мпр


У наш час перед людьми гостро постала екологічна проблема. Це пов'язано з тим, що люди вирішили стати господарями природи, почали її підкоряти собі. Внаслідок роботи виробництв забруднилися ріки. Збільшення орних земель призвело до знищення лісів. Смердюче Каховське водоймище було колись мальовничою українською землею. Пішли під воду біленькі хатки, вишневі садочки і кучеряві верби над ставками. А колись красиве і багате Аральське море висохло, бо з нього викачали воду на зрошення засушливих районів. Люди необдумано експлуатують природу, а іноді просто не замислюються над наслідками своїх вчинків. Безвідповідальність призвела до Чорнобильської катастрофи, від якої постраждали величезні регіони України, Білорусі, Росії. Внаслідок аварії загинуло сотні людей. А скільки інвалідів, села і міста заражені радіонуклідами. Радіаційний фон і досі, через вісімнадцять років після аварії перевищує допустимі норми. Скалічена земля, скалічені люди... Мені здається, що атомні електростанції взагалі треба заборонити, адже доки вони існують, країна — в небезпеці. Осушення боліт на Поліссі залишило людей без питної води.І таких фактів можна навести безліч. І найшкідливіше, на мою думку, те, що поруч із горе-господарями стояли байдужі люди, які просто спостерігали за знищенням природи. Прикро, але таких серед нас чимало. Невже потрібно знищити, щоб потім відроджувати? Невже люди вчаться тільки на помилках? Потрібно нарешті зрозуміти, що людина — це частинка великої матері-природи, яку не слід підкорювати, а треба жити з нею в гармонії. Любити і берегти рідну землю, дбати про її благополуччя — ось у чому полягає патріотизм.
Nowadays the people acute environmental problem. This is due to the fact that people have decided to become masters of nature, began to conquer her own. As a result of the production dirty river. The increase in arable land has led to deforestation. Kakhovske smelly pond was once beautiful Ukrainian land. Went into the water little white cottages, gardens and cherry curly willow over rates. A once beautiful and rich Aral Sea dried up because of it pumped water for irrigation of arid regions.
People thoughtlessly exploit nature and sometimes just do not think about the consequences of their actions. Irresponsibility led to the Chernobyl disaster, which suffered from large regions of Ukraine, Belarus and Russia. The accident killed hundreds of people. How many disabled people, towns and villages contaminated by radionuclides. The radiation background before, eighteen years after the accident exceeds permissible limits.Hurt the earth, maimed people ... I think that nuclear power should be banned altogether, as long as they exist, country - in danger.
Drainage of wetlands for Polessye left people without drinking water.
And there are many facts can. And most harmful, in my opinion, that the next would-be owners were indifferent people who watched the destruction of nature. It's a shame, but there are many among us.
Do you want to destroy, then to revive? Do people only learn from mistakes? We finally understand that man - a large piece of Mother Nature, which should not to conquer, but to live with it in harmony. To love and to cherish their native land, to take care of her well-being - that is what is patriotism.

Приложенные файлы

  • docx 8981489
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий