гдип жонделген
1 БмЖГ бөлімі қызметнің басты мақсаты болып табылады:
А) Қадағалаудағы объектілердің санитарлық жағдайын жақсарту
В) Санитарлық қадағалау функциясын орындау
С) Аурушаңдықты төмендету, балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын жақсарту*
D) Оперативті белсенділік көрсеткішін жақсарту
E) Білім беру мекемелерімен және органдарымен байланыс
2 БмЖГ бөлімі бойынша қызметтің тиімділігінің көрсеткіші болып табылады:
A) Бақылауға алынған дәрігерлік зерттеулер санының көбеюі
B) Зертханалық және инструменталдық зерттеулер пайызының көбеюі
C) Әкімшілік жаза санының көбеюі
D) Балалар аурушаңдығы мен денсаулық жағдайының өзгеруі*
E) Айыппұл санкциялар санының көбеюі
3 Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде жүргізілетін ағымды санитарлық зерттеудің мақсаты болып табылады:
A) Мекемелерде ережелер мен нормаларды сақталуын күнделікті жоспарлы бақылауды жүргізу*
B) УДКГСЭН үшін ең маңызды сұрақтарды қарастыру
C) Нысанда жағдайдың өзгеруіне байланысты зерттеу жүргізу
D) Мекемедегі қандай да бір сұрақты тереңдетіп зерттеу
E) Бір немесе бірнеше сұрақтар бойынша мекеменің бүкіл немесе қандай да бір бөлігін бір уақытта тексеру


4 Балалар мен жасөспірімдер мекемелерін арнайы(тематикалық) зерттеудің мақсаты болып табылады:
A) УДКГСЭН үшін ең маңызды сұрақтарын қарастыру
B) Нысанда жағдайдың өзгеруіне байланысты зерттеу жүргізу
C) Мекемедегі қандай да бір мәселені тереңінен зерттеу*
D) Бір немесе бірнеше сұрақтар бойынша мекеменің бүкіл немесе қандай да бір бөлігін бір уақытта тексеру
E) Мекемелерде ережелер мен нормаларды сақтау үшін күнделікті жоспарлы бақылауды жүргізу мақсатында

5 Салауатты өмір салтын насихаттаудың біршама тиімді әдісі болып табылады:
A) Топтық немесе жаппай дәрістер
B) Зиянды әдеттер жөнінде индивидуалді ақпарат
C) Мектепке дейінгі жастағы оқыту жүйесі
D) Жасын және жынысын есепке ала отырып гигиеналық оқытудың және тәрбиелеудің индивидуалді жүйесі*
E) Баспа өнімдері және плакаттар
6 Балалар мен жасөспірімдер мекемелерін рейдтік тексеру жүргізіледі:
A) Мекемелердің барлығын немесе бөлігін олардың эксплуатацияға жарамдылығын анықтау үшін бір уақытта тексеру ретінде
B) Бірегей бағдарлама бойынша балалар мекемесінде бір немесе бірнеше сұрақ бойынша гигиеналық жағдайды зерттеу үшін
C) МСЭҚ бөлімінің жоспары бойынша объекттің санитарлық картасын құрастыру немесе санитарлық бақылау картасын нақтылау үшін
D) Объекттегі жағдай өзгергенде жедел шешеім қабылдау үшін
E) Күрделі сұрақтарды оперативті шешу мақсатында, бұл үшін қысқа уақыт аралығында неғұрлым көбірек объекттер тексеріледі*

7 Қандай жағдайларда БмЖ мекемелерін мақсатты тексеру жүргізіледі?
A) Мекемедегі қандай да бір мәселені тереңінен зерттеу мақсатында
B) Бір немесе бірнеше сұрақтар бойынша мекеменің бүкіл немесе қандай да бір бөлігін бір уақытта тексеру
C) Мекемелерде ережелер мен нормаларды сақтау үшін күнделікті жоспарлы бақылауды жүргізу мақсатында
D) МСЭҚБ үшін ең маңызды сұрақтарын қарастыру*
E) Нысанда жағдайдың өзгеруіне байланысты зерттеу жүргізу

8 Балалар гигиенасының негізін салушы болып табылады:
A) Ф.Ф.Эрисман*
B) Н.А.Тольский
C) С.М.Громбах
D) А.П.Доброславин
E) М.Я.Мудров

9 БмЖГ-да нормалардың арнайылылық принципі мынаны білдіреді:
A) Өсіп келе жатқан ағзаның сыртқы орта факторларына сезімталдығының жоғары болуына байланысты БмЖ-ге басқа нормалардың қажеттілігі*
B) Тұрақсыздық, өсу мен даму үрдісінде нормалардың ауыспалылығы
C) Гигиеналық нормалау БмЖ-дің дұрыс дамуы үшін септігін тигізуі керек
D) Өсіп келе жатқан ағзаның жынысына байланысты гигиеналық нормалауды бөлу
E) Өсіп келе жатқан ағзаның денсаулық жағдайына байланысты гигиеналық нормаларды бөлу

10 Балалар мен жасөспірімдер гигиенасындағы бағытталған дамушы,жаттықтырушы ережелер принциптері көрсетеді:
A) Гигиеналық нормалау балалар мен жасөспірімдердің дамушы ағзасына жақсы әсер ету керек*
B) Өсіп келе жатқан ағзаның жынысына байланысты гигиеналық нормалауды бөлу
C) Өсіп келе жатқан ағзаның денсаулық жағдайына байланысты гигиеналық нормаларды бөлу
D) Өсіп келе жатқан ағзаның сыртқы орта факторларына сезімталдығының жоғары болуына байланысты БмЖ-ге басқа нормалардың қажеттілігі
E) Тұрақсыздық, өсу мен даму үрдісінде нормалардың ауыспалылығы

11 Физиометрия – бұл
A) Дене шеңберлерін анықтау
B) Дене салмағын анықтау
C) Функционалды көрсеткіштерді анықтау*
D) Дене ұзындықтарын анықтау
E) Cыртқы қараулар бойынша мәліметтер

12 Дене ұзындықтарын анықтау үшін келесі құралдарды қолданады:
A) Спирометр, сантиметрлі лента
B) Тұлғалық динамометр, антропометр
C) Антропометр, бой өлшегіш*
D) Сколиозометр, қабырғасы қалың циркуль
E) Қол күшінің динамометрі, рулетка

13 Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуын жекеше әдіс арқылы зерттеу мынаған мүмкіндік береді
A) Жеке ұжымды сипаттау
B) Белгілі бір өмір сүру жағдайларына байланысты баланың өсу және даму ерекшеліктерін анықтау*
C) Физикалық дамудың стандарттарын жасап шығару
D) БмЖ өсуі мен дамуының ортақ заңдылықтарын анықтау
E) Физикалық дамудың жеке көрсеткіштерінің өзіндік ерекшеліктері жайлы мәлімет алу

14 Қабырғасы қалың циркульдер мынаны анықтау үшін қолданылады
A) Отырған қалыпта дене ұзындығын
B) Дене диаметрлерін*
C) Омыртқаның шеткі қисаюларын
D) Бұлшықет күшін
E) Май қабатының қалыңдығын

15 Спирометрия әдісімен анықтайды:
A) Май жиналу деңгейін
B) Өкпенің тіршілік сыйымдылығын*
C) Кеуде қуысының экскурсиясын
D) Кеуде қуысының шеңберін
E) Тұлғалық күшті
16 Дене шеңберлерін өлшеуді мынаның көмегімен жүргізеді:
A) Қабырғасы қалың циркуль, антропометр
B) Бой өлшегіш, спирометр
C) Болат рулетка, сантиметрлік лента*
D) Сырғымалы циркуль, болат рулетка
E) Динамометр, сантиметрлік лента
17 Дене диаметрлерін мынаның көмегімен анықтайды:
A) Динамометр
B) Қабырғасы қалың циркуль*
C) Сырғымалы циркуль
D) Спирометр
E) Калипер

18 Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуының физиометриялық көрсеткіштері:
A) Сүйек
B) Май жинау
C) Кеуде клеткасының қалпы
D) Бас шеңбері
E) Тұлғалық күш*

19 Динамометрия әдісімен анықтайды:
A) Тұлғаның және қолдың бұлшықет күші*
B) Қолдың бұлшықет күші, ӨТС
C) Тұлғаның күші, дене салмағы
D) ӨТС, дене салмағы
E) Отырғандағы дене ұзындығы, жыныстық даму деңгейі

20 Жыныстық жетілу формуласында көмейдің жетілуі белгіленеді:
A) V
B) F
C) L*
D) Ma
E) Ax

21 Жыныстық жетілу формуласында дауыс мутациясы білдіреді:
A) Me
B) F
C) Ma
D) V*
E) Ax

22 Жыныстық жетілу формуласында қолтық астының шаштануы білдіреді:
A) F
B) Me
C) L
D) Ma
E) Ax*

23 Омыртқаның артқа томпайып қисаюлары аталады:
A) Оң жақты сколиоз
B) Ң –тәрізді қисаю
C) Кифаз*
D) Лордоз
E) Сол жақты сколиоз

24 Калипер арқылы анықтайды:
A) Май қабатының қалыңдығын*
B) Қолдың бұлшықет күші
C) Бас шеңбері
D) ӨТС
E) Омырқаның шеткі қисаюы

25 Қыз балаларда жыныстық жетілу деңгейі келесі көрсеткіштер бойынша анықталады:
A) F P Ax Ma
B) V P Me Ma
C) V P F Me Ma
D) P Ax Me Ma*
E) V P Me L

26 Қай кәсіби топқа ой дамуының қызметтері мен сапаларына жатқызылады:
A) Сезімталдық қасиеті
B) Тұлғаның мінез -құлықтық ерекшеліктері
C) Жоғары жүйке жүйесінің индивидуалдық типологиялық ерекшеліктері
D) Интеллектуалдық қасиетері*
E) Қозғалғыштық қасиеттері
27 Центилдік шкаланы қолдануда белгілер биіктігі орташа болып табылады, мына аралықта орналсса:
A) 3-10 центил
B) 10-25 центил
C) 25-75 центил*
D) 90-97 центил
E) 97 центилден жоғары

28 Центилдік шкаланы қолдануда белгілер биіктігі өте төмен болып табылады, мына аралықта орналсса:
A) 3-10 центил*
B) 10-25 центил
C) 25-75 центил
D) 90-97 центил
E) 97 центилден жоғары

29 Центилдік шкаланы қолдануда белгілер биіктігі жоғары болып табылады, мына аралықта орналсса:
A) 3-10 центил
B) 10-25 центил
C) 25-75 центил
D) 90-97 центил*
E) 97 центилден жоғары

30 Центилдік шкаланы қолдануда белгілер биіктігі өте жоғары болып табылады, мына аралықта орналсса:
A) 3-10 центил
B) 10-25 центил
C) 25-75 центил
D) 90-97 центил
E) 97 центилден жоғары*
31 Табан іздерін Штритер әдісімен өлшеу кезінде перешейка ұзындығы бүкіл перпендикуляр ұзындығының 35%-ын құрады..Табан қалпын бағалаңыз.
A) Қалыпты табан*
B) Жалпайған табан
C) I дәрежедегі жалпақтабандылық
D) IІ дәрежедегі жалпақтабандылық
E) IІІ дәрежедегі жалпақтабандылық

32 Табан іздерін Штритер әдісімен өлшеу кезінде перешейка ұзындығы бүкіл перпендикуляр ұзындығының 99%-ын құрады.Табан қалпын (свод стопы) бағалаңыз.
A) Жалпайған табан
B) I дәрежедегі жалпақтабандылық
C) IІ дәрежедегі жалпақтабандылық
D) IІІ дәрежедегі жалпақтабандылық
E) IV дәрежедегі жалпақтабандылық*

33 Омыртқа қисаюларын мынаның көмегімен анықтайды:
A) Сырғымалы циркуль
B) Билли-Кирхгофер құрылғысымен*
C) Динамометр
D) Антропометр
E) Калипер

34 Тұлғалық динамометр ұстағышының бастапқы тұру деңгейі:
A) Тізе*
B) Кіндік
C) Йық
D) бастың жоғары нүктесі
E) Көз алмасының төменгі шеті

35 БмЖ физикалық дамуының соматометриялық көрсеткіштеріне жатады:
A) Тұрып тұрған қалыптағы бой ұзындығы, дене салмағы және бұлшықет
B) Тұлға, өкпе экскурсиясы, кеуде қуысының шеңбері
C) Май жиналу, ӨТС, дене салмағы
D) Кеуде қуысының формасы, тұлға, бас шеңбері
Е) Кеуде қуысының шеңбері, бас шеңбері, тұрып тұрған қалыптағы бой ұзындығы*
36 БмЖ физикалық дамуына баға берудегі қолданылатын соматометриялық көрсеткіш:
A) Тұлғалық күш
B) Тұрып тұрған қалыптағы дене ұзындығы*
C) Май жиналу
D) Жыныстық жетілу деңгейі
E) Тұлға

37 Дене ұзындықтарын өлшейтін құрал:
A) Спиpометp
B) Динамометp
C) Калипеp
D) Медициналық таразы
E) Антpопометp*

38 БмЖ физикалық дамуына баға беруде соматоскопиялық көрсеткіштеріне жатады:
A) Бой
B) Салмақ
C) Май жиналу деңгейі*
D) ӨТС
E) Өкпе экскурсиясы

39 Физикалық дамудың регионарлы стандарттары бекітіледі:
A) Жыл сайынғы медициналық профилактикалық қараулар барысында
B) Жыл сайын жекеше әдіспен
C) 5-10 жылда 1рет генерализациялық әдіспен*
D) Жыл сайын генерализациялық әдіспен
E) Әлеуметтік жағдайлардың күрт өзгерулері жағдайында генерализациялық әдіспен

40 Физикалық дамудың стандарттарын есептеу үшін біртектес статистикалық жиын келесі белгілері бойынша іріктеледі:
A) Туған жылы, денсаулығы, жынысы, бір жыл ішінде аурудың болмауы, ата-анасының әлеуметтік жағдайы
B) Жынысы, бір жыл ішінде аурудың болмауы, ата-анасының әлеуметтік жағдайы, мекен-жайы
C) Жасы, жынысы, ұлты, мекен жайы, денсаулығы, әлеуметтік жағдайы*
D) Денсаулығы, жынысы, туған жылы, ата-анасының ұлты, мекен жайы
E) Жынысы, тұқым қуалайтын аурулар, ата-анасының әлеуметтік жағдайы

41 Гетерохрондылық – бұл
A) Өсу мен даму ырғағының бірқалыпты еместігі
B) Өсу мен дамудың жылдамдауы
C) Өсу мен дамудың жыныспен шартталуы
D) Өсу мен дамудың біруақытты еместігі*
E) Өсу мен дамудың қоршаған орта факторларымен шартталуы

42 Акселерацияның дамуына ықпал ететін өмір сүру жағдайларымен түсіндірілетін теорияларға жатады:
A) Гелиогенді
B) Алиментарлы*
C) Гетерозис
D) Радиотолқынды
E) Космостық радиация

43 Акселерацияны түсіндіретін генетикалық теорияларға жатады:
A) Алиментарлы
B) Радиотолқынды
C) Гетерозис*
D) Нутритивті
E) Жоғары ақпараттылығы

44 Жыныстық диморфизм – бұл
A) Өсу мен дамудың жылдамдауы
B) Өсу мен дамудың жыныспен шартталуы*
C) Өсу мен даму ырғағының біруақытта еместігі
D) Өсу мен дамудың генетикалық шарттылығы
E) Өсу мен дамудың бірқалыпты еместігі
45 Ретардация дегеніміз-
A) Өсу мен дамудың генетикалық шарттылығы
B) Өсу мен даму ырғағының бірқалыпты еместігі
C) Жеке дамудың баяулауы*
D) Өткен ұрпақпен салыстырғанда балалардың өсуі мен даму жылдамдығының жоғарылуы
E) Өсу мен дамудың жыныспен шартталуы
46 Акселерация дегеніміз:
A) Өсу мен дамудың жыныспен шартталуы
B) Өсу мен дамудың генетикалық шарттылығы
C) Өсу мен даму ырғағының бірқалыпты еместігі
D) Өткен ұрпақпен салыстырғанда балалардың өсуі мен даму жылдамдығының жоғарылуы*
E) Ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығы

47 Акселерацияның пайда болуы тән жас кезеңі:
A) Жаңа туылған кезеңі
B) Жыныстық жетілу кезеңі
C) Мектепке дейінгі жас
D) Барлық жас кезеңдері*
E) Мектеп жасы

48 Акселерация себептерін түсіндіретін өмір сүру жағдайларының жекелеген факторларының әсерімен түсіндірілетін теорияларға жатады:
A) Гелиогенді
B) Алиментарлы*
C) Гетерозис
D) Радиотолқынды
E) Космостық теория

49 Акселерация себептерін түсіндіретін урбанизация теориясы:
A) Ғарыштық радиацияның фондық өзгерістері
B) Электромагниттік өріс әсері
C) Популяцияның араласып кетуі
D) Жоғары инсоляция жағдайы
E) Қалалық өмір сүру жағдайының әсер етуі*

50 Акселерацияның гелиогенді теориясының себебі болып табылады:
A) Популяцияның араласып кетуі
B) Ғарыштық радиацияның фондық өзгерістері
C) Тамақтанудың жақсаруы
D) Жоғары инсоляция жағдайы*
E) Қалалық өмір сүру жағдайының әсер етуі
51 Гетерозис теорияларына сәйкес акселерацияның себебі болады
A) Ғарыштық радиацияның фондық өзгерістері
B) Электромагнитті толқынның әсер етуі
C) Популяцияның араласуы*
D) Жоғары инсоляция
E) Қалалық өмір сүру жағдайының әсер етуі

52 Жастық биологиялық кезеңділікке сәйкес ұлдардың жасөспірімдік кезеңін көрсетіңіз:
A) 4-7жас
B) 8-11жас
C) 8-12жас
D) 2-15жас
E) 13-16жас*

53 6-12жастағы балалардың биологиялық дамуының көрсеткіштерін көрсетіңіз:
A) Екіншілік жыныстық жетілудің айқын кезеңділігі,дене ұзындығы
B) “Менархе” және тіс “жасы”
C) Тұрақты тістерінің саны және дене ұзындыңы*
D) Жыл сайынғы дене ұзындығын және тіс қосу
E) Сүйектердің сүйектену деңгейі және дене ұзындығын жыл сайын қосу

54 Жас кезеңділіктің алғашқы авторы:
A) А.П.Анохин
B) Н.П.Гундобин*
C) Е.Кох
D) Ю.П.Лисицын
E) Ф.Ф.Эрисман

55 Емшектегі жас қай жаскезеңіне сәйкес келеді:
A) 1-10күн
B) 10 күн – 1жыл*
C) 1-3жыл
D) 4-7жыл
E) 8-12жыл

56 Қыздарда жасаөспірімдік жас:
A) 8-12 жас
B) 12-15 жас
C) 13-16 жас
D) 16-20 жас
E) 17-21 жас


57 Бала өмірінің экосенситивті кезеңіне тән:
A) 3 5 11-13 жас*
B) 13 7, 15 жас
C) 1 5 12-14 жас
D) 3 6-7, 11-14 жас
E) 7, 10-12 15-17 жас

58 Биологиялық даму критериіне жатпайды:
A) Сүйектердің сүйектену деңгейі
B) Тұрақты тістерінің саны
C) Дене ұзындығын жыл сайын қосу
D) Екіншілік жыныстық белгілердің даму деңгейі
E) Өкпе экскурсиясы*

59 Балалар мен жасөспірімдерде биологиялық жасын анықтайтын көрсеткіштерге жатпайды:
A) Бойы
B) Дене ұзындығын жыл сайын қосу
C) Тұрақты тістерінің саны
D) Жыныстық даму деңгейі
E) Тұлға*

60 Орташа мектептік жас:
A) 3 жасқа дейін
B) 3-7(6)
C) 7(6)-10жас
D) 11-14*
E) 5-18

61 11-15 жастағы билогиялық дамудың негізгі көрсеткіштері:
A) Сүйектердің сүйектену деңгейі, тіс “жасы”,дене ұзындығы
B) Жыл сайынғы дене ұзындығын және тіс қосу
C) Екіншілік жыныстық белгілердің айқындалу деңгейі, жыл сайынғы дене ұзындығын қосу,менархе жасы
D) “Менархе” және тіс “жасы”*
E) Сүйектердің сүйектену деңгейі және дене ұзындығын жыл сайын қосу

62 Биологиялық жас- бұл:
A) Баланың туғаннан тексерілу кезіне дейінгі өмір сүрген кезеңі
B) Жеке бас өсу және даму жылдамдығына тәуелді ағзаның морфофункциональді қасиеттерінің жиынтығы*
C) Ұрықтанудан тексеріл кезеңіне дейінгі кезең
D) Ұрықтанудан туғанға дейінгі кезең
E) Туғаннан жыныстық жетілуге дейінгі кезең
63 Хронологиялық жас – бұл
A) Баланың туғаннан тексерілу кезіне дейінгі өмір сүрген кезеңі*
B) Жеке бас өсу және даму жылдамдығына тәуелді ағзаның морфофункциональді қасиеттерінің жиынтығы
C) Ұрықтанудан тексерілуге дейінгі кезең
D) Ұрықтанудан туғанға дейінгі кезең
E) Туғаннан жыныстық жетілуге дейінгі кезең

64 Жас кезеңі – бұл уақыт аралығында:
A) Өсу және даму процесстері аяқталады, ал тітіркендіргіштерге реакциясы ерекшеленбейді
B) Өсу және даму процесстері, ағзаның физиологиялық ерекшеліктері сәйкес, ал тітіркендіргіштерге реакциясы біршама*
C) Ағзаның физиологиялық ерекшеліктері ерекшеленбейді
D) Ребенок посещает детские учреждения одного типа
E) Бала бір типті балалар мекемесіне барады

65 Өкпемен тыныс алудың пайда болуымен сипатталатын бала өмірінің жас кезеңі:
A) Жаңа туған кезең*
B) Емшектегі кезең
C) Кіші мектептік жас
D) Жасөспірімдік жас
E) Бозбалалық жас

66 Пассивті иммунитетті жоғалтумен сипатталатын бала өмірінің жас кезеңі:
A) Жаңа туған кезең
B) Емшектегі кезең*
C) Кіші мектептік жас
D) Жасөспірімдік жас
E) Бозбалалық жас

67 Мұрын – жұтқыншақта лимфойдты тіннің түзілуімен сипатталатын бала өмірінің жас кезеңі:
A) Жаңа туған кезең
B) Емшектегі кезең
C) Кіші мектептік жас*
D) Жасөспірімдік жас
E) Бозбалалық жас

68 Бірінші физиологиялық тартылумен сипатталатын бала өмірінің жас кезеңі:
A) Жаңа туған кезең
B) Емшектегі кезең
C) Мектеп алды алдындағы кезең
D) Мектеп алды кезең*
E) Жасөспірімдік

069 Тұрақты тістердің өсуінің басталуымен сипатталатын бала өмірінің жас кезеңі:
A) Жаңа туған кезең
B) Емшектегі кезең
C) Мектеп алды алдындағы кезең
D) Мектеп алды кезең*
E) Жасөспірімдік кезең

70 Баланың биологиялық жасын анықтау үшін келесі көрсеткіштердің бірін білу керек:
A) Бұлшықет күші
B) «Тіс жасы» *
C) Кеуде клеткасының қалпы
D) Кеуде клеткасының шеңбері
E) өкпенің тіршілік сиымдылығы

71 Қай топқа экстраверсияның айқындылығының кәсіби қызметтері мен сапаларына жатқызылады
A) Интеллектуалдық қасиеті
B) Қозғалғыштық қасиеті
C) Сезімталдық қасиеті
D) Тұлғаның мінез -құлықтық ерекшеліктері*
E) Жоғары жүйке жүйесінің типологиялық ерекшеліктері
72 Қай топқа вестибулярлық тұрақтылық кәсіби қызметтері мен сапасына жатқызылады
A) Жоғары жүйке жүйесінің индивудуалдық типологиялық ерекшеліктері
B) Тұлғаның мінез- құлықтық ерекшеліктері
C) Сезімталдық қасиеті*
D) Аттенционды-мнемикалық
E) Қозғалғыштық қасиеті
73 Қай топқа зерде мен еске сақтаудың кәсіби қызметтері мен сапасына жатқызылады:
A) Қозғалғыштық қасиеттері
B) Сезімталдық қасиеттері
C) Жоғары жүйке жүйесінің индивидуалдық типологиялық қасиеттері
D) Тұлғаның мінез -құлықтық ерекшеліктері
E) Аттенциондық -мнемикалық*
074 Биологиялық даму деңгейі көрсеткішінің бірі болып табылады
A) Жыл бойғы салмақты қосу
B) Кеуде клеткасы шеңберін жыл бойғы қосу
C) Календарлы жас
D) Қаңқадағы жекелеген сүйектердің сүйектенуі
E) Соматоскопия
{Дұрыс жауап}=D

75 Кіші мектеп жасындағы балалардың биологиялық даму көрсеткіштері:
A) Дене ұзындығы,тұрақты тістерінің саны*
B) Жыл бойғы бойды қосу ,жыныстық жетілу деңгейі
C) Тұрақты тістерінің саны,жыныстық жетілу деңгейі
D) Дене ұзындығы, жыл бойғы бойды қосу
E) Жыл бойғы бойды қосу, бұлшықет дамуы

76 Жаңа туған баланың сүйек жүйесі.Барлығы дұрыс, тек
A) Сүйек тіні біршама мөлшерде шеміршек тінінен тұрады
B) Омыртқа жотасында иірілімдер болмайды
C) Бас сүйектері бір бірімен байланысқан*
D) Бас сүйектері бір бірімен байланыспаған
E) Бас сүйектердің байланысқан жерлерінде еңбектер бар

77 Ерте жастағы баланың бұлшықет аппараты.Барлық көрсетілгендер дұрыс,тек
A) Бұлшықеттер толық жетілмеген
B) Бұлшықет түйіндері қысқа,нәзік, жұқа
C) Бұлшықеттерде миозин және актин жеткіліксіз
D) Бұлшықеттер дәнекертінді ақуыздарға бай*
E) Бұлшықеттер майға,бейорганмкалық заттарға кедей

78 Жаңа туған баланың жүрек-қантамыр жүйесі. Барлық көрсетілгендер дұрыс,тек
A) Миокардтың бұлшықет талшықтарының көлденең кесіндісі болмайды
B) Миокардтың дәнекер тіні дамымаған
C) Миокардтың эластикалық тіні дамымаған
D) Капиллярлардың кеңістігі салыстырмалы тар*
E) Көктамырдың кеңістігі салыстырмалы тар
79 Ерте жастағы баланың тыныс алу жүйесі.Барлық көрсетілгендер дұрыс,тек
A) Есейген сайын тыныс алу жиілігі жоғарылайды және оның тереңдігі төмендейді*
B) Балалардың тыныс алу орталығы жеңіл қозады
C) Өкпеде эластикалық тін болмайды
D) Тыныс жолының шырышты қабығы жұқа,нәзік, құрғақ
E) Баланың тыныс жолың өлшемі ересектерге қарағанда аз болады
80 Ерте жастағы баланың ас қорыту жүйесі.Барлық көрсетілгендер дұрыс,тек
A) АҚЖ барлық бөлімдері жұқа, нәзік, шырышты қабығы құрғақ болады
B) АҚЖ безді тіндерінің төмен секреторлы белсенділігі байқалады
C) АҚЖ безді тіндерінің жоғары секреторлы белсенділігі байқалады*
D) Асқорыту сөлінде ферменттер құрамы аз болады
E) Ауыз қуысының және беттің бұлшықеттері жақсы дамыған

81 Жаңа туған және емшектегі баланың тері қабаты. Барлық көрсетілгендер дұрыс,тек
A) Тері қан тамырларына бай
B) тері капиллярларының көп жүйесін қамтиды;
C) Май бездері жақсы дамыған*
D) Теріде өте жұқа эпидермис болады
E) Тері тамырлармен жеткіліксіз қамтылған

82 Жаңа туған баланың жүйке жүйесінің морфо-функциональды ерекшелігіне жатпайды
A) Бас миы қыртысының клеткалары жеткіліксіз дамыған
B) Үлкен ми қыртысының қызметі әлсіз
C) Бас миы қыртысы клеткасының қызметі жетілген*
D) Бас миының салмағы және салыстырмалы мөлшері үлкен
E) Бас миының жүйке клеткаларында аралшасы болмайды

83 Жаңа туған баланың тірек –қимыл аппатының морфо-функциональды ерекшелігіне жатпайды
A) Омыртқа жотасында иілімдер болмайды
B) Бассүйектері бір-бірімен біріккен*
C) Бассүйектері арасында еңбектердің болуы
D) Сүйектердің жоғары эластикалылығы және серпімділігі;
E) Бұлшықеттер қан тамырларына бай

84 Баланың анатомо-физиологиялық ерекшелігі:
A) АҚЖ шырышы құрғақ, тыныс орталығының жеңіл қозғыштығы*
B) Бұлшықеттердің қантамырларымен аз қамтылуы, тыныс орталығының жеңіл қозғыштығы
C) Бас миы қыртысы клеткасының қызметі жетілген, бұлшықеттердің қантамырларымен аз қамтылуы
D) миокардтың бұлшықеттік тіндерінің көлденен сызықтылығының болмауы; E) Бас миы қыртысы клеткасының қызметі жетілген,АҚЖ шырышы құрғақ

85 Денсаулық критериіне ( С.М.Громбах бойынша ) жатпайды:
A) Тексерілу кезіндегі созылмалы аурулардың бар жоғы
B) Физикалық және жүйке – психикалық даму деңгейі
C) Тұқымқуалаушылықпен қамтылған аурудың пайда болу мүмкіндігі*
D) Ағзаның негізгі жүйелерінің қызмет ету мүмкіндігі
E) Ағзаның жағымсыз әсерлерге қарсы тұру мүмкіндігі

86 Денсаулықтың үшінші тобына жатады:
A) Аурулары компенсация жағдайындағы науқастар*
B) Дені сау,функционалды ауытқуларсыз қалыпты дамыған
C) Дені сау,функциональды немесе біршама морфологиялық ауытқулармен
D) Аурулары субкомпенсация жағдайындағы науқастар
E) Аурулары декомпенсация жағдайындағы науқастар

87 Денсаулықтың төртінші тобына жатады:
A) Дені сау,функционалды ауытқуларсыз қалыпты дамыған
B) Аурулары субкомпенсация жағдайындағы науқастар*
C) Дені сау,функциональды немесе біршама морфологиялық ауытқулармен
D) Аурулары компенсация жағдайындағы науқастар
E) Аурулары декомпенсация жағдайындағы науқастар

88 Денсаулықтың бесінші тобына жатады:
A) Аурулары субкомпенсация жағдайындағы науқастар
B) Дені сау,функционалды ауытқуларсыз қалыпты дамыған
C) Аурулары декомпенсация жағдайындағы науқастар*
D) Дені сау,функциональды немесе біршама морфологиялық ауытқулармен
E) Аурулары компенсация жағдайындағы науқастар

89 Денсаулықтың екінші тобына жатады:
A) Дені сау,функционалды ауытқуларсыз қалыпты дамыған
B) Дені сау,функциональды немесе біршама морфологиялық ауытқулармен*
C) Аурулары компенсация жағдайындағы науқастар
D) Аурулары субкомпенсация жағдайындағы науқастар
E) Аурулары декомпенсация жағдайындағы науқастар

090 Еңбек ауырлығы келесі элементтерден тұрады,тек:
A) Статикалық жүктеме
B) Жұмыс қалпы
C) Жүкті килограммдап тасымалдау
D) Жүкті тасудағы арақашықтық метрмен
E) Жарықтану*
91Баланың қай топқа жататынын анықтау. Иванова Н-ді дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: еңкіш тұлға. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде ЖРВИ, желшешек,қызылша бастан өткізген.
A) Бірінші
B) Екінші*
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

92 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Искакова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: асқыну кезіндегі созылмалы гастрит. Физикалық жетілуі жасына сай, дене салмағының жетіспеуіне байланысты дисгормональді.Психикалық дамуы жасына сай,гормональді.Осы жылы өткен тексерулерде 3 ЖРВИ,парагрипп бастан өткізген.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші
D) Төртінші*
E) Бесінші

93 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Калиева З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: созылмалы аурулары және морфо-функциональды ауытқулар анықталған жоқ . Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 3 ЖРВИ,парагрипп жедел катаральді ангинаны бастан өткізген.
A) Бірінші
B) Екінші*
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

094 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Смагулова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: жалпайған табан. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 2 ЖРВИ,парагрипп бастан өткізген.
A) Бірінші
B) Екінші*
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

95 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Петрова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: созылмалы бронхит,өршу кезеңінде. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде ЖРВИ,желшешек қызылша бастан өткізген.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші
D) Төртінші*
E) Бесінші
96 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Жунусова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: ревматизм,декомпенсирленген форма. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 2 фоликулярлы ангина,ЖРВИ.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші*

97 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Смирнова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: орташа дәрежедегі миопия .Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 3 ЖРВИ,қызылша.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші*
D) Төртінші
E) Бесінші

98 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Иванова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: Созылмалы аурулар анықталған жоқ.Физикалық дамуы паспорттық жасынан қалып қалған,гормональды. Психикалық дамуы жасына сай,гормоналды Осы жылы өткен тексерулерде пневмония,қызылша,жедел каральді отит.
A) Бірінші
B) Екінші*
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

99 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Мекишева З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: жалпайған табан,3 тісжегісі бар. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде пневмония,қызылша, 2 ЖРВИ,желшешекпарагрип.
A) Бірінші
B) Екінші*
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

100 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Мукашева З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: жүректегі функционалды шу,3 тісжегісі бар. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 2 ЖРВИ,катаральді ангина.
A) Бірінші
B) Екінші*
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

101 Баланың қай топқа жататынын анықтау.Власова З-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: созылмалы фарингит,Ремиссия стадиясында. Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 3 ЖРВИ.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші*
D) Төртінші
E) Бесінші

102 8- жастағы қыз баланы кезеңді медициналық тексеру кезінде келесі нетижелер алынды:физикалық дамуы орташа, гормоналды.Жыл бойында бой қосуы,тұрақты тістерінің саны жыныстық даму индексі паспорттық жасына сай Жүйке-психикалық дамуы – орташа.Осы жылы өткен тексерулерде 2 ЖРВИ.Созылмалы аурулары жоқ.Баланың қай денсаулық тобына жататынын анықтау.
A) Бірінші*
B) Екінші
C) Үшінші
D) Төртінші
E) Бесінші

103 А-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: орташа дәрежедегі миопия .Физикалық және психикалық жетілуі жасына сай,гормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 2 ЖРВИ,қызылша. Баланың қай топқа жататынын анықтау.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші*
D) Төртінші
E) Бесінші
104 Б-ны дәрігерлік маман қарауында диангостикаланды: өршу сатысындағы созылмалы панкреатит.Физикалық дамуы жасына сай, артық дене салмағына байланысты дисгормоналды. Осы жылы өткен тексерулерде 3 ЖРВИ,парагрип. Баланың қай топқа жататынын анықтау.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші
D) Төртінші*
E) Бесінші

105 Ұл бала 14-жаста,қарапайым формадағы созылмалы тонзиллит.Қарау кезінде- ауру компенсация стадиясында. Физикалық дамуы гармональді,биологиялық жасы паспорттық жасына сай. Баланың қай топқа жататынын анықтау.
A) Бірінші
B) Екінші
C) Үшінші*
D) Төртінші
E) Бесінші

106 Ерте жастағы балаларда ауыру құрылымы бойынша жиі кездеседі:
A) Асқазан-ішек аурулары
B) Сезім мүшелері аурулары
C) Апатты жағдай
D) Тыныс алу мүшелері аурулары*
E) Инфекциялық аурулар

107 Мектепке дейінгі жастағы балаларда ауыру құрылымында жиілігі бойынша бірінші орында:
A) Инфекциялық аурулар
B) Улану
C) Тыныс алу мүшелері аурулары*
D) Асқазан-ішек аурулары
E) Жүйке жүйесі аурулары

108 Жалпы сырқаттанушылық немесе қаралу бойынша сырқаттанушылық бұл:
A) медициналық көмек көрсетілуіне байланысты белгілі бір уақыт аралығындағы аурулардың жиынтығы; *
B) тексерістен өткен, ұзақ уақыт аралығында ауратын балалардың үлестік салмағы;
C) созылмалы аурулардың және әр түрлі функционалдық ауытқулардың таралуы;
D) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында ауырмаған балалардың үлестік салмағы;
E) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында жиі ауырған балалардың үлестік салмағы;
109 Патологиялық зақымдалған дегеніміз:
A) созылмалы аурулардың және әр түрлі функционалдық ауытқулардың таралуы; *
B) тексерістен өткен, ұзақ уақыт аралығында ауратын балалардың үлестік салмағы;
C) нақтыланған уақыт аралығында бөлектенген территориядағы жедел және созылмалы аурулардың таралуы;
D) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында ауырмаған балалардың үлестік салмағы;
E) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында жиі ауырған балалардың үлестік салмағы;

110 Бір жыл ішінде жиі ауратындардың саны дегеніміз:
A) нақтыланған уақыт аралығында бөлектенген территориядағы жедел және созылмалы аурулардың таралуы
B) тексерістен өткен, ұзақ уақыт аралығында ауратын балалардың үлестік салмағы
C) қаралу бойынша сырқаттанушылқты есептей отырып, медициналық текесерістің нәтижесінде анықталғын созылмалы аурулардың және әр түрлі функционалдық ауытқулардың таралуы
D) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында ауырмаған балалардың үлестік салмағы*
E) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында жиі ауырған балалардың үлестік салмағы

111 Денсаулық индексі – бұл
A) нақтыланған уақыт аралығында бөлектенген территориядағы жедел және созылмалы аурулардың таралуы;
B) тексерістен өткен, ұзақ уақыт аралығында ауратын балалардың үлестік салмағы;
C) созылмалы аурулардың және әр түрлі функционалдық ауытқулардың таралуы;
D) ) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында ауырмаған балалардың үлестік салмағы*;
E) тексерістен өткен, бір жылдың аралығында жиі ауырған балалардың үлестік салмағы;
112 Балалар мен жасөспірімдерде денсаулық критериін бағалауды ұсынған:
A) С.М.Громбахом*
B) Ф.Ф.Эрисманом
C) Р.Мартиным
D) Е.Кохом
E) Кардашенко

113 Жоғары мектеп жасындағы балаларда ауыру құрылымында жиілігі бойынша бірінші орында:
A) Асқазан-ішек аурулары
B) Тыныс алу мүшелері аурулары*
C) Аллергиялық аурулар
D) Жүйке жүйесі аурулары
E) Инфекциялық аурулар

114 Денсаулық индексін есептеу,егер тексерілген 100 баланың бір жылда ауырмағандар саны 20 (%-бен) тең болса:
A) 100
B) 80
C) 50
D) 20*
E) 5

115 Денсаулық индексін есептеу, егер тексерілген 200 баланың бір жылда ауырмағандар саны 20 (%-бен) тең болса:
A) 100
B) 80
C) 50
D) 20*
E) 5
116 Жиі ауыратындар санын есептеу, егер бір жылда тексерілген 100 баланың 4-і және одан да көп 20ға тең болса:
A) 80
B) 50
C) 20*
D) 10
E) 5

117 «Қауіп қатер тобы» жататын денсаулық тобы:
A) Бесінші
B) Төртінші
C) Үшінші
D) Екінші*
E) Бірінші

118 Күн тәртібі-ол
A) Белгілі бір кезектілік және физиологиялық реакция ырғағы
B) Уақыттың тәуліктік бюджеті
C) Денсаулық жағдайына және жасына байланысты тәулік ішіндегі демалу мен барлық қызмет түріне уақыт бөлінуі*
D) Шартты-рефлекторлы реакция
E) Физиологиялық реакциялар ырғағы

119 Күн тәртібін зерттеуге арналған әдістемелер:
A) Хронорефлексометрия, анкеталық сұрау
B) Хронометраж, анкеталық сұрау*
C) Эргография, хронорефлексометрия
D) Актография, хронометраж
E) Треморометрия, эргография

120 Сабақ кестесінде едәуір қиын пәндер қойылады:
A) Бірінші сабаққа
B) Соңғы сабаққа
C) Бірінші және екінші сабаққа
D) Екінші және үшінші сабаққа*
E) Бірінші және соңғы сабаққа

121 Статистикалық компоненті басым сабаққа жатады:
A) Өндірістік тәжірибе
B) Математика*
C) Ән күй
D) Дене шынықтыру
E) Еңбек

122 Уақыт бойынша мөлшерленген жұмыс зерттеледі:
A) Хронорефлексометрмен
B) Әріптік коррекциялық кестемен*
C) Динамометрмен
D) Ландольт сақинасымен
E) Микроамперметр, потенциометр және электродтан тұратын прибормен

123 Көру немесе есту тітіркендіргіштеріне қимыо-қозғалыс реакциясының жасырын уақытын анықтауға негізделген әдістеме:
A) Айқын көру тұрақтылығын анықталу
B) Динамометрия
C) Көздің электрлі қозғыштығын анықтау
D) Хронорефлексометрия *
E) Уақыт бойынша мөлшерленген жұмыс

124 В.Я Анфиловтың әріптік корректуралық кестесі зерттеу мақсаты ретінде қолданылады:
A) Ақыл-ойдың жұмысқа қабілеттілігі*
B) Айқын көру тұрақтылығын
C) Көздің электрлі қозғыштығын анықтау
D) Қол бұлшықеттерінің күші және төзімділігі
E) Қозғалыс координациясы және нақтылғы

125 Ландольт сақинасын мына мақсатта қолданады:
A) Көздің электрлі қозғыштығын анықтау
B) Айқын көру тұрақтылығын
C) Қол бұлшықеттерінің күші және төзімділігі
D) Қажу
E) Қозғалыс координациясы және нақтылғы
126 Көздің электр қозғыштығын анықтау мынаған негізделген:
A) Көру немесе есту тітіркендіргіштеріне қимыо-қозғалыс реакциясының жасырын уақытын анықтауға
B) Көрудің өте кіші бұрышымен,кейде анық,кейде анық емес арасы жақын орналастырылған бөлшектер мен әріптерді көздің кезеңді ажырата алу қабілетене
C) Жарқылдау сезімін шақыратын ток күші табалдырығын анықтау*
D) Көзбен бақылау арқылы зерттелетін процессті уақыт бойынша зерттеу
E) Қозғалыс тынышсыздығын объективті тіркеу

127 Мектепке дейінгі балалардың ақыл-ойының жұмысқа қабілеттілігін зерттеуге қолданылады:
A) Әріптік корректуралық кесте
B) Арифметикалық тапсырма
C) Диктанттар
D) Пішінді корректуралық кесте*
E) Хронорефлексометр

128 Қажудың пайда болуын анықтау мақсатында «қозғалыс мазасыздығын» тіркеуге арналған әдіс:
A) Актография*
B) Тональді аудиометрия
C) Тремография
D) Динамометрия
E) Хронорефлексометрия

129 Орта және жоғары мектеп жасындағы балалардың ақыл-ойының жұмысқа қабілеттілігін зерттеуге қолданылады:
A) Пішінді корректуралық кесте, хронорефлексометр
B) Хронорефлексометр, Ландольт сақинасы
C) Әріптік корректуралық кесте, арифметикалық тапсырма*
D) Диктанттар, хронорефлексометр
E) Арифметикалық тапсырма, әріптік корректуралық кесте

130 Есту анализаторын зерттеуге арналған әдіс:
A) Динамометрия
B) Эргография
C) Актографии
D) Тональды аудиометрия*
E) Тремометрия

131 ОЖЖ –нің функциональдық жағдайын зерртеуге арналған әдіс:
A) Эргография
B) Тональді аудиометрия
C) Хронорефлексометрия*
D) Актография
E) Динамометрия

132 Статистикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықеттерінің күші және төзімділігі анықталады:
A) Сынапты динамометр*
B) Саусақтық эргограф
C) Фонотремометр
D) Хронорефлексометр
E) Ландольт сақинасы

133 Қозғалыс координациясы және нақтылығын мынаның көмегімен анықтайды:
A) Тремометрия және тремография*
B) Тремометрия және тональді аудиометрия
C) Актография және тональді аудиометрия
D) Тремография және динамометрия
E) Хронорефлексометрия және динамометрия

134 6- жастағы балаларды мектепте жүйелік оқытуға таңдау мынаның есебімен жүргізіледі:
A) Организмнің морфо-функциональді дамуы және жынысы
B) Жыныс және ата-аналарының қалауы
C) Ата-аналарының қалауы, жасы
D) Жасы, денсаулық жағдайы
E) Организмнің морфо-функциональді дамуы, денсаулық жағдайы*

135 Корректуралық сынама көмегімен оқушының ақыл-ой жұмысына қабілеттілігін зерттеу нәтижелерін бағалау, егер сабаққа дейінгі қараған белгілер 250, қате саны- 1 сабақтан кейін қаралған белгілер 245 қате саны- 1.
A) Жұмысқа қабілеттілік жақсарған
B) Жұмысқа қабілеттілік өзгерген жоқ*
C) Бастапқы қажу
D) Айқын қажу
E) Шамадан тыс қажу

136 Динамикалық жұмыс көрсеткіші бойынша қол бұлшықеттерінің күші және төзімділігі анықталады:
A) Саусақты*
B) Фонотремометр
C) Сынапты динамометр
D) Хронорефлексометр
E) Ландольт сақина


137 Профессионалды маңызды функциялар мен сапалардың жеке-типологиялық тобына жатады
A) Экстраверсияның, невротизмнің, ригидтіліктің айқындалуы
B) Ойлау, интеллекттің даму деңгейі
C) Бұлшық ет күші, шыдамдылық, координационды қасиеттер көрсеткіші
D) Негізгі жүйке процесстердің күші, қозғалғыштығы, салмақтылығы*
E) Көңіл бөлу мен есте сақтау қасиеті
138 Ландольт сақинасын қолданылады:
A) Қол бұлшықеттерінің күші және төзімділігі
B) Қажу
C) Қозғалыс координациясы және нақтылығы
D) Көздің электроқозғыштығы
E) Айқын көру тұрақтылығы*


139 Бірінші ауысымда оқитын 1-7сынып аралығында еңбек сабағын қоюдың қолайлы уақыты
A) Соңғы сабақтарда
B) Үшінші,төртінші сабақтарда*
C) Екінші,үшінші сабақтарда
D) Бірінші және соңғы сабақта
E) Бірінші,екінші сабақтарда
140 МДБМ оқу процессін ұйымдастыру ерекшеліктеріне жатпайды:
A) Жыл ішінде, аптасына,тәулік бойы оқу жүктемесінің біркелкі бөлінуі
B) Оқуға әдістемелік құралдар және ойындарды қолдану
C) Сабақ ұзақтығының балалардың жасына тәуелділігі
D) Баллдық жүйемен бағалау*
E) Үй тапсырмалары берілмейді
141 МДБМ-де оқу-тәрбиелеу үрдісін жоспарлауда ұсынылмайды:
A) Жаз уақытындағы демалыстарды қарастыру
B) Сабақты құрауда дұрыс құрылымды сақтау
C) Шартты қиын сабақтарды сабақ кестесінің басына және аяғына қою*
D) Әртүрлі қызмет түріне сай кезектестіру
E) Жеңіл сабақтарды аптаның басына және аяғына қою

142 Балалардың мектепке дайындығын анықтайды:
A) Бастауыш сынып мұғалімдері
B) Мұғалімдер кеңесі мүшелері
C) Балалар ауруханасы немесе МДБМ дәрігері*
D) Мектеп директоры
E) Оқу бөлімі меңгерушісі

143 МДБМ оқу процесін жоспарлауда ұсынылмайды:
A) Жыл ішінде, аптасына,тәулік бойы оқу жүктемесінің біркелкі бөлінуі
B) Оқытудың ойындық әдісін пайдалану
C) Біршама ауыр сабақтарды аптаның басына және аяғына қою*
D) Сабақты құрауда дұрыс құрылымды сақтау
E) Оқуға әдістемелік құралдар және ойындарды қолдану

144 Балалардың мектепте оқуға дайындығының медициналық критерийлеріне жатпайды:
A) Биологиялық даму деңгейі
B) Дыбыс шығаруында ақау болуы*
C) Тексеру кезіндегі денсаулық жағдайы
D) Өткен жылдағы жедел аурушаңдық
E) Созылмалы аурулардың өршуі

145 Жүйке процесстерінің қозғалғыштығы қандай кәсіби мән берілетін қызметтер мен сапаларға жатады
A) Интеллектуалдық қасиеттері
B) Қозғалғыштық қасиеттері
C) Сезімталдық қасиетері
D) Тұлғаның мінез -құлықтық ерекшеліктері
E) Жоғарғы жүйке жүйесінің индивидуалды типологиялық ерекшеліктері*
146 Мектепте балалардың сабаққа бейімделуін келесі критерий бойынша бағаламайды:
A) Үлгерімінің жоғарылауы
B) Күндізгі қолайлы динамикадағы жұмысқақабілеттілік
C) Сложности с выполнением правил поведения*
D) Жоғары қозғалыс белсенділігі
E) Әлеуметтік қатынастағы жетістіктері

147 Орта мектептегі еңбек сабағының ұйымдастырылуына қойылатын гигиеналық талаптар, тек
A) Сабақ құрылымында үзілістер қараластырылады
B) Статикалық компаненті меңгеруі*
C) Негізгі оперция саны 3-5
D) Сабақ тығыздығы– 60-85%
E) Динамикалық компаненті меңгеруі
148 Корректуралық сынама көмегімен оқушының ақыл-ой жұмысына қабілеттілігін зерттеу нәтижелерін бағалау, егер сабаққа дейінгі қараған белгілер 260, қате саны- 1 сабақтан кейін қаралған белгілер 255 қате саны- 1.
A) Жұмысқа қабілеттілік жақсарған
B) Жұмысқа қабілеттілік өзгерген жоқ*
C) Бастапқы қажу
D) Айқын қажу
E) Шамадан тыс қажу

149 Агарков В.И. пәндердің қиындық шкаласы бойынша балл саны біршама жоғары пән:
A) Еңбекке баулу, денешынықтыру
B) Сурет салу, музыка
C) Математика, орыс тілі*
D) Еңбекке баулу, ән-күй
E) Орыс әдебиеті, тарих

150 Корректуралық сынама көмегімен оқушының ақыл-ой жұмысына қабілеттілігін зерттеу нәтижелерін бағалау, егер сабаққа дейінгі қараған белгілер 240, қате саны- 1 сабақтан кейін қаралған белгілер 23 қате саны- 1.
A) Жұмысқа қабілеттілік жақсарған
B) Жұмысқа қабілеттілік өзгерген жоқ*
C) Бастапқы қажу
D) Айқын қажу
E) Шамадан тыс қажу

151 Шамадан тыс қажуды алдын алуға бағытталған гигиеналық іс-шаралар жүргізіледі:
A) Өндірілу фазасында
B) Жұмысқабілетіліктің тұрақтылық фазасында
C) Жұмысқа қабілеттіліктің төмендеу фазасында – жұмысқақабілеттіліктің төмендеуінің бастапқы компенсациясы*
D) Жұмысқақабілеттіліктің төмендеу фазасында – ынталану соңы зонасында
E) Жұмысқақабілеттіліктің төмендеу фазасында – Жұмысқақабілеттіліктің прогрессивті төмендеуі зонасында

152 Жоғарғы оқу орнының студенттерінің нормаланатын орташа тәуліктік академиялық жүктемесі (сағатпен, артық емес)
A) 54 сағ.артық емес*
B) 64 сағ.артық емес
C) 67 сағ.артық емес
D) 54 сағ.кем емес
E) 64 сағ.кем емес

153 Баланың қимыл- қозғалысқа табиғи биологиялық қажеттілігі:
A) Гипокинезия
B) Кинезофилия*
C) Локомоции
D) Гиперкинезия
E) Қозғалыс белсенділігі

154 Кинезофилия – бұл:
A) Жеке уақыт кесіндісінде қозғалыстың жиынтық мөлшері.
B) Қозғалысқа бала организімінің табиғи биологиялық қажеттілігі*
C) Қозғалыстың жетіспеушілігі
D) Қозғалыс белсенділігінің шамадан тыс артуы
E) Баланың тіршілік процессінде орындалған қозғалысының қосындысы

155 Дене шынықтыру сабағының жалпы тығыздығы-бұл:
A) Берілген уақыт аралығындағы әртүрлі кимыл-қозғалыс сандарының қосынды көлемі
B) Пайдалы уақыттың сабақтың жалпы ұзақтығына % -дық қатынасы*
C) Оқушының қимыл –қозғалыс жаттығуларын жасауға кеткен уақыттың жалпы сабақ ұзақтығына % -дық қатынасы
D) Дене тәрбие сабағында балалармен орындалатын локомоция саңы
E) Күн тәртібіндегі қимыл-қозғалыс компонентінің жалпы ұзақтылығы
Күн тәртібіндегі жалпы қозғалыс ұзақтығы

156 Денешынықтыру тәрбиесі сабағының моторлы тығыздығының көрсеткіші:
A) 10-20
B) 30-40
C) 50-60
D) 60-80*
E) 80-90

157 Дене шынықтыру тәрбиесі сабағының моторлы тығыздығының түсінігі:
A) Оқушының қимыл –қозғалыс жаттығуларын жасауға кеткен уақыттың жалпы сабақ ұзақтығына % -дық қатынасы*
B) Дене тәрбие сабағында балалармен орындалатын локомоция саңы
C) Күн тәртібіндегі қимыл-қозғалыс компонентінің жалпы ұзақтығы
D) Берілген уақыт аралығындағы әртүрлі кимыл-қозғалыс сандарының қосындысы көлемі
E) Пайдалы уақыттың сабақтың жалпы ұзақтығына % -дық қатынасы

158 Тыныс жүйесінің функционалдік сынамаларына жатады:
A) Штанге мен Генчи сынамалары*
B) Гарвард степ-тесті, Генчи сынамасы
C) Генчи сынамасы, Летуновтың комбинирленген сынамасы
D) Ортостатикалық сынама және Штанге сынамасы
E) Мартине-Кушелев сынамасы, Гарвард степ-тесті

159 Люминесцентті лампаларды қолданғандағы спорт залды жарықтандыру деңгейі (лк).
A) 75
B) 80
C) 100
D) 150
E) 200*
160 Салқындатуға қантамырлар реакциясын зерттеу негізделген:
A) Терінің орташаөлшенген температурасының өзгерісін анықтау үшін
B) Шынықтырумен терінің салқындатылған бөліктерінің қалпына келу уақытын азайту*
C) Әртүрлі микроклиматтық жағдайларда тері температурасының айтарлықтай өзгеруі
D) Шынықтырумен тері температурасының әлсіз өзгеруі
E) Шынықтыру әсерімен тері симметриялық бөліктерінің температура айырмашылықтарының азаюы немесе жойылуы

161 Орташаөлшенген температураны анықтау негізгелген:
A) Шынықтырумен тері температурасының әлсіз өзгеруі
B) Терінің орташаөлшенген температурасының өзгерісін анықтау үшін*
C) Терінің орташа температурасының едәуір төмендеуі
D) Шынықтырумен терінің салқындатылған бөліктерінің қалпына келу уақытын азайту
E) Әртүрлі микроклиматтық жағдайларда тері температурасының айтарлықтай өзгеруі

162 Термосимметрияны анықтау негізделген:
A) Тері температурасының өзгеруін анықтауға
B) Шынықтыру әсерімен терінің симметриялық бөліктерінің температура* айырмашылықтарының азаюы немесе жойылуы
C) Әртүрлі микроклиматтық жағдайларда тері температурасының айтарлықтай өзгеруі
D) Терінің салқындатылған бөліктерінің қалпына келу уақытын азайту
E) Терінің орташаөлшенген температурасының өзгерісін анықтау

163 Қантамырлардың салқындатуға реакциясын зерттеу кезінде суыққа жақсы бейімделген болса температураның бастапқы қалпына келуі болады:
A) 5 мин*
B) 10мин
C) 15 мин
D) 20 мин
E) 40мин

164 Орташаөлшенген оптималды тері температурасы:
A) 26,4-28,4
B) 28,6 – 30,6
C) 322 - 325*
D) 34 5 – 36,2
E) 36,2-36,6

165 Оқушыларды денешынықтыру тәрбиесі тобына бөлу мыналардың есебінен жүзеге асырылады:
A) Жыныс, денсаулық жағдайы, оқушының ынтасы
B) Денсаулық жағдайы, физикалық дайындығы, дене дамуының деңгейі*
C) Физикалық дайындығы, оқушының ынтасы, дене тәрбиесі оқытушыларының штаты кестесі
D) Оқушының ынтасы, дене тәрбиесі оқытушыларының штаты кестесі
E) Жыныс, дене тәрбиесі оқытушыларының штаты кестесі, дене тәрбиесі бойынша үлгерімі

166 Денешынықтыру тәрбиесінен арнайы топтарға бөлу мыналардың есебінен жүзеге асырылады:
A) Жасы, клиникалық диагнозы, физикалық жұмысқақабілеттілігі*
B) Жынысы,дене тәрбиесі бойынша үлгерімі, оқушының ынтасы
C) Жасы, дене тәрбиесі бойынша үлгерімі, оқушының ынтасы
D) Оқушының ынтасы,жасы, клиникалық диагнозы,
E) Жасы, дене тәрбиесі бойынша үлгерімі, физикалық жұмысқақабілеттілігі

167 Дене шынықтыру сабағы жүргізілмейтін жағдай:
A) Көмірқышқыл газы құрамы 0,1% жоғары емес
B) Көмірқышқыл газы құрамы 10% жоғары емес*
C) Ауа шаңдануы - 175 млн/1м3
D) Ауаның тазаруы – 6-9мг оттек 1 м3-ге
E) Микроағзалармен ластануы – 4000 микробтар 1 м3-ге

168 Қай топқа бұлшықет күшінің кәсіби қызметтері мен сапасына мән беріледі
A) Аттенционды-мнемика
B) Интеллектуалдық қасиеті
C) Қозғалғыштық қасиеті*
D) Сезімталдық қасиеті
E) Тұлғаның мінез -құлықтық ерекшеліктері
169 Дене шынықтыру сабақтарын жүргізу келесі орында рұқсат етілмейді:
A) Спорт залы
B) Стадион
C) Бассейн
D) Аймағы жеткілікті кез-келген жерлерде*
E) Мектеп жанындағы арнайы жабдықталған жерлерде

170 Бірінші топтағы кәсіптерге жатады, тек
A) Қызмет көрсету саласындағы мамандықтары
B) Конторлы-канцелярлы жұмыс
C) Сағат өндірісіндегі жұмыс*
D) Повар мамандығы
E) Құралдар жасау орындарындағы жұмыстар
171 Гиперкинезияның алдын-алу шараларына жатады:
A) Сабақ процесі және бос уақыттағы статикалық компонентті қысқарту
B) Денешынықтыру тәрбиесінің негізгі формаларымен еңбек сабағындағы динамикалық компонентті ұзарту
C) Жас спортсмендермен оқу-жаттығатын сабақтарын дұрыс ұйымдастыру*
D) Денешынықтыру тәрбиесінің сабақтан тыс формаларын енгізу
E) Балалар отбасында салауатты өмір салты мен дене тәрбиелеуді насихаттау

172 Мектепке дейінгі жастағы балалардың физиологиялық мүмкіндерін анықтауға арналған сынама:
A) Е. Леви-Гориневской сынамасы*
B) Штанге сынамасы
C) Мартин-Кушелевский сынамасы
D) Гарвардский степ-тесті
E) Летуновтың комбинирленген сынамасы

173 Мектеп жасындағы балаларға дене шынықтыру тәрбиесін жүргізу түрлері:
A) Үзілістердегі ойын
B) Спорттық мерекелер
C) Дене шынықтыру сабағы*
D) Дене шынықтыру үзілістері
E) Таңғы жаттығу

174 Денешынықтыру сабағының негізгі бөліміндегі дені сау мектеп жасындағы балаларға ұсынылатын жүрек қағысы (мин.қағыс) :
A) 60-80
B) 80-100
C) 100-120
D) 120-140
E) 160-180*

175 Дене шынықтыру сабағының кіріспе бөлімінен кейінгі ұсынылған жүректің жиырылу жиілігі:
A) 5-10%
B) 25-30%*
C) 35-50%
D) 50-80%
E) 80-100%

176 Балаларда дене шынықтыру сабағының ұйымдастырылуын гигиеналық бағалау үшін келесі көрсеткіш қолданылмайды:
A) Сабақтың жалпы ұзақтығы мен құрлымы
B) Сабақтық жалпы және моторлы тығыздығы
C) Физикалық жүктемеге ағза реакциясының көрсеткіштері
D) Жылдамдық және күш сапасын зерттеу нәтижесі*
E) Сабақ мазмүны

177 Оқушыны арнайы медициналық топтан дайындық топтарына ауыстыру мынаның негізінде жүзеге асырылады:
A) Негізгі ауру ағымында,функционалды сынамалар нәтижесінде*
B) Негізгі ауру ағымында, оқушының немесе ата-анасының ынтасына
C) Физикалық дайындық нормаларын орындау нәтижесі, функционалды сынамалар нәтижесінде
D) Функционалды сынамалар нәтижесінде,дене шынықтыру сабағынан үлгерімі
E) Функционалды сынамалар нәтижесінде, оқушының немесе ата-анасының ынтасына

178 Тыныс жолы аурулары кезінде қарсы көрсеткіш болып табылатын негізгі кәсіптік-өндірістік факторлар:
A) Биіктіктегі жұмыс
B) Еріксіз жұмыс қалпы
C) Жағымсыз микроклимат*
D) Жүйке-эмоционалды жүктеме
E) Еңбек қызыметінің ерте басталуы

179 Шынығудың негізгі принциптеріне жатпайды:
A) Шараларды жүргізу кезектілігі және жүйелілігі
B) Шынықтыру шараларын жүргізуге оң реакциялар
C) Возобновление процедур после перерывов начинается с такой интенсивности воздействий, которая была в начале закаливания, но с более быстрым нарастанием
D) Шынықтыру шараларының аз еңбек сиымдылығы*
E) Шынықтыру шараларын баланың денсаулық жағдайын есепке алып жүргізу

180 Бірінші топғы кәсіптерге жатады, тек
A) Сағат өндірісіндегі жұмыс
B) Конторлы-канцелярлы жұмыс
C) Тоқыма өндірістегі жұмыс*
D)Қызмет көрсету саласындағы мамандықтары
E) Құралдар жасау орындарындағы жұмыстар
181 Жалпы шынықтырушы шараларға жатпайды:
A) Күнделікті серуен
B) Жарық - ауалы ванналар*
C) Таза ауадағы ұйқы
D) Бөлмені тұрақты желдету
E) Жасына байланысты бөлмедегі ауа және температура тәртібі

182 Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі жићаздарды қадағалауға кірмейді:
A) Жићаздардың оқу- тәрбие және еңбек процессінің сипатына сай болуын анықтау
B) Осы жићазды қолдануда дененің дұрыс орналасуын бағалау
C) Жићаздың эстетикалық сипатын бағалау*
D) Жићаздың негізгі өлшемдерін бағалау және оның бойлық көрсеткіштерге сай болуы
E) Оқу бөлмелерінде жићаздардың орналасуын бағалау

183 Мектеп жићазы комплектінің номерін анықтау үшін мына негізгі өлшемдерді жүргізу қажет:
A) Орындық биіктігі және арқа дистанциясы
B) Еденнен столдың артқы шетіне дейінгі биіктік және отыру тереңдігі
C) Еденнен стол бетінің артқы шетіне дейінгі биіктік және орындық дистанциясы
D) Орындық биіктігі және еденнен стол бетінің артқы шетіне дейінгі биіктік*
E) Арқа дистанциясы және орындық дистанциясы

184 Мектеп жићаздары белгіленеді:
A) Вертикальді жолақпен үшбұрышты түрде
B) Тік жолақ пен дөңгелекті түрде*
C) Оқушының тегімен
D) Жеке суреттермен
E) Отырушының атымен

185 Сынып тақтасының біршама ұтымды түсі болып табылады:
A) Ақ
B) Қара
C) Ашық жасыл
D) Ашық қоңыр
E) Күнгірт жасыл немесе күңгірт қоңыр*

186 Дифференция – бұл
A) Столдың артқы шетінен орындыққа дейінгі тік қашықтық*
B) Орындықтан еденге дейінгі тік қашықтық
C) Стол бетінің артқы шетінен орындықтың арқасына дейінгі көлденең қашықтық
D) Стол бетінің артқы шеті мен орындықтың алдыңғы шетінің арасындағы көлденең қашықтық
E) Стол бетінің артқы шетінен еденге дейінгі тік қашықтық

187 Орындық дистанциясы –бұл:
A) Стол бетінің артқы шетінен еденге дейінгі тік қашықтық
B) Стол бетінің артқы шеті мен орындықтың алдыңғы шетінің арасындағы көлденең қашықтық*
C) Орындықтан еденге дейінгі тік қашықтық
D) Стол бетінің артқы шетінен орындықтың арқасына дейінгі көлденең қашықтық
E) Столдың артқы шетінен орындыққа дейінгі тік қашықтық

188 Оқушыларды сыныпта отырғызуда келесі фокторлар есепке алынады:
A) Оқушының дене ұзындығы, естіу және көру мүшелерінің жағдайы, сабақ үлгерімі
B) Оқушының дене ұзындығы, естіу және көру мүшелерінің жағдайы, суық тигізіп алу қауіптілігі, оқушының тілегі мен үлгерімі
C) Оқушының дене ұзындығы, есту және көру мүшелерінің жағдайы, суық тигізіп алу қауіптілігі
D) Оқушының дене ұзындығы, естіу және көру мүшелерінің жағдайы, суық тигізіп алу қауіптілігі*
E) Сабақ үлгерімі,естіу және көру мүшелерінің жағдайы, суық тигізіп алу қауіптілігі

189 Интерлиньяж – бұл
A) Теру жолағы форматы
B) Жолақ арасындағы арақашықтық*
C) Сөздер мен әріптер арасындағы арақашықтық
D) Жолақ ұзындығы
E) Типографиялық пункте көрінген литерлі аудан биіктігі

190 Кегль – бұл
A) Сөздер мен әріптер арасындағы ара қашықтық
B) Типографиялық пункте көрінген литерлі аудан биіктігі*
C) Теру жолағы форматы
D) Жолақ ара қашықтығы
E) Жолақ ұзындығы

191 Пункт – бұл
A) Типографиялық пункте көрінген литерлі аудан биіктігі
B) 0,376мм тең болатын типографиялық өлшем бірлігінің ұзындығы*
C) Сөздер мен әріптер арасындағы ара қашықтық
D) Жолақ ара қашықтығы
E) Теру жолағы форматы

192 Сөздер мен әріптер арасындағы қашықтық- бұл
A) Кегль
B) Пункт
C) Интерлиньяж
D) Апрош*
E) Гарнитура

193 Жолдар арасындағы қашықтық:
A) Апрош
B) Шрифт
C) Интерлиньяж
D) Кегль*
E) Пункт

194 Типографиялық пункте көрінген литерлі аудан биіктігі:
A) Пункт
B) Аппрош
C) Кегль*
D) Интерлиньяж
E) Гарнитура

195 Еңбек сабағын аптаның қай күнінде қойса тиімді болады:
A) Бейсенбі және жұма
B) Сәрсенбі және бейсенбі*
C) Сейсенбі және сәрсенбі
D) Дүйсенбі және сейсенбі
E) Дүйсенбі және жұма
196 Балалар кітабын басып шығаруға арналған қағазғ келесі критерилермен бағаланады:
A) Түсі
B) Беткейі
C) Тегіс еместілігі, дақ
D) Келесі беттен баспаның көрінуі
E) Жоғарыда аталғандар*

197 Кон пластинкасының көмегімен өлшейді:
A) Теру тығыздығы*
B) Қаріп мөлшері
C) Жолақ ұзындығы
D) Апрош
E) Интерлиньяж

198 Балалар кітабын басып шығаруға арналған қағаз келесі критерилермен бағаланады:
A) Тегіс еместілігі, дақ
B) Келесі беттен баспаның көрінуі
C) Түсі
D) Беткейінің тегістігі
E) Жоғарыда аталғандар*

199 Матаның ауа өткізгіштігі – бұл:
A) Тіннің суды ауадан су буы түрінде сору қабілеті
B) Адам терісінде бу тәріздес түзілістерді сіңіру қабілеті
C) Тіннің суға салған кездегі өзінің саңылауында суды ұстау қабілеті
D) Тіннің өзінің саңылауы арқылы ауа өткізу қабілеті*
E) Тіннің капиллярлар арқылы суды аз немесе көп мөлшерде көтеру қабілеті

200 Матаның су сиымдылығы-бұл:
A) Тіннің өзінің саңылауы арқылы ауа өткізу қабілеті
B) Тіннің суға салған кездегі өзінің саңылауында суды ұстау қабілеті
C) Тіннің капиллярлар арқылы суды аз немесе көп мөлшерде көтеру қабілеті
D) Тіннің суды ауадан су буы түрінде сору қабілеті*
E) Адам терісінде бу тәріздес түзілістерді сіңіру қабілеті

201 Матаның гигроскопиялылығы – бұл:
A) Тіннің суға салған кездегі өзінің саңылауында ұстау қабілеті
B) Тіннің капиллярлар арқылы суды аз немесе көп мөлшерде көтеру қабілеті
C) Тіннің өзінің саңылауы арқылы ауа өткізу қабілеті
D) Тіннің суды ауадан су буы түрінде сору қабілеті*
E) Адам терісінде бу тәріздес түзілістерді сіңіру қабілеті

202 Матаның ауадан су буы түрінде сору қабілеті- бұл:
A) Ауа өткізгіштігі
B) Су сыйымдылығы
C) Капиллярлық қасиеті
D) Гигроскопиялығы*
E) Газ сіңірімділігі

203 Адам терісінен бөлінген су буын сіңіру қабілеті:
A) Ауа өткізгіштігі
B) Газ сіңірімділігі*
C) Су сыйымдылығы
D) Капиллярлық қасиеті
E) Гигроскопиялығы
204 Матаның адам терісінде бу тәріздес түзілістерді сіңіру қабілеті:
A) Гигроскопиялығы
B) Газ сіңірімділігі
C) Ауа өткізгіштігі
D) Су сыйымдылығы*
E) Капиллярлық қасиеті
205 Матаның ауа өткізгіштігі бұл-
A) Су сыйымдылығы
B) Капиллярлық қасиеті
C) Гигроскопиялығы
D) Газ сіңірімділігі
E) Ауа өткізгіштігі*

206 Тіннің капиллярлар арқылы суды аз немесе көп мөлшерде көтеру қабілеті:
A) Гигроскопиялығы
B) Газ сіңірімділігі
C) Су сыйымдылығы
D) Капиллярлық қасиеті*
E) Ауа өткізгіштігі

207 Барлық жастағы балаларға арналған жүннен жасалған пальтодағы және костьюмдердегі синтетикалық талшықтар мен жіптердің құрамы:
A) 27% дан кем емес
B) 37% дан көп емес
C) 67% дан көп емес*
D) 78% дан аз емес
E) 87% дан көп емес
208 Ойын және ойыншықты дайындауға қолданыламайды:
A) Гигиеналық сертификаты бар мата қалдықтары
B) Гигиеналық сертификаты бар, өндірістік қалдықтар*
C) Ағаш тамыры
D) 3 жасқа дейінгі балаларға ветеринарлық сараптамадан өткен табиғи жүн
E) 3 жасқа дейінгі балаларға ветеринарлық сараптамадан өткен табиғи тері

209 Балалардың тамақтануында ақуыздар мен майдың ұтымды қатынасы:
A) 1:1*
B) 1:15
C) 1:2
D) 1:3
E) 1:4
210 Кіші жастағы балалардың тамақтануындағы майлардың, ақуыздың және көмірсудың қатынасы
A) 1:1:1
B) 1:1:2
C) 1:1:3*
D) 1:2:1
E) 1:1:5
211 Балалар мен жасөспірімдер үшін ақуыздың негізгі қызметі:
A) Пластикалық, РР витаминінің көзі
B) Пластикалық, энергетикалық
C) Пластикалық, амин қышқылдар көзі*
D) Пластикалық, пектин көзі
E) Энергетикалық, пектин көзі
212 Мекиеп жасындағы балалар үшін жазғы тағам рационының қысқы тағам рационымен салыстырғанда тағамдық құндылығын орташа есеппен жоғарылату керек ( % - бен):
A) 40-50
B) 30-40
C) 20 -30
D) 15-20
E) 10-15*
213 Екінші ауысымда оқитын 1-7оқушыларда еңбек сабағын өткізудің қолайлы уақыты
A) Соңғы сабақтарда
B) Үшінші,төртінші сабақтарда
C) Екінші, үшінші сабақтарда
D) Бірінші, соңғы сабақтарда
E) Бірінші, екінші сабақтарда*
214 Ерте жастағы балалар үшін алмастырылмайтын амин қышқылдардың көзі болып табылады:
A) Фенилаланин
B) Лейцин
C) Изолейцин
D) Гистидин*
E) Лейцин
215 МОТ стандартына сәйкес жұмысқа қабылдаудың минимальді жасы:
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15*
216 Барлық жастағы балалар үшін үш аминқышқылының жетіспеушілігі:
A) Триптофан, лизин, метионина*
B) Лейцин, фенилаланин, изолейцин
C) Валин, треонин, изолейцина
D) Фенилаланин, лейцин, изолейцин
E) Лейцин, изолейцин, треонин
217 Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде дайын тағамдарды витаминизациялау жүзеге асырылады:
A) Барлық тағамдарға күз –қыс мезгілінде қосылатын аскорбин қышқылымен
B) 3 тағамға жыл бойына қосылатын аскорбин қышқылыиен
C) 3 тағамға күз –қыс мезгілінде қосылатын аскорбин қышқылымен
D) Барлық тағамдарға жыл бойына қосылатын поливитаминді препараттармен
E) Жыл бойына суық сұйық тағамдарға қосылатын аскорбин қышқылымен*
218 МДМ-де пайдалануға ұсынылатын ыдыс:
A) Фарфорлы
B) Шыны
C) Ағаш
D) Фаянс
E) Пластмасса*
219 Яселді жастағы балалар үшін С витаминінің тәуліктік нормасы:
A) 30 мг
B) 50 мг
C) 70мг*
D) 80 мг
E) 100 мг
220 Жалпы білім беретін мекемелерде тамақтану ұйымдастырылады:
A) Шикі немесе полуфабрикаттармен жұмыс істейтін асхана және буфетте*
B) Тек буфетте
C) Тек асханада,шикі тағамдармен жұмыс істейтін
D) Тек асханада,полуфабрикаттармен жұмыс
E) Тек асханада, шикі немесе полуфабрикаттармен жұмыс істейтін
221 ЖББМ,лицей және КТМ тамақтануын бағалауда есептік әдіспен келесі құжаттар талданады,тек:
A) Тамақтануды С-витаминдеу журналы
B) Бір баланың тамақтануына шығындалатын тағам өнімінің есебін тіркеу ведомості
C) Тамақтанудың физиологиялық нормасы*
D) Жекелеген рационның мәзір-сұрыптамасы
E) Тәуліктік және күндік рацион мәзірі
222 Білім беру мекемелерінде ыстық тамақтануды ұйымдастыруға келесілер кіреді,тек:
A) Әрбір тағам қабылдауда ыстық тағамқолдану
B) Қосымша таңғы ас уақытында екінші тағамды және сусындарды қолдану
C) Түскі ас уақытында бірінші және (екінші) сусындарды қолдану
D) Ыстық сусындар есебінде жылы сүтті втаминделген кисель және құрғақ жемістерден компоттар қолдану
E) Бірреттік ыстық тағам қолдану*
223 Мектепке дейінгі мекемелердің қаладағы қызмет көрсету радиусы (м)
A) 300*
B) 600
C) 800
D) 1000
E) 1500
224 Мектепке дейінгі мекемлердің терезе алды аумағының биіктігі ең бірінші анықталады:
A) Қауіпсіздік жағынан
B) Балаларды тез эвакуациялау мүмкіндігі
C) Жылу приборларының өлшемі
D) Көз аккомадациясының қажуының алдын алу үшін*
E) Қарама қарсы қабырғадан жарықтың шағылысуы
225 Мектепке дейінгі балалар мекемесінің көгалдандырылуының пайыздық қатынасы ( кем емес)
A) 50*
B) 30
C) 20
D) 15
E) 10
226 Топтарға арналған бөлмелердің жарықтандырудың шекті рұқсатты коэффициенті (пайыз бойынша)
A) 0,5
B) 0,75
C) 10
D) 125
E) 15*

227 Мектепке дейінгі мекемелердің қыздыру лампаларымен жасанды жарықтандырылуының деңгейі (лк)
A) 50
B) 70
C) 100*
D) 200
E) 300
228 Балабақшаларда және яслилерде күндізгі ауысымда бір балаға шаққандағы суды қолдану шегі (л/т)
A) 25
B) 50
C) 75*
D) 90
E) 100
229 Қалалық жалпы білім беру мекемелерінде сыныптың толу нормасы (көп емес):
A) 40
B) 35
C) 30
D) 27
E) 25*
230 МДМ учаскесінің құрылыс пайызы аспау керек:
A) 10-12%*
B) 15-20%
C) 20-30%
D) 30-40%
E) 50-60%
231 Кәсіптің «зияндылығы» келесімен сипатталады,тек
A) Ауа температурасы
B) Сәулелену
C) Діріл
D) Біртектілік *
E) Биологиялық факторлар
232 Бірінші ауысымда оқитын оқушыларда еңбек сабағын өткізудің қолайлы уақыты
A) 1-2
B) 2-3
C) 3-4*
D) 4-5
E) 5-6
233 Екінші ауысымда оқитын оқушыларда еңбек сабағын өткізудің қолайлы уақыты :
A) 1-2*
B) 2-3
C) 3-4
D) 4-5
E) 5-6
234 Еңбек сабағында сипаты бойынша әртүрлі тапсынмаларды кезектестіру керек.Орындалуы оптимальді болып табылады:
A) 1-2 операция
B) 1-3 операция
C) 3-5 операция*
D) 4-6 операция
E) 5-6 операция
235 Бірінші сынып оқушылары үшін әртүрлі материалдармен үзіліссіз жұмыс уақыты аспау керек:
A) 10 минут
B) 8
C) 6
D) 5*
E) 3-4
236 Тыныс жолы аурулары кезінде қарсы көрсеткіш болып табылатын негізгі кәсіптік-өндірістік факторлар:
A) Биіктіктегі жұмыс
B) Еріксіз жұмыс қалпы
C) Жағымсыз микроклимат *
D) Жүйке-эмоционалды жүктеме
E) Еңбек қызыметінің ерте басталуы
237 Көру органдарының аурулары кезінде қарсы көрсеткіш болып табылатын негізгі кәсіптік-өндірістік факторлар:
A) Жүйке-эмоционалды жүктеме
B) Ұсақ заттармен жұмыс*
C) Токсикалық заттармен қатынас
D) Жағымсыз микроклимат
E) Еңбек қызыметінің ерте басталуы
238 Тірек – қимыл аппаратының аурулары кезінде қарсы көрсеткіш болып табылатын негізгі кәсіптік-өндірістік факторлар:
A) Еріксіз жұмыс қалпы*
B) Тамақтанудың бұзылуымен байланысты жұмыс
C) Токсикалық және тітіркендіргіш заттармен қатынас
D) Жүйке-эмоционалды жүктеме
E) Жағымсыз микроклимат

239 Кәсіптік – техникалық және негізгі кәсіпорын қатар орналасуында анықтаушы фактор болып табылады:
A) Негізгі кәсіпорынға транспорттық қол жетерлік
B) Негізгі кәсіпорынның СҚА өлшемі*
C) Учаскені және ғимаратты инсоляциялау мүмкіндігі
D) Желдің басым бағыты
E) Кәсіпорынның орналасу орны
240 ЖОО-ң жер бөлігінің аймағына кірмейді:
A) Оқу- өндірістік
B) Шаруашылық
C) Әкімшілік*
D) Дене шынықтыру, әскери дайындық
E) Тұрғын аймағы
241 Жалпы білім беретін мекемелердің жобалануы мен құрылысына қойылатын гигиеналық талаптар, тек біреуінен басқа:
A) Оқу үрдісін жүргізуге қолайлы жағдай жасау
B) Жан жақты физикалық тәрбиелеу үрдісіне қолайлы жағдай жасау
C) Учаскеде сыныптық оқшаулау принципін қамтамасыз ету*
D) Толыққұнды табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтамасыз ету
E) Қолайлы ауа- жылулық режимді қамтамасыз ету

242 Мектепке дейінгі мекемелерді жобалауда топтық оқшаулау принципі келесіні қамтамасыз етеді,тек:
A) Алаңдарды бөлу үшін көк желектерді қолдану
B) Әр топта ойын алаңының болуы
C) Балалар үшін негізгі бөлме ауданының жеткілікті болуы*
D) Әр топқа жеке кіру есігі бар блокты композицияны қолдану
E) Ұяшықтың әрбір тобында бөлмелердің толық жиынтығының болуы
243 Жалпы білім беру мекемелері үшін гигиеналық жағынан қолайлы болып табылады, тек
A) Ғимараттың болктық композициясы
B) Кварталішілік өткелдере орналасуы*
C) Кварталішінде орналасу
D) Сиымдылығы 1000 оқушыдан артық болмау
E) Қызмет ету радиусы 0,3-0,5 км қашықтыққа қол жетімді болуы
244 Мектепке дейінгі балалар мекемесінде құрылыс аумағы артық болмауы қажет
A) 10-12%*
B) 15-20%
C) 20-30%
D) 30-40%
E) 50-60%
245 МДМ-нің жер учаскесіндегі топ алаңдарының саны бірінші кезекте анықталады::
A) МДМ-нің сиымдылығыменВместимостью дошкольного учреждения
B) Топтардың жалпы санымен*
C) Жер рельефімен
D) Жер учаскесінің өлшемімен
E) Климаттық жағдайдың ерекшелігімен
246 ЖББМ және мектеп- интернаттардың сынып бөлмелерінің терезелерінің оптимальді бағытталуы
A) Солтүстік
B) Батыс*
C) Оңтүстік-батыс
D) Солтүстік -шығыс
E) Оңтүстік – шығыс
247 Құрылысы салынып жатқан нысаны санитарлық дәрігермен тексерілуі қажет:
A) 1 рет аз емес
B) 1 рет көп емес
C) 2 рет аз емес
D) 3 рет аз емес
E) 4 рет аз емес*
248 Құрылыстағы, реконструкцияланған нысанды алдын- ала санитарлық қадағалау картасының номері
A) № 305/у
B) № 300/у
C) № 302/у
D) № 303/у*
E) № 304/у
249 Бірінші ауысымда оқитын оқушыларда еңбек сабағын өткізудің қолайлы уақыты :
A) 1-2
B) 2-3
C) 3-4*
D) 4-5
E) 5-6

250 Ғимаратты эксплуатацияға қабылдауда негізгі назарды аударуымызды қажет:
A) Аумақтың жасылдандыруына және қолайлығына*
B) Бөлмелердегі шудың деңгейіне және болуына
C) Грунт тазалығына
D) Қабатаралық жабындының дыбыстықжұтылуына
E) Бөлімдегі өңдеу жұмыстарына
251 Еңбектік тәрбие,оқу және кәсіптік білімнің бағдарламаланған формаларына жатады,тек
A) Балалар мен жасөспірімдердің еңбегінің инициативті формасы*
B) Оқу жылы ағымындағы міндетті қоғамға пайдалы өндірістік еңбек
C) ПТМ жасөспірімдердік кәсіптік білімі
D) Еңбектік, политехникалық оқыту
E) Жазғы демалыс кезіндегі қоғамға пайдалы еңбек өндірісі
252 Жер теліміне таңдауға қорытынды жасау үшін келесі құжатпен танысу қажет:
A) Жоспарланған мекеме
B) Жергілікті аумақтағы климаттық жағдайы туралы мәлімет
C) Топырақтың жағдайы туралы мәлімет және грунт суларының жату тереңдігі жайында
D) Территорияның бұрынғы қолданылуы
E) Барлығы*
253 Жазғы сауықтыру лагерлеріне 1 орынға берілетін жер аумағы (м2)
A) 50 – 75
B) 75 – 100
C) 100-150
D) 150-200*
E) 200-250

254 Жазғы сауықтыру лагерлерінде жер учаскесін көгалдандандырудың пайыздық мөлшері: (көп емес)
A) 10
B) 20
C) 30
D) 50
E) 60*
255 ЖСМ Бмен Ж-дің күн тәртібінің ерекшеліктері:
A) Ұйқы мерзімінің ұзақтығы мен оқу процесінің қысқаруы
B) Ұйқы мерзімінің ұзаруы мен белсенді демалу*
C) Түнгі ұйқының ұзаруы мен қоғамға пайдалы жұмыс уақытының қысқаруы
D) Ұйқының ұзаруы мен физикалық тәрбиелеу уақытының азайуы
E) Түнгі ұйқының азайуы мен қоғам пайдалы жұмыстың да азайуы өзіне көмек көрсету

256 ЖСМ – нің бассейнінде жалпы микробтық санның рұқсатталған шегі ( 1мл)
A) 10 көп емес
B) 50 көп емес
C) 100 көп емес*
D) 200 көп емес
E) 300 көп емес
257 Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған сауықтыру мекемелері:
A) Еңбек және демалу лагері
B) Әскери-сроттық лагері
C) Қала сыртындағы саяжай*
D) Сауықтыру – спорт лагері
E) Қала сыртындағы лагер
258 ЖСЛ- не ағымдық санитарлық қадағалауды жүргізгенде ерекше орынды алады:
A) Күн тәртібін сақтауы
B) Денешынықтыру тәрбиені ұйымдастыру
C) Тағамдық уланудың алдын - алу*
D) Еңбек қызметін ұйымдастыру
E) Ұйқы ұйымдастыру жағадйы.
259 Оқушылардың белсенді демалысын және спорттың әскери-техникалық және шығармашылық түрлерімен айналысуға арналған балалар сауықтыру мекемесінің түрі:
A) Еңбек және демалу лагері
B) Сауықтыру – спорт лагері
C) Әскери-сроттық лагері*
D) Санаторлы типтегі лагер
E) Қала сыртындағы саяжай
260 Бірінші ауысымда оқитын 1-7оқушыларда еңбек сабағын өткізудің қолайлы уақыты
A) Соңғы сабақтарда
B) Үшінші,төртінші сабақтарда*
C) Екінші, үшінші сабақтарда
D) Бірінші, соңғы сабақтарда
E) Бірінші, екінші сабақтарда
261 Мектепте политехтік және өндірістік оқытуты ұйымдастырудың физиолого – гигиеналық принциптеріне жатады, тек
A) Еңбектік оқытуды жүргізудің және ұйымдастырудың жүйелігі
B) Балалар мен жасөспірімдердің өсу заңдылықтарына байланысты еңбектің көлемінің және арнайылығының сәйкестігі*
C) Оқушының жасы мен жынысна байланысты еңбектің көлемінің және арнайылығының сәйкестігі
D) Организмге жаттықтырушы әсер көрсететін жүктемелерді біртіндеп көбейту
E) Оқушылардың денсаулық жағдайына байланысты еңбектің көлемінің және арнайылығының сәйкестігі
262 Еңбектік тәрбие,оқу және кәсіптік білімнің бағдарламаланған формаларына жатады,тек
A) Еңбектік, политехникалық оқыту
B) Балалар мен жасөспірімдердің еңбегінің инициативті формасы*
C) Оқу жылы ағымындағы міндетті қоғамға пайдалы өндірістік еңбек
D) 10-11 сынып оқушыларының кәсіптік дайындығы
E) Жазғы демалыс кезіндегі қоғамға пайдалы еңбек өндірісі
263 Санитарлы дәрігерлердің кәсіби бағыттау саласында міндеті келесі болады, тек
A) Дайындық жүргізілетін кәсіптің санитарлық сипаттамасын құрастыру
B) Кәсіптік бағдар сұрақтары шешілетін еңбектік қорғау заңнамасының сақталуын бақылау
C) Дәрігерлік кәсіптік консультациялардың жүргізілуін бақылау
D) Кәсіпорындардың кәсіптік кадрларға сұранысын зерттеу және ондағы еңбек жағдайы*
E) Оқушылар, ата-аналар және мұғалімдер арасында санитарлы ағарту жұмыстарын жүргізу

264 «Ауырлық» еңтектің келесі элементтерден тұрады, тек
A) Жүктің килограмдап тасылуы
B) Метрдегі жүктің тасу қашықтығы
C) Жарықтандыру*
D) Статикалық жүктеме
E) Жұмыс қалпы
265 Еңбектік жүйкелік кернеулілігі келесі элементтерден тұрады, тек
A) Ауыстырылуымен
B) Жұмыс позасымен*
C) Біруақытта бақыланатын обьетілердің санымен
D) Дайындықтың қарау ұзақтығы
E) Ауысымның ұзақтығы
266 Профессиограмма келесі бөлімдерден тұрады, тек
A) Санитарно-гигиеналық шарттар— «еңбектің қауіпі»
B) Медециналық көрсетілімдердің тізімі*
C) Еңбектің ауырлығы
D) Еңбектің қажуы
E) Кәсіптік маңыздылығы мен сапасы
267 Орта мектептегі еңбек сабағының оптимальді тығыздығын көрсет
A) 10-20
B) 30-40
C) 40-60
D) 60-85*
E) 80-90

268 Профессионалды маңызды функциялар мен сапалардың аттенционды-мнемикалық тобына жатады:
A) Назар аудару мен есте сақтау қасиеті*
B) Бұлшық ет күші, төзімділік, координационды қасиеттер көрсеткіші
C) Экстраверсияның, невротизмнің, ригидтіліктің айқындалуы
D) Ойлау, интеллекттің даму деңгейі
E) Негізгі жүйке процесстердің күші, қозғалғыштығы, салмақтылығы
269 «Қауіптілік» кәсіпте келесі факторлармен сипатталады, тек
A) Ауа температурасы
B) Жарықтану
C) Діріл*
D) Біртектілік
E) Биологиялық фактор
270 Нервті қажу келесі элементтерден тұрады, тек
A) Жұмыс сипаты
B) Жұмыс темпы
C) Жұмыс қалпы*
D) Еңбектік обьект көлемі
E) Біртекті

Приложенные файлы

  • docx 8862596
    Размер файла: 161 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий