№9 — Реаліз. медс. процесу при тромбо-пенії, тромбо-патії, гемофілії, гемор. васкул, ДВЗ-синдромі


Міністерство охорони здоров`я України
комунальний заклад
«Бериславський медичний коледж»
Херсонської обласної ради
Навчальна практика під керівництвом викладача №9
на тему: «Реалізація медсестринського процесу при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі»
Викладач: Азарова Л.І.,
спеціаліст вищої категорії


м. Берислав
Інструкція
до проведення навчальної практики під керівництвом викладача №9
Дисципліна: Медсестринство у внутрішній медицині
Спеціальність: №5.12010102 Сестринська справа
Назва розділу: Хвороби системи крові
Тема заняття: Реалізація медсестринського процесу при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі
Мета заняття: Закріпити на практичному занятті знання, отримані на лекції по темі: «Геморагічні захворювання». Оволодіти навичками медсестринського обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем і встановлення сестринських діагнозів. Продовжувати удосконалювати навички підготовки пацієнта до додаткових методів обстеження; елементи догляду та профілактики; дотриманню правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки; заходам безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Оснащення: 1. Стандарти практичної діяльності медичної сестри, інструкції до проведення практичного заняття, алгоритми дій для виконання практичних навичок, сестринські історії хвороби пацієнта, стандартизовані плани сестринського догляду, листи сестринської оцінки стану пацієнта, листи лікарських призначень, ситуаційні клінічні задачі, тестові завдання, контрольні запитання, приклади можливих проблем пацієнта та сестринських втручань при захворюваннях, графи логічних структур, діагностичні алгоритми.
2. Температурні листи, бланки направлень в лабораторію, тонометри, лотки,
система одноразового використання для внутрішньовенного крапельного введення рідини (у стерильному пакеті), шприци для в/в ін`єкцій, флакони та ампули зі лікувальними розчинами, пінцет, ножниці, корнцанг в дезрозчині, серветки та ватні кульки, бікси зі стерильним матеріалом та інструментарієм, гумові рукавички, маски, спирт 70, йод, клейонка, гумова подушечка, джгут, лейкопластир, рушник, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), штатив, тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір з одноразовими шприцами, ємкості з дезрозчинами, постільна білизна, памперси для дорослих, рідке мило, графік зміни положення пацієнта, годинник, ручки.
Конкретні цілі:
Знати: 1. Визначення та етіологію тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі.
2. Медсестринський процес при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі.
3. Медсестринське обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів.
4. Підготовку пацієнтів до додаткових методів обстеження (загального аналізу крові, коагулограми, ендоскопії, рентгенографії, МЯР).
5. Надання невідкладної долікарської допомоги при геморагічному синдромі.
6. Участь медичної сестри в лікуванні, догляді за пацієнтом.
7. Профілактичні заходи.
8. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.
9. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки.
10. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Вміти: 1. Виконати медсестринський процес при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі.
2. Оцінити стан пацієнта після медсестринського обстеження пацієнта.
3. Виявити його дійсні проблеми та встановити медсестринські діагнози.
4. Підготувати пацієнта до додаткових методів обстеження (загального аналізу крові, коагулограми, ендоскопії, рентгенографії, МЯР).
5. Здійснити спостереження і догляд за пацієнтами із захворюваннями.
6. Виконати призначення лікаря.
7. Надати невідкладну долікарську допомогу при геморагічному синдромі.
8. Провести профілактичні заходи.
9. Навчити пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.
10. Дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки.
11. Дотримуватись заходів безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
План проведення заняття:
1.Співбесіда по основним питанням теми.
2. Відпрацювання практичних навичок і вмінь.
3. Вирішування ситуаційних задач.
4. Вирішування тестових завдань.
5. Заповнення граф логічної структури.
План самостійної роботи студента на практичному занятті:
Завдання №1. Виконати медсестринський процес при тромбоцитопенії,
тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі (визначення його наявних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація). Алгоритми №1,1а. Методична рекомендація №1. Зразок плану догляду додається
Завдання №2. Визначити пульс, виміряти Т0 тіла, АТ, підрахувати ЧД, оцінити результати, зареєструвати їх у температурному листі.
Алгоритми №34,35,36,37
Завдання №3. Оволодіти методикою визначення коагуляційних тестів.
Методична рекомендація №1

Завдання №4. Виконати заповнення одноразової системи для внутрішньовенного крапельного вливання. Алгоритм №87

Завдання №5. Виконати внутрішньовенну ін’єкцію.
Алгоритм №89
Завдання №6. Провести профілактику пролежнів.
Алгоритм №32
Завдання №7. Оволодіти методикою інфузії крові та її препаратів.
Методична рекомендація №2
Завдання №8. Провести заходи дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки та заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. Інструкції №1,2

Завдання до наступної навчальної практики під керівництвом викладача №10 за темою: «Специфіка роботи гематологічного відділення (стаціонару).
Тематичний контроль №4»
Література для студентів: 1. Конспект лекції.
2. Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи.- Т.:
Укрмедкнига, 2002.- С. 422-487.
3. Середюк Н.М. Внутрішня медицина.- К.: Медицина, 2006.- С. 590-610; E - mail:
med@books. kiev. ua.
4. Шегедин М.Б. Медсестринство в терапії.- Видавнича фірма Відродження,
2006.- С. 156-171.
5. Збірка алгоритмів практичного тренінгу.
Викладач: Азарова Л.І. Підпис:

Приложенные файлы

  • docx 8863203
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий