазақ хретоматиясы» Вес вопроса: 1
 + «Әліппе» Перемешивать ответы: +
 + «Жаңа әліппе»    
  «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы»    
 + «Оқу кітабы»    
  «Ана тілі»    
  «Әліппе және оқу кітабы»    
71 Л.Н. Толстойдың педагогикалық ілімінің жағымды жақтарына нелер жатады? Секция:  
 + Балаға деген сүйіспеншілік, баланың жеке басына құрметпен қарау Вес вопроса: 1
  Шығармаларында діни сарынның басым болуы Перемешивать ответы: +
  Ясная Поляна мектебін құруы    
  Кейбір шетел мектептерінің идеяларына қарсы шығып, өз ойын ұсынуы    
  Мектептердегі бірсарындық білім жүйесінің болуы    
 + Әрбір жеке оқушының ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан талдау жатады.    
 + Балалардың шығармашылығын ояту және дамыту ептілігі,    
72 Ы.Алтынсарин өзінің «Қазақ хрестоматиясын» қандай еңбектерге сүйене отырып жазды? Секция:  
+  К. Д. Ушинский «Балалар әлемі» Вес вопроса: 1
 + Б. Ф. Бунаков «Әліппе мен оқу құралы» Перемешивать ответы: +
  «Ана тілі»    
  «Жаңа әліппе»    
 + Л. Н. Толстойдың «Әліппе және оқу кітабы»    
  «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы»    
  «Әліппе»    
73 Қазан төңкерісінен кейінгі оқу жоспарында мұғалімдерге сыныпта шығарма оқытудың қандай нұсқалары ұсынылған? Секция:  
 + «оқушының қалауымен» санасуы тиіс; Вес вопроса: 1
  оқыған шығармасын қоғаммен салыстыру тиіс ; Перемешивать ответы: +
  міндетті түрде өзге пәндермен ұштастыру;    
  шығарманы тақырыптық принциптерге сүйене бөлукерек;    
 + «ойласылған поэтика курсы» бойынша бөлу;    
  кешенді бағдарламадан мұғалім қалауы бойынша оқыту;    
 + әлеуметтік, тақырыптық және жанрлық сипатына қарай бөлу;    
74 Көптеген әдістемелік оқу құралдары мен мектептегі әдебиетті оқыту мәселелері жөніндегі мақалалардың авторы Н.М.Соколовтың ең ұтымды әдістемелік тәсілдері: Секция:  
  баяу оқу; Вес вопроса: 1
  шығармашылық оқу әдісі; Перемешивать ответы: +
  репродуктивтік оқу әдісі;    
  тек баяндау әдісі;    
 + стилдік бақылау (эвфония, жоспармен жұмыс, поэтикалық семантика, поэтикалық синтаксис т.б.);    
 + иллюстрациялау(сипаттау, суреттеу);    
 + сұрақ-жауап;    
75 Төңкерістен кейінгі әдебиетті оқыту әдістемесінің алғашқы жоспарларында жоғарғы класқа қай жазушылардың шығармаларымен толықтырылған дәстүрлі, тарихи-әдеби курс оқыту ұсынылды? Секция:  
  А.С.Пушкин; Вес вопроса: 1
 + Салтыков-Щедрин; Перемешивать ответы: +
  Н.И.Кудряшев;    
 + Г.Успенский;    
  М.Лермонтов;    
  Л.Толстой;    
 + М.Горький;    
76 Көптеген әдістеме мен оқу құралдарының авторы М.И.Рыбникованың еңбектерін көрсетіңіз: Секция:  
 + «На уроках родного языка» (1917) кітабы; Вес вопроса: 1
  «Стилистическое изучения литературы» деген баяндама; Перемешивать ответы: +
 + «Темы для внеклассных бесед с кончающими курс средней школы» (1917) кітабы;    
+  «Әдебиет методикасының теориялық негіздері» (1971);    
  «Опыт гимназических собраний в г. Вязьме» (1917) ;    
  «Задачи поэтики» («Поэтиканың міндеті»);    
  «Изучение литературного произведения в школе» (1928) атты кітабы;    
77 ХХ ғ. 60-80 ж. әдебиетті мектепте оқытудың теориясы мен практикасын дамытуға елеулі үлес қосқандар? Секция:  
+ В.В. Голубков, А.М. Докучов Вес вопроса: 1
 + С.А. Смирлов, В.И.Сорокин; Перемешивать ответы: +
  К.И. Чуковский, С.В. Михалковтар;    
 + Н.В.Колокольцев, Н.И.Кудряшев, Н.Я.Мещеряковский;    
  А.Т. Твердовкий;    
  Н.М. Соколов;    
  М.И.Рыбникова;    
78 30-жылдары М.А.Рыбникованың қандай еңбектері жарық көрді? Секция:  
 + «Жұмбақтар» Вес вопроса: 1
  Эстетика туралы Перемешивать ответы: +
 + «Стилистикаға кіріспе»    
  Изучение родного языка    
 + «Әдебиетті оқыту методикасы туралы очерктер»    
  «Темы для внеклассных бесед с кончающими курс средней школе;    
  «Современная и классическая литература в школе»;    
79 М.А.Рыбникова «Әдебиетті оқыту методикасы туралы очерктер»атты еңбегінде методиканы ғылым ретінде құрайтын қандай үш факторды атап өтеді? Секция:  
 + бала тәрбиелеудегі ерекшеліктер Вес вопроса: 1
  сыни ескертулер Перемешивать ответы: +
 + оқу құралының табиғаты    
  бағдарламадан тыс жұмыстар    
  стилистикалық жаттығулар    
 + оқытудағы негізгі мақсат    
  шығармаға анализ жасау    
80 В.В.Голубков «Әдебиетті оқыту әдістемесі»атты еңбегінде қандай мәселелерге тоқталады? Секция:  
  оқушы психологиясына Вес вопроса: 1
  шығарма тіліне Перемешивать ответы: +
 + әдебиетті оқыту әдістемесіне    
  өзіндік жұмыстарға    
 + әдебиет сабағын өткізу әдістеріне    
  жаңа бағдарлама құруға    
 + ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетіне    
81 «Көркем шығарманы оқытудағы жаңа әдіс және жазба жұмыстарын құрастыру» (1909) атты алғашқы еңбегінде В.В. Голубков қандай жұмыс түрлерін ұсынады? Секция:  
+  сыни мәліметтерді қолдану Вес вопроса: 1
  жазушылардың тіліне Перемешивать ответы: +
 + оқушының психологиясы    
  сұраунамалармен жұмыс жаса    
 + әдеби шығарманы қабылдауы    
  стилистикалық жаттығулар жүйесін    
  бағдарламадан тыс жұмыстар    
82 Н.И.Кудряшевтің мектеп бағдарламасын құрастырып сұрыптауға арналған еңбектерін атаңыз. Секция:  
  «Опыт гимназических собраний в г. Вязьме» Вес вопроса: 1
+  «Жаңа бағдарлама бойынша әдебиетті оқыту» Перемешивать ответы: +
  «Изучение родного языка»    
 + «ІV класқа арналған әдебиетті оқыту әдістемесі»    
  «Современная и классическая литература в школе»    
 + «Әдебиетті оқыту әдістемесі»    
  «Жұмбақтар»    
83 Соғыстан кейінгі он жылдықта басылым беттерінде мектептегі әдебиетті оқыту әдістемесінің қиындықтары туралы жазған орыс ғалымдарды атаңыз. Секция:  
  А.Белый Вес вопроса: 1
  В.В.Иванов Перемешивать ответы: +
  А.П. Чехов    
 + А.Т.Твердовкий    
  М.А.Рыбникова    
 + К.И. Чуковский    
  С.В.Михалков    
84 Н.И.Кудряшевтің педагогикалық институт студенттеріне арналған еңбектері қандай? Секция:  
+  «Әдебиетті оқыту әдістемесі ғылым ретінде Вес вопроса: 1
  «Русская литература в вопросах, темах и заданиях» Перемешивать ответы: +
 + «Современная и классическая литература в школе»    
  «Жұмбақтар»    
 + «Әдебиет методикасының теориялық негіздері»    
  «Орта мектепке арналған революцияға дейінгі әдебиет»    
  «Орта мектепте әдебиетті оқыту методикасының негіздері»    
85 Әдебиетті мектепте оқыту практикасы мен теориясын дамытуға үлес қосқан ғалымдар кімдер? Секция:  
 + В.В Голубков Вес вопроса: 1
  З. Я. Рез Перемешивать ответы: +
 + В.И.Сорокин    
  В. А. Никольский    
 + А.М. Докучов    
  М.А.Рыбникова    
  А.Белый    
86 ХІХ ғасырдың 1-ші жартысында қандай қалаларда гимназия ашылды? Секция:  
 + Петербургте Вес вопроса: 1
  Орынборда Перемешивать ответы: +
  Көкшетауда    
 + Мәскеуде    
  Ленинградта    
  Москвада    
 + Тверде    
87 Астана-2010 жылғы Қазақ әдебиеті бағдарламасының авторлары: Секция:  
 + Қирабаев С. Вес вопроса: 1
  С. Сейфуллин Перемешивать ответы: +
 + Әрікова Б. А. Мадиева А. Г.    
  Д. Қ. Мырзағалиев    
 + Жұмажанова Т. Қ., Құрманбай Г. С.    
  Ә. Дайырова    
  Т. Кәкішұлы    
88 10-сыныпта XІX ғ. І жартысындағы қазақ әдебиеті тарихы әдебиеті өкілдерінен кімдердің творчествосы оқытылады? Секция:  
  Мақыш Қалтайұлы Вес вопроса: 1
 + Махамбет Өтемісұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы Перемешивать ответы: +
  Әуелбек Қоңыратбаев    
  Ы. Алтынсарин    
  Бейсенғали Кенжебаев    
 + Сүйінбай Аронұлы    
 + Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы    
89 10-класста Ш.Уәлихановтың типтік бағдарлама бойынша қандай туындыларын оқыту жоспарларланған? Секция:  
  «Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры» Вес вопроса: 1
 + «Жоңғар очерктері» Перемешивать ответы: +
  «Қазақ әдебиетінің тарихы»    
  «Еспембет»    
 + «Қазақ халық поэзиясының түрлері»    
  «Қазақ халық ауыз әдебиеті»    
 + «Ыстықкөл күнделігі»    
90 М.Мөңкеұлының замана жайын суреттеген туындыларының қайсысы 10-класс типтік бағдарламасына енген? Секция:  
  «Қазына» Вес вопроса: 1
  «Әр жылдар ойлары» Перемешивать ответы: +
+  «Қарасай-Қази»    
  «Сарыарқа Сайран жерім-ай»    
 + «Шәлгез»    
  «Сарыарқаның кімдікі екендігі»    
 + «Үш қиян»    
91 XІX ғасырдың ІІ жартысындағы қазақ әдебиеті тарихы бойынша 10-класста кімдердің шығармашылығы оқыту жоспарланған? Секция:  
  Мұхит Мералыұлы Вес вопроса: 1
+  Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев Перемешивать ответы: +
  Саршолақ Боранбайұлы    
  М. Қалтайұлы    
 + М. Мөңкеұлы, Қ. Күржіманұлы    
  Ыбырай Сандыбайұлы    
  Шәңгерей Бөкейев    
92 ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы өкілдерінен типтік бағдарлама бойынша 10-класста кімдердің шығармалары оқытылады? Секция:  
  Жамбыл Жабаев Вес вопроса: 1
 + Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Перемешивать ответы: +
  Қ.Мұхаметханов    
  С.Мақпырұлы    
 + Шәкәрім Құдайбердіұлы    
  Иса Дәукебаев    
 + Нарманбет Орманбетұлы    
93 XІX ғ. соңы мен XX ғ. бас кезінде қазақ мәдениетіндегі әнші-ақындардан кімдер 10-класста бағдарламасына енген? Секция:  
 + Біржан сал Қожағұлұлы Вес вопроса: 1
  Нарманбет Орманбетұлы Перемешивать ответы: +
  Сары Батақұлы    
 + Ақан сері Қорамсаұлы    
  Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы    
  Мұрат Мөңкеұлы    
 + Әсет Найманбайұлы    
94 Ахмет Байтұрсынұлының 11-класста өтілетін еңбектерін ата: Секция:  
+  «Қырық мысал» Вес вопроса: 1
  «23 жоқтау» Перемешивать ответы: +
 + «Әдебиет танытқыш»    
  «Абайдың сөз өрнегі»    
  «Әр жылдар ойлары»    
 + «Маса»    
  «Оян, қазақ!»    
95 11-класста типтік бағдарлама бойынша оқытылатын алғашқы романдарды көрсет: Секция:  
 + «Бақытсыз Жамал» Вес вопроса: 1
  «Әділ-Мәрия» Перемешивать ответы: +
  «Қалқаман –Мамыр»    
  «Бейшара қыз»    
  «Сұлу қыз»    
 + «Ақбілек»    
 + «Қалың мал»    
96 Әр кезеңде мектепке және жоғарғы оқу орындарына арнап оқулық жазған авторлар: Секция:  
 + Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, С.Қирабаев Вес вопроса: 1
  М.Дулатов, М.Жұмабаев Перемешивать ответы: +
  М.Әзімбаев, Ш.Құдайбердіұлы    
+  Ә.Қоңыратбаев, А.Көшімбаев    
  С.Ерубаев, С.Мұратбеков    
+  С.Сейфуллин, М.Әуезов, С.Мұқанов    
  М.Сералин, М.Мырзахметов    
97 Қазақ әдебиетінің 1934 жылы шыққан 7 жылдық жаңа программасының 1932 жылғы программадан айырмашылығы: Секция:  
  Ауыз әдебиетін оқыту Вес вопроса: 1
  Ағартушылардың өмірбаянын оқытуы Перемешивать ответы: +
+  Әдебиеттік шығармаларды қоғамтану негізіне сүйегендігі    
 + Қоғамдық тақырыптар төңірегінде шоғырлануы    
  Әдебиет теориясымен шектелуі    
  Қазақ хандық дәуір әдебиетіне шолуы    
 + Әдебиетті тарихи-әдебиеттік курс ретінде оқытуға бейімдеуі    
98 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске байланысты өлең-жыр тудырған әдебиет өкілдерін атаңыз: Секция:  
  Серік Қирабаев Вес вопроса: 1
 + Иса Дәукебаев Перемешивать ответы: +
  С. Дөнентаев    
  С. Торайғыров    
 + Жамбыл Жабаев    
  М. Әуезов    
 + Омар Шипин.    
99 11-класстағы «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске байланысты туған әдебиет» тақырыбында өтілетін туындыларды көрсет: Секция:  
  «Таныстыру» Вес вопроса: 1
+  «Амангелді батыр» поэмасы Перемешивать ответы: +
  «Сыр сандық»    
  «Таза бұлақ»    
  «23 жоқтау»    
 + «Бекболат» поэмасы    
  «Зілді бұйрық»    
100 11-класс қазақ әдебиеті бағдарламасы бойынша өтілетін С.Сейфуллиннің туындыларын көрсет: Секция:  
+  «Жайлауға көшу» Вес вопроса: 1
  «Туған жер» Перемешивать ответы: +
 + «Көкшетау» поэмасы    
  «Тар жол, тайғақ кешу»    
  «Альбатрос»    
  «Біздің жақта»    
 + «Сыр сандық»    

Вопросы типа «Соответствие»№ Текст вопроса/варианты ответа   Дополнительные параметры
1   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
2   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
3   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
4   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
5   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
6   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
7   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
8   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
9   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
10   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
11   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
12   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
13   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
14   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
15   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
16   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
17   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
18   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
19   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
20   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
21   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
22   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
23   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
24   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
25   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
26   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
27   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
28   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
29   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
30   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
31   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
32   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
33   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
34   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
35   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
36   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
37   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
38   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
39   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
40   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
41   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
42   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
43   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
44   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
45   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
46   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
47   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
48   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
49   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
50   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
51   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
52   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
53   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
54   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
55   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
56   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
57   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
58   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
59   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
60   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
61   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
62   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
63   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
64   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
65   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
66   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
67   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
68   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
69   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
70   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
71   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
72   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
73   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
74   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
75   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
76   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
77   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
78   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
79   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
80   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
81   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
82   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
83   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
84   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
85   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
86   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
87   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
88   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
89   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
90   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
91   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
92   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
93   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
94   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
95   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
96   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
97   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
98   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
99   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         
100   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
         

Вопросы типа «Поле ввода»№ Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры  
1 Секция:     Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 2   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 3   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 4   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 5   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 6   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 7   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 8   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 9   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 10   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 11   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 12   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 13   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 14   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 15   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 16   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 17   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 18   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 19   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 20   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 21   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 22   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 23   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 24   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 25   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 26   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 27   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 28   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 29   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 30   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 31   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 32   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 33   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 34   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 35   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 36   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 37   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 38   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 39   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 40   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 41   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 42   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 43   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 44   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 45   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 46   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 47   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 48   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 49   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 50   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 51   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 52   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 53   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 54   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 55   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 56   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 57   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 58   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 59   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 60   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 61   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 62   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 63   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 64   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 65   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 66   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 67   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 68   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 69   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 70   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 71   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 72   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 73   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 74   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 75   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 76   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 77   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 78   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 79   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 80   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 81   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 82   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 83   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 84   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 85   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 86   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 87   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 88   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 89   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 90   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 91   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 92   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 93   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 94   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 95   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 96   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 97   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 98   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 99   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 100   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                

Приложенные файлы

  • docx 8857005
    Размер файла: 317 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий