7. 29 МПС

1. Машина постійного струму з яким способом збудження може працювати в режимі генератора?
а). З будь яким способом збудження.
б). З незалежним збудженням.
в). З паралельним збудженням.
г). З послідовним збудженням.

2. Машина постійного струму з яким способом збудження може працювати в режимі двигуна?
а). З будь яким способом збудження.
б). З незалежним збудженням.
в). З паралельним збудженням.
г). З послідовним збудженням.

3. Як на щитку машини постійного стуму з незалежним збудженням позначені затискачі обмотки збудження?
а). Я1, Я2;
б). Н1, Н2;
в). Ш1, Ш2;
г). С1, С2.

4. Як на щитку машини постійного стуму з паралельним збудженням позначені затискачі обмотки збудження?
а). Д1, Д2;
б). Н1, Н2;
в). Ш1, Ш2;
г). С1, С2.

5. Як на щитку машини постійного стуму з послідовним збудженням позначені затискачі обмотки збудження?
а). Я1, Я2;
б). Н1, Н2;
в). Ш1, Ш2;
г). С1, С2.

6. Як на щитку машини постійного стуму позначені затискачі обмотки додаткових полюсів?
а). Д1, Д2;
б). Н1, Н2;
в). Ш1, Ш2;
г). С1, С2.

7. Для чого в машині постійного струму використовується обмотка збудження?
а). Для створення магнітного поля статора;
б). Для створення магнітного поля якоря;
в). Для створення магнітного поля додаткових полюсів машини;
г). Для створення магнітних полів статора і якоря.

8. Яке явище в машинах постійного струму називають реакцію якоря?
а). Явище викривлення силових ліній магнітного поля, яке утворено основними полюсами машини внаслідок дії магнітного поля якоря;
б). Явище викривлення силових ліній магнітного поля якоря внаслідок дії магнітного поля яке утворено основними полюсами машини;
в). Явище викривлення силових ліній магнітного поля, яке утворено додатковими полюсами машини внаслідок дії магнітного поля якоря;
г). Явище викривлення силових ліній магнітного поля якоря внаслідок дії магнітного поля, яке утворено додатковими полюсами машини;

9. Для чого в машині постійного струму використовують додаткові полюси?
а). Для підсилення магнітного поля статора;
б). Для послаблення магнітного поля статора;
в). Для зменшення реакція якоря;
г). Для збільшення реакції якоря.

10. Як вмикають обмотку додаткових полюсів машини постійного струму?
а). Послідовно з обмоткою збудження;
б). Паралельно з обмоткою збудження;
в). Послідовно з обмоткою якоря;
г). Паралельно з обмоткою якоря.

11. Для чого використовують генератори постійного струму?
а). Для живлення обмотки ротора синхронного генератора;
б). Для живлення електричних кіл постійного струму;
в). Для живлення обмотки ротора синхронного двигуна;
г). Всі відповіді є вірними

12. Генератори постійного струму з яким за способом збудження є найбільш поширеними у промисловості?
а). З незалежним збудженням;
б). З паралельним збудженням;
в). З послідовним збудженням;
г). З мішаним збудженням.

13. Що потрібно зробити для того щоб при зменшенні навантаження напруга на затискачах генератора постійного струму залишилася незмінною?
а). Збільшити опір у колі обмотки збудження.
б). Збільшити струм в обмотці збудження.
в). Зменшити струм в обмотці збудження.
г). Збільшити опір у колі якоря.

14. Який вигляд має рівняння електричного стану генератора постійного струму?
а). 13 EMBED Equation.3 1415.
б). 13 EMBED Equation.3 1415.
в). 13 EMBED Equation.3 1415.
г). 13 EMBED Equation.3 1415.

15. Як регулюють напругу на затискачах генератора постійного струму з паралельним збудженням?
а). Струмом у колі обмотки збудження
б). Опором у колі якоря
в). Опором у колі обмотки збудження
г). Всі відповіді вірні


16. Що називають зовнішньою характеристикою генератора постійного струму?
а). Залежність ЕРС генератора від струму збудження
б). Залежність ЕРС генератора від напруги на затискачах генератора
в). Залежність напруги від струму навантаження генератора
г). Залежність струму збудження від струму навантаження

17. Що називають регулювальною характеристикою генератора постійного струму?
а). Залежність ЕРС генератора від струму збудження
б). Залежність ЕРС генератора від напруги на затискачах генератора
в). Залежність напруги від струму навантаження генератора
г). Залежність струму збудження від струму навантаження

18. Що називають характеристикою холостого ходу генератора постійного струму?
а). Залежність ЕРС генератора від струму збудження.
б). Залежність ЕРС генератора від напруги на затискачах генератора.
в). Залежність напруги від струму навантаження генератора.
г). Залежність струму збудження від струму навантаження.

19. Де використовують двигуни постійного струму?
а). В приводах робочих машин, де не потрібно регулювати кількість обертів.
б). В приводах робочих машин, де потрібно регулювати кількість обертів.
в). В приводах робочих машин, де не потрібно суворо підтримувати сталу частоту обертання.
г). В приводах робочих машин, де потрібно суворо підтримувати сталу частоту обертання.

20. Двигуни постійного струму з яким за способом збудження є найбільш поширеними у промисловості?
а). З незалежним збудженням;
б). З паралельним збудженням;
в). З послідовним збудженням;
г). З мішаним збудженням.

21. Яким чином зменшують пусковий струм двигуна постійного струму?
а). Здійснюють пуск двигуна без навантаження;
б). Здійснюють пуск двигуна при зменшеної напрузі живлення;
в). На час пуску збільшують опір кола обмотки якоря;
г). Всі відповіді є вірними.

22. Яким чином можна змінити напрям обертання якоря двигуна постійного струму?
а). Змінити полярність при підключенні двигуна до джерела постійного струму;
б). Змінити напрям дії струму в обмотці якоря та обмотці збудження;
в). Змінити напрям дії струму в обмотці якоря;
г). Змінити напрям дії струму в обмотці додаткових полюсів.

23. Яким чином можна змінити напрям обертання якоря двигуна постійного струму?
а). Змінити полярність при підключенні двигуна до джерела постійного струму;
б). Змінити напрям дії струму в обмотці якоря та обмотці збудження;
в). Змінити напрям дії струму в обмотці збудження;
г). Змінити напрям дії струму в обмотці додаткових полюсів.

24. Як можна змінити частоту обертання якоря двигуна постійного струму?
а). Шляхом зміни опору у колі якоря.
б). Шляхом зміни сили струму у колі обмотки збудження.
в). Шляхом зміни напруги живлення двигуна.
г). Всі відповіді вірні.

25. Який вигляд має рівняння електричного стану двигуна постійного струму?
а). 13 EMBED Equation.3 1415.
б). 13 EMBED Equation.3 1415.
в). 13 EMBED Equation.3 1415.
г). 13 EMBED Equation.3 1415.

26. Що називають зовнішньою характеристикою двигуна постійного струму?
а). Залежність частоти обертання якоря від струму в обмотці збудження;
б). Залежність частоти обертання якоря від струму в обмотці якоря;
в). Залежність струму в обмотці збудження від струму в обмотці якоря;
г). Залежність частота обертання якоря від напруги живлення двигуна.

27. Що називають регулювальною характеристикою двигуна постійного струму?
а). Залежність частоти обертання якоря від струму в обмотці збудження;
б). Залежність частоти обертання якоря від струму в обмотці якоря;
в). Залежність струму в обмотці збудження від струму в обмотці якоря;
г). Залежність частота обертання якоря від напруги живлення двигуна.

28. Що називають характеристикою холостого ходу двигуна постійного струму?
а). Залежність частоти обертання якоря від струму в обмотці збудження;
б). Залежність частоти обертання якоря від струму в обмотці якоря;
в). Залежність струму в обмотці збудження від струму в обмотці якоря;
г). Залежність частота обертання якоря від напруги живлення двигуна.

29. Який із способів гальмування двигунів постійного струму застосовують у промисловості?
а). Механічне гальмування;
б). Гальмування шляхом «противовключення»;
в). Генераторне гальмування;
г). Всі відповіді є вірними.

30.

Приложенные файлы

  • doc 8981646
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий