тест ВОУД ПиП пед.оқыту әд.


Параметры секций.Секция Выборка (шт) Родительская секция

Вопросы типа «Выбор»№ Текст вопроса/варианты ответа 1101 Дополнительные параметры
1 Оқу әрекетін бақылау әдісі Секция:  
+ Ауызша Вес вопроса: 1
Мемлекеттік Перемешивать ответы: +
+ Жазбаша    
Жаппай    
практикеалық сабақ    
Аралық    
+ Тест Қорытынды 2 Оқыту тәсілі Секция:  
қарым - қатынас Вес вопроса: 1
+ оқыту әдісінің құрамды бөлігі Перемешивать ответы: +
оқыту кезеңдері    
+ оқыту әдісін жүзеге асыру жолы    
оқыту құралы    
+ оқыту әдісінің элементі    
тәсіл немесе оқыту элементі модель немесе оқыту тәсілі 3 Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық ұстанымдар Секция:  
Білімдік әсерлердің әржақтылығы Вес вопроса: 1
Ұымдастырушылық ұстаным Перемешивать ответы: +
  Жан – жақты психологиялық әсер ету    
 +  Жүйелік пен бірізділік    
+ Көрнекілік    
+  Саналылық пен белсенділік    
Оқу танымдық ұстаным Басқару 4 Оқытушыға студенттің оқу материалын меңгергені жөнінде мағлұмат беретін әдіс Секция:  
+  Жазбаша бақылау Вес вопроса: 1
  Педагогикалық сәйкестік Перемешивать ответы: +
  Алгоритм    
 + Тест    
  Қорытынды    
  Баға    
+ Ауызша бақылау Тексеру 5 Педагогиканы оқыту әдістемесі Секция:  
 + Педагогиканы оқыту барысын, оның мазмұнын, формалары мен әдістерін зерттейді Вес вопроса: 1
  Психология пәнін оқытуды үйретеді Перемешивать ответы: +
Салыстырмалы, кәсіби, инженерлік педагогиканы оқытуды үйретеді    
 + Педагогика пәнін оқытуды үйретеді    
  Медицина ғылымы туралы түсінік қалыптастырады   Социология пәнін оқытуды үйретеді    
+ Теория мен тәжірибенің, оқытушы және оқылатындардың іс-әрекетті педагогиканы оқыту барысын зерттейтін ғылым Басқарушылық іс-әрекетке үйретеді 6 Тақырыптық семинар Секция:  
 + Әңгіме – семинар Вес вопроса: 1
+   Баяндама тыңдау семинары Перемешивать ответы: +
Көп құрамды    
+  Пікірталас    
Практикамен, қоғаммен, еңбекпен байланыс орната білу керек    
Студенттер тақырыптың мәнін ашып көрсете білуі керек Сұрақ – жауап   Жеке өмірмен байлданыс орната білу керек    
7 Қорытынды бақылау Секция:  
  Болашақ педагогтардың мамандыққа деген қызығушылықтарын, оқу материалымен жүйелі жұмыс істеу дағдысын арттырады Вес вопроса: 1
Білім алушылардың білімін анықтау Перемешивать ответы: +
 + Білім беру мекемесіндегі оқу аяқталған кезде өткізіледі    
  Сауалнама    
  + Өткен оқу материалын меңгерудің қорытындысы    
+ Семестр соңында өткеізіледі Тақырыпты меңгеру көлемін, сапасын тереңдігін анықтау   Жақсы жұмыс істеуге бөгет келтіретін себептерді, кемшіліктерді, айқындау және оларды алдын – ала шараларын тағайындау    
8 Тұлғаның құрылымының моделінің құрамдас бөліктері Секция:  
  Тұлғаны қалыптастыру идеялары Вес вопроса: 1
  Биологиялық «Мен» Перемешивать ответы: +
  Аксиологиялық «Мен»    
  Дене тәрбиесі қағидаттары    
Физиологиялық «Мен»    
+ Сыртқы «Мен» + Психологиялық, әлеуметтік «Мен»  + Ішкі «Мен»    
9 Түсіндірмелі көрнекілік әдістер тобы Секция:  
+  Түсіндіру Вес вопроса: 1
  Ғылыми ізденіс Перемешивать ответы: +
+  Суреттер көрсету    
  Оқулықпен жұмыс    
Пікірталастар    
+ Фрагменттерді көрсету Жағдаят   Жобалау    
10 Тәрбие үрдісін жүйелі құру концепциясының авторлары Секция:  
+  Л.И Новикова Вес вопроса: 1
+  Н.Л. Селиванов Перемешивать ответы: +
  Н.Е. Щуркова    
  И.П. Иванов    
  О.С. Грибенюк    
+ В.А. Караковский Л.В. Байбородова   М.И. Рожков    
11 «Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізі принциптері мен мәні» тақырыбын оқып үйрену аясында қарастырылатын негізгі сұрақтар Секция:  
  Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Вес вопроса: 1
  Мұғалімдердің біліктілігін көтеру туралы білімдер жүйесі Перемешивать ответы: +
  Тұлғаны психологиялық дамыту туралы білімдер жүйесі    
Тұлғаны аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер    
+ Басқару, мектепішілік басқару, басқару мәдениеті ұғымдарының мәні Тұлғаның кәсіби қасиеттері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру + Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде    
 + Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері    
12 Педагогикалық жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері Секция:  
Баланы мәдени адамы ретінде тәрбиелеу негіздерін таныстыру Вес вопроса: 1
+  Мектепті басқарудың мәні, принциптері туралы түсініктер беру Перемешивать ответы: +
  Жалпы педагогикалық түсініктерді қалыптастыру    
 + Мектепішілік бақылау және басқару туралы түсінік беру    
+  Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру    
Педагогикалық жүйелер Ұжымдық – шығармашылық іс- әрекетте тәрбиелеу теориясян түсіндірдіру   Әлеуметтік жүйелер    
13 Педагогика ғылымы саласында білім, білік, дағдыны бақылаудың кеңтараған түрлері Секция:  
  Күнделікті,оқтын – оқтын тест Вес вопроса: 1
 + Қорытынды Перемешивать ответы: +
  Жазбаша тест    
 + Алдын – ала    
Ауызша Тақырыптық   Ретті, тарау бойынша, күнделікті    
 + Күнделікті    
14 Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар Секция:  
 + Оқу жоспары Вес вопроса: 1
+  Оқулықтар Перемешивать ответы: +
Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары    
  Сынып жетекшісінің жұмыс жоспары    
  Газет журнал және басқа да баспасөз беттері    
Әдістемелік оқулықтар + Оқу бағдарламасы   Техникалық құралдар    
15 Мәселелік оқытуда ойлауды басқарудың құралы Секция:  
  Оқу мотивациясы Вес вопроса: 1
 + Ойлау әрекеті Перемешивать ответы: +
  Фасилитартор рөлі    
  Оқу әрекеті    
+  Танымдық міндет    
Білім алушының білімі + Мәселелік сұрақ   Әрекеттің бағдарлы негізі    
16 Педагогикалық диктанттың мақсаты Секция:  
+  Білімді бақылау Вес вопроса: 1
 + Тақырып бойынша білімді тиянақтау Перемешивать ответы: +
  Өзіндік бақылау тәжірибесін дамыту    
  Өзіндік баға беруді қалыптастыру    
Шығармашылық іс-әрекеттің дамуы Өзіндік әрекетті қалыптастыру +  Білімді тексеру    
  Болашақ маман тәжірибесін және білімін қалыптастыру    
17 Болашақ мамандарды даярлауда қолданылатын негізгі әдебиеттер Секция:  
 + Норматиивтік құжаттар Вес вопроса: 1
+  Оқу – әдістемелік әдебиет Перемешивать ответы: +
Танымал    
  Энциклопедиялық    
  Сөздіктер    
+ Ғылыми әдебиеттер Кәсіби әдебиеттер   Көркем әдебиет    
18 Түсіндіру әдісінің мәні Секция:  
  Оқушылардың іс-әрекетін белсендіруде Вес вопроса: 1
 + Ұғымдарды зерттеуде, мәнін ашуда Перемешивать ответы: +
  Зерттеу белсенділігін дамыту    
  Зейінді аударту мақсатында қолданылпады    
Танымдық белсенділікті дамытуда + Жағдаяттарды дәлелдеуді жүзеге асыруда  + Ғылыми құбылыстарды саплыстыруда, талдаужасауда    
  Индивидуалдық белсенділікті дамытуда    
19 Оқыту теориясы бөлімінде қарастырылатын мәселелер Секция:  
 + Оқыту процесі, оның жүйесі, заңдылықтары мен ұстанымдары Вес вопроса: 1
  Педагогтың кәсіби біліктілігі, балалардың жас кезеңдері мен дербес ерекшеліктері Перемешивать ответы: +
 + Дидактика, оның даму жолдары    
  Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері    
Тәрбиенің мақсаты, мазмұны, заңдылықтарымен ұстанымдары, өзін – өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу т.б +  Оқыту формасы, құралдары, мектептегі білім мазмұны   Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы, тұлғаның дамуы, тәрбиесі, қалыптасуы    
Педагог мамандығының жалпы сипаттамасы, педагогтың кәсіби іс- әрекеті және тұлғасы    
20 Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді Секция:  
  Ескі және жаңа Вес вопроса: 1
  Инновациялық және дәстүрлі Перемешивать ответы: +
  Теориялық және әдістемелік    
  Тік және кері    
+ Жалпы бөлім және жеке бөлім Жаңа және ескірген +  Жеке және жалпылама    
 + Жалпы және жеке    
21 В.Ф.Шаталовтың тірек конспектілер технологиясы элементтері Секция:  
 + Материалды блокка біріктіру Вес вопроса: 1
 + Тірек сигналдар зерделеу Перемешивать ответы: +
  Интерактивті тақта алдында жауап беру    
 + Тірек сигналдарын жазбаша көрсету    
  Лабораториялық жағдайда жұмыс жасау    
Оқу және тақта алдында жауап беру Ұжымдық жұмыс   Моделдеу және түзету    
22 «Тәрбие әдістерінің жүйесі» тақырыбын оқып – үйренудің негізгі мақсаттары Секция:  
  Вес вопроса: 1
+ Тұлғаның кәсіби қасиеттері туралы білім жүйесін қалыптастыру Перемешивать ответы: +
  Тұлғаның аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру    
 + Тәрбие әдістерін таңдау туралы білім беру    
Студенттерге тәрбие компоненттері арасындағы байланысты түсіндіру    
+ Тәрбие әдістері туралы жалпы түсінік беру Тұлғаны психологиялық дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру   Тұлғаны деонтологиялық дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру    
23 Педагогиканың төртінші бөлімінің атаулары Секция:  
Оқыту үрдісін басқару Вес вопроса: 1
+   Педагогикалық менеджмент Перемешивать ответы: +
  Тәрбиені басқару    
 + Мектептану    
+  Педагогикалық жүйелерді басқару    
Прагматикалық педагогика Педалогия   Біліктілікті жетілдіру    
24 «Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың теориялық және әдістемелік негіздері » тақырыбын өтуде қарастырылуы қажет сұрақтар Секция:  
 + Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдениетті көтерудің факторы ретінде Вес вопроса: 1
 + Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Перемешивать ответы: +
  Тұлғаны аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер    
  Мұғалімдердің өзін-өзі педагогикалық тұрғыда жетілдіру    
 + Біліктілік кәсіби шеберлік педагогикалық құзіреттілік педагогтарды аттестациялау ұғымдарының мәні    
  Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері   Басқару мектепшілік басқару басқару мәдениеті ұғымдарының мәні    
25 Өзіндік жұмыстың мақсаты Секция:  
  Қоғамдық жұмысқа тарту Вес вопроса: 1
+  Өзінің білімін үздіксіз жетілдіру Перемешивать ответы: +
Педагогтың талабын орындау    
  Өзінің жағымды жақтан көрсету    
  Лидерлік қасиетке баулу    
 + Кәсіби мәселелерді шешуге инновациялық технологияларды қолдау + Өзіндік шығармашылық еңбекке дағдыландыру   Мұғалімнің жұмысын жетілдіру    
26 Оқытудың дәстүрлі әдісі тұжырымдамасын құрастырды Секция:  
Л. Занков Вес вопроса: 1
+ В.И.Песталоцци Перемешивать ответы: +
Н.Д. Хмель    
+ В.Давыдов    
А. Дистерверг    
Г.А.Уманов + Я.А.Коменский Т.Т.Тәжібаев    
27 Іскерлік ойын технологиясын өткізу кезеңдері: Секция:  
Жалпылау Вес вопроса: 1
+ Дайындау Перемешивать ответы: +
Әріптестік    
+ Өткізу    
+ Жоспарлау    
Құрастыру Моделдеу Білу    
28 Оқытудың сөздік әдістерін көрсетіңіз: Секция:  
Презентация, тәжірибе Вес вопроса: 1
Лабораториялық сабақ иллюстрация Перемешивать ответы: +
+  Әңгіме түсіндіру, оқулықпен жұмыс    
  Жаттығу, байқау    
иллюстрациялау    
  + Баяндау , әңгіме ,түсіндіру + Оқулықпен жұмыс, әңгіме, баяндау Тәжірибелік жұмыс    
29 Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыруға болады: Секция:  
  + Оқытудың белсенді әдістерін қолдыну арқылы Вес вопроса: 1
  Сұрақ сауалдар негізінде Перемешивать ответы: +
 + Оқытудың дәстүрлі емес әдістерін қолдану арқылы    
  Сабақта сұрақтарды көбейту арқылы    
  Дәстүрлі оқыту әдістерін пайдалану арқылы  + Инновациялық әдістерді қолдану арқылы Жазалу әдісін пайдалану арқылы    
Тек ауызша сұрақ арқылы    
30 Белл-ланкастерлік жүйе: Секция:  
+ Белл және Ланкастер ұсынған жүйе Вес вопроса: 1
  Технологияны жүзеге асыру жолы Перемешивать ответы: +
  Рейтинг-тестік жүйе    
 + Жаппай сауат ашып, оқыту қажеттігіне байланысты туындаған оқыту жүйесі    
  Модульдік жүйенің негізі    
  Тәрбие үрдісіне ғана қолданатын жүйе Диагномстика жасауға бағытталған жүйе + Мұғалімнің басқаруымен жасы үлкен және жақсы үлгеретін оқушылар басқа оқушылар мен жұмыс жүргізеді    
31 Оқыту процесіндегі симинарға қойылатын талаптар: Секция:  
 + Студенттер тақырыптың мәнін ашып көрсете білуі керек Вес вопроса: 1
  Жеке өмірмен байланыс орната білуі керек Перемешивать ответы: +
  Студентердің кәсіби қыщзығушылығынтарн есепке алу, теорияның заманауи деңгейін қамтамасыз ету    
  Өзекті тақырыпты талқылауға арналады    
  Студентер білімнің көрінісі ретінде сұрақтарды бағалауы    
Практикамен , еңбекпен, қоғаммен байланыс орната білу керек + Студенттер іс-әркектінің проблемалы-ізденістік сипатта болуы +  Семинарда қарастыратын тақырыпты таңдау өзектілігі мен дәлелдігі    
32 Тақырыптық бақылау мақсаты: Секция:  
  Білім алушылардың білімін анықтау Вес вопроса: 1
 + Педагогиканың жаңа оқу модульдерін өту барысын бақылау Перемешивать ответы: +
  Білім алушылардың даярлық деңгейін анықтауға    
 + Білім алушылардың тақырып бойынша білімдерін жүйелеу    
 + Оқу материалы бөлігінің қалай игеріленін тексеру    
Сауалнама Білім алушының оқу іс-әрекетін жоспарлау үшін   Білім , ісекрлік дағдыларын анықтауға бағытталған    
33 Өзіндік жұмыстың теориялық және эксперименттік түрлерін жіктеу негізге алады: Секция:  
 + Үлгілеу әдісі Вес вопроса: 1
  Білім алушылардың өзара коммуникативтілік сипаты Перемешивать ответы: +
  Шешілетін міндеттер типтері    
Мәселелік деңгейлері    
 + Ғылыми таным әдістері    
 + Жобалау әдісі Міндеттерді орындау әдістері Байқау әдістері    
34 Ойынның қырлары: Секция:  
+  Бәсекелестік және жарысу Вес вопроса: 1
  Психологиялық үрдістерді дамытпайды Перемешивать ответы: +
  Ереже жоқ    
Нәтижеге бағытталмаған    
Шеек жоқ    
 + Белснді шығармашылық үдеріс + Дамытушылық іс-әрекет   Тұлғаны қалыптастырмайды    
35 Оқу жоспары: Секция:  
 + Оқу жоспарына арналған әрбір пәнге және әрбір сыныпта пәнді оқуға бөлінген апталық сағат саны көрсетілген Вес вопроса: 1
 + Оқу орнының сертификаты , оқу пәндерінің толық тізімі мен оқу пәндерін оқу жылдарына бөлу көрсетілген нормативтік құжат Перемешивать ответы: +
  Оқушылардың білім, білік және дағдыларына қойылған негізгі талаптардың мазмұны белгіленген құжат    
  Негізгі дүнетанымдық мәселелердің тізімі   Мұғалімдердің жұмыс көлемін анықтайтын құжат Оқылатын материалдың мазмұны белгіленген құжат    
+ Оқу жылының ұзақтығын, демалыс және тоқсандардың ұзақтығын анықтайтын негізгі құжат    
  Барлық оқу орындарының типтеріндегі оқу процесін ұйымдастыруға нұсқаулар    
36 «Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың теориялық жіне әдістемелік негіздері» тақырыбын өтуде қарастырылуы қажет сұрақтар: Секция:  
  Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері Вес вопроса: 1
 + Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдинетті көтерудің факторы ретінде Перемешивать ответы: +
  Тұлғаны аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер    
+ Біліктілік, кәсіби шеберлік, педагогикалық құзыреттілік, педагогтарды аттестатау ұғымдарының мәні    
+ Мұғалімдердің өзін-өзі педагогикалық тұрғыдан жетілдіру    
Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде        
37 «Педагогикалық жүйелерді бсақарудыңт негізгі принциптері мен мәні» тақырыбын оөып-үйрену аясында қарастырылатын негізгі сұрақтар: Секция:  
Мұғалімдердің біліктілігін кқтеру туралы білімдер жүйесі Вес вопроса: 1
  Тұлғаны аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер Перемешивать ответы: +
  Тұлғаның кәсіби қасиеттері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
 + Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде    
+  Мемлекеттік ,қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері    
Тұлғаны психолгиялық дамыту туралы білімдер жүйесі + Басқару, мектепшілік басқару, басқару мәдинеті ұғымдарының мәні   Барлығы дұрыс    
38 Педагогикалық үрдістің қозғаушы күштері: Секция:  
  Дидактикалық зерттеулер Вес вопроса: 1
  Оқыушыларды дамыту Перемешивать ответы: +
  Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттігін оқушылардың түсінуі    
 + Адамның адамзат ретінде қалып тасуында гуманитарлық пәндердің ролінің артуымен педагогикалық процесті технократтау үрдісі арасындағы қарама-қйшылық + Тұлғаның тұтастығы мен оны қалыптастыруға функцоналдық тұрғыдан келу педагоикалық процестің біржақтылығы арасындағы қарама-қайшылық Мұғалімнің жігерлігі    
  Ғылым мен практиканың байланысы    
 + Тұлғаның қалыптасуының жекелік смипаты мен педагогикалық процесті ұйымдастырудың жалпылық-реппродуктивтік сипаты арасындағы қарама қайшылық    
39 Дидактиканың негізгі ұғымдары: Секция:  
 + Оқу Вес вопроса: 1
  Дамыту Перемешивать ответы: +
Сабақтан тыс әрекет    
 + Сабақ беру    
 + оқыту    
Аудиториядан тыс әрекет Аудиториядағы тәрбие жұмысы   Тәрбие технологиялары    
40 Оқытуды ұйымдастырудың формасы емес: Секция:  
  Семинар Вес вопроса: 1
  Дәріс Перемешивать ответы: +
  Оқу    
  Практикум    
 + Реферат жазу    
 + Кеңес беру + Диплом жазу экскурсия    
41 Мәселелік ізденушілік әдістердің ерекшелігі: Секция:  
  Оқытушылардың студентерге ақпаратты дайын түрде хабарлауы Вес вопроса: 1
 + Студенттердің мәселені өз бетімен шешуі Перемешивать ответы: +
  Білім алушылар өз бетімен ұсынады    
  Студентердің белсенділігінің төмен болуы    
+ Студентердің белсенділігінің жоғары болуы    
Оқу құралын өз бетінше оқу +  Студенттер алдына оқытушының жетекшілегімен өздері шешімін табатын мәселелерді қолданылады   Ақпарат дайын түрде беріледі    
42 Оқытудың ұстанымдары Секция:  
  Коммуникативтілік Вес вопроса: 1
+  Түсініктілік Перемешивать ответы: +
Құзыреттілік    
  Оқытуда табиғат құбылысын есепке алу    
 + бірізділік    
+ саналық практикалық   мәдинеттілік    
43 Оқытуды дараландыру Секция:  
  Үш-үштен бөләп оқу Вес вопроса: 1
 +  Оқушылардың оқу үрдісін ұйымдастыру Перемешивать ответы: +
  Екі оқушыны бөліп оқыту    
Оқушының даралығын дамыту мақсатында педагогикалық жұмысты ұйымдастыру    
Жеке тапсырмалар қолдану арқылы оқыту    
+ Оқушылардың дара ерекшеліктерін ескеру арқылы оқу үрдісін ұйымдастыру  + Оқушылардың жеке мүмкіндігін ескеріп, оқу жұмысты ұйымдастыру   Дарынды балаларды оқытуды ұйымдастыру    
44 Рецензия жазудағы мақсат Секция:  
+  Жұмысқа талдау жасау Вес вопроса: 1
  Білім алушылардың білімін анықтау Перемешивать ответы: +
  Аудиториалық сабақтардың барлық кезеңдерінде жүргізуге болады    
  Білім алушылардың жіберген қателіктерін уақытында табу    
 + Мәселені шешудің өзіндік ерекшелігін көрмсету    
+  Зерттеліп отырған мәселге автордың қосқан үлесін көрсет Деректі білімдерін жедел тексеру Білім алушылардың білім іскерлік дағдысын анықтау    
45 «Педагогика ғылым және өнер ретінде» тақырыбы аясында оны екі аспектәде қарастыру Секция:  
+  Педагогиканың негізінен ғылымилығын көрсетеді Вес вопроса: 1
  Студенттің білімін анықтапуға мүмкіндік береді Перемешивать ответы: +
  Студенттер бойынша педагогикалық негізгі ұғымдарды қарасытыруға септігін тигізеді    
 + Педагогиканың ғылым және өнер болып табылатынын дәлелдейді    
Ғылым мен өнердің өзара қатыссыз категориялар екенін көрсетуге мүмкіндік береді    
+ Студенттерге ғылым мен өнердің өзара байланыстылығын байқауға мүмкіндік береді   Материалды құрғақ беруден сақтайды   Пәнді шығармашылық тұрғыдан игеруге септігін тигізеді    
46 В.Ф.Шаталовтың тірек конспектілер технологиясы элементтері Секция:  
  Модельдеу және түзету Вес вопроса: 1
  + Материалды блокка біріктіру Перемешивать ответы: +
  Инттерактивтік тақта алдында жауып беру    
Оқу және тақта алдында жауап беру    
  Ұжымдық жұмыс    
+ Тірек сигналдарын зерттеу + Тірек сигналдарын жазбаша көрсету   Лабороториалық жағдайда жұмыс жасау    
47 Когнетивтік сызбалар тұжырымдамасының зерттеушілері Секция:  
 + Т.Бьюзен Вес вопроса: 1
+ У.Найссер Перемешивать ответы: +
  Кан-Калик    
  Н.Р. Талызина    
В.А.Сухомлинский    
И.А.Алтынсарин Ш.А.Амоношвели  + М.Е.Бершадский    
48 Педагогикалық жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері Секция:  
  Ұжымдық-шығармашылық іс-әреккетте тәрбиелеу теориясын түсіндіру Вес вопроса: 1
 + Мектепті басқарудың мәні, принциптері туралы түсініктер беру Перемешивать ответы: +
  Баланы мідинетт адамы ретінде тірбиелеу негіздерін таныстыру    
  Әлеуметтік жүйлер    
  Жалпы педагогикалық түсініктер қалыптастыру    
+ Мектепшілік бақылау жіне басқару туралы түсініктер беру Педагогикалық жүйелер  + Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру    
49 Педагогиканың төртінші бөлңмін атаулары Секция:  
Тәрбиені басқару Вес вопроса: 1
Оқу үрдісін басқару Перемешивать ответы: +
  Педалогия    
  Біліктілікті жетілдіру    
 + Мектептану Педагогикалық менеджмент  + Педагогикалық жүйелерді басқару    
  + Прагматикалық педагогика    
50 Педагогиканың оқыту әдістемесі Секция:  
Педагогика дамуының альтернативті бағдарламасы Вес вопроса: 1
  Мектеп пен ЖОО педагогикалық үрдісін зерттейді Перемешивать ответы: +
 + Тәжірибе және теорияны салыстырмалы талдау    
  Педагогикадағы оқу үрдісі туралы ғылым    
+ Оқудың мазмұны формасы және әдістері бірлігін теориясымен тәжірибені синтездейді    
Педагогика ғылымындағы педагогикалық үрдісін басқару педагогикалық теорияның жағдайын салыстырмалы талдау Педагогиканың түрлеріне байланысты оқу әдісі +  Педагогика оқыту үрдісіндегі мазмұн, форма және әдістер білігі    
51 Педагогиканы оқыту әдістемесі ғылым ретінде өтетін даму кезеңдері: Секция:  
Жалпылаушылық Вес вопроса: 1
+ Жинақтаушылық Перемешивать ответы: +
+ Дамытушылық    
Болжам жасаушылық жәнеи талдашылық    
Феноменологикалық талдаушылдық Библиографиялық + Түсіндірушілік    
Гностикалық,әдіснамалық    
52 Мектептегі білім беру мазмұны анықтайтын негізгі құжаттар: Секция:  
Сынып жетекшісінің жұмыс жоспары Вес вопроса: 1
Әдістемелік оқулықтар Перемешивать ответы: +
+ Оқу бағдарламасы    
Газет журнал және басқа да баспасөзбеттері    
Техникалық құралдар + Оқужоспары + Оқулықтар    
Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары    
53 Оқытудың негізгі сипаты: Секция:  
+ Ұйымдастыру формаларының ерекшелігі Вес вопроса: 1
Әрекеттер мен түрткілердің ықпалы Перемешивать ответы: +
 + Қызметтің мазмұндық және іс-әрекеттік жағының бірлігі    
  Әрекеттердк құрал пайдалану    
  Бағыныштылық    
  Танымның ерекше үдерісі Жан-жақтылық + Екіжақтылық    
54 Білім берудің гуманистік парадигмасы дайындаумен айналысқан ғалым: Секция:  
+ Ш.А Амоношивили Вес вопроса: 1
  П.Р Атутов Перемешивать ответы: +
  П.Ф Каптерев    
  Н.А Бердяев   С.Т Шацкий  + К. Роджерс    
Р.Г Лемберг    
+ А. Маслоу    
55 Педагогиканы оқыту әдістемесіне сәйкес, оқытуда белсендендіру тәсілдерін қолдану мақсаты: Секция:  
Мета танымдық қабілет қалыптастыру үшін Вес вопроса: 1
+  Материялды неғұрлым терең оқып білу үшін Перемешивать ответы: +
  Табиғат туралы білім қалыптастыру үшін    
 + Білімге назар аударту үшін    
  Минитанымдық қабілеттер қалыптастыру үшін   Оқытуды өзіндік ұйымдастыру, бағалау үшін Тұлғаны өзіндік тану үшін    
+ Білім алушыларды өз бетімен ізденуге баулу    
56 Тақырыптықсиминар: Секция:  
+  Әңгіме-симинар Вес вопроса: 1
  Сұрақ-жауап Перемешивать ответы: +
+  Пікірталас    
Жеке өміріне байланыс орната білу    
Студенттертақырыптыңмәнінашакөрсетебілукерек    
+ Баяндаматыңдаусиминары Көпқұрамды   Практикасымен,қоғаммен,еңбекпенбайланысорнатабілукерек    
57 Педагогика ғылымдар жүйесіне кіретін сала: Секция:  
 + Этнопедагогика Вес вопроса: 1
  Этнопсихология Перемешивать ответы: +
 + Пенетенциярлық педагогика    
  Тактикалық педагогика    
+  Коррекциялық педагогика    
Экология Этнология   Этнография    
58 Оқушылардың еңбекке қабілеттілігі тәуелді: Секция:  
  Телефон арқылытілдесуге Вес вопроса: 1
  Қаржылық жағдайға Перемешивать ответы: +
+  Денсаулық жағдайына    
 + Ақыл-ой әрекеттерінің тәртібіне    
+ Жеке қабілеттеріне Мамандардың кеңесіне Әр түрлі адамдармен кездесуге    
  Доссанына    
59 Ынтымақтастық педагогикасының өкілдері: Секция:  
+ В.Ф Шаталов Вес вопроса: 1
  Н.Д Хмель Перемешивать ответы: +
  Д.Д Зуев    
  Т.И Шамова    
Л.Я Лернер + С.Н Лысенкова    
+ Ш.А Амонашвили   М.И Махмутов    
60 Отбасытәрбиесініңмәселелерінқарастыруданазараударылатынсұрақтар: Секция:  
  Тұлғанықалыптастыруидеялары Вес вопроса: 1
+  Отбасыныңтәрбиелікәлеуеті Перемешивать ответы: +
Тәрбиеніңтұжырымдықнегіздері    
  Отбасы тәрбиесі мазмұнына формальды тұрғыдан келу    
Отбасы концепциялары + Қазіргі отбасылардың ерекшеліктері Тәрбие түрлері    
 + Отбасы тұлғаны дамыту факторы ретінде    
61 Педагогиканыңтөртіншібөлімініңатаулары: Секция:  
 + Педагогикалықжүйелердібасқару Вес вопроса: 1
  Прагматикалық педагогика Перемешивать ответы: +
  Біліктілікті жетілдіру    
Тәрбиені басқару    
+ Мектептану Оқыту үдерісін басқару    
  Педалогия + Педагогикалық менеджмент    
62 «Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері мен мәні» тақырыбын оқып-үйрену аясында қарастырылатын негізгі сұрақтар: Секция:  
Тұлғаныпсихологиялықдамытутуралыбілімдержүйесі Вес вопроса: 1
 + Басқару,мектепшілік басқару,басқару мәдениеті ұғымдарының мәні Перемешивать ответы: +
+  Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде    
 + Мемлекеттік,қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері   Тұлғаның кәсіби қасиеттері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
Тұлғаны аксеологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер    
  Мұғалімдердің біліктілігін көтеру туралы білімдер жүйесі    
63 Дидактиканың негізгі ұғымдары: Секция:  
  Педагогикалық антропологиясы Вес вопроса: 1
 + Білім беру мазмұны Перемешивать ответы: +
  Дидактикалық жүйе    
  Дәстүрлі + Білім,білік, дағды Дидактикалық алгоритм    
  Қалыптпстыру    
+  Оқыту үдерісі    
64 Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау ұстанымдары: Секция:  
 + Әдіснамалық Вес вопроса: 1
  Модульдік Перемешивать ответы: +
Абстракциялау    
  Бағдарламалық    
  Интеграция    
+ Тұтастылық Нақтылау + Синтездік    
65 Ойлауды дамытуға мына оқыту әдісі неғұрлым тиімді әсер етеді: Секция:  
  Практикалық Вес вопроса: 1
 + Миға шабуыл Перемешивать ответы: +
+  Міселелік дәріс    
  Лекция    
  Иллюстрация    
Лабороториялық + Пікірталас   Қолдануәдісі    
66 Оқыту үдерісінің заңдылықтары: Секция:  
  Оқытуда ата-аналардың сұранысын сай жүзеге асыру заңдылығы Вес вопроса: 1
+ Оқытудағы теориясы мен практиканың байланыстылық заңдылығы Перемешивать ответы: +
  Оқыту құралдары мен формаларын қолданбау заңдылығы    
Оқытуды ынталандырмау заңдылығы    
+ Оқыту мазмұны мен түрінің бірлігі заңдылығы + Оқыту мақсаты мен міндетінің бірлігі заңдылығы   Оқыту әдістерін қолданбау заңдылығы    
  Оқытудың сапасыздығының заңдылығы    
67 Мектептегі оқу сапасын келесідей құжаттар анықтайды: Секция:  
  Тәрбиелік жұмыстардың жоспарлары Вес вопроса: 1
  Газеттер мен журналдар және т.б. баспалар Перемешивать ответы: +
+ Оқу бағдарламалары    
  Әдістемелікәдебиет    
 + Оқу кітаптары + Оқу жоспарлары Сынып жетекшінің жұмыс жоспары    
  Оқушының арнайы жоспары    
68 Пікірталас симинар: Секция:  
 + Студенттерге өз ойларын айқын білдіруге үйретеді Вес вопроса: 1
  Сұрақ-жауап Перемешивать ответы: +
  Көп құрамды    
  Оқыту симинары Әңгіме симинар + Дәлелді фактілерді келтіруді үйретеді    
+  Өзекті тақырыпты талқылауға арналады    
  Баяндама тыңдау симинары    
69 Сөзжұмбақты бағалау критерийлері: Секция:  
+  Мазмұнның тақырыпқа сәйкестігі Вес вопроса: 1
  Кесте құрылымының қисындығы Перемешивать ответы: +
+  Мазмұны тақырып пен мақсатқа сай келуі    
  Дербес    
Сөзжұмбақтың көлемі Ішінара    
 + Сұрақтарды дұрыс құрастыра білу   Ақпататтың құрылымдығы,жүйелілігі    
70 Ойын түрлері: Секция:  
  Дәріс Вес вопроса: 1
 + Рөлдік ойындар Перемешивать ответы: +
  Тренинг    
 + Дидактикалық ойындар    
+ Іскерлік ойындар    
Саяхат Көңілді тапқырлал клубы   Семинар    
71 Оқыту үрдісіндегі зейін түрлері: Секция:  
  Эмоционалды Вес вопроса: 1
  Азаматтық Перемешивать ответы: +
  Эстетикалық    
  Бейімделгіш +  Еріксіз + Ерікті    
Мотивациялық    
+ Үйреншікті    
72 Семинар түрлері: Секция:  
  Оқыту-тәрбиелеу орны Вес вопроса: 1
Оқыту режиссерлік ойын Перемешивать ответы: +
 + Семинар-конференция    
 + Оқыту семинары    
+ Семинар-пікірталас Ара өсірушілікті талқылау Кинофильмдерді талқылау    
  Интернет    
73 «Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың теориялық және әдістемелік негіздері» тақырыбын өтуде қарастырылуы қажет сұрақтар: Секция:  
  Тұлғаны аксесологиялық деңгейде дамыту туларлы білімдер Вес вопроса: 1
 + Біліктілік, кәсіби шеберлік, педагогикалық құзіреттілік, педагогтарды атесттаттау ұғымдарының мәні Перемешивать ответы: +
  Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдениетті көтерудің факторы ретінде    
  Басқару, мектепшілік басқару, басқару мәдениеті ұғымдарының мәні +  Мұалімдердің өзін-өзі педагогикалық тұрғыдан жетілдіру + Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
Мемлекеттік қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері    
  Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде    
74 Педагогикалық жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері: Секция:  
  Педагогикалық жүйелер Вес вопроса: 1
+  Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру Перемешивать ответы: +
+  Мектепшілік бақылау және басқару туралы түсініктер беру    
  Баланы мәдениет адамы ретінде тәрбиелеу негіздерін таныстыру +  Мектепті басқарудың мәні,принциптері туралы түсініктер беру Жалпы педагогикалық түсініктер қалыптастыру    
Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетте тәрбиелеу теориясын түсіндіру    
  Әлеуметтік жүйелер    
75 Педаогика зерттейді: Секция:  
  Берілгенматериялғақызығушылықтуғызу Вес вопроса: 1
  Педагогикалықүдерістеоқуәрекетідағдысынқалыптпстыру Перемешивать ответы: +
 + Педагогикалық үдерістің әдістерін құралдарын формаларын    
  Педагогикалықіскерліктіқалыптастыруды    
  Материалды саналы меңгеруді қамтамасыз ету + Педагогикалық үдерістің мақсатын + Педагогикалық үдерістің мазмұнымен технологиясын    
  Педагогикалық үдерісте іскерлікті қалыптастыруда    
76 Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар: Секция:  
Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. Вес вопроса: 1
Педагогикалық тәжірибені жүйелеу. Перемешивать ответы: +
+ Оқушыларды тәрбиелеу.    
Оқытумаақсатынқою, міндеттерінанықтау.    
+ Оқушыларға білім беру. Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау. Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.    
+ Оқушыларды дамыту.    
77 Педагогиканың ғылым ретіндегі пәні: Секция:  
Әлеуметтендіру біртұтас педагогикалық процесс ретінде. Вес вопроса: 1
Дамытупедагогикалықүдерісретінде. Перемешивать ответы: +
+ Оқыту біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.    
Оқу әрекеті үдеріс ретінде.    
Танымдық үдеріс . + Тәрбие біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.    
Іс-әрекет үдеріс ретінде. + Біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.    
78 Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік ұстанымдар: Секция:  
Жан-жақты психологиялық әсер ету. Вес вопроса: 1
+ Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру Перемешивать ответы: +
  Білімдік әсерлердің әржақтылығы.    
 + Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.    
  Оқу-танымдық ұстаным.  + Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі. Ұйымдастырушылық принциптер.    
Басқару.    
79 Педагогикалық үдерістің кезеңдері: Секция:  
  Қорытынды. Вес вопроса: 1
+  Негізгі. Перемешивать ответы: +
  Айтып қалу.    
 + Дайындық.    
  Айқындаушы.   Сауалнама жүргізу. + Бағдарланушылық.    
Ынталандыру.    
80 Оқуға қойылатын талаптар: Секция:  
+ Ғылыми ақпараттарды беру. Вес вопроса: 1
  Аудиториямен қарым қатынастың болмауы. Перемешивать ответы: +
  Лектор тұлғасы студенттерге әсер білдірмейді.    
  Негізгі ғылыми теориялық жағдайлармен таныстырмау.  + Басқа ғылымдармен өзара байланыспайды.   Тыңдаушылардың ойлау белсенділігін қалыптастыру.    
+ Ойды дәл және нақты жеткізу.    
Логикалық бірізділік сақталмау.    
81 Бақылау – есеп беру сабақтарының дидактикалық мақсаты: Секция:  
  Өзіңдік әрекетті қалыптастыру. Вес вопроса: 1
  Сабақтың мақсатын хабарлау. Перемешивать ответы: +
 + Студенттердің білімін тексеру және бақылау.    
+ Оқу әрекетінің дағдыларын қалыптастыру.    
Жаңа материалды баяндау. Ұйымдастырушылық қабілеттерді дамыту. Жаңа материалды хабарлау.    
 + Оқуға қызығушылықтарын қалыптастыру.    
82 Білім беру технологиялары: Секция:  
  Демократиялық. Вес вопроса: 1
 + Кредиттік. Перемешивать ответы: +
  Жобалық.    
  Тренингтік.    
 + Қашықтан оқыту. Авторитарлық. + Модульдік    
  Қисық сызықтық.    
83 «Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Секция:  
  Педагогтар ғалымдар туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Вес вопроса: 1
 + Әдіснама мәні, қызметі, деңгейлерітуралы білімдержүйесін қалыптастыру Перемешивать ответы: +
  Педагогика туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
  Психологиялық және педагогикалық зерттеулердің өзара байланысы туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Тұлғаны дамытудағы зерттеулердің орны туралы білімдер жүйесін қалыптастыру + Педагогиканы зерттеу әдістемесімен таныстыру    
+ Педагогиканың философиялық негіздерімен таныстыру    
  Философияның саласы ретіндегі педагогика ғылымы туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
84 Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясының ерекшелігі: Секция:  
Оқытушыға жеңілдік беріледі. Вес вопроса: 1
 + Білім алушылардың оқуға деген ынтасы артады. Перемешивать ответы: +
  Білім алушылардың әлеуметтік жағдай есепке алынады.    
 + Білім алушылардың деңгейі есепке алынады.    
Қабілетті студенттер өздерінің іскерліктерін, икемділіктерін бекіте түседі. Оқытушы мен студент деңгейі есепке алынады. Білім алушылардың үстемдігі айқындалады.    
 + Оқушыларға ыңғайлы.    
85 Семинар түрлері: Секция:  
  Оқыту-тәрбиелеу ойыны. Вес вопроса: 1
  Ара өсірушілікті талқылау. Перемешивать ответы: +
+ Оқыту семинары.    
  Интернет. Кинофильмдерді талқылау. + Семинар-пікірталас.    
+ Семинар-конференция.    
  Оқыту-режиссерлік ойын.    
86 «Мұғалімдердің біліктілігін артырудың теориялық және әдістемелік негіздері» тақырыбынөтудеқарастырылуықажетсұрақтар: Секция:  
  Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері Вес вопроса: 1
+  Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдениетті көтерудің факторы ретінде Перемешивать ответы: +
 + Мұғалімдердің өзін өзі педагогикалық тұрғыдан жетілдіруі    
Мектеппедагогикалықжүйежәнебасқарунысаныретінде    
Басқару, мектепішілікбасқару, басқарумәдениетіұғымдарыныңмәні Тұлғаныаксиологиялықдеңгейдедамытутуралыбілімдер  + Біліктілік, кәсібишеберлік, педагогикалыққұзыреттілік, педагогтарды аттестаттау ұғымдарының мәні    
Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
87 «Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері мен мәні» тақырыбын оқып-үйрену аясында қарастырылатын негізгі сұрақтар Секция:  
+ Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері Вес вопроса: 1
  Тұлғаның кәсіби қасиеттері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Перемешивать ответы: +
 + Басқару, мектепішілік басқару, басқару мәдениеті ұғымдарының мәні    
  Мұғалімдердің біліктілігін көтеру туралы білімдер жүйесі    
  Тұлғаны аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Тұлғаны психологиялық дамыту туралы білімдер жүйесі    
 + Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде    
88 Сыныптан ты сұйымдастырылатын оқыту формасы: Секция:  
 + Экскурсиялық сабақ. Вес вопроса: 1
  Шеберханалардағы сабақ. Перемешивать ответы: +
 + Үй жұмысы.    
  Сабақ.    
+ Үйірме. Практикалық сабақ.   Реферат жазу.    
  Семинар сабағы.    
89 Білім беру стандарты: Секция:  
  Жеке білім беру мекемесінің ерекшелігін анықтайтын құжат. Вес вопроса: 1
 + Білім беру ұйымдарының ұстанатын міндетті құжаты. Перемешивать ответы: +
+ Білім берудегі нормативті құжат.    
  Оқу жылдарына байланысты оқу жүктемеснің қажетті көлемі.   Тәрбиені реттейтін негізгі құжат. Жалпы білім берудің мазмұны.    
+ Бітірушілерді жалпы білімге дайындаудың міндетті деңгейі және білім берудің мазмұны.    
Білім саласы бойынша, ғылым және іс-әрекет түрлері бойынша үздіксіз өзіндік білім берудің технологиясы.    
90 Іс-әрекет компоненттері: Секция:  
 + Мақсаттар. Вес вопроса: 1
 + Әрекеттер, түрткілер. Перемешивать ответы: +
  Ұйымдастыру формалары.    
 + Операциялар.   Операциялар, түрткілер мен мазмұн. Мазмұн, құралдар мен әдістер.    
Әрекеттер, құралдар.    
  Мазмұн, ұйымдастыру формалары мен түрткілер.    
91 Дөңгелек стол әдісі мына стадиялардан тұрады: Секция:  
  Бағалау. Вес вопроса: 1
+ Консолидация (компромисті шешім, ойлар, позициялар). Перемешивать ответы: +
  Анализ.    
+ Бағдарлау.    
Жоспарлау. Жұмысты бөліп беру.  + Түрткілеу.    
  Шешім қабылдау.    
92 Дәріс түрлері: Секция:  
  Айқындау дәрісі. Вес вопроса: 1
 + Шолу дәрісі. Перемешивать ответы: +
+ Жинақтау дәрісі.    
  Техникалық дәріс.    
 + Мәселелік дәріс. Кеңес беру дәрісі. Аяқтау дәрісі.    
  Түзету дәрісі.    
93 Педагогикалық үдерісті зерттеген ғалым: Секция:  
  Конфуций. Вес вопроса: 1
 + Ю.К.Бабанский. Перемешивать ответы: +
  Аристотель.    
 + П.Ф.Каптерев.    
А.С.Макаренко. Демокрит.   И.Н.Кузнецова.    
 + Н.Д.Хмель.    
94 Тәрбиенің негізгі бағыттары: Секция:  
 + Рухани-адамгершілік, патриоттық, имандылық тәрбиесі т.б. Вес вопроса: 1
 + Құқықтық, экономикалық, экологиялық тәрбие т.б. Перемешивать ответы: +
  Адамгершілік тәрбиесі, рухани жетілу, еңбек дайындығы.    
  Адамгершілік тәрбиесі, кәсіптік дайындық, рухани жетілу т.б.    
Еңбек тәрбиесі, рухани жетілу, интеллектуалдық даму т.б. + Ақыл-ой , дене, эстетикалық, еңбек, адамгершілік тәрбиесі т.б.    
  Ақыл-ойтәрбиесі, интеллектуалдықдаму, кәсіптікбілімберут.б.   Адами, ізгілікті, демократиялық, авторитарлы тәрбие т.б.    
95 Өзіндік жұмыстың теориялық және эксперименттік түрлерін жіктеу негізге алады Секция:  
  Білім алушылардың өзара коммуникативтілік сипаты. Вес вопроса: 1
  Шешілетін міндеттер типтері. Перемешивать ответы: +
 + Жобалау әдісі.    
  Мәселелік деңгейлері.    
+ Үлгілеу әдісі. + Ғылыми таным әдістері.   Міндеттерді орындау әдістері.    
  Байқау әдісі.    
96 «Оқыту технологиялары» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Секция:  
  Тұлғаны әлеуметтендіру негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Вес вопроса: 1
  Тұлғаның кәсіби қасиеттері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Перемешивать ответы: +
  Тұлғаны психологиялық дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
+  Оқыту технологияларының мәні, концептуалды ережелері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
  Басты технологиялық буындарға шолу жасау + Тұлғаны технологиялық дамытудың негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру + Оқыту технологияларының жіктемесі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
Тұлғаны аксиологиялық деңгейде дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру    
97 Оқыту процесінде білім алушылардың меңгерген педагогикалық білім, білік және дағдылардың жиынтығы: Секция:  
  Тәрбиеәдістеріжинақталғанжүйе. Вес вопроса: 1
+ Білім беру мазмұны. Перемешивать ответы: +
  Гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми ғылымдар жиынтығы.    
  Әрбір оқушының өз дамуына, бейімділігіне, қажеттелігіне қарай білім ауқымы.    
+ Білім, білік және дағды қалыптастыру мазмұны. Мектепте оқытылуға қажет пәндердің тізімі. + Педагогикалық білім берудің мазмұны.    
  Оқыту тәсілдері жинақталған жүйе.    
98 Педагогиканың төртінші бөлімнің атаулары: Секция:  
 + Тәрбиені басқару Вес вопроса: 1
 + Педагогикалық менеджмент Перемешивать ответы: +
  Педология    
 + Мектептану   Оқыту үдерісін басқару. Прагматикалық педагогика    
Біліктілікті жетілдіру    
  Педагогикалық жүйелерді басқару    
99 Педагогикалықжүйелердібасқарубөлімініңміндеттері: Секция:  
 + Мектепішілік бақылау және басқару туралы түсініктер беру. Вес вопроса: 1
  Әлеуметтік жүйелер Перемешивать ответы: +
 + Мектепті басқарудың мәні, принциптері туралы түсініктер беру    
  Баланы мәдениет адамы ретінде тәрбиелеу негіздерін таныстыру    
  Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетте тәрбиелеу теориясын түсіндіру. Педагогикалық жүйелер + Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру    
  Жалпы педагогикалық түсініктер қалыптастыру    
100 Сабақ: Секция:  
  Инновациялық әдістерді жүзеге асыратын оқыту формасы. Вес вопроса: 1
  Олимпияда жүргізуді жүзеге асыру формасы. Перемешивать ответы: +
 + Белгіленген тәртіп және белгілі бір уақытта өткізілетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы    
  Жарыс түрінде өтетін үдеріс    
 + Әр түрлі оқыту әдістері мен құралдарды қолданып өткізетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы + Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. Үнемі пікірталас болатын үдеріс.    
  Оқушылар арасындағы байқау ұйымдастыру формасы    
101 Оқу әрекетін бақылау әдісі: Секция:  
  Жаппай Вес вопроса: 1
  Мемлекеттік Перемешивать ответы: +
  Аралық    
+ Тест Қорытынды   Практикалық сабақ    
       
       
102 Ғылымның аспектілері: Секция:  
+  Іс-әрекеттік Вес вопроса: 1
  Физиологиялық Перемешивать ответы: +
  Дамытушылық    
Психологиялық + Әлеуметтік мәдени        
       
       
103 «Педагогиканы оқыту әдістемесінің» оқу пәні ретіндегі мақсаты: Секция:  
  Теория және практика бойынша жаңа педагогикалық білімді қалыптастыру Вес вопроса: 1
  Оқушылардың білімділігін және тәрбиелілігін психологиялық-педагогикалық диагностикалау әдістерін меңгеру Перемешивать ответы: +
 + Педагогиканы оқытудың жалпытеориялық мәселелерімен студенттерді қаруландыру    
+ Педагогиканы оқытуда оқытушыларды педагогикалық құзыреттілікпен қаруландыру + Педагогиканы оқытудың әдіснамалық мәселелерімен студенттерді қаруландыру        
       
       
104 Маманның әрекет орнын анықтайтын, білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат: Секция:  
  Оқу жоспары Вес вопроса: 1
  Типтік бағдарлама Перемешивать ответы: +
  Білім беру мазмұны    
+ Диплом Оқу бағдарламасы   Кәсіби аттестат    
     
       
105 Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар: Секция:  
  Тарихилық Вес вопроса: 1
  Жекешелендіру Перемешивать ответы: +
 + Үздіксіз    
+ Жүйелілік + Тұтас қабылдау        
       
       
106 Іскерлік ойын технологиясын өткізу кезеңдері: Секция:  
 + Жалпылау Вес вопроса: 1
  Құрастыру Перемешивать ответы: +
  Жоспарлау    
+  Өткізу    
Моделдеу + Дайындық   G) Білу    
       
107 Оқытуды ұйымдастырудың формасы емес: Секция:  
  Кеңес беру Вес вопроса: 1
+  Реферат жазу Перемешивать ответы: +
  Практикум    
Дәріс + Оқу +  Диплом жазу    
       
       
108 Теориялық білім берудің мақсаты: Секция:  
  Кәсіби іскерлікті қалыптастыру Вес вопроса: 1
+  Студенттің білімді игеру деңгейін көтеру Перемешивать ответы: +
 + Ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету    
  Студенттің білімін шыңдау    
Кәсіби біліктілігін арттыру Жауапкершілік сезіммен тәрбиелеу +  Студентті біліммен қаруландыру    
       
109 Білім беру мазмұнының элементтері: Секция:  
  Технологиялар Вес вопроса: 1
  Білім мазмұны, құралдары Перемешивать ответы: +
+  Білім, білік, дағдылар    
 + Шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі    
  Оқыту құралдары, әдістері    
Оқыту + Іс-әрекет әдістері        
110 Оқытудың өнімділігі тәуелді: Секция:  
+  Оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің бірлігіне Вес вопроса: 1
  Басқару стиліне Перемешивать ответы: +
+  Оқушылардың ойлау қабілеті мен ерекшелігіне    
Оқыту стиліне Зерделеу темпіне   Оқушының позициясына    
  Әдебиеттердің тізіміне    
       
111 Дебаттарды ұйымдастыру ережелері: Секция:  
  Тек төраға ғана сөйлейді Вес вопроса: 1
+  Барлығы қатысады Перемешивать ответы: +
+  Әр адам тек бір рет сөз сөйлей алады    
Төраға сөйлеушіні бөлуге құқығы жоқ + Эксперттер аргументтерді бағалайды, бірақ қатыспайды        
       
       
112 Даму: Секция:  
  Адамның сыртқы өзгерістері Вес вопроса: 1
 + Психикадағы, организмдегі сандық және сапалық өзгерістер Перемешивать ответы: +
  Ішкі және сыртқы факторлардың адамның интеллектуалды және рухани дамуына шартты әсері    
  Көнені жою мен жаңаны қалыптастыру    
Қоғамға тән, тұлғалық құндылықтарды меңгеру Адам ағзасындағы сандық өзгерістердің жинақталуы      
     
113 Дәріс тақырыбын құруда төмендегілерді ескеру қажет: Секция:  
 + Мақсат Вес вопроса: 1
  Семинар сабақтарын өткізу Перемешивать ответы: +
  Практикалық сабақты өткізу    
Бақылау мен тәжірибені қолдану Борды қолдану  + Жоспардың әрбір сұрағы үшін уақытты есептеу    
       
       
114 Топтық жұмыс: Секция:  
  Өзекті тақырыпты талқылауға арналады Вес вопроса: 1
  оқытушы мен студенттің біріккен жұмысы Перемешивать ответы: +
 + топтың бірігуі    
  жеке жұмысты қамтамасыз етеді    
+ топ бойынша тапсырмаларды орындауы        
       
115 Оқытудың беріктік ұстанымына: Секция:  
  Дамудың оптималды темпі жоқ Вес вопроса: 1
+  Теориялық білімді тәжірибеде пайдалану Перемешивать ответы: +
  Мазмұн қисынының болмауы    
Оқушы жағдайының төмендігі Мотивацияның болмауы        
       
       
116 Оқытудың практикалық операциялық әдістері: Секция:  
  Жағдаят Вес вопроса: 1
  Мәселелік Перемешивать ответы: +
  Ғылыми ізденіс    
Оқушымен жұмыс +  Лабороториялық жұмыс    
+ Жаттығу        
       
117 Оқушылардың шығармашылық зерттеушілік дағдыларының дамуы орын алады: Секция:  
  Дәрісте Вес вопроса: 1
 + Оқытудың инновациялық әдістерін қолдану барысында Перемешивать ответы: +
  Міндеттерді орындау барысында    
Дәстүрлі оқыту түрінде Жаттықтыру сабағында      
       
       
118 Семинар сабағына дайындық кезеңі: Секция:  
  Әңгіме-семинар Вес вопроса: 1
  Баяндама тыңдау семинары Перемешивать ответы: +
  Пікірталас    
+  Семинар сабағының жоспарын, конспектісін жазу    
+ Талқылау үшін сұрақтарды, әдебиеттерді іріктеу        
       
119 Рецензия жазудағы мақсат: Секция:  
+  Жұмысқа талдау жасау Вес вопроса: 1
  Аудиториялық сабақтардың барлық кезеңдерінде жүргізуге болады Перемешивать ответы: +
  Деректі білімдерін жедел тексеру    
Білім алушылардың білімін анықтау + Мәселені шешудің өзіндік ерекшелігін көрсету   Білім алушылардың білім, іскерлік, дағдысын анықтау    
       
       
120 Модульдік - рейтингтік бақылаудың артықшылықтары: Секция:  
+  Көп тақырыптардан тұратын, қисындық жағынан аяқталған модульдер түрінде беріледі Вес вопроса: 1
  Аудиториялық сабақтардың барлық кезеңдерінде жүргізуге болады Перемешивать ответы: +
  Білім алушылардың білімін анықтау    
  Білім алушылардығ білім, іскерлік, дағдысын анықтау    
Деректі білімдерін жедел тексеру + Білім алушылардың танымдық іс-әрекеттерін рейтингтік баллдарын тұтас жұйесін пайдалану арқылы басқару мүмкіндігі +  Оқытушының үндестірілген рейтингтік үдетулер шкаласын қолдануы    
       
121 Түсініктілерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру: Секция:  
  Білім қалыптасуының көрсеткіші Вес вопроса: 1
  Тәрбиелілік көрсеткіштері Перемешивать ответы: +
  Іскерлік қалыптасуының көрсеткіштері    
Тұлғалық қасиеттер қалыптасуының көрсеткіштері + Дағды, білік қалыптастыру көрсеткіші  + Теориялық білімді айқындайтын көрсеткіш    
  Дағды қалыптасуының көрсеткіші    
       
122 Модульдік оқыту қағидалары: Секция:  
  Өзара әрекеттестікті ескермеу Вес вопроса: 1
  Педагогикалық талдауды есепке алу Перемешивать ответы: +
 + Оқу материалының толықтығы, әржақтылығы, кіріктірімділігі    
Сыни көзқарас қағидасы + Оқу материалын мақсатқа лайықтап іріктеу, мақсатқа сай блоктарға бөлу +  Кері байланысты әдістемелік қамтамасыз ету    
       
       
123 Модульдік технологияның мақсаты: Секция:  
  Оқушыларды ақпараттық технология үйрету Вес вопроса: 1
 + Оқушыларды зерттеу әрекетіне бағыттау Перемешивать ответы: +
  Олимпиадаға даярлау    
+ Оқушының өзіндік жұмыс жасауын жетілдіру + Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулу   Апта сайын тапсырма орындауға үйрету    
       
       
124 Модульдік оқыту қағидалары: Секция:  
 + Кері байланысты әдістемелік қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
 + Оқу материалының толықтығы, әржақтылығы, кіріктірілімділігі Перемешивать ответы: +
  Педагогикалық талдауды есепке алу    
Өзара әрекеттестікті ескермеу Жолдастық қағида   Дайындық жүргізуде кезеңді сақтау    
  Сыни көзқарас қағидасы    
       
125 «Педагогикалық жүйелерді басқару» немесе мектептану бөлімі ғылымдар тоғысында қарастырылады: Секция:  
  Дианетика Вес вопроса: 1
  Практикалық психология Перемешивать ответы: +
  Физиология    
  Маркетология    
+ Менеджмент + Басқару психологиясы   Пәнді оқыту әдістемесі    
       
126 Қазіргі заманғы педагогика функциялары: Секция:  
  Оқытушы, практикалық, тәрбиелік Вес вопроса: 1
 + Қалыптастырушылық Перемешивать ответы: +
 + Болжаулық    
Мотивациялық, практикалық, экономикалық Практикалық   Экономикалық, ғылыми-теориялық, практикалық    
 + Ғылыми-теориялық    
       
127 Педагогиканы оқыту әдістемесі Секция:  
  Педагогика дамуының альтернативті бағдарламасы Вес вопроса: 1
  Педагогиканың түрлеріне байланысты оқыту әдісі Перемешивать ответы: +
  Педагогиканы оқыту үдерісіндегі мазмұн, форма және әдістер бірлігі    
+ Педагогика ғылымындағы педагогикалық үдерісті басқару педагогикалық теорияның жағдайын салыстырмалы талдау + Педагогикадағы оқыту үдерісі туралы ғылым  + Оқытудың мазмұны формасы және әдістері бірлігінің теориясы мен тәжірибенің синтезі    
     
       
128 Педагогиканфы оқыту әдістемесінің пәні: Секция:  
 + Педагогиканы оқыту үдерісі Вес вопроса: 1
  Тәжірибе мен теорияның синтезі Перемешивать ответы: +
  Тәжірибе мен теорияның байланысы    
  Теория мен тәжірибені жалпылау    
Педагогикалық теория мен тәжірибені салыстыру Педагогиканы оқытуды басқару        
       
129 Дәріс оқу барысында оқытушы ескеруі керек: Секция:  
  Жылдам оқу Вес вопроса: 1
  Критикалық ойлау Перемешивать ответы: +
  Бейнелік ойлау    
Елестету + Ым-ишараны  + Екпінді    
       
       
130 Педагогиканың ғылым пән ретінде: Секция:  
  Танымдық процесс Вес вопроса: 1
  Дамыту педагогикалық процесс Перемешивать ответы: +
 + Оқыту біртұтас педагогикалық процесс    
  Оқу әрекеті процесс    
+ Тәрбие біртұтас педагогикалық процесс        
       
131 Дидактиканың негізгі ұғымдары: Секция:  
  Аудиториядан тыс әрекет Вес вопроса: 1
  Аудиториядағы тәрбие жұмысы Перемешивать ответы: +
+  Оқыту    
 + Сабақ беру    
Сабақтан тыс әрекет        
       
132 Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік ұстанымдар: Секция:  
  Білімдік әсерлердің әржақтылығы Вес вопроса: 1
  Оқу-танымдық ұстаным Перемешивать ответы: +
  Басқару    
  Жан-жақты психологиялық әсер ету    
+ Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі + Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру   Ұйымдастырушылық принциптер    
       
133 Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру: Секция:  
  Дәстүрлі оқу әдістерін пайдалану арқылы Вес вопроса: 1
  Тек ауызша сұрау әдісі арқылы Перемешивать ответы: +
 + Оқытудың дәстүрлі емес әдістерін қолдану арқылы    
  Сабақта сұрақтардың санын көбейту арқылы    
+ Оқытудың белсенді әдістерін қолдану арқылы Жазалау әдісін пайдалану арқылы   Сұрақ сауалдар негізінде    
       
134 Басқару стильдері: Секция:  
  Бірізділік Вес вопроса: 1
 + Авторитарлық Перемешивать ответы: +
  Эстетикалық    
  Жүйелілік    
  Құрылымдық    
       
135 Демонстрация: Секция:  
 + Оқушылардың шынайы құбылысты өзіндік тұрғыдан қабылдаулары және оны қадағалап, соған сай қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі Вес вопроса: 1
 + Оқушылар құбылысты жан-жақты қадағалап, одан қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі Перемешивать ответы: +
  Оқытушылар мен оқушылар арасындағы сыни көзқарас    
Білім алушылардың зертханалық жұмыстарда өзіндік ой қорытулары Білім алушылардың қоршаған ортаны суреттеуі   Оқытушылардың өз оқушыларын сынауы    
  Оқытушылардың басқалардың ой-пікірлеріне қарсы пікір айтулары    
       
136 Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: Секция:  
  Баяндау логикасының болмауы Вес вопроса: 1
  Ынталандырмау Перемешивать ответы: +
  Логикалық пен практиканың тұтастығының болмауы    
+ Оқу-тәрбие үдерісін басқару + Педагогикалық үдерістің динамикасы        
       
       
137 Әдеби көздер негізінде оқыту әдістерінің жіктелуі: Секция:  
  Эвристикалық әдісі Вес вопроса: 1
  Түсіндіру Перемешивать ответы: +
 + Көрнекілік әдістер    
  Мәселелік мазмұндау    
 + Сөздік әдістер    
Әңгіме Зерттеу әдісі        
138 Ғылыми мақала: Секция:  
  Білім алушылардың білімін анықтау Вес вопроса: 1
+  Зерттеушінің қарастырған мәселесі бойынша мақсат қорытындыларының қысқаша түйінді баяндауы Перемешивать ответы: +
  Жаппай    
  Сауалнама    
Қорытындыларды қысқаша түйінді баяндауы        
       
139 Зертханалық жұмыстарға қойылатын негізгі талаптар: Секция:  
 + Зертханалық жұмыс тақырыбының жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес келуі Вес вопроса: 1
  Тапсырма типі Перемешивать ответы: +
  Педагогика бойынша теориялық білімді меңгергеннен кейін ғана орындалады    
  біріккен іс-әрекет    
топтың бірігуі      
       
140 Студенттердің біріккен іс-әрекет дағдысын қалыптастыруға бағытталған оқыту формасы: Секция:  
  Жеке дара Вес вопроса: 1
  Фронтальды Перемешивать ответы: +
  Көп құрамды    
 + Жеке топтық    
Аудиториядан тыс Дербес      
       
141 Оқыған материалды бекіту үшін қолданылатын тиімді әдістер: Секция:  
  Фрагменттерді көрсету Вес вопроса: 1
 + Оқушылармен жұмыс Перемешивать ответы: +
  Үлгілеу    
  Түсіндіру    
Жағдаят  + Жаттығу    
+ Әңгімелесу        
142 Фронтальды жұмыс ерекшелігі: Секция:  
  Барлық оқушыларға бірдей сұрақ беріледі Вес вопроса: 1
  Ииндивидуалды жұмысты қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
 + Топтың ұйымшылдығында    
+  Барлық топтың студенттері бір мәселені шешеді    
+ Барлық оқушыларға бірдей мүмкіндік беріледі        
       
143 Дискуссия әдісінің мақсаты: Секция:  
  Көзқарастар мен сенімдердің қалыптасуына ықпал етпеу Вес вопроса: 1
  Табыстылық жағдаятын туғызу Перемешивать ответы: +
  Оқыту үдерісін қалыптастыру және дамыту    
 + Көзқарастар мен сенімдердің қалыптасуына ықпал ету    
+ Оқу ақпараттарының шынайылығына сендіру + Жаңа ғылыми білімдерді байыту        
       
144 Рецензия: Секция:  
  Білім алушылардың білімін анықтау Вес вопроса: 1
+  Рефератқа пікір жазатын өзіндік жұмыс Перемешивать ответы: +
  Педагогикалық пәндерді игеруге қызығушылықтарын қалыптастыру    
+  Шығармаға пікір жазатын өзіндік жұмыс    
+ кітапқа, мақалаға пікір жазатын өзіндік жұмыс.        
       
145 Білімді меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерінің бірі: Секция:  
  Болжамды ұсыну және оны дәлелдеу Вес вопроса: 1
  Білімді жүзеге асыру, есте сақтау тәжірибеде қолдану Перемешивать ответы: +
 + Бекіту, қолдану    
  Мәселені қоя білу, болжамды ұсыну және оны дәлелдеу    
Есте қалдыру, түсіну, ойлау, қорытындылау Сезіну, қабылдау, мойындау        
       
146 Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні: Секция:  
  Оқушылардың танымдық белсенділігін анықтау Вес вопроса: 1
  Оқыту - қоғамдық-тарихи тәжірибені мақсатты жеткізуін анықтау Перемешивать ответы: +
+  Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау    
 + Білім беру бағдарламасына, білім беру стандартына сай оқушылардың білімді меңгеру деңгейін анықтау    
+  Оқушылардың пән бойынша меңгерген білім, білік, дағды деңгейлерін анықтау    
       
147 Йена жоспары: Секция:  
  Бақылау жұмысын жүзеге асыруға бағытталған жоспар Вес вопроса: 1
 + Жеке адамды сыйлауға, балалардың еркіндігі мен дербестігінің үйлесіиіне негізделетін жоспар Перемешивать ответы: +
 + Оқушы, мұғалім, ата-аналардың тығыз байланысына негізделген жоспар    
Пәндерді тиімді жүргізуге арналған жоспар + Оқу-тәрбие үдерісіне тұлғалық бағытталуы мен оқушылардың ұжымдық іс-әрекетін үйлестіретін мектеп жұмысын ұйымдастыру жүйесі   Мазмұндаманы жазуға үйрету жолы    
  Салыстырмалы тапсырмаларды орындауға арналған жоспар    
       
148 Жалпылау, білімді жүйелеу, қайталау сабағының басты дидактикалық мақсаты: Секция:  
  Жаңа оқу материалын зерттеу Вес вопроса: 1
  Аралас сабақ Перемешивать ответы: +
  Ағымдық    
+  Меңгерілген білімді бекіту    
+ Жаңа білімді бекіту, жүйелеу + Білімді жүйелеу, жалпылау   Бақылау    
       
149 Мәселелелік оқытудың мәні: Секция:  
  Оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару Вес вопроса: 1
 + Қойылған мәселені шешу арқылы тұжырым жасау, ортақ шешімге келу Перемешивать ответы: +
 + Алдын ала тапсырма беріліп, мәліметтер жинақтау    
  Мәселе қою және дайын тұжырымдарды меңгеру    
Ғылымның дайын тұжырымдарын меңгерумен үйлесетін оқушылардың ізденістік өзіндік іс-әрекеттерін ұйымдастыру Нақты теорияларды талдау      
       
150 Педагогикалық жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері: Секция:  
 + Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетті бақылауда тәрбиелеу теориясын түсіндіру Вес вопроса: 1
  Педагогикалық жүйелер Перемешивать ответы: +
  Жалпы педагогикалық түсініктер қалыптастыру    
Мектепішілік бақылау туралы түсініктер беру + Мектептегі басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру  + Мектептегі басқарудың мәні, принциптері туралы түсініктер беру    
     
       
151 Педагогика ғылымының дамуына ықпал еткен жағдай: Секция:  
 + Адамды өмір мен еңбекке даярлау Вес вопроса: 1
  Түп-тұяғын сақтаудын сақтаудың биологиялық саны Перемешивать ответы: +
  Тәрбиенің қоғамдық өмірдегі ролі    
Ата-аналардың балаларға қамқорлығы Оқуға құлшыныс   Жеке ерекшеліктердің дамуы    
       
       
152 «Педагогиканы оқыту әдістемесінің» оқу пәні ретіндегі мақсаты: Секция:  
  Педагогикадағы жаңашылдықты меңгеру Вес вопроса: 1
  Оқу орнында оқу процесін ұйымдастыру және басқаруға қажет негізгі мәселелерді зерттеу Перемешивать ответы: +
 + Педагогиканы оқытуда оқытушыларды педагогикалық құзыреттілікпен қаруландыру    
+ Педагогиканы оқытудың жалпытеориялық мәселелерімен студенттерді қаруландыру Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін құрастыру  + Педагогиканы оқытудың әдіснамалық мәселелерімен студенттерді қаруландыру    
     
       
153 Қазіргі заманғы педагогика функциялары: Секция:  
 + Ғылыми-теориялық Вес вопроса: 1
 + Практикалық Перемешивать ответы: +
  Мотивациялық, практикалық, экономикалық    
Экономикалық, ғылыми-теориялық, практикалық Экологиялық        
       
       
154 Оқыту тәсілі: Секция:  
  Модель немесе оқыту тәсілі Вес вопроса: 1
  Қарым-қатынас Перемешивать ответы: +
+  Оқыту әдісін жүзеге асыру жолы    
+ Оқыту әдісінің құрамды бөлігі + Тәсіл немесе оқыту элементі   Оқыту құралы    
  Оқыту кезеңдері    
       
155 Педагогиканы оқытудың дамытушылық функциясы: Секция:  
+  Білім алушылардың танымдық қызығушылықтары мен қажеттіліктерін дамыту Вес вопроса: 1
  Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырады Перемешивать ответы: +
 + Арнайы және жалпы оқу іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады    
Ғылыми білімді игеруді болжайды Ата-аналардың біліктілік деңгейін дамытады        
       
       
156 Семинардың мақсаты: Секция:  
  Педагогикалық жүйені түсіндіру Вес вопроса: 1
  Оқыту құралдарын қолдануға үйрету Перемешивать ответы: +
 + Білім алушылардың өзіндік ізденісін қалыптастыру    
+ Оқытуды ұйымдастыруды жүзеге асыру Оқытушының белсенділігін жетілдіру   Оқытушы деңгейін айқындау    
       
       
157 Мұғалім функциялары: Секция:  
 + Қалыптастырушы, педагогикалық Вес вопроса: 1
  Көркемдік, орындаушылық, ұйымдастырушылық Перемешивать ответы: +
  Ұйымдастыру, тәрбиелеу    
+ Коммуникативтік, зерттеу Орындаушылық, бақылау, конструктивтік        
       
       
158 Мәтінді жалғастырып соңында «Не болуы мүмкін?» - деген сұраққа жауап іздейтін оқытудың интерактивті әдісі: Секция:  
  Топпен зерттеу әдісі Вес вопроса: 1
  Көрнекілік, әңгіме әдісі Перемешивать ответы: +
  Құрастыру әдісі    
+ Болжау, жобалау әдістері + Жобалау әдістері +  Болжау әдісі    
     
       
159 Оқытудың шығармашылық әдістері: Секция:  
 + Зерттеушілік Вес вопроса: 1
  Көрсету Перемешивать ответы: +
  Әңгімелесу    
Мәселелелік + Лабороториялық жұмыс  + Кітаппен жұмыс    
  Эвристикалық    
       
160 Педагогикалық диктанттың мақсаты: Секция:  
  Болашақ маман тәжірибесін және білімін қалыптастыру Вес вопроса: 1
+  Білімді бақылау Перемешивать ответы: +
  Өзіндік бақылау тәжірибесін дамыту    
Шығармашылық іс-әрекетінің дамуы Өзіндік әрекетті қалыптастыру   Өзіндік баға беруді қалыптастыру    
       
       
       
161 Ғылыми мақала: Секция:  
  жаппай Вес вопроса: 1
  жеке Перемешивать ответы: +
  топтық    
+ зерттеушінің қарастырған мәселесі бойынша мақсат, қорытындыларының қысқаша түйінді баяндауы міндеттерінің, әдістемесінің нәтижелері мен қорытындыларының қысқаша түйінді баяндауы      
     
       
162 Мектептегі оқу сапасын келесідей құжаттар анықтайды: Секция:  
  Сынып жетекшісінің жұмыс жоспары Вес вопроса: 1
 + Оқу бағдарламалары Перемешивать ответы: +
+  Оқу кітаптары    
Газеттер мен журналдар және т.б. баспалар + Оқу жоспарлары   Тәрбиелік жұмыстардың жоспарлары    
       
       
163 Топтық жұмыс: Секция:  
+  біріккен іс-әрекет Вес вопроса: 1
  өзекті тақырыпты талқылауға арналады Перемешивать ответы: +
  жеке жұмысты қамтамасыз етеді    
студенттердің өзіндік жұмысы студенттер білімінің көрінісі ретінде сұрақтарды бағалауы  + топ бойынша тапсырмаларды орындауы    
       
       
164 Зертханалық сабақтарға қойылатын негізгі талаптар: Секция:  
  Педагогика бойынша теориялық білімді меңгергеннен кейін ғана Вес вопроса: 1
  тапсырма түрі Перемешивать ответы: +
  топтық бірігуі    
студенттерді зертханалық жұмыстарды әзірлеу және өткізуге, орындауға берілген әдістемелік нұсұаулармен қамтамасыз ету біріккен іс-әрекет   ұсынылған тапсырмаларда ғылымның экспериментальды технологияның қазіргі таңдағы дамуының көрініс беруі    
+  Зертханалық жұмыс тақырыбының жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес келуі    
       
     
       
165 Фронтальды жұмыс ерекшелігі: Секция:  
  әрбір студенттің индивидуалды тапсырмалары Вес вопроса: 1
  дербес жұмыс Перемешивать ответы: +
  оқу тобы бірнеше ұжымға бөлінеді    
индивидуалды жұмысты қамтамасыз ету + барлық топтың студенттері бір мәселені шешеді +  топтың ұйымшылдығында    
 + барлық оқушыларға бірдей мүмкіндік береді    
       
166 Оқушылардың шығармашылық зерттеушілік дағдыларының дамуы орын алады: Секция:  
  Дәстүрлі оқыту түрінде Вес вопроса: 1
  Ойын үдерісінде Перемешивать ответы: +
  Зертханалық жұмыстың орындалуы барысында    
 + Оқытудың инновациялық әдістерін қолданылу барысында    
Ойлау үдерісін белсендендіру тәсілдерін қолданылу барысында      
       
167 Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні: Секция:  
  Оқушылардың білімдік, тәрбиелік деңгейін анықтау Вес вопроса: 1
  Оқушылардың танымдық белсенділігін анықтау Перемешивать ответы: +
 + Оқушылардың пән бойынша меңгерген білім, білік, дағды деңгейлерін анықтау    
 + Білім беру бағдарламасына, білім беру стандартына сай оқу оқушылардың білімді меңгеру деңгейін анықтау    
+ Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау      
       
168 Ш.А.Амоношвилидің "Білім беруді ізгілендіру технологиясының" ерекшелігі: Секция:  
 + Ата-анамен бірлесіп жұмыс жасау ойластырылады Вес вопроса: 1
 + Оқушылардың ақыл-ой және дене мүмкіндіктері ескеріледі Перемешивать ответы: +
  Балаларды оқытудың келтірілген, келісілген бірлескен әрекетін болжайды    
  Оқу пәндерінің нақты білім жүйесін беруді талап етеді    
  Рухани жетілдіру    
       
169 Сыни ойлау технологиясының міндеттері: Секция:  
  Кітаптан көшіру Вес вопроса: 1
+  Жаңа ақпарат кездескенде оған сыни түрде қарап білу Перемешивать ответы: +
  Дайын өнімді алып келу    
  Қоршаған ортаға жағымды қатынас орнату    
Иілгіштік және шыдамдылыққа үйрету + Жаңа идеяларды әртүрлі көзқарастардан көре білу   Оқып, түсінік айту    
       
170 Дидактика аясында қарастырылатын ұғымдар: Секция:  
 + Оқыту үрдісі Вес вопроса: 1
  Педагогикалық жүйелерді басқару Перемешивать ответы: +
  Жалпы педагогика    
+  Оқу, сабақ беру    
Білім, білік, дағды        
       
171 "Педагогикалық жүйелерді басқару" немесе мектептану бөлімі ғылымы тоғысында қарастырылады: Секция:  
  Физиология Вес вопроса: 1
  Дианетика Перемешивать ответы: +
+  Менеджмент    
Практикалық психология    
+ Басқару психологиясы    
       
Секция:  
Вес вопроса: 1
Перемешивать ответы: +
   
       
       
       
176   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
177   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
178   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
179   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы: +
       
       
       
       
180   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы: +
       
       
       
       

Приложенные файлы

  • docx 8857224
    Размер файла: 201 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий