ГДИП тест


#1*!Отандық гигиена мектебінің негізін қалаушы
*Эрисман
*А.Я.Гуткин
*С.Е.Советов
*С.М.Громбах
*В.Н.Кардашенко
#2*!Ескертпелі санитарлық бақылауға не кіреді
*МДМ күнделікті тексеру
*МДМ жоспардан тыс зерттеу
*МДМ жобаларын қарастыру
*эпид. көрсеткіштері бойынша жобаны тексеру
*БМЖ гигиенасы бойынша санитар дәрігердің жоспарлық жұмысы
#3*!Ағымдағы санитарлық бақылауға не кіреді
*жобаларды қарастыру
*МДМ жобаларын қарастыру
*жобаларды күнделікті зерттеу
*жоғары тұрған ұйымдарға сұрақтарды дайындау және қою
*БМЖ гигиенасы бойынша санитар дәрігердің жоспарлық жұмысы
#4*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының зерттеу обьектісі болып табылады
*микроб клеткаларының құрылысы
*балалар дәрі-дәрмектерінің дайындау технологиясы
*балалар организмінің тіндері мен ағзаларының құрылысы
*балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы және қоршаған орта факторалары
*балалар дәрі-дәрмектерінің дайындау технологиясы, балалар мен жасөспірімдерге арналған медициналық техниканың құрылысы
#5*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының міндеті
*ағзаны факторлар әсерінен қорғау
*БмЖГ гигиеналық нормалауда шектеу
*мақсатты физикалық тәрбиемен ағза құру
*балалар мен жасөспірімдерді орта құрылымында шектеу
*өсіп келе жатқан ағзаға әсер ететін қауіпті факторларды шектеу
#6*!Мектеп гигиенасы балалар және жасөспірімдер гигиенасына қашан ауыстырылды
*1932ж
*1930ж
*1979ж
*1920ж
*1954ж
#7*!Оқушыларға арналған бірінші рациональды партаны кім ұсынды
*С.В. Хлопин
*А.Я. Гудкин
*А.В. Мольков
*П.Ф. Эрисман
*М.И. Корсунской
#8*!Мектеп гигиенасы бойынша бірінші (1934) совет оқулығының авторы, 5 шығарылым
*А.Я. Гуткин
*С.Е. Советов
*С.М. Громбах
*А.В. Мольков
*В.Н. Кардашенко
#9*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасында қолданылатын әдістер
*химикалық*генетикалық
*бактериологиялық
*бактериоскопиялық
*санитарно-статистикалық
#10*!Балалар және жасөспірімдер гигиенасының мақсаты
*медициналық тексеріс өткізу
*балалар инфекциялық ауруларын зерттеу
*балалар ауруларының патогенезін зерттеу
*балалар және жасөспірімдер ауруларының диагностикасын жақсарту
*өсіп келе жатқан ұрпақтың денсаулығын қуаттандыру және аурулардың алдын алу
#11 *!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасында қолданылатын негізгі зерттеу әдісі
*генетикалық әдіс
*клиникалық зерттеу әдісі
*гигиеналық зерттеу әдісі
*химиялық экспертиза әдісі
*биохимиялық анализ әдісі
#12*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасында қолданылатын негізгі зерттеу әдісі
*генетикалық әдіс
*клиникалық зеттеу әдісі
*биохимиялық анализ әдісі
*химиялық экспертиза әдісі
*санитарлық-статистикалық әдіс
#13*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы тапсырмалары
*отбасын жоспарлау
*балалар мен жасөспірімдерге білім беру
*балалар ауруларының емдеу әдістерін табу
*балалар ауруларының клиникасын анықтау
*балалар мен жасөспірімдер ағзаларына әсер ететін қоршаған орта заңдылықтарын анықтау
#14*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы оқытады
*ересек тұрғындардың еңбек шарты
*белігілі аумақтың радиционды фоны
*балалар мен жасөспірімдер денсаулығы
*әскер қызметкерлерінің тұрмыстық шарты
*тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы
#15 *!Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын зерттейтін ретроспективті әдісі
*аурудың таралуын анықтау
*аурушаңдық құрылымын зерттеу
*өткен жылғы материалдарды жинау
*ұзаққа созылған динамикалық бақылау
*қазіргі уақыттағы денсаулық жағдайы туралы сұрақтарды бірмезеттік зерттеу
#16*!Балалардың аурушаңдығы туралы толық ақпарат беретін негізгі ақпарат көзі
*үлгерім
*анкеталық ақпарат
*МДМ балалар баруы
*медициналық көмекке жүгіну
*терең медициналық тексеріс ақпараттары
#17 *!БМЖ гигенасының санитарлық дәрігерінің міндеттері
*күнделікті санитарлық бақылау жргізу
*балаларды диспансерлік бақылау және профилактикалық бақылау жүргізу
*санитарлық-шипажайлық емді қажет ететін және жиі ауыратын балаларды анықтау
*салынып жатырған фабрикалар мен зауыттарға ескертпелі санитарлық бақылау жүргізу
*денсаулық жағдайын зерттеу және ересек тұрғындар арасында сауықтыру шараларын жргізу
#18*!Санитарлық бақылаудың құқықтық негізі
*кодекстер
*қаулылар
*типтік бағдарламалар
*жұмыс бағдарламалары
*санитарлық заңнамалар
#19 *!Денсаулық жағдайын зерттеудің проспективті әдісі
*ұзақ динамикалық бақылау
*аурушаңдықтың таралуын зерттеу
*келер жылға аурушаңдыққа болжам жасау
*алдыңғы жылдар бойынша материал жинау
*сол уақыттағы денсаулық жағдайының сұрақтарын зерттеу
#20*!Санитарлық дәрігер жұмысының негізгі бағыты
*ағымдық санитарлық тексеруді жүргізу
*ескертпелі санитарлық тексеруді жүргізу
*жиі ауыратын, санаторлы- курортты емді қажет ететін балаларды анықтау
*балаларға диспансерлік бақылау мен профилактикалық тексерістер жүргізу
*ересек адамдар арасында денсаулық жағдайын зерттеу мен сауықтыру шараларын өткізу
#21*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасында қолданылатын әдістер
*химикалық
*генетикалық
*бактериологиялық
*бактериоскопиялық
*лабораторлы-эксперименттік
#22*!Балалар және жасөспірімдер гигиенасының мақсаты
*медициналық тексеріс өткізу
*балалар инфекциялық ауруларын зерттеу
*балалар ауруларының патогенезін зерттеу
*балалар және жасөспірімдер ауруларының диагностикасын жақсарту
*өсіп келе жатқан ұрпақтың денсаулығын қуаттандыру және аурулардың алдын алу
#23*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының негізгі тапсырмасы
*ағзаны факторлар әсерінен қорғау
*мақсатты физикалық тәрбиемен ағза құру
*балалар мен жасөспірімдерді орта құрылымында шектеу
*өсіп келе жатқан ағзаға әсер ететін қауіпті факторларды шектеу
*физикалық тәрбиелеуді санитарлық нормалар мен ережелер арқылы шектеу
#24*!Ескертпелі санитарлық бақылауға не кіреді
*МДМ күнделікті тексеру
*МДМ жоспардан тыс зерттеу
*МДМ жобаларын қарастыру
*эпид. көрсеткіштері бойынша жобаны тексеру
*БМЖ гигиенасы бойынша санитар дәрігердің жоспарлық жұмысы
#25*!Ағымдағы санитарлық бақылауға не кіреді
*жобаларды қарастыру
*МДМ жобаларын қарастыру
*жобаларды күнделікті зерттеу
*жоғары тұрған ұйымдарға сұрақтарды дайындау және қою
*БМЖ гигиенасы бойынша санитар дәрігердің жоспарлық жұмысы
#26*!БМЖ гигиенасының санитарлық дәрігерінің жұмысын бағалауда қолданылатын көрсеткіш
*жобадан бас тарту жиіліктері
*бақылаудағы зерттеу нысандарын түгел қамту
*әкімшіліктік және тәртіптік жазалаулардың саны
*пайдаланудағы нысандарды зерттеудің орташа еселігі
*балалар мекемелерінің жетекшілерімен өткізген жиналыс саны
#27*!БМЖ гигиенасының басты мақсаты болып табылады
*оперативті белсенділік көрсеткіштерінің жақсаруы
*санитарлық бақылау функцияларының атқарылуы
*жобаның санитарлық бақылау жағдайының жақсаруы
*органдар мен білім беру мекемелерінің қарым-қатынасы
*аурушаңдықтың төмендеуі, балалар мен жасөспірімдер денсаулығының жақсаруы
#28*!БМЖ гигиенасы бөлімінің жұмыс істеу әсерінің көрсеткіштері
*әкімшілік жазалар санының өсуі
*штрафтық санкциялардың санының өсуі
*балалардың аурушаңдық пен денсаулық жағдайының өзгеруі
*бақылау нысандарындағы дәрігерлік зерттеулердің санының көбеюі
*инструменталды және лабораторлы зерттеулердің пайызының көбеюі
#29*!Балалар және жасөспірімдер мекемелеріндегі ағымдық санитарлық бақылау мақсаты
*СЭҚБ өзекті сұрақтарын зерттеу
*белгілі бір сұрақты терең зерттеу
*нысандардағы өзгеріс жағдайларына байланысты зерттеу
*мекемелердегі қағидалар мен ережелерді сақтау мақсатындағы күнделікті тексерістер жүргізу
*мекемелердің бір немесе бірнеше бөлімдерін бір немесе бірнеше сұрақ бойынша бірмезеттік тексеру
#30*!Балалар мен жаөспірімдер мекемелеріндегі арнайы (күнделікті) тексеріс
*СЭҚБ өзекті сұрақтарын зерттеу
*белгілі бір сұрақты терең зерттеу
*нысандардағы өзгеріс жағдайларына байланысты зерттеу
*мекемелердегі қағидалар мен ережелерді сақтау мақсатындағы күнделікті тексерістер жүргізу
*мекемелердің бір немесе бірнеше бөлімдерін бір немесе бірнеше сұрақ бойынша бірмезеттік тексеру
#31*!Салауатты өмір салтын насихаттаудың ең негізгі жолы
*топтық және көпшілік дәрістер
*мектепке дейінгі жастағы оқуты жүйесі
*плакаттар және басып шығарылған қағаз
*зиянды әдеттер туралы жеке ақпараттандыру
*жасы мен жынысына сәйкес тәрбиелеу және жеке гигиеналық оқыту жүйесі
#32*!Балалар мекемелерін рейдтік тексеру жүргізіледі
*мекеменің барлық немесе бір бөлігін бірмезетті тексеру
*нысандағы жағдайдың өзгеруіне байланысты шұғыл шешім қабылдау
*басқару бөліміндегі жоспар бойынша нысанның санитарлық картасын құрастыру
*қысқа уақыт ішінде барынша көп нысандарды зерттеу үшін мәселені оперативті шешу
*балалар мекемелеріндегі гигиеналық жағдайларды зерттеуге арналған бір бағдарлама бойынша
#33*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерін толық тексеріс кезінде мынадай тапсырма қойылады
*мекемедегі белгілі бір сұрақты терең зерттеу
*бақылау комитетінің өзекті мәселелерін шешу
*нысандағы жағдайдың өзгеруіне байланысты тексеру
*мекемелердегі қағидалар мен ережелерді сақтауын қадағалайтын күнделікті жоспарлы бақылау
*мекеменің бір немесе барлық бөлігін бір немесе бірнеше сұрақтары бойынша бірмезеттік зерттеу
#34*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының арнайы принципі білдіреді
*өсу мен даму кезіндегі қалыптыдан ауытқу, тұрақсыздық
*өсіп келе жатқан ағзаның жыныспен қатар гигиеналық қалыпты бөлуі
*өсіп келе жатқан ағзаның денсаулықпен қатар гигиеналық қалыпты бөлуі
*балалар мен жасөспірімдер ағзасының дамуына ең жақсы әсер ететін гигиеналық қалыптасу
*қоршаған ортаның балалар мен жасөспірімдердің ағзасына сезгіштік қасиетіне байланысты керек басқа да қағида
#35*!Балалар мен жасөспірімдер гигиенасындағы жаттықтырушы бағыттағы қағиданы дамытатын прицип
*өсу мен даму кезіндегі қалыптыдан ауытқу, тұрақсыздық
*өсіп келе жатқан ағзаның жыныспен қатар гигиеналық қалыпты бөлуі
*өсіп келе жатқан ағзаның денсаулықпен қатар гигиеналық қалыпты бөлуі
*балалар мен жасөспірімдер ағзасының дамуына ең жақсы әсер ететін гигиеналық қалыптасу
*қоршаған ортаның балалар мен жасөспірімдердің ағзасына сезгіштік қасиетіне байланысты керек басқа да қағида
#36*!МДМ ескертпелі санитарлық бақылауда қарастырылады
*сусынамасын алу
*жер учаскесін бөлу
*діріл деңгейін өлшеу
*бракераждық журналды тексеру
*микроклимат параметрлерін өлшеу
#37*!МДМ ағымдық санитарлық бақылауда жүргізіледі
*жоба экспертизасы
*объектті жоспарлау
*су сынамасын алу
*жер учаскесін бөлу
*СҚА негіздеу
#38*!БмЖГ бөлімі мамандарының ұйымдастыру жоспарындағы мамандардың жұмыс принципі
*құқықтық
*әлеуметтік
*бірлік принципі
*шыдамдылық принципі
*санитарлы-профилактикалық жұмысқа қатысу
#39*!БмЖГ мамандарының қызметінде қолданылатын нормативтік құжаттар
*технологиялық шарттар
*профилактикалық шаралар
*мед.тексеріс қорытындысы
*өндірістегі еңбек шарттарын бақылау
*санитарлық нормалар мен ережелер
#40*!Санитарлық бақылаудың құқықтық негізіболып табылады
*кодекстер
*қаулылар
*типтік бағдарламалар
*жұмыс бағдарламалары
*санитарлық заңнамалар
#41*!БМЖГ МАМАНДАРЫ МЕН ПЕДИАТРЛАРДЫҢ БІРІККЕН ЖҰМЫСЫ
*мед.тексеру қорытындыларын талдау
*санитарлық нормалар мен ережелер құру
*санитарлық- профилактикалық шараларды өткізу
*БмЖГ ата-аналарының әлеуметтік статусын есепке алу
*ата- аналар ағзасынның биоырғақтылық ерекшеліктерін есепке алу
*ұйымдар сапасын бақылау және балаларды мед.тексерумен қамту
*ата- аналар іс- әрекетінің жаттықтырушы рөл қажеттілігін есепке алу
#42*!БмЖГ МАМАНДАРЫ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗЕДІ
*санитарлық ережелерді сақтауға
*спорттық нормативтерді сақтауға
*гигиеналық нормативтерді сақтауға
*профилактикалық шараларды өткізуге
*балалардың психологиялық жағдайына
*құқықтық емес нормативтерді қолдануға
*балалардың коммуникативтік дағдыларына
#43*!БмЖГ МАМАНЫ БІЛУІ ТИІС
*ҚР экономикалық жағдайын
*экономикадағы негізгі заңдарды
*ата-анасының отбасылық жағдайын
*эпидемияға қарсы шаралардың жүйесін
*ҚР юриспруденциядағы негізгі заңдылықтарды
*ҚР денсаулық сақтаудағы негізгі заңнамаларын
*санитарлық қызметтің жоспарлау принциптерін, формаларын, әдістемелерін
#44*!БмЖГ МАМАНЫ ҚҰҚЫЛЫ
*МДМ объекттерін жабуға
*жобалық құжатпен танысуға
*өзінің кваликациясын көтеруге
*дәрігерлердің жұмысына жетекшілік жасауға
*кіші мед.персоналдың құжаттарын жүргізуге
*уақытша жұмысқа жарамсыздық қағазын беруге
*кез келген бұзылыстардың алдын алуға іс- әрекеттер жасауға
#45*!БмЖГ МІНДЕТТЕРІ
*демография деңгейін көтеру
*ата- аналардың денсаулығын сақтау
*балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтау
*балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайту
*балалар мен жасөспірімдердің қалауын қамтамасыз ету
*балалар мен жасөспірімдердің жағымсыз әдеттерін мадақтау
*балалар мен жасөспірімдерді қолайлы жағдаймен қамтамасыз ету
#46*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРСАЛАСЫНДАҒЫ Ф.ЭРИСМАННЫҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ КЕЛЕСІ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН
*тамақтану
*кәсіптік бағдар
*сабақ кестесін құру
*оқу сыныптарын жабдықтау
*балалардың физикалық дамуы
*мектептік жақыннан көрмеушілік
*балаларды медициналық қамтамасыз ету
#47*!ЖАС КЕЗЕҢІ ҚАЖЕТ
*әлеуметтік факторларды зерттеу үшін
*физикалық даму стандарттарын өңдеу үшін
*іс-әрекет қорытынды акцепторын құру үшін
*қоршаған орта факторларын гигеналық нормалау үшін
*балалар мен жасөспірімдердегі ауруды диагностикалау үшін
*әр түрлі жастағы балаларға оқу- тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
*баланың балалар мекемесіне түсу уақыты мен еңбек әрекетінің басталуын анықтау
#48*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИ НОРМАЛАУ
*әдебиет
*дене тәрбиесі
*жастық психология
*жастық қалыпты анатомия
*жастық қалыпты физиология
*балалар мен жасөспірімдердің патологиялық анатомиясы
*балалар мен жасөспірімдердің патологиялық физиологиясы
#49*!МСЭҚБ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫ БӨЛІМІ ДӘРІГЕРІ ІС- ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ
*медициналық көмек көрсету
*оқу бағдарламаларын өңдеу
*психологиялық көмек көрсету
*оқу бағдарламалары мен режимдар экспертизасы
*тәрбие режимі мен қоршаған орта факторларын зерттеу
*балалар мен жасөспірімдер тәрбиесінің әдістемелерін өңдеу
*балалар мен жасөспірімдердің ұйымдастырылған ұжымдарының денсаулық жағдайын талдау
#50*!МСЭҚБ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫ БӨЛІМІ ДӘРІГЕРІ ІС- ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ
*диспансерлік бақылау
*медициналық көмек көрсету
*оқу бағдарламаларын өңдеу
*психологиялық көмек көрсету
*балалар мен жасөспірімдер тәрбиесінің әдістемелерін өңдеу
*балалар заттары мен тауарларының ассортименттерін гигиеналық бағалау
*балалар заттары мен тауарларының ассортименттерін дайындау үшін қолданылатын материалдарды гигиеналық бағалау
#51*!АҒЫМДЫҚ САНИТАРЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ
*тұрақты бақылау
*науқастарды госпитализациялау және емдеу
*жергілікті атқарушы органдардың қаулылары
*госпитализация және эпидемияға қарсы жұмыс
*бекітілген техникалық шарттарға сәйкес тексеру
*гигиеналық оқыту мен салауатты өмір салтын насихаттау
*ескертпелі санитарлық бақылауда жобалар мен техникалық шарттарға қойылған сәйкестікті тексеру
#52*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНЫҢ ДӘРІГЕРІ БІЛУІ ТИІС
*ересек халықтың еңбек жағдайларын
*құжаттарды безендірудің ережелерін
*белгіленген аймақтың радиациялық фоны
*халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы
*әскери қызметтердегілердің тұрмыстық жағдайларын
*санитарлы-эпидемиологиялық шараларды өткізудің реті
#53*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНЫҢ ДӘРІГЕРІ БІЛУІ ТИІС
*ересек халықтың еңбек жағдайын
*өртке қарсы қауіпсіздік техникасы
*белгіленген аймақтың радиациялық фоны
*халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы
*еңбек күзетінің ережелері мен нормаларын
*әскери қызметтердегілердің тұрмыстық жағдайларын
#54*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНЫҢ ДӘРІГЕРІНЕ САЙЛАНАДЫ
*педагогикалық білімі бар
*«БмЖГ» мамандығынан өткен
*мектепке дейінгі дайындықтан өткен
*жоғарымедициналық білімі барлар
*ЖОО-нан кейін дайындықтан өткен
*«еңбек гигиенасы» мамандығынан өткен
*«коммуналды гигиенасы» мамандығынан өткен
#55*!САНИТАРЛЫҚ ЗАҢНАМАЛАР
*заңдар
*кодекстер
*типтік бағдарламалар
*әдістемелік нұсқаулар
*жұмыс бағдарламалары
*мемлекеттік стандарттар
*санитарлық нормалар мен ережелер
#56*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР
*әдеби қарау әдістері
*либера, моски әдістері
*гигиеналық бақылау әдісі
*клиникалық зерттеулер әдістері
*лабораториялық эксперимент әдісі
*табиғи гигиеналық эксперимент әдісі
*болжамды қорытындыларды талдау әдісі
#57*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫ ӘРЕКЕТІН НОРМАЛАУДАҒЫ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРДІ ТІРКЕУ
*ата- анасының әлеуметтік статусы
*балалар мен жасөспірімдер жынысы
*ересек ағзаның биоырғақтылық ерекшеліктері
*ата- аналар ағзаларының функционалдық жағдайы
*балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайы
*ата- аналар әрекеті жаттықтырушы рөлінің қажеттілігі
*балалар мен жасөспірімдер ағзаларының морфофункционалдық ер жету
#58*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫ МАМАНЫНЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ
*есеп- беру құжаттарын толтыру
*цехтағы ауаның ластануын тексеру
*МДМ нормативтерге сәйкестігін тексеру
*науқастар қозғалысының журналын тексеру
*балаларға антропометрлік өлшеулер жүргізу
*әскери медициналық комиссиясының құрамына кіру
*уақытша еңбекке жарамсыздық жөнінде анықтама беру
#59*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНЫҢ ЖЕКЕ ҒЫЛЫМ БОЛЫП БӨЛІНУІНІҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ
*бала ағзасының физикалық ерекшеліктері
*бала ағзасының биологиялық ерекшеліктері
*балалар контингентінің төмен әлеуметтік маңызы
*балалар контингентінің жоғары әлеуметтік маңызы
*балалардың қала құрылымының жас ерекшеліктеріне енуі
*балалар мен жасөспірімдер әрекетінің түр арнайылылығы
*балалар мен жасөспірімдер әрекетінің түр арнайылылығы емес
#60*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫ МАМАНЫ ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМДЕРІ
*ішкі құжаттарды өңдеу
*балалар мен жасөспірімдер ағзаның ішкі факторларын зерттеу
*балалар тауарлары ассортиментін өңдеуді гигиеналық лицензиялау
*балалар денсаулығын күзету бағдарламасын жүзеге асыруды бақылау
*қоршаған орта әсерінен балалардың денсаулық жағдайын бағалау мен талдау
*балалар мекемесіндегі санитарлық нормалар мен ережелерді сақтамауды бақылауды қамтамасыз
*қоршаған орта факторларын, тәрбиелеудің шарттары мен режимдерін, балалар ұжымының демалысы мен оқуын зерттеу
#61*!Ретардацияны түсінеді
*жекелік дамудың төмендеуі
*өсу мен дамудың жыныстық шарттастығы
*өсу мен дамудың генетикалық шарттастығы
*өсу мен даму қарқынының біркелкі еместігі
*бұрынғы ұрпақтарға қарағанда өсу мен даму қарқынының күшеюі
#61*!Өкпенің экскурсиясы
*алмасу процесінің ерекшеліктері
*қол бұлшық етінің шыдамдылығы мен күшін анықтау
*физикалық дамудың негізгі көрсеткіштерінің бірі
*бөлек функционалдық жүйелердің өсу және даму темпі
*өкпе қуысының максималды тыныс алу мен максималды тыныс шығару кезіндегі айырмашылығы
#63*!Эргография
* жыл бойына ауырмаған балалардың саны
*қол бұлшық етінің шыдамдылығы мен күшін анықтау
*бөлек функционалдық жүйелердің өсу және даму темпі
*ағзаның функционалды және морфологиялық дамуының деңгейі
*өкпе қуысының максималды тыныс алу мен максималды тыныс шығару кезіндегі айырмашылығы
#64*!Гетерохрондылық – дегеніміз
*өсу мен дамудың күшеюі
*өсу мен дамудың шарттастығы
*өсу мен дамудың бірмезеттілігі еместігі
*өсу мен даму қарқынының біркелкі еместігі
*өсу мен дамудың қоршаған ортамен шарттастығы
#65*!Адаптация
*жыл бойына ауырмаған балалардың саны
*бөлек функционалдық жүйелердің өсу және даму темпі
*ағзаның өзгеріп отыратын өмір шарттарына бейімделу қабілеті
*ағзаның функционалды және морфологиялық дамуының деңгейі
*балалар мен жасөспірімдердің өсу және даму темпінің жылдамдауы
#66*!Биологиялық жас
*психикалық даму
*биологиялық даму
*ағзаның морфофункционалды дамуының деңгейі
*туылғаннан бастап зерттеу жүргізілгенге дейінгі уақыт
*ағзаның өсуі мен дамуына сәйкес морфофункционалдық қасиеттерінің жиынтығы
#67*!Акселерация
*өсу мен дамудың генетикалық шарттастығы
*өсу және даму темпінің, алмасу процесінің ерекшеліктері
*эндокриндік жүйемен реттелетін жыныстық жетілу периоды
*ағзаның функционалды және морфологиялық дамуының деңгейі
*бұрынғы ұрпақтарға қарағанда өсу мен даму қарқынының күшеюі
*ағзаның физиологиялық жүйесінің жасырын функционалдық мүмкіндіктері
#68*!Ағзалар мен жүйелердің биологиялық сенімділігі
*ағзалардың өсі мен дамуының біркелкілігі
*ағзалардың өсі мен дамуының біркелкі еместігі
*өсу және даму темпінің, алмасу процесінің ерекшеліктері
*эндокриндік жүйемен реттелетін жыныстық жетілу периоды
*қауыпты жағдайлар мен шарттарда өмір сүруді қамтамасыз ететінпотенциалдық мүмкіндіктердің қоры
#69*!Пубертатты жас
*физикалық даму деңгейі
*психикалық даму деңгейі
*иологиялық даму деңгейі
*жыныстық жетілу периоды
*ағзаның функционалды және морфологиялық дамуының деңгейі
#70*!Биологиялық жас – бұл
*физикалық даму деңгейі
*психикалық даму деңгейі
*иологиялық даму деңгейі
*жыныстық жетілу периоды
*жеке өсу мен дамудың әсерінен организмнің морфо-функционалдық жиынтығы
#71*!Жыныстық диморфизм – бұл
*өсу мен дамудың күшеюі
*өсу мен дамудың шарттастығы
*өсу мен дамудың бірмезеттілігі еместігі
*өсу мен даму қарқынының біркелкі еместігі
*өсу мен дамудың генетикалық шарттастығы
#72*!Өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*физикалық даму деңгейі
*психикалық даму деңгейі
*биологиялық даму деңгейі
*жыныстық жетілу периоды
*тыныс алу бұлшықеттерінің күші мен өкпенің сыйымдылық көрсеткіштері
#73*!Дамудың заңдылығы
*физикалық даму деңгейі
*биологиялық даму деңгейі
*алмасу процесінің ерекшеліктері
*толық физикалық, психиологиялық, әлеуметтік қолайлылық
*туылғаннан бастап толық жетілгенге дейінгі ағзаның өсуі мен дамуының шарттылығы мен тізбектілігінің заңдылығы
#73*!Мектептік жетілу
*физикалық даму деңгейі
*жыныстық жетілу периоды
*алмасу процесінің ерекшеліктері
*толық физикалық, психиологиялық, әлеуметтік қолайлылық
*балалардың мектептегі жүктемеге дайын екендігін анықтайтын даму деңгейі
#75*!Менархе
*физикалық даму деңгейі
*психикалық даму деңгейі
*биологиялық даму деңгейі
*жыныстық жетілу периоды
*қыздарда алғашқы етеккірдің пайда болуы
#76*!Жалпылама әдіс (көлденең кесу әдісі)
*статистикалық анализ әдісі
*балалардың физикалық дамуын жүйелік бақылау
*қоршаған ортаны секілді балалар ағзасының реакциясын зерттеу әдісі
*баланың бой ұзындығы мен дене салмағының арасындағы байланысты анықтайтын әдіс
*балалар үлкен тобындағы физикалық дамуды қысқа уақыт ішінде зерттеу
#77*!Гигиеналық бақылау әдісі
*статистикалық анализ әдісі
*балалардың физикалық дамуын жүйелік бақылау
*балалар үлкен тобындағы физикалық дамуды зерттеу
*қоршаған ортаны секілді балалар ағзасының реакциясын зерттеу әдісі
*баланың бой ұзындығы мен дене салмағының арасындағы байланысты анықтайтын әдіс
#78*!Индивидуалды әдіс
*статистикалық анализ әдісі
*балалар үлкен тобындағы физикалық дамуды қысқа уақыт ішінде зерттеу
*қоршаған ортаны секілді балалар мен жасөспірімдер ағзасының реакциясын зерттеу әдісі
*балалардың немесе бір ғана баланың физикалық дамуын ұзақ уақыт жүйелік бақылау
*балалардың бой ұзындығы мен кеуде қуысының шеңбері арасындағы байланысты анықтайтын әдіс
#79*!Физикалық дамуды бағалаудың регрессионды әдісі
*стаистикалық анализ әдісі
*балалар үлкен тобындағы физикалық дамуды зерттеу
*балалардың физикалық дамуын ұзақ уақыт жүйелік бақылау
*қоршаған ортаны секілді балалар мен жасөспірімдер ағзасының реакциясын зерттеу әдісі
*балалардың бой ұзындығы, дене салмағы мен кеуде қуысының шеңбері арасындағы байланысты анықтайтын әдіс
#80*!Көпфакторлы анализ
*стаистикалық анализ әдісі
*балалардың физикалық дамуын жүйелік бақылау
*қоршаған ортаны секілді балалар мен жасөспірімдер ағзасының реакциясын зерттеу әдісі
*балалардың бой ұзындығы мен кеуде қуысының шеңбері арасындағы байланысты анықтайтын әдіс
*балалар үлкен тобындағы физикалық дамуды қысқа уақыт ішінде зерттеу
#81*!Мониторинг
*балалардың физикалық дамуын жүйелік бақылау
*балалар үлкен тобындағы физикалық дамуды қысқа уақыт ішінде зерттеу
*қоршаған ортаны секілді балалар мен жасөспірімдер ағзасының реакциясын зерттеу әдісі
*объекттің жағдайын болжауды, анализді, ұзақ қосатын мақсатты бағытталған іс-әрекет
*балалардың бой ұзындығы мен дене салмағының арасындағы байланысты анықтайтын әдіс
#82*!Дұрыс омыртқа
*омыртқаның бел тұсындағы майысу тегістелген
*омыртқаның бел тұсындағы майысуының үлкеюі
*бел және мойын тұсындағы майысулар тегістелген
*бел тұсындағы секілді мойында да майысулар үлкейген
*омыртқаның бел және мойын тұсындағы майысулар көрсеткіші мағынасы бойынша жақын
#83*!Лордотикалық омыртқа
*омыртқаның бел тұсындағы майысуының үлкеюі
*бел және мойын тұсындағы майысулар тегістелген
*бел тұсындағы секілді мойында да майысулар үлкейген
*омыртқаның бел және мойын тұсындағы майысулар көрсеткіші мағынасы бойынша жақын
*омыртқаның бел тұсындағы майысу үлкейген, мойындағы майысу тегістелген, дененің жоғарғы жағы сәл артқа шалқайға
#84*!Кифотикалық омыртқа
*омыртқаның бел тұсындағы майысуының үлкеюі
*бел және мойын тұсындағы майысулар тегістелген
*омыртқаның бел тұсындағы майысу тегістелген
*омыртқаның бел және мойын тұсындағы майысулар көрсеткіші мағынасы бойынша жақын
*омыртқаның бел тұсындағы сияқты бел тұсындағы да майысу үлкейген, арқа домалақ, иықтары төмен түскен, басы алға қарай еңкейген, іші шыққан
#85*!Түзу омыртқа
*омыртқаның бел тұсындағы майысу үлкейген
*бел және мойын тұсындағы майысулар тегістелген
*бел және мойындағы майысулар тегістелген, арқа түзу
*омыртқаның бел және мойын тұсындағы майысулар үлкейген
*омыртқаның бел және мойын тұсындағы майысулар көрсеткіші мағынасы бойынша жақын
#86*!Сколиоз
*денені сырттай қарау
*дененің өлшемдерін өлшеу
*бұлшықеттің даму деңгейін сипаттау
*ағза функцияларының көптүрлі бұзылыстары
*физикалық дамудың дефекті, тірек- қимыл аппаратының ауруы
#87*!Гипокинезия
*биологиялық даму
*бұлшықеттің даму деңгейін сипаттау
*ағза функцияларының көптүрлі бұзылыстары
*физикалық дамудың дефекті, тірек- қимыл аппаратының ауруы
*қозғалыс жетіспеушілгінен туындайтын ағза функцияларының көптүрлі бұзылыстары
#88*!Соматоскопия
*биологиялық даму
*денені сырттай қарау
*дененің өлшемдерін өлшеу
*бұлшықеттің даму деңгейін сипаттау
*жеке нозологиялық формаларды пайыздық бөлу
#89*!Соматометрия
*биологиялық даму
*денені сырттай қарау
*дененің өлшемдерін өлшеу
*бұлшықеттің даму деңгейін сипаттау
*ағзаның функционалдық жағдайын бақылау
#90*!Соматоскопия көрсеткіштері
*дене массасы
*бой ұзындығы
*майбасу дәрежесі
*қолдың бұлшықет күші
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#91*!Физикалық даму стандарттары
*денсаулық жағдайын кешенді бағалау
*қазіргі адамның биологиядағы өзгерісінің тенденциясы
*жалпы аурушаңдықтағы жеке нозологиялық формаларды пайыздық бөлу
*биологиялық дамудың көрсеткіш таблицасы бойынша биологиялық даму деңгейін бағалау
*балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуының орташа жас- жыныстық көрсеткіштері
#92*!Жыныстық жетілу дәрежесі
*физикалық даму деңгейі
*психикалық даму деңгейі
*бұлшықеттің даму дәрежесі
*ағзаның функционалдық жағдайының деңгейі
*екіншілік жыныстық белгілердің дамуының жиынтығы
#93*!Плантография
*стан күшін анықтау әдісі
*көздің көру дәрежесін анықтау әдіс
*табан іздерін алуға негізделген әдіс
*қолдың бұлшық ет күшін анықтайтын әдіс
*өкпенің тіршілік сыймдылығын анықтайтын әдіс
#94*!Физикалық даму
*жалпыланған әдіс
*ересектік периодизация
*гигеналық бақылау әдістері
*бала ағзасының өсуі мен дамуының негізгі заңдылығы
*бала ағзасының өсуі мен даму процестерін сипаттайтын ағзаның морфофункционалдық қасиеттерінің жиынтығы
#95*!Акселерация
*баланың биологиялық даму көрсеткіші
*физикалық дамудың соматометриялық белгісі
*күн радиациясының интенсивтілігінің көрсеткіші
*физикалық дамудың үйлесімділігінің көрсеткіші
*балалардың өсуі мен дамуының объективті заңдылығы
#96*!Жеке балалардың физикалық дамуын ұзақ уақыт бойы жүйелік бақылау әдісі
*аралық
*жекеленген
*жалпыланған
*биологиялық
*центильдік әдіс
#97*!Биологиялық жас
*ұрықтанғаннан бастап зерттеуге дейінгі периоды
*ұрықтанған күннен бастап туылғанға дейінгі периоды
*туылған күннен жыныстық жетілуге дейінгі периоды
*баланың туылған күнінен бастап зерттеу уақытына дейінгі периоды
*индивидуалды өсу мен даму темпіне тәуелді ағзаның морфо- функционалдық қасиеттерінің жиынтығы
#98*!Хронологиялық жас
*ұрықтанғаннан бастап зерттеуге дейінгі периоды
*ұрықтанған күннен бастап туылғанға дейінгі периоды
*туылған күннен жыныстық жетілуге дейінгі периоды
*ағзаның морфо- функционалдық қасиеттерінің жиынтығы
*баланың туылған күнінен бастап зерттеу уақытына дейінгі периоды
#99*!Жас кезеңі
*балалар бір денсаулық тобына жатады
*бала бір типті балалар мекемесіне барады
*ағзаның физиологиялық ерекшеліктері жеткілікті айырмашылығы жоқ
*өсу мен даму процестері аяқталған, бірақ қоздырғыштарға жауаптың айырмашылығы жоқ
*өсу мен даму процестері шегіндегіағза ерекшеліктері біркелкі, бірақ қоздырғышқа жауап міндетті түрде
#100*!Антропометриялық материалды статистикалық өңдеудің бастапқы этапы
*материалды арифметикалық өңдеу
*жиналған материалды вариациондық өңдеу
*жиналған материалды математикалық өңдеу
*жиналған материалды статистикалық өңдеу
*жиналған материалды алдын-ала мұқият қарау
#101*!Ұзақ уақыт бойы физикалық дамуды жүйелік бақылаудың әдісі
*корректурлы
*регрессионды
*жалпыланған
*сигмалық ауытқу әдісі
*индивидуализацияланған
#102*!Биологиялық жасты сипаттайтын көрсеткіштер
*дене салмағы
*қолдың бұлшықет күші
*кеуде қуысының шеңбері
*жылдық бой ұзындығын қосу
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#103*!Антропометриялық көрсеткіш
*мүгедектік
*экстенсивті
*аурушаңдық
*соматоскопиялық
*мектеп оқушыларының үлгерім көрсеткіштері
#104*!Стоматоскопиялық көрсеткіш
*омыртқа жотасы
*кеуде қуысының шеңбері
*бой ұзындығы мен дене салмағы
*екінші жыныстық жетілу белгілері
*пульс жиілігі, өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#105*!Биологиялық жастық кезеңдерінің сызбасы көрсетеді
*жетілу периоды 3
*жетілу периоды 4
*жетілу периоды 5
*жетілу периоды 6
*жетілу периоды 7
#106*!Мектепке дейінгі жас
*3-7 жас
*7-10 жас
*11-14 жас
*15-18 жас
*3- жасқа дейін
#107*!Орта мектеп жастағы балаларға жатады
*3-7 жас
*7-10 жас
*15-18 жас
*11-14 жас
*3 жасқа дейін
#108*!Жасөспірім кезеңдегі балаларға жатады
*3-7 жас
*7-10 жас
*11-14 жас
*15-18 жас
*3 жасқа дейін
#109*!3-7 жастағы балалардың физикалық дамуын бағалау үшін жастық топтау
*әр 3ай сайын
*айына бір рет
*жылына бір рет
*аптасына бір рет
*жарты жылда бір рет
#110*!7-17 жастағы балалардың физикалық дамуын бағалау үшін жастық топтау
*әр 3ай сайын
*айына бір рет
*аптасына бір рет
*жылына бір рет
*жарты жылда бір ре
#111*!Ұл балаларда екіншілік балалық шақ ұзақтығы
*7-8 жастан
*8-9 жастан
*8-11 жастан
*8-10 жастан
*8-12 жастан
#112*!Қыз балаларда екіншілік балалық шақ ұзақтығы
*7-8 жастан
*8-9 жастан
*8-10 жастан
*8-12 жастан
*8-11 жастан
#113*!Ұл балаларда жасөспірімдік кезең
*15-16 жастан
*16-18 жастан
*15-17 жастан
*12-15 жастан
*13-16 жастан
#114*!Қыз балаларда жасөспірімдік кезең
*15-16 жастан
*16-18 жастан
*15-17 жастан
*13-16 жастан
*12-15 жастан
#115*!Ұл балаларда бозбалалық жас созылады
*14-16 жас
*14-18 жас
*15-19 жас
*16-20 жас
*17-21 жас
#116*!Қыз балаларда бозбалалық жас созылады
*14-16 жас
*14-18 жас
*15-19 жас
*17-21 жас
*16-20 жас
#117*!Мектепке дейінгі(жоғарғы ясли) кезеңде сүт тістердің түсуі аяқталады жасқа қарай
*6 ай
*9 ай
*1 жас
*3 жас
*2 жас
#118*!Мектеп жасқа дейінгі кезеңнің ұзақтығы
*6 жасқа дейін
*2 жасқа дейін
*4 жасқа дейін
*5 жасқа дейін
*3 жасқа дейін
#119*!Жаңа туылған нәресте кезеңі созылады
*5 күн
*7 күн
*15 күн
*20 күн
*10 күн
#120*!Физикалық даму
*антропометриялық көрсеткіштер
*жасына сай организмнің функциялық деңгейіне жету
*үйлесімділік деңгейін сипаттайтын организмнің жағдайы
*биологиялық дамуды сипаттайтын оргазизмнің морфологиялық кешенділік қасиеті
*өсу мен дамуды сипаттайтын организмнің морфологиялық және функционалдық қасиеттерінің қосындысы
#121*!Ерте балалық шақ кезеңнің ұзақтығы
*3 айға дейін
*6 айға дейін
*2 жасқа дейін
*1 жасқа дейін
*1,5 жасқа дейін
#122*!Балалардың дамуы мен өсуінің негізгі заңдылықтары
*ретардация
*мүгедектік
*жыныстық жетілмеу
*мүшелер мен жүйелердің биологиялық сенімділігі
*мүшелердің дамуы мен өсуінің қарқынының біркелкілігі
#123*!Физикалық дамуды бағалаудың кешенді әдісі тұрады
*жекелеген әдіс
*соматоскопия
*аурушаңдық анализі
*сыртқы ортаны бағалау
*морфофункционалды көрсеткіштерді бағалау
#124*!Организм жүйесінің функционалдық жағдайының деңгейі қалай анықталады
*ретроспективті әдіспен
*функционалдық сынамамен
*регрессиялық анализ әдісімен
*антропометриялық зерттеумен
*1 жылда жедел аурулар санымен
#125*!Биологиялық даму деңгейін сипаттайтын көрсеткіш
*пульс
*АД, салмақ
*кеуде шеңбері
*бұлшық ет күші
*екіншілік жыныстық даму
#126*!Биологиялық жасты анықтайды
*дене салмағы бойынша
*сүт тістерінің саны бойынша
*қол бұлшықетінің күші бойынша
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы бойынша
*екінші жыныстық белгілердің дамуы бойынша
#127*!Бірінші балалық шақ кезеңінің ұзақтығы
*5-9 жас
*3-7 жас
*5-7 жас
*2- 6 жас
*4-7 жас
#128*!Физикалық дамуды бағалаудың негізіне өсудің қанша класы бар
*3
*2
*4
*6
*5
#129*!Индивидтің физикалық дамуын бағалауда регрессия сигмасы көрсетеді
*белгілер байланысының үлкендігі
*белгілер байланысының орташа үлкендігі
*белгілер ауытқуының индивидуалды үлкендігі
*белгілер байланысының орташа үлкендігінің дәлдігі
*дене ұзындығы 1смге өзгергенде дене салмағы мен кеуде шеңберінің өлшемі қалай өзгереді
#130*!Физикалық дамуды кешенді бағалаудың Iэтапында анықталады
*ОЖЖ жағдайы
*биологилық жастың күнтізбе жасына сәйкес келуі
*индивидтің физикалық дамуында жеке параметрлер көрсеткіші
*индивидтің көрсеткіштері орта арифметикадан қанша сигмаға ауытқиды
* дене ұзындығы 1смге өзгергенде дене салмағы мен кеуде шеңберінің өлшемі қалай өзгереді
#131*!1 жасқа дейін антропометриялық өлшемдер жүргізіледі
*айына бір рет
*10 күнде бір рет
*3 айда бір рет
*6 айда бір рет
*аптасына бір рет
#132*!Физикалық даму стандарттарын құру үшін қолданылатын әдіс
*баластық
*аналитикалық
*ретроспективті
*математикалық
*генерализациялы
#133*!Өсу мен дамудың негізгі заңдылықтарын көрсетіңіз
*ретардация
*акселерация
*жыныстық жетілу
*мүшелер мен жүйелердің биологиялық сенімділігі
*мүшелердің дамуы мен өсуінің біркелкілік қарқыны
#134*!1-3 жас аралығындағы балаларға антропометриялық өлшемдер жүргізіледі
*айына 1 рет
*6 айда 1 рет
*3 айда 1 рет
*аптасына 1 рет
*кварталына 1 рет
#135*!3-7 жас аралығындағы балаларға антропометриялық өлшемдер жүргізіледі
*6 айда 1 рет
*3 айда 1 рет
*жылына 1 рет
*жылына 2 рет
*кварталына 1 рет
#136*!Физикалық дамуды кешенді әдіс бойынша бағалау жүргізіледі
*1 этап
*3 этап
*6 этап
*2 этап
*бір уақытта
#137*!Сурет!Суретте көрсетілген денебітімін таңдаңыз

*а) гиперстеник б) нормостеник в) астеник
*а) гиперстеник б)астеник в) нормостеник
*а) нормостеник б) астеник в) гиперстеник
*а) астеник б) гиперстеник в) нормостеник
*а)астеник б)нормостеник в) гиперстеник
#138*!7жастан жоғары балаларға антропометриялық өлшемдер жүргізіледі
*6 айда 1 рет
*3 айда 1 рет
*жылына 2 рет
*жылына 1 рет
*кварталына 1 рет
#139*!Плантография
*қол іздерін алу әдісі
*табан іздерін алу әдісі
*саусақ іздерін алу әдісі
*кеуде қуысының іздерін алу әдісі
*омыртқаның мойын бөлігінің іздерін алу әдісі
#140*!Физикалық дамудың визиометриялық көрсеткіштері
*дене салмағы
*сан ұзындығы
*дене ұзындығы
*кеуде ұзындығы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығ
#141*!Жоғарғы мектеп жасы созылады
*11 жастан 13-15 жасқа дейін
*12 жастан 14-16 жасқа дейін
*13 жастан 15-16 жасқа дейін
*13 жастан 16-17 жасқа дейін
*12 жастан 17-18 жасқа дейін
#142*!Сүт тістердің қалыптасу кезеңдері
*1 жастан 5 жасқа дейін
*1 жастан 4 жасқа дейін
*1 жастан 3 жасқа дейін
*1 жастан 2 жасқа дейін
*1 жастан 5 жасқа дейін
#143*!Ұл балаларда жыныстық жетілу кезеңі
*12-14 жастан 19 жасқа дейін
*13-14 жастан 18 жасқа дейін
*16-17 жастан 18-19 жасқа дейін
*14-15 жастан 18-19 жасқа дейін
*15-16 жастан 19-20 жасқа дейін
#144*!Жұп корреляция әдіс
*физикалық дамуды анықтау
*биологиялық даму деңгейін анықтау
*центильдік шкалалар мен каналдарды анықтау
*морфофункционалдық жағдайдың үйлесімділік дәрежесін анықтау әдісі
*бой ұзындығы, дене салмағы және кеуде қуысы шеңбері арасындағы байланыс
#145*!Тыныс алу мен тыныс шығару кезіндегі айырмашылық анықталады
*стан күшімен
*спирометрмен
*кеуде қуысының көлемі
*кеуде қуысының экскурсиясы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#146*!Параметрлік емес статистикалық әдіс
*центильдік шкалалар, каналадар
*биологиялық даму деңгейін анықтау
*морфофункционалдық жағдайдың үйлесімділік дәрежесін анықтау
*бой ұзындығы, дене салмағы және кеуде қуысы шеңбері арасындағы байланыс *индивидумның даму көрсеткіштері олардың орташа белгілерімен салыстырылад
#147*!Акселерация теориясы
*химиялық
*физикалық
*гелиогенді
*биологиялық
*тұқымқуалаушылық
#148*!Қыздардың жыныстық жетілуінің периоды
*12-14 жастан 19 жасқа дейін
*13-14 жастан 18 жасқа дейін
*14-15 жастан 18-19 жасқа дейін
*15-16 жастан 19-20 жасқа дейін
*16-17 жастан 18-19 жасқа дейін
#149*!Ұзақ уақыт аралығында жекеленген балалар тобының физикалық дамуына жүйелі түрде бақылау жүргізу әдісі
*жаппай
*центильді
*статистикалық
*индивидуалды
*генерализацияланған
#150*!Сүт тістердің біртіндеп түсуі мен қалыпты тістердің шығуы мектеп жасына дейінгі балаларда
*5-7 жас
*2 -7 жас
*4 -7 жас
*6 -7 жас
*3 -7 жас
#151*!Сүт тістердің қалыпты тістермен алмастырылуы жүреді
*орта мектеп жасы
*балабақшалық жас
*кіші мектеп жасы
*мектепке дейінгі жас
*жоғарғы мектеп жасы
#152*!Сигмадан ауытқу әдісі қолданылады
*центильдік шкалалар мен каналдар
*биологиялық даму деңгейін анықтау
*морфофункционалды жағдайдың үйлесімділігі
*дене салмағы мен дене ұзындығының, кеуде шеңберінің өзара байланысы
*индивидтің даму көрсеткіштерін жастық топқа сәйкес орта көрсеткіштермен салыстырып, арасындағы сигма айырымын есептеу
#153*!Сүт тістердің қалыпты тістермен алмастырылуы жүреді
*3- 6,7 жас
*7-11 жас
*11-14 жас
*3 жасқа дейін
*12 жастан 17-18 жасқа дейін
#154*!Алғашқы ғылыми-негіздеу кезеңін ұсынған
*А.В.Мольков
*С.М. Громбах
*Ф.Ф. Эрисман
*Н.П. Гундобин
*Г.Н.Сердюковская
#155*!Бала ағзасының өсуі мен даму заңдылықтарына жатпайды
*жыныстық диморфизм
*өсу мен дамудың біркелкі еместігі
*өсу мен дамудың гетерохрондылығы
*жас қосылған сайын ағзаның энергия шығындысының үлкеюі
* өсу мен дамудың тұқымқуалаушылық және орта факторларымен шарттылығы
#156*!Алғашқы ғылыми-негіздеу кезеңін Н.П. Гундобин ұсынды
*1916 жыл
*1926 жыл
*1936 жыл
*1946 жыл
*1906 жыл
#157*!Қолдың бұлшық ет күші өлшенеді
*анемометрмен
*психрометрмен
*қол динамометрмен
*құрғақ спирометрмен
*сантиметрлік лентаме
#158*!Қаңқа сүйегінің қанша типі бар
*2
*4
*5
*6
*3
#159*!Омыртқаның бүйірлік қисаюын анықтау үшін қолданады
*динамометр
*құрғақ спирометр
*қанатты анемометр
*хронорефлексометр
*сколиозметр Билли – Кирхгофера
#160!Омыртқа қисаюының I дәрежесі сипатталады
*тұрақты қисаю
*омыртқаның кенет тік ұстап тұруының қисаюымен
*уақытша қисаю, бұлшық еттерді қатайтқанда қалпына келеді
*функционалды ауытқу, активті бұлшық еттерді тырыстырғанда қалпына келмейді
*функционалды ауытқу,бекітілмеген ауытқу активті бұлшық еттерді тырыстырғанда қалпына келеді
#161*!Сурет.Суретте көрсетілген сколиоз түрлері

*1)кеуделік 2)S-тәрізді 3)жалпы сол жақтық
*1)жалпы сол жақтық 2)кеуделік 3)S- тәрізді
*1)жалпы сол жақтық 2)S- тәрізді 3)кеуделік
*1)S-тәрізді 2)жалпы сол жақтық 3)кеуделік
*1)кеуделік 2)жалпы сол жақтық 3)S- тәрізді
#162*!Омыртқа қисаюының II дәрежесі сипатталады
*тұрақты қисаю
*уақытша қисаю, бұлшық еттерді қатайтқанда қалпына келеді
*функционалды ауытқу активті бұлшық еттерді тырыстырғанда қалпына келеді
*омыртқаның кенет тік ұстап тұруының қисаюы мен кеуде қуысының деформациясы
*функционалды ауытқу,бекітілген ауытқу, активті бұлшық еттерді тырыстырғанда қалпына келмейді
#163*!Омыртқа қисаюының III дәрежесі сипатталады
*тұрақты қисаю
*омыртқаның кенет қисаюы
*функционалды ауытқу,бекітілген ауытқу
*функционалды ауытқу,бекітілмеген ауытқу
*уақытша қисаю, бұлшық еттерді қатайтқанда қалпына келеді
#164*!Қалыпты табан
*мойнақ жіңішке
*мойнақ толық енін алып жатыр
*мойнақ толық ұзындығын алып жатыр
*мойнақ ені мен ұзындығын алып жатыр
*мойнақ жіңішке,білігі ұзындығына тік, беткейлік тірекке қатаң перпендикуляр
#165*!Тегістелген табан
*мойнақ жіңішке
*мойнақ толық енін алып жатыр
*мойнақ толық ұзындығын алып жатыр
*мойнақ ені мен ұзындығын алып жатыр
*мойнақ жалпақ, сырқы қыр сызығы дөңес, вертикальді білігі беткейлік тірекке перпендикуляр
#166*!Жалпақ табан
*мойнақ толық енін алып жатыр
*мойнақ ені мен ұзындығын алып жатыр
*мойнақ жіңішке,білігі ұзындығына тік, беткейлік тірекке қатаң перпендикуляр
*мойнақ жалпақ, сырқы қыр сызығы дөңес, вертикальді білігі беткейлік тірекке перпендикуляр
*мойнақ толық енін алып жатыр, табан білігі мен ахилл сіңірлерінің білігі сыртқа шығып тұратын өзара бұрыш жасайды,
#167*!Бұлшық еттердің дамуыны жалпы бағаланады
*литрмен
*баллмен
*пайызбен
*килограммен
*сантиметрмен
#168*!Балалық жастағы көп таралған созылмалы аурулар
*сколиоз
*ревматизм
*қантты диабет
*созылмалы гастрит
*созылмалы тонзилли
#169*!Жыныстық жетілудің қанша сатысы бар
*3
*2
*5
*6
*4
#170*!Май жиналу қалыңдығы анықталады
*динамометрмен
*құрғақ спирометра
*жылжымалы циркуль
*хронорефлексометрмен
*сколиозметра Билли - Кирхгофера
#171*!Сурет. Бейнеленген мүсін(осанка) түрлері

*а)еңкіш б)қалыпты в)лордоз г)кифоз д)тік
*а)тік б)лордоз в)еңкіш г)кифоз д)қалыпты
*а)лордоз б)еңкіш в)қалыпты г)кифоз д)тік
*а)тік б)қалыпты в)лордоз г)кифоз д)еңкіш
*а)қалыпты б)еңкіш в)лордоз г)кифоз д)тік
#172*!Антропометриялық көрсеткіштер
*биологиялық
*жалпыланған
*физиометриялық
*индивидуализацияланған
*стандартты көрсеткіштер
#173*!Антропометриялық материалды статистикалық өңдеудің бастапқы этапы
*материалды арифметикалық өңдеу
*жиналған материалды вариациондық өңдеу
*жиналған материалды статистикалық өңдеу
*жиналған материалды математикалық өңдеу
*жиналған материалды алдын-ала мұқият қарау
#174*!Физиометриялық қасиеттер анықтайды
*кеуде шеңбері
*салмақ, дене ұзындығы
*екіншілік жыныстық жетілу
*ӨТС, қолдың стандық күші
*тірек-қимыл аппаратының жағдайы
#175*!Денсаулық белгілерін анықтайтындар
*ауруға бейімділік
*функциялардың төмен деңгейі
*тексеріп отырған кезде аурудың болуы
*психикалық ауытқущылықтардың болуы
*биологиялық жастың хронологиялық жасқа сәйкес келуі
*жасына сай және үйлесімді даму(физикалық және психикалық)
#176*!Организм жүйесінің функциональдық жағдай деңгейі қалай анықталады
*клиникалық әдіс
*функциональді сынама
*регрессиялық анализ әдіс
*антропометриялық зерттеулер
*жедел аурушаңдық көрсеткіші
#177*!Қандай денсаулық тобындағы балалар диспансерлік бақылауға алынады
*5-ші топ
*1-ші топ
*3-ші топ
*4-ші топ
*2-ші топ
#178*!Балада әлсіз дәрежедегі миопия. Денсаулық тобын анықтаңыз
*5-ші топ
*1-ші топ
*3-ші топ
*4-ші топ
*2-ші топ
#179*!Балалардың өмірінің алғашқы жылында жастық топтау жүргізілетін интервал
*күнде
*6 айда 1 рет
*3 айда 1 рет
*айына 1 рет
*жылына 1 рет
#180*!Балалардың өмірінің алғашқы 1-3 жасында жастық топтау жүргізілетін интервал
*күнде
*6 айда 1 рет
*айына 1 рет
*3 айда 1 рет
*жылына 1 рет
#181*!Балалардың өмірінің алғашқы 3-7 жасында жастық топтау жүргізілетін интервал
*күнде
*айына 1 рет
*3 айда 1 рет
*6 айда 1 рет
*жылына 1 рет
#182*!Балалардың 7 жастан жоғары жасында жастық топтау жүргізілетін интервал
*күнде
*айына 1 рет
*3 айда 1 рет
*6 айда 1 рет
*жылына 1 рет
#183*!Балалардың нақты жасын анықтаңыз 7 жас 6айдан 8жас 5 ай 29 күн
Балалардың нақты жасын анықтаңыз
*7-жас
*9-жас
*8-жас
*8,5-жас
*7,5-жас
#184*!Балалардың нақты жасын анықтаңыз 8 жас 6 айдан 9 жас 5 ай 29 күн
*8-жас
*7-жас
*10-жас
*9-жас
*9,5-жас
#185*!Сурет.Бейнеленген соматоскопиялық әдіс түрі

*физиометрия
*соматометрия
*динамометрия
*плантография
*қол күшін анықтау
#186*!Дене ұзындығы ненің сандық көрсеткіші
*ішкі органдардың дамуы
*тері жабындысының дамуы
*тірек-қимыл аппаратының дамуы
*кеуде және арқа бұлшық еттерінің дамуы
*организмде пластикалық процестердің жағдайы
#187*!Физикалық даму көрсеткіштерінің тұрақтысы
*дене салмағы
*кеуде шеңбері
*бұлшық ет күші
*дене ұзындығы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#188*!СуретБейнеленген құрал өлшеу үшін арналған
127001143000
*қол күшін
*стандық күш
*дене салмағы
*дене ұзындығы
*тері-май қабатын өлшейтін циркуль
#189*!Қандай көрсеткіш қысқа уақыт ауырғаннан, режим өзгергеннен, тамақтанудың бұзылысынан тез өзгеріске ұшырайды
*ӨТС
*қол күші
*кеуде шеңбері
*дене салмағы
*дене ұзындығы
#190*!Физикалық дамуды зерттеу
*каникул кезінде
*ЖМ барар алдында
*ЕСҰ барар алдында
*терең медициналық тексеру
*мектепке дейінгі мекемеге барар алдында
#191*!Баланың физикалық дамуын зерттеу
*мектептен
*ЖМ барар алдында
*ЕСҰ барар алдында
*хронологиялық жасты анықтаған соң
*мектепке дейінгі мекемеге барар алдында
#192*!Физиометрия
*дене ұзындығын өлшеу
*функциялық көрсеткіштерді анықтау
*тірек-қимыл аппараты, бас сүйек мүсіні
*кеуде қуысы,аяқ,табан,осанка,бұлшық ет жағдайы
*көздің шырышты қабатының жағдайы, ауыз қуысы
#193*!Физикалық дамудың генерализацияланған анализ әдісі негізделген
*мекеніне қарай денсаулық жағдайы
*тек бір баланың денсаулық жағдайы
*бір уақытта әр түрлі жастағы балаларды
*тек бір топ баланың өсуі мен дамуы кезеңінде ұзақ уақыт зерттеу
*тек бір баланың денсаулығын физикалық дамуына қарай бағалау
#194*!Физикалық дамудың индивидуалды анализ әдісі негізделген
*мекеніне қарай денсаулық жағдайы
*тек бір баланың денсаулық жағдайы
*бір уақытта әр түрлі жастағы балаларды
*тек бір баланың денсаулығын физикалық дамуына қарай бағалау
*тек бір топ баланың өсуі мен дамуы кезеңінде ұзақ уақыт зерттеу
#195*!Тұрғындардың кең түрінің физикалық дамуын зерттеудегі ең репрезентативті анализ бен бағалау әдісі
*конверт әдісі
*проспективті
*ретроспективті
*индивидуалды әдіс
*генерализацияланған әдіс
#196*!СуретБейнеленген физикалық дамуды зерттеу әдісі


*физиометрия
*соматометрия
*динамометрия
*антропометрия
*соматоскопия
#197*!Типтік-бойлық шкала құруда қолданылатын анализ бен бағалау түрі
*проспективті
*конверт әдісі
*ретроспективті
*индивидуалды әдіс
*генерализизацияланған әдіс
#198*!Генерализацияланған зерттеу әдісін қолданғанда әр жастық топта адам саны болу керек
*10 адамнан кем емес
*50 адамнан кем емес
*20 адамнан кем емес
*100 адамнан кем емес
*1000 адамнан кем емес
#199*!Индивидуалды зерттеу әдісі
*бір баланың денсаулық жағдайын бағалау
*бір уақытта бірнеше балалар тобын зерттеу
*мекендеу ортасына қарай денсаулық жағдайын
*тек бір баланың денсаулығын физикалық дамуына қарай бағалау
*тек бір топ баланың өсуі мен дамуы кезеңінде ұзақ уақыт зерттеу
#200*!СуретБейнеленген физикалық зерттеу әдісі

*физиометрия
*соматоскопия
*динамометрия
*антропометрия
*соматометрия
#201*!Индивидуалды әдіспен алынған антопометриялық көрсеткіштер керек
*қарқынды көрсеткіш
*аурушаңдық көрсеткіші
*балалар жиһаздарын дайындау үшін
*балалардың құрал-жабдықтарын дайындау үшін
*айдан айға,жылдан жылға жекеленген балалар тобының физикалық дамудағы ерекшелігін анықтау үшін
#202*!Жыныстық диморфизм
*өсу мен дамудың күшеюі
*өсу мен дамудың шарттастығы
*өсу мен дамудың бірмезеттілігі еместігі
*өсу мен даму қарқынының біркелкі еместігі
*өсу мен дамудың генетикалық шарттастығы
#203*!Региондық стандарттар нақтыланып тұру қажет
*3-5 жылда
*1—3 жылда
*15—20 жылда
*10—15 жылда
*5—10 жылда
#204*!Физикалық дамуды зерттеу мен бағалау әдестерін таңдар алдында ескеру керек
*тұрақты көрсеткіштерді
*демографиялық көрсеткіштерді
*морфофункционалдық көрсеткіштерді
*бала мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайы
*жаңа өсіп келе жатқан ағзаның физикалық дамуының негізгі заңдылықтарын
#205*!Сигмадан ауытқу әдісінің кемшілігі
*гетереморфтық физикалық даму мен жыныстық диморфизм
*ассиметриялық бөлінділері бар даму көрсеткіштеріне баға беру
*физикалық даму қасиеттер байланысы мен үйлесімділігіне кешенді баға беру
*дене салмағы тек бой ұзындығымен байланыста есептелінеді, дене шеңберлері ескерілмейді
*қорытындылардың бұрмалауына әкеліп соғатын байланыссыз қасиеттерді бағалауда жекешелендіру
#206*!Сигмалық ауытқудың артықшылығын белгілеңіз
*дене салмағы дене ұзындығына тәуелділігімен бағаланады және ендік көлемі есепке алынбайды
*нәтижелердің арасындағы байланыстан тыс бұрмалауына әкелетін белгілерді бағалауды оңашалау
*дене дамуының гетероморфтылығын және жыныстық диморфизмін есептеуге жағдай туғызады
*көрсеткіштердің үйлесімділігі арасындағы өзара байланыс дене дамуын кешенді бағалауға жағдай туғызады
*ассиметриялық үйлестірімдегі көрсеткіш нәтижелерін бағалауда қателіктерден құтылуға жағдай туғызады
#207*!Центильдік шкала әдісі
*биологиялық дамуды анықтау
*морфофункционалды жағдайдың үйлесімділігі
*дене салмағы мен дене ұзындығының, кеуде шеңберінің өзара байланысы
* центильді шкала әдісі, математикалық өңдеуден кейінгі барлық қатарды 100 бөлікке бөлу
*индивидтің даму көрсеткіштерін жастық топқа сәйкес орта көрсеткіштермен салыстырып, арасындағы сигма айырымын есептеу
#208*!Индивидтің дамуын бағалауда центильді әдістің артықшылығы
*гетереморфтық физикалық даму мен жыныстық диморфизм
*физикалық даму қасиеттер байланысы мен үйлесімділігіне кешенді баға беру
*ассиметриялық бөлу кезінде қорытындылардың бұрмалауын болдырмауға мүмкіндік береді
*дене салмағы тек бой ұзындығымен байланыста есептелінеді, дене шеңберлері ескерілмейді
*қорытындылардың бұрмалауына әкеліп соғатын байланыссыз қасиеттерді бағалауда жекешелендіру
#209*!Индивидтің дамуын бағалауда центильді әдістің кемшілігі
*биологиялық дамуды анықтау
*морфофункционалды жағдайдың үйлесімділігі
*дене салмағы мен дене ұзындығының, кеуде шеңберінің өзара байланысы
*центильді әдіс антропометриялық көрсеткіштерді байланыстырмай жекешелендіріп бағалайды
*параметрлік емес статистикалық әдіс – центильді шкала әдісі, математикалық өңдеуден кейінгі барлық қатарды 100 бөлікке бөлу
#210*!Центильді каналда 25 центильге дейін орналасу бағаланады
*орташа
*жоғары
*жоғарыдан төмен
*орташадан төмен
*орташадан жоғары
#211*!Центильді каналда 25 центильден 75 центильге дейін орналасу бағаланады
*жоғары
*орташа
*жоғарыдан төмен
*орташадан төмен
*орташадан жоғары
#212*!Сурет. Бейнеленген физиологиялық дамуды зерттеу әдісі
387354826000
*физиометрия
*соматометрия
*динамометрия
*соматоскопия
*антропометрия
#213*!Центильді каналда 75 центильден жоғары орналасу бағаланады
*жоғары
*орташа
*жоғарыдан төмен
*орташадан төмен
*орташадан жоғары
#214*!Регрессиялық шкала әдісі қолданады
*физикалық даму қасиеттер байланысы мен үйлесімділігіне кешенді баға беру
*физиологиялық дамудың гетереморфтығы мен жыныстық диморфизмды ескеру
*дене салмағы тек бой ұзындығымен байланыста есептелінеді, дене шеңберлері ескерілмейді
*қорытындылардың бұрмалауына әкеліп соғатын байланыссыз қасиеттерді бағалауда жекешелендіру
*бой ұзындығы 1см дене салмағына ұлғайся немесе кішірейсе, кеуде шеңбері де регрессия коэффицентіне (Ry/x) өзгереді
#215*!Өзара байланысқан көрсеткіштердің дамуын бағалау үшін қолданады
*жалпылама әдісі
*сигмадан ауытқу
*индивидуалды әдіс
*регрессия шкаласы
*центильдік шкала әдіс
#216Сурет.Соматоскопиялық зерттеу әдісін анықта

*аяқ пішіні
*қол пішіні
*мүсін түрлері
*кеуде формасы
*омыртқаның қисаюы
#217*!Кешенді сызба бойынша балалардың физикалық дамуының бағалау әдісі
*ақпараттық және биологиялық даму деңгейін анықтау және морфофункционалдық деңгейдің үйлесімділік дәрежесі
*байланысына қарамастан белгілерін бөлек бағалау
*дене салмағы дене ұзындығына тәуелді бағаланады
*физикалық дамуды кешенді бағалауға мүмкіндік береді
*әдіс гетероморфтылықты, физикалық дамуды, жыныстық диморфизмді назарға алғызады
#218*!Физикалық дамудың кешенді сызбасы жүзеге асады
*1 деңгейде
*3 деңгейде
*4 деңгейде
*5 деңгейде
*2 деңгейде
#219*!Физикалық дамудың кешенді сызбасының бірінші деңгейі
*биологиялық даму деңгейін анықтайды (биологиялық жас)
*денсаулық жағдайының деңгейі
*физикалық даму деңгейі
*морфофункциалдық жағдай деңгейі
*ағзалар мен жүйелердің биологиялық және морфофункционалдық дамуының деңгейі
#220*!Биологиялық даму деңгейін (биологиялық жас) түсінеді
*физикалық даму деңгейі
*психикалық даму деңгейі
*денсаулық жағдайының деңгейі
*морфофункционалдық жағдай деңгейі
*жеке адамның өсуі мен даму қарқындылығынан туатын ағзаның морфофункционалдық ерекшеліктерінің жиынтығы
#221*!Баланың биологиялық жасын анықтайды
*дене салмағы бойынша
*қолдың бұлшықет күші
*тұрақты тістердің шығуы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*сүт тістерінің санына байланысты
#222*!Баланың биологиялық жасын анықтайды
*дене салмағы бойынша
*қолдың бұлшықет күші
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*сүт тістерінің санына байланысты
*жылдық бой ұзындығы бойынша
*қаңқа оссификация деңгейі бойынша
#223*!Балалардың биологиялық жасын анықтау үшін қолданады
*жасы бойынша ұлдар мен қыздардың биологиялық жас көрсеткіштері бар кесте
*стандарттар
*сигмалық ауытқу
*центильдік шкала
*әдістемелік нұсқаулар
#224*!Сурет.Суретте бейнеленген физикалық дамуды зерттеу әдісі
704853556000
*стандық күш
*бұлшық ет күші
*кеуде қуысын зерттеу
*дене салмағын анықтау
*плантограмма түсіру және табанды бағалау
#225*!«Филиппиндік тестті» жүргізу кезінде
*қолдың саусақтары құлақтың жоғарғы ұшына жетпейді
*дене салмағы мен кеуде қуысының шеңбері дене ұзындығына сәйкес
*дене ұзындығы 1 см өзгергенде дене салмағы мен кеуде қуысының шеңбері төмендейді
*дене ұзындығы 1 см өзгергенде дене салмағы мен кеуде қуысының шеңбері төмендейді жоғарылайды
*баланың оң қолы вертикальды деңгейде төбе сүйегіне тиіп тұрады,бұл кезде саусақтары сол жақ құлақтың бағытында болып, қолы мен білезігі бас сүйекке жанасып тұрады
#226*!Дене ұзындығын өлшеу үшін мына құрал пайдаланады
*антропометр, ростомер
*кистевой динамометр, рулетка
*спирометр, сантиметрлік лента
*стан диномамометр, антропометр
*сколиозометр, толстотный циркуль
#227*!Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуын зерттейтін жеке әдіс
*бөлек ұжымдарды сипаттау
*физикалық даму стандартын өңдеу
*физикалық дамуыдың қарапайым көрсеткіштері туралы түсінік қалыптастыру
*балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылығын анықтау
*өмірдің белігілі бір шартына байланысты өсу мен дамудың ерекшеліктерін анықтау
#228*!Май қабатын анықтауға арналған циркуль қолданылады
*дене диаметрін
*бұлшық ет күшін
*отырған бойдың ұзындығын
*май қабатының жуандылығы
*омыртқаның бүйірге қисаюы
#229*!Спирометрия әдісі анықтайды
*стан күшін
*кеуде шеңбері
*май жиналу деңгейі
*кеуде шеңберінің экскурсиясы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#230*!Дене шеңберін өлшеу мына құралдың көмегімен анықтайды
*ростомер, спирометра
*динамометр, сантиметрлік лента
*стальной рулетка, сантиметрлік лента
*жылжымалы циркул, стальной рулетка
*май қабатын анықтайтын циркул, антропометр
#231*!Сурет.Бейнеленген зерттеу әдісі қолданылады

*физиометрия
*динамометрия
*дене мүсінін анықтау
*кеуде қуысының ауытқуы
*омыртқаның қисаюын анықтау
#232*!Дене диаметрін мына құралдың көмегімен анықтайды
*калипер
*спирометр
*динамометр
*жылжымалы циркул
*май қабатын анықтайтын циркул
#233*!Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамудың физиометрлік көрсеткіші
*май басу
*стан күші
*қаңқа сүйегі
*кеуденің пішіні
*бас сүйектің шеңбері
#234*!Динамометрия әдісі анықтайды
*ӨТС,дене салмағы
*бұлшық ет күші, ӨТС
*бұлшық ет күші,стан
*стан күші,дене салмағы
*отырған күйдегі дене ұзындығы, жыныстық жетілу деңгейі
#235*!Жыныстық жетілу формуласында көмейдің жетілуі білдіреді
*V
*F
*L
*Ma
*Ax
#236*!Жыныстық жетілу формуласында дауыстың дамуы білдіреді
*F
*Me
*Ma
*V
*Ax
#237*!Жыныстық жетілу формуласында қолтық асты түктің шығуы білдіреді
*F
*L
*Me
*Ma
*Ax
#238*!Омыртқаның артқа қарай шығып қисаюы
*лордоз
*кифоз
*оң жақты сколиоз
*сол жақты сколиоз
*S – образды сколиоз
#239*!Калипер көмегімен анықтайды
*ӨТС
*бұлшық ет күшң
*бассүйек шеңбері
*омыртқаның бүйірлік қисаюы
*май қабаттарының жуандығы
#240*!Қыздардың жыныстық жетілу деңгейі мына көрсеткіштермен анықталады
*V P Me L
*F P Ax Ma
*V P Me Ma
*V P F Me Ma
*P Ax Me Ma
#241*!Динамометрия әдісі анықтайды
*ӨТС
*дене салмағы
*бұлшеқ ет күші
*биологиялық даму деңгейі
*тұрған кездегі бой ұзындығы
#242*!Сурет.Суретте көрсетілген құрылғы
-666753175000
*спирометр
*антропометр
*қол динамометрі
*медициналық таразы
*стандық динамометрі
#243*!Центильдік шкалы пайдаланып өлшеген кезде орташа көрсеткіш
*3-10 центил
*90-97 центил
*10-25 центил
*25-75 центил
*97-ден аса центил
#244*!Центильдік шкалы пайдаланып өлшеген кезде өте төмен көрсеткіш
*3-10 центил
*10-25 центил
*25-75 центил
*90-97 центил
*97-аса центил
#245*!Центильдік шкалы пайдаланып өлшеген кезде жоғары көрсеткіш
*3-10 центил
*25-75 центил
*90-97 центил
*97-аса центил
*3-центилге дейін
#246*!Центильдік шкалы пайдаланып өлшеген кезде өте жоғары көрсеткіш
*3-10 центил
*25-75 центил
*90-97 центил
*97-аса центил
*3-центилге дейін
#247*!Штритера әдісі бойынша табанды өлшеген кезде, табан ұзындығы бүкіл ұзындықпен алғанда 35% болды. Табан жағдайын анықтаңыз.
*қалыпты табан
*жалпақтабандылық
*жалпақтабандылы II деңгей
*жалпақтабандылық I деңгей
*жалпақтабандылық IIIдеңгей
#248*!Штритера әдісі бойынша табанды өлшеген кезде, табан ұзындығы бүкіл ұзындықпен алғанда 99% болды. Табан жағдайын анықтаңыз.
*жалпақтабандылық
*жалпақтабандылы II деңгей
*жалпақтабандылық I деңгей
*жалпақтабандылық IIIдеңгей
*жалпақтабандылық IV деңгей
#249*!Омыртқа қисаюын мынаның көмегімен анықтайды
*калипер
*динамометр
*антропометр
*жылжымалы циркул
*Билли-Кирхгофер құралы
#250*!Сурет.Суретте бейнеленген физикалық дамуды зерттеу әдісі

*физиометрия
*соматометрия
*динамометрия
*сіңірлердің қозғалу көлемі
*омыртқаның иілгіштігін өлшеу
#251*!Стан диномометрдің бастапқы кезінде мына деңгейде болуы керек
*иық
*тізе
*кіндік
*Лонного сочленения
*көздің төменгі бөлігі
#252*!Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуының соматометрлік көрсеткіштері
*май басу, ӨТС, дене салмағы
*мүсін, өкпе экскурсиясы,кеуде қуысы шеңбері
*кеуде қуысы формасы, мүсін, бас сүйек шеңбері
*тұрған күйдегі бой ұзындығы,дене салмағы мен бұлшық ет
*кеуде қуысы шеңбері,бас сүйек шеңбері, тұрған күйдегі бой ұзындығы
#253*!Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуын бағалауға қолданатын соматометрикалық көрсеткіш
*мүсін
*семіру
*Стан күші
*жыныстық жетілу деңгейі
*тұрған кездегі бой ұзындығы
#254*!Бой ұзындығын өлшеуге арналған құрал
*калипеp
*спиpометp
*динамометp
*антpопометp
*Медициналық таразы
#255*!Балалар мен жасөспірімдердегі физикалық дамудың соматоскопиялық көрсеткіштеріне жатады
*ӨТС
*салмақ
*бой ұзындығы
*семіру деңгейі
*өкпе экскурсиясы
#256*!Физикалық дамудың аймақтық стандарты
*жаппай жыл сайынғы әдіс
*5-10 бір рет жаппай әдіс
*жеке тұлғалық жыл сайынғы әдіс
*жыл сайынғы медициналық профилактикалық жүріс
*әлеуметтік жағдайдың күрт өзгеруіне байланысты жаппай әдіс
#257*!Физикалық дамудың стандарттарын есептеуге статистикалық біртекті ақпараттар мына белгілер бойынша алынады
*денсаулық,жынысы,туған жылы,ата анасының ұлты,мекен жайы
*жасы,жынысы,ұлты,мекен жайы,денсаулық,әлеуметтік жағдайы
*жынысы,тұқым қуалайтын салмақ түсіру, ата ананың әлеуметтік жағдайы
*жынысы, бір жыл ішінде аурушаңдықтың болмауы, мекен жайы, ата анасының әлеуметтік жағдайы
*туған жылы,денсаулық,жынысы,бір жыл ішінде аурушаңдықтың болмауы, ата анасының әлеуметтік жағдайы
#258*!Өмір сүру шарттарына әсер ететін акселерацияның себептерін түсіндіретін теория
*гетерозис
*гелиогенді
*алиментарлы
*радиотолқынды
*космостық радиация
#259*!Акселерацияның себептерін түсіндіретін генетикалық теория
*гетерозис
*нутритивті
*алиментарлы
*радиотолқынды
*жоғары ақпарат
#260*!Акселерацияны түсінеді
*ішкі қоршаған орта тұрақтылығы
*өсу мен дамудың жыныстық шарттастығы
*өсу мен даму қарқынының біркелкі еместігі
*өсу мен дамудың генетикалық шарттастығы
*бұрынғы ұрпақтарға қарағанда өсу мен даму қарқынының күшеюі
#261*!Акселерацияның басталуына тән жастық кезең
*сәбилік кезең
*мектептегі кезең
*барлық жас кезеңі
*мектепке дейінгі кезең
*жыныстық жетілу кезеңі
#262*!Урбанизация теориясына сәйкес акселерация себебі
*қалалық өмірдің әсері
*популяцияның араласуы
*инсоляцияның жоғарылауы
*электромагниттік өрістің әсері
*космостық радиацияның әсері
#263*!Гелиогенді теорияға сәйкес акселерация себебі
*қалалық өмірдің әсері
*тамақтанудың жақсаруы
*популяцияның араласуы
*инсоляцияның жоғарылауы
*космостық радиацияның әсері
#264*!Гетерозистік теорияға сәйкес акселерация себебі
*қалалық өмірдің әсері
*популяцияның араласуы
*инсоляцияның жоғарылауы
*электромагниттік өрістің әсері
*космостық радиацияның әсері
#265*!Ұл баланың биологиялық жасына байланысты жасөспірімдік кезеңі
*4-7жас
*8-11жас
*8-12жас
*2-15жас
*13-16жас
#266*!6-12 жастағы биологиялық дамудың негізгі көрсеткіштері
*менархе жасы және “тіс жасы”
*жылсайынғы қосылулар және “тіс жасы”
*тұрақты тістер саны және бой ұзындығы
*екіншілік жыныстық жетілу деңгейі мен бой ұзындығы
*қаңқаның сүйектелу деңгейі мен жылсайынғы қосылулар
#267*!Бірінші жастық кезеңділіктің авторы
*Е.Кох
*А.П.Анохин
*Ф.Ф.Эрисман
*Ю.П.Лисицын
*Н.П.Гундобин
#268*!Емшек жасындағы шектік жас
*4-7жас
*1-3жас
*1-10күн
*8-12жас
*10күн – 1жас
#269*!Қыз балалардың бойжеткен жастық кезеңі
*8-12жас
*17-21жас
*12-15жас
*13-16жас
*16-20жас
#270*!Балалардың экосенситивті жастық кезеңі
*1,3, 7, 15 жас
*1, 5, 12-14 жас
*3, 5, 11-13 жас
*3, 6-7, 11-14 жас
*7, 10-12, 15-17 жас
#271*!Биологиялық жастың критериіне келмейді
*сүйектену деңгейі
*тұрақты тістер саны
*өкпенің экскурсиясы
*жылсайынғы қосылулар
*екіншілік жыныстық жетілу
#272*!Балалар мен жасөспірімдердің биологиялық жасының көрсеткіштеріне жатпайды
*мүсін
*бой ұзындығы
*тұрақты тістер саны
*жылсайынғы қосылулар
*екіншілік жыныстық жетілу деңгейі
#273*!Сурет Суретте бейнеленген физикалық дамуды зерттеу әдісі

*физиометрия
*соматоскопия
*динамометрия
*антропометрия
*соматометрия
#274*!Орта мектеп жасы
*3-7(6)
*15-18
*11-14
*3жасқа дейін
*7(6)-10жас
#275*!11-15 жастағы биологиялық дамудың негізгі көрсеткіштері
*менархе жасы және “тіс жасы”
*жылсайынғы қосылулар және “тіс жасы”
*қаңқаның сүйектену дәрежесі, тіс жасы,” бой ұзындығы
*қаңқаның сүйектену дәрежесі және жыл сайынғы қосылулар
*екіншілік жыныстық жетілу деңгейі, жылсайынғы қосылулар, менархе жасы
#276*!Өкпелік тыныс алатын баланың жастық кезеңі
*жастық кезең
*емшектегі кезең
*дүниеге келу кезеңі
*жасөспірімдік кезең
*мектепке дейінгі кезең
#277*!Баланың пассивті иммунитет жоғалтаиын жастық кезеңі
*жастық кезең
*емшектегі кезең
*дүниеге келу кезеңі
*жасөспірімдік кезең
*мекепке дейінгі кезең
#278*!Мұрын-жұтқыншақтың лимфоидты тінінің қалыптасуының жастық кезеңі
*жасөспірім
*туылу кезеңі
*мектепке дейінгі
*емшектегі кезең
*мектепті алды кезең
#279*!Бірінші физиологиялық сорып алатын жастық кезең
*жасөспірім
*туылу кезеңі
*емшектегі кезең
*мектепке дейінгі
*мектепті алды кезең
#280*!Тұрақты тістің пайда болуымен сипатталатын жастық кезеңі
*жасөспірім
*туылу кезеңі
*емшектегі кезең
*мектепке дейінгі
*мектепті алды кезең
#281*!Баланың биологиялық жасын анықтау үшін негізгі көрсеткіштерін білу керек
*ӨТС
*«тіс жасы»
*кеуде қуысы
*бұлшық ет күші
*кеуде қуысы шеңбері
#282*!Баланың биологиялық жасын анықтау үшін негізгі көрсеткіштерін білу керек
*ӨТС
*бой ұзындығы
*бас сүйек шеңбері
*кеуде қуысы шеңбері
*кеуде қуысы формасы
#283*!Баланың биологиялық жасын анықтау үшін негізгі көрсеткіштерін білу керек
*ӨТС
*кеуде қуысы шеңбері
*кеуде қуысы шеңбері
*кеуде қуысы формасы
*жылсайынғы қосулар
#284*!Биологиялық жасын анықтау үшін негізгі көрсеткіштерін білу керек
*ӨТС
*бұлшық ет кші
*кеуде қуысы шеңбері
*кеуде қуысы формасы
*екіншілік жыныстық жетілу деңгейі
#285*!Биологиялық даму деңгейінің көрсеткіші
*соматоскопия
*күнтізбелік жас
*қаңқаның сүйектену ләрежесі
*салмаққа жыл сайын салмақ қосу
*кеуде қуысы шеңберінің жыл сайынғы қосылулар
#286*!Кіші мектеп жасындағы балалардың биологиялық даму көрсеткіштері
*бой ұзындығы, тұрақты тістер саны
*жыл сайынғы қосылулар,бұлшық ет дамуы
*бой ұзындығы,салмаққа жыл сайын салмақ қосу
*тұрақты тістер саны, жыныстық жетілу деңгейі
*жыл сайынғы қосылулар, жыныстық жетілу деңгейі
#287*!Сурет.Физикалық дамудың зерттеу әдісінің қай түрі көрсетілген

*физиометрия
*соматоскопия
*динамометрия
*антропометрия
*соматометрия
#288*!Сурет.Физикалық дамуды зерттеудің қандай әдісі көрсетілген

*физиометрия
*соматометрия
*динамометрия
*соматоскопия
*антропометрия
#289*!Сурет.Суретте көрсетіген физикалық дамуды зерттеу әдісі

*физиометрия
*соматометрия
*динамометрия
*омыртқа қисаюын
*сіңірлердің қозғалу көлемі
#290*!Балалар жасындағы анатомо-физиологиялық ерекшеліктері
*АІЖ шырышты қабығының құрғақтығы, тыныс алу орталығының тез қозғыштығы
*бұлшық еттің жеткіліксіз тамырлануы, тыныс алу орталығының тез қозғыштығы
*бас миының қабығының функционалдық жетілуі, бұлшық еттің жеткіліксіз тамырлануы
*бас миының қабығының функционалдық жетілуі,АІЖ шырышты қабатының құрғақтығы
*миокардтың бұлшық еттік талшықтарының болмауы, бұлшық еттің жеткіліксіз тамырлануы
#291*!Сурет.Бейнеленген зерттеу әдісі қолданылады

*физиометрия
*динамометрия
*дене мүсінін анықтау
*кеуде қуысының ауытқуы
*омыртқаның қисаюын анықтау
#292*!1 жасқа дейін антропометриялық өлшемдерді жүргізеді
*3 айда 1 рет
*6 айда 1 рет
*айына 1 рет
*аптасына 1 рет
*10 күнде 1 рет
#293*!Физикалық дамуды кешенді бағалау ескереді
*денсаулық жағдайын
*биологиялық жағдай
*психикалық даму дәрежесін
*биологиялық даму дәрежесі мен мофофункционалды жағдай
*мофофункционалды жағдай және психофизиологиялық даму
#294*!Кешенді әдіс бойынша физикалық дамуды бағалау қалай жүргізіледі
*3 этап
*1 этап
*4 этап
*2 этап
*бір уақытта
#295*!Хронологиялық жас – бұл
*ұрықтанудан тексеріске дейін
*туылғаннан тексеріске дейін
*ұрықтану әтінен туылғанға дейін
*туылғаннан жыныстық жетілуге дейін
*жеке өсу мен дамудың әсерінен организмнің морфо-функционалдық жиынтығы
#296*!Биологиялық жас – бұл
*туылғаннан тексеріске дейін
*ұрықтанудан тексеріске дейін
*ұрықтану әтінен туылғанға дейін
*туылғаннан жыныстық жетілуге дейін
*жеке өсу мен дамудың әсерінен организмнің морфо-функционалдық жиынтығы
#297*!Қаңқа жасы
*сүйектенудің, әрбір сүйек оссификациясының басы мен аяғы,
*баланың туылғанынан бастап бақылауға дейінгі жасы
*ағза функциялығының интенсивтілігінің өзгерісі
*балалардың физикалық даму темпінің төмендеуімен сиптталатын период
*ағзаның жеке морфологиялық ерекшеліктер жиынтығының өсуі мен дамуымен байланысты
#298*!Дене тулға
*тұрған күйде денені еркін ұстау
*зерттелініп отырған адамның толықтығын сипаттайды
*бұлшықет тінінің көлемі мен тығыздығын сипаттайды
*екіншілік жыныстық белгілердің пайда болуын сипаттайды
*жыныс пен май қабатының қалыңдығына тәуелді анықталады
#299*!Бұлшық ет дамуы
*тұрған күйде денені еркін ұстау
*зерттелініп отырған адамның толықтығын сипаттайды
*бұлшықет тінінің көлемі мен тығыздығын сипаттайды
*екіншілік жыныстық белгілердің пайда болуын сипаттайды
*қаңқаның дамуы оның ірілігі және иықтың кеңдігі бойынша анықталады
#300*!Жыныстық даму деңгейі
*өкпенің тіршілік сыйымдылығының өзгеруі
*зерттелініп отырған адамның толықтығын сипаттайды
*бұлшықет тінінің көлемі мен тығыздығын сипаттайды
*екіншілік жыныстық белгілердің пайда болуын сипаттайды
*қаңқаның дамуы оның ірілігі және иықтың кеңдігі бойынша анықталады
#301*!Z-scorе шкаласы
*тірі ағзаның қарқынды дамуы
*дамудағы баяулау немесе шектелу
*динамикалық диапазондағы өсу деңгейіндегі айырмашылық
*10 жасқа дейінгі балалардың тамақтану жағдайын сипаттау әдісі
*алдыңғы жылмен салыстырғанда өсу темпінің пайыздық өзгерісі
#302*!Өсу темпі
*тірі ағзаның қарқынды дамуы
*дамудағы баяулау немесе шектелу
*динамикалық диапазондағы өсу деңгейіндегі айырмашылық
*20 жасқа дейінгі балалардың тамақтану жағдайын сипаттау әдісі
*алдыңғы жылмен салыстырғанда өсу темпінің пайыздық өзгерісі
#302*!Абсолютті өсу
*қаңқаның дамуы
*тірі ағзаның қарқынды дамуы
*дамудағы баяулау немесе шектелу
*бұлшықет тінінің көлемі мен тығыздығын сипаттайды
*динамикалық диапазондағы өсу деңгейіндегі айырмашылық
#303*!Зерттеудің персонилизацияланған әдісі
*бір топ балаларынұзақ уақыт бойы бақылау
*динамикалық диапазондағы өсу деңгейіндегі айырмашылық
*10 жасқа дейінгі балалардың тамақтану жағдайын сипаттау әдісі
*маңызды топтарды салыстырмалы қысқа уақыттың ішінде жалпы зерттеу әдісі
*дене ұзындығы 1 см-ге өзгергенде, кеуде қуысы шеңберінің, салмақтың өзгеруі
#304*!Регрессионды талдау
*бір топ балаларынұзақ уақыт бойы бақылау
*динамикалық диапазондағы өсу деңгейіндегі айырмашылық
*10 жасқа дейінгі балалардың тамақтану жағдайын сипаттау әдісі
* маңызды топтарды салыстырмалы қысқа уақыттың ішінде жалпы зерттеу әдісі
*дене ұзындығы 1 см-ге өзгергенде, кеуде қуысы шеңберінің, салмақтың өзгеруі
#305 *!Қауыпты салмақ
*мектепке дейінгі жас
*менархенің пайда болу жасы
*өсу мен даму процесіндегі уақыт кесіндісі
*ағза функциялығының интенсивтілігінің өзгерісі
*баланың туылғаннан бастап бақылауға дейінгі уақыт
#306*!Лептосомизация
*тірі ағзаның қарқынды дамуы
*өсу мен даму процесіндегі уақыт кесіндісі
*өсу кезінде дене массивтілігінің төмендеуі
*ағза функциялығының интенсивтілігінің өзгерісі
*баланың туылғаннан бастап бақылауға дейінгі жас шегі
#307*!Акселерация
*тірі ағзаның қарқынды дамуы
*өсу мен даму процесіндегі уақыт кесіндісі
*өсу кезінде дене массивтілігінің төмендеуі
*баланың туылғаннан бастап бақылауға дейінгі жас шегі
*эволюция барысында тіс, бассүйек, қаңқа массивтілігінің төмендеу процесі
#308*!Грациализация
*өсу мен дамудың баяулауы
*өсу мен даму процесіндегі уақыт кесіндісі
*өсу кезінде дене массивтілігінің төмендеуі
*баланың туылғаннан бастап бақылауға дейінгі жас шегі
*эволюция барысында тіс, бассүйек, қаңқа массивтілігінің төмендеу процесі
#308*!Қозғалыс белсенділігі
*жыныстық жетілудің қарқынды дамуы
*өсу кезінде дене массивтілігінің төмендеуі
*өсу мен даму процесіндегі уақыт кесіндісі
*баланың туылғаннан бастап бақылауға дейінгі жас шегі
*адам ағзасымен үнемі орындалатын бұлшықет қозғалыстарының жалпы саны
#309*!Биологический стресс
*өсу кезінде дене массивтілігінің төмендеуі
*адам ағзасының арнайы емес реакциясы
*өсу мен даму процесіндегі уақыт кесіндісі
*баланың туылғаннан бастап бақылауға дейінгі жас шегі
*тірі ағзаға уақытты есептеуге мүмкіндік беретін механизм
#310*!Негізгі алмасу анықталады
*бас шеңбері
*дене салмағы
*динамометрия
*кеуде қуысының шеңбері
*ӨТС (өкпенің тіршілік сыйымдылығы)
#311*!Физикалық даму стандарттарын өңдеудегі жас- жыныстық топтардың минимальды саны
*10
*50
*500
*100
*1000
#312*!Физикалық даму стандарттарын есептеудегі берілген біртекті статистикалық жиынтық
*жыныс, ата- анасының әлеуметтік статусы
*денсаулық, жыныс, туған жылы, ұлты, мекен- жайы
*жас, жыныс, ұлты, мекен- жайы, денсаулық, әлеуметтік жағдайы
*туған жылы, денсаулық, жыныс, 1 жыл ішінде аурулардың болмауы
*жыныс, 1 жыл ішінде аурулардың болмауы, мекен- жайы, әлеуметтік статусы
#313*!Ағза жүйелерінің биологиялық үміттілігі негізделеді, біреуінен басқа
*гомеорезис
*артық элементтерді басқару
*регуляция элементтерінің қайталануы
*салыстырмалы тұрақтылық жағдайына тез қайту
*звенолар мен жүйелердің өзара іс-әрекеті мен динамикалылығы
#314*!Қауыпты салмақ анықталады
*дене ұзындығымен
*кеуде қуысы көлемімен
*қауыпты дене салмағымен
*кеуде қуысының экскурсиясымен
*бой ұзындығымен дене салмағының арасындағы айырмашылықпен
#315*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ СТАНДАРТТАРЫН ЖАСАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
*региональді
*генерализацияланған
*репрезентативті
*жыныс бойынша бірыңғай емес
*индивидуалды
*ұлты бойынша бірыңғай емес
#316*!1 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШІ
*түктену
*дауыс мутациясы
*сүйек жасы
*жұтқыншақтың айқын білінуі
*менархе пайда болуы
*соңғы жылдағы бой ұзындығының қосымы
#317*!ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ АС ҚОРЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*бет және ауыз бұлшық еттері жақсы дамыған
*үлкен ми қыртысының функционалды әлсіреуі
*ми қыртысында жүйке жасушаларының өсінділерінің болмауы
*бас миының көлемі мен салмағының үлкендігіне қатысты
*ас қорыту сөліндегі ферменттердің аз болуы
*бездер жұмысының секреторлық белсенділігінің жоғары болуы
#318*!ОМЫРТҚА БӨЛІКТЕРІНДЕ ҚИСАЮДЫҢ ОРНАЛАСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ СКОЛИОЗДЫҢ ТҮРЛЕРІі
*жаны
*мойындық
*кеуделік
*бір тегіс
*Н-тәрізді
*омыртқалық
#319*!ОМЫРТҚА БӨЛІКТЕРІНДЕ ҚИСАЮДЫҢ ОРНАЛАСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ СКОЛИОЗДЫҢ ТҮРЛЕРІі
*жаны
*бір тегіс
*Н-тәрізді
*белдік
*омыртқалық
*комбинирленген
#320*!ОРТА МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*дауыс мутациясы
*жұтқыншақтың айқын білінуі
*менархе пайда болуы
*беттің түктенуі
*тұрақты тістердің саны
*жыл сайынғы дене ұзындығының қосымы
#321*!ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*сүйек жасы
*дене ұзындығы және салмағы
*дене ұзындығының қосымы
*сүт тістерінің саны
*тұрақты тістерінің саны
*екіншілік жыныстық белгілердің даму дәрежесі
#322*!БАЛАЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫН БАВҒАЛАУДЫҢ ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ
*анкеталық
*топтық
*индивидуалды
*регрессиялық шкала әдісі
*сигмалық ауытқу әдісі
*физикалық дамуды бағалаудың жекелендірілген әдісі
*центильдік шкала әдісі (центильдік, перцентильдік)
#323*!СОМАТОСКОПИЯҒА ЖАТАДЫ
*спирометрию
*динамометрию
*функционалды көрсеткішін анықтау
*дене бөліктерінің пропорционалды қатынасы
*кеуде торы, аяқ, табан, омыртқа, бұлшық еттердің дамуы
*тірек-қимыл аппаратының жағдайын бағалау: бас сүйегінің формасын анықтау
#324*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ СТАНДАРТТАРЫН АНЫҚТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
*генерализацияланған
*жынысы бойынша бірыңғай емес
*индивидуалды
*ұлты бойынша бірыңғай емес
*бақылау тобынан «бірыңғай емес» барлық жағдайлар алып тасталу керек
*статистикалық бірізділік жынысы, жасы, этникалық ерекшелігі бойынша бірыңғай болу керек
#325*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ иФИЗИОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН КӨРСЕТ
*дене ұзындығы
*жамбас айналымы
*қол саусақтарының бұлшық ет күші
*кеуде торының айналымы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*бас миының айналымы
#326*!БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАСТЫ СИПАТТАЙТЫН КӨРСЕТКІШТЕР
*дене ұзындығы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде шеңберінің айналымы
*бас миының айналымы
*тұрақты тістерінің саны
*жыл сайынғы дене салмағының қосымы
#327*!СОМАТОСКОПИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*қалып
*бой және салмақ
*пульс жиілігі
*екіншілік белгілер
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде шеңберінің айналымы
*тірек-қимыл аппаратының жағдайы
#328*!СОМАТОСКОПИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*салмақ
*бой
*қалып
*екіншілік белгілер
*жыл сайынғы бой қосымы
*кеуде шеңберінің өлшемі
*тірек-қимыл аппаратының жағдайы
#329*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢФИЗИОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*бой ұзындығы
*дене күші
*екіншілік белгілер
*қолдың бұлшық ет күші
*жыл сайынғы бой қосымы
*кеуде шеңберінің өлшемі
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
#330*БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ АЛДЫҢҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*дауыс мутациясы
*жұтқыншақтың айқын білінуі
*менархе пайда болуы
*қолтық асты бөлігінің түктенуі
*тұрақты тістердің саны
*жыл сайынғы дене ұзындығының қосымы
*үстіңгі және астыңғы жақтағы тұрақты тістерінің саны
#331*ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ СТАНДАРТТЫ ТҮРЛЕРІ
*этникалық
*зоналды
*центильдік
*ұлттық
*регионалды
*индивидуалды
#332*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*дене салмағы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде шеңберінің өлшемі
*бас миының өлшемі
*тұрақты тістер саны
*екіншілік жыныс белгілерінің айқындылығы
#333*!ФИЗИОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
*кеуде шеңберінің өлшемі
*бас өлшемі
*бой ұзындығы мен дене салмағы
*қолдың бұлшық ет күші
*өкпенің тіршлік сыйымдылығы
*жыл сайынғы бой ұзындығының өлшемі
#334*!БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ
*регионалды
*генерализацияланған
*проспективті
*демографиялық
*ретроспективті
*индивидуалды
#335*!ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН КЕШЕНДІБАҒАЛАЙТЫН КРИТЕРИЙЛЕР
*жалпы аурушылдық
*мед тексерудің нәтижесі
*демографиялық көрсеткіштер
*денсаулық жағдайының жалпы көрсеткіштері
*даму деңгейі мен оның үйлесімділік дәрежесі
*тексерілу барысында созылмалы аурулардың анықталуы
#336*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ АНЫҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕРДІ КӨРСЕТ
*"копи-пара" әдісі
*метод шкалы регрессиялық шкала әдісі
*центильдік анализ әдісі
*регианальды анализ әдісі
*индивидуалды әдіс
#337*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ АНЫҚТАЙТЫН КЕШЕНДІ ӘДІС
*аурушаңдылық анализі
*генерализацияланған әдіс
*индивидуалды әдіс
*сыртқы ортаны бағалау
*биологиялық даму деңгейін бағалау
*морфофункционалдық көрсеткішті бағалау
#338*!БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІН СИПАТТАЙТЫН КӨРСЕТКІШТЕР
*бұлшық ет күші
*тұрақты тістер саны
*артериалды қан қысымы, салмақ
*артериалды қан қысымы, бой
*екіншілік жыныстық белгілер
*кеуде шеңберінің өлшемі, салмақ
#339*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕНЕ ҰЗЫНДЫҒЫН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАРДЫ АНЫҚТАҢЫЗ
*сызғыш
*ростомер
*плантограф
*антропометр
*болат рулетка
*сантиметрлік лент
#340*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫН АНЫҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР
*центилдік
*хронометражды
*генерализацияланған
*индивидуалды
*сигмалық ауытқу әдісій
*жеке ауытқу әдісі
#341*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ КЕШЕНДІБАҒАЛАУДА ЕСКЕРЕДІ
*мекен жайын
*денсаулық жағдайын
*морфофункционалды жағдайын
*биологиялық даму деңгейін
*гормоналды ауытқу деңгейін
*психологиялық даму деңгейін
#342*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ДЕНСАУЛЫҒЫ ҮШІН ҚАУІП ФАКТОРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*шынығу
*сумен шынықтыру
*рационалды тәуліктік режим
*оптималды қозғалыс режимі
*жеткіліксіз немесе артық қимыл белсенділігі
*ойын, оқу және еңбек жағдайының гигиеналық талабының бұзылуы
#343*!КЕУДЕ ШЕҢБЕРІНІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ФОРМАСЫ
*жалпақ
*лордоздық
*кифоздық
*цилиндрлік
*рахитттік
*бөшке тәрізд
#344*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ НАҚТЫ НӘТИЖЕСІН БАҒАЛАУДАҒЫ СТАНДАРТТЫҚ ШАРТТАР
*күннің екінші жартысында
*көзбен өлшеу жүргізеді
*оптималды жарықтандырудың болуы
*өлшеу үйде ғана жүргізіледі
*жасанды жарықтандыру жағдайында ғана
*физикалық дамуды бағалау таңғы уақытта жүргізулі керек
#345*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ БАҒАЛАУДЫҢСТАНДАРТТЫ ШАРТЫ
*көзбен өлшеу жүргізіледі
*күннің екінші жартысында
*тек жасанды жарықтандыру кезінде
*өлшеуші аспаптардың толықтығы
*өлшеу тек үй жағдайында жүргізіледі
*унифицирленген әдіс пен өлшеу техникасын қолдану

#346*!ЖАҢА ТУҒАН СӘБИДІҢ ДЕНЕ ҰЗЫНДЫҒЫН ӨЛШЕУ ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ЖҮРГІЗІЛЕДІ
*отырғанда
*тұрғанда
*антропометрмен
*ағаш бой өлшегішпен
*созылып тұрғанда
*горизонтальді бой өлшегіште
#347*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫН ЖҮЙЕЛІК БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
*үйде
*ЖОО-да
*көшеде
*балалар емханасында
*мектепке дейінгі мекемеде
*міндетті түрде жарыс алдында
*арнайы бұйрықтарда көрсетілген мерзім бойынша мектептерде
#348*!АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНА МЫНАДАЙ КӨРСЕТКІШТЕРДІ АНЫҚТАУ КІРЕДІ
*топтық
*идивидуалды
*аналитикалық
*статистикалық
*физиометриялық
*соматометриялық
*соматоскопиялық
#349*!ДЕНЕ САЛМАҒЫ НЕНІҢ ҚОРЫТЫНДЫ КӨРСЕТКІШІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*жүйке жүйесінің дамуы
*тірек-қимыл аппаратының дамуы
*ішкі органдардың дамуы
*кеуде және арқа бұлшық еттерінің дамуы
*сүйек-бұлшық ет аппаратының дамуы
*теріасты-май жасушасының дамуы
*кеуде қуысы органдарының функционалды жағдайы
#350*!СОМАТОСКОПИЯ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*жүйке жүйесінің дамуын
*тұлға күшін анықтау
*өкпенің тіршілік сыйымдылығын анықтау
*функционалды көрсеткіштерді анықтау
*дененің толық және жеке бөліктерінің құрылымының типі
*дене бөліктерінің пропорционалды арақатынасы
#351*!СОМАТОСКОПИЯҒА КІРЕДІ
*спирометрия
*динамометрия
*дене ұзындығын анықтау
*жыныстық жетілу дәрежесін бағалау
*май жиналу дәрежесін анықтау
*функционалды көрсеткіштерді анықтау
*тісті қарау және тіс формуласының құрылуы
#352*!СОМАТОСКОПИЯҒА КІРЕДІ
*спирометрия
*динамометрия
*дене ұзындығын анықтау
*функционалды көрсеткіштерді анықтау
*тісті қарау және тіс формуласының құрылуы
*көз және ауыз қуысының сілемейлі қабығының жағдайын бағалау
#353*!ӨКПЕНІҢ ТІРШІЛІК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫАНЫҚТАЙДЫ
*тұлға күшін
*өкпенің сыйымдылығын
*биологиялық дамуын
*дене ұзындығын
*тыныс алу бұлшық еттерінің күшін
*бұлшық еттің даму дәрежесін
#354*!ДИНАМОМЕТРИЯ АНЫҚТАЙДЫ
*өкпенің сыйымдылығын
*биологиялық дамуын
*тыныс алу бұлшық еттерінің күшін
*тұлға күшін
*бұлшық еттің даму дәрежесін
*қол бұлшық ет күшін
#355*!ОМЫРТҚА ҚАЛПЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
*жалпақ
*S-тәрізді
*С- тәрізді
*бүкірейген
*лордоздық
*цилиндрлік
*сколиоздық
#356*!ЖАЛПЫЛАНҒАН ӘДІСПЕН ЖИНАЛҒАН АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*интенсивті көрсеткіште
*экстенсивті
*аурушаңдық көрсеткішінде
*МБМ-ге арналған жиһаз стандарттарын жасауда қолданылады
*ағзаның физикалық дамуының ерекшеліктерін анықтауда
*балаларға арналған құралдардың өлшемін гигиеналық негіздегенде
#357*!ӨСІП КЕЛЕ ЖАТҚАН АҒЗАНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҒЫНА ЖАТАДЫ
*денсаулық жағдайы
*ақыл-ойының даму деңгейі
*физикалық даму деңгейі
*созылма аурулардың болуы
*жыныстық диформизм және акселерация
*генетикалық және қоршаған орта факторларымен байланыстылығы
#358*!КЕУДЕ ШЕҢБЕРІНІҢ ӨЛШЕМІ СИПАТТАЙДЫ
*денсаулық жағдайын
*ішкі ағзаларды
*кеуде және арқа бұлшық еттерінің дамуын
*сүйек-бұлшық ет аппартының дамуы
*теріасты-май қабатының дамуы
*ағзадағы пластикалық процесстердің жағдайы
*кеуде қуысындағы ағзалардың функционалдық жағдайы
#359*!ҚЫЗ БАЛАЛАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТІЛУ ДӘРЕЖЕСІ АНЫҚТАЛАДЫ
*дауыс мутациясы
*жұтқыншақтың дамуы
*ақ шаштардың пайда болуы
*беттің түктенуі
*сүт безінің дамуы
*бірінші етеккірдің пайда болу уақыты
#360*!ОМЫРТҚАНЫҢ БҮКІРЕЙГЕН ФОРМАСЫ
*домаланған арқа
*иықтар түсіңккі
*басы алға қарай ұмтылған
*кеуде кифозы ұлғайған
*бел лордозы ұлғайған
*денеің ауырлық күші өзгереді
*омыртқаның барлық иілімдері тегістелген
#361*!ОМЫРТҚАНЫҢ ЛОРДОЗДЫҚ ФОРМАСЫ
*домаланған арқа
*иықтар түсіңккі
*басы артқа қарай ұмтылған
*кеуде кифозы ұлғайған
*бел лордозы ұлғайған
*денеің ауырлық күші өзгереді
*омыртқаның барлық иілімдері тегістелген
#362*!КЕУДЕ ШЕҢБЕРІНІҢ КИФОЗДЫҚ ФОРМАСЫ
*домаланған арқа
*иықтар түсіңкі
*басы артқа қарай ұмтылған
*кеуде кифозы ұлғайған
*бел лордозы ұлғайған
*денеің ауырлық күші өзгереді
*омыртқаның барлық иілімдері тегістелген
#363*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ТЫҒЫЗДАЛҒАН ФОРМАСЫ
*іш қуысы ішке тартылған
*иықтар түсіңкі
*басы артқа қарай ұмтылған
*кеуде кифозы ұлғайған
*бел лордозы ұлғайған
*денеің ауырлық күші өзгереді
*омыртқаның барлық иілімдері тегістелген
#364*!БАЛАЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
*топтық
*анкеталық әдіс
*индивидуалды
*регрессиялық шкала әдісі
*сигмалық ауытқу әдісі
*физикалық дамудың индивидуалды әдісі
#365*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КҮН ТӘРТІБІНДЕ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ
*бос уақыттың болуы
*үйірмелік сабақтар
*толық қанды тамақтану
*компьютерлік ойындарды ойнау
*спорттық секцияларға қатысу
*таза ауада қимыл белсенділігі
#366*!БАЛАЛАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КЕШЕНДІ ІС-ШАРАЛАР БАҒЫТТАЛҒАН
*денсаулық сақтауға
*салауатты өмір салтын насихаттауға
*әлеуметтік-маңызды аурулардың қосылуға
*балалар мен жасөспірімдердің физикалық дайындылығын дамытуға
*өз денсаулығына жауапкершілігін арттыруға
*балаларға темекі шегудің зияндылығы туралы ақпараттандыруға
*салауатты емес өмір салтын қалыптастыруға арналған бағдарламаны жүзеге асыру
#367*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯНЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРҒА КІРЕДІ
*дұрыс ұйқы
*тамақтанудың нормализациясы
*отбасының табысты сдәрежесі
*тұқым қуаламайтын бейімділік
*күн тәртібі мен қозғалыс белсенділігінің бұзылуы
*морфофункционалдық ауытқу мен созылмалы аурулардың болуы
#368*!АРНАЙЫ ЖАСАЛҒАН АНКЕТА АРҚЫЛЫ ҚАУІП ФАКТОРЫНЫҢ МОНИТОРИНГІН АНЫҚТАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
*ауру балаларды анықтау үшін
*үлкен балаларды анықтау үшін
*балалардың немқұрайлылығын анықтау үшін
*салауатты өмір салтын қалыптастыруға ынталандыру үшін
*салауатты емес өмір салтын қалыптастыруға ынталандыру үшін
*балалар арасында қауіп факторының таралуын анықтау үшін
#369*!БАЛАЛАР ДЕНСАУЛЫҒЫНДА ӨЗГЕРІСТЕРДІ АНЫҚТАЙТАУДА МАҢЫЗДЫ РӨЛДІ АТҚАРАДЫ
*өмір салты
*күн өтіп кету
*жылу эффекті
*популяция салмағы
*популяция саны
*әлеуметтік факторлар
#370*!ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА АЙҚЫН ӘСЕР ЕТЕТІН ҚОРШАҒАН ОРТА ФАКТОРЛАРЫ
*әкелерінің ішімдікті шектен тыс пайдалауы
*аналарының жұмыста көп уақыт өткізуі
*аймақтың климаттық ерекшелігі
*мектепке дейінгі жаста үйірмелерге бару
*оқушыларға жүктеменің әсер етуі
*күн тәртібін сақтамау мен үнемі ұйқының жеткіліксіздігі
#371*!БАЛА БОЙЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
*тамақтанудың аздығы ұлғаяды
* тамақтанудың аздығы азаяды
*негізгі қоретік заттардың нормасын қабылдау төмендейді
*негізгі қоретік заттардың нормасын қабылдау өзгермейді
*тамақтанғаннан кейін тамақтану рационының біркелкі таралуы ұлғаяды
* тамақтанғаннан кейін тамақтану рационының біркелкі таралуы азаяды
#372*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ ЗАТ АЛМАСУ ПРОЦЕССІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
*созылмалы аурулардың болуы
*энергия шығынының қатысты төмендеуі
*энергия шығынының қатысты жоғарылауы
*катаболикалық процесстің жүруі
*анаболикалық процесстің жүруі
*негізгі зат алмасудың интенсивтілігінің төмендігі
* негізгі зат алмасудың интенсивтілігінің жоғарылығы
#373*!БАЛАЛАРДА МЫНА ТАҒАМДЫҚ ЗАТТЕКТЕР ЖЕТІСПЕГЕНДЕ ИММУНДЫҚ СТАТУСЫ БҰЗЫЛАДЫ
*қант
*ақуыз
*пектин
*клетчатка
*көмірсулар
*витамины А, Е, С
*микроэлементтер мырыш, темір, селен
#374*!БАЛАЛАРДА МЫНА ТАҒАМДЫҚ ЗАТТЕКТЕР ЖЕТІСПЕГЕНДЕ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТІЛУДЕ АРТТА ҚАЛУ БАЙҚАЛАДЫ
*йод
*мырыш
*клетчатка
*көмірсулар
*витамины А, D, Е
*витамин С, фолий қышқылы
*жануар текті ақуыз
#375*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСҚА ЖАТАДЫ
*2-3 жастан бастап
*3-4 жастан бастап
*2-3 жастан бастап
*1-5 жастан бастап
*3-6 жастан бастап
*3-7 жастан бастап
#376*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
* ауруды сатылы емдеу принципы
*айыппұл санкциялардың өсуі
*әкімшілік айыппұлдардың санының ұлғаюы
*қауіп тобындағы балалаларды тексеру принципі
*дені сау балаларды бақылау жүйесінің принципі
*зертханалық және инструменталдық тексерулер үлесінің ұлғаюы
#377*!ҚР БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОРҒАУДЫҢ ЗАҢДЫҚ НЕГІЗІ
*МЕСТ
*стандарттар
*зҚР заңдары
* есептік формалар
*айыппұл санкциялары
*ҚР Президентінің Жарлықтары
*санитарлық ережелер мен талаптар
#378*!БмЖГ НӘТИЖЕЛІ ҚЫЗМЕТІНІҢКӨРСЕТКІШІ
*айыппұл санкциялардың өсуі
*әкімшілік айыппұлдардың санының ұлғаюы
*балалардың аурушаңдығы мен денсаулық жағдайының өзгерісі
*зертханалық және инструменталдық тексерулер үлесінің ұлғаюы
*бақылаудағы объектілерде дәрігерлік тексеру санының ұлғаюы
*бақылаудағы объектілердің санитарлы-эпидемиологиялық қолайлылығы деңгейінің өзгеруі
#379*!БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЖАСЫ
*4-9 жастан бастап
*5-9 жастан бастап
*5-10 жастан бастап
*6-10 жастан бастап
*7-10 жастан бастап
#380*!АКСЕЛЕРАЦИЯ ТЕОРИЯСЫ
*химиялық
*физикалық
*барлық варианттар
*гелиогенді
*алиментарлық
*тұқым қуалаушылық
*урбанизациялық
#381*!ҚОЛДЫҢ ФОРМАСЫ
*жалпақ
*түзу
*О - тәрізді
*Х-тәрізді
*кифоздық
*лордоздық
#382*!ТҰРУ ҚАЛПЫНДА ДЕНЕ ҰЗЫНДЫҒЫН ӨЛШЕУ КЕЗІНДЕ РОСТОМЕРМЕН ЖАНАСАТЫН АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ НҮКТЕЛЕР
*бас
*тізе
*өкше
*жамбас
*барлық варианттар
*дұрыс варианттар жоқ
*жауырын аралық аймақ
#383*!ОТЫРУ ҚАЛПЫНДА ДЕНЕ ҰЗЫНДЫҒЫН ӨЛШЕУ КЕЗІНДЕ РОСТОМЕРМЕН ЖАНАСАТЫН АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ НҮКТЕЛЕР
*бас
*тізе
*өкше
*жамбас
*барлық варианттар
*жауырын аралық аймақ
#384*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ФОРМАЛАРЫ
*тік
*дөңгелек
*сопақша
*жалпақ
*коникалық
*тікбұрышты
*цилиндрлік
#385*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ФОРМАЛАРЫ
*үйрек тәрізді кеуде
*жалпақ кеуде
*тауық тәрізді кеуде
*етікші тәрізді кеуде
*монтажшы кеудесі
*килевидная грудь
*лордозды кеуде
#386*!ТАБАН ФормаСЫ
*дөңгелек
*жалпақ
*шаршы
*коникалық
*қалыпты
*тығыздалған
*цилиндрлік
#387*!БАЛАЛАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТУІЛУ ДӘРЕЖЕСІ АНЫҚТАЛАДЫ
*дауыс мутациясы
*жұтқыншақ жетілуі
*сүт безінің жетілуі
*етеккірдің пайда болу уақыты
*артериялық қысымның жоғарылауы
*бетте түктердің өсуі
*дене салмағының интенсивті ұлғаюы
#388*!ҚЫЗДАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТУІЛУ ДӘРЕЖЕСІ АНЫҚТАЛАДЫ
*дауыс мутациясы
*бұлшық ет күші
*жұтқыншақ дамуы
*сүт безінің дамуы
*етеккірдің пайда болу уақыты
* бетте түктердің өсуі
#389*!АУРУШАҢДЫҚТЫҢ СТАТИСКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*өлім көрсеткіші
*туу көрсеткіші
*интенсивті
*экстенсивті
*денсаулық индексі
*қаралу бойынша аурушаңдық
#390*!ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ ТУРА КӨРСЕТКІШТЕРІ
*қаралу
*мүгедектік
*денсаулық индексі
*физикалық даму
*қаралу бойынша аурушаңдық
*өлім себебі бойынша аурушаңдықты анықтау
#391*!ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ ЖАНАМА КӨРСЕТКІШТЕРІ
*қаралу
* денсаулық индексі
*аурушаңдық көрсеткіші
*қаралған балалар саны
* қаралу бойынша аурушаңдық
*медициналық тексерулер бойынша аурушаңдықты анықтау
#392*!МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУЛЕР БОЙЫНША АУРУШАҢДЫҚТЫ АНЫҚТАУДЫҢ ЕСЕПТІК ТҮРІ
*денсаулық индексі
*өлімді бағалау
*аурушаңдық жағдайы
*қаралған балалар саны
*аурудың нозологиялық түрін анықтау
*денсаулық жағдайы бойынша ауытқуларды анықтау
#393*!БАЛАЛАР ДЕНСАУЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
*көлденең
*проспективті
*ретроспективті
*анкеталық, хронометражды
*статистикалық, көрсеткіштік
*демографиялық, математикалық
*генерализацияланған, индивидуалды
#394*!БАЛАЛАР ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖАЙЛЫ ТОЛЫҚ ҚҰНДЫ МӘЛІМЕТТЕР БЕРЕТІН КӨЗДЕР
*үлгерім
*денсаулықты бағалау
*анкеталық мәліметтер
*МБМ-ге келушілік
*медициналық көмекке жүгіну
*терең медициналық тексерулердің мәліметтері
#395*!БАЛАЛАР ҰЖЫМДАРЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ АУРУШЫЛДЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ
*карантин
*топтық изоляциялау принципі
*ауырған баланы изоляциялау
*топ санының толықтығы
*топтық изоляция тәртібінің бұзылуы
*таңертеңгілік қабылдау кезіндегі қатаң сүзгілеу
*эпидемияға қарсы режимнің бұзылуы
#396*!БАЛАЛАР ҰЖЫМДАРЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ АУРУШЫЛДЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ
*топтық изоляциялау принципі
*ауырған баланы изоляциялау
*топ санының толықтығы
*таңертеңгілік қабылдау кезіндегі қатаң сүзгілеу
*эпидемияға қарсы режимнің бұзылуы
*ауырған баланы уақытылы изоляциялау
#397*!БАЛАЛАР ҰЖЫМЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*қаралулар көрсеткіші
*статистикалық көрсеткіштер
*демографиялық көрсеткіштер
*патологиялық зақымдалу
* % бойынша жиі ауыратын балалардың көрсеткіші
*қаралу бойынша аурушаңдық жиілігі
*әртүрлі ауру формасымен ауыратын балалар саны
#398*!ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН КЕШЕНДІ БАҒАЛАУДА ҚАНДАЙ КРИТЕРИЙЛЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*халық жағдайын бағалау
*жалпы аурушылдық
*демографиялық көрсеткіштер
*патологиялық зақымданулар
*даму және оның үйлесімділік дәрежесі
*қаралу барысында созылмалы аурудың бар немесе болмауы
#399*!АУРУШАҢДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН СИПАТТАЙТЫН КӨРСЕТКІШТЕР
*өлім көрсеткішісмертность
*удельный вес лиц, совершенно не болевших за год
*частота повторяемости отдельных видов заболеваний
*совокупность всех случаев заболеваний в пределах одного нозологического класса
*удельный вес нозологических форм и классов болезней среди зарегистрированных заболеваний
*удельный вес отдельных нозологических форм среди всей массы выявленных в процессе медосмотра заболеваний
#400*!ДИСПАНСЕРЛІК ЕСЕПКЕ АЛЫНАТЫН БАЛАЛАР
*бесінші денсаулық тобындағы
*екінші денсаулық тобындағы
*бірінші денсаулық тобындағы
*алтыншы денсаулық тобындағы
*үшінші денсаулық тобындағы
* төртінші денсаулық тобындағы
#401*!экстенсивТІ КӨРСЕТКІШ СИПАТТАЙДЫ
*диагноз
*аурушаңдық
*аурудың құрамын
*аурушаңдық жиілігі
*процесстің интенсивтілігін
*бүтіннің бөліктерге қатынасын
#402*!ЖИІ АУЫРАТЫН БАЛАЛАР ЖАТАТЫН ТОП
*бесінші
*бірінші
*алтыншы
*екінші
*үшінші
*төртінші
#403*!БАЛАЛАР АУРУХАНАСЫНДА ЖОҒАРЫ АУРУШАҢДЫҚТЫҢ СЕБЕБІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*топтардың сан толықтығы
*топтық изоляцияның бұзылуы
*таңғы қабылдау кезіндегі қатаң сүзгіден өткізу
*эпидемияға қарсы режимнің бұзылуы
*ауырған баланы уақытылы изоляциялау
*балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуын бақылау
#404*!БАЛАЛАРДЫҢ АУРУШАҢДЫҚ АНАЛИЗІ КЕЛЕСІ КӨРСЕТКІШТЕР АРҚЫЛЫ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
*денсаулық индексі
*халық аурушылдығы
*балаларды медициналық тексеру
*физикалық даму деңгейі бойынша
*патологиялық зақымдалу
*биологиялық даму дәрежесі бойынша
*қаралуы бойынша аурушаңдық
#405*!ҚАРАЛУЛАР БОЙЫНША АУРУШАҢДЫҚТЫҢ ЕСЕПТІК БІРЛІГІ
*диагноз
*аурушаңдық жағдайы
*балаларды медициналық тексеру
*аурудың созылмалылығы
*анализ және ауру ұзақтығы
*нақты ауырған адам және патологиялық ауытқудың пайда болу дәрежесі
#406*!ПЕДИАТРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН МЕДТЕКСЕРІСТІҢ СОҢҒЫ ЭТАПЫНДА ҚАНДАЙ КӨРСЕТКІШТЕР ДЕНСАУЛЫҚ ТОБЫН АНЫҚТАЙДЫ
*тар сала мамандар қойған диагноз бойынша
*ағзаның бейспецификалық резистентті дәрежесі
*жүрек-қан тамыр және тыныс алу жүйесінің функционалды жағдайы
*тексеру барысында созылмалы аурудың бар немесе болмауы
*баланың физикалық және жүйке-психикалық дамуының үйлесімділік дәрежесі
#407*!ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН КӨРСЕТ
*тексеріс
*диагноз
*тұрғын
*өлім көрсеткіші
*денсаулық индексі
*физикалық даму
*көріну бойынша аурушаңдық
*патологиялық зақымдалу
#408*!экстенсивті көрсеткіштер
*туу көрсеткіші
*аурушаңдық
* % бойынша үлес салмақ
*аурушаңдық жүйесі
* мүмкіндіктің орташа мәні
* орташа құнының дәлдігі
#409*!БАЛА АҒЗАСЫНЫҢ СПЕЦИФИКАЛЫҚ РЕЗИСТЕНТТІЛІГІНІҢ ДЕҢГЕЙІ ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСАДЫ
*толық құнды тамақтану
*шынықтыру процедуралары арқылы
*толық құнды тамақтануды ұйымдастыру
*профилактикалық екпелер жүйесі арқылы
*баланың иммундық статусын зерттеу арқылы
*балалардың бейспецификалық аурушылдық деңгейі
#410*!БАЛА АҒЗАСЫНЫҢ БЕЙСПЕЦИФИКАЛЫҚ РЕЗИСТЕНТТІЛІГІНІҢ ДЕҢГЕЙІ ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСАДЫ
*әлеуметтік дәрежесі арқылы
*балалардың аурушаңдық деңгейімен
*оқу үрдісін ұйымдастыру арқылы
*шынықтыру жүйесі арқылы
* профилактикалық екпелер жүйесі арқылы
*сапалы, толық құнды тамақтандыруды ұйымдастыру арқылы
*күндізгі ұйқы мен балалардың міндетті оқу сабақтарын дұрыс ұйымдастыру арқылы
#411*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙСПЕЦИФИКАЛЫҚ РЕЗИСТЕНТТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН НЕГІЗГІ ӘДІСТЕР
*күн тәртібі
*рационалды тамақтану
*жеке гигиенаны қатаң сақтау тәртібі
*шынықтыру процедура жүйесін жүргізу арқылы
*профилактикалық поливитаминизация жүргізу
*созылмалы аурудың профилактикалық санациясы
#412*!«АУРУДЫҢ АУЫРЛЫҚ КОЭФФИЦЕНТІ» ДЕГЕНІМІЗ НЕ
*бір аурушаңдық жағдайының орташа ұзақтығы
*бір жылдағы баланың аурушаңдық жағдайының саны
* бір айдағы баланың аурушаңдық жағдайының саны
*жарты жылдағы баланың аурушаңдық жағдайының саны
*бір жылдағы аурушаңдық жағдай санының аурулар санына қатынасы
*жалпы ауру санының аурушаңдық жағдайы санына қатынасы
#413*!НЕГІЗІГІ АЛМАСУДЫ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН МӘЛІМЕТТЕР
*жас мәліметтері
*дене салмағының мәліметтері
*әлеуметтік дәрежесі
*бас шеңбері өлшем мәліметтері
*кеуде шеңбері өлшем мәліметтері
*ӨТС мәліметтері
#414*!НЕГІЗІГІ АЛМАСУДЫ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН МӘЛІМЕТТЕР
*дене салмағының мәліметтері
*дене ұзындығының мәліметтері
*бас шеңбері өлшем мәліметтері
*кеуде шеңбері өлшем мәліметтері
*артериалды қысым мәліметтері
*ӨТС мәліметтері
#415*!БАЛА АҒЗАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*пластикалығы
*жетілудің аяқталмауы
*ағзаның төменгі реактивтілігі
*катаболикалық процесстің артуы
*сыртқы орта жағдайына тұрақтылық
*зиянды факторлардың әсеріне ағзаның қарсы тұру дәрежесінің жоғары болуы
#416*!ДДҰ бойынша «Денсаулық» дегеніміз
*организмнің биологиялық ритмдері туралы ғылым
*балалар мен жасөспірімдер ұжымындағы жедел аурулардың анализі
*жалпы санитарлық профилактикалық шаралар жүргізу жоспарының негізі
*өсу мен дамуды сипаттайтын организмнің морфофункционалдық ерекшеліктері
*аурудың және физикалық ауытқулардың болмауымен ғана емес, организмнің физикалық, жан дүниесінің және әлеуметтік жағдайының толық саулығы.
#417*!Аурушылдықтың жүйесі
*жылына бір рет ауырмаған балалардың үлес салмағы
*белгілі уақыт аралығнда аурушаңдықтың жалпы саны
*сүйек-бұлшық ет аппаратының даму көрсеткіші
*физикалық, жан дүниелік және әлеуметтік жай күйді көрсетеді
*жалпы аурушылдықтан аурудың нозологиялық түрінің пайызын ажыратады
#418*!Аурудың таралуы дегеніміз
*барлық аурулардың жиынтығы
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*еш жерде тіркелмеген, осы жылда бірінші рет анықталға, жаңа аурулардың жиынтығы
*осы жылы бірінші рет пайда болған барлық аурулардың жиынтығы ғана емес, алдыңғы жылдарда анықталған аурулар жиынтығы
*осы жылы немесе алдынғы жылдары бірінші рет анықталған аурулар жиынтығы ғана емес, осы жылы қайта қарастырылған аурулар жиынтығы
#419*!Интенсивтілік көрсеткіші
*құбылыстың сипатын анықтайды
*интенсивтілік жүйесін көрсетеді
*физикалық даму деңгейінің көрсеткіші
*созылмалы аурудың таралуын көрсетеді
*келеңсіз жағдайлардың күтілу жиілігі мен мүмкіндігі
#420*!Секулярлы тренд
*бұлшық ет даму дәрежесі
*физикалық даму дәрежесі
*психикалық даму дәрежесі
*өмір сүру ұзақтығын ұлғайту
*ағзаның функционалды жағдайының дәреждесі
#421*!Экстенсивтілік көрсеткіші
*үрдістің интенсивтілік көрсеткіші
*құбылыстың сипатын анықтайды
*биологиялық даму деңгейінің көрсеткіші
*созылмалы аурудың таралуы
*келеңсіз жағдайлардың күтілу жиілігі мен мүмкіндігі
#422*!Патологиялық зақымдалу дегеніміз
*барлық аурулардың жиынтығы
*созылмалы аурулар мен функционалды ауытқулар жиілігінің барлық тексерілген науқастарға проценттік қатынасы
*осы жылы бірінші рет пайда болған барлық аурулардың жиынтығы ғана емес, алдыңғы жылдарда анықталған аурулар жиынтығы
*осы жылы немесе алдынғы жылдары бірінші рет анықталған аурулар жиынтығы ғана емес, осы жылы қайта қарастырылған аурулар жиынтығы

#423*!Денсаулық индексі дегеніміз
*бір жыл ішінде мүлдем ауырмаған балалар санымен сипатталады
*бір жыл ішінде 4 және оданда көп ауырған балалар санымен сипатталады
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*медициналық тексерістен өткендердің ішінде дені сау балалар санымен сипатталады
*бір жылда барлық ауру жағдайларды ескере отырып тексерістен өткен 100 балалар мен жасөспірімдер саны
#424*! Тексерілу бойынша аурушаңдық сипатталады
*барлық аурулар жиынтығымен
*бір жыл ішінде барлық тексерілген балаларға
* бір жылда мүлдем ауырмаған балалардың санымен
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*бір жылда барлық ауру жағдайларды ескере отырып тексерістен өткен 100 балалар мен жасөспірімдер саны
#425*!Жалпы аурушаңдық
*бір жыл ішінде мүлдем ауырмаған балалар санымен сипатталады
*сүйек-бұлшық ет аппаратының даму көрсеткіші
*физикалық, жан дүниелік және әлеуметтік жай күйді көрсетеді
*медициналық көмекке жүгінгендер есебінен белгілі бір кезеңдегі аурудың жалпы саны
*тұрғындар арасында барлық аурудың (жедел және созылмалы) таралуы
#426*!Демографиялық көрсеткішке қайсысы жатады
* туылу көрсеткіші
*денсаулық индексі
*физикалық даму
*аурушаңдықтың таралу көрсеткіші
*патологиялық көрсеткіші
#427*!Мектеп жасында жиі болатын ауру саналады
*жел шешек
*соқыр ішек
*жақыннан көргіштік
*алыстан көргіштік
*қызылша, скарлатина
#428*!Денсаулықтың тікелей көрсеткіштері болып табылады
*мүгедектік
*денсаулық индексі
* патологиялық өзгерістер
*қаралуға жүгінген балалар саны
*медициналық тексерістер нәтижесінде анықталған аурушаңдық

#429*!Денсаулықтың тікелей көрсеткіштері болып табылады
*мүгедектік
*патологиялық өзгерістер
*физикалық даму
*қаралуға жүгінген балалар саны
*медициналық тексерістер нәтижесінде анықталған аурушаңдық
#430*!Денсаулықтың жанама көрсеткіштеріне жатады
*денсаулық индексі
*қаралған балалар саны
*аурушадық жағдайлары
*тексеруден өткен балалар саны
*медициналық тексерістер нітижесінде анықталған аурушаңдық
#431*!Денсаулықтың жанама көрсеткіштеріне жатады
*денсаулық индексі
*қаралған балалар саны
*аурушадық жағдайлары
* тексерілу бойынша аурушаңдық
*тексеруден өткен балалар саны
#432*!Жеке аурушаңдық
*тұрғындар аурушаңдығының біртұтастығы
*медициналық тексеріс кезінде бірінші рет анықталған патологияың барлық түрі
*жаңа еш жерде тіркелмеген және сол жылы алғаш анықталған аурулардың бір тұтастығы
*тұрғындар арасында ағымдағы жылы бірінші рет анықталған сонымен қатар өткен жылдарда диагностикаланған аурулар тобы
*осы жылы немесе өткен жылы анықталған бірақ бұл жылы қайта қаралуға келген тұрғындардың барлық аурулар тобы
#433*!Балалар ұжымында балалардың жоғары аурушаңдығының себебі
*топтық оқшаулау
*топта адам санының көп болуы
*таңғы қабылдауда балаларды қатаң тәртіппен өткізу
*эпидемияға қарсы режимді сақтау
*ауырған баланы уақытылы оқшаулау
#434*!Аурушаңдық анализі қандай көрсеткіш бойынша жүргізіледі
*мүгедектік
*денсаулық индексі
*физикалық даму деңгейі
*биологиялық даму деңгейі
*аурушаңдықтың таралуы
#435*!Аурушаңдық анализін мына көрсеткіштер бойынша жүргізеді
*мүгедектік
*физикалық даму деңгейі
*патологиялық зақымдану
*аурушаңдықтың таралуы
*биологиялық даму деңгейі
#436*!Денсаулық жағдайын кешенді бағалауда қолданылатын критерийлер
*мүгедектік
*жалпы аурушаңдық
*демографиялық көрсеткіштер
*патологиялық зақымдану
*дамуы деңгейі және оның үйлесімділік дәрежесі
#437*!Бала ағзасының негізгі ерекшеліктері
*дамудың толық бітпеуі
*катаболизм процесінің жүруі
*қоршаған орта факторына тұрақтылық
*ауруға бейімділіктің болмауы
*зиянды фактордың әсеріне ағзаның жоғары дәрежеде қарсы тұра алуы
#438*!Демографиялық көрсеткіш
*өлім көрсеткіші
*денсаулық индексі
*физикалық даму
*аурудың таралуы
*патологиялық зақымдану
#439*!Зақымдалу-бұл
*барлық аурулардың жиынтығы
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*еш жерде тіркелмеген, осы жылда бірінші рет анықталға, жаңа аурулардың жиынтығы
*осы жылы және алдынғы жылдарда анықталған барлық біріншілік арулардың жиынтығы
*осы жылы немесе алдынғы жылдары бірінші рет анықталған аурулар жиынтығы ғана емес, осы жылы қайта қарастырылған аурулар жиынтығы
#440*!Аурашаңдық-бұл
*барлық аурулардың жиынтығы
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*еш жерде тіркелмеген, осы жылда бірінші рет анықталға, жаңа аурулардың жиынтығы
*осы жылы және алдынғы жылдарда анықталған барлық біріншілік арулардың жиынтығы
*осы жылы немесе алдынғы жылдары бірінші рет анықталған аурулар жиынтығы ғана емес, осы жылы қайта қарастырылған аурулар жиынтығы
#441*!Аурудың таралуы дегеніміз
*барлық аурулардың жиынтығы
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*еш жерде тіркелмеген, осы жылда бірінші рет анықталға, жаңа аурулардың жиынтығы
*осы жылы бірінші рет пайда болған барлық аурулардың жиынтығы ғана емес, алдыңғы жылдарда анықталған аурулар жиынтығы
*осы жылы немесе алдынғы жылдары бірінші рет анықталған аурулар жиынтығы ғана емес, осы жылы қайта қарастырылған аурулар жиынтығы
#442*!Қаралу бойынша аурушаңдық
*тұрғындардың барлық аурушаңдығы
*жыл бойы барлық қаралғандардың саны
*бір жыл бойы мүлдем ауырмаған адамдардың үлесі
*медициналық тексерісте алғаш рет анықталған патологияның барлық түрі
*100 балалар мен жасөспірімдерге шаққандағы бір жыл ішіндегі барлық аурушаңдық жағдайдың тіркелуі
#443*!Денсаулық индексі дегеніміз
*бір жыл ішінде мүлдем ауырмаған балалар санымен сипатталады
*бір жыл ішінде 4 және оданда көп ауырған балалар санымен сипатталады
*медициналық тексеріс кезінде анықталған барлық біріншілік патологиялар
*медициналық тексерістен өткендердің ішінде дені сау балалар санымен сипатталады
*бір жылда барлық ауру жағдайларды ескере отырып тексерістен өткен 100 балалар мен жасөспірімдер саны
#444*!Жиі ауыратындардың пайызы анықталады
*тұрғындар ішінде барлық аурушаңдық бойынша
*жыл бойы барлық тексерілгендер есебімен
*бір жыл бойы мүлдем ауырмаған адамдардың үлес санымен
*медициналық тексеріс кезінде бірінші рет анықталған барлық патология түрімен
*100 балалар мен жасөспірімдерге шаққандағы бір жыл ішіндегі барлық аурушаңдық жағдайдың тіркелуі
#445*!Тексерілу бойынша аурушаңдықтың сипатталатын бірлігі
*ауырған балалардың нақты саны
*ауру жағдайының орташа ұзақтығы
*аурушаңдық жиілігі
*аурушақдық жағдайы
*бір жыл ішінде ауырған жағдайлар саны
#446*!1 жасқа дейінгі балаларды педиатр қарайды
*жыл сайын
*ай сайын
*кунделікті
*апта сайын
*жылына 2 рет
#447*!Бери – бери
*тағамда кальцийдің жетіспеушілігінен пайда болатын ауру
*тағамда Д витаминінің жетіспеушілігінен пайда болатын ауру
*тағамда С витаминінің жетіспеушілігінен пайда болатын ауру
*тағамда В1 витаминінің жетіспеушілігінен пайда болатын ауру
*тағамда В12 витаминінің жетіспеушілігінен пайда болатын ауру
#448*!Ауру
*ағзаның биологиялық ритмі
*ағзаның қалыпты тіршілігінің бұзылуы
*бұрын соңды еш жерде тіркелмеген жаңа аурулар тобы
*медициналық тексеріс кезінде алғаш рет анықталған патологияның барлық түрі
*физикалық, рухани және әлеуметтік жағынан толық қамтамасыз етілуі
#449*!Вируленттілік
*ағзаның ауру жағдайы
*аурудың клиникалық көрінісі
*ағзаның қалыпты жағдайының бұзылысы
*жаңа және ешқайда тіркелмеген аурулардың бірізділігі
* физикалық, жан дүниелік және әлеуметтік жай күйді көрсетеді
#450*!Вирустық гепатиттер
*АІЖ бұзылуы
*қоздырғышы гепатотропты қасиетімен көрінетін антропонозды инфекцияның ерекше тобы
*тағаммен дәрумендердің жеткіліксіз тусуімен байланысты ағзаның аурушаңдық жағдайы
*адамның иммунды тапшылық вирусымен шақырылатынинфекциялық ауру
*қоздырғыш инфекция көзінен қабылдаушы ағзаға аэрозльды жолмен беріледі
#451*!Қабыну
*ағзаның ауру жағдайы
*ағзаның қалыпты өмір тіршілігінің бұзылуы
*тіндердің зақымдануына ағзаның кешенді реакциясы
*жаңа және ешқайда тіркелмеген аурулардың бірізділігі
*физикалық, жан дүниелік және әлеуметтік жай күйді көрсетеді
#452*!Қабылдаушылық
*ағзаның патологиялық реакциясы
*ағзаның қалыпты өмір тіршілігінің бұзылуы
*жаңа және ешқайда тіркелмеген аурулардың бірізділігі
*физикалық, жан дүниелік және әлеуметтік жай күйді көрсетеді
*адамның немесе жануардың ағзасына енген белгілі бір инфекция қоздырғышына жауап беру қабілеті

#453*!Екіншілік профилактика
*госпитализация
*ауруларды емдеу
*өмірін сақтауға бағытталған белсенді әрекеттер
*аурудың пайда болуының алдын алуына бағытталған іс-әрекеттер
*науқаста аурудың дамуын баяулату немесе тоқтатуға бағытталған іс-әрекеттер
#454*!Біріншілік профилактика
*госпитализация
*ауруларды емдеу
*өмірін сақтауға бағытталған белсенді әрекеттер
*науқаста аурудың дамуын баяулату немесе тоқтатуға бағытталған іс-әрекеттер
*аурудың себебін болдырмау есебінен ауру туындауын ескертуге бағытталған іс-әрекеттер

#455*!Аурудың интенсивті көрсеткіші сипаттайды
*ауру ауырлығы
*аурудың үлес салмағы
*аурудың құрылымы
*жиілік, таралу
*госпитализацияланған аурушаңдық
#456*!Аурушаңдықтың экстенсивті көрсеткіштері сипаттайды
*ауру ауырлығы
*айырмашылық сенімділігі
* жиілік, таралу
*инфекциялық аурушаңдық
*ауруды құрамдық бөліктерге бөліп, үлес салмағын анықтау
#457*! Мектепке дейінгі алдыңғы балалардың жасы
*3-7 жас
*до 3 жас
*7-10 жас
*11-14 жас
*15-18 жас
#458*!Мектепке дейінгі балалар жасы
*3-7 жас
*3 жас
*7-10 жас
*11-14 жас
*15-18 жас
#459*!Жасөспірімдерді қарайтын терапевт дәрігер неше жас аралығын қарайды
*3-7 жас
*до 3 жас
*7-10 жас
*11-14 жас
*15-18 жас
#460*!Неше жас аралығындағы балаларды дәрігер педиатр қарайды
*0-13 жас 11ай 29 күн
*0-14 жас 11ай 29 күн
*0-15 жас 11ай 29 күн
*0-16 жас 11ай 29 күн
*0-17жас 11ай 29 күн
#461*!Компенсация сатысындағы созылмалы аурулары бар балалар қай топқа жатады
*1
*2
*3
*4
*5
#462*!Субкомпенсация сатысындағы созылмалы аурулары бар балалар нешінші топқа жатады
*1топ
*2топ
*3топ
*4топ
*5топ
#463*!Белгілі бір денсаулық тобындағы балалар организмінің төзімділік критерийі немен сипатталады
*суық тиюдің жиілігі
*баланың иммунды статусы
*балалардың инфекцияға бейімділігі
* бір жыл ішіндегі ауру салдарынан қалу ұзақтығы
*«жиі ауыратын балалар» қатарына жатқызуды анықтайтын, бір жыл ішінде баланың ауыру жиілігі
#464*! Декомпенсация сатысындағы созылмалы аурулары бар балалар нешінші топқа жатады
*1топ
*2топ
*3топ
*4топ
*5топ
#465*!Балалардың денсаулық жағдайын зерттейтін әдістерге жатады
*анкеталық
*индивидуалды
*демографиялық
*генерализациялық
*ретроспективный, проспективный, көлденең кесу
#466*!компенсация сатысындағы созылмалы аурумен ауыратын балалардың денсаулық тобы
*1
*2
*3
*4
*5
#467 *!Балалардың өткен жылдардағы денсаулық жағдайы туралы мәліметті қай әдіс береді
*проспективті
*ретроспективті
*генерализацияланған
*индивидуалды
*көлденеңнен кесу әдісі
#468*!Жыл бойына мүлдем ауырмаған балалардың үлес салмағы (%)
*денсаулық индексі
*балалардың жалпы саны
*сау балалардың жалпы саны
*сауықтырылған балалардың пайызы
*толық сауықтыру шарасының көрсеткіші
#469*! Созылмалы ауруы жоқ, бірақ жиі ауратын балалар жатады
*1 топ
*2 топ
*3 топ
*4 топ
*5 топ
#470 *!Организмнің функционалдық деңгейі қалай анықталады
*ретроспективті әдіспен
*функционалды сынамамен
*регрессивті анализ әдісімен
*бір жылдағы жедел ауру санымен
*антропометриялық зерттеулермен
#471*!Жиі ауратын балалар қандай топқа жатады
*1 топ
*2 топ
*3 топ
*4 топ
*5 топ
#472*!Шамалы физикалық ауытқуы бар балалар нешінші топқа жатады
*1 топ
* 2 топ
*3 топ
*4 топ
*5 топ
#473*!Жиі ауратын бірақ ешқандай ауытқулары жоқ балалар нешінші топқа жатады
*1 топ
*2 топ
*3 топ
*4 топ
*мүгедектікке әкелетін туа біткен ақаулары бар балалар тобы
#474*!Мүгедектікке шалдықтыратын туа біткен ақаулғы бар балалар нешінші топқа жатады
*1 топ
*2 топ
*3 топ
*4 топ
*5 топ
#475*!Физикалық дамуды бағалайтын жүйелі шаралаға жатады
*индивидуалды әдіс
*қоршаған ортаны бағалау
*биологиялық даму деңгейін бағалау
*аурушаңдық анализі анализ заболеваемости
* морфофункционалды көрсеткіштерді бағалау
#476*!Ағза жүйесінің функционалды жағдайы қалай анықталады
*ретроспективті әдіспен
*функционалды сынамалармен
*регрессиялық анализ әдісімен
*бір жылдағы жедел аурулар санымен
*антропометриялық зерттеулермен
#477*!Қай денсаулық тобындағы балалар диспансерлік тіркеуге алынады
*бесінші топтағы балалар
*екінші топтағы балалар
*бірінші топтағы балалар
*үшінші топтағы балалар
*бірінші және екінші топтағы балалар
#478*!Каралуға байланысты аурушаңдықты зерттейтін негізгі статистикалық құжатты көрсетіңіз
*өлім туралы куәлік
*медициналық тексеріске міндетті адамдар тізімі
*стационардан шыққан науқастың статистикалық картасы
*қорытынды диагноз тіркелетін талон
*еңбекке жарамсыздық парақшасы, уақытша еңбекке жарамсыздық справкасы
#479*!Белгілі бір территорияда нақты уақыт аралығында балалар арасында аурудың таралуы қалай аталады
*денсаулық индексі
*ауру жиілігі
*жалпы аурушаңдық
*аурушаңдық құрылысы
*патологиялық зақымдалу
#480*!Бірнеше аурудың болуына байланысты денсаулық жағдайын қорытынды бағалау қалай жүргізіледі
*бірінші ауырғаны бойынша
*соңғы патология бойынша
*аурудың жеңіл түрі бойынша
*аурудың ауырлау түрі бойынша
*инфекциялық патология бойынша
#481*!Демографиялық ауысу
*өлім көрсеткіші
*туу көрсеткіші
*сырқаттылық
*популяцияның сандық сипатының өзгеруі
*санның тұрақталуына алып келетін халық құрамының өзгеруі
#482*!Демографиялық өзгеріс
*өлім көрсеткіші
*туу көрсеткіші
*аурушылдық
* санның тұрақталуына алып келетін халық құрамының өзгеруі
*туу және өлім көрсеткіші төмендеуімен жүретін популяция санының өзгеруі
#483*!Аурушаңдық
*физикалық даму деңгейінің көрсеткіші
*популяция санының өзгеру сипаты
*аурудың пайда болу мен даму процессі
*созылмалы аурудың таралуы
*жағымсыз әсердің күтілетін жиілігі мен мүмкіндігі
#484*!Екіншілік аурушаңдық
*аурудың таралу өлшемі
*аурудың пайда болу және даму үрдісі
*уақытша жұмысқа қабілетсіздік жағдайының саны
*100 адамға шаққандағы сәйкестендірілген жас шамасы
*осы ошақта бұрын ауыру адамнан жұқтыру нәтижесінде туындаған эпидемиялық ошақта туындаған ауру
#485*!Уақытша еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан ауру
*аурудың таралу өлшемі
*аурудың пайда болу және даму үрдісі
*уақытша жұмысқа қабілетсіздік жағдайының саны
*100 адамға шаққандағы сәйкестендірілген жас шамасы
*осы ошақта бұрын ауыру адамнан жұқтыру нәтижесінде туындаған эпидемиялық ошақта туындаған ауру
#486*!Метеорологиялық ауру
*аурудың таралу өлшемі
*аурудың пайда болу және даму үрдісі
*уақытша жұмысқа қабілетсіздік жағдайының саны
*ауа райының факторлары әсер етуі нәтижесінде туындайтын ауру
*100 адамға шаққандағы сәйкестендірілген жас шамасы
#487*!Аурушаңдық көрсеткіші
*аурудың таралу өлшемі
*100 адамға шаққандағы сәйкестендірілген жас шамасы
*белгілі бір халық тобындағы өлім жағдайының туындау көрсеткіші
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
*белгілі уақыт аралығында ауруы байқалған жалпы халықтан бөлек жеке тұлғалар
#488*!Өлім көрсеткіші
*аурудың таралу өлшемі
*100 адамға шаққандағы сәйкестендірілген жас шамасы
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
**белгілі бір халық тобындағы өлім жағдайының туындау көрсеткіші
белгілі уақыт аралығында ауруы байқалған жалпы халықтан бөлек жеке тұлғалар
#489*!Показатель смертности
*аурудың таралу өлшемі
*100 адамға шаққандағы сәйкестендірілген жас шамасы
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
*белгілі бір халық тобындағы өлім жағдайының туындау көрсеткіші
белгілі уақыт аралығында ауруы байқалған жалпы халықтан бөлек жеке тұлғалар
#490*!Ауру алды кезеңі
*аурудың таралу өлшемі
*популяциядағы ағзаның өлім интенсивтілігі
*уақытша жоғалған аурудың қайта туындау себептері
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
*науқаста ауру көрінісі көрінбей физикалық жағдайының бұзылу жағдайы
Заболеваемость детского населения.*2*85*1
#491*!Профилактика
*аурудың таралу өлшемі
* жыл немесе басқа уақыт бірлігіндегі балалардың орташа саны
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
* науқаста ауру көрінісі көрінбей физикалық жағдайының бұзылу жағдайы
*жоғарғы денсаулық жағдайы мен ауруды алдын ала ескерту мақсатындағы экономикалық, әлеуметтік, гигиеналық және медициналық ескертпелер
#492*!Рецедив
*аурудың таралу өлшемі
*популяциядағы ағзаның өлім интенсивтілігі
*уақытша жоғалған аурудың қайта туындау себептері
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
*науқаста ауру көрінісі көрінбей физикалық жағдайының бұзылу жағдайы
#493*!Скрининг
*аурудың таралу өлшемі
*популяциядағы ағзаның өлім интенсивтілігі
*қысқа уақыт аралығында бақыланатын топ арақатынасы
*науқаста ауру көрінісі көрінбей физикалық жағдайының бұзылу жағдайы
*медико–биологиялық немесе химиялық экспресс-баға және өндірістік қауіпті тастандыларды бақылау
#494*!Бала ағзасының спецификалық резистенттілігі қалай қалыптасады
*толық құнды тамақтану
*шынықтыру жаттығулары арқылы
*профилактикалық екпелер арқылы
*баланың иммунды статусын анықтау арқылы
*балалардың бейспецификалық аурушаңдық дәрежесі арқылы
#495*!Балалардың денсаулық жағдайын анықтайтые негізгі құжаттар
*объектінің санитарлық сипаттамасы
*сәби өлімі жайлы есеп
*зертханалық жұмыстар мәліметтері
*балалар мекемелерінің, ауруханалардың есепке алу-есеп беру құжаттары
*қоршаған ортаны бақылайтын санбақылаудың мәліметтері
#496*!Ретроспективті әдіске жатады
*ұзақ динамикалық бақылау
*аурушаңдық таралуын зерттеу
*аурушаңдықтың құрылымын зерттеу
* баланың денсаулық жағдайын зерттеу
*өткен жылдардағы статистикалық мәліметтерді зерттеу
#497*!Проспективный әдіске жатады
*ұзақ динамикалық бақылау
*аурушаңдық таралуын зерттеу
*аурушаңдықтың құрылымын зерттеу
* баланың денсаулық жағдайын зерттеу
*өткен жылдардағы статистикалық мәліметтерді зерттеу

#498*!Көлденең кесу әдісіне жатады
*ұзақ динамикалық бақылау
*аурушаңдық таралуын зерттеу
*аурушаңдықтың құрылымын зерттеу
*өткен жылдардағы статистикалық мәліметтерді зерттеу
*одномоментное изучение вопросов о состоянии здоровья на данное время
#499*!Диспансерлік қарауда қолданылатын медциналық құжат
*112
*085
*030
*026
*063
#500*!Диспансерлік қарауда қолданылатын медциналық құжат
*112
*085
*030
*026
*063
#501*!Балалар ұйымының статистикалық құжат формасы
*112
*085
* 030
*026
*063
#502*!Профилактикалық екпелер картасының нөмірі
*112
*085
* 030
*026
* 063
#503*!Диспансерлік қараудың картасы
* 112
* 085
* 030
* 026
* 063
#504*!Аурушаңдықтың түрін анықтау үшін мәліметтің көшірілімі жүргізілетін медициналық құжаттың формасы
*112
* 085
* 030
* 026
* 063
#505*!Жалпы профильді балалар ұйымына бара алмайтын денсаулық тобы
* 1
* 2
*3
*4
*5
#506*!Көптік профилактикалық тексерістерге бара алмайтын балалар тобы
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
#507*! Баланың денсаулық жағдайы туралы объективті мәліметтер беретін әдіске жатады
*көлденең
*ретроспективті
*индивидуалды
*генерализациялау
*проспективті (лонгитудиальный)
#508*!Баланың денсаулығын бағалауда неше баға критерийлері қолданылады
*1
*2
*3
*4
*5
#509*!Балар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын бағалауда неше денсаулық топтары бар
*1
*2
*3
*4
*5
#510*!Мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың денсаулығын сипаттайтын көрсеткіш
*аурушыңдық
*Өлім көрсеткіші
*өмірдің ұзақтығы
*функционалдық жағдайы
*физикалық даму және туу саны
#511*!Денсаулықтың Бірінші тобына қандай балалар жатады
*ревматизмнің активті емес фазасы
*субкомпенсация сатысындағы балалар
*декомпенсация сатысындағы балалар
*дені сау, қалыпты дамыған балалар .
*миопияның жеңл түрімен ауратын, май табанмен ауыратын бала
#512*!Денсаулықтың екінші тобына қандай балалар жатады
*ревматизмнің активті емес фазасы
*дені сау, қалыпты дамыған балалар .
*субкомпенсация сатысындағы балалар
* декомпенсация сатысындағы балалар
*миопияның жеңіл түрімен ауратын, май табанмен ауыратын бала
# 513*!Денсаулықтың үшінші тобына қандай балалар жатады
*ревматизмнің активті емес фазасы
*дені сау, қалыпты дамыған балалар .
*субкомпенсация сатысындағы балалар
*декомпенсация сатысындағы балалар
*миопияның жеңл түрімен ауратын, май табанмен ауыратын бала
#514*!Денсаулықтың төртінші тобына қандай балалар жатады
*ревматизмнің активті емес фазасы
*дені сау, қалыпты дамыған балалар .
* декомпенсация сатысындағы балалар
*субкомпенсация сатысындағы балалар
* миопияның жеңл түрімен ауратын, май табанмен ауыратын бала
#515 *!Денсаулықтың бесінші тобына қандай балалар жатады
**ревматизмнің активті емес фазасы
*дені сау, қалыпты дамыған балалар .
*субкомпенсация сатысындағы балалар
* декомпенсация сатысындағы балалар
* миопияның жеңл түрімен ауратын, май табанмен ауыратын бала
# 516*!Дене шынықтырумен айналыса алатын мектепке дейінгі балалар үшін денсаулық топтары
*бірінші, екінші, үшінші
*негізгі және спецификалық
*негізгі, дайындық, емдік
*негізгі және емдік дене шынықтыру тобы
*негізгі, дайындық және спецификалық
#517*!2 жастағы баларды педиатр қалай қарайды
*күнделікті
*жыл сайын
*апта сайын
*ай сайын
*кварталына 1 рет
# 518 *!3 жастағы балаларды педиатр қалай қарайды
*күнделікті
*жыл сайын
*апта сайын
*ай сайын
*жарт жылда бір рет
#519*!Балада бірнеше үшінші топ аурулары бар болса, баланы нешінші топқа жатқызамыз
*1топ
*2топ
*3топ
*4топ
*5топ
#520*!Балалар ұйымына санитарлық дәрігер неше рет бару керек
*жылына 4 реттен кем емес
*жылына 1 реттен кем емес
*жылына 2 реттен кем емес
*жылына 3 реттен кем емес
*жылына 5 реттен кем емес
#521*!Абсолюттік өсу
*халық ауруларының бірізділігі
*қорытынды деңгейінің көлемге пайыздық қатынасы
*өткен кезеңмен салыстырғандағы өзгерістің пайыздық көрсеткіші
*жаңа еш жерде тіркелмеген аурулардың бірізділігі
*белгілі бір кезеңде аурушаңдық деңгейінің төмендеуі немесе жоғарылауы
#522 *!Өсу темпы
*халық ауруларының бірізділігі
*қорытынды деңгейінің көлемге пайыздық қатынасы
*өткен кезеңмен салыстырғандағы өзгерістің пайыздық көрсеткіші
* жаңа еш жерде тіркелмеген аурулардың бірізділігі
*белгілі бір кезеңдегі ауру деңгейінің азаюы мен ұлғаюы

#523 *!Көрнекілік көрсеткіші
*халық ауруларының бірізділігі
*қорытынды деңгейінің көлемге пайыздық қатынасы
* өткен кезеңмен салыстырғандағы өзгерістің пайыздық көрсеткіші
* жаңа еш жерде тіркелмеген аурулардың бірізділігі
* белгілі бір кезеңдегі ауру деңгейінің азаюы мен ұлғаюы
#524*!2 денсаулық тобына жататын патология түрі
*қант диабеті.
*бронхиальды астма;
*дене мүсінінің бұзылуы (осанка);
*туа біткен жүрек ақауы
*ДЦП
#525*!Созылмалы аурудың жиілігі анықтайтын, баланың денсаулық жағдайын сипаттайтын көрсеткіш
*денсаулық индексі
* жиі ауыратын баланың пайызы
*тексерілу бойынша аурушаңдық
*патологиялық зақымдалу.
*ретроспективті әдіс
#526*!Денсаулық критерийлеріне жатпайды С.М.Громбах бойынша)
* физикалық және жүйке-психикалық даму деңгейі
*ағзаның негізгі функционалдық жүйесінің деңгейі
*бөгде жағымсыз факторларға организмнің төзімділік деңгейі
* тексеріс кезінде созылмалы аурудың бар жоғы
*аурудың тұқым қуалау арқылы берілу қасиеті
#527*!Бала қандай денсаулық тобына жатады. Дәрігерлік тексеру кезінде анықталды: орта деңгейдегі миопия
*бесінші
*бірінші
*екінші
*үшінші
*төртінші
#528*!Созылмалы ауруы жоқ, төлқұжаттық жасынан физикалық дамуы артта қалған, бір жыл бұрын пневмониямен ауырған бала қай денсаулық тобына жатады
*бесінші
*бірінші
*екінші
*үшінші
*төртінші
#529*!Табаны жалпайған, бір жыл бұрын медициналық тексерілген, желшешек және парагриппен ауырған бала қандай денсаулық тобына жатады
*бесінші
*бірінші
*екінші
*үшінші
*төртінші
#530*! Баланың денсаулық тобы. Жүректе функционалды шу, бір жыл бұрын тексерілгенде катаральды ангинамен ауырған
*бесінші
*бірінші
*екінші
*үшінші
*төртінші
#531*! Баланың денсаулық тобы. Өршу сатысындағы созылмалы панкреатит, артық салмақ есебінен физикалық дамуы үйлесімсіз
*бесінші
*бірінші
*екінші
*үшінші
*төртінші
#532*!Мектепке дейінгі жастағы балалар арасында жиілігі бойынша қай ауру бірінші орында
*келеңсіз жағдайлар
*сезім мүшелерінің ауруы
*инфекциялық аурулар
*тыныс алу жүйесінің аурулары
*асқорыту жүйесінің аурулары
#533*!Мектепке дейінгі жастағы балалар арасында жиілігі бойынша қай ауру бірінші орында
*уланулар
*инфекциялық аурулар
*жүйке жүйесінің аурулары
*тыныс алу жүйесінің аурулары
*асқорыту жүйесінің аурулары
#534*!Денсаулық индексі
*халық арасында жедел және созылмалы аурулардың таралуы
*тексеру барысында жыл бойы мүлдем ауырмаған балалардың үлес салмағы
* тексеру барысында жыл бойы ауырған балалардың үлес салмағы
* тексеру барысында жыл бойы ұзақ ауырған балалардың үлес салмағы
*созылмалы және функционалды ауытқулардың таралуы
#535*!Бала және жасөспірімнің денсаулығына баға беру ұсынылды
*Е.Кох
*Р.Мартиным
*Кардашенко
*С.М.Громбах
*Ф.Ф.Эрисман
#536*!Жоғарғы мектеп жасындағы балалар арасында жиілігі бойынша қай ауру бірінші орында
*инфекциялық аурулар
*жүйке жүйесінің аурулары
*тыныс алу жүйесінің аурулары
*аллергиялық аурулар
*асқазан-ішек аурулары
#537*!Егер 100 тексерілген баланың ішінде бір жыл бойы мүлдем ауырмаған баланың саны 20 болса, денсаулық индексін анықтаңыз (%)
* 100
* 80
* 50
*20
* 5
#538*!Егер 200 тексерілген баланың ішінде бір жыл бойы мүлдем ауырмаған баланың саны 20 болса, денсаулық индексін анықтаңыз (%)
*180
*100
*18
*10
*1
#539*!Баланың денсаулық тобын анықтайды
*дене салмағы
*жас бойынша
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде шеңберінің өлшемі
*соңғы жылдағы бой ұзындығына тік тұрып өлшегендегі қосындысы
#540*!Баланың нақты жасын анықтау не үшін қажет
*денсаулық тобын анықтау үшін
*денсаулық жағдайын анықтау үшін
*шынығу тобын анықтау үшін
*дене шынықтыру тобын анықтау үшін
*әр жылдағы бала өміріндегі физикалық өзгерістер бірдей емес
#541*!Өмірінің алғашқы жылындағы сәби жастық топтау әртүрлі интервалдармен жүргізіледі («уақыт қадамымен»)
*жыл сайын
*күн сайын
*әр ай сайын
*3 ай сайын
*6 ай сайын
#542*! 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар жасын топтау әртүрлі интервалдармен жүргізіледі («уақыт қадамымен»)
*жыл сайын
*күн сайын
*әр ай сайын
*3 ай сайын
*6 ай сайын
#543*!3 жастан 7жасқа дейінгі балалар жасын топтау әртүрлі интервалдармен жүргізіледі («уақыт қадамымен»)
*жыл сайын
*күн сайын
*әр ай сайын
*3 ай сайын
*6 ай сайын
#544*! 7 жастан үлкен балалар жасын топтау әртүрлі интервалдармен жүргізіледі («уақыт қадамымен»)
*жыл сайын
*күн сайын
*әр ай сайын
*3 ай сайын
*6 ай сайын
#545*! 7 жас 6 айлықтан 8 жас 5 ай 29 күндегі балалардың нақты жасын анықта
*7 жас
*9 жас
*8 жас
*7,5 жас
*9,5 жас
#546*!Баланың биологиялық жасын анықтайды
*дене массасы
*жас бойынша
*қолдың бұлшық ет күші
*жүрек соғысының санымен
*бой ұзындығына жыл сайынғы қосымымен
#547*!Сигмалық ауытқу әдісінің ерекшелігін көрсет
*физикалық дамудың гетероморфтылығы мен жыныстық диморфизмды анықтауға мүмкіндік береді
*дене салмағы дене ұзындығына байланысты бағаланады және ендік өлшемдер есептелмейді
*бөлу кезіндегі ассиметрияны қарастырмай көрсеткіштер бағасын көрсетеді
*физикалық дамудың белгілерінің өзара қатынасы бойышна кешенді бағалауға мүмкіндік береді
*қорытындының өзгеруіне алып келетін белгілердің қатысынсыз оқшауланған бағалау
#548*!Процентилдік шкала әдісі (центильдік, перцентильдік)
*белгілердің байланысынсыз оқшауланған бағалау
*дене салмағы тек дене ұзындығына тәуелді бағаланады
*физикалық дамуды кешенді бағалауға мүмкіндік береді
*баға көрсеткішінің қорытындысын бұрмалаудан қорғайды
*математикалық өңдеу кезінде барлық тізімді 100 бөлікке бөлетін центильдік әдіс
#549*!Физикалық дамудың кешенді сызбасының бірінші кезеңі
*анкеталық мәліметтерді жинау
* математикалық модельдеу
* антропометриялық өлшемдерді жүргізу
*мәліметтерді вариация-статистикалық өңдеу
*биологиялық дамудың деңгейін анықтайды (биологиялық жас)
#550*!Биологиялық даму деңгейі дегеніміз (биологиялық жас)
* байланыссыз белгілердің изолирленген бағалануы
*тексерілгендерге қатысты жыл ішінде ұзақ ауырған балалардың меншікті салмағы
* өзара байланыстағы жиынтық белгілер бойынша физикалық дамуға кешенді баға беру
* жеке өсу мен даму қарқынына тәуелді ағзаның морфофункционалдық ерекшеліктерінің жиынтығы
* Дене массасын бағалауда бой ұзындығы ескеріліп, ендік өлшемдері ескерілмейді
#551*!Баланың биологиялық жасын анықтайды
*қолдың бұлшық ет күшімен
*өкпенің тіршілік сыйымдылығымен
*жүректің жиырылыу санымен
*артериалды қан қысымының деңгейімен
*қаңқаның оссификация деңгейімен («сүйек жасы»)
#552*! 8жас 6 айлықтан 9 жас 5 ай 29 күндегі балалардың нақты жасын анықта
*8-жас
*7-жас
*9-жас
*11-жас
*10-жас
#553*!Егер 100 тексерілген баланың ішінде бір жыл бойы 4 немесе одан да көп рет ауырған бала саны 20 болса, жиі ауыратын бала санын анықтаңыз
*5
*10
*80
*50
*20
#554*!Баланың биологиялық жасын анықтайтын көрсеткіштерді анықтаңыз
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде шеңберінің өлшемі
*жүрек жиыру саны
*артериалды қан қысым деңгейі
*қыздарда етеккірдің бірінші келген уақыты
#555*!Баланың биологиялық жасын анықтауда қолданылады
* МЕСТ
*санитарлық нормалар мен ережелер
*құрылыстық нормалар мен ережелер
*физикалық дамудың стандарттары
*жас бойынша қыз балалар мен ұл балалардың биологиялық дамуының орташа көрсеткіштері көрсетілген кестелер
#556*!Физикалық дамуды кешенді бағалаудың сызбасы жүзеге асады:
*бір этапта
*үш этапта
*бес этапта
*екі этапта.
*төрт этапта
#557*! Төменде аталған индикаторлардан қайсысын денсаулықтың негізгі индикаторларына жатқыза аламыз
*өлу көрсеткіші
*туу көрсеткіші
*тұмаумен ауыратындар саны
* I топ мүгедектерінің саны
*Тамақтану рационында белоктық жеткіліксіздігі бар адамдардың үлесі
#558*! Физикалық дамуды генерализациялық әдіспен анализдеу мен баға беру осыған негізделген
* тек бір баланың денсаулық жағдайына баға беру
*әр түрлі жастағы балаларды бір мезеттік өлшеу
* тұратын мекен-жайына байланысты физикалық дамуды зерттеу
* бір топ балаларды олардың өсу мен даму үрдісінде өлшеу
*физикалық даму деңгейінің көрсеткіштеріне байланысты тек бір баланың денсаулық жағдайын бағалау
#559*! Балалар мен жасөспірімдердің 2 денсаулық тобына жататын ауру
*Боткин ауруы
* Қант диабеті
*дене келбетіндегі ақаулар
* бронхиалдық астма
* туа біткен жүрек ақауы
#560*!Тұрғындардың кеңейтілген бөлігінің физикалық даму деңгейіне баға беру үшін қоллданылатын физикалық дамудың репрезентативтік әдісі
*проспективтік
*конверттер әдісі
*ретроспективтік
*индивидуализирленген әдіс (бойлық қимасы)
*генерализацияланған әдіс (популяцияның көлденең қима әдісі)
#561*!Типтік-өсу шкалаларын жасау үшін физикалық дамуды анализдеу мен бағалаудың әдісін атаңыз
*проспективтік
*конверттер әдісі
*ретроспективтік
*генерализацияланған әдіс
*индивидуализирленген әдіс
#562*!Физикалық дамуды генерализациялық әдіспен анализдеу мен баға беру кезінде әрбір топ құрылады
*10 адамнан аз емес
*50 адамнан аз емес
*20 адамнан аз емес
*100 адамнан аз емес
*1000 адамнан аз емес
#563*!Индивидуализирленген әдіс (бойлық қима) негізделген
*тек бір баланың денсаулық жағдайын бағалау
*әр түрлі жастағы балаларды бірмезеттік өлшеу
*тұратын мекен-жайына байланысты физикалық дамуды зерттеу
* бірмезеттік немесе динамикалық жылдар ішінде білгілі бір баланы зерттеу
*Физикалық даму көрсеткіштеріне байланысты тек бір баланың денсаулық жағдайына баға беру
#564*!Барлық физикалық даму көрсеткіштерінен неғұрлым тұрақты көрсеткіш
*дене массамы
*бой ұзындығы
*қол бұлшық еттерінің күші
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде қуысының шеңбері
#565*!Қысқа уақыттық ауру, күн тәртібінің, ұйқы режимі мен тамақтану режимінің бұзылуынан өзгеріске ұшырай алатын көрсеткіш
*дене массасы
*бой ұзындығы
*қол бұлшық еттерінің күші
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде қуысының шеңбері
#566*!Дене массасы нені сипаттайтын жиынтық көрсеткіш болып табылады
*ішкі ағзалардың дамуы
*кеуде мен арқа бұлшық еттерінің дамуы
*сүйек-бұлшық ет аппаратының дамуы
*тері асты май қабатының дамуы
*организмдегі пластикалық (өсу) үрдістердің жағдайы
#567*!Омыртқа жотасының бүйір проекцияда қисаюы
*рахит
*кифоз
*лордоз
*сколиоз
*дисплазия
#568*!Балалар мен жасөспірімдердің 2 денсаулық тобына жататын ауру түрі
*миопия
*туберкулез
*қант диабеті
*бронхиалды астма
*туа біткен жүрек ақауы
#569*!Физикалық дамуды анализдеу мен бағалау индивидуализирленген әдісі негізделген
*тек бір баланың денсаулығына баға беру
*әр түрлі жастағы балалардың денсаулығын бір мезеттік өлшеу
*тұратын мекен-жайына байланысты физикалық дамуды зерттеу
*белгілі бір период ішінде бір топ балалардың даму мен өсуін зерттеу
*физикалық даму көрсеткіштеріне байланысты тек бір баланың денсаулық жағдайына беру
#570*!Созылмалы аурулардың жиілігін анықтайтын денсаулық жағдайын сипаттайтын көрсеткіш
*ауру
*денсаулық индексі
*жиі ауыратындар үлесі
*патологиялық зақымдану
*өздері барып қаралғандар саны
#571*!Индивидуалды денсаулық деңгейін келесі диагностикалау әдісімен анықтаған жөн
*клиническалық
*биологиялық
*биохимиялық
*донозологиялық
*антропометриялық
#572*!Тек жұп таңдамалармен ғана байланысты емес, сонымен қатар тәуелсіз реттілік өлшемі бар таңдамаларға қолданыла алатын әдіс
*копи жұптар әдісі
*регрессиялық анализ
*корреляциялық анализ
*белгілер критерийлері бойынша салыстыру
* Стьюдент критерийі бойынша салыстыру
#573*!Денсаулықты жақсартудың жүйелі анализіндегі әрекеттердің дұрыс реттілігі
*спецификалық альтернативтендіру, альтернативтерді бағалау
*жүйені идентификциялау жүйесі, ақпарат жинау, проблеманы құрастыру, альтернативтік спецификаландыру
*проблеманы құрастыру, альтернативаны бағалау, ақпарат жинау, жүйені идентификациялау
*ақпаратты жинау, жүйенің идентификациясы, проблеманы құрастыру,альтернативтік спецификаландыру, альтернативтерді бағалау
*проблеманы құрастыру, ақпаратты жинау, жүйені идентификациялау, альтернативтік спецификаландыру, альтернативтерді бағалау
#574*!Денсаулықты бұзудың негізгі себебі болып табылады
*тамақтанудың бұзылуы
*организмдегі патологиялық процестер
*әлеуметтік-экономикалық жағымсыз жағдайлар
*қоршаған ортаның зиянды факторларының әсері
*өмір сүріп жатқан ортаға организмнің бейімделе алмауы
#575*! Денсаулық денгейінің сандық критерийлерінің ішінен ұлт денсаулығын бағалайтын негізгі көрсеткіш
*туу дәрежесі
*бала өлімінің дәежесі
*тұрғындардың еңбек ету потенциалы
*өмір сүрудің орташа ұзақтығы
*дені сау өмір сүрудің ұзақтығы
#576*!БАЛАЛАРДЫҢ ОМЫРТҚА ЖОТАСЫНЫҢ ҚИСАЮЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
*витаминдердің жеткіліксіздігі
*оқу жүктемесінің молдығы
*оқу кезінде жарықтану дәрежесінің аздығы
*дұрыс таңдалмаған парта
*биік тақалы аяқ киім кию
*Д витаминінің рационда шектен тыс көп болуы
*ВДТ гигиеналық ережелердің бұзылуы
#577*!БАЛАЛАРДАҒЫ ОМЫРТҚА ЖОТАСЫННЫҢ ҚИСАЮЫ ОСЫ ЖАСТА ҚАЛЫПТАСАДЫ
*1 жас
*4-5 жас
*5-6 жас
*2 жаста
*1,5 жаста
*2,5 жаста
#578*!ҮЛКЕН АДАМДАРМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА БАЛАЛАРДЫҢ СҮЙЕКТЕНУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІК БЕЛГІЛЕРІ
*сүйектердің мортқыштығы
*сүйектердің сынғыштығы
*сүйектердің иілгіштігі
*қаңқаның толық сүйектенуі
*шеміршек тіндерінің көбірек болуы
*миелин тіндерінің көбірек болуы
#579*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ФОРМАЛАРЫ
*астеникалық
* шоқы тәрізді кеуде
*бөшке тәрізді кеуде
*гипостеникалық
*гиперстеникалық
*нормостеникалық
#580*!Д ВИТАМИНІНІҢ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ ӘКЕЛЕДІ
*акселерацияға
*децелерацияға
*грационализацияға
*еңбегінің бітпеуі
*ақыл-ой дамуының артта қалуы
*сүйектену процесінің бұзылуы
#581*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ФОРМАЛАРЫ
*батыңқы
*тауықтық
*астеникалық
*цилиндрлік
*гиперстеникалық
*нормостеникалық
#582*!ОМЫРТҚА ЖОТАСЫНЫҢ ҚИСАЮНЫҢ АЛДЫН АЛУ
*корсет тағып жүру
*физикалық дене шынықтыру
*жеткілікті жарықтану деңгейі
*дене массасына сәйкес партаны таңдау
*бой ұзындығына сәйкес партаны таңдау
*жасына сәйкес партаны таңдау
#583*!ОМЫРТҚА ЖОТАСЫНЫҢ ҚИСАЮЫН АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
*жеткілікті жарықтану дәрежесі
*оқу сөмкесінің салмағын қадағалау
*ауыр атлетикамен 7 жастан бастап шұғылдану
*биік тақаны тағып жүру
*қауіпсіз дистанциядан теледидар қарау
* баланың бой ұзындығына сәйкес үстел мен орындықты дұрыс таңдау
#584*!АЛДЫҢҒЫ-АРТҚЫ ПРОЕКЦИЯДА ОМЫРТҚА ЖОТАСЫНЫҢ ҚИСАЮЫ
*рахит
*кифоз
*лордоз
*сколиоз
*дисплазия
*аноауплазия
#585*!БАЛАЛАДЫҢ ДЕНАСУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАР
*жарлықтар
*объектті санитарлық сараптау
*балалар өлімі жөнінде есебі
*зертханалық зерттеудің мәліметтері
*қоршаған орта жағдайы жөнінде СЭБҚ мәліметтері
*поликлиникалар мен балалар мекемелерінің есептік-тіркеу құжаттары
#586*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР МЕКЕМЕСІНІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫ
*тексерілу
*жолдама
*санитарлық журнал
*статистикалық талон
*егу журналы
*бракерадық журнал
*зертханалық зерттеу жүрналы
#587*!ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТ
*нозологиялық формалар
*тест Керн-Ирасека 9 балл
*дисгармониялық физическалық даму
*физикалық функциялардың қалыпты деңгейі
*ауруларға бейімділіктің болмауы
*тексерілу кезінде ешбір аурулардың болмауы
*физикалық даму деңгейі жасына сәйкес, бірақ психикалық дамуы артта қалған
#588*!ДемографиЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
*өлу көрсеткіші
*туу көрсеткіші
*физикалық даму
*интинсивті көрсеткіш
*экстенсивті көрсеткіш
*патологиялық зақымдану

#589*!АУРУШАҢДЫҚТЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*физикалық даму
*оқушылардың үлгерім деңгейі
*интенсивті көрсеткіш
*экстенсивті көрсеткіш
*патологиялық зақымдану
*өмір сүрудің орташа ұзақтығы

#590*!ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУМЕН АЙНАЛЫСУ ҮШІН ОҚУШЫЛАРДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТОПТАРЫ
*негізгі
*бірінші, үшінші
*арнайы
*дайындық
*спортсмендер тобы
*бірінші, екінші, үшінші
*негізгі, арнайы
#591*!ӨМІР СҮРУДІҢ 1 ЖЫЛЫ БАЛАЛАРДЫ ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУГЕ ЖАТАДЫ
*жүгіру
*массаж
*физкультминуттар
*бұлшықеттерді жаттықтыру
*таңғы гимнастика
*пассивті гимнастика
#592*!БАЛАЛАР ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*бозарыңқылық
*акселерация
*аурушаңдық
*мектептік кезге жетілу
*биологиялық ритм
*физикалық даму
#593*!МЕКТЕПТІК АУРУЛАРҒА ЖАТҚЫЗАДЫ
*жара
*сколиоз
*дизентерия
*алыстан нашар көргіштік
*жақыннан нашар көргіштік
*қызылша, жәншау
*созылмалы тонзиллит
#594*!АУА-ТАМШЫЛЫ ИНФЕКЦИЯЛАР
*қызылша
*гастрит
*дизентерия
*сальмонеллез
*желшешек
*асқазан жарасы
#595*!ІШЕК ИНФЕКЦИЯЛАРЫ
*қызылша
*жәешау
*дизентерия
*желшешек
*сальмонеллез
*асқазан жарасы
#596*!педиатр-дәрігер қабылдау жүргізу кезінде
*анализдер алады
*антропометрияны жүргігеді
*ата-аналарға кеңестер береді
*санитарлық бақылауды жүзеге асырады
*жүргізілген жұмыстар бойынша акт толтырады
*баланың денсаулық жағдайын зерттейді
#597*!ДемографиЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
*өлу көрсеткіші
*физикалық даму
*экстенсивті көрсеткіш
*аурушаңдық
*патологиялық зақымдану
*өмір сүрудің орташа ұзақтығы

#598*!МедицинАЛЫҚ МЕЙІРБИКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ
*ем жүргізеді
*антропометрияны жүргізеді
*санитарлық қадағалау жүргізеді
*жүргізілген жұмыстар бойынша акт толтырады
*рецепттер, жолдамалар жазады
*баланың денсаулық жағдайын зерттейді
*анаға баланы күтуді үйретеді
#599*!II ДЕНСАУЛЫҚ ТОБЫНА ЖАТАТЫН ПАТОЛОГИЯ ТҮРІ
*миопия
*туберкулез
*қант диабеті
*омыртқа жотасының қисаюы
*бронхиалды астма астма
*туа біткен жүрек ақауы
#600*!ФИЗИОМЕТРИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕРДЕН ОСЫЛАРДЫ АНЫҚТАЙДЫ
*ӨТС
*тек дене массасын
*қол бұлшық еттерінің күші
*жүйке жүйесінің жағдайы
*тірек-қимыл аппаратының жағдайы
*дене массасын, бой ұзындығын, кеуде қуысының шеңберін
#601*! антропометриялық көрсеткіштер
*генерализацияланған
*физиометриялық
*соматоскопиялық
*антропометриялық
*жекелендірілген
*стандартты көрсеткіштер
#602*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІН АТАҢЫЗ
*антропометриялық
*жекелендірілген
*стандартты көрсеткіштер
*регрессия шкалалар әдісі
*генерализацияланған әдіс
*центильдік анализ әдісі
#603*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРҒА ЖАТАДЫ
*денені шынықтыру
*тамақтанудың рационалды режимі
*рационалды тәуліктік режим
*қимыл-қозғалыстың оңтайлы режимі
*жеткіліксіз немесе артық дене белсенділігі
*Ойын, оқыту және еңбек ету жағдайларында гигиеналық талаптардың бұзылуы
#604*!АУРУШАҢДЫҚТЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*өлу көрсеткіші
*мүгедектік
*физикалық даму
*интенсивті көрсеткіш
*экстенсивті көрсеткіш
*патологиялық зақымдану

#605*!ЖАҢА ТУҒАН БАЛАНЫҢ БОЙ ҰЗЫНДЫҒЫН ҚАЛАЙ ӨЛШЕЙДІ
*тұрған күйде
*отырған күйде
*дұрыс жауап жоқ
*ағаш бой өлшегіште
*созылған күйде
*горизонтальді бой өлшегіште
#606*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ БАРЛЫҚ БАҒАЛАНУ МӘЛІМЕТТЕРІ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚҰЖАТТЫҢ ЕСЕП ФОРМАСЫ
*акттарды тіркеу журналы
*баланың даму тарихы
*баланың медициналық картасы (ф.098/у)
* баланың медициналық картасы (ф.089/у)
* баланың медициналық картасы (ф.025/у)
*тексерістерге жолдау актілерінің журналы
#607*!ДЕНЕ МАССАСЫ ОСЫЛАРДЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ЖИЫНТЫҚ КӨРСЕТКІШ
*аурушаңдықтың болмауы
*теріасты-май клетчаткасы
*кеуде және арқа бұлшықеттерінің дамуы
*сүйек-бұлшық ет аппаратының дамуы
*кеуде қуысы органдарының функционалдық жағдайы
*құрсақ қуысы органдарының функционалдық жағдайы
#608*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ШЕҢБЕРІ ОСЫНЫ СИПАТТАЙТЫН КӨРСЕТКІШ
*кеуде және арқа бұлшық еттерінің дамуы
*сүйек-бұлшықет аппаратының дамуы
* теріасты-май клетчаткасының дамуы
*функционалдық көрсеткіштердің дамуы
* кеуде қуысы органдарының функционалдық жағдайы
*ағзадағы пластикалық (өсу) процестерінің жағдайы
#609*!Соматоскопия осыны анықтау үшін жүргізіледі
*дене массасын
*бой ұзындығын
*кеуде қуысының шеңбері
*функционалдық көрсеткіштерді анықтау
*физикалық даму жөнінде жалпы пікір қалыптастыру
*денедің жеке бөліктері мен толықтай құрылымының типін
#610*!Соматоскопия анықтау үшін жүргізіледі
*дене ұзындығы
*конституция типі
*кеуде қуысының шеңбері
*функционалдық көрсеткіштерді анықтау
*дене мүшелерінің пропорционалдығы мен өзара байланысын
*функционалдық және патологиялық ауытқулардың бар-жоғын
#611*!Соматоскопияға кіреді
*ӨТС
*спирометрия
*динамометрия
*бұлшық ет күші
*көз бен ауыз қуысының шырышты қабаттарының жағдайын бағалау
*кеуде қуысы, табан, аяқ, омыртқа жотасы, дене мүсіні, бұлшық ет дамуы
*тірек-қимыл аппаратының жағдайын бағалау: бассүйек формасын анықтау
#611*!Соматоскопияға кіреді
*ӨТС
*бұлшық ет күші
*спирометрия
*бой ұзындығын анықтау
*жыныстық даму дәрежесін анықтау
*майқабатының дәрежесін анықтау
*тістерді қарау мен тіс формуласын құрастыру
#612*!Соматоскопияға кіреді
*спирометрия
*динамометрия
*бой ұзындығын анықтау
*спирометрия мен динамометрия
* тістерді қарау мен тіс формуласын құрастыру
* көз бен ауыз қуысының шырышты қабаттарының жағдайын бағалау
#613*!ӨКПЕНІҢ ТІРШІЛІК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ АНЫҚТАЙДЫ
*бұлшық ет күшін
*қол бұлшық етінің күшін
*өкпелердің сыйымдылығын
*биологиялықдамуды
*тыныс алу бұлшық еттерінің күші
*бұлшық еттердің даму дәрежесі
#614*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ ЗЕРТТЕУ, АНАЛИЗДЕУ МЕН БАҒАЛАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*проспективтік
*конверттер әдісі
*ретроспективтік
*жекелендірілген әдіс (бойлық қима)
*генерализацияланған әдіс (популяцияның көлденең қима әдісі)
*проспективтік және ретроспективтік
#615*!ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯЛАНҒАН ӘДІСПЕН ЖИНАЛҒАН АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ АҚПАРАТТАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*интенсивті көрсеткіш
*аурушаңдық көрсеткіші ретінде
*МДМ жиһаздарын жасауда стандарттар ретінде
*балалардың тұрмыстық заттарының өлшемдерін гигиеналық негіздеу үшін
*бақыланатын балалар топтарының денсаулық жағдайына жекелей баға беру
*айдан айға қарай организмнің физикалық даму ерекшеліктерін анықтау үшін
#616*!ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ӘДІСПЕН ЖИНАЛҒАН АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*интенсивті көрсеткіш
*аурушаңдық көрсеткіші ретінде
*МДМ жиһаздарын жасауда стандарттар ретінде
* балалардың тұрмыстық заттарының өлшемдерін гигиеналық негіздеу үшін
* бақыланатын балалар топтарының денсаулық жағдайына жекелей баға беру
* айдан айға қарай организмнің физикалық даму ерекшеліктерін анықтау үшін
#617*!АЙМАҚТЫҚ СТАНДАРТТАР ӘРБІР ОСЫ ЖЫЛДАР ІШІНДЕ НАҚТЫЛАНУЫ КЕРЕК
*3 жыл
*15 жыл
*5 жыл
*2 жыл
*10 жыл
*жыл сайын
#618*!ӨСЕТІН ОРГАНИЗМНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫНА ЖАТАДЫ
*қол буынының қысу күші
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде қуысының шеңбері
*созылмалы аурулардың бар болуы
*жыныстық диморфизм мен акселерацияның болуы
*гетероморфтық пен гетерохрондықтың дамуы
#619*! БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАС ОСЫ КӨРСЕТКІШТЕРМЕН СИПАТТАЛАДЫ
*дене массасы
*қол буынының қысу күші
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде қуысының шеңбері
*тұрақты тістер саны
*жыл сайынғы бой ұзындығының қосымы
#620*!ҚАНДАЙ КӨРСЕТКІШТЕР АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*интенсивті
*экстенсивті
*физиометриялық
*соматоскопиялық
*соматометриялық
*биологиялық даму
*мектеп оқушыларының үлгерім деңгейі
#621*!СОМАТОСКОПИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*дене мүсіні
*бой мен дене массасы
*пульс жиілігі
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде қуысының шеңбері
*тірек-қимыл аппаратының жағдайы
#622*!БАЛАЛАРДЫҢ ӨСУ МЕН ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ
*ретардация
*акселерация
*грациализация
*жыныстық жетілмегендік
*органдар мен жүйелердің биологиялық сенімділігі
*органдардың өсу мен даму темптерінің біркелкілігі
#623*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫ КЕШЕНДІ ӘДІСПЕН БАҒАЛАУҒА КІРЕДІ
*аурушаңдықтың анализі
*қоршаған ортаны бағлалау
*жекелендірілген әдіс
*денсаулық жағдайының дәрежесін анықтау
*биологиялық даму дәрежесіне баға беру
*морфофункционалдық көрсеткіштерді бағалау
#624*!ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ҚАЙСЫСЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ДӘРЕЖЕСІН СИПАТТАЙДЫ
*дене салмағы
*бұлшық ет күші
*артериалды қысым
*тұрақты тістер саны
*кеуде қуысының шеңбері
*екнішілік жыныстық белгілер
#625*!1 ЖАСТА ЕДӘУІР КӨП АҚПАРАТ БЕРЕТІН КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*шатта шаштың өсуі
*сүт бездерінің дамуы
*дауыс мутациясы, сынуы
*алғашқы етеккірдің пайда болуы
*бой ұзындығы, соңғы жыл ішінде бой қосымы
*қаңқаның қол-аяқтарының сүйектену мерзімі
#626*! БАЛА АҒЗАСЫНДАҒЫ ТІНДЕРДІҢ ӨСУ ТИПІ
*жалпы
*асиметриялық
*регрессиондық
*дисгармониялық
*репродуктивтік
*айқын дизгармониялық
#627*!ОРТАША АЛҒАНДА МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР
*бой ұзындығы
*дауыс мутациясы
*жұтқыншықтың дамуы
*беттің түктенуі
*бой ұзындығындағы қосым
*шатта шаштардың пайда болуы
*тұрақты тістердің саны
#628*!ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ ҮШІН НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР БОЛЫП САНАЛАДЫ
*бой ұзындығының қосымы
*функционалдық көрсеткіштер
*тұрақты тістер саны
*екінші жыныстық белгілірдің даму деңгейі
*аяқ сүйектерінің сүйектену ядроларының пайда болу мерзімі
*қол сүйектерінің сүйектену ядроларының пайда болу мерзімі
#629*!ҚЫЗДЫРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ ҮШІН АНЫҚТАЙДЫ
*шатта шаштардың дамуы (pubis-P)
*дауыс мутациясы, сынуы (Voix-V)
*сүт бездерінің дамуы (Mammae-Ma)
*алғашқы етеккірдің пайда болуы (Menarche-Me)
*беттің түктену, мұрт-сақалдың болуы (Facialis-F)
*жұтқыншақтың дамығаны көрінбейді тек пальпация кезінде анықталады (Zarinx-Z)
#630*!ТЕК ЕР БАЛАЛАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ДАМУЫН АНЫҚТАУ ҮШІН АНЫҚТАЙДЫ
*менархе
*шатта шаштардың өсуі
*сүт бездерінің дамуы
*дауыс мутиациясы (Vocalis-V)
*беттің түктенуі (Facialis-F)
*жұтқыншақтың дамуы (Larings-L)
*қолтық асты аймақта шаштардың дамуы
#631*!ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*отырған күйдегі бойы
*дене массасы
*бой ұзындығы
*май қабатының дәрежесі
*кеуде қуысының шеңбері
*балалардағы сөйлеу мен қимыл-қозғалыстың дамуы
#632*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АҒЗАСЫНЫҢ МОРФОФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙЫ БАҒАЛАНАДЫ
*стандарттық
*үйлесімді
*нестандартноестандарттық емес
*индивидуалды
*дисгармониялық
*пропорционалды емес
*айқын дисгармониялық
#633*!АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ВАРИАЦИЯЛЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ЭТАПТАРЫН КӨРСЕТІҢІЗ
*мәліметтерді жинау
*математикалық өңдеу
*материалдарды мұқият қарау
*материалдарды бірыңғай топтарға бөлу
*актты құрастыру
*нәтижелер анализі
#634*!БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАСТЫ СИПАТТАЙТЫН КӨРСЕТКІШТЕР
*Дене массасы
*кеуде қуысның экскурсиясы
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы
*кеуде қуысының шеңбері
*тұрақты тістер саны
*бой ұзындығының жылдық қосымы

#635*!БАЛАЛАРДЫҢ ӨСУ МЕН ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫНА ЖАТАДЫ
*акселерация
*әлеуметтік даму
*жыныстық жетілмегендік
*нашар әлеуметтік жағдай
*физикалық жетілмегендік
*органдар мен жүйелердің биологиялық сенімділігі
*органдар мен жүйелердің өсу мен даму темптерінің біркелкілігі
#636*!ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БАР ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАЙТЫН ӘДІСТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*анкеталық әдіс
*проспективтік әдіс
*регрессия шкалалар әдісі
*жекелендірілген
*генерализацияланған әдіс
*центильдік анализ әдісі
*сигмадан ауытқу әдісі
#637*!БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІН СИПАТТАЙТЫН КӨРСЕТКІШТЕР
*бой ұзындығы
*бұлшық ет күші
*артериалды қысым
*тұрақты тістер саны
*кеуде қуысының шеңбері
*екіншілік жыныстық белгілердің пайда болуы
#638*! физикалық дамудың функционалдық көрсеткіштеріне жатады
*отырған күйдегі бойы
*дене массасы
*бой ұзындығы
*кеуде қуысының шеңбері
*өкпенің тіршілік сыйымдылығы, қол бұлшық еттерінің күші
*тірек-қимыл органдарының жағдайы (көкірек қуысының, омыртқа жотасының, аяқ сүйектерінің формасы)
#639*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ҚОЛАЙСЫЗ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІН ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ
*систематический учет заболеваемости
*совершенствование санаторной помощи
*контроль за уровнем физического развития
*улучшения условий природной и социальной среды
*формирования мотивации к здоровому образу жизни
*совершенствование больнично-поликлинической помощи
#640*! БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ОРГАНИЗМІНДЕГІ ТІНДЕРДІҢ ӨСУ ТИПІ
*милық
*симетриялық
*үйлесімді
*лимфоидтық
*регрессиондық
*дисгармониялық
#641*! СӘБИЛІК, МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ МЕКТЕПТЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫПТАР ЖАСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*бой ұзындығы
*жұтқыншықтың дамуы
*жылдық қосымдар
*шатта шаштың дамуы
*сүт бездерінің дамуы
*қолтық асты аймақта шаштың дамуы
*төменгі және астыңғы жақ тістерінің дамуы («тістердің жасы»)
#642*! БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ОРГАНИЗМІНДЕГІ ТІНДЕРДІҢ ЛИМФОИДТЫҚ ДАМУЫНА ТӘН
*өмірінің алғашқы 10 жасында өте қарқынды өсу
* өмірінің алғашқы жылдарында баяу өсумен сипатталады
* жыныстық жетілу кезінде өте тез дамиды
* туғаннан бастап толық өсіп-жетілуге дейін өсудің біртіндеп төмендеуімен сипатталады
*препубертатты период кезінде орган максималды өлшемдерге жетеді
*постнаталдық өмір кезеңінің басында үдемелі өсумен, кейін өсу процестерінің біртіндеп баяулауымен сипатталады
#643*! БАЛАДА БОЛҒАН ЖЕДЕЛ АУРУЛАР ӘКЕЛУІ МҮМКІН (ӨКПЕНІҢ ҚАБЫНУЫ, ГРИПП ЖӘНЕ Т.Б.)
*миелиттердің белсенділігіне
*дене массасының төмендеуіне
*қоңыр майдың азаюына
*дене массасының ұлғаюына
*өлшемдердің кішіреюіне
*қоңыр майдың активтілігіне
#644*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНА АНАЛИЗ ЖАСАҒАНДА КЕЛЕСІ КӨРСЕТКІШТЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*өлу көрсеткіші
*туу көрсеткіші
*экстенсивті
*мүгедектік
*аурушаңдық
*мектепке дейінгі мекемеге қатысушылық
#645*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР МЕКЕМЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*интенсивті көрсеткіштер
*экстенсивті көрсеткіштер
*физикалық даму деңгейі
*жыл ішінде аурушаңдықтың орташа көрсеткіші
*жыл ішінде бір баланың орташа қатыспаған күндері
*жыл ішінде бір баланың мекемеге орташа қатысқан күндері
#646*!ЖЕКЕ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРДЫҢ ТАРАЛҒАНДЫҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ЕНГІЗІЛЕДІ
*ф. № 022/у
*ф. № 024/у
*ф. № 036/у
*ф. № 303/у
*ф. № 112/у
*ф. № 026/у
#647*!денсаулық топтары бойынша балалардың денсаулық жағдайын кешенді бағалау
*тар көлемді дәрігер
*балалардың жеке картасының жағдайы бойынша
*көп таралған аурулар түрлері бойынша
*мекеме бойынша 1 жылдық бос кесте құрастырылады
*мекеме бойынша жарты жылдық бос кесте құрастырылады
*әрбір денсаулық тобынджағы балардың меншікті дене салмағы өлшенеді
#648*!ЖОҒАРЫ МЕТЕОСЕЗІМТАЛДЫЛЫҚҚА ИЕ БАЛАЛАР
*мүгедектер
*балабақша жасындағы
* емшектек жастағылар
*жасөспірімдік шақтағылар
* артық дене салмағына ие балалар
*аллергиялық ауруларға ие балалар
Дәрігерлік кәсіби кеңес беруді жүргізу методикасы,және жасөспірімдердің кәсіпке жарамдылығы. 1*41*1
#649*!Кәсіби бағдар
* кәсіптер сипаттамасы ,ауру сипаттамалары
*Қоғамдық денсаулық сақтау теориясы мен практикасы
*кәсіптер сипаттамасы немесе кәсіптік қызметтің мамандық сипаттамалары
*жеке ерекшеліктеріне байланысты қатысушылардың кәсіби бағдардың қалыптасуы
*ғылыми тұрғыда негізделген, оқушыларға көпаспектілі жүйенің әсері, кәсіпті таңдауда көмек көрсету
#650*!Кәсіби таңдау
* кәсіби бағдарды қалыптастыру мақсаты
*Қатысушыларға кәсіби бағдар беруді қалыптастыру
* ғылыми тұрғыда негізделген, оқушыларға көпаспектілі жүйенің әсері
* қатысушылардың кәсіп таңдауда кәсібі туралы білім жинағы
* өз қалауы бойынша таңдалған және осы кәсіпке жеке қасиеттері мен денсаулық жағдайына байланысты жарамдылығы
#651*!Профессиография
*кәсіптер сипаттамасы
* Қатысушыларға кәсіби бағдар беруді қалыптастыру
* оқушыларға жүйенің әсері, кәсіпті таңдауда көмек көрсету
* өз қалауы бойынша таңдалған және осы кәсіпке жеке қасиеттері мен денсаулық жағдайына байланысты жарамдылығы
* денсаулыққа зиянды әсерін анықтау, бақылау және алдын алу туралы ғылым
#652*!Кәсіптік білім
* кәсіби бағдарды қалыптастыру мақсаты
* Қоғамдық денсаулық сақтау теориясы мен практикасы
* қатысушылардың кәсіп таңдауда кәсібі туралы білім жинағы
* Қатысушыларға кәсіби бағдар беруді қалыптастыру
* ғылыми тұрғыда негізделген, оқушыларға көпаспектілі жүйенің әсері
#653*!Кәсіптік денсаулық
* кәсіптер сипаттамасы ,ауру сипаттамалары
*кәсіптік қызметке байланысты аурулар
* Қоғамдық денсаулық сақтау теориясы мен практикасы
*кәсіптік факторлардың әсер етуіне байланысты ,кәсібтік топтың денсаулығы
* денсаулыққа зиянды әсерін анықтау, бақылау және алдын алу туралы ғылым
#654*!Кәсіби маңызды негізгі функциялар
*кәсіпті немесе мамандықты сипаттау
* кәсіптер сипаттамасы ,ауру сипаттамалары
* қоғамдық денсаулық сақтау теориясы мен практикасы
* кәсіптік қызметке байланысты аурулар
*берілген мамандыққа қатысты спецификалық белгілердің дамуына әсер ететін негізгі психофизиологиялық функциялар
#655*!Психофизиологиялық аспект бойынша кәсіби бағдар
*оқушының үлгерімінің ескерілуі
*оқушылардың денсаулық жағдайының ескерілуі
* социальді-экономикалық аспект бойынша кәсіби бағдар
*әр түрлі саладағы мамандардың қоғамға қажеттілігінің ескерілуі
*жасөспірім тұлғасы мен психофизиологиялық жеке қасиеттерінің ескерілуі
#656*!Медициналық аспект бойынша кәсіби бағдар
* оқушының үлгерімінің ескерілуі
* оқушылардың денсаулық жағдайының ескерілуі
* социальді-экономикалық аспект бойынша кәсіби бағдар
* әр түрлі саладағы мамандардың қоғамға қажеттілігінің ескерілуі
* жасөспірім тұлғасы мен психофизиологиялық жеке қасиеттерінің ескерілуі

#657*! Дәрігерлік қорытынды
* кәсіби бағдарды қалыптастыру мақсаты
* Қоғамдық денсаулық сақтау теориясы мен практикасы
* Қатысушыларға кәсіби бағдар беруді қалыптастыру
* ғылыми тұрғыда негізделген, оқушыларға көпаспектілі жүйенің әсері
*жасөспірімнің кәсіби жарамдылығын анықтайтын негізгі құжат
#658*! Кәсіби бағдардың екінші кезеңі
* Дәрігерлік қорытынды
*дәрігерлік-кәсіби кеңес
* медициналық көрсетулер бойынша кәсіби іріктеу
*психофизиологиялық көрсетулер бойынша кәсіби іріктеу
*жасөспірімнің қалауы бойынша кәсіп таңдауда көмек көрсету
#659*!Кәсіби іріктеудің міндеттері
* Дәрігерлік қорытынды
* дәрігерлік-кәсіби кеңес
* медициналық көрсетулер бойынша кәсіби іріктеу
* психофизиологиялық көрсетулер бойынша кәсіби іріктеу
*жасөспірімнің денсаулығына және жеке параметрлеріне лайықты кәсіпті ұсыну
#660*!Кәсіби бағдардың үшінші кезеңі
*Дәрігерлік қорытынды
*Кәсіпке санитарлық мінездеме
* дәрігерлік-кәсіби кеңес
* медициналық көрсетулер бойынша кәсіби іріктеу
* психофизиологиялық көрсетулер бойынша кәсіби іріктеу
#661*!Кәсіби бағдардың үшінші кезеңі арналған
*кәсіптік топты анықтау
*денсаулық топтарын анықтау үшін
* емдік-профилактикалық көмекті тағайындау
*жасөспірімнің кәсіпке жарамдылығын анықтау
* жасөспірімнің денсаулығы мен психофизиологиялық көрсеткіштерін ескере отырып,өзінің қалауы бойынша кәсіп таңдауда көмек көрсету
#662*!Ұйымдастырылмаған кәсіби бағдардың кезеңі( ұсыныс бойынша)
*бесінші
*екінші
*бірінші
* үшінші
*төртінші

#663*! Дәрігерлік кәсіптік кеңес мектеп жағдайында жүргізіледі
*1 рет
*5 рет
*3 рет
*4 рет
*2 рет
#664*!Мектеп жағдайында біріншілік дәрігерлік кеңес жүргізіледі
*6-шы сыныптағы балалар,денсаулық жағдайында ақаулықтардың болуы
* 4-ші сыныптағы балалар, денсаулық жағдайында ақаулықтардың болуы
*9-шы сыныптағы балалар, денсаулық жағдайында ақаулықтардың болуы
* 5-ші сыныптағы балалар, денсаулық жағдайында ақаулықтардың болуы
*барлық 7-10 сынып оқушыларын еңбекке оқыту профилін таңдау үшін бағдарлау жүргізу
#665*! Мектеп жағдайында екіншілік дәрігерлік кеңес жүргізіледі
* 6-шы сынып оқушыларына
*4-ші сынып оқушыларына
*9-шы сынып оқушыларына
*5-ші сынып оқушыларына
* кәсіп таңдауда нақта бағдары бар барлық 7-10 сынып оқушыларына
#666*!Кәсіби бағдардың психологиялық-педогогикалық аспектілері
*автографиялық
*эргографиялық
* кәсіби бағдарды қалыптастыру мақсаты
*дені сау жасөспірімдердің кәсіби іріктеулер бойынша критерияларды әзірлеу
*Қатысушылардың тұлғалық ерекшеліктері мен қасиеттерін ескере отырып,кәсіби бағдарды қалыптастыру
#667*!Кәсіби бағдардың экономикалық аспектілері
*спирометрия
*динамометрия
* кәсіби бағдарды қалыптастыру мақсаты
*әр түрлі профильді мамандардың біліктілігінің қажеттілігі
* дені сау жасөспірімдердің кәсіби іріктеулер бойынша критерияларды әзірлеу
#668*!Кәсіби бағдардың физиологиялық аспектілері
* автографияны жүргізу
* эргографияны жүргізу
* динамометрияны жүргізу
* Қатысушыларға кәсіби бағдар беруді қалыптастыру
* денсаулық жағдайында ақаулықтары бар және дені сау жасөспірімдердің денсаулығын анықтау үшін кәсіби іріктеу критерияларын әзірлеу
#669*!Кәсіби іріктеуде жасөспірімдердің есту анализаторының функциональды жағдайын қандай әдіс арқылы тексереді
* дыбысты аудиометрия
*автография, спирометрия
*эргография, динамометрия
*динамометрия, плантография
*треморометрия, термоасиметрия
#670*!Кәсіптің санитарлық сипаттамасы қамтиды
* медициналық қарсы көрсетулер
*жасөспірімнің тұлғалық ерекшеліктері
*еңбек шарты және сипаттама туралы ақпарат
*осы кәсіпке жарымдылық критериясы
*жасөспірімдердің ағзасына байланысты психофизиологиялық ерекшеліктері
#671*! Жасөспірімдердің қай жасынан бастап кәсіби бағдар жүргізіледі
*7 жас
*5 жас
*15 жас
*13жас
*12 жас
#672*!Дәрігерлік-кәсіби кеңес
*жеке ерекшеліктеріне байланысты ұсыныстар
* жасына және жынысына байланысты мамандықты таңдау
* оқушылардың тілегін ескере отырып дәрігер мамандық таңдауда бағыт бағдар беруі
*жасөспірімдердің өз қалаулары мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып ,таңдаған мамандыққа кәсіби жарамдылығын анықтау
* жасөспірімдердің өз қалаулары мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып ,дәрігердің денсаулығына жарамды мамандықты ұсыну
#673*! Кәсіби техникалық мектеп орналасады
*ауылды аймақта
*зауыт аумағында
* елді мекенде
* қала орталығындағы кәсіпорындар
* оқшауланған учаскеде селитебті аймақта орналасқан базалық кәсіпорындар маңында
#674*!Кәсіби-техникалық мектептің жер аумағы
*жатақхана,оқу -тәжірибелік аумағы
*оқу-өндірістік ,тұрғын, бақша аймақтары
*қоғамдық тамақтану аймағы, әкімшілік-шаруашылық аймақ
*оқу-өндірістік шеберханалары,әкімшілік аймақ
*оқу-өндірістік , шаруашылық ,спортпен шұғылдану ,жатақхана аймақтары
#675*! 8-9 сынып оқушыларын еңбекке тәрбиелеудің негізгі түрі
*өндірістік жұмыс
* кәсіби дайындық
*кәсіптік- техникалық білім
*шеберханалардағы қоғамға пайдалы міндетті жұмыс
*оқу-өндірістік шеберхана базасында профильді дайындық
#676,,10-11 сынып оқушыларына политехникалық білім берудің негізгі түрі
* кәсіби дайындық
*оқу –өндірістік кешенінде профильді дайындық
*қоғамға пайдалы міндетті жұмыс
* кәсіптік-техникалық білім
*жазғы демалыс уақытындағы өндірістік жұмыс
#677*!Кәсіби бағдарлау аспектісі
*биологиялық
*педагогикалық
*экономикалық
*психологиялық
*патофизиологиялық
#678*! Кәсіби бағдарлау аспектісі
*әлеуметтік
*биологиялық
*педагогикалық
*психологиялық
*патофизиологиялық
#679*! Кәсіби бағдарлау аспектісі
*биологиялық
*тәрбиелік
*психологиялық
*патофизиологиялық
*медициналық-физиологиялық
#680*!Кәсіпке санитарлық сипаттаманы құрастырады
* педиатр дәрігерлері
*санитар дәрігері
* жасөспірім дәрігері
*кәсіп орнының басты инженері
* кәсіп орынның техникалық қауіпсіздігін қадағалайтын инженер
#681*!Еңбек жағдайының зияндылығын анықтайтын 2-ші топқа жататын мамандық
*зиянды әсері жоқ жеңіл жұмыс
*ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
*зиянды факторлардың әсері бар жеңіл жұмыс
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар мамандық
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#682*!Дәрігерлік –кәсіби кеңес беру анықтамасы
* жасы мен жынысына байланысты мамандықты анықтау
*жасөспірімнің өз қалауын ескере отырып, мамандықты ұсыну
*таңдаған мамандыққа жарамдылығын анықтау
*балалар мен жасөспірімдердің жеке екрекшеліктерін ескере отырып мамандықты ұсыну
*жеке ерекшеліктері мен денсаулық жағдайына байланысты ,дәрігердің лайықты мамандықты ұсынуы
#683*!Халық шаруашылығына қажетті әртүрлі бейіндегі және білікті мамандардың кәсіби бағдарын қарайтын аспектісі
*медициналық
*экономикалық
*патофизиологиялық
*медициналық-физиологиялық
*психологиялық-педагогикалық
#684*!Мамандықты дұрыс таңдағанына куәлік етеді
*жеңіл адаптация
*ауыр адаптация
*денсаулық жағдайының нашарлауы
*төмен еңбек қабілеті
*Жұмыс шартына жылдам адаптациялануы мен тез ұғып алуы
#685*!Жұмыстың зияндылық дәрежесін анықтайтын К 1-тобының мамандығына жатады
* зиянды әсері жоқ жеңіл жұмыс
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар мамандық
* қолайсыз факторлардың тұрақты ықпалы бар мамандық
* ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#686*! Жұмыстың зияндылық дәрежесін анықтайтын К 3-тобының мамандығына жатады
* зиянды әсері жоқ жеңіл жұмыс
*орташа ауырлықты жұмыстың барлық түрі
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар мамандық
* ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#687*! Жұмыстың зияндылық дәрежесін анықтайтын К 4-тобының мамандығына жатады
*тұрақты әсері бар
*орташа ауырлықты, зиянды факторы жоқ жұмыс түрі
* ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар мамандық
* шаңның тұрақты әсер көрсететін түрлі кәсіптің зиянды факторы
#688*!Монтаждаушы-высотник мамандығының негізгі маңызды кәсіби функциясы
*тұрақты жүйке жұйесі
*жедел жадының жоғарғы деңгейі
* көрнекі және тактильді анализаторлар
*сенімді бұлшық ет буынды анализаторлар
* сенімді вестибулярлы аппарат функциясы
#689*!Кәсіби бағдарлау аспектісі
*клиникалық
*педагогикалық
* әлеуметтік- тұрмыстық
*ата-аналардың қалауы
*жақсы үлгерімді
Жасөспірімдердің кәсіпке жарамдылығын анықтау және дәрігердің кәсіби кеңес беруді жүргізу методикасы.*2*42*1
#690*! Жасөспірімдерге кәсіби бағдар беруде ескеріледі
*жасөспірімнің мекен-жайы
*ата-анасының денсаулық жағдайы
*қатысушының мектептегі үлгерімі
*ағзаның функциональді мүмкіндіктері
* жасөспірімнің осы кәсіпте өз қалауымен жұмыс істеуі
#691*!Жасөспірімдерге кәсіби бағдар беру жүргізіледі
*9 жаста
*8 жаста
*11 жаста
*10 жаста
*12 жаста
#692*! Еңбек жағдайының зияндылығын анықтайтын 2-ші топқа жататын
*зиянды әсері жоқ жеңіл жұмыс
*ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
*зиянды тұрақты факторлардың әсері бар жеңіл жұмыс
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар жеңіл жұмыс
#693*!Қатысушыларды кәсіби технекалық училищада физикалық тәрбиелеудің негізі
* жүйке жүйесін нығайтатын жаттығулар
*координациялық қимылдарды арттыратын жаттығулар
* ағзаның қарсы тұру мүмкіндігін арттыратын жаттығулар
*қимылдың координациясымен ептілігін дамытатын жаттығулар
* қосу-бөлімнің кәсіби-қолданбалы дене дайындығы
#694*! Кәсіби - маңызды, "түйін" қозғалыс функциялары
*жады
*көру
*назар аударыңыз
*бұлшық ет күші, төзімділік
* жүйке процестерінің байсалдылығы
#695*! Кәсіби - маңызды, "түйін" сенсорлы функциялары
*жады
*есту, иіс сезу
* қозғалыстарды үйлестіру
*вестибулярная тұрақтылығы
* жүйке процестерінің күші мен қозғалғыштығы
#696*!Кәсіпке санитарлық сипаттама беру
*жалақы туралы мәлімет
*еңбек шарты туралы мәліме
* медициналық қарсы көрсетулер
*осы кәсіпке байланысты жарамдылық критерилері
* жасөспірімдер ағзасының психофизиологиялық ерекшеліктері
#697*!Профессиограмдағы көрініс
*есту реакциясы
*ағзаның түске реакциясы
* мамандық сипаттамасы
* көру айырмашылығының жылдамдығы
*жүйке процесінің тепе-теңдігі
#698*! Монтаждаушы-высотник мамандығының негізгі маңызды кәсіби функциясы
*есту анализаторы
*тұрақты жүйке жұйесі
*жедел жадының жоғарғы деңгейі
* көрнекі және тактильді анализаторлар
*сенімді бұлшық ет буынды анализаторлар
#699*! Жұмыстың зияндылық дәрежесін анықтайтын үшінші топқа жатады
* зиянды әсері жоқ жеңіл жұмыс
* ауыр жағдайлы жұмыстың барлық түрі
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар мамандық
* ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#700Еңбек жағдайының зияндылығын анықтайтын 2-ші топқа жатады
*зиянды әсері жоқ жеңіл жұмыс
*ауыр және зиянды әсері бар жұмыстың барлық түрі
*зиянды тұрақты факторлардың әсері бар жеңіл жұмыс
* қолайсыз факторлардың уақытша ықпалы бар жеңіл жұмыс
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#701*! Жасөспірімдердің өндіріске бейімделу жүйелерін жеңілдетуге бағытталған іс-шаралар
* оқу мен еңбекке рационалды режим
*белсенді демалыс уақытын қысқарту
*уақытын қысқарту орындау ауыр операция
* жеке ерекшеліктерін байланысты, емдік тамақтану
*жасөспірімдерді алдын ала медициналық куәландыру және жылына 2 рет медициналық тексеру
#702*! Кәсіптік бағдарлаудың қанша аспектісі бар
*5
*6
*3
*2
*4
#703*!Әлеуметтік- экономикалық аспектісі
*қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
* оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру
*дәрігердің оқушыға жарамды мамандықты ұсынуы
*қатысушының мамандық таңдауда жеке қасиеттерін ескеру
* медициналық-кәсіби іріктеу мен кәсіби кеңесті жүргізу
#704*!Педагогикалық аспекті
*қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
* оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру
*дәрігердің оқушыға жарамды мамандықты ұсынуы
*қатысушының мамандық таңдауда жеке қасиеттерін ескеру
* медициналық-кәсіби іріктеу мен кәсіби кеңесті жүргізу
#705*!Психологиялық аспекті
*қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
* оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру
*дәрігердің оқушыға жарамды мамандықты ұсынуы
*қатысушының мамандық таңдауда жеке қасиеттерін ескеру
* медициналық-кәсіби іріктеу мен кәсіби кеңесті жүргізу
#706*!Медициналық-физиологиялық аспекті
*қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
* оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру
*дәрігердің оқушыға жарамды мамандықты ұсынуы
*қатысушының мамандық таңдауда жеке қасиеттерін ескеру
* медициналық-кәсіби іріктеу мен кәсіби кеңесті жүргізу
#707*!Дәрігерлік-кәсіби кеңес беру
* қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
* кәсібіне кәсіби жарамдылығын анықтау
* жасөспірімдердің жағдайлары мен дәрігердің жұмысы бойынша жан-жақты таныстыру
*аяқтаушы буын жүйесі бойынша іс-профориентаций процессі бірте-бірте құрылғылар жасөспірім
* денсаулық жағдайына ең қолайлы нақты мамандықты дәрігердің ұсынуы
*завершающее звено в системе мероприятии по профориентаций, включающее процесс постепенного приспособления подростка
#708*! Кәсіптік адаптация
*қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
* кәсіби бағдар бойынша іс-шараның соңғы сілтеме жүйесі
* оқушыға ең қолайлы нақты мамандықты дәрігердің ұсынуы
*таңдалған мамандыққа кәсіби жарамдылығын анықтау
* жасөспірімдердің жағдайларын дәрігердің жұмысы бойынша жан-жақты таныстыру
#709*! Қоғамдық кадрларға есепке алу қажеттілігі
*кәсіби іріктеу
*педагогикалық аспекті
*психологиялық аспекті
*медициналық-физиологиялық аспекті
*әлеуметтік-экономикалық аспекті
#710*!Оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру
*кәсіби іріктеу
*педагогикалық аспекті
*психологиялық аспекті
*медициналық-физиологиялық аспекті
*әлеуметтік-экономикалық аспекті
#711*!Оқушылардың мамандық таңдауда жеке ерекшеліктерін ескеру
*кәсіби іріктеу
*педагогикалық аспекті
*психологиялық аспекті
*медициналық-физиологиялық аспекті
*әлеуметтік-экономикалық аспекті
#712*! Кәсіби кеңес беру мен медициналық кәсіби іріктеуді жүргізу
*кәсіби іріктеу
*педагогикалық аспекті
*психологиялық аспекті
*медициналық-физиологиялық аспекті
*әлеуметтік-экономикалық аспекті
#713*! Жасөспірімдердің жағдайларын дәрігердің жұмысы бойынша жан-жақты таныстыру
* кәсіби іріктеу
*кәсіби бағдарлау
*психологиялық аспекті
*кәсіби адаптация
* дәрігерлік-кәсіби кеңес беру
#714*! Денсаулық жағдайына ең қолайлы нақты мамандықты дәрігердің ұсынуы
* кәсіби іріктеу
*кәсіби бағдарлау
*психологиялық аспекті
*кәсіби адаптация
* дәрігерлік-кәсіби кеңес беру
#715*!Жасөспірімнің нысандарға бірте-бірте бейімделуін қоса кәсіби бағдар бойынша іс-шараның соңғы сілтеме жүйесі
* кәсіби іріктеу
*кәсіби бағдарлау
*психологиялық аспекті
*кәсіби адаптация
* дәрігерлік-кәсіби кеңес беру
#716*! Оқушылардың қай сыныпта медициналық тексеруде кәсіби сипаты байқалады
*2-3 сыныпта
*4-5 сыныпта
*8-9 сыныпта
*9-10 сыныпта
*6-7 сыныпта
#717*! Еңбек шартының зиянды әсері бойынша қанша деңгейден тұрады
*5
*6
*7
*3
*4
#718*!Кәсіптің зияндылық дәрежесін анықтайтын 1-тобына жатады
*жұмыстың ауыр дәрежелі түрі
* зиянды әсері бар жұмыс түрі
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
*қолайсыз факторлары мен ауырлықты дәрежесі жоқ жұмыс түрі
* түрлі өндірістік тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#719*!Кәсіптің зияндылық дәрежесін анықтайтын 2-тобына жатады
* жұмыстың ауыр дәрежелі түрі
* ауыр дәрежелі зиянды әсері бар жұмыс түрі
* қолайсыз факторлары мен ауырлықты дәрежесі жоқ жұмыс түрі
* қолайсыз өндірістік уақытша зиянды әсері бар мамандық түрі
* түрлі өндірістік тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
#720*!Кәсіптің зияндылық дәрежесін анықтайтын 3-тобына жатады
* зиянды әсері бар жұмыс түрі
* ауыр дәрежелі зиянды әсері бар жұмыс түрі
* қолайсыз өндірістік факторлары мен ауырлықты дәрежесі жоқ жұмыс түрі
* түрлі кәсіптің тұрақты зиянды әсері бар мамандық түрі
* қолайсыз өндірістік уақытша зиянды әсері бар мамандық түрі
#721*! Кәсіптік училищеде оқушылардың кәсіптік-қолданбалы физикалық дайындығы бағытталған
* дене күші мен төзімділігі
* ағзаның инфекцияларға қарсы тұруы
* ересектер нормативтеріне физикалық дайындығын тапсыру
*у учащихся качеств, наиболее важных для избранной профессий
оқушылардың қасиеттерін неғұрлым маңызды үшін таңдаған мамандықтың неғұрлым маңызды
*высокой устойчивости к воздействию возбудителей инфекционных
#721*!Спецификой профессионально-прикладной физической подготовки учащихся проф.тех училищ
*развитие ловкости и выносливости
*повышение показателей функциональной пробы Генчи и Штанге
*естественная стимуляция процессов роста и развития учащихся проф.тех училищ
*повышение сопротивляемости организма к возбудителям инфекционных заболеваний
*повышение сопротивляемости организма к воздействию вредных производственных факторов
#722*!Кәсіби техникалық училищаны қандай жерде орналастыруға болады
*қала ортасында
*зауыт аумағында
* ауыл аймақта
* елді мекенде
* оқшауланған учаскеде селитебті аймақта орналасқан базалық кәсіпорындар маңында
#723*! Кәсіби-техникалық мектептің жер учаскесінде қандай аумақтар қарастырылады
*әкімшілік
*оқу-өндірістік ,тұрғын, бақша аймақтары
*жатақхана,оқу -тәжірибелік аумағы
*қоғамдық тамақтану аймағы, әкімшілік-шаруашылық аймақ
*оқу-өндірістік , шаруашылық ,спортпен шұғылдану ,жатақхана аймақтары
#724*! 8-9 сынып оқушыларын еңбекке тәрбиелеудің негізгі түрі
* кәсіби дайындық
*шеберханалардағы қоғамға пайдалы міндетті жұмыс
*кәсіптік- техникалық білім
*жазғы демалыс уақытындағы өндірістік жұмыс
*оқу-өндірістік шеберхана базасында профильді дайындық
#725*!Профессиограммадағы көрініс
*есту реакциясы
*ағзаның түске реакциясы
* мамандық сипаттамасы
* көру айырмашылығының жылдамдығы
*жүйке процесінің тепе-теңдігі
#726*! Кәсіби бағдардың басты аспектісі
*физикалық
*педагогикалық
* ата-ананың қалауы
* үлгерімі жақсы
*психофизиологиялық
#727*! Жазғы денсаулықты сауықтыру ұйымдары орналасуы қажет
*қала ортасында
* суу қоймасы жоқ орманда
* жасыл аймақты елді мекенде
* су қоймасының төменгі ағысынан ,орман маңында
*в близи лесных массивов выше по течению водоема от населенного пункта
#728*!2 жасқа дейінгі балаларды медециналық тексеру жоспарының еселігі
*жылына 1 рет
* айына 1 рет
* жарты жылда 1 рет
*3 айда 1 рет
*10-15 күнде 1 рет
#729*!7-14 жас аралығындағы балаларды антропометриялық тексеру жиілігі
*жыл сайын
*3 жыл да 1 рет
*ай сайын
*апта сайыын
* 6 айда 1 рет
#730*!1 жасқа дейінгі балаларды медециналық тексеру жоспарының еселігі
*жылына 1 рет
* айына 1 рет
* жарты жылда 1 рет
*3 айда 1 рет
*10-15 күнде 1 рет
#731*! 1 жасқа дейінгі балаларды антропометриялық тексеру жиілігі
*жыл сайын
*3 жыл да 1 рет
*апта сайын
*ай сайыын
* 6 айда 1 рет
Жасөспірімдердің кәсіпке жарамдылығын анықтау және дәрігердің кәсіби кеңес беруді жүргізу методикасы.*4*18*1
#732*!КӘСІБИ БАҒДАР АСПЕКТІСІНЕ КІРЕДІ
*педагогикалық
*дұрыс жауабы жоқ
*кеңес беруді жүргізбеу
*әлеуметтік -экономикалық
*педагогикалық шектеу
* кәсіби бағдардың ерекшелігі
#733*! КӘСІБИ БАҒДАР АСПЕКТІСІНЕ КІРЕДІ
*анкеталық
*психологиялық
*медициналық-физиологиялық
* кеңес беруді жүргізбеу
* педагогикалық шектеу
* кәсіби бағдардың ерекшелігі
#734*! ОТОЛАРИНГОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУДЕ МҰҚИЯТ АНЫҚТАУДЫ ЖҮРГІЗЕДІ
*иіс сезуін
*плоскостопия
*естудің өткірлігін
* түс қабылдауды
*қалыптың бұзылуын
*рефракцияның бағалануы
#735*!КӨРУ МҮШЕСІН ТЕКСЕРУДЕ АНЫҚТАЙДЫ
* иіс сезуін
*естудің өткірлігін
*плоскостопия
* түс қабылдауды
*қалыптың бұзылуын
* рефракцияның бағалануы
#736*! КӨРУ МҮШЕСІН ТЕКСЕРУДЕ АНЫҚТАЙДЫ
*иіс сезуін
*көру аймағын
*естудің өткірлігін
*плоскостопию
*көру өткірлігін
*қалыптың бұзылуын
#737*! МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРАМҒА КІРЕТІН КӘСІПКЕ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУҒА ҚАТЫСАТЫН МАМАНДАР
*уролог
*акушер
*хирург
*гинеколог
*фельдшер
*невропатолог
#738*! МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРАМҒА КІРЕТІН КӘСІПКЕ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУҒА ҚАТЫСАТЫН МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖҰМЫСКЕРЛЕР
*акушерлер
*урологтер
*гинекологтар
*офтальмологтар
*патологоанатомдар
*педиатр (терапевт)
#739*!ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕНІҢ ЖАСӨСПІРІМДЕР АҒЗАСЫНЫҢ РЕАКЦИЯ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*более длительный период врабатывания
*более быстрое восстановление работоспособности
*большая устойчивость мышц верхних конечностей
*быстрое достижение высокого уровня работоспособности
*относительно длительный период высокой работоспособности
*относительно небольшой период высокой работоспособности
*более продолжительный период восстановления работоспособности
#740*!ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКАДА ТИЫМ САЛЫНАДЫ
*күндізгі ауысымда
*зауыттарға саяхаттауға
*жерде жұмыс жасау кезінде
* лаборатория да саяхаттауда
* аэрация станциясында жұмыс жасау кезінде
*қанмен және басқа да биологиялық сұйықтықтар мен жұмыс жасағанда
#741*!ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТЕ ТИЫМ САЛЫНАТЫН ЖҰМЫСТАР
*дүкендерде
*жер астында
*су астында
*байланыс қызметінде
*диспетчер қызметтерінде
* қысым камералары мен кессондар да
*3-4 дәрежелі қауіпі бар заттармен
#742*! СҮЙЕК-БҰЛШЫҚЕТ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫ БАР ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛГЕН
*шу мен дірілдің ең жоғары деңгейі
*айтарлықтай психо-эмоциональды қобалжу
*тамақтану мен емдәм уақытының қадағалануына мүмкіндіктің болмауы
*пребывание в вынужденной и фиксированной рабочей позе
* сенсибилизациялық әсер мен тітіркендіру тудыратын химиялық заттар
*ұзақ жүру және қайталанып отыратын бұлшықет жүктемелері
#743*! СОЗЫЛМАЛЫ ТЕРІ АУРУЛАРЫ БАР ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛГЕН
*әр түрлі шаңдар
*еңбетің айтарлықтай ауыр түрі
* айтарлықтай психо-эмоциональды қобалжу
* тамақтану мен емдәм уақытының қадағалануына мүмкіндіктің болмауы
* ауа райы және микроклиматтық жағдайдың қолайлығы
* сенсибилизациялық әсер мен тітіркендіру тудыратын химиялық заттар
#744*! ЛОР-АҒЗАЛАРЫНЫҢ АУРУЛАРЫ БАР ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ, ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛГЕН ОҚЫТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС БАЙЛАНЫСТЫ
* жұмыс қарқыны мен ырғағы
*шу мен дірілдің төменгі дәрежесі
* еңбетің айтарлықтай ауыр түрі
*кернеуі,жұмыстың жоғарғы дәлдігі
* ауа райы және микроклиматтық жағдайдың қолайсыздығы
* сенсибилизациялық әсер мен тітіркендіру тудыратын шаң мен химиялық заттар
#745*!ОСОБЕННОСТЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОВЕРШЕНСТВО
*памяти
*внимания
*долгосрочной памяти
*пусковой афферентации
*доминирующей мотивации
*обстановочной афферентации
#746*!Принцип постепенного увеличения физических нагрузок и усложнения трудовых операций обеспечивается
*правильное составление расписании
*пониманием педагогами этого процесса
*нормированием труда детей и подростков
*нормированием условий труда детей и подростков
*правильным выбором материала, с которым работают школьники
*индивидуальным подходом к учащимся с отклонениями в состоянии здоровья
#747*!Гигиеническими требованиями к организации уроков труда в средней школе являются
*плотность урока 60-80%
*число основных операций 1-2
*число основных операций 3-5
*число основных операций 13-15
*преобладание статического компонента
*преобладание динамического компонента
#748*!При ОЦЕНКЕ психофизиологических функциях сравниваемые группы должны быть однородны
*по полу
*по возрасту
*по состоянию здоровья
*по социальному положению
*по профессиональной успешности
*по уровню развития профессионально значимых функци
#749*!Основными группами профессионально значимых функций и качеств являются
*биологические
*гигиенические
*типологические
*сенсорные свойства
*двигательные (моторные) свойства
*аттенционно-мнестические свойства
*характерологические и личностные свойства
#750*!Апрош
* шрифтің сапасы
* қағаздың сапасы
* шрифт суреті
* сөйлем арасындағы қашықтық
* әріптер арасындағы қашықтық
#751*! Гарнитура
* ұсақ шрифт
* үлкен шрифт
* шрифттің түрі
* шрифт мөлшері
* шрифт суреті
#752*!Петит
*ұсақ шрифт
* үлкен шрифт
* шрифт суреті
* шрифттің түрі
* шрифт мөлшері
#753*! Орындықтың дистанциясы
* орындық столдың астынан 1 см кірмеу керек
* орындық столдың астына 2 см кіріп тұруы керек
* орындық столдың астынан 10 см кіруге болмайды
* орындық столдың астынан 1,5 см кіріп тұруы керек
* орындық столдың астынан 4-8 см кіріп тұруы керек
#754*! Интерлиньяж
*қағаздың сапасы
* шрифт суреті
* шрфитің сапасы
*әріптер арасындағы қашықтық
*сөйлем арасындағы қашықтық
#755*! Оқулықтың салмағын бағалайтын фактор
*апрош
*оқушының жасы
*оқулықтың форматы
*қағаздың қалыңдығы
* оқулықтың беттер саны
#756*! Дифференцияның ара қашықтығының артық болуы алып келеді
*кифозға
*тұрақсыз қалып
*дененің еңкіштенуіне
*дем алудың бұзылуына
*омыртқалардың қисаюы
#757*!Дифференцияның ара қашықтығының кем болуы алып келеді
* тұрақты қалып
* дем алудың бұзылуына
*дененің еңкіштенуіне
* тіреу ауданының азаюы
*көздің кітаптан ара қашықтықтан өзгеруіне
#758*!Мектеп лабораториясында болуы керек құрал жабдықтар
*парта
*3 орынды парта
*4 орынды парта
* бір орынды парта
*екі орынды парта
*екі орынды парта
#759*!Мектепке дейінгі балалардың ойыншығынының салмағы аспауы керек
*100 гр.
*200 гр.
*300 гр.
*400 гр.
*500 гр.
#760*!Мектепте қандай парта, орындықтармен жабдықталған
*6 орындықты
*3- орындықты
*4- орындықты
*5- орындықты
*2- орындықты
#761*!Оқушылардың отыратын жиһаздарының өлшемі таңдалуы неге байланысты
*салмақ
*кеуде клеткаларының өлшемі
*баланың аяқ жағынан өлшеміне
*длины тела сидя отырғандағы денесінің ұзындығы
* отырғандағы денесі мен денесінің ұзындығы
#762*! Мектеп жиһаздарының маркировкасы болуы керек
* әктелген
*штрихталған
*жазумен жазылған
* сандар және бояулар
*санмен аплликацияланған
#763*! Мектеп жиһаздарының бояулар маркировкасы қайда белгіленеді
*орындықтың артына
* партаның астына
*орындықтың астына
* орындық және партаның бетіне
*жиһаздық бүйір жағына, дөңгелек неме тіктөртбұрыш арқылы
#764*! Орындықтық артының дұрыс дистанциясы болуы керек
* артқы және алдыңғы кеудеден 2-3 см
*артқы және алдыңғы кеудеден 5-6 см
* артқы және алдыңғы кеудеден 7-8 см
* артқы және алдыңғы кеудеден 4-5 см
*передн артқы және алдыңғы кеудеден 1-2 см
#765*! Шрифттің негізгі биіктігі өлшенеді
*биіктік сөйлем жолындағы "Р"
* биіктік сөйлем жолындағы "У"
* биіктік сөйлем жолындағы "Д"
* биіктік сөйлем жолындағы "Х"
* биіктік сөйлем жолындағы "Н"
#766*! Партаның 15 градусқа еңістенуі
* жеңіл қалып
*дұрыс дем алу
* Дененің орта ауырлығын дұрыс сақтау
* Парта дифферциясының дұрыс сақталуы
* Көздің аккомодациясының жазу мен оқуда жеңіл болуы
#767*! Киімнің жылы сақтағыштық қасиетін келесідей көрсеткіштермен бағалайды
*гидроскопиялық
*бу өткізгіштік
*матаның антимикробтық қасиеті
*матаның физико-химиялық қасиеті
* Киім ішіндегі кеңістік микроклиматы, СО2 қасиет
#768*! Ауа өткізгіш жақсы қасиеті материал
*жүн
*драп
*мақта
*кендір
*х/б мата
#769*! Гигроскопиялық мата
*газ өткізгізгіштік
*ауа өткізу қасиеті
*терідегі суды сіңіру қасиеті
*матаның су буларын сіңіру қасиеті
* СО2 мен ультракүлгін сәулесін өткізгіш қасиеті
#770*! Ойыншықтарға санитарлық қадағалау басталады
* ойыншық өңдейтін өндірістің бақылануы
* ойыншықтар сақталатын жерді базалық қадағалау
* органолептикалық көрсеткіштерінің сәйкестігін тексеру
* ойыншық сатуды жүзеге асыратын дүкендерді қадағалау
* балалардың ойыншықтарын қолдану, сақтау және өңделуін қадағалау
#771*! Оқулықтың негізгі безендірілу элементы (гарнитура, шрифт, жол ұзындығы) сай болуы керек
*жас ерекшеліктеріне
* жыныстық ерекшеліктеріне
*есту анализаторының қалпына
*көру анализаторының қалпына
*баланың жеке бас ерекшеліктеріне
#772*! Парта мен орындықтың өлшемі сай болу керек
*жасына
*жынысына
*дене массасына
*жас пен дене массасына
* аяғынан өлшегенде 2 см қосу арқылы оқушының бойына
#773*! Сынып тақтасы еденнен ара қашықтығы болуы керек
*50-60 см
*60-70 см
*30-40 см
*80-90 см
*95-100 см
#774*! Ойыншықтарды дайындауда қойылатын талаптар
*құрылысы қиые болу
*иісі 10 баллдан аспауы керек
*ойыншық бетіндегі лакты аз жағу
*ойыншық бетіндегі бояуды аз жағу
* баланың сілекейі мен терісіне тұрақты материалдан болуы керек
#775*! Балалардың ойыншығына қойылатын гигиеналық талаптар
*балаға ұнау керек
*тез бөлшектьенетін
*ұсақ бөлшек болуы керек
*салмағы 5 кг аспау керек
* санитарлық қызметкерлердің рұқсат берген материалынан жасалуы керек
#776*! Оқулық баспасында қолданылатын гарнитура түрі
*газеттік
*фигуралы
* оқулықтық
*әдеттегі жаңа
*журналдық кертіктік
#777*! Мектеп жасына дейінгі мекемелердегі кіші жастағы балалардың ойыншықтарының тазалануы
* 1 айда бір рет
*екі күнде бір рет
* 1 күннен кем емес
* айына кемінде 2 рет
*аптасына 1 реттен кем емес
#778*! Мектеп жасына дейінгі мекемелердегі үлкен жастағы балалардың ойыншықтарының тазалануы
*күніне 1 рет
* 1 айда бір рет
* 1 күннен кем емес
* айына кемінде 2 рет
*аптасына 1 реттен кем емес
#779*! Зерттеу кезінде мектеп оқулықтары мен кішкентай балалардың кітаптарын өлшеуі жүргізіледі
*иллюстрация
*оқулықтың беті
*суреттің өлшемі
*суреттің сай келуі
* шрифттің элементі мен терілуіне
#780*!Киімге қойылатын гигиеналық талаптар
*жеңіл киілетін
*жеңіл шешілетін
*салмагы 30 % аспауы қажет
*қан айналыммен, дем алуға кедергі келтірмеу
*жақсы бактериецидттік қасиетінің болуы
#781*! Матаның ауаға қатысын көрсететін көрсеткіштер
*кеуектілігі
*нәзік, икемді
*су өткізгіштік
*сәуле өткізгіштік
*гигроскопиялық
#782*! Мектеп партасына негізгі сипаттама
* парта бетінің ұзындығы
*орындық пен партаның ені
* партаның еңістену бұрышы
*орындықпен партаның ұзындығы
* отырғыш пен арқаның дистанциясы, дифференция
#783*! Жасөспірімдердің биік өкшелі аяқ-киім киюы алып келеді
*сымбаттылыққа
*омыртқаның қисаюы
*арқаның әдемі болуына
* бұлшық ет жүйесін оқыту
*аяқтық формасының әдеміленуі
#784*! Есту қабілеті нашар оқушы отырғызылуы керек
*бірінші партаның ортаңғы қатарына
* оқушының санына байланысты артқы қатардың шетіне
* бірінші партаның шеткі қатарына, оқушының санына байланысты
* оқушының бойына сай кез келген қатар мен кез келген партаға
* оқушының бойына сәйкес бірінші партаның шеткі қатарына
#785*! Оқу кезіндегі көруге жүктеме түсу байланысты
*оқу шартына
* кітап салмағына
* оқу уақытына
*көру қабілетіне
*иллюстрация санына
#786*!Петитті теру шектеусіз қолданылады
*мазмұны
*сөздік индексі
*өлең сөздерінде
* кітаптың негізгі сөздігі
* кітаптың негізгі сөздігі
#787*! Қағазға баға беру көрсеткіштері жүрзізіледі
* бағасына
* салмағына
* массасына
*жылтырлығына
*беттерінің сапасына
#788*! Аяқ-киім не үшін арналған
*майтабандықты емдеу
*инфекция көзінен қорғайды
*табан байламдарын созылған күйде ұстап қалу
*табан бұлшықеттерін қалыпты жағдайда ұстау
* метеорологиялық шарттардан қолайлы қорғаныс үшін
#789! Іш киімдерге қойылатын талаптар
*электрлену
*ылғал өткізбейтін
*төмен ауа өткізгіш
*қаттылық, тығыздық
*гигроскоптық және ылғалөткізгіш
#790*! Ауаны төмен өткізетін материал
* шыт
* жібек
*х/б мата
*брезент
*полиэстер
#791*! Ойыншық дайындауда қойылатын негізгі талап
*иісі 5 баллдан аспау керек
*иісі 10 баллдан аспау керек
* лакпен бояуға жақсы фиксацияланған
*конструкциясы барлық жастағы балаға сай болуы керек
* ойыншықтың материалы тез жуылып дезинфекциялануы керек
#792*! Оқулықтың басылымына баға беру көрсеткіштері
*жарықтықпен
* қанықтықпен
*жол ұзындығымен
*оқулық беттерінің санына
*басылымның бір қалыптылығымен
#793*!Мектептегі партамен орындықтар жабдықталады
* 3-орынды
* 1-орынды
* 4-орынды
* 2-орынды
* 2-4 орынды
#794*! Мектеп жасына дейінгі балалардың бойына сай әр түрлі топтағы жиһаздардың интервалы
* 5 см
*15 см
*20 см
* 25 см
*10 см
#795*! Ойыншықтың ашық ауада дыбыс шығару деңгейі қанша болу керек
*95Дб
*55 дБ
*60 дБ
*65 дБ
*75 дБ
#796*! 7 жасқа дейіңгі балалардың микроэлектроқозғағыш ойыншықтарының электр күші болу керек
*10 в
*15 в
*18 в
*22 в
*12 в
#797*! Іш киімдерге қойылатын талаптар
*жұмсақ
*электрөткізгіш
*ылғал өткізбейтін
*төмен ылғал өткізгіш
*төмен гигроскоптық
#798*! Ойыншықты дайындауда қойылатын негізгі талап
*иісі 6 баллдан аспау керек
* тер мен сілекейге төзімсіз материал
*ойыншық массасы 3 кг-нан аспау қажет
*құрылысы жасына сай тағайындалуы керек
* жуылу мен дезинфекциялануға төзімсіз материалдан болу керек
#799*!Әріптер арасындағы қашықтық
*петит
*апрош
*итерлиньяж
*шрифт өлшемі
*шрифт суреті
#800*!Оқулықтың қағазына қойылатын талаптар
*жылтыр болу керек
*түссіз жылтыр болу керек
*жақыннан көру коэффициенті 50%
*жақыннан көру коэффициенті 100%
* баспа мәтiні жақсы көрiлуін қамтамасыз етiлуi керек
#801*! Оқулықтың сапасына баға беру анықталады
*жарықтық
*жолдың пішіміне
*жолдың ұзындығына
*баспаның бірқалыптылығы
* реңктiң қарқындылығы
#802*! Интерлиньяж
*терудiң сапасы
*қарiптiң сапасы
*оқулық сыртқы ресiмдеу
*оқулықтың қағазының сапасы
*екi жолдардың арасындағы қашықтық
#803*! Мектеп жасына дейінгі мекемелер қандай орындық парталармен жабдықталады
*3-орынды
*4- орынды
*2- орынды
*1- орынды
*2-4 орынды
#804*! Жасанды және синтетикалық материалдан жасалған көрсеткіштерін анықтайтын мата
*ауа өткізгіш
*ылғал өткізгіш
*капиллярлық
*Физикалық тұрақтылық
*химиялық тұрақтылық
#805*!Оқулықтық дайындалу элементі сай болу керек
*жас ерекшеліктеріне
*жыныс ерекшеліктеріне
*есту қабілетіне байланысты
*көрі қабылетіне байлансыты
*баланың жеке бас ерекшеліктеріне байланысты
#806*!Мектеп оқулықтарына рұқсат берілетін басылым түрі
*газеттік
*офсеттік N 1,2
*типографиялық N 3
*типографиялық N 5 жыне N 6
*типографиялық N 1 және N 2
#807*! Оқу кезіндегі көру қабілетіне түсетін күш байланысты
*режимды бұзу
*кітап өлшеміне
*кітап салмағына
*көру қабілетіне
*иллюстрация санына
#808*! Балалардың оқулығына гигиеналық зерттеу жүргізіледі
*сурет өлшеміне
*иллюстрациясына
*беттер мен өлшеміне
*суреттің қаттылығына
* терілген жолдың пішіміне
#809*! Киімге қойылатын негізгі гигиеналық талап
*тезе кебетін
*заманға сай
*дене салмағынан 10 % аспау керек
*жақсы бактериоцидтік қасиеті болу
*киілу кезінде қиыншылық туғызбайтын
#810*! Матаның ауа өткізуіне байланысты қойылатын гигиеналық талаптар
*икемді
*кеуекті
*жұмсақтық
*гигроскоптық
*сәуле өткізгіш
#811*! Балалардың аяқ киімін шығаруда санитарлық дәрігер жұмысының қорытындысы
*балалардың аяқ киімінің бағасы
*балалардың аяқ киімінің тасымалдануын бақылау
*үлкен аяқ киімге незіге гигиеналық қадағалау
* балалар мекемелеріндегі аяқ киімді қолдануылуын мерзімдік бақылау
*Балалар аяқ киімін шығаратын өндірістің аяқ киіміне ГОСТ пен СанЕмН-ға сай екендігін мерземдік бақылап қадағалау
#812*! Оқулықтың салмағын регламенттейтін фактор
*беттер саны
*интерлиньяж
*оқушының жасы
*қағаздың қаттылығы
*басылымның қанықтығы
#813*! Мектеп жиһаздарында міндетті қаралатын
*парта бетінің ені
*парта бетінің салмағы
*парталардың дұрыс тұруын
*партаның бетінің ұзындығы
*парты мен орындықтың ұзындығы
#814*! Мектеп лабораториясы жабдықталады
*3-орынды
*4- орынды
*6- орынды
*2- орынды
*1-2- орынды
#815*! Мектеп жасына дейінгі балалардың мекемелірндегі столдар
*1-2 орынды
*5-4 орынды
*3-5 орынды
*3-4 орынды
*2-4 орынды
#816*! Балалардың отырғызылуы мынаған байланысты
*кеуде шеңбері
*тұрған кездегі дененің ұзындығы
*отырған кездегі дененің ұзындығы
*баланың аяғынан өлшеген өлшеміне
*отырған кездегі дененің ұзындығы мен салмағы
#817*! Мекстеп жиһаздарының маркировкасы
*әріппен
*цифрлы
*штрихталған
*сурет түрінде
*санмен аппликацияланған
#818*! Мектеп жиһаздарына түспен маркировкаланады
*столдың бетіне
*орындықтың бетіне
*орындықтың артына
*орындықтың астыңғы жағына
* столдың бүйір жағына, дөңгелек және тіктөртбұрыш түрінде маркировкаланады
#819*! Парта қақпағының еңкіштігі 15 градусқа болуы қамтамасыз етеді
*қалыпты дем алу
*еркін дене тұрысы
* дененің ауырлығын дұрыс таралуын
*партаның дұрыс дифферциясын сақтауын
* жазу мен оқуда көздің жеңіл аккомодациясын
#820*! Мектеп парталарының негізгі сипаттамасы
*орындықтың көлбеу бұрышы
*парта мен орындықтардың ені
*үстелдің мен орындықтың биіктігі
*парта мен орындықтардың ұзындықтары
*парта мен үстелдердің бетінің ұзындығы
#821*!Оқулықтың қағазы болуы керек
*мөлдір болу
*жылтыр болу
*тегіс жылтырсыз
*сурет жақсы көрінуі керек
*сөйлем мәтіндері екінші бетінде көрініп тұру керек
#822*! Мектеп жасындағы балалардың жиһаздарының интервалы
*5 см
*10 см
* 20 см
* 25 см
*15 см
#823*! Дифференцияның жоғары болуы әкеледі
* сколиоға
* көрудің нашарлануына
* жиі суық тию ауруларына
* жұмысқа қабілеттің жоғарылауына
* тыныс және кан айналым бұзылысына
#824*! Дифференцияның жеткіліксіздігі алып келеді
* сколиозға
* көрудің нашарлануына
* жиі суық тию ауруларына
* жұмысқа қабілетінің жоғарылауы
* тыныс және қан айналым бұзылысына
#825*! Мектеп жасындағы балалардың жиһаздары неше топтан тұрады
*1
*2
*3
*4
*6
#826*! Балалар киіміне санитарлық бақылау тексереді
* өндіріс құнын бақылау
* материалдың жеткiзушiлерiн таңдау
*тауар өткiзудiң уақытылы болуын тексеру
* Балалар мен жасөспірімдерге ҚР МЗ рұқсат еткен киімдерін өңдеу
* шығарылатын заттың ГОСТ пен нормативтік – техникалық құжаттарға сәйкестігін тексеру
#827*! Балалрдың аяқ-киіміне ескертпелі санитарлық қадағалау жүргізіледі
* аяқ киімнің көтерме бағасын бақылау
* балалардың аяқ киімінің сатылуына кезекті тексеру
* балалардың аяқ киімін сататындарды медициналық тексеру
* балалар мекемесінде аяқ киімді қолданылуына кезекті тексеріс жүрзігу
* балалар аяқ киiмiн жасау үшiн арналған материалдың гигиеналық сараптамасын жүргізу
#828*! Импортталған сертификатсыз келіп түскен ойыншықтарға Госнадзордың міндеті мен қорытындысы
*сатуды шектеу
*экспертиза жасау
* эксплуатацияға рұқсат беру
*жеткізушіге экспертиза жасау міндеттеледі
*ойыншық шығарған жерге ойыешықты кері қайтару
#829*! Ойыншықтардың иіс деңгейі аспауы керек
*бір баллдан
*үш баллдан
*бес баллдан
*екі баллдан
*төрт баллдан
#830*! Ойыншық ойнайтын жердегі ойыншықтың дыбыс деңгейі мынадан аспауы керек
*70 дБА
*60 дБА
*75 дБА
*55 дБА
*65 дБА
#831*! Ашық ауада ойнайтын ойыншықтың дыбыс деңгейі мынадан аспауы керек
*65 дБА
*70 дБА
*60 дБА
*55 дБА
*75 дБА
#832*! Ойнау кезіндегі ойыншықтың импульстік дыбысы мынадан аспауы керек
*65 дБА
*70 дБА
*60 дБА
*55 дБА
*95 дБА
#833*! 10 жасқа дейінгі балалардың оқулығындағы баспа қанша мм болу керек
* 2 мм кем емес
* 1 мм кем емес
* 1,5 мм кем емес
* 0,5 мм кем емес
* 2,3 мм кем емес
#834*! 10 жастан асқан балалардың оқулығындағы баспа қанша мм болу керек
* 2 мм кем емес
* 1 мм кем емес
* 2,3 мм кем емес
* 0,5 мм кем емес
* 1,75 мм кем емес
#835*! 3 жасқа дейінгі балалардың алмалы салмалы бөлшектері қанша мм болуы керек
*25 мм
*28 мм
*30,5 мм
*30,4 мм
*31,7 мм
#836*! Балалардың бесіктері мен кереуеттеріне арналған жіптердің ұзындығы болуы керек
* 200 мм кем емес
* кем емес 250 мм
* 300 мм кем емес
* 150 мм кем емес
* 350 мм кем емес
#837*! 3 жасқа дейінгі балалардың ойыншықтарына арналған жіптердің диаметрі
* 3 мм кем емес
* 4 мм кем емес
* 1 мм кем емес
* 2 мм кем емес
* 1,5 мм кем емес
#838*! Ойыншық қорабында тұтынушыға арналған жас көрсеткішінің жазылуы айтылады
* ерте жас
*кіші мектеп жас
*ясель тобындағы жас
*мектеп жасындағы
*жоғарғы мектеп жас
#839*! 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалардың ойыншық қорабының сыртына жас көрсеткішінің жазылуы айтылады
*ерте жас
*кіші мектеп жас
*мектеп жасындағы
*жоғарғы мектеп жас
*ясель тобындағы жас
#840*! Су сіңіргіштік бұл
* матаның су буларын сіңіру қасиеті, пайызбен алынады
*матаның суды толық және жылдам сіңірмеуі, пайызбен алынады
*матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
*матаның тері бетіндегі майларды өзіне сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
#841*! Гидрофильділік бұл
* матаның су буларын сіңіру қасиеті, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңірмеуі, пайызбен алынады
* матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
* матаның тері бетіндегі майларды өзіне сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
#842*! Гидрофобтық бұл
* матаның су буларын сіңіру қасиеті, пайызбен алынады
* матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
* матаның тері бетіндегі майларды өзіне сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңірмеуі, пайызбен алынады (гидрофильділікке қарама-қайшы)
#843*! Липофильділік бұл
* матаның су буларын сіңіру қасиеті, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңірмеуі, пайызбен алынады
* матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
* матаның тері бетіндегі майларды өзіне сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
#844*! Гигроскопиялылық бұл
* матаның су буларын сіңіру қасиеті, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңірмеуі, пайызбен алынады
* матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
* матаның тері бетіндегі майларды өзіне сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
#845*! Жылу өткізгіштік
*матаның жылуды сақтау қасиетін сипаттайды
* матаның суды толық және жылдам сіңірмеуі, пайызбен алынады
* матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады
* матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
* матаның тері бетіндегі майларды өзіне сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады
#846*!Дифференция
* вертикаль бойынша орындықтан еденге дейінгі қашықтық
* вертикаль бойынша үстелдің артқы бөлігінен еденге дейінгі қашықтық
* вертикаль бойынша үстелдің артқы бөлігінен орындыққа дейінгі қашықтық
* горизонталь бойынша үстелдің артқы бөлігінен орындықтың арқасына дейінгі қашықтық
* горизонталь бойынша үстелдің артқы бөлігі мен орындықтың алдыңғы бөлігі арасындағы қашықтық.
#847*!Орындықтың арақашықтығы
* вертикаль бойынша орындықтан еденге дейінгі қашықтық.
*вертикаль бойынша үстелдің артқы бөлігінен еденге дейінгі қашықтық
* вертикаль бойынша үстелдің артқы бөлігінен орындыққа дейінгі қашықтық
* горизонталь бойынша үстелдің артқы бөлігінен орындықтың арқасына дейінгі қашықтық
* горизонталь бойынша үстелдің артқы бөлігі мен орындықтың алдыңғы бөлігі арасындағы қашықтық.
#848*!Интерлиньяж
*қатар ұзындығы
* жиынтық сызықтарының үлгісі
*қатарлар арасындағы қашықтық
*сөздер мен әріптер арасындағы қашықтық
* типографиялық пунктерде көрсетілген литер алаңының биіктігі
#849*!Кегль
* қатар ұзындығы
* жиынтық сызықтарының үлгісі
* қатарлар арасындағы қашықтық
* сөздер мен әріптер арасындағы қашықтық
* типографиялық пунктерде көрсетілген литер алаңының биіктігі
#850*!Пункт
* қатар ұзындығы
* қатарлар арасындағы қашықтық
* сөздер мен әріптер арасындағы қашықтық
*0,376 мм тең типографиялық өлшеу жүйесіндегі ұзындық бірлігі
* типографиялық пунктерде көрсетілген литер алаңының биіктігі
#851*! Сөздер мен әріптер арасындағы қашықтық
*кегль
*пункт
*апрош
*гарнитура
*интерлиньяж
#852*! Қатарлар арасындағы қашықтық
*пункт
*кегль
*апрош
*гарнитура
*интерлиньяж
#853*!Типографиялық пунктерде көрсетілген литер алаңының биіктігі
*пункт
*кегль
*апрош
*гарнитура
*интерлиньяж
#854*!Плантограмма бағалануы
* қорытынды саусақ ізіне жүргізіген үш сызықты жағдай негізіне ала отырып жасалады
* қорытынды саусақ ізіне жүргізіген бес сызықты жағдай негізіне ала отырып жасалады
* қорытынды саусақ ізіне жүргізіген екі сызықты жағдай негізіне ала отырып жасалады
* қорытынды саусақ ізіне жүргізіген бірсызықты жағдай негізіне ала отырып жасалады
* қорытынды саусақ ізіне жүргізіген төрт сызықты жағдай негізіне ала отырып жасалады
#855*! Плантография әдісімен плоскостопияны бағалау кезіндегі қалыпты табан
*егер бірінші контур сызығы табан ішінде орналасса
* Егер екі сызық та табан ізінің контурының ішінде орналасса
*егер табан ізінің контуры орталық бөлігінде сызықты жапса
*Егер табан ізінің контуры бүйір бөлігінде сызықты жаппайды
* Егер табан ізінің контуры орталық бөлігінде сызықты жаппаса
#856*! Плантография әдісімен плоскостопияны бағалау кезіндегі май табан
* егер бірінші контур сызығы табан ішінде орналасса
* Егер екі сызық та табан ізінің контурының ішінде орналасса
*егер табан ізінің контуры орталық бөлігінде сызықты жапса
*Егер табан ізінің контуры бүйір бөлігінде сызықты жаппайды
*Егер табан ізінің контуры орталық бөлігінде сызықты жаппаса
#857*! Плантография әдісімен плоскостопияны бағалау кезіндегі жалпақ табан
* егер бірінші контур сызығы табан ішінде орналасса
*Егер екі сызық та табан ізінің контурының ішінде орналасса
*егер табан ізінің контуры орталық бөлігінде сызықты жапса
*Егер табан ізінің контуры бүйір бөлігінде сызықты жаппайды
*Егер табан ізінің контуры орталық бөлігінде сызықты жаппаса
#858*!МДМ – де үстелдерді орналастыру кезінде келесі талаптарды орындалуы тиіс
* екі адамдық орындар, кем дегенде төрт қатар
*қабырғалық тақта өлшемі 1,5—3 м-ден кем емес
* жарық түсетін қабырғамен бірінші қатардағы үстелдердің қашықтығы 3 метр
* төрт адамдық үстелдер кем дегенде үш қатарда орналасады
* үстелдер жарық түсетін жақтан міндетті түрде сол жақ бөліктен жарықтандыру бойынша орналастырылады
#858*!МДМ – де оқу үшін үстелдердің орналасуына қойылатын гигиеналық талаптар
* қабырғалық тақтаның мөлшері 3—5 м кем емес
*тақтаға дейінгі бірінші үстелдердің қашықтығы 5—7,5 м
*қабырғалық тақтаның төменгі бөлігінің биіктігі 1 —3 м
*үстел қатарларының арасындағы қашықтық 0,5 м
*жарық түсетін қабырғадан бірінші қатардағы үстелдердің қашықтығы 2 м
#858*! Үш жасқа дейінгі балаларға қолдануға тыйым салынады
*қағаз
*резиңкелік
*ағаш
*пласмасса
* жұмсақ өнімдер
#859*!Для детей до трехлетнего возраста и для изоляторов запрещается использовать Үш жасқа дейінгі балалар мен изолятордағыларға қолдануға тыйым салынады
*картон
*резиңке
*ағаш
*пласмассалық
жұмсақ және түкті пенолатекстен
#860*!Бір жасқа дейінгі балаларға едеуір гигиеналық болып табылатың ойыншықтар
*жұмсақ
*шыны
*фарфорлы
*пластмасса мен резіңкелік
*түкті пенолатекстен
#861*! 6 дан 10 жасқа дейінгі балалардың ойыншық қорабының сыртына жас көрсеткіштерінің жазылуы айтылады
*ерте жас
*мектеп жастағы
*кіші мектеп жас
*ясель тобындағы жас
*жоғарғы мектеп жас
#862*! 10 нан 14 жасқа дейінгі балалардың ойыншық қорабының сыртына жас көрсеткіштерінің жазылуы айтылады
*ерте жас
* кіші мектеп жас
* мектеп жастағы
* ясель тобындағы жас
*ортаңғы мектеп жас
#863*! Өндірілетін және таратылатын ойыншықтардың санитарлық нормаға сай келмейтіні анықталса сатуға
*таратылады
*рұқсат беріледі
* рұқсат берілмейді
*барлық жауап дұрыс
*ішінара жол беріледі
#864*! Егер иістің интенсивтілігі 1 баллга жетсе
*иіс әлсіз
*иіс күшті
*иіс сезілмейді
*иіс өте әлсіз
*иіс өте күшті
#865*! Егер иістің интенсивтілігі 2 баллга жетсе
*иіс әлсіз
*иіс күшті
*иіс өте әлсіз
*иіс сезілмейді
*иіс өте күшті
#866*! Егер иістің интенсивтілігі 3 баллга жетсе
* иіс әлсіз
* иіс өте әлсіз
* иіс сезілмейді
*иіс күшті сезіледі
*иіс жақсы сезіледі
#867*! Егер иістің интенсивтілігі 4 баллга жетсе
* иіс әлсіз
* иіс өте әлсіз
* иіс сезілмейді
*иіс күшті сезіледі
*иіс жақсы сезіледі
#868*! Жасанды климаттың әсерінен киімге арналған температура болуы керек
*28◦-34◦
*30◦-36◦
*24◦-28◦
*28◦-32◦
*22◦-34◦
#869*! Матаның қалыңдығы немен өлшенеді
*метрмен
*граммен
*микрометрмен
*килограммен
*миллиметрмен
#870*! Матаның массасы немен өлшенеді
*метрмен
*граммен
*килограммен
*миллиметрмен
*микрометрмен
#871*! Гусариктерге арналған аяқ киімнің өлшемі
*85 мм -115 мм
*90 мм -120 мм
*95 мм -125 мм
*100 мм -130 мм
*105 мм -135 мм
#872*! Гусариктерге арналған аяқ киімнің өлшемі
*85 мм -115 мм
*90 мм -120 мм
*95 мм -125 мм
*100 мм -130 мм
*105 мм -135 мм
#873*! Мектеп жасына дейінгі үлкен балалардың аяқ өлшемі
*110 мм -145 мм
*115 мм -150 мм
*125 мм -160 мм
*130 мм -165 мм
*120 мм -155 мм
#874*! Мектеп жасына дейінгі кішкентай балалардың аяқ өлшемі
*140 мм -180 мм
*150 мм -190 мм
*170 мм -210 мм
*180 мм -220 мм
*160 мм -200 мм
#875*! Мектеп жасындағы ұлдардың аяқ өлшемі
*205 мм -240 мм
*210 мм -245 мм
*215 мм -250 мм
*220 мм -255 мм
*225 мм -260 мм
#876*! Кожадан жасалған гусариктердің аяқ киім өкшесінің жуандығы
*2,5 мм -3,0 мм
*2,7 мм -3,2 мм
*2,8 мм -3,3 мм
*2,9 мм -3,4 мм
*2,6 мм -3,1 мм
#877*! Мектеп жасына дейінгі кішкентай балалардың кожадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*3,5 мм-4,0
*3,1 мм-3,6 мм
*3,2 мм-3,7 мм
*3,3 мм-3,8 мм
*3,4 мм-3,9 мм
#878*! Мектеп жасына дейінгі балалардың кожадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
3,7 мм-4,2 мм
*3,8 мм-4,3 мм
*3,5 мм-4,0 мм
*3,6 мм-4,1 мм
*3,9 мм-4,4 мм
#879*! Мектеп жасындағы балалардың тығыздалған резинадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*4,1 мм-4,6 мм
*4,2 мм-4,7 мм
*4,3 мм-4,8 мм
*4,4 мм-4,9 мм
*4,5 мм-5,0 мм
#880*! Мектеп жасындағы балалардың кожадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*4,1 мм-4,6 мм
*4,2 мм-4,7 мм
*4,3 мм-4,8 мм
*4,4 мм-4,9 мм
*4,0 мм-4,5 мм
#881*! Мектеп жасына дейінгі балалардың тығыздалған резинадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*4,4 мм-4,9 мм
*4,3 мм-4,8 мм
*4,6 мм-5,1 мм
*4,7 мм -5,2 мм
*4,5 мм-5,0 мм
#882*! Гусариктерге арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*50-55
*55-60
*60-65
*70-75
*65-70
#883*! Гусариктерге арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*50-55
*55-60
*60-65
*70-75
*65-70
#884*!Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*70-80
*75-85
*80-90
*90-100
*95-105
#885*!Мектептегі балаларға арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*100
*105
*110
*115
*120
#886*! Мектеп жасына дейінгі балалардың тығыздалған резинадан жасалғанбөлмелік және спортқа арналғанаяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*100
*110
*120
*130
*140
#887*!Балалар аяқ киімін шығаруда қолдануға болады
*полимерлік материалдар
*табиғи материалдар
* СанЕжН-да рұқсат етілген химиялық талшықтар
* СанЕжН ұсынылатын химиялық талшықтар қосылған табиғи материалдар
* СанЕжН ұсынылатын химиялық талшықтар қосылған табиғи материалдар немесе полмерлік материалдар
#888*!Ойыншықтың беткі бөлігінде:
* қылтанақтар, жарықшақтар, фишкалар рұқсат етілмейді
* аз ғана мөлшерде қылтанақтар, жарықшақтар рұқсат етіледі
*аса маңызды қылтанақтар, жарықшақтар, фишкалар рұқсат етілмейді
* жарықшақтар рұқсат етілмейді, қылтанақтардың аз мөлшері рұқсат етіледі
*фишкалар рұқсат етілмейді, аз мөлшерде жарықшақтар мен қылтанақтар рұқсат етіледі
#889*! Шатырлауға арналған толтырғыштардың диаметрі болуы тиіс
*3 мм-3,5 мм
*4 мм-4,5 мм
*5 мм
*5,5 мм-6,0 мм
*6,0 мм-6,5 мм
#890*!Балалар ойыншығының интенсивті иісі қалыпты жағдайда аспауы керек
*1 балл
*1,2 балл
*1,4 балл
*1,6 балл
*1,8 балл
#891*! Қандай уақыт аралығында ойыншықтың сыртқы көрінісі ойыншықты t◦ 37◦C –та механикалық өңдеусіз нейтральды сабынмен жуғанда өзгермеуі тиіс
*5 мин
*2,5 мин
*3 мин
*3,5 мин
*4,0 мин
#892*!Сандық және әріптік белгілер болуы керек
*жасыл түсті
*қызыл түсті
*қара түсті
*ашық көк түсті
*қара көк түсті
#893*! 10 жасқа дейінгі балаларды оқытуға арналған үстелдік-баспа ойындарындағы әріптердің биіктігі
*2 мм
*2,3 мм
*1,3 мм
*1,5 мм
*1,8 мм
#894*! Ойыншықтың жекелеген бөлшектеріне қандай күш салғанда үзіліп кетпеуі үшін бекітпе беріктігіне қойылатын талаптар
*5 кг
*8 кг
*10 кг
*13 кг
*15 кг
#895*Санитарлық нормаға сай емес ойыншықтар
*жойылады
*рұқсат берілмейді
* салынып қойылады
*қайтадан өңделеді
*өңдірісті жабады
#896*!Мөлшері бойынша 3 мм-ге тең немесе одан кіші орауыштар болады
*сөмкенің жанында
* сөмкенің төменгі бөлігінде
*сөмкенің жоғарғы бөлігінде
*сөмкенің сыртқы жағында
*сөмкенің ішкі бөлігінде
#897*!3 жасқа дейінгі балаларға арналған шашылып құрастырылатын ойыншықтың диаметрі болу керек
*23 мм
*25 мм
*27 мм
*30 мм
*32мм
#898*! Ойыншықтар гигиеналық талаптарға сай болуы тиіс
*қауіптілік индексі
*биологиялық индексі
*радиологиялық индексіне
*по органолептическим требованиям и индексу токсичности органолептикалық талаптары мен улылық индексіне
*санитарлық-химиялық көрсеткіштер мен улылық индексі бойынша
#899*! Балалардың еріндерімен жанасатын және шатырлауға арналған музыкалық ойыншықтардың бөлшектері жасалуы тиіс
*шыныдан
*полимерлік материалдардан
*табиғи материалдардан
* ойыншықтар өндірісі үшін жарамды материалдар
* ылғалды сіңірмейтін, оңай дезинфицирленетін материалдардан
#900*1 0 жастан асқан балалардың оқуы үшін арналған үстелдік-баспа ойындарындағы әріптердің биіктігі
*1,5
*1,55
*1,6
*1,65
*1,75
#901*!Ойын бөлмесіндегі ойыншықтардың даусы аспауы керек
*40-50 децибел
*50-60 децибел
*70-80 децибел
*80-90 децибел
*60-70 децибел
#902Дала аланыңда ойнайтын ойыншықтардың даусы аспауы керек
*75 децибел
*80 децибел
*85 децибел
*90 децибел
*95 децибел
#903*! Децибель бойынша ойын кезінде қолданылатын (бірреттік атыс) импульсивті шу шығаратын ойыншықтардың дыбыс дәрежесі аспауы тиі
*90
*95
*100
*105
*110
#904*! Балалардың морфофункциональдық ерекшеліктеріне байланысты танымдық және интеллектуальдылық қабілеттері бойынша ойындар мен ойыншықтар бөлінеді
*6 топқа
*7 топқа
*3 топқа
*4 топқа
*5 топқа
#905*! Қай жасында балалар ұжымдық ойындарға арналған ойыншықтарды белесене қолданатын нағыз рөлдік ойындарға өтеді?
*ерте кезінде
*балабақшада
*мектепке дейінгі
*орта мектепте
*бастауыш кезінде
#906* Оқу үшін оңтайлы жағдай көрсеткіші болып табылатын бұрыш нормасы
*60
*90
*45
*180
*350
#907*!Киімдегі жасанды климат температурасы
*28◦-34◦
*30◦-36◦
*24◦-28◦
*28◦-32◦
*22◦-34◦
#908*!Матаның қалыңдығы немен өлшенеді
*метр
*грамм
*килограмм
*микрометр
*миллиметр
#909*!Матаның салмағы немен өлшенеді
*метр
*грамм
*килограмм
*микрометр
*миллиметр
#910*! Гусариктерге арналған аяқ киімнің өлшемі
*85 мм -115 мм
*90 мм -120 мм
*95 мм -125 мм
*100 мм -130 мм
*105 мм -135 мм
#911*! Мектеп жасына дейінгі үлкен балалардың аяқ өлшемі
*110 мм -145 мм
*115 мм -150 мм
*125 мм -160 мм
*130 мм -165 мм
*120 мм -155 мм
#912*! Мектеп жасына дейінгі кішкентай балалрдың аяқ өлшемі
*140 мм -180 мм
*150 мм -190 мм
*170 мм -210 мм
*180 мм -220 мм
*160 мм -200 мм
#913*! Мектеп жасындағы қыздардың аяқ өлшемі
*205 мм-240 мм
*200 мм -235 мм
*210 мм -245 мм
*220 мм -255 мм
*215 мм -250 мм
#914*! Мектеп жасындағы ұлдардың аяқ өлшемі
*205 мм -240 мм
*210 мм -245 мм
*215 мм -250 мм
*220 мм -255 мм
*225 мм -260 мм
#915*! Кожадан жасалған гусариктердің аяқ киім өкшесінің жуандығы
*2,5 мм -3,0 мм
*2,7 мм -3,2 мм
*2,8 мм -3,3 мм
*2,9 мм -3,4 мм
*2,6 мм -3,1 мм
#916*! Мектеп жасына дейінгі кішкентай балалардың кожадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*3,5 мм-4,0
*3,1 мм-3,6 мм
*3,2 мм-3,7 мм
*3,3 мм-3,8 мм
*3,4 мм-3,9 мм
#917*! Мектеп жасына дейінгі балалардың кожадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
3,7 мм-4,2 мм
*3,8 мм-4,3 мм
*3,5 мм-4,0 мм
*3,6 мм-4,1 мм
*3,9 мм-4,4 мм
#918*! Мектеп жасындағы балалардың тығыздалған резинадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*4,1 мм-4,6 мм
*4,2 мм-4,7 мм
*4,3 мм-4,8 мм
*4,4 мм-4,9 мм
*4,5 мм-5,0 мм
#919*! Мектеп жасындағы балалардың кожадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*4,1 мм-4,6 мм
*4,2 мм-4,7 мм
*4,3 мм-4,8 мм
*4,4 мм-4,9 мм
*4,0 мм-4,5 мм
#920*! Мектеп жасына дейінгі балалардың тығыздалған резинадан жасалған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*4,4 мм-4,9 мм
*4,3 мм-4,8 мм
*4,6 мм-5,1 мм
*4,7 мм -5,2 мм
*4,5 мм-5,0 мм
#921*! Гусариктерге арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*50-55
*55-60
*60-65
*70-75
*65-70
#922*! Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*70-80
*75-85
*80-90
*90-100
*95-105
#923*! Мектептегі балаларға арналған кожадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшісінің салмағы
*100
*105
*110
*115
*120
#924*! Мектеп жасына дейінгі балалардың тығыздалған резинадан жасалған бөлмелік және спортқа арналған аяқ киім өкшесінің қалыңдығы
*100
*110
*120
*130
*140
#925*! Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде жиһазды бақылау мыналарды қамтиды, біреуін қоспағанда,
*жиһаздың эстетикалық сипаттамаларының бағалануы
* оқу мекемелерінде жиһаздардың орналасуын бағалау
* осы жиһазды пайдалану кезінде дене жағдайын бағалау
*оқу-тәрбие және еңбек процессі сипатына жиһаздың сәйкестігін анықтау
*анықтау жиһаздардың негізгі өлшемдерінің сәйкестігін және олардың бой көрсеткіштеріне сәйкестігін анықтау
#926*!Мектеп жиһаздарының жиынының нөмерін анықтау үшін өткізуге міндетті болып табылатын негізгі өлшемдер
*орындықтар биіктігі және арқа дистанциясы
* арқасының дистанциясы және орындықтың дистанциясы
* үстелдің артқы жиегінің еденнен биіктігі және отыру тереңдігі
* еденнен отырғыштың биіктігі және үстелдің артқы шеттері жиегінің биіктігі
* еденнен үстелдің артқы шеті жиегінің биіктігі және орындықтың дистанциясы
#927*!Мектеп жиһаздары белгіленеді
*отыратындардың аты-жөнімен
*отыратындардың инициалымен
*жеке суреттермен
* шеңбер немесе горизонталь сызық түрінде
* үшбұрыш немесе вертикаль сызық түрінде
#928*!Сынып тақтасының бетінің қолайлы түсі болу керек
*ақ
*қара
*ашық жасыл
*ашық қоңыр
*қара жасыл немесе қара қоңыр
#929*! Сыныпта оқитындарды отырғызу кезінде келесі факторлар ескеріледі:
* оқу үлгерімі, оқушының ынтасы, көру мүшесінің жағдайы
* оқушы бойының ұзындығы, көру және есту мүшесінің жағдайы, оқу үлгерімі
* оқушы бойының ұзындығы, жұқпалы ауруларға бейімділігі, оқушының ынтасы, оқу үлгерімі
* оқушы бойының ұзындығы, көру және есту мүшесінің жағдайы, жұқпалы ауруларға бейімділігі,
* оқушы бойының ұзындығы, көру және есту мүшесінің аурулары, жұқпалы ауруларға бейімділігі, оқушының ынтасы, оқу үлгерімі
#930*!Кона пластинкасы арқылы нені өлшейді
*апрош
*интерлиньяж
*жол ұзындығын
*шрифт өлшемі
*набор тығыздығы
#931*!Оқу үрдісін зерттеу әдісі(көздің қозғалысы)
* регрессия шкаласы
*дәлелдеу үлгілері
*электроокулография
*хронорефлексометрия
*определение критической частоты слияния световых мельканий
#932*!Суды ауадан су булары түрінде адсорбциялайтын тіндердің қабілеті бұл-
* су сыйымдылығы
* гигроскопиялығы
* газ сорғыштығы
* капиллярлық құрамы
* ауа өткізгіштігі
#933*! Адам терісінен бу шығарғыштарды сіңіріп алу қабілеті
* су сыйымдылығы
*гигроскопиялығы
* газ сорғыштығы
* капиллярлық құрамы
*ауа өткізгіштігі
#934*! Сумен араластыру кезінде оны өзінің тіндерінде ұстап қалатын ұлпалардың құрамы
* су сыйымдылығы
* гигроскопиялығы
* газ сорғыштығы
* капиллярлық құрамы
* ауа өткізгіштігі
#935*!Ауа өткізудегі тіндердің қабілеті
*су сыйымдылығы
*гигроскопиялығы
*газ сорғыштығы
*капиллярлық құрамы
*ауа өткізгіштігі
#935!Мектеп жиҺаздары неге байланысты топқа бөлінеді
*балалар жынысы
*балалар жасы
*баланың бой ұзындығы
*тұрмыс жағдай
*баланың денсаулық жағдайы
#936*! Оқушылардың сыныпта дұрыс отырғызылуы анықталады
*балалар жынсы
*балалар жасы
*балалардың бойының ұзындығы
*әлеуметтік жағдайы
* оқушылардың бойының ұзындығы, көру және есту мүшелерінің аурулары
#937*!Оқушылардың сабақтарының ұйымдастырылуын зерттеудің негізгі әдісі
* сабақтың хронометражы
* сабақтан кейін білімнің игерілуін зерттеу
* көзбен қарау-моторлы реакциясының латентті мерзімін зерттеу
* САН тестінің көмегімен субъективті жағдайын зерттеу
* корректурлы сынамалардың көмегімен ақыл-ой жұмыс қабілетін зерттеу
#938*! Мектепте жүйелі оқытудың дайындығын анықтау жүргізіледі
* мектепке түсуге дейінгі бір жылда бір рер
* мектепке түсуге дейінгі екі жылда бір рет
* мектепке түсер алдында тікелей бір рет
*екі рет – мектепке түсер алдында бір жыл ішінде және мектепке түсер алдында тікелей
*екі рет - мектепке түсер алдында екі жыл ішінде және мектепке түсер алдында тікелей
#939*! Балалар дағдысына арналған сабақтарға эпидемиологиялық қорытынды беріледі
*МДМ жетекшілері
*өнеркәсіп жетекшілері
*стандартизация мекемелерімен
*балалар мен жасөспірімдерге арналған мекеме
* тұтынушыларды бақылау органдарының территориалдық мамандарымен
#940*!Балалар мен жасөспірімдерде антропометриялық зерттеулерінде диаметрді өлшеу үшін қолданылады
*калипер
*ростомер
*антропометр
*сырғымалы циркуль
*қалың қабатты циркуль
#941*!Оқу мекемелерінде сыртқы қабырға мен бірінші қатарға дейінгі төртбұрышты қарапайым конфигурация
* 1,0 – 1,7 м кем емес
* 2,0 – 2,5 м кем емес
* 2,5 – 3,0 м кем емес
* 1,5 – 2,7 м кем емес
* 0,6 – 0,7 м кем емес
#942*!Оқу мекемелерінде ішкі қабырға мен үшінші қатарға дейінгі төртбұрышты қарапайым конфигурация
*0,5 м
*0,2 м
*0,7 м
*1,5 м
*1,0 м
#943*!Оқу мекемелерінде артқы қабырға мен соңғы қатардағы парталарға дейінгі төртбұрышты қарапайым конфигурация
*2,5 – 2.8 м
*0,5 – 0,75 м
*1,5 – 1,65 м
*0,2 – 0,80 м
*0,5 – 0,65 м
#944*! Оқу мекемелерінде сынып тақтасынан мен бірінші партаға дейінгі төртбұрышты қарапайым конфигурация
* 2 м кем емес
* 1 м кем емес
* 3 м кем емес
* 5 м кем емес
* 4 м кем емес
#945*! Оқу мекемелерінде қатарлар арасындағы төртбұрышты конфигурация
*0,6 – 0,7м
*0,2 – 0,3 м
*0,4 – 0,7 м
*0,5 – 0,2 м
*1,0 – 0,7 м
#946*!А тобының жиҺаздары болу керек
*130 см дейін
* 130 ден 144 см дейін
*145 ден 159 см дейін
*160 ден 174 см дейін
*175 см жоғары
#947*!Б тобының жиҺаздары болу керек
*130 см дейін
* 130 ден 144 см дейін
*145 ден 159 см дейін
*160 ден 174 см дейін
*175 см жоғары

#948*! Орындықтық нөлдік ара қашықтығы кезінде
* орындықтың шеті үстелдің шетінен 60 см
* орындық пен үстелдің арасындағы қашықтық 10 см
* орындық үстелдің шетіне 3-5 см –ге кіріп тұрады
* орындықтың шеті үстелдің шетінен бірнеше сантиметр қашықтықта
* үстел партасының шеті мен орындықтың шеті вертикаль бойынша бір қатарда орналасқан
#949*!Г тобының жиҺаздары болу керек
*130 см дейін
* 130 ден 144 см дейін
*145 ден 159 см дейін
*160 ден 174 см дейін
*175 см жоғары
#950*!Д тобының жиҺаздары болу керек
*130 см дейін
* 130 ден 144 см дейін
*145 ден 159 см дейін
*160 ден 174 см дейін
*175 см жоғары
#950*! *!Оқу бөлмелерінде ТЖК парталардың жұмыс бетінде терезеден барынша алыстағы нүктесінен үй-жайларда болуы тиіс
*5% кем
*2,5% кем
*1,5% кем
*10% кем емес
*1,5% кем емес
#945*! Екі жақты бүйірлік табиғи жарықтандыру кезінде ТЖК көрсеткіші орта қатарларда көрініс табады және шамасы 1,5% болуы тиіс.
*5% кем
*2,5% кем
*1,5% кем
*10% кем емес
*1,5% кем емес
#946*!Жарық коэффициенті
* 1:2 кем
* 1:10 кем
*1:1 кем емес
*1:8 кем емес
*1:6 кем емес
#947*! Оқу мекемелерінде инсоляциясының ұзақтылығы шамамен солтүстік аймақта үздіксіз болуы тиіс
*1,0
*3,0
*2,0 сағ
*1,5 сағ
*2,5 сағ
#948*!Оқу бөлмелерінді инсоляцияның ұзақтығы шамамен орталық аймақта үздіксіз болуы тиіс
*1,0
*3,0
*1,5 сағ
*2,5 сағ
*2,0 сағ
#949 *!Оқу бөлмелерінді инсоляцияның ұзақтығы шамамен оңтүстік аймақта үздіксіз болуы тиіс
*1,0
*3,0
*2,5 сағ
*2,0 сағ
*1,5 сағ
#950*! Төбелерді сырлауға келесі түсті қолдануға рұқсат етіледі
*ақ
*ал қызыл
*жасыл
*ақшыл
*сарының ашық реңі
#951*! Оқу мекемелерінің қабырғасын сырлауға рұқсат етілетін түс
*қара
*қызыл
*қою көк
*қою жасыл
* сары, ақшыл, жасыл түстердің ашық реңі
#952*!Оқу мекемелерінің жиһаздарына келесі бояу түстерін қолдануға ұсынылады
*қара
*қызыл
*қою көк
* қою жасыл
*сары, ақшыл
*табиғи ағаш түсі немесе ашық жасыл
#953*! Сынып тақталарына келесі түсті қолдану ұсынылады
* қара
* қызыл
* қою көк
* қою жасыл
* табиғи ағаш түсі
#954*!Терезе жақтауларына қолдануға ұсынылатын түс
*ақ
қара
* қызыл
* қою көк
* қою жасыл
#955*! Оңтайлы кездегі орындықтың арақашықтығы
* орындықтың шеті үстелдің шетінен 30 см қашықтықта
* үстел мен орындықтың шеттері арасындағы қашықтық 120 см
* орындық үстелдің шетінен 3-5 см-ге кіріп тұрады
* орындықтың шеті үстелдің шетінен бірнеше сантиметр қашықтықта
* үстелдің шеткі бөлігі мен орындықтың шеті бір сызықтың бойында орналасқан.
#956*!Бастауыш сынып оқушыларының қаламсаптарының диаметрі болуы керек
*7—8 мм
*9—10 мм
*8—10 мм
*6—12 мм
*12—18 мм
#957*!Бастауыш сыныптарда оқитындарға ұснылатын қаламсаптың диаметрі
*бірінші партадан оқу тақтасына дейін –200-350 см кем емес
* бірінші партадан оқу тақтасына дейін –420-500 см кем емес
* бірінші партадан оқу тақтасына дейін –240-270 см кем емес
* бірінші партадан оқу тақтасына дейін – шамамен 300-270 см
* бірінші партадан оқу тақтасына дейін -шамамен 240-400 см
#958*! Бойлары 145-тен 159-ға дейінгі мектеп оқушылары В тобының жиһазына отырулары тиіс (көкшіл түсті)
* А тобының жиһазы
* Б тобының жиһазы
* Г тобының жиһазы
* Д тобының жиһазы* В тобының жиһазы
#959*!При отрицательной дистанция сиденья
*край скамьи отстоит от края стола на 40 см
*растояние между краем стола и скамьи 90 см
*сиденье заходит на 3—5 см за край крышки парты
*край скамьи отстоит от края стола на несколько сантиметров
*край стола парты и край сиденья парты расположены на одной линии по вертикали
#960*! Балалық жастағы табанға тән сипаттама
* табан сүйегінің серпімділігі
* саусақ аймағының біршама ені
* табан қаңқасының аяқталмаған сүйектелуі
* 1-5 плюснефалангты буын аймағындағы біршама үлкен аумақ
*ересектердің табандарымен салыстырғандағы табанның артқы бөлігіне қатыстылығы
#961*!Мектеп жиһазы осыған байланысты бөлінеді
*балалар жынысына
*балалар жасына
*балалар бойының ұзындығына
*балалардың ұлтына
*балалардың денсаулық жағдайына
#962*! Мектеп жасындағы балаларға арналған оқу мекемелеріндегі үстелдер мен орындықтар белгіленеді
*оқушылардың фамилиясы
*реттік нөмерлермен
*жеке суреттермен
*түрлі түсті дақтар және сызықтармен
*оқушылардың жеке параметрлерімен
#963*!Мектеп жиһазы жиынының нөмерін анықтау үшін міндетті түрде өткізілуі тиіс негізгі өлшемдер
*орындықтың биіктігі мен аирқасының арақашықтығы
*арқасы мен орындықтың арақашықтығы
*еденнен үстелдің артқы бөлігінің биіктігі мен орындықтың тереңдігі
*орындықтың биіктігі мен еденнен үстелдің артқы бөлігінің биіктігі
* еденнен үстелдің артқы бөлігінің биіктігі мен орындықтардың арақашықтығы
#964*!Кона пластикасын қолданады
*әріп биіктігі
*әріп өлшемі
*жолдың ұзындығы
*жолдың қалыңдығы
*набордың тығыздығы
#964*! Аяқ киімнің тарлылығы неге алып келеді
*табан деформациясы
* табан жиынтығын жақсарту
* тар табанды қалыптастыру
* лимфа айналымын жақсарту
* голен табанның қозғалысын шектеу
#964*!Балалар киімін дайындайтын талшықтар алынады
*синтетикалық, ағаштық
*табиғи, целлюлоздық
*табиғи, пластмассалық
*жасанды, металлдық
*табиғи, синтетикалық, жасанды
#965*! Мектеп партасының сипаттамасы
*апрош
*дифференция
* үстел мен орындықтың көлбеу бұрышы
* орындықтар ені, орындықтар биіктігі
* үстелдің бетінің ұзындығы, мен үстел биіктігі
#966*!Мектеп партасының сипаттамасы
*орындықтың биіктігі
*орындықтардың ара қашықтығы
*интерлиньяж, гарнитура
* үстел мен орындықтың көлбеу бұрышы
* үстелдің бетінің ұзындығы, мен үстел биіктігі
#967*! Мектеп алды және кіші мектеп жасындағы балаларға ұсынылмайды
*дөңгелек қара қалам
*граненды қара қалам
*орташа қаттылықтағы қара қалам
* өзекті автоматты түрде беретін қара қалам
* өзекті автоматты түрде бермейтін қара қалам
#968*!Матаның кеуектілігі анықталады
*граммен
*пайызбен
*миллиметрде
*кубтық дециметрде
*осы материалдың жалпы көлеміне кеуектер көлемінің қатынасы
#969*! Матаның ауа өткізгіштігі сипатталады
*граммен
*пайызбен
*сантиметрмен
*миллиметрмен
*кубтық дециметрде
#970*!Матаның ылғал сіңірімділігі анықталады
*граммда
*пайызбен
*сантиметрмен
*килограммен
*кубтық дециметрде
#971*! Балаларға арналған матаның физико-гигиеналық көрсеткіштеріне жатады
*липофилдігі
*гидрофильділігі
*гигроскопиялығы
*ылғал өткізгіштік
*ауа өткізгіштігі
#972*! Матаның санитарлы-эпидемиологиялық бағаланауы үшін қолданылады
*анкеталық
*лабораторлы
*шынайы жүктеме
*физико-химиялық
*эпидемиологиялық
#973*!Киімнің жылуқорғағыш қасиетіне жатады
*газ өткізгіштігі
* матаның ауа өткізу қасиеті
* теріден суды сіңірілу қасиеті
* жылу қабаты тығыздығының төмендеуіне қабілеті
* жылу қабаты тығыздығының артуына қабілеті
#974*! Киімнің жылулық тартылысы келесі формула бойынша есептік әдіспен анықталады
*Брок
*Маршак
*Леви-Гориньев
*Иванова-Смолен
*Бартон Г.М. Кондратьев
#965*!Мектеп партасының сипаттамасы
*апрош, интерлиньяж, гарнитура
* үстел мен орындықтың қисаю бұрышы, дифференция
* үстел бетінің ұзындығы және үстел мен орындықтың биіктігі
* орындықтың ені, орындықтың биіктігі, орындық арқасының дистанциясы
*дифференция, орындық дистанциясы, орындық арқасының дистанциясы , үстел мен орындықтың биіктігі
#976*! Матаның суды капилляр бойымен жоғарғы және төменгі биіктікке көтеру қабілеті
*су сыйымдылығы
*гигроскопиялық
*газопоглощаемость
*ауа өткізгіштігі
*капиллярлық құрамы
#977 *!БАЛАЛАР КИІМІН ДАЙЫНДАУ ҮШІН ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУДА ЗЕРТТЕЛІНЕДІ
*улылығы
*электрленуі
*гигроскопиялығы
*ауа өткізгішітігі
*трикотажды құрылымымен
*химиялық қосылыстардың миграциясы
#978*!БАЛАЛАР ІШ КИІМІ ҮШІН КЕЛЕСІ МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚОЛДАНҒАН ЖӨН
* маталық құрылымды
* трикатажды құрылымды
* төменгі гигроскопиялық
*высокой жоғарғы гигроскопиялық
* төменгі жылу өткізгіштікті
* жоғары ауа өткізгіштікті
#979*!БАЛАЛАР АЯҚ КИІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР
* трикотажды құрылымды
* төменгі гигроскопиялық
* жоғары гигроскопиялық
* аяқ-киімнің ішінде ыңтайлы микроклиматының болуы
* табанның рессорлы функциясын сақтаудың міндеттілігі
*бала табанының жастық анатомия-физиологиялық ерекшіліктері
*табан деформациясы мен қысып тұруын болдыртпауын қамтамасыз ететін жағдайын жасау
#980*! БАЛАЛАР АЯҚ КИІМІН ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ НОРМАЛАНАДЫ
*аяқ-киім массасы
* аяқ-киім биіктігі
* өкше биіктігі
*толщина задника
*толщина стельки
*гибкость подошвы
#981*! балалардың қыстық киімінің кострукциясы сәйкес болу керек
* жоғарғы липофильділігімен
* балалардың еркін қозғалуына
* киімнің ішкі бөлігінің максимальды ауа өткізгіштігіне
* қоршаған ортамен минимальды ауа алмасуына
* киімнің ішкі қабаттарының максимальды желдендіруіне
* киімнің ішкі қабатымен ауаның минимальды циркуляциясына
#982*! КИІМДЕР ЖИЫНЫНЫҢ ЖЫЛУҒА ҚАРСЫ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ҮШІН МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ӨЛШЕНЕДІ
*матаның тығыздығы
* ауа қозғалысының жылдамдығы
*киім матасының температурасы
*сезінетін терінің температурасы
*қоршаған орта температурасы
*сезетін терінің беткей қабатымен жылулық қабаты
#983*!Киімнің гигиеналық жіктелуінің негізгі критерийі болып табылады
* матаның түсі
* матаның құрамы
* талшықтың сипаттамасы
* қолданушының жасы
* ауа өткізгіштігінің дәрежесі
* үзіліссіз киілудің жалғасуы
* терімен жанасқан бөлігі
#984*!БАЛАЛАР ҚҰРАЛДАРЫ ҮШІН ПОЛИМЕРЛІК МАТЕРИАЛДАРДЫ БАҒАЛАУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ
* физикалық
*клиникалық
*биологиялық
*физиологиялық
*санитарлы-химиялық
*физико-гигиениялық
*санитарно-токсикологиялық
#985*! МЕКТЕП ОҚУЛЫҚТАРЫН ГИГИЕНАЛЫҚ ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕ ОЛШЕНЕДІ
*қатар ұзындығы
*шаршы мөлшері
*кегель шрифты
*шрифтың сыйымдылығы
*шрифтың интерлиньяжы
* интерлиньяждың артуы
#986*! ОҚУ КЕЗІНДЕ КӨРУ АҒЗАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ
*текстің шрифты
* баланың жасы
* кітаптың қапталуы
* жұмыс орнының жарықтануы
* жиһаздың баланың бойына сәйкестігі
* көзден оңтайлы қашықтықтағы оқу дағдысы
#987*!ОЙЫНШЫҚТАРДЫҢ РЕАЛИЗАЦИЯ ЖАҒДАЙЫН САНИТАРЛЫҚ БАҚЫЛАУ КЕЗІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
* ойыншықтардың құрылысының бағалануы
* сапасы мен талап етілуін бағалау
* шикізатқа гигиеналық қорытындының болуының бағалануы
* ойыншыққа гигиеналық қорытындының болуының бағалануы
* қызметкерлердің кезекті медициналық тексерістен өтуін қадағалау
* сілекей мен тер қабаттарынан қорғаныс көрнекілік қабаттарын анықтау
#988*! ОЙЫНШЫҚТАРДЫ ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІ
* ветеринарлық сараптамадан өткен табиғи жүн мен былғары
* гигиеналық сараптамамен бекітілген қалдық материалдар
* гигиеналық сараптамадан өтпеген пластмассалық материалдар
* сертификатталған өндірістік қалдық материалдар
* гигиеналық бағаланған және сертификатталған материалдар
* ойыншық жасауда ветеринарлық тексерістен өткен таза былғары
#989*! САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРІС КЕЗІНДЕ КОРСЕТІЛУІ КЕРЕК
*ШРЕК
*ШРЕД
*лицензия
* ойыншықтардың үлгісі
*санитарлық паспорт
* қолданылатын материалдардың рецептурасы
* нормативті-техникалық құжаттар
#990*! ШАЛА ТУЫЛҒАН БАЛАЛАРҒА ҚАНДАЙ МАТЕРИАЛДАРДАН КИІМДЕР ДАЙЫНДАЛЫНАДЫ
*полотен
*жібек матасы
*жүн мата
*синтетикалық мата
*табиғи маталар
*полиэтиленді мата
#991*! МЕКТЕП ОҚУШЫСЫНЫҢ БОЙЫНА МЕКТЕП ЖИҺАЗЫ ӨЛШЕМІНІҢ СӘЙКЕСТІГІН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰРАЛ
*таразы
*калипер
*ростомер
*гониометр
*транспортир
* түсті өлшегіш сызғыш
* рулетка немесе сантиметрлік лента
#992*!Балалар мекемесінде құрылғылар келесімен сипатталады
* тұрмыстық процесс
* оқу процессі
*еңбек процессі
*әлеуметтік процесс
*өнегелік процесс
*биологиялық процесс
*тәрбиелік процесс
#993*!ОҚУШЫНЫҢ ДҰРЫС ОТЫРҒЫЗЫЛУЫНА
* орындық дистанциясы нөлдік
* белдің 2/3 кем емес,орындықта жатады
* белдің ¾ бөлігі орындықта жатады
* белдің2/3 –тен ¾ -ке дейінгі бөлігі орындықта жатады
* отыру дистанциясы -4 тен 8 см –ге дейін теріс
* отыру дистанциясы 4-тен 8 см-ге дейін оң
* оқушының белі үстелдің шетінен алыстатылған
#994*!МЕКТЕП ЖИҺАЗЫ ҮШІН ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН
* жұмсақ орындықтар
* үстелдің иілген қақпағы
* үстелдің вертикалдьды қақпағы
* үстелдің вертикальды қақпағы
* 3-5 градусқа орындықтың артқы иілуі
* 3-5 градусқа орындықтың алға иілуі
#995*! СЫНЫПТА МЕКТЕП ЖИҺАЗЫН ОРНАЛАСТЫРУ НОРМАЛАНАДЫ
*КЭО
* терезеге дейінгі минимальды қашықтық
* қабырғаға дейінгі максимальды қашықтық
* қабырғаға дейінгі минимальды қашықтық
* тақтаға дейінгі минимальды қашықтық
* тақтаны қараудың максимальды бұрышы
#996*! Мектеп жиһазын ұстап тұру кезіндегі бұлшық ет кажу әдісін бағалау әдісі
*томография
*актография
*рентгенография
*электромиография
*корректурлы сынама
*электроэнцефалография
*станокты динамометрия
#997*!Оқушыларды дұрыс отырғызу үшін қажет
* тіркеу журналы
* оқу үлгерімінің журналы
* түрлі түсті өлшегіш сызғыштар
* оқушылардың медициналық картасы
* жиһаздың түрлі түсті маркировкасы
* сынып журналындағы денсаулық парақшасы
#998*!Оқушыларды дұрыс отырғызу кезінде ескеріледі
*жасы
*тұратын мекен-жайы
*оқушының ынтасы
*ата-анасының ынтасы
*оқушының бой ұзындығы
*көру және есту мүшесінің жағдайы
#999*! Оқушылардың омыртқаларының бұзылысын алдын алу шараларына жатады
* тоқсан сайын оқушылардың орнын ауыстыру
* оқушыларды дұрыс отыру дағдысына үйрету
* шеткі қатардағы оқушылардың орнын жылына 2 рет ауыстыру
*ежемесячное пересаживание учащихся крайних рядовай сайын шеткі қатардағы оқушылардың орнын ауыстыру
* оқушылардың физиометриялық көрсеткіштеріне сәйкес жиһаз таңдау
* оқушылардың антропометриялық көрсеткіштеріне сәйкес жиһаз таңдау
* барлық сабақ уақытысында рациональды отыруды сақтауды бақылау
#1000*! ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДҰРЫС ОТЫРЫЛУЫ КЕЗІНДЕГІ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ ӘДІСІНЕ ЖАТАДЫ
* КӨЗДЕН кітап пен дәптерге деиінгі қашықтықты анықтау
* кеуде тұсынан үстел шетіне дейінгі қашықтықты анықтау
* мойын бөлігіндегі омыртқаның иілу бұрышын анықтау
* кеуде бөлігіндегі омыртқаның иілу бұрышын анықтау
* бел бөлігіндегі омыртқаның иілу бұрышын анықтау
* бел бөлігіндегі омыртқаның жайылу бұрышын анықтау
* түрлі түсті белгілердің комегімен жиһаздың дұрыс таңдалуын анықтау
#1001*!1-3-ші сынып оқушылары үшін оқу фильмдерін көру ұзақтығы
*5 мин
*10 мин
*45 мин
*20 мин
*25-30 мин
#1002*!Жоғарғы сынып оқушылары үшін оқу фильмдерін көру ұзақтығы
*5 мин
*10 мин
*45 мин
*30 мин
*15-20 мин
#1003*!Сыныптарда теледидарды орналастыру биіктігі
*0.5 м
*1 м
*1.5 м
*2 м
*2.5 м
#1004*!Дербес компьютер бар бөлмеде ылғалды тазарту қалай жүргізіледі
*ай сайын
*апта сайын
*күнделікті
*күніне 5 рет
*тек құрғақ тазарту
#1004*!Мектепке дейінгі мекемедегі дербес компьютерді тұтынушының 1 жұмыс орнының ауданы кем дегенде болуы керек
*2 м2
*3 м2
*4 м2
*5 м2
*6 м2
#1005*!Электромагнитті өріс
*электрлік және магниттік өріс бірлестігі
*рентген және гамма сәулелену бірлестігі
*инфрақызл және электрлік сәулелену бірлестігі
*радиоактивті және электрлі сәулелену бірлестігі
*ультракүлгін және магниттік сәулелену бірлестігі
#1006*!Төменгі сынып оқушылары үшін оқу диафильмдерін көру ұзақтығы
*5 мин
*10 мин
*15 мин
*30 мин
*45 мин
#1007 *!Электростатикалық және электромагнитті алаңның пайда болу себебі
*ауаның ионизациясы
*ауаның бактериальды ластануы
*ауаның радиоактивті ластануы
*ауаның азот қышқылымен ластануы
*ауаның көмір қышқыл газбен ластануы
#1008*!Мектепке дейінгі мекемелердегі дербес компьютерлер орналасқан бөлмелерді әрлеу кезінде тиым салынады
*ДСП
*обои
*паркет
*әктеу
*линолеум
#1009*!Дербес компьютерлер орналасқан бөлмелердегі қалыпты ауа температурасы
*16-18
*19-21
*22-24
*25-26
*27-82
#1010*!Дербес компьютерлер орналасқан бөлмелердегі қалыпты ауа ылғалдылығы
*20-30%
*30-40%
*40-60%
*60-80%
*80-90%
#1011*!Дербес компьютерлер орналасқан бөлмелердегі ауа қозғалысының қалыпты жылдамдығы
*0,1 м/с
*0,2 м/с
*0,3 м/с
*0,05 м/с
*0,4 м/с
#1012 *!Балалар мекемелерінде дербес компьютерлермен жұмыс істеу кезінде дыбыс деңгейі аспауы керек
*20 дбА
*30 дбА
*50 дбА
*70 дбА
*80 лбА
#1013*!Терезеге қатысты дербес компьютердің орналасуы
*нормаланбайды
*бүйірлік жағымен,оң жақтық сәулелену
*бүйірлік жағымен,сол жақтық сәулелену
*артқы жағымен,алдыңғы жақтық сәулелену
*алдыңғы жағымен,артқы жақтық сәулелену
#1014*!Дербес компьютерлер бөлмелерінде жасанды жарықтандыру көзі ретінде қолданады
*жарық диоды
*нормаланбайды
*ксенон шамдары
*қыздыру шамдары
*күндізгі жарық шамы
#1015 *!Бейне дислейлік терминалдармен жұмыс кезінде бөлмедегі табиғи жарықтандыру коэффициенті болуы керек
*1%-2%
*1,2%-1,5%
*1,5%-3%
*1,2%-2%
*2%-5%
#1016*!Бейне дисплейлік терминалдармен жұмыс кезінде бөлмелердегі жасанды жарықтандыру деңгейі болуы керек
*500 лк
*250 лк
*300 лк төмен емес
*350 лк артық емес
*нормаланбайды
#1017*!Емдік дәрі дермек шаралар
*медтексеру
*активті ойындар
*ұзақ ұйқы(10 сағатқа дейін)
*рациондағы ақуыз көлемін ұлғайту
*арнайы минералды сусындарды қабылдау
#1018*!Бейне дисплейлік терминалдармен жұмыс кезінде монитордың қорғаныш фильтрі қажет:
*плазмалы монитор
*кез-келген монитор
*сұйық кристалды монитор
*қорғаныш фильтрі маңызды емес
*электронды сәуле түтігі негізіндегі монитор
#1019*!Дербес компьютерлермен жұмыс кезінде сәулеленуден негізгі қорғану шаралары
*қымбат мониторларды сатып алу
*тек плазмалы мониторларды қолдану
*тек сұйық кристалды мониторларды қолдану
*тек электронды сәуле түтігі мониторларын қолдану
*компьютерлік мониторлардың міндетті түрде сертификациялануы
#1020*!Қорғаныш фильтрлерін орнатады
*тышқан
*принтер
*монитор
*пернетақта
*жүйелік блок
#1021*!Дисплеймен жұмыс кезінде тіркеледі
*гамма сәулелену
*нейтронды сәулелену
*инфрақызыл сәулелену
*күшті рентген сәулелену
*ультрафиолетті сәулелену
#1022*!Компьютерлерді бірінін артына бірін орналастырғанда бір монитордан екінші экранға дейінгі ара-қашықтық болуы керек
*0.5 м
*1 м
*1.5 м
*2 м
*2.4 м
#1023*!Компьютерлерді бір ретке орналастырғанда бір монитордан екінші монитордың бүйірлік ара-қашықтығы болуы керек
*0.5 м
*1 м
*1.5 м
*1.2 м
*2.4 м
#1024*!Көзден монитордың қашықтығы болуы керек быть
*20-30 см.
*40-50 см.
*60-70 см.
*80-90 см
*100 см.
#1025*!Жалпы білім беру мекемелерінде дербес компьютерлер сабақтары кезінде мынадай үстелдер қолданады
*бір орынды
*екі орынды
*үш орынды
*төрт орынды
*нормаланбайды
#1026*!Көру линиясы экранға бағытталған
*солға аралас
*оңға аралас
*төмен еңкейген
*жоғары еңкейген
*перпендикуляр
#1027*!Дербес компьютерлермен жұмыс кезінде тізе буынының бүгілу бұрышы
*40о
*50о
*70о
*90о
*110о
#1028*!Дербес компьютерлермен жұмыс кезінде шынтақ буының бүгілу бұрышы:
*40о
*50о
*70о
*90о
*110о
#1029*!Балалар мекемелерінде компьютерлерді орналастыру рұқсат етіледі:
*аралас
*ортаға
*бүйірлік
*бір ретке
*периметрлі
#1030*!Мектепке дейінгі мекемелерде 5 жастағы балалардың дербес компьютерлерді қолдану арқылы жүргізілген сабақтарының ұзақтығы
*5 мин.
*7 мин.
*10 мин.
*15 мин.
*20 мин.
#1031*!Мектепке дейінгі мекемелерде 6 жастағы балалардың дербес компьютерлерді қолдану арқылы жүргізілген сабақтарының ұзақтығы
*5 мин.
*7 мин.
*10 мин.
*15 мин.
*20 мин.
#1032*!Мектепке дейінгі мекемелердегі компьютер сабақтарын аптасына жүргізу керек
*1 рет
*2 рет
*3 рет
*4 рет
*5 рет
#1033*!Бір уақытта 1 дербес компьютерді қолдана алады
*1 бала
*2 бала
*3 бала
*4 бала
*шектелмеген
#1034*!Мектепке дейінгі мекемелерде дербес компьютерлер сабағымен бірге ұштастырылады
*жүзу
*ұйқы
*активті ойын
*спортпен айналысу
*аз қимылдайтын ойын
#1035*!Мектепке дейінгі мекемелерде дербес компьютерлер сабағынан кейін міндетті түрде жүргізу керек
*ине салу
*оқу сабағы
*ас қабылдау
*теледидар көру
*көзге гимнастика
#1036 *!10-11 сыныпта оқитындар үшін дербес компьютерлер арқылы жүргізілетін сабақтың ұзақтығы:
*90 мин
*60 мин
*130 мин
*30 мин 2 сабақ
*45 мин 2 сабақ
#1037*!1-ші курста оқитын студенттер үшін дербес компьютерлер арқылы жүргізілетін сабақтың ұзақтығы
*10 мин
*15-30 мин
*45 мин
*80 мин
*90 мин
#1038*!2-ші курста оқитын студенттер үшін дербес компьютерлер арқылы жүргізілетін сабақтың ұзақтығы
*10 мин
*40 мин
*150 мин
*70 мин
*90 мин
#1039*!Жоғарғы курста оқитын студенттер үшін дербес компьютерлер арқылы жүргізілетін сабақтың ұзақтығы
*1 сағ
*2 сағ
*3 сағ
*4 сағ
*5 сағ
#1040*!Компьютер класындағы төбенің биіктігі кем дегенде
*2 м
*2.3 м
*2.5 м
*2.8 м
*3 м
#1041*!Бейне дисплейлік терминалдар бөлмелерінің бағыты
*батысқа қарай
*оңтүстік-шығыс
*оңтүстікке қарай
*кез-келген бағытта
*солтүстік және солтүстік-шығыс
#1042*! Элекромагниттік өрістің электрлік құрамының интенсивтілігі бағаланады
*метр/сек
*ватт/метр
*ом/метр
*вольт/метр
*ампер/метр
#1043*!Информатика кабинетіндегі жасанды жарықтандырудың деңгейі
*500 лк
*250 лк
*маңызды емес
*350 лк көп емес
*300 лк төмен емес
#1044*!Электромагниттік өрістің элекртрлік құрамының шекті рұқсат етілген деңгейі
*1 В/м.
*5 В/м.
*10 В/м.
*15 В/м.
*20 В/м.
#1045*!Мектепке дейінгі ұйымдарда техникалық оқу құралдырының қолданылуын қадағалаушы
*ата -ана
* медбике
*тазалықшы
*бала бақша меңгерушісі
*шаруашылық меңгерушісі
#1046*!Дербес компьютерлер орналасқан бөлмелерді желдету тәртібі
*әр 2 сағат жұмыстан
*желдету жүргізілмейді
*әр жұмыс сағатынан кейін
*жұмысқа дейін 3 сағат бұрын
*жұмыс уақытының алдында
#1047*!Дербес компьютерлер орналасқан бөлмелердегі жарықтандырылу қондырғыларын тазарту жүргізіледі
*1.айына бір рет
*2.тоқсан сайын
*2 жылда екі рет
* жылына бір рет
*екі жылда бір рет
#1048*!Жергілікті жарықтандырылу шамдардың қорғаныс бұрышы
*40 градус
*15 градус
*30 градус
*50 градус
*60 градус
#1049*!Дербес компьютерлермен жұмыс істеу кезіндегі денешынықтыру үзілістерінің ұзақтығы
* 1-2 мин
* 3-4 мин
* 6-7 мин
* 10 мин
* 15 мин
#1050*!Ересек пайдаланушыларға арналған үстелдің биіктігі
* 680-800
*500-600
* 450-550
* 400-500
* 800-900
#1051*!Жұмыс үстеліндегі аяққа арналған аумағының биіктігі
* 400 мм
* 500 мм
* 600 мм
* 700 мм
* 800 мм
#1052*!Дербес компьютерлер орналасқан жұмыс орны қамтамасыз етілуі керек
*кактуспен
*ауыз су көзімен
*кондиционермен
*ас қабылдау орнымен
*аяққа арналған тіреуішпен
#1053*!Көзден мониторға дейінгі қашықтық
*20 см.
*40 см.
*60 см.
*80 см.
*100 см.
#1054*!Көру линиясы экранға бағытталған
*оңға ығысқан
*солға ығысқан
*төмен еңкейген
*жоғары еңкейген
*перпендикулярлы
#1055*!ВДТ-мен жұмыс жасау кезінде тізе буынының бүгілу бұрышы
*40о
*50о
*70о
*110о
*тік бұрыш
#1056*! ВДТ-мен жұмыс жасау кезінде шынтақ буынының бүгілу бұрышы
*40о
*50о
*70о
*110о
*тік бұрыш
#1057*!Балалар мекемелерінде компьютерлерді орналастыру рұқсат етіледі
*ортаға
*аралас
*бүйірлік
*бір ретке
*периметрлі
#1058*!Дисплеймен жұмыс кезінде тіркеледі
*гамма сәулелену
*нейтрондық сәулелену
*инфрақызыл сәулелену
*күшті рентгендік сәулелену
*ультрафиолетті сәулелену
#1059*!Компьютер сыныптарындағы ауа ерекшеленеді
*құрғақтықпен
*төмен иондылықпен
*жоғарғы ылғалдылықпен
*төменгі температурамен
*температураның комфорттылығымен
#1060*! Дербес компьютерлердің терезеге қатысты бағыты
*оң жақтан
*бүйірінен
*сол жақтан
*нормаланбайды
*алдыңғы жағынан
#1061*! Бейне дисплейлік терминалдар бөлмелерінде жасанды жарықтандыру жүйесі
*аралас
*кешенді
*қосарланған
*тек қана жергілікті
*біркелкі таралмаған
#1062*!Дербес компьютерлер бөлмелерінде жасанды жарықтандыру көзі ретінде қолданылады
*жарықдиоды
*нормаланбайды
*күндізгі шамдар
*ксенонды шамдар
*қыздырғыш шамдар
#1063*!Бейне дисплейлік терминалдар бөлмесіндегі табиғи жарықтандыру коэффициенті нешеге тең
* 1,5%
*2 %
*3%
*4%
*5%
#1064*!Жалпы білім беру мектептерінде дербес компьютерлерді қолдану арқылы жүргізілетін сабақтан соң өткізіледі
*ас қабылдау
*шынықтыру
*өндірістік жұмыс
*денешынықтыру сабағы
*көзге арналған жаттығулар
#1065*!Жоғарғы сынып оқушылары үшін техникалық оқу құралдарын қолдана отыра апта бойы жүргізілетін сабақтардың саны аспауы керек
*1-2 сабақ
*2-3 сабақ
*3-4 сабақ
*4-5 сабақ
*4-6 сабақ
#1066*!Лазерлік сәуленің әсер ететін ағзасы
*бауыр
*жілік майы
*тері жабындысы
*көру анализаторы
*тыныс алу ағзалары
#1067Берілген суретте компьютер сыныбындағы компьютерлердің орналасу нұсқалары берілген. Берілген нұсқалардың қайсысы дұрыс
*екі суреттеде
*сол жақ суретте
*оң жақ суретте
*екі суреттеде дұрыс емес
*оқушылардың жастарына байланысты
#1068*!Мекемеде компьютерлерді оптималды орналастыру түрі
*қатарлармен
*орталықтық
*периметральді
*периметральді қатарлармен
*периметральді орталықтық
#1069*!Дербес компьютер бар бөлмеде терезе қай бағытта орналасады
*батыс
*шығыс
*оңтүстік
*солтүстік
*солтүстік-шығыс
*оңтүстік-батыс
#1070*!Мектепке дейінгі мекемелердің компьютер бөлмелерінде қандай қаптауыш материалдарын қолдануға болмайды
*ағаш жабындыларын
*қатпарлы пластиктерді
*сулы эмульсионды жабындыларын
*синтетикалық кілем жабындыларын
*барлық қаптағыш материалдарды болады
#1072*!Информатика кабинетін орналастыруға тыйым салынады
*1 қабатта
*2 қабатта
*жертөледе
*цокольдік бөлмеде
*соңғы қабаттарда
#1073*!Компьютер кластарындағы шу деңгейін төмендету шаралары
*беруштерді қолдану
*наушниктерді қолдану
*қалың маталардан жапқыштарды қолдану
*дыбысты сіңіретін әрлеу материалдарын қолдану
*оқудан тыс мекемелердегі шу құрылғыларын изоляциялау
#1074*!Компьютер кластарындағы шу деңгейін төмендету шаралары
*беруштерді қолдану
*наушниктерді қолдану
*қалың маталардан жапқыштарды қолдану
*дыбысты сіңіретін әрлеу материалдарын қолдану
*оқудан тыс мекемелердегі шу құрылғыларын изоляциялау
#1075*!Дербес компьютерлер бөлмелеріндегі жасанды жарықтандыру жүйесі
*жалпы
*аралас
*біріктірілген
*тек жергілікті
*жалпы біркелкі
#1076*Сабақтан соң қолданылған ПК-дан кейін жүргізу керек
*тамақтану
*еңбек сабағы
*дене шынықтыру
*математика сабағы
*көз гимнастикасы
*дене шынықтыру үзілісі
#1077*!Мектепте балаларды дербес компьютерді қолдануды үйрету кезінде бақылауды жүргізеді
*мектеп директоры
*барлық мұғалімдер
*мектеп медбикесі
*информатика мұғалімі
*поликлиника дәрігері
#1078*!ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА МЫНА ЗИЯНДЫ ФАКТОРЛАР ӘСЕР ЕТЕ АЛАДЫ
*шуыл
*діріл
*вибрация
*инфрадыбыстың әсері
*дененің қозғалыссыз күйі
*әлсіз рентгендік сәулеленудің әсері
#1079*!Дербес компьютерлер бөлмелеріндегі ауаның химиялық ластануының көзі
*озон
*аммиак
*күкіртсутек
*угарный газ
*көмірқышқыл газы
#1080*!Компьютер сыныптарындағы ауа ерекшелігі
* ылғалдылық төмен
*ылғалдылық жоғары
*низкой ионизацией
*температура төмен
* ионизация жоғары
* температура жоғары
*газдылықтың жоғары болуы
#1081*!Дербес компьютерлермен жұмыс кезінде жұмыс істеу жағдайына қойылатын талаптар
*аяқтары біріктірілген
*арқа алдыға еңкейген
*бас жоғары көтерілген
*иық деңгейі үстелге тіреледі
*аяқтары тіреудін үстінде тұр
#1082*!Мектепке дейінгі мекемелердегі компьютер сабақтарын аптаның мына күндерінде жүргізу керек
*жұма
*дүйсенбі
*сейсенбі
*сәрсенбі
*бейсенбі
#1083*!Компьютерлік клубтарды орналастырады
*арнайы соғылған ғимаратта
*тұрғын үйдің 1-ші қабатында
*балаларды оқыту мекемелерінде
*тұрғын үйдің барлық қабаттарында
*қоғамдық ғимараттардың барлық қабаттарында
#1084*!Компьютер столдарына қойылатын талаптар
*екі орынды
*бір орынды
*баланың жасына сәйкес
*баланың бойына сәйкес
*ағаштан жасалынуы керек
#1085*!Көзбен монитордың ара қашықтығы
*20 см
*2 60 см.
*3 70 см.
*80 см.
* 40 см.
*10 см
#1086*!ПК ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕЗІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚҚА ӘСЕР ЕТЕ АЛАТЫН ФАКТОРЛАР
*шаң
*ылғалдылық
*импульті шу
*локальді вибрация
*радиация әсері
*көздердің тұрақты кернеулілігі
*дененің ұзақ уақыттық бірқалыптылығы
#1087*!ПК-МЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕЗІНДЕ БАЛАНЫҢ ОРГАНИЗМІНЕ КӨБІРЕК ЗИЯН ТИГІЗЕДІ
*сканер
*принтер
*дисплей
*жүйелік блок
*жылпылдақ экран
*компьютерлік тышқан
#1088*!ДИАГОНАЛІ МЫНА ӨЛШЕМДЕРДЕН ТӨМЕН ДИСПЛЕЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУҒА КЕҢЕС БЕРІЛМЕЙДІ
*80 см
*40 см
*45 см
*47 см
*20 см
*31 см
#1089*!ВДТ-МЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕЗІНДЕ КӨРУДІҢ НАШАРЛАУЫ
*соқырлық
*миопия
*глаукома
*катаракта
*астенопия
*тор көздің қабатталынуы
#1090*!ИНФОРМАТИКА КАБИНЕТТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ЛАСТАУШЫЛАРЫ
*шаң
*бояулар
*пестицидтер
*ауыр металдар
*полимерлік заттар
*радиоактивті заттар
#1091*!Жоғарғы жүйке жүйесінің физиологиялық әрекетінің жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуінен болатын физиологиялық қайтымды процесс
*қажу
*зорығу
*шаршағыштық
*патология алдындағы жағдай
*жүрек аймағында туындайтын субъективті жайсыздық сезімі
#1092*!Мектептегі сабақ кестесі рационалды болып есептеледі, егер көп жүктеме түссе
*жұма
*сенбі
*сейсенбі
*дүйсенбі
*сәрсенбі
#1093*!Балалардың мектепте оқуға дайын екендігін анықтайтын дәреже критериі
*педагогикалық
*физиологиялық
*әлеуметтік-психофизиологиялық
*медициналық и патофизиологиялық
*медициналық и психофизиологиялық
#1094*!Анық көрудің тұрақтылығы анықталады
*динамометрмен
*Сивцев кестесімен
*хронорефлексометрмен
*корректуралық кестемен
*Ландольт сақинасы кестесімен
#1095*!Керн-Ирасек тесті анықтауға мүмкіндік береді
*сөйлеудің дамуы
*денсаулық жағдайы
*инфекциялық ағызу
*мектептегі ер жету
*жадпы аурушылдық
#1096*!Мектепке дейінгі жастағы орта топ үшін оқу сабақтарының ұзақтығы
*10-20 мин
*25-30 мин
*35-40 мин
*45-50 мин
*15-20 мин
#1097*!Бастауыш сыныптарға оқу секциясының ерекшелігі
*тағам қабылдау үшін бөлме қарастырылған
*арнайы медициналық пункт қарастырылған
*ғимараттың кез келген қабатына орналасуға мүмкіндік
*Басқа оқып жатқан жасқа байланысты топтардан оқшаулануы
*демалыс бөлмесі қарастырылған (жатын, ойнайтын) және оқшаулау
#1098*!Көру анализаторының өтпелі қабілетін анықтау үшін қолданылады
*регрессия шкаласы
*көрнекі жәрдем ақы
*Ландольт сақинасы кестесі
*Сивковтың рангалық шкаласы
*Анфимовтың корректуралық кестесі
#1099*!Оқушылардың сабақтағы оқу белсенділігін анықтау үшін қолданылады
*эргометрияны
*динамометрияны
*треморометрияны
*хронорефлексометрияны
*жаппай хронометраж
#1100*!Балалардың мектепте оқуға дайындық дәрежесін анықтайды
*педагогикалық критеримен
*физиологиялық критеримен
*әлеуметтік-психофизиологиялық критеримен
*медициналық және патофизиологиялық критеримен
*психофизиологиялық және медициналық критеримен
#1101*!Зорығудың айқын белгісіне жатады
*ішкі тежелудің әлсізденуі
*өлшеусіз қозғалу белсенділігі
*жұмысқа қабілеттіліктің ұлғаюы
*ақылдың жұмысқа қабілеттілігінің тұрақты төмендеуі
* ақылдың жұмысқа қабілеттілігінің уақытша төмендеуі
#1102*!Оқушылардың орталық жүйке жүйесінің функционалдық мүмкіндіктерін анықтайды
*эргометриямен
*гарвардтық степ-тестпен
*хронорефлексометриямен
*ортостатикалық сынамасымен
*Мартине-Кушелевский сынамасымен
#1103*!Күн тәртібімен түсіндіріледі
*әртүрлі демалу түрлері
*әртүрлі әрекет түрлері
*оқу жүктемесінің жасқа сәйкестігі
*күндізгі уақыттағы баланың әрекетінің барлық түрлерінің тізімі
*тәулік ішіндегі әрекет пен демалыстың барлық түрлерінің уақытқа бөлінуі
#1104*!Мектептегі сабақ кестесі бағаланады
*анкеталық тәсілмен
*хронометраждық әдіспен
*үзіліс ұзақтығы бойынша
*Стьюдент критериі бойынша
* пәндердің ауырлығы бойынша рангалық шкаламен
#1105*!Мектептегі кіші үзілістің ұзақтығы
*30 минут
*15 минут
*20 минут
*25 минут
*10 минут
#1106*!Жалпы білім беретін мектептердегі үлкен үзілістің ұзақтығы
*15 минут
*25 минут
*20 минут 25-35 минут
*25 минутиан 2 үзіліс
*20 минуттан 2 үзіліс немесе бір 30 минуттық
#1107*!Қажу
*патологиялық процесс
*жұмысқа қабілеттіліктің локальды төмендеуі
*жұмыс кезінде пайда болатын шаршағыштық сезімі
*ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде ағзаның функционалды мүмкіндіктерінің қайтымсыз төмендеуі
*кез келген әрекет нәтижесінде дамитын ағзаның функционалды мүмкіндіктерінің уақытша төмендеуі
#1108*!Зорығу
*физиологиялық жағдай
*предпатологиялық жағдай
*оқушылардың тез шаршағыштығы
*жұмысқа қабілеттіліктің уақытша төмендеуі
*жұмыс әсерінен функционалдық мүмкіндіктердің және ағзаның жұмысқа қабілеттілігінің тұрақты төмендеуі
#1109*!Анық көрудің тұрақтылығы анықталады
*динамометрмен
* Сивцев кестесімен
*хронорефлексометрмен
*корректуралық кестемен
*Ландольт сақинасының кестесі
#1110*!Индивидуалды хронометраж
* мотордық тығыздықтың жалпы жалғасуына қатынасы отношение
* оқушылардың жұмыспен қамтуын анықтау үшін жұмыс қабілетілігін зерттеу
* сабақтың моторлы тығыздығына оқу қызметінің жұмыспен қамту қатынасы
* сабақтың моторлы тығыздығына оқу қызметінің жалпы ұзақтығына қатынасы
*сабақтың жеке бөлігінің нақты мінездемесін алу үшін жүргізілетін зерттеу әдісі
#1111*!Хронометраж
* мотордық тығыздықтың жалпы жалғасуына қатынасы отношение
* сабақтың жеке бөлігінің нақты мінездемесін алу үшін жүргізілетін зерттеу әдісі
* сабақтың моторлы тығыздығына оқу қызметінің жұмыспен қамту қатынасы
* сабақтың моторлы тығыздығына оқу қызметінің жалпы ұзақтығына қатынасы
* бір сабақ ішінде оқушылардың әртүрлі іспен айналысу үшін жұмыс қабілетін зерттеу
#1112*!Бірінші сыныптың сабақ ұзақтығы минутпен
*25
*45
*20-25
*20-30
*30-35
#1113*!1-4 сыныптар үшін сабақта телебағдарламаларды қолдану ұзақтығы
*5-8 мин
*45 мин
*25-30 мин
*30-35 мин
*15-20 мин
#1114*!Кіші сыныптар үшін ерекше нәтижелі сабақ болып саналады
*3-4
*4-5
*5-6
*1-2
*2-3
#1115*!Орта сыныпта оқитын сыныптарда жұмысқа қабілеттіліктің қорытынды төмендеуі бақыланады
*2 сақтан соң
*3 сақтан соң
*5 сақтан соң
*6 сақтан соң
*4 сақтан соң
#1116*!Кәсіптің санитарлық анықтамасы қосады
*төлеу мөлшері
*демалыс ұзақтығы
*жасөспірімнің жеке бас ерекшелігі
*еңбек жағдайы және түріне байланысты мағлұмат
*жасөспірімдердің ағзасының психофизиологиялық ерекшелігі
#1117*!Төменгі сыныпта оқитындардың оптималды жұмысқа қабілеттілігі келеді
*6 сабаққа
*3-4 сабаққа
*5-6 сабаққа
*1-2 сабаққа
*2-3 сабаққа
#1118*!Жоғарғы сыныпта оқитындардың оптималды жұмысқа қабілеттілігі келеді
*2-3 сабаққа
*1-2 сабаққа
*4-5 сабаққа
*5-6 сабаққа
* 3-4 сабаққа
#1119*!Төменгі сынып оқушыларының жұмыс қабілетінің тез төмендеуін алдын алу үшін міндетті
*емдеу шаралары
* екі маусымдық сабақ кестесін құру
* классов екі сыныптың қосылуы
* сабақ ұзақтығымен қоңыраудың регламенті
* сабақ ұзақтығы 45 минуттан кем емес
#1120*!Хронорефлексометрия анықтайды
*жылдамдыққа реакция
*анық көрудің тұрақтылығы
*қозғалыс жылдамдығының иіске жасырын уақыты
*көру анализаторының өтпелі жылдамдығы
* қозғалыс жылдамдығының есту тітіркенгішіне жасырын уақыты
#1121*!Мектепке дейінгі жастағы орта топтар үшін сабақтың жалпы ұзақтығы
*10-20 мин
*25-30 мин
*35-40 мин
*45-50 мин
*15-20 мин
#1122*!Оқушылардың сабақтағы оқу белсенділігінің сипаттамасына қолданылады
*эргометрияны
*динамометрияны
*треморометрияны
*жаппай хронометраж
*хронорефлексометрияны
#1123*!Сабақтың орындалатын жеке элементтеріне уақытша дәл сипаттама беретін тәсіл
*эргография
*динамометрия
*хронорефлексометрия
*жаппай хронометраж
*индивидуалды хронометраж
#1124*!Күн тәртібі зерттеледі
*әріптік кесте көмегімен
*фигуралық кесте көмегімен
*Анфимов кестесінің көмегімен
*жылдық сұрау қағаздарының көмегімен
*апталық хронометраждық карта көмегімен
#1125 *! "Мектептегі ер жетудің" медициналық критериі
*материалдық жағдайы
*дыбыс шығару сапасы
*биологиялық даму дәрежесі
*Керн-Ирасек тестінің нәтижесі
*барлық өмірге жіті аурушылдық
#1126*!Күн тәртібі - бұл
*әртүрлі әрекеттердің түрлері
*оқу жүктемесінің жасқа сәйкестігі
*жарық күн ағымындағы баланың әрекетінің барлық түрінің тізімі
*тәулік ағымындағы уақытты бір әрекет және демалыс түрлеріне бөлу
*тәулік ағымындағы уақытты барлық әрекет және демалыс түрлеріне бөлу
#1127*!"Мектептегі ер жетудің" психофизиологиялық критериі
*паспорттық жас
*биологическиялық жас
*материалдық жағдай
*хронологиялық жас
*дыбыс шығару сапасы
#1128*!"Мектептегі ер жетудің" медициналық критериі
*дыбыс шығару сапасы
*Керн-Ирасек тестінің қорытындысы
*алдыңғы 5 жылдағы жіті аурушылдық
*тексерілу кезіндегі денсаулық жағдайы
*Иванов – Смоленский тестінің қорытындысы
#1130*!Кез келген жастағылардың күн тәртібінің міндетті компоненті болып табылады
*күндізгі ұйқы
*кикілжіңдік жағдай
*компьютерлік ойындар
*ойындық әрекет және демалыс
*10 ға дейін таза ауада серуендеу
#1131*!Оқушылардың жұмыс істеу қабілетінің физиологиялық қисық сызықтық динамикасының элементі
*жалқаулық
*шарщағыштық
*көтерілу – құлдырау
*көтерілу және шаршағыштық
*оптималды жұмысқа қабілеттілік
#1132*!Дұрыс ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмысы
*шаршағыштықты шақырады
*оптималды микроклиматтық жағдай туғызады
*заманауи және жеткілікті белсенді демалыспен қамтиды
*балаларда жоғары дәрежелі жұмысқа қабілеттілікті қамтиды
*оқушылардың үйлесімді физикалық және биологиялық дамуына жағдай жасайды
#1133*!Балалардыңң ақыл-ойының қажуының белгілері
*демікпе
*мүсін бұзылысы
*жиіленген жүрек соғысы
*зейін мен естің бұзылысы
*тежелу немесе қозғалу қоздырғышы
#1134*!Хронорефлексометрді қолданады
*тері температурасын анықтау
*ауаның қоғалу жылдамдығын анықтау
*тітіркендіргішке қозғалу реакциясының жасырын уақытын анықтау
*статикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау
*динамикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау
#1135*!Электротермометрді қолданады
*тері температурасын анықтау
*ауаның қоғалу жылдамдығын анықтау
*тітіркендіргішке қозғалу реакциясының жасырын уақытын анықтау
*статикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау
*динамикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау
#1136*!Динамометрді қолданады
*тері температурасын анықтау
*ауаның қоғалу жылдамдығын анықтау
*тітіркендіргішке қозғалу реакциясының жасырын уақытын анықтау
*статикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау
*динамикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау
#1137*!Әбден қажудың айқын белгісіне жатады
*ішкі тежелудің әлсіреуі
*жұмысқа қабілеттіліктің ұлғаюы
*шектен тыс қозғалмалы белсенділік
*ақыл-ойдың жұмысқа қабілеттілігінің тұрақты төмендеуі
* ақыл-ойдың жұмысқа қабілеттілігінің уақытша төмендеуі
#1138*!Оқушылардың әбден шаршауын қаматамасыз ететін фактор
*оқу жүктемесінің сәйкестігі
*таза ауадағы белсенді демалыс
*дұрыс ұйымдастырылған ұйқы
*дене шынықтырудың динамикалық жаттығуы
*еңбек және оқу процесінің дұрыс емес ұйымдастырылуы
#1139*!Динамикалық стереотип
*күн тәртібін жиі құру
*еңбек қабілетінің уақытша көтерілуі
*ұйқы режимінің және сергектігінің айқын устануы
*организмнің физиологиялық функциясының кезеңділігі
*организмнің нақты әрекетке,нақты уақытта дайын еместігі
#1140*!Оқушылардың орталық жүйке жүйесінің функционалдық мүмкіндіктерін анықтайтын әдіс
*степ-тест
*эргометрия әдісі
*Керн-Иразек тесті
*хронорефлексометрия
*модифицирленген Летунов сынамасы
#1141*!Қажу
*патологиялық процесс
*жұмысқа қабілеттіліктің локальды төмендеуі
*жұмыс кезінде пайда болатын шаршағыштық сезімі
*ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде ағзаның функционалды мүмкіндіктерінің қайтымсыз төмендеуі
*кез келген әрекет нәтижесінде дамитын ағзаның функционалды мүмкіндіктерінің уақытша төмендеуі
#1142*!Зорығу
*физиологиялық жағдай
*предпатологиялық жағдай
*оқушылардың тез шаршағыштығы
*жұмысқа қабілеттіліктің уақытша төмендеуі
*жұмыс әсерінен функционалдық мүмкіндіктердің және ағзаның жұмысқа қабілеттілігінің тұрақты төмендеуі
#1143*!Анық көрудің тұрақтылығын анықтау үшін қолданылады
*динамометр
*Сивцев кестесі
*хронорефлексометр
*Ландольт сақинасы
*корректуралық кесте
#1144*!Бірінші сыныптың сабағының оптималды ұзақтығы (минутпен)
*10-15
*20-25
*40-45
*50-60
*30-35
#1145*!Оқушылардың көзі экран бетінен қанша қашықтықта болуы тиіс (см)
*45-55
*35-45
*25-15
*25-15
*55-65
#1146*!Жұмыс орнында жұмыс істеп тұрған компьютерлердің шу деңгейі аспауы керек
*40 дБ
*30 дБ
*20 дБ
*10 дБ
*50 дБ
#1147*!Хронорефлексометрия әдісімен анықтайды
*жарыққа реакция
*жылдамдыққа реакция
*анық көру тұрақтылығының қоздырғышы
*көру анализаторының өткізу жылдамдығы
*көру және есту тітіркенгішінің қозғалу реакциясына жасырын уақыты
#1148*!Жалпы білім беретін мектептегі сабақ кестесінің құрастырылуына қойылатын гигиеналық талап
*сабақ кестесіндегі қиян пәндерді үйлестіру
*сабақ кестесіндегі жеңіл және қиын пәндерді алмастыру
*жеңіл пәндерді сабақ кестесіне бірінші және соңғы сабақтарға қоюға болмайды
*сабақ кестесі оқушылардың индивидуалдық ерекшеліктерін ескермей құрастырылады
*сабақтың бірінші сағатына қиын пәндерді қою, дене шынықтыру пәнімен аяқтау керек
#1149*!Оқушылардың жұмысқа қабілеттілігінің физиологиялық қисық динамикасын құрайтын элемент
*зорығу
*дағдылану
*көтерілу - түсу
*көтерілу және зорығу
*төмен жұмысқа қабілеттілік
#1150*!Мектептегі кіші үзіліс ұзақтығы (мин)
*5
*7
*15
*20
*10
#1151*!Жалпы білім беретін мектептегі үлкен үзіліс ұзақтығы
*15 минут
*25 минуттан 2 үзіліс
*20 минут 25-35 минут
*10 минуттан 1үзіліс немесе бір 20 минуттық
*2 үзіліс 20 минуттан немесе бір 30 минуттық
#1152*!Ағзаның биологиялық ырғағы
*жүректік ырғақ
*баланың кез келген әрекетінің ырғағы
*ағзаның түрлі функционалдық мүмкіндіктері
*ағзаның физиологиялық қызметінің кезеңділігі
*функционалды көрсеткіштердің уақытша көтерілуі
#1153*!Оқушылардың зорығуына жағдай жасайтын факторларды атаңыз
*дұрыс ұйымдастырылған ұйқы
*ашық ауадағы белсенді демалыс
*оқу жүктемесінің сәйкес еместігі
*дене шынықтырудың динамикалық жаттығуы
*еңбек пен оқу процесінің дұрыс ұйымдастырылуы
#1154*!Динамикалық стереотип
*күн тәртібінің жиі өзгеруі
*жұмысқа қабілеттіліктің уақытша көтерілуі
*ағзаның физиологиялық қызметінің кезеңділігі
*ұйықтау тәртібі мен сергектенудің қатаң ұсталуы
*ағзаның нақты уақыттағы нақты әрекетке дайындығы
#1155*!Дұрыс ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмысы қамтамасыз етеді
*қолайлы микроклиматтық жағдай
*мерзімді және жеткілікті белсенді демалыс
*оқитындардың биологиялық дамуына жағдай жасау
*балалардың жұмысқа қабілеттілігінің жоғары деңгейі
*оқитындардың үйлесімді физикалық дамуына жағдай жасау
#1156*!Балалардың ақыл ой қажуының белгілерін көрсетіңіз
*жақсы көңіл күй
*мүсін(осанка) бұзылысы
*жоғары жұмысқа қабілеттілік
*логикалық ойлаудың активизациясы
*тежелу немесе қозғалу қоздырғышы
#1157*!Оқушылардың түрлі қалыптарының критерилерін бағалау
*клиникалық
*физиологиялық
*психофизиологиялық
*ағзаның қарсы тұру дәрежесі
*ағзаның функционалдық жағдайының дәрежесі
#1158*! Оқушылардың әр түрлі дене қалпын бағалау критерийі
*клиникалық
*психофизиологиялық
*патофизиологиялық
*ағзаның қарсы тұру деңгейі
*ағзаның функционалдық жағдайының дәрежесі
#1159*!Мектептегі сабақ кестесін бағалау жүргізіледі
*анкеталық әдіспен
*сабақтың ұзақтығы
*стьюдента критериімен
*корректуралық кестемен
*рангалық шкалабойынша пәндердің ауырлығы
#1160*!1-4 сыныптарда еңбек сабағы жүргізіледі
*аптаның ортасында 1 сабақ
*аптасына 1 рет 45 минуттан
*аптасына 2 рет 45 минуттан
*аптасына 1 рет екі есленген сабақ
*аптасына 2 рет екі еселенген сабақ
#1161*!5-7 сыныптарда еңбек сабағы жүргізіледі
*аптаның ортасында 1 сабақ
*аптасына 1 рет 45 минуттан
*аптасына 2 рет 45 минуттан
*аптасына 2 рет екі еселенген сабақ
*аптасына 1 рет екі есленген сабақ
#1162*!Динамикалық стереотип – бұл
*күн тіртібінің жиі өзгеруі
*жұмысқа қабілеттіліктің уақытша көтерілуі
*ағзаның физиологиялық қызметінің кезеңділігі
*ұйықтау тәртібі мен сергектенудің қатаң ұсталуы
*ағзаның нақты уақыттағы нақты әрекетке дайындығы
#1163*!Оқу тәрбие жұмысының "Шың" жұмысқа қабілеттілігінің гигиеналық принципі келеді
*7-8 сағатқа
*13-14 сағатқа
*14-15 сағатқа
*19-22 сағатқа
* 9-12 сағатқа
#1164*!Төменгі сынып оқушыларында жоғары жұмысқа қабілеттілік белгіленеді
*3 сабақта
*5 сабақта
*6 сабақта
*4 сабақта
*2 сабақта
#1165*!5 сабақта төменгі сыныптарда және 6 – жоғарғы сыныптарда жұмысқа қабілеттілік төмендейді
*20%
*30 %
*40 %
*60%
*50 %
#1166*!Сабақ кестесіне қиын сабақтарды қосу керек
*бірінші
*бесінші
*үшінші
*төртінші
*сабақ кестесіне енгізбеу керек
#1167*!Орта және жоғары жаста оқитындар үшін жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық бағыттағы пәндерді қою міндетті
*бірінші
*үшінші
*бесінші
*екінші
*сабақ кестесіне енгізбеу керек
#1168*!6 апта ішінде 2-4 сыныптарда максималды рұқсат етілген апталық жүктеме академиялық сағатпен
*40сағаттан артық емес
*30сағаттан артық емес
*20сағаттан артық емес
*35сағаттан артық емес
*26сағаттан артық емес
#1169*!5 апта ішінде 1-сыныптар максималды рұқсат етілген апталық жүктеме академиялық сағатпен
*26 сағаттан артық емес
*30 сағаттан артық емес
*35 сағаттан артық емес
*40 сағаттан артық емес
*21 сағаттан артық емес
#1170*! Күн тәртібі
*тәуліктік уақыт бюджетті
*шарты рефлекстік реакция
*физиологиялық реакция ритмі
* физиологиялық реакция ритмі және белгілі жүйелілік
*денсаулық жағдайы мен жасын ескере отырып демалыс пен бүкіл іс әрекеттердің уақытын бөлу
#1171*! Ағзаның биологиялық ритмі
*жүрек ритмі
* баланың кез келген іс-әрекеттің ритмі
* функционалдық көрсеткіштердің уақытша көтерілуі
* ағзаның әр – түрлі функционалдық қабілеттілігі
*ағзаның физиологиялық функциясының қайталану
#1172*!Факультативтік сабақтың басталуы және соңғы сабақ аралығында қандай ұзақтықта үзіліс ұйымдастыру ұсынылады
*26 сағаттан кем емес
*20 сағаттан кем емес
*40 сағаттан кем емес
*35 сағаттан кем емес
*45 сағаттан кем емес
#1173*!6 күндік апта ішінде 8-9 сыныптарда максималды рұқсат етілген апталық жүктеме академиялық сағатпен
*26сағаттан артық емес
*30сағаттан артық емес
*21 сағаттан артық емес
*40 сағаттан артық емес
*36 сағаттан артық емес
#1174*!6 күндік апта ішінде 10-11 сыныптарда максималды рұқсат етілген апталық жүктеме академиялық сағатпен
*26сағаттан артық емес
*30сағаттан артық емес
*21 сағаттан артық емес
*40 сағаттан артық емес
*37 сағаттан артық емес
#1175*!5 күндік апта ішінде 10-11 сыныптарда максималды рұқсат етілген апталық жүктеме академиялық сағатпен
*26сағаттан артық емес
*30сағаттан артық емес
*21 сағаттан артық емес
*40 сағаттан артық емес
*34 сағаттан артық емес
#1176*!Дене тәрбиесі қанша рет жүргізілуі керек
*аптасына екі сабақтан кем емес
*аптасына бір сабақтан кем емес
*аптасына үш сабақтан кем емес
*аптасына алты сабақтан кем емес
*Дене тәрбиесінің жүргізілмеуі керек
#1177*!Кіші үзіліс қанша уақыт болуы керек
*30 минуттай
*5 минуттан кем емес
*15 минуттан кем емес
*20 минуттан кем емес
*10 минуттан кем емес
#1178*!Күн тәртібін игеруге арналған әдіс
*Актография, хронометраж
*Треморометрия, эргография
*Хронометраж, анкеталық сұрау
*Эргография, хронорефлексометрия
*Хронорефлексометрия, анкеталық сұрау
#1179*!Неғұрлым қиын сабақтарды сабақ кестесіне қосу керек
*соңғы сабаққа
*бірінші сабаққа
*бірінші, екінші сабаққа
*бірінші немесе соңғы сабаққа
*екінші немесе үшінші сабаққа
#1180*!Статикалық компонент меңгерілетін сабаққа жатады
*өлең айту
*еңбек айту
*математика
*өндірістік практика
*дене шынықтыру сабағы
#1181*!Уақытқа өлшенген жұмыс ненің көмегімен зерттеледі
*динамометрдің
*ландольт сақинасы
*хронорефлексометрдің
*әріптік корректуралық кесте
*микроамперметр, потенциометр және электродтан тұратын құрылғы
#1182*!Көру немесе есту тітіркенгішінің жасырын уақыттағы қозғалу реакциясын анықтайтын әдіс
*динамометрия
*хронорефлексометрия
*уақытқа өлшенген жұмыс
*анық көру тұрақтылығын анықтау
*көздің электрлік қоздырғышын анықтау
#1183*! В.Я.Анфимовтың әріптік корректуралық кестесі нені зерттеу мақсатында қолданылады
*көздің электрлік қоздырғышы
*анық көру тұрақтылығын анықтау
*ақыл ойдың жұмысқа қабілеттілігі
*қол бұлшықетінің күші мен төзімділігі
*қозғалыстық дәлдігі және координациясы
#1184*!Ландольт сақинасы нені анықтауға қоданылады
*қажу
*анық көрудің тұрақтылығы
*көздің электрлік қоздырғышы
*қол бұлшықетінің күші мен төзімділігі
*қозғалыстық дәлдігі және координациясы
#1185*!Көздің электрлік қоздырғышын анықтайын әдіс неге негізделген
*қозғалу алаңдылығын объективті тіркеу
* уақытылы зерттеу процесін визуалды бақылау жолымен өлшеу
*көздегі жарқырау сезімін шақыратын тоқ күшінің табалдырығын анықтау
*көру және есту тітіркенгішіне қозғалу реакциясының жасырын уақытын анықтау
*көздің кішкентай бұрышымен кескіндердің әріпін немесе бөлшектерінің арасында кішігірім алшақтық болатын біресе анық біресе анық емес әлсін-әлсін ажыратып көретін қаситеті
#1186*!Мектепке дейігі жастағы балалардың ақыл ойының жұмысқа қабілеттілігін зерттеу үшін қолданылады
*диктанттар
*хронорефлексометр
*әріптік корректуралық кесте
*арифметикалық тапсырмалар
*фигуралық корректуралық кесте
#1187*!”Қозғалу мазасыздығы” тіркелу жолымен қозудың дамуын анықтайтын әдіс
*актография
*динамометрия
*треморография
*хронорефлексометрия
*тональды аудиометрия
#1188*!Орта және жоғары мектеп жасындағы балалардың ақыл ойының жұмысқа қабілеттілігін зерттеу үшін қолданылады
*диктанттар, хронорефлексометр
*хронорефлексометр, Ландольта сақинасы
*фигуралық корректуралық кесте, хронорефлексометр
*әріптік корректуралық кесте, арифметические задания
*арифметикалық тапсырмалар, фигуралық корректуралық кесте
#1189*!Есту анализаторын зерттейтін әдіс
*эргография
*актография
*тремометрия
*динамометрия
*тональды аудиометрия
#1190*!ОЖЖ функционалдық жағдайын зерттейтін әдіс
*эргография
*актография
*динамометрия
*тональды аудиометрия
*хронорефлексометрия
#1191*!Статикалық жұмыс көрсеткіштері бойынша қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтауға қолданады
*фонотремометр
*ландольт сақинасы
*саусақтық эргограф
*хронорефлексометр
*сынапты динамометр
#1192*!Қозғалудың үйлесімділігі мен дәлдігін анықтау ненің көмегімен жүргізіледі
*тремометрия және тремографии
*тремография және динамометрия
*актография және тональды аудиометрия
*тремометрия және тональды аудиометрия
*хронорефлексометрия және динамометрия
#1193*!Мектепте систематикалық оқыту үшін 6 жастағы балаларды таңдау ненің есебімен жүргізілуі тиіс
*жасы, денсаулық жағдайы
*ата анасының тілегімен, жасы
*жынысы, ата анасының тілегімен
*ағзаның морфо-функционалдық ер жетуі, жынысы
*ағзаның морфо-функционалдық ер жетуі, денсаулық жағдайы
#1194*!Ақыл ойдың жұмысқа қабілеттілігін корректуралық сынама арқылы зерттеп, нәтижесі бойынша қорытынды беріңіз: егер сабаққа дейін көрілген белгілердің саны 250 құраса, қате саны – 1; сабақтан кейін көрілген белгілер 245, қате саны – 1
*зорығу
*бастапқы қажу
*айтарлықтай қажу
*жұмысқа қабілеттіліктің жақсаруы
*жұмысқа қабілеттілік өзгермеген
#1195*!Қол бұлшықетінің күші мен шыдамдылығын анықтау үшін динамикалық жұмыстың көрсеткіштері бойынша қолданады
*фонотремометрді
*ландольт сақинасын
*хронорефлексометрді
*сынапты динамометрді
*саусақтық эргографты
#1196*!Мектепке дейінгі жастағы балалардың ақыл ойының зерттеу үшін қолдану керек
*диктантты
*хронорефлексометрді
*әрәптік корректуралық кестесы
*арифметикалық есептеу тесті
*фигуралық корректуралық кестесі
#1197*!”Қозғалу мазасыздығы” тіркелу жолымен қозудың дамуын анықтайтын әдіс
*тремометрия
*тремография
*актография
*динамометрия
*тональды аудиометрия
#1198*!Мектеп жасындағы балалардың оқу процесін ұйымдастыру ерекшеліктеріне жатады
*бағаның баллмен болуы
*үй тапсырмасы берілмейді
*балалардың жасына байланысты сабақтың ұзақтығының тәуелділігі
*көрнекі жәрдем,ойын түрінде оқытуды пайдалану
*күн, апта, жыл ағымындағы оқу жүктемесін біркелкі бөлу
#1199*!Мектепке дейінгі мекемелердегі оқу-тәрбие жұмысын жоспарлаған кезде келесі ұсынылмайды
*әртүрлі әрекет түрлерін алмастыру
*демалысты жазғы уақытқа қарастыру
*дұрыс оқу құрылымын құрастыруды ұстану
*жеңіл сабақтарды аптаның басында және аяғында өткізу
*шартты түрде ауыр сабақтарды аптаның басында және аяғында өткізу
#1200*!Балалардың мектепте оқуына дайындығын анықтайды
*мектеп директоры
*оқу бөлімін меңгеруші
*бастауыш сынып мұғалімі
*педагогикалық кеңес мүшелері
*мектепке дейінгі мекеме немесе балалар поликлинкасының дәрігері
#1201*! Мектепке дейінгі мекемелердегі оқу-тәрбие жұмысын жоспарлаған кезде келесі ұсынылады, мынаны қоспағанда
*оқытуды ойын түрінде қолдану
*оқыту үшін көрнекі әдісті қолдану
*оқытудың дұрыс құрылымын құрастыруды ұстану
*ауыр сабақтарды аптаның басында және аяғында өткізу
*жүктемелерді күн, апта, жыл ағымында біркелкі
#1202*!Балалардың мектепке оқуына дайындығының медициналық критериіне жатады
*биологиялық даму деңгейі
*хроникалық аурудың асқынуы
*өткен жылдағы жіті аурушылдық
*дауыс шығару кемістігінің болуы
*тексеру кезіндегі денсаулық жағдайы
#1203*!Мектепке дейінгі мекемелердегі оқу жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктеріне жатады
*Сабақ 4 бөліктен тұрады
*үй тапсырмасы берілмейді
*жасқа байланысты сабақ ұзақтығына тәуелділігі
*көрнекі жәрдем,ойын түрінде оқытуды пайдалану
*күн, апта, жыл ағымындағы оқу жүктемесін біркелкі бөлу
#1204*!Мектепте баланың сабаққа бейімделуін келесі критериймен бағалайды біреуінен басқа
*үлгерімнің көтерілуі
*белсенді қозғалудың өсуі
*ереже тәсілдердің қиын орындалуы
*мектеп қағидаларын өткізуді орындау
*қолайлы күндізгі жұмысқа қабілеттілік динамикасы
#1205*!Балалардың мектептегі сабаққа бейімделуін келесі белгілерге қарап анықтайды, біреунен басқа
*сыныптартармен керісулер
*жоғары қозғалу белсенділігі
*эмоциональды қолайлылығы
*әлеуметтік контактілердің жетістігі
*функционалды көрсеткіштердің тұрақтылығы және жоғарғы дәрежесі
#1206*! Агарков В.И пәндердің ауырлық шкаласына сәйкес жоғары баллды құрайтын пәндер
*еңбек, ән айту
*орыс әдебиеті,тарих
*математика, орыс тілі
*бейнелеу өнері, музыка
*еңбек, дене шынықтыру
#1207 *!Қажудың профилактикасына бағытталған гигиеналық іс шаралар қандай мақсатпен жүргізіледі
*игерілу фазасында
*жұмысқа қабілеттіліктің тұрақтылық фазасында
*жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі – соңғы жарып өту аймағы фазасында
* жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі – жұмысқа қабілеттіліктің прогрессивті түсу аймағының фазасында
* жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі – жұмысқа қабілеттіліктің түсуінің соңғы жарып өту аймағы фазасында
#1208*!Жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттерінің оқу жүктемесінің апталық жиынтығы
*64 сағаттан артық емес
*67 сағаттан артық емес
*54 сағаттан артық емес
*64 сағаттан артық емес
*54 сағаттан артық емес
#1209*!Оқу сабақтарын бастау керек
*6сағаттан кеш емес
*7 сағаттан кеш емес
*сағат 6дан ерте емес
*сағат 7ден ерте емес
*сағат 8ден ерте емес
#1210*!Оқушылардың тәуліктік рационындағы ақуыздың калорийялық проценті қаншаны құрауы керек
*60–80 %
*45–55 %
*40–50 %
*65–75 %
*55–60 %
#1211*!1 сынып оқушылары үшін сабақты аяқтау керек
*15минуттан соң
*30 минуттан соң
*20 минуттан соң
*25 минуттан соң
*35 минуттан соң
#1212*!Сабақта оқитындардың қажуы және мүсінінің(осанка) бұзылуына профилактика қандай мақсатта жүргізіледі
*сурет салу
*информатика
*физкультминут
*ештеңе жүргізілмейді
*мектеп айналасында жүгіру
#1213*! Сабақта оқитындардың қажуы және көру бұзылысының профилактикасы қандай мақсатта жүргізіледі
*сурет салу
*информатика
*көз гимнастикасы
*ештеңе жүргізілмейді
*мектеп айналасында жүгіру
#1214*!Гигиенисттер екі еселенген сабақтарға теріс қарайды, біреуінен басқа
*еңбек
*физика
*алгебра
*орыс тілі
*литературы
#1215*!Қандай сыныптарды екі еселенген сабақтар жүргізілмейді
*8-9 сыныптарда
*5-6 сыныптарда
*жоғары сыныптарда
*бастауыш сыныптарда
*барлық сыныптарда жүргізіледі
#1216*!Сабақ уақытының соңына қарай мектептегі оқу бөлмелерінің ауа температурасы қаншаға көтерілуі мүмкін
*10 градусқа
*2-3 градусқа
*5-6 градусқа
*9-11 градусқа
*0,5-1 градусқа
#1217*!1-4 сыныптарда кинофильм көрудің максимальды уақыты қаншаны құрайды
*40 минут
*30-35 минут
*10-15 минут
*25-30 минут
*15-20 минут
#1218*!Қажудың профилактикасына бағытталған гигиеналық іс шаралар қандай мақсатпен жүргізіледі
*игерілу фазасында
* жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі
*жұмысқа қабілеттіліктің тұрақтылық фазасында
*жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі – соңғы жарып өту аймағы фазасында
* жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі – жұмысқа қабілеттіліктің прогрессивті түсу аймағының фазасында
#1219*! Бірінші сынып оқушысы үшін неғұрлым қажытатын пән болып табылады
*хат
*оқу
*қол өнері
*математика
*дене ынықтыру
#1220*!Факультативті сабақ сағаттарының көлемі оқитындардың ең ұйғарынды жүктемесіне кіруі керек
*тек бастауыш сыныпта оқитындар үшін
*тек коррекциялық мектепте оқитындар үшін
*барлық білім беру мекемелерінде оқитындар үшін
*тек білім сапасы жоғары мектептерде оқитындар үшін
*тек кеңейтілген және тереңдетілген мектептерде оқитындар үшін
#1221*!Жоғары сыныптар үшін сабақ кестесіндегі сабақтардың жеңілдетілген түрі қай күнге қойылуы тиіс
*жұма
*сәрсенбі
*сейсенбі
*дүйсенбі
*бейсенбі
#1222*!Сауықтыру лагеріндегі медициналы персоналдың емдеу-профилактикалық жұмысына кіреді
*амбулаторлық қабылдау жүргізу
*профилактикалық екпелерді жүргізу
*балалардың денсаулық жағдайын бақылау
*балалар мен жасөспірімдерге гигиеналық тәбелеу жұмысы
*ғимараттың санитарлық жағдайын бақылау, тамақтану ұйымы
#1223*!6 жасар 1 сынып балалары үшін сабақтың ұзақтығы аспауы тиіс
*30 мин
*40 мин
*38 мин
*35 мин
*пәннің өзіне байланысты
#1225*!5-7 жастағы балалардың белсенді назарын сақтау ұзақтығы құрайды
*10 мин
*20 мин
*25 мин
*17 мин
*15 мин
#1226*!Балабақшадағы балалардың физикалық тәрбиесінің бағдарламасына кірмейтін өтіп жүрген сабақтарға жатады
*таңртеңгі жаттығу
*сабақтағы көңіл күйдің болмауы
*сабақтағы физкультуралық іркіліс
*қыдыру уақытындағы қозғалмалы ойын
*физическикалық жаттығудан кейінгі күн ұйқысы
#1227*! Ұзартылған үзілісте ажудың алдын алу үшін анағұрлым әсерлі құрал болып табылады
*жағымды тамақ
*пассивті демалыс
*мультфильмдер көру
*қозғалмалы ойындар
*жаттығулар жиынтығы
#1228*!9-12 сыныптар үшін үй тапсырмасы орындай алу мүмкіндігіне байланысты берілуі керек
*2 сағатқа
*3 сағатқа
*1,5 сағатқа
*2,5 сағатқа
*таңертеңгі уақытқа
#1229*!Қалалалық және ауылдық мектептердің максималды қабат биіктігі аспауы керек
*1 этажды
*2 этажды
*4 этажды
*5 этажды
*3 этажды
#1230*!Мектепке дейінгі мекемелерде баланың қозғалу белсенділігінің жоғарылауының анағұрлым әсерлі жолдары болып саналады
*уйірме сабақтары
*балалардың спорттық секциялардағы сабағы
*серуендегі қозғалу белсенділігінің жандануы
*залда қосымша дене шынықтыру сабағын қосу
*жабық залда дене шынықтыру сабағын өткізу
#1231*!Көрудің қажуының алдын алу үшін сабақта гимнастика қосу керек
*аяқ қозғалысы
*құлаққа массаж
*қолдың қозғалуы
*жақынға және алысқа қарау
*чтение мелкого и крупного шрифта
#1232*!Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібіне болуы тиіс міндетті элемент
*түнгі жұмыс
*үйірмелік сабақтар
*компьютермен жұмыс
*спорттық секцияларда
*таза ауада қозғалу белсенділігі
#1233*! Компьютерлік технологияны оқу процесінде қолдануға рұқсат етіледі
* бесінші сыныптан бастап
* үшінші сыныптан бастап
* тоғзыншы сыныптан бастап
* екінші сыныптан бастап
* төртінші сыныптан бастап
#1234*! Жалпы білім беру мекемесінде аптасына сағат саны аспауы тиіс
*31 сағат
*20 сағат
*48 сағат
*15 сағат
*қалыпты жүктеме
#1235*! Бірінші сыныптарда қабылданатын оқу тәртібі
*баспалдақты
* оқу жүктемесінің ақырындап төмендеуі
* әр тоқсан сайын қосымша апталық демалыс
* ақырындап төмендеп кейін оқу жүктемесінің жоғарылауы
* ақырындап жоғарылау кейін оқу жүктемесінің төмедеуі
#1236*!Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные
Бірінші сынып оқушылары үшін бір жыл ішінде қосымша бекітіледі
* математика сабағы
*апталық демалыс
*өзін өзі тану сабақтары
*ана тілі сабағы
*дене шынықтыру сабағы
#1237*! Бірінші сыныпқа қабылдау осының негізінде жүзеге асырылады
* невропатолог қорытындысы
* мектеп дәрігер қорытындысы
* участкілік дәрігер қорытындысы
* дәрігер – педогогикалық комиссия қорытындысы
*Балалар білім беру мекемесінің бақылайтын маман қорытындысы
#1238*! Оқу сабақтары мектепте басталуы керек
* таңертенгі 9 дан ерте емес
* таңертенгі 8 ден ерте емес
* таңертенгі 8:20 дан ерте емес
* таңертенгі 8:30дан ерте емес
* таңертенгі 8:30дан ерте емес
#1239*! Бастауыш сыныпта оқу аптасының ұзақтғына тәуелсіз оқушылардың күндізгі оқу жүктемесі болуы тиіс
*алты сабақтан аса
*үш сабақтан артық емес
*бес сабақтан артық емес
*алты сабақтан артық емес
*төрт сабақтан артық емес
#1240*! Негізі мектепте оқу аптасының ұзақтғына тәуелсіз оқушылардың күндізгі оқу жүктемесі болуы тиіс
*алты сабақтан аса
*үш сабақтан артық емес
*бес сабақтан артық емес
*алты сабақтан артық емес
*төрт сабақтан артық емес
#1241*!Бастауыш сыныптарының техникалық құралдарын қолдану сабақтары апта ішіндегі саны аспауы тиіс
*4-6
*2-3
*4-5
*1-2
*3-4
#1242*!Наиболее чувствительными к воздействию факторов окружающей среды являются дети и подростки
Сыртқы орта факторына біршама сезімтал болып келетін балалар мен жасөспірімдер
* таңғы типтегі биоритм қисығы
*кешкі типтегі биоритм қисығы
* аритмиялық типтегі биоритм қисығы
* аралас типтегі биоритм қисығы
* инвертирленген типтегі биоритм қисығы
#1243*!Жоғары сыныптарының техникалық құралдарын қолдану сабақтары апта ішіндегі саны аспауы тиіс
*2-3
*4-5
*1-2
*3-4
*4-6
#1244*!3-5 жасар балалар үшін мини-центрдағы максималды жүргізілетін сабақ саны аспауы тиіс
*1сабақ
*3-4 сабақ
*4-5 сабақ
*1-2 сабақ
*2-3 сабақ
#1245*! Мектеп - алды сыныптары үшін мини-центрде 25-30 минуттан тұратын 4 сабақтың максималды саны аспауы керек
*1 сабақ
*5 сабақ
*2 сабақ
*3 сабақ
*4 сабақ
#1246*! Сабақ тығыздығы
*моторлық тығыздықтың жалпы ұзақтыққа қатынасы
* оқушының жұмысқа қабілеттілігін анықтау үшін жүргізілетін зерттеу әдістемеі
* сабақтың моторлық тығыздығына мен оқуға ісінің уақытының ара қатынасы
* сабақтың жеке бөлігінің нақты мінездемесін алу үшін жүргізілетін зерттеу әдісі
*сабақтың моторлы тығыздығына оқу қызметінің жалпы ұзақтығына қатынасы
#1247*!Керн-Ирасек тесті анықтауға мүмкіндік береді
*сөйлеу дамуы
* денсаулық жағдайы
* мектеп жасы
* жалпы ауыршаңдық
* инфекциялық ауру
#1248*! Сабақта оқитындардың жалпы уқытын анықтайтын зерттеу әдісі
*корректорлық сынама
*хронорефлексометрия
*жалпы хронометраж
*бұлшық ет төзімділігін анықтау
*статикалық төзімділік анықтау
#1249*! Жалпы хронометраж
* жұмыс қабілетінің зерттеу әдісі
* моторлық тығыздықтың жалпы ұзақтыққа қатынасы
* сабақтың моторлық тығыздығына мен оқуға ісінің уақытының ара қатынасы
* сыныпта оқитын барлық оқушылардың оқу белсенділігін сипатайтын зерттеу әдісі
* сабақтың жеке бөлігінің нақты мінездемесін алу үшін жүргізілетін зерттеу әдісі
* сабақтың моторлы тығыздығына оқу қызметінің жалпы ұзақтығына қатынасы
#1250*! 3-5 жасар балалар үшін мини-центрдағы максималды рұқсат етілген сабақ саны
*5-6 сабақ 10 минут
*4-5 сабақ 5-10 минут
*1-2 сабақ 15-20 минут
*3-4 сабақ 10-20 минут
*2-3 сабақ 10-20 минут
#1251*! Жалпы білім беру мекемелеріне балалар үшін қойылатын келесі гигиеналық талаптар
* дұрыс жауап жоқ
* жасқа сәйкес келмеуі
*оқудың оптималды жағдайын қамтамасыз етуі
*мектептегі еңбек тәртібін қамтамасыз етілуі міндетті емес
* баланың жеке қабілетінің қарастыру тиісті емес
#1252*!Қажу мен жұмысқа қабілеттілігінің төмендеу дәрежесі
*соңғы екпін
*толық компенсация
* бұлщық ет белсенділігі
* жұмысқа қабілеттілітің жоғарлауы
* ақыл – ой іс әрекеттінің артуы
#1253*! Мектептегі оқу тәрбие процессінде ағымдағы санитарлық бақылау келесі бақылауға жауап береді
*апталық оқу жүктемесі
*мектеп тамақтану мекемесі
*сабақ кестесін құру
*сабақ кезінен тыс тамақтануды ұйымдастыру
* ұзақтығы және оның ұйымдастыруы
* оқушыларға медициналық тексеруді ұйымдастыру
*қоңырау ұзақтығы және оның ұйымдастырылуы
* дене шынықтыру үшін жер участкісін бөлу
#1254*!Мектептегі оқу апталық жүктемесі сәйкес келуі тиіс
*мектеп ережесі
*оқу жоспары
*санитарлық ереже
*оқу ұзақтығы және ұйымдастырылуы
*сабақ кестесі, мектеп директорының бекітуімен
*жалпы білім беру мектептерінің құралдары мен құрылымына қойылатын санитарлық ережелер
#1255*!Жалпы білім беру мекемелерінде балалар оқуын ұйымдастырудың гигиеналық негіздері
*оқу ұзақтығы мен ұйымдастырылуы
* әлеуметтік жағдайға сәйкес келуі
*мектептегі еңбек тәртібін қамтамасыз етілуі міндетті емес
* баланың жеке қабілетінің қарастыру тиісті емес
*баланың оқу жүктемесі жастық және индивидуалды қабілетіне сәйкес келуі
*заманауи білім беру мекемелерінде оқу процессінің ғылыми ұйымдастырылуы
#1256*!ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІК ПЕН ҚАЖУДЫҢ ТӨМЕНДЕУ КЕЗЕҢІ
*ақырға жарып өту
*толық компенсация
*бұлшықеттік белсенділік
*толық емес компенсация
*жұмысқа қабілеттіліктің жоғарылауы
*ақыл ойдың жұмысқа қабілеттілігінің жоғарылауы
#1257*!ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІК ПЕН ҚАЖУДЫҢ ТӨМЕНДЕУ КЕЗЕҢІ
*прогрессивті түсу
*ақырға жарып өту
*толық компенсация
*бұлшықеттік белсенділік
*жұмысқа қабілеттіліктің жоғарылауы
*ақыл ойдың жұмысқа қабілеттілігінің жоғарылауы
#1258*!САБАҚ КЕСТЕСІН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАБЫ
*сабақтардың қайталануы
*қиын сабақтарды қатарынан қою
*түрлі әрекет түрлерін алмастыру
*сабақ ұзақтығы 45 минуттан аспауы керек
*қандай да бір физикалық жүктемені алып тастау
*күндізгі және апталық жұмысқа қабілеттілік динамикасына сәйкес оқу пәндерін бөлу
#1259*!ОҚУ КҮНІНІҢ БАСЫНА МЫНА ПӘНДІ ҚОЙМАУ КЕРЕК
*еңбек
*сызу
*орыс тілі
*математика
*бейнелеу өнері
*орыс әдебиеті
*физическая культура
#1260*!ОҚУ КҮНІНІҢ АЯҒЫНА МЫНА ПӘНДІ ҚОЮ КЕРЕК
*сызу
*физика
*орыс тілі
*Математика
*орыс әдебиеті
*бейнелеу өнері
#1261*!Балалар мен жасөспірімдердің ұйқысының бұзылуының басты себептері болып табылады
*жеке ауытқу
*қолайлы жағдай
*соматическалық ауру
*тұрақты күн тәртібінің жоқтығы
*үй тапсырмасының қайта жүктелуі
*жүйке-психикалық ауру және ауытқу
#1262*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ГИГИЕНАЛЫҚ ТІРБИЕЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*зорлық көрсету
*дәріс, кеңес қолдану
*ойын түрлерін қолдану
*құмар ойындарды қолдану
*көрнекі насихаттауды қолдану
*білім беру мекемелерінде жалпы гигиена сабақтарын жүргізу
*үлкен балалардың кіші балаларға гигиеналық тәрбие жөнінде жұмыс жүргізуі
#1263*!ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕПТЕРІНІҢ СЫНЫП БӨЛМЕЛЕРІНЕ ОПТИМАЛДЫ БАҒДАРЛАУЫ
*батыс
*солтүстік
*солтүстік-батыс
*оңтүстік-батыс
*оңтүстік-шығыс
*солтүстік-шығыс
#1264*!ОҚУШЫНЫ ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ АРНАЙЫ ТОПТАРЫНА БӨЛУ НЕНІҢ ЕСЕБІМЕН ЖҮРЕДІ
*жынысы және жасы
*аурудың ауыр ағымы
*бойы және салмағы
*оқушының немесе ата анасының қалауы
*физикалық дайындығы және денсаулық жағдайы
*дене шынықтыру мұғалімдеріне штаттық сабақ кестесі
#1265*!2ШІ АУЫСЫМҒА ОҚУ САНИТАРЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРГЕ САЙ ҚАЙ СЫНЫПТАРҒА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН
*1-сынып
*5-сынып
*3-сынып
*7-сынып
*11-сынып
*8-сынып
#1266*!ЖҰМЫСҚА ҚАІЛЕТТІЛІКТІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ҮШІН ДЕМАЛЫСТЫ ҰЗАРТУ ҚАЖЕТТІЛІГІ АНЫҚТАЛАДЫ
*тағам саны
*мекеменің күн тәртібі
*міндетінің түсу деңгейі
*атқарылатын жұмыстың сипаты
*мекеменің санитарлы-техникалық жабдықталуы
*мекеменің материалды-техникалық жабдықталуы
#1267*!БІРІНШІ СЫНЫПТА ОҚУ САБАҒЫНЫҢ БАҒАСЫН БІЛУ ҮШІН ҚОЛДАЫЛАДЫ
*сан тесті
*Люшера тесті
*треморометрияны
*офтальмоэргометрияны
*әріптік корректуралық сынама
*фигуралық корректуралық сынама
*копканалды жарықтық хроматографияны
#1268*!САНИТАРЛЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМАДАН ӨТКЕН ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҮЙРЕНУДЕ ҚАЖЕТ
*оқу бағдарламасын құрау
*оқу жоспары және кестесі
*демалу бағдарламасын құрау
*климаттық-географиялық жағдайы
*оқытушылардың денсаулық жағдайы
*оқитындардың жұмысқа қабілеттілігі және динамикасы
*оқитындардың психоэмоционалды жағдайы және динамикасы
#1269*!РАНГЫ ШКАЛАСЫ БОЙЫНША 5-12 СЫНЫПТАР ҮШІН АНАҒҰРЛЫМ ҚИЫН ПӘНДЕР БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ
*тарих
*физика
*ағылшын
*геометрия
*математика
*қазақ тілі, орыс әдебиеті
#1270*!Баланың мектепке түсу кезінде ағзаның функционалдық жүйесінің төмендеуін шақыратын факторлар
* статикалық жүктеменің төмендеуі
* биологиялық ритм өзгеруі
* статикалық жүктеменің жоғарлауы
* қимыл - қозғалыс белсенділігінің төмендеуі
* қимыл - қозғалыс белсенділігінің жоғарлауы
*динамикалық стереотиптің өзгеруі
* дисциплиналық талаптардың төмендеуі
#1271*!Сабақты ұйымдастырудың негізгі әдісіне жатады
*жалпы хронометраж
*индивидуальді хронометраж
*сабақтан кейін білімнің игерілуі
*сабаққа дейінгі және кейінгі субъективті жағдайды САН тест көмегі арқылы тексеруі
* дейінгі және кейінгі көру-моторлық реакциялардың латентті кезеңнің зерттеулуі
* Сабаққа дейін және кейін корректорлық сынама көмегімен ақыл-ой жұмыс қабілетінің тексеру
#1272*!Мектепке дейінгі балалардың жүйке-психикалық дамуын сипаттайтын көрсеткіші
* сөйлеу дамуы
*моторика дамуы
* интеллекттің дамуы
*рөлдік ойындардың дамуы
*сюжеттік ойындардың дамуы
*қозғалыс дағдылардың пайда болуы
#1273*!Сабақ кестесінің құрастырылуының гигиеналық талаптары болады
* сабақ қиындығының есебі
* іс - әрекет түрін ауыстыру қажеттілігі
* күндізгі және апталық жұмысқа қабілтіліктің физиологиялық қисық есебі
* сабақ кестесінің динамикалық компоненттерінің сағаттық және күндік айқын қажу белгілері бойынша орналастыру
*сабақ кестесінің динамикалық компоненттерінің жоғары жұмысқа қабілеттілігінің сағатына орналастыру
* сабақ кестесінің динамикалық компоненттерінің сағаттық және күндік айқын қажу белгілері бойынша орналастыру
#1274*!Оқушылардың сабақ қиындығы анықталады
* жаңалығымен
*сабақ кестесінің орнымен
* көрнекілігінің болуы
* бағдарламаның көлемі мен мазмұны
* оқушылардың жеке қасиеттерімен
* мұғалімнің дайындығы мен тәжірибесі
#1275*!Оқушылардың сыныпта дұрыс отырғызу кезінде ескеріледі
* үлгерімі
* оқушының қалауы
* әлеуметтік жағдайы
* оқушының дене ұзындығы
* көру және есту ағзаларының жағдайы
* салқын тию ауруларына бейімділігі
#1276*! Жүйелі оқудың Адаптациялық қауіпі бар топтарға кіреді
* солақай балалар
* жайбасар балалар
*денсаулық тобы 2-3 балалар
* балалардың бірінші денсаулық тобы
*назарсыз гипер белсенді балалар
*балалар, оқу басында 7 жасқа толмаған
#1277*!Сабақтың ұйымдастырылуының гигиеналық рационалдылығы келесі көрсеткіштер бойынша анықталады
* ТСО қолданылуы
*сабақ тығыздығы
*оқушының дене қимылының ауысуы
*сабақ оқыту түрлерінің саны
*дене шынықтыру минуттарының болуы
* сабақтағы психиологиялық климат
*іс-әрекеттің түрелерінің ұзақтығы мен алмасуының саны
#1278*! 6 жасар балаларды мектептегі жүйелік оқытуға іріктеу келесі есеппен жүргізіледі
*жынысы
*ата-ана қалауы
*денсаулық жағдайы
* ағзаның морфологиялық қабілеті
*ағзаның функционалдық қабілеті
*психофизиологиялық ерекшелігі
#1279*!мектептердегі 6 жасар балаларға арналған оқу процессінің ұйымдастырылуының ерекшеліктеріне жатады
*күндізгі ұйқы
*қоңырау мен демалыс күндерінің ұзаруы
*сабақ ұзақтығының қысқаруы
*5 сабақтан кейінгі динамикалық үзіліс
*қосымша демалыс аптасы
*интерактивті әдістің оқытуда қолдануы
#1280*!Бірінші сыныптар үшін баспалдақты режимнің ұйымдастырылу принциптары болып табылады
*сабақ сандарының 2 сабаққа дейін қысқаруы
*үзілістің ақырындап қысқарылуы
*сабақ сандарының ақырндап ұзаруы
*әр сабақтан кейін үзілістің 10 минутқа ұзаруы
*оқу жыл бойы сабақ ұзақтығының 30 минутқа қысқаруы
* оқу жыл бойы сабақ ұзақтығының ақырныдап 30-45 минутқа ұзаруы
#1281*!Үзілістің ұйымдастырлуы мен регламенттіне қойылатын негізгі талаптар
*іс-әрекет түрін қолдану мүмкіндігі
*әр сабақта физкультуралық минуттың ұйымдастырылуы
*бала таңдауы бойынша ашық ауадағы қозғалыс ойындары
*оқытушының жетекшілігімен рекреациядағы қозғалыс ойындары
* сабақ арасындағы 5 минуттық үзіліс, екінші сабақтан кейінгі үзіліс 20 минут
*сабақ арасындағы 10 минуттық үзіліс, үшінші сабақтан кейін үзіліс 30 минут
#1282*! Мектептердегі оқыту жүйсінің негізігі жағымсыз факторларына жатады
*тәулік бойы шудың жоғарлау деңгейі
*тәулік бойы ауадағы иондық қосылыстардың құрамының төмендеуі
*тәулік соңына ауаның бактериялық ластану деңгейі
*тәулік соңына ауның температурасы мен ылғалдылығының жоғарлауы
*оқушылардың жұмыс орындарының жеткіліксіз жарықтануы
*тәулік соңына ауадағы органикалық құрылымының жоғарлауы
#1283*!Іс-әрекеттің гигиеналық нормативтілігінде ескерілуі қажет
*оқу процессі
*жалпы көрсеткіш
* ұйымдастырудың формасы
*сапалық көрсеткіш
*сандық көрсеткіш
*балалардың әлеуметтік адаптациясының есебі
*жастық ерекшеліктеріне сәйкес рационалды тамақтану есебі
#1284*! Іс әрекет кезіндегі Балалар мен жасөспірімдердің субъективті жағдайын бағалау үшін қолдану керек
*САН тесті
*Люшер тесті
*Маршак сынамасы
*корректорлық сынама
*гарвардтық степ-тест
*көру – моторлық реакциясының латенттік кезендегі зерттеуі
#1285*!НАЗОВИТЕ АКРОФАЗЫ (АКТИВНОГО ЦИКЛА), ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Балалардың тән акрофазаны (активті цикл) атаныз
*кешкі
*аритмиялық
*күндізгі, түнгі
*күндізгі, кешкі
*таңғы, кешкі
*шартты - кешкі
*шартты - таңғы
#1286*! Сабақ кестесіне қойылатын гигиеналық талаптар
* қиын және оңай сабақтарды кезектестіру
*қиын сабақтарды бірінші сабаққа қою
*еңбек сабағын соңғы сабаққа қою
* қиындығын баллдық шкаламен анықтау
*сабақ кестесі дене шынықтырумен бітеді
* дүйсенбі аптадағы ең оңай күн
#1287*! Еңбек сабағының тығыздығы
*60%
*80%
*90%
*95%
*50%
*40%
#1288*! Оқушылардың физикалық жұмысқа қабілеттілігі сынама көмегімен анықталады
*Генчи
*Маршака
*Летунова
*Силоренко
*Гарвардтық степ тест
*Мартине-Кушелевский
#1289*! Балалардың функционалдық жұмысқа қабілеттілігі анықталатын функционалдық сынама
*Маршака
*Летунова
*Сидоренко
*таблицы Анфимова
*Гарвардтық степ тест
*таблицы Иванова- Смоленского
#1290*! Күн тәртібінің физиологиялық негізі
*биоритм
*физикалық дамуы
*психикалық дамуы
* балалар мен жасөспірімдер мінезі, балалар жасы
* балалардың іс-әрекеті, құрылымы мен құрамының әртүрлігі
* балалар мен жасөспірімдердің шартты- рефлекстік ОЖЖ іс-әрекеті
#1290*!Кинезофилия
*баланың ұйқыға табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың қозғалысқа табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың әртүрлі жаттығуларды орындай алу қабілеттілігі
*дене шынықтыру сабағының уақытысымен қозғалысқа кеткен уақыттың қатынасы
*белгілі бір уақыт аралығында жасалған түрлі қозғалыстардың сомалық көрсеткіші
#1342*!Қозғалыс активтілігі
*баланың ұйқыға табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың қозғалысқа табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың әртүрлі жаттығуларды орындай алу қабілеттілігі
*дене шынықтыру сабағының уақытысымен қозғалысқа кеткен уақыттың қатынасы
*белгілі бір уақыт аралығында жасалған түрлі қозғалыстардың сомалық көрсеткіші
#1343*!Гипокинезия деген
*ой еңбегінің төмендеуі
*эмоциалы кернеудің артуы
*қозғалыстың жеткіліксіздігі
*жұмысқа қабілеттіліктің артуы
*қалыптан жоғары қозғалыс активтілігі
#1343*!Гиперкинезия деген
*ой еңбегінің төмендеуі
*эмоциалы кернеудің артуы
*қозғалыстың жеткіліксіздігі
*жұмысқа қабілеттіліктің артуы
*қалыптан жоғары қозғалыс активтілігі
#1344*!САБАҚТЫҢ ЖАЛПЫ ТЫҒЫЗДЫҒЫ
*эмоционалдық ішкі алаңдаушылық
*қимыл-қозғалыстың максималды белсенділігі
*уақыт бірлігіндегі қимыл-қозғалыстардың жиынтық саны
*пайдалы уақыттың сабақтың жалпы ұзақтығынга қатынасы
*баланың қимыл-қозғалыс жасауға кеткен уақыты
#1345*!Моторлық тығыздық
*қимыл-қозғалыс деңгейінің максималды белсенділігі
*эмоционалдық алаңдаушылықтың жоғары болуы
*уақыт бірлігіндегі қимыл-қозғалыстардың жиынтық саны
* пайдалы уақыттың сабақтың жалпы ұзақтығынга қатынасы
*баланың қимыл-қозғалыс жасауға жасау кетірген уақытының қатынасы
#1346*!ҚИМЫЛ-ҚОЗҒАЛЫС ЖАСАУДАҒЫ ГИПОДИНАМИЯ
*үлгерімнің төмендеуі
*жұмыс қабілетінің жорылауы
*щектен тыс қимыл-қозғалыс белсенділігі
*максималды қимыл-қозғалыс белсенділігі
*қимыл-қозғалыс жасау кезінде бұлшық еттер күшінің төмендеуі
#1348*!Күнделікті массаж бен пассивті гимнастиканы өткізу қажет
*екі жаста
*бір жастан
*бес айдан
*туған кезден бастап
*4-апталық жастан
#1349*!Денсаулық күні өткізіледі
*жыл сайын
*күн сайын
*айына бір рет
*аптасына бір рет
*тоқсанына бір рет
#1350*!Дене шынықтыру мейрамы өткізіледі
*жыл сайын
*күн сайын
*жылына 2-3 рет
*айына бір рет
*аптасына бір рет
#1351*!Гипокинезияның генетикалық факторлармен, даму аномалияларымен шақырылған түрі
*мектептік
*клиникалық
*физиологиялық
*мамандықтық
*климаттық-географиялық
#1352*!Гипокинезияның қимыл-қозғалыс беосенділігінің төмендігімен, тұрмыстық комфортпен сипатталатын өмір сүру салтының түрі
*мектептік
*клиникалық
*мамандықтық
*үйреншікті-тұрмыстық
*климаттық-географиялық
#1353*!Гипокинезияның мамандық түріне байланысты қимыл-қозғалыстың төмендеуі
*мектептік
*физиологиялық
*үйреншікті-тұрмыстық
*мамандықтық
*климаттық-географиялық
#1354*!Гипокинезияның төсектік режимді қажет ететін патогиямен шақырылуы
*мектептік
*клиникалық
*физиологиялық
*үйреншікті-тұрмыстық
*климаттық-географиялық
#1355*!Гипокинезияның оқу-тәрбие үрдісінің нашар ұйымдастырылуымен шақырылған түрі
*мектептік
*клиникалық
*физиологиялық
*мамандықтық
*үйреншікті-тұрмыстық
#1356*!Гиппокинезияның қимыл-қозғалыс белсенділігіне кедергі келтіретін қолайсыз климаттық жағдайлармен шақырылуы
*клиникалық
*физиологиялық
*мамандықтық
*үйреншікті-тұрмыстық
*климаттық-географиялық
#1357*!Физикалық жүктемеге организм реакциясының едәуір ақпараттық көрсеткіші
*сұрау әдісі
*анкетелық әдіс
*клиникалық әдіс
*пульсометрия әдісі
*физиологиялық әдіс
#1358*!5-7 жастағы балалардың жалпы білім беру жаттығуларын орындау барысындағы пульс жиілігі
*70-90 соққы/мин
*80-90 соққы/мин
*90-100 соққы/мин
*120-140 соққы/мин
*100-140 соққы/мин
#1359*!5-7 жастағы балалардың жүгірген кездегі пульс жиілігі
*80-90 соққы/мин
*90-100 соққы/мин
*100-140 соққы/мин
*120-140 соққы/мин
*150-180 соққы/мин
#1360*!5-7 жастағы балалардың доп ойнаған кездегі пульс жиілігі
*90-100 соққы/мин
*145-190 соққы/мин
*150-180 соққы/мин
*100-140 соққы/мин
*120-140 соққы/мин
#1361*!Гипокинезияның түрі
*тұрмыстық
*динамикалық
*патологиялық
*тәрбиелік
*профессионалдық емес
#1362*!Гипокинезияның профилактикасына жатады
*динамикалық компонеттің шектелуі
*Қосымша УФ сәулеленуді өткізу
*сабақтарда статикалық компонеттерді қолдану
*физикалық тәрбиелеудің әр түрлі формаларын енгізу
*физикалық тәрбиелеуде динамикалық компонеттің төмендеуі
#1363*!Дене шынықтыру сабағынды келесі бөлімдерді ажыратады
*қорытынды, кіріспе
*негізгі, қорытынды
*негізгі, дайындық
*кіріспе, дайындық, негізгі, қорытында
*арнайы, факультативтік, негізгі, қорытынды
#1364*!Физикалық тәрбиелеуді бағалау кезінде тыныс алу жүйесінің функционалды сынамасы қолданылады
*Генче
*Летуновтың
*Мартине-Кушелевскийдің
*ортостатикалық сынама
*ортодинамилық сынама
#1365* Физикалық тәрбиелеуді бағалау кезінде қайайналым жүйесінің реакциясын функционалды сынамасы қолданылады
*Генче
*Штанге
*Маршака
*суық сынама
*ортостатикалық сынама
#1366*!Субкомпенсация сатысындағы созылмалы аурулары бар мектепке дейінгі балалар денсаулық тобына жатқызылады
*1
*2
*4
*5
*3
#1367*! Компенсация сатысындағы созылмалы аурулары бар, физикалық дамуы артта қалған мектепке дейінгі балалар денсаулық тобына жатқызылады
*1
*2
*4
*5
*3
#1368*! Бұлшық ет жүктемесінің шектелуі бар мектепке дейінгі жастағы балалар үшін физикалық тәрбиелеу тобына жатқызыла алады
*1
*3
*4
*5
*2
#1369*!Денсаулық жағдайында ауытқулары жоқ балалар физикалық тәрбиелеудің мына тобына жатқызылады
*төртінші
*негізгі
*арнайы
*дайындық
*емдік-дене шынықтыру
#1370*!Физикалық толық дамымаған балалар физикалық тәрбиелеудің қандай тобына жатқызылады
*кез келген
*негізгі
*арнайы
*қосымша
*дайындық
#1371*!Денсаулық жағдайында тұрақты ақаулары барлар физикалық тәрбиелеудің мына тобына жатады
*емдік
*негізгі
*аранйы
*қосымша
*дайындық
#1372*!Физикалық тәрбиелеу сабағында физикалық жүктеменің инсенсивтілігін мына сыцнаманы жүргізу арқылы анықтайды
*Генче
*Штанге
*Маршаку
* Летунов
*ортостатикалық сынама
#1373*!Дене шынықтыру сабағының кіріспе бөлімі
*3-5 минут
*5-7 минут
*12-15 минут
*20-25 минут
*10-15 минут
#1374*!Дене шынықтыру сабағының дайындық бөлімі
*3-5 минут
*5-7 минут
*20-25 минут
*10-15 минут
*12-15 минут
#1375*!Дене шынықтыру сабағының негізгі бөлімі
*5-7 минут
*3-5 минут
*12-15 минут
*10-15 минут
*20-25 минут
#1376*!Дене шынықтыру сабағының қорытынды бөлімі
*5-7 минут
*3-5 минут
*12-15 минут
*20-25 минут
*10-15 минут
#1377*!Дені сау жоғарғы сынып оқушыларына ұсынылатын пульстің жиілігі
*100-110 соғыс минутына
*110-120 соғыс минутына
*120-130 соғыс минутына
*130-150 соғыс минутына
*140-160 соғыс минутына
#1378*!Дене шынықтыру сабағының кіші сыныптарда өткізілуіне ұсынылатын уақыт
*өткізбеу
*5 немесе 6 сабақтарда
*2 немесе 3 сабақтарда
*1 немесе 2 сабақтарда
*3 немесе 4 сабақтарда
#1379*!Дене шынықтыру сабағының құрылымында келесі бөлімдерді ажыратады
*кіріспе, қорытынды
*негізгі, қорытынды
*дайындық, негізгі
*негізгі, дайындық, қорытынды
*кіріспе, дайындық, негізгі, қорытынды
#1380*!Организмнің резевтік мүмкіндіктерін анықтау үшін қандай функционалдық сынамалар қолданылады
*Маршак сынамасы
*Сивков
*Хронорефлексометрия
*Термоасимметрия
*Мартине-Кушелевский
#1381*!Дене шынықтыру сабағының кіріспе бөлімі
*3-5 минут
*5-7 минут
*12-15 минут
*20-25 минут
*10-15 минут
#1382*!Дене шынықтыру сабағының дайындық бөлімі
*3-5 минут
*5-7 минут
*20-25 минут
*10-15 минут
*12-15 минут
#1383*!Дене шынықтыру сабағының негізгі бөлімі
*5-7 минут
*3-5 минут
*12-15 минут
*10-15 минут
*20-25 минут
#1384*!Дене шынықтыру сабағының қорытынды бөлімі
*5-7 минут
*3-5 минут
*12-15 минут
*20-25 минут
*10-15 минут
#1385*!Дені сау жоғарғы сынып оқушыларына ұсынылатын пульстің жиілігі
*100-110 соғыс минутына
*110-120 соғыс минутына
*120-130 соғыс минутына
*130-150 соғыс минутына
*140-160 соғыс минутына
#1386*!Дене шынықтыру сабағының кіші сыныптарда өткізілуіне ұсынылатын уақыт
*өткізбеу
*5 немесе 6 сабақтарда
*2 немесе 3 сабақтарда
*1 немесе 2 сабақтарда
*3 немесе 4 сабақтарда
#1387*!Дене шынықтыру сабағының оңтайлы уақытын сипаттайтын негізгі көрсеткішке жатады
*сабақтың ұзақтығы
*сабақтың жалпы тығыздығы
*сабақ уақытының кіріспе және негізгі бөлігі
*сабаққа қатысушылардың сабақтан кейінгі жүректің соғу жиілігінің динамикасы
*сабаққа қатысушылардың сабақ барысындағы жүректің соғу жиілігініңдинамикасы
#1388*!Жалпы білім беру мектептеріндегі дене шынықтыру сабағының уйымдастырылуына гигиеналық баға берудегі көрсеткіш
*латентті кезеңді анықтау
*ішкі тежелу күшін анықтау
*жалпы және моторлық тығыздық
*құрылым бөліктерінің жалпы ұзақтығы
*шатты – рефлекторлық жауабын анықтау
#1389*!1 жастағы балалардың денесін шынықтыруға жатады
*желдету
*таңғы гимнастика
*физкультпаузалар
*спортпен шұғылдану
*пассивті гимнастика
#1390Дене тәрбиесінің арнайы тобына жатқызылатын балалар
*жиі ауыратындар
*аллергиялық аурулары бар
*физикалық дамудағы жеңіл ауытқулар
*декомпенсация сатысындағы жүрегінде ақауы бар балалар
* субкомпенсация сатысындағы жүрегінде ақауы бар балалар
#1391*!Дене тәрбиесінің дайындық тобына жатқызылатын балалар
*дені сау
*сирек ауыратындар
*баланың церебральды салдануы (ДЦП)
*жедел жұқпалы аурулармен ауырған балалар
*субкомпенсация сатысындағы жүрегіндегі ақауы бар балалар
#1392*!Дене шынықтыру сабағын гигиеналық бағалау үшін қолданылатын әдістеме
*хронорефлексометрия
*сабақтың хронометражы
*термоасимметриясын зерттеу
*спорт бөлмесінің санитарлық жағдайы
*ағзаның функционалдық мүмкіншіліктерін анықтау
#1393*!Балалар мен жасөспірімдерді физикалық тәрбиелеу келесі түрлерден тұрады
*негізгі, арнайы
*қосымша, өзіндік
*дайындық, арнайы
*арнайы, дайындық
*негізгі, факультативті
#1394*!Мектепке дейінгі мекемелердегі дене тәрбиесіне қатысушыларын медициналық бақылауға жатады
*жаттығуға дейін дене температурасын өлшеу
*балаларды физикалық тәрбиелеу топтарына бөлу
*тамақтану жағдайына қойылатын санитарлық қадағалау
*балалардың ой еңбегінің жүктемесіне қарсы жауабын бақылау
*балалардың ой – өрісі мен жалпы жағдайын медициналық бақылау
#1395*!Дене шынықтыру сабағындағы физикалық жүктеменің интенсивтілігін ненің қорытындысына қарай бағалайды
*пульсометрияға
*көңіл – күйге қарай
*хронорефлексометрияға
*Маршактың сынамасына қарай
*Генче мен Штанге сынамасына қарай
#1396*!Дене шынықтыруға тәрбиелеуді ұйымдастыру қағидалары
*қоғамдық мінез
*қозғалудың минимальді режимі
*қоршаған ортаға оңтайлы жағдай жасау
*физикалық тәрбиелеудің түрлері мен құралдарын дифференцирленген түрде қолдану
*жаттығулардың бірқалыпсыздығы, бірден жүктемені арттыру, тәрбиелеу құралдары мен түрлерін бөлшектеп қолдану
#1397*!1 жастағы балалардың денесін шынықтыру құралына жатқызады
*жүгіру
*желдету
*массаж
*физкультүзілістер
*таңертеңгілік гимнастика
#1398*!Дене шынықтыру сабағының құрылымдық бөлігі
*үзіліс
*демалыс
*кіріспе
*дайындық
*факультативті
#1399*!Мектептегі дене шынықтыру сабағының жалпы тығыздығы
*50 %
*0-65 %
*40-55 %
*60-85 %
*80-90 %
#1400*!Қозғалған кездегі ағзаның биологиялық қажеттілігі
*гипокинезия
*гиподинамия
*гиперкинезия
*кинезофилия
*қозғалыс активтілігі
#1401*!Гипокинезияның түрлері
*оқулық
*білімдік
*гигиеналық
*мектептік
*патологиялық
#1402*!Гипокинезияның алдын – алу шаралары
*статикалық компонентін арттыру
*қосымша ультрафиолетпен сәулелендіру
*физикалық тәрбиелеу формаларының әртүрлігі
*сабақ барысында статикалық компонентін арттыру
*физикалық тәрбиелеудегі динамикалық компонентті төмендету
#1403*!Физикалық тәрбиені қадағалау сынамасы
*Маршак
*тузетулік
*хронометраж
*Керна-Ирасек
*ортостатикалық
#1404*!Дене шынықтыруға қатысушылар үшін медициналық топтар
*бірінші, екінші, үшінші
*комплексті, жеке
*негізгі, дайындық, арнайы
*дені сау және субкомпенсация сатысындағы аурулар
*компенсация және декомпенсация сатысындағы аурулар
#1405*!Қатысушылардың физикалық дайындығының профессионалды – қолданбалы ерекшелігі
*функционалды Генче сынамасының көрсеткіштерін арттыру
* функционалды Штанге сынамасының көрсеткіштерін арттыру
*ағзаның жұқпалы аурулардың қоздырғыштарына төзімділігін арттыру
*ағзаның зиянды өндірістік факторлардың әсеріне төзімділігін арттыру
*профессионалды-техникалық училище оқушыларының өсу және даму процесстерін табиғи ынталандыру
#1406*!Дене шынықтыруды уйымдастырудағы гигеналық қағида
*максималды жүктемелер
*мемлекеттік мінез
*қоршаған ортаның оңтайлы жағдайын жасау
*тәрбиелеудің түрлері мен формаларын жүйелі түрде қолдану
*жаттығулардың жуйелігі, жүктемелерді біртіндеп арттыру
#1407*!Гипокинезия деген
*ой еңбегінің төмендеуі
*эмоциалы кернеудің артуы
*қозғалыстың жеткіліксіздігі
*жұмысқа қабілеттіліктің артуы
*қалыптан жоғары қозғалыс активтілігі
#1408*!Гиперкинезия деген
*ой еңбегінің төмендеуі
*эмоциалы кернеудің артуы
*қозғалыстың жеткіліксіздігі
*жұмысқа қабілеттіліктің артуы
*қалыптан жоғары қозғалыс активтілігі
#1409*!Гипокинезияның алдын - алу
*шынықтыру
*толыққанды тамақтану
*қосымша УФ сәулелендіру
*физикалық тәрбиелеудің түрлі формаларын енгізуді ұлғайту
*физикалық тәрбиелеудегі динамикалық компонентті төмендету
#1410*!Дене шынықтыру сабағының құрылым бөліктері
*негізгі, дайындық
*қорытынды, кіріспе
*негізгі, қорытынды
*негізгі, дайындық, қорытынды, кіріспе
*арнайы, факультативті, басты, қорытынды
#1411*!Дене шынықтыру сабағын гигиеналық бағалауда анықталады
*актография
*көру өткірлігі
*треморометрия
*сабақтың тығыздығы
*сабақтың хронометражы
#1412*!Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің дене тәрбиесіне медициналық қадағалау
*баланаң денсаулық жағдайын медициналық бақылау
*баланың физикалық жүктемеге реакциясын бақылау
*ұйқы тәртібін санитарлық бақылау
*балаларды денсаулық топтарына бөлу
*жаттығуға дейінгі баланың температурасын өлшеу
#1413*!Балалар денесінің шынығу дәрежесі анықталады
*базальді температурасына қарай
*динамометрия көрсеткіштеріне қарай
*антропометриялық көрсеткіштеріне қарай
*ағзаның иммунологической реактивтілігіне қарай
*ағзаны жылыту кезіндегі тамырлық жауап қайтаруларын зерттеу қортыныдыларына қарай
#1414*!Балалар мен жасөспірімдерді шынықтыру қағидасын көрсетіңіз
*жүйелілік
*адекваттілік
*жыныстық ерекшеліктер
*тамақтануды қалыптастыру
*микроклиматты қалыптастыру
#1415*!Бала ағзасының төзімділігін арттыру үшін өткізілетін негізгі арнаулы шаралар
*рационалды тамақтану
*скрининг – тесттер жүргізу
*зертханалық зерттеулер жүргізу
*профилактикалық инъекциялар жасау
*профилактикалық политвитаминизация жүргізу
#1416*!Бала ағзасының төзімділігін арттыру үшін өткізілетін негізгі арнаулы емес шаралар
*емдік шаралар
*зертханалық зерттеулер жүргізу
*скрининг – тесттер жүргізу
*профилактикалық инъекциялар жасау
*профилактикалық политвитаминизация жүргізу, рационалды тамақтану
#1417*!Жаздық сауықтыру мекемелеріндегі балалардың сауығу эффективтілігін қандай көрсеткіштерге сүйене отырып бағалайды
*Кетле индексі
*гарвардтық степ-тест
*пульс жиілігінің индексі
*жүйкелік -психикалық даму
*артериалдық қысымды өлшеу индексі
#1418*!Төмен температураның шынығу сатысына әсерін қандай әдістеменің нәтижесіне сүйене отырып бағалайды
*Штанге
*Летунова
*Маршак
*гарвардтық степ-тест
*ортостатикалық әдіс
#1419*!Арнайы үй – жай - фотарии не үшін арналған
*ауалық ванналар
*сәулелік ванналар
*өсімдіктерді өсіру
*ауамен шынықтыру
*УФ жетіспеушілігінің профилактикасы
#1420*!Біртіндеп температурасы төмендейтін сумен аяқты шаю деген
*гигиеналық рәсім
*жалпы шынықтыру әдісі
*жергілікті шынықтыру әдісі
*бала денесінің жалпы салқындауына қарсы шынықтырудың эффективті құралы
*бала денесіне ауаның жоғарғы температурасына қарсы шынықтырудың эффективті құралы
#1421*!Баланы ерте жастан бастап шынықтыру неден басталуы керек
*сумен шайыну
*аяқтық ванналар
*сәулелік ванналар
*ауалық ванналар
*салқын сумен шаю
#1422*!Балалар ағзасының шынығу дәрежесі анықталады
*термометриялық зеттеумен
*физиометрия көрсеткіштерін зерттеумен
*қыздыруға тамырлық реакцияны зерттеумен
*морфофункционалдық жағдайын анықтаумен
*терінің орташа өлшенген температурасын зерттеумен
#1423*!Балалар ағзасының шынығу дәрежесі анықталады
*тік ішектің температурасының өлшеуіне
*ағзаның иммунологиялық реактивтілігіне қарай
*соматоскопия қортындысының көрсеткіштеріне қарай
*динамометрия қортындысының көрсеткіштеріне қарай
*УФС – не тамырлық реакциялардың қорытындысына қарай
#1424*!Балалар мен жасөспірімдерді шынықтырудағы қағида
*тосыннан
*комплексті
*толқындылық
*микроклиматты қалыптастыру
*жастық және жыныстық ерекшеліктеріне қарай
#1425*!Балаларды ауамен шынықтыру әдісі
*сүрту
*шомылдыру
*жылы киіндіру
*жалаңаяқ жүргізу
*бөлмені желдету, желмен әсер ету
#1426*!Балаларды сумен шынықтыру әдісі
*желмен әсер ету
*аяқтық ванналар
*сәулелік ванналар
*ауа себезгісін қолдану
*пульсирленетін микроклимат
#1427*!Баланың шынығу дәрежесін зерттеу әдісі
*Керна-Ирасек тесті
*гарвардтық степ-тест
*тыныс алуын зерттеу
*тері температурасын зерттеу
*Мартине-Кушелевский сынамасы
#1428*!Шынығуды зерттеу әдісі
*Генче сынамасы
*Летунова сынамасы
*Маршак сынамасы
*ортостатикалық сынама
*Мартине-Кушелевский сынамасы
#1429*!Ағзаның шынығуына күшті әсер етуші амалдар
*сүртіну
*контрасты душ
*сәулелік ванналар
*ауалық себезгіні қолдану
*аяққа арналған ванналар
#1390*!Бактериоцидтік әсері бар
*лазерлі сәулелер
* иондаушы сәулелер
*инфрақызыл сәулелер
*төмен жиіліктегі дыбыстар
*ультрафиолет сәулелері
#1391*!Жалпы ынталандырушы әсері бар
*лазерлі сәулелер
*иондаушы сәулелер
*инфрақызыл сәулелер
*ультрафиолет сәулелері
*төмен жиіліктегі дыбыстар
#1432*!Химиялық термореттеу қамтамасыз етеді
*жылы беруді улғайтады
*жылу беру шамасын өзгертеді
*жылуөткізгіштік шамасын өзгертеді
*жылу сәулелендіру шамасын өзгертеді
*жылу құралдарының шамасын өзгертеді
#1433*!Төмен температураның дененің шынығу дәрежесіне әсері анықталады
*Генче
*Штанге
*Летунов
*Маршак
*Анфимов
#1434*!Шынықтыру жаттығуларын өткізу үшін мектеп жасына дейінгі баларға арналған медициналық топтар
*бірінші
*төртінші
*үшінші және бесінші
*бірінщі және екінші
*екінші және төртінші
#1435*!Шыныққан баланың дене температурасын төмендеткеннен кейін тері температурасының қайта қалпына келу уақыты
*5- 5,5мин
*2-2,5 мин
*1-2,5 мин
*3-4,5 мин
*3-3,5 мин
#1436*!Ультракүлгін сәулелерінің эритемді -қыздырушыәсері шақырады
*3 – ші дәрежелі күйік
*күн сәулесінің әсерінен фотоконъюнктивиттің дамуы
*кальций – фосфор алмасуын реттейдіжәне мешелдің алдын - алады
*4-6 сағаттан соң пайда болатын жеңіл қабынған эритема және терідегі меланиннің қалыптасы
*сәулелену кезінде бірден пайда болатын тері каппилярларының ұлғаюы, сәулеленудің соңында терінің қызаруы және терідегі меланиннің қалыптасуы
#1437*!Шынықтыру рәсімдерін өткізу үшін балабақшалардағы балалардың медициналық топтары
*сау және ауру балалар
*бірінші, екінші, үшінші
*негізгі, қосымша және арнайы топтар
*жедел патологиялық жұқпалы емес аурулары бар
*субкомпенсация сатысындағы созылмалы патологиялық аурулары бар
#1438*!Аяқты төмен температуралы сумен шаю деген
*гигиеналық рәсім
*жергілікті шынықтыру әдісі
*ағзаны жалпы шынықтыру әдісі
*ауаның жоғарғы температурасына қарсы шынықтырудың эффективті тәсілі
*баланың дене температурасының жалпы төмендеуіне қарсы шынықтырудың эффективті тәсілі
#1439*!Балаларды шынықтыруды ерте жастан бастайды
*шомылдыру
*сәулелік ванналар
*ауалық ванналар
*салқын сумен сүртіну
*аяққа арналған ванналар
#1440*!Күн сәулесімен шынықтырудың оңтайлы уақыты
*8:00 ден 10:00 ға дейін
*13:00 ден 15:00 ге дейін
*15:00 ден 18:00 ге дейін
*10:00 ден 18:00 ге дейін
*10:00 ден 12:00 ге дейін
#1441*!Балаларды ауамен шынықтыру әдістері
*сүрту
*шомылдыру
*жалаңаяқ жүргізу
*киімдерді қолдану
*пульсирлеуші микроклиматты қалыптастыру
#1442*!Сумен шынықтыру әдісі
*сәулелік ванналар
*желдің бағытымен
*ауыз қуысын шаю
*ауа себезгісін қолдану
*пульсирлеуші микроклимат
#1443*!Балалар ағзасының арнай емес төзімділігін арттыру шаралары
*тәрбиелеу
*қозғалыс активтілігі
*скрининг тестілеу жүргізу
*зертханалық зерттеулер жүргізу
*профилактикалық екпелер жасау
#1444*!Жергілікті шынықтыру әдістері
*аяқты төмен температуралы сумен шаю
*аяқты жоғарғы температуралы сумен шаю
*аяқты бөлме температурасына сай сумен шаю
*аяқты біртіндеп температурасы төмендейтін сумен шаю
*аяқты біртіндеп температурасы жоғарылайтын сумен шаю
#1445*!Ерте жастағы балаларды шынықтыру ұсынылады
*сәулелік ванналармен
*ауалық ванналармен
*шомылу және жалаңаяқ жүргізу
*аяқты шаюға арналған ванналармен
*аяққа арналған ванналар, салқын сумен сүрту
*сабақтан тыс спорт жаттығуларын уйымдастырмау
#1446*!Мектептегі дене шынықтыру сабағы созылады
*аптасына 1 рет (45 минуттан)
*аптасына 3 рет ( 45 минуттан)
*аптасына 4 рет (45 минуттан)
*аптасына 2 рет (25 минуттан)
*аптасына 2 рет (45 минуттан)
#1447*!Әсер ету күшінің ұлғаюына қарай сумен шынықтыру әдістері
*шомылу, ванналар, сүртіну, душ, су айдынында шомылу
*ванналар, су айдынында шомылу, сүртіну, шомылу, душ
*душ, шомылу, сүртіну, ванналар, су айдынында шомылу
*у айдынында шомылу, сүртіну, шомылу, ванналар, душ
*сүртіну, шомылу, ванналар, душ, су айдынында шомылу
#1448*!Сумен шынықтыру әсерінің фазалары
*қан ұю,тамырлардың кеңеюі
*тамырлардың жедел спазмы,қан ұю
*тамырлардың кеңеюі, тамырлардың жедел спазмы қан ұю
*тамырлардың жедел спазмы,қан ұю, тамырлардың кеңеюі
*тамырлардың жедел спазмы, тамырлардың кеңеюі қан ұю
#1449*!Сумен шынықтырудың бірінші фазасы
*сопор
*ступор
*қан ұю
*тамырлардың кеңеюі
*тамырлардың жедел спазмы
#1450*!Сумен шынықтырудың екінші фазасы
*сопор
*ступор
*қан ұю
*тамырлардың кеңеюі
*тамырлардың жедел спазмы
#1451*!Сумен шынықтырудың үшінші фазасы
*ступор
*сопор
*қан ұю
*тамырлардың кеңеюі
*тамырлардың жедел спазмы
#1452*!Сумен шынықтыру кезінде
*екінші фазамен шектелу
*бірінші фазамен шектелу
*барлық фазаларды шектеу
*екінші және үшінші фазалармен шектелу
*бірінші және екінші фазалармен шектелу
#1453*!Жүрек – қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Брок
*Генче
*Штанге
*Маршак
*ортостатикалық сынама
#1454*!Жүрек – қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Брок
*Генче
*Штанге
*Маршак
*Леви-Гориневский
#1455*!Тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Брок
*Маршак
*Штанге
*ортостатикалық
*Леви-Гориневский
#1456*!Тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Брок
*Генче
*Маршак
*ортостатикалық
*Леви-Гориневский
#1457*!Жүрек – қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Генче
*Брок
*Штанге
*Маршак
*Мартине-Кушелевский
#1458*!Жүрек – қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Брок
*Генче
*Штанге
*Маршак
*гарвардтық степ-теста
#1459*!Ерте жаста жүрек – қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Генче
*Штанге
*Маршака
*Гарвардский степ-тест
*ортостатикалық сынама
#1460*!Ерте жаста жүрек – қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын анықтауда қолданылатын сынама
*Генче
*Штанге
*Маршака
*Гарвардский степ-тест
*ортостатикалық сынама
#1461*!Мөлшерленген бұлшықеттік жүктемесі 30 секірме/15 сек бар функционалды сынама
*Генче
*Штанге
*Леви-Гориневской
*гарвардтық степ-тест
*ортостатикалық сынама
#1462*!Мөлшерленген бұлшықеттік жүктемесі 20 секірме/30 сек бар функционалды сынама
*Генче
*Штанге
*гарвардтық степ-тест
*ортостатикалық
*Мартине-Кушелевский
#1463*!Мөлшерленген бұлшықеттік жүктемесі бар функционалды сынама баспалдаққа көтерілу жиілігі 30 рет /1мин
*Генче
*Штанге
*гарвардтық степ-тест
*ортостатикалық
*Мартине-Кушелевский
#1464*!Тыныс алғаннан соң демді ұстап тұру функционалдық сынамасы
*Брок
*Штанге
*Маршака
*ортостатикалық
*Мартине - Кушелевский
#1465*!Тыныс шығарған соң демді ұстап тұру функционалдық сынамасы
*Брок
*Генче
*Маршак
*ортостатикалық
*Мартине – Кушелевский
#1466*!Шынықтырудың негізгі қағидасы
*жүйелілік емес рәсімдерді өткізу
*рәсімдердің өткізілуіне кері әсерлер
*рәсімдердің интенсивтілігінің біртіндеп төмендеуі
*шынықтырушы факторлардың комбинирленген әсері
*шынықтыру рәсімдерін баланың денсаулық жағдайына қарай ұйымдастыру
#1467*!Шынықтырудың негізгі қағидасы
*жүйелілік емес рәсімдерді өткізу
*рәсімдердің өткізілуіне кері әсерлер
*рәсімдердің интенсивтілігінің біртіндеп төмендеуі
*шынықтырушы факторлардың комбинирленген әсері
*рәсімдердің интенсивтілігінің біртіндеп жоғарылату
#1468*!Шынықтырудың негізгі қағидасы
*жүйелілік емес рәсімдерді өткізу
*рәсімдердің өткізілуіне кері әсерлер
*шынықтырушы факторлардың комплексті әсері
*рәсімдердің интенсивтілігінің біртіндеп төмендеуі
*шынықтырушы факторлардың комбинирленген әсері
#1469*!Шынықтырудың негізгі қағидасы
*жүйелілік емес рәсімдерді өткізу
*рәсімдердің өткізілуіне кері әсерлер
*рәсімдердің интенсивтілігінің біртіндеп төмендеуі
*шынықтырушы факторлардың комбинирленген әсері
*шынықтыру шараларының ұйымдастырылуына оң реақция
#1470*!Шынықтырудың негізгі қағидасы
*жүйелілік емес рәсімдерді өткізу
*рәсімдердің өткізілуіне кері әсерлер
*рәсімдердің интенсивтілігінің біртіндеп төмендеуі
*шынықтырушы факторлардың комбинирленген әсері
*үзілістен кейін бастапқы жиілікпен рәсімді жаңарту
#1471*!Шынықтыру рәсімдерін бастау керек
*күзде
*қыста
*жазда
*көктемде
*ешқашан
#1472*!Ерте жастағы балалрдық төмен адаптациялық қасиеттеріне байланысты шынығу эффектісі сақталады
*2 күн
*1 жыл
*5-6 күн
*7-8 күн
*3-10 күн
#1473*!Жалпы шынықтыру шаралары
*массаж
*гимнастика
*су рәсімдері
*күнделікті серуендеу
*бөлмені сирек желдету
#1474*!Жалпы шынықтыру шаралары
*массаж
*гимнастика
*су рәсімдері
*таза ауада ұйықтау
*бөлмені сирек желдету
#1475*!Жалпы шынықтыру шаралары
*УФС
*массаж
*гимнастика
*су рәсімдері
*бөлмені жиі желдету
#1476*!Арнайы шынықтырушы рәсімдерге жатады
*гимнастика
*екіншілік шаралар
*таза ауада ұйықтау
*кунделікті серуендеу
*бөлмені жиі желдету
#1477*!Арнайы шынықтырушы рәсімдерге жатады
*массаж
*екіншілік шаралар
*таза ауада ұйықтау
*кунделікті серуендеу
*бөлмені жиі желдету
#1478*!Арнайы шынықтырушы рәсімдерге жатады
*су рәсімдері
*екіншілік шаралар
*таза ауада ұйықтау
*кунделікті серуендеу
*бөлмені жиі желдету
#1479*!Арнайы шынықтырушы рәсімдерге жатады
*УФС
*екіншілік шаралар
*таза ауада ұйықтау
*кунделікті серуендеу
*бөлмені жиі желдету
#1480*!Арнайы шынықтырушы рәсімдерге жатады
*ауалы ванналар
*екіншілік шаралар
*таза ауада ұйықтау
*кунделікті серуендеу
*бөлмені жиі желдету
#1481*Ауалы ванналарды қолдануға қарсы көрсеткіш
*жара
*эндокриндік аурулар
*барлық жауаптар дұрыс
*жедел жұқпалы аурулар
*асқазан – ішек жолдарының аурулары
#1482*!Ауалы ванналарды қолдануға қарсы көрсеткіш
*жара
*эндокриндік аурулар
*барлық жауаптар дұрыс
*асқазан – ішек жолдарының аурулары
*дене температурасының жоғарылауы
#1483*!Ауалы ванналарды қолдануға қарсы көрсеткіш
*жара
*эндокриндік аурулар
*барлық жауаптар дұрыс
*жедел респираторлы аурулар
*асқазан – ішек жолдарының аурулары
#1484*!Өкше мен сирақты шаюға арналған судың температурасы
*20 °С
*25 °С
*15 °С
*23 °С
*28 °С
#1485*!Өкше мен сирақты шаю рәсімінің ұзақтығы
*1 минут
*5-10 секунд
*40-50 секунд
*10 -15 секунд
*20-30 секунд
#1486*!Қозғалыс активтілігі
*баланың ұйқыға табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың қозғалысқа табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың әртүрлі жаттығуларды орындай алу қабілеттілігі
*дене шынықтыру сабағының уақытысымен қозғалысқа кеткен уақыттың қатынасы
*белгілі бір уақыт аралығында жасалған түрлі қозғалыстардың сомалық көрсеткіші
#1487*!Кинезофилия
*баланың ұйқыға табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың қозғалысқа табиғи биологиялық қажеттілігі
*баланың әртүрлі жаттығуларды орындай алу қабілеттілігі
*дене шынықтыру сабағының уақытысымен қозғалысқа кеткен уақыттың қатынасы
*белгілі бір уақыт аралығында жасалған түрлі қозғалыстардың сомалық көрсеткіші
#1488*!Балалар мен жасөспірімдерде гиперкинезия байқалады
*қозғалыс активтілігі жоқ балаларда
*қосымша үйірмелерге қатысу кезінде
*қосымша спорттық үйірмелерге қатысу кезінде
*массаж бен емдік шынықтыруды активті түрде қолданғанда
*жоғарғы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында спортпен шұғылдану кезінде
#1489*!Жедел респираторлы аурудан кейін жазылған сау баланы шомылдыру арқылы шынықтыруды қалай жалғастыруға болатынын көрсетіңіз
*шынықтыруды жаз айларында жаңадан бастау
*жалпы жуйе бойынша шынықтыруды қайта бастау
*шынықтыруды сүртуден бастап, суға шомылдырумен жалғастыру
*суға шомылдыруды ауруға шалдыққанға дейінгі судың температурасымен жалғастыру
*судың индифферентті температурасында шомылдыруды бастау және жеделдетілген қарқынмен судың температурасын төмендету
#1490*!Баланың аурудан айығуынан кейін шынықтыруды уйымдастыруда есепке алу керек
*жыл мезгілін
*көтерген ауруының сипаты
*қызбалық кезеңінің ұзақтығы
*баланың шынығу дәрежесін
*баланың денсаулық жағдайын
#1491*!Ағзаның шынығу дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді
*жылу беруді зеттеу
*аурушылдықты зерттеу
*орташа өлшенген салмақты зерттеу
*соз ауруларының аурушылдық дәрежесін зеттеу
*салқындатуға тамырлық жауап қайтаруды зерттеу
#1492*!Балалар мен жасөспірімдерге профилактикалық ультрафиолетті сәулелендіру жүргізу керек
*фотарийлерде
*медициналық емес бөлмелерде
*күз бен қыс айларында барлық мекемелерде
*солтүстік аймақтарда, 0 градус солтустік ендікте
*жалпы жарықтандыру жүйелерінде ультрафиолет сәулелерінің көздерін орнату
#1493*!Шынықтыру деген
*денсаулықты нығайту
*ыстық сумен шайыну
*суық суда шомылу және жалаңаяқ жүру
*қоршаған ортаның әсерлеріне ағзаның бейімделуі
*ауалық және сәулелік ванналарды гимнастика мен қозғалмалы ойындармен сәйкестендіру
 
#1494*!Шынықтырушы рәсімдерді шайынудан бастау керек
*жылы сумен
*ыстық сумен
*суық сумен
*салқын сумен
*дененің температурасына сай сумен
#1495*!Шынықтырудың ең экстремалды түрі
*сүртіну
*аэротерапия
*гелиотерапия
*сумен шайыну
*қысқы жүзу(моржевание)
#1496*!Баланың қозғалысқа табиғи биологиялық қажеттілігі
*локомоция
*гипокинезия
*гиперкинезия
*кинезофилия
*қозғалыс активтілігі
#1497*!Дене шынықтыру сабағының жалпы тығыздығы деген
*күн тәртібіндегі қозғалыс компонентінің жалпы ұзақтығы
*белгілі бір уақыт аралығында жасалған қозғалыстың жалпы саны
*дене шынықтыру сабағы барысында баламен орындалатын локомация саны
*сабақтың жалпы ұзақтығының пайыздық өлшемінің пайдалы уақытқа қатынасы
*жалпы сабақ ұзақтығының қозғалысты орындаудағы уақыттың пайыздық көрсеткіші
#1498*!Дене шынықтыру сабағына ұсынылған моторлық тығыздық( % - бен)
*10-20
*30-40
*80-90
*50-60
*60-80
#1499*!Дене шынықтыру сабағының моторлық тығыздығы
*күн тәртібіндегі қозғалыс компонентінің жалпы ұзақтығы
*белгілі бір уақыт аралығында жасалған қозғалыстың жалпы саны
*дене шынықтыру сабағы барысында баламен орындалатын локомация саны
*жалпы сабақ ұзақтығының ішінде қозғалысты орындаудаға кеткен уақыт(%)
*сабақтың жалпы ұзақтығының пайыздық өлшемінің пайдалы уақытқа қатынасы
#1500*!Тыныс алу жүйесінің функционалды сынамасына жатады
*Штанге және Генчи
*гарварддық степ-тест, Генчи сынамасы
*ортостатикалық сынама, Штанге сынамасы
*Генчи сынамасы, комбинирленген Летунов сынамасы
*Мартине-Кушелевский сынамасы, гарвардтық степ-тест
#1501*!Жалпы білім беретін мектептердің спорт бөлмелерінде, люминесцентті шамдарды қолданған жағдайда, табиғи жарықтандырудың бекітілген көлемі
*75
*80
*100
*150
*200
#1502*!Дененің салқындатуына тамыр жүйесінің жауап қайтаруын зеттеу негізделген
*орташа өлшенген тері температурасының өзгерісін анықтауға
*шынықтыру әсерінен тері температурасының аздаған өзгерістері
*әртүрлі микроклиматтық жағдайда тері температурасындағы аздаған өзгерістер
*симметриялық аймақтардағы температураның азаю немесе жоғалу айырмашылығы
*шынығудың әсерінен салқындатылған жердің қайта қалпына келу уақытының қысқаруы
#1503*!Жартылай өлшенген температураны анықтау негізделген
*орташа өлшенген дене температурасының елеулі төмендеуі
*шынығудың әсерінен тері температурасындағы аздаған өзгерістер
* әртүрлі микроклиматтық жағдайда тері температурасындағы аздаған өзгерістер
*шынығу әсерінен орташа өлшенген дене температурасындағы аздаған өзгерістер
* шынығудың әсерінен салқындатылған жердің қайта қалпына келу уақытының қысқаруы
#1504*!Термоасимметрияны зерттеу негізделген
*тері температураның өзгерістерін анықтау
*орташа өлшенген тері температурасының өзгерістерін анықтау
*шынығудың әсерінен салқындатылған жердің қайта қалпына келу уақытының өзгеруін анықтау
* әртүрлі микроклиматтық жағдайда тері температурасындағы аздаған өзгерістер
*шынығу әсерінен симметриялық аймақтардағы температураның азаю немесе жоғалу айырмашылығы
#1505*!Суыққа жақсы шыныққан ағзаның температурасын салқындатқаннан кейін қайтадан қалыпқа келу уақыты
*40мин
*10мин
*15 мин
*20 мин
*5 мин
#1506*!Терінің оптималды орташа өлшенген температурасын көрсетіңіз (0С)
*6,4-28,4
*36,2-36,6
*28,6 – 30,6
*34,5 – 36,2
*32,2 - 32,5
#1507*!Мектеп оқушыларын дене тәрбиесінде топтарға бөлу жүзеге асырылады
*жынысы, денсаулық жағдайы және оқушының қалауы
*оқушының қалауы, дене шынықтыру тәлімгерлерінің күнтізбесіне
*денсаулық жағдайына, физикалық дайындығына, физикалық дамуының дәрежесіне
*физикалық дайындығына, оқушының қалауына, дене шынықтыру тәлімгерлерінің күнтізбесіне
*жынысына, дене шынықтыру тәлімгерлерінің күнтізбесіне, дене шынықтыру сабағына үлгеріміне
#1508*!Дене тәрбиесінде арнайы топтарға жинастыру жүзеге асырылады
*оқушының қалауы, жасы, клиникалық диагнозы
* жасы, клиникалық диагнозы, физикалық қабілеттілігі
*жасы, дене шынықтыру сабағына үлгеріміне, оқушының қалауына
*жынысы, дене шынықтыру сабағына үлгеріміне,оқушының қалауы
*жасына, дене шынықтыру сабағына үлгеріміне, физикалық қабілеттілігіне
#1509*!Дене шынықтыру сабағын өткізу шарттары, біреуінен басқасы
*ауаның шаңдануы - 1,75 млн /1м3
*ауаның қыщқылдануы – 6-9мг оттегі/ 1 м3
*микроағзалармен ластануы– 4000 микроб / 1 м3
*көмірқышқыл газының болуы (0,1%- дан аспайды)
* көмірқышқыл газының болуы (10%- дан аспайды)
#1510*!Түрлі білім беру мекемелеріндегі дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі өткізілетін формасы
*қозғалыс ойындары
*физкультминуткалар
*дене шынықтыру сабағы
*сабаққа дейінгі гимнастика
*сабақ уақыты ұзартылғандар үшін спорттық сағат
#1511*!Денені шынықтырумен айналысуға болатын жерлер, біреуінен басқасы
*бассейндер
*спорт залдары
*шаңғы трассалары
*гимнастика залдары
*сыйымдылығы сай келетін кез – келген бөлмелер
#1512*!Гиперкинезияға қарсы алдын алу шараларына жатады
*сабақтан тыс физикалық тәрбиелеу формаларын енгізу
*жас спортсмендермен оқыту-жаттығушылық сабақтардың дұрыс ұйымдастыру
*сабақ және бос уақыт кезінде статикалық компонеттің қысқартылуы
*жанұядағы балаларды салауатты өмір салты мен физикалық тәрбиелеуге үйрету
*Физикалық тәрбиелеу мен еңбектік оқытудың негізгі формаларында динимакалық компонеттің ұлғаюы
#1513*!Мектепке дейінгі жастағы балалар ағзаларының физиологиялық мүмкіншіліктерін анықтауға арналған негізгі сынамалар
*Штанге
*гарвардтық степ-тест
*Мартине-Кушелевский
*Е сынамасы. Леви-Гориневский
*комбинирленген Летунов сынамасы
#1513*!Мектеп оқушыларының денесін шынықтыру қандай түрде өткізіледі
*спорттық шаралар
*үзілістердегі ойын
*таңертеңгілік гимнастика
*дене шынықтыру сабақтары
*дене шынықтыру арасындағы үзілістер
#1514*!Дене шынықтыру сабағының негізгі бөлігінде дені сау балалардың жүрек соғу жиілігі ұсынылады (соғыс минутына)
*60-80
*80-100
*100-120
*120-140
*160-180
#1515*!Дене шынықтыру сабағының кіріспе бөлімінен кейінгі жүректің жиырылу жиілігі
*5-10%
*35-50%
*50-80%
*80-100%
*25-30%
#1516*!Суықтап кеткеннен кейін шыныққан баланың тері температурасы бастапқы қалпына келу уақыты
* 5- 5,5мин кейін
* 2-2,5 мин кейін
* 1-2,5 мин кейін
* 3-4,5 мин кейін
* 3-3,5 мин кейін
#1517*!Оқушының медициналық арнайы топтан дайындық тобына ауыстырылуы келесі негізде жүзеге асырылады
*негізгі ауру ағымы, бала мен ата – анасының қалауы
*негізгі ауру ағымы, функционалды сынаманың қорытындысы
*функционалды сынаманың қорытындысы, бала мен ата – анасының қалауы
*дене шынықтырудан үлгерімінің функционалдық сынамасының нәтижесіне
*дене шынықтыру дайындығында нормаларды орындау қорытындысына қарай
#1518*!Мектеп оқушыларының дене қозғалысының активтілігін арттыру жұмысының негізгі бағыттары
*мектеп оқушыларын профессионалды спортқа тарту
*дене шынықтыру сабағының эффективтілігін арттыру
*спорт пен дене шынықтырумен айналысуға ынталандыру
*сабақ күнінің тәртібінде жаттығудың аз түрлерін қолдану
*спорт және дене шынықтырумен айналысатын мекемелер желісін ұлғайту
#1519*!Шынықтырудың негізгі қағидаларын жатады, біреуінен басқасы
*шынықтыру рәсімінің еңбекті аз талап етуі
*рәсімнің жүйелі және кезектескен түрде жүргізілуі
*шынықтыру шараларының өткізілуіне жағымды жауап
*баланың денсаулық жағдайын есепке ала отырып шынықтыру рәсімін өткізу
*үзілістерден кейінгі шынықтыру рәсімдерін бұрынғыдан жоғарғы интенсивтілікпен жаңарту
#1490*!Жалпы шынықтыру шараларына жатпайды
*таза ауада ұйықтау
*бөлмені жиі желдету
*күнделікті серуендеу
*жарықтық – ауалық ванналар
*бөлменің ауалық дәне температуралық тәртібінің жасқа сәйкестігі
#1491*!Физикалық тәрбиелеуді уйымдастырудың негізгі гигиеналық қағидасы
*қоршаған ортаның оңтайлы жағдайын жасау
*тәрбиелеудің түрлері мен формаларын қолданудағы
*сабақтың жүйелігі, жүктемені біртіндеп жоғарылату
*кинезофилияны қоспағанда қозғалыстың минималды режимі
*физикалық тәрбиелеудің түрлері мен формаларын жүйелі түрде қолдану
*қоршаған ортаның жағымсыз жағдайын жасау
#1522*!ЖЫЛУ РЕТТЕУДІҢ ТҮРЛЕРІ
*жастық
*гигиеналық
*химиялық
*физикалық
*биологиялық
*балаларға арналған
#1522*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ГИПОКИНЕЗИЯНЫҢ АЛДЫН - АЛУ
*сабақтан тыс денені шынықтыру жаттығуларын азайту
*оқу жаттығулары мен бос уақыттың статикалық компонентін төмендету
* оқу жаттығулары мен бос уақыттың статикалық компонентін жоғарылату
*физикалық тәрбиелеу және еңбекке баулудағы динамикалық компонетті ұлғайту
*оқушылардың оқу жоспарындағы қозғалыс активтілігіне қатысты пәндерді қосу
*физикалық тәрбиелеу және еңбекке баулудағы динамикалық компонетті төмендету
*оқушылардың оқу жоспарындағы қозғалыс активтілігіне қатысты пәндерді алып тастау
#1523*! ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ГИГЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР
*сабақты екі еселендіру ұсынылады
*сабақты тек бірінші ауысымда өткізу
*сабақты жастық жыныстық ерекшеліктеріне қарамай өткізу
*сабақты тек бірінші және соңғы сағаттарға қою ұсынылмайды
*жаттығулардың оптималды моторлы тығыздығын құрастыру(20-30%)
*жаттығулардың реттілігі және олардың басқа пәндермен сәйкестенуі
#1524*!ШЫНЫҒУ ҚАЙ ЖҮЙЕНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ӘСЕР ЕТЕДІ
*жүйке
*жыныс
*секреторлы
*эндокринді
*гормональді
*қимыл – қозғалыс
#1525*!Шынығудың алғашқы сатысы келесі жүйелердің қызметтерінің артуымен жүреді
*жүйке
*жыныс
*секреторлы
*гормональді
*бүйрекүсті
*қалқанша без
#1526*!ШЫНЫҒУДЫҢ АЛҒАШҚЫ САТЫСЫ КЕЛЕСІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ АРТУЫМЕН ЖҮРЕДІ
*жүйке
*жыныс
*гипофиз
*секреторлы
*гормональді
*бүйрекүсті
#1527*!ШЫНЫҒУДЫҢ АҒЗАҒА ӘСЕРІ ҚАНДАЙ
*тікелей
*жанама
*арнайы
*бейтарап
*еш әсері жоқ
*транслокациялы
#1528*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТЫ ҚОЗҒАЛЫС АКТИВТІЛІГІНЕ ЕҢ КҮШТІ ӘСЕР ЕТЕТІН ОҢТАЙЛЫ ФАКТОРЛАР
*күн тәртібінің бұзылуы
*рационалды тәуліктік тәртіп
*дене шынықтырумен артық айналысу
*шынықтырудың дұрыс емес ұйымдастырылуы
*шынықтыру түрлері мен формаларының әртүрлігі
*сабақтың мектеп пен уй жағдайындағы артық жүктемесі
*еңбек пен демалыс уақытының дұрыс ұйымдастырылуы
#1529*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚОЗҒАЛЫС АКТИВТІЛІГІНЕ ОҢТАЙЛЫ ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР
*зиянды әдеттерінің болуы
*экологиялық жағымды жағдай
*гигиеналық дағдысының болуы
*отбасының салауатты өмір салты
*дене шынықтырумен артық айналысу
*дене шынықтыруды дурыс емес ұйымдастыру
*отбасы мен ұжымдағы психологиялық оңтайлы емес жағдай
#1530*!БАЛАЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТЫ ҚОЗҒАЛЫС АКТИВТІЛІГІНЕ КЕРІ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
*зиянды әдеттерінің болуы
*рационалды тәуліктік режим
*гигеналық дағдысының болуы
*экологиялық жағымды жағдай
*отбасының салауатты өмір салты
*дене шынықтырумен артық айналысу
*физикалық тәрбиенің бұрыс ұйымдастырылуы
#1531*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТЫ ҚОЗҒАЛЫС АКТИВТІЛІГІНЕ КЕРІ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
*күн тәртібінің бұзылуы
*рационалды тәуліктік режим
*экологиялық жағымды жағдай
*дене шынықтырумен артық айналысу
*шынықтыру түрлері мен формаларының әртүрлігі
*еңбек пен демалыс уақытының дұрыс ұйымдастырылуы
*сабақтың мектеп пен уй жағдайындағы артық жүктемесі
#1532*!БАЛАЛАРМЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ГИПОКИНЕЗИЯНЫҢ АЛДЫН АЛУ
*сабақтан тыс спорт жаттығуларын уйымдастырмау
*сабақтан тыс денені шынықтыру жаттығуларын азайту
*отбасылық салауатты өмір салты мен денені шынықтыруды ұстану
*сабақтан тыс денені шынықтыру жаттығуларын азайту (таңертеңгілік жаттығу, физкультминутка, үзіліс уақытысындағы қозғалыс қимылдары және т.б)
*сабақ жаттығулары мен бос уақыттың статикалық компонентін төмендету
*оқушылардың оқу жоспарындағы қозғалыс активтілігіне қатысты пәндерді қосу
*физикалық тәрбиелеу және еңбекке баулудағы динамикалық компонетті арттыру
#1533*!ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ГИГЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР
*сабақтың дұрыс ұйымдастырылуы
*сабақты екі еселендіру ұсынылады
*сабақты тек бірінші ауысымда өткізу
*сабақты тек бірінші және соңғы сағаттарға қою
*сабақты жастық жыныстық ерекшеліктеріне қарамай өткізу
*жаттығулардың оптималды моторлы тығыздығын құрастыру (60-80%)
*жүктеменің оқушының жасына, жынысына және денсаулық жағдайына сәйкестігі
#1534*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫНЫҒУ ДӘРЕЖЕСІ АНЫҚТАЛАДЫ
*ұйқышылдықпен
*төмен шыдамдылықпен
*жоғарғы аурушаңдықпен
*жоғарғы шаршағыштықпен
*шыдамдылықпен – жүгіру уақытымен 90, 150 м
*жылдамдықпен –жүгіру уақытымен,10м қадамнан
*жылдамдық – күштік сапасына қарай – жүгіру уақытымен, старттан бастап 30 м
#1535*!ШЫНЫҚТЫРУШЫ РӘСІМДЕР
*еш әсері жоқ
*денсаулықты бекітеді
*летальді жағдайға әкеледі
*денсаулықты нашарлатады
*аурушылдықты төмендетеді
*аурушылдықты жоғарылатады
#1536*!ШЫНЫҚТЫРУШЫ РӘСІМДЕР
*еш әсері жоқ
*денсаулықты бекітеді
*летальді жағдайға әкеледі
*денсаулықты нашарлатады
*аурушылдықты жоғарылатады
*физикалық жұмықа қабілеттілікті арттырады
#1537*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ГИПЕРКИНЕЗИЯ ШАҚЫРУЫ МҮМКІН
*көңіл – күйдің түсуі
*көңіл – күйдің көтерілуі
*физикалық дамудың тежелуі
*эндокринді жүйесінің бұзылыстары мен аурулары
*дене шынықтыру сабағының эффективтілігінің артуы
*жүрек - қантамыр жүйесінің бұзылыстары мен аурулары
*сабақ тәртібінде жаттығулар формаларының аз түрін қолдану
#1538*!ГИПОКИНЕЗИЯ ТҮРЛЕРІ
*емдік
*патологиялық
*спецификалық
*индивидуалдық
*физиологиялық
*күнделікті тұрмыстық
*профессионалдық
#1539*!ГИПОКИНЕЗИЯ ТҮРЛЕРІ
*емдік
*мектептіщ
*клиникалық
*патологиялық
*спецификалық
*индивидуалдық
*климаттық географиялық
#1511*!1 ЖЫЛДЫҚ БАЛАЛАРДЫ ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МІНДЕТТІ ФОРМАЛАРЫНА ЖАТАДЫ
*денсаулық күні
*фискультминутка*сумен шынықтыру
*күнделікті массаж
*ауамен шынықтыру
*пассивті гимнастика
#1512*!Гипервитаминоз
*тұз-су алмасуының бұзылысы
*тағамда витаминнің болмауымен шарттасқан жағдай
*ағзаға кальцийдің жеткіліксіздігіне байланысты бұзылысыс
* ағзаға витаминнің жеткіліксіз түсуімен байланысты патологиялық жағдайы
* ағзаға витаминнің артық түсуімен байланысты организмнің патологиялық жағдайы
#1513*!Авитаминоз
* тұз-су алмасуының бұзылысы
* ағзаға кальцийдің жеткіліксіздігіне байланысты бұзылысыс
* ағзаға витаминнің болмауымен байланысты патологиялық жағдайы
* ағзаға витаминнің жеткіліксіз түсуімен байланысты патологиялық жағдайы
* ағзаға витаминнің артық түсуімен байланысты организмнің патологиялық жағдайы
#1514*!Нақты мәзір
*азық түлік тізімі
*тағамдар тізімі
*азақ түлік сапасы жайлы құжат
*салмағы көрсетілген тағамдар тізімі
*азақ түлік құрамының сандық және сапалық сипаттамасының тізімі
#1515*!Бір жастан жоғары балалардағы ақуыз, май және көмірсудың арақатынасы
*1:1:1
*1:1:2
*1:1:4
*1:0,5:3
*1:0,8:1
#1516*!Шикі азық-түлік өнімдерін тағамдық құндылығын анықтауда бағаланады:
*аминқышқылдар құрама
* энергетикалық және химиялық құрамы
*көпқанықпаған май қышқылдарының болуы
* органалептикалық қасиеттерімен химиялық және энергетикалық құрамы жағынан
* ксенобиотиктер мен биологиялық контаминанттардың сақталу дәрежесіне
#1517*!Азықтың биологиялық құндылығы
*майдың құндылық көрсеткіші
*нәруыздың құндылық көрсеткіші
* витаминдердің баланстық көрсеткіштері
*тамақтану құрамының барлық дәрежесінің көрсеткіштері
*микроэлементтердің баланстық көрсеткіштері
#1518*! Стеллаждар мен тарнада ұнды сақтау кезінде еденнен кемінде қанша қашықтықта болуы қажет
*10 см
*20 см
*25 см
*30 см
*15 см
#1519*! Аса тез бұзылатын өнімдерді қанша уақытқа ұзартуға болады
*ветеринарлық қызмет
*ұзартуға болмайды
* сапасына байланысты ведомствалық инспекция
* азықтың сапасын қадағалайтын комитет
*шикізат пен сауданың мемлекеттік инпекциясы
#1520*! Міндетті түрде сертификаттауға жатады
*ет өнімдері
*сүт өнімдері
*кондитер өнімдері
* жеміс-көкөніс өнімдері
* арнайы тамақтану мен балалар өнімдері
#1521*!Мемлекеттік тіркеудегі тағам
*шұжық өнімдері
* ішімдік сусындары
* нан өнімдері
*көкеніс өнімдері
*балалар азық-түліктері

#1522*!Көбіне пластикалық қызмет атқаратын тағамдық заттар
*көмірсу, майлар
*стериндер, пектиндік заттар
*пектиндік заттар, моносахаридтер
*витаминыдер, йод, кобальт т. б микроэлементтер
*кейбір минералдық заттар, су,ақуыз
#1523*!Энергетикалық көздері
*көмірсу, майлар
*стериндер, пектиндік заттар
*пектиндік заттар, моносахаридтер
*витаминыдер, йод, кобальт т. б микроэлементтер
*ақуыздар, кейбір минералдық заттар, моносахаридтер
#1524 *!Гиповитаминоз
*тұз-су алмасуының бұзылысы
*ағзаға кальцийдің жеткіліксіздігіне байланысты бұзылысыс
*ағзаға витаминнің жеткіліксіз түсуімен байланысты патологиялық жағдайы
*ағзаға қажетті витаминнің тағам құрамында болмауымен байланысты жағдайы
*ағзаға витаминнің артық түсуімен байланысты организмнің патологиялық жағдайы
#1525*! "В" гиповитаминозінде туындайды
*цинга
*рахит
*ревматизм
*бери-бери
*квашиоркор
#1526*!Ағзаға дәрумендердің жеткіліксіз түсуінен туындайтын ағзаның потологиялық жағдайы
*бери-бери
*квашиокор
*авитаминоз
*гипервитаминоз
*гиповитаминоз
#1527*Витаминнің артық түсуінен туындайтын патологиялық ауытқу
*рахит
*квашиокор
*авитаминоз
*гиповитаминоз
*гипервитаминоз
#1528*!витаминнің ағзаға түспеуінен туындайтын патологиялық үрдіс
*цинга
*рахит
*авитаминоз
*гиповитаминоз
*гипервитаминоз
#1529*!Балалар организмінде Д витаминінің қалыпты деңгейін жасаудың жағдайы
*толық тыныштық жағдайы
*денсаулықтың жақсы жағдайы
*физикалық дамудың үйлесімділігі
*күн радиациясын жеткілікті қолдану
*РР витаминінің жеткілікті мөлшерде болуы
#1530*!Тағамдардың аскорбин қышқылымен витаминизациясын таратқанға дейін жүргізеді
*1 сағатқа
*30 минутқа
*жүргізбейді
*15 минутқа
*тамақты жылытқанда
#1531*!Балалар мен жасөспірімдердің тамақтану режимі дұрыс деп саналады және қосады
*дұрыс термиялық өңдеу
*3 еселенген витаминизация
*дұрыс механикалық өңдеу
*тамақты қабылдау есесін бақылау
*тамақты қабылдау уақытын қатаң бақылау
#1532*!4 реттік тамақтану кезіндегі таңертеңгілік астың калориясы процентпен
*25%
*5-10%
*10-18%
*25-40%
*30-45%
#1533*!4 реттік тамақтану кезіндегі түскі астың калориясы процентпен
*50%
*10-15%
*20-25%
*30-50%
*35-40%
#1534*!Мектепке дейінгі мекемелердегі дайын тамақтың сапасын бақылау журналы
*тағамдық
*нақты мәзір
*бракеражды
* "денсаулық" журналы
*шығыс және кіріс есебі
#1535*! Балалардың тамақтануының лабораторлық зерттеуін бақылауды жүзеге асырады
*дәрігер
*педиатр
*мейірбике
*мектеп директоры
*санитарлық дәрігер
#1536*!Балалар мен жасөспірімдердің негізгі алмасуының мөлшері ересек адамдардың негізгі алмасуынан асады
*3 есе
*2,5 есе
*2,9 есе
*2, 5-3,0 есе
*1, 5-2,0 есе
#1537*!1 жасатан жоғары балалар үшін ақуыз, май және көмірсудың тағамдағы болатын арақатынасы
*1:1:1
*1:1:2
*1:2:3
*1:2:4
*1:1:4
#1538*!Тағам сапасы тіркелетін журнал
*медициналық
*бракераждық
*С-витаминизациясы
*кіріс пен шығыс есебі
*тағамдық азықтардың қалдығы
#1539*!Тамақтанудың физиологиялық нормасын дайындау кезінде саналатын факторлар
*шынығу дәрежесі
*жынысы, қызмет түрі, жасы
*коммунальды абаттандыру дәрежесі
*физикалық даму дәрежесі, денсаулық жағдайы
*отбасының материалдық қажеттілігінің дәрежесі
#1540*!Регулярлы-каталикалық қызметті айрықша орындайтын тағамдық заттектерге жатады
*ақуыздар, су
*көмірсулар, майлар
*көмірсулар, стеариндер
*пектиндік заттар, моносахаридтер
*витаминдер, йод, кобальт, және т.б микроэлементтер
#1541*!Рахиттің себебі
*гиповитаминоз "С"
*гиповитаминоз "Е"
*гиповитаминоз "Д"
*гипервитаминоз "Д"
*гипервитаминоз "Д"
#1542*!Нәруыз жеткіліксіздігінен туындайтын ауру
*Рахит
*цинга
*Бери-бери
*квашиоркор
*куриная слепота
#1543*!Ұжымдық ортаның тамақтануың зерттеу әдісі
*анкеталық
*баланстық
*статистикалық
*хронометраждық
*эксперименталдық
#1544!Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі толыққанды тамақтанудың сандық және сапалық көрсеткіштерін саралауға болады
*нақты мәзір
*азық түлік жинағы
*өмір сүру ұзақтығы
*физикалық даму жағдайы
*азық түліктің химиялық құрамы
#1545!Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі толыққанды тамақтанудың сандық және сапалық көрсеткіштерін саралауға болады
*нақты мәзір
*азық түлік жинағы
*өмір сүру ұзақтығы
*физикалық даму жағдайы
*азық түліктің химиялық құрамы
#1546*!Балабақшадағы тамақтанудың физикалық құрамын қандай зерттеу әдісімен жүргіземіз
*есептеу
*сипаттау
*химиялық
*сұрастыру
*лабораторлық
#1547*!"С" гиповитаминозінде туындайды
*Рахит
*цинга
*Бери-бери
*квашиоркор
*ақшам соқыр
#1548*!Қандай дәруменнің жеткіліксіздігінен оқушылардың иектерінде ісіңкі,қызыл көріністер байқалған.
Профилактикалық іс-шара
* кәдімгі маусымдық құбылыстар
* "Д" дәруменінің жеткіліксіздігінен, балаларға "Д" дәруменін тағайындау,жеткілікті инсоляцияны қамтамасыз ету
* В`1`2 жеткіліксіздігінен , тереңдетілген тексеру жүргізу, тағам рационына бауыр мен сүзбені қосу қажет
* "С"жеткіліксіздігінен ,1 және 3 тағамға қосымша дәрумендерді,рационға жемістер мен жидектерді қосу қажет
* "А"жеткіліксіздіген , барлық балаларға стационарлық емді жүргізу қажет ,рационға ет пен сүтті қосу қажет
#1549*!Кешкі астың тәуліктік энергетикалық құндылығының проценті
*20%
*10-15%
*25-35%
*35-48%
*40-50%
#1550*!Қала сыртындағы лагерьдегі балалардың тамақтануы күніне қанша рет жүргізіледі
*2
*3
*6
*5
*4
#1551*!Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің тамақтануында ақуыз, май және көмірсудың арақатынасы
*2:2:3
*2:1:2
*1:2:6
*3:3:4
*1:1:4
#1552
*!"Д" гиповитаминозінде туындайды *цинга *Рахит
*Бери-бери
*квашиоркор
*ақшам соқыр
#1553*!Қалыпты жағдайда өсіп келе жатқан ұрпақтың организміндегі зат алмасу сипатталады
*диссимиляцияның үдемелі әлсіреуі
*ассимиляция процесінің үдемелі әлсіреуі
*диссимиляция процесінің ассимиляция процесінен басымдылығы
* ассимиляция процесінің диссимиляция процесінен басымдылығы
*ассимиляция және диссимиляция процестерінің қатысты тепе теңдігі
#1554*!Пластикалық қызметті айрықша орындайтын тағамдық заттектерге жатады
*майлар, көмірсулар
*көмірсулар, стеариндер, лецитиндер
*майлар, пектиндік заттар, моносахаридтер
*ақуыздар, кейбір минералды заттектер, су
*витаминдер, йод, кобальт, және т.б микроэлементтер
#1555*!Энергетикалық қызметті айрықша орындайтын тағамдық заттектерге жатады
*ақуыздар, су
*көмірсулар, майлар
*пектиндік заттар, моносахаридтер
*көмірсула, стеариндер, пектиндік заттар
*витаминдер, йод, кобальт, және т.б микроэлементтер
#1556*! Балалар тамақтануындағы физиологиялық нормада келесі минералдық тұздардың нормалануы қарастырылған
*қалайы
*калий
*қорғасын
*натрий
*темір
#1557*! Дұрыс тамақтануды сипаттайтын белгілерге жатады
*экзотикалық өнімдер
* рационның төменгі калориялығы
*рационалды тамақтану режимі
*тәттілердің жетерліктей көп болуы
*сіңімді заттардың аз мөлшерде болуы
#1558*!Балаларға тағамның С-витаминизациясы жүргізіледі
*күнделікті әр балаға С витаминін беру
* күнделікті суытылған 3-тағамдардың С-витаминизациясы
*күнделікті бірінші(ыстық) тамақтардың С-витаминизациясы
*күнделікті екінші тағамдардың гарнирінің С-витаминизациясы
* күнделікті 3-тағамдардың қайнау кезіндегі С-витаминизациясы
#1559*!Тамақтанудың сандық толықтылығын анықтайтын нормативті документтерге жатады
*ТУ
*ГОСТы
*шамамен 10 –күндізгі мәзір
*негізгі тағамдық заттектердегі физиологиялық қажеттіліктің нормалары
*мектепке дейінгі балалар мекемелерінің қуатын күтіп ұстауының санитарлық ережелері
#1560*!Балалар мекемелеріндегі тағамның сапасын бағалауға жүргізілетін зертханалық зерттеулер
* азықта ақуыздың болуын зерттеу
* дайын тағамда А дәруменінің болуын зерттеу
* мекемедегі тамақтану бөліміндегі шу спектр дәрежесін өлшеу
* дайын тағамдар мен азықтарды радиоактивтілікке зерттеу
* дайын тағамдар мен тамақтану рационының толықтығы мен қуаттылығын зерттеу
#1561*!Балалар контингентінің дұрыс тамақтану режимі қосады
*дұрыс термиялық өңдеу
*үшеселік витаминизация
*екі-үш еселік витаминизация
*тағам қабылдау еселігін бақылау
* физиологическом қарыс қатынастың рационалдылығы
#1562*!Қан түзілуіне маңызды мағына беретін микроэлемент
*мыс
*хлор
*темір
*кобальт
*стронций
#1563*!Балалар мен жасөспірімдердің энергия жұмсауы неден тұрады
*негізгі алмасуға энергия жұмсалуы
*кәсіптік әрекетке энергия жұмсалуы
*ұйқы уақытысында энергия жұмсалуы
*басты емес алмасуға энергия жұмсалуы
*иммунологиялық жауапқа энергия жұмсалуы
#1564*!Балалардың дұрыс тамақтану режимі қосады
*3 еселік витаминизация
*дұрыс термиялық өңдеу
*ішу режимінің еселігін бақылау
*тамақты қабылдау уақытын қатаң бақылау
*физиологическом қарыс қатынастың рационалдылығы
#1565*!Балалар ұжымының тамақтануында қолдануға рұқсат берілмейді
*сорпа
*котлеттер
*сүт тағамдары
*саңырауқұлақ
*сүзбе қосылған қаймақ
#1566*!Физиологиялық қалыпты тамақтанудың жасалуында есепке алынатын фактор
*қызмет түрі
*әлеуметтік жағдайы
*денсаулық жағдайы
*физикалық даму дәрежесі
*отбасының материалдық қамтылу жағдайы
#1567*!Кешкілік асқа келетін тәуліктік энергетикалық құндылық пайызы(%)
*20
*35-40
*40-45
*45-50
*50-55
#1568*!Балаларда иммундық жүйенің бұзылуы қай тағамдық заттардың тапшылығымен сипатталады
*белок
*май
*көмірсу
* А, Е, С дәрумендері
* Zn, Fe, Se микроэлементтері
#1569*!Тағамдық нуриенттерді анықтайтын тағамдық өнімдердің мөлшері
*50 г
*150 г
*250 г
*300 г
*100 г
#1570Тез бұзылатын тамақтардың тоңазытқыштағы температура режимі
* 2Со
*5 тен 8Со дейін
*5 тен 20Со дейін
* 10 нан 20Со дейін
*4 тен 8Со дейін
#1571*!Тағам блогын дезинфекциялық заттармен жуу қанша уақытта жүргізіледі
* жылына 3 рет
* күніне 1 рет
* күніне 2 рет
* аптасына 1 рет
* аптасына 3 рет
#1572*!Жазғы айларда балалардың көп энергия жұмсалуына байланысты,тағам рационының куаттылықтылығын орташа есеппен көбейту қажет
*20%
*25 %
*10%
*15-18%
* 4-15 %
#1573*!Ас үйлік ыдыстарды қандай температуралық ыстық суда жуу қажет
*30Со
*60Со
*90Со
*35-45Со
*45-50Со
#1574*!Мектепке дейінгі жастағы балалардың аскорбин қышқылына қажеттілігі
*60 мг
*50 мг
*80 мг
*40 мг
*70 мг
#1575*! Белоктың адам ағзасындағы негізгі функциялары
*майды еріткіш
*көмірсуларды еріткіш
*дәрумендерді еріткіш
* эндогенді судың көзі
* гормондардың құрамына кіреді
#1576*!Зат алмасу қандай процесстерден тұрады
*ассимиляция и диссимиляция
*заттарды ыдырату мен энергия бөлу
* қажетті заттарды синтездеу және оларды меңгеру
* ағзадан ыдыраған заттарды шығару және тотықтыру
*жаңа құрылымдық түзілімдердің қалыптастыру менбиосинтезі
#1577*!Ұзақ теріс энергетикалық баланстан туындайтын ауру
* семіздік
*маразм
*атеросклероз
* қант диабеті
*гипертониялық аурулар
#1578*!Ассимиляция
* жаңа құрылымдық түзілімдерді қалыптастыру және биосинтез
* ішкі органдарының жұмысына жұмсалынатын энергия
*органикалық заттардың ыдырау процесі мен түсуін қамтамасыз ету
*заттардың ыдырау үрдісі, олардың оттегімен тотығуы және ағзадан шығарылуы
*ағзаның дамуы мен өсуіне қажетті заттарды синтездеу үрдісі
#1579*!Диссимиляция
* энергия түсуі мен тәулік ішіндегі энергия шығының сәйкестігі
* ішкі органдарының жұмысына жұмсалынатын энергия
*синтез үрдісіне қажетті заттар және олардың түсуін қамтамасыз ету
* биохимиялық реакция үшін ағзаға қажетті энергияның туындауы
* заттардың ыдырау үрдісі, олардың оттегімен тотығуы және ағзадан шығарылуы
#1580*! Зат алмасуы
* энергетикалық үрдістің интенсивтілігінің жоғарылауы
*бұл ассимиляция үрдісінің диссимиляция үрдісінен басым болуы
*адам ағзасына қажетті тағамдық заттардың жұмсалуын қамтамасыз ететін биохимиялық және энергетикалық үрдістер жиыны
*ағзаның тіршілігіне және дамуы мен өсуіне қажетті заттардың синтезделуі
* Ағзадан тағамның тотығу және шығарылуына байланысты, заттардың ыдырау реакциясы
#1581*!Зат алмасу қандай процесстерден тұрады
* белоктардың ыдырауы және синтезі
*катаболизм және анаболизм
* гормондардың ыдырауы және синтезі
* көмірсуладың ыдырауы және синтезі
* Ферменттердің ыдырауы және синтезі
#1582*!Реттелетін энергия шығыны
*жылумен алмасу
*негізгі алмасу
*бұлшықет жұмысы
*су-тұз алмасу
*Тағамның спецификалық-динамикалық әсері
#1583*! КӨБІНЕСЕ ПЛАСТИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАЙТЫН ТАҒАМДЫҚ ЗАТТАР
*йод
*су
*белок
*кобальт
*дәрумендер
*микроэлементтер
*кейбір минералдық заттар
#1584*! ПЛАСТИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАЙТЫН ЗАТТАР
*су
*белок
*микроэлементтер
*майлар,көмірсулар
*лецитиндер,көмірсулар
*пектинді заттар
#1585*!АСШЕБЕРЛІК ҚАЙТА ӨҢДЕУДЕ МӘН БЕРУ ҚАЖЕТ
*майларды жоғалту
*көмірсулады жоғалту
* макроэлементтерді жоғалту
* микроэлементтерді жоғалту
*тағамдық қалдықтар
* витаминдердің активтілігін жоғалту
#1586*!БАЛАЛАР ТАМАҚТАНУ ҰЖЫМЫНДА ТИЫМ САЛЫНАТЫН ЗАТТАР
*нан
*ет
*шырын
*сүт
*саңырауқұлақ
*пирожныйлар мен кремді торттар
#1587*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР МЕН ОҚУШЫЛАРҒА ҚОЛДАНУҒА ҰСЫНЫЛМАЙТЫН ТАҒАМДАР
*уксус
*тәттілер
*ет өнімдері
*ащы дәмдеуіштер
*сүт өнімдері
*шұжықтар мен қақталған балықтар
#1588*! ДҰРЫС ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ТАМАҚТАНУ РЕЖИМІНЕ КІРЕДІ
* тамақтану уақытын қадағалау
* тек қана ет өнімдерін тұтыну
* тағам қабылдау рационының қысқалығы
* тамақтануда түрлі азықтарды пайдалану
* тек қана сүт өнімдері
* тағам қабылдау шарты регламенттелмейді
* тамақты сапалы және мөлшерлі дұрыс бөлу
#1589*! ӘРТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАР ТОПТАРЫНЫҢ ТАМАҚТАНУЫ ЕРЕКШЕЛІНЕДІ
* тағамның сапасы
*порция үлкендігі
*химиялық құрамымен
*физикалық құрамымен
*тәулік рационының үлкендігімен
*органолептикалық құрамымен
* тағамды қабылдау уақыты мен қысқалығы
#1590*! ЕТТІ СУДА ЕРІТУГЕ БОЛМАУЫ НЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ
* витаминдер бұзылысы
*дәмдік қасиетін жоғалтуы
* тағамдық заттардың жоғалуы
* азық массасының ұлғаюы
*азық массасының кемуі
* микроорганизмдердің көбеюі
#1591*!ЭНЕРГИЯ ШЫҒЫНЫН ҚАРАПАЙЫМ ӘРІ ТЕЗ АНЫҚТАЙТЫН ТӘСІЛ
*анкеталық
*тікелей энергометрия
*тікелей емес энергометрия
*хронометражды-кестелік
*алиментарлы энергометрия
*респираторлы энергометрия
#1592*! ҚҰРАМЫНДА КЛЕТЧАТКАСЫ ЖОҚ АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕР
*жарма
*жидектер
*дақылдар
*қымыз және шұбат
*макаронды өнімдер
*сүт және сүт өнімдері
#1593*! МАСТИТПЕН АУЫРАТЫН МАЛДАРДЫҢ ПАСТЕРЛЕНГЕН СҮТІН ҚОЛДАНҒАНДА ТУЫНДАУЫ МҮМКІН
*диарея
*ботулизм
*иерсиниоз
*эшерихиоз
*сальмонеллез
*стафилококкты токсикоз
#1594*!ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПИТАНИЯ В ДДУ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ
*қуаттылығына байланысты
*по меню раскладке
*майдың мөлшеріне байланысты
*көмірсудың мөлшеріне байланысты
* С витаминінің болуына байланысты
* жануар текті белоктардың рационда болуына байланысты
#1595*!ТАМАҚТАНУ ТҮСІНІГІНЕ КІРЕДІ
*тәулік ішіндегі тамақтану қысқалығы
*тек қана етті өнімдерді тұтыну
*кез-келген азық түлікті пайдалану
*жеке қабылдау арасындағы интервал
* тек қана түт өнімдері
*тағамды қабылдау шарты регламенттелмейді
*тағамды қабылдау уақытын нақты қадағалау
#1596*!ТАМАҚТАНУДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАРДЫ ДАЙЫНДАУДА ҚАНДАЙ ФАКТОРЛАР ЕСКЕРІЛЕДІ
*жынысы
*жасы
*қызмет түрі
*шынығу дәрежесі
*коммуналдық абаттандыру дәрежесі
*отбасының материалдық қамтамасыз етілуі дәрежесі
*денсаулық жағдайы,физикалық даму дәрежесі
#1597*!К ПИЩЕВЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОТНОСЯТСЯ
*жиры
*углеводы
*белки, вода
*пектиновые вещества, моносахариды
*углеводы, стеарины, пектиновые вещества
*витамины, йод, кобальт, и другие микроэлементы
#1598*!В КАКИХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ НЕ СОДЕРЖИТСЯ КЛЕТЧАТКА
*ягодах
*злаках
*крупах
*макаронных изделиях
*йогурте, простокваше
*молоке и молочных продуктах
#1599*!ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ
*защитная
*пластическая
*растворители жиров
*растворители углеводов
*растворители витаминов
*источник эндогенной воды
#1600*!ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЕ
*60 мг
*90 мг
*80 мг
*40 мг
*50 мг
#1601*!ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
*анаболизм
*катаболизм
*синтез и распад белков
*синтез и распад гормонов
*синтез и распад углеводов
*синтез и распад ферментов
#1602*!ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
*жиры
*белки
*углеводы
*стеарины
*лецитины
*некоторые минеральные вещества
#1603*!ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
*ассимиляции
*диссимиляции
*распад веществ и выделение энергии
*синтез необходимых веществ и их усвоение
*окисление и выведение из организма продуктов распада
*биосинтез и формирование новых структурных образований
#1604*! БМЖГ бөлімінің мамандарының ұйымдастыру – әдістемелік жұмысының кезеңі
* құқықтық мінездеме
*әлеуметтік мінездеме
* толеранттық принципі
*эпидемиологиялық мінездеме
*санитарлық – ағарту жұмыстары
#1604*! Ескертпелі санитарлық бақылау кезеңдері
*топырақ сынамасы
*құрылыс объекті
* вибрация деңгейін өлшеу
* бракераждық журнал тексеру
*микроклимат параметрларын өлшеу
#1605*!Ағымды санитарлық бақылау кезеңдері
* объекті жоспарлау
* жер участкісін бөлу
*қорытынды – есептік құжаттардың тексеруі
*санитарлық – қорғаныстық зона өлшемінің негіздемесі
*құрылыс уақытындағы бақылау
#1606*!Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысын салған кезде топтық жекелендіру принципі қалай жасалады
*мекемелерді оқшаулау
*жастарына байланысты топтарға бөлу
*топтық ұяшықтар болуын ескеру арқылы
*киімдерін салуға жеке шкафтар болуы арқылы
*жер учаскесінің көгалдандыру процентін регламенттеу арқылы
#1607*!Табиғи жарықтандырудың көрсеткіштері
*ТЖК
*жарықтану салмағы
*тереңдік коэфиценті
* жарықтандыру бұрышы
* ауа алмасуының қысқалығы
#1608*!Бала бақшадағы топтық бөлмелеріндегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтайтын құрал
* спиртті термометр
*сынапты термометр арқылы
*Ассман психрометрі арқылы
* кататермометр арқылы арқылы
*термоэлектроанемометр арқылы
#1609 *!Бала бақшадағы топтық бөлмелеріндегі ауаның қозғалысын анықтайтын құрал
* спиртті термометр
*кататермометр арқылы
* сынапты термометр арқылы
*Ассман психрометрі арқылы
*термоэлектроанемометр арқылы
#1610*!Бала бақша және жасөспірім мекемелерінің жарықтануы тәуелді
*микроклиматқа
*оқушылар санына байланысты
* желдетудің тиімділігіне байланысты
* құрал-жабдықтардың орналасуына байланысты
*терезе сандары,оның аумағы және конфигурациясына байланысты
#1611*!Сәбилер жасындағы балалардың топтық ұяшықтары қалай орналасуы керкек
*3 қабатта
*2 қабатта
*1 қабатта
* цоколдық қабатта
* оңашаланған бөлмелерде
#1612*!МДМ ғимаратының негізгі функционалдық жоспарлау элементі
*асхана
*тағам блогі
* спорт залы
* топтық ұяшықтар
* қызмет ету -тұрмыстық бөлмелер
#1613*!МДМ топтық бөлмелерінің оптималдық бағытын атаңыз
*батыс
*солтүстік
*батыс-шығыс
*солтүстік-батыс
*оңтүстік-шығыс
#1614*!Бала бақшаның учаскесінің негізгі элементі
*жүгіру алаңы
* гүл газондары
*топтық ұяшықтар
* жеміс-жидек зонасы
*шаруашылық зонасы
#1615*!Мектепке дейінгі балалардығы топқа арналған, негізгі бөлмелер жиынтығы
*асхана, екі ұйқы бөлмесі
*қабылдау, топтық бөлме,буфет
*қабылдау, топтық бөлме, дәретхана
*шешіну, ойын бөлмесі, ұйқы бөлмесі
*шешіну, топтық бөлме,дәретхана,ұйқы бөлмесі
#1616*!МДМ қай бөлмелерінде ашылатын фрамугалар мен форточкалар қарастырылған
*асханада
*дәретханада
*оқу бөлмелерінде
*барлық бөлмелерде
*ұйықтайтын бөлме мен ойнайтын бөлмеде
#1617*!Сәбилер жасындағы балалардың топтық ұяшықтары қалай орналасуы керек
*нормаланбайды
*1 қабатта 2 ұяшыққа жалпы бір есік
*2 қабатта ұяшыққа жеке кіретін есік
*1 қабатта әрбір ұяшыққа жеке кіретін есік
*кез келген қабатта, әрбір ұяшыққа жеке кіретін есік
#1618*!Бала бақша және жасөспірімдер мекемесінің үйлесімді орналасуы
*тоқсан ішілік
*тоқсан аралық
*тұрғын аймақта
*тоқсан ішілік гаражға жақын
*тоқсан ішілік автовокзалға жақын
#1619*!Балалар ұжымдарының негізгі бөлмелеріндегі ауа желдетілу тиімділігі қалай бағаланады
*ауа тотығуына байланысты
*субъективтік сезімге байланысты
*микроклимат параметріне байланысты
*aуадағы СО`2 коффициентіне байланысты
*ауадағы микроорганизмдер санына байланысты
#1620*!МДМ шаруашылық зоналарының орналасуына қойылатын талаптар
*көгалдандыру болуы қажет
*негізгі кіру есігіне жақын орналасуы керек
*басқа алаңшалардан жекеленген болуы керек
*шаруашылық алаңшасына көлік келуге жеке жол қажет емес
*бала бақша мекемелерінде денешынықтыру алаңдарының жиі болуы
#1621*!МДМ қызыл жолақтан ара қашықтығы қем емес
*15 м кем емес
*30 м кем емес
*20 м кем емес
*35 м кем емес
*25 м кем емес
#1622*!Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысын салған кезде топтық жекелендіру принципі жасалады
*тиімді тамақтану арқылы
*жеке шкафтар болуы арқылы
*топтық ұяшықтар болуы арқылы
*топтарды балалардың жынысына сәйкес толықтыру арқылы
*жер учаскесінің көгалдандыру процентін регламенттеу арқылы
#1623*!МДМ негізгі бөлмелердегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
*20-25%
*10-20%
*60-70%
*79-90%
*40-60%
#1624*!Мектепке дейінгі мекемелердің жағдайлық жоспары
*Мектепке дейінгі мекемелердің этаждық жоспары
*Мектепке дейінгі мекемелердің жер учаскесінің жоспары
*Мектепке дейінгі мекемелердің салынатын елді мекеннің жоспары
*Мектепке дейінгі мекемелердің салауаттандыру шараларыныың жоспары
*Мектепке дейінгі мекемелердің техникалық-экономикалық есептеулерінің
жоспары
#1625*!Жер учаскесін жоспарлаудың негізгі принциптері
*топтық сыныптар болуы
*оқу-тәжірибе зонасының болуы
*функционалдық зоналарға бөлу
*оқу-өндірістік зоналардың болуы
*денешынықтыру алаңдарының болуы
#1626*!Бала бақшаның учаскесінің негізгі элементі
*жүгіру алаңы
*гүл газондары
*топтық алаңдар
*шаруашылық зонасы
*оқу-тәжірбиелік зонасы
#1627*!Балалар мекемелерінің қандай бөлмелерінде жарық коэффициенті 1:4 кем болмауы керек:
*қойма
*дәретхана
*оқу сыныптары
*кір жуу бөлмелері
*киім шешетін бөлме
#1628*!Мектептің оқу бөлмелерінің табиғи жарық коэффициенті қандай болуы керек
*1:4
*1:2
*300 лк.
*2,5% кем емес
*1,5 % кем емес
#1629*!Оқу бөлмелерінің жарық коэффициенті қандай болуы керек
*1:1
*1: 2
*1: 4
*1: 0,5
*нормаланбайды
#1630*!Оқу бөлмесінің жарықтандыру деңгейі қандай құралмен өлшенеді
*тонометр
*люксметр
*биотепломер
*кататермометр
*Ассман психрометрі
#1631*!Жалпы білім беру мектебіндегі химия кабинетінде жұмыс орнын ұйымдастырудың өзіне тән ерекшелігі
*кәріздің болуы
*табиғи газ жургізу
*верстактардың болуы
*қосымша жарықтандыру қажеттігі
*электророзеткалар орнату мен электр желісін жерге қосу қажеттігі
#1632*!Физика кабинетінде жұмыс орынын ұйымдастырудың өзіне тән ерекшеліктері
*кәріздің болуы
*су жүйесін қосу қажеттігі
*қосымша жарықтандыру қажеттігі
*столдарға желдеткіш орнату қажеттігі
*электророзеткалар орнату мен электр желісін жерге қосу қажеттігі
#1633*!Компьютерлік кабинеттеріндегі , компьютер қосылған кездегі ауа температурасы артық емес
*8-10Со
*14-15Со
*15-16Со
*22-24Со
*17-21Со
#1634*!Компьютерлік кабинеттердегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы болу керек
*60-70%
*70-80%
*80-90%
*40-60%
*90-100%
#1635*!Бастауыш сыныптарға арналған оқу секцияларының ерекшеліктері
*арнайы дәрігер бөлмесін қарастыру
*тамақтандыруға жеке бөлме қарастыру
*басқа сынып оқушыларынан жекелендіру
*ғимараттың кез келген қабатында орналастыруға болады
*демалысқа (ұйқы, ойынға) арналған бөлмелер және жеке изолятор қарастыру
#1636*!Жалпы білім беретін мектептегі негізгі бөлмелерінің микроклима ты әсер етеді
*тамақтану сапасына
*сабақ түсіндіру сапасына
*тірек – қозғалыс жүйесіне.
*оқушылардың оқу үлгеріміне
*балалар организмінің термореттелу процессінің қызметіне
#1637*!Мектептің сынып бөлмесінде терезенің жоғарғы жақтауы еденнен 3 м биіктікте болса, бөлме тереңдігі 6 м болса, бөлменің тереңдік коэффициенті (ТК) қандай болады
*тереңдік коэффициенті нормаға сәйкес
*тереңдік коэффициенті нормаға сәйкес емес
*тереңдік коэффициенті нормалық көлемдерден төмен
*тереңдік коэффициенті нормалық көлемдерден жоғары
*берілген мөліметтер бойынша бөлменің тереңдік коэффициентін анықтау
мүмкін емес
#1638*!Математикалық оқу кабинетінің табиғи жарықтандырылуына гигиеналық баға беріңіз: ТЖ К- 1%, ЖК-1:5, тереңділік коэфиценті-1:2,5
*ТЖК бойынша жарықтандыру төмен
*барлық көрсеткіш бойынша жарықтандыру нормаға сәйкес
*барлық көрсеткіш бойынша табиғи жарықтандыру жеткілікті
*СК және тереңдік коэффициенті бойынша жарықтандыру төмен
*Барлық көрсеткіш бойынша табиғи жарықтандыру нормадан төмен
#1639*!Оқушы көзінен дисплей экранына дейінгі арақашықтык (см)
*25-15
*45-55
*35-45
*25-15
*55-65
#1640*!Информатика кабинеттеріндегі компьютерлер жұмыс істеп тұрған кезіндегі бөлменің ауа температурасы
*8-10Со
*14-15Со
*15-16Со
*22-24Со
*17-21Со
#1641*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде кварц шамдары не үшін қолданылады
*ауаның ылғалдылығын азайту үшін
*ауа температурасын төмендету үшін
*ауа темепературасын жоғарылату үшін
*ауадағы микроорганизмдерді жою үшін
*атмосфералық қысымды төмендету үшін
#1642*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің негізгі бөлмелерінің микроклиматы әсер етеді
*тамақтану сапасына
*сабақ түсіндіру сапасына
*оқушылардың үлгерім сапасына
*тірек-қозғалыс аппаратының қызметіне
*балалар организмінің термореттелу процессінің қызметіне
#1643*!Бактерицидтік қасиеті бар
*көк түс
*инфроқызыл сәулелер
*төмен жиіліктегі дыбыс
*ультракүлгін сәулелер
*жарықтың көрінетін бөлігі
#1644*!Жалпы үстемелеуші әсер көрсетеді
*лазер сәулесі
*иондаушы сәуле
*инфрақызыл сәуле
*ультракүлгін сәуле
* төмен жиілікті дыбыс
#1645*!Жабық бөлмелердің микроклиматын анықтайтын құрал
*дозиметр
*люксметр
*флюгером
*қанатты анемометр
*Ассман психрометр
#1646 *!Балалар мен жасөспірімдер мекемелердегі ауа ластануына байланысты зерттеу жүргізіледі
*кадмий бары
*қорғасын бары
*радиобелсенділік
*жарықтандырылу
*көмірқышқыл газының құрамы
#1647*!Балалар мекемелеріндегі микроклимат жағдайын бағалау үшін өлшенеді
*барометрлік қысым
*максималды ылғалдылық
*қабырғалар температурасы
*салыстырмалы температура
*ауа қозғалысының жылдамдығы
#1648*!Балалар болатын бөлмелердің жарықтандыру деңгейін бағалауда анықталады
*электр торы
*қабырға ауданы
*бөлменің биіктігі
*бөлмедегі балалар саны
*шамдардың іліну биіктігі және оның күші
#1649*!Жалпы білім беру мектептің магистралдық жолдардан арақашықтығы
*500 м
*200 м
*400 м
*300 м
* 100 м
#1650*!Жер учаскесінің негізгі элементтерін атаңыз
*трамплин
*алтыбақан
*асфальттау
*гүл газондары
*көк желектер
#1651*!Мектеп ғимараттарының қызыл жолақтан ара қашықтығы қем емес
*15 м кем емес
*30 м кем емес
*20 м кем емес
*35 м кем емес
*25 м кем емес
#1652*!Қаладағы білім беру мектептерінің қызмет ету радиусы
*150-200 м
*250-300 м
*350-400 м
*400-450 м
*500-750 м
#1653*!Жалпы білім беру мектептің типтік оқу бөлмесінің ауданы
*100 м2
*20-30 м2
*35-40 м2
*70-80 м2
*50-60 м2
#1654*!Балалар ұжымының негізгі бөлмелерінің ауа құрамын зерттеу қандай тәсілдермен анықталады
*табиғи экспертиза тәсілі
*физикалық және химиялық тәсіл
*химиялық және органолептикалық тәсіл
*физиологиялық және биохимиялық тәсіл
*инструменттік-есептеу тәсілі, санитарлық жазу тәсілі
#1655*!Жалпы білім беретін мектептерде негізгі оқу топтарының секциясына жатады
*экономикалық нұсқа
*оқу ғимараттарының алаңы
*жергілікті ситуациялық жағдай
*оқушылардың денсаулық жағдайы
*оқушылардың жасы және сабақтың маңызы
#1656*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің учаскесінің бас жоспары нені көрсетеді
*қалалық құрлысын
*жақын территориялары
*микроклимат параметрлерін
*жеке ғимараттардың бір-бірімен байланысын
*негізгі және қосымша бөлмелердің бір-бірімен байланысын
#1657*!Жалпы білім беру мектеп ғимаратында қандай бөлмелер тобы болуы керек
*негізгі
*шаштараз
*комуналды
*гардеробтар
*әскери-патриоттық
#1658*!Бөлме ауасының ластануына жататын алдын-алу шаралары
*толық тамақтану
*күнделікті жаттығу
*күнделікті және дұрыс бөлмені желдету
*балалардын педагогикалық құрамына, санының қатынасы
*жылына бір рет дезинфекциялық заттарды қолданып, ылғалды тазалау
#1659*!Қала үшін мектеп ғимараттарының қызыл жолақтан ара қашықтығы қем емес
*70 м
*10 м
*100 м
*25 м
*нормаланбайды
#1660*!Мектептер үшін жер учаскесін жоспарлаудың негізгі принциптерін атаңыз
*шаруашылық зонасы
*топтық алаңшалар болуы
*функционалдық зоналарға бөлу
*оқу-тәжірибе зонасының болуы
*оқу-өндірістік зоналардың болуы
#1661*!Балалар мекемелеріндегі оқу бөлмелерінің жарық коэффициенті қандай болуы керек
*1:2
*1:3
*1:7
*1:2
*1:4
#1662*!Бөлменің микроклиматына әсер ететін факторлар
*жарықтандыру
*атмосфералық қысым
*абсолюттік ылғалдылық
*салыстырмалы ылғалдылық
*будың қозғалыс жылдамдығы
#1663*!Компьютерлік сыныптар мен БТ кабинеттерінің компьютер қосылып тұрған кездегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
*0,15%
*15-16%
*20-35%
*17-21%
*40-60%
#1664*!Бактерицидтік және жалпы үстемелеуші қасиеті бар әсер көрсетеді
*лазерлік сәулелер
*инфроқызыл сәулелер
*ультракүлгін сәулелер
*төмен жиіліктегі дыбыс
*жарықтың көрінетін бөлігі
#1665*!Физиологиялық механизмдер нені қамтамасыз етеді
*жылу беру
*конвекция
*жылуөткізу
* жылуөндіру
*жылусәулелендіру
#1666*!Физика кабинетінде жұмыс орынын ұйымдастырудың негізгі ерекшеліктері
*микроскоп орнату
* канализация орнату
*су жүйесін қосу қажеттігі
*электророзеткалар орнату
*столдарға желдеткіш орнату қажеттігі
#1667*!Мектеп зертханаларындағы зерттеу столдардың қатарының аралығы қандай болуы керек(см)
*95-85
*80-70
*50-60
*65-70
*100-95
#1668*!КТУ қайда орналасды
*қала орталығында
*зауыт территориясында
*елді мекеннің сыртында
*селитептік зонаның орталығында
*базалық өндіріске жақын селитебтік зонадағы жеке учаскеде
#1669*!КТУ жер учаскесінде қандай зоналар қарастырылуы керек
*жатақхана, оқу-тәрбие зонасы
*асхана, әкімшілік-шаруашылық зонасы
*оқу-өндірістік зона, шеберхана, әкімшілік зонасы
*оқу-өндірістік, тұрғын үйлер, бау-бақша зоналары
*оқу-өндірістік, шаруашылық, спорттық және жатақхана зонасы
#1670*!Мамандандандырылған- техникалық училищесінің жер учаскесінің функционалды зонасы
*жатақхана, оқу-тәжірибе зонасы
*бау-бақша, топтық алаң, тұрғын зонасы
*оқу зонасы, әкімшілік-шаруашылық зонасы
*әкімшілік зонасы, оқу-өндірістік шеберханасы
*оқу-өндірістік, шаруашылық зонасы, спорттық, жатақхана зонасы
#1671*!МДМ жобасына экспертиза жасау неден басталады
*байланыс жобасын зерттеуден
*жобаның түсініктеме қағазымен танысудан
*ауданның жағдайлық жоспарын зерттеуден
*жер учаскесін таңдап алудан және оның байланысы
*берілген материалдардың толықтығын тексеруден
#1672*!Жалпы типтегі мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз етілу деңгейі қандай болуы керек
*3%
*12%
*50%
*75%
*100%
#1673*!Арнаулы типтегі мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз етілу деңгейі қандай болуы керек
*12%
*75%
*50%
*3%
*100%
#1674*!Қандай жағдайда санитарлық-гигиеналық экспертиза жүргізілуі керек
*медосмоторда
*гигиеналық нормалар бекіткенде
*медициналық тексерулер жүргізуде
*балалар мекемелерінің жобасын қарағанда
*күнделікті санитарлық бақылау жүргізгенде
#1675*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің жобасына санитарлық экспертиза жасаудың мақсаты
*рационалды тамақиануды ұйымдастыр
*балалар мекемелерінің санитарлық жағдайын жақсарту
*балалар арасындағы жақыннан көрмеушіліктің алдын алу
*балалар мекемелерінде жұқпалы аурулар таралып кетуіне жол бермеу
*қолданылып жүрген құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелердің сақталуын тексеру
#1676*!Балалар мекемелерінің қандай жобалары шартты түрде санитарлық экспертизадан өткізіледі
*балалар мекемелерінің барлық жобалары
*мектепке дейінгі мекемелерінің барлық жобалары
*жалпы білім беру мектептерінің барлық жобалары
*балалар мекемелерінің қайта карастыруға жатпайтын типтік жобалары
*жергілікті жағдайларға байланыстыру бойынша өзгерістері жоқ типтік
жоба
#1677*!Балалар мекемелерінің учаскесінің бас жоспары нені көрсетеді
*мекеме қабатын
*топырақың тазалығын
*көлікке, жаяу келуге арналған жолдарды
*басқа объектілердің қатынастық байланысын
*негізгі және қосымша бөлмелердің бір-бірімен байланысын
#1678*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің құрылысын салуға қажетті жерді таңдап алуға кімдер қатысады
*ГорОНО
*жергілікті әкімшілік
*санитарлық органдар
*қала, аудан архитекторы
*балалар мекемесінің медициналық қызметкері
#1679*!Мектепке дейінгі мекемелердің бас жоспары дегеніміз
*мектепке дейінгі мекемелердің этаждық жоспары
*мектепке дейінгі мекемелердің жер учаскесінің жоспары
* мектепке дейінгі мекемелердің салынатын елді мекеннің жоспары
*мектепке дейінгі мекемелердің салауаттандыру шараларыныың жоспары
*мектепке дейінгі мекемелердің техникалық-экономикалық есептеулерінің
жоспары
#1680*!МДМ жағдайлық жоспары дегеніміз не
*балалар мекемесінің жер учаскесінің жоспары
*балалар мекемесінің ғимаратының этаждық жоспары
*балалар мекемелерінің салауаттандыру шараларының жоспары
*балалар мекемесін салуды жоспарлап отырған елді мекеннің жоспары
*балалар мекемелерінің техникалық-эконмикалық есептеулерінің жоспары
#1681*!Ғимараттары биік мекемелер, балалар мекемесінен қандай ара қашықтықта орналасуы қажет
*5 м
*10 м
*15 м
*ғимарат биіктігімен бірдей ара қашықтықта
*ғимараттың екі есе бийіктігімен бірдей ара қашықтықта
#1682*!Ескертпелі санитарлық бақылау жұмыстарына не жатады
*объектілерді эпид.көрсеткіш бойынша тексеру
*мектепке дейінгі мекемелерді тақырыптық тексеру
*мектепке дейінгі мекемелердің жобасын қарастыру
*мектепке дейінгі мекемелерді жоспардан тыс тексеру
*балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімінің санитар дәрігерінің жұмысын жоспарлау
#1683*!Ағымды санитарлық-гигиеналық бақылау жұмысына не жатады
*объектілерді тақырыптық тексеру
*мектепке дейінгі мекемелердің жобаларын қарастыру
*жалпы білім беру мектептерінің жобаларына сараптама жүргізу
*шешім қажет ететін сұрақтарды жоғарғы ұйымдарға дайындап, жеткізу
*балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімінің санитар дәрігерінің жұмысын жоспарлау
#1684*!Ағымды санитарлық бақылаудың түрлерін атаңыз
*міндетті
*кешенді
*іріктеп алу
*бақылаулық
*перспективті
#1685*!Ескертпелі санитарлық бақылау жұмыстарына не жатады
*объектілерді эпид.көрсеткіш бойынша тексеру
*мектепке дейінгі мекемелерді тақырыптық тексеру
*мектепке дейінгі мекемелердің жобасын қарастыру
*мектепке дейінгі мекемелерді жоспардан тыс тексеру
*балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімінің санитар дәрігерінің жұмысын жоспар
#1686*!Ғимараттары биік мекемелер, балалар мекемесінен қандай ара қашықтықта орналасуы қажет
*5 м
*10 м
*15 м
*ғимарат биіктігімен бірдей ара қашықтықта
*ғимараттың екі есе бийіктігімен бірдей ара қашықтықта
#1687*!АСБ жұмысына жатады
*объектілерді тақырыптық тексеру
*мектепке дейінгі мекемелердің жобаларын қарастыру
*жалпы білім беру мектептерінің жобаларына сараптама жүргізу
*шешім қажет ететін сұрақтарды жоғарғы ұйымдарға дайындап, жеткізу
*балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімінің санитар дәрігерінің жұмысын жоспарлау
#1688*!Бас жоспар дегеніміз не
*балалар мекемесінің жер учаскесінің жоспары
*балалар мекемесінің ғимаратының этаждық жоспары
*балалар мекемелерінің салауаттандыру шараларының жоспары
*балалар мекемесін салуды жоспарлап отырған елді мекеннің жоспары
*балалар мекемелерінің техникалық-эконмикалық есептеулерінің жоспары
#1689*!Ағымды санитарлық бақылаудың түрлерін атаңыз
*актуальді
*жергілікті
*таңдамалы
*перспективті
*тақырыптық
#1690*!Қаланың жалпы жоспарын келісу кезеңінде, ең алдымен қандай сұрақтарды шешіп алу дұрыс
*ең алдымен қызмет ету ауданын анықтау сұрақты
*балалар мен жасөспірімдер мекемелерін орналастыру туралы сұрақты
*берілген санитарлық тапсырманың барлық шарттарының орындалуын тексеру
сұрақты
*халықтың балалар мен жасөспірімдерге арналған мекемелерімен қамтамасыз
етілуі туралы сұрақты
*санитарлық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша реконструкцияға жататын
объетілерді анықтап алу сұрақты
#1681*!Балалар мекемелерінің жобасын эксперитазадан өткізген кезде нені зерттейді
*жол картасы
*қалалық бас жоспар
*санитарлық алғышарт
*санитарлық тексеру актісін
*учаскенің бас жоспарын
#1682*!Санитарлық-гигиеналық экспертизаға жатады
* гигиеналық норативтерді бекіту
*зерттеліп отырған объектіге санитарлық құжат құрастыру
*балалар организіміне қоршаған орта факторларын зерттеу
*балалар аурушаңдығын санитарлық-статистикалық зерттеу
*балалар мекемелерін құрылысын және жоспар жобасын қарастыру
#1683*!Жобаның санитарлық экспертизасы немен аяқталуы тиіс
*акт жазумен
*гигиеналық нормалар құрастырумен
*жобаға санитарлық қорытынды жазумен
*арнаулы статистикалық көрсеткіштерді есептеумен
*зерттелетін объектіге санитарлық төлқұжат жазумен
#1684*!Жобаны пайдалануға (реализациясына) міндетті түрде қажетті жағдай
*жобалау ұйымының шешімі
*жұмыс сызбаларын анықтау
*жоспар-тапсырманы негіздеу
*алдын ала келісімге салып, бекіту
*жергілікті жерге байланыстыру актісін жазу
#1685*!Балалар мекемелерінің жобасын эксперитазадан өткізген кезде нені зерттейді
* қаланың бас жоспарын
*қоршаған орта факторларын
*сумен қамтамасыз ету сұрақтары
*санитарлық-техникалық жағдайды
*балалар арасындағы аурушылдықты
#1686*!МДМ бас жоспар дегеніміз
*балалар мекемесінің жер учаскесінің жоспары
*балалар мекемесінің ғимаратының этаждық жоспары
*балалар мекемелерінің салауаттандыру шараларының жоспары
*балалар мекемесін салуды жоспарлап отырған елді мекеннің жоспары
*балалар мекемелерінің техникалық-эконмикалық есептеулерінің жоспары
#1687*!Балалар мекемелерінің жобасына санитарлық экспертиза жасаудың мақсаты
*аурушаңдықтың алдын-алу
*балалар арсындағы жақыннан көрмеушіліктің алдын алу
* жаңадан салынатын мекеменің санитарлық жағдайын жақсарту
*балалар мекемелерінде жұқпалы аурулар таралып кетуіне жол бермеу
* қолданылып жүрген құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелердің сақталуын тексеру
#1688*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің қандай жобалары шартты түрде санитарлық экспертизадан өткізіледі
*КТУ барлық жобалары
*мектепке дейінгі мекемелерінің барлық жобалары
*жалпы білім беру мектептерінің барлық жобалары
*балалар мекемелерінің қайта карастыруға жатпайтын типтік жобалары
*жергілікті жағдайларға байланыстыру бойынша өзгерістері бар типтік жоба
#1689*!Жоба бойынша кандай көрсеткіштер анықтауға болады
*ТЖК
*жарықтандыру бұрышы
*ауа алмасуының қысқалығы
*микроклимат параметріне байланысты
* ауадағы микроорганизмдер санына байланысты
#1690*!МДМ жобасына экспертиза жасау неден басталады
*жер учаскесін таңдап алудан
*байланыс жобасын зерттеуден
*жобаның түсініктеме қағазымен танысудан
*ауданның жағдайлық жоспарын зерттеуден
*берілген материалдардың толықтығын тексеруден
#1691*!Мектеп жобасының қандай элементтері архитектуралық-құрылыс бөліміне жатады
*перспективті
*жалпы жоспар
*жағдайлық жоспар
*этаждар жоспары
*территория жоспары
#1692*!Балалар мен жасөспірім мекемелеріндегі ескертпелі санитарлық бақылаудың соңғы этапқа не жатады
*бас жоспарды қарау
*жер участкасын қарау
*жобаға экспертиза жасау
*жағдайлық жоспарды қарау
*санитарлық-техникалық құрылыстарды қарау
#1693*!Қандайда бір кемшіліктер табылған кезде сантиар дәрігердің міндеті
*тексеруден бас тартады
*жобаны жабуға қаулы толтырады
*жобаның басшылығына хабарлайды
*айыппұл төлеуге хаттама толтырады
*ешіліктер үшін шаралар қолданылады
#1694*! Балалар мен жасөспірім мекемелерінің желдетілуі
*қамтамасыз етілуі
* ауа ылғалдылығының жоғарлауы
*СО2 концентрациясының төмендеуі
* радиация деңгейінің төмендеуі
*бөлме температурасының жоғарлауы
#1695*!Объектінің негізгі жоспары анықтайды
*жылыту типі
*сумен қамту типі
*ластану көздерінің болуы
* жер участкісінің өлшемі және жоспары
*болашақ бала бақшаның қоршаған ортасы
#1696*!Ситуациялық жоспар
*жылыту элементті
*жоба құжатының элементті
*физикалық даму жоспарның элементті
* балалардың мектептегі оқыту жоспарының элементті
*МДМ күн тәртібінің элементті
#1697*! Балалар мен жасөпірімдер мекемесінің құрылысына жер бөліну кезінде ескерілвуі керек
*су анализі
* құрылу пайызы
*көгалдандыру пайызы
*тұрғын – үй құрылыс қабатты
* атмосфералық ауа анализі
* аймақтың бұрын қолдануы
#1698*! Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде жобалау мен құрылысқа санитарлық бақылау кезеңдері
*су анализі
*жобаның қаралуы
*жоба құруға қатысу
* атмосфералық ауаның анализі
* құрылысқа рұқсат берілуі
* эксплуатация кезіндегі санитарлық – гигиеналық ережелерді бақылау
#1699*! Ағымды санитарлық бақылау бойынша МДМ – дің құрылысы мен жоспарының санитарлық бақылау деңгейі
*су анализі
*жоба құруға қатысу
* атмосфералық ауаның анализі
* құрылысқа рұқсат берілуі
*құрылысқа жер аймағын беру
* эксплуатация кезіндегі санитарлық – гигиеналық ережелерді бақылау
#1700*! Мектепке дейінге мекемелердің гигиеналық тұрғыда қолайлысы
*сыйымдылығы-620-740 орын
*радиустық қызмет көрсету 0.5 км
*радиустық қызмет көрсету 0.8 км дейін
*ай ішілік орналастыру
*ай аралық жолда орналастыру
#1701*!Жалпы білім беру мекемесінің гигиеналық тұрғыда қолайлысы
*сыйымдылығы 1960 орынға дейін
*сыйымдылығы 1000 орын
* радиустық қызмет көрсету 0.9 км дейін
* радиустық қызмет көрсету 1.5 км
* ай аралық жолда орналастыру
#1702*!Балалар мен жасөпірімдер мекемесінің табиғи жарықтандырусыз жобалауына рұқсат етіледі
*әжетхана
*асхана
*ас ішетін бөлме
*оқу сыныптары
*компьютерлік сыныптар
#1703*!Балалар мен жасөпірімдер мекемесінің табиғи жарықтандырусыз жобалауына рұқсат етіледі
*жуынатын бөлмелер
*ас ішетін бөлме
*оқу сыныптары
*компьютерлік сыныптар
*оқу-тәжірибелік шеберхана
#1704*! Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің жобалану кезіндегі гигиеналық нормалар
* қажетті инсоляция
* іс әрекетке қажетті жағдай
*оқу-тәрбие процессінің сипаттамасы
*өрт және сейсмологиялық қауіпсіздігіне міндеттері
* ағзаның ағымды жүйесінің функционалдық кабілеті
* химиялық және физикалық факторларда ШРЭК және ШРЭД қолдануы
#1705*! Балалар мен жасөспірімдер мекемесінің құрылыс жобасына бөлінетін жердің инструменталды зерттеуінің ескерілуі
*жарық коэффициент
*коэффициент заслонения
*коэффициент заглубления
* топырақтың химиялық ластануы
*тамақ-болгының құрал саймандарының шайындысының анализі
#1706*!Жалпы білім беру мекемелеріндегі келесі бөлмелерге жергілікті сору желдеткіштері қажет
*мұғалімдер бөлмесі
*химия кабинеті
*оқу бөлмесі
*гимнастикалық зал
*әдебиет сыныбы
#1707*! Бастапқы мамандандырылған білім беру мекемесінің жер бөлінуінде ескеріледі
*балалар денсаулық жағдайы
*салыну участкісінің пайызы
*климаттық – географиялық ерекшеліктері
* ұлттық және тарихи дәстүр
*бастапқы маманандырылған білім беру мекемесінің және оның ауласының инсоляция мүмкіндіг
#1708*!Балалар мен жасөпірімдер мекемелеріне рационалды – гигиеналық шарттың құрылу кезінде ескеріледі
* құрылыс материалдары
* жоба жұмысының бағасы
* тұрғын үй құрылысының қабаттары
* мекеменің іс-әрекет сипаттамасы
*ауданның ұлттық – тарихи дәстүрі
#1709*!Балалардың қаладан тыс демалу және салауаттандыру стационарлық мекемелерінің негізгі гигиеналық жобасының принциптері
* топтық изоляциямен қамтамасыз ету
* оқу процессіне қажетті жағдай
* техникалық оқуға қажетті жағдай
* мамандандырылған оқуға қажетті жағдай
* физикалық тәрбие мен қозғалу белсенділігіне қажетті жағдай
#1710*! Балалардың қаладан тыс демалу және салауаттандыру стационарлық мекемелерінің негізгі гигиеналық жобасының принциптері
* топтық изоляциямен қамтамасыз ету
* өмір сүруге қажетті жағдай
* техникалық оқуға қажетті жағдай
*зертханалық зерттеуге қажетті жағдай
* мамандандырылған оқуға қажетті жағдай
#1711*!Мектепке дейінгі мекемелердің бірінші қабатында орналастыруға ұсынылады
*медициналық пункт
*қойма бөлмесі
* серуендеу алаңы
* шаруашылық аймақ
* оқу-тәжірибелік аймақ
#1712*!Қызу шамдардың люминесцентті шамдардан артықшылығы
* шудың болмауы
* көлеңке болмауы
* шам қызуының болмауы
* үлкен жарқырайтын бөлік
*табиғи жарықтың спектролық жарыққа жақындығы
* шамның төменгі күші кезіндегі жарықтың жоғарғы деңгейі
#1713*! 1А, 1Б, 1Г мектепке дейінгі мекеменің негізгі жобалануының климаттық аудандарына жатады
* изолятор болмауы
* карантин топтарына арналған аула
* дене шынықтыру ауласының болмауы
* аймақта топтық ауланың болмауы
*аймақтың ауданының кішіреу мүмкіндігі
#1714*! Жалпы білім беру мекемесінің келесі бөлмелерінде жергілікті сору желдеткіші қажет
*рекреация
*тамақ-блогы
*мұғалімдер бөлмесі
*гимнастикалық зал
*әдебиет сыныбы
#1715*! Мектепке дейінгі мекемелерді жоспарлау кезінде топтық изоляция принциптерімен қамтамасыз ету
* спорттық құрылғылардың болуы
*әр топтың ойын ауласының болуы
* әр баланың киім сөресінің болуы
* балалардың негізгі бөлмесінің жеткілікті ауданы
* бір жақты кіру есігі бар орталықтандырылған мекеменің композициясын қолдану
#1716*!Бірінші сынып оқушыларының секция құрамында мақсатты түрде қарастырылады
*гардероб
*изолятор
*шеберхана
*рекреации
*зертхана
#1717*! 1А, 1Б, 1Г мектепке дейінгі мекеменің негізгі жобалануының ерекшелігі
* фотарии боламауы
* көгалдандыру ауданының үлкеюі
* мекеменің павилиондық композициясы
*мекеменің орталықтандырылған композициясы
* қосымша медициналық бөлмелер
#1718*! Дене шынықтыру сабағы кезіндегі жарақаттанудың профилактикалық шаралары
* құрылғылардың дұрыстығы
* жылыту құралдары мен терезенің қоршалуы
* техникалық қауіпсіздік «бұрыштаманың» безендірілуі
* фонарлы шытынаудың қолдану ерекшелігі
* сыныптармен салыстырғандағы жарықтандыру нормаларының жоғарлауы
#1719*! Шынықтыру процедурасы ретінде жарық-ауалы ванналардың қолданылуы
*күндізгі уақыт
*кешкі уақыт
*тұрақты түрде жалғастырылуы
* ақырын қарқынмен жалғастырылуының азаюы
* ақырын қарқынмен жалғастырылуының жоғарлауы
#1720*!Комплекстік шынықтыру процедураларына жатады
*сүртіну
*құйылу
*орман ішіндесеруендеу
* бассейнде жүзу
*тұрақты түрде жалғастырылуы
#1721*! 10-15 жастағы балалар үшін сауықтыру мақсатындағы жүзуі келеі факторлармен анықталады
*терінің оксигенациясы
* бұлшық ет тобының тыныштығы
* екі топ бұлшық еттінің іс әрекеті
* терінің майда рецепторларының тітіркенуі
* бүкіл бұлшық ет топтарының белсенді іс әрекеті
#1722*!10-15 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер сауна қолдануы мүмкін
* тек орта жастағы балалар үшін
* келу уақытының қысқаруы
*арнайы бас киімнің қолдануы
* контрасты процедуралардың қолданылмауы
* тек орта және жоғарғы мектеп жастағы балалар үшін
#1723*! Балалар мен жасөспірімдер мекемесінің құрылыс жобасына бөлінетін жердің зертханалық зерттеуінің ескерілуі
*коэффициент заслонения
*коэффициент заглубления
*топырақтың химиялық ластануы
* жасанды жарықтандыру өлшемі
* тамақ-болгының құрал саймандарының шайындысының анализі
#1724*!Мамандықтың санитарлық сипаттамасын құру кезінде қатысады
*педиатр
*эпидемиолог
*жасөспірімдер дәрігері
*өндіріс - мекеме инженері
* Балалар мен жасөпірімдер мекемесінің бақылаушы комитетінің маманы
#1725*! Мамандыққа жарамдылығының толыққанды құрылмы анықталады
*денсаулық жағдайы
*рациональдық тамақтануы
*материалдық жағдайы
*таңдалған мамандықтын танымдылығы
*белсенді демалыс уақытының қысқаруы
#1726*! Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғау аймағындағы медициналық – санитарлық көмектің негізгі қызметтері
*Мамандыққы бағытттау жұмыстарын жүргізу
* Емдеу-сауықтыру жұмыстарын жүргізу
* Психотерапиялық көмекті көрсету
* Емдеу мен сауықтырудың дәстүрлі емес әдістерін қолдану
* Квалификалық медициналық көмектің жұмыс орнына максималды жақындығы
#1727*!Қажудың алдын мен алу жұмысқа қабілеттілікті арттыру шаралары
*еңбек процессінің рационалды ұйымдастыру
*өндірістік процесті конвейрлік технологияға алмастыру
*еңбектің жоғарғы интевсивтілігі мен қысымын ұзақ уақыт ұстау
*еңбек процестерін арттыруға қатысты қабылданған шешімдердің жауапкершілігін арттыру
*кәсіби іс әрекетті орындау барысында жеткіліксіз қатысуға байланысты гипокенезияның құрылуы
#1728*!МДМ құрылысының санитарлық бақылау кезеңі
*құрылысқа бақылау жүргізу
*жоспар құруға қатысу
* жер жеке меншігіне акт беру
* жер учаскесінің топырағынан сынама алу
*Эксплуатация жағдайында санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормаларды қадағалауға бақылау жүргізу
#1729*! Балалар мен жасөспірімдердің мекеме құрылысна бөлінетін жер учаскісіне мән беру керек
* құрылыс пайызы
* су бөлу жоспары
* ғимараттар арасындағы қашықтық
*қоршаған орта, жел раушаны
* жасанды жарықтандыру коэффициенті
#1730*!Жалпы білім беру мекемелерінің оңтайлы гигиеналық позициясы болып табылады
*сыйымдылығы 1960 орынға дейін
*қызмет көрсету радиусы 1.5 км-ге дейін
*қызмет көрсету радиусы 0.5 км-ге дейін
*ай аралық жолда орналастыру
*ай ішілік жолда орналастыру
#1731*! Жалпы білім беру мекемелеріндегі жергілікті сору желдеткіші келесі бөлмелерде қажет
*спорт зал
*шеберхана
*гимнастикалық зал
*әдебиет сыныбы
*математика сыныбы
#1732*!Бастапқы кәсіптік білім беру мекемелерінің жер участкісі келесі есеппен беріледі
*жел раушаны
* құрылыс аймағының пайызы
* кәсіптік білім
*климаттық-географиялық ерекшеліктері
*ұлттық және тарихи дәстүр
#1733*!Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі гигиеналық рационалды жағдайларда ескерілуі керек
*құрылыс материалдары
* жұмыс жобасының бағасы
*аймақтың климаттық – географиялық ерекшелігі
* аймақтың ұлттық және тарихи дәстүр
* архитектура мен градоқұрылыстың заманауи бағыты
#1734*! Қаладан тыс балалардың демалу және сауықтыру стационарлық мекемелерінің негізгі гигиеналық принциптерінің жоспары
*топтық изоляцияны қамтамасыз ету
*оқу процесі үшін жағдай жасау
*техникалық оқу үшін жағдай жасау
* зертханалық зерттеулерге жағдай жасау
*демалыс пен мәдени – топтық жұмыс үшін жағдай жасау
#1735*!Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде бірінші қабатқа орналастыруға рұқсат етіледі
*қойма бөлмелері
*шаруашылық бөлме
*оқу-тәжірибе бөлме
*бүлдіршін жастағы балалардың топтық ұяшығы
* мектепке дейінгі жоғары жастағы балалардың топтық ұяшығы
#1736*!Қызу шамдардың люминесцентті шамдардан артықшылығы
*пульсацияның болмауы
* көлеңке болмауы
* шам қызуының болмауы
* жасанды жарықтың спектролық жарыққа жақындығы
* шамның төменгі күші кезіндегі жарықтың жоғарғы деңгейі
#1737*! 1А, 1Б, 1Г мектепке дейінгі мекеменің негізгі жобалануының климаттық аудандарына жатады
* изолятор болмауы
* карантин топтарына арналған аула
* дене шынықтыру ауласының болмауы
* аймақта топтық ауланың болмауы
*топтық аймақта көлеңкелік шатыр болмауы
#1738*! Мектепке дейінгі мекемелерді жоспарлау кезінде топтық изоляция принциптерімен қамтамасыз ету
* спорттық құрылғылардың болуы
*әр топтың ойын ауласының болуы
* әр баланың киім сөресінің болуы
* балалардың негізгі бөлмесінің жеткілікті ауданы
* бір жақты кіру есігі бар орталықтандырылған мекеменің композициясын қолдану
#1739*! Мектепке дейінгі мекемелерді жоспарлау кезіндегі тамақтандыру үшін жағдай қамтамасыз етіледі
* сыныптар мен бөлмелердің ауданы мен жиынтығы
* спорт залының ауданы мен сандарының жеткіліктігі
* топтық ұяшықтардағы асхан бөлмелері мен шаршылырдың болуы
* асхана бөлмелеріндегі жиынтық пен ауданның жеткіліктілігі
* тамақтану бөлмелеріндегі отыру орындарының сандары мен аударының жеткіліктігі
#1740*! Бірінші сынып оқушыларының секция құрамында мақсатты түрде қарастырылады
*гардероб
*изолятор
*шеберхана
*зертхана
*санитарлық байламдар
#1741*!1А, 1Б, 1Г мектепке дейінгі мекеменің негізгі жобалануының ерекшелігі
* фотарии боламауы
* көгалдандыру ауданының үлкеюі
* мекеменің павилиондық композициясы
* рекреация ауданының қысқаруы
* рекреация ауданының ұзаруы
#1742*! 6 сыныптар үшін дене шынықтыру сабағындағы жарақаттар кезіндегі профилактикалық шаралар
* жылыту құрылғылары мен терезелерді қоршау
* техникалық қауіпсізідк үшін «бұрыштарды» қоршау
* сабақ уақытындағы жаттығудың дұрыс ұйымдастырылуы
* жарық шамдарының арнайы түрлерін қолдану
* фонар шамдарын қолданудағы артықшылық
#1743*! Шынықтыру процедурасы ретінде жарық-ауалы ванналардың қолданылуы
*күндізгі уақыт
*кешкі уақыт
*тұрақты түрде жалғастырылуы
* баланың тыныштық жағдайда болуы
* ақырын қарқынмен жалғастырылуының жоғарлауы
#1744*! 10-15 жастағы балалар үшін сауықтыру мақсатындағы жүзуі келесі факторлармен анықталады
*салмақсыздық
* бұлшық ет тобының тыныштығы
* екі топ бұлшық еттінің іс әрекеті
* терінің майда рецепторларының тітіркенуі
* тері рецепторларының термиялық тітіркенуі
#1745*!10-15 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер сауна қолдануы мүмкін
* тек жоғары жастағы балалар үшін
*арнайы бас киімнің қолдануы
* контрасты процедуралардың қолданылмауы
* тек орта және жоғарғы мектеп жастағы балалар үшін
* денсаулық жағдайына қарсы көрсеткіштердің болмауы
#1746*! Мамандықтың санитарлық сипаттамасын құру кезінде қатысады
*эпидемиолог
* жасөспірімдер дәрігері
* өндіріс - мекеме инженері
*БМЖГ – ның санитарлық дәрігері
*коммуналды гигиенаның санитарлық дәрігер
#1747*! Мамандыққа жарамдылығының толыққұнды құрылымы, кәсіптік біліктіліке ие болуымен анықталады
*рационалды тамақтану
*материалдық жағдайы
*таңдалған мамандықтын танымалдығы
*белсенді демалыс уақытыныңқысқаруы
* жоғары жүйкелік іс - әрекеттің индивидуалды –типологиялық ерекшеліктері
#1748*! Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғау аймағындағы медициналық – санитарлық көмектің негізгі мәселесі
*профориентациялық жұмыстың жүргізілуі
*реабилитциялық шаралардың жүргізілуі
*психотерапевтік көмектің көрсетілуі
* тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында өңделетін және жүргізілетін шаралар
* Мамандандырылған медкөмектің жұмыс орнына максималды жақындығы
#1749*!Қажудың алдын алу мен жұмысқа қабілеттіліктің артыру шаралары
*еңбек процесстерінің сапасының жоғарлауы
*еңбек процессінің рационалды ұйымдастырылуы
* өндірістік процесті конвейрлік технологияға алмастыру
* еңбектің жоғарғы интевсивтілігі мен қысымын ұзақ уақыт ұстау
* кәсіби іс әрекетті орындау барысында жеткіліксіз қатысуға байланысты гипокенезияның құрылуы
#1750*!МДМ құрылу мен жоспарынының негізгі санитарлық бақылау кезеңдері
*жобаның қаралуы
*жоба құруға қатысу
*жеке меншік жерге акт беру
*жер участкісінен топырақ сынамасын алу
*құрылыс салуға лицензия берілуі
#1751*! Балалар мен жасөспірімдердің мекеме құрылысына бөлінетін жер учаскісіне мән беру керек
*құрылыс пайызы
*су бөлу жоспары
*ғимарат арасындағы қашықтық
*қоршаған орты, жел раушаны
* табиғи жарықтандыру коэффициенті
#1752*! Бастапқы кәсіптік білім беру мекемелерінің жер участкісі келесі есеппен беріледі
*жел раушаны
*балалардың денсаулық жағдайы
*аймақтың құрылыс пайызы
*ұлттық – тарихи ерекшеліктері
*климаттық -географиялық ерекшеліктері
#1753*! Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі гигиеналық рационалды жағдайлар ескерілуі керек
*құрылыс материалы
*тұрғын үй қабаттары
*жоба жұмысының бағасы
* аймақтың климаттық –географиялық ерекшеліктері
*архитектура мен градоқұрылыстың заманауи бағыты
#1754*! Қызу шамдардың люминесцентті шамдардан артықшылығы
* көлеңке болмауы
* шам қызуының болмауы
*шам сууының болмауы
* жасанды жарықтың спектролық жарыққа жақындығы
* жарықтың жоғарғы бөлігі
#1755*! Мектепке дейінгі мекемелерді жоспарлау кезінде топтық изоляция принциптерімен қамтамасыз ету
* спорттық құрылғылардың болуы
* әр баланың киім сөресінің болуы
* балалардың негізгі бөлмесінің жеткілікті ауданы
* бір жақты кіру есігі бар орталықтандырылған мекеменің композициясын қолдану
*алаңдарды бөлу үшін жасыл желектерді қолдану
#1756*! Мектепке дейінгі мекемелерді жоспарлау кезіндегі тамақтандыру үшін жағдай қамтамасыз етіледі
* сыныптар мен бөлмелердің ауданы мен жиынтығы
* рекрацияның жеткілікті ауданының типі
* топтық ұяшықтардағы асхан бөлмелері мен шаршылырдың болуы
* асхана бөлмелеріндегі жиынтық пен ауданның жеткіліктілігі
* тамақтану бөлмелеріндегі отыру орындарының сандары мен аударының жеткіліктігі
#1757*! Бірінші сынып оқушыларының секция құрамында мақсатты түрде қарастырылады
*изолятор
*асхана
*гардероб
*зертхана
*санитарлық байламдар
#1758!Комплексті шынықтыру процедураларға кіреді
*орманда серуендеу
*тұзды жолақтар
*қарда жалаң аяқ жүру
*залда дене шынықтырумен айналасу
*тұрақты ұзақтықпен
#1759*!Жоғары оқу орындағы бөлмелер ауданы
*1 оқушыға 1,5 м2 , 50- 75 орын
*1 оқушыға 1,9 м2 , 50- 75 орын
*1 оқушыға 1,6 м2 , 75-100 орын
*1 оқушыға 1,5 м2 , 50- 75 орын
*1 оқушыға 1,7 м2 , 75-100 орын
#1759*!Мектепке дейінгі мекеменің аймағында жобаланады
*қойма бөлмесі
*серуендеу аймағы
*топтық аймақ
*көлік тұрағы
*оқу – тәжірибелік аймақ
#1760*! МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕНІҢ 3-ЭТАЖЫНДА ҚАНДАЙ БӨЛМЕЛЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУ ҰСЫНЫЛАДЫ
*мұражай
*препараторлық
*кіші топтар
*медбике бөлмесі
* (4 жастан жоғары) жоғарғы жастағы балалар топтарының топтық бөлімдері
#1761*!Балалар мен мектепке дейінгі мекемелерде қандай едендер ұсынылады:
*ағаш
*мраморлы бөлшектер
* ковроланмен төселген
*полы кафельді едендер
*майлы бояумен боялған
#1762*!Мектепке дейінгі мекемелердің жобалануының негізгі гигиеналық ұстанымы:
* жастық изоляциямен қамтамасыз ету
* балалардың тұруы үшін жағдай жасау
* еңбектік және политехникалық білім беру үшін жағдай жасау
* бір жақты шығатын есігі бар орталықтандырылған мекеменің композициясын қолдану
*балалар іс-әрекеттер сипаттамасына сәйкес мекемені бірыңғай блокка біріктіру
#1763*!Жалпы білім беретін мекемелердің жобалануының негізгі гигиеналық ұстанымы:
* топтық изоляцияны қамтамасыз ету
* өмір сүруге жағдай жасау
* оқу процесі үшін жағдай жасау
* бір жақты кіру есігі бар орталықтандырылған композицияны қолдану
* балалардың іс әрекет сипаттамасына сәйкес мекемені бірыңғай блокқа біріктіру
#1764*!Школ-интернаттардың жобалануының негізгі гигиеналық ұстанымы:
* оқу процесіне жағдай жасау
* бір жақты кіру есігі бар орталықтандырылған композицияны қолдану
* екі жақты кіру есігі бар орталықтандырылған композицияны қолдану
* үш жақты кіру есігі бар орталықтандырылған композицияны қолдану
* балалардың іс әрекет сипаттамасына сәйкес мекемені бірыңғай блокқа біріктіру
#1765*!Сорғымалы желдеткіштерді жеке жүйелерге жобаландырылуы келесі мекемелерде қарастырылады
* асханаларда
* рекреацияда
* директор бөлмесінде
* мекеме жер төлесінде
* орталық кіру тамбурінде
#1766*!4 климаттық зонада мектептерді жобаландыру кезінде жер аумағының осы мөлшерін төмендетуге рұқсат етіледі
*3000 және 10%-ке жоғары
* 1500-ден до 2000-ге дейін –20%
* 1500-ден - 2000-ге дейін –30%
* 2000–нан 3000-ге дейін –40%
* 1500-ден 2000-ге дейін –10%
#1767*!Нормативті құжаттарға жатады:
*акттер
*жазбалар
*санитарлық нормалар мен ережелер
* ҚР санитарлық-эпидемиологиялық қызметі туралы жағдай
* ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы » кодексі
#1768*!Санитарлық ережелерге сәйкес мекемені гигиеналық бағалау қарастырылады:
* аймақтың белгіленуі
* объекттер арасында қашықтық
* мекемеде шығу есігінің орналасуы
* қызыл сызықтан қашықтықты анықтау
* жеке корпустар арасындағы ыңғайластық байланыс
#1769*!Санитарлық ережелерге сәйкес мектептерде жасанды жарықтандыруды гигиеналық бағалау
* жарық шығару типі
* территорияны белгілеу
* объекттер арасындағы қашықтық
* қызыл сызықтан қашықтықты анықтау
* бөлек корпуспен қолайлы байланыс
#1770*!Келіскен объектпен құрылыс жұмыстары кезінде ақаулар болған жағдайда, балалар мекемесін бақылау бойынша маман келесі санкцияны қабылдайды:
*жабық жұмыс акты
* қабылдау обьектінің экспуатациядағы акті
* санитарлы-эпидемиологиялық қорытынды
* құрылыстың тоқтатылуының қайта қаралуы
* құрал-жабдық өлшеу кезінддегі пратокол
#1771*!Табиғи жарықтандырудың жеткілікті дәрежесі:
* жарық коэффициенті – 1:10* жасанды жарықтандыру коэффициенті-1%*жасанды жарықтандыру коэффициенті - 2%
* жұмыс орнындағы жарықтандыру дәрежесі – 100 лк
* жұмыс орнындағы жарықтандыру дәрежесі – 300 лк
#1772*! Мектептің спорт залдарында техникалық жабдықтарын санитарлы-эпидемиологиялық тексеру кезіндегі ұсынылатын талаптар
* жылытқыш құралдар мен терезелерді қоршау
* фонарлы шынылауды қолдану ерекшеліктері
* сорғыш вентиляцияның изолирленген жүйесінің болуы
* сорғыш вентиляцияның изолирленген жүйесінің болуы
* сыныппен салыстырғанда жарықтандыру нормасының арттуы
#1773*!Атқарушы комитет жұмысын жобалануының негізгі әдісі
*анкеталық
*сауықтандыру
*ұйымдастырушылық
*тақырыптық мәселе
*дене шынықтыру
#1774*!Топтық алаңдардың саны сәйкес келуі керек:
* топтар санына
* баланың бойына
* мекеменің өлшеміне
* бір балаға шаққанда
* балалар санына
#1775*! Жер телімін жобаландыру кезіндегі ұстаным
*блоктық
*конверттік
*дәліздік
*бірыңғай изоляция
#1776*!Топтық ұяшықтар құрамына кіреді
*изолятор
*баспалдақтар
*дәрігер бөлмесі
*директордың кабинеті
* топтық, шешіну бөлмелері
#1777*! Білім беру мекемелердің бір орынға шаққандағы жер ауданын анықтау сәйкес атқарылады
* ҚР «Білім туралы»Заңы
* ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі
*СанЕжН «Градоқұрылыс. Қала және ауыл елді мекендерінің құрылысы және жобалануы»
* СанЕжН «Әкімшілік ғимараттар мен құрылыстар»
* ҚР ДСМ Бұйрығымен
#1778*!Қаланың бас жоспарын өңдеу кезеңіндегі санитарлық қызмет
*акт
*хаттама
*қорытынды
*жазбалар
*санитарлық тапсырмалар
.
#1779*! БАЛАЛАР МЕКЕМЕЛЕРІНІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ОСЫҒАН САЙ БЕКІТІЛЕДІ
* ҚР «Білім туралы» Заңы
* СанЕжН «Әкімшілік мекемелер мен құрылыстар»
* ҚР «Халық денсаулығы және қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі
*«Әкімшілік мекемелер мен құрылыстар» № 3.01.01-2002 ҚР СанЕжН
* СанЕжН «Градоқұрылыс. Қала және ауыл елді мекендерінің құрылысы және жобалануы»
* «Градоқұрылыс. Қала және ауыл елді мекендерінің құрылысы және жобалануы» № 3.01.01-2002 ҚР СанЕжН
#1780*! Мектепке деиінгі білім беру мекемелерінде жобаланады
*серуендеу дәліздері
*қойма үй-жайлары
*топтық алаңдар
* автокөлікке арналған алаңдар
*дене шынықтыру алаңдары
* оқу-тәжірибелік алаң
#1781*! МЕКТЕП ҚАБЫРҒАЛАРЫНЫҢ ЖОБАЛАНУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
*жағымды жарықтандыруды құру
* құрылыстың тек орталықтандырылған жүйесі
*демалысқа арналған жастық алаңдардың болуы
* балалардың күндізгі ұйқылары үшін жағдайларын қамтамасыз ету
* еңбек тәрбиесі үшін жағдайларын қамтамасыз ету
* әр түрлі жас оқушылар топтары үшін жеке кіру есіктері
* үзілістерде тиімді демалыстары үшін жағдайларын қамтамасыз ету

#1782*! ГИМНАСТИКАЛЫҚ МЕКТЕП ЗАЛДАРЫН ЖОБАЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР
*биіктігі кемінде 3-3,3 м
* себезгі және дәретханалардың болуы
*бір жақты терезелердің орналасу бағыты
* мектептің соңғы қабатында орналастыру
* жеке блогта бірінші қабатта орналастыруға арналған
* залдың осі батыстан шығысқа дейін болуы тиіс
* өтпе желмен желдету мүмкіндігі болуы тиіс
#1783*! ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН БӨЛУ КЕЗІНДЕ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНСТРУМЕНТАЛДЫҚ ЗЕРТТЕУ
* топырақтың химиялық ластануы
* судың бактериологиялық ластану
* учаскенің табиғи жарық деңгейі
* топырақтың бактериологиялық ластануы
* ауаның бактериологиялық ластануы
*шу деңгейін, діріл және электромагниттік өрістер
* учаскеде температура, ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы
#1784*! МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕ,ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ЖАҒДАЙ
*жеткілікті рекреациялар алаңының болуы
* алаңның учаскесінің жеткіліктілігі
* көгалдандырудың жеткілікті пайызы
* учаскесінің жасанды жарықтануы
* әрбір топта ойын алаңының болуымен байланысты
* ойын алаңдары мен дене шынықтыру алаңдарының жеткіліктілігі
* бір жақты кіру есігі бар мекеменің орталықтандырылған композициясын қолдану
#1785*!АРНАЙЫ КОРРЕКЦИОНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ОҚУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ АЛАҢЫ
*қалған балалар үшін - 5,0 м2
*ақыл-ойы кеміс балаларға - 2,4м2
* церебральды паралич балаларға арналған - 3,8м2
* полиомиелит салдары бар балаларға арналған - 3,8м2
* ақыл-есі дамымаған балалар және психикалық дамуы тежелген балалар үшін - 2,2м2
* полиомиелит салдары және церебральды параличі бар балалар үшін-3,8м2
#1786*!БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛЫС МЕКЕМЕЛЕРІ ҮШІН ЖЕР АУМАҒЫН ТАҢДАУ КЕЗІНДЕ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЕСКЕРУ ҚАЖЕТ
*жел бағыты
*бас жоспар
* құрылыс салу пайызы
*көгалдандыру пайызы
*перспективті жоспар
*қоршаған орта объектілері
*учаскенің өткен алдын пайдалануы
* шағын ауданның аумағы
#1787*!БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН МЕКЕМЕЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУ АЛДЫНДА КЕЛЕСІ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ӨТКІЗІЛЕДІ
* топырақ анализі
*су анализі
*биохимиялық анализ
*атмосфералық ауаны талдау анализі
* жасанды жарықтандыру өлшеулері
* ауа-жылу режимінің оптималдылығы
*ас блогы құрылғыларынан шайындылар алуды талдау
#1788*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН МЕКЕМЕЛЕРДІ ЖОБАЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ГИГИЕНАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ
* тамақтану үшін жағдай жасау
* жастық оқшаулау үшін қамтамасыз ету
* жеке оқшаулаудың болуы
* пассивті демалыс үшін жағдай жасау
* қызмет көрсету радиусынан тыс орналасуы
* жеткілікті табиғи және жасанды жарықтандыруды қамтамасыз ету
#1789 *!ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКЕМЕЛЕРДІ ЖОБАЛАНДЫРУДЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ
* тамақтану үшін жағдай жасау
* топтық оқшаулауды қамтамасыз ету
*шынығу үшін жағдай жасау
* енжарлық үшін жағдай жасау
* оқу процесі үшін жағдай жасау
*кәсіптік білім беруге жағдай жасау
*еңбек және политехникалық білім беру үшін жағдай жасау
#1790*!МЕКТЕП-ИНТЕРНАТТАРЫН ЖОБАЛАНДЫРУДЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ
* топтық оқшаулауды қамтамасыз ету
* енжарлық үшін жағдай жасау
*жеткілікті жарық коэффициенті
*жеткілікті тереңдету коэффициенті
* оқу процесі үшін жағдай жасау
* балалар мен жасөспірімдердің өмір сүру үшін жағдай жасау
#1791*!КӘСІБИ БІЛІМ БЕРЕТІН БІЛІМ МЕКЕМЕЛЕРІН ЖОБАЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҰСТАНЫМДАРЫ
* тамақтану үшін жағдай жасау
* енжарлық үшін жағдай жасау
*учаскі бедері, жер асты суларының деңгейі
* шығармашылық процесс үшін жағдай жасау
* жеке оқшаулау үшін жағдай жасау
* кәсіптік оқыту және қауіпсіздік техникасы үшін жағдай жасау
#1792*!ҚАЛАДАН ТЫС СТАНЦИОНАРЛЫҚ ДЕМАЛЫС ОРЫНДАРЫН ЖОБАЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ГИГИЕНАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ
*жарық коэффициенті
* топтық оқшаулауды қамтамасыз ету
*өмір сүру үшін жағдай жасау
*жеке оқшаулаудың болуы
* оқу процесі үшін жағдай жасау
*демалыс және мәдени-бұқаралық жұмыс үшін жағдай жасау
* дене тәрбиесі мен қозғалыс белсенділігі үшін жағдай жасау
#1793*!ЖОБАЛАНДЫРУ КЕЗІНДЕ ТОПТЫҚ ИЗОЛЯЦИЯНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРИНЦИПТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
* әрбір топтың ойын алаңының болуымен байланысты
* әр баланың киім үшін шкафының болуымен
* балалар үшін негізгі мекемелер алаңының жеткіліктілігі
*біржақты есігі бар имараттың орталықтандырылған композициясын қолдану
* ойын және дене шынықтыру алаңдары участкесінің жеткіліктілігі
* бөлгіштер алаңдары ретінде жасыл желектерді қолдану
* әрбір тобы үшін жеке кіру есігі бар ғимараттардың блоктық композициясын қолдану
#1794*! МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДІ ЖОБАЛАНДЫРУ КЕЗІНДЕ ҚОЗҒАЛЫС БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ШАРТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ
*табиғи жағдайлар
* балалар үшін негізгі үй-жайлардың болуымен
* әрбір топта музыкалық залдың болуымен байланысты
* әрбір топта ойын алаңының болуымен байланысты
* әрбір топта дене тәрбиесі залының болуымен байланысты
* ойындық және спорттық жабдықтар болуымен
#1795*!МЕКТЕП-ИНТЕРНАТТАРЫН ЖОБАЛАНДЫРУ КЕЗІНДЕ ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ҮШІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ
* рекреациялар типімен
* сыныптар мен кабинеттер жиынтығымен
* сыныптар мен кабинеттер алаңы
*жеткілікті рекреациялар алаңы
* спорттық жабдықтардың болуымен
* спорттық залдары бар қосымша мекемелердің техникалық құрылғылары мен алаңы
#1796*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІН ЖОБАЛАНДЫРУ КЕЗІНДЕ ТАМАҚТАНУ ҮШІН ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ
* тұрмыстық химияның жеткілікті санымен
* топтық ұяшықтар құрамында асхананың болуымен
* әрбір топтық ұяшықтарда бөлшектеу тақтайшаларын болуымен
* ас блогы үй-жайларының алаңы және жиынтығының жеткілікті болуы
*әрбір топта асханалық ыдыстардың жеткілікті болуы
* ас блогы үй-жайларының санитарлық-техникалық жабдықтарымен
#1797*! БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ЖАСАНДЫ ЖАРЫҚТАРЫНДЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ
* біржолғы жарықтандыруды әзірлеу
* бір жолғы жарықтандыру жүйесін пайдалану
* шамдардың біркелкі емес орналасуы
*жалпы жарықтандыру жүйесін пайдалану
* сыныптық тақтаның қосымша жарықтандыруы
* аралас жарықтандыру жүйесін пайдалану
#1798*!БАСТАПҚЫ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНЕ ЖЕР АУМАҒЫН БӨЛУ КЕЛЕСІ ЕСЕППЕН ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ.
*желдің бағытын
*базалық кәсіпорын
* учаскесінің құрылыс пайызы
* жер учаскесін аймақтарға бөлу
* учаскелік ғимараттар арасындағы алшақтықтар
* базалық кәсіпорынның санитариялық-қорғаныш аймағының көлемін
#1799*!МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ГИГИЕНАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ОҢТАЙЛЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*сыйымдылығы - 620-740 орындар
*сыйымдылығы - 280-350 орындар
*қызмет көрсету радиусы 2 км дейін
*қызмет көрсету радиусы 0.5 км-ге дейін
*қызмет көрсету радиусы 0.3 км-ге дейін
*квартальішілік орналастыру
* квартальаралық өткелдерге орналастыру
#1800*!БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН МЕКЕМЕЛЕРДЕ ШУМНАН ҚОРҒАУ ҮШІІН ҚОЛДАНУҒА ҰСЫНЫЛАДЫ
*шудан қорғайтын экрандар
* терезе ойықтарының герметикалығы
*квартальішілік орналастыру
*бір жақты терезелердің орналасу бағыты
*ғимараттардағы ауаның кондиционирленуі
* ғимаратқа орталықтандырылған композиция қолдану
* қалың жапырақты ағаштар мен бұталардан көгалдандыру

Приложенные файлы

  • docx 8862482
    Размер файла: 537 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий