Тесты контроллинг 250 1 модуль


«Кәсіпорынды басқарудағы контроллинг» пәнінен тесттер:
1-модуль
<question1> «Контроллинг» термині қай мемлекетте пайда болған ?
<variant> АҚШ
<variant> Ресей
<variant>Германия
<variant>Қазақстан
<variant> Жапония
<question1> Контроллингпен кәсіби айналысатын қызметкерді кім деп атайды ?
<variant> Контроллер
<variant> Кәсіпкер
<variant>Қаржыгер
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<variant> банкир
<question1> Контроллердің міндеті қандай ?
<variant> Бухгалтерлік есеп және қаржылық жоспарлауға қызмет етеді.
<variant> Ақша ағымдарын басқаруға жауап береді.
<variant>Экономика және басқару саласына жауап береді.
<variant>Ақпараттық менеджмент және есеп береді.
<variant> алгоритм жасау
<question1> Контроллингтің мақсаты қандай :
<variant> Басқару шешімдерінің тиімділігі үшін мәліметтермен қамтамасыз ету.
<variant> Кәсіпорынның жоспары, стратегиясы, бюджеті бойынша бүкіл шаруашылық қызметтерін басқарып, бақылап көрсетеді.
<variant> Жоспарланған стратегия бойынша координация, бақылау қызметтерін кәсіпорын басқармасы жүзеге асырады.
<variant>Дұрыс жауабы жоқ.
<variant> экономикалық көрсеткіштерді агрегаттау
<question1> Мәлімет (ақпарат) – «информация» термині қай тілден аударылған ?
<variant> Латын
<variant> Ағылшын
<variant>Француз
<variant>Италян
<variant> Испания
<question1> Басқару шешімдерін жоспарлау мен талдау үшін сыртқы ортаны талдау моделі қолданылады, оған М. Портердің қанша күш моделі кіреді ?
<variant> 5
<variant> 4
<variant>6
<variant>2
<variant> 3
<question1> М.Портердің 5 күш моделінің бірін атаңыз :
<variant> Қарқынды бәсекелестік.
<variant> Экономикалық көрсеткіштердің, мағынасының есебі.
<variant>Импорт бойынша бәсекелестік.
<variant>Нарықтағы көп қызметтер.
<variant> экспорт бойынша бәсекелестік
<question1> Кәсіпорында контроллинг жүйесін құруға негіз болып табылатын 1 факторды атаңыз :
<variant> Мақсаттарды мақұлдамау немесе олармен келіспеу.
<variant> Өнім номенклатурасы мен үлгілерінің ескіруі.
<variant>Келешегі жоқ өнімдерді өндіру.
<variant>Жұмыскерлердің ертеңгі күнгі деген сенімсіздігі.
<variant> қызметкерлердің денсаулығының нашарлығы
<question1> «Контроллинг» термині қандай мағынаны білдіреді ?
<variant> Басқару, басшылық жасау.
<variant> Ішкі есеп-қисап жүргізу.
<variant>Жоспарлау.
<variant>Болашақта болатын әртүрлі операцияларды талдау.
<variant> болжамдау
<question1> Ішкі есеп-қисап дегеніміз не ?
<variant> Белгілі бір уақыт аралығында бөлімдердің қызмет нәтижесін сипаттайтын өзара байланысты экономикалық көрсеткіштердің жүйесі.
<variant> Экономикалық жағдайды анықтау.
<variant>Жоспардан, сметадан ауытқуда анықтауды жүзеге асыру, белгіленген жұмыстар шегінде бюджетті құру.
<variant>Дұрыс жауабы жоқ.
<variant> болашақты пайымдау
<question1> Инвестицияны негіздеу әдісі неше топқа бөлінеді ?
<variant> 2
<variant> 3
<variant>5
<variant>4
<variant> 8
<question1> Инвестицияны негіздеу әдісінің бірін атаңыз :
<variant> Динамикалық.
<variant> Экономикалық.
<variant> Сандық әдіс.
<variant> Инновациялық.
<variant> экологиялық
<question1> Инновация процесінің неше кезеңі бар ?
<variant> 6
<variant> 5
<variant>4
<variant>2
<variant> 7
<question1> Инвестицияны басқару мақсаты :
<variant> Жаңа өнімді әзірлеп енгізу.
<variant> Өткізудің оңтайлы арналарын іріктеу.
<variant>Жарнама құралы мен әдісін таңдау.
<variant>Әр өнімнің пайдалығын қадағалау.
<variant> өнімдерді сатылуын талдау
<question1> Өнім қозғалысын ұйымдастырудың процестік әдісі шығын калькуляциясымен байланысты неше тәсілге бөлінеді ?
<variant> 3
<variant> 5
<variant>2
<variant>бөлінбейді
<variant> бөлінеді
<question1> Жеке өндіріс дегеніміз не ?
<variant> Бұйымдардың, бөлшектердің немесе дайындаулардың жеке өндірісін, олардың бірліктерін дайындау.
<variant> Жаңа өнімнің жобасын техникалық жағынан әзірлеу.
<variant>Өндірістен ескірген өнімді алып тастау.
<variant>Өндірістің қуаттылығы, ресурстар, қызметкерлердің біліктілік құрамы.
<variant> қызметкерлерді жаңарту
<question1> Кәсіпорында процестік калькуляцияны қолданудың ерекшелігін атаңыз :
<variant> Шығарылатын өнімге сұраныс тұрақты.
<variant> Өнімдер бірлігінің өзіндік құнын есептеу.
<variant> Өнімдерді шығаруда эквиваленттік бірлікпен анықтау.
<variant>Үздіксіз қозғалыстағы өнімдердің заттық бірлігін қосу.
<variant> тұрақсыз ұсынысты есептеу
<question1> Процестік калькуляцияда шығындар есебінің неше әдісі бар ?
<variant> 2
<variant> 3
<variant>6
<variant>5
<variant> 4
<question1> Бөліністік әдіс дегеніміз не ?
<variant> Дайын өнім немесе шалафабрикат шығарумен аяқтайтын технологиялық процесті айтады.
<variant> Өзіндік құнды құрудағы басқару жүйесінің негізгі бөлігі.
<variant>Өнімдердің, шалафабрикаттардың, бөлшектердің бірлігін дайындаудағы материалдық құндылықтар мен еңбек шығындарының ең жоғарғы мөлшерде жұмсалуы мүмкін көлемі.
<variant>Дұрыс жауабы жоқ.
<variant>өнімдердің бөлінуі
<question1> Басқарушылық есеп әдістерінің жиынтығына не жатады ?
<variant> Алғашқы қадағалау.
<variant> Шетелдік тәжірибе.
<variant>Теориялық проблемалар.
<variant>Әдіснама проблемалар.
<variant> практикалық мәселелер

Бақылау дегеніміз не ?
<variant> Басқарушылар тарапынан жоспардың немесе бюджеттің орындалуын тексеру жүйесі.
<variant> Есеп беру қызметінің өзге экономикалық оқиғалар және жағдайлармен байланыстарын, себептерін анықтау.
<variant>3 процесстің барысында қолданылатын тиімді есептелген мөлшерлеу процесі.
<variant>Бюджеттің алдағы кезеңдегі жоспарын суреттеу.
<variant> оқиғаларды сараптау

Басқарушылық есепте ақпарттық ағынды жасауда қолданылатын амал-тәсілдердің жиынтығы не деп аталады ?
<variant> Әдіс
<variant> Есеп-қисап
<variant>Мәлімет
<variant>Талдау
<variant> процесс
<question1> «Контроллинг» пәнінің мақсаты :
<variant> Контроллингтің әдістемелік негіздерін компанияның экономикалық жұмысының функционалды негізделген бағыты ретінде зерттеу.
<variant> Компанияны жүйелік басқару тұжырымдамасы ретінде контроллингтің мәнін зерттеу.
<variant> Басқару шешімдерін қабылдау үшін контроллингтің негізгі құралдарын пайдалану білігі мен дағдысын қалыптастыру.
<variant> Барлық жауабы дұрыс.
<variant> басқаруды талдау
<question1> Мақсатты жоспарлау, бақылау мен ақпаратпен қамтамасыз ету жүйелерін координациялау болып табылатын басқарудың кешенді функционалды аралық концепциясы бұл :
<variant> Контроллинг
<variant> Есеп жүйесі
<variant>Экономикалық көрсеткіштер
<variant>Стратегиялық шешімдер
<variant> экологиялық шешімдер
<question1> Қаржылық тұрақтылықтың ішкі маңызды факторларының бірі :
<variant> Қаржы ресурстарының құрамы мен құрылымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының дұрыс таңдалып алынуы.
<variant> Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын көрсетеді.
<variant>Жабдықтаушылар мен тұтынушылар сенімді және төлем қабілеттілігі жоғарғы кәсіпорындармен келісім-шартқа үлкен ықыласпен отырады.
<variant>Дұрыс жауабы жоқ.
<variant> бәсекелестердің жағдайын талдау
<question1> Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін ішкі факторды атаңыз :
<variant> Төленген жарғылық капиталдың мөлшері.
<variant> Қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі.
<variant>Қаржылық-есептік және несие ережесін сақтау.
<variant>Кәсіпорын табыстылығын бағалау.
<variant> кәсіпорынның өтімділігі
<question1> Кәсіпорынның қаржылық жағдайының объективті дұрыс бағасын алудың ең жақсы тәсілі бұл :
<variant> Талдау
<variant> Бақылау
<variant>Есептеу
<variant>Баға беру
<variant> ақпарат жинау
<question1> Қаржылық жағдай бұл :
<variant> Кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның іскерлік қарым-қатынастағы потенциалын анықтайды.
<variant> Кәсіпорынның даму бағытын бақылау және оның шаруашылық қызметіне кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді.
<variant>Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтайды.
<variant>Кәсіпорын табыстылығын бағалайды.
<variant> кәсіпорын банкроттығын талдайды
<question1> Нарықтық экономикада жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаты (міндеті) :
<variant> Қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі.
<variant> Баланс өтімділігін талдау.
<variant>Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін және несие қабілеттілігін талдау.
<variant>Барлық жауабы дұрыс.
<variant> өтімділігін есептеу
<question1> Қаржылық жағдайды талдау неше сатыны қамтиды ?
<variant> 3
<variant> 4
<variant>2
<variant>6
<variant>
<question1> Қаржылық жағдайдың 3 сатысының бірін атаңыз :
<variant> Жабдықтау
<variant> Өндіру
<variant>Бақылау
<variant>Барлық жауабы дұрыс
<variant> тасымалдау
<question1> Кәсіпорынның қаржылық қызметі :
<variant> Бұл оның осы қызмет нәтижесінде меншікті және тартылған капиталдың көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін қызметі болып табылады.
<variant> Кәсіпорын қызметінің қаржылық, өндірістік және коммерциялық жақтары арасында тығыз байланыс пен тәуелділік бар.
<variant>Кәсіпорынның қаржылық жағдайдың тұрақтылығын, оның қаржылық стратегиясын анықтау.
<variant>Қаржылық жағдайға баға беру.
<variant> экологиялық жағдайын қарастыру
<question1> Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда негізгі ақпарат көзі болып табылатын :
<variant> Бухгалтерлік баланс.
<variant> Статистикалық отчет.
<variant>Материалдық отчет.
<variant> Анализ жасау.
<variant> үлгілерді талдау
<question1> Баланс дегеніміз не ?
<variant> Есепті жылдың басындағы және соңындағы кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайды және маңызды қызметтер атқарады.
<variant> Кәсіпорынның табыстылығын бағалайды.
<variant>Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтайды.
<variant>Ұзақ және қысқа мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтайды.
<variant> орташа мерзімдік болжау
<question1> Бухгалтерлік баланс қай жылға дейін 2 бөліктен құрылып келеді?
<variant> 1997 ж-ға дейін
<variant> 1999 ж-ға дейін
<variant>1995 ж-ға дейін
<variant>2000 ж-ға дейін
<variant> 2010 жылға дейін
<question1> ҚР-ғы бухгалтерлік есеп туралы заңды жасаушылар негіз ретінде қай жердің ғалымдарының еңбегін алып отыр?
<variant> Батыс ғалымдары
<variant> Шығыс ғалымдары
<variant> Оңтүстік ғалымдары
<variant> Солтүстік ғалымдары
<variant> Жапония ғалымдары
<question1> Қаржылық есептің, субъектінің қаржылық жағдайын бағалаумен байланысқан негізгі элементтері:
<variant> Активтер, меншікті капитал, субъектінің міндеттемесі.
<variant> Активтер, пассивтер, бухгалтерлік баланс.
<variant> Меншікті капитал, пассивтер.
<variant> Барлық жауабы дұрыс.
<variant> дебет, кредит
<question1> Ұйымның жабдықтау-өткізу және өндірістік қызметінің өлшемдері:
<variant> Қаржы-экономикалық тұрақтылық
<variant> Қаржы-ақпараттық
<variant> Экономикалық-өндірістік
<variant> Барлық жауабы дұрыс
<variant> өндірістік-шаруашылық

<question1> Пайданы оңтайландыруға бағытталған, қысқа мерзімді жоспарда компания өміршендігін, ұзақ мерзімді жоспарда қоршаған ортамен үйлесімді қатынастарды қамтамасыз ететін жүйе :
<variant> контроллинг
<variant> нарықтық
<variant>саяси
<variant>мемлекеттік
<variant> экологиялық
<question1> Қазақстанда контроллингтің дамуы үшін жағымды жағдайлар. Біріншіден :
<variant>негізгі назарды меншікті иемдену сұрақтарына емес, әзірше оны тиімді қолдану мәселесіне аударады
<variant> барлық жауабы дұрыс
<variant> кәсіпорынның үлкен саны меншік иелерін иемденді
<variant>жаңа иелер кәсіпорын пайдалылығын және инвестициялық тартымдылығын жоғарлату міндетін қояды
<variant> кәсіпорынның банкроттығын болжау
<question1> Контроллинг қызметінің жеке мамандары кәсіпорын бөлімшелерінде кім болып, контроллингтік жұмысты ұйымдастыруға, ақпараттарды жинауға жауапты болады ?
<variant> курьерлер
<variant> менеджерлер
<variant>экономистер
<variant>бухгалтерлер
<variant> директорлар
<question1> Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының жүзеге асырылу барысы туралы ақпараттарды жүйелендіру, талдау және жалпылау :
<variant> мониторинг
<variant> бақылау
<variant>бағалау
<variant>реттеу
<variant> талдау
<question2> Бақылау бұл –
<variant> құжаттардың өз уақытылы орындалуын және талдаудың толық жүргізілуін білдіреді
<variant> мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының жүзеге асырылу барысы туралы ақпараттарды жүйелендіру, талдау және жалпылау
<variant>мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының жүзеге асырылу нәтижелілігі мен тиімділігін, оған жету дәрежесін анықтау құралы ретінде танылады
<variant>жауабы дұрыс емес
<variant> барлық талдау жұмыстары
<question2> Мысалы тиеуге ұсынылған вагон үшін клиенттің төлемі ақпараттың қандай түріне жатады?
<variant> есептік
<variant> есептік емес
<variant>сапалық
<variant>жедел
<variant>сандық
<question2> Басқаруда, дер кезінде жоспар мен талдау жасауда, болжауда, әрбір объектінің, соның ішінде компанияның жұмысына дұрыс баға беруде қай ақпараттың маңызы зор ?
<variant> бухгалтерлік
<variant> статистикалық
<variant>менеджерлер беретін ақпарат
<variant>нормативтік анықтамалық ақпарат
<variant> экологиялық
<question2> Нарықтың өзінің жоғары әлеуеттік, жергілікті әдет – ғұрып, географиялық артықшылығын біледі және ТМД елдерінен шикізат алудың мүмкіндігі бар ?
<variant> Ішкі нарық
<variant> сыртқы нарық
<variant> тұтыну нарығы
<variant> барлығы дұрыс емес
<variant> ипотека нарығы
<question2> Өндірісте өнім түрлері бойынша шығындар есебін есептеу қиындық тугызса , онда ол :
<variant> жалпы бөлініс бойынша
<variant> коэффициенттік әдіспен
<variant>шығындарды шығару әдісімен
<variant>барлық жауаптары дұрыс
<variant> менеджмент әдісі
<question1> Қандай тәсілде жұмыстың жеке турлері бір уақытта орындалады, ал сонан кейін ғана белгілі процесте бірігеді?
<variant>параллельді ауыспалылық
<variant>жүйелі ауыспалылық
<variant>іріктелген ауыспалылық
<variant>дұрыс жауабы жоқ.
<variant>тұтастай ауыспалылық
<question1>Кәсіпкерлердің белсенділігін және ресурстарды бөлу жағдайларын анықтайтын қандай фактор:
<variant>экономикалық
<variant>институционалдық
<variant>технологиялық
<variant>құқықтық
<variant>әлеуметтік
<question1>Халықаралық тәжірибеде кәсіпорынның даму жоспары қалай көрсетіледі?
<variant>бизнес-жоспар ретінде
<variant>жобалау ретінде
<variant>болжау ретінде
<variant>сұраныс ретінде
<variant>ұсыныс ретінде
<question1>Мемлекет өкілеттік сипатына қарай қалай бөлінеді:
<variant>жалпылама және арнаулы құзыретті органдар.
<variant>тұрақты және уақытша органдар.
<variant>республикалық және жергілікті органдар.
<variant>құқықтық шығармашлық.
<variant>заң шығарушы, атқарушы органдар.
<question1>Жалпы басқару деңгейлерінің түрлері:
<variant>жоғары, орта, төмен.
<variant>жоғары, кіші, аз.
<variant>орта, биік, төменгі.
<variant>кіші, орта, биік.
<variant>төменгі, биік, кіші.
<question1>Мемлекеттің жанама ықпал әдістеріне жататындар:
<variant>салықтар, несиелер, жеңілдіктер, проценттік төлемдер, субсидиялар.
<variant>баға белгілеу, амортизациялық мерзім, салықтар, жеңілдіктер, несиелер.
<variant>капиталдың көлемін анықтау, проценттік көлемдер, субсидиялар.
<variant>кедендік салықтар, баға белгілеу, жеңілдіктер, проценттік төлемдер.
<variant>несие, ақша айналымы, кедендік салық, несиелер, жеңілдіктер, проценттіктер.
<question1>Елдер арасындағы сауданы кеңейту мақсатымен халық аралық келісім бойынша берілетін сауда жеңілдігі?
<variant>мониторинг.
<variant>морататорий.
<variant>монополия.
<variant>проференция
<variant>инжиниринг
<question1>Нарықтық экономикадағы шаруашылық тепе теңдіктің негізгі реттеуші құралы?
<variant>жоспар
<variant>рынок
<variant>болжам
<variant>баға
<variant>өнім
<question1>Экономиканы макроэкономикалық реттеу бұл:
<variant>салалық деңгейде реттеу.
<variant>ұлттық деңгей реттеу.
<variant>регулятивті
<variant>директивті
<variant>стратегиялық бағдарлама
<question1>Экономикалық өсуіне жағдай жасауға бағытталған экономикалық ұйымдастырушылық әлеуметтік шаралар жүйесі:
<variant>реттеу
<variant>бақылау
<variant>басқару
<variant>жоспарлау
<variant>болжау
<question1>Болжау бұл:
<variant>болашақ жағдайды елестету
<variant>iс-әрекеттердi жоспарлау
<variant>ұзақ мерзiмдi алға қойылған мақсатқа жету жолы
<variant>жоспардың қысқа мерзiмдi түрi
<variant>жоспардың қысқа мерзiмде орындалуы
<question1>Тексеру нәтижесiнде салық кодексiн бұзушылық анықталса, оны аудитор салық комитетiне хабарлауға мiндеттi ме?
<variant>мiндеттi емес
<variant>салық комитетiнiң талабына сай
<variant>субъектiнi тексеру нәтижесiне сай
<variant>Қаржы министрлігінің талабына сай
<variant>Аудиторлар Палатасының шешімімен
<question3>Эксперт келесi сұрақтар бойынша қорытынды жасайды:
<variant>мүлiктi бағалау, актуарлық бағалау
<variant>кемшiлiктердi анықтау, оларды жою
<variant>қаржылық есеп берудiң дұрыстығын растайды
<variant>активтердi сақтау, кемшiлiктердi болдырмау
<variant>аудит стандартына түсіктеме
<question3>Эксперттiк жұмыстар кiммен жүргiзiледi?
<variant>бағалаушылар, юристер, актуарлар
<variant>ассистенттермен, сот қызметкерлерiмен
<variant>аудиторлар, ревизорлар, эксперттер
<variant>бухгалтерлер, аудиторлар
<variant>ревизорлармен, кәсіпкерлермен
<question3>Берiлген тұжырым дұрыс па?
<variant>ішкi тәуекел iшкi аудит болғанда төмендейдi
<variant>егер бизнес тәуекелi төмен болса, iрiктеу азаяды
<variant>бизнес тәуекелi өзгермейдi
<variant>аудиторлық тәуекел бизнестiң тәуекелiн анықтайды
<variant>байқамау тәуекелі жоғары, аудиторлық тәуекелі төмен
<question3>Берiлген тұжырым дұрыс па?
<variant>есеп пен бақылауды ұйымдастыру бақылау тәуекелiне әсер етедi
<variant>қаржылық есеп беру 100 %- дұрыс
<variant>iшкi бақылау жоғары болса, байқамау тәуекелi жоғары
<variant>аудиторлық тәуекел төмен болса, байқамау тәуекелi жоғары
<variant>байқамау тәуекелі төмен
<question1>Тәуекелдi талдаудың түпкiлiктi мақсаты:
<variant>байқамау тәуекелiн бағалау
<variant>аудиторлық тәуекелдi бағалау
<variant>iшкi тәуекелдi бағалау
<variant>бақылау тәуекелiн бағалау табылады
<variant>бизнес тәуекелін бағалауы
<question1>Iшкi бақылау:
<variant>тест негiзiнде анықталады
<variant>келiсiммен бекiтiледi
<variant>формуламен есептеледi
<variant>есептелмейдi
<variant>жоспарға сәйкес
<question1>Инициативтiк аудит - бұл:
<variant>ұйымның инициативасымен жүргiзiлетiн аудит
<variant>мемлекеттiк органмен жүргiзiлетiн аудит
<variant>аудитордың инициативасымен жүргiзiлетiн аудит
<variant>салық комитетiмен жүргiзiлетiн аудит
<variant>жоспарға сәйкес
<question1>Аудиторлық дәлелдер:
<variant>аудитормен жиналған ақпарат
<variant>үшiншi жақтың ақпараты
<variant>актуарлық есептеулер
<variant>есептiк саясат
<variant>орташа
<question2>Қай тұжырым дұрыс емес?
<variant>статистикалық iрiктеу iрiктеуге қойылатын талаптарды өзгертедi
<variant>iрiктеудi жұмыс көлемiн кемiту үшiн жүргiзедi
<variant>талдау нәтижелерi экстраполяцияланады
<variant>iрiктеу көлемi байқамау тәуекелiне байланысты
<variant>іріктеу маңыздылық деңгейіне байланысты
<question2>Қай тұжырым дұрыс?
<variant>байқамау тәуекелi iрiктеу көлемiне әсер етедi
<variant>iрiктеу жұмыс көлемiн ұлғайтады
<variant>статистикалық iрiктеу кездейсоқка талабын өзгертедi
<variant>iрiктеу көлемi мәндiлiк деңгейiне байланыссыз
<variant>талдаудыңнәтижелері дұрыс емес
<question2>Қай дәлел ең дұрыс?
<variant>тексеру нәтижесiнде алынған дәлелдер
<variant>телефон арқылы алынған дәлелдер
<variant>түгендеу нәтижесiнде алынған дәлелдер
<variant>субъект басшысынан алынған дәлелдер
<variant>үшінші жақтың ақпараты
<question2>Аудиторлық дәлелдердiң қандай түрлерiн бiлесiз?
<variant>iшкi, сыртқы және аралас
<variant>аралас, сыртқы
<variant>сыртқы, аналитикалық
<variant>эксперттiк, өндiрiстiк
<variant>ішкі, аралас
<question3>Аудиторлық тексерудiң әдiстерi - ол
<variant>аудиторлық процедура
<variant>статистика
<variant>калькуляция
<variant>шот және екi жақты жазу
<variant>бағалау
<question3>Аудиторлық процедура дегенiмiз - бұл есеп айрысуды салыстыру, құжаттарды тексеру, арифметикалық есеп айырысуды тексеру, баланс, байқау ...
<variant>сұрау, аналитикалық процедуралар
<variant>құжаттау, бағалау мен калькуляция
<variant>талдау, синтез, модельдеу, экстрополяциялау
<variant>баланс, құжаттау, бағалау
<variant>түгендеу калькуляциялау
<question3>Қай процедура аудиторлық тексерудiң әдiсiне жатады?
<variant>аналитикалық процедуралар
<variant>шоттар және екi жақты жазу
<variant>калькуляция, бағалау
<variant>бағалау
<variant>статистика
<question3>Аудитор аудиторлық тексерудiң қанша әдiсiн пайдаланады?
<variant>9
<variant>8
<variant>7
<variant>6
<variant>5
<question2>Аудиторлық тексерудiң жоспары құрылады:
<variant>тексерудi жүргiзушi аудитормен
<variant>аудиторлық фирмамен
<variant>субъектiнiң басшысымен
<variant>құрылмайды
<variant>аудиторлар палатасымен
<question3>Қандай ұйымның есеп беруi жыл сайын мiндеттi тексеруге жатады?
<variant>АҚ
<variant>ЖАҚ
<variant>ЖШС
<variant>ТС
<variant>ӨК
<question2>Аудиттiң функциялары: эксперттiк; аналитикалық; кеңестiк;
<variant>өндiрiстiк
<variant>операциялық
<variant>инвестициялық
<variant>қаржылық
<variant>есептік
<question2>Аудит теориясының элементтерi:
<variant>концепциялар, постулаттар мен стандарттар
<variant>объектiлер мен субъектiлер
<variant>пәнi мен әдiсi, стандарттар, постулаттар
<variant>мақсаты мен мiндетi
<variant>принциптері мен қызметтері
<question2>Инвентаризация дегеніміз не?
<variant>белгілі датаға байланысты негізгі құралдардың және т.бт бух есеп мәліметтерімен салыстыра отырып тексеретін амал.
<variant>Цех және учаскені тексеру, еңбекті ұжымдастыру үшін нақтылы бақылау амалы.
<variant>дұрыс емес.
<variant>барлығы
<variant>еңбекті ұжымдастыру үшін керекті амал.
<question2>АҚС қай жылы өзгертулер, толықтырулармен қабылданды?
<variant>2000ж наурыз
<variant>999ж наурыз
<variant>998ж наурыз
<variant>2001ж наурыз
<variant>2003ж наурыз
<question2>Аудиторлық қорытындыдағы аналитикалық бөлiм арналған?
<variant>субъект басшысына
<variant>субъект құрылтайшыларына
<variant>салық комитетiнiң бастығына
<variant>бас бухгалтерге
<variant>аудиттелетін ұйымның жетекшісіне
<question2>Аудиторлық ұйыммен аудиторлық қорытынды міндетті түрде кімге ұсынылады?
<variant>тек ұйымға
<variant>салық комитетіне
<variant>барлық пайдаланушыларға
<variant>аудиторлар палатасына
<variant>Парламентке
<question2>Аудиторлық есеп беруге аудитор және …қол қояды:
<variant>аудиторлық ұйым басшысы
<variant>субъект басшысы
<variant>субъектінің бас бухгалтері
<variant>аудитордың бірі
<variant>аудиторлар палатасымен
<question2>Субъект аудиторлық есеп беруді пайдаланушыларға ұсынуға міндетті ме?
<variant>міндетті емес
<variant>тек қорытынды бөлімі
<variant>аналитикалық бөлімі
<variant>барлық мәләметтер ұсынылады
<variant>кодекске сәйкес
<question2>Ішкі аудитор тексерудің барысы туралы кімнің алдында есеп береді?
<variant>басшылықтың
<variant>акционерлердің
<variant>банктің
<variant>аудитордың
<variant>бухгалтердің
<question2>Аудиторлық қорытындының түрлерi – шартсыз, шартты, ...
<variant>дұрыс емес, бас тартқан
<variant>бас тартқан, жалпы
<variant>дұрыс емес,негізгі
<variant>дұрыс, дұрыс емес
<variant>жалпы, жұмыс
<question2>Аудиторлық қорытындының аналитикалық бөлiмiнде не көрсетiледi?
<variant>тек, есеп берудiң негiзгi нәтижелерi
<variant>кәсiпорынның қаржылық жағдайы
<variant>қаржы тұрақтылығы
<variant>төлем қабiлеттiгi
<variant>баланс ликвидтілігі
<question2>Аудиторлық қорытындының соңғы бөлiмiнде не көрсетiледi?
<variant>қаржылық есеп берудiң дұрыстығы
<variant>жауапкершiлiктi бөлу
<variant>жағдайды жазу
<variant>аудиторлық есепті жасау күнi
<variant>міндеттерді бөлу
<question2>Аудиторлық есеп беруде жөндеулер рұқсат етiле ме?
<variant>рұқсат етiлмейдi
<variant>жетекшінің рұқсатымен
<variant>заңға сәйкес
<variant>айтылмаған
<variant>есеп саясатына сәйкес
<question2>Мiндеттеме - хатта не көрсетiледi?
<variant>аудиттi жүргiзуге келiсiм
<variant>аудит бағдарламасы
<variant>аудиттiң жалпы жоспары
<variant>топтың құрамы
<variant>тестік сұрақтар
<question2>Аудиттi жоспарлау принциптерiн атаңыз?
<variant>жоспарлаудың кешендiгi
<variant>жоспарлаудың үздiксiздiгi
<variant>жоспарлаудың оптималдығы
<variant>жоспарлаудың әрекеттiгi
<variant>жоспарлаудың маңыздылығы
<question2>Аудитордың тәжiрибелiлiгi қандай құжатпен дәлелденедi?
<variant>аудиторлық ұйымның анықтамасы
<variant>еңбек кiтапшасының көшiрмесi
<variant>аудиторлық ұйымның құжаты
<variant>аудиторлар палатасының анықтамасы
<variant>аудиттелетін ұйымның анықтамасы
<question2>Субъектiнiң iшкi бақылау жүйесiне не кiрмейдi?
<variant>аудиторлық тәуекел
<variant>мәлiметтердi айту
<variant>iшкi бақылау ортасы
<variant>аналитикалық процедуралар
<variant>аудитті жоспарлау
<question2>lшкi бақылау жүйесi аудиторлармен мыналарды негiздеу үшiн құжатталады
<variant>аудит стандарттарымен келiсу
<variant>бухгалтерлiк жазулардың жалпы ережелерiмен сәйкестiгi
<variant>менеджмент талаптарын сақтау
<variant>қаржы есеп беруiнiң дұрыстығы
<variant>міндеттеме-хаттар
<question2>lшкi бақылау жүйесi аудитiнiң негiзгi мақсаты болып, аудитордың:
<variant>аудиттi жоспарлау үшiн
<variant>байқамау тәуекелiн төмендету үшiн
<variant>бақылау тесттерiн жасау ақпараттары
<variant>блок - схема жасау үшiн
<variant>компьютеризация үшін
<question2>Қаржылық есеп берудi тексеру барысында iшкi бақылау жүйесiн зерттеуде аудитор неге мiндеттi емес?
<variant>ІБЖ-нiң кемшiлiктерiн iздеуге
<variant>процедуралардың орындалғандығын анықтау
<variant>саясатты түсіну үшін процедураларды өткізу
<variant>бух. есеп жүйесiн түсiну
<variant>ІБЖ-ны анықтау
<question3>Аудиттi жоспарлауда аудитордың мiндетiне не кiрмейдi?
<variant>ІБЖ тиiмдiлiгiн анықтау
<variant>байқамау тәуекелiнің факторларын анықтау
<variant>потенциялды қателердi анықтау
<variant>тесттердi жасау
<variant>кемшілігін анықтау
<question3>Субьектiнiң iшкi бақылау жүйесi бiлiм беру және мамандықты жоғарылату саясатын құрастыруда қандай функцияларды қамтиды?
<variant>iшкi бақылау ортасы
<variant>ақпарат және оны жеткiзу
<variant>сапасын бақылау жүйесi
<variant>тексерудi жүзеге асыру
<variant>блок-схемаларды дайындау
<question3>Аудитордың басты мiндетi болып, ІБЖ-ні,бақылау процедураларын және субьект саясатының бiрдейлiгiн келесi функциялар бoйынша тексередi?
<variant>қаржылық есеп берудi бекiтуге ІБЖ-нiң әсерi
<variant>менеджменттiң өз мiндеттерiн жоғарылатуын болдырмау
<variant>басқару жұмысын жүргiзу
<variant>бақылау ортасына сәйкестiгi
<variant>менеджмент жетекшiлiгiнiң стилi
<question3>Субъектiнiң iшкi бақылау жүйесiн аудитор зерттегенде, ол менеджменттiң саясаты мен процедураларына басты назар аударуы қажет, себебi
<variant>қажеттi саясат, процедураларды қабылдауы мүмкiн
<variant>талабына сай емес
<variant>саясаты мен процедураларының әлсiздiгi
<variant>заңға сәйкес емес
<variant>материалдрады жариялау
<question3>Аудитормен жасалған субъектiнiң есеп жүйесiнiң схемасы, диаграмма түрiнде мынаны көрсетедi
<variant>аудитор жүйен
<variant>аудиттiң жүргiзу бағдарламасын
<variant>берiлген жүйе үшiн тура емес типтердi
<variant>оқып үйрену нәтижелерiн құжаттау
<variant>тесттерді өңдеу
<question3>Әлемдiк тәжiрибеде аудит даму көзқарасы бойынша: тәуекелге негiзделген
<variant>мақұлдайтын, жүйелi- бағытталған
<variant>жүйелi, бастапқы
<variant>келiсiлген, жүйелi- бағытталған
<variant>бастапқы, мақұлдайтын
<variant>мақұлдайтын, келісілген
<question3>Шартсыз дұрыс аудиторлық есеп қаржылық есеп беруді … бiлдiредi
<variant>заңға сәйкес толтырылғанын
<variant>барлық құжаттар ұсынылмаған кезде
<variant>бұрмалайтын қателердiң анықталғанын
<variant>аудитор есеп берудiң дұрыстығы туралы
<variant>үшінші жақтардың ақпаратының жоқтығы
<question3>Қаржылық есеп беру аудитi нәтижесiнде қандай құжат толтырылады?
<variant>аудиторлық есеп
<variant>аудиторлық анықтама
<variant>тексеру актiсi
<variant>аудиторлық қорытынды
<variant>келісім-шарт
<question3>Шартты дұрыс аудиторлық қорытынды ненi бiлдiредi
<variant>активiн, пассивiн және қаржы нәтижесiн көрсетедi
<variant>анықталған қымқырулар мен қателердi
<variant>барлық құжаттар ұсынылмағанын
<variant>маңызды қателердiң анықталғанын
<variant>заңға сәйкес
<question3>Дұрыс емес аудиторлық қорытынды ненi бiлдiредi?
<variant>есеп беру субъектiнiң қаржылық нәтижелерiн көрсетпейдi
<variant>барлық құжаттардың ұсынылмағанын
<variant>қателердiң анықталуын
<variant>қықырулар мен қателердiң анықталғанын
<variant>заңға сәйкес
<question3>Аудиторлық қорытындыдан бас тарту ненi бiлдiредi?
<variant>есеп беру туралы пiкiрiн бiлдiрмейдi
<variant>маңызды қателердiң табылуы
<variant>қымқырулар мен қателер анықталған
<variant>барлық құжаттар ұсынылған
<variant>заңға сәйкес
<question3>Аудиторлық қорытындыда субъектiнiң аталуы, есеп беру формалары, … көрсетiледi
<variant>есептiк кезең, есептiк күн
<variant>күнi, аудиттiң объектiсi
<variant>аудиттiң объектiсi, бастапқы құжаттар
<variant>қаржылық есеп беру, баланс
<variant>бухгалтерлік баланс
<question3>Аудиторлық қорытындының кiрiспе бөлiмiнде не көрсетiледi?
<variant>құжаттың аты, аудит туралы жалпы сипаттама
<variant>аудитордың аты-жөнi, оның мәлiметтерi
<variant>заңды мекен жайы, нөмiрi және лицензияның №
<variant>тiркеу туралы куәлiк, банктiк реквизиттер
<variant>субъектінің аты
<question3>Зерттеу объектiсiне байланысты халықаралық тәжiрибеде аудит бөлiнедi:
<variant>қаржылық есеп беру, операциялық және сәйкестiк
<variant>сыртқы, iшкi, мiндеттi
<variant>сыртқы, iшкi, операциялық
<variant>бастапқы, кезеңдiк, сәйкестiк аудит
<variant>ішкі, сыртқы,кездейсоқ
<question3>Операциялық аудит- бұл … құрылған субъектiнiң процедуралары мен әдiстерiн тексеру
<variant>өнiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн бағалау үшiн
<variant>қаржы қызметiнiң нәтижесiн тексеру
<variant>сәйкестiк тексеру
<variant>болған операцияны тексеру
<variant>ҚЕ-дің дәлдігі (анықтығы)
<question3>Операциялық аудит кiммен жүргiзiледi?
<variant>iшкi шаруашылық, үкiмет,аудиторлар
<variant>аудиторлар және аудиторлық ұйым
<variant>аудитор және бас бухгалтер
<variant>штаттық қызметкерлер
<variant>қаржы бөлімімен
<question3>Операциялық аудиттiң қандай түрлерiн бiлесiз?
<variant>функционалды, ұйымдастыру, арнаулы
<variant>ұйымдастыру, iшкi шаруашылық
<variant>iшкi қызметiнiң аудитi
<variant>функционалды, басқару, арнаулы
<variant>басқару, операциялық
<question3>Аудитордың негiзгi жұмыс құжаттары: субъект құжаттарының көшiрмесi, аудитормен толтырылған құжаттар, …
<variant>субъектiмен хат жазысу
<variant>келiсiм шарт, мiндеттеме- хат
<variant>аудитордың жоспары мен бағдарламасы
<variant>жоспары мен келісім-шарт
<variant>аудитордың бағдарламасы
<question2> Зейнеткерлiкпен қамтамасыз етiлу құқығы бар, азаматтарға зейнетақы төлемдерi жүзеге асырып, заңды ұйым
<variant>мемлекеттік зейнетақыны төлеу орталығы
<variant>мемлекеттік зейнетақыны жинақтау қоры
<variant>мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру қоры
<variant>тұрғындардың жұмыс бастылығын қамтамасыз ету қоры
<variant>кепілдік алымдар қоры
<question3> Қаржылардың негізгі қызметтері
<variant>бақылау және бөлу
<variant>ақшалай табыстар мен қорлардың қалыптасуы
<variant>ақшалай табыстар мен қорлардың қолданылуы
<variant>бақылау және реттеу
<variant>бөлу және ақшалай табыстардың қалыптасуы
<question3> Бақылау қызмет кездеседі
<variant>ішкі жалпы өнімді мақсатты арнауғы шығындалуын бақылауда.
<variant>орталықтандырылмаған және орталықталған ақшалай қаражаттардың қалыптасуы процесінде мемлекеттік араласуы кезінде
<variant>ақшалай қаражаттардың басты бөлігін қайта бөлу арқылы мемлекеттік бюджеттік қалыптасуын бақылау кезінде
<variant>материалды қаржылай ресурстарды тиімді қолдануды бақылау кезінде
<variant>барлығында
<question2> Кәсiпорынның банкпен қаржылық қатынасы немен байланысты қалыптасуы
<variant>Қарыз алу, оларды өтеу және процентiн төлеу
<variant>Әр түрлi сақтандыру қорларының қалыптасуы мен қолданылуы
<variant>мемлекет бюджетiн толықтыру мен байланысты
<variant>бюджеттен тыс қорлардың қалыптасуы мен қолданылумен байланысты
<variant>бюджеттен тыс қорлардың қалыптасуы мен қолданумен байланысты
<question2> Мемлекет иелiгiнен алу дегенiмiз?
<variant>мемлекеттiк меншiк нысандарын басқа нысандарға ауыстыру
<variant>мемлекеттiк меншiк нысандарын жеке меншiкке ауыстыру
<variant>жеке меншiк түрiн мемлекеттiкке ауыстыру
<variant>аталған жауаптарының барлығы, бұл терминге сәйкес келмейдi
<variant>жеке меншiк түрiнiң басқа меншiк түрiне аусуы
<question2> Кәсiпорындарға, олардың қызметiн жүргiзу үшiн тегiн бюджеттiк қаражаттардың ұсынылуы
<variant>бюджеттiк қаржыландыру
<variant>субвенция
<variant>сақтандыру
<variant>несиелеу
<variant>мемлекеттiк қаржыландыру
<question2> Заңды тұлғалар мен жергiлiктi бюджетке қай салық төленедi
<variant>мүлiк салығы
<variant>ҚҚС
<variant>акциз
<variant>бағалы қағаз эмиссиясын тiркеу үшiн алым
<variant>корпоративтi табыс салығы
<question2> «Салық» түсiнiгiнiң дұрыс жауабын табыңыздар
<variant>белгiлi өлшем мен мерзiмге бюджет жүйесiне төлеушiнiң мiндеттi ақшалай қаражат төлемi
<variant>Ел экономикасын жақсарту үшiн кәсiпорындар мен ұйымдардың банктердiң жарнасы
<variant>Қандайда ұйым мүшелерiнiң сол ұйым жүйесiне мiндеттi төлемi
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>мiндеттi жарна
<question2> Төменде аталғандардың қайсысы бағалы қағазға жатады
<variant>акция, облигация
<variant>лицензия, патент
<variant>бонус, роялти
<variant>барлық жауабы дұрыс
<variant>марка, теңге
<question2> Мемлекеттiң орталықтандырылған ақшалай қаражат қорының қалыптасуы мен қолдануға әдiстер мен нысандардың жиынтығы
<variant>бюджет механизмi
<variant>Қаржы механизмi
<variant>Қаржы саясаты
<variant>баға механизмi
<variant>несие механизмi
<question2> Қаржы саясатының мақсаты не?
<variant>қаржылық ресурстарды шоғырландыру
<variant>табыстарды алу
<variant>қаражаттардың қайта бөлiнуi
<variant>қаржы ресурстарын өсiру мүмкiндiктерi
<variant>қаржы ресурстарын тарату
<question2> Өндiрiстiк және өндiрiстiк емес арналарындағы негiзгi қорға салынатын ақшалай қаражаттар
<variant>негiзгi құрал жабдықтар
<variant>жарғылық қор
<variant>айналым құралдары
<variant>күрделi салымдар
<variant>инвестициялар
<question2> Бюджеттен тыс қорлар мемлекеттiк несие, және мемлекеттiк бюджет қаржылық қатынастардың қай тобына жатады
<variant>мемлекеттiк қаржылар
<variant>сақтандыру
<variant>кәсiпорын қаржылары
<variant>несиелеу
<variant>өмiрдi сақтандыру
<question2> Қаржылық қамтамасыз ету формасы
<variant>несие
<variant>таза экспорт
<variant>алтын запас
<variant>сақтандыру
<variant>импорт
<question2> Қаржыларды оперативтi басқаруды жүзеге асыратын
<variant>қаржылық ақпарат
<variant>мемлекет
<variant>орталық банк
<variant>парламент
<variant>министрлiк
<question2> Қаржылық бақылауда объектi ретiнде саналады
<variant>ақшалай бөлiнушiлiк процесстер
<variant>сақтандыру қатынастары
<variant>күрделi шығындар
<variant>салықтық төлемдер
<variant>сақтандыру төлемдерi
<question2> Кәсiпорынның мемлекетпен қаржылық қатынастарының байланысты қалыптасады
<variant>бюджеттен тыс қорлардың қалыптасуы мен қолданылуы мемлекеттiң бюджетiн толтыруы
<variant>қарыз алу, оны өтеу, процентiн төлеу
<variant>сақтандыру қорын қалыптастыру және қолдану
<variant>барлық жауаптары дұрыс
<variant>сақтандыру ұйымдарының қалыптасуымен
<question2> Қаржы нарығында шоғырланатын, кәсiпорынның қаржылық ресурстары жатады
<variant>несиелiк инвестицияларға
<variant>сақтандыру өтемi
<variant>бағалы қағаздар бойынша проценттер
<variant>бюджеттiн субвенциялар
<variant>субсидиялар
<question2> Бюджет артықшылығы неге бағытталады
<variant>мемлекеттiк қарызды өтеуге
<variant>мақсатты iс-шараларды қаржыландыру
<variant>өткен жылдардың бюджет тапшылығын
<variant>мемлекеттiк бағалы қағаздарды шығару
<variant>тапшылықты жабуға жұмсау
<question3> Тұрақты бюджет тапшылығының саны не туралы куәләндiрады
<variant>қаржылардың дағдарыстың жағдайын
<variant>кәсiпорындардың табыстарын жасыруы
<variant>мемлекеттiң әлеуметтiк белсендiлiк деңгейiн жоғарлату
<variant>инфляция төмендету
<variant>жақсы турақтылық жағдайды, бiлдiредi
<question3> Тәуелсiз қаржылық бақылауда жүзеге асыратындар
<variant>аудиторлық фирмалар мен қызметтер
<variant>банктер
<variant>кәсiпорынның экономикалық бөлiмдерi
<variant>қаржылық бақылау ұйымы
<variant>салық қызметi
<question3> Уақытша бос ақша қаражаттарынжинақтау және оларды тиiмдi қолдану ұшiн не арналған
<variant>қаржы нарығы
<variant>қаржылық қамтамасыз ету
<variant>қаржылық саясат
<variant>қаржылық тактика
<variant>сақтандыру қоры
<question3> Бюджет жұйесi құрлысының негiзiне қандай принциптер қойылған
<variant>бiртұтастық, дербестiк, теңгермешiлiк
<variant>нақтылық, жарияламдылық
<variant>пайдалар және қайырымдық орындары
<variant>жұйелiк, толықтық
<variant>бiртұтастық, үздiксiздiк
<question3> Бiртұтас құқық базасының қамтамасыз етiнуi ақша жұйесiнiң бiрыңғайлары, бюджет жiктемесiнiң бiр ыңғайлығы қай принцип арқылы жүзеге асырылуы
<variant>бiр тұтастық
<variant>толықтық
<variant>бiрыңғайлық
<variant>үздiксiздiк
<variant>үздіксіз емес
<question3> Табыс клемi өскен сайын, ұлғайятын салық ставкасы
<variant>прогрессивтi
<variant>пропорциональдi
<variant>регрессивтi
<variant>қатал
<variant>минимальдi
<question3> ҚР кеден териториясынан тауар алып беру
<variant>экспорт
<variant>лизинг
<variant>импорт
<variant>демпинг
<variant>трансферт
<question3> Шаруашылық субъектiлiрiнiң ақшалай табыстары мен жинақтары қалыптасуы мен бөлiнуi және оларды өз мiндеттемелерi орындауда қолданылуы мен байланысты ақшалай қатынастар
<variant>кәсiпорын қаржылары
<variant>мемлекеттiк қаржылар
<variant>салық қатынастары
<variant>сақтандыру қатынастары
<variant>сақтандыру төлемдерi
<question3> Бюджет дегеніміз не?
<variant>Мемлекеттің кірістері мен шығыстары
<variant>Ақшалай қаражаттар
<variant>Салық төлемдері
<variant>Мемлекеттік қаржы резервтері
<variant>Мемлекеттің валюталық резервтері
<question1> Қаржылық бақылау өткізу әуесіне байланысты бөлінеді
<variant>Ревизиялар, тексерулер, тексерістер
<variant>Алдын ала, ағымды, келесі
<variant>Жалпы мемлекеттік, ведомстволық
<variant>Аудиторлық
<variant>Жергілікті және аймақтық
<question1> төмеңдей көрсетіленгендердің қайсысына қаржылыруы старатегияның басқару жуктелген
<variant>өкімет
<variant>қаржы Министірлігі
<variant>Санық қызметі
<variant>Кәсіпорынның қаржы болімі
<variant>әулеуметтік қамысыздындыру бөлімі
<question1> Заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттен мемлекеттік меншіктегі объектілерді, мемлекеттік кәсіпорын қайта құралғандағы АҚ акциялары
<variant>Жекешелендіру
<variant>Меншіктен алу
<variant>Несиелеу
<variant>Акционерлеу
<variant>Қайта құру
<question1> Мемлекеттің орталықтанған қоры
<variant>Бюджет
<variant>Қаржы
<variant>Табыс
<variant>Несие
<variant>Баланс
<question1> Жергілікті салықтарға жататындар
<variant>Жер салығы
<variant>ҚҚС
<variant>Акциз
<variant>Заңды тұлғалардың табыс салығы
<variant>Корпоративті салық
<question1> Қоғамдығы материалдық игіліктердің жиынтығы, осы қоғамның даму барысында барлық өткен кезеңдерде ауыл еңбегімен жасалған
<variant>Ұлттық байлық
<variant>Ұлттық табыс
<variant>Қоғамдық жиынтығын өнім
<variant>Жалпы табыс
<variant>Қоғамдық аты
<question1> Қаржылық қатынастардың қалыптасуы туралы әрқашан нені білуге мүмкіндік береді
<variant>Ақшалай қатынастардың нақты қозғалысы
<variant>Қаржы нарығының қызмет етуі
<variant>Қаржы жүйесінің қалыптасуы
<variant>өндірістік қатынастардың пайда болуы
<variant>бағалы қағаздар нарығының қалыптасуы
<question1> Қаржы нарығында уақытша бос ақша қаражаттардың жинақтау және оларды шығындарға инвестициялау қандай айналым құралымен жүзеге асырылады.
<variant>Бағалы қағаздар
<variant>Ақшалар
<variant>Қаржылар
<variant>Несие
<variant>Купондар
<question1> Дотация дегеніміз бұл
<variant>Ақшалай көмек мемлекеттін бюджеттен қосымша қаражат түрінде беріледі
<variant>өндіруші мен тұтынушы арасында белгіленген баға
<variant>шағын кәсіпорынның құжаттар комплекті
<variant>мақсатті іс-шараларды қатал қаржыландыру үшін үсынылған ақшалай жәрдем ақы
<variant>белгілі пайызға берілетін ақшалай жәрдемақы.
<question1> Бюджеттік қор қаражаттарының жиналуы мен қолдануы процессін бақылау жүргізеді
<variant>Бюджет бақылауы
<variant>Ведомстволық бақылау
<variant>Жалпы мемлекеттік бақылау
<variant>Тәуелсіз бақылау
<variant>Аудиторлық бақылау
<question1> Қарапайым Ұдайы өндіріс - бұл
<variant>өзгеріссіз көлемдегі өндіріс процесін жаңарту
<variant>өндірісті мүмкін өлшемге дейін көбейтетін жаңарту
<variant>қаржы ресурстары есебінен удайы өндірістік шығындарды жабу
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>өндіріс процесін ұлғайту
<question1> Минимум шығын жумсап, максимум тиімділік алу мақсатында құрылып, оперативтік жедел талдау негізінде жасалатын кешенді іс-шаралар
<variant>жедел басқару
<variant>жоспарлау
<variant>бағалау
<variant>ынталандыру
<variant>болжау
<question1> Кәсіпорынның бастапқы қаржылық ресурстарының қалыптасуы
<variant>кәсіпорын құралған мезгілде
<variant>өтім өндірісі процесінде
<variant>өнім өткізу барысында
<variant>өтім өткізуден түсім түріндегі есеп шотқа түскен қаражаттар
<variant>өнім шығын процессі.
<question1> Объектінің жоғары бағасына қарамай меншік құқығын рәсімдеу
<variant>тендер
<variant>аукцион
<variant>тіркеу
<variant>котировка
<variant>инвестициялау
<question1> Ұдайы ұлғаймалы өндіріс дегеніміз - бұл
<variant>барлық ұлғайтатын өнімге өндіріс процесін қайта құру
<variant>пайда есебінен удайы өндірісті толықтыру
<variant>материалдық өндіріс саласында жасалған материалдың игіліктер
<variant>өндіріс процессін өзгеріссіз көлемде жаңарту
<variant>өндіріс процессін қарастыру
<question1> Қаржы саясаты мерзім ұзақтығы мен шешілетін міндеттер сипатта байланысты бөлінеді
<variant>қаржылық стратегия және тактика
<variant>қаржылық механизм және басқару
<variant>оперативті басқару және бақылау
<variant>қаржылық бақылау және жоспарлау
<variant>жоспарлау және болжау
<question1> қаржылық нәтижелердің қолдану бағыттарын, олардың қалыптасу көздерімен келістіру үшін қолданылатын әдіс түрі
<variant>баланстық
<variant>нормативті
<variant>экстрополяция
<variant>математикалық модельдеу
<variant>бағдарламалы-мақсатты
<question1> Ұлттық табыстың бір бөлігі өндірісті кеңейту және техникалық жетілдіру, негізгі қорларды улғайту, қоғамдық резервтерді құру және сақтандыру қорлары үшін қолданылады
<variant>жинақтау қоры
<variant>резервтік және сақтандыру қоры
<variant>тұтыну қоры
<variant>сақтандыру қоры
<variant>жарғылық қор
<question1> Сауда барысында максимальді баға ұсынған субъектіге меншік құқығының берілуі
<variant>аукцион
<variant>тендер
<variant>жекешелендіру
<variant>жойылуы
<variant>саудаласу
<question1> Зілзала табиғи апат басқада кездейсоқ оқиғалар, салаларды ескертумен байланысты болатын мүмкін шығындарды қайтаруды қамтамасыз етуге арналған қор
<variant>сақтандыру қоры
<variant>мемлекеттік бюджет
<variant>еңбек ақы қоры
<variant>жарғылық қор
<variant>резервтік қор
<question1> Қаржылық саясатын бағытты, қоғам дамуының нақты кезеңіндегі шешімдерді қаржылық байланыстарды ұйымдастыру тәсілін өзгерту жолымен бағытталған
<variant>қаржылық тактика
<variant>қаржылық стратегия
<variant>қаржылық механизм
<variant>қаржылық басқару
<variant>қаржылық саясат
<question1> Қаржылық саясатын мақсаты - бұл
<variant>қаржылық ресурстарды мүмкіндігінше толық жұмылдыру
<variant>еркін айналым үшін тауар шығару
<variant>жаңа өндірістерді ұйымдастыру
<variant>монополияны төмендету
<variant>қаржы жүйесін қайта құру
<question1> Қаржы механизмнің элементі - бұл
<variant>қарапайым шаруашылық формасы арқылы өндіріске қатысушылардың музделелері көрінеді
<variant>қаржылық жоспарлау
<variant>қаржылық болжау, жоспар баланс
<variant>қаржылық түтқа және ынталандыру
<variant>қаржылық болжамдау
<question1> Салық салу бірлігінің өлшемі, - бұл
<variant>салық ставкасы
<variant>несие үшін пайыз
<variant>дивиденд өлшемі
<variant>таньтема
<variant>тарифтік ставка
<question1> Жер салығының өлшемі неге байланысты анықталады
<variant>жер учаскесінің сапасы орналасу жағдайы және сумен қамтамасыз етілуі
<variant>шаруашылық қызметінің нәтижелерімен
<variant>жер иесінің төлем қабілеттілігімен
<variant>жерді пайдаланудың құқығын - ұйымдастырушылық нысандары
<variant>жер көлеміне байланысты
<question1> Басқару элементеріне жататындар
<variant>жоспарлау, уиымдастыру
<variant>ынталандыру, шектеулер
<variant>есепке алу, қозғалымдығы
<variant>шоғырлануы, ынталандыру
<variant>жоспарлау ынталандыру
<question1> Қаржылық реттеу - бұл
<variant>жоспарлы тапсырысты орындау үшін қаржылық ресурстарды ыңғайлау
<variant>ақшалай қорларды қолдануды бақылау
<variant>материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың теңдігін қамтамасыз ету
<variant>статистикалық және оперативті есеп беруді талдау
<question1> Өзін-өзі өтеу- дегеніміз бұл
<variant>алынған табыстар есебінен ағымды шығындарды қаржыландыру әдісі
<variant>ақшалай қаражат қорларын басқарудың қаржылық стратегиясы
<variant>негізгі салым түрлерін мемлекеттік бюджет пен қаржыландыруды шектеу
<variant>алынған табыстар мен шығындарды өлшеу
<variant>ағымды шығындарды біршама бюджеттен қаржыландыру
<question1> Комерциялық кәсіпорындардың қаржылық дербестігі нені білдіреді
<variant>негізгі және айналым қаражаттарын басқару құқығы
<variant>қаржылық міндеттердің олармен орындалуы
<variant>өндіріс тиімділігін арттыруда әр түрлі ынталандыруды құру
<variant>өз қоюына пайданы басқару құқығы
<variant>өз қалауы бойынша басқару құқығы
<question1> Кәсіпорынның өндірістік қорларына жататындар
<variant>негізгі, айналым
<variant>тұтыну және жинақтау
<variant>тарғымын резервтік
<variant>еңбекақы қоры
<variant>валюталық қор
<question1> Өндірістік айналым қорларына және айналыс қорына алдын ала төленетін ақшалай қаражаттар
<variant>айналым қаражаттары
<variant>негізгі қаражаттар
<variant>қаржылық ресурстар
<variant>материалдық ресурстар
<variant>негізгі қорлар
<question1> Ұдайы өндіріс процессін несиелеу
<variant>шаруашылық субъектісінің шығындары банк қарызының есебінен қаржылық қамтамасыз етілуі
<variant>банктің атаулы ақшалай құжаты
<variant>шот иесінің жазбаша бұйрығы банкке көрсетілген сомманы нақты төлеу туралы
<variant>несие негізінде қалыптасатын құнның қағаз белгілері
<variant>мемлекет қазынасына қаражаттардың бөлінуі
<question1> Қаржылық жоспарлау объектісі болып саналады
<variant>мемлекет пен шаруашылық субъектілерінің қаржы қызметі
<variant>шығындар мен табыстар балансы, смета
<variant>өкімет, Президент аппараты
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>мемлекеттік бюджет
<question1> Өндірістік және өндірістік емес салаларға арналған негізгі қорларға инвестицияланған ақшалай қаражаттар
<variant>негізгі құрал жабдықтар
<variant>айналым құралдары
<variant>жарғылық қор
<variant>күрделі салымдар
<variant>тартылған қаражаттар
<question1> Бағасы шығын көлеміне байланысты анықталатын, ұсынылған қызметке төлем негізінде ұйымдастырылатын шаруашылық қызметі
<variant>шығындарды өзін-өзі өтеу әдісі
<variant>шаруашылық есеп әдісі
<variant>сметалық қаржыландыру әдісі
<variant>комерциялық есеп әдісі
<variant>қаржыландыру әдісі
<question1> Комерциялық емес ұйымдардың өз қаражаттары кімнің есебінен қалыптасады
<variant>ұсынылған қызмет түсімдерінен
<variant>мүшелік жарналар құрылтайшылар жарналары
<variant>қарыз ақшалар
<variant>банк несиелері
<variant>құрылтайшылар жарналар
<question1> Грант әдісінің мәні
<variant>мемлекет тарапынан ғылыми зерттеулерді қаржыландырудың қайтарымсыз қолдауы
<variant>қайтарымдылық бастамадағы бюджет қаражаттарының үсынылуы
<variant>ғылыми жұмыстарды несиелеу
<variant>барлық жауаптары дұрыс
<variant>аударылған қаражаттардың бөлінуі
<question1> Өнім өндірісі мен өткізу үшін ақшалай формадағы кәсіпорынның жалпы шығындарының соммасы
<variant>өзіндік құн
<variant>проценттер
<variant>дивиденттер
<variant>шығындар
<variant>трансферттер
<question1> Мемлекеттік қаржылар саласында ақшалай қатынастар субъектілері
<variant>бір жағынан мемлекет басқасы - кәсіпорын және турғындар
<variant>тек мемлекет пен тұрғындар
<variant>мемлекет және кәсіпорындар
<variant>бір ел мемлекеті және басқада мемлекеттер
<variant>өндірістік емес сала.
<question1> Мемлекеттік қаржылар экономикалық және әлеуметтік сапалы мемлекеттік басқару деңгейі бойынша бөлінеді
<variant>республикалық және жергілікті
<variant>мемлекеттік бюджет, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік жал
<variant>орналықтандырылған және орталық тандырылмаған
<variant>барлық жауаптары дұрыс
<variant>жергілікті әлеуметтік
<question1> Мемлекеттік қаржылардың қызметтері
<variant>бөлінушілік бақылау
<variant>ынталандырылуы, шектеуші
<variant>шоғырландырушы реттеуші
<variant>фискальдық, есепті - бақылау
<variant>фискальді, реттеуші
<question1> Проценттік төлеммен белгілі мерзімге ақшалай қаражаттарды қарызға үсыну
<variant>несие
<variant>процент
<variant>дивиденд
<variant>табыс
<variant>грант
<question1> Мемлекеттік қызмет етумен байланысты шығындар
<variant>мемлекеттік шығындар
<variant>салықтар
<variant>субсидиялар
<variant>дотациялар
<variant>төлемдер
<question1> Мемлекеттік шығындар материалдық өндіріс саласындағы салалық белгісіне байланысты қалай бөлінеді
<variant>өнеркәсіп, құрылыс
<variant>денсаулық сақтау, білім беру
<variant>мәдениет және әлеуметтік сақтандыру
<variant>әлеуметтік қамтамасыз ету
<variant>ғылым және білім
<question1> Үлестік негіздегі белгілі іс-шараларды қайтарымсыз қаржыландыру бюджет, бюджеттен тыс қорлардың есебінен берілетін ақшалай және натуральді формадағы жәрдем ақы
<variant>субсидиялар
<variant>дотациялар
<variant>субвенциялар
<variant>несиелер
<variant>трансферттер
<question1> Бюджеттен және бюджеттен тыс қорлардан белгілі қажеттілікті қаржыландыру үшін тегін және қайтарымсыз қаражаттарды бөліпберуі
<variant>трансферттер
<variant>табыстар
<variant>салықтар
<variant>гранттар
<variant>субсидиялар
<question3> Мемлекеттік табыстарды шоғарландыру әдістері бойынша жіктелуі
<variant>орталықтандырылған және орталықтандырылмаған
<variant>салықтық және салықтық емес
<variant>материалдық және өндірістік емес саланың табыстары
<variant>мемлекеттің бюджет және бюджеттен тыс қорлар табыстары
<variant>республикалық және ұлттық
<question3> «Акциз» түсінігіне дұрыс анықтама беріңіздер
<variant>сатып алушымен төленетін бағаға қосылған жанама салықтар
<variant>тауар бағасына қосылған, өнім түрінен алынған жанама салықтар
<variant>тауардың жіберілуі бағасының процентімен мемлекеет белгілеген жанама салықтар
<variant>кәсіпорындармен өткізілетін өнімдер
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question3> Мемлекеттік кірістік көзі - болып саналады
<variant>ұлттық табыс
<variant>экспорттық түсімдер
<variant>ұлттық банк несиелері
<variant>шаруашылық субъектілерінің қаржы ресурстары
<variant>тартылған қаражаттар
<question3> Мемлекеттік кірістердің жасалу сомасына байланысты жіктеледі
<variant>Материалдық және өндірістік емес сала табыстары
<variant>Орталықтандырылған және орталық тандырылмаған
<variant>Бюджеттін және бюджеттен тыс
<variant>Республикалық және жергілікті
<variant>Еркін және күштеу
<question3> Егерде нарықта тауарға сұраныс пен ұсыныс өссе, онда
<variant>Баға көтеріледі
<variant>Тауардың жалпы саны көбейеді
<variant>Баға тұрақты болады
<variant>әрқашан пайда алып келеді
<variant>баға төмендейді
<question3> Қандай салықтар тікелей салыққа жатпайды
<variant>Қосымша құн салығы
<variant>Заңды тұлғалардың табыс салығы
<variant>Жер салығы
<variant>Мүлік салығы
<variant>Көлік салығы
<question3> Қаржылардың қызмет етуінің экономикалық негізі болып саналады
<variant>Қоғамдық қатынастар
<variant>Ақшалар
<variant>Несиелер
<variant>Ақша қаражаттарының бөлінуі
<variant>Сураныс бағасы
<question3> Қаржылық басқарудың түрлері
<variant>Оперативті, стратегиялық
<variant>Бақылау, бөлінушілік
<variant>Ақпаратты, жоспарлау
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<variant>Жергілікті аудандық
<question3> Қоғамдық бірлестік қаржы ресурстарының негізгі көзі болып саналады
<variant>Кіруші және мүшелік
<variant>Қайырымдылық қорлары
<variant>Ақылы іс шараларды өткізу түскен табыстар
<variant>Арнайы мақсатты қорлар
<variant>өнім өткізудегі түсімдер
<question3> Төменде аталған ақшалай қаражаттардың қайсысы мемлекеттік - несиелік қатынастар саласына жатады
<variant>уақытша бос ақша қаражаттары
<variant>ағымды банк шотындағы қаражаттар
<variant>өзара талаптар негізіндегі қаражаттар
<variant>салықтың төлемдері
<variant>мемлекеттік баждар
<question3> Мемлекет ішінде мемлекеттік несиелік операцияларды жүзеге асыруда қарызды алушы, кім саналады
<variant>мемлекет
<variant>тұрғындар
<variant>банктер
<variant>заңды тұлғалар
<variant>жеке тұлғалар
<question3>Шығындар есебiн тексеруде, аудитор танысугға мiндеттi технологиялық ерекшелiгiмен, өндiрiс типiмен
<variant>өнiм түрлерi және ресурстармен
<variant>ұйымдастыру ерекшелiгiмен
<variant>ұйымдастыру құрылымымен, технологиялық процесiмен
<variant>шығындар есебiнiң әдiсiмен
<variant>технологиялық процеспен
<question1> Қаржы дегеніміз не?
<variant>Жалпы қоғамдық өнім құны болу процесіндегі ақшалай қатынастар
<variant>Кәсіпорын пайдасы
<variant>Ақшалай - қаражат қорлары
<variant>Құрылтайшылардың ақшалай жарналары
<variant>Кәсіпорын балансы
<question1> Қаржы нарығында қосымша қаржы ресурстарын алуға ұмтылатын заңды тұлғалар
<variant>Эмитенттер
<variant>Жинақтаушылар
<variant>Инвесторлар
<variant>Мемлекет
<variant>Аудсайдерлер
<question1>Бюджеттен және тыс қорлар қаражаттарды есебінен қайтарымсыз негізде жасалатын, қаржыландыру маңызы - бұл
<variant>Мемлекеттік қаржыландыру
<variant>өзін-өзі қаржыландыру
<variant>несиелеу
<variant>жоспарлау
<variant>өзін-өзі өтеу
<question1> Шаруашылық субъектілері мен мемлекетте, жинақталатын қаржы ресурстарының есебінен ұдайы өндірістік шығындарды жабу
<variant>қаржылық қамтамасыз ету
<variant>қаржылық реттеу
<variant>қаржылық жоспарлау
<variant>қаржылық болжау
<variant>қаржылық тексеріс
<question1> Қаржыларды басқаруды жүзеге асыратын барлық ұйымдастырушылық құрлымдардың жиынтығы бұл
<variant>Қаржылық аппарат
<variant>Қаржылық буын
<variant>Қаржылық сала
<variant>Қаржылық жүйе
<variant>Қаржы блогы
<question1> Бастапқы, қаржы нарықтарының мақсаты болып саналады
<variant>өндірісті инвестициялау үшін қаражаттар тарту
<variant>еркін айналып үшін тауарлар шығару
<variant>бәсекелестік қабілетін жоғарлату
<variant>жаңа өндірісті ұйымдастыру
<variant>өндіріс процесін ұйымдастыру
<question1>Ақшалай, қаражат қорының қалыптасуы мен қолдануын ерекшеліктерін сипаттайтын әр түрлі салалардағы қаржылыққатынастардың жиынтығы:
<variant>Қаржы жүйесі
<variant>Қаржы механизмі
<variant>Қаржылық басқару
<variant>Қаржы саясаты
<variant>Қаржы тұтқасы
<question1>Субъектілердің шаруашылық жүргізу қызметіндегі қаржылар мен сонымен байланысты сұрақтарды тексерудегі іс-қимыл мен операциялар жиынтығы бұл:
<variant>Қаржы бақылауы
<variant>Қаржы саясаты
<variant>Қаржы механизмі
<variant>Қаржы басқару
<variant>Қаржылық жүйе
<question1> Құндық бөлініс процесінде қаржылар төмендегі экономиканың категориялардың қайсыларымен өзара байланысады
<variant>Баға, несие, еңбек ақы
<variant>Еңбек ақы, несие, ақша
<variant>Құн, баға, рентабельдік
<variant>өзіндік құн, ақша, салық
<variant>ақша, салық, пайда
<question1>Кәсіпорынның қаржылық резервтеріне жататын ақшалай қаражаттар:
<variant>Анықталмаған шығындарды жабу үшін арналған
<variant>өндірісті кеңейтуге бағытталады
<variant>төмен жасау үшін банктегі ашылған есеп шоттар
<variant>жұмысшылардың тұтынуын қанағаттандыруға бағытталады
<variant>еңбек ақы беруге бағытталады
<question1>Ақшалай қаражат жинақтарды шоғырландыру, ақшалай есептесуді өткізетін, несие үсынатын, бағалы қағаздар алығарып, өндімен операциялар жүргізетін айырықша экономикалық мекеме.
<variant>Банк
<variant>Биржа
<variant>Ломбард
<variant>Аукцион
<variant>Фирма
<question1> Қаржылармен байланысты істерде материалдың бағалықтар қандай нысанда болады:
<variant>Құндық
<variant>Ақшалай-тауарлы
<variant>Қоғамдық
<variant>Экономикалық
<variant>Саяси
<question1> Қаржылық бақылау нысандары бойымен бөлінеді:
<variant>Алдын-ала, ағымды, келесі
<variant>Сыртқы және ішкі
<variant>Шаруашылық аралық және ішкі шаруашылық
<variant>Сыртқы және қоғамдық
<variant>Саяси және экономикалық
<question1> Қаржылық модель құрылысына негізделген, қаржылық көрсеткіштерді есептеу әдісі:
<variant>Математикалық модельдеу
<variant>Экстрополяция
<variant>Баланс
<variant>Нормативті
<variant>Бағдарламалық мақсатты
<question1> Қаржыларды басқаруды жүзеге асыратын барлық ұйымдастырушылық құрлымдардың жиынтығы:
<variant>Қаржылық ақпарат
<variant>Қаржылық департамент
<variant>Қаржы министрлігі
<variant>Қаржы сапасы
<variant>Қаржы жүйесі
<question1> Жоспарда көрінбеген және арнайы қажеттілікті қамтамасыз ету үшін қолданылатын ақшалай ресурстардың қоры:
<variant>Қаржы резервтері
<variant>Қаржы ресурстары
<variant>Банк қарыздары
<variant>Алтын қор
<variant>Валюталық қор
<question1> Белгілі бір мерзімдегі, шығарылған, бірақ төлемі мен бөлінген пайыздары өтелмеген мемлекеттік займдар
<variant>Мемлекеттік қарыз
<variant>Бюджет тапшылығы
<variant>Мемлекеттік несие
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<variant>Эмиссия
<question1> Қаржылардың қалыптасуымен қызмет ету облысын білдіретін кезең
<variant>Бөліну
<variant>Айырбас
<variant>өндіріс
<variant>тұтыну
<variant>жинақтау
<question1> ҚР оның Конституциясына сәйкес жалпы қаржыларды басқару жүктеледі:
<variant>Парламент, өкімет
<variant>Қаржылық аппарат
<variant>Қаржы министрлігі
<variant>Сақтандыру органдары
<variant>Қаржы құрлымдары
<question1> Қаржы қызметіне жататындар:
<variant>Бөлу, қайта бөлу, бақылау
<variant>Бөлу, жинақтау, бақылау
<variant>Бақылау, удайы өндірістік
<variant>Басқарушылық, бөлінушілік
<variant>Фискалдьі және бақылау
<question1> Мемлекет пен шаруашылық субъектілерінің қарамағындағы жүрген ақшалай қаражат қорларының жиынтығы:
<variant>Қаржылық ресурстар
<variant>Қаржылық нәтижелер
<variant>Қаржылық резервтер
<variant>Қаржылық көздер
<variant>Қаржылық нарықтар
<question1> Қоғамдық өндірістің тутынуы қандай қаражаттар есебінен қамтамасыз етіледі:
<variant>Орталықтандырылған
<variant>Орталықтандырылмаған
<variant>Гранттау
<variant>Несиелер
<variant>Инвестициялар
<question1> Белгілі нәтижеге қол жеткізу үшін объектіге, мақсатты әсер етудің тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы:
<variant>Басқару
<variant>Бақылау
<variant>Сақтандыру
<variant>Жоспарлау
<variant>Ревизия
<question1> Қаржы жүйесінің қай қаржы буыны қорғаныс қажеттілігі мен басқаруды қамтамасыз етеді:
<variant>Мемлекет қаржылары
<variant>Кәсіпорындар қаржылары
<variant>Халық қаржысы
<variant>Комерциялық к/о қаржылары
<variant>Сақтандыру компаниялары
<question1> Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының қалыптасуынын негізгі көзі
<variant>Табыс
<variant>Банк несиелері
<variant>Бағалы қағаздарды сату
<variant>Субвенция
<variant>Дотация
<question1> Салық дегеніміз не:
<variant>Құрлымдар мен кәсіпорындардан алынған міндетті төлем
<variant>Мемлекеттің жанама әсер ету іс-шаралары
<variant>Жекеменшік пен басқаруға өту актісі
<variant>Кәсіпкерлікті қаржылық қамтамасыз ету
<variant>Қазына үшін жасалатын еркін патент
<question1> Болашаққа арналған және ірі көлемдегі міндеттеруі шешуді қарастыратын ұзақ мерзімге арналған қаржылық саясат
<variant>Қаржылық стратегия
<variant>Қаржылық механизм
<variant>Қаржылық тактика
<variant>Қаржылық басқару
<variant>Қаржылық саясат
<question1> Матеиалдық еңбек және қаржы ресурстарының тепе-теңдігін, шығындарымен табыстарды қамтамасыз ететін қаржыларды басқару элементі
<variant>Жоспарлау
<variant>Бақылау
<variant>Реттеу
<variant>Басқару
<variant>Ұйымдастыру
<question1> Ұдайы өндірістік шығындарды қаржылық қамтамасыз ету келесі үш нысануы жүзеге асырылады
<variant>өзін өзі қаржыландыру несиелеу, мемлекеттік қаржыландыру
<variant>жоспарлау, оперативті басқару, бақылау
<variant>кәсіпорын қаржылары, мемлекет қаржылары, сақтандыру
<variant>нормативті баланстық математикалық
<variant>жоспарлау, болжау, модельдеу
<question1> Қаржылық көрсеткіштерді есептеудің келесі әдістері бар.
<variant>Нормативті, экстрополяция, математикалық модельдеу
<variant>Жоспарлау, жедел басқару, бақылау
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<variant>Оперативті және экономикалық
<variant>Экономикалық және жоспарлы
<question1> Кәсіпорынның негізгі қаражаттары бұл:
<variant>Негізгі қорларды инвестициялауға жұмсалған ақша қаражаттары
<variant>Кәсіпорынның ақшалай табыстары
<variant>Банк шотындағы ақшалай қаражаттар
<variant>Көрінбейтін шығындарды жабуға арналған ақшалай қаражаттар
<variant>Айналымдағы жүрген қаражаттар
<question1> Қаржы бақылауы не үшін арналған.
<variant>Қаржылық саясатты жүзеге асыруға көмектесу бағытында
<variant>Қоғамдық өнім құнының бастапқы бөлінісі үшін
<variant>Ұлттық табыстық қайталама бөлінуі мен қайта бөлінуі
<variant>Жылдам шешімге бағытталу
<variant>Ақшалай қаражаттарды бөледі
<question1> Ақшалай қорлардың қалыптасуы, бөлінуі және қолданылуы процессіндегі пайда болатын қаржылық қатынастарды реттейтін заң нормаларының жиынтығы:
<variant>Қаржылық құқық
<variant>Қаржылық - құқықтық норма
<variant>Қаржылық актілер
<variant>Қаржылық санкциялар
<variant>Қаржылық нормативтер
<question1> Қаржылық бақылау объектілері бұл:
<variant>Ақшалардың бөлінушілік процессі
<variant>Сақтандыру қатынастары
<variant>Акционерлер құқығы
<variant>Күрделі салымдар
<variant>Мемлекеттік органдар қызметі
<question1>Басқару дегенiмiз не?
<variant> алға қойған мақсатты анықтап, оған жетудегi жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестiру, ынталандыру, бақылау процесi.
<variant> адамдарды басқару
<variant> белгiлi бiр элементтер жиынтығынан құрылады
<variant> алға қойған мақсатқа жету ұшiн ұйымдасқан адамдар тобы
<variant> әлеуметтiк жұйенi басқару
<question1>Әлеуметтiк жүйенi басқару
<variant> шын мәнiнде адамдарды басқару
<variant> қоғамға қажеттi тауарлар мен қызметтердi өндiру
<variant> қоғамды өндiрiстiк қаржылық тұрғыдан басқару
<variant> алға қойған мақсаттарға жету ұшiн адамдарды басқару
<variant> барлығы дұрыс
<question1>Ұйым дегенiмiз не
<variant> алға қойған мақсатқа жету ұшiн адамдар тобының саналы бiрiгуi
<variant> қызметкерлердi жҰмысқа орналастыру мекемесi
<variant> адамдардың бiрлескен еңбегi
<variant> жалақы алатын жер
<variant> бұл кадрлардың жетiстiгi
<question1>Ресми ұйымдар дегенiмiз не
<variant> мақсатты орындауда басшының ұрықсатымен құрылған ресми бегiкiлген Ұйым
<variant> ойланбаған жерден құрылған топ
<variant> құрылымы мен мақсаттары жан жақты анықтауға
<variant> жаңалық еңгiзуге бағытталған топ
<variant> жалақы алатын жер
<question1>Ұйымның сырқы ортасы қандай фактордан тұрады
<variant> әлеуметтiк, мәдени, экономикалық, саяси
<variant> ішкi есептiк, Ұйымдастырушылық
<variant> құрылымдық
<variant> өндiрiс сферасы
<variant> ұйымдастырушылық
<question1>Көлденең еңбек бөлiнiсi
<variant> ұйым iшiндегi өндiрiстiк және функционалдық қызметтердiң орын алу
<variant> басшылардың иерархиялық бөлiнуi
<variant> орындаушылардың ақпараттарды жинақтап талдауы
<variant> тұтынушылардың қажеттiлiктерiнҚң толық қанағаттандырылуы
<variant> ұйымның сырқы ортасы
<question1>Ұйымдардағы кәсiпкерлiк орта қаншаға бөлiнедi
<variant> 2
<variant> 6
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 8
<question1>Фирманың iшкi ортасы деп
<variant> фирманың өндiрiстiк сферасына байланысты глобальды құрылымды айтамыз
<variant> басқару iсiнiң құрделi жұйелiк сипатта болуынан туындайтын iс-әрекет
<variant> ұйым iшiндегi өндiрiстiк және функционалдық қызметтердiң орын алуы
<variant> орындаушылардың ақпараттарды жинақтап талдауы
<variant> Ұйымдардағы кәсiпкерлiк
<question1>Ұйымның сыртқы ортасы деп
<variant> ұйым қызметiне байланыссыз, бiрақ оның қызмет етуiне әсер ететiн басқару шешiмддерi, қабылдауды талап ететiн барлық жағдайлар мен факторларды айтамыз
<variant> өндiрiс сферасы
<variant> кәсiпорынын қызметкерлерiнiң басқа кәсiпорындармен жҰмыс iстесуi
<variant> мемлекеттiк ұйымдардың ұйымның қызметiн бақылауы
<variant> фирманың өндiрiстiк сферасы
<question1>Ұйымдағы кәсiпкерлiк орта қандай болып бөлiнедi
<variant> сыртқы және iшкi
<variant> горизонтальды және вертикальды
<variant> ашық және жабық
<variant> жоғарғы және төменгi иерархия
<variant> вертикальды
<question1>Ұйым мақсаты дегенiмiз не
<variant> топтың бiрлесе жұмыс iстеуiнiң арқасында, жетуге ұмтылған соңғы нәтиже
<variant> кәсiп орын жұмысының соңғы нәтижесi
<variant> тауарды тұтынушыларға дер кезiнде жеткiзу
<variant> менеджерлердiң кәсiпорын стратегиясын жасауы
<variant> ұйымдағы кәсiпкерлiк
<question1>Мақсат уақыт кезеңiне байланысты қалай бөлiнедi
<variant> ұзақ және қысқа
<variant> стратегиялық
<variant> ағымдық
<variant> оперативтi
<variant> ашық және жабық
<question1>Басқару әдiстерi дегенiмiз не
<variant> мақсатқа жетудегi iс-әрекет жолдары
<variant> менеджер атқаратын функциялары
<variant> басшы еңбегiн Ұйымдастыру тәсiлдерi
<variant> тиiмдi шешiм қабылдау моделi
<variant> өндiрiстiк цикл.
<question1>Басқару функцияларын қандай топтарға бөлемiз
<variant> жалпы және тiкелей
<variant> орташа және ұлкен
<variant> сыртқы және iшкi
<variant> математикалық және экономикалық
<variant> экономикалық
<question1>Жоспарлау деп
<variant> алға қойған мақсатқа жету ұшiн ұйымға қойылатын мiндеттерi мен оларды орындау жолдарын анықтауды айтамыз
<variant> ұйымның бөлшектерiн бiр жөнге салу ретке келтiруді айтамыз
<variant> атқаратын iстерiн бiр-бiрiмен өтетiн уақытын және ретiн келiстiруді айтамыз
<variant> жұмыскерлердi өнiмдi еңбекке жұмылдыру қызметiн айтамыз
<variant> ұйымдастыру
<question1>Ұйымдастыру деп
<variant> ұйымның бөлшектерiн бiр жөнге салу, ретке келтiрудi айтамыз
<variant> алға қойған мақсатқа жету ұшiн ұйымға қойылатын мiндеттерi мен оларды орындау жолдарын анықтауды айтамыз
<variant> атқаратының iстерiн бiр-бiрiмен өтетiн уақытын және ретiн келiстiруiн айтамыз
<variant> жұмыскерлердi өнiмдi еңбекке жұмылдыру қызметiн айтамыз
<variant> жоспарлау
<question1>Ұйымның дамуының негiзгi бағыттарын анықтайтын не?.
<variant>стратегиялық жоспарлау
<variant>реттеу
<variant>болжамдау
<variant>фирманың iшкi жоспарлануы
<variant>бақылау

Приложенные файлы

  • docx 8935831
    Размер файла: 105 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий