воуд тест 2014ж тарбие


Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
I-нұсқа 2014ж.
1. Тәрбие процесіндегі ұжымдық бағыттың келесі мүмкіндіктері
А. Тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы кәсіби қызметінің жемісіне
В. Азаматтық құндылықтар әлеуметтік бағдарлы мотиватциялауға
С. Тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан-жақты дамуына мүмкіндік беруге
Д. Үйлесімді есепке ала отырып, тұлғаны бір тұтас қалыптастыруға
Е. Оқушыны мақсатқа жетудегі іс-әрекеттеріне
2. Отбасында кең таралған тәрбие құралдары:
А. Сөз, ауыз әдебиеті,ата-ана беделі, еңбек, оқу, табиғат
В. Көлікті жөндеу құралдары
С. Мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер
Д. Тәрбие үрдісін жоюдағы көрнекіліктер
Е. Әрекетті жүзеге асырудағы амалдар
3. Орта Азия ғұламасы Аль Фараби еңбек тәрбие тағылымдарының ең маңыздысы деп көрсетті:
А. Ұлттық салт-дәстүрлерді жоюды
В. Амалдарды жүзеге асыруды
С. Еңбекке ынталы болуға тәрбиелеуге
Д. Еңбекке ынталы болуға тәрбиелеуге
Е. Тәрбие үрдсіндегі көрнекіліктер
Ғ. Ақпарат көздерін анықтауға
4. Ш. Құдайбердиевтің психологиялық тұжырымдамалары:
А. «Қара сөздерінде»
В. Философиялық лирикасында
С. «Шариятул-ислам» оқулығында
Д. «Тіршілік-жан туралы» еңбегінде
Е. «Семья мен мектеп» еңбегінде
Ғ. «Жоңғар очерктері» еңбегінде
5. Жалпы білім беретін орта мектептерде тәрбие жұмысының міндеттері:
А. Қабілеттілігін арттыру
В. Басқару әдісі
С. Жұмыс нәтижесі арқылы
Д. Оқу білім беру саласы арқылы
Е. Этикалық жүйе арқылы
Ғ. Арнайы мектепте ұйымдастырылатын тәрбие жұмысын жүзеге асыруда келешек мектептерде мынга төмендегі пәндер арқылы арнайы тәрбие жұмысы ұйымдастырылып жүзеге асырылуға тиіс
6.Тәрбиенің жалпы мақсаты.
А. Мамандандыру
В. Жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру
С. Азаматты тәрбиелеу
Д. Белсенді тұлға тәрбиелеу
Е. Отбасын тәрбиелеу
7. Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:
А. Әдістемелік жұмыс
В. Оқыту процесін бақылау
С. Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу
Д. Сытаростамен жұмыс
Е. Тәрбиелеу
8.Тәрбие тәсілдері жіктелуі
А. Ойлау
В. Қайта жаңғырту
С. Тәртіп сақтау
Д. Өзіндік тәрбие
Е. Үйлесімділікке келтіру
9. Жеке тұлғаның тәрбиелі болуына әсер ететін әдістері:
А. Отбасының жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу
В. Отбасындағы татулық
С. Баланың мақсат қоюуы
Д. Үй тапсырмасын орындауымен
Е. Мектеппен байланыс
Ғ. Сабақты жақсы оқумен
10. Базалық мәденитетті белсенді игерудегі маңыздылық:
А. Саяси, демократиялық, құқықтық мәдениет
В. Ынталандыру әдісі
С. Қалыптастыру әдісі
Д. Экономикалық, адамгершілік, еңбек мәдениеті
Е. Сананы қалыптастыру
Ғ. Іс-әрекетті ұйымдастыру
11. Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы:
А. Білік мектебі және біз бейбітшілікті сақтаймыз
В. Мен ертеңгі жауынгер
С. Заманай бағыты
Д. Достық бағыты
Е. Алыстағы бауырларн бағыты
Ғ. Балалар өсиеті бағыты
12. Тәрбиеленушінің жан-жақты дамуының, тәрбие міндеттерінің шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы тәрбиелеу ортасына жағдай тудырады:
А. Оқушылардың әлеуметтік әрекеті
В. Оқушылар ұжымы
С. Әкімшілік бірлестіктер
Д. Ата-аналар комитеті
Е. Мұғалімдер ұжымы
Ғ. Өзін-өзі басқару орталығы
G. Пән мұғалімдер бірлестігі
13. Бақылаудың түрлері:
А. Мектеп жетістіктерін бақылау
В. Алдын ала бақылау
С. Жекелеген сынып жұмыстарын бақылау
Д. Қорытынды бақылау
Е. Лекциялар. Семинарлар, практикумдар
Ғ. Жаппай бақылау
G. Оқушылар дайындығын бақылау
14. Сабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшеліктері:
А. Қызығушылығы мен ынтасын оятады
В. Баланың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды көздейді
С. Қоғамдық тұрғыдан қабылданған қндылықтар жүйесін қалыптастырады
Д. Этикалық нормаларын сақтай білуге дағдыландыру
Е. Балаға қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәжірибені негіздейді
Ғ. Сабакқтан тыс тәрбие жұмысы мазмұны баланың сезіміне әсерленуіне назар аударуды негіздейді
G. Қоғамдық белсенділігін шыңдайды.
15. Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
А. К.И. Иванов
В. Д.И. Мещеряков
С. П.П. Власенько
Д. В.А. Сластенин
Е. Н.Д. Хмель
Ғ. М.В. Волошин
G. В.Д. Овсянников
16. Сынып жетекшісінің басты міндеттері:
А. Әдістемелік
В. Ынталандырушылық
С. Оқушының гигиенасын қадағалау
Д. Түзетушілік
Е. Талап қою
17. Балалардың мектептен тыс тәрбие мекемелері тізіміне кіреді:
А. Мектептен тыс мекемелер орталығы
В. Мектептегі дәрігер бөлмесі
С. Отбасы
Д. Балалар мен оқушылар сарайы
Е. Балалардың шығармашылық үйі
18. Сыныптағы тәрбие жұмысын ұйымдастырушысының басты міндеттері:
А. Ұйымдастырушылық-әрекеттік
В. Тәртіпке шақыру
С. Бағалау
Д. Жобалаушылық
Е. Дамытушылық
19. Оқушылармен көпшілік тәрбие жұмысын ұйымдастыру түрлері:
А. Ертеңгілктер
В. Марапаттау
С. Ата-аналар жиналысы
Д. Кештер
Е. Сынып сағаты
Ғ. Қадағалау
20. Тәрбие процесінде тәрбиенің сапасына ықпал жасайтын пәрменділіктер:
А. Обьективті және субьективті факторлар әрекетінің байланысына, педагогикалық өзара әрекеттегі тәрбие процесіне қатысушылардың белсенділігіне
В. Тәрбие процесінің өту жағдайларындағы кедергілер
С. Тәрбиемен ұштастыра дамытудағы және оқыту процестерінің пәрменділігіне, тәрбиелік ықпалдың сапасына, тәрбиеленушілердегі сөздік және сезімдік процестердің даму деңгейі мен педагогикалық әсер ету үйлесімділігіне
Д. Қалыптасқан тәрбиелік қатынастарға, әрекеттерді ұйымдастыру мен оған қойылған мақсаттардың бір-біріне үйлесуіне
Е. Тәрбиенің негізгі міндеттері мен мақсаттарын қамтитын процесті жоспарлау
Ғ. Сыртқы қарама қарсылықты жою
21. Мұғалім мен оқушылардың іс-әркетіндегі әлеуметтік психологиялық климаттың ерекешеліктері
А.Парыз бен жауапкершілік
В. Геометриялық нысандар
С. Экологиялық климат
Д. Қолайлы моральдық психологиялық жағдай
Е. Табиғи жағдайлар
Ғ. Жылы шырайлылық,талапшылық
22. Қазірігі отбасы ажырасу себептері:
А. Өндірістік
В. Білім жүйесі
С. Әлеуметтік экономикалық қатынастар
Д. Жұбайлардың білім деңгейімен жұмыс бастылығы
Е. Ауыл немесе қалада тұруы
Ғ. Тұрмыстағы қолайсыздық
G. Отбасын құруға дайынсыздық
23. Ата-аналар мен сынып жетекшісінің байланыс жасауының бір түрі ата-аналардың педагогикалық тапсырмаларды орындаудың:
А. Мектеп директорын таңдау
В. Педагогикалық әдістемелерін анықтау
С.Мұғалімге, тәрбиешіге ұйымдастырушылық көмек көрсету
Д. Педагогикалық инновацияларын енгізу
Е. Мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз етілмеу
Ғ. Өнерлі адамдармен кездесулер ұйымдастыру
G. Қызығушылықтар бойынша құрылған үйірмелерге жетекшілік жасау
24. Бірліктер арасындағы байланыстар мен тәуелділіктерге негізделетін тәрбие процесіндегі құрлымның кезеңдері:
А. Әртүрлі ұжымдармен қарым-қатынас жасау
В. Отбасы тәрбиеге әсер ету
С. Тәрбиненің негізгі міндеттерімен мақсаттарына қамтитын процесті жоспарлау
Д. Құқықтық заңдылықтарды анықтау
Е. Материалды, қоғамдық, рухани іс-әрекеттерді ұйымдастыру
Ғ. Қортындылау, қателіктермен жетістіктерге талдау жасау
G. Экономикалық жағдайымен байланысты мәселелерді қарастыру25. Тәрбиешінің ұжымды қалыптастыру әдістемесінің негіздері:
А. Ашық есік күндерін өткізу
В. Әлеуметтік экономикалық құбылыстарды болжау
С. Мерекені ұйымдастыру
Д. Оқушыларға дұрыс талап қоя білу
Е. Оқушылар белсенділігін тәрбиелеу
Ғ. Инновациялықты жасау
G. Оқу, еңбек қоғамдық саяси іс-әрекет болашаған ұйымдастыру

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
II-нұсқа 2014ж.
Тәрбие мазмұнындағы өзін-өзі тану бағытын қалыптастырады
А. Оқытушының мақсатқа жетудегі іс-әрекеттері мен дағдыларын
В. Өмірлік өзін-өзі анықтау мәдениетін
С. Педагогтың тәрбие процесін ұйымдастыру
Д.Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуін
Е. Тұлғаны сапалы тәрбиелеу мақсатында әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс-әрекетті ұйымдастыру
2. Ата-аналар тәрбиесі әдістерін іріктеумен қолданудағы шарттар
А. Педагогпен оқушы арасындағы қатынас
В. Педагогтардың құнды жан-жақты іс-әрекеттерді ескеруі
С. Ата-аналар жеке тәрбиесімен беделі, отбасындағы қатынастар
Д. Ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі
Е. Тәрбиеленушінің сапалық ерекшелігі
3. Аристотель бойынша сезімнің танымдық сатыларын қабылдау
А. Қабылдау,
В. Мақсат
С. Мақтау
Д. Үркіту
Е. Қызмет
Ғ. Көндіру
4. К.Д.Ушинскийдің дәлелдеуі бойынша оқытудағы көрнекілік дегеніміз
А. Оқытудағы жалпы мақсаттарды қамтитын процеске негіздеу
В. Тәрбие іс-әрекетіне араласуды жоспарлауға негізделу
С. Мектептерге талдау жасауды ұйымдастыру
Д. Көрнекіліктер арқылы оқушыларды өз бетінше байқауға үйретуге негіздеу
Е. Мектепте қолданылатын формаларды сраптауға негіздеу
Ғ. Гуманитарлық және жаратылыстану пәндерін зерттеуге негізделеді
5. Белгілі бір қасиеттердің қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары
А. Тәрбие құралы
В. Тәрбие тәсілі
С. Әлеуметтендіру заңдылықтары
Д. Әлеуметтің тәрбие ықпалы
Е. Қозғау мен түйсік
Ғ Дамуға басшылық жасау
6. Жарыс:
А. Басқару әдісі
В. Кез келген жолмен бірінші болу
С. Дене және рухани күшке деген сенімді бекіту
Д. Іс-әрекетті ынталандыру әдісі
Е. Бала мүмкіндігін ашу
7. Диспут:
А. Лекция
В. Пікірталас
С. Ойды ортаға салу
Д. Тәжірибелік жұмыс
Е. Түсіндіру
8. Ашық есік күндері немесе ата-аналар күндерінде өткізілетін шаралар:
А. Мектеп арнайы тақырыпқа сай безендіріледі
В. Оқытушы атестатциялау өтеді
С. Ата-аналар сенбілікке қатысады
Д. Ғылыми зерттеулер өткізеді
Е. Көрмелер, спорт жарыстары ұйымдастырылады
9. Іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі
А. Үлгі өнеге
В. Дайындау
С.Әңгіме
Д. Жарыс
Е. Үйрету
Ғ. Талап
10. Бала тәрбиесінде мектеп пен отбасының бірігіп жүргізу мәселесіндегі қажетті құндылықтар:
А. Тәрбие құралы
В. Тәрбие тәсілі
С. Мәдени құндылықтар
Д. Тәрбие формасы
Е. Тәрбиелік әдебиет
Ғ. Ұлттық тіл
11. Оқушының жан-жақты дамуының, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты
А. Қорыту
В. Жаңа материялды бекіту
С. Тәрбие ықпалының нәтижесі
Д. Сабақ жоспары
Е. Оқушының дара даму ерекшелігін қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
Ғ. Хабарлама
12. Эксперемент әдісі:
А.Зерттеу жұмыстың нәтижесін практикаға ендіру тиімділігін анықтау
В. Оқушының даралығын танып білу
С.Оқушының жеке басымен сынып ұжымының дамуы туралы психологиялық педагогикалық білім алу
Д. Зертелетін мәселені педагогикалық – психологиялық тұрғыдан танып білу
Е.Оқушының тұлғалық сапасын анықтау
Ғ. Оқушылардың білімін көтеру
G. Сынып жайында жалпы мағлұмат алу үшін қолдану
13. Ұжымның сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастырудың картотекасы :
А. Оқу дағдысын жетілдіру
В. Құндылық бағдарлық әрекет
С. Жолдастық- ынтымақтастық жағдай орнату
Д. Көңіл көтеру әрекеті
Е. Оқуға жағымды уәждемесін тудыру
Ғ. Еңбек әрекеті
G. Жағымды эмоция тудыру
14. Ұжымның өзіндік маңызды белгілері
А. Қоғамдық талаптарға бағыну
В. Адамдардың топтасуы
С. Көпшіліктің бір уақытта бір орында жиналуы
Д. Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат
Е. Ресми қатынастар арқылы байланысу
Ғ. Қызығушылықтарға байланысты топтасу
G.Жалпы бірлікті іс-әрекет
15. Әдеби музыкалық қоғам бірлестігіне қатысушылар ұйымдастырады
А. Танымдық ізденушілік сайыстар
В. Еңбекке баулуды, кәсіби бағдар беруді
С. Түрлі бағыттағы әдеби музыкалық кештерді
Д. Оқушылардың жасаған бұйымдары жәрменкесін ұйымдастырады
Е. Би кеші сайыстарын, көрмелерді
Ғ. Ғылыми зерттеу жұмысы
G.Спорттық сайыстарды
16. Тәрбие процесін қоғамдық бағыттауға мүмкіндіктер жол ашады
А. Әміршілдікте гуманистік және бірлескен іс-әрекетке жол көрсетеді
В. Қоғамдық бірлестіктермен әріптестік орнатуға
С. Қоғамдық өмірге белсене араласуға көмектеседі
Д. Ескі догмаларды жаттай беруден гөрі әлемді танып өзгертуге бағыттайды
Е. Тұлғаны тоқыраудан құтқарып,оның жан-жақты дамуына қуат береді
17. Оқушылармен тәрбие жүйесін ұйымдастыру формалары
А. Ғылыми
В. Топтық
С Студенттік
Д Көпшілік
Е. Жеке
18. Шығармашылық іс-әрекеттер өз сипаттық бағытына қарай бөлінуі
А Балалардың сурет галериялары
В Сыныптың қоғамдық өміріне араласуы
С. Көркем өнерге баулитын шығармашылық іс
Д Еңбекке баулыйтын шығармашылық іс
Е Спорттық шығармашылық іс-әрекет
19. Балалар ұжымын зерттеуге арналған пікір талас әдісінің ерекшеліктері
А. Оқушыларды қызықтыратын әртүрлі тақырыптарға арналған сөз сайысы
В Белгілі бір шешім шығару емес, балаларды процеске қосу
С. Тәрбиеленушілерді экологиялық жайыттерді бағалауға көмектеседі
Д. Табиғатты қорғау ниеттерін тәрбие жүзінде іске асыру
Е. Балаларға ойды жинақтауға логикалы дәлелдерге сүйенуге көмектеседі
Ғ Гуманизм, силастық, қылық мәдениеті дағдыларын дамытпау
20. Тәрбие мақсатының көрінісі
А. Педагог санасының үздіксіз айналымда жүретін обьектісі
В. Тәрбие процесіндегі кедергілер
С. Қарт адамдар арасында салауатты өмір салтын ұйымдастыру
Д. Тәрбие мен дамудың және оқыту үйлесімділігі
Е. Тәрбие нәтижесіне негіз болады, педагогтың кәсіби іс-әрекетінің баға өлшемі
Ғ. Тәрбие процесінің мазмұнын айқындайды
21.Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
А. Азаматтық тәрбие
В. Қоғамдық тәрбие
С. Адамгершілік тәрбиесі
Д. Мемлекеттік тәрбие
Е. Экономикалық тәрбие
Ғ. Еңбек тәрбиесі
22. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар
А. Е.Н.Ильин
В. М.С.Важенина
С. В.Д. Халадова
Д. В.Ф. Шаталов
Е. С.Н.Лысенкова
Ғ. И.Н.Хрусталев
G.С.Д.Муравьев
23. Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жайыттер:
А. Имандылық
В. Азаматтылық
С. Қоғам
Д. Болмыс, тұрмыс жағдайлар
Е. Нәсілдік
Ғ. Заңдылық
G Тәрбие мәдениетсіздігі
24. Тәрбие жүйе кезеңдерінің өлшем шектері ретінде педагогикалық әрекеттің бірізділігінің құрлымдық бірліктері
А. Белсенді қызметті бастау
В. Жалпы нормалар мен талаптармен танысу
С. Қарым-қатынас қалыптастыру
Д. Бейнені шындыққа айналдыру
Е. Көзқарастар мен тұжырымдар қалыптастыру
Ғ. Тиімді жолдарды ашу
G. Вербалсыз сөз жүйесін іздестіру
25. Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмыс істеу нысандары нәтижесі бойынша жіктелуі
А. Жалпы шешім қабылдау
В Жанама
С. Тікелей
Д. Қысқа уақыттық
Е. Қоғамдық маңызды өнім алу
Ғ. Топтық
G. Ақпараттар алмасу

Приложенные файлы

  • docx 8857044
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий