ЖЖТ, ВОУД-2


«География және табиғатты пайдалану» факультетінің «География, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасының «Жалпы жертану» пәні бойынша
1 курс «География-» мамандығына арналған тест сұрақтары.
Автор – аға оқытушы К.К.Мақаш.

Деңгей 1
Сұрақ №1
V1 ТАУЛЫ ТОПЫРАҚТАР
0 Қызыл реңді
1 Таулы жер бедері жағдайында қалыптасатын топырақтар тобы
0 Бастапқы минералдарға бай
0 Құрамында темір тотықтарының мөлшері жоғары саздық топырақтар
0 Қалыңдығы мардымсыз
Сұрақ №2
V1 ЭКВАТОРЛЫҚ ЖӘНЕ ПОЛЯРЛЫҚ РАДИУС АРАСЫНДАҒЫ АЙЫРМАШЫЛЫҚТЫ АТАҢЫЗ
0 600 км
1 21,5км
0 1,5км
0 33км
0 480км
0 54 км
Сұрақ №3
V1 ЖЕРГЕ НЕ СЕБЕПТЕН КОРИОЛИС КҮШІ ӘСЕР ЕТЕДІ:
0 Жердің Күн жүйесін айналуы
0 Жердің Айды айналуы
0 Жер мен Күннің гравитациялық байланысы
0 Күннің Галактика ортасын айналуы
1 Жердің өз осінен айналуы
0 Күннің түсу бұрышына
Сұрақ №4
V1 ЖЕРДІҢ ҚАЙ ЕНДІКТЕ БҰРЫШТЫҚ АЙНАЛЫМ ЖЫЛДАМДЫҒЫ ЖОҒАРЫ?
0 Полюстерде
0 Поляр шеңберінде
1 Барлық ендіктерде бірдей
0 Тропикте
0 Экваторда
0 Қоңыржайда
Сұрақ №5
V1 ЖЕР ШАРЫНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫН ЕҢ АЛҒАШ ӨЛШЕГЕН КІМ?
0 Аристотель
0 Пифагор
0 Эротосфен
1 Эвклит
0 Страбон
0 Геродот
Сұрақ №6
V1 ӘЛСІЗ ӨЗГЕРТІЛГЕН ЛАНДШАФТ:
0 Террикон
0 Жайылым
0 Плантациялар мен парктер
0 Елді мекендер
1 Табиғи жайылымдар
0 Кен қазбасы
Сұрақ №7
V1 А.А. ГРИГОРЬЕВТІҢ ЖЫЛУ ЖӘНЕ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ АРАҚАТЫНАСЫ БОЙЫНША БЕЛГІЛЕНГЕН АУМАҚ:
0 Ауыспалық климаттық белдеулер
0 Қоңыржай белдеу
0 Субтропиктік белдеу
0 Жалпақ жапырақты ормандар
1 Тундра
0 Дала
Сұрақ №8
V1 АТМОСФЕРА ҰШЫРАЙТЫН ТЕХНОГЕНДІ ӘСЕР
0 Ағыстардың ықпалы
0 Жылдық және маусымдық ырғақтылық
0 Жанартаудың ауқымды атқылауы
0 Жылудың шығарылуы
1 Энергетика саласынан жану өнімдерінің түсуі
Сұрақ №9
V1 ҚАЙ ГРАДУСТА ПОЛЯРЛЫҚ ШЕҢБЕР МЕН ТРОПИКТЕР БОЛМАЙДЫ:
0 66̊ 33мин
0 23̊ 27мин
1 45̊
0 90̊
0 Эклиптика жазығындағы бұрыш пен Жердің айналу осі 0-қа тең
Сұрақ №10
V1 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚТЫҢ БИОГЕНДІК ДАМУ САТЫСЫНДА:
0 Тіршілік тек қарапайым микроорганизмдер түрінде болады
1 Бар құрамдас компонеттерге өсімдіктер мен жануарлар қосылды
0 Тек су айналымы болды
0 Бар айналымдарға биогендік айналым қосылды
0 Тек атмосфера және литосфера өзара әрекеттесті
Сұрақ №11
V1 МОНГОЛОИДТАР
0 Бушмендер
0 Үндістер
0 Еврейлер
1 Көбісінде эпикантус бар
0 Беларустар
0 Арабтар
Сұрақ №12
V1 ФИЗИКАЛЫҚ ЛАСТАНУ
0 Көміртек тотығы
1 Электромагниттер
0 Атмосфералық шаң
0 Жануарлардың табиғи бөліктері
0 Шу
0 Ауыр металдар
Сұрақ №13
V1 ЖЕР ҚАБЫҒЫНЫҢ МҰХИТТЫҚ ТИПІНДЕ ҚАНДАЙ ҚАБАТ КЕЗДЕСПЕЙДІ?
0 Магмалық
0 Шөгінді
0 Базальттық
0 Топырақ
1 Граниттік
0 Бұлтты
Сұрақ №14
V1 «МОРФОСТРУКТУРА» ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
0 Жер сілкінісі нәтижесінде пайда болған рельеф
0 Экзогендік процестен пайда болған рельеф
1 Эндогендік процестен пайда болған рельеф
0 Жауын-шашыннан пайда болған рельеф
0 Рифтогенез үрдісінен пайда болған рельеф
0 Цунами нәтижесінде пайда болған рельеф
Сұрақ №15
V1 «МЕТАГАЛАКТИКА» ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
0 Жұлдыздар
1 Бірнеше галактикадан құралған жүйе
0 Күн жүйесі
0 Күн жүйесіне өте жақын орналасқан ғаламшардың жүйесі
0 Шағын жүйе
0 Ғаламшар жүйесі
Сұрақ №16
V1 ҚҰРЛЫҚТАРДАҒЫ РИФТОГЕНЕЗ НӘТИЖЕСІНДЕ НЕ БОЛАДЫ?
0 Платформалар пайда болады
1 Жер қабықшасы мен бұзылым күшінің азаюы
0 Мұхиттар
0 Өзендер мен көлдер
0 Шөлдер
0 Топырақ жамылғысы бұзылады
Сұрақ №17
V1 ҚАНДАЙ ПРОЦЕСТЕР НЕГІЗІНДЕ АЛЫП ТОЛҚЫНДАР ПАЙДА БОЛАДЫ?
0 Дефляция
1 Су асты дүмпуі
0 Вулкандардың атқылауы
0 Цунами
0 Жердің өз осін айналуы
0 Күн мен түннің теңелуі

Сұрақ №18
V1 ТЕҢІЗБЕН ТОЛТЫРЫЛҒАН АЛҚАПТАР ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
0 Риас
0 Эстуарии
0 Фьордтар
1 Лимандар
0 Шхерлар
0 Шығанақ
Сұрақ №19
V1 ҚАЙ МАТЕРИКТЕ ЖЕР СІЛКІНІСІ БОЛМАЙДЫ?
0 Еуразия
1 Антарктида
0 Африка
0 Оңтүстік Америка
0 Азия
0 Еуропа
Сұрақ №20
V1 ТӨМЕНДЕ БЕРІЛГЕН ЖЕР БЕДЕРІНІҢ ҚАЙ ТҮРІ ЭКЗОГЕНДІК ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН ТҮЗІЛЕДІ?
0 Жазық
0 Үстірт
0 Өзен аңғары
1 Пайдаланылған алқап
0 Биік шыңдар
Сұрақ №21
V1 ГЕРЦИНДІК ОРОГЕНЕЗ ҚАЙ КЕЗДЕ ҚАЛЫПТАСТЫ?
0 Протерозойда
0 Кайнозойда
0 Архейдің басында
0 Неогенде
0 Мезозойда
1 Палеозойдың соңында
Сұрақ №22
V1 ПРОТЕРОЗОЙДА ҚАНДАЙ ҚАТПАРЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫ?
1 Байкалдық
0 Альпілік
0 Мезозойлық
0 Герциндік
0 Каледондық
Сұрақ №23
V1 ЖЕРДІҢ ЖОҒАРҒЫ ҚАБАТЫНА ТӨГІЛГЕН МАГМАЛЫҚ ЖЫНЫС ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
0 Метоморфтық
1 Эффузивтік
0 Органогендік
0 Гранитоидтық
0 Химиялық
0 Магмалық
Сұрақ №24
V1 ЖЕР БЕДЕРІНІҢ ЭОЛДЫ ТҮРІ ҚАНДАЙ МОРФОСКУЛЬПТУРА ТҮРІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ?
0 Сталактиктар және сталагмиттар
0 Трогтар мен мореналар
0 Каньондар және террасалар
0 Гидролоколиттер және өркешті төбелер
1 Бархандар және дюналар
Сұрақ №25
V1 "КАМ", "ДРУМЛИНДЕР" ЖӘНЕ "ОЗДАР" РЕЛЬЕФТІҢ ҚАНДАЙ МОРФОСКУЛЬПТУРАЛЫҚ ТИПІНЕ ЖАТАДЫ?
0 Суффозиялық
0 Органикаық
1 Мұздық
0 Карстік
0 Флювиальдық
0 Кеңістік
Сұрақ №26
V1 ӘЛЕМДІК МҰХИТТЫҢ ОРТАША ТЕРЕҢДІГІ:
0 4569 м.
1 3795 м.
0 11022 м.
0 8900 м.
0 7569 м.
Сұрақ №27
V1 АТМОСФЕРАНЫҢ ҚАЙ БӨЛІГІНДЕ СУ БУЫНЫҢ МОЛ ҮЛЕСІ ЖИНАҚТАЛҒАН :
0 Ионосферада.
1 Тропосферада
0 Термосферада.
0 Жоғарыда.
0 Мезосферада.
0 Стратосферада.
Сұрақ №28
V1 ПОЛЯР ШҰҒЫЛАСЫ АТМОСФЕРАНЫҢ ҚАЙ БӨЛІГІНДЕ ҚАЛЫПТАСАДЫ?
0 Мезосферада .
1 Ионосферада .
0 Термосферада .
0 Стратосферада .
0 Тропосферада .
Сұрақ №29
V1 ТРОПОСФЕРАДА АУА ТЕМПЕРАТУРАСЫ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРЕДІ?
0 Алдымен төмендейді, кейін жоғарылайды.
0 Алдымен жоғарылайды, кейін төмендейді.
0 Өзгермейді.
0 Жоғарылайды .
1 Төмендейді.
0 Көбейеді.
Сұрақ №30
V1 КӨКТЕМ МЕН КҮЗ АЙЛАРЫНДА ЖЕРДІҢ ТЕРМИЯЛЫҚ ЭКВАТОРЫ ҚАЙДА ОРНАЛАСҚАН?
1 10̊ с.ш.
0 10̊ о.ш.
0 Экваторда
0 Қоңыржайда
0 Полярда
0 Солтүстік тропикте.
0 Арктика айлағында
Сұрақ №31
V1 ҚАЙСЫСЫНЫҢ ЖЫЛУ ӨТКІЗГІШТІК ҚАСИЕТІ МОЛ?
0 Ауа.
1 Су.
0 Құм.
0 Гранит.
0 Әйнек.
0 Сым.
Сұрақ №32
V1 ЭКВАТОРДА ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ЕКІ МАКСИМУМЫ ҚАШАН БАЙҚАЛАДЫ?
0 23 қыркүйек және 22 наурызда
1 Жазғы және қысқы күн тоқырауында
0 13 шілде және 16 қаңтар
0 Қысқы күн тоқырауда
0 23 маусым және 18 желтоқсан
0 Жазғы күн тоқырауда
Сұрақ №33
V1 КҮН ЖҮЙЕСІ ОРНАЛАСҚАН ГАЛАКТИКА ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
0 Вероника шаштары.
0 Үлкен Аю.
0 Андромед тұманы.
0 Күн жүйесі.
1 Құс жолы.
Сұрақ №34
V1 ЖЕРДЕ АТМОСФЕРАНЫҢ БОЛУ СЕСЕБІ
0 Формасына байланысты
1 Үлкен тартылыс күші
0 Өз білігінен айналуы
0 Ядроның аса тығыздығы
0 Экватордың ұзындығы
0 Азон қабаты
Сұрақ №35
V1 БИІКТІК АРТҚАН САЙЫН АТМОСФЕРАЛЫҚ ҚЫСЫМ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРЕДІ?
0 Көтеріледі.
0 Алдымен жоғарылайды, кейін төмендейді.
0 Алдымен төмендейді,кейін жоғарлайды.
1 Төмендейді.
0 120 кПа
0 Өзгермейді.
Сұрақ №36
V1 АТМОСФЕРАНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ШЕКАРАСЫ ШАРТТЫ ТҮРДЕ ҚАНДАЙ БИІКТІКТЕ ӨТЕДІ?
0 4560 км
1 3000 км
0 5000 км
0 4563 км
0 3500 км
Сұрақ №37
V1 АУАНЫҢ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ ҚАНДАЙ ҚҰРАЛМЕН ӨЛШЕНЕДІ:
0 Барометрмен.
0 Флюгер
0 Анемометрмен.
1 Гигрометр.
0 Спидометрмен.
0 Термометрмен.
Сұрақ №38
V1 ОҢТҮСТІК ЖАРТЫШАР АНТИЦИКЛОНДАРЫНДАҒЫ ЖЕЛДЕРДІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ҚАНДАЙ?
0 Сағат тіліне қарсы және жоғары
0 Сағат тілі бойынша және көлденең
1 Сағат тілі бойынша және төмен.
0 Сағат тілі бойынша және жоғары.
0 Сағат тіліне қарсы және төмен
Сұрақ №39
V1 СОЛТҮСТІК ЖАРТЫШАР ЦИКЛОНДАРЫНЫҢ ЖЕЛДЕРІ МЕН АУА АҒЫНДАРЫНЫҢ БАҒЫТЫ ҚАНДАЙ?
0 Сағат тілі бойынша және көлденең.
1 Сағат тіліне қарсы және жоғары.
0 Сағат тіліне қарсы және төмен.
0 Сағат тіліне қарсы және көлденең.
0 Сағат тілі бойынша.
0 Сағат тілі бойынша және жоғары.
Сұрақ №40
V1 "СУЫҚ ФРОНТ" ДЕП НЕНІ АТАЙДЫ?
0 Екі суық ауа массасының таралуы.
0 Жылы ауа массасының суыққа айналуы.
0 Жылы ауа массалары.
0 Суық ауа массалары.
1 Суық ауа массасының жылыға ауысуы.
Сұрақ №41
V1 ЖЕР ШАРЫНДА ҚАНША КЛИМАТТЫҚ БЕЛДЕУ БАР?
0 Бес
1 Он үш
0 Он екі
0 Сегіз
0 Үшеу
0 Жетеу
Сұрақ №42
V1 ЭКЗОСФЕРАДА ҚАНДАЙ ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР БАСЫМ?
0 Инертті газдар.
1 Гелий және сутегі.
0 Оттегі және гелий.
0 Азот және көмірқышқыл газ.
0 Көмірқышқыл газы.
Сұрақ №43
V1 ТӨМЕНДЕ БЕРІЛГЕНДЕРДІҢ ҚАЙСЫСЫ ТӨМЕНГІ "АЛЬБЕДОҒА" ИЕ?
0 Орман
0 Жаңа түскен қар
0 Қара топырақты жер
0 Құмды жер
1 Ылғалды қара жер
0 Шөл
Сұрақ №44
V1 ЖЕР ШАРЫНДА СУДЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕБІ:
0 Астеносферадан
1 Жердің мантиясынан
0 Космостан
0 Биосферадағы заттан
0 Гидросферадан
Сұрақ №45
V1 МҰХИТ СУЫНДА ҚАНДАЙ ТҰЗ БАСЫМЫРАҚ?
0 Карбонат.
0 Нитрат.
0 Сульфаттар.
1 Хлорид.
0 Азотты.
0 Суда тұз жоқ.
Сұрақ №46
V1 ГИДРОСФЕРАНЫҢ ҚАЙ БӨЛІКТЕРІНДЕ СУ АЙНАЛЫМЫ БЕЛСЕНДІРЕК?
0 Жер асты суларында.
1 Өзендерде.
0 Атмосферада .
0 Көлдерде.
0 Теңіздерде.
Сұрақ №47
V1 ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА МҰХИТ СУЫНДА ЕРІГЕН ГАЗ БАСЫМЫРАҚ БОЛАДЫ?
0 Температура және тұздылық еріген газ көлеміне әсер етпейді.
1 Төменгі температурада .
0 Төменгі тұздылықта.
0 Жануарлардың көптігі.
0 Өсімдіктердің көптігі.
0 Жоғары температурада.
Сұрақ №48
V1 ӘЛЕМДІК МҰХИТТАҒЫ ЕҢ ТҰЗДЫ ТЕҢІЗ:
0 Өлі теңіз.
1 Қызыл теңіз.
0 Жерорта теңізі.
0 Кариб теңізі.
0 Баренц теңізі.
0 Коралл теңізі.
Сұрақ №49
V1 ТҰРАҚТЫ ЖЕЛДЕРДЕН ПАЙДА БОЛҒАН АҒЫСТАР ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
0 Толысу
1 Дрейфтік
0 Фрикциондық
0 Ағынды
0 Жылы
0 Суық
0 Цунами
Сұрақ №50
V1 АНТАРКТИДАДАҒЫ МҰЗДЫҢ МАКСИМАЛДЫ ҚУАТЫ?
0 3055м
0 1563м
0 596 м
1 4776 м
0 2040 м
Сұрақ №51
V1 ЖЕРДІҢ ДИАМЕТРІ ҚАНША?
0 1050 км
0 4563 км
0 5892 км
0 11022 км
1 12750 км
Сұрақ №52
V1 ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ҚОРЫ ҚАЙДА ЖИНАҚТАЛҒАН?
0 Литосферада
1 Атмосферада
0 Гидросферада
0 Биосферада
0 Тропосферада
Сұрақ №53
V1 ҚАНДАЙ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ОРГАНИКАЛЫҚ НЕГІЗГЕ ИЕ?
0 Темір және фосфориттер.
0 Мыс және марганец.
0 Молибден және вольфрам.
1 Мұнай және табиғи газ.
0 Қорғасын және хром.
Сұрақ №54
V1 ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ САРҚЫЛАТЫН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ?
0 Биологиялық.
1 Минералдық.
0 Жер.
0 Климаттық.
0 Топырақ.
Сұрақ №55
V1 ТАЙГАЛЫҚ ӨСІМДІКТЕРІ ҚАЙ ТОПЫРАҚТА ДАМИДЫ?
0 Кызғылт топырақ.
0 Орманның сұр топырағы.
0 Қара топырақ.
0 Қара қоңыр топырақ.
1 Күлгін топырақ.
0 Қоңыр топырақ.
Сұрақ №56
V1 ЖЕР ҚАНША УАҚЫТТА ӨЗ ОСІНЕН АЙНАЛАДЫ?
0 23 сағ. 58 . 1 с.
0 24 сағ. 1 м . 10 с.
0 24 сағ. 2 м
1 23 сағ. 56 м. 4 c
0 24 сағ. 56 м. 3 с.
Сұрақ №57
V1 ЖЕРДI АЙНАЛУ ӨСI МЕН ЭКЛИПТИКА ЖАЗЫҚТЫҒЫНЫҢ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ БҰРЫШ ҚАНДАЙ?
0 0 0.
0 90 0.
1 45 0.
0 66 0 33 A.
0 23 027 A.
Сұрақ №58
V1 ЕҢ БІРІНШІ УНИВЕРСИТЕТКЕ АРНАЛҒАН ОРЫС «ЖЕРТАНУ» ОҚУЛЫҒЫНЫҢ АВТОРЫ КІМ?
0 П.П. Семёнов- Тяньшанский.
0 Н.М.Пржевальский.
1 А.Н.Краснов.
0 А.Н.Северцов.
0 В.В.Докучаев
Сұрақ №59
V1 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МАГНИТТІК МЕРИДИАНДАР АРАСЫНДАҒЫ БҰРЫШ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
0 Азимут.
0 Орынның ендiгi.
0 Агониялық бұрыш.
1 Магниттiк бұрылу.
0 Тікбұрыш.
0 Доғал бұрыш.
0 Қиғаш бұрыш.
Сұрақ №60
V1 АФРИКАНЫҢ ОҢТҮСТIК-БАТЫС БӨЛІГІ НЕ СЕБЕПТІ ҚҰРҒАҚ БОЛЫП КЕЛЕДІ?
0 Материктiң циклондық қызметi.
0 Азиялық минимумның әсерi
0 Муссон таралуы.
0 Материктiң географиялық жағдайы.
1 Оңтүстiк Атлантикалық максимумның әсерi.
Сұрақ №61
V1 ЖЕР ШАРЫНЫҢ БІРШАМА ОРНЫҚТЫ ОРНАЛАСҚАН ТЕЛІМДЕРІ:
0 Сақиналық құрылымдар.
0 Геосинклинальдар.
0 Рифт аймақтары.
0 Кратондар.
1 Платформалар.
0 Плиталар.
0 Топырақ жамылғысы.
Сұрақ №62
V1 " РИФТ АЙМАҚТАРЫ" ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСАДЫ?
0 Материк тақталарының соқтығысуынан.
1 Жер сілкінісінен.
0 Жанар таулардың атқылауынан.
0 Мұхит түбі тақталарының соқтығысуынан.
0 Күннің ыстығынан.
0 Ауа-райының кенет суып кетуінен.
Сұрақ №63
V1 ОҢТҮСТІК ЖАРТЫ ШАРДАҒЫ ЕСКІ КОНТИНЕНТТІ АТАҢЫЗ:
0 Лавразия
1 Гондвана
0 Африкалық
0 Пангея
0 Оңтүстік Америкалық
Сұрақ №64
V1 ҚАЙ МАТЕРИКТЕ БІРКЕЛКІ БЕЛДЕУДІҢ ТАБИҒАТ ЗОНАСЫ ЖОҚ:
0 Оңтүстік Америка
0 Солтүстік Америка
1 Африка
0 Антариктида
0 Лавразия
0 Гондвана
Сұрақ №65
V1 ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ СІЛТІСІЗДЕНУІНЕН БОЛҒАН РЕЛЬЕФ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
0 Эрозия.
1 Карст.
0 Абляция.
0 Абразия.
0 Суффозия.
0 Қиыршықтану.
0 Бұзылу.
Сұрақ №66
V1 ЖЕР ҚАБЫҚШАСЫНДА ЕҢ КӨП ҚАНДАЙ ЭЛЕМЕНТ ТАРАЛҒАН?
0 Темір.
0 Фосфор.
1 Оттегі.
0 Сутек.
0 Кремний.
Сұрақ №67
V1 ОРДОВИК-СИЛУРДА ҚАНДАЙ ҚАТПАРЛЫҚ БОЛДЫ?
0 Байкал
0 Байкал-Мезозой
1 Каледондық
0 Альпілік
0 Мезозойлық
0 Герциндік
0 Альпі-каледондық
Сұрақ №68
V1 ИНТРАЗОНАЛЬДЫ ТОПЫРАҚ ТҮРІН АТАҢЫЗ:
0 Сұр- қоңыр
1 Ашық қара қоңыр
0 Сортаң
0 Қызыл сары ферролитті
0 Ақшыл сұрғылт түсті
Сұрақ №69
V1 ЗОНАЛДЫ ТОПЫРАҚ ТҮРІН АТАҢЫЗ:
0 Жайылымдық.
0 Батпақты.
0 Шөптесінді.
1 Каштанды (қызғылт)
0 Сортаңды.
0 Құмды.
Сұрақ №70
V1 ЖЕРДІҢ ҚАЙ БӨЛІГІНДЕ " ЫСТЫҚТЫҚ ПОЛЮС " ОРНАЛАСҚАН?
0 Экваторда
1 Сахараның солтүстігінде
0 Каракұмда
0 Австралияның орталығында
0 Өлім аңғарында
0 Сахараның орталығында
Сұрақ №71
V1 ҚАЙ АЙМАҚТА АЛЬБЕДА ЖОҒАРЫ?
0 Бұлт.
1 Жаңа жауған қар.
0 Батпақты қара топырақ.
0 Құрғақ қара топырақ.
0 Құрғақ ақ құм.
Сұрақ №72
V1 ҚАЙ ЖЕЛДЕР ТРОПИКТЕН ЭКВАТОРҒА ҚАРАЙ СОҒАДЫ?
0 Фен.
1 Пассат.
0 Бриз.
0 Шілік.
0 Муссон.
Сұрақ №73
V1 ЖЕРДЕГІ БІРДЕЙ ҚЫСЫМДАРДЫ БІРІКТІРЕТІН СЫЗЫҚТАРДЫ ҚАЛАЙ АТАЙДЫ?
0 Изолиния.
0 Изосызықтар.
0 Изогиета
1 Изобара.
0 Изотерма.
Сұрақ №74
V1 ҚАНДАЙ ЕНДІКТЕРДЕ ТӨМЕН АБСОЛЮТТІ АУАНЫҢ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ БАЙҚАЛАДЫ?
0 Полярлы.
0 Субэкваториальды.
1 Тропикті.
0 Субтропикті.
0 Салқын.
0 Қоңыржай
Сұрақ №75
V1 ТРОПИКТІК ЕНДІКТЕГІ ЖАУЫН- ШАШЫННЫҢ АЗДЫҒЫ НЕЛІКТЕН?
0 Ауа қысымының жоғарылығымен
0 Пассаттық циркуляция
1 Ауа қысымының төмендігімен
0 Жауын-шашын
0 Желдің соғуынан
Сұрақ №76
V1 ЖЕЛДІҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ҚАНДАЙ ҚҰРАЛМЕН ӨЛШЕЙДІ?
0 Психрометрмен.
0 Актинометрмен.
1 Анемометрмен.
0 Гигрометрмен.
0 Анероидпен.
0 Термографпен.
Сұрақ №77
V1 ЖЫЛЫНА ЕКІ РЕТ ӨЗІНІҢ БАҒЫТЫН ӨЗГЕРТЕТІН ЖЕЛДЕР ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
1 Муссон.
0 Бриз.
0 Фен.
0 Пассат.
0 Шілік .
0 Арыстанды- Қарабас.
Сұрақ №78
V1 ЖЕРДЕГІ АУМАҒЫ БОЙЫНША ЕҢ ҮЛКЕН АРАЛ:
0 Тайвань.
0 Ява.
1 Гренландия.
0 Жаңа Гвинея.
0 Жаңа Зеландия
0 Мадагаскар.
Сұрақ №79
V1 НЕГІЗГІ АУА МАССАЛАРЫ:
0 Бір
0 Екі.
1 Төрт.
0 Бес.
0 Үш.
0 Алты.
Сұрақ №80
V1 ЖЕР ШАРЫНЫҢ ПІШІНІ:
0 Сфероид
0 Эллипсоид
1 Геоид
0 Шар
0 Кардиоид
Сұрақ №81
V1 ЕҢ ЖЫЛЫ ТЕҢІЗДІ АТАҢЫЗ:
0 Солтүстік теңіз
0 Карск теңізі
0 Баренц теңізі
1 Қызыл теңіз
0 Жерорта теңізі
Сұрақ №82
V1 ТҰЩЫ СУДЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІ ЖЕРДІҢ ҚАЙ БӨЛІГІНДЕ ШОҒЫРЛАНҒАН?
1 Мұздықтарда.
0 Көлдерде.
0 Жер астында.
0 Өзендерде.
0 Мұхиттарда.
Сұрақ №83
V1 ҚАР СЫЗЫҒЫ ҚАЙ ЕНДІКТЕ КӨБІРЕК?
0 Экваторлық.
0 Субэкваторлық.
1 Тропиктік.
0 Субарктикалық.
0 Арктикалық.
0 Қоңыржай.
0 Субтропиктік
Сұрақ №84
V1 ҚАЙ КӨЛДІҢ СУЫ МОЛ?
0 Чад көлі.
1 Каспий теңізі.
0 Титикака көлі.
0 Виктория көлі.
0 Жоғарғы көл.
0 Ладога көлі.
Сұрақ №85
V1 ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ШЕКТЕУСІЗГЕ ЖАТАДЫ?
0 Жылу.
0 Минералдық.
0 Шикізаттық.
1 Климаттық.
0 Ауа.
0 Жел.
Сұрақ №86
V1 ГАЛАКТИКА ЯДРОСЫНЫҢ КЕСКІНІН КІМ АНЫҚТАҒАН
0 1949 жылы американ ғалымдары
0 1955 жылы қытай ғалымдары
1 1948 жылы совет ғалымдары
0 1954 жылы американ ғалымдары
0 1966 жылы грек ғалымдары
0 1953 жылы ағылшын ғалымдары
Сұрақ №87
V1 ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ ҚАЙТАДАН ҚАЛПЫНА КЕЛЕТІН ТҮРІН АТАҢЫЗ:
1 Биологиялық.
0 Минералдық.
0 Жер.
0 Климат.
0 Су.
Сұрақ №88
V1 БАТПАҚ ДЕП НЕНІ АТАЙМЫЗ?
0 Қамыстанған өзен.
0 Ылғал.
1 Ылғалданған құрлықтың бір бөлігі.
0 Ылғалды топырақ.
0 Су қоймасы.
0 Құрлықтың өте қатты ылғалданған,тарфо процесі басталған бөлігі.
Сұрақ №89
V1 ЖЫЛ ІШІНДЕ БУЛАНҒАН СУДЫҢ ҚАНДАЙ МӨЛШЕРІ ҚҰРЛЫҚТАРДЫҢ ҮЛЕСІНЕ ТИЕДІ
0 505 мың км3
1 72 мың км3
0 93 мың км3
0 102 мың км3
0 577 мың км3
0 87 мың км3
0 847 мың км3
Сұрақ №90
V1 БИОСФЕРАНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ШЕКАРАСЫ?
0 Ионосферада
1 Озон қабатына сәйкес келеді.
0 12 км жоғарлықта.
0 Тропосфераның төменгі бөлігі.
0 Стратосфераның төменгі шекарасы.
Сұрақ №91
V1 КЕМБРИЙ ДӘУІРІНЕ ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ ЭПИПАЛЕОЗОЙ ПЛАТФОРМАЛАРЫНДА КЕҢІНЕН ТАРАЛҒАН РЕЛЬЕФ ФОРМАСЫН АТАҢЫЗ
0 Ұсақ шоқылар.
0 Биік таулар.
1 Жазықтар
0 Қыраттар.
0 Шыңдар.
Сұрақ №92
V1 ҚАНДАЙ ФИЗИКА-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ БЕЛДЕУДЕ ЖЫЛДЫҚ РИТМИКА АНЫҚ БАЙҚАЛАДЫ?
0 Арктикалық.
0 Субарктикалық.
0 Экваторлық.
1 Қоңыржай.
0 Субтропикалық.
0 Тропикалық.
Сұрақ №93
V1 «НООСФЕРА» ТЕРМИНІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ КІМ?
0 Л.Берг
1 В.В.Вернадский
0 А.А.Григорьев
0 В.А.Александров
0 И.Нютон
Сұрақ №94
V1 ҚАЙ ҒАЛЫМ ЕҢ АЛҒАШ ОҢТҮСТІК ПОЛЮСКЕ ЖЕТТІ?
1 Р.Амундсен
0 Ф.Нансен
0 Р.Скотт
0 Ф.Белинсгаузен
0 М.Лазарев
Сұрақ №95
V1 ОРЫС САЯХАТШЫЛАРЫНЫҢ ҚАЙСЫСЫ ҮНДІСТАНҒА БАРАР ЖОЛДЫ АШТЫ?
1 А.Никитин
0 В.Беринг
0 П.Семенов Тяньшанский
0 А. Григоррьев
0 В. Докучаев
0 Ч. Дарвин
Сұрақ №96
V1 ЕУРАЗИЯНЫҢ ОҢТҮСТІК МҮЙІСІ
0 Дежнев
0 Челюскин
0 Игольный
0 Сифра
0 Рока
1 Пиай
Сұрақ №97
V1 ҚАЙ МАТЕРИК АДАМЗАТТЫҢ ЕЖЕЛГІ ОТАНЫ?
0 Австралия
0 Солтүстік Америка
0 Ежелгі Гондвана
1 Африка
0 Оңтүстік Америка
0 Антарктида
Сұрақ №98
V1 ҚАЙ ТЕҢІЗДІҢ ЖАҒАЛАУЫ ЖОҚ?
0 Норвегия
0 Каспий
0 Карип
0 Гренланд
1 Саргасс
0 Баренц
Сұрақ №99
V1 ЕУРАЗИЯНЫҢ СОЛТҮСТІК МҮЙІСІ
0 Дежнев
1 Челюскин
0 Рока
0 Пиай
0 Байрон
Сұрақ №100
V1 ЕУРАЗИЯДА ОРНАЛАСПАҒАН ШӨЛДІ АТА:
0 Гоби
0 Аравия
0 Қарақұм
0 Тар
1 Ливия
Деңгей 2
Сұрақ №1
V2 ПЛАНЕТАНЫҢ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯҒА ҰШЫРАУЫНАН ПАЙДА БОЛҒАН ҚАБЫҚТАР
0 Сыртқы қабық
0 Экологиялық
0 Геологиялық
0 Гидросфералық
1 Атмосфера
0 Фотосфера
1 Биосфера
Сұрақ №2
V2 ЖЕР ҚЫРТЫСЫНЫҢ ТҮРІ
0 Гнейсті
1 Мұхиттық
0 Шөгінді
0 Базальтті
1 Материктік
Сұрақ №3
V2 ЖЕР БЕТІНДЕ БЕДЕР ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ПРОЦЕСТЕРДІ ЗЕРТТЕЙДІ
0 климотология
0 Мұхиттану
0 динамикалық геология
1 геотектоника
1 геоморфология
Сұрақ №4
V2 В.И.ВЕРНАДСКИЙ ІЛІМІ КЕЛЕСІ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫН ЖАЛҒАСТЫРАДЫ
0 Д.И.Менделеев
0 М. Фаради
1 В.В. Докучаев
0 В.А. Ковда
1 И.М. Сеченов
Сұрақ №5
V2 Х.КОЛУМБ ҮНДІСТАНҒА БАРҒАН САЯХАТЫНДАҒЫ КЕМЕ АТТАРЫ
0 «Санта Изабелла»
1 «Санта Мария»
0 «Санта Люсия»
0 «Челленджер»
0 «Дюфкен»
1 «Пинта»
Сұрақ №6
V2 ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰРАМЫНА НЕГІЗІНЕН КІРЕДІ
1 минералды негіздер
0 асыл металдар
0 бекіткіш металдар
0 күкірт қышқылы
1 органикалық заттар
Сұрақ №7
V2 ГИППАРХТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ
0 «Географика» авторы
0 Оңтүстік полюсті ашты
0 Дүние жүзін алғаш айналған
1 Алғаш градус торын ұсынған
1 Жер беті шеңберін 3600-қа бөлген
0 География терминин ең алғаш қолданған
0 Климаттық белдеулерді ажыратты
Сұрақ №8
V2 ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫН ПАЙДАҒА АСЫРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
0 Жою
1 Пайдалы құрал бөліктерді ажыратып алуды көздейтін қайта өңдеу
0 Жанама өнім ретінде сату
0 Басты бірінші реттік шикізат ретінде пайдалану
1 Басқа да шикізат көздерімен бірге пайдалану
0 Тікелей пайдалану
Сұрақ №9
V2 САРҚЫЛМАЙТЫН ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫ
1 Дүниежүзілік мұхит ресурстары
1 Күн энергиясы
0 Қара және түсті металдар
0 Фауна ресурстары
0 Отын энергетикалық ресурстар (мұнай, газ, көмір)
Сұрақ №10
V2 В.В ДОКУЧАЕВТІҢ ЕҢБЕКТЕРІ
1 «К вопросу о переоценке земель»
0 «Монголия и страна тунгутов»
0 «Путешествие в Тянь-Шань»
1 «К учению о зонах природы»
0 «Руководство по географии»
0 «Климаты земного шара»
0 «Хождение за три моря»
Сұрақ №11
V2 ОРЫС ГЕОГРАФИЯ ҚОҒАМЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ
1 П. П. Семёнов-Тянь-Шаньский
0 Н.Н. Миклухо-Маклай
0 Ф.Ф. Беллингсгаузен
0 В.В. Докучаев
0 А.И. Воейков
0 А.Н. Краснов
1 В.П. Литке
Сұрақ №12
V2 ЖЕРДІҢ ӨЗ БІЛІГІН АЙНАЛУДЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ САЛДАРЫ
0 Жарықтық белдеулер пайда болады
0 Күн мен түн теңелу күндері пайда болады
0 Айналу білігі, полюстер және экватор координаталардың географиялық жүйесінің негізі болып табылады
0 Жердің айналуынан ауытқыш әсердің пайда болуы
1 Күн мен түннің ауысуы
1 Географиялық қабықта географиялық ырғық пайда болады
Сұрақ №13
V2 КОЛУМБТЫҢ ИСПАНИЯДАН ҮНДІСТАНҒА АТТАНҒАН КЕМЕЛЕРІ
0 Нева
0 Фрам
1 Пинта
0 Витязь
0 Дюфкен
0 Надежда
1 Санта Мария
Сұрақ №14
V2 В.БАРЕНЦТІҢ АШЫЛУЛАРЫ
0 Отты Жер
0 Ирландия
1 Гренландия
0 Кариб теңізі
0 Балтық теңізі
1 Баффинов жері
0 Скандинавия түбегі
Сұрақ №15
V2 Н.М.ПРЖЕВАЛЬСКИЙДІҢ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРЫ
1 Лобнор мен Жоңғар экспедициясы
0 Сауыр-Тарбагатай экспедициясы
0 Шығыс еліне экспедиция
1 Монғол экспедициясы
0 Қытай экспедициясы
0 Сібір экспедициясы
Сұрақ №16
V2 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚТЫҢ ДАМУЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН УАҚЫТТЫҚ КЕЗЕҢ
0 биполярлық ренессанс
0 мононполярлық ғасыр
0 посиндустриалдық кезең
1 биосфералық кезең
0 ноосфералық кезең
0 индустриалды даму
1 биосфераға дейінгі кезең
Сұрақ №17
V2 1641 ЖЫЛЫ МИХАИЛ СТАДУХИН ЗЕРТТЕГЕН АЙМАҚ
0 Эгей
0 Тигр
0 Евфрат
0 Каспий
1 Колыма
1 Анадырь
0 Сары теңіз
Сұрақ №18
V2 ХИОНОСФЕРА
0 Литосфераның құрамдас бөлшегі болып табылады
0 Екі суға төзімді қабаттар арасында орналасқан
0 Жоғары минерализациялану жағдайда минералды деп аталады
1 Полярлық елдерде теңіз деңгейінде басталады
0 Солтүстік Африкада тараған
1 Мәңгі қарлар мен мұздықтарды қамтитын Жер қабығы
Сұрақ №19
V2 1872 ЖЫЛЫ ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЗЕРТТЕГЕН АЙМАҚТАР
0 Испания
1 Жапония
1 Индонезия
0 Аустралия
0 Арабия теңізі
0 Камчатка түбегі
0 Чилидің солтүстік жағалауы
Сұрақ №20
V2 1868-1912 Ж.Ж. РОБЕРТ СКОТТЫҢ ЗЕРТТЕГЕН АЙМАҚТАРЫ
0 Қара теңізі
1 Росса теңізі
1 Антарктида
0 Тянь-Шань
0 Үнді мұхиты
0 Жерорта теңізі
0 Солтүстік полюс
Сұрақ №21
V2 А.И. ВОЕЙКОВ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖҮРГІЗГЕН ЖАПОН АРАЛДАРЫ
0 Рюкю (Нансей)
1 Хоккайдо
0 Цусима
0 Токара
0 Нампо
0 Осима
1 Кюсю
Сұрақ №22
V2 РЕДУЦЕНТТЕР:
0 Зоопланктон
0 Фитопланктон
0 Шіру мен божуға алып келетін организмдер
1 Бактериялар мен саңырауқұлақтар
1 Органиканы қарапайым және минералды заттарға ыдырататын организмдер
Сұрақ №23
V2 ТРОПИКТІК БАРИКАЛЫҚ МАКСИМУМ
0 Исландиялық
0 Антарктика маңы
1 Оңтүстік-Азиялық
1 Иран-Тарлық
0 Алеуттік
0 Газайлық
0 Азорлық
Сұрақ №24
V2 А.ГУМБОЛЬДТЫҢ АМЕРИКАДА ЗЕРТТЕГЕН ЖЕРЛЕРІ
0 Әулие Георгия аралы
0 Чагос архипелагы
0 Отты Жер аралы
0 Фолкленд аралы
1 Чили, Мексика
1 Анд таулары
0 Аргентина
0 Саргасс
Сұрақ №25
V2 Н.М ПРЖЕВАЛЬСКИЙДІҢ ЕҢБЕКТЕРІ
0 «Дифанчжи»
0 «Географика»
0 «Система мира»
0 «Записки о странах Запада»
0 «Саяхаттың жемісі»
0 «Комментарий к запискам о реках»
1 «От Кульджи до Тянь-Шань и на Лобнор»
1 «От Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки»
Сұрақ №26
V2 И.Ф. КРУЗЕНШТЕРН 1803 ЖЫЛЫ САЯХАТТАҒАН ЖЕРЛЕРІ
0 Папуа-Жаңа Гвинея
0 Ява аралдары
1 Копенгаген
0 Филиппины
0 Антарктида
0 Америка
1 Англия
Сұрақ №27
V2 П.П. СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСКИЙДІҢ КЕШЕНДІ ҒЫЛЫМИ ЖҮЙЕСІ:
1 Тарихи география
0 Геоморфология
0 Биогеография
1 Антропология
0 Океанография
0 Спелеография
0 Климатология
Сұрақ №28
V2 ЕЖЕЛГІ ГРЕК ҒАЛЫМДАРЫ
0 Николо мен Маффео Поло
0 Бартоломей Диасу
0 Н.Коперник
0 А.Гумбольд
1 Эратосфен
0 Х. Колумб
1 Геродот
Сұрақ №29
V2 В.В. ДОКУЧАЕВ БӨЛГЕН ТОПЫРАҚ ЗОНАЛАРЫ
1 Латеритті немесе тропик зонасы
1 Тайга немесе орман
0 Қызыл топырақты
0 Интрозоналды
0 Қызыл құрғақ
0 Қара-қоңыр
Сұрақ №30
V2 ОРЫС ГЕОГРАФИЯ ҚОҒАМЫНЫҢ БӨЛІМДЕРІ
0 Экология және тұрақты даму
0 Экономикалық география
0 Ресей сауда географиясы
1 Ресей статистикасы
1 Ресей географиясы
0 Гирология
0 Топырақтану
Сұрақ №31
V2 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КЕШЕННІҢ НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТІК ҚАБЫҚШАЛАРЫ:
0 Күн энергиясы
0 Планетарлық
0 Регионалдық
1 Гидросфера
0 Гипергенез
1 Литосфера
0 Экзосфера
Сұрақ №32
V2 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КЕШЕННІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗІ:
0 Желге байланысты
0 Неотектоникалық қозғалыстар
0 Ауа массалары Ауа массалары
1 Жердің ішкі энергиясы
0 Вулкандар әрекеті
0 Табиғи су ағыны
1 Ауа массалары
Сұрақ №33
V2 ӨТЕ ЖҰҚА ЛАНДШАФТТЫҚ СФЕРА
1 Өсімдік пен топырақ жамылғысы
0 Тектоносфера
1 Биосфера
0 Ядро
0 Экзосфера
0 Ноосфера
0 Мантия
Сұрақ №34
V2 В.Б.СОЧАВА БОЙЫНША ГЕОКЕШЕНДЕР:
0 Зат және энергия айналымы
0 Функционалдық
0 Топологиялық
1 Региональдық
1 Планетарлық
0 Генетикалық
Сұрақ №35
V2 В.Б.СОЧАВА БОЙЫНША ГЕОКЕШЕНДЕР:
0 Зат және энергия айналымы
0 Функционалдық
0 Топологиялық
1 Региональдық
1 Планетарлық
0 Генетикалық
0 Фация
Сұрақ №36
V2 ЗАТ ПЕН ЭНЕРГИЯ АҒЫНДАРЫНЫҢ МЕХАНИЗМІ ТУРАЛЫ ЕҢБЕКТЕРДІҢ АВТОРЛАРЫ:
1 В.И.Вернадский
1 А.И.Перельман
0 В.В.Докучаев
0 А.Н.Краснов
0 А.И.Воейков
0 Д.Н.Анучин
0 Л.С.Берг
Сұрақ №37
V2 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КЕШЕНДЕРДІ ТАНЫП БІЛУ ӘДІСТЕРІ
1 Функционалдық
1 Топологиялық
0 Биологиялық
0 Гелогиялық
0 Физикалық
0 Химиялық
0 Ландшафттық
0 Фациялық
Сұрақ №38
V2 А.И.ПЕРЕЛЬМАННЫҢ ЛАНДШАФТТЫҚ ГЕОХИМИЯЛЫҚ ТОСҚАУЫЛДАРДЫ ЖІКТЕУІ:
1 Физикалық-химиялық
1 Биогеохимиялық
0 Педохимиялық
0 Географиялық
0 Геофизикалық
0 Биологиялық
0 Химиялық
Сұрақ №39
V2 БИОХИМИЯЛЫҚ АКТИВТІ ТЕХНОГЕНДІК ЗАТТАР:
0 Микроэлементтер
0 Педохимиялық заттар
0 Кальций карбонаты
0 Аммиак қоспалары
0 Күкіртті сутек
1 Пестициттер
1 Гербицидтер
Сұрақ №40
V2 К.КЛАРК БОЙЫНША ЖЕР ҚЫРТЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ШӨГІНДІ ЖЫНЫСТАРЫ:
1 Саз және сазды тақтатас
0 Кальций карбонаты
0 Қоңыр көмір
1 Құмдақ тас
0 Шымтезек
0 Тас көмір
0 Мұнай
Сұрақ №41
V2 А.А.ГРИГОРЬЕВ БОЙЫНША ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚШАНЫҢ ШЕКАРАЛАРЫ:
1 Биік тау сілемдерінде 70-80км
0 Биік тау сілемдері 90-100км
0 Жоғарғы шекара 30-40км
1 Жоғарғы шекара 20-25км
0 Төменгі шекара 10-12км
0 Төменгі шекара 8-10км
0 Төменгі шекара 5-15км
Сұрақ №42
V2 ТРОПОСФЕРАДАҒЫ АУА МАССАЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ:
0 Экваторлық тропиктік
0 Антарктикалық
0 Арктикалық
0 Құрлықтық
1 Ылғалды
0 Теңіздік
1 Жылы
Сұрақ №43
V2 А.М.РЯБЧИКОВ БОЙЫНША ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚШАНЫҢ ЛАНДШАФТТЫҚ ҚАБАТЫ:
0 Қоңыржай ендіктердің ормандарында 200 -250м
1 Қоңыржай ендіктердің ормандарында 100-200м
0 Тропиктік ылғалды ормандарда 100 -150м
1 Тропиктік ылғалды ормандарда 150-200 м
0 Тропиктік ылғалды ормандарда 180-210м
0 Поляр шөлдерінде 45м
0 Поляр шөлдерінде 50 м
0 Поляр шөлдерінде 40м
Сұрақ №44
V2 БИОКОМПОНЕНТЕРДІҢ ҮЛЕСІНЕ ТИЕТІН ФИЗГЕОГРАФИЯЛЫҚ КЕШЕНДЕР:
0 Географиялық қабықша
1 Орнитокомплекс
0 Геокомплекс
1 Зоокомплекс
0 Биокомплекс
0 Экокомплекс
0 Геокешен
0 Биокешен
Сұрақ №45
V2 Г.ЛИНДГРЕН БОЙЫНША (1923) ЖЕР ҚЫРТЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ШӨГІНДІ ЖЫНЫСТАРЫ:
1 Саз және сазды тақтатас
0 Кальций корбонаты
1 Тұз және гипс
0 Қоңыр көмір
0 Гипс
0 Шымтезек
0 Мұнай
Сұрақ №46
V2 В.В. ДОКУЧАЕВТЫҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫ АРҚЫЛЫ АЖЫРАТҚАН ЗОНАЛАРЫ:
1 Латеритті немесе тропикті
1 Тайга немесе орман
0 Субтропик
0 Экваторлық
0 Қоңыржай
0 Латеритті
0 Аэралды
Сұрақ №47
V2 КҮН АТМОСФЕРАСЫНЫҢ БӨЛІНУІ:
0 Күннің сәулелі жиегі ионосфера
0 Хромосфера ионосфера
1 Күннің сәулелі жиегі
1 Хромосфера
0 Ионосфера
0 Атмосфера
0 Биосфера
Сұрақ №48
V2 А.А.ГРИГОРЬЕВ БОЙЫНША ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚШАНЫҢ ТӨМЕНГІ ШЕКАРАСЫ
0 Тау сілемдерінде 50-80 км
1 Тау сілемдерінде 70-80 км
0 Мұхиттарда 9-10 км
0 Құрлықта 20- 25км
0 Құрлықта 40-50км
1 Құрлықта 30-40км
0 Мұхиттарда 15-25 км
0 Мұхиттарда 6-7 км
Сұрақ №49
V2 ЖЫЛУ БАЛАНСЫНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ:
0 Турбуленттік жылу айырбасы,өсімдік жамылғысының альбедосы
0 Су қабатымен жылу айырбасы,топырақ бетінің альбедосы
0 Конденсация топырақ бетінің альбедосы
0 Өсімдік жамылғысының альбедосы
1 Радияциялық баланс
1 Топырақ
Сұрақ №50
V2 ТРОПИКТІК КЛИМАТҚА ТӘН СИПАТТАМА
0 Тәуліктік амплитуда 30 градус шамасында
1 Тәуліктік амплитуда 40 градус шамасында
0 Бірде салқын
0 Ауыспалы
0 Ылғалды
0 Салқын
1 Ыстық
Сұрақ №51
V2 М.И.ЛЬВОВИЧ БОЙЫНША ЖАЛПЫ СУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ:
0 Мұхиттық өзендер
0 Өсімдіктің
0 Топырақты
1 Құрлықты
0 Литогенді
1 Мұхитты
0 Мұздық
Сұрақ №52
V2 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗОНАЛАР СИПАТЫ
0 Экзогендік үрдістер арқылы түзілген табиғи аумақтық кешен
0 Ландшафт типтері орналасқан ареал
0 Белгілі коэффициентті аумақ
0 Жануарлар жамылғысы
0 Антропогендік
0 Биосфералық
1 Топырақ
1 Климат
Сұрақ №53
V2 ЖЕРТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАҒАН ҒАЛЫМДАР МЕН УАҚЫТ АРАЛЫҚТАРЫ
1 20 ғасырдың 2-жартысы
0 20 ғасырдың 1-жартысы
0 В.В.Докучаев
1 А.Григорьев
0 С.Коцик
0 К.Риттером
0 В.Сочава
0 Л.Берг
Сұрақ №54
V2 КЕСЕКТІ ТАУ ЖЫНЫСТАРЫ:
1 Қиыршық тас
0 Мәрмәр
0 Әктас
1 Құмтас
0 Пелуа
0 Гнейс
0 Гипс
0 Бор
Сұрақ №55
V2 МАНТИЯ ҚҰРАМЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ:
0 Si
1 MgO
0 CaO
0 HCI
0 H2O
1 Fe
0 Ca
0 N
Сұрақ №56
V2 ҚАЗБАУЫР БҰЛТТАР
0 Жұқа ақ мөлдір төсенгі тәрізді
0 Жоғарғы бұдақты
0 Үлкен көлемді
0 Тығыз бұлтты
0 Қатпарлы
0 Сұр қабат
1 Жылтыр
1 Ақ
Сұрақ №57
V2 ЖЕР БЕТІНДЕГІ ЫЛҒАЛ АЛМАСУ ПРОЦЕСІ ЖҮРЕТІН ҚАБЫҚТАР АРАСЫНДАҒЫ ТҰЙЫҚ ПРОЦЕСТЕР
0 Стратосфера
0 Географиялық қабық
0 Тропосфера
1 Гидросфера
0 Мұздықтар
1 Атмосфера
0 Батпақтар
Сұрақ №58
V2 НЕГІЗГІ ЖАРЫҚТАНУ БЕЛДЕУЛЕРІ
0 Мұхиттық тропиктік
1 Cубтропикалық
1 Cубполярлық
0 Арктикалық
0 Ыстық
0 Тропикалық
Сұрақ №59
V2 ЭКВАТОРЛЫҚ БЕЛДЕУ ТАРАЛҒАН АЙМАҚТАР
0 Үндістан және Үндіқытай түбектері
0 Оңтүстік Американың оңтүстігі
0 Флорида түбегі
1 Арабия түбегі
1 Сомали түбегі
Сұрақ №60
V2 ЖЕР ҚЫРТЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕР
0 H2 SO4
1 Ca
1 Mg
0 Cu
0 Zn
Сұрақ №61
V2 ҰЛЫ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АШЫЛУЛАР КЕЗІНДЕ ҮСТЕМДІК ЕТКЕН ИМПЕРИЯЛАР:
0 Қасиетті Рим
1 Португалия
0 Грекия
1 Испания
0 Жапон
Сұрақ №62
V2 АСТРОНОМ Э.ХАББИДІҢ ГАЛАКТИКАНЫ ҚҰРЫЛЫМЫНА ҚАРАЙ БІРІКТІРГЕН ТОПТАРЫ:
0 Қима тәрізді
0 Конус тәрізді
1 Эллипс тәрізді
0 Жұлдыз тәрізді
1 Спираль тәрізді
0 Дөңгелек тәрізді
Сұрақ №63
V2 КҮН АТМОСФЕРАСЫНЫҢ ҚАБАТТАРЫ:
0 Күн сәулесі
0 Гидросфера
1 Хромосфера
0 Атмосфера
1 Фотосфера
0 Галактика
Сұрақ №64
V2 КҮН АКТИВТІЛІГІНІҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІШІНІҢ АРАЛЫҚ УАҚЫТЫ
0 1
0 5
0 25
1 10
1 17
0 21
Сұрақ №65
V2 КҮН ЖҮЙЕСІНДЕ КҮНГЕ ЖАҚЫН ОРНАЛАСҚАН ПЛАНЕТАЛАР
1 Меркурий
0 Галактика
0 Плутон
0 Марс
1 Жер
Сұрақ №66
V2 КҮН АКТИВТІЛІГІНІҢ ТӨМЕНГІ КӨРСЕТКІШІ АРАЛЫҚ УАҚЫТЫ
0 1
0 5
0 78
1 10
1 14
Сұрақ №67
V2 КҮН ЖҮЙЕСІНДЕ КҮННЕН АЛЫС ОРНАЛАСҚАН ПЛАНЕТАЛАР:
0 Жер
0 Венера
1 Нептун
0 Сатурн
1 Плутон
0 Юпитер
Сұрақ №68
V2 ЖЕР ТИПТЕС ПЛАНЕТАЛАР:
1 Жер
1 Марс
0 Уран
0 Сатурн
0 Нептун
0 Плутон
Сұрақ №69
V2 ЮПИТЕР ТИПТЕС НЕМЕСЕ АЛЫП ПЛАНЕТАЛАР:
0 Меркурий
0 Шолпан
1 Юпитер
0 Плутон
1 Сатурн
0 Марс
Сұрақ №70
V2 ЮПИТЕРДІҢ ЕҢ ІРІ СЕРІКТЕРІ:
0 Азия
0 Шумейпер
1 Ганимед
0 Шолпан
1 Камисто
0 Ай
Сұрақ №71
V2 УРАН ПЛАНЕТАСЫНЫҢ СПУТНИКТЕРІ:
0 Умбара
0 Каллисто
1 Миранда
0 Ганимед
1 Ариэль
0 Тритон
Сұрақ №72
V2 МЕРКУРИЙДІҢ ЖАРЫҚ БЕТІНДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАСЫ:
0 300
0 310
0 320
1 325
1 400
0 789
Сұрақ №73
V2 МЕРКУРИЙДІҢ ҚАРАҢҒЫ БЕТІНДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАСЫ:
0 100
0 125
1 160
1 185
0 190
0 200
Сұрақ №74
V2 НЕПТУН ПЛАНЕТАСЫНЫҢ СПУТНИКТЕРІ:
0 Умбриэль
1 Нереида
0 Күн
0 Ариэль
1 Тритон
0 Ио
Сұрақ №75
V2 САТУРННЫҢ ЕҢ ІРІ СЕРІКТЕРІ:
0 Капписто
0 Европа
1 Титан
1 Феба
0 Ио
Сұрақ №76
V2 Г.В.ВОЙТКЕВИЧ ПЕН О.А.БЕССОНОВ БОЙЫНША ЖЕР ТИПТЕС ПЛАНЕТАЛАР ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАБАТТАРЫ:
0 Ауыр газ
1 Темір мен сульфид темірден тұратын тығыз ядро
0 Жоғары құрамы алюминийлі – силикатты қыртыс
0 Ауыр газды, құрғақ қабық
1 Жеңіл газды, сулы қабық
0 Ауыр газды, сулы қабық
Сұрақ №77
V2 КҮН СИСТЕМАСЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ГАЛАКТИКА ҚҰРЫЛЫСЫНА ҰҚСАС БЕЛГІЛЕРІ:
0 Планеталардың размері Меркурийден Юпитерге дейін азаяды, кейін артады
1 Планеталардың арақашықтығы Күннен біртіндеп артады
0 Планеталардың арақашықтығы Күннен біртіндеп азаяды
0 Барлық планеталар күнді сағат тілі бағытында қозғалады
1 Барлық планеталар шамамен бір жазықтықта орналасқан
Сұрақ №78
V2 МЕРКУРИЙ ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР;
0 Күнді 10 сағат 49 минутта айналады
1 Күнге ең жақын орналасқан планета
0 Планетаның диаметрі 274 мың км
0 Өте алыс орналасқан планета
1 Күнді 88 тәулікте айналады
0 Массасы 156358
Сұрақ №79
V2 КОМЕТАЛАРҒА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
1 Аспан денелері
1 Массасы астероидтардан аз
0 Дөңгелек бойынша қозғалады
0 Жер масссасынан млрд есе үлкен
0 Аспана ұшып жүреді
0 Кометалардың басы анық байқалмайды
Сұрақ №80
V2 ЮПИТЕР ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
1 Бетінде экваторға параллель дақтары мен жолақтары бар
0 Білігінің айналу жылдамдығы 2 сағат 32 мин
0 Сақиналы құрылымдардың орналасуы
1 Осі орбита жазығына перпендикуляр
0 Орташа қашықтығы 45632,1 млн км
0 Массасы 0,33∙1027
Сұрақ №81
V2 ШОЛПАН ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН БЕЛГІЛЕР:
0 Күнге ең жақын орналасқан планета
0 Жылдам және сағат тілімен қозғалады
0 Күн шығыстан шығып батыстан батады
1 Күн батысынан шығып шығысында батады
1 Баяу және қарама – қарсы бағытта қозғалады
Сұрақ №82
V2 УРАН ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Барлық спутниктерінің формасы үшбұрыш тәрізді
0 Күннен 456321 млн км қашықтықта орналасқан
1 Осінен айналу уақыты 10 сағат 49 мин
0 Сақиналы құрылымдардың кездеспеуі
1 Сақиналы құрылымдардың кездесуі
0 Күнге ең жақын орналасқан планета
Сұрақ №83
V2 МЕТЕОРИТТЕРДІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ БОЙЫНША БӨЛІНУІ
0 Магнийлі кобальтті метеориттер
0 Кремнийлі тасты метеориттер
0 Темірлі магнийлі метеориттер
0 Никельді метеориттер
1 Темірлі метеориттер
1 Тасты метеориттер
Сұрақ №84
V2 Ю.И.ВИТИНСКИЙ БОЙЫНША ЖАРТЫ ШАРДАҒЫ ЗОНАЛЫҚ ЕНДІКТЕР:
0 Субқоңыржай ендік зона
1 Қоңыржай ендік зона
0 Субэкваторлық зона
0 Субтропиктік зона
1 Экваторлық зона
0 Субполяр маңы
0 Тропиктік зона
Сұрақ №85
V2 ЭКВАТОРЛЫҚ ЖАРЫҚТАНУ БЕЛДЕУІНЕ ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Күн мен түннің ұзақтығы 18 сағаттан 6 сағатқа дейін өзгеріп отырады
0 Жылдың екі мезгілі айқын білінеді – қыс пен жаз
1 Күн мен түн ұзақтығында айырмашылық жоқ
0 Күннің биіктігі 180 ̊-тан 56,5 ̊-қа дейін
1 Жыл мезгілдері болмайды
0 Қысжазғақарағандаұзақ
Сұрақ №86
V2 ҚОҢЫРЖАЙ ЖАРЫҚТАНУ БЕЛДЕУІНЕ ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Күн мен түннің ұзақтығы 24 сағаттан 6 сағатқа дейін өзгеріп отырады
0 Күннің биіктігі 90-тан 56,5-қа дейін
1 Жыл мезгілдері айқын байқалады
1 Қас қараю ұзаққа созылады
0 Жыл мезгілдері болмайды
0 Қыс жазға қарағанда ұзақ
Сұрақ №87
V2 СУБТРОПИКТІК ЖАРЫҚТАНУ БЕЛДЕУІНЕ ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Күн мен түннің ұзақтығы 18 сағаттан 6 сағатқа дейін өзгеріп отырады
1 Күн мен түннің ұзақтығы арасындағы айырмашылық арта түседі
1 Жылдың екі мезгілі айқын білінеді – қыс пен жаз
0 Күннің биіктігі 90-тан 56,5-қа дейін
0 Қас қараю ұзаққа созылады
Сұрақ №88
V2 ТРОПИКТІК ЖАРЫҚТАНУ БЕЛДЕУІНЕ ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Шеткі ендіктердің айырмашылығы 9сағ. 09 минуттан 14 сағ. 51минутқа дейін
0 Күн мен түннің ұзақтығы 18 сағаттан 6 сағатқа дейін өзгеріп отырады
1 Күн мен түннің ұзақтығында айырмашылық пайда бола бастайды
1 Температуралық айырмашылығы жоқ, екі жыл мезгілі байқалады
0 Күннің биіктігі 90-тан 56,5-қа дейін
0 Қыс жазға қарағанда ұзақ
Сұрақ №89
V2 НЕПТУН ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Дақтар бар
0 Сақиналы құрылымдардың орналасуы
1 Күннен қашықтығы 4,5 млрд. кем
1 8 тасты спутниктерді біріктіреді
0 Өте алыс орналасқан планета
0 17 спутнигі бар
Сұрақ №90
V2 ПЛУТОН ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Атмосфера бұлтының басым құрамы метаннан тұрады
0 Ірі тектоникалық жарықшақтардың кездесуі
1 Өз білігінен 9 сағат 17 минутта айналады
0 Дақтардың болуы
0 Күнге ең жақын орналасқан планета
1 Өте алыс орналасқан планета
Сұрақ №91
V2 МАРС ПЛАНЕТАСЫНА ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕР:
0 Атмосферасының тығыздығы жердікінен 150 есе артық
0 Күннен 2869 млн км қашықтықта орналасқан
0 Баяу және қарама – қарсы бағытта қозғалады
1 Ірі тектоникалық жарықшақтардың кездесуі
0 8 тасты спутниктерді біріктіреді
1 2 спутнигі бар: Фобос, Деймос
0 Күнді 88 тәулікте айналады
0 Массасы 0,33∙1027
Сұрақ №92
V2 ГАНС ШТИЛЛЕ БОЙЫНША ЖЕР ҚЫРТЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТИПТЕРІ
0 Таулар
0 Плиталар
0 Жазықтар
1 Платформалар
1 Қатпарлы белдеулер
0 Шөгінділер
Сұрақ №93
V2 ЭЛИ ДЕ БОМОННЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ БОЛЖАМЫН ДАМЫТҚАН ҒАЛЫМДАР:
1 Э.Ог
0 М.Рид
1 Э.Зюсс
0 У.Кери
0 Д. Геттон
Сұрақ №94
V2 ЖЕРДІҢ КЕҢЕЮІ МЕН ҰЛҒАЮ МҮМКІНДІГІ ТУРАЛЫ ЕҢБЕКТЕРДІҢ АВТОРЛАРЫ:
0 Э.Ог
0 В.Бэчер
1 Д.Геттон
0 П.А.Дирак
0 Карпинский
1 М.В.Ломоносов
Сұрақ №95
V2 ЖЕР ӨЗ БІЛІГІНЕН АЙНАЛУЫ
0 Нютон анықтаған
1 Күн жарығының шығыстан батысқа ауысуын ескереді
0 Арестотельмен есептелген
0 Эратосфенмен дәлелденген
0 Леви Фукемен дәлелденді
1 Тәуліктік ырғақтылықты тудырады
Сұрақ №96
V2 УИЛСОН ЦИКЛІ БОЙЫНША ГЕОСТРУКТУРАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ АЛҒАШҚЫ СИПАТЫ
0 Вулкандық әрекеті күшейді
0 Энергия айырбасы нығайды
0 Рельефтің тілімденуінің ұлғайды
1 Мұхит түбі кеңейіп көлемі ұлғайды
0 Температураның ауытқуы байқалды
0 Тау түзілді
1 Құрлықтар бөлшек болып бөлініп, жаңа мұхиттың қазан шұңқырлары айқындалды
Сұрақ №97
V2 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚТА БОЛЫП ЖАТҚАН АЙНАЛЫМДАР:
0 Жер шарын айналу экспедициялары
0 Уақыт және кеңістікте статикалық
1 Атмосфераның ғаламдық айналымы
1 Мұхиттағы су айналымы
0 Жабық және мінсіз болып табылады
0 Барикалық градиент болып табылады
0 Геотермиялық сатылар
Сұрақ №98
V2 ТАБИҒИ САНАТЫНА ЖАТАТЫН ЛАСТАНУ:
0 Өндірістік қызмет
0 Тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу
0 Технологиялық процесстер
0 Көлік жұмысы
0 Зымыран техникасын ұшыру
1 Жанартаудың атқылауы
1 Жануарлардың табиғи бөліктері
Сұрақ №99
V2 ӨЛІ БИОГЕНДІ ЗАТТАР
0 Тіршілігі бар айдындардың суы
0 Жер асты суы
0 Су буы
1 Мұнай , көмір
1 Кен тұнбалары
0 Өзен сулары
Сұрақ №100
V2 Жердің кеңеюі мен ұлғаю мүмкіндігі туралы еңбектердің авторлары:
0 Э.Ог
1 Д.Геттон
0 В.Бэчер
0 П.А.Дирак
0 Карпинский
1 М.В.Ломоносов
Деңгей 3
Сұрақ №1
V3 ЖЕР ҚЫРТЫСЫНДАҒЫ КЕҢ ТАРАЛҒАН ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР:
1 Титан
0 Мырыш
0 Хром
1 Темір
1 Алюминий
0 Вольфрам
Сұрақ №2
V3 БАТПАҚ ТҮРЛЕРІ:
1 Ағымсыз
0 Ағынды
1 Төменгі
0 Ащы
0 Кирст
0 Қышқыл
1 Тұщы
Сұрақ №3
V3 АДАМДАР ҚАЛЫПТАСТЫРҒАН ЛАНДШАФТАР:
1 Жасанды
0 Зоналдық
1 Антропогендік
1 Техногендік
0 Планертарлық
0 Азоналдылық
0 Абиотикалық
Сұрақ №4
V3 ТАБИҒИ КЕШЕННІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ:
0 Орман
0 Мұздықтар
0 Минералды сулар бұлақтары
0 Таулар
1 Ауа
1 Жер қабығы
1 Су
Сұрақ №5
V3 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБАТ
1 Ұдайы ғарыштың әсеріне ұшырап отырады
0 Мантиямен интеграцияланған
1 Жер сфераларының өзара әрекеті және сіңісуі әсерінен пайда болады
0 «Үлкен жарылыс» нәтижесінде пайда болады
1 Ұдайы жер қойнауларының әсеріне ұшырайды
0 Ұдайы өзгеріске ұшырамайды
Сұрақ №6
V3 ҒАЛАМДЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР:
1 Ғаламдық жылылық
0 Парсы шығанағы елдерінде судың жетіспеушілігі
0 Амур жолбарыстарының санының азаюы
0 Ресейде ормандардың жаппай шабуылы
0 Аралдың тартылуы
1 Табиғат ресурстарының сарқылуы
1 Озон тесіктері
Сұрақ №7
V3 РЕКРЕАЦИЯ МЕН ТУРИЗМНІҢ КЕҢ ТҮРЛЕРІНЕ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ӨҢІРЛЕР:
1 «Шарын шатқалы» ұлттық саябағында
1 Марқакөл қорығында
0 Тек биосфералық қорықтарда
0 Ұлттық саябақтарда
1 «Солтүстік Қазақстанның көлдері мен даласы» атты дүниежүзілік табиғи мұра объектісінің аумағында
0 Табиғи парктерде
Сұрақ №8
V3 ӨЗЕННІҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАСЫ
0 Беткі мұздану
0 Радиоактивтілігі
1 Қатты заттар ағыны
1 Құламасы
0 Ерігіштігі
1 Өзен күші
Сұрақ №9
V3 КҮЛГІН ТОПЫРАҚТАР:
0 Сортаңдар қалыптасу барысында қалыптасады
1 Тыңайтқыштарды пайдалануды қажет етпейді
1 Ормандарда таралған
0 Азияда, Африкада, Еуропада, АҚШ пен Канадада таралған
0 Қуаңшыл аудандарда тарлған
1 Экваторлық климат жағдайында қалыптасады
Сұрақ №10
V3 ТАБИҒИ САНАТЫНА ЖАТАТЫН ЛАСТАНУ;
1 Ормандар мен даладағы өрттер
1 Жануарлардың табиғи бөлістері
1 Жанартаудың атқылауы
0 Көлік жұмысы
0 Өндірістік қызмет
0 Технологиялық процестер
Сұрақ №11
V3 В.И. ВЕРНАДСКИЙ БОЙЫНША БИОСФЕРА ҰҒЫМЫ
0 Су қабығы
0 Тірі заттың әрекеті салдарынан саналы түрде өзгерген Жердің қабаты
0 Топырақ қабаты
1 Бастапқы қалпын сақтаған Жердің қабаты
1 Тіршіліктің заттық қабаты
1 Тіршіліктің қатысуынсыз қалыптасқан жердің геосферасы
0 Жердің ауа қабаты
Сұрақ №12
V3 МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСІ
1 Обьекті , құбылысты немесе үдерісті жасанды қосалқы жүйемен алмастырып зерттейді
0 Модельдеу үдерісі барысында анықталған тенденцияларды нақты жағдайға таратады
1 Биіктіктер мен ғарыштан тікелей визуалды байқауды ұсынады
1 Материалдық және обстракциялық модельдерді пайдаланады
0 Табиғи кешендердің абсолюттік және салыстырмалы геохранологиясын анықтау үшін қолданылады
0 Табиғат кешендердің салыстырмалы геохранологиясын анықтау үшін қолданылады
Сұрақ №13
V3 КҮН СӘУЛЕЛЕРІНІҢ ЖЕР БЕТІНЕ ЖЕТУ БАРЫСЫНДА ҰШЫРАЙТЫН ӨЗГЕРІСТЕР
0 Абразия
0 Еру
0 Шаңдану
0 Ағып кету
1 Шашырау
1 Шағылысу
1 Жұтыну
Сұрақ №14
V3 АРАЛ АРАЛЫҚ ТЕҢІЗДЕР:
1 Сулавеси
0 Қызыл
1 Банда
1 Сулу
0 Қара
0 Цугару
0 Перу
Сұрақ №15
V3 ҚОҢЫРЖАЙ БЕЛДЕУДІҢ ТОПЫРАҚТАРЫ:
1 Сұр және қоңыр
1 Күлгін
0 Интразоналды
1 Қара
0 Қызыл фералитті
0 Қызғылт (каштан)
0 Қоңыр
Сұрақ №16
V3 ЖАЛПАҚ ЖАПЫРАҚТЫ ОРМАНДАР ЗОНАСЫНА ТӘН ЖАНУАРЛАР:
0 Қолтырауын
1 Қоңыр аю
0 Маймыл
1 Ор қоян
0 Түйеқұс
1 Бұлан
0 Керік
0 Піл
Сұрақ №17
V3 САВАННА ЗОНАСЫНА ТӘН ЖАНУАРЛАР:
0 Қолтырауын
1 Арыстан
0 Қасқыр
1 Керік
0 Қоян
0 Түлкі
0 Аю
1 Піл
Сұрақ №18
V3 ЫЛҒАЛДЫ ЭКВАТОРЛЫҚ ОРМАНДАР ЗОНАСЫНА ТӘН ЖАНУАРЛАР:
0 Піл
0 Түлкі
0 Керік
1 Маймыл
1 Тотықұс
0 Қоқиқаз
0 Түйеқұс
1 Жұмақ құстары
Сұрақ №19
V3 ДАЛА ЗОНАСЫНА ТӘН ЖАНУАРЛАР:
0 Піл
0 Керік
1 Түлкі
0 Жылан
1 Қасқыр
1 Ақбөкен
0 Түйеқұс
0 Маймыл
Сұрақ №20
V3 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚТЫҢ БАСТЫ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ:
0 Жел
0 Күн энергиясы
0 Жауын шашын
1 Ендік зоналылық
0 Жанартау атқылауы
1 Зат және Энергия алмасуы
0 Тектоникалық қозғалыстар
1 Біртұтастылық және Ырғақтылық
Сұрақ №21
V3 КЛИМАТОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ:
0 Атмосфера
0 Гидросфера құрамы
1 Климаттық белдеулер
0 Материктердің орналасуы
1 Климат типтерінің таралу заңдылықтары
1 Климат типтерінің қалыптасу заңдылықтары
0 Ландшафттық кешендердің таралу заңдылықтары
Сұрақ №22
V3 АМЕРИКА ЖЕР БӨЛІГІНДЕГІ КӨНЕ ПЛАТФОРМАЛАР:
1 Солтүстік Америкалық
1 Оңтүстік Америкалық
1 Шығыс Бразилия
0 Шығыс Европа
0 Мексика
0 Канада
Сұрақ №23
V3 ГЕРЦИН ҚАТПАРЛЫҒЫНДА ПАЙДА БОЛҒАН ТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ:
1 Тянь Шань, Алтай, Ортаңғы Азия
1 Кап, Аппалач, Орталық Еуропа
1 Орал, Орта Азия таулары
0 Шығыс Азия таулары
0 Кордильер
0 Анд
Сұрақ №24
V3 МЕЗОЗОЙ ОРОГЕНЕЗІ НӘТИЖЕСІНДЕ ДАМЫҒАН ТАУЛАР:
0 Дракон
0 Орталық Европа
1 Шығыс Азия таулары
0 Оңтүстік Азия таулары
1 Солтүстік Азия таулары
1 Кордильер тауының ішкі қыраттары
Сұрақ №25
V3 ІРІ АККУМУЛЯТИВТІ ЖАЗЫҚТАР:
1 Батыс Сібір, Амазонка
1 Тұран, Ұлы Жазықтар
0 Шығыс Африка
1 Шығыс Европа
0 Тунгус
0 Азия
Сұрақ №26
V3 ЖАЗЫҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ:
1 Шельфті
0 Вулкандар
0 Платформалар
1 Денудациялық
1 Аккумулятивті
0 Геосинклинальдар
Сұрақ №27
V3 КРАТЕРДЕН ШЫҚҚАН ТҮТІН БУДАҚТАҒАН КЕЗДЕ ОНЫҢ КҮЛІМЕН БІРГЕ ҚОСА ҰШАТЫН КЕСЕКТЕР:
1 Вулкандық құмдар
0 Тау жыныстары
1 Лапилдер
1 Бомбалар
0 Тастар
0 Магма
0 Құмдар
Сұрақ №28
V3 Ф.У. КЛАРК БОЙЫНША(1888Ж.) ОТТЕГІ, КРЕМНИЙ, АЛЮМИНИЙДІҢ ПАЙЫЗДЫҚ МӨЛШЕРІ:
1 O2 -46,28℅
1 Si - 28,02℅
0 Si - 29,5℅
1 Al - 8,14℅
0 Al – 8,05℅
0 Si - 26,7℅
Сұрақ №29
V3 А.П.ВИНОГРАДОВ БОЙЫНША (1962Ж.) ОТТЕГІ, КРЕМНИЙ, АЛЮМИНИЙДІҢ ПАЙЫЗДЫҚ МӨЛШЕРІ:
0 O2 - 46,28℅
0 Si - 28,02℅
1 O2 - 47℅
0 O2 - 46,1℅
1 Si - 29,5℅
0 Al - 8,14℅
1 Al – 8,05℅
Сұрақ №30
V3 А.А.БЕУС БОЙЫНША (1981 Ж.)ОТТЕГІ, КРЕМНИЙ, АЛЮМИНИЙДІҢ ПАЙЫЗДЫҚ МӨЛШЕРІ:
0 O2 - 46,28℅
1 O2 - 46,1℅
0 Si - 29,5℅
0 Al - 8,1℅
1 Al – 8,05℅
1 Si - 26,7℅
Сұрақ №31
V3 ГЕОСИНКЛИНАЛЬДЫҢ ДАМУ САТЫЛАРЫ:
0 Консолидация
0 Авлакогендер
0 Трансгрессия
1 Алғашқы
1 Ортаңғы
1 Соңғы
Сұрақ №32
V3 ОБРУЧЕВ БОЙЫНША ҚҰРЫЛЫМЫНА ҚАРАЙ ДИСЛОКАЦИЯЛЫҚ ТАУЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ:
0 Пиния
0 Спрединг
0 Субдукция
1 Қатпарлы, жаппа
1 Қатпарлы ығысқан, жақпарлын ыдыранды
1 Ыдыранды-қатпарлы, қатпарлы - жақпарлы
Сұрақ №33
V3 ГАВАЙ ТИПТЕС ВУЛКАНДАР:
0 Этна
0 Визувий
1 Килауэа
0 Тазығыр
1 Гуалалан
1 Мауна Кеа
Сұрақ №34
V3 ВУЛКАН ТИПТЕС ВУЛКАНДАР:
1 Этна
0 Алеут
0 Куриль
1 Везувий
0 Фудзияма
1 Камчатка вулкандары
Сұрақ №35
V3 ЖЕР СІЛКІНУ СЕБЕПТЕРІ:
1 Вулкандық атқылаулармен байланысты
0 Цунами әсері
0 Су тасқынынан
0 Қар көшкіні әсерінен
0 Трансгрессия әсерінен
1 Тектоникалық жер сілкіну
1 Жер асты қуыстарының кенет опырылуынан
Сұрақ №36
V3 АТМОСФЕРАНЫҢ ҚАБАТТАРЫ
0 Циклондар, антициклондар
0 Стратосфера, эпигеосфера
1 Тропосфера, стратосфера
1 Мезосфера, термосфера
0 Озон және азот қабығы
1 Экзосфера, ионосфера
0 Пассаттар, муссондар
0 Фронттар, пассаттар
Сұрақ №37
V3 АТМОСФЕРАНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ҚАБАТЫНДА ...
0 Озон қабығының негізгі бөлігі орналасқан
1 Күннің ультракүлгін сәулелерін сіңіреді
1 Күннің корпускулярлы сәулесін сіңіреді
1 Фотохимиялық процестер іске асады
0 Мохоровичич қабаты орналасқан
0 Ең жұқа өтпелі қабат орналасқан
0 Фотосинтез процесі іске асады
Сұрақ №38
V3 СТРАТОСФЕРАДА ...
1 Атмосфера қабатының биіктігі 50-55 км жетеді
0 Атмосфера қабатының биіктігі 20-30 км жетеді
0 Бүкіл ауа массасының жартысы орналасқан
1 Озон қабығы орналасқан
0 Су буы өте көп
1 Су буы өте аз
Сұрақ №39
V3 МЕЗОСФЕРАДА …
0 Ауа қысымы Жер бетіндегісімен салыстырғанда 1000 есе артық
1 Атмосфера қабатының биіктігі 80-82 км жетеді
0 Атмосфера қабатының биіктігі 15-35 км жетеді
1 Температура -1100С-қа дейін жетеді
0 Метеорлар толықтай жанып кетеді
1 Ауа құрамында 80% азот бар
0 Озон қабығы орналасқан
Сұрақ №40
V3 ЭКЗОСФЕРАДА ...
0 Иондалған газдар жер бетімен салыстырғанда бірнеше есе көп
1 Атмосфера қабатының 800-1000 км аралықта орналасқан
0 Атмосфера қабатының биіктігі 200-250 км жетеді
1 Сутек атомы мен гелий газдары басым
0 Температура -10000-қа жуық
1 Температура 20000-қа жуық
0 Озон қабығы орналасқан
Сұрақ №41
V3 АТМОСФЕРА ЖЕРДІ ... САҚТАЙДЫ
0 Әр түрлі газдардың Жер бетіне жақындауынан
0 Күн сәулесінінің шағылысуынан
1 Ультракүлгін сәулелерден
0 Бұлттар мен тұмандардан
1 Құлаған метеориттерден
1 Радиациядан
Сұрақ №42
V3 ЖЕР БЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСАТЫН ҚҰРҒАҚ АУАНЫҢ ҚҰРАМЫ:
1 0,93% аргон, 0,03% көмірқышқыл газы
0 0,93% аргон, 0,03% озон
1 21% оттегі
0 78% оттегі
0 21% озон
1 78% азот
Сұрақ №43
V3 УЛЬТРАКҮЛГІН ЖӘНЕ КОРПУСКУЛЯРЛЫ СӘУЛЕЛЕРІН СІҢІРУІ НӘТИЖЕСІНДЕ ЖҮРЕТІН ПРОЦЕССТЕР:
0 Физикалық процес
0 Химиялық процестер
1 Фотохимиялық процестер
1 Ауаның үнемі жарқырауы
0 Осы процестердің барлығы
1 Нейтралды газ молекулалары электр зарядталған атомдарға ыдырайды
Сұрақ №44
V3 АТМОСФЕРАДАҒЫ МИКРОФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР:
1 Радиотолқындардың таралу жылдамдығы
1 Радиотолқындардың таралу жағдайы
1 Радиотолқындардың өзгерісіне
0 Планетарлық ракеталар
0 Спутниктерге
Сұрақ №45
V3 ЖЕР БЕТІНІҢ ТӨСЕНІШ ҚАБАТЫНЫҢ АТМОСФЕРАҒА ӘСЕРІ
1 Атмосфераның опткалық қасиетіне
1 Температуралық алуандылығы
1 Электр өткізгіштігіне
0 Геоморфлогиясына
0 Ауа қозғалысына
0 Жел айналымы
Сұрақ №46
V3 ТРОПОСФЕРА АУАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
1 Көмірқышқыл газы, аргон
0 Аммиак
1 Оттегі
0 Метан
1 Азот
0 Неон
0 Йод
Сұрақ №47
V3 ТАБИҒИ АЭРОЗОЛЬ ҚОСПАЛАРЫ ... ПАЙДА БОЛАДЫ
1 Атмосферада жанған метеорлардың қалдықтарынан
0 Мұхиттардағы жылы ағыстардың тасымалдауынан
0 Радиация мөлшерінің шамадан тыс артуынан
0 Өнеркәсіп орталықтары қалдықтарынан
1 Вулкандық атқылаулар нәтижесінде
1 Орман өрттері салдарынан
0 Автомобиль газдарынан
Сұрақ №48
V3 АТМОСФЕРАНЫ ЛАСТАНДЫРУШЫ ЭЛЕМЕНТТЕР:
1 Автомобиль газдары, атомдық электр станциялары
1 Көміртек тотығы, аммиак
1 Күкірт газы, нитраттар
0 Көмірқышқыл газы
0 Аргон, метан
0 Неон, гелий
0 Озон, азот
Сұрақ №49
V3 РАДИАЦИЯҒА ... ЖАТАДЫ:
1 Ультракүлгін, инфрақызыл сәулелер
1 Рентген сәулелері, радиотолқындар
0 Электромагниттік толқындар
0 Атмосфера газдары
1 Гамма сәулелері
0 Альфа сәулелері
Сұрақ №50
V3 РАДИАЦИЯ ТҮРЛЕРІ:
0 Ультракүлгін, инфрақызыл сәулелер
1 Шашыранды радиация
1 Жиынтық радиация
0 Радиациялық баланс
0 Полярлық радиация
1 Тура радиация
Сұрақ №51
V3 ТРОПОСФЕРАДАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ МЕЗГІЛДІК СИПАТТАРЫ:
1 Көп жылдық
0 Маусымдық
1 Тәуліктік
1 Мезгілдік
0 Сағаттық
0 Апталық
Сұрақ №52
V3 ЖЕР ӨЗ ОСІНЕН АЙНАЛУ САЛДАРЫНАН АТМОСФЕРАДА ТУЫНДАЙТЫН ҚҰБЫЛЫСТАР
0 Күннің қысқа толқынды радиациясы Жер бетінде таралады
1 Ауа ағымы солтүстік жарты шарда оңға қарай бұрылады
1 Ауа ағымы оңтүстік жарты шарда солға қарай бұрылады
0 Ауа ағымы оңтүстік жарты шарда оңға қарай бұрылады
0 Атмосферадағы су буы мөлшері кемиді
1 Атмосфера циркуляциясы күрделенеді
Сұрақ №53
V3 ТРОПОСФЕРАДАҒЫ ЖЫЛУ РЕЖИМІНІҢ СИПАТТАРЫ:
0 Полярлық ендіктерге қарай жылу көрсеткіштері біртіндеп көбейеді
1 Жер беті ауадағы су буының конденсациясы арқылы жылу алады
1 Жер бетіне турбуленттік жылу өткізу арқылы жылу келіп түседі
0 Атмосферадағы жылу мөлшері тропосферада аз жинақталады
0 Атмосфералық ауа қабатында су буы және жылу мөлшері аз
0 Жер бетіне шашыранды радиацияның мөлшері көп түседі
1 Жер бетіне жиынтық радиациясы келіп түседі
Сұрақ №54
V3 БЕЛГІЛІ ТРОПИКТІК ЦИКЛОНДАРДЫҢ АТАУЛАРЫ:
0 Монғол максимумы
1 Ньюго
0 Аркан
0 Бегвиз
1 Нэнси
1 Вега
Сұрақ №55
V3 ЦИКЛОНДАР – ...
0 Атмосфералық қысым өзгеруі үшін жоғары көтерілетін немесе төмен түсетін биіктік
0 Дүниежүзілік мұхит ағындары бетінің температуралық айырмашылығы
1 Солтүстік жарты шарда ауа массасының сағат тіліне қарама-қарсы қозғалуы
1 Оңтүстік жарты шарда ауа массасының сағат тілімен бағыттас қозғалуы
1 Ауа қабаттарының шеткі бөлігінен орталығына қарай қозғалатын бөлігі
0 Ауа температурасының зоналарға байланысты өзгеруі
Сұрақ №56
V3 ТРОПИКТІК ЦИКЛОНДАР ЖИІ БОЛАТЫН АЙМАҚТАР(ҮНДІ МҰХИТЫ):
1 Маскарен аралдары, Мадагаскар аралының солтүстік-шығысы
1 Аустралияның солтүстік және солтүстік-батыс жағалаулары
0 Калифорния және Мексика жағалауларының батысы
0 Филиппин аралдары, Оңтүстік Қытай теңізі
0 Самоа және Гебрид аралдарының маңы
0 Антиль аралдары, Кариб теңізі маңы
0 Камчатка, Аляска жағалаулары
1 Бенгал шығанағы маңы
Сұрақ №57
V3 ТЫНЫҚ МҰХИТЫНДА ТРОПИКТІК ЦИКЛОНДАР БОЛАТЫН АЙМАҚТАР:
0 Маскарен аралдары, Мадагаскар аралының солтүстік-шығысы
0 Аустралияның солтүстік және солтүстік-батыс жағалаулары
1 Калифорния және Мексика жағалауларының батысы
1 Филиппин аралдары, Оңтүстік Қытай теңізі
1 Самоа және Гебрид аралдарының маңы
0 Антиль аралдары, Кариб теңізі маңы
0 Камчатка, Аляска жағалаулары
Сұрақ №58
V3 АНТИЦИКЛОНДАРДЫҢ СИПАТЫ
0 Ауа массалары шеткі бөлігінен орталығына қарай қозғалады
0 Жауын-шашыны мол, тұрақсыз ауа райын қалыптастырады
0 Ауа массаларында ылғал мөлшері шамадан тыс көп
0 Ауа ағыны шығыстан батысқа қарай жылжиды
1 Орталық бөлігінде ауа ашық (мөлдір), желсіз
1 Циклондарға қарама-қарсы ауа ағыны
0 Құйынды желдерді қалыптастырады
1 Ауа массалары құрғақ
Сұрақ №59
V3 МУССОНДАРДЫҢ БАҒЫТЫ МЕН ЖЫЛДАМДЫҒЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ҚҰБЫЛЫСТАР:
0 Мұхит суының температурасы мен тұздылығы
0 Жергілікті жердің жер бедері
1 Орографиялық көрсеткіштер
0 Жауын-шашын мөлшері
1 Кориолис күші
1 Құрлық пішіні
Сұрақ №60
V3 АТМОСФЕРАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ОРТАЛЫҚТАРЫ - ...
0 Атмосферадағы радиация мөлшерімен байланысты
0 Атмосферадағы су буы мөлшерімен байланысты
0 Ауа массаларында ылғал мөлшері көп аймағы
1 Атмосфера циркуляциясымен байланысты
0 Тұрақты желдердің қалыптасу аймағы
0 Желдің бағытын өзгерту орталықтары
1 Тұрақты жоғарғы қысым аймақтары
1 Тұрақты төменгі қысым аймақтары
Сұрақ №61
V3 АУА МАССАЛАРЫ ДЕГЕНІМІЗ – ...
0 Үлкен жылдамдықпен қозғалатын құйынды желдер
0 Атмосферадағы су буы мөлшерімен байланысты
1 Вертикальдық және горизонтальдық бағытта
0 Атмосфера циркуляциясымен байланысты
1 Салыстырмалы біртекті ауа массалары
1 Бірнеше мыңдаған кмге созылған
0 Атмосферадағы циркуляция
Сұрақ №62
V3 ФРОНТТАР – ...
0 Ауа массаларында ылғал мөлшері көп аймағы
0 Вертикальдық және горизонтальдық бағытта
1 Атмосфера қабатында қасиеттері әртүрлі
1 Ауа массалары арасында пайда болатын
0 Тұрақты желдердің қалыптасу аймағы
0 Тұрақты аймақтар
1 Өтпелі аймақтар
Сұрақ №63
V3 ЭКВАТОРЛЫҚ АУА – ...
0 Ортаңғы және жоғарғы ендіктерден жеткізілетін ауа массасы
0 Ауа ағынының полюстерден экваторға қарай жеткізілуі
1 Ауа ағынының экватордан полюстерге қарай жеткізілуі
1 Термикалық режимнің айырмашылығына байланысты
0 Вертикальдық және горизонтальдық бағытта
1 Экваторлық депрессияда пайда болады
0 Ауа массасының өтпелі аймағы
Сұрақ №64
V3 ҚАР ЖАМЫЛҒЫСЫ ЖЫЛ БОЙЫ САҚТАЛАТЫН АЙМАҚТАР:
1 Арктикалық бассейн
0 Камерун шыңы
0 Кавказ таулары
0 Памир таулары
0 Альпы таулары
1 Гренландия
1 Антарктида
0 Қарақорым
Сұрақ №65
V3 ЖАУЫН-ШАШЫННЫҢ ТАРАЛУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН СЕБЕПТЕР:
1 Су буының мөлшері, температура
1 Зоналылық, атмосфералық қысым
0 Күн сәулесінің түсу мөлшері
0 Фронт сызығының биіктігі
1 Бұлттылықтың таралуы
0 Радиация мөлшері
0 Кориолис күші
0 Конвергенция
Сұрақ №66
V3 КЛИМАТ ТИПТЕРІН ЗЕРТТЕУГЕ ҮЛЕС ҚОСҚАН ҒАЛЫМДАР:
0 Ф.У. Кларк, А.Е. Ферсман
1 Л.С. Берг, А.А. Григорьев
1 В. Кеппен, Г.Т. Траверт
0 А. Гумбольдт, Дж. Росс
0 Б. Диасу, А. Холмс
0 Д. Ливингстон
1 Б. П. Алисов
Сұрақ №67
V3 ТРОПИКТІК МУССОН БАСЫМ АЙМАҚТАР:
0 Орталық Африканың таулы аймақтары
0 Евразияның солтүстігі
0 Солтүстік Америка
1 Оңтүстік Америка
1 Оңтүстік Азия
0 Австралия
0 Орта Азия
1 Африка
Сұрақ №68
V3 Б.П. АЛИСОВ БОЙЫНША КЛИМАТТЫҢ ЖІКТЕЛУІ:
1 7 негізгі климаттық белдеу
0 6 негізгі климаттық белдеу
1 6 өтпелі климаттық белдеу
0 7 өтпелі климаттық белдеу
1 13 климаттық белдеу
0 16 климаттық белдеу
0 14 климаттық белдеу
0 9 климаттық белдеу
Сұрақ №69
V3 КЛИМАТ ӨЗГЕРУІНІҢ ТАРИХИ КЕЗЕҢДЕРІ:
1 VIII-XIII ғасырлар аралығы, кіші климаттық оптимум
0 IV-VI ғасырлар аралығы, үлкен климаттық оптимум
1 XIV- XV ғасырлар аралығында климаттың суынуы
0 I-III ғасырлар аралығында климаттың жылынуы
0 III-V ғасырлар аралығында климаттың суынуы
0 X-XII ғасырлар аралығы, еуропалықтар кезеңі
1 VIII-XIV ғасырлар аралығы, викингтер кезеңі
0 V-VII ғасырлар аралығы, азиялықтар кезеңі
Сұрақ №70
V3 КЛИМАТҚА ЖАҺАНДЫҚ ӘСЕР ЕТУШІ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР:
1 Атмосфера қабатына өнеркәсіп қалдықтарының енуі
1 Жер жырту салдарынан альбедоның өзгеруі
0 Астероидтардың Жер бетіне жақын ұшуы
0 Трансгрессия және регрессия процесстері
0 Мұздықтардың көлемінің артуы
0 Ауа құрамында метанның артуы
0 Булану мөлшерінің өзгеруі
1 Малды қалыптан тыс жаю
Сұрақ №71
V3 ЖЕРБЕТІНДЕГІ ТҰЩЫ СУДЫҢ МОЛ ҮЛЕСІ
0 Арктика мен Антарктидадан тыс таулы аймақтар
0 Топырақ қабатындағы ылғал
0 Дүниежүзілік мұхит
0 Қар жамылғысы
1 Атмосферада
1 Өзендер
0 Теңіздер
1 Көлдер
Сұрақ №72
V3 ЛЬВОВИЧ БОЙЫНША СУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗІ ТҮРЛЕРІ:
0 Жер асты салалары
1 Атмосфералық
0 Мұздықтық
1 Құрлықтық
1 Мұхиттық
0 Аралдық
0 Өзендік
0 Теңіздік
Сұрақ №73
V3 ЛЬВОВИЧ БОЙЫНША КӨЛЕМІ КІШІ СУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ:
0 Атмосфералық және жер асты сулары
0 Жуын-шашын және жер асты сулар
1 Өзендер, көлдер және мұздықтар
1 Биологиялық және шаруашылық
1 Жауын шашын және ағын сулар
0 Жануарлық және топырақтық
0 Мұхиттық және теңіздік
0 Қар суы және мұздық
Сұрақ №74
V3 МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТЕҢІЗДІҢ ТҮРЛЕРІ:
0 Мемлекеттік
1 Жерорталық
1 Арал аралық
0 Мұхиттық
0 Ағыстық
1 Шеткі
0 Таза
0 Лас
Сұрақ №75
V3 ШЕТКІ ТЕҢІЗДЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ:
0 Мұхит суларымен салыстырмалы ені тар бұғаздармен бөлініп жатады
0 Бір құрлық шеңберінде және құрлықтық қыртыста орналасады
0 Гидрологиялық режимі мұхит суларының өзгеше
1 Материктердің шетіне жақын орналасады
0 Арал тізбектері арқылы бөлініп жатады
1 Өтпелі зоналарда орналасады
1 Тереңдігі 200м-ден асады
0 Құрлыққа еніп жатады
Сұрақ №76
V3 ЖЕРОРТАЛЫҚ ТЕҢІЗДЕР:
1 Азов теңізі
1 Қара теңізі
0 Беринг теңізі
0 Жапон теңізі
0 Тимор теңізі
0 Фиджи теңізі
1 Жерорта теңізі
0 Маржанды теңізі
Сұрақ №77
V3 ШЫҒАНАҚТАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІНЕ, ҚҰРЫЛЫСЫНА, ПІШІНІНЕ ҚАРАЙ ЖІКТЕЛУІ:
1 Фьорд
0 Бұғаз
1 Бухта
0 Шеткі
1 Лиман
0 Деңгейлік
0 Жағалаулық
0 Ішкі құрлықтық
Сұрақ №78
V3 ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СУДЫҢ ҚҰРАМЫНДА ЕҢ КӨП ТАРАҒАН ЭЛЕМЕНТТЕР:
0 Кобльт
0 Никель
0 Магний
1 Хлорид
0 Натрий
1 Сульфат
1 Карбонат
0 Көміртек
Сұрақ №79
V3 МҰХИТ СУЫ ТҰЗДЫЛЫҒЫНЫҢ БАЙЛАНЫСЫ
1 Жауын-шашын мөлшері буланудан жоғары
1 Өзеннен келетін ағын судың молдылығы
1 Қалқып жүретін мұздардың еруі
0 Температураға
0 Тереңдігі
0 Белгісіз
0 Ағыс
0 Ендік
Сұрақ №80
V3 МҰХИТ БЕТІНДЕ ПАЙДА БОЛАТЫН ТОЛҚУЛАР:
0 Әлсіз толқулар
0 Қатты толқулар
0 Ұсақ толқулар
0 Қайту толқындар
1 Толысу толқындары
1 Сейсмикалық толқулар
1 Анемобарикалық толқулар
0 Жауаптардың барлығы дұрыс
Сұрақ №81
V3 ЦУНАМИ ТОЛҚЫНДАРЫН БОЛЖАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР:
1 Арнаулы станцияларда сейсмикалық бақылау жүргізу
1 Мареограф арқылы теңіз деңгейін бақылау
0 Ұзақ уақыт бойы бақылау нәтижесі
0 Цунами толқындарын бақылау
0 Станционарлық бақылаулар
0 Рефракциялық бақылау
1 Акустикалық бақылау
0 Алдын ала болжау
Сұрақ №82
V3 СУДЫҢ ТОЛЫСУ КЕЗЕҢІНІҢ ҰЗАҚТЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БӨЛІНУІ:
0 Айлық
1 Сөткелік
0 Екі сөткелік
0 Айдың қайтуы
0 Айдың шығуы
1 Жарты сөткелік
0 Бір жарым сөткелік
1 Аралас жарты сөткелік
Сұрақ №83
V3 ЖЕР АСТЫ СУЛАРЫНЫҢ ТИПТЕРІ:
0 Жақын
0 Тереңді
1 Ювенилді
0 Химиялық
0 Рефрациялық
0 Мареографиялық
1 Седиментациялық
1 Инфильтрациялық
Сұрақ №84
V3 ЖЕР АСТЫ СУЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛЕТІН ТОПТАРЫ:
1 Химиялық
1 Грунт сулары
0 Базальт сулары
0 Конденсациялық
1 Артезиан сулары
0 Инфильтрациялық
0 Құрлықтық сулары
0 Рефрациялық сулар
Сұрақ №85
V3 ЕУРОПАНЫҢ ІРІ КӨЛДЕРІ:
1 Женева
0 Вольта
0 Лондон
0 Байкал
1 Венерн
0 Гурон
1 Онега
0 Чад
Сұрақ №86
V3 ГИДРОСФЕРАНЫҢ ҚҰРАМЫ
1 Мәңгі мұздықтардың астындағы сулар
0 Биосфера құрамындағы су мөлшері
0 Мантияның жоғарғы шекарасы
1 Атмосфера ылғалы
1 Өзен, көлдер
0 Таулы өлке
0 Литосфера
0 Ядро
Сұрақ №87
V3 ҮНДІ МҰХИТЫНДА КЕМБРИЙГЕ ДЕЙІНГІ ЕСКІ ЖЫНЫСТАР ТАБЫЛҒАН АРАЛДАР:
0 Сокотра
1 Сейшель
0 Никобар
0 Андаман
0 Мальдив
1 Кергелен
0 Лаккадив
1 Мадагаскар
Сұрақ №88
V3 ИЗОГАЛИН КАРТАСЫНДАҒЫ МҰХИТ СУЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ
0 Жауын-шашын мөлшері
0 Органикалық дүниесі
1 Жоғарғы тұздылық
0 Климаттық жағдай
1 Төменгі тұздылық
1 Орташа тұздылық
0 Булану мөлшері
0 Ластануы
Сұрақ №89
V3 ТРОПИКТЕРДЕ ТҰЗДЫЛЫҚТЫҢ АРТУ СЕБЕПТЕРІ:
0 Құятын өзен мен көлдердің химиялық құрамы
1 Мұздықтардың болмауы
0 Мұхит асты жотасына
0 Органикалық дүниесі
1 Булану шамасына
1 Жауын-шашын
0 Ластануы
0 Фаунасы
Сұрақ №90
V3 МҰХИТ СУЫНДАҒЫ ГАЗДАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ
1 Теңіз суының қарқындылығына
0 Микроорганизмдерге
0 Жауын-шашын
1 Температураға
1 Тұздылығына
0 Атмосфераға
0 Флораға
0 Желге
Сұрақ №91
V3 МҰХИТ СУЫНДАЕҢ МОЛ КЕЗДЕСЕТІН ГАЗДАР:
1 Көмір қышқыл газы
0 Инертті газдар
0 Күкірт оксиді
0 Күкіртсутек
0 Азот оксиді
0 Улы газ
1 Оттегі
1 Азот
Сұрақ №92
V3 АЙСБЕРГТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ОРТАЛЫҚТАРЫ:
1 Жаңа жер
0 Камчатка
0 Исландия
0 Алеут аралары
0 Багам аралдары
0 Куриль аралдары
1 Франц-Иосиф жері
1 Антарктиданың шельфі
Сұрақ №93
V3 МҰХИТТА СЕЙСМИКАЛЫҚ ТОЛҚЫНДАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ
0 Күн мен айдың толқын тудырушы күштері
0 Атмосфералық қысымның салдары
1 Жер асты вулкандардың атқылауы
0 Тіке және шашыранды радиация
0 Беткі толқулар себебі
1 Жер асты дүмпулері
0 Желдің әсері
1 Жер сілкіну
Сұрақ №94
V3 СОЛТҮСТІК АМЕРИКАНЫҢ ЕҢ ІРІ КӨЛДЕРІ
1 Жоғарғы көл
1 Мичиган
0 Рудольф
0 Торренс
0 Венерн
1 Гурон
0 Насер
0 Эйр
Сұрақ №95
V3 АФРИКАНЫҢ ІРІ СУ ҚОЙМАЛАРЫ:
1 Оуэн-Фояс
0 Маракайбо
0 Виктория
0 Титикака
0 Онтарио
1 Кариба
1 Насер
0 Чад
Сұрақ №96
V3 БАТПАҚТАР ЕҢ КӨП ТАРАЛҒАН МАТЕРИКТЕР:
0 Барлық материкте бірдей таралған
0 Солтүстік Америка
1 Оңтүстік Америка
1 Мұхиттық аралдар
0 Антарктида
0 Австралия
1 Еуразия
0 Африка
Сұрақ №97
V3 БЕРИНГ, ОХОТ, ЖАПОН ТЕҢІЗДЕРІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1 Материктер шетіне жақын орналасқан
0 Ауданы мен көлемі бірдей
1 Өтпелі зонада орналасқан
0 Жауаптардың бәрі дұрыс
0 Температуралы біркелкі
0 Органикалық дүниесі
1 Шеткі теңіздер
0 Лас теңіздер
Сұрақ №98
V3 МАНТИЯ ЗАТТАРЫНЫҢ БАЛҚУЫ МЕН ДЕГАЗАЦИЯ НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖЕР ҚАБЫҚТАРЫ:
0 Ядро
0 Мұхит
0 Вулкан
0 Материк
0 Биосфера
1 Литосфера
1 Атмосфера
1 Гидросфера
Сұрақ №99
V3 СУДЫҢ АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕРІ:
0 Қышқылды
1 Сұйық
0 Тұзды
0 Натрийлі
1 Қатты
0 Тұщы
0 Ағынды
1 Газ
Сұрақ №100
V3 СУ АЙНАЛЫМЫН ЗЕРТТЕП, СИПАТТАҒАН ҒАЛЫМДАР:
0 Л.С Берг
1 Э. Гаклей
0 Докучаев
0 Б.Варениус
1 М.И. Львович
0 А.Б. Виноградов
1 В.И. Вернадский
0 Семенов Тянь-Шаньский

Приложенные файлы

  • docx 8857100
    Размер файла: 124 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий