макро воуд.шпор


“AD-AS” моделінде ұзақ мерзімде экономикалық өсу көрсетіледі: AS қисығының ұзак мерзімде оңға жылжуымен;
“Есеп мөлшерлемесі” – ол: Коммерциялық банктерге несие берудің пайыз мөлшерлемесі;
«Ағын» айнымалылары: Бір жылдағы жұмыстан айырылғандар саны; Бір жылдағы тұтынушы шығындары; Бір жылдағы жұмыссыздар саны;
«Кіріс - шығыс» ағынына құйылатындар: Елдің экономикасына шетелдік инвестиция салымы; Мемлекеттік шығыстар
«Кіріс - шығыс» ағынынан жылыстап шығатын: Мемлекетке төленетін салық төлемдері; Шетелдік тауарларды сатып алуға кеетіндер шығындар
AD кисығының жылжуына әкеледі: Инвестициялык шығындардың өзгеруі; Мемлекеттік шығындардың өзгеруі
AD қисығын жылжытпайды: Бағалардың өзгеруі;
AD-ның ұлғаюының салдары; AS көлбеу кескініндегі өзгермейтін бағалардағы нақты өндіріс көлемінің өсуі; AS тік кескініндегі өзгермейтін өндіріс көлеміндегі бағалардың өзгеруі; AS аралық кескініндегі бағлардың өсуімен қатар, нақты өндіріс көлемінің өсуі
AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар: құқықтық нормалардың езгеруі; нарық құрылымы
AS қисығының кесіндісі: Кейнсиандық кесінді(қысқа мерзімді кезең); Классикалық кесінді(ұзақ мерзімді кезең); Аралық кесінді
AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі; Өнім көлеміне әсер етпейді; Баға деңгейіне әсер етеді; AS қисығы тік болады
AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жиынтық сұраныстың өзгеруі: ЖҰӨ әсер етпейді; Өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді; Баға деңгейіне әсер етеді
G=T шарты орын алғанда: Балансталған бюджет
I=e – dr инвестициялық функциясында: Пайыз мөлшерлемесі нөл болғанда инвестициялар е-ге тең; е – автономды инвестициялар; r – нақты пайыз мөлшерлемесі
IS- LМ үлгісінің ішкі айнымалылары: Ү; R; I; С
IS- LМ үлгісінің сыртқы айнымалылары:Т; G; Мs
IS қисығы анықтайды: I=S орындалатын нүктелер жиынтығын; Тауар нарығындағы тепе-теңдікті; Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін; I=S теңдігі орындалуын; Игіліктер нарығындағы тепе-теңдікті
IS қисығы графиктегі көлбеуі: Теріс көлбеулі; Тармақтары жоғары бағытталған; Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хһ өте әлсіз өседі
IS қисығы жатық болады егер: Тұтынуға шекті бейімділік жоғары болса; Импорттауға шекті бейімділік жоғары болмаса
IS қисығы:Кез-келген нүктесіңде қор жинағы мен инвестицияның теңдігі көрінеді; Тауар нарығында тепе-теңдікті көрсетеді
IS үлгінің негізгі теңдеулері: Y=C+I+G+Xn; I=e-dR; C=a+b(Y-T);
LM қисығы анықтайды: Ақша нарығындағы тепе – теңдікті; Ақша қалдығының берілген деңгейіне сәйкес, жиынтық сұраныс (Ү) пен пайыз мөлшерлемесі (R) арасындағы байланысты
LM қисығы жөнінде келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыс: LM қисығының көлбеуі оң және ол берілген нақты ақша қалдықтары көлемі үшін сызылған;
LM қисығы көлбеуінің түсіндірілуі: Табыс өскен сайын, ақшаға сұраныс өседі;
LM қисығы: Жиынтық табыс пен нақты процент ставкасының барлық комбинацияларын көрсетеді; Ақша нарығындағы тепе-теңдікті көрсетеді
LM қисығының оң көлбеулі болуы келесімен түсіндірiледi: Неғұрлым табыс жоғары болса, соғұрлым ақшаға сұраныс көбейедi, сәйкесінше, тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі жоғары болады;
LМ қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса: Пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді
LМ қисығының графиктегі көлбеуі жатыңқы болса: Пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді
MPC=0,6 болған кезде, жабық экономикада колдағы бар табыс 100 млрд. тг. көбейгенде мына жағдайды туғызады: Тұтыну көлемi 60 млрд.тг. көбейедi
MPC=0,7 болған кезде, жабық экономикада колдағы бар табыс 100 млрд. тг. көбейгенде мына жағдайды туғызады: Тұтыну көлемi 70 млрд.тг. көбейедi;
MPC=0,7 болған кезде, жабық экономикада колдағы бар табыс 90 млрд. тг. көбейгенде мына жағдайды туғызады: Тұтыну көлемi 63 млрд.тг. көбейедi;
MPC=0,8 болған кезде, жабық экономикада колдағы бар табыс 100 млрд. тг. көбейгенде мына жағдайды туғызады: Тұтыну көлемi 80 млрд.тг. көбейедi
MPC=0,8 болған кезде, жабық экономикада колдағы бар табыс 50 млрд. тг. көбейгенде мына жағдайды туғызады: Тұтыну көлемi 40 млрд.тг. көбейедi
MPC=0,8 болған кезде, жабық экономикада колдағы бар табыс 80 млрд. тг. көбейгенде мына жағдайды туғызады: Тұтыну көлемi 64 млрд.тг. көбейедi
Nх мөлшері оң болғанда экономикада келесі жағдай орын алады: Біз әлемдік қаржы нарықтарында қарыз беруші ролін атқарамыз;
Nх теңестіреді: Капитал қозғалысын шоттарың;
Y= F(K; L) өндірістік функция, анықтайды: Капитал, еңбек, технология деңгейіндегі өнім көлемі;
АS қисығының жылжуына әкелуші факторлар: Өндіріс факторлары көлемінің өзгерісі; Өндірістік ресурстардың баға деңгейінің өзгеруі; Өндіріс технологиясының өзгеруі; Құқықтық нормалардың өзгеруі
АS қисығының кесінділері:Аралық кесінді; Кейнсиандық кесінді (қысқа мерзімді кезең); Классикалық кесінді (ұзақ мерзімді кезең)
АS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:Өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді; Өнім көлеміне әсер етпейді; Баға деңгейіне әсер етеді
АS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жиынтық сұраныстың өзгеруі: Өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді; Өнім көлеміне әсер етпейді; Баға деңгейіне әсер етеді
АS қисығының көлденең кесіндісі: Кейнсиандық кесінді; Қысқа мерзімді уақытты көрсетеді; Өндірілетін өнім жиынтық сұраныс көлеміне тәуелді болады
Автономды инвестициялар көздері: Үй шаруашылықтарының жинағы; Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру; Технологиялық прогресс
Ағымдағы операциялар бойынша Қазақстан мемлекетінің балансындатапшылық болса, онда үкімет не істеуі тиіс: Экспорт көлемін ұлғайту; Экспортты қаржыландыру
Ағымдағы операциялар бойынша Қазақстан мемлекетінің балансындатапшылық болса: Экспорт көлемі ұлғайтылады; Экспорт қаржыландырылады; Импортқа салық салынады
Ағымдағы операциялар шотының жазылу нысаны: Nx
Ағымдарға кірмейді: Белгілі күндегі ақша сомасы; Мемлекеттік бюджет; Ұлттық байлық
Айналысқа қажетті ақша саны: Процент ставкасына кері пропорционалды; Номиналды ЖҰӨ көлеміне тікелей пропорционалды; Баға деңгейіне тікелей пропорционалды
Айнымалы ағындар: Бір жылдағы инвестиция көлемі; Елдің ішіндегі бір жылдағы тұтыну шығыстарының көлемі;
Ақша жиыны құрамын анықтау үшін қолданылатын ақша агрегаттары: М2; М3; М1Ашық экономиканы реттеу саясаты: Ақша-несие саясаты; Бюджет-салық саясатыАқшаның сандық теориясы бойынша ақша массасы: Өндірілген өнімнің нақты көлеміне тікелей пропорционалды тәуелділікте; Ақша бірлігінің айналыс жылдамдығына кері пропорционалды тәуелділікте; Баға деңгейіне тікелей пропорционалды тәуелділікте"Ағын'' aйнымалысы:Бір жылдағы жұмыстан айырылғандар саны; Бір жылдағы тұтынушы шығындары; Бір жылдағы инвестиция көлемі
Ақша жиынының өсу жолдары: Тұтынушылық несие алуы; Банкноттар мен тиындарды эмиссиялау
Ақша массасы қысқарғанда LM қисығы: Солға жылжиды;
Ақша массасының азаюы IS-LM үлгісінде келесі өзгерістерге алып келеді: Тепе-теңдік пайыз мөлерлемесінің өсуіне; Табыс көлемінің азаюына; LM қисығының солға жоғары жылжуына
Ақша мультипликаторының мөлшері байланысты: Ақша базасына; Ақша ұсынысына; Резервтерге
Ақша сандық теориясының айырбас теңдеуі: MV=PY;
Ақша саясатының құралдары: Есеп мөлшерлемесін өзгерту; Ақша нарығындағы операциялар
Ақша сұранысын анықтайтын негізгі факторлар: Табыс дәрежесі; Процент ставкасы; Ақша айналымының жылдамдығы
Ақша ұсынысы Ms құраушысы: D-депозиттер; C-қолма-қол ақша; C+D
Ақша ұсынысы Мs құраушысы: С+D; D – депозиттер; С - қолма-қол ақша
Ақша ұсынысының азаюы LM қисығын өзгертеді: LM жоғары-солға;
Ақша ұсынысының азаюы жылжытады: LM қисығын жоғары;
Ақша функциясы: Қор жинақтау құралы; Құн өлшемі; Айырбас құралы
Ақша функциясы: Қор жинақтау құралы; Құн өлшемі; Жұмыссыздық елшемі; Айырбас құралы
Ақша эмиссиясы IS-LM үлгісінде келесі өзгерістерге алып келеді: Тепе-теңдік пайыз мөлерлемесінің төмендеуіне; LM қисығының оңға төмен жылжуына; Табыс көлемінің өсуіне
Ақша: Сауда-саттықта қолданылатын қаржылық актив; Инфляциялық процестерді талдауда қолданылатын негізгі макроэкономикалық категория; Тауар өндіру мен оны айырбастау үрдісінде басқа тауарлардан бөлініп шыққан ерекше тауар
Ақшаға операциялық сұраныс мына түрде өзгеріп отырады: Номиналды ЖҰӨ өскенде ол да өседі; Пайыз ставкасы төмендегенде өседі; Номиналды ЖҰӨ азайғанда төмендейдіАқшаның ұсынысы ұлғаяды егер: Ақша базасы артса; Айналымға ақша мен құнды қағаздар шығарылса (эмиссия); Қолма-қол ақша мен депозиттер өссе
Ақшаға сұраныс ақшаның қызметіне байланысты: Қорлану құралы; Төлем құралы
Ақшаға сұраныс өзгереді: Табыс өскенде; Табыс кемiгенде; Табыс өзгергенде
Ақшаға сұраныс факторлары: Табыс деңгейі; Ақша айналысының жылдамдығы; Пайыз мөлшерлемесі
Ақша-несие саясатының ақырғы мақсаттары: Экономикалық өсу; Толық жұмысбастылық; Бағаны тұрақтандыру
Ақша-несие саясатының аралық мақсаттары: Ақша массасы; Айырбас курсы
Ақша-несие саясатының аралық мақсаты: Ақша жиыны; Пайыз мөлшерлемесі; Айырбас курсы
Ақша-несие саясатының жанама реттеу құралы: Есеп мөлшерлемесін өзгерту; Ашық нарықтағы операциялар; Міндетті резервтер нормасын өзгерту
Ақша-несие саясатының құралы: Ашық нарықтағы операциялар; Несие беру лимиті мен пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу; Міндетті резервтер нормасының өзгеруі;
Ақша-несие саясатының негізгі түрі: Ынталандырушы ақша-несие саясаты; Рестрикциялық ақша-несие саясаты; Экспансиялық ақша-несие саясаты
Ақшаның қызметіне жатпайды: Инфляция құралы;
Ақшаның негізгі қызметі: Айырбас құралы; Төлем құралы; Байлық жинау құралы
Ақшаның сандық теориясы: Монетаризм негізінде жатыр; Айналымдағы ақша массасының көлеміне тауар бағасы пропорционал деп тұжырымдайды; Математикалық жазылуы MV=PQтеңдеуі болып табылады
Ақшаның сандық теориясының теңдеуі ненің арасындағы байланысты білдіреді: Ақша сомасы мен жалпы мәмілелер көлемі;
Ақшаның ұсынысы ұлғаяды егер: Ақша базасы артады; Қолма – қол ақша мен депозиттер өссе; Айналымға ақша мен құнды қағаздар шығарылса (эмиссия)
Атаулы ЖІӨ кемігенде: ЖІӨ дефляторы кемиді; Атаулы жылдағы өнім кем өндірілді
Атаулы ЖІӨ көлеміне әсер етеді: Бағалар деңгейінің динамикасы; Ағымдағы баға; ЖІӨ дефляторы
Атаулы ЖІӨ: Өндірілетін өнімнің нақты көлемі әсер етеді; Ағымдағы бағалармен есептелінеді; Салыстырмалы бағалармен есептелінеді
Ашық экономикада жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор: Валюталық бағам ауытқулары; Салық; Тұтынушылар әл-ауқаты
Ашық экономикада макроэкономикалық саясаттың максаты: Жұмыспен толық қамтуға және төлем балансының нөлдік сальдосына қол жеткізу; Экономиканы ықтимал шығарылым деңгейіне шығару; Ішкі және сыртқы тепе-теңдікке бір уақытта қол жеткізу
Ашық экономикада протекционистiк саясат алып келедi: Нақты айырбас бағамының өсуiне (құнсызданады);
Ашық экономикада тепе-теңдікті сақтауда келесі нарық ықпал етеді:Тауар нарығы; Ақша нарығы; Валюта нарығы
Ашық экономикада ұлттық тауарлар бағасының өсуі алып келеді: Ұлттық валютаның құнсыздауы
Ашық экономикадағы жиынтық жинаққа кіреді: Жеке жинақтар; Мемлекеттік жинақтар; Сыртқы әлем жинақтары;
Ашық экономиканы зерттеу үлгісінің авторы: Р.Манделл; М.Флеминг; Манделл - Флеминг
Ашық экономиканы реттеу саясаты: Ақша - несие саясаты; Бюджет - салық саясаты; Айырбас курсының саясаты
Баға индекстерінің түрлері: Фишер
Баға өзгерісін анықтайтын көрсеткіштер: Пааше индексі; Фишер индексі; Ласпейрес индексі
Бағалар индексі қолданылады: Инфляция қарқынының өзгеруін бағалауда; ЖІӨ дефляторын есептеуде; Өмір сүру құнының динамикасын бағалауда
Бағалар индексі өскенде: Өмір сүру деңгейі төмендейді; Нақты ЖІӨ кемиді; Тұтыну «қоржынының» орташа бағалары өседі
Бағалар индекстері: Пааше индексі бойынша; Фишер индексі бойынша; Ласпейрес индексі бойынша
Бағалардың орташа (жалпы) деңгейінің төмендеуі: Тиімді экономикалық саясат нәтижесі; Дефляция
Банк жүйесінің бірінші деңгейі: Орталық банк; Орталық немесе Ұлттық Банк
Банк жүйесінің бірінші деңгейіне мыналардың қайсысы жатады? Орталық немесе Ұлттық банк; Ұлттық банк; Орталық банк
Болжанбаған инфляция әдетте мыналармен қосыла жүреді: Байлықты қайта бөлу; Табысты қайта бөлу; Экономика тиімділігінің төмендеуі
Болжанбаған инфляцияның өсу қаупіне байланысты болатын реакция: Бағаның төмен кезінде қарыздар болып қалу; Адамдардың инфляция кезінде құнсызданбайтын өзінің ақшаларын активтерге салуға ұмтылысы
Бюджет тапшылығы – ол: Мемлекеттік шығыстардың артықшылығы
Валюта бағамы: Екі ел валютасының салыстырмалы бағасы; Бір елдің валютасын екінші елдің валютасына айырбастағандағы валютаның қатынасы
Валюта бағамын белгілеу әдісі: Тағайындалатын валюта бағамы; Еркін немесе тағайындалатын валюта; Еркін валюта бағамы
Валюта бағамының түрі: Атаулы немесе нақты бағам; Атаулы бағам; Нақты бағам
Валютаның атаулы айырбас бағамы дегеніміз- бұл: Валюта бағамының түрі; Бір елдің валюта бірлігінде екінші ел валютасының бағасы; Екі елдің валюталарының айырбас бағасы
Валютаның атаулы айырбас бағамы: Бір елдің валюта бірлігінде екінші ел валютасының бағасы; Валюта бағамының түрі; Екі елдің валюталарының айырбас бағасы
Валютаның еркін айналым бағамы әдісінің кемшіліктері: Белгісіздік және сауданың нашарлауы; Тұрақсыздық
Валютаның еркін айналымдағы бағамына әсер ететін фактор: Бағаның салыстырмалы өзгеруі; Алыпсатарлық; Салыстырмалы нақты пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі; Тұтынушы талғамының өзгеруі; Табыстың салыстырмалы азаюы
Егер адам жұмыс күші қатарынан жұмыссыздарға өтсе, онда жұмыссыздық деңгейі: артады;
Егер атаулы ЖІӨ өссе, онда: Нақты ЖІӨ өсуі немесе төмендеуі мүмкін
Егер атаулы ЖҰӨ көлемі мен бағалар деңгейі көтерілсе, онда нақты ЖҰӨ қалай өзгереді: Бұл ақпарат арқылы нақты ЖҰӨ динамикасын анықтауға болмайды
Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда Қытайда инфляция төмен болса, онда: Қытай экспорты өседі, ал импорты төмендейді
Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда Қазақстанда инфляция төмен болса, онда: Қазақстан экспорты өседі, ал импорты төмендейді
Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда АҚШ инфляция томен болса, онда: АҚШ экспорты өседі, ал импорты төмендейді
Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда Жапонияда инфляция төмен болса, онда: Жапония экспорты өседі, ал импорты төмендейді
Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда АҚШ инфляция жоғары болса, онда: АҚШ экспорты төмендейді, ал импорты өседі
Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда Жапонияда инфляция жоғары болса, онда: Жапония экспорты төмендейді, ал импорты өседі
Егер берілген өндіріс факторы ұсынысының қисығы оңға жылжыса, онда ресурстар нарығында: Өндіріс факторының тепе-теңдік бағасы төмендейді;
Егер елде қолдағы бар табыс көлемі өсетін болса, онда: IS қисығы оңға жылжиды
Егер еңбек ұсынысының қисығы солға жылжыса, онда еңбек нарығында: Нақты жалақы жоғарылайды;
Егер заңдық негізде пайыздық қойылым шегі тепе-теңдік деңгейінен төмен қойылса, онда: Ақша сұранысының көлемі ақша ұсынысының көлемінен жоғары болады
Егер капитал қозғалысы бойынша оң сальдо болса, онда: Таза экспорт кемиді;
Егер капитал қозғалысы бойынша теріс сальдо болса, онда: Таза экспорт артады;
Егер Қазақстанда инфляция деңгейi Ресейге қараганда жоғары болса, онда: Рубль қатаяды;
Егер қолда бар табыс көлемі төмендесе, онда:Тұтыну шығындары да, қор жинау көлемі де қысқарады
Егер қолдағы табыстың көлемі азайса, онда, өзге шарттар тең болған жағдайда: Тұтыну шығыстары да, жинақтар да кемиді;
Егер мемлекет қоршаған ортаны сақтауға қатаң талап қойса: Өнім бірлігіне кететін өндіріс шығындарының өсуін туғызады; Өнім бірлігіне кететін өндіріс шығындарының өсуін және жиынтық ұсыныс қисығының солға орын ауыстыруын туғызады; Өндіріс көлемі кемиді
Егер нақты еңбекақы тепе-теңдік деңгейден жоғары болса, онда еңбек ұсынысы; Еңбек сұранысынан жоғары;
Егер нақты ЖҰӨ көлемі 6%-ға төмендеп, халық саны сол жылы 3%-ға қысқарса, онда: Жан басына шаққандағы нақты ЖҰӨ төмендеді
Егер нақты пайыз қойылым r = 10 %, номиналды пайыз қойылым i = 12% болса, онда инфляция π тең: 2;
Егер нақты пайыз қойылым r = 7 %, инфляция π = 3% болса, онда номиналды пайыз қойылым тең: 10;
Егер нақты пайыз қойылым r = 8 %, инфляция π p = 1 % болса, онда номиналды пайыз қойылым тең: 9;
Егер нақты пайыз қойылым r = 9 %, инфляция π = 4 % болса, онда номиналды пайыз қойылым тең: 13;
Егер нақты пайыз қойылымы r = 10 %, инфляция p = 3% болса, онда номиналды пайыз қойылым тең: 13;
Егер нақты пайыз қойылымы r = 15 %, инфляция π= 5 % тең болса, онда номиналды пайыз қойылымы тең: 20;
Егер нақты пайыз мөлшерлемесі өссе, онда: Инвестицияға сұраныс көлемі азаяды;
Егер номиналды пайыз қойылым i=10%, инфляция π = 4% болса, онда нақты пайыз қойылым тең: 6
Егер номиналды пайыз қойылым i=8%, инфляция π = 3% болса, онда нақты пайыз қойылым тең; 5;
Егер номиналды пайыз қойылымы i= 10 %, инфляция π= 4 % болса, онда нақты пайыз қойылым тең: 6;
Егер пайыз мөлшерлемесі төмен болса, онда: Инвестициялар жоғары болады
Егер Ресейде бағалар Қазақстанға қарағанда жылдам өссе, онда уақыт аралығында теңгеге: Көбірек ресей рубльдерін сатып алуға болады
Егер Ресейде инфляция деңгейi Қазақстанға қарағанда жоғары болса, онда: Теңге қатаяды;
Егер ұлттык валюта құнсызданса, онда: Таза экспорт қысқарады;
Егер Ұлттық банк ақша эмиссия жасасан, онда IS-LM моделiнде өзгерiс келесiдей: Тепе-теңдік табыс көлемі өседi және тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі төмендейді;
Егер ұлттық банк ақша эмиссиян жасаса, онда ақша нарығындағы өзгерiс келесiдей: Тепе-теңдік ақша көлемі өседi және тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі төмендейді;
Егер Ұлттық банк халықтан мемлекеттік облигацияларды сатып алса, онда: Ақша массасы көбейеді;
Егер шығарылым көлемі ішкі шығыстарға тең болса, онда таза экспорт мөлшері: Нольдік;
Егер шығарылым көлемі ішкі шығыстарды жаппаса, онда айырма: Импортталады;
Егер экономика келесі мәліметтермен көрсетілсе, Ү =С+І+ G+Хn; С=400+0.9Үd; І=200+0.25Ү; Хn=200-0.1Ү; С=200; t=0.333. Онда кiрістің тепе-тең деңгейі, автономды шығыстар мультипликаторының мөлшері: кірістің тепе-тең деңгейі 4000, автономды шығыстар мультипликаторының мөлшері 4,0.
Елдің төлем балансының құрамдас бөлігі – ағымдық операциялар шотына кіреді:Тауар импорты; Ағымдағы таза трансферттер
Е-нақты айырбас бағамы болып табылатын таза экспорт функциясының түрі келесідей: NX=NX(C)
Еңбек нарығындағы тепе-теңдік орын алады, егер: Еңбекке сұраныс мөлшері экономикада жұмыс бастылар санына тең болса; Еңбекке сұраныс оның ұсынысына тең болса; Еңбекке сұраныс және еңбекке ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесі экономикадағы толық жұмысбастылықты сипаттайды;
Еңбек өнімділігі мына қатынаспен өлшенеді: Нақты өнім көлемінің халық санына;
Еңбек өнімділігі өлшенеді: өнімнің нақты көлемінің жұмыс уақытына қатынасымен;
Еркін айналым бағамының кемшілігі: Сауданың нашарлауы; Белгісіздік; Тұрақсыздық
Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі: Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды; Валюта бағамын валюта нарығы анықтайды
Есеп мөлшерлемесі –ол: Коммерциялық банктерге несие берудің пайыз мөлшерлемесі;
Әлеуетті (потенциалды) ЖІӨ: Өндіріс қуаттарын 100% қолданып өндірілген өнім; Бағалар деңгейінен тәуелсіз; Бұл көрсеткіш әр түрлі мемлекеттерде ерекше
Жабық макроэкономиканың негізгі субъектілер: Мемлекет; Отандық фирмалар; Үй шаруашылықтары
Жабық экономикада жоспарланған шығыстар функциясы - ол: C+І+G қосындысы;
Жабық экономикада өндірілген өнім кімдердің арасында бөлінеді: Осы елдің үй шаруашылықтары, фирмалары және үкіметі;
Жабық экономикада: Тауарлар мен қызметтердің экспорты жоқ; Сыртқы әлеммен экономикалық байланыс жоқ; Тауарлар мен қызметтердің импорты жоқ Таза экспорт нөлге тең; Өнімдер экспортталмайды
Жақын арада қайта жұмысқа орналасуға үміттенетін адам: Жұмыссыз адамдар қатарына жатқызылады;
Жалақы келесіні есептегенде ескеріледі: Табыстар әдісі бойынша ЖҰӨ;
Жалақының қатаңдығы – ол: Еңбек ұсынысын оның сұранысына сәйкес келтіру үшін икемді өзгеруге қабілетсіздігі;
Жалпы ақша массасы әрқашанда ұлғаяды, егер коммерциялық банктер: Орталык банкте өз салымдарының бір бөлігін алса; Құнды қағаздарды халықтан сатып ала бастаса; Халыққа ұсынатын несиенің көлемін ұлғайтса
Жалпы ішкі өнім: Тұтынылған өнімдер мен қызметтердің қосындысы; Барлық өндірілген өнімдер мен қызметтердің қосындысы; ЖҰӨ-нен шетелден түскен алғашқы табысты шегеру
Жалпы ішкі өнімнің құрамына кірмейді: Мемлекеттік трансферттік төлемдер; Ұсталған заттарды сатып алу; Құнды қағаздарды алып сату
Жалпы макроэкономикалық теңдестіктің қажетті шарты: AD=AS; IS=LM; Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе-теңдігі
Жалпы ұлттық өнім: Макроэкономикалық көрсеткіш; Ел ішінде және одан тыс жерлердегі өнімді есепке алады; Бір жылда өндірілген соңғы тауар мен қызметтердің нарықтық құнының қосындысы
Жалпылама макроэкономикалық үлгі: IS-LM; AD-ASЖиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес факторлар: Ақша ұсынысы; Валюта бағамының тербелісі
Жалпылама макроэкономикалық үлгілер: IS-LM; AD-AS; Айналым үлгісіЖиынтық инвестициялар: Бизнестің негізгі капиталға инвестиция жұмсау шығындары; Таза инвестициялар + амортизация; ЖІӨ шығындар әдісі есептегенде ескеріледі
Жеке жинақтар - ол: Y-T-C
Жеке табыс: ҰТ-корпорациялар пайдасына салынған салық – бөлінбеген пайда - әлеуметтік сақтандыру төлемдері + трансферттік төлемдер – сақтандыру жүйелеріне төленетін төлемдер; Қолда бар табыс + жеке салық;
Жинақ нормасының артуы алып келедi: Капиталмен тұрақты қорлану денгейiнің артуына; Бiр адамға шаққандағы капитал денгейiнің артуына; Sf(l,k) функциясы артуына
Жинақ нормасының артуы алып келедi: Капиталмен тұрақты қорлану денгейi артады; Бiр адамға шаққандағы капитал денгейi артады; Sf(l,k) функциясы артады
Жинаққа шекті бейімділік - бұл: Қолдағы табыс өсімшесінің бір бірлігіне келетін жинақ өсімшесі;
Жинақтауға шектік бейімділік есептелiнеді: MRS=1-MPC;
Жиынтық инвестициялар: Бизнестің негізгі капиталға инвестиция жұмсау шығындары; Таза инвестициялар + амортизация; ЖІӨ шығындар әдісі есептегенде ескеріледі
Жиынтық сұраныс кисығы (A; :Ақша ұсынысының өсуі AD қисығын оңға қарай жылжытады; Әрбір баға деңгейінде тұтынушылардың сатып алғысы келетін тауарлары мен қызметтерінің мөлшерін көрсетеді
Жиынтық сұраныс қисығы AD оңға қарай бағыт алғанының негізгі әсерлері: Тұтыну қабілеттілігінің артуы; Ақша ұсынысының өсуі
Жиынтық сұраныс қисығы жоғары оңға мынаның нәтижесінде жылжитын болады: Нақты пайыздық қойылымның төмендеуінен; Нақты ақша қаражаттары көлемінің өсуінен; Барлық табыс деңгейінде үй шаруашылығының тұтыну көлемінің өсуінен
Жиынтық сұраныс қисығын жылжытпайтын экономикалық өзгеріс – ол: Бағалар деңгейінің өзгеруі;
Жиынтық сұраныс құрамы: Тұтынатын тауарлар мен қызметтерге сұраныс; Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс; Инвестициялық тауарларға деген сұраныс
Жиынтық сұраныс құраушысы:Тұтынатын тауарлар мен қызметтерге сұраныс; Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс
Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын М V = РҮ теңдеуінде: Р - экономикадағы баға деңгейі; М - экономикадағы акша мөлшері; Ү - нақты өнім шығару көлемі
Жиынтық сұраныс пен баға деңгейі арасындағы кері тәуелділік түсіндіріледі: Импорттық сатып алу эффектісімен; Байлық эффектісімен; Пайыздық мөлшерлеме эффектісімен
Жиынтық сұранысқа әсер етеді: Тұтыну шығындарындағы өзгерістер;
Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор: Салықтар; Ақша ұсынысы; Пайыздық қойылымдар; Валюталық бағам ауытқулары; Тұтынушылар әл-ауқаты
Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық фактор: Импортталған тауарлар бағасы
Жиынтық сұранысқа әсер етпейді: Технологиялық өзгерістер
Жиынтық сұраныстың анықтамасы: Әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді; Өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділікЖеке табысты табу үшін ұлттық таза табыстан аламыз: Әлеуметтік сақтандыру төлемдеріЖиынтық сұранысқа әсер ететін бағалы факторлар: Байлық әсері; Импорт тауарларының әсеріЖиынтық сұраныс құрамы: Инвестициялық тауарларға деген сұраныс; Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс
Жиынтық сұраныстың анықтамасы; Үй шаруашылығы, фирма, мемлекет, сыртқы субъктiлер сұранысы; Әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді; Табыс пен өндірілген өнім арасындағы байланыс; Өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік
Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторларына жатпайды: Ресурсқа баға
Жиынтық сұраныстың құрамды бөліктері: Таза экспорт; Инвестициялық сұраныс
Жиынтық сұраныстың құрылымына кіретін сұраныс түрлері: Инвестицияға; Тұтыну тауарлары мен қызметтеріне; Таза экспорт
Жиынтық ұсыныс - бұл: Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны; Баға мен өнім көлемі арасындағы тікелей байланысты білдіреді; Экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшерінің жалпы саны
Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты: Фирмаларға салынатын салық деңгейінің өзгеруіне; Ресурстар бағасының өзгеруіне; Өндіріс технологиясының өзгеруіне
Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы мынаған байланысты: Салықтың өзгеруіне; Ресурстар бағасының өзгеруіне; Өндіріс технологиясының өзгеруіне
Жиынтық ұсыныс қисығының өзгеруі байланысты: Салықтың өзгеруіне; Өндіріс технологиясының өзгеруіне; Ресурстар бағасы
Жиынтық ұсыныс неше кезеңге бөлінеді? екі кезеңге
Жиынтық ұсыныс: Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны; Экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшерінің жалпы саны; Баға мен өнім көлемі арасындағы тікелей байланысты білдіреді
Жиынтық ұсынысқа әсер ететін бағалық емес фактор: Ресурстар бағасы; Фирмаларға салынатын салық; Технология өзгерістері
Жиынтық ұсыныстың бағалық емес факторларына жатпайды: Тұтынушы қарыздарының өзгерістері;
Жиынтық ұсыныстың кейнсиандық үлгісінің алғышарты: Номиналдық шамалар (баға,жалақы) салыстырмалы қатаң; Өндірістік факторлары толық қолданылмайды; Нақты шамалар (жұмысбастылық, өнім шығару) салыстырмалы икемді
Жиынтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерісін талдау шарттары: Өндірілетін өнім көлемі баға деңгейіне тәуелді емес; Бағалар мен атаулы айлық жалақы өзгереді
Жиынтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерісін талдау шарты:Бағалар мен атаулы айлық жалақы өзгереді; Өндірілетін өнім көлемі баға деңгейіне тәуелді емес
ЖІӨ - бұл: Дайын тауарлар мен қызметтердің бір жылдағы нарықтық құны; Белгілі бір уақыт аралығында ел резиденттері алған табыстың құны; Қоғам әл-ауқатының көрсеткіші
ЖІӨ дефляторы: Номиналды ЖІӨ-ге тура пропорционал; Пааше индексі формуласымен есептеледі; Нақты ЖІӨ-ге кері пропорционал; Ағымдағы бағамен есептелген көрсеткіштерді нақты бағамен қайта есептеу коэффициенті; Базистік жылда 1-ге тең; Атаулы және нақты ЖІӨ қатынасы
ЖІӨ есептеуде қолданылытын әдіс: Шығындар әдісі; Өндірістік әдіс; Табыстар әдісі
ЖІӨ кіріс жағында есептегенде қосылады: Жалақы; Салық
ЖІӨ құнын есептегенде құрамына кірмейді: Зейнетақы мен шәкіртақы
ЖІӨ құрамына кірмейді: 6 жыл бұрын салынған үйді сатып алу; Ел резидентінің шетелде ашылған фирмада тапқан табысы
ЖІӨ өлшеу әдістері: Табыс; шығыс; қосымша құн
ЖІӨ-де ескерілетін үй шаруашылықтарының шығындары: Жаңа қаламсапты сатып алу шығыны; Кітап дүкенінен жаңа оқулық сатып алу
Жоспарланған шығындар: Тауарлар мен қызметтерге жоспарланған үкіметтің, фирмалардың, үй шаруашылықтарының және сыртқы сектордың шығындарының сомасы; E=C+I=G=Xn; Жоспарланбаған инвестицияларды алып тастағандағы нақты шығындар
Жұмыс күші құрамынан шыққандар: Жұмыс іздеуден күдер үзгендер; Жұмыс істеуге қабілеті барлар, бірақ кейбір себептермен жұмыс істей алмайтындар; Зейнеткерлер
Жұмыс күшінің құрамына кірмейді: Жұмыс іздеуден күдер үзгендер; Зейнеткерлер
Жұмысбастылар категориясы: Жұмыспен камтылғандар; Толық емес жұмыс күн жұмыс істейтіндер; Толық емес жұмыс апта жұмыс істейтіндер
Жұмыссыздық деңгейі: Макроэкономикалық көрсеткіш; Статистикалық көрсеткіш; Жұмыссыздар мен жұмыс күші санының қатынасы
Жұмыссыздық түрлері: Құрылымдық; Мәжбүрлі; Циклдық; Табиғи
Жұмыссыздық: Макроэкономикалық мәселе; Жұмыс күшіне сұраныстың кемуінен пайда болады; Қоғамдық өндірісте экономикалық белсенді халық бөлігінің қолданылмауы
Жұмыссыздықтың негізгі себебі: Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың бұзылуы; Жұмыс кұшіне сұраныстың болмауы; Еңбек нарығындағы сұраныстың төмендеп кетуі; Экономиканың циклді дамуы; Макроэконмикалық тұрақсыздық; Дағдарыс әсері
Жұмыссыздықтың негізгі түрі: Циклдік жұмыссыздық; Құрылымдық жұмыссыздық; Фрикциондық жұмыссыздық
Жұмыссыздықтың себебі: «Жұмысаралық» жағдай; Еңбек күшіне деген сұраныстың тапшылығы; Мамандыққа деген сұраныстың азаюы
Жұмыссыздықтың себептері: Мамандыққа деген сұраныстың азаюы; «Жұмысаралық» жағдай; Еңбек күшіне деген сұраныстың тапшылығы; Еңбек нарығында алғаш пайда болуы; Жұмыс орнын жоғалту; Жұмыстан өз еркімен кету
Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі: Фрикциондық және құрылымды жұмыссыздықтар деңгейлерінің сомасы; Циклдік жұмыссыздық 0 тен; Жасырын жұмыссыздық; Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілетін деңгей
Жұмыссыздықтың табиғи деңгейіне әсерін тигізеді: Кәсіподақ билігі; Еңбекақының ең төменгі мөлшері туралы заң
Жұмыссыздықтың табиғи дәрежесінде: Ресурстарды жұмыспен толық қамтумен үйлеседі; Фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздық болады
Жұмыссыздықтың түрлері: құрылымдық; циклдік; фрикционды
Жұмыссыздықтың экономикалық салдарының түрлері: Циклдік; Құрылымдық
ЖҰӨ дефляторы анықталады: Атаулы ЖҰӨ-нің нақты ЖҰӨ-ге қатынасы;
ЖҰӨ дефляторы анықталады; баға дефляторы; осы жылғы бағамен базистік жылдагы бағаның қатынасы; атаулы ЖҰӨ нақты ЖҰӨ ге қатынасы
ЖҰӨ дефляторы келесі тұжырым бойынша есептеледі: (Атаулы ЖҰӨ/нақты ЖҰӨ)*100%.
ЖҰӨ дефляторы: Инфляция деңгейін анықтауда қолданылады; Барлық бағалардың орташа мәнін есептейді; Жалпы баға деңгейін есептейді
ЖҰӨ компоненттері ретінде ескеріледі: Тұтыну, инвестициялар, мемлекеттік сатып алу, таза экспорт
ЖҰӨ мен ТҰӨ-нің ұлттық шоттарында “инвестициялар” түсінігі келесіні ескереді: Жылдың аяғына қорлардың өсуі
ЖҰӨ-ге енбейді: Шетелдіктердің иелігінде, бірақ осы елде орналасқан өндіріс факторларының табыстары;
ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері: Шығындар бойынша; Қосымша құн бойынша; Табыстар бойыншаЖІӨ кіріс жағында есептегенде қосылады: Салық; Рента; Жалақы
ЖҰӨ-нің құрамындағы факторлық табыстары: Таза пайызақы; Ренталық төлемдер
Инвестиция – бұл: Өндіріс құрал-жабдықтарына қажетті салымдар; Тұрғын үй объектісін салуға арналған салым; Мемлекеттік немесе жеке қаржының ұзақ мерзімдік салымдары
Инвестиция динамикасын анықтайтын фактор: Өндіріс технологиясындағы өзгерістер
Инвестиция динамикасын анықтайтын факторлар: Қолдағы негізгі капитал; Экономикалық күту; Таза пайда нормасы; Жиынтық табыс динамикасы; Нақты пайыз мөлшерлемесі
Инвестиция функциясы I=1000-50r арқылы берілген. Мұндағы r-нақты пайыздық қойылым. Номиналды пайыздық қойылым 8,6%-ға тең, ал инфляция қарқыны 2012 жылы 5 %-ға тең болса, 2012 жыл үшiн инвестиция көлемі: 820
Инвестиция функциясы I=800-30r арқылы берілген. Мұндағы r-нақты пайыздық қойылым. Номиналды пайыздық қойылым 12,4%-ға тең, ал инфляция қарқыны 2012 жылы 10,4 %-ға тең болса, 2012 жыл үшiн инвестиция көлемі: 740
Инвестиция функциясы I=900-25r арқылы берілген. Мұндағы r-нақты пайыздық қойылым. Номиналды пайыздық қойылым 7,4%-ға тең, ал инфляция қарқыны 2012 жылы 5,4 %-ға тең болса, 2012 жыл үшiн инвестиция көлемі: 850
Инвестиция: Өндіріс құрал-жабдықтарына қажетті салымдар; Тұрғын үй объектісін салуға арналған салым; Мемлекеттік немесе жеке қаржының ұзақ мерзімдік салымдары; Қозғалмайтын мүлікті сатып алу
Инвестициялар тұрақсыздығының негігі факторлары: ЖҰӨ циклдік ауытқулары; Инновациялардың бірқалыпсыздығы; Экономикалық күтулердің өзгергіштігі
Инвестициялық шығындар: Тұрғын үй салуға жұмсалған шығындар; Жаңа құрал-жабдықты сатып алу
Инвестицияның түрлері: Брутто инвестиция; Мемлекеттік инвестиция; Жеке инвестицияИнвестиция динамикасын анықтайтын фактор: Таза пайда нормасыИнфляцияның әлеуметтік зардаптары: Өмір сүру деңгейі төмендейді; Ұлттық табыстың қайта бөлінуі
Инфляция деңгейі есептеледі: Пааше индексі негізінде; Ласпейрас индексi негiзiнде; Фишер индексi негiзiнде
Инфляция деңгейі тәуелді: Ағымдағы және өткен мерзімдегі орташа баға деңгейлеріне
Инфляция деңгейі: Пааше индексі негізінде есептеледі; Бағалардың орташа деңгейінің салыстырмалы өзгеруі; ТБИ (тұтыну бағалары индексінің) негізінде есептеледі
Инфляция жағдайында кейбір бағалар: Баяу өзгереді; Жылдам өзгереді; Өзгермейд
Инфляция зардаптарының жағымсыз жақтары: Капиталды өндірістің нақты саласынан айналым саласына шығару; Халықтың тіршілік деңгейінің төмендеуі; Кәсіпкерлік қызмет деңгейінің құлдырауы
Инфляция қарқыны өзгеруіне байланысты инфляцияның негізгі түріне жатады: Баяу инфляция; Гиперинфляция; Қарқынды инфляция
Инфляция себептері: Мемлекеттік шығындардың өсуі негізінде болатын мемлекет бюджетінің тапшылығы; Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы; Өте жоғары салық деңгейі
Инфляция түріне жатады: Шығындар инфляциясы; Сұраныс инфляциясы; Ашық инфляция
Инфляция түрлері: Сұраныс инфляциясы; Ұсыныс инфляциясы
Инфляция: Ақшаның құнсыздануы; Бағалардың орташа деңгейінің өсу қарқыны; Өндіріс тауарлары мен көрсетілген қызметтердің жалпы шығын көлемі; Ақшаның сатып алу қабілетінің төмендеуі; Негізгі макроэкономикалық проблемаларға жатады; Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы дисбаланс; Тауарлар мен қызметтердің жалпы бағалар деңгейінің өсуі; Макроэкономикалық проблема
Инфляцияға карсы фискалды саясат ерекшелігі: Салық салу деңгейін арттыру; Мемлекеттік шығындарды қысқарту; Мемлекеттік шығындарды азайтып, салық салу деңгейін арттыру
Инфляцияға қарсы саясат - бұл: Міндетті резерв нормасын көбейту;
Инфляцияға қарсы фискалдық саясат құралдары: Салық салу қойылымын реттеу
Инфляциямен күрес жолдары: Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысты реттеу; Салық саясаты; Мемлекеттік шығындарды реттеу
Инфляцияның әлеуметтік зардаптары: Халықтың сатып алу қабілеті төмендейді; Өмір сүру деңгейі төмендейді; Ұлттық табыстың қайта бөлінуі
Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардаптары: Несие берушілердің жағдайы нашарлайды
ІS- LM моделі шегінде инвестициялардың көбеюі: Шығарылым мен пайыз мөлшерлемесін өсіреді;
ІS- LM моделінде мемлекеттік шығындардың өсуі келесі өзгеріске алып келеді: Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі жоғарылатады;
ІS және LM қисқтарының қиылысуы қелесi тепе-теңдікті сипаттайды: Тауарлар мен қызметтер нарығын және мен ақша нарығын;
ІS және LM қисықтарының қиылысу нүктесінде: Шығарылым көлемі мен пайыз мөлшерлемесі тауарлар мен ақша нарықтарындағы тепе-теңдіктің шартына сәйкес келеді;
ІS қисығы - ол: Пайыз мөлшерлемесі мен табыс деңгейі арасындағы кері байланыс
ІS қисығы жабық экономикада келесі функциямен сипатталады: Y=C(Y-T)+І(r)+G;
ІS қисығы жылжымайды, егер: Ақша массасы көбейсе.
ІS қисығы өзгермейді, егер: Ақша массасы көбейсе.
ІS қисығын жылжытады: Мемлекеттік шығыстар
ІS қисығының теріс көлбеуін келесімен түсіндіруге болады: Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары болса, соғұрлым инвестициялар мен жинақтар деңгейі төмен болады
І-S мөлшері оң болған жағдайда: Біз тауарларды көбірек импорттаймыз;
ІS-LM моделінде тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі жоғарылайды, егер: Мемлекеттік шығыстар өссе;
ІІІығын инфляциясы ненің нәтижесінде дамиды: AS қисығының солға жылжуының; Негизги ондіріс факторлары багасынын артуынан; Жиынтық ұсыныстың азаюынан
Капитал қозғалысы шотының жазылу нысаны: І-S;
Капиталды шығару формалары: Тікелей инвестициялар; «Портфельдік» инвестициялар; Қарыз капиталы
Капиталдың шекті өнімі сипаттайды: Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өскенін; Қосымша капитал бірлігін қолданғаңда өнім шығарудың қаншалықты өзгергенін; Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың өсімшесін
Капиталдың шектік өнімі: Қосымша капитал пайдалану нәтижесінде алған қосымша шығарылған өнім көлемі;
Кейнс кресі белгіленеді: Мемлекет араласуы арқылы жалпы тепе-теңдікке жету мүмкіндігі; AD-AS үлгісін қысқп мерзімдік макроэкономикалық талдауда қолдануды; Тауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңдікті
Кейнс кресті бейнелейді: Жоспарланған және нақты шығындардың теңдігін Y=E қисығы көрсетеді; Қорлардың жоспарланбаған өзгерісін көрсетеді; Мемлекет араласуы арқылы жалпы тепе-теңдікке жету мүмкіндігін; Тауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңдікті; AD-AS үлгісін қысқа мерзімдік макроэкономикалық талдауға қолдануды
Кейнс теориясы бойынша шығындар өз кезегінде анықталады: Инвестиция функциясымен; Тұтыну функциясымен
Кейнсиандық крес – ол: Жоспарланған шығыстар мен нақты шығындар қисыктарының қиылысуы
Кейнсиандық кресте тепе-теңдік орын алады, егер: Нақты шығындар=жоспарланған шығыстарға;
Кейнсиандық крестің талдауында жабық экономиканың тепе-теңдік шарты: Нақты шығыстар жоспарланған шығыстарға тең;
Кейнсиандық үлгі бойынша жиынтық ұсынысты талдау шарттары: Экономика өндіріс факторларының толық қамтамасыз етілмеген жағдайында жұмыс істейді; Баға атаулы мейлінше тұрақты; Нақты көрсеткіштер икемді; Өндіріс көлемі тепе-тең көлемнен жоғары болса, AS>AD; Түсім мен жоспарланған шығындар тең болса, AS=AD
Кейнсиандықтардың көзқарасы бойынша: Фискалды саясат экономиканы реттеуде маңызды;
Кейнстік көзқарасты жақтаушылар пайымдаудың жолын ұсынады: Инвестиция нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды; Тұтыну нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды; Мемлекеттік сатып алулар нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
Кейнстік көзқарасты жақтаушылар пайымдаудың мына жолын ұсынады: Тұтыну нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды; Мемлекеттік сатып алулар нарықты тепе-теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды;
Кейнстік үлгі бойынша экономиканың тепе-тендікте болу шарты: Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тең; Мемлекеттік бюджет балансталған; Жинақтар инвестицияларға тең
Кейнстік үлгіде: Макроэкономикалық саясат белсенді; Негізгі теңдеу Y=C+G+Nx; Фискалды саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
Келесi жағдайдың өзгеруі LM қисығын жылжытпайды: Пайыз мөлшерлемесі;
Келесi жағдайдың өзгеруі ІS қисығын жылжытпайды: Пайыз мөлшерлемесі;
Кәсіпкерлікке салық артқан сайын: AS көлемі қысқарады; Жиынтық ұсыныс көлемі кемиді;
Классикалык макроэкономикалық саясат құралдарын қолдану барысы: Икемсіз ұсыныстың болуы;
Классикалық жиынтық ұсыныс қисығы мына шарттар орындалғанда вертикалды: Факторлар толық пайдаланылады; Бағалар тұрақты емес
Классикалық жиынтық ұсыныс қисығы мына шарттар орындалғанда вертикалды: Жиынтық ұсыныс тұрақты; Факторлар толық пайдаланылады; Бағалар тұрақты емес
Классикалық макроэкономикалық саясат құралдарын қолдану бағыты: Икемсіз ұсыныстардың болуы
Классикалық үлгі бойынша жиынтық ұсынысты ұзақ мерзімде талдау шарттары: Экономика ресурстардың толық қамтылған жағдайында жұмыс істейді
Кобб-Дуглас функциясындағы α-параметрi білдіреді: Капитал үлесі;
Коммерциялық банк қызметі: Халықты несиелендіру; Іскерлікті несиелендіру; Кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу
Коммерциялық банк функциясы: Фирмалардың банктегі есеп шотын жүргізу
Көтерілу фазасында: Баға біртіндеп өсе бастайды
критерийлер:Бағаның өсу қарқыны; Инфляцияны күту және алдын-ала біліп отыру мүмкіндігі
Күтпеген инфляция нәтижесі ретінде байлык келесі жолмен қайта бөлінеді: Қарыз берушілерден оны алушыларға; Кредиторлардан заемщиктерге; Несие бергендерден несие алушыларға
Қай кезде жиынтық сұраныстың артуында өндірістің тепе-теңдік келемінің өсуі орындалады: АS қисығының аралық кесіндісінде; АS қисығының қалыпты кейнсиандық кесіндісінде
Қандай жолмен өкімет бюджет тапшылығынан бас тарта алады: Мемлекеттік шығыстарды азайту және салықтарды көбейту;
Қатаң жалақы мен шектеулі жұмыс орнының нәтижесінде пайда болады: Күтімді жұмыссыздық;
Қолайлы ауа райының жиынтық ұсынысқа әсері: Оң ықпал етеді; Жиынтық ұсыныс көлемі артады; AS қисығы оңға жылжиды
Қолдағы табыс - ол: Y-Т.
Қолдағы табысты есептегенде ескеру қажет: Жеке табыстан жеке салықтар мен салықсыз төлемдерді шегеру;
Қорлар: Ел экономикасындағы капитал; Жыл соңындағы жұмыссыздар саны
Қосылған құн: Өндірілген тауарлар мен қызметтер бағасы мен өндіріс үрдісінде түгелімен қолданылған тауарлар мен қызметтер бағасы арасындағы айырмашылық; Шығарылым мен аралық тұтыну арасындағы айырма; Өндірістік әдіс бойынша ЖҰӨ есептегенде қолданылады;
ҚР Ұлттық Банк функциясы: Ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету; Мемлекеттің алтын қорын сақтау; Ұлттық валютаны эмиссиялау
Құлдырау фазасында дағдарысқа қарсы шаралар: Салық мөлшерлемесін төмендету; Бюджеттен қосымша шығындар жасау; Ашық нарықта мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алу
Құрылымдық жұмыссыздық: Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты; Ұзак мерзімді; Кейбір мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады; Жұмыс күшіне сұраныс құрылымының өзгеруіне байланысты; Мәжбүрлі, ұзақ мерзімді сипаты; Мамандығы «ескіріп», кажет емес болған түлғалармен сипатталады; Мекемедегі қысқартуға байланысты босағандар
Құрылымдық жұмыссыздықтық пайда болу себебі: Жаңа мамандықты игерудің қиындықтары ; Ғылыми-техникалық прогресс нәтижесінің енгізілуі; Экономикада кейбір мамандықтар қажеттілігінің болмауы
Қысқа және ұзақ мерзімдік кезең айырмашылықтары: Қысқа мерзімдік кезеңде номиналды шамалар бояу өзгереді; Қысқа мерзімдік кезеңде баға деңгейі тұрақты; Ұзақ мерзімдік кезеңде номиналды шамалар жылдам өзгереді
Қысқа мерзім аралығында тауарлар мен қызметтерге бағалар: Бір деңгейде сақталады;
Қысқа мерзімді кезеңде ағымдағы колда бар табыс өскен сайын: АРС кемиді, АРS өседі; Отбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі
Қысқа мерзімді кезеңде ұсыныстың жағымсыз сілкінісi алып келеді: Баға деңгейі өседі; Тауарлармен қызмет көрсетулердің қымбаттайды; Бағалар деңгейі төмендейді; Өндіріс көлемi азаяды
Қысқа мерзімді кезеңде ұсыныстың қолайсыз сілкінісі неге келеді: Баға деңгейі өседі; Тауарлар мен қызмет көрсетулердің қымбаттауына; Өндіріс шығындарының өсуіне
Қысқа мерзімді кезеңде ұсыныстың қолайсыз сілкінісі: Баға деңгейі өседі; Тауарлар мен қызмет көрсетулердің қымбаттауына; Өндіріс шығындарының өсуіне
Қысқа мерзімдік кезеңде: Бағалар деңгейі тұрақты; Өндіріс факторлары толық пайдаланылмайды; Жиынтық ұсыныс көлемі айнымалы
Ласпейрес және Пааше индекстерін есептеу ерекшелігі: Пааше индексі өзгеретін тауар жиынын есептейді; Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезеңдегі тұтыну қоржынына кіретін тауарлар алынады
Ласпейрес және Пааше индекстерінің айырмашылықтары: Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезеңдегі тауарлар коржынындағы игіліктер құрамы алынады; Пааше индексі экономикадағы баға деңгейінің өсуін төменірек көрсетеді; Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы таурларды тұтыну құрылымының өзгеруі ескерілмейді; Пааше индексін есептегенде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну құрылымының өзгеруі ескеріледі;
Ласпейрес индексі = 0,5 Пааше индексі = 0,5. Фишер индексін есептеңіз: 0,5.
Ласпейрес индексін есептеуде: Базалық кезеңдегі тауарлар қоржынының құрылымы алынады; Ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну құрылымының өзгеруі ескерілмейді; Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейдіЛаффер қисығына сәйкес: Мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдері тек белгілі салық мөлшерлемесіне дейін өсіп, кеми бастайды; Салық мөлшерлемесі және мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдері арасында өзара байланыс бар; Салық мөлшерлемесін ұдайы өсіруге болмайды
М1 ақша агрегатын құраушы: Қолма-қол ақша; Ағымдық шоттағы қаржы; Қолма-қол ақша, депозиттер
М1 ақша агрегатына кіреді: Ақша чектері; Банк жүйесінен тыс қолдағы ақша; Чек депозиттері
М1-дің құрылымы: Металл және қағаз қолма-қол ақша + чектік салынымдар;
М2 – ақша агрегатына кірмейді: Депозит сертификаттары; 100 мың долл. жоғары мерзімдік салымдар; Коммерциялық қағаздар
М2 ақша агрегатының құрамына кіреді: М1+жедел салымдар; Қолма-қол ақша; Коммерциялық банктердегі мерзімді салымдар
М3 ақша агрегаты: М2+ірі мерзімді салынымдар (100 000 долл; және одан жоғары);
Макроталдаудың негізгі мәселесі: Ұлттық экономикаға әсер ететін негізгі факторларды анықтау; Макротұрақтылықты қалыптастыру
Макроталдаудың негізгі шешімдері: Жұмыссыздық денгейін төмендету; Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді жақсарту; макротұрақтылықты қалыптастыру
Макроэканомика секторлары: Фирмалар; Үй шаруашылығы; Мемлекет
Макроэкономика ғылымы зерттейтін сұрақтар: Жұмыссыздық
Макроэкономика зерттемейді: Жеке фирманың өнім шығарылымын;
Макроэкономикада маңызды деп есептелетін «қор-ағын» ұғымының көрсеткіштері: Ағымдағы операция шоттары және шетел инвестициясының сальдосы; Инвестиция және негізгі капитал; Қор және байлық
Макроэкономикалық әдіс: Модельдеу; Көрсеткіштерді агрегеттау
Макроэкономикалық зерттеуде қолданылады: Филлипс, Лаффер қисықтары; Кейнс кресі; AD-AS, IS-LM үлгілері Макроэкономикалық талдаудың негізгі мәселелері: Жұмыспен қамту; Ұлттық өндірістің серпініМемлекеттің тұрақтандыру саясатының мақсаты: Сілкініс салдарын реттеу; Жұмысбастылық пен өнім өндіруді тепе-теңдік жағдайға келтіру; Жұмыссыздықты жою
Макроэкономикалық зерттеудің негізгі әдістері: Агрегаттау; Модельдеу
Макроэкономикалық көрсеткіш: Жұмыссыздық деңгейі; Инфляция қарқыны
Макроэкономикалық көрсеткіштер: ЖҰӨ,ТҰӨ; ЖҰӨ, жұмыссыздық, бағ; ; ЖІӨ,ТҰӨ,ҰТ
Макроэкономикалық мақсаттар: Тұрақты экономикалық өсу және ресурстардың толық қамтылуы; Инфляция деңгейін төмендету; Төлем балансының тепе-теңдігі
Макроэкономикалық ойдың кейнстік мектебі: 1936 жылы британ экономисті Дж.М.Кейнспен негіізі қаланған; Аралас экономикалық жүйені жақтаушы болып табылады; У. Филипс, Б. Бернанке, Дж. Тобин, Г. Мэнкью сияқты және басқа да экономисттер сияқты өкілдері бар;
Макроэкономикалық ойдың классикалық мектебі: Он жетінші ғасырда негізі қаланған; Жиынтық сұраныс жиынтық ұсынысты туғызатындықтан, олардың арасында дисбаланс болуы мүмкін емес деп тұжырымдайды; А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, А. Маршалл, А. Пигу сияқты және басқа да экономисттер сияқты өкілдері бар;
Макроэкономикалық ойдың монетаристік мектебі: Ақшаның сандық теориясы (MV = PY) қалыптастырды; Монетарлы саясат маңыздылығы; Ақша ұсынысы экономиканың өсуі үшін басты критерии болып табылады деп тұжырымдайды;
Макроэкономикалық саясат құралдары: Бюджет-салық саясаты; Ақша-несие саясаты; Сыртқы сауда саясаты
Макроэкономикалық саясат: Несие-ақша саясаты; Фиксалдық және монетарлық саясаттар; Бюджет-салық саясаты; Сыртқы сауда саясат
Макроэкономикалық талдау қолданылады: Мемлекеттік бюджеттің жағдайын анықтауда; Ақша нарығындағы тепе-теңдікті талдауда; Экономикада жұмыспен қамтылу деңгейін анықтауда
Макроэкономикалық үлгі: Әр түрлі экономикалық құбылыстар мен үрдіс арасында пайда болатын функционалдық байланыс; Ашық экономиканың айналым үлгісі; AD-AS; Кейнс кресі; Солоу үлгісі
Макроэкономикалық үлгілері: Кейнс кресі; Филипс пен Лаффер қисығы; Солоу үлгісі
Макроэкономиканың агрегатталған көрсеткіштері: Жиынтық сұраныс; Жалпы ішкі өнім; Жиынтық ұсыныс
Макроэкономиканың ерекше белгілері: Тұтастай экономиканың қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын зерттеу; Инфляцияның себептерін талдау
Макроэкономиканың ерекше белгісі: Тұтастай экономиканың қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын зерттеу; Ақша айналысының және экономикалық жүйе тепе теңдігін зерттеу
Макроэкономиканың зерттеу пәні: Тұрақты экономикалық өсу жағдайын қамтамасыз ету; Мемлекеттегі жұмыссыздық деңгейі; Инфляция деңгейін төмендету
Макроэкономиканың спецификалық әдісі: Көрсеткіштерді агрегаттау; Үлгілер құру; Көрсеткіштерді агрегаттау және үлгілер құру
Мемлекет шығыдарының өсуі IS-LM үлгісінде келесі өзгерістерге алып келеді: IS қисығы оңға жоғары жылжиды; Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі жоғарылайды; Тепе-теңдік табыс көлемі
Мемлекет шығыдарының төмендеуі IS-LM үлгісінде келесі өзгерістерге алып келеді: IS қисығы солға төмен жылжиды; Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі төмендейді; Тепе-теңдік табыс көлемі төмендейді
Мемлекеттiк шығындар мультипликаторы: Мемлекеттiк шығындардың 1 бiрлiкке өзгеруi, тепе-тең табыс деңгейiн қаншаға өзгертетiнiн көрсетедi
Мемлекеттік бюджет тапшылығы - ол: Мемлекеттік шығыстардың оның табыстарынан артықшылығы;
Мемлекеттік бюджет тапшылығын азайтады: Салықтық жүйені жаңарту арқылы бюджетке түсімдерді көбейту;
Мемлекеттік жинақтар – ол: T- G
Мемлекеттік реттеудің құралы болып есептелмейді: Тұтынушылық талғамдарды реттеу
Мемлекеттік шығыстарды қаржыландыру тәсілдеріне жатпайды: Зейнетақы төлеу
Мемлекеттік шығыстардың 100 бірлікке артуы (IS-LM моделi аркылы): Табыстың тепе-тендiк денгейін 100/(1-МРС) шамаға арттырады;
Мемлекеттік шығыстардың азаюы ІS қисығын: Солға жылжытады;
Мемлекеттік шығыстардың көбеюі: ІS қисығын оңға жылжытады;
Мемлекеттік шығыстардың мультипликаторы - ол: Табыстың өсімінің мемлекеттік шығыстардың өсіміне қатынасы
Мемлекеттік шығыстардың өсуі ІS қисығын қандай шамаға жылжытады: ΔG/(1-МРС).
Мемлекеттің ағымдағы шығыстары: Мемлекеттік сатып алу, жеке секторға трансферттер, мемлекеттік қарыз бойынша %-дар;
Мемлекеттің инфляцияға қарсы шаралары: Ақша массасын шектеу; Есеп мөлшерлемесін көтеру; Салық түсімдерін көтеру
Мемлекеттің тұрақтандыру саясатының мақсаты: Сілкініс салдарын реттеу; Жұмысбастылық пен өнім өндіруді тепе-теңдік жағдайға келтіру; Жұмыссыздықты жою
Міндетті резервтік норма (мөлшерлеме): Ұлттық Банкпен тағайындалады; Ең алдымен ақша массасын шектеу құралы ретінде енгізіледі
Монетарлық саясат құралдары: Пайыз мөлшерлемесін өзгерту; Ашық нарықтағы операциялар; Міндетті резервтер нормасын өзгерту
Монетарлық саясаттың құралы болып табылмайды: Салықтық мөлшерлемелерді өзгерту;
Монетарлық саясаттың құралы: Ашық нарықта операциялар;
МРС=0,6 болған жағдайда колдағы бар табыс 100 мың теңгеге өсті, онда: Тұтыну көлемі 60 мың теңгеге көбейеді;
МРС=0,6 болған жағдайда мемлекеттік шығыстар 100-ге артса, онда әрбір берілген % мөлшерлемесінде ІS қисығы келесі шамаға оңға жылжиды: 250
МРС=0,75 болған жағдайда мемлекеттік шығыстар 100-ге артса, онда әрбір берілген % мөлшерлемесінде ІS қисығы келесі шамаға оңға жылжиды: 400
МРС=0,8 болған жағдайда колдагы бар табыс 100 мын теңгеге ості, онда: Тұтыну көлемі 80 мың теңгеге көбейеді;
МРС=0,8 болған жағдайда мемлекеттік шығыстар 100-ге артса, онда әрбір берілген % мөлшерлемесінде ІS қисығы келесі шамаға оңға жылжиды: 500
МРС=0,8 болған жағдайда салықтардын 100-ге азайса, онда әрбір берілген % мөлшерлемесінде ІS қисығы келесі шамаға оңға жылжиды: 400
Мына шамалардың қайсысы табыстар бойынша есептелген ЖҰӨ-ге енбейді: Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Мына шамалардың қайсысы шығыстар бойынша есептелген ЖҰӨ-ге енбейді: Жалақы
Нақты айырбас бағамына әсер ететін факторлар: Елдің ішіндегі бюджет-салық саясаты; Сыртқы сауда саясатының әсері; Инвестициялық сұраныстың өзгеруі; Мемлекеттік салықтардың өзгеруі; Инвестицияның сұранысы; Мемлекеттік жинақтың өзгеруі
Нақты айырбас бағамының жоғарлауы сипаттайды: Отандық тауарлар бағасының қатысты қымбатталуын.
Нақты айырбас бағамының жоғарылауы (ұлттық валютаның құнсыздануы) әкеледі: Отандық тауарлар бағасының қатысты қымбатталуы.
Нақты айырбас бағамының төмендеуі сипаттайды: Отандық тауарлар бағасының қатысты арзандауын
Нақты ақшаға сұраныс тәуелді: % мөлшерлемесі мен табыс деңгейіне;
Нақты валюта бағамы - бұл: 2 елде өндірілген тауардың салыстырмалы бағасы;
Нақты жалақы – ол: Өндірілген өнім бірлігінде көрсетілген еңбек ақы;
Нақты және атаулы пайыз мөлшерлемесі арасындағы айырмашылық келесімен айқындалады: Инфляция қарқындарын есептеу
Нақты ЖІӨ көлеміне әсер етеді: Тауарлар мен қызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары; Жалпы жеке инвестициялар
Нақты ЖІӨ өлшейді: Базистік жылдың бағаларындағы ағымдағы шығарылым; Базистік жылдағы бағалармен; Инфляцияны ескеріп, баға индексі арқылы; Өткен уақыттағы бағалармен
Нақты ЖІӨ өлшенеді: Инфляцияны ескеріп, баға индексі арқылы; Өткен уакыттағы бағалармен; Базистік жылдағы бағалармен
Нақты ЖІӨ сипаты: Номиналды ЖІӨ көлемі мен бағалар индексіне байланысты; Ағымдық бағалар негізінде есептеледі; Инфляция деңгейі ескеріледі
Нақты ЖІӨ сипаты: Тұрақты бағадағы өнім шығару көлемін анықтайды; Инфляция деңгейі ескеріледі; Номиналды ЖІӨ көлемі мен бағалар индексіне байланысты
Негізгі макроэкономикалық субъектілер: Ұлттық тұтынушылар жиынтығы біртұтас субъект ретінде; Кәсіпкерлік сектор; Мемлекет; Фирма
Негізгі макроэкономикалық үлгі: Солоу үлгісі; Нарықтық үлгі; IS-LM үлгісі; Шеңберлі ағым үлгісі; Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс үлгісі;
Негізгі өндіріс факторлары: Еңбек, капитал, табиғи ресурстар және кәсіпкерлік қабілеттілік;
Неоклассикалық және кейнстік көзқарасқа ортақ үлгі: IS-LМ; IS-LМ, АD-АS; АD-АS
Номиналды пайыз мөлшерлемесінің өзгеру себебі: Инфляция қарқынының өзгеруі; Пайыз мөлшерлемесі мен инфляция қарқынының өзгерулері; Нақты пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі
Оукен заңы келесілердің арасында тәуелділікті қарастырады: Жұмыссыздық және ЖҰӨ;
Оукен заңы Шынайы жұмыссыздық деңгейінің заңы; Егер нақты жұмыссыздық деңгейі шынайы жұмыссыздықдейгеінен 1 % артып кетсе, нақты ЖІӨ потенциалды ЖІӨ-нен 2-3 % артта қалады; Конъюктуралық жұмыссыздық деңгейі мен ұлттық табыстың байланысын көрсетеді
Оукен заңына сәйкес фактілік жұмыссыздық деңгейінің оның табиғи деңгейінен 1 %ға артуы фактілік ЖҰӨ нақты ЖҰӨ көлемінен келемідей шамаға қалуына алып келеді: 2 %; 2,5 %; 3 %
Өзге жағдайлар тең шартында тежеушілік ақша саясаты: Ақша массасын қысқартуға тиісті;
Өндіріс факторларына жатады: Еңбек; Жер; Капитал
Өндіріс шығындары инфляциясының себебі: Өнім бірлігіне шаққандағы орташа шығындардың артуы; Өндіріс шығындарының өсуімен байланысты бағалардың өсуі
Өндірістік функция Y= F (К, L) көлемнен кемімелі қайтарымдылығы бар F (2zK, 2zL) > zY; F (8zK, 8zL) >4zY; F (10zK, 10zL) >8zY
Өндірістік функция Y= F (К, L) көлемнен өспелі қайтарымдылығы бар; F (zK, zL) <2zY; F (zK, zL) <4zY; F (2zK, 2zL) <8zY
Өндірістік функция Y=F (К, L) көлемнен тұрақты қайтарымдылық бар; F (zK, zL) = zY; F (2zK,2 zL) =2 zY; F (4zK, 4zL) = 4zY
Өндірістік функцияның көлбеу бұрышының тангенсі:Капиталдың шекті өніміне сәйкес; МРК-ны анықтайды; Капиталдың әр бірлікке өзгергендегі өнім көлемін анықтайды
Өндірістік функцияның көлбеу тангенс бұрышы анықтайды: МРК; Капиталдың шекті өнімін; Капиталдың әр бірлікке өзгергендегі өнім көлемін
Өндірістік функцияның масштабтан тұрақты қайтарымы: zY=F(zK,zL).
Өндірістің орташа шығындарының өсу себептері: Салықтардың өсуі; Ресурстар бағасының өсуі
Өнеркәсібі өркендеген мемлекеттерде ақша жиыны құрамын анықтау үшін қолданылатын агрегаттар: М1,М2; М3; L
Өрлеу фазасындағы дағдарысқа қарсы маңызды шаралар: Салық мөлшерлемесін көтеру; Есеп мөлшерлемесін көтеру; Ашық нарықта мемлекеттік құнды қағаздарды сату
Өтімділік түсіндіреді: Қолма-қол ақшаға ауысу қабілеті;
Өтімділікті қалау теориясына сәйкес: Пайыз мөлшерлемесі жоғарылағанда ақшаға сұраныс төмендейді;
Пааше индексін есептеуде: Ағымдағы жылдағы тауарлардың көлемі ескеріледі; Ағымдағы кезеңдегі тауарлар қоржынының құрылымы алынады; Базалық кезеңдегі тауарлар қоржынының құрылымы алынбайды
Протекционистік сауда саясатының ерекшелігі: Таза экспорт өседі; Ұлттық экономиканы қолдау саясаты
Р.Солоу моделі бойынша бір жұмысбастыға есепке алғанда шығару көлемінің тұрақты өсуі келесімен түсіндіріледі: Технологиялық прогресспен; Халык санының өсуімен; Халық санының өсуімен және технологиялық прогресспен
Р.Солоу үлгісіндегі қор жинаудың тиімді нормасы: Э.Фелпстың «Алтын ережесіне» сәйкес; «Алтын ережеге» сәйкес; Э.Фелпстың ережесіне сай
Р.Солоу үлгісіндегі технологиялық өзгерістер: Өндірістік функция Y=F(K, L·; арқылы сипаттайды; Еңбек тиімділігінің тұрақты қарқынының өсуіне байланысты
Ревальвация - ол: Тұрақты айырбас бағамын жоғарылату;
Резервтеу нормасы тәуелді: Пайыз мөлшерлемесі өсуінен; Ақша мультипликаторына; Коммерциялық банктердің артық резервтерінен
Резервтеу нормасынын көбеюі алып келедi: Ақша массасының азаюына
Рестрикциялық ақша-несие саясатының ерекшелігі: Екінші деңгейлі банктердің несиелік операциялар көлемін шектеу; Сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін арттыру
С=25+0,7 (У-Т) тұтыну функциясының экономикалық түсінігі: Автономдық тұтыну =25, қолма-қол табыстың бір теңгесінен 0,7-і тұтынуға, 0,3-і қаражат қор жинақтауға бағытталады; 0,7 коэффициенті тұтынуға шекті бейімділікті көрсетеді
Салық ставкасынын өсуі ІS қисығын қандай шамаға жылжытады: MPC/(1-МРС)*.ΔT
Салықтардың азаюы жылжытады: Жоспарланған шығыстар сызығын жоғары және ІS қисығын оңға;
Салықтардың қысқаруы ІS қисығын: Оңға жылжытады
Салықтық мультипликаторы - ол: Табыст өсімінің салықтардың өсіміне қатынасы
Сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі бойынша: Таза экспорт нақты айырбас бағамының өзгеруіне сезімталдыгы жогары;
Солоу моделінде жинақ нормасын жоғарылатқанда: Тұрақты капиталмен қорлану деңгейі өседі;
Солоу моделіндегі өндірістік функциясы келесідей: y=f(k);
Солоу үлгісі бойынша экономикалык өсу негізгі факторлары: g - техникалық прогресс қарқыны; s - қор жинағының нормасы; п - халықтың өсу қарқыны
Солоу үлгісінде жиынтық сұранысты анықтайтын фактор: Бір жұмысбастыға шаққандағы инвестиция; Бір жұмысбастыға шаққандағы инвестиция және тұтыну; Бір жұмысбастыға шаққандағы тұтыну
Солоу үлгісінің экзогенді айнымалылары: g - техникалық прогресс қарқыны; s - қор жинағының нормасы; n - халықтың өсу қарқыны
Соңғы өнімге жатқызылады: Қайта өндіру мен қайта сатуға жатпайтын өнім; Соңғы тұтуны мен жинақтау үшін пайдаланылатын өнім; Экспортталатын өнім;
Стагфляция кезінде: Орташа шығындар арта түсіп, жиынтық ұсыныс азаяды; Инфляция мен жұмыссыздықтың өсуі; Өндірістің тоқырауымен қатар инфляция мен жұмыссыздық арта түседі
Сұраныс инфляциясының ақшалық факторлары: Мемлекеттік бюджет дефициті
Сұраныс сілкінісі байланысты болады: Ақша ұсынысының күрт өзгеруіне; Инвестициялық сұраныстың күрт өзгеруіне; Кәсіпорындардың белсенділігінің өсуіне
Сыртқы сауда саясатының мақсаты: Отандық тауарды сыртқа көбірек өткізу; Импортты шектеу; Экспортты ынталандыру
Табыс бойынша ЖҰӨ құрамына есептелмейді: Мемлекеттік шығыстар және экспорт
Табыстар әдісі бойынша ЖІӨ есептеуде қолданылады; Корпорациялар пайдасы; Жалақы; Капиталға пайыз
Табыстар мен шығындар үлгісінде «инъекция» көрсеткіштері: Мемлекеттік шығындар; Инвестициялар; Отандық экспортталған тауарларды сатып алуға жұмсаған шетел тұтынушыларының шығындары
Тағайындалатын бағам режимінде теңдестік бағаның өсуі алып келеді: Валюталық интервенцияға; Валюталық кұнсыздануына; Девальвацияға
Тағайындалатын бағам режимінде теңдестік бағаның өсуі: Ревальвация; Ұлттық валютаның қымбаттауы; Теңгенің қымбаттауы
Тағайындалатын валюта бағамы әдісінің ерекшелігі: Макроэкономикалық тұрақтандыру үшін валюта бағамы тұрақтандырылады; Валюта бағамын ұлттық банк тағайындайды; Валюта тапшылығын мемлекет жоюы керек
Тағайындалатын валюта бағамы әдістері: Ішкі макроэкономикалық реттеулер; Резервтерді қолдану; Сауда саясаты
Тағайындалатын валюта жағдайындағы тапшылықты жою әдістері: Резервтерді қолдану; Сауда саясаты; Ішкі макроэкономикалық реттеулерТұтыну функциясы берілген С=25+0,7(У-Т). Осы функцияның коэффиценттеріне экономикалық түсініктеме беріңдер: Қолдағы табыстың 70% тұтынуға, ал 30% қорға жиналады; Автономдық тұтыну =25, қолма-қол табыстың бір теңгесінен 0,7–і тұтынуға, ал 0,3-і қаражат қор жинақтауға бағытталады; 0,7 коэффиценті тұтынуға деген шекті биімділікті көрсетеді
Таза ағымдық трансферттер: Жеке аударымдар; Сыйлықтар; Жәрдемақы; Зейнетақы; Мемлекеттік аударымдар; Стипендия
Тауар - ақша тепе-теңдігінің үлгісі:IS-LM
Тауарлар мен қызметтер нарығында тепе-теңдікке жету үлгісінің негізі: Тепе-теңдік табыстар шығындарға тең болғанда қалыптасады; Тепе-теңдік қалыптасады, егер S (Y) = I (r)
Тауарлар мен қызметтердің импорты да, экспорты да жоқ экономика, бұл: жабық экономика
Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі мен ақша массасының ауытқу себебі: Ақша нарығындағы экзогенді айнымалыларға байланысты; Ақша ұсынысының өзгеруі
Тоқырау кезеніңде бюджет дифициті; Өседі;
Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты: Қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулері; s және і-дің жоғары нормасы; Қор жинақтау мен инвестицияның жоғары нормасы
Толық конверттелген ұлттық валюта - бұл: Ұлттық валютаны еркін әкелу және әкету мүмкіншілігі бар;
Төлем балансы дефицитіне әсер етеді: Капитал қозғалысы шотының жағдайы; Ағымдағы операциялар шотының жағдайы; Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайы
Төлем балансы: Ағымдағы операциялар негізінде есептеледі; Бір жыл ішіндегі бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы барлық келісімдердің қорытынды жазбаларын сипаттайды; Капитал қозғалысының балансы негізінде есептеледі; Еліміздің тауармен, қызметпен және капиталмен халықаралық алмасуға қатысуын сипаттайды; Сауда балансының жай-күйін бейнелейді; Нәтижесінде құндылықтар жылыстайтын және елге валюта түсетін мәмілелер жатады; Нәтижесінде ел сатып алатын құндылықтарға айырбас ретінде валюта шығындайтын мәмілелер жатады
Төлем балансының ағымдағы операциялар шотында көрсетіледі: Сауда экспорты; Сауда импорты; Шетелден таза экспорттық төлемдер
Төлем балансының құраушылары: Капитал қозғалысының шоты; Ағымдағы операциялар шотының жағдайы; Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайы; Пайыз мөлшелемесі
Төлем балансының негізгі құрылымының құраушылары: Капитал қозғалысының есебі; Ағымдағы операциялар есебі; Ресми резервтер есебіТөлем балансы дефицитіне әсер етеді: Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысыТұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар: Тұтынушы қарыздарының көлемі Төлем балансының тармақтары: Қорлардың соңғы өзгерісі Төлем балансы дефицитіне әсер етеді: Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы; Ағымдағы операциялар шотының жағдайы
Төлем балансының тармақтары: Ағымдағы операциялар; Капитал қозғалысының балансы; Қорлардың соңғы өзгерісі
Төменде берілгендердің қайсысы сұраныс сілкінісімен байланысты: Ақша сұранысының күрт өзгерісі; Инвестициялық сұраныстың тосын өзгерісі; Ақша айналымы жылдамдығының күрт өзгерісі
Төменде берілгендердің қайсысы ұсыныс сілкінісімен байланысты: Табиғи апаттар; Ресурстарға бағаның күрт өсуі; Заңдылықтардағы тосын өзгерістер; Халықаралық мұнай картельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі; Кәсіподақ күресі
Төменде көрсетілгендердің кайсысы экономикалық өсу факторларына жатады: Технологияларды өндірісте қолдану; Табиғи ресурстардың саны мен сапасы; ; Еңбек ресурстарының саны мен сапасы
Трансферттік төлемдер: Тауар және қызмет ағындарына байланысты емес мемлекеттік төлем; Зейнетақы; Жәрдемақы
Тұтыну бағаларының индексі (ТБИ) мен ЖІӨ дефляторы көрсеткіштері арасындағы айырмашылық: ЖІӨ дефляторы өзгермелі тауарлар жинағына есептеледі; ТБИ өзгермейтін қызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді; ТБИ қызметтер мен тауарлар «қоржынының» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды
Тұтыну бағаларының индексі: Статистикалық көрсеткіш; Өзгермейтін қызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді; Өмір сүру деңгейінің өзгеруін сипаттайды; Инфляциямен байланысты; Әр жылға есептеледі; Қызметтер мен тауарлар «қоржынының» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды
Тұтыну бағасының индексі өскенде, доллардың сатып алу қабілеті: Артады
Тұтыну бағасының индексі:«Қоржынның» құрамы базалық жыл деңгейінде шектеледі; Ласпейрес индексі; Қызметтер мен тауарлар «қоржынының» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды
Тұтыну және жеке қор жинағының динамикасын өзгерісін анықтайтын факторлар: Экономикалық күту; Салық салу деңгейі
Тұтыну мен қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар: Тұтынушылардың қарыздарының көлемі; Баға деңгейі; Үй шаруашылығының табысы; Салық салу деңгейі; Үй шаруашылығында жиналған байлық; Экономикалық күту;
Тұтыну функциясы берілген С=25+0,7(У-Т). Осы функцияның коэффициенттеріне экономикалық түсініктеме беріңдер: 0,7 коэффициенті тұтынуға деген шекті бейімділікті көрсетеді; Автономдық тұтыну =25, қолма-қол табыстың бір теңгесінен 0,7-і тұтынуға, ал 0,3-і қаражат қор жинақтауға бағытталады; Қолдағы табыстың 70% тұтынуға, ал 30% қорға жиналады
Тұтыну функциясы мыналар арасындағы байланысты көрсетеді: Тұтыну көлемі мен автономды тұтыну, тұтынуға шекті бейімділік және қолдағы бар табыс
Тұтыну функциясы мыналардың арасындағы байланысты көрсетеді: Қолдағы табыс пен автономды тұтыну, тұтынуға шекті бейімділік және қолдағы бар табыс; Тұтыну көлемі мен автономды тұтыну, тұтынуға шекті бейімділік және қолдағы бар табыс; Автономды тұтыну, тұтынуға шекті бейімділік және қолдағы бар табыс
Тұтыну функциясының графигіндегі биссектриса сипаттайды: Нақты және жоспарланған шығындар тең сызық; Автономды тұтыну нөлге тең; Үй шаруашылықтарының табысы шығындарына тең нүктелер
Тұтынуға шекті бейімділік - ол: Тұтыну өсімінің қолдағы табыс өсімінің бірлігіне қатынасы; Тұтыну көлемінің өсімі мен қолда бар табыстың өсімінің қатынасы
Тұтынуға шекті бейімділік: Тұтыну өсімінің қолдағы табыс өсімінің бірлігіне қатынасы
Үй шаруашылығы қор жинағының мотивтері: Балалардың болашағын қамтамасыз ету; Кәрілікті қамтамасыз ету; Кездейсоқ жағдайлардан сақтану; Қымбат тауарларды сатып алу;
Ұзақ мерзім кезеңінде экономикадағы өндіріс деңгейі мынаған байланысты анықталады: Ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне; Еңбек, капитал мөлшері мен технология деңгейіне
Ұзақ мерзімде бағалар: Өзгермелі
Ұзақ мерзімді кезеңде жұмыссыздықтың табиғи деңгейінің артуына әсер етеді: Жұмыс күшінің құрамында зейнеткерлер үлесінің өсуі; Экономикадағы жиі құрылымдық өзгерістер; Жұмыс күшінің құрамында жастар үлесінің өсуі; Жалақы;
Ұзақ мерзімді экономикалық өсуді зерттейді: Солоу моделі;
Ұзақ мерзімдік кезеңде AS қисығы: Жиынтық ұсыныс тұрақты болғанда баға деңгейінің өзгеретіндігін көрсетеді; Өзінің потенциалды (әлеуетті) өндіріс көлемінде тұрақты, яғни өнім тұрақты; Вертикаль сызық
Ұқыптылық парадоксының мәні: Көбірек жинақтауға ұмтылу бұрынғы көлемінен кем жинақтауға әкеледі; Жинақтаудың өсуі инвестицияны өсірмейді; Қоғамның көбірек үнемдеуге ұмтылуынан азырақ көлемде қор жиналуы
Ұлттық байлық: Материалды және мәдени кұндылыктар
Ұлттық банк ақша ұсынысын азайтса: AD қисығы солға қарай жылжиды; Жиынтық сұраныстың қысқаруы байқалады
Ұлттық банк қызметі: Есепттік мөлшерлемені реттеу; Қағаз-ақша белгілерін эмиссиялау; Ақша нарығындағы тепе-теңдікті реттеу
Ұлттық банктің ашық нарықтағы операциялары: Ұлттық Банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатуы; Ұлттық Банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуы; Депозиттердің минималды үлесін өзгертуі
Ұлттық валюта бағамы құнсызданғанда: Ұлттық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігі төмендейді
Ұлттық валюта жетіспеушілігін жоюдың тәсілдері: Валюталық бақылау жүргізу; Ішкі макроэкономикалық реттеу; Резервтерді қолдану
Ұлттық деңгейдегі қоғамдық өндірістің нәтижелерін анықтайтын макроэкономикалық көрсеткіштер: Ұлттық табыс; Ұлттық өнім; Ұлттық байлық
Ұлттық жинақтардың тұжырымы: Y-C-G;
Ұлттық табыс – ол: Рента, жалақы, капиталға пайыз, меншіктен түсетін табыстар мен корпорациялардың пайдасы
Ұлттық табыс (ҰТ): ТҰӨ-жанама салықтар; ЖҰӨ-амортизация-жанама салықтар; Барлық табыстардың қосындысы
Ұлттық табысты есептеуде келесілер есепке алынады: Корпорациялар пайдасы мен меншіктен алынатын түсім; Рента мен таза пайыз; Еңбек ақы мен жалақы
Ұлттық табыстың негізгі компонеттері: ТҰӨ - жеке салықтар; Ренталық түсімдер; Фирмалар пайдасы
Ұлттық шоттар жүйесінде тұрғын үйді сатып алу шығындары ЖҰӨ-нің қай құраушысына кіреді: Инвестиция шығындарына
Ұлттық шоттардың негізгі теңдестігінің нысаны келесі: (І-S)+NX=0;
Ұлттық экономиканың көрсеткіші ретінде ЖІӨ кемшіліктері: Кейбір (қоғамдық) игіліктердің нарықтық бағасы болмағандықтан, олар шартты есептелген құн бойынша ескеріледі; Көлеңкелі экономика нәтижелері ескерілмейді; Ақпарат жинау бағдарламасының жан-жақты болмағандығы
Ұсыныс инфляциясының себептері: Электроэнергия бағасының өсуі; Экологиялық мәселелер; Шикізат бағасының өсуі
Ұсыныс сілкінісі байланысты болады: Төтенше жағдайларда; Баға сілкінісіне
Ұсыныс сілкінісімен байланысты: Тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну; Халықаралық мұнай картельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі; Кәсіподақ күресі
Ұсыныс сілкінісімен байланысты: Халықаралық мұнай картельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі; Кәсіподақ күресі; Заңдылықтардағы тосын өзгерістер; Табиғи апаттар; Ресурстарға бағаның күрт өсуі; Қоршаған ортаны қорғау шығындарына байланысты заң қабылдау
Ұсыныстың негативті сілкінісі мыс, энергетика тасымалдаушыға бағалардың өсуі қысқа мерзімді уақытта неге әкеледі?; Сату көлемінің төмендеуіне; Бағалардың өсуі және сату көлемінің төмендеуіне; Бағалардың өсуіне
Филлипс қисығына сәйкес: Қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық пен инфляция арасында кері тәуелділік байқалады; Қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық кемігенде инфляция өседі; Қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық өскенде инфляция азаяды
Фирма инвестицияларының мотивтері: Нақты пайыз мөлшерлемесі; Пайда табу мақсаты; Таза пайда нормасын барынша көбейту
Фискалды саясат төлем балансы жағдайына келесі бағытта әсер етеді: Табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы; Табыс деңгейіне әсер арқылы; Пайыз мөлшерлемесі арқылы
Фишер индексі: Ласпейрес индексіне тәуелді; Пааше индексіне тәуелді; Ласпейрес және Пааше индекстерінің орташаландырады
Фишер теңдеуінің көрінісі: і=r+ п;
Фишер теңдеуінің құраушысы: Нақты пайыз мөлшерлемесі; Нақты пайыз мөлшерлемесі және инфляция қарқыны; Инфляция қарқыныФиллипс сызығы көрсетеді: Инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі өзара қарама-қарсы; Қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық кемігенде инфляция өседі; Инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі арасындағы кері байланыс
Фишер теңдігі: i=r+П; Номиналды пайыздық қойылым мен инфляция қарқынының байланысын көрсетеді; МV=PY
Фрикциондық жұмыссыздық:Біліктілікке байланысты жұмыс іздеу; Қоныс аудару себебінен; Өз еркіне байланысты; Қысқа мерзімді; Мекен-жай ауыстыруына байланысты пайда болады; Жаңа жұмыс орнына орналасуды күту
Циклдардың негізгі типтері: Китчин; Митчелл
Циклдіқ жұмыссыздық: Жұмыссыздықтың нақты деңгейінің табиғи деңгейінен ауытқуы; Экономикалық цикл фазасына байланысты; Сұраныс тапшылығына байланысты жұмыссыздық; Жұмыссыздықтың нақты дәрежесінің табиғи дәрежесінен артықшылығы; Құлдырауда пайда болады; Жалпы жұмыс күшіне деген ұсыныстың сұраныстан көп болуы
Шағын ашық экономика: Әлемдік процент ставкасына іс жүзінде ешқандай ықпал етпейтін экономика; Әлемдік процент ставкасы маңызды әсерін тигізеді; Әлемдік нарықта шамалы үлесі бар экономика;
Шағын ашық экономикаға қатысты пікірлері дұрыс: Таза экспорттың мөлшері ұлттық кіріске тәуелді; Инвестициялар мөлшері әлемдік пайыз мөлшерлемесіне тәуелді; Импорттың мөлшері импорттауға шекті бейімділікке тәуелді
Шет ел мемлекеттерінде ынталандырушы бюджет-салық саясат жүргізу нәтижесінде: Инвестиция деңгейін төмендетеді; Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өзгертеді; Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өсіреді
Шетел мемлекеттері үкіметтерінің салық мөлшерлемесін жоғарылату алып келеді: Әлемдік пайыз мөлшерлемесінің төмендеуіне;
Шығын инфляциясы ненің нәтижесінде дамиды: АS қисығының солға жылжуының; Жиынтық ұсыныс қисығының солға жылжуының; Жиынтық ұсыныстың азаюынан
Шығын инфляциясының өсуін көрсетеді: AS қисығының солға жылжуы; Жиынтық ұсыныстың азаюы
Шығындар әдісі бойынша ашық экономикадағы ЖІӨ есептеуде қолданылатын агрегатталған шама: Тұтыну шығындары; Таза экспорт
Шығындар әдісі бойынша жабық экономикадағы ЖІӨ есептеуде қолданылатын агрегатталған шама: Фирмалардың инвестициялық шығындары; Үй шаруашылықтарының тұтыну шығындары; Тауарлар мен қызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары
Шығындар әдісі бойынша ЖІӨ есептеуде қолданылады: Мемлекет шығындары; Тұтыну шығындары; Инвестициялар
Шығыстар бойынша ЖҰӨ есептеу әдісі: Тұтыну+инвестициялар+мемлекеттік шығыстар+таза экспорт
Экономика өсудің негізгі факторлары: Ұсыныс; Бөлу
Экономикада 1 данасы 500 теңге бағамен 50 дана көйлек және 1 килограммы 100 теңге болатын 20 кг қант өндіріледі. Бұл жағдайда елдің ЖҰӨ-і: 27000.
Экономикада 1 данасы 600 теңге бағамен 100 дана көйлек және 1 килограммы 100 теңге болатын 10 кг қант өндіріледі. Бұл жағдайда елдің ЖҰӨ-і: 61000
Экономикада 1 килограммы 100 доллар бағамен 15 тонна бидай және 1 данасы 600 доллар болатын 15 орындық өндіріледі деп жорамалдайық. Онда бұл елдіц ЖҰӨ-і: 10500.
Экономикада 1 тоннасына 100 доллар бағамен 10 тонна бидай және 1 станоктың бағасы 500 доллар болатын 2 станок өндіріледі деп жорамалдайық. Онда бұл елдіц ЖҰӨ-і: 2 000.
Экономикада 1 тоннасына 100 доллар бағамен 15 тонна бидай және 1 станоктың бағасы 600 доллар болатын 5 станок өндіріледі деп жорамалдайық. Онда бұл елдіц ЖҰӨ-і: 4500.
Экономикада құлдырау нәтижесінде жұмыстан айырылғандар келесi жұмыссыздық категориясына жатады: Циклдік;
Экономикалық іскерлік цикл: Өндірістің өзгеруі; Жұмыспен қамтылу деңгейінің өзгеруі
Экономикалық іскерлік циклдер: Өндірістің өзгеруін айтамыз; Жұмыспен қамтылу деңгейінің өзгеруін айтамыз; Инфляцияның өзгеруін айтамыз
Экономикалық өсу – бұл: Ұлттық өнім мөлшерінің ұзақ мерзімді өсу тенденциясы; Ұлттық өнімнің сандық ұлғаюы және сапалық жетілдірілуі; Экономикадағы нақты өнім көлемінің өсу тенденциясы
Экономикалық өсу сипаттайды: Халықтың жан басына шаққанда нақты ЖҰӨ-нің артуын
Экономикалық өсу түрі: Экстенсивті; Интенсивті; Экстенсивті және интенсивті
Экономикалық өсу факторлары: Табиғи ресурстардың саны мен сапасы; Еңбек ресурстарының саны мен сапасы; Технологияларды өндірісте қолдану
Экономикалық өсу: Бір адамға шаққандағы нақты табыстың өсуі; Өндірістің тиімділігінің өсуі; Өндіріс өнімділігінің өсуі; Экономикадағы нақты өнім көлемінің өсу тенденциясы
Экономикалық өсуді өлшеудің макроэкономикалық көрсеткіштері: ЖҰӨ; ҰТ; ЖІӨ
Экономикалық өсуді тежеуші факторлар: Экологиялық шектеулер; Үкіметтің тиімсіз экономикалық саясаты; Ресурстык шектеулер
Экономикалық өсудің бейнеленуі: Өндірістік мүмкіншілік қисығының оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары жылжуымен
Экономикалық өсудің индустриалдық сатысы сипатталады: ҒТП дамуымен, тірі еңбeкті заттықпен алмастыру;
Экономикалық өсудің интенсивті факторлары: Технологиялық прогресс; Қорлардың шығындарын азайту; Ресурстарды тиімді орналастыру
Экономикалық өсудің Кейнс үлгісі: Капитал мен еңбек экономикалық өсудің факторлары
Экономикалық өсудің модельдері: Харрод-Домар; Кейнс
Экономикалық өсудің негізгі факторлары: Бөлу; Ұсыныс; СұранысЭкономикалық цикілдің себептері: Ақша массасының көлемінің ауытқуы; Негізгі капиталдың игіліктердің жаңаруы; Мультипликатор әсерінің әлсізденуі
Экономикалық өсудің тікелей факторы: Жұмысшылар біліктілігінің артуы; Техникалық прогресс ықпалы; Еңбек ресурстарының сапасының жақсаруы
Экономикалық өсудің үлгілері: Е.Домар үлгісі; Р.Харрод үлгісі; Р.Солоу үлгісі
Экономикалық өсудің ұсыныс факторлары: Табиғи ресурстардың саны мен сапасы; Технология
Экономикалық өсудің факторлары: Ғылыми-техникалық прогресс; Капитал мен еңбек шығындарының өсуі
Экономикалық өсудің факторы болып табылмайды: Қоршаған ортаның ластануы;
Экономикалық өсудің экстенсивті факторлары: Еңбек шығынының артуы; Қорлардың шығындарын өсіру; Капитал шығынының артуы
Экономикалық саясат қалай аталады, егер оның құралдары салықтар мен мемлекеттік шығындар болса: Фискалдық; Дискрециялық фискалдық; Бюджет-салық саясаты
Экономикалық цикілдің себептері: Ақша массасының көлемінің ауытқуы; Негізгі капиталдың игіліктердің жаңаруы; Мультипликатор әсерінің әлсізденуі
Экономикалық цикл: Жұмыссыздық деңгейінің кезеңдік тербелісі; Өндірістің кезеңдік тербелісі; Инфляция деңгейінің кезеңдік тербелісі
Экономикалық циклдардың себептеріне және мерзімдерінің ұзақтығына байланысты түрлері: Ұзақ мерзімді толқын
Экономикалық циклдердің фазалары: Өрлеу; Құлдырау; Шың
Экономикалық циклдің экзогенді себептері: Саяси жағдай; Мұнайға бағаның өзгеруі
Экономикалық циклдің эндогенді себептері: Инвестиция деңгейі; Тұтыну деңгейі
Экономиканың циклдік дамуының себептері: Ақша массасының тербелісі; Экономиканың динамикалық күйі; Экономиканың тұрақсыздығы
Экспансиялық ақша-несие саясаты: Сыйақы мөлшерлемесінің деңгейінің төмендеуіне байланысты; Несие беру көлемін кеңейтумен сипатталады
Экстенсивті экономикалық өсу – бұл: Сапасы тұрақты болғанда, қолданылатын өндіріс факторын өсіру; Өндірістік факторларды өсіру арқылы өндіру
Эмиссия: Мемлекет тарапынан банкноттардың шығарылуы; Мемлекет тарапынан тиындардың шығарылуы; Мемлекет тарапынан бағалы қағаздардың шығарылуы
(1/rr) - коэффициентінің аталуы:Банктің немесе депозиттік мультипликатор;Банктік мультипликатор:Депозиттік мультипликатор

Приложенные файлы

  • docx 8857355
    Размер файла: 92 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий