МПС — Лаб. раб. №1

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій
Кафедра радіотехнічних систем
Лабораторна робота №1
з дисципліни “Мікропроцесорні системи”
«Моделювання Пристроїв Цифрової обробки сигналів
за допомогою пРОГРАМИ “DSP NAVIGATOR”»

Виконав студент гр. РТ-041

________________
(підпис)
“__”_______________200_р.


Перевірив доц. каф. РТС

_____________І.В. Цевух
(підпис)
“__”_______________200_р.
Одеса 2008
Мета роботи – закріплення теоретичних знань що до базової архітектури цифрових процесорів обробки сигналів сімейства ADSP-218X; аналіз роботи обчислювальних пристроїв (ALU, MAC, Shifter) сигнальних процесорів сімейства ADSP-218X.


Рис. 1 - Архітектура побудови ЦПОС ADSP-218X


Рис. 2 - Структурна схема ALU ADSP-218X

Рис. 3 - Структурна схема MAC ADSP-218X


Рис. 4 - Структурна схема Shifter (зсуву) ADSP-218X

Робота в лабораторії

Лістінг програм-прикладів моделювання функцій ALU :
(Початкові дані знаходяться в пам’яті даних)
AX0=DM(0X0100); {Загрузка числа из ячейки 0x0100 ПД в регистр АХ0}
AY0=DM(0X0200); {Загрузка числа из ячейки 0x0200 ПД в регистр АY0}
AR=AX0+AY0; {Суммирование AX0 и AY0}
DM(0X0300)=АR; {Сохранение результата в ячейку 0х300 ПД из регистра MR}

(Початкові дані знаходяться в пам’яті даних та пам’яті програм)
AX0=DM(0X0100); {Загрузка числа из ячейки 0x0100 ПД в регистр АХ0}
AY0=PM(0X0100); {Загрузка числа из ячейки 0x0100 ПП в регистр АY0}
AR=AX0+AY0; {Суммирование AX0 и AY0}
DM(0X0300)=АR; {Сохранение результата в ячейку 0х300 ПД из регистра MR}

Лістінг програм-прикладів моделювання функцій MAC :
(Початкові дані знаходяться в пам’яті даних та пам’яті програм)
MX0=DM(I0,M0), MY0=PM(I4,M4); {Загрузка пары коэффициентов}
MR=MX0*MY0; {Перемножение коэффициентов}
MX0=DM(I0,M0), MY0=PM(I4,M4); {Загрузка второй пары коэффициентов}
MR=MX0*MY0+MR; {Перемножение с накоплением}
MX0=DM(I0,M0), MY0=PM(I4,M4); {Загрузка последней пары коэффициентов}
MR=MX0*MY0+MR; {Перемножение с накоплением}
DM(0X300)=MR; {Сохранение результата}

Висновки: у ході проведення лабораторної роботи було закріплено теоретичні знання щодо базової архітектури цифрових процесорів обробки сигналів сімейства ADSP-218X. Проведено аналіз роботи обчислювальних пристроїв (ALU, MAC, Shifter) сигнальних процесорів за допомогою програми “DSP NAVIGATOR”.

Приложенные файлы

  • doc 8981638
    Размер файла: 444 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий