Порядок присоединения (НОВЫЙ)

Відкрите акціонерне товариство
«Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Правління
ВАТ “Одесаобленерго”
_________________ № ___________
СИСТЕМА ЯКОСТІПОРЯДОК

ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВАТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”


м. Одеса

ПОРЯДОК
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВАТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”


Дата введення______________


ПЕРЕДМОВА


Документ розроблено та внесено виробничо-технічним відділом технічної дирекції ВАТ “Одесаобленерго” у відповідності до вимог ISO 9001:2000, ДСТУ 9001:2001.
Затверджено та введено в дію наказом Голови Правління ВАТ “Одесаобленерго” від _____________ № _________
Уведений вдруге.
Випуск 2.
Відповідальний розробник цього порядку* - начальник виробничо-технічного відділу Нєдов Д.В.


___________________________________________________________________________________
*Цей порядок не може бути повністю або частково викладений, тиражований і розповсюджений
без дозволу керівництва ВАТ “Одесаобленерго”.
ЗМІСТ
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5

3. ПОНЯТТЯ, ТЕРМІНИ, СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

5. ОПИСАННЯ ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12

5.2. ЕТАПИ ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКА ДО МЕРЕЖ ВАТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14

5.3. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14

5.4. ОПЛАТА ЗАМОВНИКОМ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ВИДАЧІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ, ЇХ УЗГОДЖЕННЯ АБО КОРЕГУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

5.5. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ ПРО ПРИЄДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНИХ УМОВ, ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВИДАЧІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ, УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20

5.6. ВИДАЧА ЗАМОВНИКУ ДОГОВОРУ ПРО ПРИЄДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29

5.7. ПІДПИСАННЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ ПРО ПРИЄДНАННЯ. . . . . . . . . . . . . . .
29

5.8. УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА І РЕКОНСТРУКЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29

5.9. ОПЛАТА ЗАМОВНИКОМ ВАРТОСТІ ПРИЄДНАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32

5.10. БУДІВНИЦТВО І МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32

5.11. ДОПУСК НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ВАТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33

5.12. ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ РОЗМЕЖУВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38

5.13. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРАВИЛАМИ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ АБО ПРАВИЛАМИ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ. . . . . . . . . .
40

5.14. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. . . . . . .
40

ДОДАТОК 1. ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42

ДОДАТОК 2. ЗАЯВА ВІД ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ..
43

ДОДАТОК 3. ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ З ВИДАЧІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44

ДОДАТОК 4. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЗА ВИДАЧУ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45

ДОДАТОК 5. ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РАХУНКІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47

ДОДАТОК 6 АКТ ПОГОДЖЕННЯ ДОЗВОЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТОЧКИ ОБЛІКУ СПОЖИВАЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48

ДОДАТОК 7 ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ВИДАЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - СУБ`ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) . . . . . .
50

ДОДАТОК 8. ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52

ДОДАТОК 9. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. . . . . .
54

ДОДАТОК 10. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИДАЧІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ. . .
56

ДОДАТОК 11. ДОГОВІР ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. . . . . . . . . .
57

ДОДАТОК 12. РЕЄСТР ВИДАНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60


ДОДАТОК 13. РІШЕННЯ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. . . . . .
61

ДОДАТОК 14. ЗАЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОПУСКУ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. . . . . . . . . . . . . . .
62

ДОДАТОК 15. ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. . . . . . . . . . . . . . . .
63

ДОДАТОК 16. ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ РОЗМЕЖУВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64

ДОДАТОК 17. АКТ ДОПУСКУ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ (ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70

ДОДАТОК 18. АКТ ДОПУСКУ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72

ДОДАТОК 19. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ЗАМОВНИКОМ ТЕХНІЧНИХ УМОВ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ (В ЧАСТИНІ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ). . . . . . . . . . . . . . .
74

ДОДАТОК 20. ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ВИСНОВКІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАМОВНИКОМ ТЕХНІЧНИХ УМОВ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА ОФОРМЛЕНИХ АКТІВ ДОПУСКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76

ДОДАТОК 21. ЗАЯВКА НА ПОДАЧУ НАПРУГИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77

ДОДАТОК 22. РЕЄСТР ВКЛЮЧЕНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
______________________________________________________________________ *Лист погодження прикладається тільки до контрольного примірника документа


1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Цей Порядок встановлює єдину для структурних одиниць і підрозділів ВАТ “Одесаобленерго” процедуру підключення електроустановок замовників до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”.
1.2. Мета даного Порядку - встановити єдиний порядок приєднання до електричних мереж збудованих чи реконструйованих електроустановок юридичних осіб і фізичних, в т.ч. фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, у всіх структурних одиницях та підрозділах ВАТ “Одесаобленерго” та підвищення ефективності, якості роботи та особистої відповідальності працівників в частині надання замовникам послуг з видачі технічних умов, узгодження проектів та підключення їх електроустановок до електричної мережі ВАТ “Одесаобленерго” в обумовлені законодавством терміни.
1.3. Цей Порядок повинні знати:
директор технічний;
заступники директора технічного;
заступники комерційного директора;
директори КЕМ та ІЕМ;
начальники РЕМ;
заступники начальника РЕМ;
головні інженери КЕМ, ІЕМ, РЕМ;
начальники ВТВ, ВТС, ВТГ;
інженери ВТВ, ВТС, ВТГ;
інспектори РЕМ.
1.4. Дотримання положень і вимог Порядку є обов’язковим для всіх працівників ВАТ “Одесаобленерго”, які за своїми службовими обов’язками причетні до роботи з надання послуг щодо видачі технічних умов, узгодження проектної документації, підключення електроустановок замовників до електричної мережі ВАТ “Одесаобленерго”.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Порядок розроблений відповідно до наступних нормативних документів.
“Правила користування електричною енергією”, затверджені постановою НКРЕ України від 31.07.1996 р. № 28 (в редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 р. № 910).
“Правила користування електричною енергією для населення”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 28.
“Правила приєднання електроустановок до електричних мереж”, затверджені постановою НКРЕ України від 14.12.2005 р. № 1137.
“Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж”, затверджені постановою НКРЕ від 21.01.2006 р. № 47.
Постанова НКРЕ України від 14.12.2005 р. № 1136 «Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж».
“Правила улаштування електроустановок” - М.: Энергоатомиздат, 1986.
ДБН В.2.5-23-2003 “Проектування електрообладнання житлових і громадських будівель та споруд”.
ГКД 34.20.507-2003 “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
“Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1243.
“Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27.01.2005 р. № 21 “Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб”.
“Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами”, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.2002 р. № 19.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 р. № 2328 “Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкту архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”.
Наказ Міністерства будівництва, архітектури і ЖКГ України від 27.03.2006 р. № 91 “Про затвердження індексу до вартості робіт, пов’язаних із забудовою територій”.
“Інструкція з діловодства ВАТ “Одесаобленерго” за зверненнями громадян”, затверджена наказом ВАТ “Одесаобленерго” від 26.01.2006 р. № 19.

3. ПОНЯТТЯ, ТЕРМІНИ, СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Аварійна броня електропостачання - найменша величина електричної потужності та мінімальна добова величина електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем пожежегасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним наслідкам техногенного та природного характеру.

Автоматизована система обліку електричної енергії - сукупність об’єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних, засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.

Акт допуску про підключення електроустановки - документально оформлений у встановленому цим порядком висновок про можливість безпечної та безаварійної подачі напруги на електроустановку.

Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача - документ установленої форми у якому зазначені загальні відомості про споживача, перелік струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та технологічної броні, визначені їх навантаження, добове електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення технологічного процесу (циклу виробництва).

Акт технічної комісії про готовність установки, призначеної для виробництва електричної енергії, до прийняття в експлуатацію - документ, який підтверджує готовність електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, до експлуатації.

Вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного електропостачання об’єкта будівництва або реконструкції чи модернізації.

Власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій належать електромережі на правах власності.

Договір про постачання електричної енергії - домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за регульованим тарифом електричної енергії споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства України.

Договір про приєднання - письмова домовленість про взаємні зобов’язання сторін, яка встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”.

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача - домовленість двох сторін (основний споживач і субспоживач або постачальник електричної енергії), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час передачі електричної енергії технологічними мережами основного споживача для потреб субспоживача, електропередавальної організації або постачальника електричної енергії.

Дозволена потужність - величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для використання за кожною окремою площадкою вимірювання на підставі виконаних технічних умов відповідно до умов договору про приєднання.

Допуск на підключення електроустановки - комплекс заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі напруги з порушенням вимог правил користування електричною енергією, правил користування електричною енергією для населення, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж або Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж.

Екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару.

Електрична енергія (реактивна) - технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок.

Електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі та розподілу електричної енергії.

Електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткувань і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати до електричних мереж новозбудовані, реконструйовані чи модернізовані електроустановки або змінити категорію надійності їх електропостачання.

Засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму і напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності.

Заява - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів.
Клас напруги електроустаткування - номінальна міжфазна напруга електричної мережі, для роботи в якій призначене електроустаткування.

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії - комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок на межі балансової належності.

Лічильник активної електроенергії - електролічильник, що враховує обсяг спожитої активної енергії.

Лічильник реактивної електроенергії - електролічильник, що враховує обсяги спожитої реактивної енергії.

Локальне устаткування збору і обробки даних - метрологічно атестована обчислювальна система, яка збирає, обробляє, накопичує і передає дані про обсяги і параметри потоків електричної енергії та величину споживаної потужності.

Межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або повного господарського відання.

Межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності.

Населений пункт - юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об’єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.

Населення - споживачі електричної енергії - фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності.

Нова електроустановка - електроустановка, яка раніше ніколи не була підключена до електричних мереж.

Об’єкт - електрифікована споруда або частина споруди, що належить суб’єкту господарювання на правах власності або користування.

Одноразові номерні пломби - номерні пломби підвищеної безпеки.

Основний споживач - споживач електричної енергії або власник електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми технологічними електромережами субспоживачам.

Підключення - виконання операцій комутації для забезпечення постачання електричної енергії споживачу.

Повірка засобів обліку - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування, на підставі результатів контролю їхніх метрологічних характеристик.

Приватний будинок - одно- чи багатоквартирні житлові будинки в містах та селах разом з господарськими будівлями і спорудами, що належать одному власникові (крім об’єктів підприємницької діяльності). Складовими внутрішніх електричних мереж будинків є: ввід та ввідні пристрої; прилади обліку, комутації та захисту; світильники; внутрішні електроустановки; лінії від будинку до господарських будівель та споруд.

Приєднана потужність - величина сумарної потужності приєднаних до електричної мережі електродвигунів напругою вище 1000 В та трансформаторів споживача (без урахування резервних трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на робочу напругу, що безпосередньо живить струмоприймачі. У разі, якщо живлення електроустановок споживача здійснюється від трансформаторів чи низьковольтних мереж електропередавальної організації, за приєднану потужність приймається дозволена до використання потужність, величина якої зазначається у договорі.

Приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності.

Проектне рішення - інженерні, техніко-економічні, архітектурні, об'ємно-просторові характеристики електроустановки або її частини, розроблені у проектній документації.

Реактивна потужність - складова повної потужності, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості електричної енергії.

Реконструйована електроустановка - електроустановка, в якій була проведена реконструкція із зміною встановленої потужності, схеми електропостачання, обладнання і т.п., що потребує внесення змін до умов договору на електропостачання.

Розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії - визначення на підставі вимірів та інших регламентованих процедур у передбачених цими правилами випадках обсягу електричної енергії та величини потужності для здійснення комерційних розрахунків.

Розрахункові засоби обліку - засоби обліку електричної енергії, що застосовуються для здійснення комерційних розрахунків.

Споживач електричної енергії - юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Споживачі населеного пункту - населення, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту, та яке розраховується за використану електричну енергію з населеним пунктом.

Струмоприймач - пристрій, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії.

Технічний огляд - огляд електроустановки замовника з метою визначення можливості її підключення до електричних мереж.

Технічні (контрольні) засоби обліку - засоби обліку, що застосовуються суб’єктом господарської діяльності для контролю споживання електричної енергії, аналізу втрат електричної енергії у власних електричних мережах тощо.

Технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі - документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови).

Технологічна броня електропостачання споживача - найменша величина електричної потужності та тривалість часу, що потрібні споживачу для безаварійного завершення технологічного процесу (циклу виробництва).
Технологічні електричні мережі - сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, які призначені для перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії, що належать основному споживачу і використовуються для передачі електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації.

Точка обліку електричної енергії - точка електромережі, в якій за допомогою засобів обліку або розрахунковим шляхом визначаються значення обсягів електричної енергії та величини потужності.

Точка приєднання електроустановки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності електроустановки.

Точка продажу електричної енергії - межа балансової належності, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію.

Транзит електричної енергії - комплекс технічних заходів з утримання електричних мереж, що здійснюються їх власником (уповноваженою власником особою) або суб’єктом господарювання, в господарському віданні якого є ці електричні мережі, з метою передачі електричної енергії та забезпечення в певній точці електричної мережі отримання певного обсягу електричної енергії електроустановками відповідної величини потужності із дотриманням якості електричної енергії.

Транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, крім власника цієї електроустановки, передається іншим суб’єктам господарювання або споживачам електричної енергії.

Якість електричної енергії - перелік визначених державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики значень показників якості електричної енергії і значень нормально допустимих та гранично допустимих норм якості електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної організації та електроустановок споживачів електричної енергії, пожежно - та електробезпечність електроустановок споживачів.

АВР - автоматичне включення резерву
АСКОЕ - автоматизована система комерційного обліку електроенергії
АЧР - автоматичне частотне розвантаження
ВТВ - виробничо-технічний відділ ВАТ “Одесаобленерго”
ВТГ - виробничо-технічна група РЕМ
ВТС - виробничо-технічна служба ІЕМ, КЕМ
ЗТП - закрита трансформаторна підстанція
ІЕМ - Ізмаїльські електричні мережі
КЕМ - Котовські електричні мережі
КЛ - кабельна лінія
КРП - компенсація реактивної потужності
КТП - комплектна трансформаторна підстанція
ЛЕП - лінія електропередач
ОДС - оперативно-диспетчерська служба
ПКЕЕ - правила користування електричною енергією
ПЛ - повітряна лінія
ППЕЕ - правила приєднання електроустановок до електричних мереж
ПС - підстанція напругою 35-110 кВ
ПУЕ - правила улаштування електроустановок
РГ - розрахункова група
РЕМ - район електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”
СВЛ - служба високовольтних ліній
СЗДТУ - служба засобів диспетчерського та технологічного управління
СОЕ - служба обліку електроенергії ВАТ “Одесаобленерго” або РЕМ
СП - служба підстанцій
СРЕММ - служба ремонту та експлуатації міських мереж
СРЗіА - служба релейного захисту і автоматики
СРМ - служба розподільчих мереж
ТП - трансформаторна підстанція 6-10 кВ/0,4 кВ
ТУ - технічні умови
ЧАПВ - частотне автоматичне повторне вмикання
ЩТП - щоглова трансформаторна підстанція
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Відповідальність за організацію робіт з видачі технічних умов і погодження проектів, а також за терміни їх видачі покладається:
- в технічній дирекції ВАТ „Одесаобленерго” - на технічного директора;
в КЕМ, ІЕМ - на головних інженерів;
в РЕМ - на начальників РЕМ.
4.2. Відповідальність за допуск на підключення електроустановки замовника до електричної мережі, а також за терміни їх дотримання покладається на заступників технічного директора, начальників РЕМ, головних інженерів КЕМ, ІЕМ, РЕМ.
4.3. Начальник ВТВ ВАТ “Одесаобленерго”, начальники ВТС ІЕМ, КЕМ, та керівники ВТГ несуть відповідальність за:
- розробку та видачу технічних умов, узгодження проектів електропостачання об’єктів замовників, проведення технічного огляду електроустановки перед підключенням, оформлення допуску на підключення об’єктів замовників до електричної мережі;
- розробку та надання замовникам договору про приєднання у строки, передбачені нормативними документами та цим Порядком;
- відповідальність змісту розроблених технічних умов вимогам нормативних документів, даному Порядку та технічній політиці Компанії;
- відповідність узгодженої проектної документації вимогам нормативних документів та технічних умов приєднання.
4.4. Інженери ВТВ, ВТС та ВТГ несуть відповідальність за:
прийом заяв від замовників на отримання технічних умов приєднання та договору про приєднання, узгодження проектів, отримання акта допуску на підключення електроустановок до електричних мереж, у відповідності до даного Порядку;
реєстрацію та зберігання перших примірників технічних умов і договорів про приєднання, технічних рішень щодо проектів електропостачання об’єктів замовників, актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності, Висновків про виконання технічних умов у повному обсязі, Допусків на підключення електроустановок замовників до електричних мереж Компанії;
виконання робот з видачі технічних умов і договору про приєднання, узгодження проектів електропостачання об’єктів замовників, оформлення Допуску на підключення електроустановок замовників до електричних мереж, у передбачені цим Порядком терміни;
видачу технічних умов та договору про приєднання тільки після сплати замовником цих послуг;
відповідність проектної документації вимогам технічних умов та нормативно-технічним документам;
оформлення акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності згідно з п. 5.12 цього Порядку;
розгляд документів, наданих замовником для отримання акта допуску, у 5-денний термін з дня надходження відповідної заяви.
4.5. Інспектори РЕМ при технічному огляді електроустановки в складі комісії ВАТ “Одесаобленерго” несуть відповідальність за:
відповідність влаштування обліку електроенергії вимогам технічних умов, погодженого проекту та ПУЕ;
пломбування приладів обліку та дооблікових кіл, які відповідають вимогам ПУЕ, технічним умовам та проектним рішенням, номерними пломбами;
передання актів збереження пломб і технічних паспортів в договірну та їх копій в розрахункову групи РЕМ на протязі одного дня після пломбування;
4.6. Начальники окремих служб ВАТ “Одесаобленерго”, ІЕМ, КЕМ (СРМ, СРЗіА, СЗДТУ, СП, СВЛ, служба ізоляції, метрологічна служба) несуть відповідальність за виконання окремих вимог відповідних пунктів технічних умов замовником чи проектною організацією.

5. ОПИСАННЯ ПРОЦЕСУ
5.1. Загальні положення
5.1.1. Діловодство за зверненням замовників щодо приєднання їх електроустановок до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго” або узгодження технічних умов приєднання електроустановок замовників до мереж відповідного споживача ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб ВТВ, ВТС та ВТГ.
5.1.2. Робота з видачі договору про приєднання та технічних умов приєднання, узгодження технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж споживачів, подовження дії договору та технічних умов приєднання, узгодження проектів проводиться:

· ВТГ Центрального, Південного, Північного, Іллічівського та Комінтернівського РЕМ - у разі необхідності підключення електроустановок замовників (крім електроустановок, призначених для генерації електроенергії) потужністю до 50 кВт включно на напругу 0,4-6-10 кВ, розташованих на території відповідного РЕМ. Підготовлені технічні умови потужністю понад 15 кВт погоджуються з ОДС ВАТ “Одесаобленерго”. Проекти зовнішнього постачання електроустановок замовників потужністю 15 кВт та більше після узгодження з РЕМ повинні бути узгодженні з комерційною дирекцією ВАТ “Одесаобленерго”.

· ВТГ РЕМ (крім Центрального, Південного, Північного, Іллічівського, Комінтернівського РЕМ та РЕМ КЕМ(ІЕМ) - у разі необхідності підключення електроустановок замовників (крім електроустановок, призначених для генерації електроенергії) потужністю до 50 кВт включно на напругу 0,4-6-10 кВ, розташованих на території відповідного РЕМ. Підготовлені технічні умови потужністю понад 15 кВт погоджуються з ОДС ВАТ “Одесаобленерго”. Проекти зовнішнього постачання електроустановок замовників потужністю 15 кВт та більше після узгодження з РЕМ повинні бути узгодженні з комерційною дирекцією ВАТ “Одесаобленерго”.

· ВТГ РЕМ, що підпорядковуються КЕМ та ІЕМ - у разі необхідності підключення електроустановок замовників (крім електроустановок, призначених для генерації електроенергії) потужністю до 15 кВт включно на напругу до 1000 В, розташованих на території дії відповідного РЕМ;

· ВТС КЕМ, ІЕМ - у разі необхідності підключення електроустановок замовників (у тому числі електроустановок, призначених для виробництва електроенергії):
- потужністю від 15 кВт до 250 кВт включно на наругу 0,4-6-10 кВ;
- потужністю до 15 кВт на напругу 0,4 кВ при необхідності заміни трансформаторів в ТП 6-10 кВ трансформаторами більшої потужності, або будівництва нових об’єктів електромереж напругою 6-10 кВ;

· ВТВ ВАТ “Одесаобленерго” з погодженням проектів з Комерційною дирекцією - у разі необхідності підключення електроустановок замовників до електромереж ВАТ “Одесаобленерго”:
- потужністю понад 50 кВт - у разі приєднання до електричних мереж напругою до та вище 1000 В, якщо вони розташовані на території м. Одеси та Одеської області (крім КЕМ, ІЕМ);
- потужністю понад 250 кВт - якщо вони розташовані на території дії КЕМ та ІЕМ;
- електроустановок, призначених для генерації електричної енергії, будь-якої потужності при підключенні на всі класи напруги (крім електроустановок з виробництва електроенергії потужністю до 250 кВт включно, розташованих на території дії ІЕМ та КЕМ);
- електроустановок, призначених для генерації електричної енергії, потужністю понад 250 кВт при підключенні на всі класи напруги, якщо вони розташовані на території дії ІЕМ, КЕМ;

· коригування технічних умов та подовження дії договору, а також технічних умов приєднання проводиться структурною одиницею або підрозділом ВАТ “Одесаобленерго”, якими видані технічні умови приєднання.
5.1.3. У кожній структурній одиниці або підрозділі повинен бути оформлений стенд з інформацією для замовників щодо підключення електроустановок до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”, який має містити інформацію про етапи приєднання до електричних мереж, терміни виконання відповідних робіт з приєднання, зразки написання заяв, перелік документів, необхідних для розгляду заяв щодо приєднання (отримання технічних умов, узгодження проектів, проведення технічного огляду та оформлення акту допуску на підключення електроустановок до електричної мережі) тощо.
5.1.4. Контроль над організацією розгляду заяв щодо приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго” або узгодження технічних умов приєднання електроустановок до електричних мереж відповідних споживачів, покладається на начальника ВТВ ВАТ “Одесаобленерго”, начальників ВТС КЕМ, ІЕМ, головних інженерів РЕМ та керівників ВТГ РЕМ.
5.1.5. Технічні умови, які видаються ВТВ ВАТ “Одесаобленерго”, РЕМ м. Одеси та Іллічівська, Комінтернівським РЕМ, оформлюються на бланках суворої звітності. Ї5.1.6. х пересування (облік, використання) проводиться у відповідності до наказу ВАТ “Одесаобленерго” від 14.01.2005 р. № 5.
5.1.7. Керівництво роботою щодо звернень замовників з приєднання їх електроустановок до електричної мережі в структурних одиницях і підрозділах покладається:
в РЕМ - на начальників РЕМ;
в ІЕМ, КЕМ - на директорів ІЕМ, КЕМ;
в технічній дирекції ВАТ “Одесаобленерго” - на директора технічного.
5.1.8. Загальне керівництво роботою за зверненням замовників щодо приєднання їх електроустановок до електричної мережі ВАТ “Одесаобленерго” здійснюється Головою Правління.
5.2. Етапи приєднання електроустановок замовника до мереж ВАТ “Одесаобленерго”
5.2.1. Подання замовником заяви про приєднання його електроустановки до електричної мережі та необхідних для розробки і видачі технічних умов, укладення договору про приєднання документів.
5.2.2. Оплата замовником вартості послуг з видачі технічних умов.
5.2.3. Підготовка та видача замовнику договору про приєднання та технічних умов приєднання.
5.2.4. Підписання сторонами договору про приєднання.
5.2.5. Розроблення, узгодження та проведення експертизи проектної документації для об’єктів будівництва і реконструкції.
5.2.6. У разі приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електроенергії та паралельної роботи з мережами ВАТ “Одесаобленерго”, розробляється та узгоджується сторонами договір про приєднання схеми передачі електричної потужності до мереж ВАТ “Одесаобленерго”.
5.2.7. Оплата замовником вартості приєднання відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору про приєднання.
5.2.8. Будівництво та монтажно-налагоджувальні роботи.
5.2.9. Проведення приймально-здавальних випробувань.
5.2.10. Оформлення актів балансової належності та експлуатаційної відповідальності.
5.2.11. Укладення договорів, передбачених Правилами користування електричною енергією або Правилами користування електричною енергією для населення.
5.2.12. Отримання допуску на підключення електроустановок замовника до електричної мережі.
5.2.13. Підключення електроустановки замовника до електромережі.
5.3. Подання заяви про приєднання
5.3.1. Заяви про приєднання електроустановок замовників приймаються працівниками Компанії в спеціально призначені для цього приймальні дні. У ВАТ “Одесаобленерго” для всіх структурних одиниць та підрозділів встановлюються два приймальних дні на тиждень - вівторок та четвер.
5.3.2. Заяви від юридичних осіб повинні бути надані на бланку юридичної особи та підписані керівником організації. Якщо надана заява підписана заступником керівника, або іншою особою, уповноваженою підписувати вихідні документи (головний інженер, начальник підрозділу організації, тощо), у заяві вказується посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої підписувати договори від імені замовника. До заяви додається копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.
5.3.3. У заяві від фізичної особи або фізичної особи-підприємця (у разі відсутності відповідного бланку) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та телефон громадянина.
5.3.4. Заяви повинні бути підписані замовником із зазначенням дати.5.3.5. Замовник може за угодою доручити госпрозрахунковому підрозділу при місцевому органі містобудування та архітектури одержання технічних умов у ВАТ “Одесаобленерго”.
У такому разі, заяви про приєднання приймаються від госпрозрахунковому підрозділу, якщо у заяві вказані зазначені нижче вихідні дані, а також посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої підписувати договори від імені замовника. Договір про приєднання і технічні умови, у даному випадку, оформлюються на ім’я замовника.
5.3.6. У заяві про приєднання електроустановок юридичної особи або фізичної особи-підприємця мають бути такі дані:
найменування об’єкта та його місцезнаходження;
мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, зміна категорії надійності електропостачання, збільшення потужності);
величина дозволеної на день подання заяви потужності згідно з раніше виданими ТУ або Актом погодження потужності, якщо метою подання заяви про приєднання є збільшення потужності або зміна категорії надійності електропостачання;
розрахункове навантаження, у тому числі для кожної категорії струмоприймачів, потужність струмоприймачів екологічної, технологічної і аварійної броні електропостачання замовника, що потребує підключення до електромережі;
рік уведення об’єкта в експлуатацію.
До заяви додаються:
підписаний замовником та проектувальною організацією опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, складений у відповідності до додатку 1 даного Порядку;
виконаний та підписаний спеціалізованою проектною організацією розрахунок електричного навантаження електроустановки замовника;
у разі приєднання замовником електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, зокрема когенераційної установки, додається розрахунок стійкості обладнання, яке має бути підключене, максимальному ударному струму несинхронного включення у разі виникнення аварійного режиму в об’єднаній енергетичній системі України, зокрема в мережах ВАТ “Одесаобленерго”;
ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;
копія дозволу, отриманого в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці;
копія документа, який підтверджує право власності на цей об’єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію чи модернізацію об’єкта;
у разі, якщо ціллю отримання технічних умов є збільшення потужності або зміна категорії надійності електропостачання електроустановки замовника, до заяви додається існуюча схема електропостачання згідно з актом розмежування балансової належності та таблиця “Перелік об’єктів споживача” (додатки до договору про постачання електричної енергії, укладеного між ВАТ “Одесаобленерго” та замовником);
у разі, якщо замовником являється орендар, замість документа на право власності до заяви додається договір оренди об’єкта. У договорі оренди обов’язково повинні бути зазначені права орендаря на проведення реконструкції або модернізації об’єкта та укладення відповідних договорів про приєднання електроустановки, що підлягає реконструкції або модернізації із відповідними організаціями. У договорі оренди повинно бути обумовлено за чий рахунок провадиться реконструкція або модернізація та належність за правом власності побудованих електромереж зовнішнього електропостачання, що будуть побудовані на виконання отриманих технічних умов орендарем. Дані повноваження можуть бути надані у вигляді додатку до договору оренди;
копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності юридичної або фізичної особи;
при необхідності, копія Свідоцтва платника податку на додану вартість або єдиного податку;
для фізичних осіб-підприємців у разі відсутності печатки - копія з паспорту замовника, де вказується ким та коли виданий паспорт, місце проживання особи.
5.3.7. У заяві про приєднання електроустановок фізичних осіб - населення (додаток 2) мають бути такі дані:
найменування об’єкта та його місцезнаходження;
мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, потреба у резервному живленні, збільшення потужності);
розрахункове навантаження електроустановки замовника, що потребує підключення до електромережі, у тому числі потужність і тип електротермічного обладнання;
До заяви додаються:
виконаний та підписаний спеціалізованою проектною організацією розрахунок електричного навантаження електроустановки замовника;
копія свідоцтва про право власності або іншого документа, що підтверджує право власності або користування об’єктом (земельною ділянкою);
копія з паспорту замовника, де вказується ким та коли виданий паспорт, місце проживання особи;
у разі нового будівництва додається план розташування об’єкта.
5.3.8. У заяві замовника на подовження дії технічних умов та договору про приєднання вказується мотивована причина необхідності подовження строку дії технічних умов і договору, перелік робіт виконаний згідно з технічними умовами, а при зміни реквізитів замовника - нові реквізити. До заяви обов’язково додаються копії технічних умов та договору про приєднання, що подовжуються. Термін подання заяви щодо подовження технічних умов не повинен перевищувати одного місяця з моменту його закінчення. В протилежному випадку, нові технічні умови видаються у відповідності до цього Порядку з урахуванням робіт, виконаних згідно з технічними умовами, що втратили чинність.
5.3.9. У заяві на погодження технічних умов приєднання, виданих відповідним споживачем або передавальною організацією, до своїх електромереж, мають бути такі дані:
найменування споживача або передавальної організації, що видали технічні умови приєднання, номер і дата технічних умов, котрі підлягають погодженню, величина дозволеної споживачу (передавальної організації) потужності (згідно з раніше виданими технічними умовами або Актом погодження потужності) та сумарна потужність, яка видана цим споживачем (передавальною організацією) іншім субспоживачам;
найменування об’єкта, що підключається, та його місцезнаходження;
мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, потреба у резервному живленні, збільшення потужності);
розрахункове навантаження та категорія надійності електропостачання електроустановки замовника, що потребує підключення до електромережі;
рік уведення об’єкта в експлуатацію.
До заяви додаються:
технічні умови приєднання, що підлягають погодженню, оформлені згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж та укладений замовником договір про приєднання до електричних мереж споживача (електропередавальної організації);
технічні умови приєднання, виконані споживачем або передавальною організацією, що підключають до своїх технологічних мереж електроустановки замовника;
перелік існуючих субспоживачів, що підключені до електромереж основного споживача (передавальної організації), та їх дозволена потужність;
акт розмежування балансової належності, укладений між споживачем (передавальною організацією), що видав технічні умови, та відповідною структурною одиницею або підрозділом ВАТ “Одесаобленерго” (додаток до договору про постачання електричної енергії);
копія з графіку заміру потужності споживача (передавальної організації), виконаного в останній день режимних замірів (зимовий або літній максимум), завізована інспектором РЕМ та заступником начальника РЕМ. Для споживачів, що не виконали зняття графіку навантаження в режимний день, повинен бути виконаний спеціальний замір.
5.3.10. Забороняється прийняття заяви, яка не відповідає вищенаведеним вимогам.
5.3.11. Функції замовника, які пов’язані з приєднанням його електроустановок до електричної мережі, можуть бути делеговані в установленому законодавством порядку іншій юридичній або фізичній особі (підрядній, проектній організації, тощо).
Заяви від осіб, які мають відповідні повноваження (подавати заяви від імені замовника, отримувати договір про приєднання та технічні умови приєднання, узгодження технічних умов, листи, узгоджені проекти тощо) приймаються тільки із наданням відповідної довіреності та договору на виконання відповідних робіт.
5.3.12. Працівникам ВАТ “Одесаобленерго” забороняється представляти замовника у питаннях видачі та узгодження технічних умов приєднання або узгодження проектів електропостачання об’єктів замовників.
5.3.13. У разі надходження поштою звернення, яке оформлено без дотримання зазначених вимог та (або) без додання необхідних документів, воно повертається замовнику з наданням роз’яснень щодо порядку отримання технічних умов. Термін надання відповіді має не перевищувати 10 днів з дня отримання такого звернення.
5.3.14. Заяви, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Після надходження заяв до ВТВ, ВТС або ВТГ з візою керівника відповідної структурної одиниці або підрозділу ВАТ “Одесаобленерго”, вони реєструються у журналі реєстрації заяв з видачі технічних умов приєднання у відповідності до типової форми, наведеної у додатку 3 цього Порядку, або автоматизовано.
5.3.15. Результатом розгляду заяви є підписані керівниками структурних одиниць і підрозділів ВАТ “Одесаобленерго” технічні умови, договір про приєднання (крім випадків приєднання електроустановок замовників до технологічних мереж споживача) та акт виконаних робіт.
5.3.16. Заяви розглядаються невідкладно та не пізніше 15-ти робочих днів з дня їх отримання у відповідності до таблиці 1, за умови оплати відповідних послуг (видача ТУ, корегування ТУ). Якщо замовник не сплатив отриманий рахунок, роботи з видачі ТУ припиняються та не проводяться до сплати рахунку.
Таблиця 1
Графік проходження документів при розгляді заяв про приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”
№ з/п
Найменування робіт
Ким виконуються роботи
Термін виконання робіт (робочий день)

1
Приймання заяви та документів замовника. Виконання розрахунку та виписка рахунку за послуги з видачі ТУ. Підпис розрахунку і рахунку та їх видача замовнику.
ВТВ, ВТС, ВТГ
1-й (приймальний день)

2
Розгляд документів замовника та покладення резолюції.
начальник ВТВ директор КЕМ, ІЕМ начальник РЕМ


3*
Відправка заяви замовника в РЕМ для підготовки пропозицій.
ВТВ, ВТС


4
Отримання документів виконавцем з візами керівника відповідної структурної одиниці або підрозділу, начальників відповідних відділів, служб та груп. Аналіз наданих матеріалів.
інженер ВТВ, ВТС, ВТГ
2-й

5
Розгляд заяви з приводу визначення варіантів підключення електроустановки замовника до електричної мережі, вивчення та аналіз стану електромереж. Прийняття рішення щодо підключення.
нач. РЕМ, гол.інженер РЕМ, чи ІЕМ, КЕМ, або технічна нарада РЕМ, ІЕМ, КЕМ, технічної дирекції
3-7-й

6*
Розробка пропозицій РЕМ згідно з прийня-тим рішенням щодо підключення електро-установки та передача їх факсом у ВТВ ВАТ “Одесаобленерго”, ВТС ІЕМ або КЕМ.
головний інженер РЕМ, інженер ВТС, ВТГ
8-й

7
Оформлення технічних умов, підготовка договору про приєднання та акта виконаних робіт.
інженер РЕМ
9-й

8*
Підготовка проекту ТУ згідно з пропозиціями РЕМ та договору на приєднання (виконується після оплати вартості ТУ), акта виконаних робіт.
інженер ВТВ, ВТС
9-й

9*
Погодження проекту ТУ в службах ВАТ “Одесаобленерго” КЕМ або ІЕМ. Доопрацювання ТУ після погодження службами
за необхідності СРЗіА, ОДС, СВЛ, СП, СЗДТУ
10-13-й

10
Підпис ТУ та договорів про приєднання, акта виконаних робіт.
директор технічний директор КЕМ, ІЕМ начальник РЕМ
14-й

11
Видача ТУ та договорів про приєднання замовнику.
інженер ВТВ, ВТС, ВТГ
15-й

* Виконується тільки при розгляді заяв з приєднання у ВТВ ВАТ “Одесаобленерго”, ВТС ІЕМ, КЕМ
5.3.17. Якщо у встановлений термін вирішити питання видачі технічних умов приєднання електроустановки замовника неможливо (необхідний глибокий аналіз схеми підключення електроустановки замовника, порівняння варіантів схем підключення), керівник структурної одиниці чи підрозділу встановлює необхідний термін для розгляду цього питання, про що у письмовій формі повідомляється замовнику, який подав заяву, із зазначенням дати отримання ним технічних умов. Загальний термін розгляду заяви щодо отримання технічних умов не повинен перевищувати 45 календарних днів.
5.3.18. У разі надходження від замовників звернень та скарг щодо недотримання встановленого порядку видачі договору про приєднання та технічних умов, узгодження технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж споживачів, подовження дії договору та технічних умов приєднання, узгодження проектів тощо, такі звернення підлягають розгляду у відповідності до “Інструкції з діловодства ВАТ “Одесаобленерго” за зверненнями громадян”.
5.4. Оплата замовником вартості послуг з видачі технічних умов, їх узгодження або коригування
5.4.1. Оплаті підлягають такі послуги:
розробка технічних умов приєднання;
коригування технічних умов у випадках: 1) зміна схеми електропостачання або вимог до реконструкції електромереж ВАТ “Одесаобленерго”, необхідних для підключення електроустановки замовника, у разі якщо із замовником вже був укладений договір про приєднання; 2) у разі зміни замовником вихідних даних - незалежно від укладеного договору.
5.4.2. Вартість видачі технічних умов приєднання та змін до них, узгодження технічних умов, виданих відповідним споживачем визначається згідно з кошторисом, визначеним на підставі Методики розрахунку вартості послуг з видачі ТУ (додаток 4).
5.4.3. Кошторис та рахунок має бути підписаний керівником відповідної структурної одиниці чи підрозділу. Рахунок має бути скріплений печаткою структурної одиниці чи підрозділу.
5.4.4. Кожному рахунку надається номер, узгоджений із бухгалтерією відповідної структурної одиниці чи підрозділу.
5.4.5. Рахунок виписується в двох примірниках, один з яких видається замовнику, а другий зберігається разом із заявою про приєднання та пакетом документів у відповідній структурній одиниці чи підрозділі ВАТ “Одесаобленерго”.
5.4.6. Рахунки з надання послуг щодо видачі технічних умов реєструються у Журналі реєстрації рахунків (додаток 5) та в Журналі реєстрації заяв з видачі технічних умов приєднання (додаток 3).
5.4.7. Підписаний та скріплений печаткою рахунок видається замовнику для оплати у приймальний день разом із двома примірниками кошторису для їх підписання.
5.4.8. Плата за видачу технічних умов вноситься замовником в касу РЕМ, КЕС, ІЕС або через банк готівкою або перерахуванням безпосередньо на поточний рахунок ВАТ “Одесаобленерго” чи його структурних одиниць.
5.4.9. Після оплати рахунку замовник має надати у відповідну структурну одиницю чи підрозділ, копію квитанції (у разі оплати готівкою) або платіжного доручення (у разі оплати шляхом перерахування) про оплату рахунку та підписаний екземпляр кошторису, які зберігаються разом із заявою про приєднання і пакетом документів.5.5. Підготовка проекту договору про приєднання та технічних умов, пропозицій щодо видачі технічних умов, узгодження технічних умов
5.5.1. Приєднання електроустановки замовника здійснюється на підставі договору про приєднання, який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником.
5.5.2. Технічні умови приєднання до електричної мережі електроустановки замовника, що будується, реконструюється чи модернізується, є невід’ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування.
5.5.3. Технічні умови приєднання видаються у разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції, зміни схеми зовнішнього електропостачання електроустановки, зміни вимог замовника до надійності електропостачання електроустановки.
5.5.4. Технічні умови приєднання не видаються у разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки.
5.5.5. Технічні умови приєднання не видаються з метою підтвердження величини дозволеної потужності існуючого споживача для переоформлення договору про постачання електричної енергії у випадках відсутності (втрати) старих технічних умов, як у структурній одиниці або підрозділі ВАТ “Одесаобленерго”, так і у споживача. В таких випадках повинна бути скликана комісія РЕМ або ВАТ “Одесаобленерго” (для споживачів що мають укладені договори про постачання із ВАТ "Одесаобленерго”), яка провадить аналіз споживання електроенергії споживачем за останні 3 роки і, при відсутності змін, нових незареєстрованих субспоживачів, видають споживачу Акт погодження дозволеної потужності (додаток 6). До складу комісії РЕМ входять: головний інженер РЕМ, зас. начальника РЕМ, інженер ВТГ та інспектор. До складу комісії ВАТ “Одесаобленерго” входять: зас. технічного директора, зас. комерційного директора, начальник енергоінспекції, начальник ВТВ.
При узгодженні дозволеної потужності споживачам, напруга в точці продажу електричної енергії яких становить 1 кВ та більше, слід враховувати пропускну здатність приєднаних трансформаторів без врахування резервних трансформаторів.
5.5.6. Приєднання електроустановок замовників до джерел живлення власних потреб підстанцій забороняється.
Приєднання електроустановки замовника до мереж існуючого споживача електричної енергії
5.5.7. Технічні умови приєднання електроустановки замовника до мереж існуючого споживача електричної енергії видаються тільки за згодою цього споживача.
5.5.8. Узгодження технічних умов, виданих замовнику відповідним споживачем до своїх електромереж, проводиться у частині вимог до організації розрахункового обліку електричної енергії та точок установки розрахункових засобів обліку, категорії струмоприймачів з надійності електропостачання. Узгодження надається тільки у межах дозволеної потужності споживача, який видав технічні умови.
5.5.9. Під час розгляду заяви замовника щодо погодження технічних умов, виданих відповідним споживачем (передавальною організацією), інженер ВТВ, ВТС або ВТГ аналізує документи, надані замовником згідно п. 5.3.9 цього Порядку, та виходячи з величин дозволеної потужності споживачу (передавальної організації), величин дозволеної потужності підключеним раніше субспоживачам, та величини фактичної максимальної потужності споживача згідно виконаному заміру навантаження, визначає вільну величину (резерв) дозволеної потужності споживачу (передавальної організації), що видали технічні умови приєднання електроустановок замовника. Якщо ця величина більш величини розрахункової потужності, вказаної в технічних умовах, що підлягають погодженню, оформлюється узгодження технічних умов приєднання електроустановок замовника до електромереж відповідного споживача (передавальної організації).
5.5.10. Якщо узгодження технічних умов розробляє РЕМ, воно має бути підписано начальником РЕМ після візи заст. начальника РЕМ.
5.5.11. Узгодження технічних умов, виданих замовнику відповідним споживачем, проводиться тільки за умови, якщо точкою приєднання є післяоблікові мережі цього споживача та за умови приведення схеми обліку цього споживача у відповідність до нормативних документів, зокрема п. 3 ПКЕЕ, про що вказується в узгодженні технічних умов. Якщо потужність споживача, до мереж якого приєднується електроустановка, дорівнює або перевищує 150 кВт, узгодження проводиться тільки за умови організації схеми обліку цього споживача на підставі АСКОЕ, про що також зазначається в узгоджені технічних умов. Крім того, в узгоджені необхідно повідомити споживача про необхідність:
укладення договору про спільне використання технологічних мереж з споживачем (передавальною організацією), до мереж якої підключається електроустановка замовника;
укладення договору про постачання електричної енергії з відповідним РЕМ ВАТ “Одесаобленерго”;
повідомити структурну одиницю ВАТ “Одесаобленерго”, на території діяльності якої розташована електроустановка, що підключається, про її підключення до мереж основного спожива (передавальної організації);
внесення відповідних змін до договору про постачання електричної енергії, укладеному основним споживачем (передавальною організацією) з ВАТ “Одесаобленерго”.
5.5.12. Разом з узгодженням технічних умов оформлюється новий акт погодження дозволеної потужності (додаток 6) споживачу (передавальної організації), що видав технічні умови приєднання, де вказується:
загальна дозволена потужність згідно виконаних споживачем (передавальною організацією) технічних умов або акту погодження дозволеної потужності та договору про постачання електричної енергії;
дозволена потужність раніше підключених споживачів;
розрахункова потужність електроустановок замовника згідно технічних умов, що погоджуються;
дозволена потужність споживача (передавальної організації), яка залишилась у нього після укладення договору приєднання із замовником. Визначається наступним способом:
Рдозв.2=Рдозв.1 - Рдозв.замов.,
де:
Рдозв.1 - дозволена потужність споживача (передавальної організації) до укладення із замовником договору про приєднання та видачі технічних умов приєднання з урахуванням існуючих субспоживачів: Рдозв.1 = Рдозв.- Рсуб. спож.1- Рсуб. спож.2-....- Рсуб. спож. n;
Рдозв.замов. - потужність електроустановок замовника згідно з виданими споживачем технічними умовами, що погоджуються.
Узгодження технічних умов приєднання електроустановок замовника, виданих споживачем (передавальною організацією), видається замовнику тільки після підписання споживачем (передавальною організацією) акту погодження дозволеної потужності. Один екземпляр оформленого акту погодження дозволеної потужності видається споживачу (передавальної організації), а другий зберігається у ВТВ, ВТС або ВТГ. Копія акту передається заступнику РЕМ для додання його до договору про постачання електричної енергії споживачу (передавальної організації).
5.5.13. У разі, якщо у споживача дозволеної потужності недостатньо для підключення електроустановки замовника або схема електропостачання електроустановки споживача не відповідає вимогам з надійності електропостачання електроустановки замовника, технічні умови приєднання, видані замовнику споживачем, повертаються йому з наданням роз’яснень щодо необхідності отримання технічних умов від електромереж ВАТ “Одесаобленерго” згідно з ПКЕЕ.
5.5.14. Не допускається узгодження технічних умов приєднання електроустановок населення до електричних мереж іншого споживача. У даному випадку дійсним законодавством не передбачені взаємовідносини сторін, а саме: електропостачальної організації та споживача - фізичної особи, що відноситься до категорії населення. Електроустановки населення повинні підключатися безпосередньо до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”.
Приєднання будівельних струмоприймачів
5.5.15. Приєднання будівельних струмоприймачів виконується на підставі договору про приєднання будівельних струмоприймачів та технічних умов приєднання будівельних струмоприймачів (див. також п. 5.5.15 Порядку) після укладення договору про приєднання та отримання технічних умов приєднання об’єкта, який будується. Договір про приєднання будівельних струмоприймачів може укладатись як із замовником будівництва, так і з підрядною організацією, що виконує будівельні роботи. На підставі укладеного договору про приєднання будівельних струмоприймачів для тимчасового електропостачання цих струмоприймачів між ВАТ “Одесаобленерго” та підрядником з будівництва укладається окремий тимчасовий договір про постачання електричної енергії, який діє до завершення терміну дії договору про приєднання об’єкта замовника, що будується, до електричної мережі.
Підготовка технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
5.5.16. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців складаються за формою, наведеною у додатку 7 та містять наступні дані, вимоги та рекомендації:

· повне найменування замовника та його юридичну адресу, що вказана у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, чи у бланку замовника;

· найменування об’єкта та його місцезнаходження. Не дозволяється вказувати найменування об’єкта як “нежитлове приміщення”;

· прогнозований рік уведення електроустановки в роботу, але не більше двох років;

· розрахункову потужність (у тому числі за категоріями надійності електропостачання струмоприймачів), розрахункову величину потужності струмоприймачів екологічної, аварійної та технологічної броні (для струмоприймачів I та II категорій за надійністю електропостачання). Віднесення струмоприймачів до відповідної категорії визначається згідно з С.2 ДБН В.2.5-23-2003;

· джерело електропостачання. Під джерелом електропостачання приймається диспетчерська назва ПС 35 кВ і вище . Також вказується назва РП або ПЛ 6-10 кВ, до яких підключені точки приєднання;

· точки приєднання Вказується прогнозована межа балансової належності:
- розподільчий пристрій ПС;
- шини (комірки) РП;
- секції та (або) комірки розподільчого пристрою 6-10 кВ або 0,4 кВ кВ ТП;
- назва ПЛ 6-10 кВ та № опори (допускається не вказувати номер опори, а додавати фразу “номер опори визначити проектом та узгодити із РЕМ на стадії проектування”);
- ввідно-розподільчий пристрій житлового будинку.
У разі підготовки технічних умов приєднання електроустановки замовника до електромереж, що не належать ВАТ “Одесаобленерго” за згодою власника цих мереж, обов’язково вказується повна назва власника електромереж, до яких приєднується електроустановка. При цьому, поряд із зазначенням точки приєднання додається фраза “за згодою власника ТП, ПС відповідно”. Точка приєднання у цьому разі повинна встановлюватись після облікових мереж споживача, до мереж якого приєднується електроустановка замовника:

· розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання. Вказуються значення струмів короткого замикання на шинах 6-10-35-110 кВ ПС 35 кВ і вище в залежності від того, на якої напрузі підключається електроустановка замовника;

· вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки встановлення розрахункових засобів обліку.
Точка обліку електричної енергії має збігатися із запроектованою межею балансової належності в точці приєднання електроустановки замовника (за винятком електроустановок на тимчасових об’єктах, віддалених географічно (бурових, земснарядах тощо), точка обліку для яких установлюється безпосередньо на об’єкті). Засоби розрахункового обліку повинні задовольняти наступним вимогам:
запис пофазного профілю навантаження або пофазної величини струмів та напруги;
чотириквадрантний контроль перетікання активної та реактивної електроенергії;
відображення на індикаторному пристрої пофазної суми енергії (активної та реактивної) і напрямок перетікання;
наробітком на відмову не менш 30000 годин.
Для електроустановок замовників, прогнозоване електроспоживання яких становить 5000 кВтг. і більше, технічні умови повинні передбачати встановлення приладів обліку активної та реактивної електроенергії.
Засоби обліку для нового споживача потужністю від 150 кВт включно, житлово-комунального будівництва (мікрорайонів), громадських будівель та їх комплексів необхідно об’єднувати в АСКОЕ із використанням багатотарифних електронних електролічильників та систем збору та обробки інформації.
У разі необхідності трансформаторного включення приладів обліку (приєднання потужності 60 кВт і більше) необхідно застосовувати трансформатори струму із класом точності 0,5 S, про що обов’язково вказується у технічних умовах.
У разі, коли технічні умови приєднання видаються від технологічних мереж споживача за його згодою, облік електричної енергії повинен бути організований після обліку споживача, до мереж якого приєднується електроустановка. Також, висуваються вимоги щодо приведення схеми обліку основного споживача (зазначається назва основного споживача) у відповідність до вимог нормативних документів, зокрема п. 3 ПКЕЕ:

· технічні вимоги до компенсації реактивної потужності. У даному пункті для всіх споживачів (крім населення), прогнозоване електроспоживання яких складає понад 5000 кВтг. зазначається фраза “забезпечити значення tg
· не більш 0,25”;

· вимоги щодо встановлення АЧР, ЧАПВ, системної протиаварійної автоматики. Усі комірки, що встановлюються на ПС 35 кВ і вище, обов’язково повинні обладнуватись пристроями АЧР та ЧАПВ;

· вимоги до релейного захисту, автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсація струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі;

· вимоги до телемеханіки та зв’язку. Указується у разі будівництва нових або реконструкції існуючих ПС напругою 35 кВ і вище та у разі необхідності побудови АСКОЕ з ВАТ “Одесаобленерго”;

· вимоги до ізоляції та захисту від перенапруги. Вимогою ВАТ “Одесаобленерго” до ізоляції є використання проводів та кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену. Дозволяється не висовувати вимоги до ізоляції у разі будівництва нової або реконструкції існуючої ПЛ напругою понад 1000 В (крім випадків, коли лінія проходить по території населеної місцевості або уздовж лісових насаджень) або кабелів напругою до 1000 В у разі прокладення їх у траншеї. Для захисту обладнання напругою 0,4-6-10-35 кВ від перенапруги мають використовуватись обмежувачі від перенапруг;

· специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі. Вказується, якщо електроустановка замовника містить струмоприймачі 1-ої категорії з надійності електропостачання або якщо замовник у заяві про приєднання виявив своє бажання мати незалежне джерело живлення для електропостачання своєї електроустановки;

· вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які планується використати для будівництва або реконструкції електроустановки замовника. Вказуються тільки у разі, якщо технічна можливість підключення цих пристроїв співпадає з технічною можливістю підключення електроустановки. В інших випадках вказується про необхідність отримання технічних умов приєднання будівельних струмоприймачів із зазначенням назви та адреси структурної одиниці або підрозділу, яка видає технічні умови згідно з даним Порядком.
Підготовка технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановок населення
5.5.17. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок населення складаються за формою, наведеною у додатку 8 та містять наступні дані та вимоги:

· найменування об’єкта та його місцезнаходження;

· величину розрахункового навантаження, у тому числі на електроопалення та електроводонагрівання;

· напруга, на якій здійснюється підключення;

· вимоги до влаштування розрахункового обліку електричної енергії. Для розрахунку за спожиту електричну енергію повинні використовуватись електронні електролічильники, які мають захист від несанкціонованого відбору електричної енергії. Для індивідуальних житлових будинків електролічильники мають бути встановлені на зовнішній стіні будівлі у спеціальних шафах. Всі шафи для встановлення у них приладів обліку повинні мати можливість опломбування, керування комутаційними апаратами та оглядове вікно для зняття показників електролічильника. в квартирах або на інших об’єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється тільки один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель. У разі, якщо за однією адресою розташовані об’єкти кількох господарів (наприклад, комунальні квартири, один житловий будинок на двох господарів), кожному з них видаються окремі технічні умови приєднання власником мереж;

· вимоги до влаштування систем захисту від пошкоджень та недопущення перевищення дозволеної потужності. Захист комп’ютерів та побутової техніки, яка має у своїй основі радіотехнічне, радіоелектронне, електронне та електротехнічне обладнання, від грозових та наведених напруг слід передбачати на базі обмежувачів напруги. Ввідний пристрій повинен бути обладнаний пристроєм захисного відключення (ПЗВ), що забезпечує захист від надструмів, надійний захист від ураження електричним струмом та захист будівель від пожеж при експлуатації внутрішніх електромереж, електронагрівального обладнання та побутових приладів. Перевага віддається використанню ПЗВ, що являє собою єдиний апарат з автоматичним вимикачем та забезпечує захист від надструмів, а також обмеження електричної потужності до величини, вказаної в технічних умовах. У разі наявності у замовника систем стаціонарного електроопалення в технічних умовах слід зазначати рекомендації щодо застосування теплоакумуляційних систем електроопалення з режимом роботи в часи мінімальних навантажень енергосистеми;

· вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення. Однофазна проводка повинна виконуватись у трипровідному виконанні, а трифазна - в п’ятипровідному. Також вказується вимога виконання замовником повторного контуру заземлення відповідно до вимог п. 1.7 ПУЕ.
Підготовка технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії
5.5.18. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, зокрема когенераційної установки, призначеної для паралельної роботи з електричними мережами ВАТ “Одесаобленерго”, складаються за формою, наведеною у додатку 9 та містять наступні дані, вимоги та рекомендації:

· найменування об’єкта та його адреса;

· розрахункові значення струмів короткого замикання в точці підключення електроустановки до існуючої електричної мережі; нормально допустимий струм обладнання електроустановки (надається замовником); максимальний ударний струм несинхронного включення (надається замовником);

· величину прогнозованої потужності;

· точки приєднання (підстанція, лінія електропередачі, розподільчий пристрій, секції та (або) комірки розподільчого пристрою), величину номінальної напруги електромережі, до якої приєднується електроустановка;

· технічні характеристики електричної мережі, які необхідні для вибору типу і технічних параметрів засобів поліпшення якості електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів;

· вимоги щодо перевірки обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії. При розробці проектної документації повинна проводитись перевірка обладнання в точці приєднання за умовами короткого замикання у відповідності до гл. 1.4 ПУЕ. За результатами перевірки визначається необхідний об’єм реконструкції обладнання електроустановок ВАТ “Одесаобленерго” для забезпечення технічної можливості підключення електроустановки до точки приєднання;

· вимоги щодо обладнання електроустановки захистом від пошкоджень, у тому числі в точці приєднання;

· вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення. Захист від пошкодження обладнання у разі несинхронного включення має забезпечуватись автоматикою від несинхронного включення;

· вимоги до компенсації реактивної потужності;

· вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки (місця) встановлення розрахункових засобів обліку, зокрема, щодо влаштування двохстороннього (в обох напрямках) обліку активної та реактивної електроенергії в точці приєднання. Облік електричної енергії має бути організований на підставі АСКОЕ із застосуванням відповідних приладів обліку (указується перелік електролічильників), для чого необхідна розробка та узгодження технічного завдання на побудову АСКОЕ з ВАТ “Одесаобленерго”, виконання якого відображується у проектній документації;

· вимоги до влаштування ліній основного, а при необхідності - резервного живлення;

· вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, у разі аварійного знеструмлення в точці приєднання шляхом організації додаткових підключень цієї електроустановки за відповідними колами. Кількість та параметри додаткових кіл підключення визначаються виходячи з потужності, яку необхідно передати;

· вимоги щодо встановлення автоматики відокремлення для переводу в автономний режим електроустановки у разі порушень в об’єднаній енергетичній системі України роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення цієї електроустановки на паралельну роботу з об’єднаною енергетичною системою України. Включення генераторів в електричну мережу ВАТ “Одесаобленерго” повинно передбачатись засобом точної синхронізації з застосуванням колонок синхронізму;

· вимоги щодо встановлення засобів вимірювальної техніки, які забезпечать контроль параметрів якості електричної енергії, що надходить у мережу ВАТ “Одесаобленерго” від електроустановки;

· вимоги релейного захисту, автоматики, в тому числі системної протиаварійної автоматики (СПА), телемеханіки, зв’язку, ізоляції, захисту від перенапруги і електробезпеки. Релейний захист повинен виконуватись на базі сучасних мікропроцесорних пристроїв. Проектом повинна передбачатись організація каналу зв’язку для передачі даних приладів обліку на сервер ВАТ “Одесаобленерго”, яка узгоджується на стадії проектування із службами телемеханіки та зв’язку;

· вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання у бік електроустановки;

· вимоги щодо розрахунку максимальної та мінімальної електричної потужності, що передбачається до видачі в електромережу;

· рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження;

· рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи цієї електроустановки. Для дотримання встановлених режимів і ведення технологічного процесу генерації рекомендується автоматична система контролю та діагностики роботи генераторів.
5.5.19. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, зокрема когенераційної установки, не призначеної для паралельної роботи з електричними мережами ВАТ “Одесаобленерго”, додатково містять:

· вимогу щодо обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги від електроустановки в електричну мережу ВАТ “Одесаобленерго” та одночасне підключення мереж замовника до мереж ВАТ “Одесаобленерго” та електроустановки;

· вимогу щодо влаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку електромереж ВАТ “Одесаобленерго” шляхом установлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.
5.5.20. Забороняється видавати технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, без надання замовником виконаного відповідною проектною організацією розрахунку стійкості обладнання, яке має бути підключене, максимальному ударному струму несинхронного включення у разі виникнення аварійного режиму в об’єднаній енергетичній системі України.
5.5.21. При перевищенні величини максимального уданого струму несинхронного включення нормально допустимої величини струму обладнання електроустановки паралельна робота цієї електроустановки з мережами ВАТ “Одесаобленерго” не допускається.
Підготовка пропозицій РЕМ щодо приєднання електроустановки до електричних мереж
5.5.22. ВТВ ВАТ “Одесаобленерго, ВТС ІЕМ, КЕМ готують технічні умови приєднання на підставі Пропозицій відповідного РЕМ. При цьому допускаються деякі або повні відхилення від наданих РЕМ Пропозицій в процесі аналізу схеми підключення та необхідності спорудження нових або реконструкції існуючих джерел живлення.
Пропозиції РЕМ щодо приєднання електроустановки до електричних мереж складаються за формою, наведеною у додатку 10 та містять:

· найменування замовника, який бажає приєднати свої електроустановки до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго”;

· найменування об’єкта та його місцезнаходження;

· необхідну потужність та категорію з надійності електропостачання;

· точку приєднання електроустановки. Вказується назва ПС, РП, номер та тип ТП (ЗТП, КТП, ЩТП). За необхідністю (для відстеження відповідності схеми підключення електроустановки замовника категорії з надійності електропостачання) вказується секція та (або) номер комірки розподільчого пристрою ПС або ТП (0,4 кВ або 10 (6) кВ), номер опори, назва повітряних ліній електропередачі;

· технічну характеристику електромереж, до яких приєднується електроустановка (допустиме та фактично існуюче завантаження ТП, кабельних або повітряних ліній електропередачі в амперах);

· необхідність будівництва (реконструкції) об’єктів електромереж (РП, ТП, ПЛ 6-10 кВ). Указується перелік обґрунтованих вимог до реконструкції існуючих та (або) необхідність будівництва нових об’єктів електромереж;

· необхідність та точки (місця) встановлення роз’єднувачів на повітряних лініях замовника і ВАТ “Одесаобленерго;

· лінії основного та (або) резервного живлення.
5.5.23. Всі вимоги щодо обладнання, які зазначаються у технічних умовах (пропозиціях), мають відповідати технічній політиці, що провадить ВАТ “Одесаобленерго” стосовно обладнання об’єктів електромереж.
5.5.24. У разі приєднання до електричних мереж електроустановки замовника другої та (або) першої категорії з електропостачання схема підключення повинна передбачати мінімум дві точки приєднання від незалежних джерел живлення. Незалежним джерелом живлення електроустановки називається таке джерело живлення, на якому зберігається напруга у разі зникнення його на другому (других) джерелі живлення цієї електроустановки.
5.5.25. Видача технічних умов приєднання окремих об’єктів мікрорайонів проводиться тільки після отримання технічних умов приєднання цих мікрорайонів. Технічні умови у цьому випадку, а також в інших випадках, коли існує необхідність приєднання електроустановки замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В, розробляються з урахуванням вимог детальних планів території та перспективних схем розвитку електричних мереж напругою вище 1000 В.
5.5.26. У разі приєднання електроустановок замовників безпосередньо до розподільчих пристроїв підстанцій або, якщо потужність електроустановки, що підключається, становить 250 кВт і більше, технічні умови повинні узгоджуватись із СП, СВЛ, СРЗіА, СЗДТУ та ОДС ВАТ “Одесаобленерго”, ІЕМ, КЕМ.
5.5.27. У разі, якщо потужність електроустановки, яка підключається, становить 5000 кВт і більше а також якщо існує необхідність будівництва ПЛ 110 кВ, технічні умови приєднання цієї електроустановки мають бути погоджені з Південною енергосистемою.
5.5.28. У разі зміни даних, зазначених в опитувальному листі, замовник має додатково звернутися до організації, яка видала технічні умови щодо внесення змін до технічних умов приєднання та умов договору про приєднання. Видача нових технічних умов та укладення договору про приєднання або внесення змін до них здійснюється відповідно до цього Порядку.
5.5.29. Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між службами структурних одиниць ВАТ “Одесаобленерго”, а за необхідністю - із Південною енергосистемою, виконуються самостійно відповідними структурними одиницями.
5.5.30. Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов приєднання електроустановки є обов’язковим для сторін договору про приєднання й організацій, яким доручено виконувати проектні роботи.
5.5.31. Дотримання термінів проходження документів при видачі технічних умов є обов’язковим для всіх працівників Компанії, які за своїми посадовими обов’язками причетні до роботи з видачі технічних умов.
5.5.32. Всі видані технічні умови мають бути занесені до реєстру виданих технічних умов (додаток 12).
Підготовка договору про приєднання
5.5.33. Договір про приєднання складається за формою, наведеною у додатку 11 та має містити наступні дані:
номер та дату договору (номер договору співпадає з номером технічних умов приєднання);
найменування структурної одиниці та підрозділу ВАТ “Одесаобленерго”, які укладають договір про приєднання;
посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, вповноваженої укладати договори від імені ВАТ “Одесаобленерго”;
назву установчого документа (номер ліцензії, статут);
найменування замовника, який приєднує свої електроустановки до мереж ВАТ “Одесаобленерго”;
посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, вповноваженої укладати договори від імені замовника на підставі статуту або відповідної довіреності;
найменування, реєстраційний номер та дату реєстрації установчого документа (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця, довіреність, завірена нотаріусом);
прогнозовану межу балансової належності;
клас напруги в точці приєднання;
строк дії договору (визначається згідно з заявленим замовником у заяві про приєднання та (або) опитувальному листі строком введення в експлуатацію об’єкта замовника, але не більше 2-х років);
строки оплати замовником рахунків (оплата рахунків з приєднання та підключення здійснюється в п’ятиденний термін після отримання рахунків щодо надання відповідних послуг);
адреси та банківські реквізити сторін, контактні телефони. Свої реквізити замовник має надавати при подачі заяви на отримання технічних умов. У разі, якщо замовником є фізична особа або фізична особа-підприємець, який не має печатки, у реквізитах замовника вказуються паспортні дані замовника (серія і номер паспорту, ким і коли виданий);
дату укладення договору. Датою укладання договору вважається дата реєстрації технічних умов (дата записується у відповідній графі для обох сторін!).
5.6. Видача замовнику договору про приєднання та технічних умов приєднання
5.6.1. Підписані керівником відповідної структурної одиниці технічні умови та договір про приєднання видаються у приймальні дні безпосередньо замовнику чи іншій уповноваженій замовником особі, на підставі договору підряду або належним чином оформленої довіреності (надається копія паспорту).
Видача технічних умов та договору про приєднання особі, яка не являється працівником замовника, без надання довіреності та договору підряду з наданням повноважень отримання технічних умов та договору приєднання не допускається.
5.6.2. Технічні умови приєднання та договір про приєднання видаються замовнику під підпис, про що робиться запис в журналі реєстрації заяв видачі технічних умов приєднання.
5.7. Підписання сторонами договору про приєднання
Після отримання підписаних технічних умов та договору про приєднання, акта виконаних робіт, замовник має повернути у відповідну структурну одиницю або підрозділ, що видали ці документи, підписані зі своєї сторони екземпляри договору та акта виконаних робіт не пізніше 15-ти робочих днів з дня отримання. У разі неповернення документів у зазначений термін та ненадання пояснень у письмовій формі щодо причин непідписання договору, вважається, що замовник відмовляється від укладання договору і отримані ним технічні умови втрачають чинність, про що повідомляється йому у письмовій формі. Нові технічні умови видаються у відповідності до цього Порядку.
5.8. Узгодження проектної документації для об’єктів будівництва і реконструкції
5.8.1. Проектні роботи повинні виконуватись спеціалізованими проектними організаціями, які мають ліцензію.
5.8.2. Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил, зокрема п. 1.1.26 ПУЕ “Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе ... применения простых и надёжных схем, внедрения новейшей техники, с учётом опыта эксплуатации ...”, на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання електроустановки.
5.8.3. Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації та її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня її отримання відповідною структурною одиницею або підрозділом ВАТ “Одесаобленерго”.
5.8.4. Узгоджена проектна документація електропостачання електроустановки є чинною на весь час дії договору про приєднання.
5.8.5. Якщо при проектуванні виникає обґрунтована необхідність відхилення від вимог технічних умов, замовник або проектна організація на договірних підставах із замовником, повинні звернутися до відповідної структурної одиниці або підрозділу ВАТ “Одесаобленерго”, якими видані технічні умови, з заявою на погодження цих відхилень.
5.8.6. Усі узгодження проектної документації між службами структурних одиниць ВАТ “Одесаобленерго” виконуються самостійно відповідними структурними одиницями.
5.8.7. Узгодження проектів на електропостачання об’єктів, які приєднуються до технологічних мереж відповідного споживача на підставі виданих технічних умов цим споживачем або структурною одиницею чи підрозділом ВАТ “Одесаобленерго” за згодою споживача, проводиться тільки у частині організації розрахункового обліку електроенергії та категорії струмоприймачів з надійності електропостачання.
5.8.8. Узгодження проектів проводиться на підставі поданої замовником у відповідну структурну одиницю або підрозділ заяви.
5.8.9. Заяви на узгодження проектів зовнішнього електропостачання об’єкта замовника приймаються працівниками Компанії в приймальні дні.
5.8.10. Заяви про узгодження проектів електропостачання об’єктів замовників можуть бути подані як безпосередньо замовником, так і проектною організацією, яка виконує проектні роботи, якщо ці повноваження обумовлені в договорі на виконання робіт з проектування та оформлені довіреністю.
5.8.11. Заяви від юридичних осіб повинні бути надані на бланку юридичної особи та підписані керівником із зазначенням дати.
5.8.12. В заяві від фізичної особи та фізичної особи-підприємця (у разі відсутності відповідного бланку) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та телефон громадянина.
5.8.13. В заяві повинна бути вказана повна назва проекту із зазначенням найменування та адреси об’єкта для електропостачання якого виконується проект, а також назва проектної організації, яка розроблює проект. При необхідності до заяви додається копія ліценції на право здійснення проектних робіт.
5.8.14. Вартість погодження проектної документації визначається методикою (додаток 4) та становить 20% від вартості видачі технічних умов. Рахунок сплачується при розгляді заяви щодо видачі технічних умов. Таким чином, при наданні проектної документації додатково рахунок не виставляється, якщо технічні умови видавалися ВАТ “Одесаобленерго”. У разі погодження проектної документації, що розробляється на підставі технічних умов приєднання, виданих відповідним споживачем до своїх мереж, вартість погодження проектної документації становить 20 % від вартості видачі технічних умов на підставі розрахунку, виконаного цим споживачем (повинен додаватись замовником до заяви щодо узгодження проектної документації).
5.8.15. При проведенні узгодження наданої проектної документації необхідно перевіряти:

· наявність копії ліцензії, виданої проектної організації, що виконує проектні роботи на здійснення відповідних робот;

· наявність вкладеної копії технічних умов, укладеного договору про приєднання, підписаного замовником технічного завдання на проектування та розрахунок потужності;

· наявність узгодження планів траси ліній електропередачі, кабелів і місць посадки ТП з усіма землевласниками (землекористувачами) та іншими зацікавленими організаціями, зокрема РЕМ;

· у разі використання нового обладнання перевіряються опитувальні листи на це обладнання з приводу сумісності з обладнанням ВАТ “Одесаобленерго”;

· виконання у повному обсязі вимог технічних умов щодо будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів електромереж. У разі, коли на підставі одних технічних умов розроблено декілька проектів, наприклад, окремий проект на будівництво РП, окремий проект будівництва ТП, окремий проект схеми зовнішнього електропостачання 0,4 кВ об’єкту, на узгодження подається увесь комплект проектної документації, де відображено повне виконання вимог технічних умов.

· виконання вимог технічних умов до компенсації реактивної потужності, релейного захисту й автоматики, ізоляції проводів та кабелів. Особливу увагу слід приділяти трасам проходження ПЛ 6(10) кВ та застосуванню проводів 6(10) кВ із захисним покриттям у районах житлової місцевості із стислою забудовою, уздовж лісових насаджень, тощо;

· схему електропостачання об’єкта за надійністю електропостачання, виділення на окремі лінії живлення струмоприймачів екологічної, аварійної та технологічної броні;

· схему організації розрахункового обліку електричної енергії, зокрема:
- забезпечення окремими приладами обліку електричної енергії струмоприймачів кожної тарифікаційної групи у відповідності до п. 3.6 ПКЕЕ;
- забезпечення можливості складання балансу електричної енергії у випадках згідно з пунктом 3.12 та 3.6 ПКЕЕ;
- вибір типу електролічильників, характеристика яких відповідає вимогам цього Порядку, можливість об’єднання локального устаткування збору і обробки даних в АСКОЕ ВАТ “Одесаобленерго”;
- вибір типу трансформаторів струму, клас точності яких відповідає вимогам п. 5.5.15 цього Порядку;
- точки встановлення приладів обліку у відповідності до п. 2.9 ППЕЕМ;
- місця встановлення приладів обліку щодо можливості безперешкодного доступу до них відповідальних працівників ВАТ “Одесаобленерго”;
- типи та влаштування шаф для встановлення приладів обліку;

· застосування нової техніки, яка потребує мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час передачі електричної енергії та відповідає технічній політиці ВАТ “Одесаобленерго” щодо технічного переоснащення, модернізації устаткування. Приоритетними вважаються будівництво трансформаторних підстанцій закритого типу, а у сільській місцевості встановлення щоглових трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА або КТП зовнішньої установки у залізобетонній оболонці; будівництво повітряних ліній електропередачі напругою до 1000 В із застосуванням самоутримного ізольованого проводу; прокладка кабелів 6-10 кВ в одножильному виконанні з ізоляцією із зшитого поліетилену; використання кінцевих і з’єднувальних муфт із зшитого поліетилену; обладнання розподільчих пристроїв 6-10-35 кВ ПС, ТП та розподільчих пунктів вакуумними вимикачами, а розподільчих пристроїв ПС напругою 110 кВ елегазовими вимикачами; застосування мікропроцесорної техніки для захисту електрообладнання тощо.
5.8.16. За результатами розгляду структурною одиницею або підрозділом ВАТ “Одесаобленерго”, що проводять узгодження, оформляється технічне рішення щодо проектної документації (Додаток 13). У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники запроектованих інженерних мереж електропостачання електроустановки, описуються схема електропостачання, вузли обліку тощо.
5.8.17. У разі погодження проектної документації без зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому куті титульного листа одного примірника проектної документації, а також на листах зі схемами електропостачання.
5.8.18. У разі, коли в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів, замовнику надсилається лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації.
5.8.19. Термін доопрацювання не повинен перевищувати 30-ти календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації. замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.
5.8.20. Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень структурної одиниці чи підрозділу ВАТ “Одесаобленерго”, відсутності звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації є підставою для розірвання сторонами договору про приєднання в установленому законодавством України порядку.
5.8.21. Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж доопрацьованої проектної документації.
5.8.22. Заява про узгодження проекту, технічне рішення до проектної документації, зміст зауважень, копія титульного листа із печаткою про узгодження зберігаються в архіві разом з пакетом документів з видачі технічних умов.
5.8.23. Для багатоквартирних житлових будинків, крім узгодження проекту зовнішнього електропостачання, необхідно узгодження проекту внутрішнього електропостачання в частині організації обліку електричної енергії. Для цього, замовник звертається в комерційну дирекцію ВАТ “Одесаобленерго”, КЕМ або ІЕМ із заявою щодо узгодження проекту внутрішнього електропостачання. До заяви додається узгоджена в встановленому порядку проектна документація зовнішнього електропостачання.
5.8.24. Проекти електропостачання мають проходити експертизу на відповідність нормативним актам з питань охорони праці згідно з вимогами Закону України про охорону праці. Експертиза проводиться у Чорноморському експертно-технічному центрі за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 12.
5.9. Оплата замовником вартості приєднання
5.9.1. Вартість приєднання електроустановки замовника визначається після розробки та узгодження проектної документації згідно з кошторисом на виконання робіт у відповідності до зазначеної у договорі межі балансової належності.
5.9.2. Вартість приєднання електроустановки замовника визначається після розробки та узгодження проектної документації згідно з кошторисом на виконання послуг в обсязі до точки приєднання.
5.9.3. Конкретна вартість приєднання з урахуванням необхідних податків, додаткових витрат та ін. фіксується в графіку фінансування до договору на приєднання із зазначенням строків сплати та строків виконання робіт.
5.9.4. Розрахунки за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж проводяться Замовником у формі попередньої оплати.
5.9.5. Оплата рахунку здійснюється не пізніше п’яти операційних днів з дня отримання на окремий рахунок ВАТ „Одесаобленерго”.
5.10. Будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи. Приймально-здавальні випробування
5.10.1. Будівництво або реконструкція об’єкта повинна вестись у строгої відповідності з вимогами технічних умов та проекту. У разі, якщо виникає обґрунтована необхідність відхилення від вимог технічних умов та проекту, ці відхилення мають бути передчасно узгоджені з організацією, яка видала технічні умови.
5.10.2. Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, що пов’язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами, які мають ліцензію на виконання цих робіт.
5.10.3. Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи щодо забезпечення технічної можливості підключення електроустановок замовника в точці приєднання (будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи модернізація) виконуються ВАТ “Одесаобленерго” або підрядною організацією на договірних засадах із Компанією після оплати замовником вартості приєднання згідно з договором про приєднання.
5.10.4. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт нові та/або реконструйовані чи модернізовані електроустановки мають пройти приймально-здавальні випробування. У разі позитивних результатів випробувань електроустановки приймаються замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими нормативно-технічними документами.
5.10.5. Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача напруги на електроустановку на підставі договору про тимчасове електропостачання.
5.11. Допуск на підключення електроустановок споживачів до електромереж ВАТ “Одесаобленерго”
5.11.1. Отримання акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки (далі - акт допуску) обов’язкове для підключення нових, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовника до електричної мережі.
5.11.2. Допуск на підключення нової або реконструйованої електроустановки здійснює структурна одиниця або підрозділ ВАТ “Одесаобленерго”, після проведення технічного огляду цієї електроустановки, а саме:

· ВАТ “Одесаобленерго” - при підключені електроустановок замовника
- напругою 10-35 кВ від ПС 35 і 110 кВ для РЕМ прямого підпорядкування;
- напругою 6-10 Кв від ПС 35 і 110 кВ по м. Одесі, Іллічівському та Комінтернівському РЕМ.
- при підключенні електроустановок замовника напругою 6-10 кВ від РП, ТП, ПЛ по м. Одесі, Іллічівському та Комінтернівському РЕМ;

· Південний, Північний, Центральний, Іллічівський та Комінтернівський РЕМ та РЕМ Ізмаїльських і Котовських електричних мереж - при підключені електроустановок замовника від розподільчих мереж 0,4 кВ (ТП, ПЛ 0,4 кВ);

· Б. -Дністровський, Біляївський, Іванівський, Овідіопольський Роздільнянський РЕМ - при підключені електроустановок замовника до розподільчих мереж 6-10 кВ (ТП6-10/0,4 кВ, ПЛ(КЛ)6-10-0,4 кВ);

· КЕМ та ІЕМ - при підключені електроустановок замовника:
- напругою 6-10-35-110 кВ від ПС 35 і 110 кВ;
напругою 6-10 кВ від ТП і РП 6-10 кВ та розподільчих мереж 10-6 кВ;
5.11.3. Допуск на підключення електроустановки замовник має право отримувати як в цілому на всю електроустановку, так і на її складові частини, якщо це передбачене у технічних умовах та договорі про приєднання.
5.11.4. Допуск на підключення електроустановок, у яких застосовується обладнання іноземного виробництва, проводиться за наявності сертифіката відповідності обладнання до діючих в Україні стандартів, якщо таке обладнання підлягає сертифікації.
5.11.5. Отримання замовником Допуску на підключення проводиться у наступному порядку:
подання замовником в ВТВ ВАТ “Одесаобленерго” (ВТС КЕМ, ІЕМ або ВТГ РЕМ), заяви на проведення технічного огляду та оформлення акта допуску з доданням необхідних документів;
перевірка відповідності наданих замовником документів розробленій проектній документації;
- оформлення акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
узгодження із замовником дати проведення технічного огляду;
проведення технічного огляду електроустановки замовника відповідальними особами постійно діючих комісій, затверджених наказами ВАТ „Одесаобленерго”, КЕМ, ІЕМ, РЕМ на відповідність фактичного стану змонтованих електроустановок зовнішнього електропостачання затвердженій проектній документації та оформлення Висновку про виконання технічних умов у повному обсязі (в частині зовнішнього електропостачання та організації обліку електроенергії) (додаток 19);
укладення договору про постачання електричної енергії та інших договорів, передбачених ПКЕЕ;
узгодження із замовником дати проведення робочої комісії;
підписання акта допуску на підключення у разі оформлення акту робочої комісії.
5.11.6. Для оформлення акта допуску на підключення електроустановки замовник письмово звертається до відповідної структурної одиниці або підрозділу ВАТ “Одесаобленерго” із заявою про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електромережі (додаток 14).
До заяви додаються наступні документи:
копія технічних умов приєднання електроустановки та договір про приєднання, укладений між замовником та відповідною структурною одиницею або підрозділом ВАТ “Одесаобленерго”;
проектна документація, погоджена у відповідності до цього Порядку, проектне рішення до проектної документації;
однолінійна схема електропостачання електроустановки, на якій обов’язково вказується точка приєднання до мережі ВАТ “Одесаобленерго”, точка встановлення та параметри розрахункового обліку і технічні параметри елементів електричної мережі, необхідні для розрахунку втрат енергії (тип, марка, довжина ЛЕП, тип, номер та технічні характеристики трансформаторів);
відомості про встановлені і змонтовані засоби обліку електричної енергії, протоколи наладки замовником схеми обліку, а у разі встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних - протоколи їх параметризації у вигляді таблиці „Перелік засобів обліку електричної енергії” (додаток 15) підписаної замовником;
дані про встановлені пристрої обмеження термічного навантаження в часи максимуму системи при наявності електротермічного обладнання, електроводонагріву і електроопалення.
Юридичні особи та фізичні особи (крім населення) додатково надають:
перелік струмоприймачів, у т.ч. за категорією з надійності електропостачання та аварійної, екологічної і технологічної броні;
приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією (із зазначенням номерів ліцензій, дати їх видачі та органу, що видав ліцензії) та замовником;
протоколи випробування та акти на скриті роботи по електроустановках зовнішнього електропостачання;
при необхідності інформаційний лист по КРП (згідно із затвердженою Методикою...);
протокол перевірки знань та наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, або договір про обслуговування електроустановок організацією, яка має право на виконання таких робіт (крім населення);
список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з електробезпеки, номери контактних телефонів), яким дозволяється від імені споживача давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори та записи;
документація в залежності від типу електрообладнання, яке допускається до підключення, згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок “Норми приймально-здавальних випробувань”.

При вводі в експлуатацію ПС, РП, ТП додаються:
будівельні креслення (проектні та виконавчі);
план компонування обладнання ПС 35-110 кВ, РП 6-10 кВ та ТП 6-10/0,4 кВ (проектний та виконавчий);
план заземлюючого контуру підстанцій (проектний та виконавчий);
акт на скриті роботи з монтажу заземлюючого пристрою;
акт заміру опору заземлюючого контуру;
паспорта трансформаторів;
протоколи випробувань і технічні дані на електрообладнання, отримане від заводу - виконавця;
протокол випробувань підвищеною напругою ізоляції розподільчих пристроїв 6-10 кВ;
протоколи випробувань комплектних розподільчих пристроїв на ПС, у тому числі зовнішньої установки;
протокол випробувань ізоляції силового трансформатора;
протокол випробувань трансформаторного масла;
розрахунок уставок РЗ;
протоколи налагодження і випробувань релейного захисту та автоматики;
протоколи перевірки та випробувань акумуляторної батареї.
При вводі в експлуатацію КЛ додаються:
виконавча траса кабелю, виконана в масштабі 1:500 з прив`язкою до місцевості, погоджена з Управлінням архітектури міста всіма зацікавленими організаціями;
акт приймання траншей, каналів та тунелів під монтаж;
акт стану кабелю на барабані;
акт огляду кабелів, прокладених в траншеях та каналах перед закриттям;
акт на скриті роботи з укладки кабелю та захисту його від механічних пошкоджень;
протокол випробувань ізоляції кабелю підвищеною напругою (для кабелів напругою вище за 1000 В);
кабельний журнал.
При вводі в експлуатацію ПЛ додаються:
виконавче креслення-план траси з нанесенням всіх опор із зазначенням їх типу і порядкового номера, а також всіх переходів, а для ПЛ 110 кВ, крім того, виконавче креслення-профіль лінії;
акти на скриті роботи по фундаментам і заземлюючим пристроям;
акти приймання переходів, складені разом з представниками зацікавлених організацій;
паспорт лінії;
документація з відводу земель під трасу лінії, погоджена з відповідними організаціями;
протоколи вимірювань опору заземлюючих пристроїв опор, відтяжек тросів і пристроїв захисту від перенапруги;
протоколи випробувань фарфорових підвісних і опорних ізоляторів.
Документація надається в окремій папці, на якій зазначено найменування організації-замовника та назву електроустановки, яка підлягає огляду.
5.11.7. Заява про проведення огляду представниками ВАТ “Одесаобленерго” та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі разом з документами надається споживачем у ВТВ, ВТС або ВТГ відповідної структурної одиниці або підрозділу ВАТ “Одесаобленерго” та реєструється в журналі реєстрації висновків про виконання замовником технічних умов у повному обсязі та оформлених актів допуску (додаток 20).
Після отримання заяви замовника ВТВ, ВТС, ПТГ надає для розгляду зас. начальника РЕМ або комерційну дирекцію ВАТ “Одесаобленерго” частину наданих замовником документів, які стосуються обліку електричної енергії, а в інші підрозділи ВАТ “Одесаобленерго” (СРЗіА, СП, СВЛ) - документи, що стосуються іх компетенції.
5.11.8. Термін розгляду заяви та наданих документів має не перевищувати 5-ти робочих днів, після чого відповідна структурна одиниця або підрозділ ВАТ “Одесаобленерго” разом із замовником узгоджують дату і час проведення технічного обстеження електроустановок, але не пізніше 5-ти робочих днів.
5.11.9. Організацією розгляду наданої документації відповідними службами та відділами, узгодженням із замовником та представниками відповідних служб та відділів дати і часу проведення технічного обстеження займається відповідальна особа ВТВ, ВТС або ВТГ.
5.11.10. Після перевірки дійсності наданих документів вони повинні бути завізовані посадовою особою, якій доручена ця робота.
5.11.11. Для проведення огляду інженер ВТГ РЕМ, ВТС КЕМ, ІЕМ або ВТВ ВАТ “Одесаобленерго” за результатами розгляду документів, наданих замовником, заповнює п. 1-7 Висновку про виконання замовником технічних умов у повному обсязі у відповідності до додатку 19 та надає його комісії для подальшого заповнення під час огляду електроустановки.
Висновок підлягає реєстрації у ПТГ РЕМ, ПТС КЕМ, ІЕМ, СРМ ВАТ “Одесаобленерго” в журналі реєстрації висновків про виконання замовником технічних умов у повному обсязі та оформлених актів допуску, який ведеться відповідним працівником ПТГ РЕМ, ПТС КЕМ, ІЕМ, ВТВ ВАТ “Одесаобленерго” згідно з формою, встановленою додатком 20.
5.11.12. До складу комісії, що проводитиме технічний огляд електроустановок зовнішнього електропостачання, включаються:
заступник технічного директора ВАТ “Одесаобленерго” з високовольтних мереж - у разі приєднання електроустановок до розподільчих пристроїв 35-110 кВ підстанцій напругою 35 кВ і вище м. Одеси, Іллічівського та Комінтернівського РЕМ;
заступник технічного директора ВАТ „Одесаобленерго” з розподільчих мереж - у разі приєднання електроустановок до розподільчих пристроїв 35-110 кВ підстанцій напругою 35 кВ і вище, які знаходяться на території РЕМ прямого підпорядкування;
заступник технічного директора ВАТ „Одесаобленерго” з міських мереж - у разі приєднання електроустановок до розподільчих пристроїв 6-10 кВ підстанцій напругою 35 кВ і вище;
заступник комерційного директора з технічних питань;
головний інженер РЕМ, КЕМ, ІЕМ - у разі приєднання електроустановок до розподільчих мереж напругою вище 1000 В;
зас. начальника РЕМ;
майстер РЕМ - у разі приєднання до мереж напругою нижче 1000 В;
інспектор РЕМ та (або) інженер СОЕ ВАТ “Одесаобленерго”;
за необхідністю, представники окремих служб ВАТ “Одесаобленерго” (СРЗіА, СП, СВЛ, СЗДТУ, СРЕММ).
5.11.13. У разі позитивних висновків з наданої документації проводиться технічний огляд електроустановки в узгоджений із замовником час, за умови забезпечення замовником належних умов для проведення обстеження та необхідних заходів безпеки.
5.11.14. Під час проведення технічного огляду перевіряється:
відповідність спорудженої електроустановки, встановлених приладів обліку, схеми організації та точок встановлення приладів обліку вимогам нормативно-технічних документів, технічних умов та проектних рішень згідно з технічним рішенням до проектної документації;
наявність пломб з непростроченим тавром державної повірки на всіх гвинтах кріплення кожуху розрахункових електролічильників (для трифазних електролічильників строк повірки не повинен перевищувати 12 місяців, для однофазних - 24 місяці);
відповідність струмоприймачів споживача “Переліку струмоприймачів”, наданому замовником, відповідність фактичної потужності дозволеній до використання;
технічний стан встановленого обладнання, пристроїв релейного захисту;
правильність встановлення ввідних пристроїв (повинні встановлюватись у запертих шафах та нішах в місцях, зручних для обслуговування; відстань від увідних пристроїв до трубопроводів (водопостачання, опалення, каналізація та інше) газопроводів повинно бути не менш 0,5 м);
відповідність схеми електропостачання вимогам з надійності електропостачання об’єкта замовника;
виділення на окремі лінії струмоприймачів 1-ої особливої групи з електропостачання та забезпечення їх живлення від незалежного джерела живлення, правильність схеми живлення, встановлення АВР та автоматики блокування паралельної роботи з мережею основного живлення (крім населення);
виділення на окремі лінії струмоприймачів екологічної, технологічної та аварійної броні (крім населення);
наявність пристроїв КРП, якщо їх встановлення передбачається технічними умовами приєднання та проектною документацією (крім населення);
за наявності електротермічного обладнання, електроводонагрівання встановлення пристроїв обмеження термічного навантаження в часи максимуму системи, якщо технічними умовами та проектною документацією передбачені такі пристрої;
забезпечення електроустановки приймально-здавальною та експлуатаційною документацією (крім населення);
5.11.15. Членам комісії під час технічного обстеження забороняється виконувати будь-які роботи в електроустановках замовників.
5.11.16. Після огляду електроустановки, членами комісії, які проводили обстеження схеми зовнішнього електропостачання та реконструкції джерела живлення, заповнюються відповідні графи висновку (додаток 19) щодо виконання або не виконання замовником технічних умов приєднання у повному обсязі. Повністю оформлений висновок є додатком до Акту допуску на підключення до електричної мережі та повинен бути підписаний членами комісії, що проводили огляд, головним інженером РЕМ, КЕМ, ІЕМ або технічним директором ВАТ “Одесаобленерго”.
5.11.17. Після огляду електроустановки, у зв’язку з тим, що напруга ще не подана і провести технічну перевірку роботи приладів обліку неможливо, проводиться тимчасове пломбування приладів обліку та дооблікових кіл.
5.11.18. Після розгляду наданої документації та обстеження електроустановки відповідальна особа ВТВ, ВТС або ВТГ узгоджує із замовником дату скликання ним робочої комісії та оформлює акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки (додаток 18 для юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) або додаток 17 для населення). Акт допуску підписується керівником відповідної структурної одиниці ВАТ “Одесаобленерго” під час дії робочої комісії за умови позитивних висновків робочої комісії про готовність до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта та оформлення акту робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
5.11.19. Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки містить висновок про відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та про можливість підключення електроустановки зовнішнього електропостачання замовника до електричної мережі.
5.11.20. Акт допуску оформлюється у двох примірниках та реєструється в журналі реєстрації висновків про виконання замовником технічних умов у повному обсязі та оформлених актів допуску. Один примірник надається замовнику, другий - залишається в інспекції структурної одиниці або підрозділу, на території діяльності якої розташована електроустановка, що підключається.
5.11.21. Акт допуску не оформлюються у разі, якщо робочою комісією виявленні недоробки та дефекти, відхилення від проекту, відсутності відповідних засобів пожежегасіння, відсутності у замовника власного електротехнічного персоналу, який має необхідні знання, пройшов інструктаж відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та призначеної відповідальної особи за електрогосподарство, та інше. У цьому разі усі недоліки повинні бути усунені замовником у строки, визначені робочою комісією.
5.12. Оформлення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
5.12.1. В акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін фіксуються межі балансової належності сторін, а також межі експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок. Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, якщо між споживачем та ВАТ “Одесаобленерго” укладений договір про технічне обслуговування електроустановок споживача. В інших випадках за межу експлуатаційної відповідальності сторін приймається межа балансової належності.
5.12.2. Оформлення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін проводиться на підставі заяви від замовника про проведення технічного огляду.
5.12.3. Оформлення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін покладається на призначених відповідальних осіб у ВТВ ВАТ „Одесаобленерго”, ВТГ РЕМ, ВТС КЕМ, ІЕМ в залежності від напруги, на якої підключається електроустановка замовника, а саме:

· ВТВ ВАТ „Одесаобленерго” - при підключенні електроустановок замовника:
- напругою 35-110 кВ від ПС 35 і 110 кВ для РЕМ прямого підпорядкування;
напругою 6-10 кВ від ПС 35 і 110 кВ по м. Одесі, Іллічівському та Комінтернівському РЕМ;
при підключенні електроустановок замовника напругою 6-10 кВ від РП, ТП, ПЛ по м. Одесі, Іллічівському та Комінтернівському РЕМ;

· Південний, Північний, Центральний, Іллічівський, Комінтернівський РЕМ та РЕМ Ізмаїльських і Котовських електричних мереж - при підключенні електроустановок замовника від розподільчих мереж 0,4 кВ (ТП, ПЛ, кабельних ящиків 0,4 кВ);

· Б.Дністровський, Біляївський, Іванівський, Комінтернівський, Овідіопольський, Роздільнянський РЕМ - при підключенні електроустановок замовника до розподільчих пристроїв 6-10 кВ ПС 35-110 кВ, РП та розподільчих мереж 6-10-0,4 кВ;

· ВТС КЕМ та ІЕМ - при підключенні електроустановок замовника:
напругою 35-110 кВ від ПС 35-110 кВ;
напругою 6-10 кВ від ПС 35 і 110 кВ;
- напругою 6-10 кВ від ТП і РП 6-10 кВ та розподільчих мереж 10-6 кВ.
5.12.4. Акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності оформлюються з усіма юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, а також фізичними особами (населенням), якщо електроустановки останніх приєднанні до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго” напругою 380 В та вище.
5.12.5. Акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності оформляються не більше 5-ти робочих днів з моменту надходження заяви на проведення технічного огляду.
Підготовка акту розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
5.12.6. Акт розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін складається за формою, наведеною у додатку 16 та містить наступні дані:

· номер та дату акта розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін;

· найменування споживача та його місцезнаходження;

· посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, вповноваженої укладати договори від імені замовника на підставі статуту або відповідної довіреності;

· найменування структурної одиниці та підрозділу ВАТ “Одесаобленерго” та її адресу;

· посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, вповноваженої укладати договори від імені ВАТ “Одесаобленерго”;

· балансову належність електромереж та установок, яка визначається правом власності споживача і ВАТ “Одесаобленерго” на окремі елементи електричної мережі;

· межу експлуатаційної відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок на підставі договору про технічне обслуговування електроустановок споживача.

· схему електропостачання споживача з зазначенням межі балансової належності та межі розподілу експлуатаційної відповідальності та сторін. Схема, як правило, розміщується перед п. 5 на бланку акта розмежування. На схемі електропостачання потрібно вказувати марку, переріз і довжину живильних ліній електропередачі споживачів;

· складні схеми зовнішнього електропостачання розміщуються на окремому листі, що є додатком до акта розмежування, та мають бути підписані обома сторонами зазначеними в акті і завірені печаткою;

· категорії з надійності електропостачання окремих струмоприймачів електроустановки замовника та відповідність схем їх живлення цим категоріям;

· відповідальність споживача та електропередавальної організації за стан і безпечну експлуатацію відповідних електромереж;
5.12.7. Якщо до електричних мереж ВАТ “Одесаобленерго” приєднані електричні мережі, які на підставі права власності не належать жодному суб’єкту господарювання та через які електрична енергія передається до технологічних електричних мереж споживача, межа експлуатаційної відповідальності та точка продажу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності споживача.
Такі електричні мережі в установленому законодавством України порядку мають бути передані в господарське відання ВАТ “Одесаобленерго”, якщо вони приєднанні до мереж Компанії.
5.12.8. На один окремий об`єкт (завод, фабрика, комбінат тощо), незалежно від кількості у нього живильних ліній, або на декілька об`єктів споживача, які отримують живлення від одного джерела електропостачання, складається один акт розмежування.
5.12.9. Акт розмежування повинен бути підписаний керівником відповідної структурної одиниці та завізований керівником виробничої служби, в експлуатації якої знаходиться електроустановка електропостачальника, від якої підключений споживач.
5.13. Укладення договорів, передбачених Правилами користування електричною енергією або Правилами користування електричною енергією для населення
Укладення договору про постачання електричної енергії (для юридичних осіб) або договору про використання електричної енергії (для населення) проводиться одночасно з оформленням акта допуску. Договір укладається у відповідності до ПКЕЕ, ПКЕЕН та інструкцій ВАТ “Одесаобленерго” щодо укладення договорів.
5.14. Підключення електроустановки до електричної мережі
5.14.1. Усі електроустановки замовників повинні відповідати вимогам нормативних актів, проектній документації, ППЕЕМ, а також забезпечені проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією та засобами захисту від ураження електрострумом.
5.14.2. Підключення електроустановки замовника, не призначеної для виробництва електричної енергії, до електричної мережі здійснюється на підставі акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки.
5.14.3. Підключення до електричної мережі електроустановки замовника, призначеної для виробництва електричної енергії, здійснюється на підставі акта технічної комісії про готовність електроустановки до прийняття в експлуатацію, який видається державною приймальною комісією або державною технічною комісією (для енергооб’єктів недержавної форми власності) у встановленому законодавством порядку. Державна технічна комісія призначається районними чи міськими виконкомами місцевих рад.
5.14.4. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі ВАТ “Одесаобленерго” здійснюється структурною одиницею, до мереж якої вони приєднуються. У разі підключення електроустановки з виробництва електричної енергії, призначеної для паралельної роботи з об’єднаною енергетичною системою України, про її підключення повідомляється Південна енергосистема.
5.14.5. Підключення електроустановки замовника, що приєднуються до технологічних мереж відповідного споживача електричної енергії, здійснюється цим споживачем, про що обов’язково повідомляється структурна одиниця, на території діяльності якої відбувається підключення.
5.14.6. Підключення електроустановок замовника до електричної мережі проводиться на підставі поданої замовником заявки на подання напруги на електроустановку (додаток 21) відповідно до умов договору про приєднання протягом 5-ти робочих днів після виконання таких вимог:
замовником виконані усі зобов’язання згідно договору про приєднання;
оформлено допуск на підключення електроустановки інженерного електропостачання об’єкта;
замовником сплачено визначену договором вартість послуг за приєднання та підключення;
укладено договір про постачання електричної енергії (про користування електричною енергією) та в обумовлених ПКЕЕ випадках договір про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання, а власником електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, укладені передбачені законодавством договори, пов’язані з виробництвом, передачею та продажем виробленої електричної енергії (у разі необхідності);
у замовника є оперативний та оперативно-ремонтний персонал, а також особа, відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про обслуговування електроустановок замовника з організаціями або фізичними особами, які атестовані, пройшли навчання, перевірку знань та мають право на виконання таких робіт;
установлено згідно з вимогами нормативно-технічних документів та технічних умов засоби розрахункового (комерційного) обліку та виконано роботи з уведення точок обліку електричної енергії до АСКОЕ ВАТ “Одесаобленерго” (якщо це передбачено технічними умовами та проектною документацією);
внесено відповідні зміни до технічних схем ПС, РП, ТП та розподільчих мереж РЕМ, КЕМ, ІЕМ, технічної дирекції ВАТ “Одесаобленерго”;
у разі потреби між власником транзитної електроустановки та організацією, яка має право на виконання відповідних робіт, укладено договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних електроустановок (КЛ, РП, ТП, тощо), які набули статусу транзитних після виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника відповідно до договору про приєднання.
5.14.7 Забороняється підключення електроустановки замовника з порушеннями умов договору про приєднання.
5.14.8 Підключення електроустановки у випадку зміни її власника, за умови, що збільшення дозволеної потужності та зміна категорії з надійності електрозабезпечення не відбулось, проводиться після укладення договору про постачання електричної енергії та оплати споживачем послуг з підключення, окрім випадків, коли ці електроустановки були знеструмлені протягом одного місяця та більше. У цьому разі підключення до електричних мереж здійснюється після технічного огляду і оформлення акта допуску на підключення електроустановки до електромережі у відповідності до цього Порядку.
Якщо в разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки нові технічні умови не видаються, а фактичний стан розрахункових засобів обліку не відповідає вимогам нормативно-технічних документів, договір про постачання електричної енергії з новим власником укладається після приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до вимог нормативно-технічних документів.
5.14.9. До введення в експлуатацію електроустановки з виробництва електричної енергії, робота якої можлива паралельно з електроустановками (електричними мережами) ВАТ “Одесаобленерго”, власником електроустановки з виробництва електричної енергії разом із відповідною структурною одиницею або підрозділом має бути розроблено та узгоджено порядок взаємодії оперативного персоналу ВАТ “Одесаобленерго” з оперативним персоналом власника електроустановки з виробництва електричної енергії під час включення в роботу цієї електроустановки.
5.14.10. Після підключення електроустановок замовника до електричних мереж диспетчер відповідної структурної одиниці або підрозділу ВАТ “Одесаобленерго” у 2-денний термін повідомляє зас. начальника з енергозбуту КЕМ, ІЕМ або зас. начальника РЕМ та надає копію дозволу на підключення з відміткою про виконання.
Пломбування НВ обліку з обов’язковим оформленням технічного паспорту під час пломбування проводиться інспектором або майстром з приладів обліку у 3-денний термін від дня одержання дозволу на підключення з відміткою про виконання.
Пломбування ВВ обліку з обов’язковим оформленням технічного паспорту під час пломбування проводиться СОЕ ВАТ “Одесаобленерго”, КЕМ, ІЕМ у 3-денний термін від дня одержання дозволу на підключення.
Прилади обліку можуть пломбуватися, за бажанням, пломбами з таврами інших зацікавлених сторін договору з внесенням відомостей про встановлення пломб інших сторін в акт збереження пломб.
5.14.9. Дані про підключення електроустановок споживачів фіксуються у реєстрі виданих технічних умов (додаток 22).
Додаток 1

Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1. Найменування, місцезнаходження, телефон замовника: ________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Найменування, місцезнаходження, телефон проектної організації: _______________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Назва, місцезнаходження та функціональне призначення об’єкта: _______________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Нове будівництво, реконструкція, модернізація, збільшення потужності .
(зайве закреслити)
5. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника: _______________________________________________________________________________.
6. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів замовника за надійністю електропостачання (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії):
№ з/п
Струмоприймач (найменування)
Належність (за прогнозом) до екологічної або аварійної броні
Категорія за ПУЕ
Розрахункове навантаження

7. Рік початку будівництва (реконструкції, модернізації): ____________.
Рік уведення об’єкта в експлуатацію: ____________,
Графік уведення в дію потужностей за роками: _______________________________________
________________________________________________________________________________
8. Режим роботи електроустановок: __________________________________________.
9. Розрахунковий tg
· (cos
·):_________________________________________________.
10. Орієнтовна схема підключення: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
11. Потужність будівельних електромеханізмів _______ кВт, категорія _____.

Проектувальна організація: Замовник :
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________

М.П. М.П.
____________ _____________ _________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 2

Начальнику ___________________ РЕМ
(директору КЕМ, ІЕМ, ВАТ “Одесаобленерго”) __________________________________________
__________________________________________,
(П.І.Б.)
який мешкає за адресою:_____________________
__________________________________________
паспортні дані _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
тел._______________________________________Заява


Прошу укласти зі мною договір про приєднання та видати технічні умови приєднання _________________________________________________________,
(найменування об’єкта)
який знаходиться___________________________________________________
(адреса об’єкта)
Мета отримання технічних умов ______________________________________
________________________________________________________________________________
(будівництво, реконструкція, потреба у резервному живленні, збільшення потужності тощо)
з розрахунковою потужністю _____кВт
в т.ч. опалення____кВт (тип ____________________),
стаціонарна електроплита ______кВт (тип_______________),
електронагрів води _____кВт (тип ________________),
напруга ______ В, категорія надійності електропостачання ________.


Додаткові відомості:

площа житлового будинку __________ кв. м.;
кількість поверхів __________;
наявність підсобних приміщень (гаражі, майстерні і т. п.) _________________;
перелік струмоприймачів із зазначенням потужності: ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

“_____”_______________________200__р.
Додаток 3

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ З ВИДАЧІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ
(типова форма)

Дата надходження документа
Вхідна реєстрація
Найменування замовника
Найменування об’єкта
Адреса об’єкта
Потужність, кВ
№ ТУ
Викона-вець
№ та дата рахунку
Дата оплати
ЗамовникОтримав ТУ та договір
Повернув договір(підпис)
(підпис)Додаток 4
Методика
розрахунку вартості послуг за видачу технічних умов на електропостачання ________________________________________________________________________
Терміновість К=
Потужність об’єкта ____ _____ кВт, К1 =
Кількість населення
в населеному пункті ______тис. чол., К2 =
Відстань до об’єкта ___________км, К3 =
Час проведення робіт місяць К4 =
№ з/п
Назва робіт
Розцінка
Од. вим
Норма часу, л х год
Вартість одиниці, грн.
ВсьогоНорма часу, л х год
Вар-тість, грн.

I
Попередні роботи1
Приймання та реєстрація документів замовника
Порядок надання АПЗ і ТУ відносно інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення плати за їх видачу”, затверджений Постановою КМУ від 20.12.1999 р. № 2328 додаток 3
ТУ
0,5
1,79
0,5
1,79

2
Аналіз наданих матеріалів, робота із замовником

ТУ
3,00
10,67
3,0
10,67

3
Розрахунок вартості робіт та складання договору

ТУ
2,00
7,26
2,0
7,26

II
Загальні роботи4
Вивчення і аналіз стану мереж К2=

ТУ
2,00
7,26
2,12


5
Виїзд на місце для визначення умов підключення об’єкту до мережі: К2= , К3 = , К4= Кзбільш.= Кзниж. = Кзагальн. =

ТУ
3,1
11,02
3,1


III
Розробка ТУ6
Розробка змісту К1 = , К2 = Кзагальн. =

ТУ
10,5
37,35
10,5


7
Написання текстової частини

ТУ
1
3,63
1
3,63

IV
Оформлення та видача ТУ8
Ведення реєстру виданих ТУ

ТУ
1
3,63
1
3,63

9
Погодження з керівництвом

ТУ
0,6
2,00
0,6
2,00

10
Технічне оформлення, реєстрація та видача ТУ замовнику

ТУ
0,5
1,79
0,5
1,79

РАЗОМ:З урахуванням терміновості


РАЗОМ с К=3,24 (наказ Міністерства будівництва, архітектури і ЖКГ України від 27.03.2006 р. № 91)


Погодження проекту на відповідність ТУ - 20% від вартості ТУ


РАЗОМ:


ПДВ 20%


ВСЬОГО:ДОДАТОК
ДО МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЗА ВИДАЧУ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТУ

1. Вартість розраховується для виконання робот в містах з кількістю населення від 100 до 250 тис. чоловік. В населених пунктах з іншою кількістю населення - до вартості, вказаної в п. 4, 5, 6 застосовуються додаткові коефіцієнти:
- більше 1000 тис. чол. - 1,2;
- від 500 до 1000 тис. чол. - 1,1;
- від 250 до 500 тис. чол. - 1,05;
- від 50 до 100 тис. чол. - 0,9;
- менше 50 тис. чол. - 0,8.
2. До вартості виконаних робіт, вказаних в пункті 5 застосовуються додаткові коефіцієнти:

· у випадку проведення робіт в несприятливий період року:
- листопад, березень - 1,1;
- грудень, січень, лютий - 1,2;

· у випадку виїзду в інший населений пункт, в тому числі в сільську місцевість:
- до 10 км - 1,2;
- від 10 до 20 км - 1,3;
- від 20 км - 1,4.
3. Вартість видачі ТУ на підключення до електромереж розраховано для об`єктів потужністю 101-250 кВт. На підключення до електромереж об’єктів іншої потужності -до розцінок, вказаних в п. 6, застосовуються додаткові коефіцієнти:
- до 10 кВт - 0,4;
- від 11 до 100 кВт - 0,5;
- від 251 до 500 кВт - 1,5;
- від 501 до 1000 кВт - 1,7;
- більше 1000 кВт - 2.
4. При наявності двох чи більше ускладнюючих факторів і використання в зв’язку з цим відповідних коефіцієнтів, більших за 1, загальний підвищувальний коефіцієнт визначається шляхом складання їх дробових частин до одиниці.
У випадку використання декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, загальний понижуючий коефіцієнт розраховується шляхом їх перемноження.
Для визначення загального коефіцієнта в разі одночасного застосування підвищувальних і знижувальних коефіцієнтів окремо визначаються підвищувальний і знижувальний коефіцієнти, які потім перемножуються.
5. У випадку скорочення, на прохання замовника, нормативного терміну, використовують коефіцієнт відповідно скорочення терміну видачі ТУ:
- до 20 % - 1,1;
- до 40 % - 1,4;
- до 50 % - 1,5.
Додаток 5


ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РАХУНКІВ

№ рахунку
Найменування замовника
Дата проведення розрахунку
Сума, грн.Додаток 6
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _______________РЕМ
__________ ________________
(підпис) (ПІБ)
“____” _________________200 р.

АКТ №______
від “____”______________200__р.
погодження дозволеної потужності точки обліку споживача
(Форма для РЕМ)
Комісією у складі:
Представник споживача _______________________________________________________
(керівник або особа, відповідальна за електрогосподарство)
представники РЕМ:
Головний інженер _____________________________________________________________
Заст. начальника _____________________________________________________________
інженер ВТГ _____________________________________________________________
інспектор _____________________________________________________________

визначили дозволену потужність _____________________________________________________________________________
(вказати найменування споживача та об’єкта, реквізити точки обліку)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ на рівні __________кВт,
у тому числі субспоживачі:
________________________________________________________ на рівні __________кВт,
(найменування субспоживача та об’єкта, реквізити точки обліку)
________________________________________________________ на рівні __________кВт,
(найменування субспоживача та об’єкта, реквізити точки обліку)

Підставою для визначення потужності стало: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(приклади можливих підстав: дозволена потужність за ТУ попереднього споживача, дозволена потужність згідно договору з попереднім споживачем, протоколи вимірів потужності у години максимуму, розрахункова потужність об’єкту, інші параметри).

Представник споживача ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Головний інженер РЕМ ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Заст. начальника ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
інженер ВТГ ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
інспектор РЕМ ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Технічний директор
ВАТ “Одесаобленерго”
__________ ________________
(підпис) (ПІБ)
“____” _________________200 р.

АКТ №______
від “____”______________200__р.
погодження дозволеної потужності точки обліку споживача
(Форма для ВАТ “Одесаобленерго”)
Комісією у складі:
Представник споживача ________________________________________________________
(керівник або особа, відповідальна за електрогосподарство)
представники ВАТ “Одесаобленерго”:
зас. технічного директора ______________________________________________________
зас. комерційного директора ____________________________________________________
начальник ВТВ________________________________________________________________
начальник Енергоінспекції______________________________________________________
визначили дозволену потужність
_____________________________________________________________________________
(вказати найменування споживача та об’єкта, реквізити точки обліку)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________на рівні __________кВт
у тому числі субспоживачі:
________________________________________________________ на рівні __________кВт,
(найменування субспоживача та об’єкта, реквізити точки обліку)
________________________________________________________ на рівні __________кВт,
(найменування субспоживача та об’єкта, реквізити точки обліку)

Підставою для визначення потужності стало: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(приклади можливих підстав: дозволена потужність за ТУ попереднього споживача, дозволена потужність згідно договору з попереднім споживачем, протоколи вимірів потужності у години максимуму, розрахункова потужність об’єкту, інші параметри).

Представник споживача ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
зас. технічного директора ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
зас. комерційного директора ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
начальник ВТВ ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
начальник Енергоінспекції ___________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 7
Дата видачі “___” __________200__р. Додаток до договору на приєднання Дійсні протягом ____ років з дня видачі до електричних мереж
від “___”________року №______
Кому:

Адреса:ТЕХНІЧНІ УМОВИ №
(видаються юридичним та фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності)
на електропостачання____________________________________________________________
1. Місцезнаходження об`єкта замовника: ____________________________________________
2. Величини розрахункового максимального навантаження (дозволена потужність): ___ кВт, в т.ч.: додатково кВт
у тому числі:
1 категорія : кВт
у тому числі для:
електронагрівальних установок кВт (у разі необхідності)
екологічної броні кВт
аварійної броні кВт
технологічної броні кВт
2 категорія: кВт
у тому числі для:
електронагрівальних приладів кВт (у разі необхідності)
екологічної броні
аварійної броні кВт
технологічної броні ___ кВт
3 категорія: кВт
у тому числі для:
електронагрівальних приладів кВт (у разі необхідності)
3. Джерело електропостачання: _____________________________________________________
(ТП, власник ТП, блок-станція)
4. Точка приєднання: ______________________________________ опора № _______________
(диспетчерське найменування ЛЕП)
Напруга в точці приєднання ___________В.
5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника: _________А.
6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
7. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
7.1. Вимоги до мереж основного живлення:
____________________________________________________________________________________
7.2. Вимоги до мереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі: ____________________________________________________________________________________
7.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: ____________________________________________________________________________________
7.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: ________________________________________


7.5. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА):
___________________________________________________________________________________
- об’єкт буде включено у графіки ДАО, СДАО, АЧР и СПА;
7.6. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
____________________________________________________________________________________
7.7. Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо: ___________________________________________________________________________________
7.8. Вимоги до телемеханіки та зв’язку: _________________________________________________
7.9. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки:
____________________________________________________________________________________
7.10. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:
____________________________________________________________________________________
8. Додаткові вимоги та умови:
8.1. Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах:_____________________________________________________________________________
8.2. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8.2.1. Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати:___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
8.3. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8.4. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
____________________________________________________________________________________
8.5. Плани траси ЛЕП 0,4-6-10 кВ і місце посадки ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма зацікавленими організаціями, землевласниками (землекористувачами) __________________________.
9. До початку будівництва проект погодити з _________________________________________.
Проект повинен виконуватись спеціалізованими проектними організаціями, які мають ліцензію.
10. Оформити допуск на підключення електроустановки до електричної мережі в ____________________________________________________________________________________
11. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання замовником цих технічних умов, але не раніше укладання споживачем в____________________ РЕМ договору про постачання електричної енергії та інших договорів, укладання яких передбачено Правилами користування електричною енергією.
12. Примітки:
при наявності електротермічного обладнання, електроводонагріву і електроопалення рекомендується установка пристрою обмеження термічного навантаження у часи максимуму системи;
до підключення електроустановки передбачити експлуатацію збудованих об’єктів електромереж персоналом відповідної кваліфікації;
замовник (або за його дорученням - проектувальник) має право звернутися у відповідний підрозділ ВАТ “Одесаобленерго” за роз’ясненнями вимог технічних умов.


Головний інженер (ІЕМ, КЕМ, РЕМ)

___________________“____”__________________200_ р.

Виконавець _______________ тел. ____________ _____________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 8
Додаток до договору на приєднання електричних мереж
від “___”________року №______
Кому:
Адреса:


Дата видачі “___” __________200_р.
Дійсні протягом ____ років з дня видачіТЕХНІЧНІ УМОВИ №
(для населення)
на електропостачання __________________________________________________________
( назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)
1. Місцезнаходження об’єкта:___________________________________________________
(назва населеного пункту, вулиці, № ділянки в кварталі індивідуальної забудови)
2. Величини прогнозованого навантаження (дозволена потужність): 15 кВт,
в тому числі для:
- стаціонарної електричної плити кВт,
- електричного підігріву води кВт,
- опалення приміщень кВт.
3. Напруга ___380___В.
(220, 380)
4. Джерело електропостачання: _________________________________________________
(ТП, власник ТП, потужність трансформаторів, блок-станція)
5. Точка підключення: ____________________________ опора № ________________
(відповідно до межі експлуатаційної відповідальності)
6. Для підключення до електромережі споживачу потрібно:
_____________________________________________________________________________
(обсяги робіт, необхідні для підключення до діючої електромережі)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Розрахунковий облік електричної енергії: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(рекомендації до влаштування обліку - розташування, тип засобу обліку, монтаж дооблікового автомата тощо)
9. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної потужності:
_____________________________________________________________________________
(тип дооблікового та післяоблікових автоматів із зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв, пристрій захисного вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в 3-5-провідному виконанні тощо)
10. Перелік документів, які необхідно надати для підключення:
____________________________________________________________________________________________
(проект, протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти прихованих робіт,
____________________________________________________________________________________________
сертифікат на опори, копії ліцензії на виконання будівельно-монтажних робіт і акти виконаних робіт)
10. Інші вимоги, передбачені законодавством України: _____________________________
_____________________________________________________________________________
11. Акт допуску на підключення оформити в ______________________________________

12. Примітки:
об’єкт буде включено у графіки ДАО, СДАО, АЧР и СПА;
при наявності електротермічного обладнання, електроводонагріву і електроопалення рекомендується установка пристрою обмеження термічного навантаження у часи максимуму системи;
до підключення електроустановки вирішити питання експлуатаційного обслуговування збудованих об’єктів електромереж персоналом відповідної кваліфікації або передачі на баланс ВАТ “Одесаобленерго”;
- замовник (або за його дорученням - проектувальник)_має право звернутися у відповідний підрозділ ВАТ “Одесаобленерго” за роз’ясненнями вимог технічних умов.Головний інженер (ІЕМ, КЕМ, РЕМ)

___________________“____”__________________200 _р.Виконавець _______________ ______________ ___________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
тел. ____________

Додаток 9
Дата видачі “___” __________200__р. Додаток до договору на приєднання Дійсні протягом ____ років з дня видачі до електричних мереж
від “___”________року №______

Кому:

Адреса:

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії
на приєднання __________________________________________________________________________
(найменування об’єкта)
Розрахункові значення:
Струм короткого замикання в точці підключення _________А;
Нормально допустимий струм обладнання електроустановки _________А;
Максимальний ударний струм несинхронного включення _________А.
Розрахунки виконано: ___________________________________________________________________________________
(назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунки)
_________________________________________________________________________(додаються).
1. Місцезнаходження об’єкта, його назва:
____________________________________________________________________________________
2. Прогнозована величина електричної потужності __________кВт,
у тому числі: ____________________________________________________________________________________
3. Точка приєднання _______________________________________опора №_____________
(диспетчерське найменування ЛЕП, ПС, ТП)
4. Вимоги до точки приєднання:
4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки: ____________________________________________________________________________________
4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:
____________________________________________________________________________________
4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім трьохполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в Об’єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до Об’єднаної енергетичної системи України та електрогенераційної установки: ____________________________________________________________________________________
4.4. Влаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку Об’єднаної енергетичної системи України: ____________________________________________________________________________________
5. Компенсація реактивної потужності___________________________________________
6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії
____________________________________________________________________________________
7. Для приєднання електроустановки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:
7.1. Лінії основного приєднання: _______________________________________________
7.2. Лінії резервного приєднання: ______________________________________________
7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання:
____________________________________________________________________________________
7.4. Установлення автоматики відокремлення для переводу електроустановки в разі порушень в об’єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об’єднаною енергетичною системою України:
____________________________________________________________________________________
7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності:
____________________________________________________________________________________
7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
____________________________________________________________________________________
8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перенавантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки:______________________________________
____________________________________________________________________________________
9.Телемеханізація: _____________________________________________________________
10.Організація зв’язку: _________________________________________________________
11.Організація змін в інформаційно-обчислювальному комплексі: ____________________
12. Плани траси ЛЕП 0,4-10 кВ і місце розташування ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма зацікавленими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та _____________________
13. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності:
____________________________________________________________________________________
14. До початку будівництва проект погодити з _____________________________________
____________________________________________________________________________________
15. Оформити допуск на підключення об’єкта під напругу відповідно до законодавства:
____________________________________________________________________________________
16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):
16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ____________________________________________________________________________________
16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
____________________________________________________________________________________
16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки:__________________________________________
17. Примітки:
до підключення електроустановки передбачити експлуатацію збудованих об’єктів електромереж персоналом відповідної кваліфікації;
до введення в експлуатацію електроустановки з виробництва електричної енергії, робота якої можлива паралельно з електричними мережами ВАТ “Одесаобленерго”, розробити та узгодити порядок взаємодії оперативного персоналу ВАТ “Одесаобленерго” з оперативним персоналом власника електроустановкиї під час включення в роботу цієї електроустановки;
замовник (або за його дорученням проектувальник) має право звернутися у відповідний підрозділ ВАТ “Одесаобленерго” за роз’ясненнями вимог технічних умов.
Директор технічний (головний інженер ІЕМ, КЕМ)

___________________“____”__________________200 р.

Виконавець _______________ _____________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
тел. ____________
Додаток 10

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо видачі технічних умов приєднання
______________________РЕМ

1. Найменування замовника________________________________________________
2. Найменування об’єкту замовника та його місцезнаходження __________________
______________________________________________________________________________
3. Необхідна потужність, кВт _______________________________________________
4. Категорійність струмоприймачів __________________________________________
5. Точка підключення (вказати № опори, назву повітряних ліній, номер та тип ТП 6-10/0,4 кВ, ПС тощо) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Технічна характеристика (загрузка існуючих ТП, ПЛ, КЛ)
______________________________________________________________________________
7. Будівництво РП, ТП, встановлення КТП, МТП ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Реконструкція існуючих ТП, РП, КТП, ЛЕП 10-6-0,4 кВ (вказати необхідний перелік робіт) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Додаткові умови _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Відстань від об’єкта _________ км (в разі виїзду на місце).


Головний інженер _______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Виконавець _______________ _____________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
тел. ____________
Додаток 11
ДОГОВІР №
про приєднання до електричних мереж

м. (смт., с.)(місце укладення)

(дата)(найменування власника електричних мереж)

в особі

, що діє на підставі

(посада, прізвище та ініціали)

Ліцензії №


(для основного споживача не зазначається)

та

, далі - Власник, з однієї сторони

(назва установчого документу)

та

, далі - Замовник,

(назва замовника або споживача)

в особі

, що діє на підставі

(посада, прізвище та ініціали)


, з іншої сторони,

(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації установчого документа)


уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Власника (далі - Договір).
При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, які не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж (далі - Правила), іншими нормативно-правовими актами.
1. Предмет Договору
1.1. Власник здійснює приєднання та підключення електроустановок Замовника до своїх електричних мереж після виконання технічних умов № _____ від ___________200_ р., надання у повному обсязі документації згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, оплати вартості приєднання та підключення, оформлення акту допуску до підключення, укладення Замовником договору про постачання електричної енергії та інших договорів, укладення яких передбачено Правилами користування електричною енергією.
1.2. Узгоджена проектна документація є додатком до цього Договору. Зміни до проектної документації можуть бути внесені згідно з встановленими Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж порядку.
1.3. Прогнозована межа балансової належності електромереж встановлюється на
______________________________________________________________________________
(указується точка приєднання)
1.4. Клас напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити ________ кВ, ____________ клас.

2. Обов’язки сторін
2.1. Власник зобов’язаний
2.1.1 Виконати будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи щодо забезпечення технічної можливості підключення електроустановок Замовника в точці приєднання після оплати Замовником вартості приєднання.
2.1.2 Підключити електроустановки Замовника до своїх електромереж протягом 5-ти робочих днів після виконання Замовником вимог пункту 2.2 цього Договору, прийняття устаткування та оформлення акта допуску на підключення електроустановки Замовника.
2.2. Замовник зобов’язаний
2.2.1. Виконати вимоги технічних умов приєднання електроустановок Замовника до електромереж Власника № __________від __________200_ р. в точці приєднання в повному обсязі згідно з узгодженою проектною документацією і в передбачені цим договором терміни.
2.2.2. Забезпечити розроблення проектної документації згідно з вимогами державних стандартів, норм і правил, а також отриманих технічних умов, що є додатком до цього договору, із застосуванням нової техніки і технологій в енергетиці.
2.2.3. Узгодити з Власником мереж проектну документацію електропостачання об’єкту, який приєднується.
2.2.4 Усувати виявлені Власником в проектній документації відхилення від технічних умов або чинних нормативних документів протягом 30-ти календарних днів з дня отримання відхиленої проектної документації.
2.2.5. Оплатити вартість наданих Власником послуг з приєднання до точки приєднання.
2.2.6. Оплатити вартість підключення своїх електроустановок до електромереж Власника.
2.2.7. До підключення електроустановки до електричної мережі Власника укласти договір про постачання електричної енергії, а за необхідності інші договори, передбачені Правилами користування електричною енергією.

3. Порядок розрахунків
3.1. Вартість приєднання електроустановок Замовника визначається після розробки та узгодження проектної документації.
3.2. Розрахунки за приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Власника проводяться Замовником у формі попередньої оплати.
3.3 Розрахунки за підключення електроустановок Замовника до електричних мереж Власника проводяться Замовником у формі попередньої оплати, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до підключення електроустановки Замовника.
3.2 Оплата рахунків здійснюється Замовником протягом 5-ти операційних днів після їх одержання.

4. Відповідальність сторін
4.1. Власник несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов, відповідність здійсненого розрахунку вартості приєднання нормативно-правовим актам.
4.2. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї проектної документації з Власником.
4.3. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.
4.4. У разі заподіяння шкоди третьою особою з приводу невиконання чи неналежного виконання умов цього договору, відповідальність за відшкодування збитків третьою особою несе сторона, з вини якої не виконувались договірні обов`язки.


5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі суперечки, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а при неможливості досягнути згоди - судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених Договором зобов’язань, але не довше ______________200_ р.
6.2. Договір може бути змінено або розірвано і в іншій термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7. Інші умови Договору
7.1 Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Власника.
7.2 Цей Договір повинний бути підписаний Замовником не пізніше 15-ти робочих днів. Замовник може подовжити термін підписання цього Договору шляхом надання Власнику відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну підписання. У разі незгоди з умовами Договору Замовник має надати відповідні роз’яснення не пізніше 15-ти робочих днів.
7.3 У разі ненадання Замовником заяви щодо подовження строку підписання Договору або незгоди з окремими умовами Договору, новий Договір про приєднання та Технічні умови приєднання електроустановок Замовника будуть видаватися власником згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж.

8. Юридична адреса та банківські реквізити сторін
Власник:

Замовник:

__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тел: __________________

тел: __________________

Посада керівника _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)

Посада керівника _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)

___ ____________ 200_ року

___ ____________ 200_ року


Додаток 12


РЕЄСТР ВИДАНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

№ з/п
№ ТУ
Дата реєстрації ТУ (дата укладення договору
Наймену-вання замовника
Наймену-вання об’єкта
Адреса об’єкта
Потужність
№ ТП або ПЛ, до якої приєднується електроустановка
КЛ (ПЛ) 6-10 кВ, що необхідно побудувати по ТУ
Назва РП
Назва ПС
Мережі 35-110 кВ
Примітки (відкориговані за №, дата)Всього
у т.ч. додатково1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14Додаток 13

Кому:

Адреса:

Дата видачі “___” __________200__р.
На №__________від________ 200__р.РІШЕННЯ №
про погодження проектної документації

1. Шифр та назва проекту _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Назва підприємства та його адреса _____________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Адреса об’єкту будівництва (реконструкції)______________________________________
______________________________________________________________________________
4. Проект виконано проектною організацією, № ліцензії______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Матеріали представлені_______________________________________________________
(замовником, проектною організацією)
6. На розгляд представлені наступні документи_____________________________________
______________________________________________________________________________
7. Схема електрозабезпечення, основні проектні рішення, вузли обліку, тощо____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Зауваження та рекомендації до проекту:__________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Зауваження ____ усунені “____”___________ 200 р.
ВИСНОВОК:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Зас. комерційного директора
(Зас. директора КЕМ, ІЕМ,
Зас. начальника РЕМ) ______________ ____________________
(підпис) (ПІБ)
Технічний директор
(Головний інженер КЕМ, ІЕМ, РЕМ) ______________ ____________________
(підпис) (ПІБ)
Виконавець ______________ тел. _________ ______________ ____________________
(посада) (підпис) (ПІБ)


Додаток 14

Начальнику______________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Держенергонагляду України або електропередавальної організації)
„___” __________ 20 ___ року
ЗАЯВА

про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі
__________________________________________________________________
(найменування або П.І.Б. фізичної особи - власника електроустановки)
Прошу провести первинний (повторний) технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки:
________________________________________________________________________________
(назва електроустановки та її місцезнаходження)
______________________, _________________________, ______________________________
(потужність електроустановки, рівень напруги в точці приєднання, категорія надійності електропостачання)
*Електроустановка прийнята від будівельно-монтажної організації замовником згідно з _________________________ „___” _________ 20__ року № ______.
(назва та реквізити документа)
*Для обслуговування електроустановки залучається атестований персонал, договір від „___” __________ 20___ року № ____________.
*Відповідальною особою за електрогосподарство призначений наказом від „_____” _________________ 20____ року № ___________ _____________________________________
________________________________________________________________________________
(П.І.Б., посада, освіта, спеціальність)
До заяви додається така документація:
*- список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори;
*- протокол від „____” __________ 20 ___ року № ___________ перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
*- приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією та замовником;
*- документація залежно від типу електрообладнання, яке допускається до підключення згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок „Норми приймально-здавальних випробувань” на _________ аркушах (додається);
- технічні умови від „_____” ___________ 20 ___ року № ____________;
- проект електроустановки;
- однолінійна схема електропостачання.

*М.П.

________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)

___________________________________________________________________________________________
* Не стосується фізичних осіб - власників індивідуального житла, електроустановки яких приєднуються до мереж напругою 0,4 кВ


Додаток 15

Перелік засобів обліку електричної енергії

№ з/п
Точка обліку
Вимірювальні трансформатори струму
Вимірювальні трансформатори напруги
Лічильники
ПриміткиКТС

тип, клас точності
рік останньої повірки
міжповірочний інтервал
КТн

тип, клас точності
рік останньої повірки
міжповірочний інтервал

тип, клас точності
Іном/Іmax А
показники
рік останньої повірки
міжповірочний інтервал
відповідність умов експлуатації температурному режиму


Облік встановлено ____ на межі балансової належності.
Параметри обліку погоджені ___________________________
(документ, посада, ПІБ)
3. Наладку схеми обліку виконано ______________________________________
(споживачем, організацією та т.п.)


Споживач _______________________________ ВАТ “Одесаобленерго”______________
КЕМ, ІЕМ, РЕМ

Додаток 16

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ РОЗМЕЖУВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН

Додаток 7
до Договору про постачання
електричної енергії
від _________ 2006 р. №_____

Акт 548 від 22.03.2006 р.
розмежування балансової належності електромереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії КП “Одестеплокомуненерго”
(найменування споживача та його місцезнаходження)
65101 м. Одеса, вул. Варненська, 27
в особі директора Завірюхи Б.А.
(посада, прізвище, ініціали )
та Електропостачальна організація ВАТ “Одесаобленерго”
(підприємство електромереж )
65007, м. Одеса, вул. М.Арнаутська, 88
в особі директора технічного Кіщенко М.С.
цим актом установили:
1. Балансова належність електромереж та установок:
1.1. Електропостачальної організації ВАТ “ Одесаобленерго”
РП “Стрільбище”
1.2. Споживача КП “Одестеплокомуненерго”:
Котельна 8 кварталу (вул. Варненська, 23)
- ТП № 43951 з трансформаторами 2 х 400 кВА,
- дві КЛ - 10 кВ від комірок № № 3 і 16 РП “Стрільбище” до ТП № 3951
марка і переріз КЛ 10 кВ ( ком. № 3) ААБ - 10 3 х 95, довжиною 472 м + АСБ 10 3 х 95, довжиною 792 м, траса № 1281;
марка і переріз КЛ 10 кВ ( ком. №16) ААБ - 10 3 х 95, довжиною 1260 м , траса № 1280.

2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок установлюється на:
Болтовому з’єднанні наконечників кабельних вводів в комірках №№ 3 і 16 в РП “Стрільбище” в напрямку ТП № 3951.

3. Електропостачальна організація несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, які їй належать, а також за стан контактних з’єднань на межі відповідальності.

4. Споживач несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію усього електрообладнання, яке находиться на його балансі.
Схема електроустановки та точки розподілу мереж

РП 10 кВ “Стрільбище”

1С 2С
№ 16 № 3

межа відповідальності
ААБ - 10 3 х 95, ААБ - 10 3 х 95, L - 472 м +
L - 472 м АСБ 10 3 х 95, L - 792 м,
nраса № 1280 траса № 1281
Схема забезпечує струмоприймачі в частині надійності електропостачання:
Категорія струмоприймачів
Електроприймачі, схема живлення яких


Відповідає категорії
Не відповідає категорії

Перша
-
-

Друга
Котельна 8 кварталу
-

Третя
-
-

Споживач електроенергії та Електропостачальна організація зобов’язуються утримувати установки, які вказані в цьому акті, у справному стані та експлуатувати їх відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.
Споживач зобов’язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, яка належить Електропостачальній організації, вільний доступ до електроустановок працівників Електропостачальної організації в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.
Електропостачальна організація зобов’язується забезпечити на території своїх підстанцій охорону електромереж, які належать Споживачу, та допуск Споживача в електроустановки для ремонту обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.
Цей акт є невід’ємною частиною Договору від “___” ______200__р. № ____, про постачання електричної енергії, складений у трьох примірниках: для Споживача - один та для Електропостачальної організації - два примірника.

Споживач:
Електропостачальна організація:
______________2006 р.
_____________2006 р.


ПОГОДЖЕНО


Відповідальний за електрогосподарство


(головний енергетик)


_________________
_________________


(підпис)
(ініціали, прізвище)


______________________


(дата)Додаток 7
до Договору про постачання
електричної енергії
від _________ 2006 р. №_____

Акт 2 від 22.09.2005 р.
розмежування балансової належності електромереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії Комбінат комунальних підприємств (ККП)
(найменування споживача та його місцезнаходження)
65010 Одеська обл.? м. Х.Балка, вул. Леніна, 15-б
в особі директора комбінату Догилева О.Ю.
(посада, прізвище, ініціали)
та Електропостачальна організація ВАТ “Одесаобленерго”
(підприємство електромереж)
67600 Одеська обл. м. Біляївка, вул. Г.Плиєва, 1
в особі начальника Біляївського РЕМ Перевознюка Р.К.
цим актом установили :

Балансова належність електромереж та установок:
1.1. Електропостачальної організації ВАТ “ Одесаобленерго”
ТП № 340 10/0,4 кВ з трансформатором 250 кВА;
ПЛ 0,4 кВ від ТП № 340 по вул. Шевченко.
1.2. Споживача Комбінат комунальних підприємств (ККП):

КЛ 0,4 кВ від ТП № 340 ( гр. 1 і 2) до складів ККП по вул. Садовій, 10 та бази ККП вул. Жовтневій, 2;
відрізок КЛ 0,4 кВ від опори № 10 ПЛ 0,4 кВ (ТП № 340) до гаража ККП по вул. Шевченко;
відрізок КЛ 0,4 кВ від опори № 25 ПЛ 0,4 кВ (ТП № 340) до каналізаційної насосної ККП по вул. Шевченко;
- внутрішні мережі об`єктів ККП.

Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок установлюється на:
контактах приєднання живильних кабелів та бази ККП до рубильників гр. №1 і № 2 РУ 0,4 кВ ТП № 340;
контактах приєднання кабелів живлення гаража та каналізаційної насосної ККП на опорах №№ 10 і 25 ПЛ 0,4 кВ (ТП № 340).

3. Електропостачальна організація несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, які їй належать, а також за стан контактних з’єднань на межі відповідальності.

4. Споживач несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію всього електрообладнання, яке находиться на його балансі.
Схема електроустановки та точки розподілу мереж
РУ 0,4 кВ ТП № 340

гр.1 гр.2 гр.3
межа відповідальності

КЛ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ПЛ 0,4 кВ
АВВГ 3 х 16 +1х6 АВВГ 3 х 25 + 1 х16 № 10 № 25
L - 75 м L - 105 м

КЛ - 0,4 кВ КЛ - 0,4 кВ
АВВГ 3 х 16 +1х6 АВВГ 3 х 16 +1х6
L - 85 м L - 120 мРУ 0,4 кВ ТП № 60


Схема забезпечує струмоприймачі в частині надійності електропостачання
Категорія струмоприймачів
Електроприймачі, схема живлення яких


Відповідає категорії
Не відповідає категорії

Перша
-
-

Друга
Перекачувальна насосна промислових стоків - 15 кВт
-

Третя
склади, бази, гаражі
-

Споживач електроенергії та Електропостачальна організація зобов’язуються утримувати установки, які вказані в цьому акті, у справному стані та експлуатувати їх відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.
Споживач зобов’язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, які належить Електропостачальній організації, вільний доступ до електроустановок працівників Електропостачальної організації в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.
Електропостачальна організація зобов’язується забезпечити на території своїх підстанцій охорону електромереж, які належать Споживачу, та допуск Споживача в електроустановки для ремонту обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.
Цей акт є невід’ємною частиною Договору від “___” ______200__р. № ____ про постачання електричної енергії, складений у трьох примірниках: для Споживача - один та для Електропостачальної організації - два примірника.

Споживач:
Електропостачальна організація:
______________200__р.
_____________200__р

М.П. М.П.

ПОГОДЖЕНО


Відповідальний за електрогосподарство


(головний енергетик)


_________________
_________________


(підпис)
(ініціали, прізвище)


______________________


(дата)


Додаток 7
до Договору про постачання
електричної енергії
від _________ 2006 р. №_____

Акт 262 від 22.09.2005 р.
розмежування балансової належності електромереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії: КП “Дирекція єдиного замовника “ПІВНІЧНЕ” Суворовського району
( найменування споживача та його місцезнаходження)
65025 м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 118
в особі директора КП “ДЕЗ” “Північне” Дехтяренко В.Н.
( посада, прізвище, ініціали )
та Електропостачальна організація ВАТ “Одесаобленерго”
( підприємство електромереж )
67025 м. Одеса, Миколаївська дорога, 237
в особі начальника Північного РЄМ Кузьміна І.Б.
цим актом установили:

Балансова належність електромереж та установок:

1.1. Електропостачальної організації ВАТ “ Одесаобленерго”

ЗТП № 2777 6/0,4 кВ з трансформаторами 2 х 400 кВА;
КЛ 0,4 кВ від ЗТП № 2777;
ЗТП № 2785 6/0,4 кВ з трансформатором 250 кВА;
Дві КЛ 0,4 кВ від ЗТП № 2785 ( гр. 2 і 4),
марка і переріз КЛ 0,4 кВ АВБбШв 3 х 120+1 х 50, довжиною 2 по 190 м.

1.2. Споживача КП “ДЕЗ” “Північне”:

Дві КЛ 0,4 кВ від ЗТП № 2785 (гр. 1 і 3) до ВРУ ж/будинка по вул. Дніпропетровська дорога, 145/2.

Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок установлюється на :
на болтовому з’єднанні наконечників кабельних вводів 0,4 кВ у ВРП 0,4 кВ ЗТП № 2785;
на болтовому з`єднанні наконечників кабельних вводів 0,4 кВ в ВРП ж/будинка по вул. Дніпропетровська дорога, 118 в напрямку ЗТП № 2777.

3. Електропостачальна організація несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, які їй належать, а також за стан контактних з`єднань на межі відповідальності.

4. Споживач несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію усього електрообладнання, яке находиться на його балансі.

Схема електроустановки та точки розподілу мереж
РУ 0,4 кВ ЗТП № 2785 РУ 0,4 кВ ЗТП № 2777

гр.2 гр.4 гр.1 гр.3
межа відповідальності

КЛ - 0,4 кВ КЛ - 0,4 кВ
АВБбШв 3 х 120 + 1 х 50 АВБбШв 3 х 120 + 1 х 50
2 L - 190 м 2 L - 263 м


межа відповідальності
Схема забезпечує струмоприймачі в частині надійності електропостачання:
Категорія струмоприймачів
Електроприймачі, схема живлення яких


Відповідає категорії
Не відповідає категорії

Перша
-
-

Друга

-

Третя
ж/б Дніпропетровська дорога, 118 ж/б Дніпропетровська дорога, 145/2
-

Споживач електроенергії та Електропостачальна організація зобов’язуються утримувати установки, які вказані в цьому акті, у справному стані та експлуатувати їх відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.
Споживач зобов’язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, які належить Електропостачальній організації, вільний доступ до електроустановок працівників Електропостачальної організації в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.
Електропостачальна організація зобов’язується забезпечити на території своїх підстанцій охорону електромереж, які належать Споживачу, та допуск Споживача в електроустановки для ремонту обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.
Цей акт є невід’ємною частиною Договору від “___” ______200__р. № ____ про постачання електричної енергії, складений у трьох примірниках: для Споживача - один та для Електропостачальної організації - два примірника.

Споживач:
Електропостачальна організація:
______________200__ р.
_____________200__р

М.П. М.П.

Узгоджено:


Відповідальний за електрогосподарство


(головний енергетик)


_________________
_________________


(підпис)
(ініціали, прізвище)


______________________


(дата)


Додаток 17

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки
(для населення)

„_____” _______________ 20 ___ року ______________________________________________
(місце складення акта)
Назва електроустановки _______________________________________________________,
Електроустановка належить ______________________________________________________,
(П.І.Б. фізичної особи, контактні телефони)
розташована ____________________________________________________________________.
(місце розташування електроустановки)
Цей акт складено:
________________________________________________________________________________
(П.І.Б., посада)
у присутності замовника __________________________________________________________.
(П.І.Б.)
про те, що після монтажу проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання _______________________________________________________________
(наводиться перелік обладнання)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Надана така технічна документація:
1. Технічні умови від "____" ____________ 20 ___ року № ________, видані
_______________________________________________________________________________,
(найменування організації, яка видала технічні умови)
продовжені _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Проектна документація розроблена _________________________________________
(найменування організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом _____________________________________________________________
(суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" _________________ 20___ року № _________.
(документ, який засвідчує погодження проектної документації)

3. Монтаж здійснено _______________________________________________________.
(найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені __________________________________________________.
(найменування організації, ліцензія)
4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "____" _____________ 20 ___ р. № __________.
5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік) _________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Під час обстеження встановлено
1. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
2. Електроустановка забезпечена проектною документацією.
3. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
4. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
5. Засоби обліку електричної енергії:
- лічильник: тип _____________________, номер _________________, клас точності ____, номінальний струм ______ А, покази _______________ кВтг., рік повірки ________________;
- трансформатори струму: номер ____________________, тип _________________, клас точності ___, Ктс __________, рік останньої повірки ____________.

Висновок про допуск на підключення електроустановки

На підставі наданої технічної документації та обстеження електроустановки
________________________________________________________________________,
(назва об’єкта (електроустановки), перелік обладнання)
А також укладеного договору про користування електричною енергією від______№____
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.


Акт допуску складено на _____ аркушах у _____ примірниках.


Акт допуску склав:
__________________ __________________________________ ___________
(посада) (П.І.Б.) (підпис)
Під час огляду присутній:
Замовник __________________________ ____________
(П.І.Б.) (підпис)


Додаток 18

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки
юридичних та фізичних осіб (крім населення)
„_____” _______________ 20 ___ року ____________________________________________
(місце складення акта)
Назва електроустановки ____________________________________________________
Електроустановка належить _________________________________________________
(найменування підприємства та П.І.Б. його керівника або П.І.Б. власника - фізичної особи, контактні телефони)
розташована ____________________________________________________________________
Цей акт складено:
________________________________________________________________________________
(представник електропередавальної організації, П.І.Б., посада)
у присутності представника споживача в особі _______________________________________
(П.І.Б., посада)
про те, що після монтажу та наладки проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання _______________________________________________________________
(наводиться перелік обладнання)
________________________________________________________________________________
Надана така технічна документація:
1. Технічні умови від „____” ____________ 20 ___ року № ________, видані ________
_______________________________________________________________________________,
(назва організації, яка видала технічні умови)
подовжені ______________________________________________________________________
2. Проектна документація розроблена _________________________________________
(назва організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом:_____________________________________________________________
(суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
________________________________________________________________________________
від „___” _________________ 20___ року № _________.
(документ, який засвідчує узгодження проектної документації)
3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта від „____” ______________ 20___ р. № _____.
Монтаж здійснено _______________________________________________________________
(найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені __________________________________________________
(найменування організації, ліцензія)
4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від „____” _____________ 20 ___ р. № __________.
5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік) _________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Укладений договір про постачання електричної енергії від “___” ____________ 200_ р. № ________
Під час огляду встановлено
Дозволена потужність згідно з технічними умовами: _________________________
Межа балансової належності сторін встановлюється на _______________________ ________________________________________________________________________________

Межа експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на
________________________________________________________________________________
4. Відповідальним за електрогосподарство призначений згідно з наказом від „___” _____________20___р. № __________ ______________________________________,
(П.І.Б. відповідальної особи)
який має ____ групу з електробезпеки.
5. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
6. Електроустановка забезпечена приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.
7. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
8. Обладнання іноземного виробництва сертифіковане на території України (навести перелік, який включає назву обладнання, назву країни-виробника, номер сертифіката відповідності обладнання діючим в Україні стандартам): _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. За результатами комплексного випробування устаткування, дефектів електроустановки та недоліків у роботі електроустановки не виявлено.
10. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
11. Засоби обліку електричної енергії (таблиця додається).
Висновок про допуск на підключення електроустановки
На підставі наданої технічної документації та огляду електроустановки, ________________________________________________________________________________
(назва об’єкта (електроустановки), перелік обладнання)
а також укладеного договору про постачання електроенергії від _________№_______
можуть бути підключені до електричної мережі шляхом:
________________________________________________________________________________
включення (приєднання) кабельної, повітряної лінії, ввідного рубильника, КТП тощо)
Диспетчерське найменування обладнання:
ПС 110(35)/10(6) кВ ___________ТП № ______ фідер № ______ПЛ № ____опора № _______
Підлягає підключенню о _________годині “____” ________________200_ р.
Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення після оплати за підключення.
Примітка. Документація, пов’язана з прийняттям об’єкта в цілому та/або його частин, має зберігатися у замовника та/або організації, яка здійснює експлуатацію об’єкта, протягом усього терміну експлуатації.
Акт допуску складено на _____ аркушах в _____ примірниках.

Акт допуску склав:
__________________ __________________________________ ___________
(посада) (П.І.Б.) (підпис)
Інспектор РЕМ(ВАТ “Одесаобленерго) ____________________ ___________
Під час огляду присутній: (П.І.Б.) (підпис)
Представник споживача _________________________________ ___________
(П.І.Б.) (підпис)


Додаток 19

ВИСНОВОК №____ від ________
про виконання замовником технічних умов у повному обсязі
(в частині зовнішнього електропостачання та організації обліку)

1. Найменування електроустановки та її адреса (назва населеного пункту, району, вулиці та ін.): _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

2. Повна юридична назва організації (підприємства) або П.І.Б. замовника - фізичної особи: __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

3. Технічні умови від _________ №_________

4.Проект на електропостачання від _______ №_________ розроблений ________________________________________________________________________________
(назва організації, яка розробила проект)

Проект погоджено “______” ______________200___р. (дата погодження)
Рішення за проектом______________________________________________________________
(суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам, тощо)
6. Дозволена потужність згідно з технічними умовами ___________________________
7. Напруга живлення споживача ________кВ.

7. Організація(ї), яка (які) виконувала(и) будівельно-монтажні роботи: _____________ ________________________________________________________________________________

8. Однолінійна схема підключення електроустановки з даними технічної характеристики обладнання (марка, переріз, довжина КЛ, ПЛ, потужність трансформаторів):


Схема ділянки електромережі, РП, ПС до зміни
Схема ділянки електромережі, РП, ПС після зміни
Однолінійна схема електропостачання ____ відповідає дійсності. 9. Відомості про розрахункові прилади обліку (додаються) та місця їх встановлення ___ відповідають дійсності.
Доступ споживача до відкритих струмовідних частин, що знаходяться в схемі розрахункового обліку _____ можливий.
Надписи та маркування елементів схем обліку _____виконано відповідно до ПУЕ (п. 3.4.9, п. 3.4.30).
Кола трансформаторів струму (та напруги), а також увідний пристрій ___відповідають вимогам ПУЕ розділ 1.5.
Увідний комутаційний апарат та трансформатори струму, відповідно до ПКЕЕ, ПУЕ ___ підготовлені до пломбування.
Пломбування кіл обліку відповідно до ПКЕЕ _____виконано. (Акт пломбування додається).
Протоколи випробування __________________________________________________
Інформаційний лист по КРП ___ наданий.
*Технічні умови від _________________ № _____ у частині вимог до схеми зовнішнього електропостачання та реконструкції джерела живлення) виконано замовником у повному обсязі.

*Технічні умови від ______________ № _____ у частині вимог до схеми зовнішнього електропостачання та реконструкції джерела живлення) замовником в повному обсязі не виконано. Для забезпечення повного виконання технічних умов замовнику необхідно: (навести перелік невиконаних робіт)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Непотрібне закреслити.


Особи, які проводили технічний огляд
електроустановки замовника:

__________________ __________________________________ ___________
(посада) (П.І.Б.) (підпис)
__________________ __________________________________ ___________
(посада) (П.І.Б.) (підпис)
__________________ __________________________________ ___________
(посада) (П.І.Б.) (підпис)


Додаток 20
ФОРМА
ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ВИСНОВКІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАМОВНИКОМ ТЕХНІЧНИХ УМОВ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
ТА ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ ДОПУСКУ
№ з/п
Найменування замовника
Найменування об’єкта
Адреса об’єкта
№ ТУ, дата
Розгляд документації
Передача документації в інспекцію або договірну групу комерційної дирекції чи інші структурні підрозділи для розгляду
Огляд електроустановки
№ і дата договору на постачання електроенергії
Дата скликання замовником робочої комісії
№, дата акта допуску


Дата надання
Зауваження

Дата і час огляду
№, дата висновку. Відмітка про виконання ТУ у повному обсязі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Указівки щодо заповнення журналу
Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений підписом керівника і печаткою технічної дирекції, КЕМ, ІЕМ або РЕМ.
Забороняється залишати в журналі резервні номери або строки!
У графі 6 вказується дата надання заяви на проведення технічного огляду з наданням необхідних документів.
У графі 8 вказується дата передачі документації, яка стосується організації обліку електричної енергії в інспекцію РЕМ, ІЕМ та КЕМ, комерційну дирекцію ВАТ „Одесаобленерго”, договірну групу чи інші структурні підрозділи. Особа, яка отримує наведені документи, повинна поставити підпис.
У графі 9 вказується погоджена із замовником дата проведення технічного огляду електроустановки з метою перевірки виконання замовником технічних умов у повному обсязі.
У графі 10 необхідно вказати реєстраційний номер та дату висновку, які паралельно відображаються в оригіналах висновку (реєстраційний номер та дата в журналі повинні співпадати з датою та номером оригіналів висновку!). Реєстраційний номер привласнюється у наростаючому порядку. У разі виконання технічних умов у повному обсязі робиться запис „у повному обсязі”, у разі виконання технічних умов не в повному обсязі необхідно зробити запис „не виконано”.
У графі 11 вказується номер і дата укладення договору про постачання електроенергії.
У графі 12 вказується дата скликання замовником робочої комісії, на яку замовник повинен запросити енергопостачальну організацію для оформлення акта допуску.
У графі 13 необхідно вказати реєстраційний номер та дату акта допуску (реєстраційний номер та дата в журналі повинні співпадати з датою та номером оригіналів актів!). Реєстраційний номер привласнюється у наростаючому порядку.
Додаток 21


Головному інженеру ___________ РЕМ
__________________________________
від ______________________________,
(назва споживача, посада, П.І.Б.)
__________________________________
тел. ______________________________


Заявка на подачу напруги


На підставі укладеного договору про постачання електричної енергії та оформленого Акта допуску на підключення прошу Вас подати напругу ______________, на
(дата)
____________________________________________________________________,
(назва електроустановки)
що знаходиться за адресою_____________________________________________
(адреса об’єкта)

Роботи на електроустановці закінчено, люди виведені.


Відповідальний за прийом напруги _____________________________________
(посада, прізвище, ініціали, група з ЕБ)
«___» _________200__ р. Підпис ___________
Додаток 22

РЕЄСТР ВКЛЮЧЕНИХ ОБ’ЄКТІВ
ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ

№ з/п
№ ТУ
Дата реєстрації ТУ (дата укладення договору
Назва замовника
Найменування об’єкта
Адреса об’єкта
Потужність
Дата узгодження проекту, № технічного рішення
Дата підключенняВсього
у т.ч. додатково1
2
3
4
5
6
7


8


АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

Номер випуску
Номер змі-нення
Номера аркушів
Дата введення змін
Підпис відповідаль-ного за внесення змін
ДатаДо яких внесено зміни
Які заміню-ються
Нових
Скасованих
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ*


ПІДГОТОВЛЕНО

№ з/п
Посада та структурний підрозділ
П.І.Б.
Підпис
Дата

1


ПОГОДЖЕНО

№ з/п
Посада та структурний підрозділ
П.І.Б.
Відомості про розбіжності
Підпис
Дата

1


2


3


4


5


6


7ПЕРЕВІРЕНО

№ з/п
Посада та структурний підрозділ
П.І.Б.
Відомості про розбіжності
Підпис
Дата

1
Коректор
Куляс Л.М.
2
Юридичний відділ
Богаченков В.Ю.


________________________________________________
*Аркуш погодження прикладається тільки до контрольного примірника документа СЯ.Приложенные файлы

  • doc 7175487
    Размер файла: 764 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий