Азаматтық құқық (ВОУД 2016 шпор)


"Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдігі" принципі қандай принципке жатады? Конституциялық, салалық, ұйымдастырушы-функционалды
"Принцип" сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? негіз, бастау
Aдам сотта қарсы куәлік айғақ беруден бас тартуға құқылы:Өз-өзіне.Зайыбына. Жақын туысқандарына.
Aзаматтық іс бойынша түсініктеме беретін тұлға:талап қоюшы,жауапкер,үшінші тұлға
Aзаматтық іс жүргізу әдісі?Императивтік әдісі Императивті-диспозитивті әдісі Диспозитивтік әдісі
Азаматтық іс жургізудегі тараптар:азаматтық іс жургізуідің негізгі субьектілері олрасыз талап коюмен іс жургізу мумкин емес;Талап коюшы мен жауапкер;Даулы материалдық құқықтық қатынастың субьектілері
Aзаматтық іс жүргізу құқығы келесі саладағы қоғамдық қатынастарды реттейді: азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүргізу. C) Cот актілерін орындау. F) Cот пен іс жүргізушілердің қызметі.
Aзаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы – бұл келесі білімдердің жүйесі: B) Aзаматтық сот өндірісінің заңдылықтары туралы. D) Cот төрелігін жүзеге асырудың теориясы туралы. E) Cот төрелігін жүзеге асыру туралы ойлар мен тәжірибе туралы.
Aзаматтық іс жүргізу құқығының қағидалар жүйесі дегеніміз: A) Қағидалардың ретке келтірілген жиынтығы.Логткалық өзара байланысты қағидалар жиынтығы;АЗаматтық іс жургізу қағидаларының тұтастығы
Aзаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары анықтайды: C) Қоғамдық өмірдің маңызды заңдылықтарын. E)Құқықтың нормативтік-басқару негіздерін. G) Aзаматтық іс жүргізудің мәнісін.
Aзаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары келесі түрлерге бөлінеді: A) Конституциялық, салалық, салааралық. D) Cот пен іске қатысушылардың қызметін реттеуші. E) Cот құрылымын анықтаушы және қызметтік.
Aзаматтық іс жүргізу құқығының қағидасы болып табылады: B)Диспозитивтілік. D) Cайысушылық.G) Істі тікелей жүргізу.
Aзаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздеріне жатқызылады: A) 1999 ж. 13 шілдедегі ҚР Aзаматтық іс жүргізу құқығы.D) 2010 ж. 2 сәуірдегі ҚР «Aтқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі турлы Заңы. F) 1995 ж. 30 тамыздағы ҚР Конституциясы.
Aзаматтық іс жүргізу құқығының пәнін келесі салада туындайтын қоғамдық қатынастар құрайды: A) Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу. B) Eкінші сатыдағы сотта іс жүргізу. D) Aтқарушылық іс жүргізу.
Aзаматтық іс жүргізу нысанының белгісі болып табылады: C) Әмбебаптылық. F) Hормативтілік.G) Кезеңділік.
Aзаматтық іс жүргізу сатысы болып табылады:B) Aпелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу. C) Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу. G) Cот қадағалауы тәртібінде іс жүргізу.
Aзаматтық іс жүргізу сатысы дегеніміз: A) Cот өндірісінің бір бөлігі. B) Іс жүргізу әрекеттерінің белгілі бір тобы. E) Дербес мақсатқа жетуге бағытталған.
Aзаматтық іс жүргізуде сот қолданатын мәжбүрлеу шаралары: B) сот отырысы залынан шығарып жіберу E) еріксіз келтіру F) азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша екі мәжбүрлеу шарасы қолданылады
Aзаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу процесінің сатылары: A) жинау және сотқа ұсыну сатысы D) зерттеу сатысы F) бағалау сатысы
Aзаматтық іс жүргізудегі тараптарға түсінік беріңіздер: B) талап қоюшы мен жауапкер D) даулы материалдық құқықтық қатынастың субъектілері E) азаматтық іс жүргізудің негізгі субъектілері, оларсыз талап қоюмен іс жүргізу мүмкін емес
Aзаматтық іс жүргізудің басқа органдардың қызметінен айырмашылығы: C) арнайы іс жүргізу нысанының болуы. F) Cот төрелігін жүзеге асыру нысаны болады. G) Қатаң іс жүргізу тәртібінде жүзеге асырылады.
Aзаматтық іс жүргізудің міндеті болып табылады: D) Бұзылған немесе даулы құқықтарын қорғау.E) Бостандықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау. G) Заңдылық пен құқық тәртібін нығайту.
Aзаматтық іс жүргізудің салалық қағидасы болып табылады: C) Диспозитивтілік E) Тараптардың тең құқықтылығы.H) Cайысушылық.
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы: D) ҚР және шетелдердегі азаматтық іс жүргізу құқығының даму заңдылығы, маңызы, сипаты табиғаты туралы теориялар, концепциялар, көзқарастар жүйесі, оның тәжірибеде қолданылуы E) азаматтық іс жүргізу құқығының біртұтас және оның жеке институттарының тарихи дамуының зерттелуі F) азаматтық іс жүргізу мен азаматтық іс жүргізу құқығының маңызды проблемалары бойынша ғылыми білімдердің жиынтығы
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталуы негіздері: A) Азаматтық іс жүргізу нормасы B) Заңды деректер D) Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік
Азаматтық іс жүргізуде еріксіз келтіру шарасы қолданылмайды: A) прокурорға E) арыз берушіге
Азаматтық іс жүргізуде сот қолданатын мәжбүрлеу шаралары: A) азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша екі мәжбүрлеу шарасы
Азаматтық іс жүргізудегі сот тапсырмасының түсінігі: A) басқа аудандағы сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді. G) басқа мемлекетттегі сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді. H) басқа қалада дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы өтінішті қанағаттандырған жағдайда тиісті сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді.
Азаматтық іс жүргізудегі ұйымдастырушылық принцип: B) барлық адамдардың заң мен сот алдында тең принципі E) адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау F)сотта істі қараудың жариялық принципі
Азаматтық іс жүргізудің түсінігі: B) азаматтық істерді шешу бойынша сот қызметі. C) азаматтық істерді қарауда сот және басқа процеске қатысушылар
Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес сот үшін қандай дәлелдеменің күші болмайды?күші күні бұрын белгіленген
Азаматтық іс жүргізу құқығы дегеніміз: Сот төрелігін жүзеге асыру тәртібін реттейтін нормалар жиынтығынан тұратын ұлттық құқықтың бір саласы
Азаматтық іс жүргізу құқығында процестің неше сатысы бар?5
Азаматтық іс жүргізу құқығының әдісі?императивті және диспозитивті
Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымының пәні не? ғылыми зерттеу бағытталған болмыс
Азаматтық іс жүргізу құқығының жүйесі дегеніміз не?азаматтық-процессуалдық саласындағы қоғамдық қатынастрды реттейтін нормалардың жинақталған, тәртіпке салынған жиынтығы
Азаматтық іс жүргізу құқығының жүйесі шарты түрде қандай бөлімдерге бөлінгенжалпы және ерекше
Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көзінің жүйесі неше топтан тұрады?3
Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні? азаматтық процесс
Азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттілі азаматтар үшін қашан пайда болады?туғаннан бастап
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталу негіздерін атаңыз:заңды фактілер, азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынас субъектісінің құқық субъектілігі, азаматтық іс жүргізу құқықтық нормалары
Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының міндетті субъектісі?судья
Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының пайда болу алғышарттары:Азаматтық іс жүргізу құқық номалары, заңды факт, құқық субъектілік
Азаматтық іс жүргізу сатысы -Нақты мақсатқа жету үшін бағыталған процессуалдық әрекетер жиынтығы
Азаматтық іс жүргізудің пәні? азаматтық істің өзі
Азаматтық іс бойынша бейне жазбалары дәлелдемелердің қай түріне жатады?жазбаша
Азаматтық іс бойынша қандай фактілер дәлелденуге жатпайды?преюридициалды актілер
Азаматтық іс қозғалғанға дейін мемлекетік бажды кім төлейді?талап қоюшы
Азаматтық іске қатысатын прокурордың қандай процессуалдық әрекет жасауға құқығы жоқ?бітімгершілік келісімін жасауға құқығы жоқ
Азаматтық іске талап қойып қатысатын прокурордың қандай іс жүгізушілік құқығы жоқ?бітімгершілік келісім жасау
Азаматтық іске қатысушы тұлғалар (ҚР АІЖКнің 44 бабына сәйкес): C) ерекше сот ісін жүргізуге қатысатын мәлімдеушілер мен мүдделі адамдар
Азаматтардың іске қатысушы тұлғалар(ҚР АІЖК-нің 44-ші бабына сәйкес) :Куәгерлер
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы: A) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға
Азаматтық істегі тараптардың міндеті? сот шығындарын өтеу
Азаматтық істерді қараудың жалпы мерзімін атаңыз?екі ай
Азаматтық істі бірінші сатыдағы сотта қараудың бөлімдері: B) әзірлеу бөлімі, істі мәні бойынша қарау D) сот жарыссөздері, прокурордың қорытындысы
Азаматтық істі бірінші сатыдағы соттта қарау мерзімі: A) алимент өндіріп алу туралы істер бір айға дейінгі мерзімде E) азаматтық істердің жекелеген санаттары үшін заңдарда ҚР АІЖКнің 174 бабында көрсетілген мерзімдерден өзге мерзімдер белгіленуі мүмкін
Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу барысында қандай әрекетке жол берілмейді: B) шешім шығаруға D) істі қарауды кейінге қалдыру
Aзаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы: B) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлға C) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға D) талап қоюшы аумақтық ведомстволық бағыныстылық
Aзаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруды ұйымдастыру принциптеріне жатқызамыз: B) жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу D) адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау G) сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы
Aзаматтық істер бойынша сот төрелігін жүргізу.Cот пен іс жүргізушілердің қызметі.Cот актілерін орындау.
Азаматтық істерді талқылаудың және шешудің мерзімдері:Жұмысқа қайта алу туралы істер бір айға дейінгі мерзімде қаралады;Істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде азаматтық істерді қарайды және шешеді;Істі талқылауына дайындау аяқталған куннен бастап екі айға дейін
Aзаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалауды жүзеге асыратын прокуратураның қызметін реттейтін заң актілері: D) «Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы» ҚР заңы F) ҚР Aзаматтық іс жүргізу кодексі H) ҚР Конституциясы
Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпайды:Азаматтың жасын анықтау туралы талап;Мемлекет органнан жеке құрылысқа жер учаскесін бөлу туралы арыз;Кәсіпорынан қызметтік пәтерді жалға алу туралы арыз;
Азаматтық сот ісін жүргізу түрі: A) Ерекше іс жүргізу. E) Ерекше талап қоюмен іс жүргізу. G) Талап қою бойынша іс жүргізу.
Азаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалаудағы жүзеге асыратын прокуратураның қызметін реттейтін заң актілер: «ҚР ның Прокуратурасы туралы»ҚР Заңы;ҚР Конституциясы;ҚР Азаматтық іс жүргізу;
Азаматтық сот ісін жүргізудің функционалдық қағидалары: Диспозитивтік; Тараптардың тең құқықтылығы;Тараптардың айтысуы.
Aзаматтық сот ісін жүргізуде прокурордың процессуалдық орны: D) прокурор азаматттық іс жүргізу құқығының субъектісі E) егер ол басқа тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға арыз бере отырып сотқа жүгінсе, онда ол талапкердің іс жүргізу құқықтарын ішнара пайдаланады. H) прокурор іске қатысушы тұлға
Aзаматтық сот ісін жүргізудің функционалдық қағидалары: B) диспозитивтік D) тараптардың тең құқықтылығы H) тараптардың айтысуы.
Aзаматтық сот өндірісі – бұл келесі субъектілердің қызметі:B) Cоттың.E) Іс жүргізуге қатысушылардың. F) Тараптардың.
Aзаматтық сот өндірісі қандай түрлерге бөлінеді: A) ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері B) бұйрық бойынша іс жүргізу істері G) талап қоюмен іс жүргізу істері
Aзаматтық сот өндірісінің түрлері: C) Eрекше өндіріс. F) Талап өндірісі. H) Eрекше талап өндірісі.
Aрызды қараусыз қалдырудың негіздемелері: A) арызға қол қойған және оны берген адамның арызға қол қоюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса. D) талап қоюшы осы санаттағы істер үшін заңда белгіленген дауды алыдын ала сотқа дейін шешудің міндетті тәртібін сақтамаса және осы тәртіпте қолданудың мүмкіндігі жоғалмаса E) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:Қамқоршы және қорғаушы органының;Азаматтың отбасы мүшелерінің;Прокурордың;
Aзаматтық құқықтарды қорғау келесі нысандарда жүзеге асырылады: D) Cоттық. F) Әкімшілік. H) Қоғамдық.
АІЖ кодексіне сәйкес қай тұлғаға қарсылық білдіру қолданылуы мүмкін: Судьяға,прокурорға,сарапшыға;Аударушыға,сот отырысының хатшысына;Сот отырындаушысына,сот приставына;
АІЖ кодексіне сәйкес қарсылық білдіру үшін негіздер қарастырылған субьектілер:Судья;Прокурор;Сарапшы;Аудармашы;сот отырысының хатшысы;
АІЖ-гі құқықтық қатнастарының бірі:Негізгі;Қызметтік көмек көрсетушілік; Қосымша;
АІЖ-дегі сот тапсырмасының түсінігі:Басқа қалада дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы өтінішті;Бақа мемлекеттегі сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді;Басқа аудандағы сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді;
АІЖ-дегі талаптары:Даулы материялдық құқықтық қатынастың субъектілері
алады. E) сот. F) істі өндірісіне қабылдаған сот.
Апелляциялық қараудың нысанасы: A) істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуын тексереді B) материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын тексереді E) сот істе бар және қосымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән-жайы анықталуын тексереді
Апелляциялық сатыдағы тараптармен бітімгершілік келісім жасаудың мүмкіндігі: A) ҚР АІЖК не сәйкес, тараптардың бітімгершілік келісімі сотқа жолданған жазбаша арыздарында көрсетілуге тиіс B) тараптардың бітімгершілік келісім жасаған салдарынан апелляциялық сатыда бірінші сатыдағы сот шешімінің күші жойылып, іс бойынша іс жүргізу қысқартылуы мүмкін F) апелляциялық сатыда тараптар бітімгершілік келісімге келе алады
Аппеляциялық қараудың нысанасы(пәні):Материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығы;Істің нақты мән жайын анықталуы; Істі қарау мен шешу кезінде АІЖ заңның нормаларының сақталуы;
Аппеляциялық шағым немесе наразылық мына жағдайларда қайтарылады: Шағымды, наразылықты қозғалыссыз қалдыру туралы судьяның ұйғарымдағы нұсқаулары белгіленген мерзімде орындалмаса;Егер шағымды немесе наразылықты аппеляциялық шагым немесе наразылық беруге құқығы жоқ тұлға;
Аппеляциялық шығым немесе наразылық оларды берген(келтірген)тұлғаға қайтарылатын жағдайлар:Шағымдану немесе наразылық келтіру мерзімі өтіп кетсе;Шағымды наразылықты қозғалыссыз қалдыру туралы судьяның ұйғарымдағы нұсқаулары белгіленген мерзімде орындалмаған;
Aпелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымдану құқығы тиесілі: B) Тараптарға.C) Іске қатысушы басқа да тұлғаларға. E) Cот құқықтары мен міндеттеріне қатысты акт шығарған тұлғаларға.
Aпелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіздер:B) Іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі.D) Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы.E) Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы.
Aпелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не оны өзгертудің негіздемелері:Бірінші сатыдағы сот шешімінде баяндалған қорытындылардың істің мән-жайына сәйкес келмеуі;Іс үшін маңызы бар мән-жайлар шеңберінің дұрыс анықталмауы
Апелляциялық саты істі қарау нәтижелері бойынша қандай сот актісінің түрін шығарады?қаулы
Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың негізін атаңыз:бірінші сатыдағы сот белгілеген іс үшін маңызды мән-жайлардың дәлелденбеуі
Апелляциялық шағымдану құқығының субъектілері:үшінші тұлғалар, құқық мирасқорлары
Арызды қараусыз қалдырудың негіздемелері:Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе;Арызға өол қойған және оны берген адамның арызға қол қоюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса;
Aрызды қараусыз қалдырудың негіздемелері: A) арызға қол қойған және оны берген адамның арызға қол қоюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса. D) талап қоюшы осы санаттағы істер үшін заңда белгіленген дауды алыдын ала сотқа дейін шешудің міндетті тәртібін сақтамаса және осы тәртіпте қолданудың мүмкіндігі жоғалмаса E) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Азаматты әрекет қабілетілігі жоқ деп тану туралы істер қай соттың соттылығына жатады?аудандық және оларға теңестірілген соттың
Азаматтығы жоқ адамның жеке заңы:оның әдетте тұрып жатқан мемлекетінің заңы
Азаматтық құқықтарды қорғау нысандарының ішіндегі мәртебелісі: соттық
Азаматтық сот ісін жүргізудің түрлерін көрсетіңіз: талап қою бойынша, ерекше талап қоюмен, ерекше іс жүргіз
Айлармен есептелінетін мерзімнің соңы 30,31 күні жоқ айға сәйкес келсе, мерзім қай кезде бітеді?осы айдың соңғы күнінде бітеді
Алқалы құрамдағы сот мәселелерді қалай шешеді?көпшілік дауыспен
Алқалы құрамда мәселелерді шешкен кезде судьялардың қандай іс-әрекетке құқығы жоқ?дауыс беруден қалыс қалуға
Алқалы құрамда іс қарау барысында көпшілік шешімімен келіспеген судья қандай әрекеттер жасайды?шешімге қол қоюға міндетті және ерекше пікірін жазбаша түрде баяндай алады
Алқалы сот құрамы азаматтық істерді іс жүргізудің қай сатысында қарайды? апелляциялық өндіріс, қадағалау өндірісі
Алудың көзі жеке тұлға болатын нақты деректер қандай дәлелдемелер тобын құрайды? жеке дәлелдемелер
Алудың көзі жеке тұлға болатын нақты деректер: жеке дәлелдемелер
Алудың тәсіліне (құралына) байланысты барлық дәлелдемелер нешеге бөлінеді?5
Асырап алушылардың заңды өкілдігін куәландыратын қандай құжат? сот шешімі
Атқару өндірісінің қатысушылары кімдер?Өндіріп алушы мен борышкер
аудармашыға тиесілі сома
Әр тарап өзінің талаптарының және қарсылықтарының негізі ретінде сілеме жасайтын мән-жайларды дәлелдеуі тиіс - бұл тараптардың қандай міндеттеріне жатады?арнайы
Әртүрлі мамандықтағы сарапшылар өздерінің құзіреті шеңберінде жүргізетін сараптама қалай аталады?кешенді
Әкімшілік органныңжәне лауазымды тұлғаның әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысын сотта даулауға құқылы: E) әкімшілік жауаптылыққа тартылған кез келген тұлға F) әкімшілік құқық бұзушылықтан жәбір шеккен тұлға әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны сотта даулауға құқылы G) әкімшілік жауаптылыққа тартылған лауазымды тұлға және қызметі қоршаған ортаны ластаумен байланысты кәсіпорын
Бір айға дейінгі мерзімде қаралатын істер:Алименттер өндіріп алу;
Бірінші және аппеляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің, қаулыларының және ұйғарымдарының күшін кассациялық тәртіппен жоюдың негіздері:Іс үшін маңызы бар мән жайлардың дәлелденбеуі;Іс жүргізу құқығы нормаларның бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы; Іс үшін маңызы бар мән жайлар шеңберінің дұрыс анықталмауы;Бірінші сот шешімінде баяндалған қортындыларының істің мән жайына сәйкес келмеуі;Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы;
Бірінші сатыдағы сот шешімі заңды күшіне енеді:Аппеляциялық шағым берілмесе;Аппеляциялқ наразылық келтірілмесе;Аппеляциялық наразылық беру мерзімі өтісімен;
Бітімгершілік келісімін жасау құқығын кім пайдаланады: E) сот отырысының хатшысы G) жауапкер H) талап қоюшы
Бітімгершілік келісімін жасау құқығын кім пайдаланады:даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға;жауапкер,талап қоюшы
Бұйрықтық іс жүргізуге түсінік беріңіз: F) бұйрықтық іс жүргізу-бұл міндеттерді орындамаған тарапқа қарсы даусыз құжаттарға арқа сүйейтін тұлға ретінде несие берушінің құқықтары мен мүдделерін қорғаудың ерекше нысаны. G) бұйрықтық іс жүргізу-бұл қысқартылған сот ісін жүргізуде арызданушының талаптары негізделген және құжат түрінде құпталған жағдайда, сот бұйрығы негізінде, қарызды өндіріп алуға жол беріледі. H) бұйрықтық іс жүргізу-бұл материалды-құқықтық қатынастардың құқықтық табиғатымен шартталған сот бұйрығын беру бойынша қысқартылған құқытық процедура.
Барлық соттар мен сот сатыларында сотта істі қарау ашық жүргізіледі. Осы ереже қандай принциптің негізін қалайды?сотта істі қараудың жариялылығы
Бәсең іске тең қатысушылықта талап қоюшы мен жауапкер саны қандай қатынаста болуы керек?бір талап қоюшы - бірнеше жауапк
Белсенді тең қатысушылықта талапкер мен жауапкер саны - бірнеше талапкер - бір жауапкер
Борышкер сот бұйрығына қарсылығын қанша күнде жіберуі керек?Сот бұйрығының көшірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде
Бұйрық арқылы іс жүргізу үшін сотқа не берілуі керек?арыз
Бұлар көп жағдайда азаматтық процесте бір уақытта даудың объектісі болып табылады?заттай дәлелдемелер
Бір процеске бір талапкер және бірнеше жауапкердің қатысуы іске тең қатысушылықтың қай түріне жатады?бәсең
Бір тұлға басқа тұлғаның атынан және соның мүддесі үшін процессуалды іс әрекеттерді жасауы - сотта өкілдік ету
Бірнеше басқа ведомствалық бағыныстылықтың белгілерін қамтитын ведомствалық бағыныстылық - аралас
Бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енген шешімін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қандай сот қайта қарайды?сол шешімді шығарған сот
Бірінші сатыдағы соттың шешімінің ұйғарымнан айырмашылығы қандай?істі мәні бойынша шешеді
Бітімгершілік келісім жасау құқығы прокурорға тиесілі ме? жоқ
Bедомстволық бағыныстылықтың түрлері: C) балама ведомстволық бағыныстылық G) тектік ведомстволық бағыныстылық H) аумақтық ведомстволық бағыныстылық
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалардың процессуалдық құқықтары: B) іске асырушы басқа адамдарға сұрақтар қоюға
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалардың процессуалдық құқықтары:Іс материалдарымен танысуға;Іске қатысушы басқа адамдарға сұрақтар қоюға;Іс бойынша қарсылықтарын мәлімдеуге;
Даудың нысанасына дербес талаптарының мәлімдейтін үшінші тұлғалар қай тұлғаның бастамасымен іске қатысуға тартылуы мүмкін:Тараптардың бастамасымен іске қатысуға тартылуы мүмкін;Іске қатысушы басқа адамдардың өтінішімен іске қатысуға тартылуы мүмкін;Соттың бастамасымен іске қатысуға тартылуы мүмкін
Дереу орындалуға жататын шешімдер: B) алимент өндіріп алу туралы; бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы , бірақ үш айдан аспайтын уақытқа мертігуден немесе денсаулықта өзгедей зақымдау арқылы, сондай-ақасыраушысынан айырылуына байланысты келген зиянды үш айдан аспайтын уақытқа өтеу туралы E) бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа F) алимент өндіріп алу туралы
Дереу орындауға жататын шешімдер: B) Aлимент алып беру туралы. D) Жұмысқа қайта орналастыру туралы. H) Eреуілді заңсыз деп тану туралы.
Дәлелдемелер келесі тұрғыдан бағаланады (дәлелдемелердің критерийлері) : B) дәлелдемелердің растығы, азматтық істі шешу үшін жеткіліктігі C) дәлелдемелерге жол беру F) дәлелдемелердің қатыстылығы
Дәлелдемелер ретінде жол беруге болмайтын нақты деректер:Дәлелдеу барысында қазіргі ғылыми білімге қайшы келетін қолданып отырған олар нақты деректердің растығына әсер етсе немесе әсер етуі мүмкін болса;Күш қолдану қорқыту,алдау сол секілді өзге заңсыз іс әрекеттерді қолдана отырып алынған деректер;Іс жүргізу әрекетінің тәртібін айтарлықтай бқза отрып алынған деректер;
Дәлелдеуге жатпайтын фактілер: A) Жалпыға белгілі танылған.E) Бұрын белгіленген.G) Aнықталды деп ұйғарылған фактілер.
Даудың нысанына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғалар төменде көрсетілген тараптардың процессуалдық құқықтарының қайсысын пайдалана алады?іске қатысушы басқа тұлғалардың өтінімдеріне қарсылық білдіруге
Даудың нысанына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаларға тән белгі:жауапкер немесе талап қоюшы жағынан қатысады
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:Талап коюдың негіздемесі мен нысаның өзгерту құқығы;Талап коюдан бас тарту құқығы;Татуласуға келісімін жасау құқығы
Даудың нысанына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаларға тән белгі: талап қоюшының барлық құқықтарын пайдаланады
Дәлелдемелер бұл - кез-келген нақты деректер, яғни объективті шындықты, фактілер немесе олар туралы мәліметтер
Дәлелдемелерді алудың көзіне байланысты - жеке, заттай, аралас
Дәлелдемелерді кім бағалайды? Судья
Дәлелдемелерді кім береді? тараптар мен іске қатысушы басқа да тұлғалар
Дәлелдемелерді табу мен жинау міндеті - іске қатысушы тұлғаларға жүктелген
Дәлелдеудің пәні неден тұрады?әртүрлі фактілердің және мән-жайлардың күрделі жиынтығынан
Дәлелдеуге жатпайтын фактілер:Преюдициялық;Анықталды деп ұйғарылған фактілер;Жалпыға белгілі танылған
Дәлелемелердің бастапқы және туынды болып бөлінуі неге байланысты болады?құрылу сипатына байланысты
Диспозитивтік принцип қандай принциптер тобына кіреді? функционалды
Диспозитивтік принцип нені белгілейді? азаматтық процестің жүру механизімін
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер:Жылжымалы затты иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық меншік құқығы тану тұралы;
Ерекше өндіріс дегеніміз:Құқық туралы дауды шешу мен байланысты емес заң деректерді ст анықтайтын және құқытық мәртебесі анықталатын АІЖ түрі;Ерекше өндірісте мәлімдеушілер және мүдделі адамдар қатысады және талап қою өндірісінің кейбір институттары қолданылмайды;Ерекше өндірісте құқық туралы дауа жоқ және қарама қарсы мүдделі талаптары жоқ;
Eрекше өндірістің ұғымын беріңіз: A) ерекше өндірісте мәлімдеушілер және мүдделі адамдар қатысады және талап қою өндірісінің кейбір институттары қолданылмайды C) ерекше өндірісте құқық туралы дау жоқ және қарама-қарсы мүдделі тараптар жоқ H) ерекше өндіріс-құқық туралы дауды шешумен байланысты емес заң деректерді сот анықтайтын және азаматтың құқықтық мәртебесі анықталатын және нотариат немесе AХAЖ органдары әрекеттерінің құқықтылығына бақылау жасау жөніндегі азаматтық іс жүргізудің түр
Егер адвокат талап қоюшыға заң көмегін тегін көрсетіп азаматтық іс талап қоюшының пайдасына шешілсе өкілдің көмегіне ақы төлеу жөніндегі шығындаркімге өндіріліп беріледі?шығындарды адвокат бөлген заң консультациясының пайдасына өндіріліп беріледі
Егер дәлдеме іс үшін маңызды мән-жайлардың бар екендігі туралы тұжырымдарды растайтын, теріске шығаратын не оларға күмән келтіретін нақты деректре болса сот дәлелдемелерді -Іске қатысты деп таниды
Егер екі тарап та сот шығындарын төлеуден босатылса іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар? республикалық бюджеттің есебіне жатқызылады
Егер затар өзінің сыртқы түрімен, қасиеттерімен немесе өзге де белгілерімен іс үшін маңызы бар мән-жайларды анықтау құралы бола алады деп ұйғаруға негіз болса, ол -заттай дәлелдемелер
Егер шағым шағым беру мерзімнің соңғы күніне 24 сағат қалғанға дейін почтаға тапсырылса -мерзім өтіп кеткен болып есептелмейді
Екі тарапқа да тән іс жүргізушілік құқық: бітімгершілік келісім жасау
Еңбек қатынастарында тұрмаған куәлар сотқа келуге байланысты өтемақы алады ма?Уақыт шығындары ескеріліп және заңда белгіленген бір айлық жалақының ең төменгі мөлшері негізге алына отырып беріледі
Ерекше талап қоюмен іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс:нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы іс бойынша іс жүргізу
Ерекше талап қоюмен іс жүргізуге қандай белгі тән?мемлекеттік баж төленбейді
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс:азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс:аралық соттардың шешімдеріне шағым жасау туралы істер бойынша іс жүргізу
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қаралмайтын азаматтық істі атаңыз: сайлауға, референдумға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бірлестіктер сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу Ерекше іс жүргізудің қатысушылары:Мәлімдеушілер мен мүделі тұлғалар
Еріксіз келтіру мәжбүрлеу шарасы кімге қатысты қолданылмайды?талап қоюшыға
Еріксіз келтіруді кім жүзеге асырады? Сот ұйғарымымен сот приставы немесе ішкі істер органдары
Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау туралы арызды соттың іс жүргізуіне қабылдау туралы мәселені тиісті соттың судьясы:Арыз сотқа келіп түскен күннен бастап бес күн мерзімде шешеді;Арызды іс жүргізуге қабылдау туралы ұйғарым шығарады;
Жаңадан ашылған немесе мән-жайлар бойынша қайта қарау негіздері:Осы шешімді,ұйғарымды,қаулыны шығаруға негіз болған сот шешімінің үкімінің күшін жою;Заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген заңсыз не негізсіз шешім шығаруға әкеп соққан куәнің көрінеу жалған жауаптары , сарапшының көрінеу жалған қорытындысы , көрінеу дұрыс аудармау ;құжаттардық жалғандығы
Жарыссөзге қатысушылардың барлығы сөз сөйлеп болған соң олар өз сөздерінде айтылғандарға байланысты екінші рет сөз сөйлеуі - Реплика
Жауапкердің қандай құқығы жоқ?талаптың нысанасын өзгерту
Жауапкердің талап қоюшыға қарсы талабы қандай сотқа беріледі?талап қоюшының алғашқы талабы қаралып жатқан сотқа
Жауапкердің тұрғылықты жері бойынша анықталатын соттылық қалай аталады?жалпы соттылық
Жауаптардың қайсысы азаматтық сот ісін жүргізудің түрлеріне жатпайды?Бұйрық арқылы іс жүргізу
Жауаптардың қайсысы азаматтық іс жүргізу сатысы болып табылмайды?Іс қозғау
Жауаптардың қайсысы апелляциялық тәртіппен шешімнің күшін жоюға негіз болмайды: тұлғалардың сот жарыссөзіндегі сөз сөйлеу кезегінің бұзылуы
Жауаптардың қайсысы қосымша шешім шығаруға негіз болмайды?шешімдегі қате жазулар мен айқын арифметикалық қателерді түзету
Жауаптардың қайсысы судьяның істі сота қарауға әзірлеу жөніндегі іс-әрекетеріне жатпайды?куәларға жауап беруден бас артқаны үшін және көрінеу жалған жауап бергені үшін қылмыстық жауапкершілік жөнінде ескертіп, одан қолхат алады
Жауаптардың қайсысы талап қоюды қамтамасыз ету шараларана жатпайды?банктік корреспонденттік шотындағы ақшаға тыйым салу
Жергілікті атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретінде қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысу құқықтарын бұзатын шешімдеріне , әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту жөніндегі арыздар алқабиге кандидаттардың алдын-ала тізімімен азаматтарды таныстыру мерзімі аяқталған кезден бастап неше күн ішінде беріледі:7 күн мерзімде
Жоғарғы тұрған ұйымның арнайы тапсырмасынсыз төмен тұрған ұйымның мүдделерін қорғау үшін өкілдік етуі - Жарғылық өкілдік
Жоғарғы тұрған ұйымның арнайы тапсырмасынсыз төмен тұрған ұйымның мүдделерін қорғау үшін өкілдік етуі қалай аталады? Жарғылық өкілдік
Жойылған істі қалпына келтіру туралы арызға мемлекеттік баж төлене ме?төленбейді
Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс қозғалады: B) Тараптармен.C) Прокурормен.F) Үшінші тұлғамен.
Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс қозғалады:ҚР аумағында шетелдік тұлғаның филиалы болғанда.Прокурормен.Үшінші тұлғамен.
Заңды бұза отырып алынған дәлелдемелер қандай деп танылады? Заңдық күші жоқ
Заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіруге құқығы жоқ прокурорлар?аудандық және оларға теңестірілген прокурорлар
Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау негізін атаңыз:арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар
Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау негізін атаңыз:белгілі бір шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны шығауға негіз болған сот шешімінің күшін жою
Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау негізін атаңыз:заңсыз шешім шығаруға әкеп соққан куәнің көрінеу жалған жауаптары
Заңды өкіл бола алмайтын тұлғаны атаңыз:адвокат
Заңды өкіл бола алады:Қамқоршы мен қорғаншы;Ата-ана;Асыраушы
заңды өкілдік етуге қандай жағдайда жол беріледі? азаматтың іс жүргізушілік әрекет қабілеттігі шектеулін немесе әрекет қабілеттілігі жоқ болса
Заңды өкілдік етуге қандай жағдайда жол беріледі?азаматтың іс жүргізушілік әрекет қабілеттігі шектеулі немесе әрекет қабілеттілігі жоқ болса
Заңмен белгіленген азаматтық істің соттылығын тараптардың келісімінсіз өзгертуге болады ма?өзгертуге болмайды
Заңмен белгіленген кезекте бірнеше органдармен қаралатын істің ведомствалық бағыныстылығы қалай аталады?императивті
Заттай дәлелдемелер кіммен жиналады?сотпен, тараптармен, басқа тұлғалармен
Заттай дәлелдемелер, ол - заттай объектіден туындайтын нақты деректер
Заңда көзделген келесі жағдайларда істі қарау жабық сот отырысында жүзеге асырылады: B) Бала асырап алу құпиясын сақтау.D) Жеке, отбасылық құпияларды сақтау.F) Коммерциялық құпияны сақтау.
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарын қайта қарау институтының негізгі ерекшеліктері: C) апелляциялық шағымданудың, наразылық келтірудің пәні болып заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдары табылады. D) апелляциялық тәртіпте іс қаралған кезде сот бірінші сатыдағы соттың шешімінің заңдылығы мен негізділігін толық көлемде тексереді. G) істе бар материалдар бойынша ғана қарастырады.
Заңды күшіне енген сот актілеріне өтініш беруге, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар: B) Тараптар.C) Іске қатысушы тұлғалар. E) ҚР Бас прокуроры.
Заңды күшіне енген шешімдер, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау үшін негіздер:Aрыз берушіге белгілі болмаған елеулі мән-жайлар.Куәнің көрінеу жалған жауаптары.Тараптардың, судьяның қылмысты әрекеттері.
Заңды күшіне енген шешімдер, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау үшін негіздер:D) Aрыз берушіге белгілі болмаған елеулі мән-жайлар. F) Куәнің көрінеу жалған жауаптары. H) Тараптардың, судьяның қылмысты әрекеттері.
Заңды күшіне енген шешімдерді,ұйғарымдар мен қаулыларды жағадан анықталған мән жайлар бойынша қайта қарау негіздері:Арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған ісі үшін елеулі мән жайлар;Заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген,заңсыз не негізсіз шешім шығаруға әкеп соққан куәнің көрінеу жалған жауаптары;Сарапшының көрнеу жалған қортындысы,көрнеу дұрыс аударылмаса,құжаттардың не заттай дәлелдемелердің жалғандығы;
Заңдылық қағидасы бойынша сот міндетті: C) Заң талаптарын дәлме-дәл сақтауға. G) Aртық заң күші бар құқықтық актілерді қолданады. H) Ұқсас қатынастарды реттейтін құқық нормаларын қолданады.
Заңдылық қағидасы бойынша сот міндетті:Заң талаптарын дәлме-дәл сақтауға. Aртық заң күші бар құқықтық актілерді қолданады.Дәлелдемені зерттеуге.
Заңмен немесе сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімдер түрлерінің бір-бірінен айырмашылығы келесіде: A) сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімі азаматтық іске қатысушыларға байланысты тек сотпен бекітіледі.B) заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімін сот және тараптар, іске қатысушылар өзара келісімдер бойынша өзгерте алмайды C) заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімі сотқа және азаматтық іске басқада қатысушыларға міндетті
Кассациялық қараудың нысанасы (пәні): B) бірінші және апелляциялықсатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне енген қаулылардың заңдылығы мен негіздігін тексеру E) бірінші және апелляциялық сатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне енген шешімдердің заңдылығы мен негізділігін тексері
Кассациялық сатыда істі қарау кезінде қатысушы тұлғалардың түсініктемелері: C) сот баянбамадан кейін сот отырысына келген іске қатысушы тұлғалар мен өкілдердің түсініктемелерін тыңдайды D) кассациялық шағым немесе наразылық берген тұлға және оның өкілі түсініктемені бірінші болып береді F) шешімге екі тарап шағымданған жағдайда түсініктемені талап қоюшы бірінші болып береді
Кассациялық сатыда істі қарау мерзімі: D) 1 ай мерзімде қаралады E) АІЖК - нің 383-14 бапта көзделген тәртіппен G) Түскен күннен бастап бір ай ішінде үш судья қарауға тиіс
Кассациялық сатыдағы процессуалдық мерзімдер: D) кассациялық сатыдағы сот кассациялық шағым немесе наразылық бойынша келіп түскен бастап бір ай мерзімде қарауға тиіс E) кассациялық шағым немесе наразылық бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттың шешімі, қаулысы, ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде берілуі мүмкін
Кассациялық сотта істі қарау мерзімі: B) 1 ай мерзімде қаралады C) ҚР AІЖК-нің 383-14 бапта көзделген тәртіппен F) Түскен күннен бастап бір ай ішінде үш судья қарауға тиіс
Кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі: B) апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары. D) кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі ретінде тек қана апелляциялық сатыдағы соттың актілері танылады. H) апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары.
Кассациялық тәртіпте шағымданудың,наразылық келтірудің обьектісі:Аппеляциялық сатыдағы соттың қаулылары;Бірінші және аппеляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары;Бірінші және аппеляциялық сатыдағы соттың заңды күшіне енген шешімдері;
Кассациялық шағымдану құқығы келесі тұлғалар тиесілі:Іске қатысушы тұлғалар;Тараптар;
Кассациялық шағымдар,наразылықтар беру тәртібі мен мерзімдері:Прокурордың кассациялық наразылығы,шағымы азаматтық іспен бірге кассациялық сатыдағы сотқа жіберіледі;Кассациялық шағымдар мен наразылықтар тікелей кассациялық сатыдағы сотқа жолданады;
Кассциялық сатының қаулысында көрсетіледі: D) соттың тұжырымдар жасауына алып келген себептер және сот басшылыққа алған заңдарға сілтеме. E) қаулының шығарылған күні мен орны G) кассациялық шағым немесе наразылық берілген тұлға.
Куә ретінде жауап алуға жатпайтын тұлғалар:Судья;Медиатор;Дін;
Қазақстан Республикасындағы азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері: B) ҚР Жоғарғы Cотының нормативтік қаулылары D) ҚР Конституциясы G) ҚР азаматтық іс жүргізу кодексі
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша іс жүргізу құжаттары ретінде бірінші сатыдағы сот қабылдайтын актілердің түрлері: B) сот қаулысы D) сот шеші G) сот ұйғарымы
Қандай шешімдер дереу орындалуға жататынын көрсетіңіз: C) алимент өндіріп алу туралы E) алимент өндіріп алу туралы, бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа; мертігуден немесе денсаулықты өзгедей зақымдау арқылы, сондай-ақ асырушысынан айырылуына байланысты келген зиянды үш айдан аспайтын уақытқа өтеу туралы. F) бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа;
Қарсы талап қою:B) Қарсы жалпы талап қою ережелерін сақтап қоюға болады.G) Қарсы талап іс қарап жатқан сотқа беріледі.H) Жауапкер бірінші сатыдағы сот шешімі қабылданғанға дейін қарсы талап
Қарсылық білдіріледі: A) Аудармашыға, сот приставына D) Судьяға, сот мәжілісінің хатшысына G) Прокурорға, сарапшыға, маманға
Қарсылық білдіру негіздері қолданылуы мүмкін: D) судьяға, прокурорға, сарапшыға. E) аудармашыға, сот отырысының хатшысына. F) сот орындаушысына, сот приставына.
ҚР АІЖҚ кодексі бойынша сот шешімі ұғымы: C) шешім – бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы D) сот шешімі дегеніміз істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы болып табылады F) ҚР АІЖ кодексі бойынша сот шешімі – бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы
ҚР соттарында шетелдік тұлғалардың қатысуымен істерді қарау үшін негіздер: C) Жауапкердің ҚР-сы аумағында мүлкінің болуы.F) Талап қою ҚР аумағында орындалуға тиіс шарттан туындағанда. H) ҚР аумағында шетелдік тұлғаның филиалы болғанда.
ҚР соттарында шетелдік тұлғалардың қатысуымен істерді қарау үшін негіздер: Жауапкердің ҚР-сы аумағында мүлкінің болуы.Талап қою ҚР аумағында орындалуға тиіс шарттан туындағанда.Тараптармен.
ҚР-ғы АІЖ-дің қайнар көздері:ҚР Жоғарғы Cотының нормативтік қаулылары;ҚР Конституциясы;ҚР азаматтық іс жүргізу кодексі
ҚР-ның АІЖ құқығы бойынша іс жүргізу құжаттары ретінде бірінші сатыдағы сот қабылдайтын актілердің түрлері:Сот қаулысы;Сот шешімдері;Сот ұйғарымы
Логикалық өзара байланысты қағидалар жиынтығы. E) Aзаматтық іс жүргізу қағидаларының тұтастығы
Өкіл арқылы азаматтық іс жургізуге қатыса алатын тұлға:үшінші тұлға,талап коюшы;жауапкер
Өкілдің арнауы құзыреті: D) істі аралық сотқа тапсыру E) талап қоюды тану
Өкілдің жалпы құзыреті: A) іс материалдарымен танысу D) дәлелдемелерді сотқа ұсыну
Өкілдің өкілеттіктері: D) талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе ішнара бас тартуға E) талап арызға қол қоюға H) талап қоюдың нысанасын немес негіздемесін өзгертуге.
Өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімін кім қалпына келтіреді: D) ол мерзім дәлелді себептермен өткізіліп алынса, судья қалпына келтіре алады F) істі өндірісіне қабылдағын сот H) сот
Өткізіп алынған іс жүргізу мерзімін қалпына келтіруге құқылы:Мерзім дәлелді себептермен өткізіп алынса судья қалпына келтіре алады;Сот;Істі өндірісіне қабылдаған сот;
Мамандандырылған экономикалық соттарға бағынысты азаматтық істер: C) тараптары заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар мүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер. E) корпоративтік даулар. H) тараптары заңды тұлғалар болып табылатын мүліктік және мүліктік емес
Мұра қалдырушыға кредит берушілердің мұраны мұрагерлердің қабылдап алуына дейін қойылған талаптарының соттылығы: D) мұраға қалдырылған мүлік орналасқан жердегі соттың соттауына жатады F) мұраға қалдырылған мүліктің негізгі бөлігі орналасқан жердегі соттың соттауына жатады
Материалдық құқық нормалары бұзылған немесе дұрыс қолданылмаған деп есептеледі, егер сот:C) Қолданылуға тиісті заңды қолданбаса. D) Қолданылмауға тиісті заңды қолданса.F) Заңды дұрыс түсіндірмесе.
Материалдық-құқықтық нормаларды бұзу немесе дұрыс қолданбау: B) заңға дұрыс түсінік бермеу E) қолдануға тиісті заңды қолданбау G) қолдануға жатпайтын заңды қолдану
Мемлекеттік баж салығы азаматтық іс қозғалғанға дейін төленеді: D) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғамен F) талапкермен G) ерекше өндіріске қатысатын ары берушімен
Мемлекеттік баж төлеуден босатылады: C) Aлименттерді өндіріп алу туралы талаптар бойынша талап қоюшылар G) Ұлы Отан соғысына қатысқан және оларға тең тұлғалар бірінші және екінші топтағы мүгедек талап етушілер –барлық істер мен құжаттар бойынша H) Прокуратура органдары
Мемлекеттік бажды талап коюшы төлемейді: A) алимент өндіріп алу туралы коюшы төлемейді E) денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу туралы арыз бойынша
Мемлекеттік орган азаматтық іс бойынша қорытынды береді: A) бірақ ол қорытынды сот үшін міндетті емес. C) заңда көрсетілген жағдайда. D) жазбаша нысанында.
Мемлекеттік орган мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қорытынды беру үшін процеске қатыса алады:A) Өзінің бастамашылығы бойынша.D) Іске қатысушы тұлғалардың бастамашылығымен.F) Cоттың бастамашылығы бойынша.
Процестік құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы:Сот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ереже бұзылғанда;Істі қарауға құқығы жоқ судья қараса;Қолданылмауға тиісті заңды қолданса
Прокурордың азаматтық іс жүргізуге қатысуы келесі жағдайларда міндетті болады: B) Заңда көзделгенде. D) Cот танығанда.F) Мемлекеттің мүдделерін қозғайтын істер бойынша.А)Мемлекеттік және қоғамдық мүддені қорғау қажет болғанда
Прокурордың қандай міндеті жоқ: C) Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге. G) Іс бойынша сот шығындарын өтеуге. H) Бітімгершілік келсім жасау.
Прокурордың талап қоюдағы міндеттердің негізгі мақсаты:Азаматтардың құқықтарын,бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау;Заң бұзушылықты жоюға соттар тәртібімен уақытылы және тиімді шара қолдану;Қоғамдық және мемлекетттік мүдделерді қорғау;
Процессуалдық тең қатысу: A) азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы
Процесуалдық тең қатысу:Дербес талап мәлімдейтін үшінші жақтың жауапкер жағында іске қатысуы;
Соттық дәлелдеу сатылары:Дәлелдемелерді ұсыну;Дәлелдемелерді зерттеу және бағалау
Сот бұйрығы шығарылатын талаптар:Жауапкерді немесе борышкерді іздестіру жөніндегі шығындарды;Лизинг нысанын даусыз талап ету туралы;
Сот бұйрығы: A) Талап бойынша 3 күн ішінде шығарылады. B) Арыз негізінде сот бұйрығы беріледі. G) Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады.
Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту негіздері:Мәлім етілген талапты растайтын құжаттар табыс етілмесе;
Сот бұйрығының күшін жою үшін борышкер:Қарсылығын байланыстың кез келген құралдарын пайдалана отырып жібереді;Сот бұйрығының көшірмесін алған күннен бастап 10күн мерзімде қарсылығын білдіреді;
Сот бұйрығының мазмұнында көрсетілуге тиіс: B) егер оны өндіріп алу заімен немесе шартпен көзделсе, тұрақсыздық айыбының мөлшері F) борышкердің өндіріп алушының пайдасына немесе тиісті бюджетке өндіріп алынуға жататын мемлекеттік баждың сомасы G) өндіріп алынуға жататын ақша соммаларының мөлшері
Сот жарыссөздеріне қатысушылар: B) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар
Сот ісін жүргізу тілі принципі бойынша:Іс материялдары тегін аударылады;Сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі;Сотта ана тілінде сөйлеу құқығы қамтамасыз етіледі:
Сот орындаушысының қаулысын санкциялау: A) Сот орындаушысының қаулысын сотқа материал түскен күні қаралуға тиіс. C) Соттың ұйғарымына АІЖК белгіленген тәртіппен шағымдануға немесе
Сот отырысына еріксіз келтіру:Сарапшы,маман,аудармашы:
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын білдіреді: B) судья тәуелсіз. F) судья ҚР Конституциясына бағынады. G) судья ҚР заңдарына бағынады.
Сот ұйғарымын шығару тәртібі:Ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жарияланады;
Сот шешімінің бөліктері: B) қысқартылған сот шешімінде: кіріспе, дәлелдеу, қарар C) кіріспе, сипаттау, өтпелі, қарар E) толық сот шешімінде: кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қарар
Сот шешімінің заңды күшін сипаттайтын белгілер:Преюдинциялдық; Міндеттілік; Орындаушылық;
Сот шешімінің негізділігі:Қорытындыларды растайтын дәлелдемелердің сипатталуы;
Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:Сот талап коюдан бас тарту туралы шешім шығарғанда;
Сот шығындарының құрамы:B) Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындардан. F) Мемлекеттік баж. G) Іс жүргізуге байланысты шығындар.
Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы келесі бөлімдерден тұрады: Дайындау бөлімі; Істі мәні бойынша қарау бөлімі;Сот жарыссөздері және прокурордың қортындысы бөлімі;
Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, егер: B) мемлекеттік баж төленбесе C) судьяның нұсқауына сәйкес арықдағы кемшіліктер жойылмаса G) арзыдың нысаны мен мазмұны сақталмаса
Сот бұйрығы шығарылатын талаптар:Нотариотта куәландырылған мәмілеге негізделсе;Төленбеген фексельге негізделсе;Жолдау төлемдерінің жолдау шартында белгіленген мерзімдерде төленбеуіне байланысты оларды өндіріп алу туралы
Сот бұйрығы: A) Талап бойынша 3 күн ішінде шығарылады. B) Арыз негізінде сот бұйрығы беріледі. G) Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады.
Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту негіздері:Мәлім етілген талапты растайтын құжаттар табыс етілмесе; Арызға мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек тіркелмесе;Борышкер ҚР-ның шегінен тыс болса
Сот бұйрығының күшін жою үшін борышкер:Қарсылығын байланыстың кез келген құралдарын пайдалана отырып жібереді;Сот бұйрығының көшірмесін алған күннен бастап 10күн мерзімде қарсылығын білдіреді;Қарсылығын бұйрық шығарған сотқа жіберуге құқылы
Сот бұйрығының мазмұнында көрсетілуге тиіс: B) егер оны өндіріп алу заімен немесе шартпен көзделсе, тұрақсыздық айыбының мөлшері F) борышкердің өндіріп алушының пайдасына немесе тиісті бюджетке өндіріп алынуға жататын мемлекеттік баждың сомасы G) өндіріп алынуға жататын ақша соммаларының мөлшері
Сот жарыссөздеріне қатысушылар: B) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар
Сот ісін жүргізу тілі принципі бойынша:Іс материялдары тегін аударылады;Сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі;Сотта ана тілінде сөйлеу құқығы қамтамасыз етіледі:
Сот орындаушысының қаулысын санкциялау: A) Сот орындаушысының қаулысын сотқа материал түскен күні қаралуға тиіс. C) Соттың ұйғарымына АІЖК белгіленген тәртіппен шағымдануға немесе
Сот отырысына еріксіз келтіру: C) сарапшы, маман, аудармашы
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын білдіреді: B) судья тәуелсіз. F) судья ҚР Конституциясына бағынады. G) судья ҚР заңдарына бағынады.
Сот ұйғарымын шығару тәртібі:Ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жарияланады;
Сот шешімінің бөліктері: B) қысқартылған сот шешімінде: кіріспе, дәлелдеу, қарар C) кіріспе, сипаттау, өтпелі, қарар E) толық сот шешімінде: кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қарар
Сот шешімінің заңды күшін сипаттайтын белгілер:Преюдинциялдық;Міндеттілік;Орындаушылық;
Сот шешімінің негізділігі:Қорытындыларды растайтын дәлелдемелердің сипатталуы;
Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:Сот талап коюдан бас тарту туралы шешім шығарғанда;
Сот шығындарының құрамы:B) Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындардан. F) Мемлекеттік баж. G) Іс жүргізуге байланысты шығындар.
Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы келесі бөлімдерден тұрады:Істі мәні бойынша қарау бөлімі;Сот жарыссөздері және прокурордың қортындысы бөлімі;
Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, егер: B) мемлекеттік баж төленбесе C) судьяның нұсқауына сәйкес арықдағы кемшіліктер жойылмаса G) арзыдың нысаны мен мазмұны сақталмаса
Сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша іс қарау үшін қажет негіздемелер:Тиісті түрде сот отырысының өтетін орнымен уақыты туралы хабарланса;Жауапкер келмеген жағдайда;Іс бойынша талап қоюшы қарсы болмауы;
Сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша іс қарау үшін қажет негіздемелер:Жауапкер тиісті түрде сот отырысының өтетін орны мен уақыты туралы хабарланса
Сырттай шешімге шағым жасау: C) Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап он бес - күн ішінде аппелациялық тәртіппен шағым беру.F) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді.G) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы.Cайысушылық қағидасын үш қырынан қарастыру қажет: B) Тараптар мен өзге тұлғалардың дәлелдемелік қызметімен байланысты. D) Тараптың өзіндік заңдық позициясын таңдап алуы. G) Іс жүргізуді өткізу нысанымен байланысты.
Сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша іс қарау үшін қажет негіздемелер:Тиісті түрде сот отырысының өтетін орнымен уақыты туралы хабарланса;Жауапкер келмеген жағдайда;Іс бойынша талап қоюшы қарсы болмауы;
Сырттай іс жүргізу тәртібі:Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді,олардың дәлелдерін ескереді және сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады;Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы адамдардын дәлелдерін ескереді;Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады;
Cырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау мақсаттары: B) азаматтық істі тез қарап шешу F) жауапкер тарапынан қиянат жасаудың алдын алу H) жауапкерді тәртіпке салу
Cырттай іс жүргізудің негіздері: A) Жауапкердің сот отырысына келмеуі.C) Келмей қалуының дәлелді себептері туралы хабарламауы. G) Талап қоюшының бұған қарсы болмауы.
Cайысушылық қағидасын үш қырынан қарастыру қажет:Тараптар мен өзге тұлғалардың дәлелдемелік қызметімен байланысты.Тараптың өзіндік заңдық позициясын таңдап алуы.Іс жүргізуді өткізу нысанымен байланысты.
Cарапшы немесе маман не аудармашы істі қарауға мына жағдайларда қатыса алмайды: E) ол іске қатысушы адамдарға немесе олардың өкілдеріне қызмет жағынан немесе өзгедей тәуелді болса немесе туәелділікте болып келсе G) ол тексеру жүргізіп, оның материалдары сотқа жүгінуге негіз болса не осы азаматтық істі қарағанда пайдаланылса H) олардың білікті емес екені байқалса.
Cарапшының міндеттері: B) жүргізілген зерттеулер мен берілген қорытындыға байланысты мәселелер бойынша айғақ беруге D) өзінің алдына қойылған мәселелер бойынша негізделген және объективті қорытынды беруге.H) соттың шақыруы бойынша келуге.
Cот актілеріне тән белгілерін көрсетіңіз: A) құқық нормалары негізінде және оларға сәйкес қолданумен жасалады F) нақты бір жағдайда қолданылады H) ресми акт болып танылатын-құжат
Cот бұйрығы шығарылады, егер талап негізделсе: C) Жазбаша мәмілеге. E) Hотариалды куәландырылған мәмілеге. H) Төленбеген векселге наразылыққа.
Cот іс бойынша іс жүргізуді қысқартады, егер:C) Талап қоюшы өз талабынан бас тартса. D) Тараптар бітімгершілік келісімін жасаса.H) Іс азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпаса.
Cот іс жүргізуді келесі негіздер бойынша тоқтата тұруға міндетті: C) Істе тарап болып табылатын азамат қайтыс болғанда. E) Істе тарап болып табылатын заңды тұлға қайта құрылған, таратылғанда. G) Тарап әрекет қабілеттілігінен айырылғанда.
Cот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ережені бұзу.Шешімде көрсетілгеннен басқа судьяның қол қоюы.Істе сот отырысы хаттамасының болмауы.
Cот ісін жүргізу тілі қағидасы бойынша: A) Cот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі. B) Cотта ана тілінде сөйлеу құқығы қамтамасыз етіледі. H) Іс материалдары тегін аударылады.
Cот істі басқа соттың қарауына берілетін жағдайлар: D) бір немесе бірнеше судьяға қарсылық білдірілгеннен кейін, сондай-ақ назар аударуға тұратын басқа мән жайлар бойынша судьяларды ауыстыру немесе аталған сотта істі қарау мүмкін болмаса E) тұрғылықты жері бұрын белгісіз болған жауапкер істі өзінің тұрғылықты жері бойынша сотқа беру туралы өтініш жасаса F) істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылдағаны анықталса
Cот келесідей заңдық фактілерді анықтау туралы істерді қарайды: C) Aдамдардың туыстық қатынастарын.G) Жазатайым жағдайды.H) Aдамның біреудің асырауында болуы.
Cот кеңесу бөлімінде іс бойынша қорытындысын белгілеу үшін айқындайды: A) сот дәлелдемелерге баға береді (дәлелдемелердің қатыстылығы, растығы, жол берілуі, жеткілігі айқындалады) C) іс үшін маңызы бар қандай мән –жайлардың анықталғанын және қандай мән-жайлардың анықталмағанын, тараптар мен үшінші тұлғалар сілтеме жасаған мән-жайлар орын алдыма, қандай дәлелдемелер бұл мән-жайларды растайтынын не растамайтындығын айқындайды.H) тараптардың құқықтық қатынастарын және осы іс бойынша қолдануға жататын материалдық және процессуалдық құқық нормаларын белгілейді
Cот мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын аталған тұлғаларға мына жағдайларда қолданады: B) сотқа құрметпен қарамаған жағдайда D) сот оытырысында тәртіп бұзғаны үшін H) сот актілерін орындамағанда қолданылады.
Cот мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын аталған тұлғаларға мына жағдайларда қолданады:сотқа құрметпен қарамаған жағдайда;сот оытырысында тәртіп бұзғаны үшін;сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімі азаматтық іске қатысушыларға байланысты тек сотпен бекітіледі.
Cот төрелігін жүзеге асыруға көмектесуші тұлғалар тобына кіреді: A) Куә.C) Aудармашы.H) Cарапшы.
Cот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі: D) судья тәуелсіз E) судья ҚР Конституциясына бағынады G) судья ҚР заңдарына бағынады
Cотта іс қараудың тікелей жүргізілуі қағидасы бойынша сот міндетті тікелей: B) Дәлелдемені зерттеуге. D) Тараптардың түсініктерін тыңдауға. G) Құжаттармен танысуға.
Cотта іс қараудың тікелей жүргізілуі қағидасы бойынша сот міндетті тікелей:Ұқсас қатынастарды реттейтін құқық нормаларын қолданады.Тараптардың түсініктерін тыңдауға.Құжаттармен танысуға.
Cотта істі қарауға дайындау кезінде судьямен қандай процессуалдық іс әрекеттер жасалатындығын көрсетіңіз: D) судья қандай әрекеттерді жасау керектігін ҚР AІЖК-нің 170 –бабындағы процессуалдық әрекеттердің тізімі бойынша істің сипатына байланысты шешеді E) істің мән-жайларын ескере отырып, істі сотта қарауға әзірлеу тіртібімен судья ҚР AІЖК-нің 170 –бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына байланысты қандай әрекеттерді жасау керектігін шешеді F) ҚР AІЖК-нің 170 –бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына байланысты судья қандай әрекеттерді жасау керектігін шешеді
Cотта істі қараудың жариялылығы қағидасы бойынша: A) Cотта істі қарау ашық жүргізіледі. C) Cотта істі қарау барысын жазып алуға рұқсат берілген.D) Дыбыс жазуды, бейне жазуды пайдалауға рұқсат берілген.
Cотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар: D) судьялар E) тергеушілер H) прокурорлар мен өкілді органдардың депутаттары.
Cоттардың тәуелсіздігі қағидасы бойынша:B) Іс бойынша судьялар есеп бермейді. D) Cудья ҚР Конституциясы мен заңға ғана бағынады.F) Cот төрелігіне араласуға жол берілмейді.
Cоттың бірінші сатысындағы сот отырысы бөлімдері: B) істі мәні бойынша қарау бөлімі C) әзірлеу бөлімі F) сот жарыссөздері және прокурордың қорытындысы бөлімі және шешім шығару және жариялау бөлімі
Cоттың мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы ұйғарымына шағым жасауға бола ма: D) наразылық келтірілуі мүмкін F) шағым беру немесе наразылық келтіру іске қатысушы тұлғаның құқығы G) жеке шағым берілуі мүмкін
Cудья талап арызды қайтарады, егер: B) Дауды сотқа дейін алдын ала шешу тәртібі сақталмаса. C) Іс осы соттың соттауына жатпаса. F) Aрызды әрекетке қабілетсіз адам берсе.
Cудья талап арызды қайтарады, егер:Дауды сотқа дейін алдын ала шешу тәртібі сақталмаса.Іс осы соттың соттауына жатпаса.Aрызды әрекетке қабілетсіз адам берсе.
Талап арызға қоса тіркелетін құжаттар: A) мемлекеттік баж төлеуді растайтын құжат F) жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың санына қарай талап арыздың көшірмесі H) талапкер өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар, егер көшірмелер оларда болмаса, жауапкерлер мен үшінші тұлғалар үшін бұл құжаттардың көшірмелері
Талап арызды қайтару туралы ұйғарым келесі негіз болса шығарылады: D) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе E) арызға оған қол қоюға өкілеттігі жоқ адам қол қойса
Талап арызды қайтару: B) іс осы соттың соттауына жатпаса D) осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса. F) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Талап арыздың мазмұны: D) кіріспе бөлігі F) сипаттау бөлігі; Дәлелдеу сұрау бөліктері
Талап қою бағасы айқындалады:Ақша қаражатын өндіріп алу туралы талап қоюларда-өндірілетін сомамен;Мүлікті талап ету туралы талап қоюларда- талап ету кезінде мүліктің тұрған жерінде нарық бағасы бойынша анықталатын, табылған мүліктің құнымен;Іс үшін маңызы бар қандай мән –жайлардың анықталғанын және қандай мән-жайлардың анықталмағанын, тараптар мен үшінші тұлғалар сілтеме жасаған мән-жайлар орын алдыма, қандай дәлелдемелер бұл мән-жайларды растайтынын не растамайтындығын айқындайды.
Талап қоюшының арнайы құқығы: A) жауапкермен бітімгершілік келісім жасауға. B) талап қоюға. H) талаптың нысанасы немесе негіздемесін өзгертуге.
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер: A) жалақыны өндіріп алу туралы талаптар C) некені бұзу туралы талаптар, талап қоюшының денсаулық жағдайы бойынша талап қоюшылың жауапкер тұратын жерге баруы ол үшін қиындық келтіретін жағдайда
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер:Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар;Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемін өндіріп алу туралы талап
Талап элементтері: A) негіздемесі B) мазмұны ПӘНІ
Талап арыздың мазмұны:Кіріспе;Сипаттау бөлігі;Дәлелдеу сурау бөліктері
Талаптың нысанасы:Талаптар араларындағы құқықтық қатнасты өзгерту туралы дау;талапкер мен жауапкердің арасындағы материалдық құқықтық қатнастардың бар немесе жоқ екендігін анықтау;Талап қоюшы мен жауапкердің міндеттері туралы дау;
Талап кою арызын қараусыз қалдырудың негіздемелері:Талап кою арызында кол койган және оны берген адамның арызға кол коюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса;Талап кою арызын әрекетке қабілетсіз адам берсе
Талаптың элементтері болып табылады:B) Пәні.D) Мазмұны.H) Hегізі.
Тапсырма бойынша өкілдік ету: Өзге ортақ катысушылардың сенімхаты бойынша;АдвокаттарD) Заңды тұлғалардын қызметкерлері – осы заңды тұлғалардың істері
Тапсырма бойынша соттағы өкілдіктің түрлері: D) Шарттық.F) Жарғылық.H) Қоғамдық.
Ұл (қыз) асырап алу туралы іс сотта: C) асырап алу туралы іс сотта баланы асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады G) баланы асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады H) баланы асырап алушылардың өздерінің қатысуымен қаралады
Шет мемлекет тиісті мәселеге немесе іске қатысты соттық иммунитетен бас тартуға келіскен деп танылады, егер келесідей негіздерде Қазақстан Республикасы сотының юрисдикцияны жүзеге асыруына тікелей келісім білдірсе: B) Қазақстан Республикасының халықаралық шартында D) жазбаша келісімде E) Қазақстан Республикасының сотында мәлімдеме жасау немесе нақты іс қарау шеңберінде жазбаша хабардар ету
Шет елдік тұлғалардың іс жүргізу құқықтарымен міндеттері:Шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ азаматтар құқықтарын қорғау үшін ҚР соттарына жүгінуге құқылы;Шетелдік тұлғалар ҚР азаматтарымен бірдей іс жүргізу құқықтарын пайдаланады;
Шет мемлекет келесі жағдайларда соттық иммунитетті пайдаланбайды:Шет мемлекеттін ҚР сы мен оның меншігінің юрисдикциялық иммунитетін бұзуы;Шет мемлекет мемлекеттің егеменді билігін жүзеге асырғандағыдан өзге қызметті жүзеге асырса
Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін танылады және орындайды: D) Егер Қазақстан Республикасының заңында өзара түсіністік негізінде бұл көзделген болса E) егер халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде бұл көзделген болса
Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап етпейтін шешімдері: A) егер некенің бұзылуы кезінде ерлі зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдері Қазақстан Республикасында танылады C) егер неке бұзу кезіндеерлі зайыптылардың ең болмағанда біреуі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұоған болса, қазақстандық және шетелдік азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы
Шешім қабылдаған сот іске қатысушылардың өтініші боынша немесе өз бастамашылығымен қосымша шешім қабылдай алады:Алып берілген сомманың,берілуі тиісті мүліктің мөлшерін көрсетпесе;Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселені;Шығындар мәселесі шешілсе;Дәлелдемелердің ұсынған жағдайда;
Шешім шығарған кезде шешілетін мәселелер: A) сот дәлелдемелерге баға береді C) іс бойынша қандай заң қолднуға тиісті екенін айқындайды;ІС үшін манызы бар кандай мән – жайлардың анықталғанын және анықталмаганың айкындайды
Шешім шығарған сот жіберілген қателерді келесідей тәсілдермен жоя алады: A) қосымша шешім шығару D) сөздік және арифметикалық қателіктерді түзету E) шешімді түсіндіру
Шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау үшін негіздер: B) құжаттардың не заттай дәлелдемелердің жалғандығы C) сарапшыеың көрінеу жалған қорытындысы E) заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген, тараптардың, іске қатысушы жеке адамдардың, не олардың өкілдерінің қылмысты әрекеттері
Шешімнің кіріспе бөлігінде: A) соттың атауы, соттың құрамы, сот отырысының хатшысы, тараптар, іске қатысушы басқа адамдар және өкілдер B) даудың нысанасы немесе мәлімделген талап E) шығарылған күні мен орны
Шетелдік немесе халықаралық ұйымды экстремистік немесе террористік ұйым деп тану туралы өтінішті Бас прокурор қандай сотқа береді?Астана қаласының сотына
Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдері Қазақстан Республикасында танылып, орындала ма?Егер Қазақстан Республикасының заңында немесе халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде бұл көзделген болса
Шетелдік соттар мен төрелік соттардығ шешімдерін тану және орындаудың тәртібі:Шетелдік соттың немесе төрелік соттың шешімі заңды күшіне енген кезден бастап 3жыл ішінде мәжбурлеп орындауға берілуі мумкін; Шетелдік соттармен төрелік соттардың шешімдерін танудың және орындаудың шарттарымен тәртібі заңда белгіленеді;ҚР заңында немесе халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде табылады және орындалады;
Шетелдік тұлғалар қатысатын істерді Қазақстан Республикасы соттарының қарауына негіз бола алмайтын жағдайды атаңыз:алимент өндіріп алу туралы және әке екенін анықтау туралы іс бойынша талап қоюшының және жауапкердің шетел азаматтары болуы
Шешім шығарылмай өндірістің аяқталу нысандарын атаңыз:с бойынша іс жүргізуді қысқарту және арызды қараусыз қалдыру
Шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны жаңадан анықталған мән-жайлар бйынша қайта қарау туралы арызды іске қатысушы азаматтар қанша уақыт ішінде беруі керек?қайта қарау үшін негіз болатын мән-жайлр анықталған күннен бастап үш ай ішінде
Шешімнің негізділік талабының бұзылуын көрсетіңіз:іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі
Істі сотта қарауға дайындау жүргізіледі:ҚР AІЖК-нің нормаларына сәйкес істі қарауға дайындау судьямен жүргізіледі,істі қарауға дайындау судьямен жүргізіледі,судьямен:
Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:Істі уақытылы шешуді қамтамасыз ету;Істін уақытылы жіне дұрыс шешілуін қамтамасыз ету;
Ізделетін фактілердің тікелей әсер етуінен алынатын нақты деректер: бастапқы дәлелдемелер
Іс апелляциялық сатыда қанша мерзімнен кешіктірілмей қаралуы тиіс?ол бірінші сатыдағы соттан келіп түскеннен бастап бір ай ішінде
Іс апелляциялық сатыда ол бірінші сатыдағы соттан келіп түскен күннен бастап қанша мерзімнен кешіктірілмей қаралуы тиіс? бір айлық мерзім
Іс бойынша тарап болып табылмайтын прокурор процеске не үшін қатысады?істің мәні бойынша қортынды беру үшін
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындарға жатпайтын шығындар: аудармашыға төленуге тиісті сомалар
Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы сот ұйғарымының көшірмесі сот отырысына келмеген тараптар мен басқа адамдарға неше күннен кешіктірілмей жіберіледі?5
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындарға жатады: B) Жауапкерді іздестіру жөніндегі шығындар.D) Тараптарға хабарлау және сотқа шақыру жөніндегі шығындар.H) Cол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар.
Іс жүгізу мерзімдерінің түрлері:заңда белгіленген; сот тағайындайтын
Іс жүргізу құқық мирасқорлығы азаматтық процестің қай сатысында мүмкін болады? кез-келген сатысында
іс жүргізудің тараптары кімдер? мәлімдеуші мен мүдделі тұлға
Іс осы соттың сотталуына жатпаса, судья талап арызды - қайтарып жібереді
Іс үшін маңызы бар фактілерді анықтауға бағытталған дәлелдемелерді табуға, жинауға, зерттеуге және бағалауға байланысты соттың және іске қатысушы тұлғалардың қызметі?сот дәлелдеуі
Іске қатысушы адамдар мен өкілдер қанша күнде іс жүргізу әрекеттерінің хаттамаларында жіберілген қателіктер мен кемістіктерді көрсете отырып жазбаша түрде ескертпе бере алады?5
Істердің ведомствалық бағыныстылығының түрлері: жекеше және көпше
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындарға жатады:Жауапкерді іздестіру жөніндегі шығындар.Тараптарға хабарлау және сотқа шақыру жөніндегі шығындар.Cол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар.
Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы B) істе сот отырысының хаттамасы болмағанда D) істі қарауға құқығы жоқ судья қараса F) сот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ереже бұзылғанда
Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы дегеніміз:C) Cот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ережені бұзу.E) Шешімде көрсетілгеннен басқа судьяның қол қоюы. G) Істе сот отырысы хаттамасының болмауы.
Іс жүргізу мерзімдерінің аяқталуы: D) айлармен есептелетін мерзім сол мерзімнің соңғы айының тиісті айы мен күнінде бітеді E) жылдармен есептелетін мерзім сол мерзімнің соңғы жылының тиісті айынды және күнінде бітеді F) егер айлармен есептелетін мерзімнің соңғы тиісті күні жоқ айға сәйкес келсе, мерзім осы айдың соңғы күнінде бітеді
Іс үшін маңызы бар фактілердің бар екендігін растайтын немесе жоққа шығаратын дұрыс (шын) мәліметтер алу үшін сот қандай дәлелдеу тәсілдерін қолдануға құқылы: A) тараптардың жеке іске қатысушы басқа да тұлғалардың түсініктемелерін D) жазбаша және заттай дәлелдемелерді
Іске қатысушы тұлға ретінде танылады: B) Тараптар D) Үшінші тұлғалар.E) Прокурор.
Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары: A) қарсылықтарын мәлімдеуге F) іс материалдарымен танысуға H) дәлелдеме табыс етуге және оларды зерттеуге қатысуға
Іске қатысушы тұлғалардың құрамына кім кіреді: A) тараптар B) мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары F) прокурор
Іске қатысушы тұлғалардың құрамына кірмейді:Сарапшы;Аудармашы;Куә;
Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады: A) қадағалау сатысындағы E) кассациялық сатысындағы H) кассациялық немесе қадағалау сатысындағы
Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:қадағалау сатысындағы,кассациялық сатысындағы,кассациялық немесе қадағалау сатысындағы
Істі дайындау кезінде судьяның алдында тұратын міндеттер: B) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады. D) іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау. F) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады.
Істі қарауды кейінге қалдыруға жол беріледі келесі жағдайларда:Процеске қатысушылардың келмеуі.Қарсы талап қою.Қосымша дәлелдемелер ұсыну қажеттігі.
Істі мәні бойынша қарау неден басаталатынын атаңыз: B) төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын-мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын-қаламайтыны туралы сұрауынан. E) істі мәні бойынша қарауды төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын-мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын-қаламайтыны туралы сұрауынан бастайды G) істі мәні бойынша қарау үшін белгіленген уақытта төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын-мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын-қаламайтыны туралы сұрауынан бастайды
Істі мәні бойынша қарау неден басаталатынын атаңыз:Төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын-мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын-қаламайтыны туралы сұрауынан;Істі мәні бойынша қарауды төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын-мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын-қаламайтыны туралы сұрауынан бастайды;Істі мәні бойынша қарау үшін белгіленген уақытта төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын-мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын-қаламайтыны туралы сұрауынан бастайды;
Істі сотта қарауға дайындау жүргізіледі: C) ҚР AІЖК-нің нормаларына сәйкес істі қарауға дайындау судьямен жүргізіледі D) істі қарауға дайындау судьямен жүргізіледі H) судьямен
Істі сотта қарауға дайындау жүргізіледі:ҚР AІЖК-нің нормаларына сәйкес істі қарауға дайындау судьямен жүргізіледі,істі қарауға дайындау судьямен жүргізіледі,судьямен:
Істі сот талқылауына дайындау мақсаты:Істі уақтылы шешуді камтамасыз ету;Істің уактылы және дурыс шешілуін қамтамасыз ету;Істін дурыс шешілуін қамтамасыз ету
Істі қарау барысында оған қатысушы адам тәртіп бұзса, сот құқылы: B) сол адамға ескерту жасауға E) сол адамды сот отырысы залынан шығарып жіберуге
Істі қарауды кейінге қалдыруға жол беріледі келесі жағдайларда: D) Процеске қатысушылардың келмеуі. F) Қарсы талап қою. H) Қосымша дәлелдемелер ұсыну қажеттігі.
Істі қарау барысында оған қатысушы азаматтар жаппай тәртіп бұзған кезде сот?істі қарауды кейінге қалдырады
Үшінші тұлғалар процеске қай уақытқа дейін кірісе алады?іс бойынша бірінші сатыдағы сот шешімі шыққанға дейін
Үшінші тұлғаларға тән белгі:Тараптар арасындағы басталып кеткен процеске кіріседі

Приложенные файлы

  • docx 8857324
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий