ЭП_каз_2013 ВОУД


Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Метаданные теста PAGEREF _Toc204494574 \h 22.Параметры секций. PAGEREF _Toc204494575 \h 33.Вопросы типа «Выбор» PAGEREF _Toc204494576 \h 14.Вопросы типа «Упорядочение» PAGEREF _Toc204494577 \h Ошибка! Закладка не определена.5.Вопросы типа «Соответствие» PAGEREF _Toc204494578 \h Ошибка! Закладка не определена.6.Вопросы типа «Поле ввода» PAGEREF _Toc204494579 \h 595

Метаданные тестаАвтор теста:
Название курса:
Название теста:
Предназначено для студентов специальности:
Семестр:
Проходной балл:
Время на тест:

Параметры секций.
Секция Выборка (шт) Родительская секция
1 2 Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы және оны мемлекеттік реттеу
2 2 Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде
3 2 Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі
4 2 Кәсіпорынның негізгі капиталы
5 2 Шикізат, материалдық және отын – энергетикалық ресурстар
6 2 Кәсіпорынның айналым капиталы
7 2 Еңбек ресурстары
8 2 Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу
9 2 Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты
10 2 Өнімді өткізу және өндіріс шығындары
11 1 Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
12 1 Табыс және өндіріс рентабельділігі
13 1 Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі
14 2 Кәсіпорын қаржысы
Вопросы типа «Выбор»№ Дополнительные параметры
1 Ұлттық шот жүйесі бойынша отандық экономикадағы секторлардың түрлері: Секция: 1
  Дара кәсіпкерлік Вес вопроса: 1
  Орта кәсіпкерлік Перемешивать ответы: +
  Шаруа қожалықтары    
+ Мемлекет мекемелері    
+  Қаржылық мекемелері    
  Дәнді дақылдар жинау    
+ Қаржылық емес кәсіпорындар    
2 Ұлттық шот жүйесі бойынша отандық экономикадағы секторлардың түрлері: Секция: 1
  Дара кәсіпкерлік Вес вопроса: 1
  Орта кәсіпкерлік Перемешивать ответы: +
  Шаруа қожалықтары    
+ Мемлекет мекемелері    
+  Қаржылық мекемелері    
  Дәнді дақылдар жинау    
+ Қаржылық емес кәсіпорындар    
3 Мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары: Секция:  1
Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде микрожүйе. Вес вопроса: 1
+ Ақша саясаты Перемешивать ответы: +
техникалық дамудың бірыңғай кешені    
Халықаралық қатынастың бірыңғай кешені    
+ Табыстарды реттеу саясаты    
Белгілі бір елдің қоғамдық еңбек бөлінісі    
+ Сыртқы экономикалық реттеу    
4 Көлемі бойынша кәсіпорындардың бөлінуі: Секция: 2
  Ауқымды Вес вопроса: 1
  Мамандандырылған Перемешивать ответы: +
 + Кіші    
 + Орташа    
 + Ірі    
  Орталықтандырылған    
  Құрама    
5 Кәсіпорын құрылымын анықтайтын факторлар: Секция: 2
  Өндірістік экономикалық конъюктура Вес вопроса: 1
  Бөлімшелер құрамы Перемешивать ответы: +
+ Өндіріс саласы    
Ішкі бөлімшелердің арақатынасы    
Территориялық орналасуы    
+ Өндіріс көлемі    
+ Технологиялық және мамандандыру деңгейі    
6 Еңбек өнімділігін өсірудің, маңызды факторлары: Секция: 7
  Айналымдылық коэфициенті Вес вопроса: 1
+ Еңбекті ынталандыру Перемешивать ответы: +
Тыныштықты күзеті    
Ұтымды пайдалану    
+ Еңбек құралын жетілдіру    
Өндіріс рентабельділігі    
Еңбек сыйымдылығын анықтау    
7 Негізгі қорлардың белгілері: Секция: 4
+ Кәсіпорын активтеріне жатады Вес вопроса: 1
Өндіріске 1-ақ рет қатысады Перемешивать ответы: +
+ Өзінің құнын өзіндік құнға біртіндеп аударады    
Энергия көзіне жатады    
Еңбек заттарына жатады    
Жұмыс күші болады    
+ Ұзақ уақыт пайдаланылады    
8 Өндірістің еңбек сыйымдылығы: Секция: 7
  Материалдық шығындардың өндіріс көлеміне қатынасы Вес вопроса: 1
  Орта жылдық жұмысшылар санының орта жылдық негізгі капитал қатынасы Перемешивать ответы: +
  Өндірістің еңбек өнімділігіне керісінше көрсеткіші    
 + Өндіріс көлеміне шаққандағы жұмысшылар саны    
  Жұмысшылар еңбегінің қарулануы    
+ Орташа жұмысшылар санының өндіріс көлеміне қатынасы    
 + Орта жылдық жұмысшылар санының алынған пайдаға қатынасы    
9 Экономикалық сипаты бойынша шикізаттың түрлері: Секция: 5
  Материалдық емес активтер Вес вопроса: 1
  Отын ресурсы Перемешивать ответы: +
  Адам капиталы    
+ Ауылшаруашылық шикізат    
  Табиғи ресурстар    
 + Ауылшаруашылық шикізат, өндірістік шикізат    
 + Өндірістік шикізат    
10 Еңбек заты ретінде шикізаттың шартты бөлінуі: Секция: 5
  Энергетикалық ресурстар Вес вопроса: 1
 + Өңделмеген және өңделген шикізат Перемешивать ответы: +
 + Өңделген шикізат    
  Қайта өңделген материалдар    
  Пайдалылық    
 + Өңделмеген шикізат    
  Еңбек заты    
11 Кәсіпорын айналым капиталы: Секция: 6
 + Қоймадағы дайын өнім Вес вопроса: 1
  Өндірістік инвентарь Перемешивать ответы: +
  Материалдық емес активтер    
 + Айналым қорлары    
 + Ақшалай қаражаттар    
  Кәсіпорынның ғимараттары    
  Құрал жабдықтар    
12 Айналым капиталының айналымдылығын жеделдету және оларды пайдалануды жақсарту іс шаралары: Секция: 6
+ Кәсіпорынның бір қалыпты жұмысын ұйымдастыру Вес вопроса: 1
Экономикалық дамуды бюджеттендіру Перемешивать ответы: +
Өнім сапасын арттыру жуне әр алуан тауар жинағын жетілдіру    
Капиталды шығындарды көбейту    
+ Өнім бірлігіне жұмсалатын шикізат пен материалдар шығынын қысқарту    
+ Мамандардың кәсіптік техникалық деңгейінің дамуын ұйымдастыру    
  Мемлекеттік бюджетті қадағалау    
13 Айналым капиталының мөлшеріне: Секция: 6
Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру әсер етеді Вес вопроса: 1
+ Өндірістік циклдің ұзақтығы әсер етеді Перемешивать ответы: +
+ Өнім өндіру мен дайындауға байланысты құрал жабдықтың тозу деңгейі әсер етеді    
+ Өндірістік циклдің ұзақтығы ықпал етеді    
Меншікті капиталды құру мен өсіру бойынша жоспар әсер етеді    
Шығындардың өсу деңгейі әсер етеді    
  Экономикалық есептеулерге пайдалану мақсатында стандарттарды құрастыру әсер етеді    
14 Еңбек нарығындағы қатынастардың негізгі компоненттері: Секция: 7
  Барлық жұмыс күшін алатын біріккен ұсыныстар Вес вопроса: 1
  Жалданған жұмыс күшіне толық экономикадағы жалпы талап ретінде біріккен сұраныс Перемешивать ответы: +
+ Жалданған жұмыскер және жұмыс беруші арасындағы қатынас    
Келісіинің жекешеленуінің жоғары дәрежесі    
Институционалды құрылымның үлкен санының болуы    
+ Еңбек нарығының субъектілері және әртүрлі өкілдіктер арасындағы қатынас    
+ Еңбек нарығы және мемлекет суъектілері арасындағы қатынас    
15 Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер: Секция: 7
 + Еңбек сыйымдылығы Вес вопроса: 1
  Қор қайтарымы Перемешивать ответы: +
 + Өнімділік деңгейі    
  Кадрлар ағымдылығы    
  Қор сыйымдылығы    
  Білікті мамандардың саны    
 + Еңбек өнімділігі    
16 Еңбекақының мотивациялық функциясы: Секция: 8
 + Жұмысшының жұмысқа деген ынтасын төмендетеді Вес вопроса: 1
 + Еңбек өнімділігі арттыруға аөқпал етеді Перемешивать ответы: +
  Елдің мақсаттарына сәйкес жоспар жасауға ықпал етпейді    
  Өз жұмысын сапалы орындауға мүмкіндік бермейді    
  Жұмысқа деген белсенділікті күшейтеді    
  Еңбекақы, сыйақы, бонустар, материалдық көмекті қажет етпейді    
 + Еңбектің сапасын арттыруға ықпал етеді    
17 Жобалық циклдің кезеңдері: Секция: 10
 + Жобаны дайындау Вес вопроса: 1
  Жобаның тұжырымдалуы Перемешивать ответы: +
  Жобаны аясыз қалдыру    
 + Жобаны сараптау    
+  Жобаны бекітпеу    
  Жобаны тарату    
  Жобаны құптамау    
18 Инновациялық қызметтің мамандандырылған суьъектілері: Секция: 9
 + Технологиялық парк Вес вопроса: 1
  Эксплеренттер Перемешивать ответы: +
  Еншілес фирмалар    
  Виоленттер    
  Патиенттер    
 + Инновациялық қор    
 + Ес инкубатор субъектілері    
19 Калькуляция түрлері: Секция: 10
 + Сметалық калькуляция Вес вопроса: 1
+  Нормативтік және жобалық калькуляция Перемешивать ответы: +
 + Жоспарлы калькуляция    
  Кезең шығындары    
  Белгілі бір шарт бойынша бағаны белгілеу    
  Өндірілген өнімнің нақты өзіндік құны    
  Өзіндік құн сметасы    
20 Жұмыс күшіне жұмсалаған тікелей шығындар: Секция: 10
  Ұзақ уақыт юойы бірдей өнміді үздіксіз шығаратын өндірісі нысаны Вес вопроса: 1
  Амортизациялық шығындар Перемешивать ответы: +
  Белгілі бір салаға ыңғайланған жабдықтардың жоғары деңгейі және өңдірісітің жұмыс ырғағының жоғары болуы    
  Өнімді өндіруге, жұмыстарды атқаруға және қызмет көрсетуге кеткен коммерциялық шығындар    
+  Толассыз өндірісте жұмыс істейтін оператордың немесе метал өңдеуші станокта жұмыс істейтін жұмыскердің еңбекақысы    
 + Өнімді әзірлеуге тікелей қатысқан өндіріс жұмысшыларына есептелген еібекақы    
 + Өнімді өндіруге тікелей қатысқан өндіріс жұмыскерлеріне төленетін еңбекақы    
21 Жарнаманың негізгі функциялары: Секция: 13
 + Тұтынушылық қасиеттермен ерекшеленетін өнімді көрсету Вес вопроса: 1
  Сұранысты төмендету Перемешивать ответы: +
+ Тек осы тауар түріне ғана тән, жоғары сапалы немесе төмен бағалы өнім бөліп көрсету    
  Өнімді өткізуді шектеу    
  Тұтынушының талабын орындауға умтылу    
  Тұтынушының көңіл күйін көтеру    
+  Бәсекеге қабілетті өнім шығаруды жоспарлау    
22 Жалпы пайданың негізгі жиынтық элементтері: Секция: 12
  Объектінің халық шыруашылығы кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер саны Вес вопроса: 1
  Объектінің халық шаруашылығындағы маңызы Перемешивать ответы: +
 + Негізгі қорларды, сол сияқты басқа да кәсіпорынның мүліктерін сатудан түсетін пайда    
+  Өткізуден тыс операциялардан түсетін пайда    
  Негізгі қорлар құны    
  Кнімді сатудан, қызмет атқарудан, қызмет көрсетуден түсетін пайда    
  Жұмыскерлер саны    
23 Табыстар құрылу көздері: Секция: 12
  Табыстылықтың ішкі мөлшері Вес вопроса: 1
+  Орындалған жұмыстардың құны Перемешивать ответы: +
  Ішкі табыстылық нормасы    
  Нақты ақша сальдосы    
 + Таза дисконттық табыс    
  Көрсетілген қызметтердің құны    
+  Сатылған тауарлардың құны    
24 Ақша қараджатының есептен шығу себептері: Секция: 10
 + Ұзақ мерзімді несиелердің түсуі Вес вопроса: 1
  Акцияны сату Перемешивать ответы: +
+ Ұзақ мерзімді несилерді өтеу    
  Құрылтайшылардың салған салымдарының табысы  
   
 
  Дивиденттерді төлеу Қысқа мерзімді несилерді өтеу    
 + Негізгі капиталды сатып алу    
25 Өндірістік емес салалар: Секция: 1
  Ауыл шаруашылығы Вес вопроса: 1
 + Мәдениет Перемешивать ответы: +
  Тамақ    
  Металлургия    
  Тоқыма    
 + Денсаулық сақтау    
 + Білім    
26 Нарықтық ортаның негізгі құраушылары: Секция: 1
+ Ұсыныс Вес вопроса: 1
  Табыстар Перемешивать ответы: +
  Ассортимент    
 + Сұраныс    
  Шығындар    
  Фактор    
 + Баға    
27 Мазмұндық және көрсеткіштік нысаны бойынша жоспарлау түрлері: Секция: 11
  Қысқа уақыттық Вес вопроса: 1
  Жылдық Перемешивать ответы: +
  Орташа уақыттық    
  Қазіргі    
 + Стратегиялық    
 + Директивтік    
+ Индикативтік    
28 Мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары: Секция: 1
 + Ақша саясаты Вес вопроса: 1
  Белгілі ір елдің қоғамдық еңбек бөлінісі Перемешивать ответы: +
+  Табстарды реттеу саясаты    
  Халықаралық қатынастың бірыңғай кешені    
  Ғылыми техникалық дамудың бірыңғай кешені    
  Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде микрожүйе    
 + Сыртқы экономикалық реттеу    
29 Өнім өндіру ерекшеліктері бойынша кәсіпорындар бөлінеді: Секция: 2
  Ашық Вес вопроса: 1
 + Еңбексыйымды Перемешивать ответы: +
  Жабық    
  Толық    
  Бөлшектік    
+  Капиталсыйымды    
 + Материалсыйымды    
30 Кәсіпорын құрылымын анықтайтын факторлар: Секция: 2
  Жер тілімдерінің көлемі Вес вопроса: 1
  Өндірістік экономикалық коньюктура Перемешивать ответы: +
  Ішкі бөлімшелердің арақатынасы    
  Бөлімшелер құрамы    
+ Өндіріс көлемі    
+ Технологиялық және мамандандыру деңгейі    
+ Өндіріс саласы    
31 Өндірістің экономикалық тиімділігінің маңызды көрсеткіштері: Секция: 3
 
  Мемлекеттік кәсіпорын Вес вопроса: 1
Еңбек нарығы Перемешивать ответы: +
  Қор нарығы    
Сапа стандарттары    
 + Капитал сыйымдылығы    
 + Еңбек сыймыдылығы    
 + Қор сыйымдылығы    
32 Амортизациялық әдістері: Секция: 1
 + Бірқалыпты (тұзу сызықты) Вес вопроса: 1
 + Қалдық құнын кеміту Перемешивать ответы: +
  Шығынды    
+ Өндірістік    
  Реновация    
  Технологиялы    
  Жаңа техника    
 
33 Негізгі капиталдың қалдық құны: Секция: 4
+ Бастапқы құннан жинақталынған амортизация Вес вопроса: 1
 + Негізгі капиталдың бастапқы немесе ағымдағы құнынан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны Перемешивать ответы: +
  Бұл негізгі капиталды салуға, сатып алуға, әкеліп жеткізуге, орнатуға кеткен шығындар    
  Негізгі капиталды сатушы мен сатып алушының арасындағы келісілген құн    
  Негізгі капиталдың пайдалық қызмет мерзімі аяқталған кейін бұзу, жоюдан алынған іске жарамды бөлшектер құны.    
  Бұл негізгі қорлардың белгілі бір мерзімдегі нарықтық баға бойынша құны    
 + Ағымдағы құннан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны 34 Экономикалық сипаты бойынша шикізаттың түрлері: Секция: 5
 + Ауылшаруашылық шикізат, өндірістік шикізат Вес вопроса: 1
 + Ауылшаруашылық шикізат Перемешивать ответы: +
  Табиғи ресурстар    
  Отын ресурсы    
 + Өндірістік шикізат    
  Еңбек ресурсы    
  Адам капиталы    
35 Пайда болу сипаттамасы бойынша, шикізат бөлінеді: Секция: 5
  Кәсіптік Вес вопроса: 1
  Алғашқы Перемешивать ответы: +
  Соңғы    
+  Химиялық    
  Өндірістік    
 + Органикалық    
 + Минералды    
36 Айналым капиталының мөлшері қамтитын уақыт кезеңдері: Секция: 6
  Жұмыс уақыты бірлігіне өндірілген өнім саны Вес вопроса: 1
  Тарифтік ставка, тарифтік сетка Перемешивать ответы: +
 + Өндіріске даярлау, ағымдағы қоймада запас түрінде сақталуын және кепілдік қоры түрінде сақталу уақыты    
  Нормативті шығындар, нақты жұмыс уақыт шығын    
 + Материалдың жолда болу уақыты    
  Өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын ақша қаражат    
 + Материалды қабылдау, түсіру, іріктеу, қоймаға орналастыру және зертханалық тексеру жүргізу уақыты    
37 Айналым капиталын мөлшерлеу қажеттілігі: Секция: 6
  Өндіріске қажетті адами ресурстарды анықтау Вес вопроса: 1
  Материалдар мен аяқталмаған өндірісті көптеп жұмсау Перемешивать ответы: +
  Өнімнің сапасын көтеру    
+ Дайын өнім дайындауға қажетті айналым капиталының көлемін анықтау    
+ Аяқталмаған өндіріске қажетті запастар мен басқа да айналым капиталының көлемін анықтау    
  Кезең шығындарын төлеудің жолдарын табу    
 + Материалдық құндылықтар қорын құруға жеткілікті айналым капиталының көлемін анықтау    
38 Кәсіпорын айналым капиталы: Секция: 6
 + Айналым қорлары Вес вопроса: 1
 + Ақшалай қаражаттар Перемешивать ответы: +
  Құрал жабдықтар    
 + Қоймадағы дайын өнім    
  Өндірістік қор және ақшалай қаражаттар    
  Өндірістік инвентарь    
  Материалдық емес активтер    
39 Жетілген еңбек нарығының қызметі: Секция: 7
+ Жұмыссыздық пен соған байланысты әлеуметтік төледерді нарық тетіктері арқылы реттеледі Вес вопроса: 1
 + Нарық субъектілеріне, заң мөлшеріне, экономикалық бағдарламаларға, үш жақты және ұжымдық келісімдерге негізделеді Перемешивать ответы: +
  Еңбектің халықаралық бөлінуіне қарсылық білдіреді    
  Экономиканың жаһандануын реттейді    
  Кез келген кәсіпорындағы өнім бағасын анықтайды    
+  Еңбек нарығының инфрақұрылымы, қызметтің балама басқада түрлерін жетілдіруге ықпал етеді    
  Халықаралық көш қонды қолдайды    
40 Еңбек өнімділігі: Секция: 7
 + Бұл өндіріс нәтижесінің адама еңбекгінің шығынына қатынасы Вес вопроса: 1
  Өнімді өндіруге жұмсалынған материалдық шығындар Перемешивать ответы: +
+ Уақыт мерзімінде өндірілген өнімдерді нарыққа өткізу әдістері    
  Жаңа бұйымдарды, өндіруге, дамытуға және сапалық жетілдіруге бағытталған маркетингтік зерттеулер    
 + Алынған өнім көлемінің оны дайындауға жұмсалған еңбекке қатынасы    
  Материалдық шығындардың үлес салмағының өсуі    
  Өндірілген өнім көлемінің жұмысшылар салмағының өсуі    
41 Еңбекақының мотивациялық функциясы: Секция: 8
  Елдің мақсаттарына сәйкес жоспар жасауға ықпал етпейді Вес вопроса: 1
+ Жұмысқа деген белсенділікті күшейтеді Перемешивать ответы: +
 + Еңбек өнімділігін арттыруға ықпал етеді    
  Еңбекақы, сыйақы, бонустар, материалдық көмекті қажет етпейді    
 + Еңбектің сапасын арттыруға ықпал етеді    
  Сапасыз еңбекті қолдайды    
  Өз жұмысын сапалы орындауға мүмкіндік береді    
42 Инновациялық қызметтің мамандандырылған субъектілері: Секция: 9
  Еншілес фирмалар Вес вопроса: 1
  Патиенттер Перемешивать ответы: +
+ Инновациялық қор    
  Эксплеренттер    
  Виоленттер    
+ Технологиялық парк    
 + Ес-инкубатор субъектілері    
43 Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері: Секция: 2
 + Салыстырмалы Вес вопроса: 1
 + Қосымша құн салығы Перемешивать ответы: +
  Табыс салығы    
  Рентабельділік    
 + ықтималдылық    
  Өзіндік құн    
  Шығындық    
44 Калькуляция түрлері: Секция: 10
  Белгілі бір шарт бойынша бағаны белгілеу Вес вопроса: 1
  Кезең шығындары Перемешивать ответы: +
  Тұрақты шығындар    
 + Сметалық калькуляция    
  Өзіндік құн сметасы    
+ Жоспарлы калькуляция    
 + Нормативтік және жобалық калькуляция    
45 Өзіндік құнның түрлері: Секция: 10
  Нормативті Вес вопроса: 1
  Қайта есептік Перемешивать ответы: +
 + Есептік    
 + Жоспарлы    
 + Өндірістік емес    
 
  Өндірістік емес
Нақты    
  Шаруашылық емес    
46 Өндіріс жоспарында қарастырылатын мәселелер: Секция: 10
  Жұмыс күнінің ұзақтығын арттыру мәселері жоспарланады Вес вопроса: 1
  Салық органдарының ықпалын арттыру мәселелері жоспарланады Перемешивать ответы: +
+ Өндірілетін өнімнің өзіндік құны қандай болатыны жоспарланады    
 + Шикізат пен материалдар кімнен және қайдан сатып алынатыны жоспарланады    
 + Тауарлар қайда дайындалатыны, қандай өндірістік қуаттар қажет болатыны жоспарланады    
  Тұтынушылардың талабын ескермеу мәселелері жоспарланды    
  Бәсекелестікке мән береу мәселелері жоспарланады    
 47 Табыстар құрылу көздері: Секция: 12
  Табыстылықтың ішкі мөлшері Вес вопроса: 1
  Ішкі табыстылық нормасы Перемешивать ответы: +
+ Таза дисконттық табыс    
 + Сатылған тауарлардың құны    
  Еңбек ақы шығындары    
 + Орындалған жұмыстардың құны    
  Нақты ақша сальдосы    
  48 Өнімді өндіруден түсім мен шығын арасындағы айырма: Секция: 10
Пайда Вес вопроса: 1
+  Баға Перемешивать ответы: +
  Өтімділік    
 + Табыс    
 + Таза пайда    
  Шығыс    
  Шығындар    
49 Қаржылық тұрақтылықтың түрлері: Секция: 14
+ Кәсіпорындардың салыстырмалы қаржылық тұрақтылығы Вес вопроса: 1
  Тұрақсыз қаржылық жағдай, дағдарыстық жағдай Перемешивать ответы: +
  Салық салу саясатындағы тұрақсыздық    
  Қалыпты емес қаржылық жағдайы    
  Кәсіпорынның инвестициялық инновациялық тұрақтылығы    
 + Кәсіпорынның ағымдығы қаржылық тұрақтылығы    
 + Кәсіпорынның абсолютті қаржылық тұрақтылығы    
50 Ұлттық экономика: Секция: 1
  Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде микрожүйе ретінде сипатталады Вес вопроса: 1
  Тек заңды тұлға мәртебесі жоқ ұйымдар жиынтығы Перемешивать ответы: +
  Белгілі бір елдің тек қоғамдық еңбек бөлінісі    
+  Заңды тұлға мәртебесі бар ұйымдар жиынтығы    
 + Белгілі бір елдің қоғамдық еңбек бөлінісінің, ғылыми-техникалық дамудың, халықаралық қатынастың, қалыптасқан және өзара байланысқан саланың бірыңғай кешені    
  Ғылыми-техникалық дамудың бірыңғай кешені    
+ Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде макрожүйе ретінде сипатталады    
51 Нарық субъектілері: Секция: 1
+ заңды тұлғалар Вес вопроса: 1
  нарық тетігінің әсерімен Перемешивать ответы: +
  мемлекеттік құрылымдық саясаттың әсерімен    
  негізгі және айналым капиталы    
+ мемлекет    
+ жеке адамадар    
  мемлекеттік құрылымдық саясат пен нарық тетігінің әсерімен    
52 Ақша-несие саясатының мақсаттары: Секция: 14
  монетарлық теорияны қолдау Вес вопроса: 1
+ экономикадағы инфляцияны тежеу Перемешивать ответы: +
бәсекелестікке қабілеттілікті тежеу    
кондратьев толқындарын теориялық негіздеу    
+ ұлттық экономиканы дамыту    
  кейнсиандық мектеп өкілдерінің пікірлерін қолдау    
+ орта және шағын бизнес өкілдерін қолдау    
53 Экономиканы мемлекеттік реттеудің тұжырымдамасын іске асырудағы факторлар: Секция: 14
  жобалау Вес вопроса: 1
  мақсатты бағыттар Перемешивать ответы: +
  жоспарлау    
  болжау    
+ құралдардың жиынтығынан тұратын факторлар    
 + басымдық мәселелерден тұратын факторлар    
 + мемлекеттік реттеу сипатындағы факторлар    
54 Меншік нысанына байланысты кәсіпорындар бөлінеді: Секция: 2
 + аралас Вес вопроса: 1
  мемлекеттік Перемешивать ответы: +
+  коммерциялық емес    

  коммерциялық емес
кооперативті    
  коммуналды    
  жергілікті    
 + коммерциялық    
55  Кәсіпорын құрылымын анықтайтын факторлар: Секция:  2
+ өндіріс саласы Вес вопроса: 1
 + технологиялық және мамандандыру деңгейі Перемешивать ответы: +
  өндірістік-экономикалық конъюктура    
  жер тілімдерінің көлемі    
+  өндіріс көлемі    
  территориялық орналасуы    
  ішкі бөлімшелердің арақатынасы    
56 Еңбек өнімділігін өсірудің, маңызды факторлары: Секция: 7
тыныштықты күзету Вес вопроса: 1
қор қайтарымы Перемешивать ответы: +
+ еңбекті ынталандыру    
айналымдылық коэфициенті    
еңбек сыйымдылығын анықтау    
+ еңбек құралын жетілдіру    
ұтымды пайдалану    
57 Негізгі қорлардың бастапқы құны: Секция: 4
 + негізгі қорларды, сатып алуға, орнатуға кеткен шығындар Вес вопроса: 1
  Негізгі капиталдың теңдестік құны Перемешивать ответы: +
  Негізгі капиталдың қалпына келтіру құны    
  Негізгі капиталдың амоортизациялық құны    
  Негізгі капиталдың келісілген құны    
+  Негізгі қорларды тасымалдау шығындары    
 + Негізгі қорларды жұмыс жағдайына жеткізгенге дейінгі барлық бастапқы шығындар    
58 Негізгі капиталдың қалдық құны: Секция: 4
  Негізгі капиталды сатушы мен сатып алушының арасындағы келісілген құн Вес вопроса: 1
  Негізгі капиталдың пайдалық қызмет мерзімі аяқталған кейін бұзу, жоюдан алынған іске жарамды бөлшектер құны Перемешивать ответы: +
 + Бастапқы құннан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны    
+  Ағымдағы құннан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны    
  Бұл негізгі қорлардың белгілі бір мерзімдегі нарықтық баға бойынша құны    
  Бұл негізгі қорлардың белгілі бір мерзімдегі нарықтық баға бойынша құны    
+ Негізгі капиталдың бастапқы немесе ағымдағы құнынан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны    
59 Экономикалық сипаты бойынша шикізаттың түрлері: Секция: 5
 + Ауылшаруашылық шикізат Вес вопроса: 1
  Табиғи ресурстар Перемешивать ответы: +
  Адама капиталы    
 + Ауылшаруашылық шикізат, өндірістік шикізат    
  Отын ресурстары    
  Еңбек ресурсы    
 + Өндірістік шикізат    
60 К.Маркс тәсілдемесі бойынша өндіріс факторлары: Секция: 6
  Кәсіпкерлік Вес вопроса: 1
+  Жұмысшы күші Перемешивать ответы: +
 + Еңбек заты    
  Рухани байлық    
+  Капитал    
  Ғимарат    
  Бизнес    
61 Кәсіпорын айналым капиталы: Секция: 6
+  Айналым қорлары Вес вопроса: 1
  Құрал жабдықтар Перемешивать ответы: +
  Өндірістік қор және ақшалай қаражаттар    
  Материалдық емес активтер    
 + Қоймадағы дайын өнім    
 + Ақшалай қаражаттар    
  Кәсіпорынның ғимараттары    
62 Айналым құралдарын пайдалану тиімділігі сипаттайтын көрсеткіштер: Секция: 6
  Қор қайтарымы Вес вопроса: 1
  Еңбектің қормен қарулануы Перемешивать ответы: +
  Материал қайтарымы және материал сыйымдылығы    
 + Айналымдылық коэффициенті    
  Пайда, өндіріс рентабельділігі    
  + Бір айналым ұзақтығы    
 + Бір айналым ұзақтығы, айналымдылық коэффициенті    
63 Айналым капиталын мөлшерлеу қажеттілігі: Секция: 6
 + Дайын өнім дайындауға қажетті айналым капиталының көлемін анықтау Вес вопроса: 1
 + Материалдық құндылықтар қорын құруға жеткілікті айналым Перемешивать ответы: +
  Материал мен аяқталмаған өндірісті көптеп жұмсау    
  Жоғары сұранысқа ие өнім көлемін анықтау    
  Өнімнің сапасын көтеру    
+  Өндіріске қажетті запастар мен басқа да айналым капиьалының көлемін анықтау    
  Кезең шығындарын төлеудің жолдарын табу    
64 Еңбек ресурстарының сапалық көрсеткіштері: Секция: 7
  Жұмысшылардың еңбек демалыстары Вес вопроса: 1
  Еңбек сыйымдылығы Перемешивать ответы: +
 + Біліктілік деңгейі    
  Орташа еңбекақы    
  Жұмысшылардың орташа тізімдік саны    
 + Жұмысшылардың мамандану деңгейі    
+  Кәсіби деңгейі    
65 Жетілген еңбек нарығының қызметі: Секция: 7
 + Нарық субъектілеріне, заң мөлшерлеріне, экономикалық бағдарламаларға, үш жақты және жаһандануын реттейді Вес вопроса: 1
  Экономиканың жаһандануын реттейді Перемешивать ответы: +
 + Жұмыссыздық пен соған байланысты әлеуметтік төлемдерді нақты тетіктері арқылы реттеледі    
  Еңбектің халықаралық бөлінуіне қарсылық білдіреді    
  Кез келген кәсіпорындағы өнім бағасын анықтайды    
  Халықаралық көш қонды қолдайды    
+ Еңбек нарығының инфрақұрылымы, қызметтің балама басқада түрлерін жетілдіруге ықпал етеді    
66 Сыйақы нәтижелеріне жетуге ықпал етеді: Секция: 8
  разрядтардың коэффициенттерді белгілеу Вес вопроса: 1
  басшылардың іссапарына жұмсалатын шығындарды көбейту Перемешивать ответы: +
  қызметкердің еңбекақысын уақытында төлеп отыру    
 + нысандарды өз мерзімінде және мерзімінен бұрын пайдалануға    
  жәрдемақылар мен өтемақылар төлеу    
 + еңбек өнімділігін өсіру, жұмыс және қызмет сапасын жақсарту    
+ ресурстарды үнемдеу, басқа да қол жеткізілген жетістіктерге жету    
67 Инвестиция түрлері: Секция: 9
  Факторинг Вес вопроса: 1
  Дисконт Перемешивать ответы: +
  Диферсификация    
 + Тікелей    
  Лузинг    
 + Нақты    
+ Портфельдік    
68 Инновациялық қызметтің мамандандырылған субъектілері: Секция: 9
  Патиенттер Вес вопроса: 1
  Виоленттер Перемешивать ответы: +
 + Инновациялық қор    
+  Ес инкубатор субъектілері    
  Эксплеренттер    
 + Технологиялық парк    
  Еншілес фирмалар    
69 Калькуляция түрлері: Секция: 10
  Өндірілген өнімнің нақты өзіндік құны Вес вопроса: 1
+  Нормативтік және жобалық калькуляция Перемешивать ответы: +
  Кезең шығындары    
 + Жоспарлы калькуляция    
  Өзіндік құн сметасы    
 + Сметалық калькуляция    
  Тұрақты шығындар    
70 Өзіндік құнның түрлері: Секция: 10
+ Шартты тұрақты шығындар Вес вопроса: 1
  Үстеме шығындар Перемешивать ответы: +
  Тұрақты шығындар    
 + Жоспарлы өзіндік құн    
  Есеп беру кезеңіндегі өзіндік құн    
  Кезең шығындары    
 + Нормативтік өзіндік құн    
71 Өндіріс жоспарында қарастырылатын мәселелер: Секция: 10
 + Өндірілетін өнімнің өзіндік құны қандай болатыны жоспарланады Вес вопроса: 1
  Жұмыс күнінің ұзақтығын арттыру мәселелері жоспарланады Перемешивать ответы: +
+ Шикізат пен материалдар кімнен және қайдан сатып алынатыны жоспарланады    
  Тұтынушылардың талабын ескермеу мәселелері жоспарланады    
  Салық органдарының ықпалын арттыру мәселелері жоспарланады    
  Түскен пайданы бөлісу    
  + Тауарлар қайда дайындалатыны, қандай өндірістік қуаттар қажет болатыны жоспарланады    
72 Жалпы пайданың негізгі жиынтық элементтері: Секция: 12
+  Негізгі қорларды, сол сияқты басқа да кәсіпорынның мүліктерін сатудан түсетін пайда Вес вопроса: 1
+  Өнімді сатудан, қызмет атқарудан, қызмет көрсетуден түсетін пайда Перемешивать ответы: +
  Кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер саны    
  Объектінің халық шаруашылығындағы маңызы    
+ Өткізуден тыс операциялардан түсетін пайда    
  Негізгі қорлар құны    
  Объектінің халық шаруашылығы кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер саны    
73 Өнімді өндіруден түсім мен шығын арасындағы айырма: Секция: 10
+  Таза пайда Вес вопроса: 1
  Өтімділік Перемешивать ответы: +
  Өзіндік құн    
+  Табыс    
+  Пайда    
  Баға    
  Шығындар    
74 Ақша қаражатының есептен шығу себептері: Секция: 14
 + Қысқа мерзімді несиелерді өтеу Вес вопроса: 1
+ Негізгі капиталды сатып алу Перемешивать ответы: +
  Қысқа мерзімді несиелердің түсуі    
  Құрылтайшылардың салған салымдарының табысы    
  Ұзақ мерзімді несиелерді өтеу    
  Акцияны сату    
+ Ұзақ мерзімді несиелердің түсуі    
75 Меншік түріне байланысты экономика секторының түрлері; Секция: 1
  Коммерциялық және коммерциялық емес Вес вопроса: 1
  Ірі және орта Перемешивать ответы: +
  Ақылы және тегін    
 + Жеке    
  Құқықты және құқықты емес    
+  мемлекеттік    
+ Мемлекеттік және жеке    
76 Мазмұндық және көрсеткіштік нысаны бойынша жоспарлау түрлері; Секция: 11
 + индикативтік Вес вопроса: 1
  қазіргі Перемешивать ответы: +
  орташа уақыттық    
  қысқа уақыттық    
+ директивтік    
  ұзақ уақыттық    
 + стратегиялық    
77 Тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында орындалған жұмыс және көрсетілген қызмет түрі: Секция: 2
  өзіндік жарғысы бар бірлестік Вес вопроса: 1
  ұжымдық мекеме Перемешивать ответы: +
  келісім-шарт негізінде қызмет атқаратын кәсіпорын    
  жарғылық капиталы бар мекеме    
 + кәсіпкерлік қызметпен айналысу    
 + кәсіпкерлік қызмет    
 + кәсіпкерлік    
78 Өндіріс тиімділігіне әсер ететін ішкі факторлар: Секция:  3
  қызметкерлердің санын ұлғайту Вес вопроса: 1
  ресурстардың сапасыз екеніне көз жеткізу Перемешивать ответы: +
  табысты рационалды бөлу    
+ табысты рационалды бөлу
ресурстарды тиімді пайдалану    
+ қолда бар өндіріс факторын тиімді пайдалану    
+ шығындарды азайту    
  жұмысшылардың біліктілін талдау    
79 Өндірістік процеске қатысу дәрежесіне байланысты негізгі капиталдың құрамы: Секция: 2
+ өнім өндіруге тікелей қатысатын жәнежағдай жасайтын Вес вопроса: 1
  өндірістік,өндірістік емес,физикалық,моралдық Перемешивать ответы: +
 + белсенді және пассивті    
  физикалық және моралдық    
  капитал қайтарымы,капитал сиымдылығы    
 + активті және пассивті    
  өндірістік,өндірістік емес,активті,пассивті    
80 Табиғи отын-энергетикалық ресурстар: Секция: 5
 + мұнай Вес вопроса: 1
  өндіргіш машиналар Перемешивать ответы: +
 + көмір    
  байытылған көмір    
 + табиғи газ    
 
  брикеттер    
  жасанды газ    
81 Айналым капиталы: Секция: 6
+ өндіріс цикіліне бір рет қатысып, өзінің құнын өндірген өнімге толығымен аударады Вес вопроса: 1
  өндіріс цикліне қатысы бар еңбек ресурстарынан тұрады Перемешивать ответы: +
  құнын дайын өнімге біртіндеп ауыстырады    
  құрал-жабдықтардын,ғимараттардан тұрады    
 + өнімнің өзіндік құнына толық ауысады    
  өндірістік циклге ұзақ уақыт бойы қатысады    
+ өзінің натуралды-заттай формасын өзгертеді    
82 Еңбек өнімділігі: Секция: 7
  уақыт бірлігіне төлемақы мөлшері Вес вопроса: 1
  барлық өндірістік персонал категорияларының еңбек шығындары Перемешивать ответы: +
  өнім шығарылымы мен өнімді шығаруға жұмсалған уақыттың көбейтіндісі    
өнімді шығаруға жұмсалған уақыттың өнім шығарылымына қатынасы    
+ өнім көлемінің өнімді шығаруға жұмсалған уақытқа қатынасы    
+ кәсіпорынның еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды сипаттайды және жұмыс уақыты бірлігінде өндірілген өнім санымен анықталады    
+ уақыт бірлігіне өндірілген өнім мөлшерімен,өнім бірлігінің өндірісіне кеткен еңбек шығындарымен анықталатын көрсеткіш    
83 Тарифтік мөлшерлеме: Секция: 8
 + жұмыс уақыты бірлігіндегі қызметкерлердің еңбекақысының абсолютті мөлшері Вес вопроса: 1
  өнім бағасы және оны өндіруге кететін шығындар Перемешивать ответы: +
 + жұмыс уақыты бірлігіндегі еңбекақының абсолютті шамасындағы ақшалай көрінісі    
  өнім немесе операция бірлігіне бағаламаны шығарылған өнім көлеміне көбейтеміз    
  қызметкерлерге еңбекақы белгіленген тарифтік мөлшерлемеге немесе өндірісті нақты жқмыс істеген уақытындағы қызмет ақысына беріледі    
  жұмыскерге оның еңбегі үшін шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілетін төлемақы    
 + жұмысшының еңбекақысының деңгейі алдымен бекітілген ең төменгі жалақы мөлшерінен есепке алынатын 1-разрядтағы тарифтік мөлшерлемесіне байланысты анықталады.    
84 Ғылыми идеялардың туындауынан бастап оның іс жүзінде пайдалуына дейінгі уақыт аралығы: Секция: 4
 + инновациялық процесс Вес вопроса: 1
  инновациялар жиынтығы Перемешивать ответы: +
  инновация    
 
  инновациялық бағдарлама    
+  инновациялық үрдіс   инновациялық жоба  
   
 
+  инновацияның өмірлік циклі 85 Өнімнің өзіндік құнының көлеміне әсер ететін факторлар: Секция: 10
+ шығарылатын өнімнің номенклатурасы мен сипаты Вес вопроса: 1
  жарнамаға жұмсалған шығындардың көлемі Перемешивать ответы: +
 + өндіріс түрі,өндірістің күрделілігі    
  банк несиесінің пайыздық үстемесі    
 + өндіріс циклының ұзақтығы    
  әкімшілік шығындардың көлемі    
  маркетингтік зерттеулер көлемі    
86 . Кәсіпорынның баға саясатының элементі: Секция: 10
+ баға белгілеу стратегиялары Вес вопроса: 1
  сұраныс пен ұсыныс Перемешивать ответы: +
 + баға белгілеу амалдары    
  коммерциялық шығындар    
  ақаудан болған шығындар    
  нарық механизмі    
 + баға қалыптастыру әдістері    
87 Сапа жүйесі: Секция:  13
+ өнім сапасын жалпы басқаруға керекті,ұйымдық құрылымның,әдістемелердің,процестер мен ресурстардың жиынтығы Вес вопроса: 1
  міндетті талаптарды бекіту бойынша іс Перемешивать ответы: +
 + кәсіпорынның нақты ісін есепке алу арқылы қалыптастырады    
 + оның басты құжаты-сапа бойынша нұсқаулық    
  өнім,жұмыстар және қызметтер жатады    
  өндірісті ұйымдастыру және техника мен технологияның белгілі деңгейінде максималды пайда алу    
  мемлекеттің мобилизациялық дайындығы    
88 Жалпы пайданың негізгі жиынтық элементтері: Секция: 12
+ өткізуден тыс операциялардан түсетін пайда Вес вопроса: 1
+  өнімді сатудан ,қызмет көрсетуден түсетін пайда Перемешивать ответы: +
 + негізгі қорларды,сол сияқты басқа да кәсіпорынның мүліктерін сатудан түсетін пайда    
  негізгі қорлар құны    
  объектінің халық шаруашылығындағы маңызы    
  кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер саны    
 
  кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер саны
объектінің халық шаруашылығы кәсцпорын саласы мен жұмыскерлер саны    
89 Қаржылық корпорацияларға кіретін ұйымдар: Секция: 14
қызмет көрсету ұйымдары Вес вопроса: 1
инвестордың бағалы қағаздарға салған ақша қаражаттары Перемешивать ответы: +
қаржылық ұйымға сақтауға берілген ақша сомасы    
+ зейнетақы қоры    
+ шағын несие беру/микрокредиттік ұйым/    
шетелдік компаниялар    
+ қамсыздандыру компаниялары,депозиттік ұйымдар    
90 Кәсіпорынның қаржылық ресурстары: Секция: 14
  қор қайтарымы Вес вопроса: 1
 + жарғылық капитал,құрылтайшылар жарғысы,амортизациялық аударымдаржәне пайда есебінен қалыптасатын жеке қаржылық ресурстары Перемешивать ответы: +
 + шаруашылық субъектісінің қарауында болатын ақша ресурстарының жиынтығы    
  үлкен тәуекелмен байланысты кәсіпорынның қызметі аясындағы инвестиция    
+ өз қарауында бар ақша ресурстары    
  инвестордың бағалы қағаздарға салған ақша қаражаттары    
  қаржылық ұйымға сақтауға берілген ақша сомасы    
91 Нарықтық ортаның негізгі құраушылары: Секция: 1
  инфрақұрылымы Вес вопроса: 1
 + баға Перемешивать ответы: +
  ассортимент    
фактор    
+  сұраныс    
  шығындар    
 + ұсыныс    
92 Ақша-несие саясатының мақсаттары: Секция: 14
+  ұлттық экономиканы дамыту Вес вопроса: 1
 + орта және шағын бизнес өкілдерін қолдау Перемешивать ответы: +
+ экономикадағы инфляцияның тежеу    
  бәсекелестікке қабілеттілікті тежеу    
  кондратьев толқындарын теориялық негіздеу    
  неокласссикалық мектеп өкілдерінің пікірлерін қолдау    
  кейнсиандық мектеп өкілдерінің пікірлерін қолдау    
93 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарында үнемдеу қарастырылады: Секция:  3
+ негізгі және көмекші материал Вес вопроса: 1
  үй шаруашылығының өнімдері Перемешивать ответы: +
  алынатын пайда    
  қызмет көрсету салалары    
+  отын,энергия    
 + шикізат,материал    
  шетелдік өнімдер    
94 Өндірістік емес негізгі қорлар: Секция: 4
+ тұрғын үйлер,бала бақша және спорттық кешендер,қызмет көрсететін басқа мәдени тұрмыстық объектілер Вес вопроса: 1
 + өндірістік процеске қатыспайды Перемешивать ответы: +
  қоғамдық өндірістің материалды техникалық базасы    
 + олардың құны тұтыну барысында жоғалады,қалпына келтіру қоры құрылмайды,ұлттық кірістің есебінен жаңадан өндіріледі    
  айналым капиталының бір бөлігі    
  өндіріс үрдісінде қор құру үшін кәсіпорын қолданатын ресурстар    
  өндіріс процесін ұйымдастырып,оны басқарумен айналысатын еңбек ресурстары    
95 Еңбек заты ретінде шикізаттың шартты бөлінуі : Секция: 7
+  өңделмеген және өңделген шикізат Вес вопроса: 1
  дисконт Перемешивать ответы: +
 + өңделмеген шикізат    
  еңбек заты    
  қайта өңделген материалдар    
+ өңделген шикізат    
  энергетикалық ресурс    
96 Нормаланатын айналым құралдары: Секция: 6
+ айналым құралдарының нормасы мен нормативі арқылы анықталады Вес вопроса: 1
  айналым құралдарының 1 теңгесіне келетін, өткізілетін дайын өнім көлемін көрсетеді Перемешивать ответы: +
 + күніне шығарылған өнім мен қордың көлемін анықтайды және бірнеше жылға есептеледі    
  белгілі бір уақыт аралығындағы /жыл,тоқсан/ кәсіпорынның айналым құралдарының жасайтын айналым санын сипаттайды    
 + өндірістік қосалқы қорларын нормалау,бітпеген өндірісті нормалау және дайын өнім қорын нормалау қосындылары арқылы анықталады.    
  айналым құралдарын интенсивті пайдалану көрсеткіші    
  негізгі қорлардың кеңейтілген ұдайы өндірісін жоспарлау    
97 Еңбек нарығындағы қатынастардың негізгі компоненттері: Секция: 7
+ еңбек нарығы және мемлекет субъектілері арасындағы қатынас Вес вопроса: 1
  келісімнің жекешеленуінің жоғары дәрежесі Перемешивать ответы: +
  жалданған жұмыс күшіне толық экономикадағы жалпы талап ретінде біріккен сұраныс    
  барлық жұмыс күшін алатын біріккен ұсыныстар    
 + еңбек нарығының субъектілері және әртүрлі өкілділіктер арасындағы қатынас    
  келісім уақыты бойынша жеткілікті жалғасушылық    
 + жалданған жұмыскер және жұмыс беруші арасындағы қатынас    
98 Кесімді жалақы анықталады: Секция:  8
+ нақты көрсетілген қызмет көлеміне байланысты Вес вопроса: 1
 + нақты атқарылған жұмыс көлеміне байланысты Перемешивать ответы: +
+  өндірілген өнім көлеміне байланысты    
  жұмыс уақытының көлеміне байланысты    
  еңбек жағдайына байланысты    
  нақты істелген жұмыс уақытына байланысты    
  қызмет көрсетуге кеткен уақытқа байланысты    
99 Меншік түрлеріне байланысты экономика секторынының түрлері: Секция: 1
  коммерциялық және коммерциялық емес Вес вопроса: 1
  ірі және орта Перемешивать ответы: +
  құқықты және құқықты емес    
 + мемлекеттік және жеке    
 + мемлекеттік    
  орта және шағын    
 + жеке    
100  Техника мен технологияның жетілдіруі арқылы ұлттық экономиканы өсіру-бұл: Секция: 10
 +  Аралас жолмен өсу Вес вопроса: 1
 + Ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру Перемешивать ответы: +
  Өндіргіш өсу    
 
 
 
 
   Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту     Жұмыс күшінің және заттық капиталдың сапасын жақсарту    + Интенсивті өсу     тек қана қайырымдылықпен айналысу   101 Кәсіпкерлік қызметке тән белгілері: Секция: 2
+ жұмыстарды орындау Вес вопроса: 1
+ өнім өндіру Перемешивать ответы: +
  табыс табуға талпынбау    
  пайданы көздемеу    
  коммерциялық емес мақсатты ұстану    
 + кеңес беру    
  тегін қызмет көрсету    
102 Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері: Секция: 2
валюталық Вес вопроса: 1
+ коммерциялық Перемешивать ответы: +
+ өндірістік    
әлеуметтік    
мемлекеттік    
халықтық    
+ қаржылық    
103 Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері: Секция: 2
валюталық Вес вопроса: 1
+ коммерциялық Перемешивать ответы: +
+ өндірістік    
әлеуметтік    
мемлекеттік    
халықтық    
+ қаржылық    
104 Ғылыми - техникалық прогресстің маңызды бағыттары: Секция: 5
+ металл өнімдерін, пластмассаның, металл ұнтақтарының,керамиканың жаңа түрлерін жасау және қолдану Вес вопроса: 1
  технологияны өндірісте пайдаланбау Перемешивать ответы: +
  еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру    
+ жетілген,прогрессивті технологияны кеңінен игеру    
  еңбекті ынталандыру    
  қосымша өнім өндіру    
+ ғылыми сиымды өнімдер шығару    
105 Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері: Секция: 2
табыс салығы Вес вопроса: 1
+ шығындық Перемешивать ответы: +
ықтималдық    
+ салыстырмалы    
қосымша құн салығы    
өзіндік құн    
+ табыстылық    
106 Жанатын қазбалар: Секция: 5
+ мұнай Вес вопроса: 1
+ газ Перемешивать ответы: +
 + көмір    
  минералды тұздар    
  темір рудалары    
  қара металл    
  байытылған қазбалар    
107 Айналым құралдарының қозғалыс қадамдары: Секция: 6
соңғы Вес вопроса: 1
алғашқы Перемешивать ответы: +
+ шикізат    
құндық    
+ ақша    
дайындық    
+ тауар    
108 Еңбек нарығындағы қатынастардың негізгі компоненттері: Секция: 10
 + еңбек нарығының субъектілері және әртүрлі өкілдіктер арасындағы қатынас Вес вопроса: 1
  келісімнің уақыты бойынша жеткілікті жалғасушылық Перемешивать ответы: +
 + жалданған жұмыскержәне жұмыс беруші арасындағы қатынас    
 + еңбек нарығы және мемлекет субъектілері арасындағы қатынас    
  барлық жұмыс күшін алатын біріккен ұсыныстар    
  келісімнің жекешеленуінің жоғары дәрежесі    
  жалданған жұмыс күшіне толық экономикадағы жалпы талап ретінде біріккен сұраныс    
109 Еңбек нарығындағы қатынастардың негізгі компоненттері: Секция: 10
 + еңбек нарығының субъектілері және әртүрлі өкілдіктер арасындағы қатынас Вес вопроса: 1
  келісімнің уақыты бойынша жеткілікті жалғасушылық Перемешивать ответы: +
 + жалданған жұмыскержәне жұмыс беруші арасындағы қатынас    
 + еңбек нарығы және мемлекет субъектілері арасындағы қатынас    
  барлық жұмыс күшін алатын біріккен ұсыныстар    
  келісімнің жекешеленуінің жоғары дәрежесі    
  жалданған жұмыс күшіне толық экономикадағы жалпы талап ретінде біріккен сұраныс    
110 Тарифтік жүйе элементтері: Секция: 8
  шағын кәсіпкерлік Вес вопроса: 1
  айналым қаржылары Перемешивать ответы: +
  еңбекті нормалау    
+  тарифтік кесте    
+  аудандық коэффициенттер    

 + аудандық коэффициенттер
тарифтік ставка    
  амортизация    
111 Сериялық өндіріс: Секция: 13
  әртүрлі өнімдер бір уақытта үзіліссіз шығарылатын өндіріс үлгісі Вес вопроса: 1
  айтарлықтай мөлшерде дайындалатын қайталанбалы өнімнің салыстырмалы тұрақтылығы Перемешивать ответы: +
 + біртектес өнімдерді партиялармен бір уақытта тұрақты шығарумен, орташа білікті жұмысшылар санының көп болуымен сипатталатын өндіріс лгісі    
+  үлкен мөлшерде өнімнің аздаған номенклатурасының қатаң бекітілген түрде шығарылуы    
  мамандардың аздығы    
  жиі қайталанбайтын өнім шығарудың көп номенклатуралығы    
 
+ жиі қайталанбайтын өнім шығарудың көп номенклатуралығы
шығарылуы ұзақ уақыт бойы қайталанвтын ұқсас өнімдердің аздаған номенклатурасын сериясымен бір уақытта дайындау    
112 Кәсіпорынның сыртқы ортасы: Секция: 2
  маркетинг,жарнама жасау мүмкіндігі Вес вопроса: 1
  еңбек ресурстарының біліктілігі Перемешивать ответы: +
 + кәсіпорының бәсекелестері    
  жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру мен басқару    
  кәсіпорынның жалпы құрылымы    
 + ресурсты жеткізіп берушілер, делдардар, тұтынушылар, мемлекеттік органдар, және т.б    
 + саяси жүйе,заң актілері, т.б    
113 Ғылыми техникалық прогресстің маңызды бағыттары: Секция: 5
 + ғылыми сиымды өнімдер шығару Вес вопроса: 1
  қосымша өнім өндіру Перемешивать ответы: +
  технологияны өндірісте пайдаланбау    
+  жетілген,прогрессивті технологияны кеңінен игеру    
+  металл өнімдерін платсмассаның, металл ұнтақтарының, керамиканың жаң түрлерін жасау және қодану    
  еңбекті ынталандыру    
  өндірісте ескі қүрал - жабдықтарды пайдалану    
114 Амортизациялау әдістері: Секция: 4
  уақытпен Вес вопроса: 1
 + қалдық құнын кеміту Перемешивать ответы: +
  реновация    
 + өндірістік    
 + бірқалыпты(түзу сызықты)    
  жаңа техника    
  Технологиялы    
115 Өндірістік шикізаттардың топтары: Секция:  5
 + минерал тектес шикізат Вес вопроса: 1
+ минерал тектес және жасанды шикізат Перемешивать ответы: +
  сарқылатын    
  пассивті    
 + жасанды шикізат    
  жарқылмайтын    
  активті    
116 Айналым қорлары: Секция: 3
интенсивті және экстенсивті коэффиценттерінің көбейтіндісі Вес вопроса: 1
өндіріс тиімділігін жоғарылатуда техника,технология мен өндірісті ұйымдастыру Перемешивать ответы: +
+ өндіріс тиімділігін жоғарылатуда техника,технология мен өндірісті ұйымдастыру
құны толығымен еңбек өніміне ауысатын, негізгі өндірістік қорларға жатпайтын,өндіріс құралдарының бөлігі    
+ бір өндірістік кезеңге түгел тұтынылып және өзінің құнын дайындалатын өнімге толық көшіретін ресурстың бөлігі    
+ материалдық ресурстар, бір өндірістік циклге қатысады және олардың құны өзіндің құнға түгелімен және бірден ауысады    
қорларды жетілдірілген құрылғылардың қатарына қосу    
негізгі қорлады қуаттылығы бойынша қолдану деңгейін көрсетеді    
117  Кәсіпорынның еңбек ресурстары: Секция:  5
  кәсіпорынның тізімдік құрамына кіретін әртүрлі кәсіби мамандыққа қатысты жұмыскерлер тобының жиынтығы Вес вопроса: 1
  Өндіріс қызметкерлерінің жалпы сандағы ер азаматтардың үлес салмақтары Перемешивать ответы: +
  кәсіпорынның негізгі жұмысын атқаратын құрал- жабдықтардың жиынтығы    
+  кәсіпорынның тізімдік құпамына кіретін жұмыскерлердің жиынтығы    
+ әртүрлі кәсіби мамандыққа қатысты кәсіпорындағы жұмыскерлер тобының жиынтығы    
+ кәсіпорынның негізгі капиталы    
 + кәсіпорынның айналым капиталы    
118 Тауардың қасиеті: Секция: 5
  Ұлттық қаржы Вес вопроса: 1
+  Өндірушінің өзі тұтынатын еңбек өнімі Перемешивать ответы: +
  Ұлттық өнім, табыс, сауда    
  Айырбас құнына ие тауар    
 + Тұтыну құнына ие зат    
  Қоғамдық табы    
+ Қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар зат    
119 Ұсыныстың икемділігі: Секция: 3
 + Тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді Вес вопроса: 1
  Нарықтық сұраныс көптеген факторлардың әсерімен қалыптасады Перемешивать ответы: +
  + Бағаның 1% -ға өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша %-ке өзгеретінін анықтайтын көрсеткіш    
  Белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша %-ке өзгеретінін анықтайды    
 + Сұраныс пен ұсыныс көптеген факторлардан тәуелді және осы факторлардың өзгергенін    
  Нарықтағы тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теңдік баға мен теңдік көлемі қалыптасады.    
  Белгілі бір мерзімде өзгеруінен сатушылардың нарықта қанша тауар ұсынатынын көрсетеді    
120 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  13
  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі Вес вопроса: 1
  Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы Перемешивать ответы: +
 +   Қоғамдық өндіріс    
  Акционерлік меншік    
+  Жай және ұлғаймалы өндірі    
 + Кооперативтік және ұжымдық    
Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жүмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
121 Негізгі капиталдың моральдық тозуы : Секция: 4
  Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі Вес вопроса: 1
Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру Перемешивать ответы: +
+  Капиталдың айналыс саласына өтуі    
+ Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде    
  Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
   Капиталдың ұдайы өндірісте болуы    
+   Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою    
122 Пайданы жоғарлату үшін: Секция:  12
+ Экономикалық шығындарды азайту қажет Вес вопроса: 1
  Тұрақты шығындарды азайту қажет Перемешивать ответы: +
  Баға белгілеу шығындарды азайту қажет    
 
 + Баға белгілеу шығындарды азайту қажет
Шекті шығындарды азайту қажет    
Ақпараттық шығындарды азайту қажет    
  Әдістемелік шығындарды азайту қажет    
 + Өзгермелі шығындарды азайту қажет    
123 Мемлекеттік меншікке орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 1
+ Басқарушылық –әкімшілік Вес вопроса: 1
+ Жоспарлы экономикалық жүйе Перемешивать ответы: +
  Индустриалды    
 + Әкімші-әміршілік жүйе    
  Арала    
  Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр    
  Нарықтық    
124 Баға деңгейі жоғарылап өндіріс көлемі төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және жиынтық ұсынысының өзгеруі: Секция: 10
+ Сұраныс пен ұсыныстың қисығы бірге жылжыиды Вес вопроса: 1
 + Сұраныс қисығы жылжиды Перемешивать ответы: +
  Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды    
  Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды    
 + Ұсыныс қисығы жылжиды    
  Жылжымайды    
  Жиынтық сұраныс қисығы оңға жылжиды    
125 Өндірістік капитал пайдаланылатын сфера: Секция: 3
+ Өнеркәсіпте Вес вопроса: 1
  Саудада Перемешивать ответы: +
  Қызметте    
  Білімде    
  Мәдениетте    
+  Кәсіпорында    
 + Өндірісте    
126 Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция: 1
   Кәсіпкерлер арасында пайданы бөлу Вес вопроса: 1
+  Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау Перемешивать ответы: +
+   Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру    
 + Заңдар мен категорияларды талдау    
   Тұрақты іс-әрекеттер арасындағы қатынастардың көрінісі    
  Фактілерден теорияны талдап құрастыру  
   
 
   Айналым, төлем, қор жинау құралы 127  ҚР нарықтық экономикаға көшудегі өтпелі экономикадан ерекшеліктері: Секция: 1
+  Ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі Вес вопроса: 1
   Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы-материалдық емес сала Перемешивать ответы: +
 +  Мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асыруы    
  Макроэконмикалық процесстерді мемлекеттің реттеуі тікелей және жанама тәсіл арқылы жүргізілуі    
 +  әлемдік тәжірибеде қоғамдық меншіктегі жоспарлы экономикалық жүйеде, жеке және аралас меншік түрінде жүзеге асыруы    
   Мемлекеттік экономикалық бағдарламаны жасау мен өткеру арқылы қысқа, орта, ұзақ мерзімді міндеттерді шешуге ат салысуы    
   Халықаралық тәжірибеде Жапония мен Оңтүстәк Кореядағы басқарудың әкімшілік-әміршілік элементін қолдануы    
128 Өз еңбегімен өндірілген өнімге меншік мынадай еңбек түрлерімен байланысты: Секция: 13
 +  Әлеуметтік саяси еңбек Вес вопроса: 1
   Абстрактылы еңбекпен Перемешивать ответы: +
 +  Ұжымдық еңбекпен    
   Жалдамалы еңбекпен    
 +  Жеке өнімдерді өндіру    
   Жеке шаруашылық еңбекпен    
   Жеке еңбекпен.    
129 Тауарлы шаруашылықтың пайда болу шарттарына: Секция: 2
+  Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа түсуі Вес вопроса: 1
   Шаруашылық процесстерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары Перемешивать ответы: +
 +  Ұлттық қаржы, қоғамдық табы    
 +  Ұлттық өнім, табыс, сауда    
   Жеке меншіктің болуы    
  Адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалануы    
 +  Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы    
130 Тауар ұсынысының заңы: Секция: 3
+  Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланы Вес вопроса: 1
   Заттың пайдалылығы Перемешивать ответы: +
   Тұтынушылардың табысы    
   Нарықтағы ұсынылған ұсыныс көлемі    
   Инфляциялық күтімдер    
 +  Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатына    
 +  тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған санының молаюы    
131 Жай ұдайы өндіріс: Секция: 1
   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатадыВес вопроса: 1
   Жылдан-жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндірі Перемешивать ответы: +
 +  Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндірі    
+   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндірі    
   Өндіріс процессінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
+  Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
132 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция: 1
   материалдық байлықтың құрылуына байланысты Вес вопроса: 1
+   Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты Перемешивать ответы: +
   Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
   Құнның қалыптасуына байланысты    
 +  Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
   Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
 + Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты    
133 Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Секция: 1
+  Тұрақты Вес вопроса: 1
   Ішкі Перемешивать ответы: +
   Орташа    
  Капитал    
  Тауар мен қызмет    
 +  Шекті    
 +  Жұмыскерлердің алатын ақша соммасы    
134 Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады: Секция:  1
+ Экономикадағы идеология Вес вопроса: 1
   Орталықтан жоспарлау. Перемешивать ответы: +
+   Экономиканың көпукладтылығы    
   Танушы    
   Нормативті    
   Позитивті    
+   Макроэкономикалық    
135  Капитал айналысы: Секция:  1
   Тұтылған және өзгермелі капиталдар қатынасы Вес вопроса: 1
   Техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін құндық құрылым өзгерістері Перемешивать ответы: +
+   Капиталдың ұдайы өндірісте болуынд    
+   Капиталдың айналыс саласына өтуі    
   Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
   Капиталдың 3 – сатыдан кезекті түрде өтуі өзгермелі түрде 3-түріне ауысуы    
+   Капиладың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы    
136 Өндірістік капитал пайдаланылатын сфера: Секция: 1
 +  Өнеркәсіпте Вес вопроса: 1
   Айырбас құнды өндіру Перемешивать ответы: +
   Қызметте    
  Білімде    
   Саудада    
+   Өндірісте    
 +  Кәсіпорында    
137  Қарқынды инфляция кезінде проценттік ставка: Секция:  1
+   Ақшамен қамтамасыз етілген сұраныс тауар бағасының өсуі Вес вопроса: 1
+   Өседі,себебі тауарға баға өседі Перемешивать ответы: +
   Төмендейді, себебі жұмыспен қамту деңгейі төмендейді    
   Жұмыс күші саны өсуде    
   Төмендейді, себебі ақшаның бағасы төмендейді    
   Өседі, себебі жұмыспен қамьту деңгейі төмендейді    
+ Өседі, себебі тауар бағасы жоғарылайды    
138 Әкімшілік-әміршілдік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары: Секция: 1
+  Мемлекеттік бақылаудан баға жіне тарифтерді босату Вес вопроса: 1
  Мемлекеттік сыртқы сауда монополиясын құру Перемешивать ответы: +
   Ішкі жіне сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру    
 +  Халыұ шаруашылығы еркін бәсекеге незізделген нарықтық механизм арқылы реттеу мен басқару    
   Мемлекеттік ішкі сауда олигополиясын құру    
   Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру    
  + Өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы    
139 Экономикалық өсудің экстенсивтік факторына жататындар: Секция:  1
+   Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімінің өсуі Вес вопроса: 1
  Өндірісті ұйымдастыруды жақсарту Перемешивать ответы: +
 +  Жұмыс күшінің санының өсуі    
   Еңбек ресурстарының саны мен сапасы    
+   Капитал көлемінің өсуі    
   Өндірістегі жұмысшылардың санының өсуі    
   Өндірістік қуаттарды жетілдіру    
140  Экономикалық заңдылықтар: Секция:  5
   Экономикалық өсу заңдары Вес вопроса: 1
  Тұрақты экономикалық заңдар Перемешивать ответы: +
+   Жалпы экономикалық заңдар    
   Айқын экономикалық заңдар    
   Өзгермелі экономикалық заңдар    
 +  Айрықша экономикалық заңдар    
 +  Ерекше экономикалық заңдар    
141  Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 1
 + Барлық ресурстар мен өндіріс факторлар мемлекеттің қолында Вес вопроса: 1
 +  Басқарушылық-әкімшілік Перемешивать ответы: +
  Дәстүрлі    
   Нарықтық    
 + Әкімшілік-әміршілік    
  Тауарлы    
  Аралас    
142 Игіліктерді тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы: Секция: 5
   Иелік ету құқығы Вес вопроса: 1
  Мұрагерлікке қалдыру құқығы Перемешивать ответы: +
 +  Егемендік құқығы    
 + Қауіпсіздік құқығы    
   Табысты алу құқығы    
  Басқару құқығы    
 + Қалдық сипатты құқық    
143  Натуралды шаруашылықтың тұрақты тапшылықтары: Секция: 1
   Тауарлар мен қызметтер Вес вопроса: 1
   Интеллектуалды тауарлар Перемешивать ответы: +
   Табыс көзі    
 +  Ақш    
 +  Ұлттық өнім, табыс, сауда балансы    
   Ұлттық қаржы, қоғамдық табы    
 +  Уақыт    
144  Нарықтық экономикада ең негізгі элемент: Секция: 1
   Әлемдік деңгейдегі мамандардың қызметі Вес вопроса: 1
 +  Нарықтағы белсенді бәсек Перемешивать ответы: +
   Интеллектуалды тауарлар    
 +  Тауарлар мен қызметтер    
  Тиімді кәсіподақтар    
   Жалпылама мемлекеттік реттеу    
 +  Кәсіпкерлердің теңгермелі іс-әрекеті    
145 Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 2
 +  Өндіріс процессінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы Вес вопроса: 1
  Қоғамдық өндірі Перемешивать ответы: +
   Коллективтік меншік    
   Акционерлік меншік    
   Кооперативтік және ұжымдық    
 +  Жай жәгне ұлғаймалы өндірі    
 +  Өндіріс процессінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
146 Негізгі капитал: Секция: 4
   Айырбас құнды өндіру Вес вопроса: 1
  Қосымша құн өндіру Перемешивать ответы: +
+   Өндіріс процессінде құнын өзгертпейтін капитал    
 +  Құнды қағаз түріндегі капитал    
   Бірнеше өндіріс процессәне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру    
  Өндіріс тауар    
 +  Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
147  Пайда ұғымы: Секция: 1
   Еңбек құны Вес вопроса: 1
 +  Тауарлардың сатыдлуынан ақша қаражатының артылуы Перемешивать ответы: +
   Капитал құны    
 +  Жұмыскерлердің ақша соммасы    
 +  Тауар мен қызмет көлемін көбейту    
   Кәсіпкерлік тәуекелділігі мен капитал бағасын    
  Капиладың азаюынан    
148  Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші: Секция: 3
   Ұлттық табы Вес вопроса: 1
  Жан басына шаққандағы ұлттық табы Перемешивать ответы: +
   Макроэкономикағ    
 +  Микроэкономикағ    
   Қоғамдық жиынтық өнім.    
+   Жалпы ішкі өнім.    
 +  ЖҰӨ    
149  Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою: Секция: 4
   Моральдық тозудың 1-түрі Вес вопроса: 1
  Табиғи тозу Перемешивать ответы: +
   Моральдық тозудың 2-түрі    
 +  ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
   Өндіріс құрал жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын    
 +  Техниканы жаңарту    
 + Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты.    
150 Экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары: Секция: 1
   Өндірістің құлдырауын қысқарту Вес вопроса: 1
+   Таза капитализм Перемешивать ответы: +
   Экономиканы тұрақтандыру    
   Дәстүрлі экономи    
   Экономикалық өсуді жеделдету    
+   Сұраныс қабілетін көтеру    
 + Инфляция деңгейін төмендету    
151 Индукция үғымы: Секция: 2
    Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру Вес вопроса: 1
  Жалпыдан жекеге, бутіннен бөлшекке көшу Перемешивать ответы: +
 +   Жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыга    
   Фактілерден теорияны талдап құрастыру    
    Заңдар мен категорияларды талдау    
 +   Жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару    
 +   Бір адамның қоғамға ұсынуы    
152 Нарыктың мәні бұл: Секция: 1
+   Өнімнің нақты бағасы Вес вопроса: 1
 +   Сұраныс пен ұсыныс бағаны қалай анықтайтыны туралы түсінік Перемешивать ответы: +
    Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі    
    Өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жүзеге асырылатын ұйымдық-экономикалық қатыстардың жүйесі    
 +  Шаруашылықтың құрылымдық бөлімдерінің мемлекет иелігінен алыну жіне жекелендіру дәрежесі    
    Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде қалыптастыру    
   Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың жиынтығы    
153  Меншік объектісі: Секция: 2
+   Ғимараттар Вес вопроса: 1
 +   Әлеуметтік топтар Перемешивать ответы: +
 +   Жер    
    Өндіріс құрал-жабдықтар    
   Халық    
    Мемлекет    
  Басқару орындары    
154 Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция: 14
+   Азаяды Вес вопроса: 1
  1,5 есе өседі Перемешивать ответы: +
    4 есе төмендейді    
    Көбейеді    
+   Ө згермейді    
 +   2 есеге төмендейді    
  Төмендейді    
155 Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция: 1
+   Азаяды Вес вопроса: 1
  1,5 есе өседі Перемешивать ответы: +
    4 есе төмендейді    
    Көбейеді    
+   Ө згермейді    
 +   2 есеге төмендейді    
  Төмендейді    
156  Жай ұдайы өндіріс: Секция: 10
 +   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
  Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады Перемешивать ответы: +
 +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Алтын шығару мен байланысты ұдайы өндіріс    
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
    Жылдан-жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
157  Өндіріс капиталының функциясы: Секция: 10
 +   Қосымша құн өндіру Вес вопроса: 1
  Айырбас құнды өндіру Перемешивать ответы: +
    Тұтыну құны өндірісі    
    Тұтыну процесінде өнімге айналым ақшалай формада тұтас қайтады    
 +   Өндіріс тауары    
    Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
 +   Құн өндіру    
158 Өндірістің құлдырауына байланысты фирманың жабылуы салдарынан жұмыстан босатылған адам жұмыссыздыққа жатады: Секция: 8
    Жұмыссыздықтың жасырын формасына Вес вопроса: 1
 +  Жұмыссыздықтың циклдық формасына Перемешивать ответы: +
    Мерзімсіздік жұмыссыздық    
+    Нақты жұмыссыздық    
    Жұмыссыздықтың құрылымдық формасына    
    Жұмыссыздықтың фрикциондық формасына    
 +  Циклдық жұмыссыздық    
159 Мемлекеттік меншікке орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 1
  Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр Вес вопроса: 1
  Нарықтық Перемешивать ответы: +
 +  Әкімші-әміршілік жүйе    
 + Басқарушылық-әкімшілік    
   Аралас    
  Дәстүрлі    
 +  Жоспарлы экономикалық жүйе    
160 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді: Секция: 13
   Өндірушілер тауарды сататын, ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы Вес вопроса: 1
  Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы Перемешивать ответы: +
    Баға деңгейі мен табыстың арасындағы    
 +   Оңға-төменге(өсуі)    
    Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    
 +   Солға-жоғары (азаюы)    
 +   Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    
161  К.Жуглярдын орташа толкындарынын себептері мен ерекшелігі: Секция: 12
    Энергия қуаты мен материялдарға байланысты Вес вопроса: 1
  Басты қозғаушы күш технологиялық өндірістегі технологиялық базаның радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық қайта құрылуы Перемешивать ответы: +
   ЖҰӨ-нің инфляцияның жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі    
 +   Халықтың әлеуметтік жағдайларының төмендеуіне әкеледі    
 +   Ақша айналысындағы өзгерістер, кредиттік жүйенің мәселелріне    
 +   ЖҰӨ-нің тербелісіне инфляцияға жұмыссыздыққа әкеледі    
  Алтынның әлемдік қорының тербелісі    
162 Биржаның негізгі қасиеттері: Секция: 12
 +   Сатушыламен сатып алушыларды бір бірімен кездестіреді Вес вопроса: 1
    Құнның дайын тауарға аударылуы Перемешивать ответы: +
 +   Сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру    
    Шаруашылық салаларында іскерлік белсенділік өлшегіші қызметін атқарады    
    Өндірісте қосымша құнға қатысуы    
    Капиталдың бір саладан басқа пайдалы саласына қарай ауысуына жағдай жасайды    
 +   Бағалы қағаздардың бағасын анықтау    
163 Экономикалық өсудің қайнар көзі: Секция: 1
 +   Экономикалық ресурстар Вес вопроса: 1
  Рухани игіліктерді қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
    Біркелкілік белгісі    
    Сапалық белгісі    
 +   Шикізат пен материалдар    
    Экономикалық белгісі    
 +   Өндіріс факторлары    
164 Жылдық есептеудегі ЖҰӨ өзгеруінің қарқыны жоғары болса онда-ол: Секция: 1
    Эмбарго Вес вопроса: 1
  Алыпсатарлық Перемешивать ответы: +
 +   Экономикалық өсу    
    Икемділік    
    Сақтанушы    
 +   Жалпы ішкі өнім    
 +   Өндірістің өсуі    
165 Қазіргі нарықтық экономиканың қоғамдағы пайдалылық рөлі: Секция: 1
 +   Шағын және орта бизнестің ұлғаюы Вес вопроса: 1
    Экономикалық өсуді қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
 +   Жеке меншіктің дамуы    
    Өндіруші егемендік құқығын бұзуы    
    Адамдардың тәуекелге бармауы    
 
 +  
  Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланыс    
Тұтынушы егемендік құқығын бұзуы    
166 Өнеркәсіп революциясы мен ҒТП даму деңгейі бойынша индустриялды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция: 1
 +  Бұл жүйеден ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырган дастур мен салт бойынша катынастар калыптасады Вес вопроса: 1
 +   Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып, жүргізіліп отырады Перемешивать ответы: +
    Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі ж/е ұлттық экономиканы жүзеге асырады    
    Бұл жүйеде мемлекетпен нарық механизмдеринин араласуы арқылы экономиканы реттеу жүзеге асады    
    Бұл жүйеде орталықтанған жоспарлау арқылы барлық ресурстар мен өндіріс факторларының мемлекеттің қолында болады мемлекеттің меншіктің үстемділігі жүргізіледі    
  Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы – материялдық емес сала    
 +   Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық ж/е қол еңбегі басым орын алады    
167 Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқығы- бұл: Секция: 1
+    Табысты алу құқығы Вес вопроса: 1
 +   Пайдалану құқығы Перемешивать ответы: +
    Иелік ету құқығы    
    Басқару құқығы    
 +   Егемендік құқығы    
    Қауіпсіздік құқығы    
  Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
168  Натуралды шаруашылық тұрақты тапшылықтары: Секция: 2
    Интелектуалды тауарлар Вес вопроса: 1
  Тауарлар мен қызметтер Перемешивать ответы: +
 +   Ақша    
 +   Ұлттық өнім, табыс сауда балансы    
   Табиғи ресурстар    
 +   уақыт    
   табыс көзі    
169 Егер тауарға деген бағаның 1% төмендеуі сұраныс көлемін 2% ұлғайтса онда сұраныс: Секция:  1
   Икемсіз Вес вопроса: 1
  Дифференциялды Перемешивать ответы: +
 +  Икемді    
 +  Бірлік икемді    
  Абсолютті икемсіз    
 + Өтімді    
  Абсолютті икемді    
170 Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 13
    Акционерлік меншік Вес вопроса: 1
  Кооперативтік ж/е ұжымдық Перемешивать ответы: +
 +   өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
 
    өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі
  Коллективтік меншік    
    Материялдық өндіріс саласы өмір сүру жұмыс үшін қажетті игіліктер    
+  Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
 +   Жай ж/е ұлғаймалы өндіріс    
171 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция:  8
   Ақшалай Вес вопроса: 1
  Саудалық Перемешивать ответы: +
  Т-А-Т-Ө-Т    
   Өнеркәсіптік    
 +  А-Т-А    
 + Ақша    
 +   Тауарлы ақша    
172 Жалақы есептеледі Секция: 8
    Тұрақты шығын Вес вопроса: 1
    ЖҰӨ-нің шығысында Перемешивать ответы: +
 +  ЖҰӨ-нің табысыда    
 +  Кәсіпорынның таза субсидияларында    
   Шекті шығында    
  Материялдарда    
+   Инвестицияларда    
173 Экономикалык жүйенің басты міндеттері Секция: 1
   Баға белгілеу қызметі Вес вопроса: 1
  Әдістемелік қызмет Перемешивать ответы: +
   Жекелеген экономикалық субьектілердің қызметін сәйкестендіру    
   Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
 +  Өндірістің техникалық жағдайын анықтау    
 +  Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету    
 +  Жұмыссыздық пен инфляцияны жою    
174 Жинтық ұсыныс қисыгындағы кейнсиандық бөлік: Секция: 12
  Вертикалды сызықпен берілген Вес вопроса: 1
  Оңды солды көрсетеді Перемешивать ответы: +
  Горизонталды сызықпен берілген    
  Бағаның өзгеруінен ұсыныстың көлемінің өзгеруі    
 +  Ұсыныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді    
 +  Теріс сызықпен берілген    
 +  Қисық сызықпен берілген    
175 Айналым капиталы Секция: 6
 +   Тұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады Вес вопроса: 1
  Капиталдын ұдайы өндірісте болуында Перемешивать ответы: +
   Тұтыну құны өндірісі    
 +   Айырбас құнды тауарды өндіру    
 +   Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы ж/е жаңаруы    
  Капиталдың өндіріс ж/е айналыс маласындағы қозғалысы    
  Қосымша құн өндіру    
176 Экономикалық теория: Секция: 1
 +   Адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер Вес вопроса: 1
    Бағаны қалыптастыру процесін Перемешивать ответы: +
    Қоғамның дамуын    
 +   Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану    
    Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы    
    Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері    
 +   Қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану    
177 Нарықтық экономикалық жүйеде негізделеді: Секция: 1
    Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі Вес вопроса: 1
  Экономиканың көпукладтылығы Перемешивать ответы: +
    Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланы    
    Экономикадағы идеология    
 +   Өнімді сұранысқа сай сату және өткізу    
+    Еркін кәсіпкерлік қызмет    
 +   Меншікке, бәсекеге    
178 Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқығы: Секция: 12
 +   Егемендік құқығы Вес вопроса: 1
  Қауіпсіздік құқығы Перемешивать ответы: +
    Қалдық сипаты құқық    
 +   Пайдалану құқығы    
    Басқару құқығы    
    Мұрагерлік қалдыру құқығы    
 +   Табысты алу құқығы    
179 Натуралды шаруашылықтың түсінігі: Секция: 1
 +   Адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін шаруашылық Вес вопроса: 1
  Адамдардың материалдық жагдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдаланудағы шаруашылық Перемешивать ответы: +
    Өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші    
    Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасындағы шаруашылық    
 +   Қоғамның белгілі бір дәуіріндегі шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар шаруашылығы    
    Дәстүрлі, әкімшілдік-әміршілдік, нарықтық, аралас экономика шаруашылығы    
 +   Жеке қажеттілікке өндірілген еңбек өнімдері    
180 Тепе-теңдік баға трафигі көрсетеді: Секция: 12
    Артықшылығы Вес вопроса: 1
  Сұраныс пен ұсыныс нүктесін Перемешивать ответы: +
+    Нарықтық баға теңдік бағадан төмен болса, сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен артады    
    Баға мен сату көлемінің арасындағы тікелей тәуелділікті көрсетеді    
+    Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен артады    
    Ұсыныс бағасын    
+    Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің бағасын    
181 Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 1
    Кооперативтік және ұжымдық Вес вопроса: 1
+    Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз ұайталануы    
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс    
    Акционерлік меншік    
    Қоғамдық өндіріс    
  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
182 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция: 6
    Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты Вес вопроса: 1
  Өндірістік техникалық құрылымына байланысты Перемешивать ответы: +
    Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
 +  Материалдық байлықтың құрылуына байланысты    
 +   Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
 +   Құнның қалыптасуына байланысты    
183 Пайда ұғымы: Секция: 12
 +   Тауарлардың сатылуына ақша қаражатының артылуы Вес вопроса: 1
  Еңбек құны Перемешивать ответы: +
    Капитал құны    
    Кәсіпкерлік тәуекелдіктің құны    
    Кәсіпкерлік тәуелділігі мен капитал бағасына    
 +   Жұмыскерлердің ақша сомасы    
 +   Тауар мен қызмет көлемін көбейту    
184 Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субьект мемлекет болса, онда бұл: Секция: 1
 +   Әміршіл-әкімшілдік Вес вопроса: 1
 +   Орталықтан басқарылатын экономика Перемешивать ответы: +
    Нарықтық экономика    
    Еркін бәсекелі экономика    
    Нарықтық реттеуші экономика    
 +   Жоспарлы экономика    
  Аралас экономика    
185 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді: Секция: 1
   Өндірушілер тауарды сататын, ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы Вес вопроса: 1
  Баға деңгейі төмендеуі Перемешивать ответы: +
    Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    
 +   Оңға - төмендеуі (өсуі)    
    Баға деңгейімен табыстың арасындағы    
 +   Солға - жоғары (азаюы)    
 +   Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    
186   Экономикалық цикл фазалары: Секция: 1
 +   Өрлеу Вес вопроса: 1
    Инфляция Перемешивать ответы: +
    Күйзеліс    
 +   Жандану    
    Стагфляция    
 +   Көтерілу    
     
187 Жұмыс күшінің өз еркімен жұмыс орнын ауыстыру нәтижесінде қалыптасатын жұмыссыздық: Секция: 8
    Құрылымдық Вес вопроса: 1
    Өндірістік қуаттың жетпеуінің нәтижесі Перемешивать ответы: +
    Бірқалыпты    
    Жасырын (маусымдық)    
 +   Фрикциондық    
 +   Уақытша жұмыссызық    
     
188 Әкімшілдік-әміршәлдік жүйеден нарықтық экономикадағы өтудің негізгі мақсаттары: Секция:  1
    Мемлекеттік сыртқы сауданың таза монополиясын құру Вес вопроса: 1
 +   Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру Перемешивать ответы: +
 +   Өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы    
    Мемлекеттік ішкі сауда олигополиясын құру    
 +   Ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру    
    Халық шаруашылығы (экономик еркін бәсекеге негізделген нарықтық механизм арқылы реттеу және басқару    
     
189  Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Секция: 1
 +   Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы Вес вопроса: 1
  Өндірісті ұйымдастырумен қатар технологияның жетілдірілуі Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен    
 +   Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі    
    Өндіріс мүмкіндік қисығының тыс нүктелердің жылжуымен    
    Өндіріс мүмкіндік қисығының бойындағы нүктелердің жылжуымен    
  Өндіріс мүмкіндік қисығының солға жылжуымен    
190 Экономикалық ілімі "Меркантелизм" ұғымы: Секция:  13
 +   "Мерканте" - сату және тауарға қызмет қатынасы Вес вопроса: 1
    "Мерканте" - айрықша табыс көзі Перемешивать ответы: +
 +   "Мерканте" - саудагер-көпес, сауда, пайда    
 +   "Мерканте" - әлеуметтік-құқықтық әдісі    
    "Мерканте" - адамдар арасындағы сауда қатынасы    
    "Мерканте" - өндіргіш күштердің қатынасы    
     
191  Нарықтың мәні бұл: Секция:  13
 +   Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың жиынтығы Вес вопроса: 1
 +   Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі Перемешивать ответы: +
    Белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларды бірге қосатын орын    
+    Шаруашылықтың құрылымдық бөлімдіерінің мемлекет иелігінен алыну және жекелендіру дәрежесі    
    Өнімнің нақты бағасы    
    Сұраныс пен ұсыныс бағаны қалай анықтайтыны туралы түсінік    
     
192  Меншік субьектісі: Секция:  13
    Өндіріс құрал-жабдықтары Вес вопроса: 1
 +   Басқару органдары Перемешивать ответы: +
    Ғимараттар    
   Табиғи ресурстар    
 +   Адам    
 +   Мемлекет    
     
193 Тауардың мерзімі: Секция: 13
    Табыс көзі Вес вопроса: 1
  Ұлттық өнім, табыс, сауда Перемешивать ответы: +
    Еңбек құралы    
 +   Айырбас құнына ие тауар    
 +   Тұтыну құнына ие зат    
    Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс    
     
194 Сұраныстың табыстық икемділігі - бұл: Секция: 13
    Тауар бағасының 1% өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді Вес вопроса: 1
 +   Бұл бағаның 1%-ке өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша %-ке өзгеретінін анықтайды Перемешивать ответы: +
   Сұраныс пен ұсыныс көптеген факторлардан тәуелді және осы факторлардың өзгергенін    
    Нарықтық сұраныс көптеген факторладың әсерімен қалыптасады    
+    Нарықтағы тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теғдік баға мен теңдік көлем қалыптасады    
    Беогілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша процентке өзгергенін анықтайды    
 +   Тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді    
195 Жай ұдайы өндіріс: Секция: 13
    Қол еңбегінен негізделген ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
 +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады Перемешивать ответы: +
    Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
 +   Материлдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
     
196 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция: 6
+    Ақша Вес вопроса: 1
 +   А-Т-А Перемешивать ответы: +
    Өндірістік    
 +   Тауарлы ақша    
    Өнеркәсіптік    
    Саудалық    
  Өнеркәсіптік    
197 Шығындар сомасы бойынша есептелетін ЖҰӨ-ге кіреді: Секция: 10
    Баға белгілеу Вес вопроса: 1
  Еңбек ақы мен көмек ақы Перемешивать ответы: +
    Еңбек    
+    Ақпараттық    
    Шығындар    
 +   Жиынтық инвестициялар және тауарлар мен өызметтердің таза экспорты    
 +   Тұтынушылар шығысы, инвестициялар мен мемлекеттік шығыстар және таза инвестициялар    
198 Ұлттық байланыс: Секция:  1
+    Табиғи ресурстар мен адам ресурстары Вес вопроса: 1
  Табиғи ресурстардың пайдалылығы Перемешивать ответы: +
+    Табиғи ресурстар мен мәдени құндылықтар    
    Мемлекеттің нарық механизмдеріне араласуы    
 +   Өндіріс құрал-жабдықтары, жиналған мүліктер, табиғи ресурстар, материлдық және мәдени құндылықтар    
    Мемлекет меншіктік үстемділігі    
     
199  Ұлттық шаруашылыққа экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Секция: 1
    Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды Вес вопроса: 1
+    Өсуі де, төмендеуі де мүмкін Перемешивать ответы: +
+    Өзгеріссіз қалады    
    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өседі    
    Нақты және потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса    
 +   Төмендейді    
     
200 Нарықтық экономика кемшілігі: Секция: 1
 +   Әлеуметтік теңсіздік Вес вопроса: 1
  Жоғары тиімділікті ынталандыру Перемешивать ответы: +
    Табысты еңбекке қарай шынайы бөлуі    
 
 
 
 
    Тұтынушының құқы мен мүмкіншілігінің артуы       Тиімді емес өндірілістің ығыстырылуы    +   Іскерліктің адам табиғатқа әкелетін шығынын ескермеуі    +  Жоғары жұмыссыздық   201 Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция: 1
  Айналым,төлем, қор жинау құралы. Вес вопроса: 1
  Кәсіпкерлер арасында пайданы бөлу. Перемешивать ответы: +
  Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру.    
  Фактілерден теорияны талдап құрастыру.    
  + Заңдар мен категорияларды талдау.    
+  Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау.    
 + Тұрақты іс - әрекет арасындағы қатынастардың көрінісі.    
202 Нарықтың мәні: Секция: 1
+ Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңдейде жай тереңдетіледі Вес вопроса: 1
+ Өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жүзеге асырылатын ұйымдық – экономикалық қатынастардың жүйесі Перемешивать ответы: +
Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде қалыптастыру    
 +   Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым – қатынастардың жиынтығы    
Өнімнің нақты бағасы    
  Белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларды біоге қосатын орын    
     
203 Меншік объектісі: Секция: 1
+ Ғимараттар Вес вопроса: 1
  Әлеуметтік топтар Перемешивать ответы: +
  Отбасы    
+ Өндіріс құрал-жабдықтары    
   Халық    
 + Жер    
     
204  Натуралды шаруашылықтың тұрақты тапшылықтары: Секция: 1
   Табиғи ресурстар Вес вопроса: 1
  Интелектуалды тауарлар Перемешивать ответы: +
+  Уақыт    
   Ұлттық қаржы, қоғамдық табы    
  Табыс көзі    
 +  Ақш    
 +   Ұлттық өнім, табыс, сауды балансы    
205  Сұраныс: Секция: 1
 + Сұраныс ақшалай қамтамасыз етілген тұтынушының қажеттігі мен сұраныс төлем қабілеттігі Вес вопроса: 1
  Барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі Перемешивать ответы: +
  Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарды нарыққа сатуға ұсыну    
  Өнімнің нақты бағасының тепе-теңдігі    
 + Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарды сатып алу қабілеттігі    
  Сату мен сатып алу арасындағы тепе-теңдікті қарастыратын бағалар    
     
206  Жай ұдайы өндіріс: Секция: 1
  Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндірі Вес вопроса: 1
Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндірі Перемешивать ответы: +
+   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайы    
+   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
  Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндірі    
+    Тауарларға баға төмендегенде тұтынушы оны көп мөлшерде сатып алу    
     
207 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция: 1
    Өндірістік. Вес вопроса: 1
 +   Ақша Перемешивать ответы: +
    Саудалық.    
+    А – Т –    
 +   Тауарлы ақш    
  Т- А-Т,,,,Ө,,,,Т.    
Ақшалай    
208  Пайда ұйымы: Секция: 1
 + Жұмыссыздық пен инфляцияны жою. Вес вопроса: 1
 +
  Жұмыссыздық пен инфляцияны жою.
  Перемешивать ответы: +
  + Баға белгілеу қызметі.    
Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету.    
  Жекелеген экономикалық субъектілер қызметін сәйкестендіру.    
  Әділетті қоғамдық құрылыс орнату.    
Әдістемелік қызмет 209  Экономикалық жүйенің басты міндеттері: Секция: 1
 +   Жұмыссыздық пен инфляцияны жою Вес вопроса: 1
 +
    Жұмыссыздық пен инфляцияны жою
  Перемешивать ответы: +
+ Баға белгілеу қызметі    
Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету    
  Жекелеген экономикалық субъектілер қызметін сәйкестендіру    
  Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
Әдістемелік қызмет  210  Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою: Секция: 4
 + Техниканы жаңарту Вес вопроса: 1
  Моральдық тозудың 1-түрі Перемешивать ответы: +
  Моральдық тозудың 2-түрі    
  Көліктің бірдей конструкциясының құнын төмендету    
 + Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты    
 + Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
     
211  Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай: Секция: 1
    Монопсония Вес вопроса: 1
+   Монополия Перемешивать ответы: +
    Олигополия    
    Дуополия    
 +   Таза монополия    
 +  Бір фирманың үстемдігі    
     
212  Инфляция ұғымы: Секция: 1
  Өмір сүру құнының төмендеуі Вес вопроса: 1
+  Айналымдағы ақша массасының нақты ұсынылған тауар санан артып кетуі Перемешивать ответы: +
  Бұл ақша құндылығының немесе көрсеткіш қабілеттілігінің төмендеуі    
  Өмір сүру құнының өсуі    
  Қағаз ақшаның шектен тыс шығарылуымен байланысты бағалардың өзгеруі    
 + Қағаз ақшаның құнсыздануына байланысты әлеуметтік-экономикалық құбылыстар    
 + Жұмыспен толық қамту жағдайында ақшамен қамтамасыз етілген сұраныс тауар бағасының өсуі.    
213  Экономикалық өсу: Секция: 1
   Өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістері Вес вопроса: 1
   Адамдардың қажеттерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер Перемешивать ответы: +
+   Ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі    
  Техникалар және тауар мен қызметтерін өндірудің тәсілдері    
  нені, қалай және кімге өндіру    
 +  Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі    
 +   Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты    
214 Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Секция:  7
   Өндіргіш өсу Вес вопроса: 1
  Экстенсивті өсу Перемешивать ответы: +
   Аралас жолмен өсу    
  Технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру    
 +   Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту    
 +  Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі    
 +   Интенсивті өсу.    
215  Экономикалық теория: Секция: 1
 +  Шектеулі ресурстарды тиімді пайд Вес вопроса: 1
  техникалар мен тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері Перемешивать ответы: +
 +   Қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану    
    Бағаны қалыптастыру процесі    
    Экономикалық басқарудың шекаралық жиынтығы    
    Ұлттық нарықтың дамуы    
  + Адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
216 Нарықтық экономиканың принциптері: Секция: 1
 + Баға қалыптастыру еркіндігі Вес вопроса: 1
 +  Жетілген бәсек Перемешивать ответы: +
   Тауарлар мен қызметтерге бағаны мемлекеттік реттеу    
  Интенсивті өндірі    
   Экономиканы толықтай орталықтан басқару    
  Тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдау    
 +  Кәсіпкерлік қызығушылық    
217  Игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы – бұл: Секция: 2
 +  Басқару құқығы Вес вопроса: 1
  Қалдық сипаттағы құқық Перемешивать ответы: +
   Қауіпсіздік құқығы    
 +  Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
  Пайдалану құқығы    
  Табысты алу құқығы    
 + Егемендік құқығы.    
218 Тауар – бұл: Секция: 1
 + Ақшаға айырбас заттың бірі Вес вопроса: 1
    Еңбек шығыны Перемешивать ответы: +
 +   Айналым құралының бірі    
    Төлем құралының бірі    
 +   Айырбас үшін шығарылған еңбек өнім    
   Еңбек өнімі    
    Жаңа құн    
219 Сұраныс заңы: Секция: 1
    Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тауар қатынасы Вес вопроса: 1
    Икемді және икемсіз тауарлар арасындағы байланы Перемешивать ответы: +
    Тауарды сату көлемінің ұлғаюы    
+    Тауарлардың бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы кері байланы    
 + Тауарға баға төмендегенде, тұтынушының коп мөлшерде сатып алуы    
 + Егер тауарға баға өссе, оған деге сұраныстың азаюы    
    Тұтынушылардың талғамы    
220 Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 1
    Коллективтік меншік. Вес вопроса: 1
    Акционерлік меншік. Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс прцесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы.    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі.    
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер.    
   Қоғамдық өндірі    
 +   Жай және ұлғаймалы өндірі    
221 Өндірістік капиталдың функциясы: Секция: 1
    Тұтыну құны өндірісі Вес вопроса: 1
+    Қосымша құн өндірісі Перемешивать ответы: +
    Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
    Капиталдың айналыс сапасына өтуі    
 +   Өндіріс тауары    
  Айырбас құнды өндіру    
 +   Құн өндіру    
222  Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Секция: 10
 +   Тауар мен қызмет Вес вопроса: 1
 +   Тұрақты Перемешивать ответы: +
 +   Капитал    
    Жұмыскерлердің алатын ақша сомасы    
    Ішкі    
    Өзгермелі    
    Шекті    
223 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 1
 +  Әкімші-әмірші жүй Вес вопроса: 1
  Индустриалды Перемешивать ответы: +
  Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отыратыг дәстүр    
 +  Басқарушылық-әкімшілік    
   Нарықтық    
 + Жоспарлы экономикалық жүй    
  Дәстүрлі    
224 Баға деңгейі жоғарылап, өндіріс көлемі төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және ұсыныстың өзгеруі: Секция: 12
    Сұраныс қисығы жылжиды Вес вопроса: 1
    Жиынтық сұраныс қисығы оңға жылжиды Перемешивать ответы: +
 +   Ұсыныс қисығы жылжиды    
    Сұраныс пен ұсыныс қисығы бірге жылжиды    
    Жиынтық ұсыныс қисығы солға жылжиды    
+    Жиынтық сұраныс қисығы солғы жылжиды    
+    Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды    
225 Өндірістік капитал пайдаланылатын сфера: Секция: 4
    Білімд Вес вопроса: 1
 +   Өнеркәсіпт Перемешивать ответы: +
 +   Кәсіпорынд    
    Мәдениетт    
    Қызметт    
  Саудад    
 +   Өндірісте    
226 Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция: 1
 + экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау Вес вопроса: 1
 + заңдар мен категорияларды талдау Перемешивать ответы: +
    кәсіпкерлер арасында пайданы болу    
  фактілерден теорияны талдап құрастыру    
    шектелген нақты тұтынушыға көмек беру    
    экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру    
    тұрақты іс-әрекет арасындағы қатынастардың көрінісі    
227 ҚР-да 1991-1992ж мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізіледі Секция: 1
    тауар өндірушілердің экономикалық оқшалануы Вес вопроса: 1
    табиғи ресурстарға, жерге, уйге, өндіріс құрал жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі Перемешивать ответы: +
 +   мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру    
 +   нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін    
 +   өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаңа тобын құру    
   шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    
    мемлекеттік меншіктің болуы    
228 Нарықтық экономикадағы меншіктің түрлерін атаңдар: Секция: 1
  социалистік, капиталистік Вес вопроса: 1
  қалдық сипатты құқықтық Перемешивать ответы: +
 + экономиклық және құқықтық    
  кәсіпорындық, муниципалдық    
  акционерлік, шетелдік, біріккен    
+  жеке, мемлекеттік, нарықтық    
+    жеке, ұжымдық, қоғамдық    
229 Натуралды шаруашылықтың түсінігі: Секция: 1
    өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші Вес вопроса: 1
 +   жеке қажеттілікке өндірілген еңбек өнімдері Перемешивать ответы: +
  еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру    
  дәстүрлі, әкімшілік әміршілдік, нарықтық, аралас экономика шаруашылығы    
+    адамадардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өнөндірілетін шаруашылық    
  ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасындағы шаруашылық    
 + қоғамның белгілі бір дәуіріндегі шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар шаруашылығы    
230 Тауар ұсынысының заңы: Секция: 1
   заттың пайдалылығы Вес вопроса: 1
  бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну Перемешивать ответы: +
  нарықтағы ұсынылған ұсыныс көлемі    
  инфлияциялық күтімдер    
+  тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған санының молаюы    
+  баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас    
 + баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс    
231 Ұдайы өндіріс типтері Секция: 1
    акционерлік меншік Вес вопроса: 1
    кооперативтік және ұжымдык Перемешивать ответы: +
  коллективтік меншік    
  қоғамдық өндіріс    
 + өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
 + жай және ұлғалмалы өндіріс    
 + өндіріс процесінің көлемі мен маштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
232 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері Секция: 6
+  құнның қалыптасуына байланысты Вес вопроса: 1
 + материалдық байлықтың құрылуыа байланысты Перемешивать ответы: +
  жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
  капитың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
  құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
 + капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
  өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты    
233 Пайда ұғымы Секция: 1
    еңбек құны Вес вопроса: 1
  капитал азаюынан Перемешивать ответы: +
     кәсіпкерлік тәуекел құны    
    кәсіпкерлік тәуекелді мен капитал бағасына    
 +   тауар мен қызмет көлемін көбейту    
 +   таурлардың сатылуынан ақша қаражатының артылуы    
 +   жұмыскерлердің ақша сомы    
234 Ұлттық экономикалық жүйені қалыптастыруда туындайтын сұрақтар Секция: 1
    қалай, кім үшін, өсу қарқыны қандай Вес вопроса: 1
 +   нені, қалай, кім үшін Перемешивать ответы: +
 +   не, қалай, қанша өндіру керек    
    қашан, неге, қайда    
    кім, неге, кім үшін    
    жұмыссыздық пен инфляция себептері қандай    
 +  кім үшін, не үшін, қалай өндіру керек    
235 Жиынтық сұранас қисығын көрсететін байланыс Секция: 1
 + өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі арасында Вес вопроса: 1
    тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жиынтық шығындар мен деңгейі арасында Перемешивать ответы: +
+   бағаның өзгеру әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі    
   өндірілген және тұтынылган ЖҰӨ көлемі арасында    
+    сұраныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді    
    ұлттық ақша бірлігінің валюта курсы төмендесе    
    баға деңгейімен сатушылар арасында    
236 Экономикалық цикл типтері бойынша К.Жуглярдың «орташа толқындарының» ұзақтылығы Секция: 1
+    10-ж дейін Вес вопроса: 1
    17-ден 19-ж дейін Перемешивать ответы: +
   25-тен 40-ж дейін    
 +   он жыл    
    он бір жыл    
    40-тан 60-ж дейін    
 +   1-ден 10-ж дейін    
237 Жұмыссыздық болу себептері Секция: 8
   қазына қор қысқарады Вес вопроса: 1
    жұмыссыздық жағдайында Перемешивать ответы: +
    қағаз ақшаның құнсыздануына байланысты    
 +   жұмыссыз адамдар біліктілігінің жоғалуы    
 +   өндіріс орындардың жабылуы,құлдырауы    
    ұзақ мерзімде болатын жұмыссыздық    
 +   өндіріс орындарының азаюы    
238 Таза инвестициялар экономикалық өсу жағдайында Секция: 9
 +   капиталды өсіру Вес вопроса: 1
    өзгереді Перемешивать ответы: +
    нөлге тең    
    төмендейді    
 +   өседі    
    нөлден төмен    
 +  жоғарылайды    
239 Өндірістің прогрессивті құрылымдағы экономикалық өсудің белгісі Секция: 1
    циклдік белгісі Вес вопроса: 1
    экономикалық белгісі Перемешивать ответы: +
 +   сандық белгісі    
 +   сапалық белгісі    
    рухани игіліктерді қамтамасыз ету    
    экономикалық ресурстар    
+    экономикалық прогрестің қозғаушы күші    
240 Дедукция Секция: 1
 +   фактілерден теорияны бөліп құрастыру Вес вопроса: 1
    заңдар мен категорияларды талдау Перемешивать ответы: +
    экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру    
 +   жалпы функциональды бөлшектеу әдістері    
 +   жалпыдан жекеге,бүтіннен бөлшекке көшу    
   жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару    
    экстраполяция,баланстық    
241 Барлық экономикалық жүйелерді қалыптастырудың негізгі мәселесі Секция: 1
 +   тауарлы шаруашылықты күшейту Вес вопроса: 1
    сиректілігі Перемешивать ответы: +
    инвестиция құю    
    қарым қатынасы    
    натуралды шаруашылықты күшейту    
 +   тұтынушының ұсынысы    
 +   өндірісті ұлғайту    
242 Меншік субьектісі Секция: 1
    ғимараттар Вес вопроса: 1
 +   басқару органдары Перемешивать ответы: +
    бағалы қағаздар    
 +   адам    
    жер    
    өндіріс құрал жабдықтары    
+    мемлекет    
243 Тауардың түтыну құны Секция: 1
 +   қажеттілікті қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
 +   өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі Перемешивать ответы: +
    ұлттық қаржы,қоғамдық табыс    
    тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі    
    айырбас құны    
    еңбек құралы    
+    тауардың пайдалылығы,адамны тауардың пайдалылығы,адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті    
244 Нарық субьектілері Секция: 1
    ақша Вес вопроса: 1
    тауар Перемешивать ответы: +
 +   үй шаруашылығы    
+    мемлекет    
    үкімет    
    еңбек    
+    сатушылар мен сатып алушылар    
245 Жәй ұдайы өндіріс Секция: 13
    жеке тұтынудың төмендеуі Вес вопроса: 1
    қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +
 +   өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзілісіз өзгермеген жайын    
    алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
    жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
+   игіліктер өндіру,қызмет көрсету саласы жатады    
 +   материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
246 Негізгі капитал Секция: 4
    қосымша құн өндіру Вес вопроса: 1
    бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру Перемешивать ответы: +
 +   өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал    
    өндіріс тауары    
    айырбас құнды өндіру    
 +   құнды қағаз түрінде капитал    
 +   натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
247 Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар Секция: 10
 +   тұрақты Вес вопроса: 1
    шекті Перемешивать ответы: +
    жұмыскерлердің алатын ақша сумасы    
    орташа    
+    тауармен қызмет    
    ішкі    
 +   капитал    
248 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлакға негізделген экономикалық жүйе Секция: 1
+    жоспарлы экономикалық жуйе Вес вопроса: 1
    урпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр Перемешивать ответы: +
    нарықтық    
    аралас    
+    басқарушылық әкімшілік    
 +   әкімші әміршілік жуйе    
    дәстүрл    
249 Капитал айналысы Секция: 4
+  капиталдың айналыс саласына өтуі Вес вопроса: 1
 +   капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы Перемешивать ответы: +
    техникалық құрылым өзгерістерін корсететін құндық құрылым өзгерістері    
    өндірістің техникалық құрылымы    
    капиталдың 3 сатыдан кезекті турде өтуі өзгермелі түрде 3 түріне ауысуы    
 +   капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
    капиталдың ұдайы өндірісте болуында    
250 Кузнецтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтылығы Секция: 1
  17-ден 19-ға дейін Вес вопроса: 1
    40-тан 60-ж дейін Перемешивать ответы: +
    25-тен 40-ж дейін    
    3--тен 4-ж дейін    
+   жиырма бес жылға дейін    
 +   он сегіз жылдан жоғары    
+   18-25 жыл    
251 Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Секция: 1
    Сұраныс теориясының әдістері Вес вопроса: 1
    Әлеуметтік құқықтық қорғау әдістері Перемешивать ответы: +
 +   Айрықша немесе ерекше әдістері    
 +   Жалпы және жеке әдістер    
  Экономикалық өсу теориясы.    
    Ұсыныс теориясының әдістері    
 + Индустрия және дедукция әдістері     
252  Өнеркәсіп ревалюциясы мен ҒТП даму деңгейі бойынша индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция: 4
   Бұл жүйе ірі машиналық өндіріске дамыған тауар – ақша қатынастарына негізделеді Вес вопроса: 1
 +   Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады. Перемешивать ответы: +
    Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады    
    Бұл жүйеде мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы экономиканы реттеу жүзеге асады    
 +   Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады    
  Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы – материалдық емес сал    
 +   Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып, жүргізіліп отырады    
253 Игіліктерге міндеттелінген жүкті нақты бақылау құқығы: Секция: 1
    Мұрагерлікке қалдыру құқығы Вес вопроса: 1
    Табысты алу құқығы Перемешивать ответы: +
    Пайдалану құқығы    
 +   Басқару құқығы.    
  Егемендік құқығы.    
 +   Иелік ету құқығы    
 + Қауіпсіздік құқығы     
254 Нарықтық шаруашылық қызмет етуіне кедергі болатын шарттар: Секция: 1
    Әрбір тауардың икемділік мөлшері Вес вопроса: 1
    Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас Перемешивать ответы: +
    Кәсіпкерлік субъектілерінің еріктілігі    
 + Өндіру мен бөлуді басқарудың қатаң жүйесі    
     Қоғамдық еңбек бөлінісі    
 + Экономика субъектілерінің экономикалық оқшаулануы     
 +   Тауар санының және көлемінің азаюы.    
255 Нарық субъектілері: Секция: 1
 +   Сатушылар мен сатып алушылар Вес вопроса: 1
 +   Үй шаруашылығы Перемешивать ответы: +
    Тауар    
    Кәсіпкрлер    
 + Мемлекет    
  Ақша    
  Еңбек    
256 Жай ұдайы өндіріс: Секция: 1
    Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
+  Игіліктерді өндіру, қызмет көрсету саласы жатады Перемешивать ответы: +
 + Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
    Жеке тұтынудың төмендеуі    
+ Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты өндіріс    
257 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция: 6
 + Тауарлы ақша Вес вопроса: 1
 +   Ақша Перемешивать ответы: +
  Өндірістік    
  Саудалық    
 +   А-Т-А    
Өндірістік    
Т-А1...Ө...Т11    
258 Шығындар сомасы бойынша есептелетін ЖҰӨ-ге кіреді: Секция: 10
 + Тұтынушылар шығысы, инвестициалар мен мемлекеттік шығыстар және таза инвестициалар Вес вопроса: 1
 +   Ақпараттық Перемешивать ответы: +
 + Жиынтық инвестициалар және тауарлар мен қызметтердің таза экспорты    
  Еңбек    
  Еңбек ақы мен көмек ақы    
  Шығындар    
  Баға белгілеу    
259 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 1
  Индустриалды Вес вопроса: 1
    Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр Перемешивать ответы: +
  Аралас    
  Нарықтық    
 + Басқарушылық-әкімшілік    
 + Жоспарлы экономикалық жүйе    
 + Әкімшілік-әміршылык жүйе    
260 Жиынтық сұраныс қисығын көрсететін байланыс: Секция: 1
  Өндірілген және тұтынылған нақты түрдегі ЖҰӨ көлемі арасындағы Вес вопроса: 1
  Тұтынушыларды қанағаттандыратын баға деңгейі мен өндірушілерды қанағаттандыратын баға деңгейі арасында Перемешивать ответы: +
    Ұлттық ақша бірлігінің валюта курсы төмендесе    
  Баға деңгейімен сатушылар арасында    
 +   Сұраныс қисығын өз бойымен жылжуынан көрінеді    
 + Бағаның өзгеру әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі    
+  Өндірілген нарықты ЖҰӨ мен баға деңгейі арасында    
261 Экономикалық ауытқу кезеңдері: Секция: 1
+  Құлдырау-жандану-тоқырау-өрлеу Вес вопроса: 1
 + Жандану-өрлеу-тоқырау-құлдырау Перемешивать ответы: +
 + Құлдырау-тоқырау-жандану-өрлеу    
  Тоқырау-дағдарыс-өрлеу-жандану    
    Дағдарыс-жандану-өрлеу    
    Өндіргіш күштер    
  Баға деңгейінің жоғарылауы    
262 Қарқынды инфляция кезінде проценттік ставка: Секция: 1
    Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдай дамыса Вес вопроса: 1
 +   Өседі, себебі тауарға баға өседі Перемешивать ответы: +
+  Ақшамен қамтамасыз етілген сұраныс тауар бағасының өсуі    
    Төмендейді, себебі ақшаның бағасы төмендейді    
  Жұмыс күші саны өсуде    
  Төмендейді, себебі жұмыспен қамту деңгейі төмендейді    
 + Өседі, себебі тауар бағасы жоғарылайды    
263  Өндірістік прогрессивті құрылымдағы экономикалық өсудің белгісі: Секция: 1
    Цикілдік белгісі Вес вопроса: 1
 +   Сапалық белггісі Перемешивать ответы: +
+  Экономикалық прогрестің қозғаушы күші    
    Рухани иигіліктерді қамтамасыз ету    
    Экономикалық белгісі    
    Экономикалық ресурстар    
+    Сандық белгісі    
264 Экономикалық өсудің жанама факторлары: Секция: 1
  Еңбек ресуртарының саны Вес вопроса: 1
 + Баға факторы Перемешивать ответы: +
    Еңбек ресурстарының сапасы    
 + Шығын    
  Кәсіпкерлік қабілеттіліктің өсуі    
    Экология    
 + Сұраныс пен ұсыныс факторы    
265 Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция: 1
  Айналым, төлем, қор жинау құралы Вес вопроса: 1
  Табысы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру Перемешивать ответы: +
 + Тұрақты іс-әрекеттер арасындағы қатынастардың көрінісі    
  Экономикалық теорияның абстракциялық қарастыру    
  Кәсіпкерлер арасында пайданы бөллу    
 + Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау    
 +   Заңдар мен категорияларды талдау    
266  Барлық экономикалық жүйелерді қалыптастырудың негізгі мәселесі: Секция: 1
  Натуралды шаруашылықты күшейту Вес вопроса: 1
 + Тауарлы шаруашылықты күшейту Перемешивать ответы: +
  Қарым-қатынасы    
  Инвестиция құю    
  Айырбас құны    
+  Өндірісті ұлғайту    
 + Тұтунышының ұсынысы    
267 Жекешелендіру саясаты: Секция: 1
+    Толық жұмыспен қамтуға жету, ЖҰӨ-нің көлемін өсіру, инфляцияны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс-әрекеті Вес вопроса: 1
  Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы Перемешивать ответы: +
+  Эмиссиялық іс-әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат    
    Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шекеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    
  Мемлекеттік меншіктің болуы    
 + Бюджеттік саясат    
  Елдің барлық еңбекке жарамды халықтың жұмысқа деген сұраысын қамтамасыз ету үшін жұмыс орнының болуы    
268 Тауарлы өндіріс: Секция: 1
 + Еңбек өнімдері нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру Вес вопроса: 1
  Өндірілген еңбек өнімдерін өндіріс құралдарының иесі Перемешивать ответы: +
  Жұмыспен қамту және өнім өндіру    
 + Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы    
 + Нарыққа шығаруға адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім    
    Жәрменкеге шығару    
  Өндірілге еңбек өнімдерінің жұмысшы күші иелері    
269 Нарықтың артықшылығы байланысты: Секция: 1
  Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді Вес вопроса: 1
 +   Шешім қабылдауда, келісім жасауда өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіздігі Перемешивать ответы: +
 + Шығындарды азайту әне пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті қолдану    
  Нарық әлеуметтік қажетті тауарлардың өндіруге емес, ол ақшасы бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған    
  Қоғамдық өндірісті әлсіз, икемсіз, қабілетсіз кәсіпкерлерден тазартады    
  Қоғамда теңсіздікті туғызады    
+    Өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделу    
270  Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 1
  Қоғамдық өндіріс Вес вопроса: 1
+  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі Перемешивать ответы: +
  Коллективтік меншік    
 + Жай және ұлғаймалы өндіріс    
  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
  Акционерлік меншік    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен маштабының еселене үзіліссіз қайталану    
271  Негізгі капиталдың моральдіқ тозуы: Секция: 1
  Еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестің өсуіне байланысты құнның жойылуы Вес вопроса: 1
  Капиталдыңшеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы Перемешивать ответы: +
 + Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою    
  Көліктің бірдей конструкциясының құнын төмендеуі    
 + Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде    
  Капиталдың айналыс саласына өтуі    
 + Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
272 Өндірістің құлдырауына байланысты фирманың жабылу салдарынан жұмыстан босатылған адам жұмыссыздыққа жатады: Секция: 1
  Жұмыссыздықтың фрикциондық формасына Вес вопроса: 1
  Жұмыссыздықтың жасырын формасына Перемешивать ответы: +
  Мерзімсіздік жұмыссыздық    
+  Циклдық жұмыссыздық    
 + Жұмыссыздықтың маусымдық формасына    
 + Жұмыссыздықтың циклдық формасына    
    Нақты жұмыссыздық    
273  Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылаты, көпукладтық экономиканың қарастыратын экономикалық жүйе типін атаңдар: Секция: 1
  Мемлекеттің нарық механизімдеріне араласуы Вес вопроса: 1
    Аралас Перемешивать ответы: +
    Индустриалды    
+    Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр    
+    Басқарушылық-әкімшілік    
  Дәстүрлі    
+  Салт дәстүр    
274  Капитал айналысы: Секция:  5
  Тұтылған және өзгермелі капиталдар қатынасы Вес вопроса: 1
  Капиталдың 3-сатыдан кезекті түрде өтуі өзгермелі түрде 3-түріне ауысуы Перемешивать ответы: +
  Капиталдың ұдайы өндірісте болуында    
+  Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы    
 + Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануцы және жаңаруы    
  Техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін құндық құрылым өзгерістері    
 + Капиталдың айналыс саласына өтуі    
275  Экономикалық цикл: Секция: 1
  Дағдарыс Вес вопроса: 1
+  Өрлеу Перемешивать ответы: +
  Күйзеліс    
  Стагфляция    
  Көтерілу    
+  Тоқырауу    
 + Жандану    
276  Индукция ұғымы Секция: 1
    жалпыдан жекеге бүтіннен бөлшекке көшу Вес вопроса: 1
   экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру Перемешивать ответы: +
    заңдар мен категорияларды талдау    
 +   жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару    
 +   жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыға    
    фактілерден теорияны талдап құрастыру    
 +   бір адамның қоғамға ұсынуы    
277  Нарықтың негізгі үш элементі Секция: 1
    сапа, саны, баға Вес вопроса: 1
 +   ұсыныс,баға, сұраныс Перемешивать ответы: +
    сату, өткізу, сатып алу    
    баға, сапа, бәсеке    
    сапа, сұраныс, ұсыныс    
 +   баға, сұраныс, ұсыныс    
 +   сұраныс,ұсыныс, баға    
278  Игіліктерге міндеттелген жүкті нақты бақылау құқығы-бұл Секция: 1
 +   иелікті ету құқығы Вес вопроса: 1
 +   қауіпсіздік құқығы Перемешивать ответы: +
 +  басқару құқығы    
   егемендік құқығы    
   пайдалану құқығы    
   қалдық сипатты құқығы    
    мұрагерлік қалдыру құқығы    
279  Тауардың қасиеті Секция: 1
    табыс көзі Вес вопроса: 1
 +   тұтыну құнына ие зат Перемешивать ответы: +
 +   қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар зат    
    еңбек құралы    
 +   айырбас құнына ие тауар    
    өндірушінің өзі тұтынатын еңбек көлемі    
    Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулығы    
280  Нарықтық экономикадаңы ең негізгі элементі Секция: 1
 +   кәсіпкерлердің теңгермелі іс әрекеті Вес вопроса: 1
    Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланы Перемешивать ответы: +
+   нарықтаңы белсенді бәсеке    
    Адамның затқа қатынасы    
 +   тауарлар мен қызметтер    
    Еңбек өнімі    
    Еркін бәсекелі экономика    
281  ұдайы өндіріс Секция: 1
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Вес вопроса: 1
+    Өндіріс процентінің көлемі мен маштабының еселене үзіліссіз қайталануы Перемешивать ответы: +
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +   Өндіріс процентінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын.    
    Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндірі    
 +   жай және ұлңаймалы өндіріс    
282  Айнымалы капиталдың формуласы Секция: 6
 +  ақша Вес вопроса: 1
 +   А-Т-А Перемешивать ответы: +
    Қосымша құн    
    ақшалай    
    өнеркәсіптік    
    саудалық    
 +   тауарлы ақша    
283  Пайда ұғымы: Секция: 12
 +   Тауар мен қызмет көлемін көбейту Вес вопроса: 1
    Капиталдың азаюынан Перемешивать ответы: +
    Капитал құны    
 +   Тауарлардың сатылуынан ақша қаржатының артылуы    
    Кәсіпкерлік тәуекелділігі мен капитал бағасына    
    Еңбек құны    
+    Жұмыскерлердің ақша сомасы    
284  Ұлттық экономикалық жүие қоғамдық өндірістің дианикалық өсіп өнуіне экономикалық дәрежеде талдау жасайды Секция: 1
    ақпараттық қызмет Вес вопроса: 1
 +   микро және макроэкономика Перемешивать ответы: +
    таза инвестициялар    
 +   ресурстарға жұмсалатын шығындар    
    тұтынушылар шығысы    
    инвестициялар мен шығындар    
 +   тауарлар мен қызметтердің таза экспорты    
285  Ұлттық шаруашылыққа экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Секция: 1
   Өседі. Вес вопроса: 1
 +  Өсуі де,төмендеуі де мумкін. Перемешивать ответы: +
   Жиынтық ұсынысқа байланысты.    
 +  Өзгеріссіз қалады.    
   Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды.    
   Нақты және потенциалды ЖМӨ көмегі тең болс    
 +  Төмендейді    
286  Кузнецовтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтығы: Секция: 1
 +  Он сегіз жылдан жоғары. Вес вопроса: 1
   17-ден 19-ға дейін. Перемешивать ответы: +
   25-тен 40 ж-ға дейін.    
   15-тен 20 ж-ға дейін.    
   40-тан 60 ж-ға дейін.    
 +  Жиырма бес жылға дейін.    
 +  18-25 жыл.    
287  Жұмыссыздық дейнгейінің жоғарылауы циклдық фезаны көрсетеді: Секция: 8
   Жандану. Вес вопроса: 1
   Қайта даму. Перемешивать ответы: +
   Тұрақты.    
 +  Құлдырау.    
   Өсу.    
 +  Тоқырау.    
 +  Құлдырау мен тоқырау.    
288  Таза инвестициялар экономикалык өсу жағдайында: Секция: 9
   Капиталды өсіру. Вес вопроса: 1
 +  Нөлден төмен. Перемешивать ответы: +
 +  Өзгереді.    
   Төмендейді.    
   Жоғарылайды.    
+   Өседі.    
   Өзгермейді.    
289 Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында: Секция: 7
 +  Тұрақты болады. Вес вопроса: 1
   Жоғарылайды. Перемешивать ответы: +
   Өспейді.    
   Төмендейді.    
 +  Нөлге тең болады.    
 +  Қарқынды.    
   Ерімейді.    
290  Экономикалық теорияның зерттеу әдісі: Секция: 1
    Экономика математикалық модель. Вес вопроса: 1
 +   Баланстық,функцияналдық. Перемешивать ответы: +
 +  Заңдар мен категориялар.    
 +  Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру.    
   Айналым,төлем,қор жинау.    
   Табысы шектелгеннақты тұтынушыға көмек беру.    
   Экстраполяция    
291  Нарықтың мәні: Секция: 1
 +  Белгілі біртауарлар мен қызметкерлерді сатушылар мен сатып алушыларды бірге қосатын орын. Вес вопроса: 1
 +  Өндіріс,бөлу,айырбас,тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жүзеге асырылатын ұйымдық-экономиялық қатынастардың жүйесі. Перемешивать ответы: +
   Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде қалыптастыру.    
   Сұраныс пен ұсыныс бағаны қалай анықтайтыны туралы түсінік.    
   Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі.    
   Шарушылықтың құрылымдық бөлімдерінің мемлекет иелігінен алыну және жекелендіру дәрежесі.    
 +  Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың жиынтығы.    
292  Өз еңбегімен өндірілген өнімге меншік мынадай еңбек түрлерімен байланысты: Секция: 7
    Жеке шаруашылық еңбекпен. Вес вопроса: 1
 +  Асбтрактылы еңбекпен. Перемешивать ответы: +
   Әлеуметтік саяси еңбекпен.    
   Ұжымдық еңбекпен.    
 +  Жеке еңбекпен.    
   Жалдамалы еңбекпен.    
 +  Жеке өнімдерду өндіру.    
293  Айырбас құны: Секция: 1
 +  Тауардың тауарларға айырбасталу қабілеттілігі. Вес вопроса: 1
   Ұлттық қаржы,қоғамдық табы Перемешивать ответы: +
   Өндірудегі жұмсалған еңбектің өнімі.    
   Төлем құралы.    
 +  Еңбек құралы.    
   Ұлттық өнім,табыс,сауд    
 +  Табыс көзі.    
294  Тепе-теңдік баға графигі көсетеді: Секция: 12
 +  Нарықтық баға теңдік бағадан төмен болса,ұсыныс көлемі сұраныс көлемін артады. Вес вопроса: 1
   Артықшылық. Перемешивать ответы: +
 +  Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса,ұсыныс көлемінен артады.    
   Сұраныс пен ұсыныс нүктесін.    
 +  Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің теңдігін.    
   Сұраныс бағасын.    
   Баға мен сату көлемінің арасындағы тікелей тәуелділікті көрсетеді.    
295  Жай ұдайы өндіріс: Секция: 13
 +   Өндіріс процентінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын. Вес вопроса: 1
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс Перемешивать ответы: +
+    Игіліктер өндігу,қызмет көрсету саласы жатады    
 +   Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Жеке тұтынудың төмендеуі    
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
296  Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері; Секция: 6
 +  Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты Вес вопроса: 1
   Материалдық байлықтың құрылуына байланысты Перемешивать ответы: +
   Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
 +  Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
   Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
 +  Құнның қалыптасуына байланысты    
   Өндірісте қосымша құнға қатысуына быйланысты    
297  Жер бағасы жүзеге асады: Секция: 4
 +   Жерге ұсыныс арқылы Вес вопроса: 1
    Еңбек факторы арқылы Перемешивать ответы: +
    Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы мен сұранысы арқылы    
 +   Жерге сұраныс арқылы    
    Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы арқылы    
    Жұмыс ақы деңгейі арқылы    
 +   Бөлу және рента өлшемі арқылы    
298  Нарықтық экономикада мына мәселерді жартылай нарық ,жартылай үкімет шешкен кездегі экономика; Секция: 1
   Жұмыссыздық пен инфляция Вес вопроса: 1
 +  Аралас Перемешивать ответы: +
 +  Нарықтық    
 +  Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету    
   Командалық    
   Өтпелі    
   Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
299  Жиынтық сұраныс қисығын көрсететін байланыс Секция: 1
 +   Сұраныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді Вес вопроса: 1
    Өндірілген және тұтынылған нақты түрдегі ЖҰӨ көлемі арасындағы Перемешивать ответы: +
    Тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жиынтық    
    Ұлттық ақша бірлігінің валюта курсы төмендесе    
    баға деңгейімен сатушылар арасында    
 +   өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейінің арасында    
+   бағаның өзгеру әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі    
300  Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай Секция: 1
   олигополия Вес вопроса: 1
    сұраныс қабілетін көтеру Перемешивать ответы: +
 
 +   сұраныс қабілетін көтеру
 бір фирманың үстемдігі    
 
 
 
 
+   дәстүрлі экономика       монопсония      таза монополмя    +   дуополия   301 Экологиялық теорияның зерттеу әдістері: Секция: 11
  Ұсыныстың теориясының әдістері. Вес вопроса: 1
+ Жалпы және жалпы әдістер. Перемешивать ответы: +
  Әлеуметтік құқықты қорғау әдістері.    
+ Айрықша немесе ерекше әдістер.    
  Сұраныс теориясының әдістері.    
  Әлеуметтік құқықтық әдістері.    
 + Индукция және дедукция әдістері.    
302 ҚР нарықтық экономикаға көшудегі өтпелі экономикадан ерекшеліктері: Секция: 1 
+ Халықаралық тәжірибеде Жапония мен Оңтүстік Кореаға басқарудың әкімшілік әміршілік Элементтің қолдануы. Вес вопроса: 1
  Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады,экономиканың бастаушы саласы материялдық емес сал Перемешивать ответы: +
+  Әлемдік тәрбиеде қоғамдық меншіктегі жоспарлы экономикалық жүйеден,жеке және аралас меншік түрінде жүзеге асырылуы.    
   Мемлекеттік экономикалық бағдарламаны Жасау мен өткеру арқылы қысқа,орта,ұзақ мерзімді міндеттерді шешуге атсалысуы.    
  Макроэкономикалық процестерді мемлекеттің реттеуі тікелей және жанама тәсіл арұылы жүргізіледі.    
  Ірі машиналық өндіріске дамыған тауар-ақша қатынасы асыру    
 + Мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге    
303 Игіліктерге міндеттелінген жүкті нақты бақылау құқығы: Секция: 1
  Егемендік құқығы Вес вопроса: 1
  Пайдалану құқығы Перемешивать ответы: +
+  Иелік ету құқығы    
  Қалдық сипатты құқығы    
 +   Басқару құқығы    
    Мұрагерге қалдыру құқығы    
 +   Қауіпсіздің құқығы    
304 Тауарды тұтыну құны: Секция: 1
    Тауарды басқа тауарға айырбастау қабілеттілігі Вес вопроса: 1
    Айырбас құны Перемешивать ответы: +
 +   Тауардың пайдалылығы, адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті    
+    Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі    
+    Қажеттілікті қамтамасыз ету    
    Табыс көзі    
    Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс    
305 Нарық субьектілері: Секция: 1 
    Тауар Вес вопроса: 1
 +   Үй шаруашылығы Перемешивать ответы: +
    Ақша    
 +   Мемлекет    
    Кәсіпкерлік    
    Еңбек    
 + Сатушылар мен сатып алушылар    
306 Ұдайы қндіріс типтері : Секция: 1
    Қоғамдық өндіріс Вес вопроса: 1
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс Перемешивать ответы: +
    Коллективтік меншік    
    Кооперативтік және ұжымдық    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
307 Капиталдың негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тән белгілер Секция: 6
    Өндірістік Вес вопроса: 1
    Қарыз Перемешивать ответы: +
 +   Ақшалай    
    Акционерлік меншік    
 +   Тауарлы    
    Саудаық    
 +   Тауарлы-ақшалай    
308  Жер рентасы: Секция: 1
 +   Жердің бағасы Вес вопроса: 1
    Еңбек құны Перемешивать ответы: +
    Капитал құны    
 +   Жер мөлшері    
    Капитал салым құны    
 +   Жерге төлем    
    Пайыз және пайда    
309 Ұлттық эконономикалық жүйені қалыптастыруда туындайтын сұрақтар Секция: 1
    Қалай, кім үшін, өсу қарқыны қандай? Вес вопроса: 1
    Қашан, неге, қайда? Перемешивать ответы: +
 +   Кім үшін, не үшін, қалай өндіру керек?    
 +   Нені, қалай, кім үшін?    
 +   Не, қалай, қанша өндіру керек?    
    Кім, неге, кім үшін?    
    Жұмыссыздық пен инфляция себептері қандай?    
310 Ұлттық щаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс өседі: Секция: 1 
    Өседі Вес вопроса: 1
 +   Өсуі де, төмендеуі де мүмкін Перемешивать ответы: +
    Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды    
 +   Өзгеріссіз қалады    
 +   Төмендейді    
    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өседі    
    Жиынтық ұсынысқа байланысты    
311 Нарықтық экономика кемшілігі: Секция: 1
+    Іскерліктің адам мен табиғатқа әкелетін шығынын ескермеуі Вес вопроса: 1
    Тиімді емес өндірістің ығыстырылуы Перемешивать ответы: +
    Кәсіпкерлік еркіндік    
 +   Жоғары жұмыссыздық    
    Тұтынушының құқы мен мүмкіншілігінің артуы    
 +   Әлеуметтік теңсіздік    
    Табысты еңбекке қарай шынайы бөлуі    
312 ҚР еңбек нарығын мемлекеттік реттеу: Секция: 1
    Жұмыс таба алмағандықтан өзінің біліктілігін жоғалтады Вес вопроса: 1
 +   Икемді еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдау жасау және барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере отырып, толық есепке енгізу Перемешивать ответы: +
    Еңбек нарығында бәсекелестік қабілетін жоғалтады    
    Ұзақ мерзімдегі жұмыссыздық тұрақты формасына әкеледі    
    Жұмыссыздардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ете алмауы    
 +   Жаңа жұмыс орнын құру және еңбек биржасы арқылы жұмыссыз адамдарға басқа жаңа мамандықтарды игеруге біліктілікті көтеруге көмектесу    
 +  Еңбек қатынастарын заңды-құқықтық нормалармен қамтамасыз ету    
313  Өндірістің прогрессивті құрылымдағы экономикалық өсудің белгісі: Секция: 3
    Рухани игіліктерді қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
    Экономикалық ресурстар Перемешивать ответы: +
 +   Сандық белгісі    
    Біркелкілік белгісі    
+   Сапалық белгісі    
    Экономикалық белгісі    
 +   Экономикалық прогресстің қозғаушы күші    
314 Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Секция: 7
 +  Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі Вес вопроса: 1
    Толық өнім Перемешивать ответы: +
    Технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру    
 +   Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту    
    Өндіргіш өсу    
    Аралас жолмен өсу    
 +   Интенсивті өсу    
315 Экономикалық теория қоғамдық ғылым ретінде үш сұраққа жауап беруі тиіс, олар : Секция: 1
    Сен үшін ресурстар қажет пе? Вес вопроса: 1
 +   Не өндіру керек? Перемешивать ответы: +
    Мен үшін өндіру керек пе?    
    Қандай ресурстар?    
    Қандай тауарлар қажет?    
 +   Кім үшін өндіру керек?    
 +  Қалай өндіру керек?    
316 Нарықтық экономиканың принциптері: Секция: 1 
+    Кәсіпкерлік қызығушылық Вес вопроса: 1
    Интенсивті өндіріс Перемешивать ответы: +
    Мемлекеттің экономикалық секторларын жекешелендіру    
 +   Баға қалыптастыру еркіндігі    
 +   Жетілген бәсеке    
    Тауарлар мен қызметкерлерге бағаны мемлкеттік реттеу    
    Тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдау    
317 Өз еңбегімен өндірілген өнімге меншік мынандай еңбек түрлерімен байланысты: Секция: 1
    Абстрактылы еңбекпен Вес вопроса: 1
    Нақты еңбекпен Перемешивать ответы: +
 +   Жеке шаруашылық еңбекпен    
    Ұжымдық еңбекпен    
    Жалдамалы еңбекпен    
+    Жеке өнімдерді өндіру    
+    Жеке еңбекпен    
318 Натуралды шаруашылықтың түсінігі: Секция: 1
    Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру Вес вопроса: 1
    Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметкердің қатынасындағы шаруашылық Перемешивать ответы: +
    Өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші    
    Адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдаланудағ шаруашылық    
 +   Адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндіріліген шаруашылық    
 +   Қоғамның белгілі бір дәуірдегі шарушылық процесстерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар шаруашылығы    
+    Жеке қажеттілікке өндірілген еңбек өнімдері    
319 Тауар ұсынысының заңы: Секция: 1
    Бағасы анықталған нарыққа сатуға ұсыну Вес вопроса: 1
    Заттың пайдалылығы Перемешивать ответы: +
 +   Тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған санының молаюы    
    Тұтынушылардың табысы    
 +   Баға мен сатылған тауар санының арасындағы тікелей қатынас    
    Нарықтағы ұсынылған ұсыныс көлемі    
 + Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс    
320 Жай ұдайы өндіріс Секция: 1
    Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
 +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады Перемешивать ответы: +
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
 +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
321 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция: 6 
    Өндіріске қосымша құнға қатысуына байланысты Вес вопроса: 1
    Өндірістің техникалық құрылымына байланысты Перемешивать ответы: +
    Құнның дайын тауарға аударуына байланысты    
    Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
 + Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
 +   Құнның қалыптасуына байланысты    
 +    Материалдық байлықтың құрылуына байланысты    
322 Өндіріс шығындары: Секция: 10
    Тұрақты Вес вопроса: 1
+    Ресурстарға жұмсалынатын шығындар Перемешивать ответы: +
    Орташа    
    Қажетті тауарға шығын    
    Тұрақты және өзгермелі шығын    
 +   Өндіріске және тауарға жұмсалған шығын    
+    Өндіріс және жанама шығындары    
323 Экономикалық жүйенің басты міндеттері: Секция: 1
    Ақпараттық қызмет Вес вопроса: 1
    Әдістемелік қызмет Перемешивать ответы: +
    Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
    Баға белгілеу қызметі    
 +   Өндірістің техникалық жағдайын анықтау    
 +   Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз етуі    
 +   Жұмыссыздық пен инфляцияны жою    
324 Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөлік: Секция: 1 
    Оңды сызықты көрсетеді Вес вопроса: 1
    Горизонталды сызықпен берілген Перемешивать ответы: +
+    Қисық сызықпен берілген    
 +   Теріс сызықпен берілген    
    Бағаның өзгеруінен ұсыныстың көлемінің өзгеруі    
    Аралық сызықпен    
 +   Ұсыныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді    
325 Экономикалық цикл фазалары: Секция: 1 
+    Жандану Вес вопроса: 1
    Дағдарыс Перемешивать ответы: +
    Күйзеліс    
    Стагфляция    
    Инфляция    
 +   Тоқырау    
 +   Өрлеу    
326 Экономикалық игіліктер: Секция: 1
+    Адамға қажетті шексіз ресурстар. Вес вопроса: 1
    Ресурстар шығынымен өндірілген тауар мен қызмет қатынасы. Перемешивать ответы: +
 +   Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар.    
    Қоғамдағы адамдардың материалдық жағдайын қамтамасыз ету.    
    Бағаны қалыптастыру процесі.    
    Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері.    
 +   Адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
327 ҚР-да 1991-1992 ж мемлекет меншігінің реформасы жүргізілді: Секция: 1 
    Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар. Вес вопроса: 1
 +   Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекелендіру. Перемешивать ответы: +
    Табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндіріс құрал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі.    
    Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы.    
 +   Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін.    
    Нақты бір өнім өндрушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа түсуі.    
 +   Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаңа тобын құру.    
328 Меншік: Секция: 1 
    Әлеуметтік құбылы Вес вопроса: 1
    Табиғи құбылыс Перемешивать ответы: +
 +   Адамның затқа қатынасы.    
    Өндірушілердің тұйықтылығы.    
 +   Өнім өндіруге жалдамалы еңбеккерлерді пайдалану.    
 +   Адамдардың затты иелікке алуына байланысты бір-бірімен қатынасы.    
    Заттың өзі    
329 Тауардың қасиеті: Секция: 13 
    Еңбек құралы. Вес вопроса: 1
    Табыс көзі Перемешивать ответы: +
+    Қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар зат.    
+    Тұтыну құнына ие зат.    
    Өндірушінің өзі тұтынатын еңбек өнімі.    
 +   Айырбас құнына ие тауар.    
    Ұлттық қаржы,қоғамдық табы    
330 Ұсыныс: Секция: 1
 +   Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну. Вес вопроса: 1
    Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі. Перемешивать ответы: +
 +   Өндірушінің белгілі бағамен нарықта сатуға дайындаған тауарларының саны.    
    Тауардың бағасы өскен сайын оның дайындаған санының молаюы.    
    Сату мен сатып алу арасындағы тепе-теңдікті қалыптастыратын бағалар.    
    Барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі.    
 +   Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас    
331 Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 1
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі. Вес вопроса: 1
    Акционерлік меншік. Перемешивать ответы: +
    Қоғамдық өндірі    
 +   Өндіріс процесінің колемі мен маштабының еселене үзіліссіз қайталануы.    
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер.    
    Коллективтик меншік.    
+    Жай және ұлғаймалы өндіріс    
332 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция: 13
    Саудалық Вес вопроса: 1
    Өндірістік Перемешивать ответы: +
    Ақшалай    
    Өнеркәсіптік    
 +   Ақша    
 +  A-T-A    
 + Тауарлы ақша    
333 Пайданы жоғарлату үшін: Секция: 12
    Баға белгілеу шығындарын азайту қажет Вес вопроса: 1
    Тұрақты шығындарды азайту қажет Перемешивать ответы: +
 +   Шекті шығындарды азайту қажет    
    Ақпараттық шығындарды азайту қажет    
 +   Өзгермелі шығындарды азайту қажет    
 +   Экономикалық шығындарды азайту қажет    
    Орташа шығындарды азайту қажет    
334 Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субьект мемлекет болса, онда бұл: Секция: 1
    Дәстүрлі жүйе Вес вопроса: 1
    Аралас экономика Перемешивать ответы: +
    Еркін басекелі экономика    
 +   Орталықтан басқарылатын экономика    
 +   Жоспаарлы экономика    
 +   Әміршіл-әкімшілдік    
    Нарықтық реттеуші экономика    
335 Ұлттық шаруашылықты экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Секция: 1
 +   Төмендейді Вес вопроса: 1
    Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарлайды Перемешивать ответы: +
    Нақты және потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса    
 +   Өзгеріссіз қалады    
 +   Өсуі де,томендеуі де мүмкін    
    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өседі    
    Өседі    
336 Нарықтық экономика кемшілігі: Секция: 1
    Табысы еңбекке карай шынайы бөлуі Вес вопроса: 1
    Тиімді емес өндірістің ығыстырылуы Перемешивать ответы: +
    Тұтынушыгың құқы мен мүмкіншілігінің артуы    
 +   Іскерліктің адаммен табиғатқа әкелетін шығынын ескермеуі    
+    Жоғары жұмыссыздық    
+    Әлеуметтік теңсіздік    
    Кәсіпкерлік еркіндік    
337 Биржаның негізгі қызметі: Секция: 1 
+  Сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауысыру. Вес вопроса: 1
  Капиталдың бір саладан басқа пайдалы саласына қарай ауысуына жағдай жасайды Перемешивать ответы: +
  Материалдық байлықтың құрылуы    
 + Сатушылар мен сатып алушы алушылардың бір-бірімен кездестіреді    
  Өндірісте қосымша құнға қатысуы    
 + Бағалы қағаздардың бағамен анықтау    
  Құнның дайын тауарға аударылуы    
338 Өндірістің прогрессивті құрылымдағы экономикалық өсудің белгісі: Секция: 3
 +   Экономикалық прогрестің қорғаушы күші Вес вопроса: 1
    Циклдік белгісі Перемешивать ответы: +
    Руһани игіліктерді қамтамасыз ету    
+    Сапалық белгісі    
    Экономикалық белгісі    
    Экономикалық ресурстар    
 +   Сандық белгісі    
339 Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Секция: 3
    Өндіріс мүмкіндік қисығының солға жылжуымен Вес вопроса: 1
    Өндіріс мүмкіндік қисығының бойындағы бір нүктеден екінші нүктеге жылжуымен Перемешивать ответы: +
    Өндіріс мүмкіндік қисығының тыс нүктелердің жылжуымен    
    Өндірісті ұйымдастырумен қатар технологияның жетілдірілуі    
 +  Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы    
 +   Өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен    
 +   Еңбеук рисурстарының саны мен сапасының өсуі    
340  Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы Секция: 3
    Әлемдік ақша Вес вопроса: 1
    Ұсыну құралы Перемешивать ответы: +
 + Айналым құралы    
 + Төлем құралы    
  Қор жинау құралы    
  Құн өлшемі    
 + Айырбас құралы    
341 Әр түрлі мемелекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауы: Секция: 2
  Әлемдік ақша Вес вопроса: 1
 +  Ұсыным құралы Перемешивать ответы: +
  Экономикалық және территориялық бөліну    
    Колонияралардың жаңа рөлі    
+   Экономикалық шикізаттың сипаты    
    Реформалардың қателігінен    
+    Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы    
342  Игілітерді пайдалану нәтижелеріне иелік ету құқығы: Секция: 3
    Қалдық сипатты құқық Вес вопроса: 1
 +   Пайдалану құқығы Перемешивать ответы: +
   Иелік ету құқығы    
   Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
+  Егемендік құқығы     
    Басқару құқығы    
 +  Табысты алу құқығы    
343 Тауарлы өндіріс Секция: 1
   Өндірілген еңбек өнімдерін өндіріс құралдарының иесі Вес вопроса: 1
    Өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші иелері Перемешивать ответы: +
+   Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру    
 +  Ресурстар шағандарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтің қатынасы    
+   Нарыққа шығуға адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім    
   Еңбек өнімдері өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдану    
   Жұмыспен қамту және өнім өндіру    
344 Нарықтық экономикада ең негізгі элемент: Секция: 3 
    Орталықтан жоспарлау Вес вопроса: 1
+   Нарықтағы белсенді бәсеке Перемешивать ответы: +
   Әлемдік деңгейдегі мамандардың қызметі    
    Жалпылама мамалекеттік реттеу    
 +  Тауарлар мен қызметтер    
 +   Кәсіпкерлердің теңгермелі іс-әрекеті    
    Тиімді кәсіподақтар    
345 Жай ұдайы өндіріс : Секция: 3 
 +  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажжетті игіліктер Вес вопроса: 1
Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +
 +  Игіліктер өндіру,қызмет көрсету саласы жатады    
Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
    Жеке тұтынудың төмендеу    
       
346 Негізгі және айнымалы капиталдың бөлінуі себептері: Секция: 2
   Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты . Вес вопроса: 1
   Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты Перемешивать ответы: +
 +  Капиталдың айналыс салсына өтуіне байланысты    
   Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
+   құнның қалыптасуына байланысты    
 +   Материалдық байлықтың құрылуына байланысты    
    Капиталдың ұдайыөндісте болуына байланысты    
347 Тауар өндірістің пайда болуы және даму шарттарының себептер: Секция: 3
   Тауарлар мен қызметте мемлекеттік шығындар Вес вопроса: 1
   Сату Перемешивать ответы: +
   Ұсыныс пен сұраныс    
   Қаржылық мәмілеттер    
 +  Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі    
 +  Қоғамдық еңбек бөлінісі    
 +  Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс    
348 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 3
    Аралас Вес вопроса: 1
   Нарықтық Перемешивать ответы: +
   Дәстүрлі    
 +   Әкімші-әміршілік жүйе    
   Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр    
 +   Басқарушылық-Әкімшілік    
+   Жоспарлы экономикалық жүйе    
349 Макроэкономикалық жағдайда Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша: Секция: 3 
    Салалық нарықтарда артықшалақ ұсыныс және сұраныс болмайд Вес вопроса: 1
 +  Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке кұрес болады Перемешивать ответы: +
   Нарықтың барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады    
 +   Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса    
    Өндіріс факторларының запастары өзгермейді    
    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өссе    
 +   нақты және потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса    
350 Экономиялық реттудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары: Секция: 3
 +   Инфляция деңгейін төмендету Вес вопроса: 1
+   Экономиканы тұрақтандыруға Перемешивать ответы: +
+   Өндірістің құлдырауын қысқартуға    
   Экономикалық өсуді жеделдетуге    
   Сұраныс қабілетін көтеру    
   Дәстүрлі экономика    
   жоспарлы экономика    
351 Экономикалық игіліктер: Секция: 3
 +   Адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер Вес вопроса: 1
 +   Адамға қажетті шексіз ресурстар Перемешивать ответы: +
    Бағаны қалыптастыру процесі    
    Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы    
    Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері    
    Ресурстар шығындарымен өндірілген тауар мен қызмет қатынасы    
 +   Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар    
352 Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауын: Секция: 3
    Экономикалық және теориялық бөлінуі Вес вопроса: 1
    Экономикалық шикізаттың сипаты Перемешивать ответы: +
 +   Реформалардың қателігінен    
 +   Инфляция деңгейінің жоғарлауы    
    Әлемнің экономикалық және территориялық бөлінуі    
    Колониялардың жаңа рөлі    
 +   Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы    
353 Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқығы – бұл: Секция: 3 
    Қалдық сипатты құқық Вес вопроса: 1
+    Егемендік құқығы Перемешивать ответы: +
    Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
    Қауіпсіздік құқығы    
    Басқару құқығы    
 +   Пайдалану құқығы    
 + Табысты алу құқығы     
354 Тауардың тұтыну құны дегеніміз: Секция: 3
    Табыс көзі Вес вопроса: 1
    Еңбек құралы Перемешивать ответы: +
+    Қажеттілікті қамтамасыз ету    
    Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс    
    Айырбас құны    
 +   Тауардың пайдалылығы, адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті    
 +   Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі    
355 Тауар ұсынысының заңы: Секция: 3
    Тұтынушылардың табысы Вес вопроса: 1
    Бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну Перемешивать ответы: +
    Заттың пайдалылығы    
 +   Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс    
 +   Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас    
    Инфляциялық күтімдер    
+    Тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған санының молаюы    
356 Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 3
    Қоғамдық өндіріс Вес вопроса: 1
    Акционерлік меншік Перемешивать ответы: +
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Коллективтің меншік    
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
357 Өндірістік капиталдың функциясы: Секция: 3 
+    Құн өндіру Вес вопроса: 1
  Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы. Перемешивать ответы: +
  Тұтыну құны өндірісі.    
 +   Өндіріс тауары    
 +   Қосымша құн өндіру    
    Тұтыну процесінде өнімге айналым ақшалай формада тұтас қайтады    
  Капиталдың айналыс саласына өтуі.    
358 Өндіріс шығындары:. Секция: 2
 +   Ресурстарға жұмсалынатын шығындар Вес вопроса: 1
 +   Өндіріс және жарнама шығындары Перемешивать ответы: +
    Ішкі    
    Тұрақты    
    Тұрақты және өзгермелі шығын    
 + Өндіріске және тауарға жұмсалған шығын.    
    Орташ    
359 Нарықтық экономикада мына мәселелерді жартылай нарық, жартылай үкімет шешкен кездегі экономика: Секция: 2 
+    Нарықтық Вес вопроса: 1
    Командалық Перемешивать ответы: +
    Дәстүрлік    
    Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
    Жұмыссыздық пен инфляция    
+    Арала    
+    Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету    
360 Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою Секция: 2
    Моральдық тозудың 2-түрі Вес вопроса: 1
 + Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты. Перемешивать ответы: +
 +   Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
    Көліктің бірдей констркуциясының құнының төмендеуі    
  Моральдық тозудың 1-түрі.    
 +   Техниканы жаңарту    
    Өндіріс құрал-жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын    
361 Кузнецтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтылығы: Секция: 3
    40 тан 60 ж-ға дейін Вес вопроса: 1
    3-тен 4 ж-ға дейін Перемешивать ответы: +
 +   18-25 жыл    
    17-ден 19-ға дейін    
    15-тен 20 ж-ға дейін    
 +   Жиырма бес жылға дейін    
 +   Он сегіз жылдан жоғары    
362 Экономикада жүріп жатқан құрылымдық өзгерістерге байланысты пайда болатын жұмыссыздықтың белгілері: Секция: 2 
 +   Жұмыс таба алмағандықтан өзінің біліктілігін жоғалту Вес вопроса: 1
    Еңбек нарығында бәсекелестік қабілетін жоғалтады Перемешивать ответы: +
 +   Құрылымдық өзгерістер    
 +   Ұзақ мерзімдегі жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкелу    
    Жасырын (маусымдық    
    Бірқалыпты    
    Циклдық    
363 Экономикалық өсу: Секция: 3
+    Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты Вес вопроса: 1
    Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы Перемешивать ответы: +
    Өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістері    
    Техникалар және тауар мен қызметтерін өндірудің тәсілдері    
 +   Ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі    
 +   Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі    
    Адамдардың қажеттерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
364 Өндірістің прогрессивті құрылымдағы экономикалық өсудің белгісі: Секция: 2
    Рухани игіліктерді қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
+    Сандық белгісі Перемешивать ответы: +
    Экономикалық ресурстар    
 +   Экономикалық прогрестің қозғаушы күші    
    Біркелкілік белгісі    
    Циклдік белгісі    
 +   Сапалық белгісі    
365 Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция: 3
    Табысы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру Вес вопроса: 1
 +   Тұрақты іс-әрекеттер арасындағы қатынастардың көбеюі Перемешивать ответы: +
    Айналым, төлем, қор жинау құралы    
    Кәсіпкерлер арасында пайданы бөлу    
 +   Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау    
    Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру    
 + Заңдар мен категорияларды таңдау.     
366 ҚР нарықтық экономикаға көшудегі өтпелі экономикадан ерекшеліктері: Секция: 2
    Ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі Вес вопроса: 1
    Макроэкономикалық процестерді мемлекеттің реттеуі тікелей және жанама тәсіл арқылы жүргізілуі Перемешивать ответы: +
    Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы – материалдық емес асла    
 +   Әлемдік тәжірибеде қоғамдық меншіктегі жоспарлы экономикалық жүйеден, жеке және аралас меншік түрінде жүзеге асыруы    
 +   Халықаралық тәжірибеде Жапония мен Оңтүстік Кореяадағы басқарудың әкімшілік-әміршілік элементін қолдануы    
    Мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асыруы    
 +   Ірі машиналық өндіріске дамыған тауар – ақша қатынастары    
367 Меншік объектісі: Секция: 3
 +   Өндіріс құрал-жабдықтары Вес вопроса: 1
    Әлеуметтік топтар Перемешивать ответы: +
    Отбасы    
    Басқару орындары    
 +   Ғимараттар    
    Мемлекет    
+    Жер    
368 Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті Секция: 2
    4 есе төмендейді Вес вопроса: 1
    Көбейеді Перемешивать ответы: +
    Өзгермейді    
 +   Төмендейді    
 +   2 есе өседі    
    2 есеге төмендейді    
 +  Азаяды    
369 Сұраныс заңы: Секция: 3
    Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас Вес вопроса: 1
    Тұтынушылардың талғамы Перемешивать ответы: +
    Икемді және икемсіз тауарлар арасындағы байланыс    
    Тауарды сату көлемінің ұлғаюы    
 +   Егер тауарға баға өссе, оған деген сұраныстың азаюы    
 +   Тауарға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы    
 +   Тауарлардың бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы кері байланыс    
370 Жай ұдайы өндіріс: Секция: 3
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
    Жеке тұтынудың төмендеуі    
 +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
    Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
 +  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
371 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция: 2
 +   Материалдық байлықтың құрылуына байланысты Вес вопроса: 1
 +   Құнның қалыптасуына байланысты Перемешивать ответы: +
 +   Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
    Өндірістің техникалық құрылымына байланысты    
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
    Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
    Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
372 Рентаның түрі жер учаскелеріне төлем ретінде жер иелеріне көшіріледі: Секция: 2
    Абсолютті рента Вес вопроса: 1
    Дифференциалды рента 1 және 2 Перемешивать ответы: +
    Капитал салым құны    
    Дифференциалды рента 2    
 +   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы    
 +   Еңбек факторы    
 +   Дифференциалды рента 1    
373 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция: 3
    Дәстүрлі Вес вопроса: 1
    Нарықтық Перемешивать ответы: +
    Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр    
+    Әкімші-әміршілік жүйе    
    Аралас    
+    Басқарушылық-әкімшілік    
+    Жоспарлы экономикалық жүй    
374 Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөлік: Секция: 3 
    Оңды сызықты көрсетеді Вес вопроса: 1
 +   Ұсыныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді Перемешивать ответы: +
 +   Қисық сызықпен берілген    
    Аралық сызықпен    
    Бағаның өзгеруінен ұсыныстың көлемінің өзгеруі    
    Вертикалды сызықпен берілген    
 +  Теріс сызықпен берілген    
375 Экономикалық цикл типтері бойынша Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының ұзақтылығы: Секция: 3
    4 – 5 жыл Вес вопроса: 1
 +   2-4 жыл Перемешивать ответы: +
 +   3-4 жылға дейін    
    25-40-қа дейін    
 +   2-4 жылға дейін    
    15-12 жылға дейін    
    17-19-ға дейін    
376  Экономикалық заңдылықтар: Секция: 3
  Тұрақты экономикалық заңңар  Вес вопроса: 1
    Экономикалық өсу заңдары Перемешивать ответы: +
 +   Ерекше экономикалық заңңар    
    Мемлекеттік экономикалық заңдар    
    Өзгермелі экономикалық заңдар    
 +   Жалпы экономикалық заңдар    
+    Айрықша экономикалық заңдар.    
377 Нарықгьщ мәні бұл: Секция: 2
    Сұраныс пен ұсыныс бағаны қалай анықтайтыны туралы түсінік Вес вопроса: 1
    Шаруашылықтың құрылымдық бөлімдерінің мемлекет иелігінен алыну және жекелендіру дәрежесі Перемешивать ответы: +
 + Өндіріс, бөлу, айырбас, тугьшу жэне сатумен сатып алу арқылы жүзеге асырлатын ұйымдық-экономикалық қатыстардың жуйесі    
 +   Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі    
    Өнімнің нақты бағасы    
 +  Өндірушілердің сатуға ұсынатьн тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардьщ жиынтығы    
    Белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларды бірге қосатын орын    
378  Игіліктерге міндеттелінген жүкті нақгы бақылау қріығы-бу Секция: 2
 +   Иелік ету құқығы Вес вопроса: 1
    Егемендік құқығы Перемешивать ответы: +
    Табысты алу қүқығы    
 +   Басқару құқығы    
    Қалдық сипатты құқық    
 +  Қауіпсіздік құқығы    
    Пайдалану құқығы    
379  Тауардьщ тутыну құны: Секция: 3
 +   Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі Вес вопроса: 1
    Тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі Перемешивать ответы: +
+    Қажеттілікті қамтамасыз ету    
 +   Тауардың пайдалылығы, адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті    
    Айьірбас құны    
   Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс    
    Табыс көзі    
380 Сұраныстың табыстық икемділігі - бұл Секция: 3 
    Нарықтық сүраные көптеген факторлардың әсерімен қалыптасады Вес вопроса: 1
    Белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстьң қанша процентке өзгергенін анықтайды Перемешивать ответы: +
 +   Нарықтағы тепе-теңдік жагдайы сұраныс пен ұсыныстьщ теңдік баға мен теңдік көлем қальптасады    
    Сұраныс пен ұсыныс көптеген факторлардан тәуелді және осы факторлардьщ өзгергенін    
    Белгілі бір мерзімде өзгеруінен сатушылардың нарықта қанша тауар ұсынатынан көрсетеді    
 +  Бұл бағаньщ 1% -ке өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша1 %-ке өзгеретінін аныктайды    
 +   Тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінен көрсетеді    
381  Жай ұдайы өндіріс: Секция: 3
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
 +   Материалдық өңдіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Перемешивать ответы: +
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
 +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
    Жеке тұтынудьщ төмендеуі    
   Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
382  Капиталдьщ негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тән белгілер: Секция: 2
 +   Тауарлы Вес вопроса: 1
    Коллективтік меншік Перемешивать ответы: +
    Қарыз    
    Өндірістік    
 +   Ақшалай    
  Акционерлік меншік    
 +   Тауарлы ақша    
383  Жер бағасы жүзеге асады: Секция: 2
    Ссудалық пайыз ставкасы арқылы Вес вопроса: 1
    Осы еңбекпен өндірілген енім ұсынысы арқылы Перемешивать ответы: +
 +  Жерге ұсыньіс арқылы    
 +   Бөлу және рента өлшемі арқылы    
 +   Жерге сұраныс арқылы    
   Еңбек факторы арқылы    
    Осы еқбекпен өндірілген өнім ұсынысы мен сұранысы арқылы    
384  Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субъект мемлекет болса, онда бұл Секция: 3
    Аралас экономика Вес вопроса: 1
+    Орталықтан басқарылатын экономика Перемешивать ответы: +
    Дәстүрлі жүйе    
    Нарықтық экономика    
    Нарықтық реттеуші экономика    
 +   Әміршіл-әкімшілдік    
 +   Жоспарлы экономика    
385  Баға деңгейі жоғарьлап, өндіріс көлемі төмендеген жағдайда жиынтык сұраныс және жиынтық ұсыныстың өзгеруі: Секция: 3
    Сұраныс пен ұсыныстың қисығы бірге жылжиды Вес вопроса: 1
 +   Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды Перемешивать ответы: +
 +   ұсьшыс қисығы жылжиды    
 +   Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды    
    Жиынтық ұсыныс қисьпы солға жылжиды    
   Жылжымайды    
    Сұраныс қисығы жылжиды    
386  Экономикалық ауытқу төмендегілермен байланысты Секция: 2
 +   Мемлекеттік шығындар Вес вопроса: 1
 +   Жиынтық сұраныстын дамуына әсер ететін факторлармен Перемешивать ответы: +
    Тек ішкі факторлар әрекетімен    
   Кездейсоқ саяси факторларға    
    Тек сыртқы факторлар әрекетімен    
 +  Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициялар    
    Тұтыну шығындары    
387  Макроэкономикалық тұрақсыздықтың бір көрінісі Секция: 2
 +   Инфляция Вес вопроса: 1
 +   Жұмыссыздық Перемешивать ответы: +
 +   Өндірістік тауар мен қызметтің бағасының өсуі    
    Дәстүрлік    
    Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ет    
   Нарықтық    
    Аралас    
388  Экономикалық есу: Секция: 2 
    Адамдардың қажеттерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер Вес вопроса: 1
    Техникалар және тауар мен қызметтерін өндірудің тәсілдері Перемешивать ответы: +
    Нені, қалай және кімге өндіру    
   Өндірістің нақты көлемінің табиғн дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістері    
 +   Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуъімен байланысты    
 +  Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі    
 +   ¥лггық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сана жагынан жетілдірілуі    
389  Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Секция: 2 
    Толық өнім Вес вопроса: 1
    Аралас жолмен есу Перемешивать ответы: +
    Технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру    
    Өндіргіш өсу    
 +   Қолданылатьн ресурстар санасыньщ өсуі    
 +   Интенсивті өсу    
 +   Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту    
390  Экономикалық игіліктер: Секция: 2
    Техннкалар және тауар қызметтерін ендірудің тәсілдері Вес вопроса: 1
    Бағаны қалыптастыру процесі Перемешивать ответы: +
    Ресурстар шыгындарымен өндірілген тауар мен қызмет қатынасы    
   Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы    
 +   Адамға қажетті шексіз ресурстар    
 +   Адамдардың қажетіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметгер    
 +   Қажетгіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар    
391  Нарьқтық экономикалық жүйеде негізделе Секция: 3
    Орталықтан жоспарлау Вес вопроса: 1
    Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі Перемешивать ответы: +
    Экономикадағы идеология    
 +   Меншікке, бәсекеге    
    Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс    
 +  Өнімді сұранысқа сай сату жэне өткізу    
 +   Еркін кәсіпкерлік қызмет    
392  Өз еңбегімен өндірілген өнімге меншік мьнадай еңбек түрлерімен байланысты: Секция: 3
    ¥жымдық еңбекпен Вес вопроса: 1
    Абстрактылы еңбекпен Перемешивать ответы: +
    Нақты еңбекпен    
 +   Жеке еңбекпен    
    Жалдамалы еңбекпен    
 +  Жеке шаруашылық еңбекпен    
 +   Жеке өнімдерді өндіру    
393  Тауарлы шаруашылықгьң пайда болу шарттарына: Секция: 3
    Табыс көзі Вес вопроса: 1
    ¥лттық қаржы, қоғамдьң табыс Перемешивать ответы: +
 +   Тауар ондірушілердің экономикалық оқшаулануы    
    Адамдардың материалдық жағдайын тольнъімен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалануы    
 +   Жеке меншіктің болуы    
   Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    
 +   Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек белінісі, шаруашылық ендірілген өнімнің айырбасқа (сатуғ түсуі    
394 Үсыныс: Секция: 3
+    Өндірушінің белгілі бір бағамен нарыққа сатуға дайындаған тауарларының саны Вес вопроса: 1
 +   Баға мен сатылатын тауар саныньщ арасындағы тікелей қатынас Перемешивать ответы: +
    Сату мен сатып алу арасындағы тепе-теңдікті қалыптастыратын бағалар    
    Барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі    
    Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығьшда бағасы анықгалған тауарларды сатып алу қабілетгілігі    
+  Белғілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну    
    Өнімнің нақты бағасы    
395  Үдайы өндіріс типтері: Секция: 3 
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс Вес вопроса: 1
    Қоғамдық өндіріс Перемешивать ответы: +
+   Өндіріс процесшің көлемі мен масштабының еселене ұзіліссіз қайталануы    
   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Кооперативтік және үжымдық    
  Коллективтік меншік    
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз езгеруі    
396  Өндірістік капиталдың функциясы: Секция: 2
 + Өндіріс тауары Вес вопроса: 1
    Тугыну процесінде внімге айналым ақшалай формада тұтас қайтады Перемешивать ответы: +
    Капиталдьщ айналыс саласына етуі    
    Тұтыну құны өндірісі    
    Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
 + Қосымша күн өндіру    
 +   Құн өндіру    
397 Шығарылатын өнім колеміне тәуелсіз шыгындар: Секция: 2 
    Өзгермелі Вес вопроса: 1
+    Капитал Перемешивать ответы: +
    Орташа    
   Жұмыскерлердің алатын ақша сомасы    
 +   Тауар мен қызмет    
   Шекті    
 +   Түрақты    
398  Экономикалық жүйенің басты міндеттері: Секция: 2
    Ақпараттық қызмет Вес вопроса: 1
+    Жұмыссыздық пен инфляцияны жою Перемешивать ответы: +
    Әдістемелік қызмет    
   Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
    Баға белгілеу қызметі    
 + Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық есуді қамтамасыз ету    
 +   Өндірістің техникалық жагдайын анықтау    
399  Жиынтық үсыныс қисьіғы төмендегі байланысты керсетеді: Секция: 3
    Өндірушілер тауарды сататын, ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы Вес вопроса: 1
    Баға деңгейі твмендесе Перемешивать ответы: +
+    Солға — жоғары (азаюы)    
    Баға деңгейі мен нақты түрде ендірілген Ж¥Ө келемі арасындағы    
 +   Нақты түрде түтыяыдған жэне ендіріиген Ж¥Ө келемі арасындагы    
  Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген Ж¥Ө көлемі арасындағы    
 +   Оңға - төменге (өсуі).    
400  Экономикалық цикл фазалары: Секция: 2
    Инфляция Вес вопроса: 1
    Дағдарыс Перемешивать ответы: +
    Күйзеліс    
 
 
 
 
    Көтерілу    +   Жандану    +  Өрлеу    +   Тоқырау   401 Экономикалық теорияда несие ақшаларынын функциясы: Секция: 3
+ Айырбас кұралы Вес вопроса: 1
+ Айналым құралы Перемешивать ответы: +
  Үсыным құралы    
  Әлемдік ақша    
 + Төлем құралы    
  Құн өлшемі    
  Кор жинау қүралы    
402 Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға кешу кезінде экономиканын құлдырауын: Секция: 2
  Әлемнің экономикалық және территориялық бөлінуі Вес вопроса: 1
  Экономикалык шикізаттың сипаты Перемешивать ответы: +
  Колониялардың жаңа ролі    
    Экономикалық және территориялық бөлінуі    
+  Инфляция деңгейінің жоғарлауы    
+  Реформалардың қателігінен    
  Ұлттық экономика құрылымьшың бұзылуы    
403 Меншіктің анықтамасы: Секция: 3 
  Материаддық игіліктерді айырбастау жөніндегі қатьшастар Вес вопроса: 1
  Адамдардын өндіріс-құрал жабдықтарын иемдену, пайдалану қатынастарын экономикалык жағынан жүзеге асыру Перемешивать ответы: +
  Еңбек өнімдерін нарыұта түсетін айырбас үшін өндіру    
+  Адамдардың арасындагы меншік иесін анықтайтын қатынастар    
    Өндірілген еңбек өнімдерін және жұмысшы куші иелері    
+    Адамдардын арасындагы әлеуметтік-экономикалық қатынастар    
 +   Адамға байланысты туындайтын қарым-қатынас    
404 Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция: 3
    2 есе өседі Вес вопроса: 1
 +  Төмендейді Перемешивать ответы: +
   4 есе төмендейді    
   1,5 есе еседі    
    Өзгермейді    
 +   Азаяды    
 +   2 есеге төмендейді    
405 Сұраныс: Секция: 3
+    Сұраныс ақшалай камтамасыз етілген тұтынушынын қажеттілігі мен сұраныс толем кдбілетгілігі. Вес вопроса: 1
   Сату мен сатып алу арасындагы тепе-тендікті қалыптастыратын бағалар. Перемешивать ответы: +
   Барлық шарттар өзгерісеіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі.    
   Құндық тұрғыдан сұраныс осы қажетті тауарлардың санасын құрайды.    
    Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну.    
 +  Тауарға баға төмендегенде тұтынушы оны көп мөлшерде сатып алу.    
 +   Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі.    
406 Жай ұдайы өндіріс: Секция: 3
  Қол енбегіне негізделген ұдайы өндірі Вес вопроса: 1
+   Игіліктер өндіру, кызмет керсету саласы жатады. Перемешивать ответы: +
  Жеке тұтынудың төмендеуі,    
  Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндірі    
 + Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын.    
  Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндірі    
 + Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
407 Негізгі капитал: Секция: 2
+   Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал. Вес вопроса: 1
   Өндіріс тауары. Перемешивать ответы: +
 +  Өндіріс процесінде кұнын өзгертпейтін капитал.    
   Қосымша құн өндіру.    
 +   Құнды қағаз түріндегі капитал.    
    Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал.    
    Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру.    
408 Рентаның түрі жер учаскелеріне алынатып төлем ретінде жер иелеріне көшіріледі: Секция: 2
  Жұмыс ақы деңгейі. Вес вопроса: 1
   Еңбек факторы. Перемешивать ответы: +
+   Осы еңбекпен өндірілтен өнім ұсынысы.    
 +  Капитал салым құны.    
    Диффсренциалды рента 1 жәнс 2.    
   Лбсолютті рент    
  +  Дифференциалды рента I.    
409 Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады: Секция: 2
    Танушы. Вес вопроса: 1
   Орталықтан жоспарлау. Перемешивать ответы: +
 +  Макроэкономикалық.    
 +  Экономикадагы идеология.    
  Экономиканың көпукладтылығы.    
+  Нормативті    
       
410  Негізгі капиталдың элементтерін тұтыну құнын жою: Секция: 2 
  Моральдық тозудың 1-түрі. Вес вопроса: 1
    Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру. Перемешивать ответы: +
 +  Моральдық тозудың 2-түрі.    
   Өндіріс процесінде кызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты.    
+    Техниканы жаңарту.    
+    Өндіріс кұрал жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын.    
    Көліктің бірдей конструкциясының кұнынын төмендеуі    
411  Кузнецтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтылыгы: Секция: 2
+   Он сегіз жылдан жогары. Вес вопроса: 1
+   17-ден 19-га дейін. Перемешивать ответы: +
   25-тен 40 ж-га дейін,    
   3-тен 4 ж-га дейін.    
    15-тен 20 ж-ға дейіп.    
    18-25 жыл.    
 +   Жиырма бес жылға дейін    
412  Инфляция келесі себептермен байланысты, ең маңыздысы: Секция: 3
  Тауарлар мен қызмет өндіру көлемінің қысқаруы, тауар тапшылығы. Вес вопроса: 1
 +  Толық жұмыс бастылық жағдайында ЖҰӘ-ң өсуін Перемешивать ответы: +
   Өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат, материалдар, жалақы шыгьндарының есуі.    
 +   ЖҮӨ-ң томендеуіне мемлекеттік бюджеттің тапшылығын.    
+   ЖҰӨ-ң өсу мерзімін    
  ЖҰӨ-ң төмендеуіне немесе жоғарлауын    
    ЖҰӨ-нің тұрақты жағдайда болуына    
413  Әкімшілдік-әміршілдік жүйеде нарықтық экономикаға өтудің негізгі максаттары: Секция: 3
  Мемлекеттік сыртқы сауданың таза монополиясын кұру. Вес вопроса: 1
    Халық шаруашылыгы (экономик еркін бәсекеге негізделген нарыктық механизм арқылы реттеу мен басқару. Перемешивать ответы: +
   Өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке менішіктің болуы.    
 +  Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын кұру.    
 +   Ішкі және сыртқы жагдайлардын өзгеруіне байланысты қайта құру.    
 + Мемлекеттік ішкі сауда олигополиясын құру    
    Мемлекеттік бақылаудан баға және тарифтерді босату.    
414 Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономмиканы өсіру: Секция: 3
    Толық өнім. Вес вопроса: 1
   Өндіргіш өсу. Перемешивать ответы: +
   Интенсивті өсу.    
 +  Ресурстарды пайдалану одістерін жақсарту.    
+    Технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру.    
    Экстенсивті өсу.    
+    Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі    
415 Экономнкалык теория бірнеше қызметтер атқарады: Секция: 3 
  Материалдық шектелген ресурстар қызметі. Вес вопроса: 1
   Ғылыми болжам кызметі. Перемешивать ответы: +
 +  Танып білу қызметі.    
 +  Экономиканы басқару қызметі.    
    Бағаны қалыптастыру қызметі.    
  Техникалар және тауар қызметтері    
 +   Дүниетанымдылық көзқарас қызметі    
416  Нарыктық экономикалық жүйеде негізделеді: Секция: 3
  Экономиканын көпукладтылығы. Вес вопроса: 1
   Экономикадағы идеология. Перемешивать ответы: +
   Орталықтан жоспарлау.    
   Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланы    
    Өнімді сұранысқа сай сату және өткізу.    
 + Еркін кәсіпкерлік кызмет.    
 +   Меншікке, бәсекеге    
417  Меншік: Секция: 3
  Адамның затқа қатынасы. Вес вопроса: 1
 +  Заттың өзі. Перемешивать ответы: +
   Өнім өндіруге жалдамалы еңбеккерлерді пайдалану.    
 +  Тауар өндірушілердің экономикалық окшаулыгы.    
    Әлеуметтік құбылы    
   Табиги құбылы    
 +  Адамдардың затты иелікке алуына байланысты бір-бірімен қатынасы.    
418  Тауар - бұл: Секция: 3
  Төлем құралының бірі. Вес вопроса: 1
   Ақшага айырбас заттың бірі. Перемешивать ответы: +
 +  Жаңа құн.    
   Еңбек нәтижесі.    
    Айналым күралының бірі.    
 +  Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі.    
+    Еңбек шығыны    
419  Сұраныс пен ұсыныс деңгейінің ара-қатынасындағы тепе-тендік баға: Секция: 3
  Өнімнің накты бағасы. Вес вопроса: 1
   Сураныс пен ұсыныс қисыгынын қиылысқан тепе-тендік нүктесі. Перемешивать ответы: +
 +   Белгілі уақыг аралыгында багасы аныкталган тауарларды иарыкқа сатуга ұсыну.    
   Сатып алушьшардың белгілі уақыт аралыгында багасы анықталган тауарларды сатып алу қабілетгілігі.    
    Барлық шарттар өзгеріссіз болтан уақыттагы тауар багасының өсуі.    
 +   Тауардың багасы мен көлемінін қиылысуы.    
+    Сұраныс пен усыныс қисыгының киылысуы арқылы пайда болған баға    
420  Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 3
 Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы. Вес вопроса: 1
 +   Жай және ұлғаймалы өндірі Перемешивать ответы: +
+    Материалдық ондіріс саласы өмір сүру, жүмыс істеу үшін қажетті игіліктер.    
    Коллективтік және ужымдық.    
    Коғамдық өндірі    
  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі.    
 +   Коллективтік меншік    
421  Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция: 2
  Ақш Вес вопроса: 1
 +  Тауарлы акш Перемешивать ответы: +
+   Саудалық.    
    А-Т-    
+    Акшалай.    
  Т-А 'Т»Ө»Т"    
    Өнеркәсіптік    
422  Пайданы жоғарлату үшін: Секция: 2
  Экономикалык шығындарды азайту кажет. Вес вопроса: 1
 +  Тұрақты шығындарды азайту қажет. Перемешивать ответы: +
   Ақпараттық шығындарды азайту кажет.    
   Өзгермелі шығындарды азайту қажет.    
 +   Шекті шығындарды азайту қажет.    
 +   Баға белгілеу шығындарын азайту қажет.    
    Әдістемелік шығындарды азайту қажет    
423  Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалыө жүйе: Секция: 3
  Әкімші-әміршілік жүй Вес вопроса: 1
 +  Жоспарлы эокономикалық жүй Перемешивать ответы: +
 +  Баскарушылық-әкімшілік.    
 +   Арала    
    Дәстүрлі.    
  Нарықтық.    
    Ұрпақтан Ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр.    
424  Капитал айналысы: Секция: 2
  Капталдың ұдайы өндірісте болуынд Вес вопроса: 1
   Техникалык құрылым өзгерістерін көрсететін кұндық құрылым өзгерістері. Перемешивать ответы: +
    Капиталдың өндіріс және айналыс саласындагы қозғалысы.    
+    Өндірістің техникалық құрылымы    
    Капиталдың айналыс саласына өтуі.    
 + Капиталдың 3-сатыдан кезекті түрде өтуі өзгермелі турде 3-түріне ауысуы.    
 +   Капиталдың шеңбер айналымынын үнемі кайталануы және жаңаруы.    
425  Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының себептері мен ерекшеліктері: Секция: 2
  Энергия қуаты мен материалдарға байланысты. Вес вопроса: 1
   Цивилизацияның дамуымен, олардын жоғалуымен немесе жаңа сатымен байланысты. Перемешивать ответы: +
    Басты қозғаушы күш технологаялық өндірістегі технологиялық базаның радикалды өзгеруі мен оның құрлымдық қайта құрылуы    
+   ЖҰӨ-нің, инфляцияның, жұмысбастылыктың тербелісіне әкеледі.    
+    Халықтың әлеумелік жагдайларының жақсару тербелісіне әкеледі.    
    Ақша айналысындағы өзгерістер, кердиттік жүйенін мәселелері ЖҰӨ-нің тербелісіне инфляцияға, жүмыссыздыққа әкеледі    
+   
Алтынның әлемдік қорының тербелісі    
426 Экономикалық категориялардың талдау дәрежелері: Секция: 3
    Ұлттық нарықтың дамуы Вес вопроса: 1
    Микро және макроэкономика Перемешивать ответы: +
 +   Жеке тауарлардың бағасы, ресурстар, шығындар, пайда    
 +   Бағаны қалыптастыру процесі    
    Қоғамның жалпы табыс,жұмыссыздық, инфляция    
 +   Қоғамның дамуы    
    Адамдардың өзара қарым-қатынасы    
427  Нарықтың кемшілігі көрінеді: Секция: 3
  Өзгеретін жағдайларға тез бейімделу Вес вопроса: 1
    Нарық әлеуметтік қажетті тауарларды өндіруге емес, ол ақшасы бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған Перемешивать ответы: +
    Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды    
+    Қоғамда теңсіздікті туғызады    
 +   Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді    
 +   Шығындарды азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті пайдалану    
    Қоғамдық өндірісті әлсіз, икемсіз, қабілетсіз кәсіпкерлерден тазартады    
428  Меншік объектісі: Секция: 2
+   Басқару орындары Вес вопроса: 1
    Жер Перемешивать ответы: +
+    Өндіріс құрал-жабдықтары    
+    Әлеуметтік топтар    
    Мемлекет    
    Отбасы    
    Ғимараттар    
429  Тауардың қасиеті: Секция: 3
  Өндірешінің өзі тұтынатын еңбек өнімі Вес вопроса: 1
    Табыс көзі Перемешивать ответы: +
    Ұлттық өнім, табыс, сауда    
    Тұтыну құнына ие зат    
+    Еңбек құралы    
    Айырбас құнына ие тауар    
 +   Қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар зат    
430  Нарық субъектілеріне жататындар: Секция: 2
  Сатушылар мен сатып алушылар Вес вопроса: 1
+    Үй шаруашылығы Перемешивать ответы: +
+    Үкімет    
    Тауар    
    Ақша    
    Мемлекет    
+    Кәсіпкерлер    
431  Жай ұдайы өндіріс: Секция: 3
+  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Вес вопроса: 1
 +  Жеке тұтынудың төмендеуі Перемешивать ответы: +
   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
   Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
   Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
   Өндіріс процессінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
+    Игіліктерді өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
432  Капиталдың негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тән белгілер: Секция: 2
  Ақшалай Вес вопроса: 1
+   Коллективтік меншік Перемешивать ответы: +
    Өндірістік    
    Саудалық    
    Тауарлы ақша    
 +   Акционерлік меншік    
+    Тауарлы    
433  Шығындар сомасы бойынша есептелетін ЖҰӨ-ге кіреді: Секция: 2
+   Еңбек ақы мен көмек ақы Вес вопроса: 1
    Ақпараттық Перемешивать ответы: +
 +   Еңбек    
    Шығындар    
    Жиынтық инвестициялар және тауарлар мен қызметтердің таза экспорты    
 +   Әдістемелік    
    Тұтынушылар шығысы, инвестициялар мен мемлекеттік шығыстар және таза инвестициялар    
434  Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субъект мемлекет болса, онда бұл: Секция: 1
    Еркін бәсекелі экономика Вес вопроса: 1
 +   Орталықтан басқарылатын экономика Перемешивать ответы: +
  Жоспарлы экономика    
 +   Нарықтық реттеуші экономика    
    Аралас экономика    
    Нарықтық экономика    
 +   Әміршілдік-әкімшілдік    
435  Ұлттық шаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Секция: 2
  Өсуі де, төмендеуі де мүмкін Вес вопроса: 1
 +   Нақты жіне потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса Перемешивать ответы: +
    Өзгеріссіз қалады    
+    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өседі    
    Төмендейді    
 +   Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды    
    Өседі    
436  Экономикалық цикл типтері бойынша К. Жуглярдың «орташа толқындарының» ұзақтылығы: Секция: 2
  Он жыл Вес вопроса: 1
+    10ж-ға дейін Перемешивать ответы: +
+    40-тан60 ж-ға дейін    
    Он бір жыл    
  25-тен40 ж-ға дейін    
     1-ден 10 ж-ға дейін    
 +   17-ден 19 ж-ға дейін    
437  Экономикада жүріп жатқан құрылымдық өзгерістерге байланысты пайда болатын жұмыссыздықтың белгілері: Секция: 2
Ұзақ мерзімді жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкелу Вес вопроса: 1
+  Циклдық Перемешивать ответы: +
  Жасырын (маусымдық)  
 
   
+ Фрикциондық  
 
 + Құрылымдық өзгерістер Еңбек нарығында бәсекелестік қабілетін жоғалтады Жұмыс таба алмағандықтан өзінің біліктілігін жоғалту
438 Жылдық есептеудегі ЖҰӨ өзгеруінің қарқыны жоғары болса, онда ол: Секция: 2
  Алыпсатарлық Вес вопроса: 1
    Эмбарго Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс көлемін өлшеген кезде қос есепті болдырмау    
    Экономикалық өсе    
+    Икемділік    
    Жалпы ішкі өнім    
 +   Өндірістің өсуі    
439  Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында: Секция: 2
  Қарқынды Вес вопроса: 1
    Тұрақты болады Перемешивать ответы: +
    Төмендейді    
 +   Өспейді    
 +   Жоғарыламайды    
 +   Өзгермейді    
    Нөлге тең болады    
440  Экономикалық игіліктер: Секция: 2
+   Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері Вес вопроса: 1
    Адамға қажетті шексіз ресурстар Перемешивать ответы: +
 +   Бағаны қалыптастыру процессі    
    Қоғамдағы адамдардың материалдық жағдайын қамтамасыз ету    
    Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы    
    Адамдардыңдыратын қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлар және қызметтер    
 +   Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар    
441  Өнеркәсіп революциясы мен ҒТП даму деңгейі бойынша индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция: 2
  Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асыралады Вес вопроса: 1
    Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы – материалдық емес сала Перемешивать ответы: +
    Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады    
 +   Бұл жүйеде мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы экономиканы реттеу жүзеге асады    
    Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып, жүргізіліп отырады    
 +   Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады    
+    Бұл жүйеде орталықтанған жоспарлау арқылы барлық ресурстар мен өндіріс факторлары мемлекеттің қолында болып, мемлекеттік меншіктің үстемділігі жүргізіледі    
442  Меншік: Секция: 2
  Өндірушілердің тұйықтылығы Вес вопроса: 1
    Адамның затқа қатынасы Перемешивать ответы: +
+    Заттың өзі    
    Адамдардың затты иелікке алуына байланысты бір- бірімен қатынасы    
+    Өнім өндіруге жалдамалы еңбеккерлерді пайдалану    
+    Әлеуметтік құбылыс    
  Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулығы    
443  Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция: 2
  4 есе төмендейді Вес вопроса: 1
  4 есе төмендейді Перемешивать ответы: +
 +   2 есе төмендейді    
   2 есе өседі    
    Төмендейді    
 +   Көбейеді    
    Азаяды    
444 Тепе- теңдік баға графигі көрсетеді: Секция: 2
  Артықшылықты Вес вопроса: 1
    Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің теңдігін Перемешивать ответы: +
+    Баға мен сату көлемінің арасындағы тікелей тәуелділікті көрсетеді    
    Сұраныс бағасын    
    Ұсыныс бағасын    
 +   Нарықтық баға теңдік бағадан төмен болса    
 +   Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен артады    
445  Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 3
  Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы Вес вопроса: 1
 +   Қоғамдық өндіріс Перемешивать ответы: +
    Акционерлік меншік    
    Коопертивтік және ұжымдық    
    Коллективтік меншік    
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс    
 + Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
446  Негізгі капитал дегеніміз Секция: 2
  Өндіріс тауары Вес вопроса: 1
  Айырбас құнды өндіру Перемешивать ответы: +
Құнды қағаз түріндегі капитал    
+    Өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал    
+    Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру    
    Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
 +   Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал    
 447 Рентаның түрі жер учаскелеріне алынатын төлем ретінде жер иелеріне көшіріледі: Секция: 2
Дифференциалды рента 1 және 2 Вес вопроса: 1
+   Абсолютті рента Перемешивать ответы: +
Дифференциалды рента 2    
    Еңбек факторы    
+    Капитал салым құны    
    Дифференциалды рента1    
 +   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы    
448 Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші: Секция: 2
  Жан басына шаққандағы ұлттық табыс Вес вопроса: 1
    Микроэкономикаға Перемешивать ответы: +
+    ЖҰӨ    
+    Жалпы ішкі өнім    
+    Қоғамның өндірген ұлттық өнімі    
    Макроэкономикаға    
    Ұлттық табыс    
449  Капитал айналысы: Секция: 2
  Техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін құндық құрылым өзгерістері Вес вопроса: 1
    Тұтылған және өзгермелі капиталдар қатынасы Перемешивать ответы: +
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуында    
    Капитплдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
 +   Капиталдың айналыс саласына өтуі    
 +   Капиталдың өндіріс және айнылыс саласындағы қозғалысы    
+    Өндірістің техникалық құрылымы    
450  Мемлекеттік меншік және мемлекеттік реттеу басым елдер шаруашылығының қайсысын әкімшілік- әміршілдік жүйеге жатқызуға болады: Секция: 2
  КСРО Вес вопроса: 1
+    Қытай Перемешивать ответы: +
    Ежелгі Египет    
    АҚШ    
    Ресей    
 +   Жапония    
 +  Германия    
451  Индукция ұғымы: Секция: 2
  заңдар мен категорияларды талдау Вес вопроса: 1
    бір адамның қоғамға ұсынуы Перемешивать ответы: +
 +  экономикалық терояны абстракциялық қарастыру    
    фактілерден теорияны талдап құрастыру    
    жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке көшу    
 +   жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару    
 +  жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыға    
452  әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауынан: Секция: 2
  реформалардың қателігінен Вес вопроса: 1
 +   колониялардың жаңа рөлі Перемешивать ответы: +
    инфляция деңгейінің жоғарылауы    
 +  экономикалық және территориялық бөлінуі    
   экономикалық шикізаттың сипаты    
   ұлттық экономика құрылымының бұзылуы    
 +  сатып алу қабілетінде сұраныс қажеттілігінің жоғары болуы    
453 меншікті қандай жақтарынан көруге болады:  Секция: 2
 жеке еңбек Вес вопроса: 1
 +  әлеуметтік және саяси Перемешивать ответы: +
   құқықтық және психологиялық    
   экономикалық және құқықтық    
 +  жалдамалы еңбек    
   психологиялық және экономикалық    
 +  экономикалық және пайдалық    
454  тауарлы өндіріс-бұл: Секция: 3
  нарыққа шығаруғ адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім Вес вопроса: 1
 +   еңбек өнімдері өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдану Перемешивать ответы: +
   ресурстар шығындармен сол арқылы өндірілетін тауар мен қызметтердің қатынасы    
 +  еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру    
 +  жәрмеңкеге шығару    
   өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші иелері    
   жұмыспен қамту және өнім өндіру    
455  нарықтық инфрақұрылымның түрлері: Секция: 2
 тауарлар мен қызметтер нарығы Вес вопроса: 1
 +  қаржы нарығы Перемешивать ответы: +
 +  еңбек нарығы    
 +  өндіріс факторының нарығы    
   құнды қағаздар нарығы    
   ғылыми-техникалық құралдар нарығы    
   игілік пен қызмет нарығы    
456  ұдайы өндіріс типтері: Секция: 3
+  кооперативтік және ұжымдық Вес вопроса: 1
   материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игілік Перемешивать ответы: +
   қоғамдық өндіріс    
  акционерлік меншік    
   өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
+   өндіріс процесінің көлемі мен масшатбынын еселене үзілісссіз қайталануы    
 +  жай және ұлғаймалы өндіріс    
457  негізгі капитал: Секция: 2
 өндіріс тауары Вес вопроса: 1
   өндіріс процесінде құның өзгертпейтін капитал Перемешивать ответы: +
 +  натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
 +  бірнеше өндіріс процесінде қатысатын және өз құның жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру    
   айырбас құнды өндіру    
   қосымша құнды өндіру    
 +  құнды қағаз түріндегі капитал    
458  тауар мен өндірісінің пайда болуы және даму шарттарының себептері: Секция: 3
 қаржылық мәмілелер Вес вопроса: 1
   қоғамдық еңбек бөлінісі Перемешивать ответы: +
 +  өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс    
 +  өндірушінің экономикалық тәуелділігі    
 +  ұсыныс пен сұраныс    
   таза экспорт    
   сату    
459  нарықтық экономикада мына мәселелерді жартылай нарық, жартылай үкімет шешкен кездегі экономика Секция: 2
 әділетті қоғамдық құрылыс орнату Вес вопроса: 1
   нарықтық Перемешивать ответы: +
 +  командалық    
   өтпелі    
   өндірістін ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету    
 +  дәстүрлік    
 +  аралас    
460  негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құның жою Секция: 2
 техниканы жаңарту Вес вопроса: 1
 +  өндіріс құрал жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын Перемешивать ответы: +
   моральдік тозудың 1-түрі    
   ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
 +  өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты    
 +  моралідық тозудың 2-түрі    
 +  табиғи тозу    
461  экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шаралардың бағыттары: Секция: 2
+  экономикалық өсуді жеделдетуге Вес вопроса: 1
   дәстурлі экономика Перемешивать ответы: +
   инфляция деңгейін төмендету    
 +  сұраныс қабілетін көтеру    
   таза капитализмде    
   экономиканы тұрақтандыруын қысқартуға    
 +  жоспарлы экономика    
462  биржаның негізі қыметтері Секция: 2
 бағалы қағаздардың бағасын аңықтау Вес вопроса: 1
 +  сатушылар мен сатып алушыларды бір-*бірімен кездестірді Перемешивать ответы: +
 +  өндірісте қосымша құнға қатысуы    
   сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау,  бағалы    
 + қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру    
   матеиралдық байлықтың құрылуы    
   шаруашылық саласында іскерлік белсенділік өлшегіші қызметін атқарады    
463  экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Секция: 2
  өндіріс мүмкіндік қисығының солға жылжуымен Вес вопроса: 1
    өндіріс мүмкіндік қисығының бойындағы нүктелердің жылжуымен Перемешивать ответы: +
    еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі    
 +   өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен    
 +   негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы    
 +   өндірісті ұйымдастыруымен қатар технологияның жетілдіруімен    
    өндіріс мүмкіндік қисығының тыс нүктелердің жылжыумен    
464  еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру Секция: 2
  толық өнім Вес вопроса: 1
    технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру Перемешивать ответы: +
    өндіргіш өсу    
 +   экстенсивті өсу    
    ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту    
 +   қолданылатын ресурстар сапасының өсуі    
 +   интенсивті өсу    
465  экономикалық теория: Секция: 2
  қоғамның дамуын Вес вопроса: 1
    техникалар және тауар қызметінің өндірудің тәсілдері Перемешивать ответы: +
    шектеуі ресурстарды тиімді пайдалану    
+    қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану    
 +   ұлттық нарықтың дамуын    
    экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы    
+    адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
466  нарықтық экономикалық жүйеде негізделеді: Секция: 2
  өндірушілер мен арасындағы байланыс Вес вопроса: 1
    экономикадағы идеология Перемешивать ответы: +
    еркін кәсіпкерлік қызмет    
 +   өнімді сұренысқа сай сату және өткізу    
 +   меншікке, бәсекеге    
 +   орталықтан жоспарлау    
    экономиканың көп тараптылық    
467  игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы-бұл: Секция: 2
  қауіпсіздік құқығы Вес вопроса: 1
    пайдалану құқығы Перемешивать ответы: +
    қалдық сипатты құқық    
    табысты алу құқығы    
 +   мұрагерлікке қалдыру құқығы    
 +   егемендік құқығы    
 +   басқару құқығы    
468  натуралды шаруашылықтың түсінігі: Секция: 2
  өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші Вес вопроса: 1
    ресурстар шығындармен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасындағы шаруашылық Перемешивать ответы: +
    жеке қажеттілікке өндірілген еңбек өнімдері    
 +   дәстүрлі, әкімшілік-әміршілдік, нарықтық, аралас экономика шаруашылығы    
    қоғамның белгілі бір дәуәрәндегі шаруашылық процесін жүргіщу арқылы шектеулі    
 +   ресурстарды пайдалатын өндірістік қатынастар шаруашылығы    
 +  адамдардың айырбасқа немене жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін шаруашылық    
469  нарықтың артықшылығы байланысты: Секция: 2
  тауар мен қызметті ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды Вес вопроса: 1
    нарық еңбек пен табысқа құқықөтық кепіл бермейді Перемешивать ответы: +
    өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделу    
+    қоғамға теңсіздікті туғызады    
  шешім қабылдауда, келісім ьжасауда өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіздігі    
 +    қоғамдақ өндірісті әлсіз, икемсіз, қабілетсіз кәсіпкерлерден тазартады    
 +   шығындарды азайту мен пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияны оперативті қолдану    
470  жай ұдайы өндіріс Секция: 3
  алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
    материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игілік Перемешивать ответы: +
+  жеке тұтынудың төмендеуі    
    игіліктерді өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
 +   жаңа ресурстар игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
    қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
 +   өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
471   негізгі капиталдың моральдық тозуы Секция: 2
  капиталдың ұдайы өндірісте болуы Вес вопроса: 1
    еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестің өсуіне байланысты құнның жойылуы Перемешивать ответы: +
    капиталдың айланыс саласына өтуі    
    ескі көліктердіөнімділігіжоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
+    өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құның жою    
 +   көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі    
 +  пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде    
472   шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Секция: 2
  тұрақты Вес вопроса: 1
+    ішкі Перемешивать ответы: +
    капитал    
 +   өзгермелі    
    жұмыскерлердің алатын ақша сомасы    
    орташа    
 +   тауар мен қызмет    
473  экономикалық жүйенің басты міндеттері: Секция: 2
  ақпараттық қызмет Вес вопроса: 1
    өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
 +   жекелеген экономикалық субьектілер қызметін сәйкестендіру    
    өндірістің техникалық жағдайын анықтау    
 +   баға белгілеу қызметі    
    жұмыссыздық пен инфляцияны жою    
 +   әдістемелік қызмет    
474   ұлттық шаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сөраныс: Секция: 2
  өзгеріссіз қалады Вес вопроса: 1
+    жиынтық ұсынысқа байланысты Перемешивать ответы: +
    өседі    
    потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өседі    
    өсуі де, төмендеуі де мүмкін    
 +   төмендейді    
+    нақты және потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса    
475  экономикалық цикл типтері бойынша Н.Д.Кондратьевтің «ұзын толқындары» кезенінің ұзақтылығы: Секция: 2 
  60жылдан жоғары Вес вопроса: 1
    40 жылдан жоғары Перемешивать ответы: +
 +   25-тен 40 жылға дейін    
    40-тан 60 жылға дейін    
 +   3-тен 4 жылға дейін    
    15-20 аралығы    
 +   40-60 жыл    
476  Индукция ұғымы: Секция: 2
Жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке көшу Вес вопроса: 1
    Жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыға Перемешивать ответы: +
 + Фактілерден теорияны талдап құрастыру    
  Заңдар мен категорияларды талдау    
  Жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару    
 + Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру    
 +   Бір адамның қоғамға ұсынуы    
477 ҚР-да 1991-1992ж. Мемлекетмемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді: Секция: 2
тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы Вес вопроса: 1
    нарықтық экономикаға көшуге жағдай жжасау үшін Перемешивать ответы: +
 + мемлекеттік меншіктің болуы    
  шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    
  өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаң тобын құру    
+   нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуғ түсуі    
+  мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру    
478  Игіліктерді тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы: Секция: 2
  мұрагерлікке қалдыру құқығы Вес вопроса: 1
    егемендік құқығы Перемешивать ответы: +
+    иелік ету құқығы    
  табысты алу құқығы    
    қауіпсіздік құқығы    
 +   қалдық сипатты құқық    
 +   пайдалану құқығы    
479  Тауардың қасиеті Секция: 2
  табыс көзі Вес вопроса: 1
    еңбек құқығы Перемешивать ответы: +
    айырбас құнына ие тауар    
 + өндірушінің өзі тұтынатын еңбек өнімі    
    қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар зат    
 +   тұтыну құнына ие зат    
 +   ұлттық өнім, табыс, сауда    
480  Нарықтағы тауар ұсынысы тәуелді: Секция: 2
  орташа табысқа Вес вопроса: 1
    өзара алмастырылатын тауар бағаларының өсуіне Перемешивать ответы: +
    бәсеке күресіне    
  бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға    
 +   өндірілетін тауарлар ресурстарының бағасына    
 +   сұраныс көлеміне    
 +   тұтынушылардың табысына    
481  Жай ұдайы өндіріс: Секция: 3
алтын шыгарумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
    жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +
    жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
  жеке тұтынудың төмендеуі    
 +    өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
 +   материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
+    игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
482  негігі капилтал дегеніміз: Секция: 2 
  бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру Вес вопроса: 1
    қосымша құн өндіру Перемешивать ответы: +
    құнды қағаз түріндегі капитал    
+  өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал    
 +   натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
 +   айырбас құнды өндіру    
    өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық айналдыратын капитал    
483   Тауар өндірісінің пайда болуы және даму шарттарының себептері: Секция: 3
  сату Вес вопроса: 1
    өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс Перемешивать ответы: +
 +   өндірушілердің экономикалық тәуелділігі    
 + ұсыныс пен сұраныс    
    тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік шығындар    
    қоғамдық еңбек бөлінісі    
 +   таза экспорт    
484  Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіш Секция: 3
  макроэкономика Вес вопроса: 1
 +   жалпы ішкі өнім Перемешивать ответы: +
 +   қоғамдық жиынтық өнім    
  ЖҰӨ    
 +   ұлттық табыс    
    қоғамның өндірген ұлттық өнімі    
    микроэкономика    
485  Капитал айналысы: Секция: 2
  капиталдың 3- сатыдан кезекті түрде өтуі өзгермелі түрде 3-түріне ауысуы Вес вопроса: 1
    тұтылған және өзгермелі капиталдар қатынасы Перемешивать ответы: +
    капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы    
+  капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
 +   өндірістің техникалық құрылымы    
    техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін құндық құрылым өзгерістері    
 +   капиталдың айналыс саласына өтуі    
486  Мемлекеттік меншік және мемлекеттік реттеу басым елдер шаруашылығының қайсысын әкімшілік-әміршілдік жүйеге жетқызуға болады Секция: 2
 Турция Вес вопроса: 1
    Ресей Перемешивать ответы: +
    АҚШ    
  Ежелгі Египет    
 +   Германия    
 +   Жапония    
 +   КСРО    
487  Макроэкономикалық тұрақсыздықтың бір көрінісі Секция: 2
дәстүрлік Вес вопроса: 1
    өндірістік тауар мен қызметтің бағасының өсуі Перемешивать ответы: +
 +   командалық    
  нарықтық    
    аралас    
 +   инфляция    
+    жұмыссыздық    
488  Әкімшілдік-әміршілдік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары: Секция: 2
  мемлекеттік ішкі сауда олигополиясын құру Вес вопроса: 1
    ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру Перемешивать ответы: +
 +   мемлекеттік сыртқы сауда монополиясын құру    
  халық шаруашылығы (экономик еркін бәсекеге негізделген нарықтық механизм арқылы реттеу мен басқару    
    өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы    
+    мемлекеттік сыртқы сауданың таза монополиясын құру    
 +   мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру    
489  Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Секция: 2 
  негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы Вес вопроса: 1
 +   өндіріс мүмкіндік қисығының бойындағы бір нүктеден екінші нүктеге жылжуымен Перемешивать ответы: +
    өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен    
 + өндіріс мүмкіндік қисығынан тыс нүктелердің жылжуымен    
    өндіріс мүмкіндік қисығының солға жылжуымен    
    өндірісті ұйымдастырумен қатар технологияның жетілдірілуі    
 +   еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі    
490  Экономикалық игіліктер дегеніміз: Секция: 2 
+   бағаны қалыптастыру процесі Вес вопроса: 1
    экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы Перемешивать ответы: +
    техникалар мен тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері    
  адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
 +   қоғамдағы адамдардың материалдық жағдайын қамтамасыз ету    
    қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар    
 +   адамға қажетті шексіз ресурстар    
491  Нарықтың кемшілігі көрінеді: Секция: 2
  нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді Вес вопроса: 1
+    шығындарды азайту және пайданы көбейту мақматымен жаңа технологияларды оперативті қолдануы Перемешивать ответы: +
    қоғамда теңсіздікті туғызады    
 + нарық әлеуметтік қажетті тауарларды өндіруге емес, ол ақшасы бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған    
     шешім қабылдауда, келісім жасауда өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіздігі    
    өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделуі    
 +   тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды    
492  Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшінқолдану құқығы-бұл: Секция: 2 
+   иелік ету құқығы Вес вопроса: 1
    қауіпсіздік құқығы Перемешивать ответы: +
    басқару құқығы    
  қалдық сипатты құқық    
  егемендік құқығы    
 +    табысты алу құқығы    
 +   пайдалану құқығы    
493  Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшінқолдану құқығы-бұл: Секция: 2
+   иелік ету құқығы Вес вопроса: 1
    қауіпсіздік құқығы Перемешивать ответы: +
    басқару құқығы    
  қалдық сипатты құқық    
    егемендік құқығы    
+     табысты алу құқығы    
 +   пайдалану құқығы    
494  тауарлы шарувшылықтың пайда болу шарттарына: Секция: 2
+ тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы Вес вопроса: 1
+  табыс көзі Перемешивать ответы: +
  ұлттық қаржы, қоғамдық табыс    
  шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресустарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    
  адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалануы    
  нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа(сатуғ түсуі    
 +    жеке меншіктің болуы    
495  Сұраныс: Секция: 2
  өнімнің нақты бағасының тепе-теңдігі Вес вопроса: 1
    белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну Перемешивать ответы: +
    барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі    
  тауарға баға төмендегенде тұтынушы оны көп мөлшерде сатып алу    
 +   сұраныс ақшалай қамтамасыз етілген тұтынушының қажеттілігі мен сұраныс төлем қабілеттілігі    
 +   құндық тұрғыдан сұраныс осы қажетті тауарлардың санасын құрайды    
 +   сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі    
496  Ұдайы өндіріс типтері: Секция: 3
 материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Вес вопроса: 1
    кооперативтік және ұжымдық Перемешивать ответы: +
    акционерлік меншік    
  жай және ұлғаймалы өндіріс    
 +   өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
 +   коллективтік меншік    
 +   өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
497  Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция: 2
  өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты Вес вопроса: 1
    капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты Перемешивать ответы: +
    капиталдың айналыс салаасына өтуіне байланысты    
+  құнның қалыптасуына байланысты    
+    өндірістің техникалық құрылымына байланысты    
    құнның дайын тауарға айналдырылуына байланысты    
 +   материалдық байлықтың құрылуына байланысты    
498  Жалақы есептеледі: Секция: 2
  материалдарда Вес вопроса: 1
    кәсіпорынның таза субсидияларында Перемешивать ответы: +
+   тұрақты шығын    
  шекті шығында    
    ЖҰӨ-нің шығысында    
 +   ЖҰӨ-нің табысында    
+    инвестицияларда    
499  Ұлттық байлық дегеніміз: Секция: 2
+   мемлекеттің нарық механизмдеріне араласуы Вес вопроса: 1
    өндіріс құрал-жабдықтары, жиналған мүліктер, табиғи ресурстар, материалдық және мәдени құндылықтар Перемешивать ответы: +
+    өндіріс факторларын қадағалау    
  табиғи ресурстар мен адам ресурстары    
+    мемлекеттік меншіктің үстемділігі    
    өндірілген және жинақталған мәдени құндылықтар тиімділігі    
    табиғи ресурстар мен мәдени құндылықтар    
500  Ұлттық шаруашылақта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Секция: 2
+   потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өседі Вес вопроса: 1
    Төмендейді Перемешивать ответы: +
 +   жиынтық ұсынысқа байланысты    
 
 
 
 
  экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды       өзгеріссіз қалады    +   өседі       өсуі де төмендеуі де мүмкін   501 Кузнецтің экономикалық цикл тинтерінің ұзақтылығы: Секция:  2
  15-тен 20 жылға дейін
Вес вопроса: 1
 +   25 жылға дейін
Перемешивать ответы: +
    40-тан 60 жылға дейін
   
+  18 жылдан жоғары
   
    25-тен 40 жылға дейін
   
  3-тен 4 жылға дейін
   
 +   18-25 жыл    
502 Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция:  1
    Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру
Вес вопроса: 1
 +   тұрақты іс-әрекеттер арасындағы қатынастардың көрінісі
Перемешивать ответы: +
    табысы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру
   
    айналым, төлем, қор жинау құралы
   
    фактілерден теорияны талдап құрастыру
   
+    заңдар мен категорияларды талдау
   
+    экономикалык заңдардың орындалуын қадағалау    
503 ҚР нарықтық экономикаға көшудегі өтпелі экономикадан ерекшеліктері Секция:  1
    ірі машиналық өндіріске дамыған тауар – ақша қатынастары Вес вопроса: 1
    мемлекеттік экономикалық бағдарламаны жасау мен өткеру арқылы қысқа, орта, ұзақ мерзімді міндеттерді шешуге атсалысуы Перемешивать ответы: +
 +   мемлекеттік егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асыруы    
 +   әлемдік тәжірибедегі қоғамдық меншіктегі жоспаплы экономикалық жүйеден, жеке және аралас меншік түрінде жүзеге асыруы    
    негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы материалдық емес сала    
    макроэкономикалық процестерді мемлекеттің реттеуі тікелей және жанама тәсіл арқылы жүргізілуі    
 +  халықаралық тәжірибедегі Жапония мен Оңтүстік Кореядағы басқарудың әкімшілік-әміршілік элементін қолдануы    
504 Меншіктің анықтамасы Секция:  1
 +   адамға байланысты туындайтын қарым-қатынас Вес вопроса: 1
    еңбек өңімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру Перемешивать ответы: +
    адамдардың субъективтік мүдделерін және сана-сезімдерін анықтайды    
    өндірілген еңбек өнімдерін және жұмысшы күші иелері    
 +   адамдардың арасындағы әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар    
    материалдық игіліктерді айырбастау жөніндегі қатынастар    
 +  адамдардың арасындағы меншік иесін анықтайтын қатынастар    
505 Тауардың қасиеті: Секция:  10
    табыстың көзі Вес вопроса: 1
    ұлттық қаржы, қоғамдық табыс Перемешивать ответы: +
 +   тұтыну құнына ие зат    
+    қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар зат    
    ұлттық өнім, табыс, сауда    
  еңбек құралы    
 +   айырбас құнына ие тауар    
506 Нарықтық инфрақұрылымның түрлері: Секция:  1
    игіліктер мен қызметтер нарығы Вес вопроса: 1
    өндіріс құралының нарығы Перемешивать ответы: +
    құнды қағаздар нарығы    
    ғылыми-техникалық құралдар нарығы    
 +   еңбек нарығы    
 +   тауарлар мен қызметтер нарығы    
 +   қаржы нарығы    
507 Ұдайы өндіріс типтері
Секция:  2
 +   өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі Вес вопроса: 1
 +   жай және ұлғаймалы өндіріс Перемешивать ответы: +
    кооперативтік және ұжымдық    
    материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
 +   өндіріс процесінің көлемі мен машстабының еселене үзіліссіз қайталануы    
    коллективтік меншік    
    акционерлік меншік    
508 Негізгі капиталдың моральдық тозуы
Секция:  4
    капиталдың айналыс саласын өтуі Вес вопроса: 1
 +   өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою Перемешивать ответы: +
    еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестің өсуіне байланысты йылуы    
    капиталдың ұдайы өндірісте болуы    
 +   пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде    
 +   ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
    капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
509  Өндіріс шығындары: Секция:  2
 +   ресурстарға жұмсалатын шығындар Вес вопроса: 1
    ішкі Перемешивать ответы: +
 +   өндіріс және жарнама шығындары    
    қажетті тауарға шығын    
    орташа    
 +   өндіріске және тауарға жұмсалатын шығын    
    тұрақты    
510  Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші:
Секция:  3
+    микроэкономикаға Вес вопроса: 1
 +   жалпы ішкі өнім Перемешивать ответы: +
 +   ЖҰӨ    
    қоғамдық жиынтық өнім    
    жан басына шаққандағы ұлттық табыс    
    қоғамның өндірген ұлттық өнімі    
    макроэкономикаға    
511  Жиынтық сұраныс қисығын көрсететін байланыс: Секция:  2
+    бағаның өзгеру әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі Вес вопроса: 1
    ұлттық ақша бірлігінің валюта курсы төмендесе Перемешивать ответы: +
    өндірілген және тұтынылған нақты түрдегі ЖҰӨ көлемі арасындағы    
    тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жиынтық шығындар мен деңгейі арасында    
 + Өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі арасында    
    тұтынушыларды қанағаттандыратын бағы деңгейі мен өндірушілерді қанағаттандыратын баға деңгейі арсында    
 +  сұраныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді    
512  Экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары:
Секция:  3
 +   инфляция деңгейін төмендету Вес вопроса: 1
    эконмикалық өсуді жеделдетуге Перемешивать ответы: +
 +   экономиканы тұрақтандыруға    
 +   өндірістің құлдырауын қысқартуға    
    жоспарлы экономика    
    сұраныс қабілетін көтеру    
    дәстүрлі экономика    
513  ҚР еңбек нарығын мемлекеттік реттеу: Секция:  1
 +   еңбек қатынастарын заңды – құқықтық нормалармен қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
    ұзақ мерзімдегі жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкеледі Перемешивать ответы: +
    еңбек нарығында бәсекелестік қабілетін жоғлтады    
 + жаңа жұмыс орнын құру және еңбек биржасы арқылы жұмыссыз адамдарға басқа жаңа мaмандықтарды игеруге біліктілікті көтеруге көмектесу    
   жұмыссыздықтардың әлеуметтік қоғалуын қаматамасыз ете алмау    
+    икемді еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдужасау және барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере отырып толық есепке алу    
    жұмыспен толық қамтылған жағдайда жұмыссыздықтың белгілі бір деңгейіндегі қажетті және заңды процесстері    
514 Жылдық есептеудегі ЖҰӨ өзгеруінің қарқыны жоғары болса онда-ол: Секция: 1
    сақтанушы Вес вопроса: 1
    икемділік Перемешивать ответы: +
    өндірісі көлемін өлщеген кезде қос есепті болдырмау    
 +  экокномикалық өсу    
    алыпсатарлық    
 +   өндірістің өсуі    
 +   жалпы ішкі өнім    
515  Әкімшілік-әміршілдік жүйеден нарықтық экокномикаға өтудің негізгі мақсаттары: Секция:  1
    мемлекеттік ішкі сауда олигополиясын құру Вес вопроса: 1
 +   мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру Перемешивать ответы: +
    мемлекеттік сыртқы сауда монополисын құру    
 +   ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру    
    халық шаруашылығы (экономик еркін бәсекеге негізделген нарықтық механизм арқылы реттеу мен басқару    
    мемлекеттік сыртқы сауданың таза монополиясын құру    
 +   өндірістік өнімдер ресурстарға жеке меншіктін болуы    
516  Экономиканың негізгі ұғымы:
Секция:  1
  бағаны қалыптастыру процесі Вес вопроса: 1
 +  кономиканы басқарудың шаруашылық субъектісін бақылау жиынтығы Перемешивать ответы: +
 +   адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыружәне ресурстарды тиімді пайдалану    
    адамның қоғамға қатынасы    
    шаруашылық процестерін жүргізуде шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар жиынтығы    
 +   адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану    
    қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынастар    
517  Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция:  1
    аралас Вес вопроса: 1
 +   әкәмшәләк-әміршілік Перемешивать ответы: +
 +   басқарушылық-әкімшілік    
    нарықтық    
    индустриялды    
    дәстүрлі    
 +   барлық ресурстар мен факторлар мемлекеттің қолында    
518  Игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы – бұл: Секция: 1 
    қалдық сипатты құқық Вес вопроса: 1
 +   мұрагерлікке қалдыру құқығы Перемешивать ответы: +
    пайдалану құқығы    
    иелік ету құқығы    
    қауіпсіздік құқығы    
 +   басқару құқығы    
 +  егемендік құқығы    
519  тауарлы өндіріс – бұл: Секция:  10
    өндірілген еңбек өнімдерін өндіріс құралдарының иесі Вес вопроса: 1
 +   ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы Перемешивать ответы: +
    жәрменкеге шақыру    
    жұмыспен қамту және өнім өндіру    
    еңбек өнімдері өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдкну    
+    еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру    
 +   нарыққа шығаруға адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім    
520 Тепе-теңдік баға графигі көрсетеді: Секция:  11
  сұраныс пен ұсыныс нүктесін Вес вопроса: 1
    ұсыныс бағасын Перемешивать ответы: +
 +   нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен артады    
    баға мен сату көлемінің арасындағы тікелей тәуелділікті көрсетеді    
    артылықшылықты    
 +   сұраныс көлемі мен ұсыныс көлімінің теңдігін    
+    нарықтық баға теңдік бағадан төмен болса, сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен артады    
521  Жай ұдайы өндіріс: Секция:  2
    жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
 +   материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Перемешивать ответы: +
    алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
    жеке тұтынудың төмендеуі    
    қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
+    игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
 + өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
522  Негізгі капитал дегеніміз: Секция:  4
    өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал Вес вопроса: 1
 +   құнды қағаз түріндегі капитал Перемешивать ответы: +
    айырбас құнды өндіру    
 +   өндіріс процесіндегі құнын өзгертпейтін капитал    
    өндіріс тауары    
    бірнеше өндіріс процесіне қатынасатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру    
 +   натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
523  Пайда ұғымы:
Секция:  12
    капитал құны Вес вопроса: 1
    кәсіпкерлік тәуекелдіктің құны Перемешивать ответы: +
 +   жұмыскерлердің ақша сомасы    
 +   тауар мен қызмет көлемін көбейту    
 +   тауарлардың сатылуынан ақша қаражатының артылуы    
    еңбек құны    
    капиталдың азаюнан    
524  Ұлттық байлық дегеніміз
Секция:  14
    мемлекеттік меншіктің үстетемділігі Вес вопроса: 1
 +   табиғи ресурстар мен адам ресурстары Перемешивать ответы: +
    мемлекеттің нарық механизмдеріне араласуы    
 +   табиғи ресурстардың пайдалылығы    
    өндірілген және жинақталған мәдени құндылықт тиімділігі    
    өндіріс құрал-жабдықтары, жиналған мүліктер, табиғи ресурстар, материалдық және мәдени құндылықтар    
 +  табиғи ресурсатр мен мәдени құндылықтар    
525  Капитал айналысы: Секция:  14
    өндірістің техникалыққ құрылымы Вес вопроса: 1
 +   капиталдың айналыс саласына өтуі Перемешивать ответы: +
    техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін құндық құрылым өзгерістері    
    тұтылған және өзгермелі капиталдар қатынасы    
 +   капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы    
 +   капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
    капиталдың ұдайы өндірісте болуында    
526  Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай: Секция:  11
    монопсония Вес вопроса: 1
 + онополия  Перемешивать ответы: +
    олтгополия    
 +   бір фирманың үстемдігі    
    сұраныс қабілетін көтеру    
 +   таза монополия    
    дәстүрлі экономика    
527 Экономиялық игіліктер дегеніміз Секция:  1
  Қоғамдағы адамдардың материалдық жағдайын қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
+  Адамға қажетті шексіз ресурстар Перемешивать ответы: +
  Ресурстар шығындарымен өндірілген тауар мен қызмет қатынасы    
  Бағаны қалыптастыру процесі    
+   Адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
  Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері    
 + Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар    
528 ҚР-да 1991-1992ж. Мемлект меншігінің реформасы қалай жүргізілді: Секция:  1
 +  Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін Вес вопроса: 1
   Мемлекеттік меншіктің болуы Перемешивать ответы: +
   Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы    
+   Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаңа тобын құру    
   Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурсьарды пайдаланатын өндірістік қатынастар    
 +  Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру    
   Табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндіріс құрал жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі    
529 Меншіктің анықтамасы Секция:  1
   Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру Вес вопроса: 1
   Адамдардың субъективтік мүдделерін және сана сезімдерін анықтайды Перемешивать ответы: +
 +  Адамға байланысты туындайтын қарым қатынас    
   Материалдық игіліктерді айырбастау жөніндегі қатынастар    
 +  Адамдар арасындағы әлеуметтік экономикалық қатынастар    
   Адамдардың өндіріс құрал жабдықтарын иемдену, пайдалану қатынастарын экономикалық жағынан жүзеге асыру    
 +  Адамдар арасындағы меншік иесін анықтайтын қатынастар    
530 Тауардың тұтыну құны дегеніміз: Секция:  10
   Айырбас құны Вес вопроса: 1
   Табыс көзі Перемешивать ответы: +
   Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс    
 +  Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі    
   Еңбек құралы    
 +  Қажеттілікті қамтамасыз ету    
 +  Тауардың пайдалылығы, адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті    
531 Ұсыныс: Секция:  2
 +  Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну Вес вопроса: 1
 +  Өндірушінің белгілі бір бағамен нарықта сатуға дайындаған тауарларының саны Перемешивать ответы: +
   Сату мен сатып алу арасындағы тепе теңдікті қалыптастыратын бағалар    
   Өнімнің нақты бағасы    
   Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі    
 +  Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас    
   Тауардың бағасы өскен сайын оның дайындаған санының молаюы    
532 Жай ұдайы өндіріс Секция:  2
   Жеке тұтынудың төмендеуі Вес вопроса: 1
   Жылдан жылға өндіріс мөлшері Перемешивать ответы: +
   Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
 +  Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласыжатады    
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгерген жайын    
+   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін өажетті игіліктер    
   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
533 Негізгі капиталдың моральдық тозуы: Секция:  4
 +  Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру Вес вопроса: 1
   Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі Перемешивать ответы: +
   Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
 +   Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою    
+   Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде    
   Капиталдың ұдайы өндірісте болуы    
   Капиталдың айналыс саласына өтуі    
534 Жалақы есептеледі: Секция:  8
   Шекті шығында Вес вопроса: 1
 +  Инвестицияларда Перемешивать ответы: +
   Таза экспортта    
   Материалдарда    
 +  ЖҰӨ нің табысында    
 +  Кәсіпорынның таза субсидияларында    
   ЖҰӨ нің шығысында    
535 Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субъект мемлекет келсе болса, онда бұл: Секция:  1
   Нарықтық экономика Вес вопроса: 1
+   Әміршіл әкімшілдік Перемешивать ответы: +
   Нарықтық реттеуші экономика    
   Аралас экономика    
 +  Жоспарлы экономика    
   Дәстүрлі жүйе    
 +  Орталықтан басқарылатын экономика    
536 Макроэкономикалық жағдайында Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша: Секция:  2
 +  Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады Вес вопроса: 1
   Тауарларға және ресурстарға баға тұрақты Перемешивать ответы: +
   Өндіріс факторларының запастары өзгермейді    
   Салалық нарықтарда артықшылық ұсыныс және сұраныс болмайды    
   Нарықтың барлығында да жетілмеген бәсеке күрес болады    
 +  Нақты және потенциялды ЖҰӨ көмегі тең болса    
 +  Экономикалық толық жұмыс бастылық    
537 Экономикалық цикл типтері бойынша Н.Д. Кондратьевтің «ұзын толқындары» кезеңінің ұзақтылығы Секция:  2
    25-тен 40 жылға дейін Вес вопроса: 1
    15-тен 20 жылға дейін. Перемешивать ответы: +
+    Қырық жылдан жоғары.    
 +   40 тан 60 жылға дейін.    
    17 ден 19 ға дейін.    
    Алпыс жылдан жоғары.    
 +   40-60 ж.    
538 Ашық инфляция қандай формаға бөлін Секция:  2
  Қағаз ақша, бағаның өсуі  Вес вопроса: 1
    Өмір сүру құны Перемешивать ответы: +
    Ақша құндылығы мен қабілеттілігінің төмендеуі    
 +   Болжау, күткен, күтпеген инфляция    
    Жұмыс, ақша, сұраныс тауар инфляция    
 +   Сұраныс, шығын, құрылымдық инфляция    
 +   Баяу, қарқынды, ұшқыр инфляция    
539 Экономикалық өсу дегеніміз Секция:  2
    Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы Вес вопроса: 1
    Өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістері Перемешивать ответы: +
 +   Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі    
 +   Ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі    
 +   Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты    
    Нені, қалай және кімге өндіру    
    Техникалар және тауар мен қызметтерін өндірудің тәсілдері    
540 Экономикалық өсу факторлары: Секция:  2
 +   Сұраныс Вес вопроса: 1
    Еңбек Перемешивать ответы: +
    Өндіріс    
    Айырбас    
 +   Тікелей    
 +   Жанама    
    Бөлу    
541 Экономикалық теория қоғамдық ғылым ретінде үш сураққа жауап беруі тиіс, олар Секция:  1
+    Қалай өндіру керек
Вес вопроса: 1
    Қандай ресустар
Перемешивать ответы: +
    Сен үшін ресурстар қажет пе
   
+    Кім үшін өндіру керек
   
    Қандай тауарлар қажет
   
    Қандай технологияны пайдалану қажет
   
+    Не өндіру керек    
542 Барлық экономикалық жүйелерді қалыптастырудың негізгі мәселесі ол: Секция:  1
 +   Тұтынушының ұсынысы Вес вопроса: 1
    Инвестиция құю Перемешивать ответы: +
    Қарым қатынасы    
 +   Тауарлы шаруашылықты күшейту    
    Айырбас құны    
    Сиректілігі    
 +   Өндірісті ұлғайту    
543 Игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы бұл: Секция:  2
    Пайдалану құқығы Вес вопроса: 1
    Иелік ету құқығы Перемешивать ответы: +
 +   Егемендік құқығы    
 +   Басқару құқығы    
   Қауіпсіздік кұқығы    
   Қалдық сипатты құқық    
 +  Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
544 Нарықтық шаруашылықтың қызмет етуіне кедергі болатын шарттарды атаңыз: Секция:  2
 +  Тауар санының және көлемінің азаюы Вес вопроса: 1
   Бағаны ырықтандыру Перемешивать ответы: +
   Қоғамдық еңбек бөлінісі    
   Кәсіпкерлік субъектілерінің еріктілігі    
   Әрбір тауардың икемділік мөлшері    
 +  Өндіру мен бөлуді басқарудың қатаң жүйесі    
 +  Экономика субъектілерінің экономикалық оқшаулануы    
545 Нарық субъектілеріне жататындар: Секция:  2
   Үкімет Вес вопроса: 1
   Еңбек Перемешивать ответы: +
 +  Мемлекет    
 +  Сатушылыр мен сатып алушылыр    
   Кәсіпкерлер    
 +  Үй шаруашылығы    
   Ақша
   
546 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  2
   Коллективтік меншік
Вес вопроса: 1
   Қоғамдық өндіріс
Перемешивать ответы: +
+   Жай және ұлғаймалы өндіріс
   
   Акционерлік меншік
   
   Кооперативтік және ұжымдық
   
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы
   
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
547  Капиталдың негізгі жіне айнымалы болып бөлінуіне тән белгілер: Секция:  4
   Қарыз Вес вопроса: 1
   Өндірістік Перемешивать ответы: +
   Акционерлік меншік    
   Коллективтік меншік    
+   Ақшалай    
+   Тауарлы ақша    
 +  Тауарлы    
548 Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Секция:  7
   Жұмыскерлердің алатын ақша сомасы
Вес вопроса: 1
   Шекті
Перемешивать ответы: +
   Ішкі
   
 +  Капитал
   
+   Тауар мен қызмет
   
   Орташа    
+   Тұрақты    
549 Ұлттық экономикалық жүйе қоғамдық өндірістің динамикалық өсіп өркендеуіне экономикалық дәрежеде талдау жасайды: Секция:  2
   Ақпараттық қызмет
Вес вопроса: 1
   Тұтынушылар шығысы
Перемешивать ответы: +
   Инвестициялар мен мемлекеттік шығыстар
   
+   Тауарлар мен қызметтердің таза экспопты
   
+   Ресурстарға жұмсалатын шығындар
   
   Жиынтық инвестициялар
   
 +  Микро және макроэкономика
   
550 Жиынтық сұраныс қисығын көрсететін байланыс: Секция:  2
   Баға деңгейімен сатушылар арасында Вес вопроса: 1
   Өндірілген және тұтынылған нақты түрдегі ЖҰӨ көлемі арасындағы Перемешивать ответы: +
 +  Өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі арасында    
   Тұтынушыларды қанағаттандыратын баға деңгейі мен өндірушілерді қанағаттандыратын баға деңгейі арасында
   
 +  Бағаның өзгеру әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі    
   Тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жиынтық шығындар мен деңгейі арасында    
 +  Сұраныс қисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді    
551 Экономикалық цикл типтері бойынша К.Жуглярдың «орташа толқындарының» ұзақтығы: Секция:  2
   17-ден 19жылға дейін Вес вопроса: 1
 +  10жылға дейін Перемешивать ответы: +
   40-тан 60жылға дейін    
 +  Он жыл    
   15-тен 20жылға дейін
   
   25-тен 40жылға дейін    
 +  1-ден 10жылға дейін    
552 Қазіргі нарықтық экономиканың қоғамдағы пайдалылық рөлі:
Секция:  1
   Адамдардың тәуекелге бармауы Вес вопроса: 1
   тұтынушы егемендік құқығын бұзуы Перемешивать ответы: +
   Экономикалық өсуді қамтамасыз ету.    
 +  Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланы
   
 Өндіруші егемендік құқығын бұзуы.    
 +  Шағын және орта бизнестің ұлғаюы.
   
 +  Жеке меншіктің дамуы.
   
553 Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауын: Секция:  1
 +  Реформалардың қателігінен Вес вопроса: 1
   Колониялардың жаңа рөлі Перемешивать ответы: +
   Экономикалық және терреториялық бөлінуі    
 +  Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы    
  Әлемнің экономикалық және территориялық бөлінуі.
     
   Сатып алу қабілетінде сұраныс қажеттілігінің жоғары болуы    
 +  Инфляция деңгейінің жоғарылануы.
   
554 Меншік субъектісі Секция:  2
 +  Адам Вес вопроса: 1
   Бағалы қағаздар Перемешивать ответы: +
 +  Мемлекет    
   Ғимараттар    
   Өндіріс құрал-жабдықтары    
   Табиғи ресурстар    
 +  Басқару органдары    
555 Тауар-бұл Секция:  8
   Еңбек нәтижесі Вес вопроса: 1
   Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі Перемешивать ответы: +
   Төлем құралының бірі.
   
 +  Еңбек шығыны    
+   Ақшаға айырбас заттың бірі    
 Жаңа құн.
   
 +  Айналым құралының бірі    
556 Сұраныс пен ұсыныс деңгейінің ара-қатынасындағы тепе-теңдік баға: Секция:  2
 +  Сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысуы арқылы пайда болған баға Вес вопроса: 1
   Нарықтағы сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігін қалыптастыратын баға Перемешивать ответы: +
   Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну    
   Өнімнің нақты бағасы    
   Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығы бағасы аңықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі    
 +  Тауардың бағасы мен көлемінің киылысуы    
 +  Сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысқан тепе-теңдік нүктесі.
   
557 Жай ұдайы өндіріс: Секция:  2
   Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
   Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +
 +  Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады    
   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
+   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
   Жеке тұтынудың төмендеуі    
 +  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
558 Капиталдың негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тәң белгілер:
Секция:  4
+   Тауарлы ақша
Вес вопроса: 1
   Өндірістік
Перемешивать ответы: +
   Қарыз
   
   Акционерлік меншік
   
 +  Коллективтік меншік
   
   Ақшалай
   
 +  Тауарлы    
559 Жер бағасы жүзеге асады: Секция:  9
   Еңбек факторы арқылы Вес вопроса: 1
   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы мен сұранысы арқылы
Перемешивать ответы: +
    Ссудалық пайыз ставкасы арқылы
   
 +  Бөлу және рента өлшемі арқылы
   
 +  Жерге ұсыныс арқылы
   
   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсыныс арқылы
   
 +  Жерге сұраныс арқылы
   
560 Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады:
Секция:  2
   Танушы
Вес вопроса: 1
 +  Макроэкономикалық
Перемешивать ответы: +
+  Микроэкономикалық
   
   Экономиканың көпукладтылығы
   
 +  Позитивті
   
   Орталықтан жоспарлау
   
 +  Нормативі
   
561 Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөлік
Секция:  2
   Бағаның өзгеруінен ұсыныстың көлемінің өзгеруі
Вес вопроса: 1
   Вертикалды сызықпен берілген
Перемешивать ответы: +
 +  Теріс сызықпен берілген
   
   Горизонталды сызықпен берілген
   
 +  Ұсыныс кисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді
   
 +  Қисық сызықпен берілген    
   Оңды сызықты көрсетеді    
562 Экономикалык реттеудің ауыткуларға қарсы шараларының бағыттары:
Секция:  1
   Экономикалық өсуді жеделдетуге
Вес вопроса: 1
   Дәстүрлі экономика
Перемешивать ответы: +
   Таза капитализмде
   
 +  Инфляция денгейін төмендету
   
 +  Өндірістің кұлдырауын кысқартуға
   
   Сұраныс қабілетін көтеру
   
 +  Экономиканы тұрақтандыруға    
563 Инфляция кешенді себептерден туындайды, олардың ең маңыздысы мыналар:
Секция:  2
   Кейбір өндірушілердің монополиялық жағдайда болуы , яғни олардың өзінің өніміне жоғары баға кою
Вес вопроса: 1
   Ақшаның құны төмендеуіне байланысты
Перемешивать ответы: +
   Өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат,материалдар,жалақы шығындарының өсуі.
   
   Халықтың сатып алу қабілеті төмендейді.
   
 +  Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, шығындардың түсімдерден асуы    
 +  Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің қысқару, тауар тапшылығы
   
 +   айналымдағы ақша көлемінің бұзылуы    
564 Таза
инвестициялар экономикалық өсу жағдайында
Секция:  9
   Өзгереді Вес вопроса: 1
+   Жоғарлайды Перемешивать ответы: +
   Өзгермейді    
   Нөлге тең.
   
   Нөлден төмен.
   
 +  Өседі.
   
 +  Капиталды өсіру.    
565 Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады
Секция:  2
   Өндіріс мүмкіндік қисығынан тыс нүктелердің жылжумын Вес вопроса: 1
   Өндірісті ұйымдастырумен қатар технологияның жетілдірілуі Перемешивать ответы: +
   Өндіріс мүмкіндік қисығының бойындағы нүктелердің жылжуымен    
 +  Өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен    
 +  Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық кұрамының жақсаруы    
 +  Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі    
   Өндіріс мүмкіндік қисығының солға жылжуымен.
   
566 Экономикалық заңдылықтардың функциялары:
Секция:  2
 +  Тұрақты іс-әрекеттер арасындағы қатынастардың көрінісі.
Вес вопроса: 1
   Кәсіпкерлер арасындағы пайданы бөлу Перемешивать ответы: +
   Табысы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру    
   Айналым,төлем,қор жинау құралы    
 +  Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау.
   
   Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру.
   
 +  Заңдар мен категорияларды талдау    
567 Өнеркәсіп революциясыц мен ҒТП даму деңгейі бойынша индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция:  2
   Бұл жүйеде орталықтанған жоспарлау барлық ресурстар мен өндіріс факторларф мемлекеттің қолында болып,мемлекеттік меншіктің үстемділігі жүргізіледі Вес вопроса: 1
   Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі жәнә ұлттық экономиканы жүзеге асырылады Перемешивать ответы: +
 +  Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады    
   Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады,экономиканың бастаушы саласы-материалдық емес сала    
   Бұл жүйе ірі машиналық өндіріске дамыған тауар-ақша қатынастарына негізделеді.
   
+   Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады.
   
 +  Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынща жалғасып,жүргізіліп отырады    
568 Меншіктің анықтамасы: Секция:  1
 +  Адамадардың арасындағы меншік иесін анықтайтын қатынастар Вес вопроса: 1
   Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру Перемешивать ответы: +
   Адамдардың өндіріс-құрал жабдықтарын иемдену,пайдалану қатынастарын экономикалық жағынан жүзеге асыру    
   өндірілген еңбек өнімдерін және жұмысшы күші иелері    
   Материалдық игіліктерді айырбастау жөніндегі қатынастар    
 +  Адамдардың арасындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар    
 +  Адамға байланысты туындайтын қарым-қатынас    
569 Нарықтық шаруашылықтын қызмет етуіне кедергі болатын шарттарды атаңыз: Секция:  1
   Кәсіпкерлік субъектілердің еріктілігі Вес вопроса: 1
 +  Тауар сананың және көлемінің азаюы Перемешивать ответы: +
   Әрбір тауардың икемділік молшері    
 Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас    
   Бағаны ырықтандыру    
 +  Өндіру мен бөлуді басқарудың қатаң жүйесі.
   
 +  Экономика субъектілерінің экономикалық оқшаулануы    
570 нарықтың артықшылығы байланысты: Секция:  1
 +  Шешім қабылдауда,келісім жасауда өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіздігі Вес вопроса: 1
 +  Өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделуі.
Перемешивать ответы: +
   Қоғамда теңсіздікті туғызады    
 +  Шығындарды азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті қолдануы    
   Нарық әлеуметтік қажетті тауарларды өндіруге емес,ол ақшасы бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған    
   Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды    
   Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді.
   
571 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3
+   Өндіріс процестерінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі.
Вес вопроса: 1
   Қоғамдық өндіріс Перемешивать ответы: +
+   Жай және ұлғаймалы өндірі
   
   Коллективтік меншік    
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер.
   
   Акционерлік меншік    
572 Негізгі және айнамалы капиталдың бөліну себептері: Секция:  4
 +  Құнның қалыптасуына байланысты Вес вопроса: 1
   Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты Перемешивать ответы: +
   Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
 +  Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
   Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
   Өндірістің техникалық құрылымына байланысты.
   
 +  материалдық байлықтың құрылуына байланысты    
573  Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Секция:  8
 +  Тауар мен қызмет Вес вопроса: 1
   Шекті Перемешивать ответы: +
   Ішкі    
 +  Тұрақты    
   Жұмыскерлердің алатын ақша сомасы.    
   Өзгермелі    
 +  Капитал    
574 Ұлттық экономикалық жүйені қалыптастыруда туындайтын сұрақтар: Секция:  1
   Кім,неге,кім үшін.
Вес вопроса: 1
   Өзгерген жағдайларда бейімделе ала ма Перемешивать ответы: +
 +  Не,қалай,қанша өндіру керек.
   
+   Нені,қалай,кім үшін.
   
   Қашан,неге,қайд
   
 +  Кім үшін,не үшін,қалай өндіру керек.
   
   Жұмыссыздық пен инфляция себептері қандай    
575 Микроэкономикалық жағдайында Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша: Секция:  2
   Нарықтың барлығында да жетілген бәсеке күрес болады Вес вопроса: 1
 +  Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса Перемешивать ответы: +
 +  Нақты эәне потенциалды ЖҰӨ-нің тең болса    
 +  Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады    
   Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өссе    
   Салалық нарықтарда артықшылық ұсыныс және сұраныс болмайды    
   Тауарларға және ресурстарға баға тұрақты.    
576 Экономикалық цикл типтері бойынша К.Жуглярдың "орташа толқындарының" ұзақтылығы: Секция:  2
   17-ден 19 жылға дейін Вес вопроса: 1
   25-тен 40 жылға дейін Перемешивать ответы: +
   15-тен 20 жылға дейін    
 +  Он жыл    
 +  10 жылға дейін    
 + 1-ден 10 жылға дейін     
  он бір жыл     
577 Дедукция: Секция:  2
    Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру Вес вопроса: 1
    Заңдар мен категорияларды талдау Перемешивать ответы: +
    Экстраполяция (болжау), баланстық    
 + Жалпы функционалды бөлшектеу әдістері    
+    Экономика – математикалық модельдер әдісі    
     Жалпыдан жекеге, бүгіннен бөлшекке көшу    
 +   Фактілерден теорияны бөліп құрастыру    
578 Өнеркәсіп революциясы мен ҒТП даму деңгейі бойынша индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция:  3
 +   Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып, жүргізіліп отырады Вес вопроса: 1
    Бұл жүйеде орталықтанған жоспарлау арқылы барлық ресурстар мен өндіріс факторлары мемлекеттің қолында болып, мемлекетік меншіктің үстемділігі жүргізіледі Перемешивать ответы: +
+    Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады    
    Бұл жүйе ірі машиналық өндіріске дамыған тауар – ақша қатынастарына негізделеді    
 +   Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады    
    Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады    
    Бұл жүйеде мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы экономиканы реттеу жүзеге асады.
   
579 Игіліктерге міндеттелінген жүкті нақты бақылау құқығы – бұл: Секция:  2
    Мұрагерлікке қалдыру құқығы
Вес вопроса: 1
 +   Иелік ету құқығы
Перемешивать ответы: +
 +   Қауіпсіздік құқығы
   
    Табысты алу құқығы
   
    Қалдық сипатты құқық
   
    Егемендік құқығы
   
 +   Басқару құқығы
   
580 Натуралды шаруашылықтың тұрақты тапшылықтары: Секция:  1
    Тауарлар мен қызметтер
Вес вопроса: 1
+    Ұлттық өнім, табыс, сауда балансы
Перемешивать ответы: +
   
Табыс көзі
   
 +   Ақша    
    Уақыт
   
    Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс
   
 +   Интеллектуалды тауарлар    
581 Тауар ұсынысының заңы: Секция:  9
    Инфляциялық күтімдер
Вес вопроса: 1
    Нарықтағы ұсынылған ұсыныс көлемі
Перемешивать ответы: +
    Заттың пайдалылығы
   
+    Тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындалған санының молаюы
   
 +   Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс
   
    Тұтынушылардың табысы
   
 +   Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас
   
582 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3
+   Жай және ұлғаймалы өндіріс Вес вопроса: 1
    Коллективтік меншік Перемешивать ответы: +
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
+    Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
    Кооперативтік және ұжымдық    
    Акционерлік меншік    
+    Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
583 Өндірістік капиталдың функциясы: Секция:  3
    Айырбас құнды өндіру Вес вопроса: 1
    Тұтыну құны өндірісі
Перемешивать ответы: +
+    Өндіріс тауары
   
 +   Қосымша құн өндіру
   
    Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
    Тұтыну процесінде өнімге айналым ақшалай формада тұтас қайтады
   
 +   Құн өндіру
   
584 Өндіріс шығындары: Секция:  8
    Тұрақты және өзгермелі шығын
Вес вопроса: 1
 +   Өндіріске және тауарға жұмсалған шығын
Перемешивать ответы: +
 +   Ресурстарға жұмсалынатын шығындар
   
  Тұрақты
   
    Қажетті тауарға шығын
   
 +   Өндіріс және жарнама шығындары
   
    Ішкі
   
585 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция:  1
+  Әкімші - әміршілік жүйе Вес вопроса: 1
     Аралас
Перемешивать ответы: +
    Индустриалды
   
 +   Басқарушылық – әкімшілік
   
    Дәстүрлі
   
    Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр
   
 +   Жоспарлы    
586 Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою дегеніміз: Секция:  4
 +   Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты
Вес вопроса: 1
    Моральдық тозудың 2 - түрі
Перемешивать ответы: +
    Моральдық тозудың 1 - түрі
   
    Табиғи тозу
   
 +   Техниканы жаңарту
   
    Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі
   
 +   Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру
   
587 Айнымалы капитал: Секция:  6
 +   Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы
Вес вопроса: 1
 +   Айырбас құнды тауарды өндіру
Перемешивать ответы: +
    Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы
   
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуында
   
    Қосымша құн өндіру
   
    Тұтыну құны өндірісі    
+    Тұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады
   
588 Биржаның негізгі қызметтері: Секция:  1
+    Сатушылар мен сатып алушылардың бір - бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру Вес вопроса: 1
    Құнның дайын тауарға аударылуы Перемешивать ответы: +
    Капиталдың бір саладан басқа пайдалы саласына қарай ауысуына жағдай жасайды    
    Өндірісте қосымша құнға қатысуы
   
    Материалдық байлықтың құрылуы    
 +   Бағалы қағаздардың бағамын анықтау
   
 +   Сатушылар мен сатып алушыларды бір – бірімен кездестіреді    
589 Экономикалық өсудің жаңама факторлары: Секция:  1
    Экология
Вес вопроса: 1
    Негізгі капиталдың өсуі
Перемешивать ответы: +
+    Сұраныс пен ұсыныстың факторы
   
+  Шығын
   
    Кәсіпкерлік қабілеттіліктің өсуі
   
     Еңбек ресурстарының саны
   
 +   Баға факторы
   
590 Таза инвестициялар экономикалық өсу жағдайында: Секция:  11
    Нөлге тең Вес вопроса: 1
    Өзгермейді Перемешивать ответы: +
    Өзгереді    
 +   Өседі    
 +   Капиталды өсіру
   
    Төмендейді
   
 +   Жоғарылайды
   
591 Экономиканың негізгі ұғымы: Секция:  1
    Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынастар
Вес вопроса: 1
+  Шаруашылық процестерін жүргізуде шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар жиынтығы
  Перемешивать ответы: +
    Ұлттық нарықтың дамуы
   
    Адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану
   
    Адамның қоғамға қатынасы
   
 +   Экономиканы басқарудың шаруашылық субъектісін бақылау жиынтығы
   
 +   Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру және ресурстарды тиімді пайдалану    
592 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе Секция:  1
    Нарықтық
Вес вопроса: 1
+    Әкімшілік - әміршілік
Перемешивать ответы: +
    Дәстүрлі
   
    Аралас
   
 +   Барлық ресурстар мен өндіріс факторлар мемлекеттің қолында
   
    Индустриялды
   
 +   Басқарушылық – әкімшілік    
593 Меншік субъектісі: Секция:  1
    Табиғи ресурстар
Вес вопроса: 1
+    Адам Перемешивать ответы: +
+    Басқару органдары
   
    Бағалы қағаздар
   
    Жер
   
    Өндіріс құрал жабдықтары    
 +   Мемлекет    
594 Тауарлы өндіріс - бұл: Секция:  10
    Еңбек өнімдері өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдану Вес вопроса: 1
    Жұмыспен қамту және өнім өндіру Перемешивать ответы: +
    Жәрмеңкеге шығару    
 +   Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы    
 +   Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру    
 +   Нарыққа шығаруға адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім    
    Өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші иелері    
595 Сұраныс заңы: Секция:  2
    Тауарды сату көлемінің ұлғаюы
Вес вопроса: 1
 +   Тауарлардың бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы кері байланыс
Перемешивать ответы: +
    Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас
   
    Икемді және икемсіз тауарлар арасындағы байланыс
   
 +   Егер тауарға баға өссе,оған деген сұраныстың азаюы
   
    Тұтынушылардың саны    
 +   Тауаға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы    
596 Жай ұдайы өндіріс: Секция:  3
 +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер
Вес вопроса: 1
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс
Перемешивать ответы: +
    Алтын шағарумен байланысты ұдайы өндіріс
   
+    Игіліктер өндіру,қызмет көрсету саласы жатады
   
 +   Өндіріс процестерінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын
   
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс
   
    Жеке тұтынудың төмендеуі    
597 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция:  6
 +   Тауарлы ақша
Вес вопроса: 1
    Ақшалай
Перемешивать ответы: +
    Т-A-T,,,Ө,,,Т
   
    Өндірістік
   
 +  Ақша
   
 +  А-Т-А
   
   Саудалық    
598 Пайданы жоғарлату үшін: Секция:  12
+    Өзгермелі шығындарды азайту қажет
Вес вопроса: 1
    Тұрақты шығындарды азайту қажет
Перемешивать ответы: +
    Ақпараттық шығындарды азайту қажет
   
 +   Экономикалық шығындарды азайту қажет
   
  Әдістемелік шығындарды азайту қажет
     
   Баға белгілеу шығындарды азайту қажет
   
+    Шекті шығындарды азайту қажет    
599 Нарықтық экономикада мына мәселелерді жартылай нарық,жартылай үкімет шешкен кездегі экономика: Секция:  1
    Жұмыссыздық пен инфляция
Вес вопроса: 1
+    Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету
Перемешивать ответы: +
 +   Нарықтық
   
 +  Аралас
   
   Әділетті қоғамдық құрылыс орнату
   
   Өтпелі
   
   Дәстүрлік
   
600 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді Секция:  2
    Өндірушілер тауарды сататын,ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы
Вес вопроса: 1
    Баға деңгейі мен нақтыц түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы
Перемешивать ответы: +
 +   Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы
   
    Баға деңгейімен табыстың арасындағы
   
    Баға деңгейі төмендесе
   
 +  Оңға төменге(өсуі)
   
 +  Солға жоғары(азаюы)
   
601 Мемлекеттік меншік және мемлекеттік реттеу басым елдер шаруашылығының қайсысын әкімшілік әміршілік жүйеге жатқызуға болады:
Секция:  1   Турция
Вес вопроса: 1     Қытай
Перемешивать ответы: +     АҚШ
   +   Жапония
      Ежелгі Египет
   +  Германия
   +   КСРО
    602  Экономикалық игіліктері: Секция:  1  +  Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар. Вес вопроса: 1    Қоғамдағы адамдардың материалдық жағдайын қамтамасыз ету. Перемешивать ответы: +    Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері.       Бағаны қалыптастыру процесі    +   Адамға қажетті шексіз ресурстар       Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы    +   Адамдардың қажеттіліктердің қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер     603  Нарықтың мәні бұл: Секция:  1    Сұраныс пен ұсыныс бағаны қалай анықтайтыны туралы түсінік Вес вопроса: 1     Белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларды бірге қосатын орын Перемешивать ответы: +  +   Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі      Шаруашылықтың құрылымдық бөлімдерінің мемлекет иеігінен алыну және жекелендіру дәрежесі       Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде қалыптастыру    +   Өндіріс , бөлу , айырбас , тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жүзеге асыралатын ұйымдық экономикалық қатыстардың жүйесі    +   Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым қатынастардың жиынтығы     604  Жекешелендіру саясаты- бұл: Секция:  1  +   Бюджеттік саясат Вес вопроса: 1  +   Эмиссиялық іс -әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат Перемешивать ответы: +    Мемлекеттік меншіктің болуы    +   Толық жұмыспен қамтуға жету , ЖҰӨ нің көлемін өсіру, инфляияны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс әрекеті       Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары      . Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы       Табиғи ресурстарға, жрге , үйге, өндіріс құрал -жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі     605  Айырбас құны: Секция:  2  +   Ұлттық өнім,табыс,сауда Вес вопроса: 1     Тауартың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі Перемешивать ответы: +     Еңбек құралы       Табыс көзі       Төлем құралы    +   Тауардың пайдалылығы,адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті    +   Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі     606  Ұсыныс Секция:  2     Сату мен сатып алу арасындағы тепе теңдікті қалыптастыратын бағалар Вес вопроса: 1     Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі Перемешивать ответы: +     Өнімнің нақты бағасы    +   Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас    +   Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну    +   Өндірушінің белгілі бір бағамен нарықта сатуға дайындаған тауарларының саны      Тауардың бағасы өскен сайын оның дайындаған санының молаюы     607  Жай ұдайы өндіріс: Секция:  3  +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласыжатады Вес вопроса: 1  +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін өажетті игіліктер Перемешивать ответы: +    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс       Жеке тұтынудың төмендеуі    +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгерген жайын       Жылдан жылға өндіріс мөлшері      Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс     608  Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция:  4    Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты Вес вопроса: 1     Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты Перемешивать ответы: +  +   Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    +   Құнның қалыптасуына байланысты    +   Материалдық байлықтың құрылуына байланысты      Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты      Өндірістің техникалық құрылымына байланысты     609  Өндірістің құлдырауына байланысты фирманың жабылуы салдарынан жұмыстан босатылған адам жұмыссыздығы: Секция:  3  +   Нақты жұмыссыздық Вес вопроса: 1     Мерзімсіздік жұмыссыздық Перемешивать ответы: +  +   Жұмыссыздықтың циклдік формасына       Жұмыссыздықтың фрикциондық формасына    +   Циклдік жұмыссыздық       Жұмыссыздықтың құрылымдық формасына       Жұмыссыздықтың жасырын формасына     610  Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылатын, көп укладтықэкономиканы қарастыратын экономикалық жүйе типі: Секция:  1  +   Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр
Вес вопроса: 1     Нарықтық
Перемешивать ответы: +  +   Басқарушылық-әкімшілік
   +   Салт-дәстұр
      Мемлекеттің нарық механизмдеріне араласуы
      Дәстүрлі
      Индустриалды
    611  Жиынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөлік Секция:  2     Вертикалды сызықпен берілген Вес вопроса: 1  +   Теріс сызықпен берілген Перемешивать ответы: +     Бағаның өзгеруінен ұсыныстың көлемінің өзгеруі      Горизонталды сызықпен берілген    +  Ұсыныс кисығының өз бойымен жылжуынан көрінеді    +  Қисық сызықпен берілген      Оңды сызықты көрсетеді     612  Экономикалық циклдардың типтері Дж.Китчиннің <<қысқа мерзімді>> толқындарының ұзақтығы(Китчин циклы): Секция:  1  +   3-4 жылға дейін Вес вопроса: 1  +   2-4 жыл Перемешивать ответы: +    4-5 жылға дейін       17-19 жылға дейін    +   2-4 жылға дейін       40-60 жылға дейін       15-12 жылға дейін     613  ҚР еңбек нарығын мемлекеттік реттеу: Секция:  2  +   Икемді еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдау жасау және барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере отырып толық есепке енгізу Вес вопроса: 1    Ұзақ мерзімдегі жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкеледі Перемешивать ответы: +    Жұмыссыздарға әлеуметтік қорғау жасау    +   Еңбек қатынастарын заңдылық құқылық нормалармен қамтамасыз ету    +  Жаңа жұмыс орнын құру және еңбек биржасы арқылы жұмыссыз адамдарға басқа жаңа мамандықтарды игеруге біліктілікті көтеруге көмектесу      Жұмыс таба алмағандықтан өзінің біліктілігін жоғалтады      Жұмыспен толық қамтылған жағдайда жұмыссыздықтың белгілі бір деңгейіндегі қажетті және заңды процесстері     614 Техника мен технологияның жетілдіру арқылы ұлттық экономиканы өсіру-бұл Секция:  9  +  Жұмыс күшінің және заттық капиталдың сапасын жақсарту Вес вопроса: 1    Экстенсивті өсу Перемешивать ответы: +  +  Интенсивті өсу      Ұйымдастыру мен басқарудың жетілдіру      Аралас жолмен өсу    +  Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту     Өндіргіш өсу     615  Экономикалық өcудің қайнар көзі: Секция:  2     Экономикалық прогрестің қозғаушы күші Вес вопроса: 1     Рухани игіліктерді қаматамасыз ету Перемешивать ответы: +  +  Экономикалық ресурстар       Сапалық белгісі    +   Өндіріс факторлары    +  Шикізат пен материалдар       Экономикалық белгісі     616  Экономикалық теория қоғамдық ғылым ретінде үш сұраққа жауап беруі тиіс, олар Секция:  2   Мен үшін өндіру керек па Вес вопроса: 1  +  Не өндіру керек Перемешивать ответы: +    Қандай технологияны пайдалану қажет     Сен үшін ресурстар қажет пе    +  Кім үшін өндіру қажет     Қандай ресурстар    + Қалай өндіру керек     617  ҚР-да 1991-1992 ж. Мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді: Секция: 1    Мемлекеттік меншіктің болуы Вес вопроса: 1  +   Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін Перемешивать ответы: +  +  Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру , меншік иелерінің жаңа тобын құру      Табиғи ресурстарға , жерге , үйге, өндіріс құрал жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі       Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    +   Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру       Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы     618 Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқығы – бұл: Секция:  2  +   Табысты алу құқығы Вес вопроса: 1     Мұрагерлікке қалдыру құқығы Перемешивать ответы: +     Қалдық сипатты құқық    +   Пайдалану құқығы    +   Егемендік құқығы       Қауіпсіздік құқығы       Басқару құқығы     619  Егер ақшаның номиналды құны өзгермей , ал тауарлар мен қызметер 2 есе өссе , онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция:  2  +   2 eсеге төмендейді Вес вопроса: 1  +   Азаяды Перемешивать ответы: +     Көбейеді       4 есе төмендейді       1.5 eсе өседі    +   Төмендейді       Өзгермейді     620 Тепе-теңдік баға графигі көрсетеді: Секция:  1   Сұраныс пен ұсыныс нүктесін. Вес вопроса: 1     Ұсыныс бағасын Перемешивать ответы: +     Артықшылықты    +   Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің теңдігін    +   Нарықтық баға теңдік теңдік бағадан төмен болса, ұсыныс көлемі ұсыныс көлемінен артады       Баға мен сату көлемінің арсындағы тікелей тәулділікті көрсетеді    + Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен пртады     621  Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3   Қоғамдық өндіріс Вес вопроса: 1   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Перемешивать ответы: +  + Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі     Акционерлік меншік    + Өндіріс процесінің көлемі мен маштабының еселене үзіліссіз қайталану    + Жай және ұлғаймалы өндіріс     Коллективтік меншік     622  Негізгі капиталдың моральдық тозуы: Секция:  4    Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі Вес вопроса: 1  + Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою Перемешивать ответы: +    Капиталдың айналыс саласына өтуі      Капиталдың ұдайы өндірісте болуы     Еңбек өнімділігі мен техникалық прогресстің өсуіне байланысты құнның жойылуы     +  Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    +  Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде     623  Пайда ұғымы: Секция:  14  +   Тауарлардың сатылуынан ақша қаржатының артылуы Вес вопроса: 1     Капиталдың азаюынан Перемешивать ответы: +     Капитал құны       Еңбек құны       Кәсіпкерлік тәуекелділігі мен капитал бағасына    +   Жұмыскерлердің ақша сомасы    +   Тауар мен қызмет көлемін көбейту     624 Ұлттық экономикалық жүйе қоғамдық өндірістің динамикалық өсіп өркендеуіне экономикалық дәрежеде талдау жасайды: Секция:  1    Тұтынушылар шығысы Вес вопроса: 1   Жиынтық инвестициялар Перемешивать ответы: +    Таза инвестициялар    +  Микро және макро экономика       Инвестициялар мен мемлекеттік шығыстыр    +  Ресурстарға жұмсалатын шығындар    +  Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты     625  Капитал айналысы Секция:  12  +   Капиталдың айналыс саласына түсуі Вес вопроса: 1     Айырбас құнды тауарды өндіру Перемешивать ответы: +     Капиталдың ұдайы өндірісте болуында    +   Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы       Қосымша құн өндіру    +   Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы       Тұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады     626  Өндірістік капитал пайдаланылатын сфера Секция:  14  +  Өнеркәсіпте Вес вопроса: 1  +  Кәсіп орында Перемешивать ответы: +  +  Өндірісте      Саудада      Білімде      Қызметте      мәдениетте     627 Экономикалық заңдылықтар Секция:  1  +   Ерекше экономикалық заңдар Вес вопроса: 1  +   Айрықша экономикалық заңдар Перемешивать ответы: +     Экономикалық өсу заңдары       Өзгермелі экономикалық заңдар
      Тұрақты экономикалық заңдар       Мемлекеттік экономикалық заңдар    +   Жалпы экономикалық заңдар     628 Өнеркәсіп реолюциясы мен ҒТП даму деңгейі бойыншы идустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция:  9     Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады Вес вопроса: 1     Бұл жүйеде орталықтанған жоспарлау арқылы балық ресурстар мен өндіріс факторлары мемлекеттің қолында болып , мемлекеттік мншіктің үстемділігі жүргізіледі Перемешивать ответы: +   Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады , экономиканың бастаушы саласы –материалдық емес сала    +    Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып , жүргізіліп отырады    +   Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады    +   Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады       Бұл жүйеде мемлекет пен нарық мехнизмдерінің араласуы арқылы экономиканы реттеу жүзеге асады     629 Жекешелендіру саясаты- бұл: Секция:  1     Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы Вес вопроса: 1     Мемлекеттік меншіктің болуы Перемешивать ответы: +  +   Эмиссиялық іс -әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат    +   Толық жұмыспен қамтуға жету , ЖҰӨ нің көлемін өсіру, инфляияны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс әрекеті       Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары    +   Бюджеттік саясат.       Табиғи ресурстарға, жрге , үйге, өндіріс құрал -жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі.     630 Тауарлы өндіріс -бұл: Секция:  10     Өндірілген еңбек өнімдерін өндіріс құралдарының иесі Вес вопроса: 1  +   Нарыққа шығаруға адмдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім Перемешивать ответы: +     Жәрмеңкеге шығару       Өндірілген еңбек өнімдерін жұмысшы күші иелері    +   Ресусртар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынсы    +   Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру       Еңбек өнімдері өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдану     631 Сұраныс заңы: Секция:  2  +   Егер тауарға баға өссе оған деген сұраныстың азаюы Вес вопроса: 1     Икемді және икемсі тауарлар арасындағы байланыс Перемешивать ответы: +  +   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс       Тауарлардың бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы кері байланыс    +   Тұтынушылардың саны       Тауарға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы       Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас     632 Жай ұдайы өндіріс: Секция:  2  +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру ,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Вес вопроса: 1     Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +     Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын       Жеке тұтынудың төмендеуі       Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    +   Игіліктер өндіру , қызмет көрсету саласы жатады     633 Негізгі капиталдың моральдық тозуы: Секция:  4     Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы Вес вопроса: 1     Еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестің өсуіне байланысты құнның жойылуы Перемешивать ответы: +     Капиалдың ұдайы өндірісте болуы     Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі     +   Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көлітермен ығыстыру    +   Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою    +   Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенд     634 Пайданы жоғарлату үшін: Секция:  14     Орташа шығындарды азайту қажет Вес вопроса: 1     Тұрақты шығындарды азайту қажет Перемешивать ответы: +  +   Экономикалық шығындарды азайту қажет    +   Өзгермелі шығындарды азайту қажет    +   Шекті шығындарды азайту қажет       Әдістемелік шығындарды азайту қажет       Ақпараттық шығындарды азайту қажет     635 Нарықтық экономикада мына мәселелерді жартылай нарық ,жартылай үкіме шешкен кездегі экономика: Секция:  1  +   Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамсыз ету Вес вопроса: 1 +    Аралас Перемешивать ответы: +     Жұмысыздық пен инфляция       Әділетті қоғамдық құрылыс орнату       Командалық       Дәстүрлік    +   Нарықтық     636 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді: Секция:  2     Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы Вес вопроса: 1     Өндірушілер тауарды сататын , ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы Перемешивать ответы: +     Баға деңгейі төмендесе    +   Солға жоғары (азаюы       Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    +   Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арсындағы    +   Оңға төменге (өсуі     637 Мемлекеттік меншік және мемлекеттік реттеу басым елдер шаруашылғының қайсысын әкімшілік әміршілдік жүйеге жатқызуға болады: Секция:  1  +   Жапония Вес вопроса: 1     Ежелгі Египет Перемешивать ответы: +     Ресей       Қытай       Турция    +   КСРО    +   Германия     638 Жиынтық шығындардың өсуі инфляцияға әкеледі, егеде: Секция:  2     Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды Вес вопроса: 1  +   Жұмыс күші саны өссе Перемешивать ответы: +     Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса    +   Жиынтық ұсынысқа байланысты       Нақты және потенциалдық ЖҰӨ -нің көлемі тең болса    +   Экономика толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса       Потенциалдық ЖҰӨ- нің көлемі өссе     639 Экономикалық өудің қайнар көзі Секция:  1     Экономикалық прогрестің қозғаушы күші Вес вопроса: 1 +    Өндіріс факторлары Перемешивать ответы: +     Рухани игіліктерді қаматамасыз ету       Сапалық белгісі    +   Шикізат пен материалдар    +   Экономикалық ресурстар       Экономикалық белгісі     640 Әкімшілік –әміршілдік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары: Секция:  1     Халық шаруашылығы (экономик еркін бәсекеге негізделген нарықтық механизм арқылы реттеу мен басқару Вес вопроса: 1     Мемлекеттік сыртқы сауданың таза монополиясын құру Перемешивать ответы:: +     Мемлекеттік бақылаудан баға және тарифтерді босату       Мемлекеттік сыртқы сауда монополиясын құру    +   Өндірістік өнімдер мен ресустарға жеке меншіктің болуы    +   Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру    +   Ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру     641 Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Секция:  2  +   Экономика математикалық модельдеу Вес вопроса: 1     Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру Перемешивать ответы: +     Кәсіпкерлер арасында пайданы бөлу       Айналым , төлем , қор жинау    +   Экстраполяция (болжау    +   Баланстық , функциональдық       Табысы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру     642 ҚР-да 1991-1992 ж. Мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді: Секция:  1  +   Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру , меншік иелерінің жаңа тобын құру Вес вопроса: 1     Мемлекеттік меншіктің болуы Перемешивать ответы: +  +   Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін    +   Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру       Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары       Табиғи ресурстарға , жерге , үйге, өндіріс құрал жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі       Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы     643 Меншікті қандай жақтарынан көруге болады: Секция:  2     Психологиялық және экономикалық Вес вопроса: 1  +   Экономикалық және құқықтық Перемешивать ответы: +  +   Экономикалық және пайдалылық       Жалдамалы еңбек       Құқықтық және психологиялық       Ұжымды еңбек    +   Жеке еңбек     644 Егер ақшаның номиналды құны өзгермей , ал тауарлар мен қызметер 2 есе өссе , онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция:  2  +   2 eсеге төмендейді Вес вопроса: 1     4 есе төмендейді Перемешивать ответы: +     Көбейеді    +   Азаяды       1.5 eсе өседі    +   Төмендейді       Өзгермейді     645 Егер тауарға деген бағаның 1% төмендеуі, сұраныс көлемін 2% ұлғайтса, онда сұраныс: Секция:  1  +   Икемді Вес вопроса: 1     Абсолютті икемді Перемешивать ответы:: +     Абсолютті икемсіз       Икемсіз    +   Өтімді       Кемиді    +   Бірлік икемді     646 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3  +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы Вес вопроса: 1  + Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі  Перемешивать ответы: +     Материалдық өндіріс саласы өір сүру , жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер       Кооперативтік және ұжымдық    +   Жай және ұлғаймалы өндіріс       Акционерлік меншік       Коллективтік меншік.     647 Негізгі капитал дегеніміз: Секция:  4  +   Өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал Вес вопроса: 1  +   Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал Перемешивать ответы: +     Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру       Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал       Өндіріс тауары    +   Құнды қағаз түрідегі капитал       Айырбас құнды өндіру     648 Тауар өндірісінің пайда болуы және даму шарттарының себептері: Секция:  3  +   Қоғамдық еңбек бөлінісі Вес вопроса: 1  +   Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі Перемешивать ответы: +  +   Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс       Сату       Ұсыныс пен сұраныс       Қаржылық мәмілелер       Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік шығындар     649 Егер экономика бүтін жүйе ретінде зертелсе, онда бұл талдау былай аталады: Секция:  1     Танушы Вес вопроса: 1     Экономикадағы идеология Перемешивать ответы: +  +   Нормативті    +   Орталықтан жоспарлау       Экономиканың көпукладтылығы       Микроэкономикалық    +   Макроэкономикалық     650 Негізгі капиалдың элементтерінің тұтыну құнн жою дегеніміз: Секция:  4     Моральдық тозудың 1-түрі Вес вопроса: 1  +   Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты Перемешивать ответы: +     Моральдық тозудың 2-түрі    +   Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    +   Техниканы жаңарту       Табиғи тозу.       Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі.     651 Экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары: Секция:  1    Жоспарлы экономика Вес вопроса: 1    Сұраныс қабілетін көтеру Перемешивать ответы: +  +  Инфляция деңгейін төмендету      Таза капитализмде      Дәстүрлі экономик    +  Экономиканы тұрақтандыруға    +  Өндірістің құлдырауын қысқартуға     652 Экономикалық игіліктер: Секция:  1  +   Адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер
Вес вопроса: 1     Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы
Перемешивать ответы: +     Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері
      Қоғамдағы адамдардың материалдық жағдайын қамтамасыз ету
      Бағаны қалыптастыру процесі
   +   Адамға қажетті шексіз ресурстар
   + Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында заттар
      653 Нарықтың кемшілігі көрінеді: Секция:  1   Нарық әлеуметтік қажетті тауарларды ндіруге емес, ол ақшасы бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған Вес вопроса: 1  + Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды Перемешивать ответы: +   Шығындарды азайту және пайдалы көбейту мақсатымен жаа технологияларды оперативті қолдануы     Қоғамдық өндірісті әлсіз, икемсіз, қабілетсіз кәсіпкерлерлен тазартады     Өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделуі    + Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді    + Қоғамда теңсіздікті туғызады     654 Жекешелендіру саясаты-бұл:
Секция:  1   Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірісік қатынастары Вес вопроса: 1  + Эмиссиялық іс-әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат Перемешивать ответы: +   Табиғи ресурстарға, жеоге, үйге, өндіріс құрал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі    + Толық жұмыспен қамтуға жету, ЖҰӨ-нің көлемін өсіру, инфляцияны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономиклық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс-әрекеті       Мемлекеттік меншіктің болуы    +   Бюджеттік саясат     Тауар өндірушілердің экономикалықоқшаулануы     655  Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция:  1     2 есе өседі
Вес вопроса: 1     4 есе төмендейді
Перемешивать ответы: +  +  2 есеге төмендейді
      Өзгермейді
   +   Төмендейді
   +   Азаяды
      Көбейеді
    656  Егер тауарға деген бағаның 1% төмендеуі, сұраныс көлемін 2% ұлғайтса, онда сұраныс:
Секция:  1  +   Икемді
Вес вопроса: 1  +   Бірлік икемді
Перемешивать ответы: -     Абсолютті икемді
      Абсолютті икемсіз
      Дифференциалды
      Икемсіз
   +  Өтімді     657 Жай ұдай өндіріс:
Секция:  2     Жеке тұтынудың төмендеуі Вес вопроса: 1  +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады
Перемешивать ответы: +     Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс       Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс
      Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс
   +   Материалдық өндіріс саласы мір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер
   +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын
    658 Негізгі капиталдың норальдық тозуы: Секция:  4     Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы
Вес вопроса: 1  +   Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру
Перемешивать ответы: +     Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі
      Капталдың ұдайы өндірісте болуы
   + Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою    +   Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде       Еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестін өсуіне байланысты құнның жойылуы     659 Пайданы жоғарлату үшін: Секция:  12  +   Шекті шығындарды азайту қажет Вес вопроса: 1     Баға белгілеу шығындарын азайту қажет Перемешивать ответы: +     Тұрақты шығындарды азайту қажет    +   Экономикалық шығындарды азайту      Әдістемелік шығындарды азайту қажет       Ақпараттық шығындарды азайту қажет    +   Өзгермелі шығындарды азайту қажет     660 Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылатын, көп укладтықэкономиканы қарастыратын экономикалық жүйе типі: Секция:  1  +   Салт-дәстұр
Вес вопроса: 1     Аралас
Перемешивать ответы: +     Мемлекеттің нарық механизмдеріне араласуы
      Индустриалды
   +   Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр
      Нарықтық    +   Басқарушылық-әкімшілік
    661  Баға деңгейі жоғарылап, ндірі көлемі төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың өзгеруі: Секция:  14    Жылжымайды
Вес вопроса: 1  +   Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды
Перемешивать ответы: +     Жиынтық сұраныс қисығы оңға жылжиды
   +   Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды    +   Ұсыныс қисығы жылжиды
      Сұраныс қисығы жылжиды
      Сұраныс пен ұсыныстың қисығы бірге жылжиды     662  Форрестердің циклдарының ұзақтылығы: Секция:  2     400 жыл
Вес вопроса: 1  +   100-200
Перемешивать ответы: +     төрт жүз жыл
      300 жыл
   +   200 жылға дейін
      үш жүз жыл
   +   200 жыл
    663 Жиынтық шығындардың өсуі инфляцияға әкеледі, егерде: Секция:  2     Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса
Вес вопроса: 1  +   Жиынтық ұсынысқа байланысты
Перемешивать ответы: +     Нақты және потенциялды ЖҰӨ көмегі тең болса
   +   Жұмыс күші саны өссе
      Нақты және потенцалдық ЖҰӨ-нің көлемі тең болса
      Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өссе
   +  Экономик тоылқ жұмыс бастылық жағдайда дамыса
    664  Экономиалық өсу: Секция:  2  + Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты Вес вопроса: 1   Нені,қалай және кімге өндіру? Перемешивать ответы: +  + Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі     Адамдардың қажеттерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер       Өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістері    + Ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі     Техникалар және тауар қызметтерін ндірудің тәсілдері     665  Жылдық есептеудегі ЖҰӨ өзгеруінің қарқыны жоғары болса онда-ол: Секция:  2  +   Жалры ішкі өнім Вес вопроса: 1  +   Экономикалық өсу Перемешивать ответы: +     Өндіріс көлемін өлшеген кезде қос есепті болдырмау       Икемділік    +   Өндірістің өсуі       Эмбарго       Сақтанушылар     666 Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы: Секция:  1     Әлемдік ақша Вес вопроса: 1  +   Айырбас құралы Перемешивать ответы: +  +   Айналым құралы       Қазына жинау құралы       Құн өлшемі       Ұсыныс құралы    +   Төлем құралы     667 ҚР-да 1991-1992 ж мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді:
Секция:  1  +  Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін Вес вопроса: 1     Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуғ түсуі Перемешивать ответы: +     Мемлекеттік меншіктің болуы    +   Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және екешелендіру    + Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаңа табын құру     Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы     Табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндіріс құрал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі     668 Нарықтық экономикадағы меншіктің түрлерін анықтаңдар: Секция:  1     Мұрагерлікке қалдыру құқығы
Вес вопроса: 1     Қалдық сипатты құқық
Перемешивать ответы: +     Социалистік, капиталистік
   +   Жеке, мемлекеттік, нарықтық
   +   Экономикалық және құқықтық
      Акционерлік, шетелдік, біріккен
   +   Жеке, ұжымдық, қоғамдық
    669  Тауар-бұл:
Секция:  1     Төлем құралының бірі
Вес вопроса: 1     Еңбек шығыны
Перемешивать ответы: +  +   Ақшаға айырбас заттың бірі
      Жаңа құн
   +   Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі
      Еңбек нәтижесі    +   Айналым құралының бірі
    670  Сұраныс: Секция:  2  +   Сатып алушылардың белгілі ауқыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі
Вес вопроса: 1  +   Сұраныс ақшалай қамтамасыз етілген тұтынушының қажеттілігі мен сұраныс төмен қабілеттілігі
Перемешивать ответы: +     Сату мен сатып алу арасындағы тепе-теңдікті қалыптастыратын бағалар
      Құндық тұрғыдан сұраныс осы қажетті тауарлардың сапасын құрайды
   +   Тауарға баға төмендегенде тұтынушы көп мөлшерде сатып алу
    Барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі
        Белгілі ауқыт аралығында бғасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну     671  Ұдайы өндіріс типтері:
Секция:  3     Қоғамдық өндіріс Вес вопроса: 1   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Перемешивать ответы: +  +   Жай және ұлғаймалы өндіріс    + Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі       Акционерлік меншік
      Кооперативтік және ұжымдық    + Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы     672 Айналымдағы капиталдың формуласы: Секция:  6  +   А-Т-А
Вес вопроса: 1  +   Тауарлы ақша
Перемешивать ответы: +     Өнеркәсіп       Ақшалай
      Өндірістік
      Саудалық
   +  Т-А¹-Т˒˒˒˒Ө˒˒˒˒Т¹¹
    673 Пайда ұғымы: Секция:  12     Кәсіпкерлік тәуекелдіктің құны
Вес вопроса: 1     Еңбек құны
Перемешивать ответы: +     Капиталдың азаюынан
   +   Жұмыскерлердің ақша сомасы
      Кәсіпкерлік тәуекелділігі мен капитал бағасына
   +   Тауар мен қызмет көлемін көбейту
   +   Тауарлардың сатылуынан ақша қаражатыныңартылуы
    674 Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция:  1  +   Басқарушылық-әкімшілік
Вес вопроса: 1  +  Өкімші-өміршілік жүйе
Перемешивать ответы: +     Дәстүрлі
      Нарықтық
      Аралас
      Индустриалды
   +   Жоспарлы экономикалық жүйе
    675 Ұлттық шараушылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Секция:  7  +   Өзгеріссіз қалады
Вес вопроса: 1     Өседі
Перемешивать ответы: +  +   Төмендейді
   +   Өсуі де, төмендеуі де мүмкін
    Жиынтық сұранысқа байланысты
        Нақты және потенциялды ЖҰӨ көмегі тең болса
      Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайды
    676 Экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары: Секция:  7  +  Инфляция деңгейін төмендету
Вес вопроса: 1     Таза капитализмде
Перемешивать ответы: +     Дәстүрлі экономика
      Жоспарлы экономика       Сұраныс қабілетін көтеру
   +   Экономиканы тұрақтандыру
   +   Өндірістің құлдырауын қысқартуға     677 Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Секция:  1  +   Экстраполяция(болжау) Вес вопроса: 1  +   Экономика математикалық модельдеу Перемешивать ответы: +     Заңдар мен категориялар      Кәсіпкерлер арасында пайданы бөлу    +  Баланстық, функциональдық      Айналым,төлем,қор жинау      Экономиялық теорияны абстракциялық қарастыру     678 Өнеркәсіп революциясы мен ҒТП даму деңгейі бойынша индустриялды даму дәуіріне дейінгі жүйе: Секция:  9  +  Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады Вес вопроса: 1  +  Бұл жүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып, жүргізіліп отырады Перемешивать ответы: +    Бұл жүйеде мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы экономиканы реттеу      Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады,экономиканың бастаушы саласы – материялдық емес сала      Бұл жүйе ірі машиналық өндіріске дамыған тауар – ақша қатынастарына негізделеді     Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады    + Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады     679 Меншік субъектісі: Секция:  1  +  Адам Вес вопроса: 1    Жер Перемешивать ответы: +    Өндіріс құрал-жабдықтары      Табиғи ресурстар      Ғимараттар    +   Мемлекет    +  Басқару органдары     680 Тауар – бұл: Секция:  10    Еңбек шығыны Вес вопроса: 1  +  Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі Перемешивать ответы: +    Жаңа құн    +  Айналым құралының бірі      Еңбек өнімі      Төлем құралының бірі    +  Ақшаға айырбас заттың бірі     681 Нарық субъектілеріне жататындар: Секция:  1    Үкімет Вес вопроса: 1    Ақша Перемешивать ответы: +  +  Сатушылар мен сатып алушылар      Кәсіпкерлер    +  Үй шаруашылығы      Еңбек    +  Мемлекет     682 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3  +  Өндіріс процестерінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы Вес вопроса: 1    Колллективтік меншік Перемешивать ответы: +    Қоғамдық меншік    +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі      Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу қажетті игіліктер      Кооперативтік және ұжымдық    +  Жай және ұлғаймалы өндіріс     683 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция:  4    Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты Вес вопроса: 1  +  Материалдық байлықтың құрылуына байланысты Перемешивать ответы: +  +  Құнның қалыптасуына байланысты      Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    +   Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты      Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты      Өндірістің техникалық құрылымына байланысты     684 Пайда ұғымы: Секция:  12  +  Тауарлардың сатылуынан қаражатының артылуы Вес вопроса: 1     Еңбек құны Перемешивать ответы: +    Капитал құны       Кәсіпкерлік тәуекелдіктің құны    +  Кәсіпкерлік тәуекелділігі мен капитал бағасына      Жұмыскерлердің ақша сомасы    +  Тауар мен қызмет көлемін көбейту     685 Нарықтық экономикада мына мәселелерді жартылай нарық,жартылай үкімет шешкен кездегі экономика: Секция:  1  +  Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету Вес вопроса: 1    Жұмыссыздық пен инфляция Перемешивать ответы: +  +  Аралас      Дәстүрлік      Командалық      Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    +  Нарықтық     686 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді: Секция:  2    Баға деңгейімен табыстың арасындағы Вес вопроса: 1  +  Солға – жоғары (азаюы ) Перемешивать ответы: +    Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы      Өндірушілер тауарды сататын,ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы    +  Оңға – төменге (өсуі)      Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    +  Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы     687 Айнымалы капитал: Секция:  6    Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы Вес вопроса: 1  +  Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы Перемешивать ответы: +    Капиталдың айналыс саласына түсуі    +  Айырбас құнды тауарды өндіру      Қосымша құн өндіру    +  Тұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады      Капиталдың ұдайы өндірісте болуында     688 Экономикада жүріп жатқан құрылымдық өзгерістерге байланысты пайда болатын жұмыссыздықтың белгілері: Секция:  7    Фрукциондық Вес вопроса: 1    Циклдық Перемешивать ответы: +  +  Ұзақ мерзімдегі жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкелу      Жасырын (маусымдық)    +  Жұмыс таба алмағандықтан өзінің біліктілігін жоғалту      Еңбек нарығында бәсекелестік қабілетін жоғалтады    +  Құрылымдық өзгерістер     689 Экономикалық өсудің төмендегідей түрде көрсетуге болады: Секция:  1  +  Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі Вес вопроса: 1    Өндіріс мүмкіндік қисығының бойындағы нүктелердің жылжуымен Перемешивать ответы: +     Өндіріс мүмкіндік қисығының солға жылжуымен       Өндіріс мүмкіндік қисығынан тыс нүктелердің жылжуымен      Өндірісті ұйымдастырумен қатар технологияның жетілдірілуі    +  Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы    +  Өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен     690 Еңбек өнімділігін арттыру,капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Секция:  9  +  Интенсивті өсу Вес вопроса: 1  +  Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту Перемешивать ответы: +    Өндіргіш өсу      Экстенсивті өсу      Толық өнім    +  Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі      Технологияны жетілдіру,өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды     691  Экономикалық ілімі «Маркентелизм» ұғымы: Секция:  1  +   «Марканте» - адамдар арасындағы сауда қатынасы Вес вопроса: 1     «Марканте» - шығынның табыс көзі Перемешивать ответы: +     «Марканте» - өндіргіш күштердің қатынасы    +   «Марканте» - саудагер-көпес,сауда,пайда    +   «Марканте» - сату және тауарға қызмет қатынасы       «Марканте»- айрықша күштердің әдістері       «Марканте»- өндіргіш күштердің әдістері     692 Нарықтық экономикалық жүйеде негізделеді: Секция:  1  +  Өнімді сұранысқа сай сату және өткізу Вес вопроса: 1  +  Еркін кәсіпкерлік қызмет Перемешивать ответы: +  +  Меншікке,бәсекеге      Экономиканың көпукладтылығы      Экономикадағы идеология      Орталықтан жоспарлау      Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі     693 Меншікті қандай жақтарынан көруге болады: Секция:  1  +  Экономикалық және құқықтық Вес вопроса: 1  +  Жеке еңбек Перемешивать ответы: +    Құқықтық және психологиялық      Психологиялық және пайдалылық    +   Экономикалық және пайдалылық       Жалдамалы еңбек      Әлеуметтік және саяси     694 Тауарды өндіріс – бұл: Секция:  3    Еңбек өнімдері өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолдану Вес вопроса: 1    Өндірілген еңбек өнімдерін өндіріс құралдырының иесі Перемешивать ответы: +  +  Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы      Жәрмеңкеге шығару    +  Нарыққа шығаруға адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім      Жұмыспен қамту және өнім өндіру    +  Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру     695 Жеткіліксіз жиынтық сұранысы көрсетеді: Секция:  2    Жасырын жұмыссыздықтың төмендеуін Вес вопроса: 1  +  Құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеуін Перемешивать ответы: +    Фрикциондық жұмыссыздықтың өсуін      Циклдық жұмыссыздықтың төмендеуін       Фрикциондық жұмыссыздықтың төмендеуін    +  Циклдық жұмыссыздықтың өсуін    +  Жасырын жұмыссыздықтың өсуін     696 Жай ұдайы өндіріс: Секция:  2    Жеке тұтынудың төмендеуі Вес вопроса: 1  +  Игіліктер өндіру,қызмет көрсету саласы жатады Перемешивать ответы: +    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс      Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын      Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    +  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер     697 Айналымдағы капиталдың формуласы : Секция:  6    Т-А-Т,,,,Ө,,,,Т Вес вопроса: 1    Өндірістік Перемешивать ответы: +  +  Ақша    +  А-Т-А      Өнеркәсіптік    +  Тауарлы ақша      Саудалық     698 Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Секция:  8    Шекті Вес вопроса: 1  +  Тұрақты Перемешивать ответы: +    Жұмыскерлердің алатын ақша сомасы    +  Тауар мен қызмет      Өзгермелі      Ішкі    +  Капитал     699 Ұлттық байлық: Секция:  11  +  Табиғи ресурстар мен мәдени құндылықтар Вес вопроса: 1    Мемлекеттің нарық механизмдеріне араласуы Перемешивать ответы: +    Табиғи ресурстардың пайдалылығы    +  Өндіріс құрал-жабдықтары,жиналған мүліктер,табиғи ресурстар,материалдық және мәдени құндылықтар      Өндіріс факторларын қадағалау      Мемлекеттік меншіктің үстемділігі    +  Табиғи ресурстар мен адам ресурстары     700  Макроэкономикалық жағдайында Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша: Секция:  2  +  А Нақты және потенциялды ЖҰӨ көмегі тең болса Вес вопроса: 1    Салалық нарықтарда артықшылық ұсыныс және сұраныс болмайды Перемешивать ответы: +    Потенциялдық ЖҰӨ-нің көлемі өссе    +  Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса      Өндіріс факторларының запастары өзгермейді    +  Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады      Нарықтың барлығында да жетілмеген бәсеке күрес болады     701  Нарықтық экономика кемшілігі: Секция:  1
 +  Әлеуметтік теңсіздік Вес вопроса: 1
   Табысты еңбекке қарай шынайы бөлуі Перемешивать ответы: +
   Кәсіпкерлік еркіндік    
 +  Іскерліктің адам мен табиғатқа әкелетін шығынын ескермеуі    
   Жоғары тиімділікті ынталандыру    
   Тұтынушының құқы мен мүмкіншілігінің артуы    
 +  Жоғары жұмыссыздық    
702 Қазіргі нарықтық экономиканың қоғамдағы пайдалылық рөл Секция:  1
    Өндіруші егемендік құқығын бұзуы Вес вопроса: 1
    Экономикалық өсуді қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
 +   Шағын және орта бизнестің ұлғаюы    
 +   Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланыс    
   Тұтынушы егемендік құқығының бұзуы.    
    Адамдардың тәуекелге бармауы    
 +   Өндірушілердің өндірген өнімнің жетістігі    
703 Мемлекеттік меншікке , орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция:  1
 +   Әкімшілік -әміршілік Вес вопроса: 1
    Нарықтық Перемешивать ответы: +
    Дәстүрл    
 +   Барлық ресурстар мен өндіріс факторлар мемлекеттің қолында    
    Аралас    
 +   Басқарушылық әкімшілік    
    Индустриялды    
704 Жекешелендіру саясаты -бұл: Секция:  1
    Тауар өндірушелердің экономикалық оқшаулануы Вес вопроса: 1
    Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатныастары Перемешивать ответы: +
 +   Толық жұмыспен қамтуға жету, ЖҰӨ-нің көлемін өсіру ифляцияны төмен деңгейде ұсатп тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс -әрекеті    
 +   Эмиссиялық іс -әрекетті өгерту арқылы жиынтық сұраныты реттеуге бағытталған саясат    
    Елдің барлық еңбекке жарамды халықтың жұмысқа деген сұранысын қамтамасыз ету үшін жеткілікті жұмыс орнының болуы    
  Мемлекеттік меншіктің болуы    
 +   Бюджеттік саясат    
705 Натуралды шаруашылықтың түсінігі: Секция:  2
    Адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдаланудағы шаруашылық Вес вопроса: 1
    Ресурстар шығындармен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасындағы шаруашылық Перемешивать ответы: +
    Еңбек өнімдерін нарыққа түсетін айырбас үшін өндіру    
    Дәстүрлі , әкімшілдік- әміршілдік ,нарықтық, аралас экономика шаруашылығы    
 +   Қоғамның белгілі бір дәуіріндегі шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар шаруашылығы    
 +   Жеке қажеттілікке өндірілген еңбек өнімдері    
 +   Адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттілітерін өтеу үшін өндірілетін шаруашылық    
706 Нарықтағы тауар ұсынысы тәуелді Секция:  2
    Орташа табысқа Вес вопроса: 1
 +   Сұраныс көлеміне Перемешивать ответы: +
    Өзара алмастырылатын тауар бағаларының өсуіне    
    Сапа , пайдалылық және қажеттілікке    
 +   Сапа , саны , бағаға    
 +   Өндірілетін тауар ресурстарының бағасына    
    Бәсеке күреске    
707 Жай ұдайы өндіріс Секция:  3
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +
    Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
 +   Өндіріс проесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын    
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +  Материалдық өндіріс саласы өмір сүру , жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
 +   Игіліктер өндіру , қызмет көрсету саласы жатады    
708 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция:  4
    Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты Вес вопроса: 1
 +   Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты Перемешивать ответы: +
    Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты    
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты    
 +   Материалдық байлықтың құрылуына байланысты    
    Өндірістің техникалық құрылымына байланысты    
 +   Құнның қалыптасуына байланысты    
709 Рентаның түрі жер учаскелеріне алынатын төлем реінде жер иелеріне көшіріледі: Секция:  13
    Дифференциалды рента 1 және 2. Вес вопроса: 1
    Абсолютті рента Перемешивать ответы: +
    Жұмыс ақы деңгейі    
 +   Дифференциалды рента1    
 +   Еңбек факторы    
 +   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы    
    Капитал салым құны    
710  Экономикалық жүйенің басты міндеттері: Секция:  1
 +   Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
    Әдістемелік қызмет Перемешивать ответы: +
 +   Өндірістің техникалық жағдайын анықтау    
 +   Жұмыссыздық пен инфляцияны жою    
    Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
    Жекелеген экономикалық субьектілер қызметін сәйкестендіру    
    Ақпараттық қызмет    
711 Негізгі капиалдың элементтерінің тұтыну құнын жою: Секция:  4
    Өндіріс құрал жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын Вес вопроса: 1
    Моральдық тозудың 2-түрі Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты    
    Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі    
    Моральдық тозудың 1-түрі    
 +   Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру    
 +   Техниканы жаңарту    
712 Форрестердің циклдарының ұзақтылығы: Секция:  1
    300 Жыл Вес вопроса: 1
 +   200 Жылға дейін Перемешивать ответы: +
 +   200 Жыл    
 +   100-200    
    100 Жыл    
    Үш жүз жыл    
    Төрт жүз жыл    
713 Биржаның негізгі қызметтері: Секция:  2
    Капиталдың бір саладан басқа пайдалы саласына қарай ауысуына жағдай жасайды Вес вопроса: 1
 +   Сатушылар мен сатып алушылардың бір бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру Перемешивать ответы: +
    Материалдық байлықтың құылуы    
    Құнның дайын тауарға аударылуы    
+    Сатушылар мен сатып алушыларды бір бірмен кездестіреді    
+    Бағалы қағаздардың бағамын анықтау    
    Шаруашылық салаларында іскерлік белсенділік өлшегіші қызметін атқарады    
714 Таза инвестициялар экономикалық өсу жағдайында: Секция:  9
    Нөлге тең Вес вопроса: 1
 +   Капиталды өсіру Перемешивать ответы: +
    Төмендейді    
 +   Өседі    
    Өзгереді    
    Нөлден төмен    
 +   Жоғарылайды    
715 Экономикалық өсу факторлары Секция:  1
    Өндіріс Вес вопроса: 1
  Айырбас Перемешивать ответы: +
  Тұтыну    
 + Жанама    
  Бөлу     
 + Сұраныс    
 + Тікелей    
716 Эконоикалық теорияда несие ақшаларының функиясы Секция:  1
   Ұсыным құралы Вес вопроса: 1
    Құн өлшемі Перемешивать ответы: +
 +   Айырбас құралы    
 +   Төлем құралы    
    Қазына жинау құралы    
    Қор жинау құралы    
 +   Айналым құралы    
717 Нарықтың мәні бұл: Секция:  1
 +   Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байланысты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі Вес вопроса: 1
    Белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларды бірге қосатын орын Перемешивать ответы: +
    Сұраныс пен ұсыныс бағаны қалай анықтайтыны туралы түсінік    
 +   Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым қатынастардың жиынтығы    
    Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде қалыптастыру    
 +   Өндіріс , бөлу , айырбас , тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жүзеге асыралатын ұйымдық экономикалық қатыстардың жүйесі    
    Шаруашылықтың құрылымдық бөлімдерінің мемлекет иеігінен алыну және жекелендіру дәрежесі    
718  Меншікті қандай жақтарынан көруге болады: Секция:  2
    Құқықтық және психологиялық Вес вопроса: 1
+    Экономикалық және құқықтық Перемешивать ответы: +
    Әлеуметтік жіне саяси    
 +   Экономикалық және пайдалылық    
    Психологиялық және экономикалық    
    Жалдамалы еңбек    
 +   Жеке еңбек    
719 Егер ақшанынң номиналды құны өзгермей , ал тауарлар мен қызметтер есе өссе , онда ақшаның сатып алу қабілеті Секция:  2
    1.5 Есе өседі Вес вопроса: 1
    4 Есе төмендейді Перемешивать ответы: +
 +   Төмендейді    
    2 Есе өседі    
    Өзгермейді    
+    2 Есеге төмендейді    
 +   Азаяды    
720 Cұранысқа бағадан басқа қандай бағасыз факторлар әсерін тигізеді: Секция:  2
    Сату мен сатып алу арасындағы тепе теңдікті қалыптастыратын бағалар Вес вопроса: 1
    Құндық тұрғыдан сұраныс осы қажетті тауарлардың санасын құрайды Перемешивать ответы: +
    Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсынуы    
 +   Тұтынушылардың талғамы: ұнатуы , ұнатпауы , жаңа үлгідегі тауарлар    
    Өнімнің нақты бағасының тепе -теңдігі    
 + Тұтынушылардың саны.Тұтынушыларс саны молайған сайын сұраныс та өседі     
 +  Тұтынушылардың табысы. Табыс өскен сайын тұтынушылардың сұранысы да өседі    
721 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3
    Қоғамдық өндіріс Вес вопроса: 1
    Акционерлік меншік Перемешивать ответы: +
    Коллективтік меншік    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
    Кооперативтік және ұжымдық    
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
722  Негізгі капитал: Секция:  4
+    Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал Вес вопроса: 1
    Қосымша құн өндіру Перемешивать ответы: +
    Айырбас құнды өндіру    
    Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал    
 +   Құнды қағаз түріндегі капитал    
 +   Өндіріс процесінде құнын өзгертпейті капитал    
    Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру    
723 шығындарсомасы бойынша есептелетін ЖҰӨ ге кіреді: Секция:  6
 +   Ақпараттық Вес вопроса: 1
 +   Тұтынушылар шығысы , инвестициялар мен мемлекеттік шығыстар және таза инвестициялар Перемешивать ответы: +
    Еңбек    
    Әдістемелік    
    Шығындар    
    Баға белгілеу    
 +   Жиынтық инвестициялар және тауарлар мен қызметтердің таза экспорты    
724 Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші: Секция:  5
    Макроэкономикаға Вес вопроса: 1
    Қоғамның өндірген ұлттық өнімі Перемешивать ответы: +
    Ұлттық табыс    
 +   Жалпы ішкі өнім    
    Жан басына шаққандағы ұлттық табыс    
 +   Микроэкономикаға    
 +   ЖҰӨ    
725 Баға деңгейі жоғарылап , өндіріс көлемі төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың өзгеруі: Секция:  2
    Сұраныс қисығы жылжиды Вес вопроса: 1
 +   Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды Перемешивать ответы: +
 +   Ұсыныс қисығы жылжиды    
 +   Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды    
    Жылжымайды    
    Жиынтық сұраныc қисығы солға жылжиды    
    Сұраныс пен ұсыныстың қисығы бірге жылжиды
   
726 Дж.Китчиннің қысқа мерзімді толқындарының себептері мен ерекшеліктері Секция:  2
    Ақша айналысындағы өзгерістер кредиттік жүйенің мәселелері ЖҰӨ нің тербелісіне инфляцяға жұмыссыздыққа әкеледі
Вес вопроса: 1
 + Халықтың әлеуметтік жағдайларының жақсарту тербелісіне әкеледі Перемешивать ответы: +
  Басты қозғаушы күш технологиялық өндірістегі технологиялық
базаның радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық қайта құрылуы    
 +   Алтынның әлемдік қорының тербелісі    
 +   ЖҰӨ нің ,инфляцияның, жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі
   
    Экономикалық циклдардың себептері күрделі құрылыспен байланысты    
    Цивилизацияның дамуымен олардың жоғалуымен немесе жаңа сатымен байланысты    
727 Экономикалық игіліктер: Секция:  1
+    Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар Вес вопроса: 1
 +   Адамдардың қажеттіліктердің қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер Перемешивать ответы: +
    Бағаны қалыптастыру процесі    
   Экомомиканы басқарудың шаралық жиынтығы    
    Ресурстар шығындарымен өндірілген тауар мен қызмет қатынасы    
    Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері    
 +   Адамға қажетті шексіз ресурстар    
728  Нарықтық экономикалық жүйеде негізделеді Секция:  1
    Экономикадағы идеология Вес вопроса: 1
+    Өнімді сұранысқа сай сату және өткізу Перемешивать ответы: +
 +   Еркін кәсіпкерлік қызмет    
   Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі    
+    Меншікке, бәсекеге    
    Экономиканың көпукладтылығы    
    Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс    
729  Меншік: Секция:  2
    Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулығы Вес вопроса: 1
 +   Адамдардың затты иелікке алуына байланысты бір-бірімен қатынасы Перемешивать ответы: +
    Заттың өзі    
  Табиғи құбылыс    
    әлеуметтік құбылыс    
 +   Өнім өндіруге жалдамалы еңбеккерлерді пайдалану    
 +   Адамның затқа қатынасы    
730 Тауар: Секция:  11
    Еңбек нәтижесі Вес вопроса: 1
 +   Айналым құралының бірі Перемешивать ответы: +
    Еңбек өнімі.    
 +  Ақшаға айырбас заттың бірі    
    Еңбек шығыны    
 +   Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі    
    Төлем құралының бірі    
731 Икемділік көрсеткіш: Секция:  1
    Белгілі бір мерзімде өзгеруінен сатушылардың нарықта қаншатауар ұсынатынын көрсетеді Вес вопроса: 1
    Сұраныс пен ұсыныс көптеген факторлардан тәуелді және осы факторлардың өзгергенін Перемешивать ответы: +
 +   Тауар бағасының 1%өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінінкөрсетеді    
   Бұл бағаның 1% -ке өзгеруі ұсыныскөлемініңқанша % -ке өзгеретінін анықтайды    
 +   Нарықтағы тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теңдік баға мен теңдік көлем қалыптасады    
    Тұтынушы табысының1%-өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді    
 +   Белгілі бір фактордың1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен
ұсыныстың қанша процентке өзгергенін анықтайды    
732 Жай ұдайы өндіріс: Секция:  3
 +  Өндіріс процентінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын Вес вопроса: 1
    Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс Перемешивать ответы: +
 +   Игіліктер өндігу,қызмет көрсету саласы жатады    
   Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс    
 +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Жеке тұтынудың төмендеуі    
    Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс    
733 Өндірістік капиталдың функциясы. Секция:  2
+    Өндіріс тауары. Вес вопроса: 1
    Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы Перемешивать ответы: +
    Тұтыну процесінде өнімге айналым ақщалай формада тұтас қайтады    
 +  Қосымша құн өндіру    
 +   Қүн өндіру    
    Тұтыну құны өндірісі    
    Капиталдың айналыс саласына өтуі    
734 Пайда ұғымы: Секция:  14
 +   Жұмыскерлердің ақша сомасы. Вес вопроса: 1
    Кәсіпкерлік тәуекелділігі мен капитал бағасын Перемешивать ответы: +
    Капиталдың азаюынан    
 +  Тауарлардың сатылуынан ақша қаржатының артылуы    
    Капитал құн    
    Кәсіпкерлік тәуекелдіктің құны    
+  Тауар мен қызмет көлемін көбейту.    
735 Әлеметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші. Секция:  5
    Ұлттық табыс Вес вопроса: 1
    Қоғамдық жиынтық өнім Перемешивать ответы: +
 +   Жалпы ішкі өнім    
+   Микроэкономикаға    
    Жан басына шаққандағы ұлттық табыс    
    Макроэкономикаға    
 +  ЖҰӨ    
736 Капитал айналысы: Секция:  14
 +   Капиталдың айналыс саласына өту Вес вопроса: 1
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуында Перемешивать ответы: +
    Техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін құндық құрылым өзгерістері    
  Тұтылған және өзгермелі капиталдар қатынысы    
    Өндірістің техникалық құрылымы    
 +   Капиталдың өндіріс және айналыс саласынлағы қозғалысы    
 +   Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы    
737 Экономикалық ауытқу байланысты: Секция:  14
    Тек ішкі факторлар әрекетімен Вес вопроса: 1
    Тек сыртқы факторлар әрекетімен Перемешивать ответы: +
    Ұсыныстың дамуына әсер ететін факторлар    
 +  Д) Жиынтық сұраныстың дамуына әсер ететін факторлармен    
 +   Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициалар    
    Тұтыну щығындары    
 +   Мемлекеттік шығындар    
738 Жиынтық шығындардың өсуі инфляцияға әкеледі,егерде: Секция:  2
    Нақты және потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса Вес вопроса: 1
 +   Жиынтық ұсынысқа байланысты Перемешивать ответы: +
  Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса    
   Экономикалық толық жұмыссыздық жоғарылайд    
 +   Жұмыс күші саны өссе    
    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көмегі өсс    
 +   Экономика толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса    
739 Экономикалық өсу: Секция:  1
    Ресурстар щығындармен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатысы Вес вопроса: 1
    Техникалар және тауар мен қызметтерін өндірудің тәсілдері Перемешивать ответы: +
    Адамдардың қажеттерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер    
   Нені, қалай және кімге өндіру?    
 +   Ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдіруі    
 +   Жан баласына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі    
 +   Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты    
740 Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында: Секция:  7
    Қарқынды Вес вопроса: 1
    Нөлге тең болады Перемешивать ответы: +
 +   Жоғарыламайды.    
 +  Өспейді    
    Өзгермейді    
 +   Төмендейді    
    Тұрақты болады    
741 Дедукция: Секция:  1
    Жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару Вес вопроса: 1
 +   Фактілерден теорияны бөліп құрастыру Перемешивать ответы: +
    Экономико-математикалық модельдер әдісі.    
  Экстрополяция (болжау), баланстық    
 +   Жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке көшу    
    Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру    
+    Жалпы функциональды бөлшектеу әдістері    
742 Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауын: Секция:  1
    Экономикалық және территориалық бөлінуі Вес вопроса: 1
 +   Реформалардың қателігінен Перемешивать ответы: +
    Колониялардың жаңа ролі    
   Экономикалық шикізаттың сипаты    
 +   Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы    
 +   Инфляция деңгейінің жоғарлауы    
    Әлемнің экономикалық және территориалық бөлінуі    
743 Игіліктерді пайдалану нәтижелеріне иелік етү құқығы: Секция:  1
    Қалдық сипатты құқық. Вес вопроса: 1
    Мұрагерлікке қалдыру құқығы Перемешивать ответы: +
    Иелік ету құқығы    
 +  Егемендік құқығы    
 +   Пайдалану құқығы    
    Қауіпсіздік құқығы    
 +   Табысты алу құқығы    
744  Нарықтық шаруашылықтың қызмет етуіне кедергіболатын шарттар: Секция:  1
    Әрбір тауардың икемділік мөлшері Вес вопроса: 1
 +   Экономика субьэктілерініңэкономикалық оқшаулануы Перемешивать ответы: +
    Кәсіпкерлік субьэктілерінің еріктілігі    
   Қоғамдық еңбек бөлінісі    
 +   Тауар санының және көлемінің азаюы    
 +   Өндіру мен бөлуді басқарудың қатаң жүйесі    
    Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас    
745 Жеткіліксіз жиынтық сұранысы көрсетеді Секция: 2
    Фрикциондық жұмыссыздықтың өсуін Вес вопроса: 1
    Жасырын жұмыссыздықтың төмендеуін Перемешивать ответы: +
    Фрикциондық жұмыссыздықтың төмендеуін    
 +  Циклдық жұмыссыздықтық өсуін    
    Құрылымдық жұмыссыздықтың өсуін    
 +   Жасырын жұмыссыздықтың өсуін    
 +   Құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеуін    
746 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3
    Кооперативтік және ұжымдық Вес вопроса: 1
    Қоғамдық өндіріс Перемешивать ответы: +
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
 +  Жай және ұлғаймалы өндіріс    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
    Материялдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Коллективтік меншік    
747 Негізгі капитал: Секция:  4
    Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал Вес вопроса: 1
 +   Құнды қағаз түріндегі капитал. Перемешивать ответы: +
    Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру    
   Айырбас құнды өндіру    
    Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал    
 +   Өндіріс тауары    
 +   Өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал    
748 Жер бағасы жүзеге асады Секция:  13
    Жұмыс ақы деңгейі арқылы Вес вопроса: 1
    Еңбек факторы арқылы Перемешивать ответы: +
    Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы мен сұранысы арқылы    
   Ссудалық пайыз ставкасы арқылы    
 +   Жерге ұсыныс арқылы    
 +   Бөлу және рента өлшемі арқылы    
 +  Жерге сұраныс арқылы    
749 Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субъект мемлекет болса, онда бұл: Секция:  2
 +   Әміршіл-әкімшілдік Вес вопроса: 1
 +   Жоспарлы экономика Перемешивать ответы: +
    Нарықтық реттеуші экономика    
 + Орталықтан басқарылатын экономика    
    Аралас экономика    
    Нарықтық экономика    
    Еркін бәсекелі экономика    
750 Макроэкономикалық жағдайында Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша: Секция:  2
    Потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі өсс Вес вопроса: 1
 +   Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады Перемешивать ответы: +
    Салалық нарықтарда артықшылық ұсыныс және сұраныс болмайды    
  Нарықтың барлығында да жетілмеген бәсеке күрес болады    
 +   Экономикалық толық жұмыс бастылық жайдайда дамыса    
 +   Нақты және потенциалды ЖҰӨ көмегі тең болса    
    Өндіріс факторларының запастары өзгермейді.    
751 Айнымалы капитал: Секция:  6
 +   Тұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады Вес вопроса: 1
    Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы. Перемешивать ответы: +
 +   Айырбас құнды тауарды өндіру    
  Капиталдың айналыс саласына түсуі    
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуында    
    Қосымша құн өндіру    
 +  Капиталдың шеңбер айналымының үнемі кайталануы және жаңаруы.    
752 Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Секция:  1
   Айналым,төлем,қор жинау Вес вопроса: 1
   Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру Перемешивать ответы: +
+   Баланстық,функциональдық    
   Кәсіпкерлер арасында пайданы бөлу    
 +  Экономика математикалық модельдеу    
   Таңбасы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру    
 +  Экстраполяция(болжау)    
753 Өнеркәсіп революциясы мен ҒТПдаму деңгейі бойынша индустралды даму деңгейі бойынша индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе Секция:  3
    Бұл жүйеде мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады Вес вопроса: 1
 +  Бұл жүйеде ауыл шаруашылығы натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады Перемешивать ответы: +
   Бұл жүйе ірі машиналық өндіріск дамыған тауар-ақша қатынастарына негізделеді    
 +  Бұл жүйеде ұрпақтан ұрпаққа жаласып отырған дәстүр мен салт бойынша қатынастар қалыптасады    
   Бұл жүйеде мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы экономиканы реттеу жүзеге асады    
 +  Бұлжүйеде натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып жүргізіліп отырады    
   Бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады,экономиканың бастаушы саласы-материалдық емес сала    
754 Жекешелендіру саясаты: Секция:  1
   Елдің барлық ебекке жарамды халықтың жұмысқа деген сұранысын қамтамасыз ету үшін жеткілікті жұмыс орнының болуы Вес вопроса: 1
   Шаруашылық процестерін жүзргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары Перемешивать ответы: +
   Тауар өндірушілердің экономикалқ оқшаулануы    
 +  Толық жұмыспен қамтуға жету,ЖҰӨ-нің көлемін өсіру,инфляцияның төмен денгейде ұстап тұру маөсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс әрекетіі    
   Табиғи ресурстарға,жерге үйге,өндіріс құрал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі    
+   Бюджеттік саясат    
 +  Эмиссиялық іс-әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат    
755 Егерде ақшаның номиналды құны өзгермей,ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе,онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция:  14
   Төмендейді Вес вопроса: 1
 +  Азаяды Перемешивать ответы: +
   Өзгермейді    
   2 есе өседі    
   Көбейеді    
   4 есе төмендейді    
 +  G+)2 есеге төмендейді    
756 Нарық субьектілері: Секция:  2
   Тауар Вес вопроса: 1
   Үкімет Перемешивать ответы: +
+   Мемлекет    
 +  Үй шаруашылығы    
   Ақша    
   Еңбек    
 +  H)Сатушылар мен сатып алушылар    
757 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  3
   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Вес вопроса: 1
 +  Жай және ұлғаймалы өндірістер Перемешивать ответы: +
   Коллективтік меншік    
 +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқмы үзіліссіз өзгеруі    
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы    
   Қоғамдық өндіріс    
   Кооперативтік және ұжымдық    
758 Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері: Секция:  4
 +  Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты Вес вопроса: 1
   Өндірістің техникалық құрылымына байланысты Перемешивать ответы: +
   Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
 +  Материалдқ байлықтың құрылуына байланысты    
   Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты    
   Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты    
 +  Құнның қалыптасуына байланысты    
759 Пайданы жоғарылату үшін : Секция:  14
   Дәстүрлі жүйе Вес вопроса: 1
 +  Еркін бәсекелі экономика Перемешивать ответы: +
 +  Орталықтан басқарылатын экономика    
   Жоспарлы экономика    
 + Әміршіл-әкімшілдік     
   Нарықтық реттеуші экономика    
   Нарықтық экономика    
760 Жиынтық сұраныс қисығын көрсететін байланыс: Секция:  2
   Ұлттық ақша бірлігінің валюта курсы төмендесе Вес вопроса: 1
   Тұтынушыларды қанағаттандыратын баға деңгейі мен өндірушілерді қанағаттандыратын баға деңгейі мен өндірушілерді қанағаттандыратын баға деңгейі Перемешивать ответы: +
   Баға деңгейімен сатушылар арасында    
 +  Бағаның өзгеріс әсерінен сұраныс көлемінің өзгеруі    
   Өндірілген және тұтынылған наұты түрдегі ЖҰӨ көлемі арасындағы    
 +  Өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі    
 +  Сұраныс қисығының өз бойымен жылжуын көрсетеді    
761 К.Жуглярдың орташа толқындарының себептері мен ерекшеліктері: Секция:  2
 +  Халықтың әлеуметтікжағдайларның төмендеуіне алып келеді Вес вопроса: 1
+   ЖҰӨ-нің тербелісіне инфляцияға,жұмыссыздыққа әкеледі Перемешивать ответы: +
   Басты қозғаушы күш технологиялық өндірістегі технологиялық базаның радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық қайта құрылуы    
   ЖҰӨ-нің,инфляцияның,жұмысбастылықтың тербелісне әкеледі    
+   Ақша айналысындағы өзгерістер,кердиттік жүйенің мәселелеріне    
   Алтынның әлемдік қорының терблісі    
   Энергия қуаты мен материалдарға байланысты    
762 Жұмыссыздықтың негізгі формасы: Секция:  7
 +  Фрикциондық Вес вопроса: 1
 +   Құрылымдық Перемешивать ответы: +
   Өндірістік қуаттың жетіспеуінің дәрежесі    
   Қысқа мерзімдік жұмыссыздық    
   Бір жерден екінші жерге уақытша жұмыс іздеу    
 +  Циклдық    
   Жынтық сұраныстың өгеруіне байдланысты    
763 Еңбек өнімділігін арттыру,капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Секция:  6
   Толық өнім Вес вопроса: 1
+   Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту Перемешивать ответы: +
   Технологияны жетілдіру,өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру    
   Аралас жолмен өсу    
   Интенсивті өсу    
 +  Экстенсивті өсу    
 +  Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі    
764 Экономикалық өсудің жанама факторы: Секция:  2
 +  Шығын Вес вопроса: 1
    Еңбек ресурстарының өсуі Перемешивать ответы: +
    Еңбек ресурстарының сапасы    
 +   Сұраныс пен ұсыныс факторы    
    Кәсіпкерлік қабілеттіліктің өсуі    
    Экология    
+    Баға факторы    
765 Экономикалық теория Секция:  7
   Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы Вес вопроса: 1
   Техникалар мен таур қызметтерін өндіредің тәсілдері Перемешивать ответы: +
   Бағаны қалыпиастыру процесін    
 +  Қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану    
   Қоғамның дамуын    
 +  Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану    
 +  Адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қзметтер    
766 Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауын: Секция:  1
   Экономикалық және территориялық бөлінуі Вес вопроса: 1
   Экономикалық шикізаттың сипаты Перемешивать ответы: +
 +  Ұлттық экономика құрылымының бұзылуы    
   Сатып алу қабілетінде сұраныс қажеттілігінің жоғары болуы    
   Әлемнің экономикалық және территориялық бөлінуі    
 +  Инфляция деңгецінің жоғарылауы    
 +  Реформалардың қателігінен    
767 Игіліктерді пайдалану нәтижелеріне иелік ету құны: Секция:  3
   Қауіпсіздік құқығы Вес вопроса: 1
+   Пайдалану құқығы Перемешивать ответы: +
   Иелік ету құқығы    
+   Егемендік құқығы    
   Қалдық сипатты құқығы    
 +  Табысты алу құқығы    
   Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
768 Нарықтық шаруашылықтың қызмет етуіне кедергі болатын шарттар: Секция:  5
   Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас Вес вопроса: 1
+   Тауар санының және көлемінің азаюы Перемешивать ответы: +
   Бағаны ырықтандыру    
   Қоғамдық еңбек бөлінісі    
 +  Экономика субьектілерінің экономикалық оқшаулануы    
   Кәсіпкерлік субьектілерінің еріктілігі    
 +  Өндіру мен бөлуді басқарудың қатаң жүйесі    
769 Нарықтық инфрақұрылымның түрлері: Секция:  2
   Құнды қағаздар нарығы Вес вопроса: 1
   Ғылыми-техникалық құралдар нарығы Перемешивать ответы: +
 +  Еңбек нарығы    
 +  Тауарлар мен қызметтер нарығы    
   Өндіріс факторының нарығы    
   Игіліктер мен қызметтер нарығы    
+   Қаржы нарығы    
770 Жай ұдайы өндіріс Секция:  4
   Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс Вес вопроса: 1
+   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер Перемешивать ответы: +
   Жеке тұтынудыңтөмендеуі    
   Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
   Жылдан-жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
 +  Өндіріс процесінің көлемімен ауқымы үзіліссіз өзермеген жайында    
 +  Игіліктер өндіру,қызмет көрсету саласы жатады    
771  Айналымдағы капиталдың формасы: Секция:  5
   Т-А1-Т,,,,,Ө,,,,Т11 Вес вопроса: 1
   Өнеркәсіптік Перемешивать ответы: +
   Саудалық    
   Ақшалай    
 +  Тауарлы ақша    
 +  Ақша    
 +  А-Т-А    
772 Жер бағасы жүзеге асады: Секция:  13
+   Жерге сұраныс арқылы Вес вопроса: 1
  Еңбек факторы арқылы  Перемешивать ответы: +
   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы мен сұранысы арқылы    
   Ссудалық пайыз ставкасы арқылы    
 +  Жұмыс ақы деңгейі арқылы    
  Бөлу және рента өлшемі арқылы     
+  Жерге ұсыныс арқылы     
773 Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе,онда бұл талдау былай аталады: Секция:  4
   Микроэкономикалық Вес вопроса: 1
   Танушы Перемешивать ответы: +
   Экономикадағы идеология    
 +  Орталықтан жоспарлау    
   Экономиканың көп укладтылығы    
 +   Макроэкономикалық    
 +  Нормативт    
774 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді Секция:  1
   Өндірушілер сататын,ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасыдағы Вес вопроса: 1
   Баға деңгей мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы Перемешивать ответы: +
+   Солға-жоғары(азаюы)    
+   Өңға-төменге(өсуі)    
   Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    
   Баға деңгейі төмендесе    
 +  Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы    
775 Экономикалық цикл фазалары: Секция:  1
 +  Өрлеу Вес вопроса: 1
   Стагфляция Перемешивать ответы: +
   Дағдарыс    
   Күйзеліс    
 +  Тоқырау    
 +  Жандану    
   Көтерілу    
776  Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Секция:  1
 +   Тұрақты іс-әрекеттер арасындағы қатынастардыңс көрінісі
Вес вопроса: 1
    Табысы шектелген нақты тұтынушыға көмек беру
Перемешивать ответы: +
    Фактілердің теорияны талдап құрастыру
   
    Айналым,төлем,қор жинау құралы
   
    Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру
   
 +   Заңдар мен категорияларды талдау
   
 +   Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау    
777 Нарықтың кемшілігі көрінеді Секция:  4
    Шығындардың азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті қолдану Вес вопроса: 1
+    Қоғамда теңсіздік орнады Перемешивать ответы: +
 +   Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді    
   Шешімқабылдауда, келісім жасауда өндірушілер мен тұтынушылар тәуелсіздігі    
    Қоғамдық өндірісті әлсіз, икемсіз, қабілетсіз кәсіпкерлерден тазартады    
 +   Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды    
    Нарық әлеуметтік қажетті тауарларды өндіруге емес, ол ақшасы бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған    
778 Игіліктерді қолдауды кім қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы Секция:  2
    Иелік ету құқығы Вес вопроса: 1
+    Басқару құқығы Перемешивать ответы: +
    Қалдық сипатты құқық    
    Пайдалану құқығы    
 +   Мұрагерлікке қалдыру құқығы    
    Табысты алу құқығы    
 +   Егемендік құқығы    
779  тауардың қасиеті Секция:  10
    Еңбек құралы Вес вопроса: 1
    Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс Перемешивать ответы: +
 +   Тұтыну құнына ие зат    
 +   Қоғамның қажеттілігін қанағатттандыру қасиеті бар зат    
    Өндірушінің өзі тұтынатын еңбек өнімі    
 +   Айырбас құнына ие зат    
    Табыс көзі    
780 Нарықтағы тауар ұсынысы тәуелді Секция:  11
    Бәсеке күресіне Вес вопроса: 1
    Өзара алмастыратын тауар бағаларының өсуіне Перемешивать ответы: +
 +   Өндірілетін тауарлар ресурстарының бағасына    
    Орташа табысқа    
 +   Бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға    
   Инфлияциялық күтімдеріне    
 +   Тұтынушылардың табысына    
781 Жай ұдайы өндіріс Секция:  10
   Жеке тұтынудың төмендеуі Вес вопроса: 1
 +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын Перемешивать ответы: +
    Қол еңбегінің негізделген ұдайы өндірісі    
 +   Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласына жатады    
 +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Жылда жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс    
    Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс    
782 Айналымдағы капиталдың формуласы Секция:  6
    Өнеркәсіптік Вес вопроса: 1
   Т-А1-Т-Ө-Т11 Перемешивать ответы: +
 +   Тауарлы ақша    
 +   Ақша    
 +   А-Т-А    
    Саудалық    
  Ақшалай     
783 Тауар өндірісіеің пайда болуы және даму шарттарының себебтері Секция:  10
 +   Қоғамдық еңбек бөлінісі Вес вопроса: 1
 +   Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі Перемешивать ответы: +
 +   Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс    
    Сату    
    Ұсыныс пен сұраныс    
    Қаржылық мәмілелер    
    Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік шығындар    
784 Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылатын көп укладтылық экономиканы қарастыратын экономикалық жүйе типі Секция:  13
 +   Салт дәстүр Вес вопроса: 1
    Индустриалды Перемешивать ответы: +
    Нарықтық    
    Дәстүрлі    
    Аралас    
 +   Басқарушылық-әкімшілі    
 +   Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отыратын дәстүр    
785 Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою Секция:  4
+    Ескі көліктерді өнімділігін жоғару жаңа көліктермен ығыстыру Вес вопроса: 1
+    Өндіріс процессінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты Перемешивать ответы: +
 +   Техниканы жаңарту    
    Табиғи тозу    
    Моральдық тозудың2-түрі    
    Моральдық тозудың1-түрі    
    Өндіріс құрал-жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын    
786 Экономикалық цикл типтері бойынша К.Жуглярдың «орташаның толқындарының» ұзақтылығы Секция:  2
 +   Он жыл Вес вопроса: 1
    Он бір жыл Перемешивать ответы: +
   C( 40-тан 60ж-ға дейін    
 +   1-ден 10ж-ға дейін    
    25-тен 40ж-ға дейін    
 +   10ж-ға дейін    
    15-тен 20 ж дейін    
787 Макроэкономикалық тұрақсыздығы бір көрнісі Секция:  2
    Дәстүрлік Вес вопроса: 1
    Нарықтық Перемешивать ответы: +
    Командалық    
 +   Өндірістің тауар мен қызметінің бағасының өсуі    
    Аралас    
 +   Жұмыссыздық    
 +   Инфляция    
788 Экономикалық өсудің жанама факторлары Секция:  2
    Еңбек ресурстарының сапасы Вес вопроса: 1
    Еңбек ресурстарының саны Перемешивать ответы: +
 +   Баға факторы    
    Экология    
 +   Сұраныс пен ұсыныс факторы    
 +   Шығын    
    Кәсіпкерлердің қабілеттіліктің өсуі    
789 Экономикалық өсудің қайнар көзі Секция:  2
 +   Экономикалық ресурстар Вес вопроса: 1
    Рухани игіліктерді қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
    Экономикалық прогрестің қозғаушы күші    
 +   Шикізат пен материалдар    
    Экономикалық белгісі    
    Біркелкілік белгісі    
 +   Өндіріс факторлары    
790 Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы Секция:  2
    Әлемдік ақша Вес вопроса: 1
    Құн өлшемі Перемешивать ответы: +
    Ұсыным құралы    
 +   Айналу құралы    
    Қор жинау құралы    
 +   Төлем құралы    
 +  Айырбас құралы    
791 Индустриялдық жүйе Секция:  1
    Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы Вес вопроса: 1
    Мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады Перемешивать ответы: +
    Ресурстар мен өндіріс факторлары мемлекеттің қолында болып, мемлекеттік меншіктің үстемдігі жүргізіледі    
    Натуралды шарушылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып, жүргізіліп отырады    
 +   Өндіріс факторларын дамытуда тауар ақша қатынастарына негізделді    
 +   Ірі машиналық өндіріске дамыған тауар ақша қатынастарына негізделеді    
 +   Мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы инновациялық технологияны жүзеге асыру    
792 Өз еңбегімен өндірілген өнімге меншік мынадай еңбек түрлерімен байланысты
Секция:  2
    Ұжымдық еңбекпен Вес вопроса: 1
    Әлеуметтік саяси еңбек Перемешивать ответы: +
 +   Жеке шаруашылық еңбекпен    
    Жалдамалы еңбекпен    
 +   Жеке өнімдерді өндіруге    
 + Жеке еңбекпен     
  Абстрактылы еңбекпен     
793 Тауар Секция:  11
    Жаңа құн Вес вопроса: 1
    Еңбек нәтижесі Перемешивать ответы: +
 +   Айналым құралының бірі    
 +   Ақшаға айырбас заттың бірі    
    Еңбек өнімі    
 +   Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі    
    Төлем құралының бірі    
794 Нарық субьектілері Секция:  2
    Ақша Вес вопроса: 1
    Тауар Перемешивать ответы: +
+    Мемлекет    
   Еңбек    
 +   Үй шаруашылығы    
 +   Сатушылар мен сатып алушылар    
    Кәсіпкерлер    
795 Ұдайы өндіріс типтері Секция:  3
 +   Жай және ұлғаймалы өндіріс Вес вопроса: 1
 +   Өндіріс процессінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы Перемешивать ответы: +
    Қоғамдық өндіріс    
    Кооперативтік және ұжымдық    
 +   Өндіріс процессіннің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    
    Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    
    Акционерлік меншік    
796 Негізгі және айнымалы капиталдың бөлінуі себептері Секция:  4
  Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты  Вес вопроса: 1
    Капиталдың ұдайы өндірісте болуына байланысты Перемешивать ответы: +
    Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты    
 +   Материялдық байлықтың құрылуына байланысты    
 +   Құнның қалыптасуына байланыста    
    Өндірістің техникалық құрылымына байланысты    
 +   Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты    
797  жалақы есептеледі Секция:  7
    Таза экспортта Вес вопроса: 1
    ЖҰӨ-нің шығысында Перемешивать ответы: +
+    Инвестициялард    
+    Кәсіпорынның таза субсидияларында    
    Материалдар    
+    ЖҰӨ-нің табысында    
    Тұрақты шығын    
798 Экономикалық жүйенің басты міндеттері
Секция:  8
 +   Өндірістің техникалық жағдайын анықтау Вес вопроса: 1
 +   Жұмысыздық пен инфляцияны жою Перемешивать ответы: +
    Баға белгілеу қызметі    
    Жекелеген экономикалық субьектілер қызметін сәйкестендіру    
 +   Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету    
    Әділетті қоғамдық құрылыс орнату    
    Ақпараттық қызмет    
799 Макроэкономикалық жағдайында Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша Секция:  2
    Потенйиалдық ЖҰӨ-нің көлемі өссе Вес вопроса: 1
 +  Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады Перемешивать ответы: +
 +   Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса    
    Салалық нарықтарда артықшылық ұсыныс және сұраныс болмайды    
 +   Нақты және потенциалдық ЖҰӨ көмегі тең болса    
    Тауарларға және ресурстарға баға тұрақты    
    Өндіріс факторларының запастары өзгермейді    
800 Кунецтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтылығы Секция:  2
 +   Он сегіз жылдан жоғары Вес вопроса: 1
    25-тен 40ж-ға дейін Перемешивать ответы: +
+    Жиырма бес жылға дейің    
+    18-25 жыл    
    17-ден 19-ға дейін    
    15-тен 20ж-ға дейін    
    3-тен 4ж-ға дейін    
801 Экономикаық теория бірнеше қызметтер атқарады: Секция:  1   Материалдық шектелген ресурстар қызметі Вес вопроса: 1  +    Ғылыми болжам қызметі
Перемешивать ответы: +   Техникалар және тауар қызметтері       Ұлттық нарықтық даму қызметі    + танып білу қызметі    +   Дүниетанымдылық көзқарас қызметі
     Экономиканы басқару қызметі     802 ҚР нарықтық экономикаға көшудегі өтпелі экономикадан ерекшеліктері:
Секция: 1   +   Мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асыру
Вес вопроса: 1     Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады,экономиканың жүзеге асыруы материалдық емес сала Перемешивать ответы: +    
Мемлекеттік экономикалық бағдарламаны жасау мен өткеру арқылы қысқа,орта,ұзақ мерзімді міндеттерді шешуге атсалысуы      
Макроэкономикалық процестерді мемлекеттің реттеуі тікелей және жанама тәсіл арқылы жүргізілуі       Дүниетанымдылық көзқарас қызметі    +  Халықаралық тәжірибеде Жапония мен Оңтүстік Кореяда басқарудың әкімшілік-әміршілдік элементін қолдануы
   +   Әлемдік тәжірибеде қоғамдық меншікті жоспарлы экономикалық жүйеден,жеке және аралас меншік түрінде жүзеге асыру
    803 Меншікті қандай жақтарынан көруге болады: Секция:  2     Психологиялық эәне экономикалық Вес вопроса: 1     Құқықтық эәне психологиялық Перемешивать ответы: +  +   Жеке еңбек    +   Ұжымдық еңбек     Экономикалық және пайдалық       Әлеуметтік және саяси    +   Экономикалық және пайдалық     804 Тауардың тұтыну құны: Секция:  10     Айырбас құны
Вес вопроса: 1  +   Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі
Перемешивать ответы: +     Еңбек құралы
      Ұлттық қаржы,қоғамдық табыс    +   Қажеттілікті қамтамасыз ету    +   Тауардың пайдалылығы,адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті
     Тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттелігі
    805 Икемділік көрсеткіш:
Секция:  12  +   тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді
Вес вопроса: 1      Белгілі бір мерзімге өзгеруінен сатушылардың нарықта қанша тауар ұсынатынын көрсетеді Перемешивать ответы: +  +   Тауар бағасының 1% өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді
   + Белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша процентке өзгергенін анықтайды     нарық сұранысты көптеген факторлардың әсері       Сұраныс пен ұсыныс көптеген факторлардан тәуелді және осы факторлардың згергенін
     Бұл бағаның 1% -ке өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша %-ке өзгеретінін анықтайды
    806  Ұдай өндіріс типтері: Секция:  3     Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер
Вес вопроса: 1     Кооперативті және ұжымдық
Перемешивать ответы: +  +   Жай және ұлғаймалы өндіріс
      Акционерлік меншік
   +  Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі
      Коллективтік меншік
   +  Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы
    807 Негізгі капитал:
Секция:  4      Қосымша құн өндіру Вес вопроса: 1  + Өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал Перемешивать ответы: +     Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру       Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал
   +   Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал       Өндіріс тауары
   +  Құнды қағаз түріндегі капитал
    808 Рентаның түрі жер учаскелеріне алынатын төлем ретінде жер иелеріне көшіріледі: Секция:  4  +   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы
Вес вопроса: 1     Жұмыс ақы деңгейі
Перемешивать ответы: +     Дифференциалды рента 2
   +   Дифференциалды рента 1      Капитал салым құны
      Абсолютті рента
   +  Еңбек факторы
    809 Меншікті қандай жақтарынан көруге болады:
Секция:  5     Психологиялық эәне экономикалық
Вес вопроса: 1     Құқықтық эәне психологиялық Перемешивать ответы: +  +  
Жеке еңбек    +    Ұжымдық еңбек
    капитал салым құны      Жалдамалы еңбек
   +   Экономикалық және пайдалы
    810 Ұлттық байлық: Секция:  6     Мемлекеттік меншіктің үстемділігі Вес вопроса: 1     Табиғи ресурстардың үстемділігі Перемешивать ответы: +     Мемлекеттің нарық механизмдеріне араласу       Өндіріс факторларын қадағалау    +  Табиғи ресурстар мен мәдени құндылықтар    +   Табиғи ресурстар мен адам ресурстары    + Өндіріс құрал-жабдықтары,жиналған мүліктер,табиғи
 ресурстар,материалдық және мәдени құндылықтар     811 Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою:
Секция:  4     Өндіріс құрал жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын Вес вопроса: 1  +  
Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты Перемешивать ответы: +    
Моральдық тозудың 1-түрі    +  
Техниканы жаңарту    +   Ескі көліктерді өніділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру       Табиғи тозу
     Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі
    812  Экономикалық цикл типтері бойынша Н.Д.Кондратьевтің «Ұзын толқындары»кезеңінің ұзақтылығы Секция:  6     3-тен 4ж-ға дейін
Вес вопроса: 1  +   40-60ж
Перемешивать ответы: +     15-тен 20ж-ға дейін
      25-тен 40ж-ға дейін
     17-ден 19-ға дейін
   +   40 тан 60 ж-ға дейін
   +  Қырық жылдан жоғары
    813 Инфляцияға қарсы саясат:
Секция:  8     Тауар тапшылығы,өнім сапасының төмендеуі
Вес вопроса: 1     Қазына-қор қысқарады
Перемешивать ответы: +  +   Макроэкономикалық талдау жүргізу
   +   Бағаны реттеудегі мемлекеттің бақылауы
     Өндіріс орындарының азаюы
      Көлеңкелі экономика дамуында,бартерлік іс-әрекет
   +   Мемлекеттік реттеу құралдарын пайдалану
    814 Экономикалық өсу Секция:  9  +  Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі
Вес вопроса: 1  +   Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен өсуі
Перемешивать ответы: +     Өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістері қатынасы
      Ресурстар шағындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы
     Адамдардың қажеттерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер
     Техникалар және тауар мен қызметтерін өндірудің тәсілдері
   +  Ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдіруі
    815 Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында: Секция:  5     қарқынды
Вес вопроса: 1  +   Өспейді
Перемешивать ответы: +     Өзгермейді
      Тұрақты болады
   +  Жоғарыламайды
      Өседі
   +  Төмендейді
    816 Экономикалық теория: Секция:  1  +   Қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану
Вес вопроса: 1     Техникалар және тауар қызметтерін өндірудің тәсілдері
Перемешивать ответы: +  +   Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану
      Бағаны қалыптастыру процесін
     Қоғамның дамуын
      Ұлттық нарықтың дамуы
   +   Адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер
    817 Индустриалдық жүйе: Секция:  2     Ресурстар мен өндіріс факторлары мемлекеттің қолында болып,мемлекеттік меншіктің үстемділігі жүргізіледі
Вес вопроса: 1     Ауыл шаруашылығында натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады Перемешивать ответы: +  +   мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы инновациялық технологияны жүзеге асыру
   +   Ірі машиналық өндіріске дамыған тауар-ақша қатынастарына негізделеді
     Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады,экономиканың бастаушы саласы
   +   Өндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделген
     Натуралды шаруашылық еңбегі дәстүр бойынша жалғасып,жүргізіліп отырады
    818  Өз еңбегімен өндірілген өнімге меншік мынадай еңбек түрлерімен байланысты: Секция:  2     Ұжымдық еңбекпен
Вес вопроса: 1     Жалдамалы еңбекпен
Перемешивать ответы: +     Абстрактылы еңбекпен
   +   Жеке еңбекпен
   +  Жеке шаруашылық еңбекпен       Нақты еңбекпен
   +  Жеке өнімдерді өндіру
    819 Тауарлы өндіріс: Секция:  10     Өндірілген еңбек өнімдерін өндіріс құралдарының иесі
Вес вопроса: 1     Жұмыспен қамту және өнім өндіру
Перемешивать ответы: +  +   Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы
      Жеке еңбекпен      Жеке шаруашылық еңбекпен
   +   Нақты еңбекпен
   +  Жеке өнімдерді өндіру
    820  Тауар ұсынысының заңы:
Секция:  2     Тұтынушылардың табысы
Вес вопроса: 1  +   Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс
Перемешивать ответы: +  +   Тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған саның молаюы
      Бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға ұсыну
   +  Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас
      Заттың пайдалылығы
     Инфляциялық күтімдер
    821  Жай ұдай өндіріс:
Секция:  2     Алтын шығарумен байланысты ұдай өндіріс
Вес вопроса: 1     Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс Перемешивать ответы: +  +   Игіліктерді өндіру,қызмет көрсету саласы жатады
      Жеке тұтынудың төмендеуі
   +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын
      Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс
    822  Капиталдың негізгі және айнымалы болып бөлуіне тән белгілер: Секция:  4     Коллективтік меншік
Вес вопроса: 1  +   Тауарлы ақша
Перемешивать ответы: +  +   Ақшалай
      Саудалық
   +   Тауарлы       Қарыз
     Акционерлік меншік     823  Өндірістің құлдырауына байланысты фирманың жабылуы салдарынан жұмыстан босатылған адам жұмыссыздығы: Секция:  5  +   Нақты жұмыссыздық
Вес вопроса: 1     Жұмыссыздықтың жасырын формасына
Перемешивать ответы: +     Жұмыссыздықтың фрикциондық формасына
   +   Жұмыссыздықтың циклдік формасына
     Жұмыссыздықтың құрылымдық формасына
   +   Циклдік жұмыссыздық      Мерзімсіздік жұмыссыздық
    824 Әлеуметтік жағдай деңгейінің экономикалық көрсеткіші:
Секция:  7     Қоғамдық жиынтық өнім
Вес вопроса: 1     Ұлттық табыс
Перемешивать ответы: +     Макроэкономика
   +   Микроэкономика
   +   ЖҰӨ
      Жан басына шаққандағы ұлттық табыс
   +   Жалпы ішкі өнім
    825  Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді
Секция:  8     Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы
Вес вопроса: 1  +   Оңға-төменге
Перемешивать ответы: +  +   Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы
   +   Солға-жоғары
      Баға деңгейімен табыстық арасындағы
      Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы
     Өндірушілер тауарды сататын,ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы
    826 Экономикалық ауытқу кезеңдері:
Секция:  2  +   Құлдырау-жандану-тоқырау-өрлеу
Вес вопроса: 1     Баға деңгейінің төмендеуі
Перемешивать ответы: +  +   Құлдырау-тоқырау-жандану-өрлеу
      Дағдарыс-жандану-өрлеу
     Өндіргіш күштер
   +   Жандану – өрлеу-тоқырау-құлдырау
     Тоқырау-дағдарыс-өрлеу-жандану
    827 Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Секция:  1     Экономикалық өсу теориясы Вес вопроса: 1     Әлеуметтік-құқықтық әдістер Перемешивать ответы: +  +   Айрықша немесе ерекше әдістер    +   Жалпы және жеке әдістер       Ұсыныс теориясының әдістері    +   Сұраныс теориясының әдістері       Индукция және дедукция әдістері     828  Барлық экономикалық жүйелерді қалыптастырудың негізгі мәселесі – ол : Секция:  1     Айырбас құны Вес вопроса: 1  +   Тұтынушының ұсынысы Перемешивать ответы: +  +   Өндурісті ұлғайту    +   Тауарлы шаруашылықты күшейту       Сиректілігі       Инвестиция құю     Қарым-қатынасы     829 Меншік: Секция:  1   Әлеуметтік құрылыс Вес вопроса: 1   Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулығы Перемешивать ответы: +  +   Адамның затқа қатынасы    +   Адамдардың затты иелікке алуына байланысты бір-бірімен қатынасы     Өндірушілердің тұйықтылығы    + Өнім өндіруге жалдамалы еңбеккерлерді пайдалану     Заттың өзі     830  Егер ақшаның номиналды құны өзгермей,ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе,онда ақшаның сатып алу қабілеті: Секция:  2  +   Төмендейді Вес вопроса: 1     Өзгермейді Перемешивать ответы: +     Көбейеді       1,5 есе өседі       2 есе өседі    +   2 есеге төмендейді    +   Азаяды     831 Нарықтың артықшылығы байланысты: Секция:  1  + Өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделуі Вес вопроса: 1   Нарық еңбек пен табысқа құқықтық келіп бермейді Перемешивать ответы: +  + Шығындарды азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті қолдануы    + Шешім қабылдауда,келісім жасауда өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіздігі     Қоғамдық өндірісті әлсіз,икемсіз,қабілетсіз кәсіпкерлерден тазартады        Қоғамда Теңсіздікті тіғызады       Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды     832 Жай ұдайы өндіріс: Секция:  1  +   Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын Вес вопроса: 1     Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс Перемешивать ответы: +  +   Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер    +   Игіліктер өндіру,қызмет көрсету саласы жатады       Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс       Жеке тұтынудың төмендеуі     Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс      833 Капиталдың негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тән белгілер: Секция:  2     Коллективтік меншік Вес вопроса: 1  +   Тауарлы ақша Перемешивать ответы: +  +   Ақшалай       саудалық       Қарыз    +   Тауарлы     Өндірістік     834 Жер бағасы жүзеге асады: Секция:  13     Жұмыс ақы деңгейі арқылы Вес вопроса: 1   Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы арқылы  Перемешивать ответы: +  +   Жерге сұраныс арқылы       Осы еңбекпен өндірілген өнім ұсынысы мен сұраныс арқылы       Ссудалық пайыз ставкасы арқылы    +   Бөлу және рента өлшемі арқылы    +   Жерге ұсыныс арқылы     835 Ұлттық экономикалық жүйені қалыптастыруда туындайтын сұрақтар: Секция:  2     Қалай,кім үшін,өсу қарқыны қандай Вес вопроса: 1     Жұмыссыздық пен инфляция себептері қандай Перемешивать ответы: +     Өзгерген жағдайларға бейімделе ала ма    +   Нені,қалай,кім үшін       Қашан,неге,қалай    +   Кім үшін,не үшін,қалай өндіру керек    +   Не,қалай,қанша өндіру керек     836 Жиынтық ұсыныс қисығы төмендегі байланысты көрсетеді: Секция:  4     Баға деңгейі төмендесе Вес вопроса: 1  +   Нақты түрде тұтынылған және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы Перемешивать ответы: +  +   Оңға – төменге ( өсуі )       Өндірешілер тауарды сататын,ал тұтынушылар сатып алатын баға деңгейі арасындағы       Баға деңгейі мен нақты түрде өндірілген ЖҰҚ көлемі арасындағы    +   Солға – жоғары ( азаюы       Баға деңгейімен табыстың арасындағы     837 Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындының себептері мен ерекшеліктері: Секция:  5  +   Алтынның әлемдік қорының тербелісі Вес вопроса: 1  +   ЖҰӨ-нің,инфляцияның,жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі Перемешивать ответы: +     Ақша айналысындағы өзгерістер,кредиттік жүйенің мәселелері ЖҰӨ-нің тербелісіне инфляцияға,жұмыссыздыққа әкеледі       Экономикалық цикілдердің себептері күрделі құрылыспен байланысты       Басты қозғаушы күш технологиялық өндірістегі технологиялық базаның радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық қайта құрылуы       Энергия қуаты мен материалдарға байланысты    +   Халықтың әлеуметтік жағдайларының жақсару тербелісіне әкеледі     838 Инфляция кешенді себептерден туындайды,олардың ең маңыздысы мыналар: Секция:  2     Халықтың сатып алу қабілеті төмендейді Вес вопроса: 1  +   Кейбір өндірушілердің монополиялық жағдайда болуы,яғни олардың өзінің өніміне жоғары баға қою Перемешивать ответы: +     Ақшаның құны төмендеуіне байланысты       Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің қысқаруы,тауар тапшылығы    +   Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы,шығындардың түсімдерден асуы       Өндіріс шығындарының өсуі,яғни шикізат,материалдар,жалақы шығындарының өсуі    +   Айналымдағы ақша көлемінің бұзылуы     839 Экономикалық өсудін жанама факторлары: Секция:  2     Негізгі капиталдың өсуі Вес вопроса: 1     Кәсіпкерлік қабілеттіліктің өсуі Перемешивать ответы: +     Еңбек ресурстарының сапасы    +   Шығын       Экология    +   Сұраныс пен ұсыныс факторы    +   Баға факторы     840 Еңбек өнімділігінің арттыру,капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Секция:  2     Технологияны жетілдіру,өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды Вес вопроса: 1     Аралас жолмен өсу Перемешивать ответы: +  +   Қолданылатын Ресурстар сапасының өсуі    +   Интенсивті өсі       Толық өнім       Өндіргіш өсу    +  Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту     841 Экономикалық теория зерттейді: Секция:  1   Өндірістік факторарды Вес вопроса: 1  + Адамдарды табиғатқа және затқа қатынастын Перемешивать ответы: +  + Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды     Өндіргіш күштердің қатанасын    + Қоғамдық қндірістегі адамдар Арасындағы қатынасты     Адамның қоғамға қатынасын     Шаруашылық жүйесін жүргізеді     842 Нарықтық кемшілігі көрінеді: Секция:  1     Өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделуі Вес вопроса: 1  +   Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді Перемешивать ответы: +     Қоғамдық өкдірістіәлсіз,икемсіз,қабілетсіз кәсіпкерлерден тазартады       Нарық әлеуметтік қажетті тауарларды өндіріге емес,ол ақшаны бар елдің қажетін қанағаттандыруға бағытталған       Шығындарды азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті қолдану    + Қоғамда теңсіздікті туғызады     +   Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды     843 Меншікті қандай жақтарынан көруге болады: Секция:  1     Әлеуметтік және саяси Вес вопроса: 1     Жалдамалы еңбек Перемешивать ответы: +  +   Экономикалық және пайдалылық    +   Жеке еңбек       Психологиялық және экономикалық       Ұжымдық еңбек    +   Экологиялық және құқықтық     844 Айырбас құны: Секция:  2     Еңбек құралы Вес вопроса: 1  +   Тауартың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі Перемешивать ответы: +  +   Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі       Тауардың пайдалылығы,адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті       Төлем құралы       Табыс көзі    +   Ұлттық өнім,табыс,сауда     845  Нарық субьектілері: Секция:  1     Кәсіпкерлік Вес вопроса: 1  +   Сатушылар мен сатып алушылар Перемешивать ответы: +     Еңбек    +   Мемлекет    +   Үй шаруашылығы       Тарау       Үкімет     846 Ұдайы өндіріс типтері: Секция:  2  +   Жай және ұлғаймалы өндіріс Вес вопроса: 1     Қоғамдық өндіріс Перемешивать ответы: +     кооперативтік және ұжымдық    +   Өндіріс процесунің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі    +   Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы       Акционерлік меншік       Материалдық өндіріс саласы өмір сүру ,жқмыс істеу үшін қажетті игіліктер     847   Айналымдық капиталдың формуласы: Секция:  6  +   Тауарлы ақша Вес вопроса: 1  +   А-Т-А Перемешивать ответы: +     Өндірістік       Өнеркәсіптік       Саудалық    +   Ақша       Т-АI-Т,,,,Ө,,,,ТII     848 Пайданы жоғарлату үшін: Секция:  14     Орташа шығындарды азайту қажет Вес вопроса: 1  +   Шекті шығындарды азайту қажет Перемешивать ответы: +  +   Өзгермелі шығындарды азайту қажет       Тұрақты шығындарды азайту қажет    +   Экономикалық шығындарды азайту қажет       Аөпараттық шығындарды азайту қажет       Әдістемелік шығындарды азайту қажет     849 Мемлекеттік меншікке,орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Секция:  1     Дәстүрлі Вес вопроса: 1     Нарықтық Перемешивать ответы: +  +   Басқарушылық-әкімшілік    +   Жоспарлы экономикалық жүйе       Индустриялды       Аралас    +  Әкімші-әкімшілік жүйе     850 Баға деңгейі жоғарылап,өндіріс көлемі төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың өзгеруі: Секция:  4  +   Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжиды Вес вопроса: 1     Сұраныс пен ұсыныстың қисығы бірге жылжиды Перемешивать ответы: +     Сұраныс қисығы жылжиды       Жылжымайды    +   Жиынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды       Жиынтық сұраныс қисығы оңға жылжиды    +  Ұсыныс қисығы жылжиды    

Приложенные файлы

  • docx 8857560
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий