монтаж воуд


МОНТАЖ
Автоматика құралдарын тексеру үшін қолданылатын әдістер:электр өлшеуіш аспаптар; тестік диагнос әдістері
Айналатын бөлшектермен түйіндер теңсіздігінің түрлері:Теңсіздіктің жалпы жағдайы; Статикалық теңсіздік; Динамикалық теңсіздік:
Әртүрлі типтегі ақаулар әсерінен болатын, техникалық күйді анықтайтын диагностикалық белгілер:функционалдық, құрылымдық.
Баббит құрамына кірмейтін материал: марганец;
Бөлшек қорын анықтау:НЫСАННЫҢ оны пайдаланудан немесе нақты түрдегі жөндеуден кейін жаңартқаннан бастап шекті күйге өткенге дейінгі күнтізбелік ұзақтығы; НЫСАННЫҢ оны пайдалануда немесе нақты түрдегі жөндеуден кейін жаңартқаннан бастап шекті күйге өткенге дейінгі атқарған жұмыс көлемі;НЫСАННЫҢ қосынды жұмыс атқарымы оған қол жеткізгенде көрсетілімі бойынша қолдану тоқтатылуы қажет;
Бөлшек қосылысындағы ақаулар:ҚОСЫЛУ мен байланыстағы қаттылықтың бұзылуы; БАЙЛАНЫС бетінің бұзылуы; ОТЫРҒЫЗЫЛУДЫҢ бұзылуы;
Бөлшектің бұзылуындағы үрдістер:микрокесу;бірнеше реттік пластикалық деформациялану;
Бұйымның сенімділік шарты:ұзақ мерзімділік;тоқтаусыз жұмыс істеу; жөндуге жарамдылық;
Демонтаждау:Күрделі жөндеуге жіберу үшін жабдықты бөлшектеу;Бөлшектеуге, тиеуге және тасымалдауға байланысты жұмыстар комплексі; Машиналарды жеке тораптармен деталдарға бөлшектеу;
Диагностикалау функциялары:Нысанның техникалық күйінің мониторингі;ақаулардың оқшаулануорнын табу және анықтау;нысанның техникалық күйін бағалау;
Дұрыс пайдаланбау, конструктивті кемшіліктер мен материалдың ішкі ақаулары нәтижесінде болатын кененттен және жылдам сыну немесе деформация: коррозиялық апаттық тозу; механикалық апаттық тозу;
Жабдықтың істен шығуындағы типтер:Кенеттен істен шығу;
Конструктивті істен шығулар:Материалды дұрыс таңдамаумен; пайдалану ережелерімен шарттарын бұзумен;
Қондырмалардың негізгі топтары: тұтқыр, тұтқырлықты арттыратын қоюландаратын қондырмалар;депресаторлар- қату температурасын азайтатын қондырмалар; майдың жабысқақтығын арттыратын қондырмалар, антикоррозиялық, жуушы, майлардың антикөбіктік қасиеттерін арттыратын;
Қосалқы такилаждық механизмдер:жинақтау блоктары және траверса;қол және электрлік таль;
Майдың булану температурасы басталады: 75-850С
Машина бөлшектерінің түйіндерін жинақтау(бұзу): сервистік механиктермен:
Машина түйіндерін жасаудағы инженерлердің міндеті:жұмыс қабілеті;
Машинаны жинақтау кезіндегі такилаждық жұмыстардың түрлері:жинақтау бірліктерін жүктеу және түсіру; контовка, вертикаль және горизонталь жылжыту;байлау және бекіту, строптаужәне строптан босату;
Машинаның дәлдігіне қол жеткізудің әдістері: толық және толық емес өзара ауыстырымдылық әдісі; топтық өзара ауыстырылымдық әдісі;
Машинаның жұмыс істемей бұзылуына байланысты істен шығу: Технологиялық; эксплутациялық; конструктивті
Мойынтіректің тіректерін гермитизациялау үшін нені қолданады:түйісусіз нығыздау; аксиальды лабиринтті нығыздау;
Өндірістік құжат формаларын толтырғандағы талаптар:мемлекеттік стандарттар;салалық стандарттар;
Өндірісістік үрдіс: жабдықты жинақтау:
Пайдалану барысында әртүрлі сыртқы факторлардың әсерінен машинаның техникалық күйінің үздіксіз нашарлауы:таукен жынысы бөліктерінің абразивтілігі; таукен геологиялық жағдайлар; төмен және жоғары температуралар;
Пайдалану кезінде таукен материалдарының істен шығуы: жұмыстың киын режимі; біріктірілген бөлшектердің үйкелісі;
Пайдалану қасиеттерін өлшеу кезінде қолдану тиімділігін анықтау үшін бірінші кезектегі ТМ және Ж өнімділігі:ашық және жер асты қазу жүйелерінің технологиялық көрсеткіштері; кен орнының тау кен геологиялық қасиеттері; шахтаның карьердің транспорттық сұлбалары;
Пайдаланылған барлық май топтарындағы механикалық қоспалардың мөлшері:≤1%; 0,5%; 0,9%;
Пайдаланылған барлық май тораптарында су мөлшері құрауы мүмкін:5%, 3%;
Пайдаланылған майды механикалық қоспалармен судан босату арқылы тотықсыздандарады:сүзгілеумен; тұндырумен; центрифугирлеу;
Пастикалық майлау материалдары:литол;трансал;
Сульфидтеу:Бөлшектердің беткі қабатын күкіртпен құнарландыру үрдісі;бөлшектердің жұмыс беттерін өңдеу үрдісі;
Тау кен мащиналарымен жабдықтарын пайдалу кезінде жоғары өнімділігі: жоғары сапалы жинақтау; ұзақ мерзілімділік пен сенімділікті қамтамасыз ететін машиналарды жөндеу;
Таукен және тасымалдау жабдықтары бөлшектерінің бұзылуының түрлері:тозу;
Таукен машиналарын жинақтау кезіндегі құжаттардың түрлері:техникалық; жинақтау;конструкторлық;
Таукен машиналарының эргономикалық қасиеттернің кешенді көрсеткіштері:Антропометриялық;психофиологиялық, технологиялық;
Таукен машинасының конструктивтік көрсеткіштерімен оның пайдалану көрсеткіштері арасындағы сапалық және сандық анықтаудағы сынамалар: қабылдау:
Тербеліс подшипниктерінің негізгі ақаулықтарына жатқызуға болады:роликтердегі жорғалауыштар;кетіктер және іщкі сақинасындағы; кетіктер және сеператор сынықтары;
технологиялық құжаттар:жабдықты жинақтаудың технологиялық сұлбалары: жабдықты тасымалдау мен жинақтауға технологиялық карталар;
Технологиялық машиналарды жинауды ұйымдастырудың ағындық емес стационарлы формасының сипаттамасы:жинаудың бүкіл үрдісі бір жинау позициясында орындалады;әмбебап құрылғылармен құралдарды тасымалдау құралдарын қолдану;жұмыстар әдетте жұмыс бригадасымен тізбектей орындалады;
үйкеліспен кесуші немесе тырнаушы әрекетпен шартталған тозу:гидроабразивті;абразивті;
Шахталар мен кеніштердегі тау кен машиналарын пайдаланудың ерекшеліктері:үлкен шаңдылық;шектеулі кеңістік;
Шахталық жабдыққа қойылатын талаптар:жарылыс қауіпсыздігі;жоғары сенімділік;
Іргетас салу тереңдігі тәуелді:грунт сипаттамасына;
Іргетас тербелісін азайтудағы шаралар:іргетастың қосымша массаларын қосады;
Іргетас тербелісінің негізгі себептері: конструкцияның жеткіліксіз қаттылығы және жинақтаудың анық еместігі:машинаның жеткіліксіз динамикалық теңестірілуі; машинаның жеткіліксіз статикалық теңестірілуі;
Іске қосып баптап жұмыстары, жобалық көрсеткіштері мен режимдерін қамтамасыз ету мақсатымен жүргізілетін электрлік жинақтау жұмыстары:сынау;тексеру;баптау;
Істен шығу: объектінің жұмыс істеу жағдайының бұзылуына байланысты жағдайлар;жүйелердің жұмыс қабілеттігінің толық немесе жартылай жоғалтуына байланысты жағдайлар; сенімділік және инженер теориясының термині, мұндағы объектінің жұмыс қабілеттігің бұзылуын айтады.
Істен шығудың себептерінің жіктелуі: эксплуатациялық істен шығу; өнеркәсіптік істен шығу;
Эксплуатациялық және кезекші персонал міндеті:Жұмыстағы жабдық жарамсыздығы мен ұсақ жарамсыздықты жою;Машина бөлшектерінің және тораптарының бекітілу сенімділігін тексеру;Жабдықтың жұмыс істеуіне жіті жүйелі бақылау жасап отыру, жабдықтың үйкелетін бөлшектеріне майлау жасау;

Приложенные файлы

  • docx 8857375
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий