Інстр.картки № 5 ЕП 2014-2015 н.р.


ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА № 5
для проведення практичних занять з
курсу ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Робоче місце кабінет № 14
Тривалість занять: 2 години
Варіант № 1,2,3
Тема роботи : Основи правового режиму лісів. Складання структурно - логічних схем. Вирішення ситуаційних вправ.
Мета роботи: Ознайомлення з особливостями управління в галузі використання та охорони лісів.
Правила техніки безпеки.
Забезпечення заняття:
а) література:
1№
Вид
Назва

1
Базова
Конституція України від 28. 06. 96р.

2

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р.

3

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.01 р.

4

Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.92 р.

5

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р.

6

Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.95 р.

7

Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.95 р.

8

Закон України “Про тваринний світ” від 21.05.02 р.

9

Закон України “Про курорти ” від 05.10.2000 р.

10

Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.99 р.

11

Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” від 16.05.95 р.

12

Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон” від 13.10.92 р.

13

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 р.

14

Закон України “Про ратифікацію Конференції про допуск до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішення та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 06.07.99 р.

15

Земельний кодекс України від 25.10.01 р.

16

Кодекс України про надра від 27.02.94 р.

17

Лісовий кодекс України від 21.01.96 р.

18

Водний кодекс України від 06.06. 95 р.

19

Кодекс України про адміністративні порушення

20

Кримінальний кодекс від 05.04.01 р.

21

Постанова ВР України “Про Червону книгу України” від 29.10.92 р. № 2750.

22

Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи” від 26.01.90 р. №1.

1
Допоміжна
Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996.

2

Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.:Істина, 2001.

3

Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,2001.

4

Малишко М.І. Екологічне законодавство України: система і основні джерела. – К.,1997.

5

Малишко М.І. Основи екологічного законодавства і права України. – К.,1997.

6

Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. – М., 1995.

7

Шульга М. Земельне та сільськогосподарське законодавство України. – Харків,1996.

б) інструкційні картки.
Зміст та послідовність виконання завдання.
1. Ознайомлення з інструкційною картою
2. Вивчення змісту завдання.
3. Ознайомлення з літературою для виконання завдання.
4.Вирішення практичних ситуацій.
5. Виконання практичного завдання.
6. Відповіді на контрольні запитання.
1.Вирішити практичні ситуації .
Варіант № 1.
Задача 16.
До лісогосподарського підприємства “Верхівка” звернулося акціонерне товариство “Інтурист” із заявою на виділення частини лісових угідь та видачу лісового квитка для розміщення об’єктів туристичного табору “Лілея”.
Лісогосподарське підприємство погодилося укласти угоду про надання частини лісових угідь на місці залишення зрубів для розміщення об’єктів капітального типу за умови, що акціонерне товариство своїми ресурсами або за його кошти додатково проведе роботи з лісорозведення на площі 70 га.
Таку угоду було укладено, і сторони приступили до її виконання. Однак старший інспектор з охорони навколишнього природного середовища державного управління екологічної безпеки області, якому ці факти стали відомі, направив лісогосподарському підприємству письмове повідомлення з вимогою розірвати вказану угоду, оскільки її укладено з порушенням чинного законодавства.
У своїй відповіді керівник лісогосподарського підприємства зазначив, що згідно з статутом підприємство здійснює управлінські функції, зокрема, воно має право видачі лісових квітів на використання лісових ресурсів для розміщення туристських таборів, баз відпочинку та інших побічних об’єктів. Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища виніс постанову про накладення адміністративного штрафу на керівника лісогосподарського підприємства та голову акціонерного товариства, призупинення розпочатих робіт та звернувся з позовом до арбітражного суду про визнання вказаної угоди недійсною.
Чи законні дії старшого інспектора? Вирішити справу.
Задача 17.
Фірма "Орхідея" уклала угоду з міжрайонним лісогосподарським об'єднанням про спільну діяльність. Згідно з умовами угоди міжрайонне лісогосподарське об'єднання зобов'язалося в літній період систематично поставляти фірмі лісові квіти, дикорослі плоди та ягоди, виділити частину лісових угідь площею до З га для розміщення таборі відпочинку для працівників фірми. Відповідно до угоди фірма почала будівництво культурно-оздоровчого центру на землях об'єднання та деревообробного комбінату.
Прокурор району опротестував цю угоду як незаконну та порушив кримінальну справу проти керівників об'єднання і фірми за зловживання службовими обов'язками.
Визначити характер правовідносин.
Чи підлягає протест задоволенню?
Вирішити справу.
Варіант № 2.
Задача 18.
Група громадян розмістилась на відпочинок в приміському лісі. Під час відпочинку вони зрубали декілька дерев для багатті, насмітили (розкидали пусті пляшки, консервні банки), на шляху розрушили мурашник.
Визначити коло суспільних правовідносин, які порушення лісового законодавства є в діях названих осіб.
Вирішіть справу.
Задача 19.
Центр стратегічних наукових досліджень звернувся до обласного управління лісового господарства із клопотанням про виділення території нелісових угідь для розміщення лабораторії та проведення науково-дослідних робіт з метою виявлення впливу радіоактивного забруднення на стан лісів та людей навколишніх населених пунктів.
Такі угіддя були виділені центру в постійне користування, на яких почалися відповідні будівельні роботи. Під час приймання наукових споруд в експлуатацію начальник обласного управління екологічної безпеки відмовився підписати відповідні документи, вважаючи, що таке будівництво здійснювалося з порушенням земельного законодавства.
Визначити коло суспільних правовідносин.
Чи можна визнати законними дії начальника управління екологічної безпеки?
Вирішити справу.
Варіант № 3.
Задача 20.
Товариство пасічників звернулося до лісництва із заявою про виділення їм у постійне користування для розміщення пасіки суміжних із лісом сільськогосподарських угідь. Взамін товариство зобов'язалося забезпечувати лісництво продуктами бджільництва. Така угода була укладена і зареєстрована бджільництвом.
Інспектор по земельних ресурсах району виніс рішення про незаконність цієї угоди та наклав на відповідальних осіб цієї угоди адміністративний штраф. Це рішення лісництвом було оскаржено до суду.
Визначити коло суспільних правовідносин.
Чи підлягає скарга задоволенню?
Вирішити справу.
Задача 21.
Плодоовочевому комбінату рішенням міської державної адміністрації виділено у постійне користування 47 га угідь місь кого лісу для заготівлі деревних соків, дикорослих плодів та ягід.
Комбінат збудував необхідні виробничі приміщення та об'єкти культурно-оздоровчого призначення. На значній території були вирубані дерева та чагарники і реалізовані зацікавленим особам. На цьому місці влаштовано цегельний завод.
Обласне управління лісового господарства звернулося до арбітражного суду з позовом винести рішення про припинення землекористування овочевого комбінату та відшкодування останнім заподіяних збитків.
Визначити коло суспільних правовідносин.
Чи підлягає позов задоволенню?
Вирішити справу.
2. Виконайте практичне завдання.
Варіант № 1,2,3
1.Дати характеристику Лісному Кодексу України.
3. Дайте відповідь на контрольні питання, посилаючись на положення діючого законодавства.
Варіант № 1.
Ліс та лісові ресурси, як об'єкт правового регулювання, використання відтворення та охорони.
Поняття, предмет, принципи і система лісового права.
Лісове законодавство.
Суб'єкти й об'єкти, зміст лісових правовідносин.
Варіант № 2.
Право власності на ліси.
Захист права власності на ліси.
Право лісокористування та його види.
Організаційно-правові заходи щодо охорони лісів.
Варіант № 3.
Управління в галузі використання, відтворення та охорони лісів.
Державний облік лісового фонду та ведення лісового кадастру.
Контроль за використанням, захистом охороною та відтворенням лісів.
Види та особливості відповідальності за порушення лісового законодавства.
Після виконання завдання студент повинен знати:
Лісове законодавство.
Суб'єкти й об'єкти, зміст лісових правовідносин.
Управління в галузі використання, відтворення та охорони лісів.
Державний облік лісового фонду та ведення лісового кадастру.
Після виконання завдання студент повинен вміти:
Правильно визначати види відповідальності за порушення лісового законодавства.


Викладач: Р.В.Сороченко________

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 8888069
    Размер файла: 112 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий