ОСӨЖ геоморфология 2014


Рельеф туралы жалпы түсінік
Жоспары:
Жер бедері пішіндері мен элементтері
Жер бедерінің морфографиясы мен морфометриясы
Жер бедерінің генезисі және жасы
Рельеф пайда болу факторлары
Жоспары:
Тау жыныстардың қасиеттері және рельеф
Рельеф және геологиялық құрылымдар
Рельеф және климат
3. Тектоникалық қозғалыстардың рельеф құрудағы рөлі
Жоспары:
Қатпарлы деформациялар және олардың жер бетіндегі көрінісі
Айырылымды дислокациялар және олардың жер бетінде көрінісі
Тектоникалық дислокациялардың геологиялық және геоморфологиялық белгілері
Тақырыбы: Жер қыртысының құрылысы және рельефтің планетарлы пішіндері
Жоспары:
1. Жер қыртысы туралы түсінік
2. Материктердің мегарельефі
3. Материктік қозғалмалы белдеулердің ірі рельеф пішіндері
Тақырыбы: Рельеф пайда болу факторлары
Жоспары:
Рельеф және климат
Үгілу және үгілу қабығы
Тақырыбы: Беткейлер, беткейлік процестер және беткей рельефі.
Жоспары:
1. «Беткей» туралы ұғым
2. Беткейлік процестер
3. Пенеплен, педимент, педиплен және тегістелу беттері
Тақырбы: Флювиалдық процестер және жер бедері
Жоспары:
1. Уақытша ағын сулардың әрекеті және рельеф пішіндері
2. Тұрақты ағын сулардың әрекеті
3. Өзен аңғарларының морфологиялық түрлері
Тақырыбы: Карст процестері және жер бедердің пішіндері
Жоспары:
1. «Карст» деген ұғым. Карст құрылуының шартты жағдайлары.
2. Карст аймақтарының рельеф пішіндері
3. Карст аймақтарының үңгірлері және аңғарлары мен өзендері
Тақырыбы: Гляциалдық процестер және рельеф
Жоспары:
1. Мұздықтардың пайда болу жағдайы мен қоректенуі.
2. Таулық-мұздық рельефі
3. Жамылғы мұз басқан аймақтардың рельеф пішіндері
Тақырыбы: Мәңгі тоң таралған аймақтар және рельеф процестері
Жоспары:
1. Мәңгі тоңның таралуы және құрылысы
2. Тоңдық деформациялар және рельефтің тоңдық пішіндері
Тақырыбы: Шөлді процестер және шөлді аймақтардың рельеф пішіндері
Жоспары:
1. Эолдық процестері және рельеф пішіндері
2. Эолдық аккумуляциялық рельеф пішіндері
3. Аридтық-денудациялық рельеф пішіндері
Тақырыбы: Теңіз жағалаулық процестер және рельеф пішіндері.
Жоспары:
1. Жаға туралы түсінік
2. Абразия процесі. Теңіз террасалар
3. Теңіз жағалауларының рельеф пішіндері
Тақырыбы: Мұхит түбіндегі экзогендік процестер және рельеф пішіндері
Жоспары:
1. Маржандық кедертастар және атоллдар
2. Гравитациялық процестер
Тақырыбы: Геоморфологиялық зерттеу әдістері және геоморфологиялық картографиялау.
Жоспары:
1. Геоморфологиялық дала зеттеулерінің құрылымы мен әдістері
2. Геоморфологиялық карталар

Приложенные файлы

  • docx 8864586
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий