ПСХ тест ВОУД (Автосохраненный)


«Психология және адам дамуы» пәнінен тест сұрақтары (500)
"Рефлекс" ұғымын ғылыми тұрғыда тұңғыш сипаттаған кім және оның мағынасы төмендегідейА) Декарт B) Жүйке жүйесінің негізгі актісі C) Мидан бұлшық етке қарай «жануарлар рухының» бейнеленуі
"Энтелехия" туралы айтқан кім және оның мағынасы қандай? А) Аристотель B) Тіршілікке қабілетті табиғи тәннің формасы C) Жан тәннің энтелехиясы ретінде
“Байқау табиғаттың ұсынғанын жинайды, ал тәжірбие табиғаттан өзінің тілегенін алады” – деп айтқан ғалым А) В.Вундт
“Ырықсыз зейiн” және “енжар зейiн” терминдерi:А) Синонимдер болып табылады
«Бақылау» қандай жағдайда жүргiзiледi ? А) Жағдай жасалмай - ақ табиғи түрде
«Генензис» дегенiмiз не ?А) Пайда болу, қалыптасу
«Мен» деген ұғымды адам өзiне өзi тең екенiн бiлу деп анықтама берген қай психолог?А) Б.С.Мерлин
«Стресс» сөзін алғаш қолданғаг ғалым: A) Ганс Селье
1-3 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеу кезінде мән беру бағыттары:А) Кинестезиялық сезінуі, тік жүруі және сананың таңбалы қызметі
3 жас дағдарысының нәтижесінде қандай жаңа құрылым пайда болады:A) Өзін көрсету
3 жастагы ақыл-ой дамуының анықтаушы мәнi?А) Сананың таңбалық қызметi
3-7 жас аралығын ғылыми тұрғыдан қалай атайды ?А) Мектеп жасына дейiнгi кезең
3-7 жастағы сөйлем құру ерекшелiгiА) Сандық және сапалық жағынан өзгередi
3ат және кұбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой әрекеті қалай аталады?А) Жалпылау
6 жастан мектепке оқуға келген балалардың қатынас аймағыА) Мұғалiмге, балаларға, өзiне деген қатынастары
7 айда бала қалай отырады? А)Сүйеусiз отырады.
XIX ғасырда адам психикасының қыр-сырын табиғи тұрғыдан іздестірген орыстың революцияшыл демократтары А)А И.Герцен B) Н.Г.Чернышевкий C) В.Г.Белинский
XX ғасырдағы психология ғылымы сипаттайтын американдық бағыт бихевиоризм: А) Мінез-кұлкықты сыртқы ортаның әсер етуіне организмнің беретін жауабының жиынтығы деп түсіндірді, B) Сананы негізгі зерттеу объектісі деп санамады, C) Адамның мінез-кұлқын жеке қарастырды
ААААААААААААААААА
А. Маслоу бойынша физиологиялық қажеттіліктерге қандай қажеттіліктерді
А.Валлон жылау туралы не дедi?А) Алдын-ала бiрдеменi сезу
А.Маслоу бойынша адамның үшін маңызды қажеттіліктері А) Физиологиялық қажеттіліктер B) Қорғаныс қажеттіліктері C) Танымдық қажеттіліктер
А.Н.Леонтьев тұлға жайлы не айтты?А) Мектеп жасына дейiнгi кез тұлғаның алғашқы құрылу кезi
Автономдық сөйлеу қай жасқа тән?А) Нәрестелiк шаққа
Автономиялық сөйлеу дегеніміз не?:А) Баланың сөйлеуі үлкендердің сөйлеуіне ұқсамауы
Автономиялық сөйлеу түрінің саны:А) 3
Ағзаның iшкi ортасынан бейнелеудiң әсерiне бағытталған рецепторлар:А) Интерорецепторлар
Адам бұрын қабылдамаған заттар мен құбылыстардың бейнелерін құруы -бұл:А) Қиял
Адам бүкіл психикалық әрекетінің, санасының белгілі заттарға құбылыстарға, олардың белгілі бір қасиеттерімен ерекшеліктеріне бағытталуы қандай процесті білдіреді:A) Зейін
Адам дамуы – бұл:А) Тұлғаның сыртқы және ішкі әлеуметтік және табиғи факторлардың әсерімен қалыптасу процесі
Адам дамуының қандай аймақтары бар?А) Денелiк, когнитивтiк, психоәлеуметтiк аймақтар.
Адам қабiлетiнiң дамуындағы нышанның бастамасы:А) Дарындылық
Адам ойының түрлі формаларын еске қалдыра алу қабілеті естің қандай түріне жатады: A) Сөз-логикалық
Адам психикасы дегеніміз не?A) Тірі өмірмен, заттар әлемімен өзара байланысының жоғарғы формасы
Адамдар арасында хабар алмасуын, жүзеге асыратын іс-әрекет? А) Қарым-қатынас
Адамдарды қандай да болмасын іс-әрекетке итермелейтін негізгі қозғаушы күш, бір нәрсеге мұқтаждануы: А) Түрткі
Адамдардың өзара әрекетi, бiр-бiрiмен ақпараттар алмасуы дегенiмiз-А) Қарым-қатынас
Адамдармен қарым-қатынаста белгілі бір шекті сақтау, адамдардың «өкпелі» шегін анықтау этикетінің типі.А) Тактикалық қабілет
Адамның айналадағы заттарға және құбылыстарға деген қарым-қатынасы:А) Сезім
Адамның бiлiмi мен дағдысына байланысты қалыптасатын жеке бастық ерекшелiк:А) Қабiлет
Адамның қабылданатын заттардың iшiнен маңызды бөлшектердi байқай бiлу қасиетi:А) Байқағыштық
Адамның қоғамдағы онтогенетикалық дамуының жоғарғы сатысы, бұл:А) Даралық
Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті:А) ЗейінВ) ҚабілетС) Табандылық
Адамның материалды және рухани құндылықтарды қүру және өз кажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында шындықгы өзгертуге бағытталған адамның іс-әрекеті:А) Еңбек
Адамның материалдық қажеттіліктері:А) Еңбек құралдары, тамақ, баспана, киім
Адамның өмірі барысында қандай-да бір заттарға мұқтаж болуы - бул: А) Қажеттіліктер
Адамның түрлі көңіл-күйінің тұрақты компоненттеріА) Психикалық қалып
Адаптация деген не?А) Тітіркендіргіштер әсерінен анализаторлардың сезімділігінің біртіндеп бейімделуі
Аз мағыналы, бірақ маңызды бөлшектерді байқап қалатын жеке тұлғаның қасиеті:А) Байқағыштық
Акселерация дегеніміз ол:А) Баланың шапсаң даму
Ақыл-ой дамуының кезеңдерiн көрсет:А) Сенсомоторлық интеллект, нақтылы операциялар, формальды операциялар
Амнезия дегенiмiз не?А) Есте сақтау қабiлетiнiң бұзылуы
Апперцепция дегеніміз не?А) Өткен тәжірибеге қабылдаудың тәуелділігі
Арнайы қабiлеттер қай жаста қалыптаса бастайды:А) Мектеп жасына дейiнгi шақты
Астениктің (алжуа адамның) сипаттамасы:А) Нәзік денелі, қушық кеуде, тар иықты, қол-аяғы серейген
ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ
Әлемді танудағы сезгіштіктің формасын қай таным үрдісі анықтайды?A) Түйсіну-қабылдау
Әлеуметтiк факторлармен анықталатын жеке тұлғалық қасиеттерi, бұл:А) Құндылық бағыттары
Әлеуметтік жағдай мен рольдік қылық формасын 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға тән іс-әрекеттің қарым-қатынаспен үйлесуі:A) Сюжетті – рольдік ойын
Әрқашанда қабылдау:A) Тұтастық
БББББББББББББ
Б.Г. Ананьев бойынша адам ұйымдасуының деңгейлері А) Индивид B) Тұлға C) Жеке даралық
Б.М.Теплов «қабілеттің»үш түрін көрсеткен:А) қабілетпен бір адамның келесісінен өзгешеленетін дербес психологиялық ерекшеліктер түсіндіріледіB) қабілет деп қандайда бір немесе көптеген әрекеттердің орындалуының табыстылығына қатысы бар жалпы алғанда дербес ерекшеліктерді атайды C) Қабілет түсінігі аталмыш адамда қалыптастырылған дағдылармен немесе іскерлікпен, сол білімділікпен сәйкес келмейді
Бiр мезгiлде қоздырғыштардың бiр сезiм мүшелерiнен басқа сезiм мүшелерiне әсер етуде сезiмталдықтың күшейюi:А) Сенсибилизация
бағытталуын экстраверт және интроверт деп бөліп көрсетеді. Сонымен қатар ол жоғарыда айтылғандарға қосымша ретінде тағы қандай 3 типті бөліп көрсетеді А) Интуитивті B) Ойшыл C) Эмоционалды
Бала әрекетімен байланысты екінші жарты жылда пайда болатын қайталанатын дыбыстық сәйкестік:А) Былдырау
Бала даму динамикасының параметрлерін зерттеген ғалымдар:А) Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев
Бала оқу процесi кезiнде неден аулақ болуы керекА) Механикалық есте сақтауданБала өмiрiнiң алғашқы екi айындағы ерекшелiк:А) Барлық анализаторлардан шартты рефлекстер жасалады
Бала өмірге келгенде алғашқы әрекеттерінің көрінуі:А) Айғайлауы, жылауы
Бала өмірінің алғашқы жылындағы басты жаңа түзініс:A) Тік жүру
Балалақ шақтан жасөспірімдік шаққа өтудің басталуына сай келетін онтогенездің кезеңі:A) Жеткіншектік шақ
Баланы қатал ережелермен бағындырып, көндіріп отыруға негізделген ата-ана стилі:A) Демократиялық стиль
Баланың алғашқы мақсатты әрекеті:А) Жармасу
Баланың ата-анасына ұқсап туылуы:A) Анатомиялық нышан
Баланың дамуы дегеніміз:A) Бір жас кезеңінен екіншісіне өту
Баланың мектепте оқуға даярлығы неден құраладыA) Психологиялық денелік және ақыл-ойлық
Баланың мектепте оқуға жекелiк жағынан дайын болуы үшiн не қажетА) Ықыласы, оқушының iшкi позициясы
Баланың психикалық дамуының тік жүруді меңгеруінің факторлық мағынасы:А) Еркін қарым-қатынасқы түсу, кеңістікке бағдарлану, қозғалыс
Баланың сезім органдары қай кезеңнен бастап қызмет атқарады:A) 2 айдан кейін
Баланың сөйлеу белсенділігінің даму кезеңі:А) 1,5-2-3 жаста
Басқа адамдардың сауалдарына жауап ретiнде қандай да бiр мәлiмет беру, ой-пiкiрлерiмен, шешiмдерiмен алмасу:А) Ақпараттық
Белгілі бір объектіге неменсе құбылысқа әсерленушілік:А) Интуиция
Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойына адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалау әдісі: А) Әңгіме
Биологиялық жас - бұл:А) Адам өмірінің орташа ұзақтығы
Бихевиоризм мектебінің негізін салушы: А) Дж. Уотсон
Бихевиористтердің зерттеу пәні болып не табылады: А) Мінез-қүлык
Бөбектiк шақтағы негiзi iс-әрекет?А) Заттық- манипуляциялық
Бұрын қабылдағанды қайта кезіккенде еске түсіру:А) Тану
Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ерекшелік:А) Психикалық қасиет
Бір адамның сөзі, яғни баяндамашының, лекгордың сөзі сөйлеудің қай түріне жатады?А) Монолог
Бірлескен іс-әрекетті жасаудағы адамдар арасындағы байланыс: А) Қарым-қатынас
Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы:A) Ой қорытындысы
ВВВВВВВВВВВВВВВ
Вербалдық емес қарым-қатынас құралдарыА) сөйлемВ) іштей сөзС) пантомимика
Вербальді қарым-қатынас құралдары А) белгілерВ) ойды білдіруС) сөз
ГГГГГГГГГГГ
Геккельдiң эволюция заңы дегенiмiз не?А) Онтогенез филогенездiң қысқара қайталануы
Геккельдiң эволюция заңы:А) Онтогенез филогенездiң қысқара қайталануы
Генетикалық факторларға негiзделген адам қасиетi:А) Нышан
Геронтофобия дегенiмiз не?А) Қарттарға деген өшпендiлiк сезiм
Гиппократтың Гуморальды теориясы бойынша холерикт қандай сұйыққа сәйкес келеді?А) Сары өт
Гуманистік психологиядағы тұлға мәселесін қарастырған ғалымдар А) К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу
ДДДДДДДДДдДДДДДДДДДДД
Дағдарыстың белгiлерi:А) Қызығушылықтың бәсеңдеуi, қырсықтық, ынтаның жоғалуы
Дағды түрлері: А) Сенсорлық, әрекеттер
Даму психологиясында қарастырылады:A) Психикалық, денелік және жалпы даму
Даму психологиясының тармақтарын атаА) Балалар психологиясы, ересектер психологиясы, геронтопсихология
Дамудағы анықтаушы өзгерiстер? А) Жеке бас бағдарының жалпы қасиеттерi, сана механизмдерiнiң даму дәрежесi
Дамудың әлеуметтiк багытының негiзiн салушы ғалым:А) Дж.Локк
Дамудың бір кезеңінен екіншісіне ауысудың себебі неде:А) Жетекші әрекет типінің өзгеруінде
Дамудың қозғалушы күшінің ең жақсы жағдайлары болады:A) Интериоризация процесінде
Дамудың мәдени - тарихи теориясы қай дамуды көздейді:А) Адамның танымдық функцияларын
Денелiк даму аймағының сипаттамасы.А) Адамның бойы мен дене бiтiмiнiң өсуi мен өзгеруi.
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Елестету образдарынан тудыруға жатпайтындар:A) Конформды
Ерте балалық шақтағы әлеуметтанудың басты мәні:A) Заттармен әрекет тәсілдерін меңгеру
Ерте және мектеп жасына дейінгі кезең орасындағы шекара, бала өмірінің қиын кезеңдерінің бірі:A) 3 жас дағдарысы
Ерік қасиеттері:А) табандылық
Ерікті тәрбилелеудің негізгі шарттары:А) дүниетанымның қалыптасуы, адамгершілік қасиеттерінің дамуы, сезім борышын тәрбиелеуB) Қалау, яғни жасай алу ептілігін меңгеруC) өз әрекетін бағалау әдетін қалыптастыру, оның салдарын түсіну, оларға сыртқы көзқараспен қарау
Ерікті тырысу елестері мына дәрежеге бөлінедіА) нәтижелі
Еріктік әрекет дегеніміз не:А) мақсатқа жетудің құралдары мен әрекеттің мақсатын алдын ала есептеу
Ес дегеніміз – бұл:A) Мнемикалық әрекет
Ес процесстері:А) Есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту.
Ес процестері:А) Ұмыту
Ес процесіндегі байланыстар: А) Онтогенез
Ес процесінің мәні:A) Өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
Есте сақтау қабiлетiнiң әлсiреуi қай жас кезеңiнде байқаладыА) Қарттық шақтаЕстің уақыт-мерзімге қарай топтастырылуы:А) Қысқа және ұзақ мерзімді
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Ж.Пиаженің генетикалық эпистемологиясын қалыптастыратын ғылым жиынтығы: А) Түрлі білімдер, ұғымдар, танымдық операциялар
Ж.Пиаженің интеллект дамуының сенсорлы сатысында қалыптасуы:А) Адаптация
Жадырау комплексi дегенiмiз не?А) Арнайы эмоциялық қимыл реакциялары
Жалпыдан жекеге қарай жүретін ой корытындысы:А) Дедукция
Жана туған баланың шарттсыз рефлексi?А) Сору, қорғану, бағдарлау
Жаңа туған баланың қалыпты бойы:А) 42-56 см
Жаңа туған баланың қалыпты салмағы:A) 2,5-3 кг
Жаңа туған нәрестенің санасы "таза тақта" тәрізді болады деген анықтаманы ұсынған кім және ол қай ел мен бағыттың өкілі:А) сенсуализм B) Дж.ЛоккC) Англия
Жас ерекшелiгi дегенiмiз не?А) Өз құрылмы мен динамикасы бар дамудың циклi
Жасөмпiрiмдiк шақта кездесетiн даму варианттарыА) Қиындықсыз өтетiн акрiстi өзгерiс, өз жолын табуда қиналу
Жасөспiрiм шақтағы негiзгi iс-әрекет:А) Кәсiптiк мамандыққа дайындық
Жасөспiрiмдiк шақта даму динамикасына тәуелдi жағдайлар:А) Барлық жауабы дұрыс
Жастық шақта адамның өзiн қабылдау түрлерi:А) Болашаққа қарыздарлық қателесуге құқылық, соңына дейiн түсiнбеушiлiк
Жастық шақтағы қарама-қарсы сапа?А) Ұқсастық, мойындамаушылық
жатқызуға болады А) Тамаққа деген қажеттілік B) Физиологиялық белсенділікке деген қажеттілік C) Сенсорлық стимуляцияға деген қажеттілік
Жеке адамның биологиялық тума қасиеттері:А) Рефлекторлық қызмет, темперамент, истинктер
Жеке тұлға қоғамда қай бағыт бойынша қалыптасады және дамиды?А) Социогенетикалық
Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:A) Тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы
Жеке тұлғаның дамуына оның кемелденуiне негiз болар биологиялық процестерге мынадай бағытты қояды:А) Биогенетикалық
Жекелік әрекет пен «мен өзім» түсінігінің пайда болуы қай жас ерекшелік кезеңінің орталық жаңа құрылымын құрайды:А) Ерте сәбилік
Жекелік ойлаудағы қасиеттер мен құбылыстарА)Адаптация
Жекелік психологиялық қасиетА) ТемпераментВ) Икемділік С) Мінез
Жер шарында ұзақ өмiр сүрушiлер көп кездесетiн аймақтарА) Кавказ, Вилькамбомба, Хунза
Жеткiншек шақтағы биогенетикалық универсализмнiң негiзiн салушылар кiмдер ?А) С.Холл, Л.Выгодский
Жеткiншектiк шаққа тән ең маңызы өзгерiсА) Жыныстық толысу
Жеткіншек кезеңнің өзіне тән анатомиялық ерекшелігі:А) Бойы мен жеке салмағы, басы ұлғая бастайды
Жеткіншектік шақтағы әлеуметтенудің басты мәні:A) Адамдар арасындығы қатынас нормаларын меңгеру, жыныстық рольдік диференциация
Жеткіншектік шақтағы басты жаңа құрылымдар:А) Есею сезімі
Жиыныстық идентификация қашан пайда болады:A) Мектеп жасына дейінгі кезде
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
З.Фрейдтiң психосексуалдық даму сатыларын ата.А) Оральдык, анальдiк, фалликалық, генитальдiк.
Зейiн - бұл сананың нақты бiр затқа анық және нақты бағытталуы. Бұл бағыттылық: А) Таңдамалы
Зейiннiң көру және естуге байланысты жiктелуiнiң негiзiн құрайтын:А) Жетекшi анализатор
Зейiннiң объектiге, оның қандай да бiр өзгешелiктерiнiң күшiне сай бағытталуы қалай аталады?А) Ырықты
Зейін адам еркіне қарай бөлінеді:А) Ырықсыз, үйреншікті
Зейінді бір обьектіге тұрақтандырып, сонымен қатар бірнеше іс-әрекет түрлерімен айналысу зейіннің қай қасиеті?А) Зейіннің бөлінуі
Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:A) Бірінші сигнал системасы
Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясы бойынша тусіндірген:А) Ухтомский
ИИИИИИИИИИИИИи
И.М.Сеченов пен И.П.Павлов ілімі бойынша ерікті әрекеттердің негізі:А) Матриалдық процесс
И.П.Павлов бойынша адамға тән мінез типтерінің бөлінуі:А) Ойшыл тип
ККККККККККККККК
К.К. Платонов тұлға құрылымының келесі деңгейлерін бөліп көрсетедіА) Тұлға қасиеттерінің белгілі бір кешеніB) Әлеуметтік шартталған ерекшеліктердіC) Темперамент, бағыттылық, қабілет
Кiшi мектеп жасындағы әлеуметтiк қатынас аймағыА) Мектеп ,көршiлерi
Кәсiптiк индентификация дегенiмiз не?А) Өмiрiн белгiлi бiр мамандықпен байланыстытыру
Кейбір арнаулы қабілеттіктердің кең көлемде дамуын зерттегендер:A) Ю.Б.Гиппенрейтер, О.В.Овсянникова
Керн Инерасека тестi ненi анықтауға арналған?А) Баланың оқуға деген интеллектуалдық дайындығын
Кешігіп еске түсіру, бірден еске түсіруден неғұрлым жақсырақ, толығырақ болады, бұл:А) Реминисценцияның
Когнитивтiк даму аймағының сипаттамасы не?А) Ойлау мен мәселенi шешуге қатысы бар барлық психикалық процестер.
Когнитивтiк даму сатыларының авторы кiм?А) Ж.Пиаже
Көптеген білімдерді меңгеру, сөздік қордың кеңеюі негізінде жеткіншектік жаста қай процесс қарқынды дамиды:А) Сөйлеу
Көптүрлі эмоция көріністері арасындағы бастапқы көңіл шарпулар:А) Қуаныш, таңдану, қорқыныш, рахат
Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз:А) Әсерлесу (воссоздающий)
Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетісіз:А) Ырықсыз-үйреншіктіВ) СуреттіС) арман
Көрнекі бейнелік ойлаудан сөздік-логикалық ойлауға ауысу қай жаста жүзеге асады:А) Кіші мектеп жасында
Кімнің анықтамасы бойынша, «мінез-бұл адамзат қабілеттілігін керемет көбейтушісі» деп көрсетеді:A) К.Фишера
Кіші мектеп жасында естің қай түрі белсенді дамиды:А) Ырықты ес
Кіші мектеп жасында іс-әрекеттің басым түрі:А) Оқу-танымдық іс әрекет
Кіші мектеп жасындағы әлеуметтенудің басты мәні:A) Білім алу тұлғаның интеллектуалдық танымдық сферасының дамуы
Кіші мектеп жасының оқу міндеттері:А) Бағалау, бақылау, оқу әрекеті
Кіші топтағы адамдар саны: А) 2-3-тен 20-30 дейін
ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ
Қабiлет дамуына алғы шарт болып не табылады: А) Нышан
Қабылдау астарында жатқан уақытша жүйке байланыстарының негізі:А) Объективтік шындықB) ОбъективацияC) Шынайылық процесі
Қабылдау деген не?А) Заттар мен кұбылыстарды тұтас бейнеленуі
Қабылдау ерекшеліктері:А) ТұтастылығыB) ЗаттылығыC) Тұрақтылығы
Қабылдау негізін құрайтын бас миындағы физиологиялық процесс: А) Уақытша жүйке байланыстарыB) Жүйкелік байланыстарC) Нерв жүйесінің уақытша байланысы
Қабылдау түрлеріА) Кеңістікті қабылдауB) Уақытты қабылауC) Қозғалысты қбылдау
Қабылдау:А) Бұл заттар мен құбылыстардың өздеріне тән белгілерінің мәнін түсінуде тікелей тұтас күйінде сезімдік бейнеге түсіру
Қабылдаудағы дивергенция процесінің мәні:А) Ажыратып қабылдауB) Бөліп қабылдауC) Бөлек-бөлек қабылдау
Қабылдаудағы иллюзия дегеніміз не?А) Объектіні қабылдаудағы дүрыс емес интепретация
Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжірибесінің мазмұнына байланыстылығы:А) АпперцепцияB) Өткенді қайта қабылдауC) Апперцепциялық процесс
Қабылдаудың анықтамаларын табыңыз:А) Затты немесе құбылысты бейнелеуB) Тұтастай заттық түрде бейнелеуC) Сезім мүшелері арқылы заттардың тұтас бейнеленуі
Қабылдаудың барлық елеулі белгілерін қамтитын жауапты таңдаңыз.А) Сезім мүшелері арқылы заттардың тұтас бейнеленуіB) Сыртқы ортаны психикалық тұрғыда моделдеуC) Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын объективті бейнелеу
Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы,біз әлемді тұрақты және тұтас қабылдаймыз:А) ТұрақтылығыB) ТұтастылығыC) Константтылығы
Қабылдаудың негізгі ерекшеліктерін атаңыз:А) ТұтастылығыB) МағыналылығыC) Заттылығы
Қабылдаудың негізігі қасиеттері:А) ЗаттылықB) КонстанттікC) Тұтастылық
Қабылдаудың физиологиялық негізін қарастырған ғалымдар:А) П.К.АнохиB) И.П.ПавловC) И.М.Сеченов
Қабілет анықтамасы:А) Жемісті іс-әрекетті қамтамасыз ететін жеке тұлғаның жеке-даралық психологиялық ерекшеліктері
Қабілет жайлы сөз қозғағанда төменгі жағдайларды ескерген жөн:А) Тарихи даму процесінде қалыптасады, адам табиғатын құрайды
Қабілеттердің қалыптасу ерекшеліктері байланысты:А) Тәрбиешісіне, мұғаліміне
Қабілеттілік дегенімізA) Сәтті іс-әрекеті қамтамасыз ететін тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктері В) Білім, іскерлік, дағды
ҚабілеттілікА) Жеке адамның өзіндік психологиялық дербес сәйкестігі, оның қабілеттілік қызметтері мен қамтамасыз ететін жоғары деңгейіВ) адамның мұндай психикалық ерекшеліктері тәуелді білім қабілеттері, дағдылары, бірақ кейбір дағдылары ќолынан келетін іс-јрекеттері сјйкес келмейді.С)адамныѕ есінде бїтін комплекстін заттар жјне обьективтілік јлемніѕ ќўбылысыныѕ бейнеленуі
Қабілеттіліктің дамуының негізгі физиологиялық ерекшелігі: A) Нышан
Қажеттіліктердің түрлері:А) Рухани, қоғамдық, матриалдық
Қазақтарда 7 айдан 12 айға дейiнгi кезең атауы:А) Еңбектеу жасы
Қазіргі замандағы шет елдік мінезтанудың бағыттары:A) Конституционалды-биологиялық, психоаналитикалық,идеологиялық
Қай жаста мотивтер мен өзіндік сананың бағынуы орталық жаңа құрылым болып табылады:А) Жеткіншектік шақ
Қандай ерекшелік адамды жеке тұлға ретінде сипаттамайды:A) Нейродинамикалық қасиет
Қарама-қарсыға полярлық әсер етушi тiтiркендiргiш шақырған түйсiк өзгерiсiнiң амплитудасы оның физикалық құбылыс негiзiне қарағанда үлкен болып көрiну тиiмдiлiгi қалай аталады:А) Қарама-қайшы
Қартайған шақта жалғыз қалудың психологиялық аспектiсiА) Түсiнбеушiлiк және немқұрайдылықҚартаю теорияларын екі үлкен топқа бөлуге болады:
Қарттық кезеңді зерттеуде психология ғылымына үлес қосқан ғалымдар:А) Ф.Тизе, Р.А.Пэконн, Э.Эриксон
Қарттық шақта стресс болып табыладыА) ЖалғыздықҚарым-қатынас ең алдымен көру қозғалыс жүйесіне байланысты өз ішіне ым-ишара, пантомима тағы басқа қамтитын тілдесу:A) Вербальды емес
Қарым-қатынастың перцептивтік жағы:A) Қабылдау және бір-бірін бағалау
Қасиеттер дегеніміз: А) адам санасындағы объективті шынайлықтың заттары мен көріністер қасиеттерінің біртұтас кешендерінің тойтарысы В) қарым-қатынаста және іс-әрекетте қалыптасатын индивидтің жүйелі әлеуметтік қасиеті
Қашықтықтан қарым-қатынас жасау:А) Телефон, факс, телекөпір
Қиын жағдайларда туындайтын нервтік-психикалық күштену:А) Стресс
Қиындықта барлық күшiн дамыту, кез-келген құмарлықпен кiрiсуге қабiлеттiлiк, алдына қойған мақсатқа жетудi үнемi қадағалау, қай мiнез қасиетiне жатады:А) Күштiлiк
Қиял – бұл:А) Психикалық процестерде бар заттардық бейнесіB) Құбылыстардың қайта өңделу жолын елестету C) Өткен тәжірибенің негізінде елестету
Қиялды зерттеген ғалымдарА) Т.РибоB) Г.УоллесC) Г.С.Альтилуллер
Қиялдың бір түрі аглютинация көрінетін ертегілердегі кейіпкерлерА) КентаврB) Адам-амфибияC) Свинкс
Қиялдың жасалу жолдарыА) АглютинацияB) СхематизацияC) Акцентировка
Қиялдың өзіндік дәрежесіне қарай бөлінуі:А) Арман, қайта жасау
Қиялдың түрлеріА) Арман
Қиялдың түрлеріА) Арман B) ҚиялдарC) Фантазия
Қоғамдық құндылықтар мен нормалар балаларға не арқылы беріледі:A) Тәрбиелеу
Қыр көрсету” дегенiмiз не?А) Қоршаған ортаның назарын өзiне қарату арқылы табысқа жетудi көздеу қасиетi
ЛЛЛЛЛЛЛЛлллЛЛЛЛЛЛЛ
Л.С.Выготский бала дамуының заңдылығын бөліп көрсетті:А) Бала дамуындағы эволюция және инволюция байланысы, бала дамуының бірқалыптылығы, циклдік және дамудың бірқалыпты еместігі
Л.С.Выготский дамуды қандай кезендерге бөлді:A) Дағдырысты, қалыпты
Л.С.Выготский енгізген, әр жасқа тән баланың қоршаған ортамен қатынасын сипаттайтын түсінік:А) Дамудың әлуметтік жағдайы
Лангитюдтiк әдiс дегенiмiз не? А) Адамның бiр қасиетiн ұзақ уақыт зерттеу
МММММММММММ
Мақсат қоюсыз пайда болатын зейін түрі:А) Ырықсыз
Маңызды психикалық жаңа құрылымдарын пайда болуымен байланысты әрекетті көрсетіңіз:А) Жетекші іс-әрекет
Материалдық әлемнің құбылыстары мен заттарының жекеленген қасиеттерінің бейнеленуі:A) Түйсік
Материалистік философия:A) Психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп қарастырады
Мәдени-тарихи теорияның негізін салған психологты кім? А) Л.С.Выготский
Мектеп алды жасындағы басты жаңа құрылым:A) Мектепке дайындықтың қалыптасуы
Мектеп жасына дейінгі әлеуметтендірудің басты мәні:A) Әлеуметтік рольдерді адамдар арасындағы қатынастарды меңгеру
Мектеп жасына дейінгі балалардың ойыныА) Негізгі іс-әрекет болып табылады
Мектепке дейінгі жаста тұлғалық және әлеуметтік сферадағы жаңа құрылымдар:A) Құрдастарымен әрекеттесу қабілеті
Мектепте оқуға психологиялық дайындық түрлерiА) Интеллектуалдық, жекелiк
Мелонхолик типінің көрсеткіштері: А) ішкі өмірі күрделіB) жайбасарC) уайымшыл
Менменсудiң негiзi не?А) Ерегiсу мен қыңырлық
Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті арқылы сипатталады:A) Сотқарлар тобы
Механикалық есте қалдырудың негізіА) Өзгеріссіз қайталауB) Қайталай беруC) Жаттандылық
Модальдық, нитенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?A) Түйсіну
Мотив түрлеріне жатпайды:A) Шартсыз рефлекция B) Құндылық бағыттарыC) Қызығушылық
Мінез акцентуациялары:А) Гипертимді, эпилептоидты, параноиды, шизоидты, сензитивті, истероиды, циклоидты, психоастеник, еліктегіш конформды
Мінез акцентуациясы деп:A) Психогендік жағдайда мінездің кейбір кескіндерінің күшеюі
Мінез- қоғамдық қарым-қатынастардың.....А) Жиынтығы
Мінез құрылымының ерекшеліктері:А) Адамның жеке басы, белсенділігі, тұрақтылығы
Мінез құрылымының ерекшеліктері:А) Адамның жеке басы, белсенділігі, тұрақтылығы
Мінез құрылымының ерекшеліктеріне жататындар:А) белсенділігіB) тереңдігіC) ауыспалылығы
Мінез патологиясынан, мінез акцентуациясының мәнді айырмашылығын көрсеткен ғалым:A) Ю.Б.Гиппенрейтер
Мінез:А) Психикалық касиет38. Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи даму теориясында психиканың сыртқы практикалық іс-әрекетпен жақындасу бағыттары:B) Еңбектің іс-әрекетінің және адамның психикалық құрылымы мен адамның практикалық іс-әрекетінің ерекшеліктері
Мінездің түрлеріне не жатадыА) Мақсатқа талпынғыштықB) шыдамдылықC) қыңырлық
Мінездің дамуына өзіне тән емес мынадай вариаттары акцентуация болады:A) Қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы
Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері:А) АдалдықB) еңбексүйгіштікC) жалқаулық
Мінез-құлықты түсіндіру жолдары бойынша барлық тұлға теорияларын қандай 3 түрге бөлуге боладыА) ПсиходинамикалықB) СоциодинамикалықC) Интеракционистік
ННННННННННННН
Н.М.Гуткина 6 жастағы балалар жөнiнде не дедi?А) Балалардың аз бөлiгi ғана оқушының iшкi позициясына ие
Н.Хомский тiл туралы не айтты?А) Тiлге икемдiлiк туа берiледi
Нақты заттарды қате қабылдауА) АлдануB) ГаллюционацияC) Иллюзия
Нақтылы әлеуметтік ортаны есепке алда отырып бала өзінің жекелік дамуында қандай фазалардан өтеді:A) Адаптация, инвидуализация, интеграция
Нәрестелік жастағы әлеуметтендірудің басты мәні:A) Адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
Нәрестелік кезең:A) 2-3айдан-1 жаса дейін
Нәрестелік кезеңнің жетекші іс-әрекеті түрі:A) Үлкендермен эмоционалдық қарым-қатынас
Нәрестелік шақ қандай ерекшеліктің дамуына сензитивті болатынын анықтаңыз:А) Сөйлеудің дамуы үшін
Нәрестенiң сөздердi түсiне бастауын қандай қимылдан байқаймыз?А) Аталған зат тұрған жаққа бас бұру
Нәрестенің мақсатқа көзделген алғашқы әрекеті:А) Ойын әрекеті
Нервтік процестер қандай параметрлермен сипатталады?A) Қозу және тежелу
ОООООООООООООООООО
Объектiлердiң немесе оның бөлiктерiнiң санын бiр мезгiлде анық және нақ қабылдауда зейiннiң қандай қасиетi көрiнедi:А) Көлемi
Объективті дүниенің субъективті бейнесі бұл-...А) Психика
Объектіге көңіл аудару дәрежесі бұлА)Зейіннін шоғырлануы
Объектінің элементтерін, қасиеттерін, қатынастарын, т.б. бөлетін ойлаудың операциясы:А) ТалдауB) АнализC) Сараптау
Обьекттің ұқсастығы мен айырмашылығы қойылатын ойлау операциясы: А) Салыстыру
Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу:А) Анализ
Ой жүйелiгi дегенiмiз не?А) Фактiлерден, көргендерiнен қорытынды жасай бiлу.
Ой қорытындыларын анықтаңыз:А) Жекеден жалпыға қарай жасалады
Ой қорытындыларының түрлері:А) ИндукциялықB) АналогиялықC) Дедукциялық
Ой операциялары:А) Талдау,B) Абстракциялау,C) Салыстыру
Ой операцияларыА) Анализ, синтезB) Салыстырма, жалпылауC) Абстракциялау, нақтылау
Ой операцияларыА) анализ, синтезВ) салыстырма, жалпылауС) абстракциялау, наќтылау
Ой процесінің негізіндегі қисын формалары мен операциялары:A) Сөз.В) Рефлекс.С) Ассоциация.
Ой процесінің негізіндегі қисын формалары мен операциялары:А) Сөз.B) СөйлеуC) Тіл
Ой тәсілдері:A) Жалпылау, салыстыру, нақтылау, талдау, біріктіру
Ой формалары А) аналогияВ) синтезС) индукция, дедукция
Ой формалары А) индукция, дедукция B) ой тўжырымыC) түсінік, пікір
Ойлау әрекетін сатылау кезеңімен қалыптастыру теориясының авторы:A) Гальперин
Ойлау дегеніміз:А) Объективті шындық қорытындысыB) Әлеуметтік жағдаймен ұштасқан, тілме нтығыз байланысты процессC) Әлеуметтік жағдайдың жалпы және жанама бейнеленуі
Ойлау мәселесін зерттеген психологтары:А) Ж.Пиаже.,B) Д.Гартлн.,C) А.Н. Радишев.
Ойлау операцияларын айқындаңыз:А) ТоптастыруB) ЖалпылауC) Анализдеу
Ойлау процесінің басты ерекшелігіА) Түрлі заңдылықтарды ашуB) Әлеуметтік жағдаймен ұштасуы
Ойлау түрлеріне жатпайды:А) Үйреншікті B) Ырықты C) Ырықсыз
Ойлау түрлеріне жатпайтынын көрсетіңіз:А)Белсенді ойлауB) Ырықты ойлауC) Енжар ойлау
Ойлауды қабылдаудан ажырататын көрсеткіштер:А) әлеуметтік жағдаймен ұштасуыB) жалпыланғандығы мен жанамаланғандығыC) тілмен тығыз байланысты
Ойлаудың амалдары: А) Жүйелеу, салыстыру, талдау, біріктіру
Ойлаудың анықтамасы:А) Адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіретін және олардың ішінде әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс,B) Сырткы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы,C) Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылау және жанама түрде сөз аркылы бейнеленуі
Ойлаудың басқа процестерден айырмашылығы:А) абстракциялануы
Ойша жекелеген бөліктен тұтасқа өтуге мүмкіндік беретін ойлау операциясы:А) СинтезB) біріктіруC) жинақтау
Оқу iс әрекетi қай жастағы iс-әрекет болып табылады?А) Кiшi мектеп жасында
Оқу әрекеті арқылы адам:А) Ішкі рухани дүниесіи байытады, B) Дүниетанымдық көзкарасын калыптастырады ,C) Қоғамдағы тарихи мағлұматтар мен білім қорын меңгереді.
Оқу бала үшiн не болып табылады?А) Әрекеттену
Оқудағы бақылаудың соңы не болып табылады?А) Бағалау
Оқыту қандай аймаққа бағытталуы қажет?А) Жақынаралық даму
Операция қай жаста формальды логикалық сипатқа ие болады:А) Жеткіншектік шақта
Оптикалық тітіргендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уақыт сақталатын көру түйсігі:A) Бірізді бейнелер
ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ
Өзiндiк сана сезiм қашан қалыптасады ?А) 1-3 жаста
Өзіндік бағаның төмендеуінің көрінуі қай жасқа тән:А) Кіші мектеп жасына
Өзінің есту және көру түйсіктерінің толық болмауына қарамастан, шығармашылдық қабілеттіліктерін дамытқан ғалым:A) О.С.Скороходова
Өмір барысында адамның өзіне-өзінің қатынасын білдіретін, өзін бағалай алуынан көрінетін мінез бітістері:A) Қарапайымдылық, өркөкіректік, батылдық, жасқаншақтық
ППППППППППППППП
Пассивтi сөздiк қор дегенiмiз не?А) Баланың түсiнетiн сөзiнiң саны
Педология дегенiмiз не?А) Бала, iлiм
Петровский бойынша тұлғаның даму фазасы өтеді:A) Бейімделу, индивидуализация, интеграция
Практикалық ойлаудың бағыты:A) Нақты тапсырмаларды шешуге
Психика дегеніміз: А) Мидың жоғары ұйымдастырылған материя қасиеті B) Субъективті қоршаған шынайлықты бейнелеу C) Қоршаған шынайлықты бейнелейтін нерв жүйесінің қасиеті
Психика дегеніміз:A) Орталық нерв жүйесінің мүшесіВ) Мидың жоғары ұйымдастырылған материя қасиеті
Психика: А) Объекгивті дүниенін субъектнвті таңдамалы бейнесі, B) Қоршаған объективті дүниені оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге кабілетгі тірі жоғары ұйымдаскан материянын қасиеті, C) Объективті шындықты гүйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау аркылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті
Психикалық бейне: А) Адамның өзінің ішкі, психологиялык дүниесінің де бейнесі,
Психикалық қасиеттерді ата.А) Мінез, темперамент, қабілет
Психикалық құбылыстар неше топқа бөлінеді?А) 3
Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылымА) Психология
Психикалық процестерге жататын танымдық процестерді атаңыз: А) Түйсік B) Қабылдау C) Зейін
Психикалық процестердің мәдени тарихи даму концепциясының авторы кім және қай уақытта негізделді? А) Выготский B) ХХ ғ. ширегінде
Психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалайтын стандартталған психологиялық сынақ: A) Бақылау
Психикалық тойтарыс беру формалары А) перцептивтілік B) Тәртіптілік C) сенсорлық
Психиканы түсінудегі іс-әрекеттік тұрғыдан келуді кімдер және қай мектеп негіздейді? А) Kеңес психологиясы B) С.Л. Рубинштейн C) А.Н. Леонтьев
Психоанализ бағытының бастапқы өкілдері А) З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер
Психоәлеуметтiк даму аймағының сипаттамасы.А) Тұлға қасиеттерi мен әлеуметтiк дағдылар.
Психология бұл: А) Психикалық процесінің даму және өту зандыдықгары туралы ғылым
Психология ғылым ретінде дамуында ХХғ 30-50 ж.ж. аралығындағы сипаттамасы: А) Мәдени - тарихи теорияның пайда болуы, B) Психологиядағы ашық дағдарыстың болуы,
Психология ғылымында мінездің қасиеттерінің топтасуы мынандай: А) Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері
Психология ғылымының зерттейтін пәні болып табылатын: A) Психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
Психология ғылымының негізгі әдістері А) бақылау B) табиғи эксперимент C) зертханалық эксперимент
Психология өз алдына дербес эксперименттік ғылым болып бөлініп шыққан жыл: А) 1879ж
Психологияда қай елдің ғалымдары мен ғылыми мектептері зерттеу обьектісіне мінез-құлықты талдады? А) Бихевиоризм B) Уотсон C) АҚШ
Психологиядағы "іс-әрекет" мәселесін көтерген ғалымдар және ол қандай категорияның біреуінен туындаған: А) әрекет B) қимыл C) А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн
Психологиялық жас-бұл:А) Адамның орта талаптарына бейімділік деңгейін көрсетеді
Психологиялық жасты дамудың әлеуметтік жағдайы, негізгі іс-әрекет, психологиялық жаңа құрылымдар негізінде қарастыруды кім ұсынды:А) Д.Б.Эльконин
Психологиялық эксперментті жүргізудің тиімділігі А) Бір мезгілде зерттеп білуге мүмкіндіктің болуы
Психологиялық-педагогикалык эксперимент түрлері: А) Бақылаушы, B) Белгілеуші, C) Қалыптастырушы
Психологияны эксперименттік жолмен зерттеудің негізін салушы: А) В.Вундт
Психологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар:А) Р.Декарт, Л.Рубинштейн, В.Вундт
Психологияның міндеттері: А) Окыту мен тәрбиелеу, В)Психикалык кұбылыстардың мәнін және олардың заңдылыктарын түсінуге уйрету, C) Психикалық құбылыстарды және олардың зандылықтарын баскаруға үйрету
Психологияның объектісіне жатпайды:A) Генетика
Психологияның шетел ағымдары: А) Психоанали, Бихевиоризм B) Гештальтпсихология, Фрейдизм
Пубертатты кезеңдегі қыздардың даму көрсеткіштері:А) Ұлдарға қарағанда екі жылға ертерек
РРРРРРРРРРРРРРРРР
Р.М.Грановская эмоциялық құбылыстарды қарастыруы:А) Құбылыстар арасындағы аффектілерді және дүниелерді
Реминисценцияның мәнісі:А) Кешігіп еске түсіру, бірден еске түсіруден неғұрлым жақсырақ, толығырақ боладыB) Бірден еске түсіруден қарағанда кешігіп еске түсіру неғұрлым жақсырақ, толығырақ боладыC) Кешігіп еске түсіру, толығырақ болады
Ресми топқа мысал келтіріңіз?A) Жоғарғы оқу орнының студенттеріB) Мектеп сыныбыC) Жұмыс бригадасы
Референттік топ келесімен сипатталады:A) Адам оныѕ мақсаттарымен қўндылықтарын қабылдайдыB) Субъектіге артықтау ерекше статусы бар топ, (құнды-бағдар ретінде)C) Бір мақсаты бар және ортақ іс –әрекетпен бірлескен топ
Референттік топ келесімен сипатталады:A) Адам оның мақсаттарымен құндылықтарын қабылдайдыВ) Субъектіге артықтау ерекше статусы бар топ, (құнды-бағдар ретінде)
Рецепторлардың орналасу ерекшеліктеріне орай түйсіктердің түрлері:А) Проприоцепторлар ,
Рецепторлардың орналасуына қарай түйсіктің түрлері: А) ПроприоцепторларB) ЭкстрорецепторларC) Интероцепторлар
Рецепторлары бұлшық еттерде, буындарда орналасқан түйсiктi атаңызА) ПроприорецептивтiРухани қажеттіліктер орындау тәсіліне қарай сезімдерін туғызады:А) Ләзаттану, рахат
СССССССССССССССС
Сана бұлА) Тек адамаға сай, барлық формасын біріктіретін тойтарудың психикалық формасы
Сана мен іс-әрекет бірлестігі жайлы кім айтты және ол жайлы мақала қай уақытта жарық көрді?А) С.Л.Рубинштейн, 1934ж
Сана мен іс-әрекеттің бірлігі принципі:А) Іс-әрекет - сананың белсенділігінің формасы
Санаға тән:А) Дүниені оның мәнді байланыстары мен қатынастарында бейнелеуB) Ортак мақсат мүддеге бағытталган адамдар кауымдастыгы , C) Ортак максат кездеп, бір кенісі ікте белгілі уакыт ішінде бір бірімен коян- колтық араласып іс-әрекетке түсетіндер,
саналы индивид бірлігі
Саналы түрде сан рет қайталап орындалатын әрекет:А) Әрекет үйрену, дағдылану, жаттығу
Сананың нысанаға бағытталуының дәрежесi -зейiннiң қандай көрсеткiшi болып табылады:А) Шоғырлануы
Сананың пайда болуы негізі:А) Еңбек пен қоғамдық қатынастардан.
Сангвиник дегенімізА) салмақтыВ) атылғышС) селсоқ
Сәбилік кезеңде баланың психикалық дамуының негізгі факторлары:А) Заттық әрекеттер, ойын әрекеттер
Сезім мүшелеріне тікелей әсер етуде құбылыстар мен заттардың жеке қасиеттерінің бейнелену процесі:А) Түйсіктер
Сезімдердің атқаратын қызметтері:А) адамның жан дүниесін реттеуB) ағза жұмысын реттеуC) ояту
Сезімді сипаттаудың белгілері А) саналы түрдеB) биіктікD) ерікті
Сезімнің түрлері:А) махаббатB) патриотизмC) ұят
Сензитивтiк кезең дегенiмiз не?А) Адам психикасының дамуындағы аса нәтижелi кезі
Сензитивтілік:A) Онтогенетикалық дамудағы ерекше сезімталдық
Сенім мен сенімсіздік ең алғаш қай жаста туындайды:А) Нәрестелік шақта
Сфинкс, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады:A) Агглютинация
Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері:А) Психикалық процесс
Сыртқы дүние құбылыстары мен заттарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелері арқылы жүйке жүйесінде бейнеленуі:А) Тері түйсіктері
Сыртқы жағдайларға бейiмделу үшiн сезiмталдықтың өзгерiсi;А) Адаптация
Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналық ішкі әрекетке айналуы?A) Интериорезация
Сюжет дегенiмiз не ?А) Ойында көрiнетiн болмыс өрiсi
ТТТТТТТТТТТТТТ
Тiлдiң лексикасы мен граматикалық ережелерiн меңгеру жасыА) 1-3 жасқа дейiн
Табиғи экспериментті психологияға тұңғыш енгізген ғалым: А) А.Ф.Лазурский
Талант дегеніміз не?А) талат әрекет негізінде айқындаладыB) талант-бұл қабілеттің белгілі бір үйлесімділігі
Танымға деген ұмтылыста көрінетін жоғарғы сезім: А) Ақыл-ой
Тәжірибие кезеңдері: А) Констатация, оқыту, қалыпқа келтiру
Тек адамға ғана тән психикалық бейнелеудің жотаргы формасы: А) Сана
Темперамент бұл-А) Дағдылық ерекшеліктері жүйке жүйесіндегі іс-әрекеті байланыс және ара-қатынас процессі,қозуы және тежелуіB) Тұлғаның дағдылық ерекшеліктері,оның өзіндік психикалық қылығының анықталуыC) Тұлғаның өзіндік психикалық дианмикалық процесстерінің бейнеленуі
Темперамент дегеніміз не?А) Темперамент- туа пайда болатын қасиетB) Темперамент- адамның жалпы қозғалысынан да, психиканың кұші мен тереңдігінен де жақсы байқалып отырадыC) Темперамент – ағзаның физиологиялық өзгешеліктерімен, әсіресе жоғарғы жүйке қызметінің тума қасиеттерімен шарттас психикалық құбылыс.
Темперамент жайлы физиологиялық ой кімнен басталады?А) Гиппократтан
Темперамент қасиеттеріне жататын: А) субъективизацияB) Эмоция күшіC) үрейлілік
Темперамент пен мiнез арасында қандай ұқсастық бар:А) Жеке тұлғаның қасиетi болып табылады
Темперамент типтері:А) Сангвинг, меланхолгик
Темперамент типтері:А) Сангвинг, меланхолгик
Темперамент түрлерін көрсетіңізА) холерикB) мелонхоликC) сангвиник
Темпераментті алғаш сипаттаған: А) Гиппократ
Темпераменттің физиологиялык негізі:А) Жоғарғы жүйке типі
Тері түйсінулерінің түрлеріА) Салқынды, жылыны білдіредіB) ТактильдіC) Ауырғанды білдіреді
Тест жүргiзуден “инструкция” дегенiмiз не? А) Зерттеу барысына нұсқау
Топ аралық қарым-қатынастардағы когнитивті аймақ негізін калай бөлемізА) Әлеуметтік категорияB) Әлеуметтік идентификацияC) Коллективизм
Топ арасында коммуникативті процесс жүзеге асу үшін не керек?А) Хабар берушіB) Мәлімет C) Хабар алушы
Топ дегеніміз:А) Ортак мақсат мүддеге бағытталган адамдар кауымдастыгы , B) Ортак максат кездеп, бір кенісі ікте белгілі уакыт ішінде бір бірімен коян- колтық араласып іс-әрекетке түсетіндер,C) Әлеуметтік тұтастықтан белгілі бір нышандары негізінде бөлінетін адамдардың шектеулі шамадағы қауымдастыгы
Топ лидері болу үшін керек негізгі факторларА) Жас шамасы B) Өз ісін жете білуіC) Жұмыс процесі өтіп жатҚан жерде еркін қозғалуы
Топтағы адамдар қарым-қатынасы әсіресе неден байқалады:А) Өндірістік істердегі іс-әрекетіB) Іс-әрекеттегі белсенділігіC) Әлеуметтік жұмыстардан
Топтық зейінге қажет:А) Өзара тексеру, лабораториялық тәжірибеде, сыныпта
Топтық қарым-қатынасқа тән ережелерге не жатады? А) Мақсатқа жетуB) Бірлескен еңбекC) Жоспарлау
Топтық негізгі феномендері: А) Топтық индивидке деген қысымыB) Топтық ауыз бірлік қасиеттеріC) Топта пайда болатын конформизм жағдайы
Топтық тиімді жұмыс жасауына әсер ететін факторлар:А) ЕрежелеріB) ҰйымшылдығыC) Топ мүшелерінің мәртебесі
Топтың дамуы үш көрсеткіш әсерінен жүзеге асады: А) Топтың негізгі қызметінің бағасыB) Топтың әлеуметтік нормаға келуіC) Топ мүшелерінің дамуы
Топтың жоғары дәрежеде ұйымдасқан түрі:А) Ұжым
Топтың негізгі параметрлері:А) Топтық композицияB) Топтық құрылымC) Топтық процестер
Топтың түрлерін көрсетініз? А) ҮлкенB) ШағынC) Ресми
Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критериі болып саналмайды:A) Топтың мүшелерінің саны
Төменде берілген түйсіктердің қайсылары рецепторлардың негізгі түрлеріне сәйкес келеді:А) Көру сезімі, дәм сезу, есту сезіміB) иіс сезу, сипап сезу, көру сезіміC) дәм сезу, есту сезімі, көру сезімі
Төменде келтірілген қызметтердің қайсысы эмоция қызметтеріне жатады:А) бағалауB) реттеуC) түрткі
Төменде көрсетілген түсініктердің қайсысы ойлау операцияларына жатпайды:А) бір ізді образдарB) елестетуC) қиялдау
Төменде көрсетілгендердің қайсысы еріктік қасиеттерге жатады:А) табандылықB) қайсарлықC) батылдық
Төмендегі берілгендердің ішінен ойлау формасын белгілеңіз:А) Ой қорытындылау
Төмендегі психикалық күйлердің қайсысы тұрақты болып табылмайды:А) аффект
Туылғаннан 1 жасқа дейінгі кезеңдегі балалардың ересектермен заттық әрекеттентыс қарым қатынасы:А) Эмоционалды тікелей қатынас
Тұқым қуалаушылық механизмдердің адамның мінез-құлқына әсер етуін зерттейтін пән А) генетикалық психология. B) биология
Тұқым-қуалаушылық дегеніміз:A) Ата-аналарынан мұра қалған потенциал
Тұлға … әсерінен дамиды А) Фиологиялық алғышарттар B) Әлеуметтік орта C) Адамның жеке белсенділігі
Тұлға бағыттылығының қасиеттері А) Интенсивтілігі B) Тұрақтылығы C) Әрекеттілігі
Тұлға бұл- А) Әлеуметтік жүйелік сапасы, қызмет әрекетінің және қарым-қатынастың қамтылуы B) Дара қоғамда өзіндік орын алатын өзінің ортасына пайдасын келтіретін,өзіне тән дағдылық, әлеуметтік, психологиялық қабілеттіктерімен ерекшелінеді. C) Айқын адам белгілі бір қоғамның жетекшісі болатын , қызметтік түрдің нақты түрімен айналысатын өзінің айналасымен қарым-қатынасын және дағдылық психологиялық қабілеттіліктердің мойындалуы
Тұлға дамуындағы гуманистік бағыт бойынша метақажеттілікті сипаттайтын негізгі түсініктер А) Тұрақты даму B) Бейсаналы жетілу C) Эстетикалық сезім
Тұлға психологиясы дамуының 3 кезеңі А) Философиялық-әдеби B) Клиникалық C) Тәжірибелік, рухани, қоғамдық, матриалдық
Тұлға психологиясындағы когнитивтік және әлеуметтік-когнитивтік бағыттың өкілдері А) Дж. Келли B) А. Бандура C) Дж. Роттер
Тұлға психопатологиясы бағытының өкілдері А) Леонгард B) Личко C) Зейгарник
Тұлға ретінде адамның жүріс-тұрысына не әсер етедіА) Моралдық нормаларB) Әлеуметтік ортаC) Мінез-құлық
Тұлға:А) Іс-әрекеттің, қарым-қатынастың сана мен өзіндік сананың белсенді субъектісі және адамның мәнді сапасының жүйесі
Тұлға-бұл:А) Адамның коғамдык тарихн және онтогенетикалык дамуының біршама кеш нәтижесі,B) Қоғамдық-тарихи категория C) Бейсаналы жетілу, эстетикалық сезім,
Тұлғаны зерттеген кеңестік ғалымдарА) С.Л. РубинштейнB) А.А. БодалевC) А.Н. Леонтьев
Тұлғаны зерттеудегі динамикалық теорияларды қандай ерекшеліктері бойынша бөлуге боладыА) Тұлға дамуындағы қайта құрылуB) Тұлға дамуындағы өзгерістерC) Тұлға дамуының динамикасы
Тұлғаның адамгершілік қасиеттеріне жатады: А) Патриотизм, гуманизм, ұжымшылдық, толеранттылық
Тұлғаның біртұтас қасиеттері қорғаныс механизмдеріне жатады:А) Проекция
Тұлғаның индивидуалды қасиеттеріне не жатады:А) ТемпераментB) мінезC) қабілет
Тұлғаның қасиеттеріА) темперамент B) МінезC) Қабілет
Тұлғаның мәнді сипаттамалары:А) Дүниетанымның мазмұны, психологиялық мәніB) Қоғамдық-тарихи категорияC) Дүниетанымынын, сенімдсрінің тұтастыгы мен қоғамдагы өз орнын сезіну деңейі
Тұлғаның өз іс-әрекетін мен түрлі психикалық процестерін детерминициялау және реттеу қаситеті:А) ЕрікB) Ерік бақылауыC) Санасын бақылау
Тұлғаның өз іс-әрекетін мен түрлі психикалық процестерін детерминициялау және реттеу қасиеті A) ЕрікВ) Қиял
Тұлғаның өзін-өзі бағалауы деген, бұл:А) Тұлғаның өз іс-әрекетін, бейімділіктерін, қабілеттіліктерін бағалауы
Тұлғаның өзін-өзі саналы түсінуімен байланысты, өзін-өзі реттеу қасиеттерінің жиынтығы:A) Өзін-өзі бақылау
Тұлғаның типтік мінезінін қалыптасуына әсер ететін факторлар: А) Іс-әрекет пен өмір жағдайлары,B) Әрбір әлеуметтік дәуір,
Тұлғаның үш компоненті А) Тұлға құрылымы B) Мотивация C) Тұлғаның дамуы
Тұңғыш рет лаборатория ашылған жыл: А) 1879ж
Тұрақты кезең белгiсi не?А) Өзгерiстiң аздығы
Түйсік -А) Адамның есінде бөлек өзіндік және сапалық заттардық, құбылыстардың тікелей оның ағзасына әсер ететін сезімB) Адамның миына әсер ететін заттар мен құбылыстардың өзіндік жеке ми қабығында бейнеленуіC) Адамның анализаторына тікелей әсер ететін қоздырғыштары.
Түйсіктің немесе сезгіштіктің өзгешеліктерін атаңыз:А) СинестезияB) СенсибилизацияC) Адаптация
Түйсіктің түрлері ? А) Өзімізден тыс-қары заттардың, құ ылыстардың қасиеттерін сәулелендіретінB) Денеміздің, ішкімүшелеріміздің кү йін (жағдайын) сәу лелендіретінC) Дене мүшелері-нің қозғалысы мен бір қалыпты жағдайын білдіреді
Түйсіну дегеніміз не?А) Құбылыстарды бейнелендіруB) Психикалық процессC) Сезгіштік қасиет
Түйсінудің алғашқы пайда болуына ықпал ететін тітіргендіргіштің минималдық мөлшері – аталады:A) Төменгі табалдырық
Түрлі себептерге байланысты шындықтағы объектілерді қате қабылдау:А) иллюзиялық процессB) жалған қабылдауC) иллюзия
тілмен тығыз байланыстылығы C) Фактiлерден, көргендерiнен қорытынды жасай бiлу
Тірі жәндіктер психикасының алғашқы даму сатысы? А) Сенсорлық
УУУУУУ
Уақыттың жетіспеушілігі жағдайында қандай ойлау жүзеге асады:А) интуитивтіB) практикалықC) оперативті
ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ
Ұзақ өмiр сүрушiлер жасының шекарасы:А) 80 жастан жоғары
Ұзақ өмiр сүрушiлер саны қазiргi уақытта өзгердi ме?А) Ия, олардың саны көбеюде
Ұзақ өмiр сүрушiлердiң психикалық ерекшелiктерi:А) Белсендiлiк және өмiрдi сүю, тепе-теңдiктi сақтай бiлу
ФФФФФФФФФФФ

Ф.Гизе ұсынған қарт адамдардың типтерi:А) Қарт - негативист, қарт-экстраверт, қарт-интроверт
Ф.Шиллер қандай теорияның авторы?А) Жұмсалмай қалган қуат
Флегматик бұл : A) күшті типВ) аралас типС) селсоқ
Флегматик бұл А) күшті типB) селсоқC) салмақты
Формальді топты нығайта түсетін психологиялық әрекеттер:А) ҰнатуB) СыйласуC) Достасу
Фрейд бойынша Эдип комплексі қашан дамиды:A) Фалликалық кезеңде
Фрейд теориясына сәйкес жеке адамдағы тазалық, қызғаныш немесе қырсықтық секілді тұлғаның мінез қасиеттері адамның әрекет нәтижесінде қалыптасады:A) Анальдық кезеңде
Фрейдизм және неофрейдизм тұлға теорияларының негізін қалаушылар А) З.Фрейд, А.Адлер, К. Юнг
Фрейдтің айтуынша ұнамсыз жағдайлар: А) санадан тыс сфераға ығыстырылады B) адам ұнамсыз жағдайларды еске алмауға тырысады C) ұнамсыз жағдайларды ойламауға тырысады
ХХХХХХХХХХХХ
Холерик қалай анықталады?:А) қызбаB) атылғышC) күшті тип
Хронологиялық жас дегенiмiз не?А) Жасына сай iшкi және сыртқы белгiлерiнiң үйлесiмдiлiгi
ШШШШШШШШШ
Шығармашылык іс - әрекетті орындауға мүмкіндік беретін кабілеттің жоғарғы деңгейі:А) Данышпандык
Шығармашылық қиял байқалады:А) Музыкада, сәулет өнерінде
Шынайы өмірдегі түрлі сыртқы психикалық құбылыстарды алдын-ала ойластырып, мақсатты түрде қабылдау әдісі: A) Бақылау
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
Іс әрекеттiң негiзгi элементтерi: А) Себеп, мақсат, операциялық объект
Іс-әрекет және қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты дара ерекшелігінің жиынтығы:A) Мінез
Іс-әрекет мотивтері не болып табылады?А) Қажеттіліктер
Іс-әрекеттiң кез-келген түрiнде жоғарғы табысқа жетудi қамтамасыз ететiн адам қабiлетiнiң даму деңгейi:А) Талант
Іс-әрекетте және қарым-қатынаста көрінетін дербес адамның жеке даралық ерекшеліктерінің бірлігі:А) Мінез
Іс-әрекеттік иерархиясы психологиялық тұрғыдан түсіндіру үшін А.Н.Леонтьев қолдаған ұғымдар: А) Мағына, мотив, қажеттілік
Іс-әрекеттің айрықшаланатын ерекшеліктері: А) Мотивациясы, нәтижелері,
Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілет:A) Арнаулы қабілет
Іс-әрекеттің жетекші түрі:A) Қарым-қатынас, заттық және ойын
Ішкі бағдар теориясының негізін салушы орыс психологы: А) Д.Н.Узнадзе
Ішкі жағдайлардың сыртқы әрекетке ауысу процесіA) Экстериоризация
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
Э.Фрейд бойынша өмір инстиктері А) Құмарлық
Эволюция дегеніміз не?А) Алға қарай даму
Эгоцентризм дегенiмiз не?А) Баланың ерекше интеллектуалдық көзқарасы
Эгоцентрикалық сөз - бұл::А) Баланың іс-әрекетінде өзіне қарта айтылатын сөзі
Эгоцентрикалық сөйлеу неге көмектеседi?А) Өз әрекетiн жоспарлап жүзеге асыруға
Эйдетикалық ес дегенiмiз не?А) Жадтың түрi
Эксперимент әдiсiнiң қандай түрлерi бар ? А) Лабораториялық, табиғи
Эксперимент әдісінің психология ғылымында бөліну саны: А) 2
Экстрорецептивті сезімдер бұл-А) жарық сезімВ) аштық сезімдеріС) тактикалық сезімдер
Электра комплексі, Фрейд бойынша дамидыA) Фалликалық кезеңде
Эльконин ұсынған оқу iс-әрекетiнiң компоненттерi А) Мотивация, оқу тапсырмалары, оқу операциялары, бақылау
Эльконин ұсынған оқу iс-әрекетiнiң компоненттерi А) Мотивация, оқу тапсырмалары, оқу операциялары, бақылау
Эмоциялар әр-алуандығына қарамастан мынадай ортақ қасиеттермен сипатталады:А) Сапалы белгіB) ИнтенсивтілігіC) Ұзақтығы
Эмоциялық ес – есте сақтау және қайта жаңғырту...A) ИістерB) ҚимылдарC) Эмоция
Эмоциялық құбылыс құрылымындағы компонентті көрсетіңіз:А) эмоционалды уайым
Эмоцияның ақпараттық теориясының авторы: A) П.В. Симонов
Эмпатия дегенiмiз не?А) Баланың iшкi жан дүниесiн дәл қабылдай бiлу
Эмпирикалық мәліметтерді жинаудағы психологиядағы негізгі әдіс:A) Эксперимент
Эриксон дағдарысты қалай атадыА) Прогресс пен регресс-арасындағы талдау сәтi
Эстетикалық сезім дегеніміз не:A) Әдемілікті сезіну
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Юнг адамның өзіне және объектіге А) Стохастикалық теория және бағдарламаланған қартаю теориясы
Юнг бойынша адам психикасының 3 деңгейі А) Сана B) Жеке бейсаналық C) Ұжымдық бейсаналық

Приложенные файлы

  • docx 8857418
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий