ВОУД МПИ КАРАГАНДА


1.6-7 сынып оқушылары үшін Қазақстан тарихының алғашқы бағдарламасын және «Қазақстан очеркі» оқулығының авторы:
А) А.Дауылбаев
В) С.Асфендияров
С) Н.Жүкенов
D) М. Сералин
Е) А. Байтұрсынов
2. Қазақстан тарихы мектеп курсының негізгі ұғымдары:
А) тарихи
В) географиялық
С) социологиялық
D) педагогикалықЕ) филологиялық
F) социологиялық3. «Мектепте Қазақстан тарихын оқыту әдістемесінің» ғылыми-әдістемелік моделін ұсынған автор:
А) И.Қадырбеков
В) Т.Тұрлығұлов
С) И. Зарифова
D) дұрыс жауап жоқ
Е) М.Қозыбаев
F) Т.Омарбеков
G) М.Қойгелдиев
H) Б.Көмеков
4. «Тарихи қозғалыс категориясы» оқушылардың жетістіктерін тексеруде қандай білімді қамтиды?
А) хронологиялық оқиғалар
В) географиялық
С) тарихи
D) фактілер,уақиғалар, терминдер
Е) тарихи-экономикалық процестер
5. Қазақстан тарихын оқытуда көркем әдебиетті пайдалану әдістемесін жазған автор:
А) Б.Әбдіғұлов
В) Қ.Аманжолова
С) И. Қадырбеков
D) С. Адырбек
Е) К.Арғынбай
6. Тарих сабақтарын жүйелі түрде өткізуде мұғалімнің басшылыққа алатын құралы:
А) оқу жоспары
В) сабақ жоспары
С) тақырыптық жоспарлау
D) оқу бағдарламасы
Е) дидактикалық
F) күнтізбелік жоспар
G) қосымша материалдар
H) әртүрлі жоспарлар
7. 5-7 сыныптарда қолданылатын сабақ түрі:
А) жаңа сабақ түсіндіру
В) аралас сабақ
С) қорытынды - қайталау
D) семинар сабағы
Е) білім жинақтау, тексеру
F) тарихи үйірме
8. Адам және қоғам курсы мектепте қашан енгізілді?
А) 1982-1983
В) 1986-1987
С) 1970-1980
D) 1990-1991
Е) 1989-1990
9. «Өндірістік қатынастар» ұғымы түсініктердің қай түріне жатады?
А) әлеуметтік
В) экономикалық
С) жеке тарихи
D) тарихи мәдени
Е) тарихи
F) шаруашылықтық
10. 1920 ж.шыққан «Русская история в самом сжатом очерке» деген кітаптың авторы кім?
А) Ильвайский Д.И.
В) Стасюлевич М.М.
С) Покровский М.Н.
D) Соловьев С.М.
Е) Карамзин Н.Н.
F) Сперанская
11. «Тарих» сөзінің грек тілінен аударғандағы мағынасы:
А) Табиғат, адам туралы ғылым саласы
В) Тарихи құбылыс дегенді білдіреді
С) Өткен оқиғалар туралы әңгіме, баяндау, тарихи процесс
D) Оқытудың негізгі әдістері
Е) Тарихи заңдылық туралы ғылым
12.Тарих сабақтарында өткізілетін жоғары кластағы негізгі әдістер
А) әңгіме
В) әңгімелесу
С) лекция
D) түсіндіру
Е) сұрау
13.Тарихи үйірме:
А) оқу процесінің негізгі бөлімі
В) сыныптан тыс сабақтың түрі
С) эксперимент түрі
D) оқу процесінің звеносы
Е) оқыту әдісі
F) алған білімді сабақтан тыс дамыту мақсатындағы ізденушілік
G) ізденушілікті дамыту мақсатындағы сабақ
H) тәрбие сағаты
14. Медреселерде тарих дербес пән ретінде енгізілді:
А) ХІІІ ғ.
В) ХХ ғ.
С) Х ғ.
D) ХҮІІ ғ.
Е) ҮІІІ ғ.
F) ХҮ ғ.
15.«Формирование у школьников понимания закономерностей исторического процесса» еңбегінің авторы:
А) Дайри Н.Г.
В) Вагин А.А.
С) Пунский В.О.
D) Стражев А.И.
Е) Лернер И.Я.
F) Лейбенгруб П.С.
16. «Обучение истории в старших классах» еңбегінің авторы:
А) Андреевская Н.В.
В) Пунский В.О.
С) Лернер И.Я.
D) Лейбенгруб П.С.
Е) Дайри Н.Г.
17.8-11 кластарда жиі қолданылатын сабақ түрлері:
А) аралас сабақ
В) жалпылама-қайталау
С) жаңа сабақ хабарлау
D) шеберлікті қалытастыру сабағы
Е) білімді тексеру сабағы
F) жаңа тақырыпты түсіндіру
G) жаңа сабақ хабарлау, аралас сабақ
H) қайталау сабағы
18. Сабақтан тыс жұмыстардың топтық формасы:
А) Тарихи үйірме
В) Тарихи шығарма жазу
С) тарихтан факультативтер
D) жеке тарихи газет шығару
Е) шығармашылық тапсырманы жеке тапсыру
F) Тарихи клубтар
19. 1940 ж. шығарылған СССР тарихы оқулығының авторы:
А) Агибаев Е.В.
В) Панкратова А.М.
С) Коровкин Ф.М.
D) Андреевская Н.В.
Е) Вагин А.К.
20. «Ежелгі дүние» тарихының авторы:
А) Мишулин А.В.
В) Коровкин Ф.М.
С) Косминовский Е.
D) Хвостово В.М.
Е) Бра В.П.
F) Гарович Л.Ф.
21. Монументалдық тарихи ескерткіштер –көрнекіліктің түрі:
А) заттық-графикалық
В) бейнелеу
С) заттық
D) техникалық көрнекі құрал (ТСО)
Е) аудиовизуалды
22. «Сто игр по истории» оқулығының авторы:
А) Стражев А.И.
В) Кулагина Г.А.
С) Андреевская Л.И.
D) Ежова С.А.
Е) Дружкова Я.В.
23.Педагогика қандай ғылым....
А) ұғым қалыптастыру тіралы ілім
В) тәжірибені үйрету туралы ғылым
С) адам тәрбиесі жайындағы
D) сабақты түрлендіру туралы ілім
Е) оқыту үрдісін жетілдіру туралы ғылым
F) тәрбие туралы ғылым
G) баланы жетектеуші
H) мұғалімдерді дайындаушы
24. Білім беру ұғымын алғаш педагогикаға енгізген ғалым:
А) И.Г.Песталоцци
В) К.Д.Ушинский
С) А.В.Луначарский
D) И.П.Янус
Е) М.Н. Покровский
25. Алғашқы Қазақстан тарихы оқу құралының авторы:
А) У.Шалекенов
В) Қ.Биржанов
С) М.Ақынжанов
D) К.Кенжебаев
Е) Е.Бекмаханов
26. Тарих мұғалімдеріне арнап жазылған Қазақ ССР тарихының «Элементарлық курсын оқыту» әдістемелік құрал авторы:
А) Т.Тұрлығұлов
В) К.Дилебаев
С) Н.Бекмаханова
D) Ж.Қасымбаев
Е) С.Бабажанов
F) А.Бөкейханов
G) Г.Тұрысбеков
H) М.Жұмабаев
27. Қазақстан тарихының оқу әдістемелік кешенінің авторы:
А) Т.Тілендиев
В) Ж.Қасымбаев
С) Н.Күнқожаев
D) К.Құнапина
Е) Е.Жолдасбаев
28. Драматизация әдісінің авторы:
А) Попровелин М.Н.
В) Виноградов Л.Г.
С) Гартвич А.Ф.
D) Покатило Н.П.
Е) Каеев Н.И.
29. ХІХ соңы мен ХХ ғ.б. тарихи білім берудің дамуындағы негізгі екі бағыт?
А) буржуазиялық-халықтық
В) буржуазиялық-демократиялық
С) революциялық-монархиялық
D) революциялық-резиалды
Е) монархиялық-либералдық
F) либералды-монархиялық
30.Тарихи көріністердің қандай түрлерін білесіңдер?
А) тарихи аумақ, тарихи уақыт, тарихи факторлар
В) әлеуметтік-аумақтық
С) әлеуметтік-саяси, тарихи уақыт, экономикалық
D) әлеуметтік, жеке тарихи, экономикалық
Е) экономикалық, аумақтық, әлеуметтік
F) экономикалық, әлеуметтік
G) әлеуметтік-саяси, тарихи уақыт
H) тарихи фактор, тарихи кезең, оқиға болған жер
31. Оқытудың логикалық аяқталған негізгі түрі
А) оқыту әдісі
В) тарихи олимпиада
С) саяси ақпарат
D) саяси үйірме
Е) тарихи сабақ
32. Шеберлік дағды бойынша Бабанский жүйесін айтыңыз
А) оқу-интеллектуальдық, оқу-ақпараттық
В) оқу-ұйымдастыру, оқу тәжірибесі және библиографиясы
С) ақпараттық, библиографиялық
D) интеллектуальдық, практикалық
Е) практикалық, библиографиялық
F) практикалық, ақпараттық
33. Қоғамтану пәні қай жылы мектепке енгізілді?
А) 1969-1970 жж.
В) 1971-1972 жж.
С) 1974-1975 жж.
D) 1976-1977 жж.
Е) 1962-1963 жж.
34. ВКП Орталық комитетінің « Бастауыш және орта мектеп» туралы қаулысы қашан қабылданды?
А) 1935 ж
В) 1930 ж.
С) 1931 ж.
D) 1940 ж.
Е) 1932 ж.
F) 1933 ж.
35. Тарихи картаның үш түрін атаңыз:
А) схемалық, географиялық, жалпы
В) жалпы, шолу, тематикалық
С) карта-схема, шолу, географиялық
D) тематикалық, схемалық, географиялық
Е) схемалық, тематикалық, шолу
36.Тарих оқулықтарындағы тарихи материалдар қандай үш түрге бөлінеді?
А) тарихи деректер, мемлекеттік актілер, заң текстері
В) тарихи документтер, мемуар
С) әдеби деректер, актілер,көркем әдебиет документтері
D) әдеби шығарма, ауыз әдебиеті, мемлекеттік қаулысы
Е) мемуар, заң текстері, тарихи деректер
F) актілер, көркем әдебиет документтері
G) археологиялық, тарихи документтер, мемуар
H) этнографиялық, тарихи документтер, мемуар
37. Мұғалімнің сабаққа даярлануының бірінші кезеңінде не керек?
А) жылдық календарлық жоспар
В) күнделікті сабақ жоспары
С) үй тапсырмасын тексеру
D) қорытуЕ) сұрау
F) тақырыптық жоспар
G) қосымшалармен жұмыс
H) деректермен жұмысты жетілдіру
38. 1945 ж. шыққан «Жаңа тарих» оқулығының екінші бөлімінің авторы кім?
А) Стрелов А.И.
В) Хвостова В.М.
С) Сперанский В.М.
D) Редию А.З.
Е) Тора В.П.
F) Стражев А.И.
G) Андреевская Н.В.
H) Лепен И.Я.
39. «Преподование истории в школе» журналы қай жылдан бастап шықты
А) 1930 ж
В) 1969 ж.
С) 1915 ж.
D) 1934 ж.
Е) 1936 ж.
F) 1933 ж.
40.ВКП (б) Орталық комитетінің, СССР мектептерінде азаматтық тарихты оқыту туралы қаулысы:
А) 1934 ж.
В) 1939 ж.
С) 1928 ж.
D) 1959 ж.
Е) 1947 ж.
F) 1949 ж.
41. «Практическое руководство для начинающего учителя» атауымен тарихтан оқу-әдістемелік құралдың авторы кім:
А) Рожков Н.А.
В) Коваленский М.Н.
С) Платонов С.Ф.
D) Виноградов П.Г.
Е) Покотило Н.П.
42. Тарихи карталар көрнекіліктің түрі:
А) аудиовизуальды
В) заттық
С) бейнелеу
D) шартты-графикалық
Е) техникалық-көрнекілік
F) видеоматериал
43.Современные требования к уроку истории оқулығының авторы:
А) Даири Н.Г.
В) Лернер И.Г.
С) Вагин А.А.
D) Бабанский Ю.В.
Е) Лейбенгрут А.Е.
F) Лейбенбург П.С.
44. Қазан революциясына дейін оқу орындарында қазақ тарихын тұңғыш көтерген:
А) А.Құнанбаев
В) М.Тынышбаев
С) Г.Тұрысбек
D) А.Байтұрсынов
Е) Ы.Алтынсарин
45. «Ортағасырлар тарихының» авторы
А) Хвостова В.М.
В) Зубок Л.И.
С) Ефимов А.В.
D)Зиновьев М.Л.
Е) Косминский А.Е.
F) Гаровия Л.Ф.
46. Оқытудың негізгі әдістері:
А) репродуктивті (түсірілген суретті қайта түсіру)
В) диалогтық, көрнекілік, ауызша көрнекілік, практикалық
С) аналистикалық (талдау, сөйлеу, словесный, практикалық)
D) зерттеу, жеке-іздеу, практикалық
Е) түсіндіре-бейнелеу, сөйлеу зерттеу
F) жеке ізденушілікті дамыту
G) ой толғау сабағын ұйымдастыру
H) саяхат-экскурсия сабағын өткізу
47. КПСС Орталық комитетінің «Мектепте тарихты оқытуға кіретін әдістері» туралы қаулысы
А) 1958 ж.
В) 1968 ж.
С) 1970 ж.
D) 1971 ж.
Е) 1959 ж.
48. Мемлекет және құқық негіздері курсы қай жылы енгізілді:
А) 1962-1963 жж.
В) 1972-1973 жж
С) 1975-1976 жж
D) 1985-1986 жж.
Е) 1981-1982 жж.
49. Қазақстан тарихы сабағында материалды ауызша баяндау тәсілдерінің бірі:
А) конспект түрінде баяндау
В) пәндік мінездеме түрінде
С) бейнелік мінездеме
D) портреттік мінездеме
Е) қосымша материалды қадағалау
50. Орта мектептің 6 сыныбына арналған Ежелгі Қазақстан тарихы оқулығының авторлары:
А) К.Б.Байпақов., Ә.Орныбаев, Ж.Таймағанбетов
В) Ж.Жетібаев, Қ.Құнапина
С) Т.Тұрлығұлов, Ә.Төлеубаев, Қ.Құнапина
D) Т.Тұрлығұлов, Т. Қ.Құнапина
Е) Т.Тұрлығұлов
F) Т.Омарбеков
51.Тізім бойынша қатардағы көрнекіліктің қайсысы артық:
А) карталық схема
В) жергілікті жоспар
С) слайд
D) контурлық карта
Е) документальды фильм
52. Педагогика грек тілінен аударғанда:
А) зерттеудің әдіс-тәсілдері мен амалдар жиянтығы
В) құбылыстарды танып-білу
С) «баланы жетектеуші»
Д) білім беру
Е) байқау
F) тәрбие туралы ғылым
53. Мектеп лекциясы оқытудың қандай әдісіне жатады?
А) практикалық
В) көрнекілік
С) ауызша
D) бейнелеуE) зерттеу
54. «Жаңа тарих» оқулығының І бөлімінің авторы:
А) Ефимов А.В.
В) Стражев А.И.
С) Зиновьев М.Л.
D) Вагин А.Н.
E) Хвостова В.М.
55. «Опыт методики элементарного курса истории» еңбегінің авторы:
А) Гартвич А.Ф.
В)Кролюницкий А.
С) Рожков Н.А.
D) Кареев Н.И.
E) Виноградов П.Г.
56. Адам және қоғам курсы мектепке қашан енгізілді?
А)1982-1983 жж.
В) 1986- 1987 жж.
С) 1970-1980 жж.
D) 1990-1991 жж.
E) 1989-1990 жж.
57. Әділдік «шындық) әдісінің авторы:
А) Гартвич А.Ф.
В) Покотило Н.П.
С) Покровский М.Н:
D) Виноградов П.Г.
E) Кариев Н.И.
58. Тарих сабақтарын жүйелі түрде өткізуде мұғалімнің басшылыққа алатын құралы:
А)оқу жоспары
В)сабақ жоспары
С) тақырыптық жоспарлау
D) оқу бағдарламасы
E) дидактикалық
F) күнтізбелік жоспар
G) қосымша материалдар
H) әртүрлі жоспарлар
59. Қазақстан тарихын оқытудың қажетті факторлары:
А) көрнекілікті қолдану
В) оқытудың мазмұны
С) әртүрлі деңгейдегі бағдарламалар
D) оқушының білімін тексеру
E) көркем әдебиетті пайдалану
F) оқытудың әдісі
G) қосымшаларға көңіл бөлу
H) көрнекілікпен жұмыс
60. Мектепте Қазақстан тарихын оқытудың негізгі факторлары:
А)оқытудың жүйесі
В) оқытудың проблемалылығы
С) білім мазмұны
D) оқытудың нәтижелері
E) тәрбие процесі
F) тақырыптың өзектілігі
G)қосымшаларға көңіл бөлу
H) көрнекілікпен жұмыс

Приложенные файлы

  • docx 8857157
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий