МАТЕМ ВОУД


Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқыту әдістемесі
1.Н.Ф.Кузьмина-Цыромятникованың еңбектері:
А)Көмекші мектептің 1 сыныбында арифметикаға оқыту»
2.Бұл сыныптарла тікбұрыштың бейнесімен танысады, берілген нүктелер бойынша тік төртбұрышты салады және геометриялық фигураның элементтерімен таныс болады:
В)Екінші сыныпта
3.Көмекші мектептің математика сабағында оқытушы мен өқушылардың біріккен іс-әрекетін ұйымдастыру түріне байланысты оқытудың келесі әдістері айқындалады: A) Білімдерді айту. С)Өздік жұмыс
4.Берілген тарсырмалардың мақсаты-сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
С) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз:1,2.......,4,......6»
Д) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз:0,1,2,..5,.....12,.....20»
Ж) «15 санының көршілерін ата»
F) «Алдында тұрған санды табу үшін,берілген санды қалай өзгертеміз»
5. Жиырма саны көлемінде қосуға берілген есептер:
А) «Қызыл түсті қызғалдақ-7. сары түсті қызғалдақ-10. Барлығы қанша»
6. Берілген тапсырамаларддың мақсаты-оқушылардың заттардың көлемі жайлы түсініктерін тексеру; В) «Мына жолақшалардың қайсысы ұзынырақ» Д) « 10-нан 5-ке дейін сана» Е) « 10-нан кері сана» Ф) « 7-ден 3-ке дейін сана» 7. Берілеген тапсырманың мақсаты- жұп және тақ сандар түсінігін қалыптастыру: А) «Жұп есептердің жауаптары қандай болады?» В) « Жұп және тақ сандарды атап, жаз» 8. Сан мен цифрды сәйкестендіруге берілетін тапсырмалар: А) « Айгүл 4 қалам сатып алды. Қалам санын цифрмен көрсет» С) « Сөреден 2 кітап ал. Неше кітап алғаныңды дәптерге жаз» Ф) « Суреттегі 7 қуыршақтың жанына тиісті санды жаз. 9. Баға өлшемін құрастыруға берілетін тапсырмалар: А) « Даптердің бағасы 100теңге. Даптерді сатып алу үшін сатушыға қанша ұсақ теңге бересің?» В) « 1000 теңгеге не алуға болады?» 10. Көбейту кестесін құру үшін келесі тәсілдерді қолдану тиімді болады: Д) Көбейткіштерді алмастыру заңын қолдану Ф) Бірдей топтармен санау 11. 5-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар: В) « Әр бағанда 5 есептен болса, онда сондай 3 бағанда барлығы қанша есеп» G) «3 қатарда жатқан дөңгелектерді 5-тен сана. Барлығы қанша дөңгелек?». 12. Берілген тапсырмалардың мақсаты- уақыт өлшем бірліктерін қосу және азайту амалдарын орында: А) 8 ай - 3 ай=5 ай Е) 3 сағат+ 17 минут =3 сағат 17 минут 13. Н.Ф.Кузмина-Сыромятнткова математика оқытудың келесі міндеттерін ұсынды: В) Тәжірибелік Е) Тәрбиелілік 14. Дидактикада білім көзін негізге алып оқыту әдістерінің жаңа жүктеуін 3 топқа бөледі: А) Практикалық әдістер тобы С) Сөздік әдістер тобы Е) Көрнекілік әдістер тобы 15. Берілген тапсырманың мақсаты- 100 саны көлемінде разрядттан аттамай толық ондықтармен 2 таңбалы сандарды қосу: А) Анарда 70тг бар еді. Оған Арай 15 тг берді. Анарда неше тг болды? E) Апайда 28 кітап бар еді. Ол тағы 30 кітап сатып алды. Қанша кітап болды? 16. Берілген тапсырманың мақсаты- 100 саны көлемінде разрядтан өтіп азайту: В) Есепте: 54-6=...; 48-8=... 17. 1000 көлеміндегі сандарды көбейту және бөлу негіздерін бөледі: В) Көбейту кестесінің білімдері С) Нөмерленудің меңгерілуі Д) Абак арқылы санау
18. Арифметикалық есептің мазмұнын жазу формалары:
В) Қысқартылған құрылымдық түрі
19. Қарапайым арифметикалық есеп
А) Асанда 20 ойыншық бар. Оның 7-еуі машина, қалғаны сарбазда. Асанда неше сарбаз бар?
Е) 7 кәмпит 49 теңге тұрады. 1 кәмпиттің құнын тап.
Ф) Динада 2 қуыршақ бар. Ал Гүлназда одан 2 есе артық. Гулназда неше қуыршақ бар?
20. Берілген есептердің мақсаты- геометриялық пішіндерді сызу және құрастыру:
В) 3 нүкте сал. Олары сызықпен қос. Қандай пішін болды?
Д) Ұзындығы берілген кесіндінің ұзындығынан 30 мм кем кесінді сыз
H) «Суреттегідей бұрыштар сыз».
21. Салмақ өлшемдерін түрлендіруге берілетін тапсырмалар:
А) Ұсақ өлшемдерді ірі өлшемдерге ауыстыр: 3000=... т
В) Дұрыс өлшем бірлікті қой: 1...=1000г; 100=...
Е) 200кг-ды центнерге түрлендір
22. Айлар туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
Д) Сенің туған күнін қай айда?
Ф) Қыркүйек айында неше кун бар?
Ж) Қыркүйектен кейін қай ай келеді?
23. Дайындық кезеңінде арифметикалық есептерге қатысты берілетін ұғымдар
Д) Барлығы
Ф) Кем
Ж) Артық
24. Пропевдикалық кезенінен кейінгі математикалық бөлімдердің мазмұны:
А) Көрнекі геометрияның элементтері
С) Номерлеу
Ф) Бүтін сандармен арифметикалық амалдарды орындау
25. Берілген тапсырманың мақсаты- пішіннің ауданын табуға үйрету
С) Қабырғасы 5 см шаршының ауданын есепте?
Ф) Радиусы 15 см-ге тең дөңгелектің ауданын тап
Ж) Ұзындығы 6 м, ені 3 м бөлменің ауданын есепте
26. Берілген есептердің мақсаты- геометриялық пішіндерді салыстыру
А) Үшбұрыштың тіктөртбұрыштан айырмашылықтары неде?
Ж) Берілген төртбұрыштардың қандай айырмашылықтары бар?
27.Берілген тапсырмалардың мақсаты- бөлімі бірдей жай бөлшектерді өосу және азайту:
В) 3/10 м матаның 1/10 м кесілді . Қанша метр мата қалды?
С) Тақтайшаның ұзындығы 7/10 . Оның 5/10 кесілді. Қалған бөлігін тап
28. Берілген тапсырманың мақсаты ондық бөлшктерді разрядтан аттап қосу және азайту
А) 7,23+0,48=?
В) 3+0,5=?
С) 5,155-0,243=?
Д) 4+0,13=?
Е) 2+0,3=?
Ф) 7,5-4=?
Ж) 7,4-1=?
29.Бірінші концентрдің міндеттері: Г)20 көлемдегі сандардың нөмірлеуі оқыту
30.Көмекші мектептің математика сабақтарында қолданылатын бақылау әдістері: Б) Тәжірибелік жұмыстар Д) Жазбаша жұмыстар Е) Ауызша сұрақтар қою
F) Бақылау жұмыстар.
31.Берілген тапсырмалардың мақсаты-оқышулардың санау қабілетін тексеру: С) «Алты санын көрсет» Е) «Айнұрға 5 қарандаш санап бер» Ғ) «Ыдыста неше алма бар» 32. Сан мен цифрды сәйкестендіруге берілетін тапсырмалар: А) «Сыныпта тоғыз оқушы бар. Қанша оқушы екенін дәптерге жаз» С) «Айжан 7 алма сатып алды. Алма санын цифр мен көрсет» 33.«Он бірлік – бір ондық» түсінігін қалыптастыруға берілген тапсырмалар: Б) «1- Ден қосып отырып 10 таяқша буып байла. Неше бірлік? Неше ондық?» B)«Берілген сандарды есепшотқа сал: 19, 11, 17». E) «Сандарды үлгі бойынша жаз: 12=1 онд. 2 бірл. ». F)«Сандарды үлгі бойынша жаз: 16=1 онд. 6 бірл. ».
34.Санның ондық құрамын бекіту мақсатында қолданылатын құрал.
Д) Разрядық кесте
Г) Абақ
35. Тапсырма мақсаты – кеңістік туралы түсініктерді қалыптастыру.
Д) «Айнұрдың артына, алдына, жанына ретімен тұр.»
Е) «Сары қарындаштар көп пе, қоңыр қарандаштар көп пе?»
Г) «Допты үстелдің астына, үстіне және үстел арасына қой».
36. Тапсырма мақсаты-заттың ауырлығы жайында түсініктерді қалыптастыру:
Б) « мақтасы бар қапшық пен құм салынған қапшықты салыстыр».
A) «Мына қуыршақтардың салмақтарын өлше».
E) «1 кг алмасы бар дорба ауыр ма, әлде 2 кг алмасы бар дорба ауыр ма?». 37. «Көмекші мектепте математиканы оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін өңдеумен айналысқандар»
А) Сүлейменова Р.А.
Ғ) Эк В.В
Г) Перова М.Н
38. Берілген тапсырманың мақсаты-100 саны көлемінде разрядтан аттамай екі таңбалы сандардан толық ондықтарды алу.
Б) Балалар 54 шар үрлеу керек. Оның 40 үрленді. Енді қанша шар қалды.
Е) Бір орам матада 50м., ал екіншісінде 30м-ге кем. Екінші орамда қанша метр.
39. 100 шамасындағы сандарды бөлу кестксіне үйрету үшін келесі тапсырмалар қолданады:
С) бөлу кестесін құру
40. Тапсырма мақсаты- көбейту кестесін жаттау:
Б) «3-ті көбейту кестесінің қай жолдары жоқ»
С) «2 санын көбейтуге арналған есептерді бөлу есептерге айналдыр»
Е) «Төрттен қосылы отырып 20 ға дейін сана»
41. Берілген тапсырмалардың мақсаты-санның құрамын анықтауға үйрету
Д) Қайсысы артық: 1 ондық, қанша жүздік бар?»
Е) «420-ны екі санға жікте: 420=.....+....»
Ғ) «863 санында неше жүздік, ондық және неше бірлік бар?»
42. Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орынын анықтауға үйрету:
Б) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз: 200,201,... .... 212... ....220»
Ғ) «Алдында тұрған санды табу үшін, берілген санды қалай өзгертеміз?»
43. Ақыл-ой кемістігі бар оқушылырдың арифметикалық есептерді шешугдегі жай кездесетін қателіктер:
А) Кез келген сандар пен амалды жазу
Б) Керек сұрақты, амалды алып тастау
44. Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары:
Б) «Айнұрдың қолында бірнеше тайақша бар. Ол екі таяқшаны Әсетке берді. Айнұрда таяқша азайды ма? Көбейді ме?»
С) « Себетте бірнеше алмұрт бар. Мен 1 алмұртты алдым. Себетте алмұрт азайды ма? Көбейді ме?»
45. Арнайы мектепте геометриялық материялды бекіту тапсырмалары:
Б) Геометриялық фигураларды сызу, құрастыру
Д) Геометриялық мазмұнды есептер шұғару
Ғ) Арифметикалық амалдарды орындау
46. Өлшем бірліктерін басқа өлшем бірлігіне түрлендірмей ұзындық, салмақ, құн өлшемдерін қосуға және азайтуға берілген тапсырмалар:
А) 80см+10см=
47. Минут туралы түсінікті қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
Б) «Бір минут бойы шапалақта»
Д) «Сағат тілдерін таңғы 7 болатындай етіп қой»
Е) «Үзіліс неше минутқа созылады»
48. Минут туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
Б) «Айман 2 минутта 3 есеп шығарады. Ол неше минутта неше есеп шығарады»
Е) «1 минутта неше есеп шығара аласың»
49. Берілген тапсырманың мақсаты – бөлшек туралы түсінік қалыптастыру:
Е) Шаршыны 8 бөлікке бөл. Оның 1/8 бөлігін штрихта
Ғ) Заттың тең жартысын бөлшекпен ата
50. Берілген тапсырмалардың мақсаты – 100 көлеміндегі санның құрамын анықтауға үйрету:
С) «44 санында неше ондық? Неше бірлік?»
Д) «30 алманы 2 тәрелкеге бөліп салсақ, әр тәрелкеге неше алма салынады?»
Е) «84санын екі санға жікте:84=…+….?»
51. Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндер түрлерін өзгерту:
Д) «Әр жаққа бағытталған екі кесіндіні қос, не шықты?»
Е) «Үшбұрыштың бір қабырғасын алып тастасаң, не пайда болады?»
52. Берілген тапсырманың мақсаты – жай бөлшектерді салыстыр:
Б) Тіктөрбұрыштың 1/3 бөлңгң үлкен бе, 2/3 бөлігі үлкен бе?
С) Бөлшектерді салыстыр: 2/4
53. Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді салыстыру:
А) Тіктөртбұрыштың 1/3 бөлігін штрихта
Б) 7/9 бөлшегінің алымы мен бөлігін ата
С) Қажет бөлшекті жаз: 3,34>....;1,57<.....
Д) Алманың Ң бөлігін маған бер
Е) Бөлшектерді өсу ретімен жаз: 30,03;30,3;3;3,03
54.Көмекші мектептегі математика курсының бөлімдері:
С) Бүтін сандар арифметикасы. Арифметикалық есептер
Д) Бөлшектер сандар
Е) Көрнекі геометрия элементтері
55.Төртінші концентрдің міндетттері:
С) Ұзындық өлшемі (км,мм), масса (г,ц,т) уақыт өлшемімен (сек) таныыстыру
Е) 1000 көлеміндегі сандардың нөмерленуіне оқыту
G) Уақыт өлшемімен (с) таныстыру.
Ф) Үш разрядтық бірліктерді жіктеу ( бірлік, ондық, жүздік) 56.Көмеккші мектептің математика сабағында оқушының оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілдеріне байланысты оқытудың келесі әдістері айқындалады:
Д) Репродуктивті әдіс
Е) Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс
57.Берілген тапсырмалардың мақсаты-санның құрамын анықтауға үйрету:
В) «9алманы үш табаққа қалай бөлуге болады»
58.Берілген тапсырмалардың мақсаты-санның құрамын анықтауға үйрету:
А) « Бір бума таяқшаларды партаға бір-бірден қой. Ондықты неше бірлікке бөлдік»
В) « 20алманы екі табаққа қалай бөлуге болады»
59.Екінші ондық сандарын үйрету міндеттері:
А) 20 шамасындағы сандармен қосу мен алу арифметикалық амалдарына үйрету
Е) Екінші ондық көлеміндегі сандарды тікелей және кері санауға үйрету
61.Ұзындық өлшемдерін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар: В) « Қағаздан метрлік өлшем жаса.Слның көмегімен сыныптың енін өлше»
С) « 4м-ге тең жіпті өлшеп алда кес»
Е) « Дәптердегі үлгідегі кесіндіні сыз» 62.3-ке бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
А) « 15теңгені бірдей үш теңгелікпен ал. Қанша теңгелікпен алдың?»
Д) 3-ке бөлу кестесінің қай жолдары жоқ?»
63.3-ті көбейту кестесін оқытуға берілген тапсырмалар:
А) « 5рет 3гүлден алынды. Барлығы қанша гүл алынды?»
Е) « 3-ке көбейтілген сандарды оқы. Ол сандар қалай өзгереді?»
Ф) « Үш таяқшадан 2рет алынды. Таяқшалар саны қанша?»64. Берілген тапсырмалардың мақсаты-сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету:
А) « 431 және 341 санын салыстыр»
G) «Қай сан үлкен: 205 пе, 216 ма?». 65.Зияты зақымдалған балаларға арналған мектепте оқушылар бөлшектерді келесідей түрлендірітүрлерімен танысады:
Д) Бұрыс бөлшекті бүтін немесе аралас санға түрлендіру
Е) Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру
66.Пропедевтикалық кезеңінде оқушылардың білім деңгейін зерттеу келесі тақырыптар бойынша жүргізіледі:
А) Заттардың өлшемі мен ауырлығы туралы қарапайым түсініктер
С) Кеңістік туралы түсінік
67. Берілген тапсырмалардың мақсаты-100 көлеміндегі сандарды салыстыру:
В) « Бір орам матада 50м, ал екіншісінде 30м бар. Қайсысында мата көп» 68. Берілген тапсырманың мақсаты-100 көлеміндегі разрядттан аттап қосу:
Е) Оқушылар 39 шаршы, 7 дөңгелек қиды. Барлығы неше пішін болды?
69. Мың шамасындағы сандарды меңгеруге берілген тапсырмалар:
В) « Дәптерге жаз: 5жүздік-500-бес жүз»
С) « Есептегішке мына сандарды сал: 600,1000»
Е) « Мыңдықтар-4-разряд. Олар оң жақтан болып жазылады»
70. Санды бірнеше бірлікте арттыруға және кемітуге берілген есептер:
A)«Әсетте 6 алма, ал Арайда 4 алма бар. Арайда неше алмаға кем?».
B) «Анасы дүкеннен 3 кг алма және 4 кг алмұрт алды. Ол барлығы неге кг жеміс алды?».
G)«Бір сыныпта 26 оқушы бар. Оның 10-ы қыз бала, қалғаны ұлдар. Сыныпта неше ұл бала бар?».
С) « Кітапханада 220 кітап бар. Оның 105-і төменгі сынып оқушыларына арналған кітаптар. Кітапханада төменгі сынып оқушыларына арналған қанша кітап бар?»
71.Берілген есептердің мақсаты-геометриялық пішіндерді есептеу және геометриялық ұғымдарын қалыптастыру:
А) « Үшбұрыштың қабырғалары-3сам,5см, 6см құрастыр. Периметрін тап»
Е) Үшбұрыштың екі бұрышының қосындысы 150. Қалған бұрышын тап?»
Ж) « Есіктің ұзындығы 2м, ені одан екі есе кем. Есіктің енін тап»
72. Айлар туалы түсінікті қалыптастырға берілген тапсырмалар:
А) « Жаз айлары нешеу?»
В) « Жылдың 12-айын ата»
Ф) « Наурыз айында неше күн бар?»
73. « Бөлшектер» бөлімін оқытуда қолданылатын көрнекі, дидакткалық материалдар:
В) Бірдей бөліктерге оңай бөлінетін табиғи заттар
Д) Бірдей бөліктерге бөлінген заттардың макттері
Ф) Бірдей бөлікке бөлінген заттар мен гометриялық фигуралардың суреттері бар кесте
74.Мұғалімнің сабақты жоспарлағанда алдымен анықтайды:
А) Тақырыбын
С) міндеттерін
Е) Мақсатын
75. Берілген тапсырманың мақсаты-ондық бөлшектерді оқыту:
С) Ондық бөлшектерді ірі үлестермен жаз: 5,90=…,70,090=…
Е) Ондық бөлшектерді ірі үлестермен жаз: 103,500=
76.Арифметикалық есептерді шығару әдістемесінің кезеңдері
А) Есептің жаубын тексеру
С) Шығарылған есеппен жұмыс істеу
77.«Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің ұзындығы 10м, ені одан 3 м кем.
Бөлменің периметрін тап» тапсырманың мақсаты:
Д) Геометриялық пішіндер туралы түсініктерді бекіту
Ф) Геометриялық ұғымдарды бекіту
78.Уақыт өлшемдерін түрлендіруге берілген тапсырмалар.
А) « Мына жіптің ұзындығын өлше, екі түрлі өлшемде айт (см,м)»
В) «Жазылмай қалған санды жаз: сағ=....»
С) «Дұрыс өлшем бірлікті қой: мин=5....»
Д) « Айгүл 10тг-ге екі қалам сатып алды. Бір қадам нее тг тұрады?»
Е) «Асан 50тг Арай мен Үсенге тең бөліп берді. Әрқайсысына неше тг берді?»
Ф) «10см жолақты өлше.осы жолақтың ұзындығы дециметрмен айт»
79.Кері санауды бекітуде берілетін тапсырма:
G) «20-дан 5-ті кемітіп отырып сана».
C)«20-дан 2-ні алып тастап отырып сана».
F)«20-дан 5-ке дейін сана».
H) «20-дан 1 алып тастап сана».
80. Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
B) «45 санының көршілерін ата». 81.Толық ондықтарды қосу және азайтуға берілген тапсырмалар: F) Бір орам матада 50м. , ал екіншісінде 30 м-ге кем. Екінші орамда қанша метр? A)Буылған таяқшалар арқылы қосу амалына берілген есептерді шығар. C)Анарда 70 тг бар. Ол Арайға 50 тг берді. Анарда неше тг қалды? F) Бір орам матада 50м. , ал екіншісінде 30 м-ге кем. Екінші орамда қанша метр? H) Азайтқышты тап: 100 - … = 40.
82.Берілген тапсырманың мақсаты – 100 саны көлемінде разрядтан аттамай толық ондықтар мен біртаңбалы сандарды қосу: A) Екі бума таяқшаларға 1 таяқшаны қос. B) 7 бума (ондық) таяқшаларға 5 таяқшаны қос. C) Арманда 70 тг бар. Ол Арайға 5 тг берді. Арманда неше тг қалды?
H) Берілген әр санды 3 бірлікке арттыр: 80, 60, 50
83.Тапсырма мақсаты – кеңістік туралы түсініктерді қалыптастыру:
B) «Әуелі оң жаққа, сосын сол жаққа бұрылып қара».
D) «Допты үстелдің астына, үстіне және үстел арасына қой».
84.Масса түсініктерін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
C) «Өгіздің салмағы 1 ц, ал қойдың салмағы 55 кг. Қайсысы ауыр?».
E) «Оң қолыңа сөмкеңді, ал сол қолыңа дорбаны ал. Қайсысы жеңіл?».
85.Тапсырма мақсаты – кеңістік туралы түсініктерді қалыптастыру: С) « Даптеріңнің сол жақ жоғары жағына күннің суретін сал»
D) «Гүлді оң қолыңмен ұста». F) «Асан мен Үсеннің ортасына тұр». H) «3-ке бөлу кестесінің қай жолдары жоқ?». 86.Мың саны көлемінде азайтуға берілген есептер: C) «Айжанда барлығы 1000 теңге болды, ол оның 200 теңгесіне мектеп құралдарын және 450 теңгеге сүйікті әдеби кітабын сатып алды. Айжанда қанша теңге қалды?». D) «Берілген сандардың бірліктерін кемітіп жаз: 319, 411, 528. Үлгі: 319 – 9 = 310». 87. Кері санауды бекітуде берілетін тапсырма:
B) 220-дан 200-ге дейін кері сана.
H) Төрт жүз оннан төрт жүзге дейін кері санап шық.
88.Тура (тікелей) санауды бекітуде берілетін тапсырма:
F) Бес жүз жиырма бестен бес жүз қырыққа дейін сана.
H) Жеті жүз алпыс бестен жеті жүз сексенге дейін сана.
89. Күрделі арифметикалық есепті көрсет:
A) «Мектеп алаңында 20 ер бала және одан 2 есе аз қыз бала сенбілік жасап жүр. Барлығы неше бала сенбілік жасап жүр?».
D) «Қорада 40 қой және одан 10 бас артық сиыр тұр. Қорадағы қой мен сиырдың саны қанша?».
G) «Асанда 10 кітап бар. Ал Есенде одан 2 есе артық. Екеуінде барлығы неше кітап бар?».
90.Күрделі арифметикалық есепті көрсет:
A) «Динада 2 қуыршақ бар. Ал Гүлназда одан 2 есе артық. Екеуінде барлығы неше қуыршақ бар?».
B) «Асанда 20 ойыншық бар. Оның 5-еуі – машина, 7-еуі – тапанша, қалғаны сарбаздар. Асанда неше сарбаз бар?».
F) «7 кәмпитке 49 теңге төленсе, осындай 10 кәмпитке неше теңге төлеу керек?».
91.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді есептеу және құрастыру:
C) «Шаршының бір жағы 5 см-ге тең. Басқа жақтары неше см болады?».
D) «А бұрышы 80, В бұрышы 50 градусқа тең АВС үшбұрышын құрастыр». E) «ABCD тіктөртбұрышын құрастыр, оның AD негізі 4 см тең, ал қыры AB 1 см кем».
92.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді жіктеу:
A) «Берілген пішіндер арасынан дөңгелекті тап».
D) «Суреттен тек үшбұрыштарды көрсет».
G) «Мына пішіндердің ішінен шаршыларды теріп ал».
93. Уақыт өлшемдері туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар: B) «360 минут неше сағатты құрайды?».
E) «6 тәулікте неше сағат бар?».
G) «Сабақ неше минутқа созылатынын айт. Секундқа айналдырып жаз».
95.Көмекші мектептің математика пәні бойынша 1-сыныпта меңгеріледі:
A) Бірінші ондық сандары.
B) 10 көлемінде қосу амалдары.
D) Көбейту және бөлу амалдары.
H) 10 көлемінде қосу амалдары.
96.Бірінші концентрдің міндеттері:
A) 10 көлеміндегі сандардың номірленуіне оқыту.
E) 10 көлеміндегі сандармен арифметикалық амалдарды орындауына оқыту.
F) Құн өлшемдерімен таныстыру: 5 тг, 10 тг.
G) Он көлемінде тура және кері санау.
97.Көмекші мектептің математика сабақтарында қолданылатын бақылау түрлері:
B) Ағымдық бақылау.
D) Аралық бақылау.
G) Алдын ала бақылау.
H) Қорытынды бақылау.
98.Пропедевтикалық кезеңде оқушыларға қаламмен жазуды үйретуге арналған жаттығулар:
A) «Түзу жолақ бойымен нүктелер қой».
D) «Нүктелерді бастыр».
F) «Дәптерге үлгідегі таяқшаларды жаз».
G) «Өрнекті жалғастыр». 99. Көмекші мектепте математика пәні бойынша білімді тексеру сабағының кезеңдері: A) Ұйымдастыру кезеңі. Сабақтың мақсатымен таныстыру. 100.Жиырма саны көлемінде азайтуға берілген есептер: C) «Әсет 17-де, ал Айгүл одан 7 жас кіші. Айгүл неше жаста?». B) «Дорбада 15 алма бар. Оның 6-ын Әсет алды. Дорбада неше алма қалды?». D) «Берілген сандардың бірліктерін кемітіп жаз: 19, 17, 13. Үлгі: 19–9=10». H) «Себетте 18 жидек бар, оның 8 Сая жеп қойды. Қанша жидек калды». 101.Берілген тапсырманың мақсаты – 100 саны көлемінде разрядтан аттамай екітаңбалы санды екітаңбалы санға қосу және азайту: A) Балалар 54 шар үрлеулері керек. Оның 44-і үрленді. Енді қанша шар қалды? C) Бір қорада 32 қой бар, екіншісінде 13 қойға кем. Екі қорада қанша қой бар? 102. Берілген тапсырманың мақсаты – 100 саны көлемінде разрядтан аттамай толық ондықтар мен біртаңбалы сандарды қосу: A) Екі бума таяқшаларға 1 таяқшаны қос. H) Берілген әр санды 3 бірлікке арттыр: 80, 60, 50.
103.Сыйымдылық туралы түсініктерді қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
A) «1, 2, 3 литрлік банкелерді көрсет».
F) «Аквариумға толтырып су құй. Қанша литр су жұмсалды?» 104.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету: A) 5 алманы екі табаққа қалай бөлуге болады F) 10 қызға 200 қарындашты бөліп бер.
105. Сан мен цифрды сәйкестендіруге берілетін тапсырмалар:
C) «Жайлауда 200 мал жайылып жүр. Малдар санын цифрмен көрсет».
D) «Қораптан 2 қасық тұз ал. Неше қасық тұз алғаныңды дәптерге жаз».
G) «Суреттегі 6 қаламның жанына тиісті санды жаз». 106.Мың саны көлемінде қосуға берілген есептер: D) «Амангелді ауылында 790 тұрғын бар, ал Кішітауда 450 адам тұрады. Екі ауылдың тұрғындарын қосқанда қанша адам болады?». F) «500 санын екі санға айырбаста: 3+500=503; 3+200+300=503». H) «Берілген сандарды 2 бірлікке арттыр». 107.Жылдамдық, уақыт және қашықтықтың тәуелділігіне байланысты есептер: C) «Адам 1 сағатта 5 км жол жүреді. Ол 3 сағатта қанша км жол жүреді?». E) «Екі қаладан қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты. Біреуінің жылдамдығы 75 км/сағ, ал екіншісінікі 68 км/сағ. 3 сағаттан соң олар кездесті. Екі қаланың арақашықтығы тап». F) «Машина жүргізушісі 2 сағатта 500 км жол жүрді. Ол 5 сағатта қанша км жол жүреді?». 108.Күрделі арифметикалық есепті көрсет: A) «Мектеп алаңында 20 ер бала және одан 2 есе аз қыз бала сенбілік жасап жүр. Барлығы неше бала сенбілік жасап жүр?». D) «Қорада 40 қой және одан 10 бас артық сиыр тұр. Қорадағы қой мен сиырдың саны қанша?». G) «Асанда 10 кітап бар. Ал Есенде одан 2 есе артық. Екеуінде барлығы неше кітап бар?».
109.Тапсырма мақсаты – көлем түсініктерін қалыптастыру:
B) «Көлемі үлкен текшені көрсет».
F) «Суреттен ұзын көйлекті қызды көрсет».
H) «Сыныптағы ең ұзын бойлы баланы ата». 110.Үшінші концентрдің міндеттері: C) 100 көлеміндегі сандардың номірленуіне оқыту. G) Екі таңбалы сандармен көбейту және азайту амалдарын орындауға оқыту. H) 100 көлеміндегі cандар 111. Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету: A) «1 және 3 санын салыстыр». F) «8 алма көп пе, 10 алма көп пе?». G) «Қай сан үлкен: 5 пе, 6 ма?». H) «6 шар аз ба, 2 шар аз ба?». 112. Тура (тікелей) санауды бекітуде берілетін тапсырма: A) Онға дейін сана. D) Беске дейін сана. F) Жиырмаға дейін сана. H) Жетіге дейін сана. 113.Бірінші ондық сандарының нөмірленуіне оқыту кезеңдері: A) Санның пайда болуы, санның цифрмен белгіленуі, оқытылып жатқан санға дейін санау. B) Зат санын санмен және цифрмен сәйкестендіру, сан қатарындағы санның алатын орны. C)Көпшіліктерді және сандарды көлемі бойынша салыстыру. санның құрамы. D)Он көлеміндегі сандардың құрамы.
114.Тапсырма мақсаты –геометриялық пішіндер туралы түсініктерді қалыптастыру:
F) «Сипап сезу арқылы тек дөңгелек заттарды анықта».
G) «Кітаптың пішіні қандай?».
H) «Суреттен пішіні төртбұрышты заттарды көрсет». 115. Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндер түрлерін өзгерту:
B) «Үшбұрыштың бір таяқшасын алып тастасақ, не қалады?».
G) «Таяқшалардың көмегімен бұрыш жасалынды. Үшбұрыш шығу үшін қанша таяқша қосу керек?».
H) «Бөлек жатқан үш кесіндіні қоссақ, қандай пішін шығады?». 116. Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары: D) Жемге көп торғай қонды. Оларға бірнеше торғай келіп қосылды. Торғай саны азайды ма, көбейді ме?. F) «Үйде бірнеше адам отырды. Оның екеуі сыртқа шығып кетті. Адам саны кеміді ме, артты ма?». G) «Арайда көп шар бар еді. Оның бірнешеуі ұшып кетті. Арайдың шарлары кеміді ме, артты ма?». 117.Күрделі арифметикалық есепті көрсет: A) «Балалар 1-қатарға 8 шырша ағашын, ал 2-қатарға 1-қатардағы шырша санынан 4-еуін кем отырғызды. Балалар барлығы неше шырша отырғызды?». D) «Бір себетте 5 алма бар. Екіншісінде одан 6 алма артық. Екі себетте барлығы неше алма бар?». F)«3 нанға 60 тг төленді. Осында 5 нан алуға неше тг қажет?». 118. Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары: B) «Айнұрдың қолында бірнеше таяқша бар. Ол екі таяқшаны Әсетке берді. Айнұрда таяқша азайды ма, көбейді ме?». G) «Сыныпта көп бала бар. Сырттан бірнеше бала кірді. Бала саны көбейді ме, азайды ма?». H) «Себетте бірнеше алмұрт бар. Мен 1 алмұртты алдым. Себетте алмұрт азайды ма, көбейді ме?». 119. Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
A) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз: 211, 212, . . . , 214, …, 216».
B) «453 санының көршілерін ата». E) «653-тен кейін қай сан тұрады?». 120. 6-ны көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
A) «Сыныпта 3 қатар парта бар. Әр қатарда 6 партадан. Барлығы неше парта?». C) «Бір қорапта 6 кәмпит бар. 6 қорапта неше кәмпит бар?». 121. Берілген тапсырманың мақсаты – 100 саны көлемінде разрядтан аттамай екітаңбалы және біртаңбалы сандарды қосу және азайту: G) Берілген әр санды 3 бірлікке арттыр: 82, 66, 52.
H) Берілген сандарды 7-ге азайт: 13, 11, 22
122.Тапсырма мақсаты – көлем түсініктерін қалыптастыру:
A) «Партаның ұзындығын өлше».
C) «Берілген таяқшалардың арасынан ең ұзынын тап».
F) «Ұзын шашты және қысқа шашты қуыршақтарды көрсет».
123.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішін мен оның элементтерін тану, жекелеу:
A) «Бұрыштың ұшы мен қабырғаларын көрсет».
D) «Тіктөртбұрыштың қанша бұрышы бар?».
F) «Берілген пішіннің элементтерін ата». 124.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндер түрлерін өзгерту:
C) «Берілген төртбұрыштардың қандай айырмашылықтары бар?».
E) «Үшбұрыштың төртбұрыштан айырмашылықтары неде?».
F) «Кез келген үшбұрыш пен теңбүйірлі үшбұрыштың айырмашылығы қандай, ал ұқсастығы ше?». 125.4-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
B) «Төрт күшікте неше аяқ? Неше құйрық?».
H)«Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана». 126. 5-ке бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
C) «20 түймені 5 балаға тең бөліп бер. Әр балаға қанша түймеден бердің?».
E) «10 лампа-шамы 5 бөлмеге тең бөлініп ілінді. Әр бөлмеге неше шам ілінді?».
127.Жүз шамасындағы сандарды меңгеруге берілген тапсырмалар:
A) «20-дан бастап 90-ға дейін толық ондықтармен сана». B) «30 бен 90-ның аралығындағы толық ондықтарды ата».
D) «40 пен 50 дейін сана».
E)& «Қызыл жолақ – 70 см, ал көк жолақ – 80 см. Қайсысы ұзынырақ?». 127.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету: A) «8 кәмпитті 2 балаға тең бөл». D) «5 алманы екі табаққа қалай бөлуге болады». Е) «3 қызға 9 қарындашты бөліп бер». H) «6 шарды 2 балаға тең бөліп бер». 128.Н. Перованың еңбектері: A) «Көмекші мектептегі арифметика бойынша дидактикалық ойындар мен жаттығулар». B) «VIII түрдегі түзете оқыту мектепте (көмекші мектепте) математиканы оқыту әдістемесі». D) «Көмекші мектепте көрнекі геометрияға оқыту». E) «VIII түрдегі арнайы (түзету) мектептегі 5 сыныпқа арналған математиканы оқыту жұмыс бағдарламасы». 129.Санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер: C) «Бір айда 30 күн болса, 3 айда неше күн бар?». E) «Әсет 21 теңгесін 7 теңгелік неше тәптер алады?». H) «Анасы 5 баласына 3 кәмпиттен берді. Анасында барлығы неше кәмпит болды?». 130.Мың саны көлемінде қосуға берілген есептер: E) «Марат бір килограмм алманы 200 теңгеге, ал Жарас бір килограмм жүзімді 350 теңгеге сатып алды. Марат пен Жарас барлығы қанша теңге жұмсады?». H) «300-ді екі санға жікте: 300 = . . . +. . . ».
131.Тапсырма мақсаты – көлем түсініктерін қалыптастыру:
F) «Үлкен және кішкентай қуыршақты көрсет».
H)«Суреттен етегі тар және етегі кең көйлектерді көрсет». 132.Бұл сыныптарда тікбұрыштың бейнесімен танысады, берілген нүктелер бойынша тік төртбұрышты салады және геометриялық фигураның элементтерімен таныс болады: А) Бірінші сыныпта В) Екінші сыныпта F) Үшінші сыныпта 133. Көмекші мектептің математика сабақтарында қолданылатын бақылау тәсілдердің түрлері: E) Алдын ала бақылау F) Қорытынды бақылау жұмысы 134. Берілген тапсырманың мақсаты – заттың ауырлығы жайында түсініктерді қалыптастыру: С) «Берілген заттардың ішінен салмақтары бірдейін тап» 135. Бұл тапсырмалардың мақсаты санның құрамын анықтауға үйрету болып табылады: А) «17 санында неше ондық,неше бірлік бар?» F) «Әр есепте азайғыш пен айырманы салыстыр» В) «8-ді екі санға жікте: 8=…+…» D) «3 бума таяқшаларды және 3 таяқшаны партаға қой. Не ондық? Неше бірлік?» E) «20 алмұртты екі табаққа қалай бөлуге болады»
136.Тәулік мезгілдері туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар: А) «Түнде адамдар ұйықтайды» E) «Күндіз дала жарық болады» F) «Оқушылар сабаққа теңертең барады» 137. Ктлометр ұғымын меңгерту үшін қанда әдістер тиімді болады: В) 1 км тұзу жолда жүру С) Экскурсия ұйымдастыру 138.100 шамасында сандарды бөлу кестесіне үйрету үшін келесі тапсырмалар қолданады: В) «2 санын көбейтуге арналған есептерді бөлу есептерге айналдыр» 139.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету: С) «863 санында неше жүздік, қанша ондық және неше бірлік бар?» D) «420-ны екі санға жікте: 420=...+...» F) «222 санын жүздіктерге, ондықтарға, бірліктерге бөл» 140. Санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер: D) «9 алманы 3 балаға тең бөліп бер. Әрқайсысына неше алмадан бердің» E) «Әсетте 2 кәмпит бар. Ал Арайда одан 2 есе көп. Арайда неше кәмпит бар» F) «Себетте бірнеше алмұрт бар. Мен 1 алмұртты алдым. Себетте алмұрт азайды ма, көбейді ме» 141.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді өлшеу және есептеу: А) «Ауданы 64 см2 шаршының қабырғалары неше см?» В) «Тікбұрышты үшбұрыштың бір қабырғасы 300. Қалған бұрыштарын өлшеп тап» F) «Ұзындығы 7 см, енң одан 3 см кем тіктөртбұрыштың периметрін еспте» 142.Ұзындық өлшемдерін түрлендіруге берілетін тапсырмалар: А) «Жолақтың ұзындығын метрмен және сантиметрмен ата» D) «Жазылмай қалған сандарды жаз: 1960 = ... м ... см» E) «20 км-ді метрге және дециметрге түрлендір» 143.Толық ондықтарды жазуға үйрету әдістері: А) Бірінші орында бірліктер, екінші орында 0 жазу арқылы D) Жұпты кесте арқылы E) Абақ арқылы 144. Уақыт өлшемдерін қосу және азайту амалдары дұрыс орындалған нұсқалар: В) «23 сағ – 11 сағ = 12 сағ» F) «3 сағ + 1 сағ 10 мин = 40 сағ 10 мин» 145.Бөлшектерді меңгеруге дайындық кезеңінің міндеттері: В) Бүтінді бөлік бөлшектер санын анықтау С) Бүтінді бөлшектерге бөлу тәсілдерін үйрету 146.Берілген тапсырмалардың мақсаты – бөлшекті бүтін санға бөлу: D) 3 бірдей қорап кәмпит 3/5 кг құрайды. Осындай 10 қорап кәмпит қанша кг E) 5/7 м мата 5 бөлікке бөлінді. Әр бөлікте неше метр матадан бар 147.Берілген тапсырмалардың мақсаты санның құрамын анықтауға үйрету: А) «3 қызға 9 қарындашты бөліп бер»+ E) «6 шарды 2 балаға тең бөліп бер»
148.Берілген тапсырмалардың мақсаты-сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету:
А) «Әр есепте азайғыш пен айырманы салыстыр»
149.Оқушыларға бұл тапсырма кері санауды бекіту барысында беріледі:
D) «20-дан 2-ні алып тастап отырып сана»
F) «20-ны екі санға жікте: 20=…+…»
150.. Көмекші мектептің оқушылары математиканың толық курсы бойынша танысатын өлшемдер жүйесі:
C) Ұзындық өлшемдері.Масса
151.. Баға өлшемін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
C) «Бір балмұздақ 10 тг тұрса, онда 5 балмұздақ қанша тұрады»
152. 6-ға бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
B) «Айгүл 6 дәптерді 6 балаға бөліп берді. Әрқайсысына неше дәптер берді?»
153.. 6-ны көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
C) «Бір қорапта 6 кәмпит бар. 6 қорапта неше кәмпит бар?»
D) «Бір қатарда 6 алма ағашы болса, онда 4 қатарда неше алма ағашы бар?»
E) «Сыныпта 3 қатар парта бар. Әр қатарда 6 партадан. Барлығы неше парта?»
154.. Жыл туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
B) «Бір жылда неше жыл мезгілі бар?»
C) «Бір жылда неше тәулік бар?»
E) «365 (366) тәулік нені құрайды?»
155.. М.Н.Перованың еңбектері:
D) «Көмекші мектептегі арифметика бойынша дидактикалық ойындар мен жаттығулар»
F) «VIII түрдегі түзете оқыту мектепте (көмекші мектепте) математиканыоқыту әдістемесі»
G) «Көмекші мектепте көрнекі геометрияға оқыту»
156.. Оқыту әдістерін таңдау келесі факторлар қатарымен қамтамассыз етіледі:
D) Оқытылатын материалдың мазмұнымен
F) Оқушылардың жасымен және даму деңгейімен
157. 100 шамасында нөмірленуді оқу барысында кездесетін қиындықтар:
D) Ондықтарды атаудағы қиындықтар (қырық, елу)
F) Екі-таңбалы санның жазылуы
G) Бірліктерден ондық, ондықтардан жүздік түсінігін қалыптастыру
158.. Берілген тапсырманың мақсаты -100 саны көлемінде разрядтан аттамай екітаңбалы және біртаңбалы сандарды қосу және азайту:
B) Берілген әр санды 3 бірлікке арттыр: 56, 63, 54
E) Арай 5 мин. қолын жуды, 13 мин. тамақтанды. Бәріне неше минут жұмсады?
F) Анарда 79 тг бар. Ол Арайға 8 тг берді. Анарда неше тг қалды?
159.. 1000 шамасындағы нөмірлеуін оқыту барысында оқушылар меңгереді:
B) Жүздіктермен санауды
C) 1000 шамасында сандардың ондық құрамын
160.. Күрделі арифметикалық ескпті көрсет:
C) «Асанда 20 ойыншық бар. Оның 5-еуі-машина, 7-еуі-тапанша, қалғаны сарбаздар. Асанда неше сарбаз бар»
E) «Динада 2 қуыршақ бар. Ал Гүлназда одан 2 есе артық. Екеуінде барлығы неше қуыршақ бар»
161. Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары:
D) «Үйде бірнеше адам отырды. Оның екеуі сыртқа шығып кетті. Адам саны кеміді ме, артты ма?»
E) «Жемге көп торғай қонды. Оларға бірнеше торғай келіп қосылды. Торғай саны азайды ма, көбейді ме?»
162. Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішін мен оның элементтерін тану, жекелеу:
A) «Үшбұрыштың қырларын сана»
E) «Берілген пішіннің бұрыштарын көрсет»
G) «Тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын көрсет»
163. Айлар туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
C) «Кестеде қай ай жазылмай қалған?»
D) «Ақпан айынданеше күн бар?»
E) «Кестеде наурыз айы нешінші орында тұр?»
164. Уақыт өлшемдерін түрлендіруге берілген тапсырмалар:
D) «Ұсақ өлшемдерді ірі өлшемдерге ауыстыр: 120 мин = ...»
E) «Жазылмай қалған сандарды жаз: 90 мин = ...сағ...мин»
F) «Дұрыс өлщем бірлікті қой: 1 ... = 60 с»
165.. Көлемді өлшеу бірліктерін оқыту барысында көмекші мектеп оқушылары меңгереді:
A) Көлемді өлшеу бірліктері туралы нақты түсінік болу, осы бірліктер қатынасының кестесін білу
F) Өлшеуден шыққан сандарды түрлендіре алу, олармен арифметикалық амалдар орындай алу
167.Арнайы мектептің оқушыларында «нөмірлеу» бөлімін оқу кезінде қалыптасуы тиіс:
C) Натуралды сандар түсінігі
D) Натуралды сандар қатары
168. 1000 шамасында нөмірленуді үйрету әдістеріне жатады:
C) Толық жүздіктерді атау
F) Үштаңбалы санды жүздіктен, ондықтан, бірліктен құру
169.. «Суреттегі әртүрлі пішіндердің арасынан шаршыны тауып, қабырғасын өлше» тапсырмасының мақсаты:
B) Геометриялық пішін мен оның элементтерін тану
C) Геометриялық пішіндерді өлшеу
D) Геометриялық пішіндерді жіктеу
170. Өлшем бірліктерін басқа өлшем бірлігіне түрлендірмей ұзындық, салмақ, құн өлшемдерін қосуға және азайтуға берілген тапсырмалар:
A) 92 тг – 27 тг =
F) 8 м + 7 м =
171.. Берілген тапсырманың мақсаты – өлшемдерді ондық бөлшектермен жазу:
A) 7/9 бөлшегінің алымы мен бөлімін ата
B) Тіктөртбұрыштың 1/3 бөлігін штрихта
172.Көмекші мектептегі математика курсының бөдімдері
А) Бөлшектер сандар
В) Көрнекі геометрия элементтері
173.Төртінші концентрдің міндеттері:
С) 1000 көлемендегі сандардың номерлеуіне оқыту
D) Үш разрядтық бірліктерді жіктеу(бірлік,ондық,жүздік)
174.Көмекші мектептегі математика пәні бойынша білімді тексеру сабағының кезеңдері:
А) Өтілген тақырыпты бекіту
D) Өтілген білімдерді қайталау. Үйге тапсырма беру
175.Берілген тапсырмалардың мақсаты-оқушылардың геометриялық пішіндерді білу қабілетін тексеру:
В) «Үшбұрышты көрсет»
D) «Доптың пішіні қандай»
Е) «Қағазға төртбұрыштың суретін сал»
176.Сан мен цифрды сәйкестендіруге берілетін тапсырмалар:
А) «Суреттегі 6 қарындаштың жанына тиісті санды жаз»
177.Кері санауды бекітуде берілетін тапсырма:
В) «20-дан 5-ті кемітіп отырып сана»
D) «20-дан 5-ке дейін сана»
178.Тапсырманың мақсаты –сан мен цифрды сәйкестендіруге үйрету:
А) «Суреттегі 7аюдың жанына тиісті санды жаз»
D) 11 санды цифрмен жаз
179.Жыл туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
А) «Бір жылда неше күн болады?»
Е) «12 ай нені құрайды?»
180.Сан қатарының негізгі қасиеттерін бекіту тапсырмалары:
А) Сандық ретті толтыру
Е) Берілген саннан үлкен немесе кіші санды санды көрсету
F) Санның «көршілерін» атау
181.Тапсырма мақсаты-көлем түсініктерін қалыптастыру:
С) «Суреттен етегі тар және етегі кең көйлектерді көрсет»
D) «Ұзын көйлек киген қуыршақты өзіңе ал!
Е) «Үлкен және кішкентай қуыршақты
көрсет»
182.Тапсырма мақсаты-уақыт түсініктерін қалыптастыру:
А) «Қыс айларын ата»
В) «Сенің туған күнін қай айда?»
183.100 шамасында сандарды бөлу кестесіне үйрету үшін келесі тапсырмалар қолданады:
А) Бөлу кестесін құру
184.Берілген тапсырманың мақсаты-жұп және тақ сандар түсінігін қалыптастыру:
А) «Жұп және тақ сандарды атап,жаз»
F) «Алдыңғы немесе келесі сандарды тақ сандарды жаз»
G) «Жұп есептердіңғ жауаптары қандай болады?»
185.1000 көлеміндегі сандарды қосу және азайту кезеңдері:
С) Разрядтан өту арқылы қосу және азайту
F) Толық жүздіктерді қосу және азайту
G) Разрядтан өтпей қосу және азайту
186.Мың саны көлемінде азайтуға берілген есептер:
А) «Берілген сандардың бірліктерін кемітіп жаз: 319,411,528. Үлгі: 319-9=310»
В) «Фермада барлығы 500 қой бар. Оның 150-ін жайлауға баптауға алып кетті. Фермада неше қой қалды?»
187.Санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер:
В) «Мұғалімде 10 дәптер бар. Ал оқушыда 2 есе артық. Оқушыда қанша дәптер бар?»
Е) «Қорада 50 қой және одан 5 есе аз сиыр бар. Қорада неше сиыр бар?»
188.Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары:
С) «Әсетте ақша бар. Ол ақшасының жартысын Арманға берді. Әсетте қанша ақша кеміді ме,артты ма?»
189.Геометриялық материалдарды меңгеруде кемақыл оқушыларда кездесетін қиындықтар:
А) Кеңістікті бағдарлауда
190.Берілген есетердің мақсаты-геометриялық пішіндерді сызу және құрасиыру:
С) «Кітаптағы үшбұрыштың өлшемдерін ал да,тура сондай қылып сыз»
191.Тапсырма мақсаты-көлем түсініктерін қалыптастыру:
А) «Ұзын шашты және қысқа шашты қуыршақтарды көрсет»
Е) «Үлкен және кішкентай қуыршақты көрсет»
F) «Суреттен биік(аласа) ағаштарды көрсет»
192.Кесте-шаршы (10*10) арқылы салыстырылады:
В) Бір бағанның сандары
Е) Бір реттің барлық сандары F) Нақты сандардың жанында тұратын сандар
193.Уақыт өлшемдерімен қосу және азайту амалдары дұрыс орындалған нұсқаларды көрсет:
В) 7сағ 45мин-5сағ 50мин=1 сағ 55мин
С) 23сағ-11сағ=12сағ
F) 3сағ 40мин-1сағ 50мин=1сағ 50мин
194.Берілген тапсырмалардың мақсаты-санды бір бөлігі арқылы табу:
А) Жолдың 1\3 бөлігі 20км-ге тең. Жолдың жалпы ұзындығын тап
D) Топта 4 ер бала бар. Бұл барлық балалардың 1\3 бөлігі. Топта неше бала бар?
F) Ағаштардың 4\7 бөлігін шие ағашы құрайды. Ол 7-ге тең. Ағаш саны қанша?
195.Берілген тапсырмалардың мақсаты-жай бөлшектерді көбейту:
С) Бір нанның салмағы 2\5кг,ал осындай 10нанның салмағы қанша кг болады?
D) 60км жолдың 2\3бөлігін тап.
Е) Арай 6дәптердің 1\3бөлігін Асанға берді. Арай Асанға қанша дәптер берді?
196.«Суреттегі әртүрлі пішіндердің арасынан шаршыны тауып, қабырғасын өлше» тапсырмасының мақсаты:
D)Геометриялық пішін мен оның элементтерін тану.
E)Геометриялық пішіндерді өлшеу.
G) Геометриялық пішіндерді жіктеу.
197.«Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің ұзындығы 10 м, ені одан 3 м кем. Бөлменің периметрін тап» тапсырмасының мақсаты:
A) Геометриялық пішіндерді есептеу.
D) Геометриялық пішін мен оның элементтерін тану.
H) Геометриялық пішіндер туралы түсініктерді қалыптастыру.
198.2-ге бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
B) «Асан мен Үсен 4 алманы тең бөліп жеді. Әрқайсысы қанша алмадан жеді?».
G) «10 кәмпитті 2 дорбаға бөліп сал. Әр дорбаға қанша кәмпит салынды?».
H) «2-ге бөлу кестесінің қай жолдары жоқ?».
199.2-сыныпта «бөлу» амалы туралы түсінік беруге арналған тапсырмалар:
B) «10 қасықты 2 үстелге тең бөліп қой. Әр үстелге қанша қасықтан қойдың?».
G) «10 текшені 2 қорапқа бөліп сал. Әр қорапқа қанша текше салынды?».
H) «16 суретті 2 папкаға тең бөліп сал. Әр папкаға қанша сурет салынды?».
200.3-ке бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
C) «15 теңгені бірдей үш теңгелікпен ал. Қанша теңгелікпен алдың?».
D) «18 қасықты үш балаға тең бөліп бер. Әр бала қанша қасықтан алды?».
H) «3-ке бөлу кестесінің қай жолдары жоқ?».
201.3-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
A) «5 рет 3 гүлден алынды. Барлығы қанша гүл алынды?».
E) «Үш таяқшадан 2 рет алынды. Таяқшалар саны қанша?».
G) «3-ке көбейтілген сандарды оқы. Ол сандар қалай өзгереді?».
202.4-ке бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
C) «20 ойыншықты 4 сөреге тең бөліп қой».
D) «Сара 12 кәмпитті 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше кімпиттен алды?».
G) «8 текшені 4 балаға тең бөліп бер Әр балаға қанша текшеден бердің?».
203.4-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
A) «Бір оймақтың бағасы 4 тг. Ал 3 оймаққа қанша ақша төлейсің?».
B) «Төрт күшікте неше аяқ? Неше құйрық?».
H) «Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана».
204.5-ке бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
C) «20 түймені 5 балаға тең бөліп бер. Әр балаға қанша түймеден бердің?».
E) «10 лампа-шамы 5 бөлмеге тең бөлініп ілінді. Әр бөлмеге неше шам ілінді?».
H) «5 таяқшаны тең етіп 5-ке бөл».
205.5-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
A) «Әр бағанда 5 есептен болса, онда сондай 3 бағанда барлығы қанша есеп?».
F) «Бір килограммда 5 апельсин бар. 4 килограммда неше апельсин болады?»
G) «3 қатарда жатқан дөңгелектерді 5-тен сана. Барлығы қанша дөңгелек?».
206.6-ға бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
B) «12 қарындашты 6 тең бөлікке бөл».
E) «Айгүл 6 дәптерді 6 балаға бөліп берді. Әрқайсысына неше дәптер берді?».
G) «Көрмеде 36 сурет 6 қатарға ілінді. Әр қатарда неше сурет ілінді?».
207.6-ны көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:
A) «Сыныпта 3 қатар парта бар. Әр қатарда 6 партадан. Барлығы неше парта?».
C) «Бір қорапта 6 кәмпит бар. 6 қорапта неше кәмпит бар?».
H) «Бір қатарда 6 алма ағашы болса, онда 4 қатарда неше алма ағашы бар?».
208.VIII түрдегі көмекші мектептің оқушылары математиканың толық курсы бойынша танысатын метрикалық өлшемдер жүйесі:
A) Ұзындық өлшемдері. Масса.
B) Құн өлшемі. Уақыт.
D) Аудан. Көлем. 209.Азайтудың компоненттері:
B) Азайғыш.
D) Азайтқыш.
E) Айырма.
210.Айлар туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
B) «Жаз айлары нешеу?».
E) «Жылдың 12-айын ата».
H) «Наурыз айында неше күн бар?».
B) «Кестеде наурыз айы нешінші орында тұр?»
F) «Ақпан айында неше күн бар?»
H) «Кестеде қай ай жазылмай қалған?».
C) «Қыркүйектен кейін қай ай келеді?».
E) «Қыркүйек айында неше күн бар?».
F) «Сенің туған күнің қай айда?».
211.Апта күндері туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
C) «Сендер қанша күн оқыдыңдар?».
E) «Сендер қанша күн демаласыңдар?».
G) «Дүйсенбіден келесі дүйсенбіге дейін неше күн өтті?».
C) «Бір аптада 7 күн болады».
G) «Сенбіден келесі сенбіге дейін неше күн өтеді?».
H) «Ертең аптаның қай күні?».
D) «Жұмадан келесі жұмаға дейін неше күн өтеді?».
F) «Әр сенбі сайын қалада сенбілік өтеді».
G) «8-наурыз аптаның қай күніне сәйкес келетінін күнтізбеден қара».
212.Аралас санның бұрыс бөлшекпен алмасуы:
A)1 ½ = 3/2
D) 3 ½ = 7/6
G)2 ½= 5/2
213.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішін мен оның элементтерін тану, жекелеу:
A) «Берілген пішіннің бұрыштарын көрсет»
B) «Үшбұрыштың қырларын сана»
D) «Тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын көрсет»
A) «Бұрыштың ұшы мен қабырғаларын көрсет».
214.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндер түрлерін өзгерту:
B) «Үшбұрыштың бір таяқшасын алып тастасақ, не қалады?»
G) «Таяқшалардың көмегімен бұрыш жасалынды. Үшбұрыш шығу үшін қанша таяқша қосу керек?»
H) «Бөлек жатқан үш кесіндіні қоссақ, қандай пішін шығады?»
B) «Әр жаққа бағытталған екі кесіндіні қос, не шықты?».
F) «АВС бұрышын сыз да, А және С нүктелерін түзу сызықпен қос».
H) «Үшбұрыштың бір қабырғасын алып тастасаң, не пайда болады?»
215.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді есептеу және құрастыру:
C) «Шаршының бір жағы 5 см-ге тең. Басқа жақтары неше см болады?»
D) «А бұрышы 80, В бұрышы 50 градусқа тең АВС үшбұрышын құрастыр»
E) «ABCD тіктөртбұрышын құрастыр, оның AD негізі 4 см тең, ал қыры AB 1 см кем»
A) «Ұзындығы 7 см, ені одан 3 см кем тіктөртбұрыштың периметрін есепте».
B) «Ауданы 64 см2 шаршының қабырғалары неше см?».
C) «Тікбұрышты үшбұрыштың бір қабырғасы 300. Қалған бұрыштарын тап».
216.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді есептеу және құрастыру:
C) «Сыныптың ұзындығы 8 м, ал ені одан екі есе кем. Сыныптың ауданын тап».
F) «Ұзындығы 5 см, ені 3 см тіктөртбұрыштың периметрін есепте».
G) «Периметрі 24 см шаршының қабырғасының ұзындығын тап».
217.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді есептеу және құрастыру:
B) «Есіктің ұзындығы 2 м, ені одан екі есе кем. Есіктің енін тап».
D) «Үшбұрыштың қабырғалары – 3 см, 5 см, 6 см. Периметрін тап».
E)«Үшбұрыштың екі бұрышының қосындысы 1500. Қалған бұрышын тап?»
218.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді жіктеу:
A) «Берілген пішіндердің ішінен үшбұрышты таңда»
B) «Мына пішіндердің ішінен төртбұрыштарды бөліп ал»
D) «Пішіндердің ішінен дөңгелектерді алып, маған бер»
219.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді жіктеу:
A) «Берілген пішіндер арасынан дөңгелекті тап».
D) «Суреттен тек үшбұрыштарды көрсет».
G) «Мына пішіндердің ішінен шаршыларды теріп ал».
Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді өлшеу:
C) «Сызғыш арқылы суреттегі пішіндердің бұрыштарының түрін анықта
220.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді өлшеу:
C)«Тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын өлше»
E) «Кесіндінің ұзындығы қандай?»
H) «Мына үшбұрыштың табаны неше см?»
221.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді салыстыру:
E) «Кесіндінің ұзындығын өлшеп, дәптерге см, мм өлшемінде жаз».
H) «Суреттегі тіктөртбұрыштың өлшемдерін алып, дәптеріңе жаз».
222.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді салыстыру:
C) «Берілген төртбұрыштардың қандай айырмашылықтары бар?»
E) «Үшбұрыштың төртбұрыштан айырмашылықтары неде?»F) «Кез келген үшбұрыш пен теңбүйірлі үшбұрыштың айырмашылығы қандай, ал ұқсастығы ше?»
223.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді сызу және құрастыру:
C) «Суреттегідей тіктөртбұрыштарды бір парақ қағазға сыз»
F) «Дәптерге үшбұрыш сыз»
G) «Кітаптағы үшбұрыштың өлшемдерін ал да, тура сондай қылып сыз»
224.Берілген есептердің мақсаты –геометриялық пішіндерді сызу және құрастыру
B) «Үш нүнте сал. Оларды сызықпен қос. Қандай пішін болды?».
G) «Ұзындығы берілген кесіндінің ұзындығынан 30 мм кем кесінді сыз».
H) «Суреттегідей бұрыштар сыз».
225.Берілген мәтін арифметикалық есеп мәтіні болып табылады:
A) «Сыныпта 5 ұл, 4 қыз бала отыр. Сыныпта барлығы неше бала отыр?».
B) «Сыныпта 9 бала бар. Оның 5-еуі ұл бала, қалғаны қыз. Сыныпта неше қыз?»
F) «Сыныпта 9 бала бар. Оның 4-еуі қыз бала, қалғаны ұл. Сыныпта неше ұл?»
226.Берілген мәтін арифметикалық есеп мәтіні болып табылады:
C) «Арманда 3 алма, 5 алмұрт бар. Арманда барлығы неше жеміс бар?».
D) «Әсел 10 қаламның екеуін Әсетке берді. Әселде неше қалам қалды?».
F) «Дүкенде 70 газет бар еді. Оның 30-ы сатылды. Дүкенде неше газет қалды?»
227.Берілген мәтін арифметикалық есеп мәтіні болып табылады:
C) «Мұз айдынында 3 ұл және 4 қыз сырғанақ тепті. Мұз айдынында неше бала сырғанақ тепті?».
F) «Мұз айдынында 20 бала сырғанақ тепті. Олардың 6 үйіне кетті. Мұз айдынында неше бала қалды?».
G) «Мұз айдынында 10 ұл және 5 қыз сырғанақ тепті. Мұз айдынында неше бала сырғанақ тепті?».
229.Берілген тапсырмалардың мақсаты – бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді қосу және азайту:
C) Жердің 1/9-не пияз, 2/7-не сәбіз отырғызылды. Жердің қанша бөлігі егілген?
D) 3/5 метрі жіптің 3/7 метрі кесілді. Қанша метр жіп қалды?
H) Бақшаның 5/6 бөлігіне алма, 4/7 бөлігіне шие ағашы отырғызылды.
230.Берілген тапсырмалардың мақсаты – бөлімі бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту:
A) Егістіктің 1/9-не бидай, 3/9-не арпа егілген. Егістіктің қанша бөлігі егілген?
B) Тақтайшаның ұзындығы 7/10 м, оның 5/10 метрі кесілді. Қалған бөлігін тап.
E) 3/10 м матаның 1/10 метрі кесілді. Қанша метр мата қалды?
231.Берілген тапсырмалардың мақсаты – бөлімі бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту:
A) 1/5+3/5=?
B) Тіктөртбұрыштың ұзындығы 7/10 см, ені 5/10 см-ге кем. Енін тап.
E) Ұзындығы 2/5 см, ені 1/5 см тіктөртбұрыштың периметрін есепте.
232.Берілген тапсырмалардың мақсаты – бөлшекті бүтін санға бөлу:
B) 3 бірдей қорап кәмпит 3/5 кг құрайды Осындай 10 қорап кәмпит қанша кг?
G) 24/25 т картоп 40 дорбаға салынды. Әр дорбада қанша кг картоп бар?
H) 5/7 м мата 5 бөлікке бөлінді. Әр бөлікте неше метр матадан бар?
233.Берілген тапсырмалардың мақсаты – жай бөлшектерді көбейту:
A) 40 шақырым жердің 2/5 бөлігі неше шақырымға тең?
C) 100 санының 4/5 бөлігі нешеге тең?
F) Бір сағыз 6/9 тг тұрады. Осындай 6 сағыз неше тг тұрады?
234.Берілген тапсырмалардың мақсаты – жай бөлшектерді көбейту:
A) Жолдың 60 км жолдың 2/3 бөлігін тап.
C) Бір нанның салмағы 2/5 кг, осындай 10 нанның салмағы қанша кг болады?
D) Арай 6 дәптерінің ½ бөлігін Асанға берді? Арай Асанға қанша дәптер берді?
235.Берілген тапсырмалардың мақсаты оқушылардың геометриялық пішіндерді білу қабілетін тексеру:
B) «Үшбұрышты көрсет».
F) «Қағазға төртбұрыштың суретін сал»
H) «Доптың пішіні қандай?».
236.Берілген тапсырмалардың мақсаты оқушылардың заттардың көлемі жайлы түсініктерін тексеру:
C) «Мына жолақшалардың қайсысы ұзынырақ?»
F) «Қайсысы үлкен: мысық па, сиыр ма?».
G) «Үй биік пе, үйшік биік пе?».
237.Берілген тапсырмалардың мақсаты оқушылардың кеңістікті бағдарлай білу қабілетін тексеру:
A) «Оң қолыңмен қарындашты ал».
B) «Дәптерді сол қолыңмен ұста».
D) «Кітапті төменгі тартпаға сал».
238.Берілген тапсырмалардың мақсаты оқушылардың санау қабілетін тексеру:
B) «Ыдыста неше алма бар?».
E) «Айнұрға 5 қарындаш санап бер». H) «Алты санын көрсет».
239.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
A) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз: 1, 2,..., 4,…, 6».
B/2 санының көршілерін ата».E) «3-тен кейін қай сан тұрады?».
240.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
B) 8 санынының көршілерін ата.
E) 10 санынан кейін тұратын санды ата.
H)12 санының алдындағы санды ата.
241.Берілген есептердің мақсаты – геометриялық пішіндерді жіктеу:
A) «Берілген пішіндер арасынан дөңгелекті тап».
D) «Суреттен тек үшбұрыштарды көрсет».
G) «Мына пішіндердің ішінен шаршыларды теріп ал».
242.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
A) «10 санының көршілерін ата».
E) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз: 300, 301, 302... ...312, ... ...320».
F) «Алдында тұрған санды табу үшін, берілген санды қалай өзгертеміз?».
243.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
B) 355 санының көршілерін ата.
E) 299 санынан кейін тұратын санды ата.
H) 412 санының алдындағы санды ата
244.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
A) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз: 211, 212, ..., 214, …, 216»
B) «453 санының көршілерін ата».
E) «653-тен кейін қай сан тұрады?».
245.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету:
C) «210 санының көршілерін ата».
F) «Алдында тұрған санды табу үшін, берілген санды қалай өзгертеміз?».
H) «Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз: 200, 201, ... ... 212... ...220».
246.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету: A) «1 және 3 санын салыстыр».
C) «Оннан кері сана».
F) «8 алма көп пе, 10 алма көп пе?».
G) «Қай сан үлкен: 5 пе, 6 ма?».
247.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету: D) «Берілген санды және одан кейінгі санды салыстыр».
F) «Қайсысы артық: 2 ондық па әлде 2 ме?».
G) «Әр есепте бөлгіш пен бөліндіні салыстыр».
248.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету: A) «431 және 341 санын салыстыр».
F) «500 қой көп пе, әлде 50 ірі қара көп пе?».
G) «Қай сан үлкен: 205 пе, 216 ма?».
249.Берілген тапсырмалардың мақсаты – сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету: A) «Берілген санды және одан кейінгі санды салыстыр».
C) «Қайсысы артық: 2 мыңдық па әлде 20 ма?»
G) «Екі өрнектің мәндерін салыстыр, қайсысы артық?».
250.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санды бір бөлігі арқылы табу:
A) Жолдың 1/3 бөлігі 20 км-ге тең. Жолдың жалпы ұзындығын тап.
D) Топта 4 ер бала бар. Бұл барлық балалардың 1/3 бөлігі. Топта неше бала бар?
H) Ағаштардың 4/7 бөлігін шие ағашы құрайды. Ол 7-ге тең. Ағаш саны қанша?
251.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санды бір бөлігі арқылы табу:
B) Алма саны 5-ке тең. Ол алмұрттың 2/3-сін құрайды. Алмұрт саны нешеу?
E) Барлық қаламның 4/5 бөлігі 8 дана болса, қалам саны неше?
G) Әсет ақшасының 1/6-не 10 тг-лік сағыз алды. Онда барлығы неше тг болды?
252.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның бір бөлігін табу:.
A) 90 га егістіктің 1/9-не бидай. Егістіктің қанша гектары егілген?
D) 15 м матаның 1/3 бөлігі кесілді. Неше метр мата кесілді?
G) 140 ағаш бар. Оның 1/7 бөлігін алма ағашы құрайды. Алма ағашы қанша?
253.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның бір бөлігін табу:
C) 10 см-дің 1/5 бөлігін тап.
D) 12 метрлік жіптің ¼ бөлігі кесілді. Қанша метр жіп кесілді?
G) 30 км жолдың 1/6 бөлігі асфальтталған. Неше км жол асфальтталған?
254.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның бірнеше бөліктерін табу:
C) 10 см-дің 2/5 бөлігін тап.F) 30 км жолдың 3/5 бөлігі асфальтталған . Жолдың неше км асфальтталған?
H) 140 ағаш бар. Оның 4/7 бөлігін алма ағашы құрайды. Алма ағашы қанша?
255.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның бірнеше бөліктерін табу:
A) Тігінші 40 м матаның 2\3 бөлігін кесті. Ол неше метрді құрайды?
E) 100 санының 4/5 бөлігі нешеге тең?
G) Әсетте 260 тг болды. Оның 2/3-сіне тоқаш алды. Тоқаш неше тг тұрады?
256.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
D) «5 алманы екі табаққа қалай бөлуге болады».
E) «3 қызға 9 қарындашты бөліп бер».
H) «6 шарды 2 балаға тең бөліп бер».
257.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
D) 5 алманы екі табаққа қалай бөлуге болады.
F) 3 қызға 9 қарындашты бөліп бер.
G) 6 шарды 2 балаға тең бөліп бер.
258.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
B) «20 алмұртты екі табаққа қалай бөлуге болады».
F) «8-ді екі санға жікте: 8 = ...+...».
H) «Бір бума таяқшаларды партаға бір-бірден қой. Неше ондық? Неше бірлік?».
259.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
A) 5 алманы екі табаққа қалай бөлуге болады.
F) 10 қызға 200 қарындашты бөліп бер.
G) 500 теңгені 2 балаға тең бөліп бер.
260.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
B) «200 орындықты 10 кабинетке қалай тең бөлуге болады?».
D) «235 санында неше жүздік, ондық және бірліктер бар?».
E) «220-ны екі санға жікте: 220 = ...+...».
261.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
B) «863 санында неше жүздік, ондық және неше бірлік бар?».
D) «200 жас шыбықты 10 мектепке нешеден бөліп беруге болады?».
E) «420-ны екі санға жікте: 420 = ...+...».
262.Берілген тапсырмалардың мақсаты – санның құрамын анықтауға үйрету:
D) «200 жас шыбықты 10 мектепке нешеден бөліп беруге болады?».
E) «420-ны екі санға жікте: 420 = ...+...».
F) «863 санында неше жүздік, қанша ондық және неше бірлік бар?».
263.Берілген тапсырманы мақсаты – бөлшек туралы түсінік қалыптастыру:
D) 3/5 бөлшегінің алымын мен бөлімін ата.
E) Заттың тең жартысын бөлшекпен ата.
H) Шаршыны 8 бөлікке бөл. Оның 1/8 бөлігін штрихта.
264.Берілген тапсырманы мақсаты – жай бөлшектерді салыстыру:
A) Бөлшектерді ең үлкенінен бастап жаз: ¾, 3/5, 3/10, 3/9.
B) Бөлшектерді салыстыр: 2/4 ... ¼.
G) Тіктөртбұрыштың 1/3 бөлігі үлкен бе, 2/3 бөлігі үлкен бе?
265.Берілген тапсырманың мақсаты – белгілер саны бірдей ондық бөлшектерді разрядтан аттамай қосу және азайту:
D) 0,14 + 1,25 =?
F) 0,3 + 0,4 =?
H) 7,4 – 1,3 =?
266.Берілген тапсырманың мақсаты – белгілер саны бірдей ондық бөлшектерді разрядтан аттамай қосу және азайту:
A) 4,356 – 2,135 =?
F) 0,123 + 0,114 =?
G) 3,4 – 1,2 =?
267.Берілген тапсырманың мақсаты – белгілер саны әртүрлі ондық бөлшектерді разрядтан аттамай қосу және азайту:
C) 3,7 + 1,21 =?
E) 3,7 + 0,235 =?
G) 4,91 – 3,7 =?
268.Берілген тапсырманың мақсаты – белгілер саны әртүрлі ондық бөлшектерді разрядтан аттамай қосу және азайту:
D) 5,956 – 0,71 =?
E) 0,71 + 5,246 =?
G) 3,935 – 3,7 =?
269.Берілген тапсырманың мақсаты – бүтін санға ондық бөлшекті қосу:
A) 7 + 0,13 =?
D) 14 + 5,13 =?
H) 1 + 1,075 =?
270.Берілген тапсырманың мақсаты – бүтін санға ондық бөлшекті қосу:
B) 3 + 0,5 =?
E) 4 + 0,13 =?
G) 15 + 1,075 =?
271.Берілген тапсырманың мақсаты – жұп және тақ сандар түсінігін қалыптастыру:
D) «Жұп және тақ сандарды атап, жаз».
F) «Жұп есептердің жауаптары қандай болады?»
H) «Алдыңғы немесе келесі тақ сандарды жаз».
272.Берілген тапсырманың мақсаты – жұп және тақ сандар түсінігін қалыптастыру: B) «Мына сандардың ішінен тек жұп сандарды теріп жаз: 234, 345, 453, 466, 762, 842, 902, 801, 711»
.E) «Алдыңғы немесе келесі тақ сандарды жаз».
H) «Жұп және тақ сандарды атап, жаз».
273.Берілген тапсырманың мақсаты – заттың ауырлығы жайында түсініктерді қалыптастыру:
B) «Мына қуыршақтардың қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл?».
D) «Берілген екі ойыншықтың жеңілірегін маған бер».
F) «Берілген заттардың ішінен салмақтары бірдейін тап».
274.Берілген тапсырманың мақсаты – оқушының сандық түсініктерін дамыту:
D) «Мынау – қарындаштар, ал мынау – сызғыштар. Қайсысы көбірек?».
E) «Берілген суретте ненің саны артық: алманың ба, доптың ба?».
H) «Сыныпта 3 қыз, 3 ұл бала оқиды. Олардың саны қандай?».
275.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектен бүтін санды азайту:
A) 7,5 – 4 =?
C) 7,85 – 3 =?
D) 70,5 – 7 =?
276.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектен бүтін санды азайту:
B) 17,05 – 4 =?
C) 3,85 – 3 =?
E) 7,75 – 6 =?
277.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектер салыстыру:
E) Қажет бөлшекті жаз: 3,34>…; 1,57<….
F) Бөлшектерді өсу ретімен жаз: 30,03; 30,3; 3,3; 3,03.
H) Бөлшектерді салыстыр: 7,3 және 0,73.
278.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектер туралы түсінік қалыптастыру:
A) Тек ондық бөлшектерді теріп жаз: 3,1; 3,01; 7/40; 3/20.
E) Жай бөлшектерді оқы. Бөлімдерін алып тастап, ондық бөлшек түрінде жаз.
F) 1 г=1/1000 кг; 1 кг=... г? 1 кг=... ц?
279.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектер туралы түсінік қалыптастыру:
D) Тек ондық бөлшектерді теріп жаз: 7,1; 9,03; 8/55; 5/21.
E) Жай бөлшектерді оқы. Бөлімдерін алып тастап, ондық бөлшек түрінде жаз.
F) 1 кг=1/1000 тн; 1 тн =... кг? 1 тн =... ц?
280.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді қысқарту:
A) Ондық бөлшекті ірі үлестермен жаз: 5,300=…; 90/100=….
C) Бөлшектерді ірі үлестермен жаз: 0,90 және 0,900.
F) Ондық бөлшекті ірі үлестермен жаз: 600/1000=…; 10,30=…;
281.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді қысқарту:
C) Ондық бөлшектерді ірі үлестермен жаз: 5,90 = …; 70,090 =….
D) Ондық бөлшектерді қысқарт: 0,100 = …; 20,0180.
G) Ондық бөлшектерді ірі үлестермен жаз: 103,500 = …; 1,060 = ….
282.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру:.
B) 0,7 және 0,45 ондық бөлшектерін ортақ бөлімге келтір.
G) 5,2 және 3,600 ондық бөлшектерін ортақ бөлімге келтір.
H) Әр қатардың ондық бөлшектерін ортақ бөлімге келтіріп жаз.
283.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру:
C) 0,5 және 0,05 ондық бөлшектерін ортақ бөлімге келтір.
E) 5,2 және 3,600 ондық бөлшектерін ортақ бөлімге келтір.
H) Әр қатардағы ондық бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріп жаз.
284.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді өлшем бірліктері арқылы жазу:
C) 0,1 м = … дм.
G) Тиісті санды жаз: 1,7 м = ...м ...дм.
H) Көп нүктенің орнына тиісті өлшем бірлікті жаз: 0,3 дм = 3....
285.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді разрядтан аттап қосу және азайту:
B) 5,135 – 0, 243 =?
D) 7,23 + 0,48 =?
G) 0,8 + 0,2 =?
286.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді салыстыру:
A) Бөлшектерді салыстыр: 6,3 және 6,2.
F) Бөлшектерді ең кішісінен бастап өсу ретімен жаз: 5,347; 5,345; 5,342; 5,348.
G) Қажет бөлшекті жаз: 9,39>…; 19,52<….
Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді салыстыру:
B) Бөлшектерді салыстыр: 6,3 және 6,2
C) Бөлшектерді кему ретімен жаз: 5,347; 5,345; 5,348.
G) Қажет бөлшекті жаз: 7,23>…; 13,92<….
287.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектерді салыстыру:
B) Бөлшектерді өсу ретімен жаз: 1/5, 3/5, 2/5, 4/5.
F) Көп нүктенің орынына тиісті бөлшекті жаз: 3,04>…; 0,5<….
G) Ондық бөлшектерді салыстыр: 103,5 және 10,35.
288.Берілген тапсырманың мақсаты – өлшемдерді ондық бөлшектермен жазу:
B) 15 дм = … м.
E) 2 г = ... кг.
G) 15 кг = ... т.
289.Берілген тапсырманың мақсаты – өлшемдерді ондық бөлшектермен жазу: C) 7 мм = ... см. G) Тиісті ондық бөлшекті жаз: 5 дм = … м. H) Көп нүктенің орнына тиісті өлшем бірлікті жаз: 1 дм = 0,1 ….
290.Берілген тапсырманың мақсаты – пішіннің ауданын табуға үйрету: A) «Қабырғасы 5 см шаршының ауданын есепте». B) «Радиусы 15 см-ге тең дөңгелектің ауданын тап». E) «Ұзындығы 6 м, ені 3 м бөлменің ауданын есепте».
291.Берілген тапсырманың мақсаты – пішіннің ауданын табуға үйрету: C) «Радиусы 10 см-ге тең дөңгелектің ауданын тап». G) «Ұзындығы 7 см, ені 4 см тіктөртбұрыштың ауданын есепте». H) «Қабырғасы 4 см-ге тең шаршының ауданын тап». 292.Берілген тапсырманың мақсаты - ұқсас қосылғыштары бар есепте қосу таңбасын көбейтуге өзгерту және қысқа түрде жазу: A) «Ұқсас қосылғыштарды көбейту таңбасын қолданып, есепте». C) «Егер, мүмкін болса, қосу амалын көбейту амалына айырбастап жаз». F) «Көбейтуді қосу амалына айырбаста: 2х4=8; 2+2+2+2=8»
292.Бірінші концентрдің міндеттері:
A) 10 көлеміндегі сандардың номірленуіне оқыту.
E) 10 көлеміндегі сандармен арифметикалық амалдарды орындауына оқыту.
F) Құн өлшемдерімен таныстыру: 5 тг, 10 тг.
293.Бірінші ондық сандарының нөмірленуіне оқыту кезеңдері:
A) Санның пайда болуы, санның цифрмен белгіленуі, оқытылып жатқан санға дейін санау.
B) Зат санын санмен және цифрмен сәйкестендіру, сан қатарындағы санның алатын орны.
C) Көпшіліктерді және сандарды көлемі бойынша салыстыру, санның құрамы.
294.Бөлудің компоненттері:
B) Бөлінгіш.
D) Бөлгіш.
E) Бөлінді.
295.Бөлшектердің бірдей үлестермен көрсетілуі:
A)½ = 3/6;1/3 = 2/6
D)1/5 = 2/10; ½ = 5/10
H)1/3 = 2/6; ½ = 3/6
296.Бөлшектердің ең кіші ортақ бөлімін табу:
C) 1/5 = 2/10; ½ = 5/10
D) ½ = 3/6; 1/3 = 2/6
G) 1/3 = 2/6; ½ = 3/6
297.Бөлшектің ірі үлестер ретінде көрсетілуі:
A) 4/8 = ½
D) 3/12 = ¼
F) 2/4 = ½
298.Бөлшектің ұқсас үлестер ретінде көрсетілуі:
A) ½ = 3/6
E) ½ = 2/4
F) 1/3 = 2/6
299.Бұрыс бөлшектің аралас санмен алмасуы:
C)3/2 = 1½
E)7/2 = 3 ½
G) 5/2 = 2 ½
300.Екінші концентрдің міндеттері:
B) 20 көлеміндегі сандардың номірленуіне оқыту.
D) 20 көлеміндегі сандармен 4 арифметикалық амалдарды орындауына оқыту.
G) Ұзындық өлшемдері (см, дм), сыйымдылық өлшемі (л), уақыт өлшемдерімен (апта, тәулік, сағат) таныстыру.
301.Жыл туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
A) «Бір жылда неше тәулік бар?».
G) «Бір жылда неше жыл мезгілі бар?».
H) «365 (366) тәулік нені құрайды?».
C) «Бір ғасырда неше жыл бар?».
F) «Бір жылда неше күн болады?»
H) «12 ай нені құрайды?».
302.Жылдамдық, уақыт және қашықтықтың тәуелділігіне байланысты есептер:
C) «Адам 1 сағатта 5 км жол жүреді. Ол 3 сағатта қанша км жол жүреді?»
E) «Екі қаладан қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты. Біреуінің жылдамдығы 75 км/сағ, ал екіншісінікі 68 км/сағ. 3 сағаттан соң олар кездесті. Екі қаланың арақашықтығы тап»
F) «Машина жүргізушісі 2 сағатта 500 км жол жүрді. Ол 5 сағатта қанша км жол жүреді?»
303.Кері санауды бекітуде берілетін тапсырма:
A) «20-дан 2-ні алып тастап отырып сана». F) «20-дан 5-ке дейін сана».
G) «20-дан 5-ті кемітіп отырып сана».
304.Кері санауды бекітуде берілетін тапсырмалар қатарын көрсет:
B) «20-дан 2-ні алып тастап отырып сана». D) «200-ден 190-ға дейін сана».
G) «20-дан 5-ті кемітіп отырып сана».
305.Кері санауды бекітуде берілетін тапсырмалар:
B) «7-ден 3-ке дейін сана».
C) «Оннан кері сана».
D) «10-нан 5-ке дейін сана».
306.Көбейтудің компоненттері:
A)Көбейгіш.
F)Көбейткіш.
H)Көбейтінді.
307.Көлем түсініктерін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
A) «Үлкен және кішкентай қуыршақты көрсет».
F) «Ең үлкен шарды көрсет».
G) «Кішкентай алманы ал».
308.Көмекші мектептегі математика курсының бөлімдері:
A) Бүтін сандар арифметикасы. Арифметикалық есептер.
B) Бөлшектер сандар.
H) Көрнекі геометрия элементтері.
309.Көмекші мектептің математика пәні бойынша 1-сыныпта меңгеріледі:
A) Бірінші ондық сандары.
B) 10 көлемінде қосу және азайту амалдары.
G) Құн өлшемдері, ұзындық.
310.Күрделі арифметикалық есепті көрсет:
A) «Балалар 1-қатарға 8 шырша ағашын, ал 2-қатарға 1-қатардағы шырша санынан 4-еуін кем отырғызды. Балалар барлығы неше шырша отырғызды?»
D) «Бір себетте 5 алма бар. Екіншісінде одан 6 алма артық. Екі себетте барлығы неше алма бар?»
F) «3 нанға 60 тг төленді. Осында 5 нан алуға неше тг қажет?»
311.Қарапайым арифметикалық есепті көрсет:
B) «Мектеп алаңында 20 ер бала және одан 2 есе аз қыз бала сенбілік жасап жүр. Мектеп алаңында неше қыз бала сенбілік жасап жүр?»
C) «Қорада 40 қой және одан 10 бас артық сиыр тұр. Қорада қанша сиыр тұр?»
E) «Асанда 10 кітап бар. Ал Есенде одан 2 есе артық. Есенде неше кітап бар?»
312.Қарапайым арифметикалық есепті көрсет:
C) «Динада 2 қуыршақ бар. Ал Гүлназда одан 2 есе артық. Гүлназда неше қуыршақ бар?»
D) «7 кәмпит 49 теңге тұрады. 1 кәмпиттің құнын тап»
E) «Асанда 20 ойыншық бар. Оның 7-еуі – машина, қалғаны – сарбаздар. Асанда неше сарбаз бар?»
313.Қарапайым арифметикалық есепті көрсет:
C) «Дүкенде 70 газет бар еді. Оның 30-ы сатылды. Дүкенде неше газет қалды?»
D) «Себетте 5 алма бар. Оған тағы 6 алма салса, себетте неше алма болады?»
E) «Мұғалім үш оқушыға 2 дәптерден берді. Ол барлығы неше дәптер берді?»
314.Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары:
B) «Айнұрдың қолында бірнеше таяқша бар. Ол екі таяқшаны Әсетке берді. Айнұрда таяқша азайды ма, көбейді ме?»
G) «Сыныпта көп бала бар. Сырттан бірнеше бала кірді. Бала саны көбейді ме, азайды ма?»
H) «Себетте бірнеше алмұрт бар. Мен 1 алмұртты алдым. Себетте алмұрт азайды ма, көбейді ме?»
315.Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары:
D) «Көлде бірнеше бала жүзіп жүр. Екі бала жағаға шықты. Көлде бала көбейді ме, азайды ма?»
G) «Әсетте ақша бар. Ол ақшасының жартысын Арманға берді. Әсетте ақша кеміді ме, артты ма?»
H) «Фермада бірнеше қой бар. Оларға әкеліп тағы бірнеше қой қосты. Фермадағы қой саны артты ма, кеміді ме?»
316.Қарапайым есептерді шығаруға дайындық тапсырмалары:
D) Жемге көп торғай қонды. Оларға бірнеше торғай келіп қосылды. Торғай саны азайды ма, көбейді ме?
F) «Үйде бірнеше адам отырды. Оның екеуі сыртқа шығып кетті. Адам саны кеміді ме, артты ма?»
G) «Арайда көп шар бар еді. Оның бірнешеуі ұшып кетті. Арайдың шарлары кеміді ме, артты ма?»
317.Қосудың компоненттері:
A) Қосылғыш.
C) Қосылғыш.
G) Қосынды.
318.Құн өлшемін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
B) «5 тг-ні көрсет»
D) «10 тг-ге не алуға болады?»
G) «Дәптердің құны 10 тг. Дәптерді сатып алу үшін сатушыға қай ақшаны бересің? »
319.М.Н.Перованың еңбектері:
A) «Көмекші мектептегі арифметика бойынша дидактикалық ойындар мен жаттығулар».
B) «VIII түрдегі түзете оқыту мектепте (көмекші мектепте) математиканы оқыту әдістемесі». D) «Көмекші мектепте көрнекі геометрияға оқыту».
320.Масса өлшемдерін түрлендіруге берілетін тапсырмалар:
A) «Ұсақ өлшемдерді ірі өлшемдерге ауыстыр: 3000 кг = … т».
D) «200 кг-ды центнерге түрлендір».
F) «Дұрыс өлшем бірлікті қой: 1 ... = 100 г; 100 кг = 1 ...».
321.Масса түсініктерін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
A) «Өз денеңнің салмағын өлше».
C) «Өгіздің салмағы 1 ц, ал қойдың салмағы 55 кг. Қайсысы ауыр?».
E) «Оң қолыңа сөмкеңді, ал сол қолыңа дорбаны ал. Қайсысы жеңіл?».
322.Минут туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
A) «Бір минут бойы шапалақта».
E) «Сағаттағы минут тілі көршілес сандардың арасын неше минута өтеді?».
H) «Үзіліс неше минутқа созылды?».
323.Минут туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
B) «1 минутта неше есеп шығара аласың?»
.E) «Айман 2 минутта 3 есеп шығарады. Ол 10 минутта неше есеп шығарады?».
F) «Әсет минутына 90 сөз оқиды. Әсет 450 сөзді неше минутта оқиды?».
324.Мың саны көлемінде азайтуға берілген есептер:
A) «Алпамыста 500 теңге болды. Ол оның 65 теңгесіне балмұздақ сатып алды. Алпамыста қанша теңге қалды?».
B) «Дорбада 250 жұмсақ ойыншықтар бар. Оның 100-ін Әсет тойға алып кетті. Дорбада неше жұмсақ ойыншық қалды?».
H) «Қарағанды және Жезқазған қаласының ара қашықтығы 550 км, ал Қарағанды мен Балқаш қаласының ара қашықтығы одан екі есе аз. Қарағандыдан Балқашқа дейін неше км?».
325.Мың саны көлемінде қосуға берілген есептер:
A) «Марат бір килограмм алманы 200 теңгеге, ал Жарас бір килограмм жүзімді 350 теңгеге сатып алды. Марат пен Жарас барлығы қанша теңге жұмсады?».
E) «Дина тәтті тоқашты 250 теңгеге, ал 2 кг қантты 300 теңгеге сатып алды. Дина барлығы қанша тг жұмсады?».
G) «Есепті қысқа түрде жаз: Үлгі: 200+315+85=600; 200+400=600».
326.Мың саны көлемінде қосуға берілген есептер:
D) «Амангелді ауылында 790 тұрғын бар, ал Кішітауда 450 адам тұрады. Екі ауылдың тұрғындарын қосқанда қанша адам болады?»
F) «500 санын екі санға айырбаста: 3+500=503; 3+200+300=503»
H) «Берілген сандарды 2 бірлікке арттыр».
327.Мың шамасындағы сандарды меңгеруге берілген тапсырмалар:
A) «Дәптерге жаз: 5 жүздік – 500 – бес жүз».
F) «Есептегішке мына сандарды сал: 600, 1000».
H) «Мыңдықтар – 4-разряд. Олар оң жақтан төртінші болып жазылады».
328.Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникованың еңбектері:
E) «Көмекші мектепте арифметикалық амалдарды орындау».
F) «Көмекші мектептің I сыныбында арифметикаға оқыту».
G) «Арифметиканы оқыту пропедевтикасы».
329.Ондық бөлшектерді 10, 100, 100-ға бөлуге берілген тапсырмалар:
B) 78, 5 : 10 = 7,85
D) 78,5 : 100 = 0,785
H) 78,5 : 1000 = 0,0785
330.Ондық бөлшектерді 10, 100, 100-ға көбейтуге берілген тапсырмалар:
A) 1,23 * 10 = 12,3
C) 0,75 * 100 = 75F) 0,125 * 1000 = 125
331.Өлшем бірліктерін басқа өлшем бірлігіне ауыстырмай ұзындық, масса, құн өлшемдерін қосуға және азайтуға берілген тапсырмалар:
A) 8 м + 7 м =
C) 65 кг + 27 кг =
F) 92 тг – 27 тг =
332.Өлшем бірліктерін басқа өлшем бірлігіне ауыстырмай ұзындық, масса, құн өлшемдерін қосуға және азайтуға берілген тапсырмалар:
A) 108 г + 801 г =
B) 600 км + 70 км =
333.Пропедевтикалық кезеңде оқушыларға қаламмен жазуды үйретуге арналған жаттығулар:
A) «Түзу жолақ бойымен нүктелер қой».
D) «Нүктелерді бастыр».
F) «Дәптерге үлгідегі таяқшаларды жаз».
334.Сағат туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
A) «Үшінші сабақ сағат нешеде басталады?».
D) «1 сабақ 1 сағатқа созылады. Ал 3 сабақ неше сағатқа созылады?»
H) «60 минут нені құрайды?».
335.Сан мен цифрды сәйкестендіруге берілетін тапсырмалар:
C) «Айнұр 4 алма сатып алды. Алма санын цифрмен көрсет».
D) «Қораптан 2 қасық тұз ал. Неше қасық тұз алғаныңды дәптерге жаз».
G) «Суреттегі 6 қарындаштың жанына тиісті санды жаз».
336.Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептер:
A) «Арайда 5 дәптер бар. Ол тағы 2 дәптер сатып алды. Арайда барлығы неше дәптер болды?»
C) «Дүкенде 70 газет бар еді. Оның 30-ы сатылды. Дүкенде неше газет қалды?»
D) «Себетте 5 алма бар. Оған тағы 6 алма салса, себетте неше алма болады?»
337.Санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер:
A) «Әселде 10 қарындаш бар. Ал Арайда одан 2 есе кем. Арайда неше қарындаш бар?»
C) «Мұғалім 15 оқушыға 2 дәптерден таратты. Мұғалім барлығы неше дәптер таратты.»
E) «Асан мен Үсен 200 теңгені тең бөлісті. Әр бала қанша теңгеден алды?»
338.Секунд туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
A) «1 секундта не істеуге болады?».
C) «Сағаттың секундтық тілі қанша уақытта толық айналым жасайды?».
G) «1 минутта 60 секунд бар. Ал 2 минутта ше?».
339.Сыйымдылық туралы түсініктерді қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
B) «5 литрлік бидонды көрсет»
E) «2 литрлік ыдысты көрсет»
G) «Кесеге көп су сия ма, шелекке көп су сия ма? »
340.Тапсырма мақсаты – 7-ні көбейту кестесін жаттау:
A) «Аптада 7 күн бар. Екі аптада неше күн бар?».
E) «Бумада 7 гүл бар. Осындай 8 бума жасау үшін қанша гүл қажет?».
F) «Үш баланың әрқайсысы 7 балықтан ұстады. Барлығы неше балық?».
341.Тапсырма мақсаты геометриялық
пішіндер туралы түсініктерді қалыптастыру:
F) «Сипап сезу арқылы тек дөңгелек заттарды анықта».
G) «Кітаптың пішіні қандай?».
H) «Суреттен пішіні төртбұрышты 342.заттарды көрсет».
Тапсырма мақсаты – заттың ауырлығы жайында түсініктерді қалыптастыру:
C) «Мақтасы бар қапшық пен құм салынған қапшықты салыстыр»
G) «Берілген заттардың салмағын салыстыр»
H) «Мына дорбалардың қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл?»
343.Тапсырма мақсаты – кеңістік туралы түсініктерді қалыптастыру:
B) «Әуелі оң жаққа, сосын сол жаққа бұрылып қара».
C) «Айнұрдың артына, алдына, жанына тұр».
D) «Допты үстелдің астына, үстіне және үстел арасына қой».
344.Тапсырма мақсаты – көбейту кестесін жаттау:
C) «2 санын көбейтуге арналған есептерді өсу ретімен орналастыр».
F) «3-ті көбейту кестесінің қай жолдары жоқ?».
H) «Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана?».
345.Тапсырма мақсаты – көлем түсініктерін қалыптастыру:
A) «Партаның ұзындығын өлше».
C) «Берілген таяқшалардың арасынан ең ұзынын тап».
F)«Ұзын шашты және қысқа шашты қуыршақтарды көрсет».
346.Тапсырма мақсаты – сандық түсініктерді қалыптастыру:
B) «Үстел үстіне көп және аз дөңгелектерді қой».
C) «Суреттен аз (көп) кәмпиті бар баланы көрсет».
H) «Сары қарындаштар көп пе, қоңыр қарындаштар көп пе?».
347.Тапсырма мақсаты – уақыт түсініктерін қалыптастыру:
B) «Қыс айларын ата».
C) «Сенің туған күнің қай айда?».
G) «Аптаның қай күні жазылмаған: ..., сейсенбі, ..., бейсенбі, жұма, сенбі, ...»
348.Тәулік бөліктері туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
A) «Таңертеңнен кейін күндіз болады. Сен күндіз немен айналысасың?».
B) «Күндіз күн жарқырап тұрды».
D) «Түнде аспанда күн көрінбейді. Дала тастай қараңғы болады.».
349.Төртінші концентрдің міндеттері:
A) Үш разрядтық бірліктерді жіктеу (бірлік, ондық, жүздік).
E) Ұзындық өлшемі (км, мм), масса (г, ц, т), уақыт өлшемімен (с) таныстыру.
H) 1000 көлеміндегі сандардың номірленуіне оқыту.
350.Тура (тікелей) санауды бекітуде берілетін тапсырма:
A) Онға дейін сана.
F) Жиырмаға дейін сана.
H) Жетіге дейін сана.
351.Уақыт өлшемдері туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
B) «360 минут неше сағатты құрайды?».
E) «6 тәулікте неше сағат бар?».
G) «Сабақ неше минутқа созылатынын айт. Секундқа айналдырып жаз».
352.Уақыт өлшемдерімен қосу және азайиу амалдары дұрыс орындалған нұсқаларды көрсет:
B) 3сағ 40мин–1сағ 50мин=1сағ 50мин.
C) 7 сағ 45мин-5 сағ 50 мин=1 сағ 55 мин.
E) 23 сағ – 11 сағ = 12сағ.
353.Уақыт өлшемдерін түрлендіруге берілген тапсырмалар:
A) «Абай 1 сағаттың 15 минутын ұйықтаса, қалған неше минутын ойнайды?».
C) «Түскі асқа 35 мин, серуендеуге 50 мин. жұмсалды. Ол 1 сағаттан көп пе?».
G) «95 минут неше сағат, неше минутқа тең?».
354.Үшінші концентрдің міндеттері:
C) 100 көлеміндегі сандардың номірленуіне оқыту.
E) Ұзындық өлшемі (м), масса (кг), уақыт өлшемдерімен (жыл, ай) таныстыру.
G) Екі таңбалы сандармен көбейту және азайту амалдарын орындауға оқыту.
355.Ұзындық өлшемдерін қалыптастыруға берілетін тапсырмалар:
A) «Қағаздан метрлік жаса. Соның көмегімен сыныптың енін өлше».
E) «4 м-ге тең жіпті өлшеп ал да, кес».
H) «Дәптеріңе үлгідегі кесіндіні сыз». 356.Көмекші мектептегі математика курсының бөлімдері; В) Бүтін сандар арифметикасы. Арифметикалық есептер. 357.Көмекші мектептің математика сабағында оқытушымен оқушылардың біріккен іс-әрекетін ұйымдастыру түріне байланысты оқытудың келесі әдістері айқындалады: Е) Әңгімелесу 358.Берілген тапсырмалардың мақсаты-оқушылардың кеңістікті бағдарлай білу қабілетін тексеру: Е) «Дәптерді сол қолмен ұста?» 359.Тура ( тікелей ) санауды бекітуде берілетін тапсырма: С) Онға дейін сана 360.Жиырма саны көлемінде қосуға берілген есептер: А) «17-ге 3-ті қос. Қанша болды» 361.Берілген тапсырмалардың мақсаты- сандарды көлемі бойынша салыстыра білуге үйрету В) « Қайсысы артық: 1 ондық па әлде 1 бірлік пе» Е) « Берілген санды және одан кейінгі сандарды салыстыр» 362.Жүз көлемендегі сандарды азайтуға берілген есептер: А) «берілген сандардың бірліктерін кемітіп жаз:39,47,53. Үлгі:39-9=30» Д) «Әсет 47-де,ал Айгүл одан 25 жас кіші.Айгүл неше жаста?» 363.Берілген тапсырмалардығ мақсаты-уақыт өлшем бірліктерін қосу және азайту амалдарын орындау: С)3 сағ+17мин=3сағ 17 мин Е)3 сағ+5 сағ=8сағ 364.Массаны өлшек үшін арнайы мектепте келесі көрнекіліктер қолданылады: С) Таразыn Д) Санды таразы 365.Тапсырма мақсаты-көлем түсініктерін қалыптастыру: А) «Үлкен және кішкентай қуыршақты көрсет» С) «Ұзын көйлек киген қуыршақты өзіңе ал» 366.100 шамасында сандарды бөлу кестесіне үйрету үшін келесі тапсырмалар орындалады: В) Жиырма шамасында бөлу кестесін қайталау С) Бөлу кестесін құру 367.Мың шамасындағы сандарды меңгеруге берілген тапсырмалар: С) « Мыңдықтар-4 разряд. Қалам санын цифрмен көрсет» Ғ) « Дәптерге жаз: 5жүздік-500- бес жүз» 368.Берілген тапсырмалардың мақсаты-сандар қатарында санның алатын орнын анықтауға үйрету: А) « Сан қатарында жазылмаған сандарды жаз:200,... ... 212.... ... 220» С) « Алдында тұрған санды табу үшін, берілген санды қалай өзгертеміз?» 369.Дайындық кезеңінде арифметикалық есептерге қатысты қандай ұғымдар беріледі:
В) Көбейді
Г) Барлығы 370.Өлшеу және сызу дағдыларын қалыптастыруда келесі кезеңдерді көрсетуге болады: В) Мұғалімнің нұсқауымен әрекетті орындау
Д) Оқушының әрекеттерді өзі орында, жұмыс тәсілдерін түсіндіре алу
Е) Көрсеткен әрекеттерді мұғаліммен немесе оның жетекшілігімен орындау
371.Берілген есептердің мақсаты-геометриялық пішіндерді жіктеу:
С) «Пішіндердің ішінен дөңгелектерді алып, маған бер»
Д) «Мына пішіндердің ішінен төртбұрыштарды бөліп ал»
Е) «Берілген пішіндердің ішінен үшбұрышты таңда»
372.Салмақ өлшемдерін түрлендіруге берілетін тапсырмалар:
С) «Дұрыс өлшем бірлікті қой: 1кг=1000…100…=1ц»
Д) «Қарындаштың ұзындығын сантиметрде, соын дециметрге көрсет»
Е) «Жазылмай қалған сандарды жаз: 785ц=…ц…кг»
Ғ) «Ұсақ өлшемдерді ірі өлшемдерге ауыстыр: 3075г-…»
373.Пропедевтикалық кезеңінен кейінгі математикалық бөлімдердің мазмұны:
А) Нөмірлеу
В) Бүтін сандармен арифметикалық амалдарды орындау
Ғ) Көрнекі геометрияның элементтері
374.Көбейту амалын саналы меңгеру үшін дайындық жұмыстың тиімді түрлері:
А) Заттарды бірдей топтармен санау
Д) Жиырма саны шамасында 2 мен санау
Ғ) Жиырма сан шамасында 3 мен санау
375. Уақыт өлшемдерімен қосу және азайту амалдары дұрыс орындалған нұсқаларды көрсет:
А) 23 сағ-11 ағ=12сағ
С) 3 сағ 40 мин -1 сағ 50 мин =1 сағ 50 мин
Г) 7 сағ 45 мин-5 сағ 50 мин=1 сағ 55 мин
376.Берілген тапырмалардың мақсаты-бөлімі бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту:
А) Тақтайшаның ұзындығы 7\10м, оның 5\10 м кесілді. Қалған бөлігін тап
С) 3\10 м матаның 1\10 м кесілді. Қанша м мата қалды?
Ғ) Егістіктің 1\9-не бидай, 3\9-не арпа егілген. Егістіктің қанша бөлігі егілген?
377.Берілген тапсырмалардың мақсаты-санды бір бөлігі арқылы табу:
В) Әсет ақшасының 1\6 –не 10 тг-лік сағыз алды. Онда барлығы неше тг болды?
Ғ) Алма саны 5-ке тең. Ол алмұрттың 2\3-сін құрайды. Алмұрт саны нешеу?
Г) Барлық қаламның 4\5 бөлігі 8 дана болса, қалам санынеше?
378.Берілген тапсырманың мақсаты-ондық бөлшектерді разрядтан аттамай қосу және азайту;
Е)0,3+0,4=?
Ғ) 7,4-1,3=?
Г) 0,14+1,25=?
379.Берілген тапсырмалардың мақсаты-оқушылардың заттардың көлемі жайлы түсініктерін тексеру:
В) «Үй биік пе, ағаш биік пе»
380.Берілген тапсырмалардың мақсаты-санның құрамын анықтауға үйрету:А) « 9 алманы үш табаққа қалай бөлуге болады»
381.Сан мен цифрды сәйкестендіруге берілетін тапсырмалар:
В) « Сөздерден 2 кітап ал. Неше кітап алғаныңды дәптерге жаз» 382.Санның ондық құрамын бекіту мақсатында қолданылатын құрал:
В) Разрядтық кесте
383.100 шамасында нөмірленуін оқыту Барысында келесі білім, біліктер беріледі:
Е) Сандардың ондық құрамын білу
384.Көбейтудің компоненттері:
А) Көбейгіш
Е) Көбейткіш
385.Сағат туралы түсінікті қалыптастыруға берілген тапсырмалар:
Д) « 1 сағатта не істеуге болады?»
Е) « Сағаттың ұзын тілін 5-ке, қысқасын 12-ге қой. Сағат нешені көрсетіп тұр?»
386.Арнайы ( түзету) мектепте матиматика бағдарламасының өзіндік ерекшелігі:
А) Оқытудың маңызды пропедевтикалық кезеңі
Д) Оқытудың тәжірибелік бағыты
387.Берілген тапсырманың мақсаты-100 саны көлемінде разрядтан өтіп азайту:
С) Арманда 16 асық бар. Ол Әсетке 8-ін сыйға тартты. Арманда нешеуі қалды?
Д) Есепте:54-6=…..;47-8=....;
388. Сыйымдылықты өлшеу үшін арнайы мектепте келесі көрнекіліктер қолданылады:
В) Шелек, бақыр
Д) Бөтелке
389.Тапсырма мақсаты-көбейту кестесін жаттау:
А) «3-ті көбейту кестесінің қай жолдары жоқ»
Д) « Бөлу амалына есеп берілген, көбейтуге арналған сәйкес есепті ата»
390.1000 шамасында нөмірленуді үйрет әдістер:
В) Мың шамасындағы сандарды жазып уйрену
Ғ) Разрядты бірліктермен мыңға дейін санау
391.1000 көлеміндегі сандарды көбейту және бөлу білімдері негізделеді:
А) Нөмірленудің меңгерілуі
Ғ) Бөлу кестесінің білімдері
392. Арифметикалық есептің мазмұнын жазу формалары:
С) Қысқартылған- құрылымдық түрі
Д) Сызба түрі
Е) Қысқартылған түрі
393. Берілген есептердің мақсаты- геометриялық пішіндерді сызу және құрастыру:
А) «Ұзындығы берілген кесіндінің ұзындығынан 30 мм кесінді сыз»
Д) «Үш нүкте сал. Оларды сызықпен қос. Қандай пішін болды»
F) «Суреттегідей бұрыштар сыз» 394.Арнайы мектептің оқушыларында «нөмірлеу» бөлімін оқу кезінде қалыптасуы тиіс:
Д) Натуралды сандар түсінігі
Е) Натуралды сандар қатары
F) Ондық жүйе заңдылықтары
395.Уақыт өлшемдерін түрлендіруге берілген тапсырмалар:
В) «Ірі өлшем бірліктерін ұсақ өлшемдерге ауыстыр: 70 сағ = ... мин; 70 сағ = ... с»
Д) «Дұрыс өлшем бірлікті қой: 300 мин = 5 …»
F) «Жазылмай қалған санды жаз: 20 сағ = ... мин»
396.Уақыт өлшемдерімен қосу және азайту амалдары дұрыс орындалған нұсқалар:
А) «28 мин + 49 мин = 1 сағ 17 мин»
Е) «3 сағ + 1 сағ 10 мин= 4 сағ 10 мин»
G) «23 сағ- 11 сағ= 12 сағ»
397.Берілген тапсырмалардың мақсаты – жай бөлшектерді көбейту:
В) Бір сағыз 6/9 тг тұрады. Осындай 6 сағыз неше тг тұрады?
С) 100 санының 4/5 бөлігі нешеге тең?
F) 40 шақырым жердің 2/5 бөлігі неше шақырымға тең?
398. Берілген тапсырманың мақсаты – жай бөлшектерді салыстыру:
С) Бөлшектерді салыстыр: 2/4 ...
Е) Тіктөртбұрыштың 1/3 бөлігі үлкен бе, 2/3 бөлігі үлкен бе
F) Бөлшектерді ең үлкенінен бастап жаз: ң, 3/5, 3/10, 3/9
399.Берілген тапсырманың мақсаты – ондық бөлшектер салыстыру:
А) Қажет бөлшекті жаз: 3,34>...; 1,57<...

Приложенные файлы

  • docx 8857009
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий