ВОУД. каз. ОСн.тех.30.03.2016


Тесты ВОУД дисциплины Основы технологии… каз. версия
$$$001
Ұнтақтауға арналған бидай дәнінің ылғалдылығы, %
A) 15,0
B) 15,5
C) 16,5
D) 11,5-12,0%
E)12,0-13,0%
F)13,0-14,0%
G)14,0-14,5%
H) 12,5-13,5%
{Дұрыс жауабы}= А,В,С
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану(практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б;Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$002
Ұнтақтауға жіберілетін астық құрамындағы шөп-шалаң қоспасы мөлшері, %
A) 0,30%
B) 2,5%
C) 0,35%
D)2,6%
E) 2,0%
F) 0,40%
G)2,3%
H) 2,2%
{Дұрыс жауабы}= А,С,Ғ
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$003
Ұнтақтауға жіберілетін астық құрамындағы қарамықшаның (куколь) мөлшері:
A) 2,2%-ден кем емес
B) 2,3%-ден кем емес
C) 2,4%-ден кем емес
D) 0,095%-ке дейін
E) 0,091%- ке дейін
F) 0,10%- ке дейін
G) 2,0%-ден кем емес
H) 2,5%-ден кем емес
{Дұрыс жауабы}= D,Е,Ғ
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$004
Ұнтақтауға жіберілетін астық құрамындағы зиянды қоспалар мөлшері, %
A) 7,03%-тен кем емес
B) 0,040%-ке дейін
C) 7,02%-тен кем емес
D) 0,035%-ке дейін
E) 0,038%-ке дейін
F) 7,05%-тен кем емес
G) 7,06%-тен кем емес
H) 7,07%-тен кем емес
{Дұрыс жауабы}= В,D,Е
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$005
Ұнтақтауға жіберілетін астық құрамындағы дәнді қоспаның мөлшері, %
A) 3,35%-ке дейін
B) 15,5%- тен кем емес
C) 4,00%-ке дейін
D) 15,6%- тен кем емес
E) 3,38%-ке дейін
F) 15,8%- тен кем емес
G) 15,9%- тен кем емес
H) 16,0%- тен кем емес
{Дұрыс жауабы}= А,С,Е
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$006
Ұнтақтауға жіберілетін астық құрамындағы өнген дәннің мөлшері, %
A) 8,6%-тен кем емес
B) 8,4%-тен кем емес
C) 2,28%-ке дейін
D) 8,8%-тен кем емес
E) 2,29%-ке дейін
F) 9,0%-тен кем емес
G) 9,1%-тен кем емес
H) 3,0%-ке дейін
{Дұрыс жауабы}=С,Е,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$007
Ұнтақтауға жіберілетін бидайдың оңтайлы шынылығы, %
A) 55
B) 28
C) 56
D) 26
E) 58
F) 23
G) 24
H) 22
{Дұрыс жауабы}= А, С, Е
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$008
Бидай дәнінің орташа сызықтық өлшемдері, мм
A) ені 6,60
B) ені 2,92
C) ені 6,67
D) қалыңдығы 2,62
E) ұзындығы 5,46
F) қалыңдығы 4,45
G) қалыңдығы 5,5
H) қалыңдығы 6,5
{Дұрыс жауабы}= В, D, Е
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$009
Бидай дәнінің анатомиялық бөліктерінің арақатынасы, құрғақ массаға %
A) қабықшалар 5,9-8,9
B) қабықшалар 84-91
C) қабықшалар 92-94
D) қабықшалар 82-84
Е) эндосперм 83-92
F) эндосперм 5,2-5,6
G) эндосперм 5,6-6,0
H)ұрықтық 1,4-3,8
{Дұрыс жауабы}= А,Е,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$010
Бидай дәнінің химиялық құрамы, % құрғақ массаға
A) ақуыз 30-40
B) ақуыз 35-40
C) ақуыздар 10-20
D) крахмал 60-75
E) крахмал 2-6
F) крахмал 5-6
G)крахмал 6-10
H)майлар 2-3
{Дұрыс жауабы}= С,D,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$011
Астықтың күлділігі _ % төмендегенде абразивті цилиндрлі обойқалы машинаның жұмысы тиімді:
A) 0,03
B) 0,04
C) 0,05
D) 0,012
E) 0,013
F) 0,010
G)0,011
H) 0,014
{Дұрыс жауабы}= А,В,С
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$012
Астықтың күлділігі _ % төмендегенде металды цилиндрлі обойқалы машинаның жұмысы тиімді:
A) 0,01
B) 0,012
C) 0,011
D) 0,013
Е)0,03
F) 0,014
G)0,015
H) 0,02
{Дұрыс жауабы}= А,Е,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$013
Жуғыш машинаның жұмысы тиімді, егер де астықтың күлділігі __ % төмендесе:
A) 0,052
B)0,015
C) 0,053
D) 0,049
E) 0,048
F) 0,018
G)0,050
H) 0,020
{Дұрыс жауабы}= В,Ғ,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$014
Щеткалы машинада тазалағаннан кейін астықтың күлділігі төмендейді:
A) 0,020%
B) 0,1%
C) 0,030%
D) 0,2%
E) 0,5%
F) 0,4%
G)0,3%
H) 0,025
{Дұрыс жауабы}= А,С,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$015
Ылғалдап қауыздауда 1т астыққа қажет су мөлшері, м3:
A)0,50
B) 0,20
C) 0,25
D) 0,60
E) 0,30
F) 0,70
G)0,80
H) 1,0
{Дұрыс жауабы}= В,С,Е
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$016
Ұн заводтарында қолданатын ГТӨ әдістері (шартқа сәйкестендіру):
A) салқын
B) ауалы
C) магнитті
D) вентиляторлы
E) ыстық
F) комплексті
G) баяу
H) жылдам
{Дұрыс жауабы}=А,Е,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$017
Ыстық кондиционерлеу кезіндегі ұнның қант құру қасиеті бойынша мальтоза мөлшері:
A) 200-213г
B) 200-215мг
C) 227-318мг
D) 200-220мг
E) 228-318мг
F) 200-210мг
G)200-216 мг
H) 230-318мг
{Дұрыс жауабы}= С,Е,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$018
Гидротермиялық өңдеудің технологиялық тиімділігі:
A) ұнның сапасы мен шығымы жоғарылайды
B) дәннің анатомиялық бөлшектерінің қатынасы өзгереді
C) астықты тасымалдау жеңілдейді
D) қабылдауға ыңғайлы
E) сақтауға тиімді
F) сапасын анықтау жеңілденеді
G) ұнның күлділігі төмендейді
H)дәннің технологиялық қасиеттері жоғарылайды
{Дұрыс жауабы}= А,G,Н
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$019
Суық кондиционерлеу кезіндегі ұнның қант құру қасиеті бойынша мальтоза мөлшері:
A) 200-210мг
B) 200-212мг
C) 215-287мг
D) 217-287мг
E) 220-287мг
F) 200-202мг
G)200-208мг
H) 200-211мг
{Дұрыс жауабы}= С,D,Е
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$020
ІІ-типті бидайды макарондық ұн тартуға суық кондиционерлеудің соңғы ылғалдылық мөлшері, %
A) 16,5
B) 16,8
C) 12,5
D) 13,5
E) 14,5
F) 11,5
G)17,0
H) 15,0
{Дұрыс жауабы}= А,В, G
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$021
Шынылығы 40-60% І, ІІІ, ІV-типті жұмсақ бидайды суық кондиционерлеу кезіндегі ылғалды сіңіру ұзақтығы, сағ
A) 6-12
B) 18-20
C) 18-22
D) 18-24
E) 6-10
F) 2-4
G) 2-5
H) 10-16
{Дұрыс жауабы}= А, Е, Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$022
Диірменде астықты орналастыру реті
A) химиялық құрамы бойынша
B) типтері бойынша – қыстық, жаздық бидай
C) крахмал құрамы бойынша
D) органолептикалық көрсеткіші бойынша
E) сусымалдылығы бойынша
F) ылғалдылығы бойынша – 1% немесе одан жоғары айырмашылықтары болған кезде
G) жылу өткізгіштігі бойынша
H) шынылық топтары бойынша
{Дұрыс жауабы}= В, Ғ, Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$023
Бидайдың маңыздылығының мөлшері бойынша орналастыру реті:
A) 10%-ке дейін
B) 10%-тен 12%-ке дейін
C) 20 %-ке дейін
D) 20 %-дан 25%-ке дейін
E) 12%-ден 13%-ке дейін
F) 13%-тен 14%-ке дейін
G) 13%-тен 16%-ға дейін
H) 25%-тен жоғары
{Дұрыс жауабы}= С,D,Н
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$024
Бидайды шынылық топтары бойынша орналастыру реті, %
A) 40-қа дейін
B) 40-тан 60-қа дейін
C) 60-тан жоғары
D) 20-ға дейін
E) 20-дан 25-ке дейін
F) 25-тен 30-ға дейін
G) 30-дан 35-ке дейін
H) 35-тен жоғары
{Дұрыс жауабы}= А, В, С
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$025
Бидайды құлау саны бойынша орналастыру реті, с
A) 80 –қа дейін
B) 30-ға дейін
C) 32-ге дейін
D) 20-ға дейін
Е) 80-нен 150-ге дейін
F) 25-ке дейін
G) 22-ге дейін
H) 150-ден жоғары
{Дұрыс жауабы}= А, Е, Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$026
Астықты сортты ұнтақтауда жұмсалатын энергиямөлшері:
A) 50%
B) 60%
C) 70%
D) 25%
E) 30%
F) 35%
G)40%
H) 45%
{Дұрыс жауабы}= А,В,С
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$027
Білікті станокта ұнтақтауға әсер ететін астықтың сапа көрсеткіштері
A) шынылығы
B) ылғалдылығы
C) ірілігі
D) анатомиялық қатынасы
E) ұрықтық бүршігінің көлемі
F) сыртқы бетінің жылтырлығы
G) мұртшасының орналасуы
H) сусымалдылығы
{Дұрыс жауабы}= А, В, С
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$028
Білікті станоктың тиімділігіне, бидайды ұнтақтауға әсер ететін факторлар
A) астықтың сусымалдылығы
B) дәннің сапасы(шынылығы, ылғалдылығы, ірілігі);
C) жылу өткізгіштігі
D) тасымалдағыштығы
E) габариттік өлшемі
F) білікті станоктың техникалық сипаттамасы
G) сыйымдылықтардың көлемі
H) валецтердің орташа жылдамдығы және дифференциал қатынасы
{Дұрыс жауабы}= В,Ғ,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$029
Наубайханалық жоғарғы, І-ші, ІІ-ші сұрыпты ұнның сағыздығы %, кем емес
A) жоғары сұрыпты – 18
B)жоғары сұрыпты – 28
C) жоғары сұрыпты – 24
D)бірінші сұрыпты – 30
E) бірінші сұрыпты – 15
F) екінші сұрыпты – 25
G) бірінші сұрыпты – 22
H) екінші сұрыпты –35
{Дұрыс жауабы}= В, D,Ғ
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$030
Наубайханалық жоғарғы, І-ші, ІІ-ші сұрыпты ұнның күлділігі %, көп емес
A) жоғары сұрыпты – 0,55
B) жоғары сұрыпты – 1,45
C) жоғары сұрыпты – 1,75
D) жоғары сұрыпты – 1,20
Е) бірінші сұрыпты – 0,75
F) бірінші сұрыпты – 0,40
G) екінші сұрыпты – 0,45
H) екінші сұрыпты – 1,25
{Дұрыс жауабы}= А, Е, Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$031
Жарманың шығымына әсер ететін негізгі факторлар:
A) жылу өткізгіштігі
B) су жұтымдылығы
C)астық дәннің бастапқы сапа көрсеткіштері
D) дәнінің сапалы ядросының мөлшері
Е) сіңімділігі
F) сусымалылығы
G) серпімділігі
H)астықдәннің қауыздылығы
{Дұрыс жауабы}= С,D,Н
{Күрделігі}=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$032
Күріштің астық партияларын ылғалдылығы бойынша орналастыру реті
A) 15,5%-ке дейін
B) 4,0 % - ке дейін
C)3,0 % - ке дейін
D)2,0 % - ке дейін
Е) 1,5%-ке дейін
F) 15,6%-ден 17%-ке дейін
G) 1,0% - ке дейін
H) 17%-ден жоғары 3% аралық мерзіммен
{Дұрыс жауабы}= A,F,Н
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$033
Жармалардың тағамдық құндылығы байланысты:
A) сусымалылығына
B) жарма дақылдарының химиялық сапасына
C) астықты өңдеу технологиясына
D)су сіңіргіштігіне
Е) дақылдыңтабиғи ерекшелігіне
F) тасымалшылығына
G) жылу өткізгіштігіне
H)ылғал ұстамдылығы
{Дұрыс жауабы}= B, C, Е
{Күрделігі}=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$034
Жарманы өндіру келесі операциялардан тұрады:
A)дақылды қауыздауға дайындау, гидротермиялық өңдеу
B) өткізу,тиеу
C) өсіру, сату
D) пісіру, жібіту
E)қауыздау, ұнтақтау, ажарлау,
F) жуып-шаю
G)сорттау, қаптау, маркілеу
H) кептіру
{Дұрыс жауабы }= A,Е,G
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$035
Дақылды қауыздауға дайындауда оны келесі қоспалардан тазалайды
A) крахмалдан
B) ақуыздан
C) жеңіл, ұсақ және ірі
D) майлықтан
E)метал магниттіқоспалардан
F) өнгіштігінен
G)ылғалдылығынан
H) зақымдалған, өнгендәндерден
{Дұрыс жауабы }= С,Е,Н
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$036
Қауыздалған өнімдерін сұрыптауүрдісінін қажеттілігі:
А) гүл пленкаларын алу үшін
B) дайын өнімді және өндіріс қалдықтарын бөлу үшін
C) жеміс ұлпаларын алу үшін
D) қауыздалған және қауыздалмаған ядроларды бөлу үшін
E) жеңіл қоспалардан тазалау үшін
F) жарманың сапасын, оның сыртқы түрін жақсартып, жоғарлату үшін
G)ірі қоспалардан ажырату үшін
H) ұсақ қоспалардан бөлу үшін
{Дұрыс жауабы }= В,Д,Ғ
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$037
Дәндерді қауыздау үрдісінін мәні
A) қабықшалы дақылдарда сыртқы бетінен гүлдіқабықшалардан ажырату
B) жеңіл қоспалардан тазалау үшін
C) ірі қоспалардан тазалау үшін
D) ұсаққоспалардан тазалау үшін
E) дәнді дақылдарда жемісті қабықшаларданажырату.
F) металл магнитті қоспалардан тазалау үшін
G)лас қоспалардан тазалау үшін
H) бұршақта тұқымды қабықшалардан ажырату.
{Дұрыс жауабы }=А,Е,Н
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$038
Жармалық дақылдарды гидротермиялық өңдеуді жүргізу мақсаты
A) технологиялық қасиеттерін жақсарту
B) гүлді қабықшалардан ажырату
C) ұсаққоспалардан тазалау
D) іріқоспалардан тазалау
E) қауыздауға қолайлы жағдай жасау
F) жемісті қабықшаларданажырату
G)лас қоспалардан тазалау
H) сапасын тұрақтылығын арттыру және тағамдық қасиеттерін жоғарылату
{Дұрыс жауабы }=А,Е,Н
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$039
Жарма дәнді дақылдарын қауыздау үшін арналған машиналар.
A) 2ДШС-3 білікті жақты станок
В) А1 – БИС 100
C) А9 - УТО- 6
D) А1 – ЦБС -100
E) Біліктері резиналы ЗРД -2,5
F) А9 –УТК -6
G)РЗ-БРБ
H) ЗШН – 1,5 типті
{Дұрыс жауабы }=А,Е,Н
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$040
Жарма өндірісіндеажарлауүрдісін жүргізу мақсаты:
A) майдалау үшін
B) жарманың сіңімділігі жоғарлату үшін
C) жарманың сыртқы тауарлық түрін жақсарту үшін
D) сұрыптау үшін
E) кептіру
F) жарманың құрамында сіңірілмейтін көмірсуларды азайту үшін
G)жуып-шаю
H) қырғылау
{Дұрыс Жауабы }= В,С,Ғ
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$041
Дақылды қауыздау кезде ЗШН-1,5 аппаратының дисктердің айналмалы жылдамдығы, м/с:
А)арпаны - 20– 22
B) арпаны - 8 – 12
C) бидайды – 5 - 12
D) бидайды - 10 - 12
E) бидайды – 14 – 18
F) күрішті - 9,0 – 12
G)бұршақты - 12 – 15
H) сұлыны - 8,0 – 12
{Дұрыс Жауабы }= А,Е,G
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$042
Дақылды қауыздау кезіндеЗШН-1,5 аппаратыныңжұмысшы саңылаудың өлшемі, мм:
А) сұлыны 5 - 8
B) арпаны -15-18
C) қарақұмықты–6 – 9
D) бидайды - 10 - 11
E)бұршақты – 15 – 16
F) арпаны - 4– 8
G)күрішті – 3 – 8
H) жүгеріні 8 - 8
{Дұрыс Жауабы }= B, D, E
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$043
Дақылды қауыздау кезде ЗШН-1,5 аппаратынанбір өткендегі өңделу уақыты, сек:
А) бидайды - 5- 8
B) арпаны – 4 -8
C) арпаны - 12-20 сек
D) бұршақты – 15 -25
E) арпаны 6 -8
F) бидайды – 10-25
G)сұлыны – 2 -8
H) қара бидайды 3 -8
{Дұрыс Жауабы }= C, D, F
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$044
Жарманы ажарлау кезінде ЗШН-1,5 аппаратыныңдисктердің айналмалы жылдамдығы м/сек:
A) перловка жармасын - 20-22
B) сұлы жармасын–10 – 11
C) бидай жармасын – 16 -22
D) тары жармасын– 5 - 6
E)бұршақ жармасын– 12 -14
F) күріш жармасын–8 - 10
G)жүгері жармасын–6 - 9
H) қарақұмық жармасын– 4 -5
{Дұрыс Жауабы }= А,С,Е
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н.и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$045
Дәндерді ылғалмен өңдеу машиналары:
A) Жуу машиналары
B) ұнтақтағыштар
C) Астық өнімдерін жылумен өңдеу машиналары.
D) экструдерлер
E) Жылыту аппараттары
F) ЗШН-ЗН
G)ұнтақтағыштар
H) ұрғыш ұнтақтағыштар
{Дұрыс Жауабы }= А,С,Е
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$046
Астықты ылғалдаушы және ылғалдап қауыздаушы машиналар.
A) А1-БМШ дәнді ылғалдап қауыздаушы машинасы.
B) ұнтақтағыштар
C) А1-БУЗ ылғалдандырушы аппараты
D) экструдерлер
E) Жылыту аппараттары
F) ЗШН-ЗН
G)ұнтақтағыштар
H) ұрғыш ұнтақтағыштар
{Дұрыс Жауабы }= А,С,Е
{Күрделігі }=1
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$047
Жарма дайындауда тары дәнінің ылғалдылығы, %
A)12,5
B) 16,2
C) 16,5
D)14,0
E) 16,8
F)14,5
G)17,0
H) 17,2
{Дұрыс Жауабы }= А,Д,Ғ
{Күрделігі }=2
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$048
Жарманы ажарлау кезінде ЗШН-1,5 аппаратының жұмыс саңылауы, мм
A) ұнның меншікті беті 2500г/см3
B) перловка жармасын - 14-16
C) тары жармасын 18 -19
D) бидай жармасын – 10 -11
E) жүгері жармасын 19 -20
F) бұршақ жармасын – 10 -12
G)сұлы жармасын – 20 -21
H) күріш жармасын – 21 -22
{Дұрыс Жауабы }= В, D,Ғ
{Күрделігі }=1
{Оқулық } = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$049
Жарманы ажарлау кезінде ЗШН-1,5 аппаратынан бір өткендегі өңделу уақыты, сек:
A)перловка жармасын - 20-22
B) сұлы жармасын – 8-10
C) тары жармасын – 9-11
D)бидай жармасын– 15 - 30
E) күріш жармасын – 6 -12
F) қарақұмық жармасы – 13 -14
G)бұршақ жармасын – 12 -25
H) жүгері жармасын – 5 - 7
{Дұрыс жауабы }= A,D,G
{Күрделігі }=3
{Оқулық } = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$050
Жарманыңшығымы дәннің келесі көрсеткіштеріне байланысты:
A) иісіне
B) сапалы ядросының мөлшеріне
C) дәміне
D) қауызының мөлшеріне
E) түріне
F)негізгі бөлектерінің қатынасына
G) сусымалылығына
H) ылғалдылығына
{Дұрыс жауабы }= B,D,F
{Күрделігі }=3
{Оқулық } = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$051
Құрамажемнің қоректік құндылығы анықтайтын көрсеткіштер
А) жемдік бірлік
B) витамин мен микроэлементтер мөлшері
C)алмасу энергиясы
D) гранулдің ісінуі мен үгілгіштігі
E)қоректік сапасы
F) сағызының сапасы мен мөлшері
G) крахмал, протеин мөлшері
H) желімшенің сапасы мен мөлшері
{Дұрыс жауабы }= А, С, Е
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$052
Құрама жемнің дәнді-дақылды шикізаттарына не жатпайды
A) қара бидай
B)теңіз балдыры
C) ашытқы
D) жүгері
E) сұлы
F) арпа
G) бидай
H) балық ұны
{Дұрыс жауабы}= В, С, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$053
Құрама жем өндірісіне минерал тектес шикізаттар:
A) кебек
B) шөп
C)бор,әк,
D) сабан
E) ас тұзы
F) жапырақ
G)қадық
H) бентонит
{Дұрыс жауабы}= С, Е, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$054
Құрама жем өндірісіне енгізілетін басты витаминдер түрі
A) РР
B)А
C) Д
D) С
E)Е,В
F) Азот
G) К
H) Na
{Дұрыс жауабы}= В, С, Е
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$055
Құрама жемнің араласу біркелкілігі қоспадағы келесі құрауыштың біркелкі таралуы қарай анықталады:
A) ас
B) тұз
C) бор
D)ұншық
E) шрот
F)үшкальций фосфаты
G)балық ұны
H) крахмал
{Дұрыс жауабы}=А, В, С
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$056
Жемдік азық өзінің шығу тегі, консистенциясы мен қоректілігіне байланысты мына топтарға бөлінеді:
А)табиғи
B)ірі, шырынды
C)жасанды
D) құнарлы,минералды
E)жасыл, басқаөндірісқалдықтары
F) бөгде қоспасыз
G) крахмалды
H) ақуызды
{Дұрыс жауабы }= В, D, Е
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$057
Микроқосымшалар - бұл малдың өсуі мен өнімділігін ынталандыратын биологиялық белсенді заттар, олардың құрамына келесілер кіреді:
A) витаминдер (АВ2, РР)
B)топан
C) шөптер
D) пішен
E) микроэлементтер (кобальт, мыс, йод)
F) сабан
G)антибиотиктер
H) сүрлем
{Дұрыс жауабы}= А, Е, G
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$058
Физикалық күйіне байланысты құрама жемнің келесідей түрлері болады:
A) ақуызды,
B) шөп-шалаңды
C) шашыранды, брикеттелген
D) сабанды
E) түйіршіктелген, галет күйінде
F) минералды, көмірсулы
G) пішенді
H) брикеттелген, галет күйінде
{Дұрыс жауабы}= С, Е, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$059
Сегізбұрыш пішіндегі брикеттер келесідей өлшемде болады
A) ұзындығы - 160-170 мм
B) ұзындығы – 10-20 мм
C) ұзындығы – 10-30 мм
D) қалыңдығы (биіктігі) - 30-60 мм
E) қалыңдығы (биіктігі) – 100-120 мм
F) қалыңдығы (биіктігі) – 100-130 мм
G) ені - 20-30 мм
H) ені - 70-80 мм
{Дұрыс жауабы}= А, D, H
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$060
Құрама жем  концентраты құрамында келесідей заттардыкөп сақтайды:
A) протеин
B) минералды зат
C) микроқосымша
D) сүрлем
E) пішен
F) сабан
G) дән
H) крахмал
{Дұрыс жауабы}=А, В, С
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$061
Жем тағамдылығының өлшем бірлігі немесе жемдік бірлік ретінде қабылданған.
А)ылғалдылығы 20%
B)ылғалдылығы 21%
C)ылғалдылығы 13%
D) көлемдік массасы 100-300 г/л
E)көлемдік массасы 450-480 г/л
F) көлемдік массасы 100-250 г/л
G)1 кг сапалы сұлының тағамдылығы
H) 10 кг сапалы сұлының тағамдылығы
{Дұрыс жауабы }= С, Е, G
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$062
Құрама жем өндірісінде қолданылатын диірмен және жарма өндіретін жанама өнімдерге жатады:
A) жемдік ашытқы
B) ұншық
C) жемдік ұнтақ
D) кептірілген сыра бытыршақтары
E) ет-сүйек
F) қан-жын
G) гидролизденген қауырсын ұндары
H) кебек
{Дұрыс жауабы}= В, С, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$063
Жемдік маңыздылығына қарай құрама жем келесі түрлерге бөлінеді:
A) шашыранды
B) брикеттелген
C)толық рационды
D) түйіршіктелген
E) құрама жем концентранты
F) шырынды
G) құнарлы
H) және карбамидті концентрат
{Дұрыс жауабы}= С, Е, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$064
Құрамы нәруызға, витаминдерге, минералды заттарға, микроэлементтерге бай құрама жем түрі:
A) Карбамидті концентрат
B)Нәруызды-витаминді қоспа
C) Нәрузды қоспа
D) Премикстер
E)Витаминді қоспа
F) Жем қоспасы
G)Минералды қоспа
H) Байытқыш қоспа
{Дұрыс жауабы}= В, С, Е
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$065
Құрама жемнің ылғалдылығын мөлшері:
A) 14,5 %
B) 14,4 %
C) 14,6 %
D) 20 %
E) 25 %
F) 28 %
G)23 %
H) 22 %
{Дұрыс жауабы}=А, В, С
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$066
Құрама жемнің түсі келесідей болады.
А)қоңыр
B)сарғыш-жасыл
C)жасылдау
D) бозғылт сары
E)ақ
F) сұр-сары
G)ақ-сары
H) ақшыл-сары
{Дұрыс жауабы }= F, G, H
{Күрделігі }=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$067
Құрама жемнің жоғары сапалы болуы мына процеске байланысты.
A) Араластыру
B)Ұнтақтау
C) Ұсақтау
D)Түйіршіктеу
E) Қабылдау
F) Мөлшерлеу
G) Өлшеу
H) Майдалау
{Дұрыс жауабы}= В, С, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$068
Шашыранды құрама жемнің сапасын көтеру тәсілдері:
A) Ұсақтайды
B) Араластырады
C) Түйіршіктейді
D)Қоймаларда сақтайды
E) Гранулдейді
F) Мөлшерлейді
G) Тасымалдайды
H) Түйіршік жасайды
{Дұрыс жауабы}= С, Е, Н
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$069
Құрама жем өндірісінде астық массасынан қоспаларды тазалау үшін қолданылатын
машиналар:
A) Бураттар
B)Ауалы-електі сепаратор
C) Ауалы сеператорлар
D) Рассев
E)Електі сеператорлар
F) Ұсақтағыш
G) Мөлшерлегіш
H) Араластырғыш
{Дұрыс жауабы}= В, С, Е
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
$$$070
Құрама жем зауытында сұйық өнімдерді келесі тәсіл арқылы тазалайды:
A) сүзу
B) фильтрлеу
C) қыздыру
D) қауыздау
E) триерлеу
F) кондиционерлеу
G) жуу
H) қырғылау
{Дұрыс жауабы}=А, В, С
{Күрделігі}=3
{Оқулық} = Онгарбаева Н., Аскарбеков Э. Ұн технологиясы.- Алматы, 2014.- LEM. – 260 б. Егоров Г.А., Технология муки. Технология крупы. – М. Колос, 2005.- 296 с; Онгарбаева Н., Нургожина Ж.- Өсімдік негізінде астықтану (практикум).-Алматы, 2014.- АТУ.- 75б; Онгарбаева Н., Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум).- Алматы, 2014.-АТУ.-112 б.;Чеботарев О.Н. и др. Технология муки, крупы и комбикормов.- М: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издат. центр «МарТ», 2004. — 688 с
{Сипаттамасы}
{Курс}=2
{Семестр}= 4
Тема 8
07_ _рус.rtf
$$$0071
Қантты-құмшекердің ылғалдылығы %,
A) 0,14
B) 0,11
C) 0,12
D) 0,13
E) 0,145
F) 0,15
G) 0,09
H) 0,10
{Правильный ответ} = A, Е, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$072
Құмшекердің құрамындағы сахарозаның мөлшері, %
A) 99,75
B) 99,70
C) 99,60
D) 99,85
E) 99,87
F) 99,65
G) 99,90
H) 99,80
{Правильный ответ} = A, B, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$073
Шақпақ-қант құрамындағы сахарозаның мөлшері, %

A) 99,90
B) 99,55
C) 99,70
D) 99,75
E) 99,88
F) 99,65
G) 99,91
H) 99,12
{Правильный ответ} = A, E, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
74. Орта шамамен қантты қызылшадан мелассаны алу, %
A) 4,0-5,0
B) 4,5-5,5
C) 4,3-5,3
D) 4,4-5,4
E) 4,8-5,1
F) 4,4-5,4
G) 4,5-4,6
H) 4,2-5,2
{Правильный ответ} = B, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
75. І топтағы қантты қызылшадан қайнатып алынған шырынды утфельдің құрғақ зат мөлшері , %
A) 92,5
B) 91,5
C) 92,6
D) 92,8
E) 91,0
F) 93,8
G) 93,5
H) 90,5
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
Тема 9
$$$076
Құрғақ картоп крахмалының ылғалдылығы %,
A) 20,0
B) 20,5
C) 22,9
D) 22,8
E) 21,5
F) 21,0
G) 19,5
H) 19,0
{Правильный ответ} = A, В, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$077
Құрғақ жүгері крахмалының ылғалдылығы, %
A) 11,5
B) 13,3
C) 13,0
D) 15,5
E) 14,5
F) 12,0
G) 14,0
H) 13,5
{Правильный ответ} = С, B, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$078
Картоптың құрғақ заты %

A) 25,0
B) 26,0
C) 23,5
D) 22,5
E) 25,5
F) 22,0
G) 24,8
H) 24,0
{Правильный ответ} = A, E, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
79. Жүгеріден крахмал алу коэффициенті ____%-ті құрайды:
A) 85-93,0
B) 86-93,5
C) 83-93,5
D) 85-93,5
E) 86-93,0
F) 84-93,5
G) 86-94,0
H) 86-95,5
{Правильный ответ} = B, Е, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
80. А маркасына жататын шикі картоп крахмалының ылғалдылығы, %
A) 38-40
B) 34-35
C) 37-39
D) 37-40
E) 35-36
F) 36-37
G) 36-38
H) 35-40
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013; Онгарбаева Н, Жиенбаева С.Т., Өңдеу өндірістері шикізаттарының қасиеттерін зерттеу әдістері (практикум). – Алматы, 2014. – АТУ. – 112 б.
{Характеристика} =1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$081
Нан өндірісінде негізгі шикізатқа жататындар:
А) Ұн, су
В) Сірне, жұмыртқа
C) Мейіз, сүт
D) Май
E) Ашытқы
F)Тұз
H) Тұз бен май
G) Ұн мен сүт
{Правильный ответ} = A, E, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$082
Қамыр илеу әдістері:
А) Көп фазалы
В) Бір фазалы
С) Бөлшектеу
D) Доғалау
E) Үздікті, үздіксіз
F) Пішін беру
G) Бөлшектеу және домалақтау
H) Жетілдіру
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$083
Ұнның газ түзілу қабілетін негіздейтін факторлары:
А) Ұнның өз қанттары
В) Ұнның күші
С) Ұн крахмалы
D) Желімше саны
E) Реологиялық қасиеті
F) Ұнның қанттары және түзу қабілеті
G) Ұнның ірілігі
H) Ұнның қант түзу қабілеті
{Правильный ответ} = А, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$084
Нанның кебуіне әсер ететін факторлары:
А) Температура
B) Түйірщікті масса
C) Өнімді дайындау тәсілі мен режимі
D) Ауаның қозғалыс жылдамдығы салыстырмалы ылғалдылық
E) Дәмі мен хош иісі
F) Крахмал клейстиризацияланады
G) Өнімнің пішіні және өнімді пісіру тәсілі
H) Клейстеризациялану
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева , Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$085
Ұнның сапасына байланысты болатын ақаулар:
А) Ылғалдығы
B) Бөтен иіс
C) Қышқыддылығы
D) Ащы, жусан дәм
E) Сутегінің асқын тотығы
F) Ащы, жусан дәмі бар
G) Модифицерленген крахмал
H) Фермент препарат
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$086
Пісіру кезінде қамыр дайындамасында жүретін процестер:
А) Микробиологиялық процесс
B) Эмульсия
C) Жылу-физикалық процесс
D) Пісіру процесі
E) Пісіру параметрі
F) ПҚД
H) Ұнды жетілдіру процесі
G) Коллоидтық процесс
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$087
Ашымал түрлері:
А) Күрделі ашымал
B) Сұйық
C) Орташа ж/е сұйық
D) Жай ашымал
E) Орташа
F) Қою
G) Өте қою
H) Қою емес
{Правильный ответ} = B, F, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$088
Қамырға қосылатын тұздың әсер ету процесстері:
А) Коллоидтық
B) Физикалық
C) Микробиологиялық
D) Өсіру процесі
E) Пісіру параметрі
F) Биохимиялық
G) Ұнды жетілдіру процесі
H) ПҚД
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС
РПБК «Дәуір», 2011
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$089
Қамырда ашу кезінде жүретін негізгі микробиологиялық процестер:
А) Құмырсқа қышқылы
B) Спирттік ж/е сүтқышқылды
C) Құмырсқа ж/е сүтқышқылды
D) Құмырсқа ж/е спирттік
E) Сахароза, мальтоза
F) Спирттік ашу
G) Фруктоза, глюкоза
H) Сүтқышқылды
{Правильный ответ} = B, F, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$090
Нан өнімдері өндірісінің технологиясының ең соңғы сатысы:
А) Салқындату
B) Бөлшектеу
C) Шикізатты өндіріске дайындау
D) Негізгі ж/е қосымша шикізатты қабылдау ж/е сақтау
E) Сақтау
F) Қамырдыпісіру
G) Сауда орнына жіберу
H) Жартылай фабрикат дайындау
{Правильный ответ} = A, E, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$091
Нан өндірісінде қолданылатын қосымша шикізатқа жататындар:
A) Тұз
B) Май
C) Ұн
D) Су
E) Ашытқы
F) Қант
G) Жұмыртқа
H) Қара бидай ұны
{Правильный ответ} = B, G, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$092
Бидай ұнының наубайханалық негізі қасиеттері:
А) Түйіршікті масса
B) Ұнның газ түзілу қабілеті
C) Химиялық құрамы
D) Ұнның өз қанттары
E) Қанттар альгидриді
F) Автолитикалық белсенділік
G) Ұнның ірілігі
H) Ұнның күші
{Правильный ответ} = B, H, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$093
Қамырдың реологиялық қасиетін анықтау режимі:
А) Серпімділігі жоғары ж/е созылғыштығын анықтау
B) Адгезиялық қасиетін анықтау
C) Структурометр
D) Деформациялық серпімді- созылғыштықты анықтау
E) Серпімділігі жоғары ж/е созылғыштығы жеткіліксіз
F) Серпімділігі әлсіз ж/е созылғыштығы жоғары
G) Берілген күшке қарай ресаксация уақытын анықтау
H) Альвеографта
{Правильный ответ} = B, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$094
Қамырда жүретін коллоидты процестің фазалары:
A) Қою
B) Газ тәрізді
C) Орташа
D) Қышқылды фаза
E) Амилолитикалық
F) Қатты
G) Протеолитикалық
H) Сұйық
{Правильный ответ} = B, F, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$095
Наубайханада қолданылатын ашытқы мен ашитын қамырдың негізгі қанттары:
A) Майлар
B) Фруктоза
C) Моносахаридтер
D) Сахароза
E) Мальтоза
F) Диоксид
G) Крахмал
H) Протеолиз
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$096
Ұнның сапасына байланысты болатын негізгі ақауларға:
A) Бөтен иіс, ащы, жусан дәмі бар
B) Қоңырқай түсті
C) Ұнда құмның болуымен негізделетін тістегі қышырлық
D) Қандала-тасбақамен зақымдалған
E) Қышқылдылығы жоғары
F) Протеиназа белсенділігі жоғарылайды
G) Дәмі ащы
H) Ылғалдылығы төмендейді
{Правильный ответ}= А, С, D
{Сложность}=3
{Учебник}= М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$097
Қарапайым қара бидай ұнынан қамыр илеу түрі:
A) Ылғалдылығы 50% болатын қою ашымал
B) Ылғалдылығы 40% қою ашымал
C) Ылғалдылығы 60% қою емес ашымал
D) Ылғалдылығы 70%-80% дейін сұйық ашымал
E) Ылғалдылығы 30% болатын сұйық ашымал
F) Ылғалдылығы 60% жоғары сұйық ашымал
G) Ылғалдылығы 40% төмен қою ашымал
H) Ылғалдылығы 1% сұйық ашымал
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4

$$$098
Қамырды доғалаудың саны мен сапасы әсер ететін фактор
A) Ұн неғұрлым күшті болса, доғалау саны мен ұзақтығы көп
B) Жақсы ашыған қамыр дөңес,иісі жоқ
C) Ашу жеткіліксіз болса,иісі жағымсыз
D) Қамыр ашу ұзақтығы және доғалау саны көп болса
E) Ұнның күші әлсіз болса
F) Ұнның шығымы төмендесе
G) Ұнның шығымы жоғары болса
H) Қышқылдығы артса
{Правильный ответ} = A, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$099
Наубайханалық ұнның нан пісірімдік қасиеті:
A) Ылғалдылығына
B) Газ бөліп шығару қабілеті
C) Ұнның наубайханалық күші
D) Желімше саны мен сапасына
E) Ұнның түсіне және оның пісіргенде күңгірттенуі қабілеті
F) Қышқылдылығына
G) Күлділігіне
H) Ұнның сортына
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$100
Тығыздалған ашытқының физика-химиялық сапа көрсеткіші
A) Ылғалдылығы мен қышқылдылығы
B) Көтерілу күші
C) Дәмі
D) Осмосезімталдығы
E) Желімше сапасы
F) Өз сапасы жоғалтпай ұстап тұру
G) Сорты
H) Желімше саны
{Правильный ответ} = A,B,F
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.П. Байысбаева, Нан өнімдерінің технологиясы, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$101
Бидайдың макарон өндірісінде макарон ұнына көптеп қолданылатын типі:
А) Қыстық қызыл бидай
В) Қыстық ақдәнді бидай
С) Жаздық ақдәнді бидай
D) Жаздық қызылдәнді бидай
E) Жай жұмсақ бидай
F) Қатты бидай
H) Шыны жұмсақ бидай
G) Қыстық қатты бидай
{Правилный ответ}= E, F, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова, макарон өнімдерінің технологиясы, Республикалық баспа, 1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$102
Кремді түске жақын макарон өнімі жасалатын бидай ұны:
А) Жұмсақ шынылы бидайдан жартылай жарма
В) Жұмсақ бидайлы наубайханалық жоғарғы сорт
C) Қатты бидайдан жартылай жарма
D) Жұмсақ шынылы бибайдан жартылай жарма
E) Жұмсақ бидайлы жоғарғы сортты ұн
F) Наубайханалық жоғарғы сортты ұн
G) Бірінші сортты
H) Екінші сортты
{Правилный ответ } = B, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Б.Отыншиев, З.Жумабекова, Макарон өнімдерінің технологиясы, Респ. Баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$103
Макарон өндірісінде матрицаның жұмыс өнімділігі, олардың:
А) Тесігінің көлденең кесіндінің ауданына
B) Қамыр ылғалдылығына
C) Қалдық деформациясына
D) Температура
E) Қамырдың тесіктен шығу жылдамдығына
F) Шнек камерасына
G) Ауасыз кеңістікке өткізу
H) Тесіктен шығу жылдамдығына
{Правильный ответ} = А, E, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$104
Макарон өнімін шығаратын мекемелерде МЕМСТ-қа сай әр партияның сапасы көрсетіледі, ол құжатта:
А) Температурасы
B) Мекеме аты, облысы
C) Түсі
D) Шығарылған күні
E) Желімше саны
F) Желімше сапасы
G) Газ шығару қабілеті
H) 13% ылғалдық , таза салмағы
{Правильный ответ} = B, D, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$105
Макарон өнімдері формасына байланысты келесі топқа бөлінеді:
А) Трубалы және фигуралы
B) Престелген және штампталған
C) Түтікшелі
D) Қысқа, ұзын, ұяшық
E) Трубалы және фигуралы
F) Таспалы және әшекей
G) кесілген, престелген
H) жіпшік тәрізді
{Правильный ответ} = C , F, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Б.Отыншиев, З.Жумабекова, Макарон өнімдерінің технологиясы, Респ. Баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$106
Макарон өнімінің сапасын анықтайтын физика-химиялық көрсеткіштер:
A) Ылғалдылық
B) Су сіңімділігі
C) Қалыбын ұстап тұрғыш
D) Күлділік
E) Кеуектілік,редуцирленген зат
F) Қышқылдылық
G) Редуцирленген зат мөлшері
H) Су сіңімділігі, кеуектілік
{Правильный ответ}= A, D, F
{Сложность}=2
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы, Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$107
Макарон зауыттарында макорон өнімдерін төмендегідей ретпен кептіру қолданады:
A) Макаронды касеталарда кептіру
B) Ауаның кептіргіштік қабілеті бар қалыпты ретімен үзіліссіз кептіру
C) Ауаның кептіргіштік қабілеті бар қалыпты ретімен үзілісті кептіру
D) Қысқа кесілген макорон өнімдерін автоматты кептіру
E) Ауаның кептіргіш қабілетін бірте -бірте жоғарлату ретімен үзіліссіз кептіру
F) ВВП кептіргіш шкафта кептіру
G) Ауаның кептіргіштік қабілеті бірқалыпты болып,бірнеше қайталап кептіру
H) Макаронды ауаның кептіргіштік қабілеті құбылмалы жағдайда кептіру
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Б.Отыншиев, З.Жумабекова, Макарон өнімдерінің технологиясы, Респ. Баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$108
Судың температурасына байланысты макарон қамырын илеу түрлері:
A) Суық суға иленген
B) Қайнаған және салқын суда
C) Қайнаған және суытылған
D) Қайнаған суда иленген
E) Салқындатып,суытылған
F) Ыстып суыған
G) Жылы суда иленген
H) Ыстық суда иленген
{Правильный ответ}= A, G, H
{Сложность}=2
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$109
Шикі макарон өнімдерін бөлу кезінде жүретін операциялар:
A) Желдету
B) Формалау
C) Сулап булау
D) Бөлу
E) Кесу
F) Бастундарға ілу
G) Касеталарға салу
H) Кептіру
{Правильный ответ}= A, E, H
{Сложность}=1
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$110
Макарон өндірісінде қолданылатын қосымша қоспалар:
A) Сүт өнімдері
B) Тағамдық қышқылдар
C) Жұмыртқа өнімдері
D) Ферменттер
E) Қоюланған томат өнімдері
F) Тағамдық бояғыштар
G) Дәмдеуіштер
H) Дәрумендер
{Правильный ответ}= A, С, Е
{Сложность}=1
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$111
Түтікше макарон өнімдері пішіні және кесілуіне қарай үш тармаққа бөлінеді. Олар:
A) Жіпшік тәрізді
B) Макарон
C) Сабан тәрізді
D) Ерекше түтікшелер
E) Қысқа түтік кеспе
F) Әшекейлі
G) Кәдімгі
H) Құс қауырсындар
{Правильный ответ}= В, Е, Н
{Сложность}=2
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$112
Макарон ұнының негізгі қасиетін сипаттайтын көрсеткіш:
А) Күлділігі
В) Желімше саны
C) Ылғалдылық
D) Қышқылдылық
E) Желімше сапасы
F) Сағызының мөлшері
G) Шынылығы
H) Түсі және дәмі
{Правильный ответ} = B, E, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Б.Отыншиев, З.Жумабекова, Макарон өнімдерінің технологиясы, Респ. Баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$113
Макаронды ұн тартудың ерекшеліктерін көрсетіңіз:
A) Қырғылау
B) Байыту
C) Құрау
D) Кептіру
E) Жармалау
F) Сығымдау
G) Ұнтақтау
H) Қауыздау
{Правильный ответ} = A, E, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$114
Көлденең макарон кесіндісінің өлшемі бойынша түрлері:
A) Макарон
B) Жіпшік тәрізді
C) Сабан тәрізді
D) Ерекше түтікшелер
E) Әуесқой
F) Әшекейлі
G) Құс қауырсындар
H) Кәдімгі
{Правильный ответ}= С, Е, Н
{Сложность}=2
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$115
Макарон қамырын престеу кезінде жүретін үрдістер:
A) Жентектелген қамырды сығымдау
B) Ұн мен суды дайындау
C) Біркелкі байланысқан тұтқырсозылғыш қамыр массасы
D) Қамырды матрицалардан өткізу
E) Өнімнің пішінін қатыру
F) Ұн түйіршіктерінің ісінуі
G) Су мен ұнның қарқынды араласуы
H) Белгілі пішін беру
{Правильный ответ}= А, С, Н
{Сложность}=2
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$116
Макарондық қамыр илегенде қамырдың ылғалдығына байланысты үш түрін бағалайды. Олар:
A) Қатты, қамыр ылғалдығы 28-29%
B) Қатты, қамыр ылғалдығы 40-50%
C) Жұмсақ, өте жұмсақ 30-35%
D) Орташа қамыр,ылғалдығы 29-31%
E) Қатардағы қатты қамыр, ылғалдылығы 40-45%
F) Жұмсақ қамыр, ылғалдылығы 31,1-32,5%
G) Жұмсақ, ылғалдылығы 40,1-45,5%
H) Орташа қамыр, ылғалдылығы 21-25%
{Правильный ответ}= A, D, F
{Сложность}=3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$117
Сығымдалған макарондық қамырдың құрылыс-механикалық қасиеттерінің ерекшеліктері:
A) Серпімдік сапасы
B) Ұнның химиялық құрамына
C) Созылғыш
D) Қамырдың ылғалдылығына, температурасына
E) Бір-біріне жабыспайтындығы
F) Қамыр бетінің тегістігі
G) Қамырдың тығыздығы, беріктігі
H) Илеу тәсілінің ерекшеліктеріне
{Правильный ответ}= В, D, Н
{Сложность}=2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$118
Макарон өнімдерінің сорты қолданылған ұнның сұрыбына және қосылған қоспаның түріне сай топтарға бөлінеді:
А) Қатты бидайдың жоғары, І және ІІ сұрыбынан дайындалатын - А тобындағы макарон өнімдері
В) Қыстық ақдәнді бидайдың жоғары сұрыбынан дайындалатын - А тобындағы макарон өнімдері
С) Шынылығы жұмсақ бидайдың жоғары және І сұрыбынан дайындалатын - Б тобындағы макарон өнімдері
D) Жаздық қызылдәнді бидайдың жоғары, І және ІІ сұрыбынан дайындалатын - А тобындағы макарон өнімдері
E) Қатты бидайдың жоғары және ІІ сұрыбынан дайындалатын - В тобындағы макарон өнімдері
F) Наубайханалық жоғары және І сұрыбынан дайындалатын - В тобындағы макарон өнімдері
H) Жай жұмсақ бидайдың жоғары және І сұрыбынан дайындалатын - Б тобындағы макарон өнімдері
G) Қыстық қатты бидайдың жоғары, І және ІІ сұрыбынан дайындалатын - А тобындағы макарон өнімдері
{Правильный ответ}= A, С, F
{Сложность}=3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$119
Пішімдеу тәсіліне қарай бөлінетін макарон өнімдері:
A) Түтікше
B) Престелген
C) Әшекейлі
D) Таспалы
E) Қысқа түтік
F) Кесілген
G) Жіпшік
H) Штампталған
{Правильный ответ} = B, F, H
{Сложность} =1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$120
Судың температурасына байланысты макорон қамырын илеу түрлері:
A) Суық суға иленген
B) Қайнаған және салқын суда
C) Қайнаған және суытылған
D) Қайнаған суда иленген
E) Салқындатып,суытылған
F) Ыстып суыған
G) Жылы суда иленген
H) Ыстық суда иленген
{Правильный ответ}= A, G, H
{Сложность}=2
{Учебник}= Б.Отыншиев, З.Жұмабекова Макорон өнімдерінің технологиясы,
Республикалық баспа,1997.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$121
Қантты, созылмалы печеньелерді өндіру үшін қолданылатын сапалы сағызды ұн:
А) Күшті сағызды
B) Әлсіз ж/е орташа сағызды
C) Орташа сағызды
D) Күшті ж/е орташа
E) Әлсіз ж/е жоғары
F) Әлсіз сағызды
G) Әлсіз ж/е күшті
H) Орташа ж/е күшті
{Правильный ответ} = B, C, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$122
Қантты печенье қамырын илеуге қойылатын талаптар:
A) Қатпарлы
B) Серпімді-созылмалы
C) Өте тығыз
D) Серпімді
E) Құрғақ жентектелген
F) Сұйық
G) Берілген пішінін ұстап тұратын
H) Жұмсақ
{Правильный ответ}= B, E, G
{Сложность}=1
{Учебник}= Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$123
Дайындау технологиясына, қолданылатын шикізаттардың түрлеріне қарай дайындалатын галетаның түрлері:
A) Қантты
B) Жай
C) Созылмалы
D) Диеталық
E) Күрделі
F) Жақсартылған
G) Майлы
H) Қайнатылған
{Правильный ответ}= B, D, F
{Сложность}=1
{Учебник}= = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$124
Крекер печеньелерді өндіру үшін пайдаланылатын сапалы сағызды ұн:
A) Күшті сағызды
B) Әлсіз сағызды
C) Әлсіз және күшті сағызды
D) Орташа сағызды
E) Әлсіз және орташа сағызды
F) Орташа және күшті сағызды
G) Күшті сағызды
H) Жай және қарапайым сағызды
{Правильный ответ} = B,D,E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$125
Қайнатылмаған пряниктерді сақтау мерзімі:
A) 10 тәулік
B) 15 тәулік
C) 45 тәулік
D) 20 тәулік
E) 30 тәулік
F) 35 тәулік
G) 40 тәулік
H) Морфологиялық
{Правильный ответ}= A, D, E
{Сложность}=2
{Учебник}= = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$126
Қайнатылмаған пряниктерді дайындау үшін қолданылатын сапалы сағызды ұн:
А) Әлсіз және орташа
B) Орташа, күшті
C) Күшті,әлсіз
D) Орташа
E) Орташа және жай
F) Әлсіз
G) Жай және күрделі
H) Күрделі және орташа
{Правильный ответ} = A, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$127
Май, жаңғақ қосылған қытырлақ нанды орау түрлері:
A) Пергаментке
B) Целлофанға
C) Қорапқа
D) Парафинделген
E) Пакеттерге
F) Фольгаға
G) Жай қағазға
H) Капқа
{Правильный ответ}= A, B, F
{Сложность}=1
{Учебник}= Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$128
Салманы қайнатқанда жүретін үдерістер:
А) Ылғалдығы артады
B) Басы артық су буланады
C) Ылғалдығы 20,5 % дейін төмен
D) Қышқылдығы өседі
E) Сахароза инвертті қантқа айналады
F) Температурасы өседі
G) Пектин заттар ыдырайды
H) Қышқылдығы 30%
{Правильный ответ} = B, E , G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$129
Карамельге қойылатын талаптар:
A) Мөлдір
B) Қышқыл
C) Ылғалдылығы 40%
D) Температурасы 105-135 0С
E) Иісі бар
F) Түсі ақшыл сары
G) Көп буланады
H) Осмосезімталдығы жоғары
{Правильный ответ} = A, D, F
{Сложность} =1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$130
Салманы қайнатқанда жүретін үдерістер:
A) Салма карамельді ерітеді
B) Басы ыстық суда буланады
C) Езіндіні сүрлегенде қолданылатын күкірт қышқылының тазартады
D) Қант мөлшері 70% болса,зақымданады
E) Сақтауға шыдамсыз
F) Әртүрлі қалыптарды ұстап тұрады
G) Салма карамельді ерітпейді
H) Сахароза инвертті қантқа айналады
{Правильный ответ} = B, C, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$131
Тәтті тағамдарды шығарғанда оларға жеміс-жидек дәмін беру үшін қосылатын органикалық қышқылдар:
A) Сірке қышқылы
B) Шарап қышқылы
C) Күкірт қышқылы
D) Лимон және құмырсқа
E) Сірне қышқылы және сүт қышқылы
F) Лимон қышқылы
G) Алма және сүт қышқылы
H) Құмырсқа қышқылы
{Правильный ответ} = B, F, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$132
Қайнатпаның түрлері:
A) Сірне қосылған
B) Қантталған қайнатпа
C) Джем қосылған
D) Қантталмаған қайнатпа
E) Тұзды қайнатпа
F) Тосап қосылған
G) Бал қосылған
H) Тұзсыз қайнатпа
{Правильный ответ}= B, D, E
{Сложность}=3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$133
Ішіне салынатын салманың түріне қарай бөлінетін карамель түрлері:
A) Қантты
B) Жеміс-жидекті
C) Инверттелген
D) Мармелад
E) Пастила
F) Помадалы
G) Шоколадты
H) Құйма пастила
{Правильный ответ} = B, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$134
Карамель салмаларына қойылатын талаптар:
A) Сақтауға шыдамды
B) Карамельді ертіпейтін
C) Сұйық
D) Ыстық күйінде жабысқақ
E) Шыны тәрізді аморфты
F) Кристалды
G) Созылмалы қою
H) Құрлысы біркелкі
{Правильный ответ} = А, В, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$135
Кәмпит өндірісіндегі негізгі шикізарттар:
A) Қант
B) Кептірілген жеміс-жидек
C) Шырын
D) Сірне
E) Лимон қышқылы, пектин
F) Какао бұршағы
G) Сүт, жеміс езіндісі
H) Меланж, крахмал сірнесі
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$136
Ирис өндірісінде қолданылатын негізгі шикізарттар:
A) Қойыртылған сүт, май
B) Пектин, агароид
C) Қант
D) Сірне
E) Бадам, кешью
F) Инвертті қант, глюкоза
G) Крахмал, бал
H) Мальтоза сірнесі
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$137
Стандарт бойынша ирис үш топқа бөлінеді:
A) Қантты
B) Карамель типтес
C) Помадалы
D) Аморфты
E) Жұмсақ
F) Тиражирленген
G)Жартылай қатты
H) Құйма пастила
{Правильный ответ} = B, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$138
Пастила өндірісінде пайдаланылатын шикізаттар:
A) Лимон қышқылы
B) Жеміс-жидек
C) Эссенция
D) Желе
E) Кант
F) Агар
G) Пектин
H) Жұмыртқа ақуызы
{Правильный ответ} = B, Е, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$139
Пішініне қарай дайындалатын салмасыз шоколадтың түрлері:
A) Батон
B) Ассорти
C) Тақтайша тәрізді
D) Мармеладты шоколад
E) Помодалы шоколад
F) Әр түрлі пішінді
G) Глазурленген
H) Кеуектелген шоколад
{Правильный ответ} = С, F, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$140
Қайнатылған қамырды дайындау сатылары:
A) Қамыр илеу
B) Қант-сірне-бал шырынын қайнату
C) Шикізаттарды дайындау
D) Салма дайындау
E) Қайнатпаны дайындау және суыту
F) Жұмыртқа-қант қосып бұлғап, илеу
G) Басқа шикізаттарды қосып қамыр илеу
H) Меланж-қант-ұн қосып илеу
{Правильный ответ} = B, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Дайрашева С.Т. Тәтті тағамдар технологиясы.Оқулық – АТУ, 2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
08_ Основы технологии переработки продукции растениеводства _ каз.rtf
$$$141
Қант құрағы өндірілетін елдер:
А) Ресей
B) Куба
C) Тәжікстан
D) Өзбекстан
E) Мексика
F) Үндістан
G) Испания
H) Түркия
{Правильный ответ} = B, Е, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$142
Қызылшаның тамыр жемісіндегі сахароза құрамы:
A) 14 %
B) 21%
C) 13%
D) 11%
E) 16%
F) 12%
G) 18%
H) 20%
{Правильный ответ}= А, E, G
{Сложность}=1
{Учебник}= Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$143
100 кг қызылша жоңқасынан алынатын диффузды шырын мөлшері:
A) 100 кг
B) 110 кг
C) 115 кг
D) 120 кг
E) 125 кг
F) 130 кг
G) 135 кг
H) 140 кг
{Правильный ответ}= С, D, Е
{Сложность}=1
{Учебник}= = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$144
Редукциялаушы қанттардың бұзылуы нәтижесінде түзілетін органикалық қышқылдар:
A) Лимон қышқылы
B) Сүт қышқылы
C) Күкірт қыщқылы
D) Сірке қышқылы
E) Құмырсқа қышқылы
F) Галактуронды қышқыл
G) Шарап қышқылы
H) Фосфор қышқылы
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$145
Шырынның сульфиттелуі:
A) Диффузионды шырынды тазарту үдеріснің соңғы сатысы
B) Диффузинды шырыннан мезганы шығару
C) Әктің әсерінен жоғары молекулалы заттардың коагуляциялануы
D) ІІ сатурациядағы шырынды сүзу
E) Сүзілген шырынды күкірттің қостотығымен өңдеу
F) Шырынды алдын ала дефекациялау
G) Шырын құрамындағы ерігіш кальций тұздарының концентрациясын төмендету
H) Шырынның тазалығы мен сүзілуі
{Правильный ответ}= A, D, E
{Сложность}=3
{Учебник}= = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$146
Утфельдің ІІІ кристалдануы кезінде құралатын қойыртпақ сипаттамасы:
А) Қара қоңыр түсті
B) Сары түсті
C) Өткір иісі бар
D) Қоймалжың
E) Мөлдір түсті
F) Қою
G) Сұйық
H) Құрғақ
{Правильный ответ} = A, С, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$147
Қантсыздандырылған жоңқалардың құрамындағы құрғақ заттар:
A) Редуциялаушы заттар
B) Целлоюлоза мен гемицеллюлоза
C) Пектинді заттар
D) Раффиноза мен сахароза
E) Бояғыш және күлді заттар
F) Ақуыздар мен қанттар
G) Органикалық заттар
H) Декстриндер мен протеиндер
{Правильный ответ}= С, B, F
{Сложность}=3
{Учебник}= Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$148
ІІ сорт крахмал ерекшелігі:
А) Сұр түсті
B) Ақ түсті
C) Өзіндік иісі бар
D) Қышқылдау
E) Иіссіз
F) Түйіршіктелген
G) Сарғыш ақ түсті
H) Кристалды жылтыр
{Правильный ответ} = B, C, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013., Джерембаева Н.Е. Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы.-Алматы,Мектеп,2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$149
Физика-химиялық қасиеттері өзгерген жүгері крахмалының түрлері:
A) Ыдыраған
B) Біріккен
C) Экструзияланған
D) Химиялық өзгертілген
E) Сополимерлер
F) Этерификацияланған
G) Бөртетін
H) Физикалық өзгертілген
{Правильный ответ}= А, D, Е
{Сложность}=1
{Учебник}= Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.,Джерембаева Н.Е. Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы.-Алматы,Мектеп,2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$150
Құрамында крахмалы көп өнімдер:
A) Балғар бұрышы
B) Қырыққабат
C) Баклажан
D) Қызанақ
E) Қияр
F) Картоп
G) Жүгері
H) Күріш
{Правильный ответ}= F, G, H
{Сложность}=1
{Учебник}= = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013., Джерембаева Н.Е. Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы.-Алматы,Мектеп,2000.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$151
Крахмал өндірісінің бастапқы кезеңі бірдей және оның қамтитын технологиялық іс-әрекеттері:
A) Екінші қайтара ұсақтау
B) Картопты жеңіл және ауыр түрдегі қосындылардан тазартып алу керек, түйнектерін топырақтан аршып жуу керек
C) Қайталап ұсақтауды жүргізу
D) Жуылған картопты өлшеу
E) Картопты үккіштен өткізіп майдалап алғашқы ұсақтау немесе әсері күшті ұрғылағышпен ұсақтау
F) Мезганы сүзгіштен өткізу
G) Крахмал суспензиясын рафинирлеу
H) Сепараторда крахмалды шаю
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$152
Тазаланған жүгері крахмалынан алынатын өнімдер:
A) Құрғақ крахмал
B) Глютен
C) Қоймалжың крахмал
D) Крахмал сірнесі
E) Тағамдық глюкоза
F) Мезга
G) Шырын
H) Экстракт
{Правильный ответ}= A, D, E
{Сложность}=2
{Учебник}= = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$153
Рафинирлеуге түскен крахмалдың сапалылығы, %:
А) 85
B) 91
C) 93
D) 87
E) 88
F) 94
G) 89
H) 90
{Правильный ответ} = В, С, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$154
Крахмал сүтін рафинирлеуде пайдаланып жүргізілетін сатылар:
A) Кезе-кезеңімен
B) Ағынды-барабанды
C) Үгіту
D) Өскінді бөліп алу, шаю
E) Ботқаны сүзіп алу және алғашқы крахмал қоймалжыңын бөліп алу
F) Дөңес және дірілдеткіш сүзгілерден
G) Ботқаны майдалап ұсақтау
H) Езіндіден сүтін бөліп алу
{Правильный ответ}= A, B, F
{Сложность}=2
{Учебник}= Ә. Ізтаев, С.Т. Жиенбаева, М.П. Байысбаева, Өңдеу өндірісінің технологиясы – Алматы: Дәуір, 2013.
{Характеристика}=
{Курс}= 2
{Семестр}= 4
$$$155
Қоректік орта заттарының микроағзалар мен микроағзалар шығаратын ферменттер әсерінен жаңа заттарға айналу биохимиялық үдерісі:
A) Гидролиз
B) Спирттеу
C) Ашу
D) Кребс циклі
E) Ферментация
F) Пиролиз
G) Көмірсуларды анаэробты жағдайда ашыту
H) Адсорбция
{Правильный ответ} = C, Е, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 6 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$156
Ашудың негізгі типтері:
A) Спирттік, сүтқышқылды
B) Спирттік, пропилді
C) Мезгада ашу, бөшкелерде
D) Майқышқылды, сіркеқышқылды
E) Ашытқылық, сүтқышқылды
F) Сүтқышқылды, гликольді
G) Лимонқышқылды, спирттік
H) Ұйытқыда, ашытқы қамырда
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 10 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$157
Спирттік ашу үдерісінде микроағзалардың қоректену көздері:
A) Қанттар
B) Полифенолдар
C) Көмірсулар
D) Жоғары спирттер
E) Cx(H2O)y
F) CnH2n-2
G) Эфирлер
H) Майлар
{Правильный ответ} = А, C, Е
{Сложность} =2
{Учебник} = Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 7 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$158
Спирттік ашудың жанама өнімдері:
A) Сірке альдегиді
B) Этил спирті
C) Глюкоза
D) Меланоидиндер
E) Көмірқышқыл газы
F) Глицерин
G) Сүт қышқылы
H) Оксиметилфурфурол
{Правильный ответ} = А, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Учебное пособие , П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 108 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$159
Ашу үдерісінің нәтижесінде алынған сусындарды атаңыз:
A) Арақ
B) Балшырын
C) Ликер
D) Шарап
E) Сыра
F) Наливка
G) Квас
H) Тұндырма
{Правильный ответ} = D, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 6 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$160
Этил спиртінің өндірісі үшін негізгі шикізат:
A) Меласса
B) Уыт
C) Қант
D) Астық
E) Картоп
F) Құлмақ
G) Бұршақ
H) Жүзім
{Правильный ответ} = А, D, E
{Сложность} =1
{Учебник} = Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 241 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$161
Этил спирті өндірісінің сатылары:
A) Сүзіндіні дайындау, суслоны фильтрациялау
B) Араласпаны дайындау, астық массасын қайнату
C) Сұрыптманы дайындау, сұрыптаманы белсенді көмірмен өңдеу
D) Қантты колерді дайындау, купаждау
E) Қайнатылған массаны қанттандыру, суслоны суыту
F) Суслоның ашуы, жетілген ашымақты айдау
G) Суслоны құлмақпен қайнату, суслоны ақшылдандыру
H) Өздігінен ағатын суслоны алу, суслоны тұндыру
{Правильный ответ} = B, E, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 247 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$162
Спирт өндірісінде сулы-жылулық өңдеу үдерісінде крахмалдың айналуы:
A) Қанттану
B) Ашыту
C) Ісіну
D) Клейстеризация
E) Ректификация
F) Еру
G) Ұсақтау
H) Коагуляция
{Правильный ответ} = С, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Учебное пособие, В.В. Ильинич и т.д., Технология спирта и спиртопродуктов. М.: Агропромиздат, 1987. – 88-89 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$163
Спирт өндірісіндегі қанттандыру материалдары:
A) Бидай
B) Ферментті препараттар
C) Уыт сүті
D) Меласса
E) Арпа
F) Су
G) Ашытқы
H) Уыт ферменттері
{Правильный ответ} = B, С, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 257-260 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$164
Спирт өндірісінде сусло ашуының оңтайлы температурасы:
A) 3-50С
B) 36,60С
C) 45-500С
D) 20-250С
E) 150С-тан жоғары емес
F) 27-300С
G) 400С-тан жоғары емес
H) 300С-тан жоғары емес
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 273-276 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$165
Астықты-картопты суслоны ашыту тәсілдері:
A) Үздіксіз-ағынды
B) Периодты
C) Құрама ұйытқыда
D) Бөшкелерде
E) Ағынды-рециркуляциялық
F) Ректификациялық
G) Мезгада ашыту
H) Ферментативті
{Правильный ответ} = А, В, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Учебное пособие, В.Л. Яровенко, Технология спирта. М.: Колос, 2002. – 244 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$166
Жетілген ашымақ құрамындағы бар заттар:
A) Қант
B) Ректификацияланған спирт
C) Құлмақ бытырасы
D) Су
E) Этил спирті
F) Ұшқыш қоспалар
G) Мезга
H) Меласса
{Правильный ответ} = D, Е, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 279 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$167
Спирттегі ұшқыш қоспалардың түрлері:
A) Бас
B) Спиртті
C) Артқы
D) Ашытқылы
E) Құлмақты
F) Сулы
G) Аралық
H) Дәндік
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Учебное пособие, В.В. Ильинич и т.д., Технология спирта и спиртопродуктов. М.: Агропромиздат, 1987. – 192 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$168
Ашымақ ректификациясы қондырғысының негізгі колонналары:
A) Бас
B) Ашымақ
C) Сұрыптау
D) Эпюрациялық
E) Фильтрациялық
F) Құмды
G) Ректификациялық
H) Көмір
{Правильный ответ} = В, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Учебное пособие, В.В. Ильинич и т.д., Технология спирта и спиртопродуктов. М.: Агропромиздат, 1987. – 198-199 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$169
Спирт ректификациясының жанама өнімдері:
A) Сивуш майы
B) Сивуш суы
C) Сивуш спирті
D) Этил спирті
E) Мезга
F) Барда
G) Бас фракция
H) Сусло
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 301-303стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$170
Спирт өндірісінің жанама өнімдерін атаңыз:
A) Ашытқы-сахаромицеттер
B) Ақуыз тұнбасы
C) Барда
D) Құлмақ бытырасы
E) Сулауға арналған су
F) Көміртек диоксиді
G) Сығындылар мен фуздар
H) Қалқып шыққан астық
{Правильный ответ} = А, С, F
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, В.В. Ильинич и т.д., Технология спирта и спиртопродуктов. М.: Агропромиздат, 1987. – 210 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$171
Ректификацияланған этил спиртінің сұрыптары:
A) Таңдаулы
B) Экстра
C) Жоғары тазалықты
D) Сусыз
E) 96%-дық
F) I сұрып
G) Сивуш
H) Медициналық
{Правильный ответ} = В, С, F
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, П.Я. Бачурин, В.А. Смирнов, Технология Ликерно-водочного производства. М.: Пищевая промышленность, 1975. – 21стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$172
Арақ өндірісінің технологиялық үдерістері:
A) Сулы-спиртті қоспаны дайындау
B) Қайнату
C) Белсенді көмірмен өңдеу
D) Фильтрациялау
E) Ашу
F) Ысқылау
G) Қанттану
H) Жетілу
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 492-493 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$173
Арақ өндірісі үшін суды дайындау тәсілдері:
A) Спирттеу
B) СО2-мен қанықтыру
C) Ремюаждау
D) Коллодты қоспаларды коагуляциялау
E) Карбонизациялау
F) Катионитті жұмсарту
G) Купаждау
H) Түссіздендіру және дезодорациялау
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, П.Я. Бачурин, В.А. Смирнов, Технология Ликерно-водочного производства. М.: Пищевая промышленность, 1975. – 46-52 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$174
Спиртті сумен араластыру кезінде қоса жүреді:
A) Қоспа көлемінің артуы
B) Қоспа көлемінің кемуі
C) Кристаллизация
D) Конформация
E) Контракция
F) Катиондау
G) Қоспаның ұлғаюы
H) Қоспаның сығылуы
{Правильный ответ} = В, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, П.М. Мальцев, Технология бродильных производств. М.: Пищевая промышленность, 1980. – 492 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$175
Шарап - бұл
A) Жүзім шырынының толық спирттік ашуымен алынатын алкогольді сусынB) Алкогольсіз сусын
C) Уыт суслосының спирттік ашуымен алынатын әлсіз алкогольді сусын
D) Жүзім шырынының ішінара спирттік ашуымен алынатын алкогольді сусынE) Әлсіз алкогольді сусын
F) Алкогольді сусын
G) Жүзімнің белгілі сұрыптарынан өндірілетін күшті алкогольді сусын.
H) Күшті алкогольді сусын
{Правильный ответ} = A, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$176
Асханалық шараптар:
A) Қанттың жоғары мөлшерімен сипатталады
B) Таза жүзім шырынының ашуымен алынған сусындар.
C) Хош иісті заттардың болуымен сипатталады
D) СО2-нің елеулі мөлшерімен сипатталады
E) Жүзім суслосының өздігінен ашуымен сипатталады
F) Спирттің елеулі мөлшерімен сипатталады
G) Құрамында 17-20 көл. %-дан бастап спирті бар
H) Құрамында 9-дан 14 көл. % дейін спирті бар
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$177
Жүзім шырынының толық немесе ішінара спирттік ашуымен алынатын алкогольді сусын:
A) Шарап
B) Сыра
C) Спирт
D) Жүзім шарабы
E) Квас
F) Шырын
G) Шампан
H) Арақ
{Правильный ответ} = A, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$178
Құрамында СО2 бар шараптар:
A) Күшті
B) Кеңес шампан шарабы
C) Күшейтілген
D) Асханалық
E) Шымырлайтын шараптар
F) Хош иістендірілген
G) Десерттік
H) Газдалған немесе көпіршікті
{Правильный ответ} = В, Е, Н
{Сложность} = 1
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$179
Тынық шараптар:
A) Құрамында СО2 бар
B) Кеңес шампан шарабы
C) Күшейтілген
D) Асханалық
E) Шымырлайтын шараптар
F) Хош иістендірілген
G) Көпіршікті
H) Газдалған
{Правильный ответ} = С, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$180
Күшті шараптар:
A) Қанттың жоғары мөлшерімен сипатталады
B) Таза жүзім шырынының ашуымен алынған сусындар.
C) Хош иісті заттардың болуымен сипатталады
D) СО2-нің елеулі мөлшерімен сипатталады
E) Жүзім суслосының өздігінен ашуымен сипатталады
F) Спирттің елеулі мөлшерімен сипатталады
G) Құрамында 17-20 көл. %-дан бастап спирті бар
H) Қанттылығы 1-14 %-дан бастап
{Правильный ответ} = F, G, Н
{Сложность} = 1
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$181
Десерттік шараптар:
A) Қанттың жоғары мөлшерімен сипатталады
B) Таза жүзім шырынының ашуымен алынған сусындар.
C) Хош иісті заттардың болуымен сипатталады
D) СО2-нің елеулі мөлшерімен сипатталады
E) Жүзім суслосының өздігінен ашуымен сипатталады
F) Спирттің елеулі мөлшерімен сипатталады
G) Құрамында 12-ден 17 көл. % дейін спирті бар
H) Құрамында 5-тен 35% дейін қанты бар
{Правильный ответ} = А, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$182
Қант мөлшеріне қарай десерттік шараптардың ажыратылуы:
A) Күшті
B) Ащы
C) Жартылай тәтті (5-12%)
D) Құрғақ
E) Тәтті (14-20%)
F) Ауыз қуыратын
G) Күшейтілген
H) Ликерлі (21-35%)
{Правильный ответ} = С, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$183
Десерттік шараптар:
A) Ақ
B) Сарғылт
C) Қызғылт
D) Сары
E) Қызыл
F) Қоңыр
G) Қара
H) Алтын түстес
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} =2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$184
Хош иістендірілген шараптар:
A) Қанттың жоғары мөлшерімен сипатталады
B) Таза жүзім шырынының ашуымен алынған сусындар.
C) Хош иісті заттардың болуымен сипатталады
D) СО2-нің елеулі мөлшерімен сипатталады
E) Жүзім суслосының өздігінен ашуымен сипатталады
F) Спирттің елеулі мөлшерімен сипатталады
G) Құрамында 16-дан 18 көл. % дейін спирті бар
H) Құрамында 6-дан 16% дейін қанты бар
{Правильный ответ} = С, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$185
Шымырлайтын шараптар:
A) Қанттың жоғары мөлшерімен сипатталады
B) Таза жүзім шырынының ашуымен алынған сусындар.
C) Хош иісті заттардың болуымен сипатталады
D) СО2-нің елеулі мөлшерімен сипатталады
E) Жүзім суслосының өздігінен ашуымен сипатталады
F) Спирттің елеулі мөлшерімен сипатталады
G) Құрамында 10,5-нан 12,5 көл. % дейін спирті бар
H) 0,3-0,4 МПа қысым астында СО2 болатын.
{Правильный ответ} = D, G, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$186
Қанттың мөлшеріне қарай шампан шараптарының бөлінуі:
A) Брют, Ең құрғақ
B) Жартылай тәтті
C) Құрғақ, Жартылай құрғақ
D) Ликерлі
E) Жартылай құрғақ, Тәтті
F) Күшті
G) Десерттік
H) Хош иістендірілген
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$187
Көміртек диоксидімен жасанды қанықтыру жолымен алынған шараптар:
A) Көпіршікті
B) Десерттік
C) Газдалған
D) Тынық
E) Көпіршікті немесе газдалған
F) Күшейтілген
G) Хош иістендірілген
H) Асханалық
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$188
Маркалы деп аталатын шараптар:
A) Ұзақ сақталу мерзімі жылдан аспайды
B) Таңдаулы жоғары сапалы шараптар
C) Ұзақ сақталуы 1,5 жылдан кем емес
D) Жүзімнің кез келген сұрыбынан жасалған
E) Жылдан жылға өз қасиеттерін сақтайтын шараптар
F) Жылдан жылға өз қасиеттерін сақтамайтын
G) Сапасы төмендеу шараптар
H) Ұзақ сақталуды қажет етпейтін шараптар
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} =2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$189
Жүзім шараптарының өндірісі үш негізгі сатыға бөлінеді:
A) Жүзім суслосын алу
B) Араласпаны дайындау
C) Суслоны ысқылау
D) Жүзім суслосының ашуы
E) Уытты өңдеп дайындау
F) Шарапты өңдеу мен ұзақ сақтау
G) Сүзіндінің фильтрациясы
H) Суслоны қайнату
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$190
Ақ шараптарды жасағанда суслоның алынуы үш негізгі операциядан тұрады:
A) Жүзімді езу
B) Шоқтарды бөлу
C) Езілген жүзімді престеу
D) Араласпаны дайындау
E) Суслоны ысқылау
F) Сүзіндінің фильтрациясы
G) Уытты өңдеп дайындау
H) Шарапты өңдеу мен ұзақ сақтау
{Правильный ответ} = А, В, С
{Сложность} = 3
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$191
Қай уақыт аралығында жүзім суслосы тұндыру резервуарында (бут) тұндырылады:
A) 14-16 сағат
B) 2-3 күн
C) 15-16 сағат
D) 1-2 тәулік
E) 3-4 күн
F) 14-15 сағат
G) 1-3 тәулік
H) 2-4 минут
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$192
Жүзім суслосының ашыту температурасы:
A) 10C
B) 14-200C
C) 00C
D) 20C
E) 15-200C
F) 30C
G) 7 0C
H) 17-200C
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} =2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$193
Қызыл шараптарды дайындау төрт негізгі операциядан тұрады:
A) Жүзімді езу, мезганың күбілерде ашуы
B) Суслоны ысқылау
C) Араласпаны дайындау
D) Уытты өңдеп дайындау
E) Уытты өңдеп дайындау
F) Жас шарапты мезгадан (сығындылардан) бөлу
G) Сыраның жетілуі
H) Шараптың бөшкелерде ашуын жеткізу
{Правильный ответ} = A, F, H
{Сложность} = 2
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$194
Маркалы коньяктардың күштілігі,(көл.%):
A) 40-41%
B) 12-14%
C) 0,5-1,5%
D) 2-4%
E) 3-6%
F) 41-42%
G) 1-5%
H) 40-42%
{Правильный ответ} = A, F, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Мальцев П.М. Технология бродильных производств – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.-560 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$195
Астықты қоспаға жатады:
A) Зақымданған
B) Арпаның бүтін дәндері
C) Солғын
D) Металл қосындылар
E) Қастауыш, қаракүйе
F) Өсіп өнген дәндер
G) Сабан, сабақ бөліктері
H) Дәнді дақылдардың басқа түрлері
{Правильный ответ} = A, C, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 92 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$196
Арпаны сулау мақсаттары:
A) Тіршілік әрекеті үдерістерінің активациясы
B) Ылғалдылығын төмендету
C) Дәнді жылтырату
D) Физиологиялық және физикалық үдерістерді реттеу
E) Дәнді кептіру
F) Арпаның бетін тазалау, дезодорация мен дератизациясы
G) Өскіндерді алып тастау
H) Ферментативті өзгерістер
{Правильный ответ} = A, D, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 101 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$197
Ашық уыт үшін сулаудың соңғы дәрежесі:
A) 32-36%
B) 42-48%
C) 42-47%
D) 24-26%
E) 41-47%
F) 30-35%
G) 60-64%
H) 70-74%
{Правильный ответ} = B, С, E
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 102 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$198
Арпаны сулау тәсілдеріне жатады:
A) Созылмалы ауа үзілістері бар ауалы-сулы сулау
B) Су мен ауаның үздіксіз ағынында сулау
C) Циклді, периодты
D) Периодты, үздіксіз
E) Ауалы-сулы, циклді
F) Тамшылы
G) Статикалық
H) Суармалы, ауалы-суармалы сулау
{Правильный ответ} = А, B, Н
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 106-108 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$199
Уыт өсіру тәсілдеріне жатады:
A) «Жылжымалы жүйек»
B) Жәшіктерде, барабандарда
C) Циклді, периодты
D) Периодты, үздіксіз
E) Ауалы-сулы, циклді
F) Тамшылы
G) Мерзімді
H) Тоқтарда пневматикалық өсіру
{Правильный ответ} = А, B, Н
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 121-126 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$200
Кептіру кезінде уытта өтетін үдерістер:
A) Микробиологиялық
B) Анаэробты
C) Физикалық, химиялық
D) Биохимиялық
E) Шамалы
F) Физиологиялық
G) Физколлоидты
H) Каталитикалық
{Правильный ответ} = C, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 127-129 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$201
Уыттың арнайы түрлеріне жатады:
A) Күйдірілген, Диафарин
B) Бұршақты
C) Жоғары ферментативті
D) Қарақұмық
E) Ашық
F) Күңгірт
G) Тритикале
H) Бидай, карамельді
{Правильный ответ} = A, C, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. – 2007. 136-137 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$202
Сыра өндірісі технологиясының негізгі кезеңдері:
A) Ассамблирлеу, ұзақ сақталу
B) Сұрыптамалар, араласпаны дайындау
C) Сулы-жылулық өңдеу, ректификация
D) Дәнді тазалау, сүзіндіні дайындау
E) Ысқылау, фильтрация
F) Екіншілік ашу
G) Суслоны құлмақпен қайнату, ұсақтау
H) Ремюаж, дегоржаж
{Правильный ответ} = D, E, G
{Сложность} = 2
{Учебник}= Анықтамалық құралы, В.Кунце, Технология солода и пива. Санкт-Петербург.: Профессия. - 2001. 199 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$203
Ысқылаудағы биохимиялық үдерістерге жатады:
A) Қанттану
B) Меланоидиндер түзілуі
C) Протеолиз
D) Автолиз
E) Крахмалдың ферментативті ыдырауы
F) Екіншілік ашу
G) Ақуыз коагуляциясы
H) Рекурперация
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник}= Анықтамалық құралы, В.Кунце, Технология солода и пива. Санкт-Петербург.: Профессия. - 2001. 219-228 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$204
Суслоны құлмақпен қайнатудағы өтетін үдерістер:
A) Ақуызды заттардың коагуляциясы, судың буланып шығуы
B) Меланоидиндер түзілуі
C) Суслоны зарарсыздандыру, суслоның түстілігін арттыру
D) Автолиз
E) Құлмақ компоненттерінің еруі, суслоны зарарсыздандыру
F) Екіншілік ашу
G) Қанттану
H) Рекурперация
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник}= Анықтамалық құралы, В.Кунце, Технология солода и пива. Санкт-Петербург.: Профессия. - 2001. 248 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$205
Сыраның ашуын жеткізуде өтетін үдерістер:
A) Азотты құрамның өзгеруі
B) Қышқылдану
C) Көміртек диоксидімен қанығу
D) рН төмендеуі
E) Ысқылау
F) Белсенді ашу
G) Этил спиртінің ыдырауы
H) CO2 ыдырауы
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 1
{Учебник}= Анықтамалық құралы, В.Кунце, Технология солода и пива. Санкт-Петербург.: Профессия. - 2001. 375-378 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$206
Сыра қайнату өндірісінің негізгі шикізаты:
A) Картоп
B) Меласса
C) Уыт, құлмақ
D) Уыт сүті
E) Ферменттер
F) Ашытқы
G) Су
H) Органикалық қышқылдар
{Правильный ответ} = C, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник}= Анықтамалық құралы, В.Кунце, Технология солода и пива. Санкт-Петербург.: Профессия. - 2001. 37 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$207
Газдалған сусындарды дайындау үшін пайдаланылатын компоненттер:
A) Жеміс-жидекті және спирттелген шырындар
B) Арпа, уыт
C) Морстар, тұндырмалар, концентрленген шырындар
D) Картоп, меласса
E) Ашытқы, құлмақ
F) Спирт-ректификат, ашытқы
G) Бояғыштар, қант
H) Дәнді дақылдардың басқа түрлері
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 3
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 287 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$208
Газдалған сусын түрлері:
A) Асханалық, десерттік
B) Құрғақ, жартылай құрғақ
D) Күшейтілген
E) Жеміс-жидекті
F) Құрамында шырыны бар
G) Жартылай тәтті
H) Әлсіз алкогольді
{Правильный ответ} = E, F, H
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 287 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$209
Дайын қантты сиропта құрғақ заттардың мөлшері құрайды, %:
A) 60-62
B) 30-45
D) 20-25
E) 61-63
F) 10-15
G) 35-40
H) 63-65
{Правильный ответ} = А, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 294-295 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$210
Сахароза дегидратациясында келесі өнімдер түзіледі:
A) Карамелан
B) Мальтоза
D) Глюкоза
E) Карамелен
F) Диметилсульфид
G) Меланоидиндер
H) Карамелин
{Правильный ответ} = А, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 300 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$211
Купажды сироптарды дайындау тәсілдері:
A) Бір рет қайнатпалы
B) Екі рет қайнатпалы
D) Тұндырмалы
E) Суық
F) Ыстық
G) Индустриялық
H) Инфузиялық
{Правильный ответ} = E, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 302-314 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$212
Нан квасы өндірісінің негізгі сатылары:
A) Ұзақ сақтау
B) Ысқылау
C) Сұрыптамаларды дайындау
D) Квас суслосын дайындау
E) Қантты сироп пен колерді дайындау
F) Жапсырмалау
G) АТК өсіру
H) Фильтрация
{Правильный ответ} = D, E, G
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 325-327 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$213
Жеміс-жидекті квастарға жатады:
A) Российский
B) Московский
C) Виноградный
D) Рижский
E) Хлебный
F) Мятный
G) Вишневый
H) Здоровье
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 1
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 323 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$214
Нан квасында спирттің мөлшері құрайды,(көл. %):
A) 4,0-4,6
B) 14,6-15,2
C) 5,0-6,0
D) 0,7-1,0
E) 0,8-1,2
F) 0,1-0,3
G) 1,0-1,2
H) 18,0-22,0
{Правильный ответ} = D, E, G
{Сложность} = 2
{Учебник}= Учебное пособие, В.Г.Тихомиров, Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М.:КолосС. - 2007. 338-339 стр.
{Характеристика} =
{Курс} = 4
{Семестр} = 7

Приложенные файлы

  • docx 8857399
    Размер файла: 131 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий