гос дет хир


Детская хирургия
Жаңа туған нәрестелердегі толық ішек өтімсіздігінің екі негізгі клиникалық симптомын атаңыз//
тамақпен құсу, ішітің кебуі//
ішітің кебуі, нәжістің болмауы//біштің ассиметриясы, нәжістің және желдің шықпауы//
нәжістің және желдің шықпауы, патологиялық қоспалармен құсу//
патологиялық қоспалармен құсу, тік ішектен қанның бөлінуі
***
Өңеш атрезиясының клиникалық белгілеріне барлығы жатады, мыналардан басқа//
мұрын және ауызынан көп мөлшерде көбікті бөлініс бөлінуі//
жиі өтаралас құсу//
тамақтану кезінде шашалу және лоқсу//
цианоз, ентігу//
инспираторлы ентігу, орташа тыныс жетіспеушілігі
***
Өңеш атрезиясы диагностикасында қолданылады//
Афт сынамасы//
өңешке түтік салып Элефант сынамасын жасау//
нәжісінде жасырын қанды анықтау//
эзофагоскопия//
трахеобронхоскопия***
Дуоденальды ішек өтімсіздігінің оперативті емі//
гастроеюноанастомоз//
гастростомия//
дуоденодуоденоанастомоз, сирек жағдайда айналмалы дуоденоеюноанастамоз, 12 елі ішектің мембранасында – мембранэктомия//
"жеңілдетуші" колостомия//
Т- тәрізді еюноилеоанастомоз
***
Өңеш атрезиясы анықталып бастайды//
өмірінің алғашқы күндерінде//
туыла салысымен//
біртіндеп басталады, жедел түрде сирек болады, 7- 10 күндер шамасында, жиі ұлдарда//
өмірінің бірінші тәулігінің соңында//
емшек жастағы балаларда
***
Өңеш атрезиясының диагностикасы басталуы керек//
арнайы жаңа туған нәрестелер хирургиясы орталығында//
босану үйінде акушер-гинеколог және педиатрлармен//
жалпы хирургия бөлімшесінде//
орталық аудандық ауруханасының балалар хирургы//
облыс балалар хирургиясында
***
Өңеш атрезиясы диагностикасындағы негізгі диагностикалық әдіс//
эзофагоскопия//
іштің УДЗ//
өңешке салынған катетерге 1 мл контрастты зат құйып, көкірек және іштің R-графиясы//
ирригография//
трахеобронхоскопия
***
Өңеш атрезиясының ең жиі кездесетін түрі//
төмеңгі кеңірдек-өңеш жыланкөзі бар өңеш атрезиясы//
жыланкөзі жоқ өңеш атрезиясы//
жоғарғы кеңірдек-өңеш жыланкөзі бар өңеш атрезиясы//
екі кеңірдек-өңеш жыланкөзі бар өңеш атрезиясы//
өңеш аплазиясы
***
Ротация ақауларының рентгенологиялық симптомдары, мыналардан басқа//
асқазанның ұлғаюы//
ішек тұзақтарының газдалуының азаюы//
ішек тұзақтарының іш қуысындағы бірыңғай орналаспауы//
ішек пневматозының болуы//
кейде ішекте газ толығымен жоқ болады
***
Ішек атрезиясының себептері//
паралитикалық илеус//
спастикалық илеус//
бұралып айналуы//
ішек аганглиозы//
ішек түтігінің вакуолизациясының бұзылысы
***
Жаңа туған нәрестелерде Гиршпрунг ауруы келесі симптомдарымен көрінеді//
енжарлық, тамақты қабылдамау, құсу, іш қату//
энтероколит белгілері, іштің күрт кебуі, салмақтың мүлдем қоспауы немесе аз қосуы//
тонусының төмендеуі, қозғыштық, мазасыздық, салмақтың аз қосуы, электролитті бұзылыстар//
құсу, лоқсу синдромы, ұзаққа созылған сарғаю, іштің кебуі//
мазасыздық, құсу, лоқсу синдромы, интоксикация симптомдары, эксикоз***
Төменгі ішек өтімсіздігі диагнозы қойылғанда оперативті ем жасалады//
жоспарлы түрде//
өмірлік көрсеткіштер бойынша//
қысқа мерзімді (2-3 сағат) операция алды дайындықтан кейін шұғыл түрде//
операция алды дайындық интоксикация, гипербилирубинемия, электролитті бұзылыстар толығымен жойылғанша жасалу керек//
ота жасалу мерзімінің маңызы жоқ
***
Төмеңгі ішек өтімсіздігі кезінде төмендегі операциялар жасаған тиімді, мынадан басқа//
Т - тәрізді жеңілдетуші анастомоз//
ұшы ұшына ішек анастомозы//
бүйір бүйіріне ішек анастомозы//
асқынған төмеңгі ішек өтімсіздігі кезінде ішек стомасын жасау көрсетілген//
терминальды илеостомия
***
Ледда синдромы кезінде ішек өтімсіздігінің себебін атаңыз//
ішектің айналып тұруы//
паралитикалық илеус//
спастикалық илеус//
ішек вакуолизациясының бұзылысы//
ішек аганглиозы
***
Аноректальды ақаулардың диагностикасында келесі шаралар жасалуы тиіс, мыналардан басқа//
ақаудың түрін анықтау//
қосалқы даму ақауын анықтау//
аралықты жыланкөз іздеу мақсатымен мұқият қарау//
Вангестин бойынша инвертограмма жасау//
АІЖ рентгенконтрастты зерттеу
***
Жаңа туған нәрестеде странгуляциялық ішек өтімсіздігіне жататын қай ақау//
ұлтабардың атрезиясында//
Ледда синдромында//
Гиршпрунг ауруында//
пилоростеноз//
меконеальды ішек өтімсіздігінде
***
Туа пайда болған ішек өтімсіздігі кезіндегі негізгі рентгенологиялық симптом болып табылады//
ішек тұзақтарындағы және асқазандағы сұйықтық деңгейлері//
ішектің бірыңғай газдануы//
іш қуысындағы бос газдың болуы//
іш қуысындағы бос сұйықтық деңгейінің болуы//
асқазандағы сұйықтық деңгейінің сақталуы
***
Туа біткен жоғарғы ішек өтімсіздігі келесі симптомдарымен сипатталады, мыналардан басқа//
өтпен, көк запыранмен құсу//
ішек бөлінісімен құсу//
ойысталған іш//
тік ішекте шырыш пен қанның болуы//
тік ішекте шырышты тығыншықтар
***
Туа пайда болған странгуляциялық төменгі ішек өтімсіздігі келесі симптомдармен көрінеді, мыналардан басқа//
өтпен, көк запыранмен құсу//
ішек бөлінісімен құсу//
қампиған ұлғайған іш//
ауырсынатын ішпен//
тік ішекте қанның болуымен
***
Туа болған пилоростеноз келесі симптомдармен сипатталады, мыналардан басқа//
туылғаннан бастап көк запыранмен құсу//
3-4 аптадан бастап ұйыған сүтпен құсу//
салмақ қоспаумен//
метаболикалық алкалозбен//
іш қатулармен
***
Туа болған пилоростеноз кезінде анализінде келесі өзгерістер байқалады, мыналардан басқа//
метаболикалық ацидоз//
метаболикалық алкалоз//
анемия//
гипокалиемия//
гипохлоремия
***
Гиршпрунг ауруындағы ішек өтімсіздігінің себебі//
паралитикалық илеус//
ішек айналуы//
ішек аганглиозы//
ішек түтігінің вакуолизациясының бұзылысы//
спастикалық илеус***
Туа болған пилоростеноздың оперативті емі//
гастродуоденоанастомоз//
Фреде-Рамштедт бойынша пилоромиотомия//
Ру тұзағымен гастродуоденоанастомоз//
Кадер бойынша гастростомия//
айналмалы дуодено-еюноанастомоз***
Фатер емізікшесінен жоғары орналасқан 12 елі ішектің тарылуының клиникалық көрінісі сипатталады//
өтпен, көк запыранмен құсу//
ішек бөлінісімен құсу, іштің қампиюы//
өтсіз бөлініспен құсу, іштің ойысталуы//
құсу болмайды, іштің қампиюы, тік ішектен қан араласқан шырыш//
нәжіс массаларымен құсу, тік ішекте - шырышты тығыншықтар
***
Гиршпрунг ауруын емдеуде радикальды оперативті емнің барлық түрлерінің негізгі мәнісі неде//
аганглионарлы сегменттің резекциясы, колостомия//
тоқ ішектің этажды биопсиясы, оқшау колостомия//
тоқ ішек аганглионарлы сегментінің резекциясы, сау ішекті аралыққа түсіру//
аганглионарлы сегменттің резекциясы, коло-колоанастомоз//
аганглионарлы сегменттің резекциясы, илеоcтомия
***
Аноректальды ақауларда Вангестин бойынша инвертограммасы қай уақытта жасалынады//
туылғаннан 6 сағатқа дейін//
туылғаннан 6-12 сағаттан кейін//
туылғаннан 24 сағаттан кейін//
жасалған уақытының маңызы жоқ//
туылғаннан 12 сағаттан кейін
***
Аноректальды ақауларын қай түрін емдегенде колостома жасау міндетті емес//
жыланкөзі жоқ түрінде//
ректовезикальды жыланкөзі бар аноректальды атрезия түрінде//
ректоуретральды жыланкөзі бар аноректальды атрезия түрінде//
кең ректовестибулярлы немесе кең ректоаралық жыланкөзі бар анальды атрезия түрінде//
аноректальды ақаудың барлық түрінде колостома көрсетілген
***
Балада жедел диафизарлы остеомиелит, 1-3 тәулікте мынадай симптомдар байқалады://
Жергілікті гипертермия//
Екі және көптеген жақын буындардың қызметінің бұзылысы//
Пальпацияда ауырсыну//
Аяқтар осі бойынша жүктеме түскен кездегі ауырсыну//
Локалды қышу
***
Балалардағы жедел гематогенді остеомиелитте ерте симптомдарына тән://
Пальпацияда ауырсыну//
Қызметі сақталған//
Тұрақты гипертермия(36С төмен)//
Жаймендеп басталады//
Бірден локальды ауырсыну
***
Жедел гематогенді метаэпифизарлы остеомиелиттің ерте рентгенологиялық көріністеріне тән://
Сызықтық периостальды реакция//
Сүйектік балоктың анық құрылысы//
Козырька симптомы//
Буын аралығының кеңеюі//
Инелік периостит
***
Балалардағы жедел гематогенді остеомиелиттің екшеу диагностикасы міндетті түрде жүргізіледі://
Бруцеллез//
Артрит//
Рахит//
Абсцесс//
Жарақаттармен
***
Жедел гематогенді метадиафизарлы остеомиелиттің ерте рентгенологиялық белгілері көрінеді://
Сызықты периостальды реакция//
Сүйек құрылымының айқын еместілігі//
Деструкция ошақтарының болуы//
Буын қуысының кеңеюімен//
Ине тәрізді перостит
***
Қабылдау бөліміне 1,5 айлық бала түсті, 4 күн бойы ауырған. Ауруы жалпы жағдайының нашарлауымен, дене температурасының болуымен басталады, 2-ші күні аяқтарымен қозғалуы болмады, жаялықпен орауы кезінде мазасызданған, жылаған. Қарау кезінде жамбас-сан буын аймағында ісіну байқалған, белсенді қозғалыстың болмауы, белсенді емес қозғалыс кезіндегі ауырсыну, сол табанның салбырап тұруы. Сіздің диагнозыңыз://
Эпифизарлы остеомиелит//
Жамбас сүйегінің флегмонасы//
Жамбас –сан буының артриті//
Шаптық лимфаденит//
Сан сүйегінің сынығы
***
Жедел аппендицитке тән емес симптом://
Ровзинг//
Воскресенский//
Мерфи//
Образцов//
Бартомье- Михельсон
***
Жедел аппендицитті барлық аурулармен екшеу диагностикасын жүргізуге болады, біреуінен басқа//
Гломерулонефрит//
Жедел панкреатит//
Жедел аднексит//
Жедел гастроэнтерит//
Оң жақты бүйрек ұстамасы
***
Жедел аппендицитке тән емес болып табылатыны://
Өсіндінің ретроцекальды орналасуы кезінде іш қабырғасының ригидтілігі болмауы мүмкін//
Жамбас аймағында орналасуы кезінде ригидтілігі болмайды//
Құсу кзінде жиі ауырсыну болады//
Кіндік аймағында ауырсыну болуы мүмкін//
Эпигастральды аймақта ауырсыну жиі болады
***
Балалардағы жедел аппендицит ересектерден мына себептен ажыратылады, біреуінен басқа://
Толғақ тәрізді ауырсыну, іш өту, көп ретті құсу//
Әртүрлі перитониттің тез дамуы//
Жоғары температура//
Айқын интоксикация//
Оң жақ мықын аймағындағы бұлшықеттің тез жиырылуы
***
Жедел аппендицитте диагностикасына қолданылмайды://
Қолтық асты және тік ішек арқылы дене қызуын өлшеу//
Клиникалық қан талдауы//
Ректальды зерттеу//
Ирригоскопия//
іш қабырғасын пальпациялау
***
Жедел флегманозды аппендицит кезінде мына симптом байқалмайды://
Щеткин-Блюмберг симптомы//
Бартомье-Михельсин//
Кохер-Волкович//
Георгиевский-Мюсси//
Крымов
***
Перитониттің бастапқы фазасында барлық аталған симптомдар жатады, біреуінен басқа//
Ректальды зерттеу кезіндегі жамбас, іште ауырсыну//
Тахикардия//
Электролиттердің тез ығысуы//
Іш қабырғасы бұлшықеттернінің жиырылуы//
Тік ішектен кілегей бөлінуі

Приложенные файлы

  • docx 8873774
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий