Лексикология һәм фразеология темасына тест


Минзәлә авыл хуҗалыгы техникумы.

Эшне башкарды:
526 төркем студенты
Шайхразиев Р.З.
Эшне тикшерде:
Шайхатарова Э.Г.

Минзәлә - 2013 ел.
1. Лексикология ничә тармакларга бүленә?
а) 3
б) 4
в) 6
г) 8
2. Семасиология:
а) сүзләрне, аларның төрләрен, төзелешен өйрәнүче бүлек.
б) сүзләрнең килеп чыгу тарихын, үсешен өйрәнә.
в) сүзләрнең мәгънәсен, мәгънәләр үсешен, үзгәрешен, бер мәгънәле сүзләрне, күп мәгънәле сүзләрне өйрәнә.
3. Лексикология:
а) телдә бер төшенчә белдерү өчен яраклашып катып калган тотрыклы сүз тезмәләрне, ягъни фразеологизмнарны өйрәнә.
б) сүзләрне, аларның төрлекләрен, төзелешен өйрәнүче бүлек.
в) телнең сүзлек байлыгы турында фән.
4. Фразеологизмнар:
а) телдә бер мәгънә белдерә торган таркалмас сүз тезмәләр.
б) телдә бер мәгънә белдерә торган төрле сүзләр.
в) капма-каршы мәгнәле сүзләр.
5. Фразеологизмнарны ирекле сүз тезмәләр белән бутарга ярыймы?
а) Әйе
б) Юк
в) Кайбер чакта
6. Җөмләне фразеологизм кулланып тәмамлагыз: Эшне җиренә җиткереп үтәмәү ул - ...
а) ...күз буяп йөрү генә.
б) ...ялкаулык билгесе.
в) ... трай тибеп йөрү.
7. Этимология:
а) сүзләрнең килеп чыгу тарихын, үсешен өйрәнә.
б) сүзләрне, аларның төрләрен, төзелешен өйрәнүче бүлек.
в) сүзләрнең мәгънәсен, мәгънәләр үсешен, үзгәрешен, бер мәгънәле сүзләрне, күп мәгънәле сүзләрне өйрәнә.
8. Фразеологизм составындагы сүзләрне алыштырырга ярыймы?
а) Әйе
б) Юк
в) Кайбер чакта
9. Диалект:
а) үзгәртүгә бирелми торган, ягъни таркалмый торган сүз тезмәләр.
б) сүзләрне, аларның төрләрен, төзелешен өйрәнүче бүлек.
в) билгеле бер төбәктә кулланыла торган сөйләм.
10. Татар телендә ничә диалект бар?
а) 3
б) 4
в) 6
11. Гарәп – фарсы алынмаларын тематик яктан ничә төркемчәгә бүлергә мөмкин?
а) 2
б) 4
в) 6
12. Ничәнче гасырда татар теленә рус теленнән сүзләрнең үтеп керүе башлана?
а) 12 гасырда
б) 16 гасырда
в) 19-20 гасырларда
13. Рус алынмаларын, аларның үтеп керүен ничә чорга бүлеп карыйлар?
а) 2
б) 3
в) 4
14. Омонимнар:
а) билгеле бер грамматик формада гына омоним булган сүзләр.
б) мәгънәләре ягыннан охшаш, ләкин язылышлары һәм әйтелешләре белән төрле сүзләр.
в) капма каршы мәгънәле сүзләр.
15. Саф лексик омонимнар:
а) теләсә нинди фонетик, грамматик шартларда аваз составы ягыннан да, тамыр хәлендә дә бер-берсенә охшаш калалар.
б) язылышлары бер булып, әйтелешләрендә бераз аерма булган сүзләр.
в) әйтелешләре ягыннан бер төрле, ләкин язылышлары белән аерылып торучы омонимнар.

Приложенные файлы

  • docx 8948954
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий