КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — Питання заліку 2015-2016 н.р.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
питання для підготовки студентів до підсумкового
модульного контролю

Поняття й ознаки корпоративного права.
Предмет корпоративного права.
Суб’єкти корпоративних відносин.
Джерела корпоративного права.
Загальна характеристика господарських товариств.
Повне товариство.
Командитне товариство.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
Товариство з додатковою відповідальністю.
Акціонерне товариство.
Виробничий кооператив
Інші види корпоративних підприємств.
Організаційно-правові форми діяльності транснаціональних корпорацій на території України
Поняття та зміст права на створення корпоративного підприємства.
Суб’єкти права на створення корпоративного підприємства.
Обмеження права на створення корпоративного підприємства.
Установчі документи корпоративного підприємства.
Стадії створення корпоративних підприємств.
Створення відокремлених підрозділів корпоративних підприємств.
Створення фіктивних корпоративних підприємств.
Поняття корпоративних прав.
Підстави набуття корпоративних прав.
Право на участь в управлінні корпоративним підприємством.
Право на одержання інформації про діяльність корпоративного підприємства.
Право на отримання частини прибутку корпоративного підприємства.
Право на вихід із корпоративного підприємства.
Інші корпоративні права (на одержання частини майна у разі ліквідації корпоративного підприємства, переважне право на придбання додаткових корпоративних прав, на оскарження рішень органів управління).
Особливості реалізації корпоративних прав держави.
Корпоративні обов’язки
Поняття та принципи корпоративного управління.
Правовий статус посадових осіб корпоративного підприємства.
Вищі органи управління корпоративного підприємства.
Виконавчі органи управління корпоративних підприємств.
Наглядова (спостережна) рада.
Ревізійна комісія (ревізор).
Корпоративний секретар.
Особливості корпоративного управління в персональних господарських товариствах.
Компетенція загальних зборів акціонерного товариства.
Скликання загальних зборів акціонерного товариства.
Формування порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Повідомлення про загальні збори акціонерного товариства.
Право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерного товариства.
Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Прийняття рішень загальних зборів акціонерного товариства.
Оформлення рішень загальних зборів акціонерного товариства.
Поняття та функції статутного капіталу корпоративних підприємств.
Розмір статутного капіталу корпоративних підприємств.
Вклади до статутного капіталу корпоративних підприємств.
Формування статутного капіталу корпоративних підприємств.
Збільшення статутного капіталу корпоративних підприємств.
Зменшення статутного капіталу корпоративних підприємств.
Підстави припинення корпоративних правовідносин.
Порядок реалізації права на вихід з корпоративного підприємства.
Визначення вартості частки та розрахунки з учасником.
Відступлення частки.
Продаж акцій.
Виключення учасників товариств.
Звернення стягнення на частку учасника.
Поняття та способи припинення корпоративних підприємств.
Підстави та процедура реорганізації корпоративних підприємств.
Ліквідація корпоративних підприємств.
Поняття та учасники корпоративного спору
Підвідомчість і підсудність корпоративних спорів
Особливості вирішення корпоративних спорів
15

Приложенные файлы

  • doc 8938100
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий